mdh.sePublications
Change search
Refine search result
15161718192021 851 - 900 of 21658
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 851.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Lindell, Rikard
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems.
  It Could Just as Well Have Been in Greek:: Experiences from Introducing Code as a Design Material to Exhibition Design Students2016In: TEI '16 Proceedings of the TEI '16: Tenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction Pages 126-132, EINDHOVEN, Netherlands: ACM , 2016, p. 126-132Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses the experience and learning from introducing programming in a museum exhibition design course. Thirty-seven information design students from Sweden, with no previous experience in programming, participated in the course in 2014 and 2015. The students' tasks were to create interactive exhibition stations at a county museum in five weeks. We introduced Arduino and Processing programming in the course to enlarge the information design students' repertoire and to find ways to develop the interactive aspects of the exhibition medium. We aim to identify and discuss challenges and strengths when introducing code as design material in design education. The education of future exhibition designers is an important matter relevant the TEI community.

 • 852.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Palmgren, Marianne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Visionary Expectations and Novice Designers: Prototyping in Design Education2017In: Design and Technology Education: An International Journal, ISSN 1360-1431, E-ISSN 2040-8633, Vol. 22, no 1, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In information design education, we strive to find methods that provide students with opportunities to explore different ways of learning and designing. We seek to support development of contextual competences that will be helpful in navigating an unknown future of design in society. A challenge in today's design education is to formulate and use methods that support design students in developing competencies in the space between basic form training and context-rich training. The aim of this study was to evaluate prototyping exercises in design education where the focus was in that in-between space. The study is based on 33 prototyping workshops done between 2008 and 2015 and involving 160 students and two design teachers. Four different approaches to prototyping exercises are described, examined and evaluated: "spatial prototyping," "multi-material prototyping," "physical prototyping," and a mix between the latter two, "physical multi-material prototyping." The results show that the prototyping exercises did support the learning of diverse competencies in the in-between space of basic form training and context training. However, the exercises were also counterproductive and met with different kinds of resistance. The results of the study invite to a dialogue on how different prototyping techniques can stimulate learning in relation to future design competences.

 • 853.
  Andersson, Jenny
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Ett hinder kvar: En studie i Svensk hästhoppnings organisation2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledande problem

  Det har under ett flertal år skett organisationsförändringar inom Svenska ridsportförbundet och dennes underorganisation tävling/hoppning. Dessa förändringar har påverkat det Svenska hopplandslaget, då deras ledning kommit och gått på grund av interna konflikter som pågått mellan det Svenska ridsportförbundet och tävling/hopporganisationen. I denna studie har jag undersökt samarbetet mellan det Svenska ridsportförbundet och tävling/hopporganisationen för att ge förslag på hur organisationen kan utvecklas, för att återigen få med sig det Svenska hopplandslaget så att det sportsligt kan hävda sig internationellt. Forskningsfrågan som varit vägledande i denna studie: Hur kan tävling/hopporganisationen utvecklas för att skapa ett framgångsrikt och hållbart landslag?

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka tävling/hopporganisationen och deras samarbete med Svenska ridsportförbundet för att med hjälp av innovationsprocesser arbeta fram förslag till hur organisationen kan utvecklas, så att den återigen får med sig landslaget och sportsligt kan hävda sig internationellt.

  Metod

  I studien har jag använt en kvalitativ metod i form av intervjuer som skett med en representant från Svenska ridsportförbundet, tävling/hopporganisationen och en landslagsryttare. Intervjuerna gav mig en bild av hur samarbetet mellan de olika parterna fungerade. Jag har även hämtat information till studiens empiri via observationer i olika miljöer. Utifrån studiens teoretiska referensram har empirin analyserats varefter jag arbetat fram förslag till hur Svenska ridsportförbundet och tävling/hopporganisationen kan utvecklas organisationsmässigt.

  Slutsats

  I studien har det framkommit att Svenska ridsportförbundet och tävling/hopporganisationen saknat en stabil struktur vilket gjort att interna konflikter kunnat växa fram. Samtidigt har den kommunikativa förmågan varit undermålig och påverkat parterna på ett negativt sett, då missförstånd lett till konflikter. För framtiden behöver Svenska ridsportförbundet skapa en stabil struktur och utveckla den kommunikativa förmågan tillsammans med sina underorganisationer för att ge landslaget de nödvändiga förutsättningarna för att återigen kunna hävda sig internationellt.

 • 854.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Arana, Caroline
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Sagan som pedagogiskt verktyg i värdegrundsarbete2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med examensarbetet var att undersöka hur vi som pedagoger kan arbeta med värdegrunden och använda sagan som verktyg i det arbetet. Vi har gjort en kvalitativ undersökning i en klass med elever i årskurs ett. Denna undersökning pågick före, under och efter arbetet med sagan. Detta i tre olika moment då vi vart deltagare, observerat och analyserat det som skett. Det första momentet var en värderingsövning då vi ville ta reda på vilka värderingar barnen hade innan vi startade vårt arbete med sagan. Moment två bestod av arbetet med och kring sagan och moment tre var ännu en värderingsövning som utfördes för att avgöra om barnens värderingar förändrats. Resultatet visar att eleverna hade relativt klara värderingar, både före och efter arbetet med sagan. Man kan även se hur de under boksamtal lever sig in och relaterar till det som sker i sagan. Vår slutsats är att samtal kring värderingar fungerade bra men tiden var inte tillräcklig, ”processen fungerade” men vi kan inte säga att vi kan se några tydliga förändringar. Undersökningen vi gjort utfördes under några få veckor och vi anser att arbetet med värdegrunden kräver tid då det är något som mognar in med tiden hos barnen och kräver olika lång tid för olika individer att bearbeta.

 • 855.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Norberg, Guje
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Fri lek och frisk luft – behövs mer?: En kvantitativ studie om förskollärares förhållningssätt till lärtillfällen i förskolans utemiljö2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskollärares medvetenhet om, samt tillämpning av, utemiljöns pedagogiska möjligheter. Vi har via en webbaserad enkätundersökning tagit del av förskollärares åsikter och förhållningssätt kring arbetet på förskolegården. Resultatet visade en osäkerhet kring arbetet med gården som ett uterum. Ju mer positiv förskolläraren känner att det är på förskolegården desto mer lustfyllt blir det att vara där! Det finns en viss osäkerhet hos förskollärarna i vad som kan göras på förskolans gård, den beror dels på hur man uppfattar sig själv och vilken inställning man har till utevistelsen.

 • 856.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences. Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Renderstedt, Anneli
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Att inte vara en skrubbgumma: Specialpedagogisk verksamhet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera specialpedagogisk verksamhet ur specialpedagoger, speciallärares och övriga pedagogers perspektiv. Studien omfattar en enkätundersökning där vi fördjupar oss i hur specialpedagogerna uppfattar sitt uppdrag och sin yrkesroll, och jämför detta med speciallärare och övriga pedagogers uppfattning om specialpedagogisk verksamhet. Vi vände oss till alla specialpedagoger och speciallärare i Eskilstuna och Västerås. Dessa om-bads i sin tur att distribuera enkäten vidare till en pedagog med mer eller mindre än 10 års yrkeslivserfarenhet inom skolan. Sammanlagt valde 99 specialpedagoger, speciallärare och övriga pedagoger att delta i undersökningen.

  Som stöd i arbetet med att tolka och förstå resultatet av undersökningens insamlade empiri har vi försökt att samla en bred bakgrundsbild av ämnesområdet, fördjupat oss i perspektiv som kom att bli vår teoretiska referensram samt tagit del av vad styrdokumenten säger om den specialpedagogiska verksamheten. Vi valde att utgå från Perssons (2001) båda perspektiv, det relationella- och det kategoriska perspektivet som analysverktyg i denna studie. Detta då in-tresset fanns att se hur dessa synsätt var fördelade hos de olika yrkeskategorierna i vår under-sökning.

  Vårt resultat visar att det finns skillnader i hur man ser på specialpedagogisk verksamhet. Vår tolkning är att specialpedagoger i större utsträckning talar för en specialpedagogisk verksam-het som utgår från ett relationellt perspektiv och att speciallärare i större utsträckning talar för en specialpedagogisk verksamhet som utgår från ett kategoriskt perspektiv. Enkätens öppna frågor gav respondenterna möjlighet att utveckla sina tankar om den specialpedagogiska verk-samheten. Där fann vi ytterligare skillnader som talade för olika perspektiv hos de respektive yrkesgrupperna samt att både specialpedagogerna och speciallärarna talade om att de hade skilda kompetenser och att de gemensamt ansåg att båda yrkesgrupperna behövdes i verksam-heten.

 • 857.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Stenman, Viveca
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Strand, Tommy
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  För- och nackdelar med belöningssystem: En studie om Scania2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Advantages and disadvantages of reward systems – a study of Scania

  Our purpose is to describe how a reward system can be constructed and study the benefits and drawbacks of what a reward system entails. We are studying the details on how Scania's reward system is designed and how well it works as a motivation factor for the employes. We also study if there is anything that can be improved with the reward system that Scania has.

  We used a qualitative method. Based on literature studies, we created a frame of reference. After that we interviewed six persons at Scania about their reward system. Based on the results of these interviews, we analyzed the frame of reference. We have reached our conclusions from the analyze.

  We found that there is no perfect reward system. All systems have their advantages and disadvantages. We think that Scania has chosen a system that does not lead to dissatisfaction or injustice. The bonus remuneration is not directly motivating in the short term but in the long term it leads to that the employees feel more affinity with the company they work in. We believe that the most important motivation factor in Scania is all the benefits and opportunities to develop that Scania offers.

 • 858.
  Andersson, Jessica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Dyskalkyli: Kunskaper och attityder hos några lärare inom grundskolans tidigare år.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur några lärares kunskaper och attityder ser ut gällande dyskalkyli. För att uppnå syftet använder studien en enkät som lämnats ut till lärare på två skolor i Mellansverige. En översikt över tidigare studenters examensarbeten har gjorts för att bredda bilden över hur lärares kunskaper och attityder ser ut. Resultatet av denna studie är att dyskalkyli är ett svårdefinierat begrepp då det finns olika definitioner och forskare är oense. Detta märks på lärarnas svar då även de är osäkra på begreppet och kunskapen är låg. Attityden hos lärarna visas vara positiv då de flesta accepterar dyskalkyli som diagnos och vill stötta elever med dessa svårigheter. 

 • 859.
  Andersson, Jessica
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Finansiärer ur ett hållbarhetsperspektiv: En aktörsstudie av Europeiska Investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken och Svensk Exportkredit2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  Today a major part of the energy produced steams from fossil fuels, finite resources, and a change towards an energy sector based on renewable energy is necessary. Sweden is one of the leading countries with regards to investments in renewable energy but most other countries have a long way to go. This makes it interesting in developing renewable energy projects in new markets in countries like Poland where still a lot of fossil fuel is used. Large infrastructure development projects are very costly and therefore external investors needs to be involved. The investors play an important role in changing the usage of fossil fuels towards renewable energy sources. This thesis includes a study of three investment companies, the European Investment Bank, the Nordic Investment Bank and Swedish Export Credit and their motives to finance district heating based on renewable energy. How do the investors value environmental and sustainability aspects in a project and how do the values differ? We made qualitative interviews and then we analyzed our material out of theoretical framework based on institutional theory. The material was also analyzed through an ecological economics perspective, which is the author's academic background. The result of the study shows that the investors interest in a project depend on political, economical and environmental aspects.

  Sustainability aspects proved to be of major importance for the potential investors since the usage of renewable energy fast is becoming a global priority.

 • 860.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Haugen, Catarina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  IKT i förskolan: Ett verktyg för framtiden2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare använder IKT som pedagogiskt verktyg i barngrupp i förskolan. Vidare syftar studien till att undersöka förskollärares förhållningssätt till IKT samt i vilken utsträckning de anser det viktigt att skapa möjligheter för barn att använda IKT i förskolan. I studien undersöks även förskollärares uppfattning av eventuella pedagogiska vinster med samt hinder för användande av IKT. Studien är av kvalitativ art och datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare verksamma inom en mellanstor kommun i Sverige. Resultatet visar att det finns en generell uppfattning om att det är viktigt att barn i förskolan får möta och använda sig av IKT för att utveckla sin digitala kompetens samt att IKT är ett användbart verktyg för att främja barns utveckling och lärande inom olika områden. Vidare synliggör resultatet att det finns vissa hinder som försvårar användande av IKT i förskolan. En slutsats är att IKT i förskolan används på olika vis och i olika stor utsträckning beroende på faktorer som förskollärares förhållningssätt till IKT samt tillgång till teknisk utrustning.

 • 861.
  Andersson, Jimmy
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andersson, Mikael
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lyfts frågorna i lyftet?: En studie i hur Skolverket modellerar frågor i Matematiklyftet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier av matematik visar att lärare ofta ställer frågor som eftersöker korta svar.Detta gör att det saknas frågor som fokuserar på att eleverna resonerar, analyserar ochkommunicerar. Dessa typer av frågor bidrar till att nå en större matematisk utveckling föreleverna. Den här studien observerade lektionsfilmer från fortbildningen Matematiklyftetårskurs 4-6 med syfte i att undersöka vilka typer av frågor som ställdes. Resultatet avstudien visade att det även här fanns en stor andel frågor fokuserade på korta svar där justsvaret är det viktiga. Dock ställdes det fler frågor som byggde på att skapa diskussion ochför att eleverna skulle få utveckla sina tankegångar. Studiens slutsats är attMatematiklyftet vill arbeta mot att bryta den rådande klassrumssituationen och iställetskapa ett mer kommunicerande och resonerande klassrum.

 • 862.
  Andersson, Joel
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Psykologiska aspekter hos ishockeyspelare på olika nivåer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 863.
  Andersson, Johan
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ist Tony Buddenbrook kindisch?: Neue Aspekte zu ihrem Charakterbild2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [de]

  Der vorliegende Aufsatz ist eine Untersuchung innerhalb des C-Seminars für Deutsch an der Mälardalens Högskola. Die Zielsetzung besteht darin, in Thomas Manns »Buddenbrooks -Verfall einer Familie« zu untersuchen, ob die üblichen Interpretationen vom Charakter der Tony Buddenbrook ausreichend oder gar widersprüchlich sind. Die üblichen Interpretationen von Tony Buddenbrook gehen davon aus, dass sie »naiv«, »kindlich«, »kindisch« oder gar »töricht« sei. Es gibt in der Forschung aber auch alternative Deutungen von Tony und ihrem Charakterbild. Diese meinen, dass Tony keineswegs kindlich sei, sondern eine reife Frau, die einen Entwicklungsprozess durchläuft. Hier wird die Meinung vertreten, dass Tony viel komplexer ist, als in der bisherigen Forschung dargestellt wird. Ein wichtiges Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, diese alternativen Interpretationen stärker zu betonen und womöglich zu ergänzen. Deshalb werden ausgewählte Zitate und Passagen zu Tonys Charakterbild hervorgehoben, die den bekannten Interpretationen von Tony Buddenbrook eindeutig widersprechen und eher charakterliche Stichworte wie »stolz«, »traurig«, »selbstbewusst«, »verantwortungsvoll«, »familientreu«, »klug« und »reif« in den Mittelpunkt der Überlegungen stellen.

 • 864.
  Andersson, Johan
  Mälardalen University, Department of Computer Science and Electronics.
  Modeling the temporal behavior of complex embedded systems : a reverse engineering approach 2005Licentiate thesis, monograph (Other scientific)
 • 865.
  Andersson, Johan
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Anders, Södergren
  University of Copenhagen.
  On the universality of the Epstein zeta functionManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  We study universality properties of the Epstein zeta function En(L,s) for lattices L of large dimension n and suitable regions of complex numbers s . Our main result is that, as n→∞ , En(L,s) is universal in the right half of the critical strip as L varies over all n -dimensional lattices L . The proof uses an approximation result for Dirichlet polynomials together with a recent result on the distribution of lengths of lattice vectors in a random lattice of large dimension and a strong uniform estimate for the error term in the generalized circle problem. Using the same basic approach we also prove that, as n→∞ , En(L1,s)−En(L2,s) is universal in the full half-plane to the right of the critical line as (L1,L2) varies over all pairs of n -dimensional lattices. Finally, we prove a more classical universality result for En(L,s) in the s -variable valid for almost all lattices L of dimension n . As part of the proof we obtain a strong bound of En(L,s) on the critical line that is subconvex for n≥5 and almost all n -dimensional lattices L.

 • 866.
  Andersson, Johan
  et al.
  Mälardalen University, Department of Computer Science and Electronics.
  Huselius, Joel
  Mälardalen University, Department of Computer Science and Electronics.
  Norström, Christer
  Mälardalen University, Department of Computer Science and Electronics.
  Wall, Anders
  Mälardalen University, Department of Computer Science and Electronics. ABB Corporate Research, Västerås, Sweden.
  Extracting Simulation Models from Complex Embedded Real-Time Systems2006In: Proceedings of the 2006 International Conference on Software Engineering Advances, ICSEA'06, Tahiti, French Polynesia, 2006, p. Article number 4031792-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A modeling process is presented for extracting timingaccurate simulation models from complex embedded real-time systems. The process is supported by two complementary methods for tool-supported model extraction, Model Synthesis and Hybrid Model Extraction. The generated models enable impact analysis for complex real-time systems with respect to dynamic system properties, such as timing and resource usage. This can make software maintenance more predictable with respect to time-to-market and development costs, since timing errors can be identified early and avoided. The contribution of the paper is the modeling process, the Hybrid Model Extraction method and an interactive modeling tool, MASS, designed to support Hybrid Model Extraction of large implementations in C.

 • 867.
  Andersson, Johan
  et al.
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Johansson, Fredrik
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Komponentdatabas samt felanalys av luftsystemkomponenter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  STOTP-M (SAS Component) have received air-rigs from SAS-Braathens Stavanger and the task is to put them in use so different type of components can be tested.

  STOTP-M has never before performed any component testing in air-rigs and is now creating procedures for documentation of this.

  As a part of this work a database has to be created so that the person who is performing the tests can store the results.

  This information will later determine the level of disassembly for different types of failures. To determine the level of disassembly for different types of failures is today very hard because the shop has never performed earlier maintenance of this kind.

  When a component enter the shop it can be very hard to find the faulty parts that caused the failure. Based on this a pre-test is accomplished where you deside what actions to perform in the shop.

  In this thesis a database is created where you can store the data from the pre-test and also the performed work on the component. This will in the future give a good image of what parts in the component that will break down depending on what type of reason for removal that have occured.

  In addition to the database an failure analysis on three pneumatical components have been performed. This analysis includes a failure description for different types of reason for removals, and what actions to implement for each shop visit.

  The results from the analysis will give a better maintenance of the three analysed components. In the future the database will in effective way store and supply information from all the components, which will lead to more effective measures.

  Because the failure analysis is with consideration to reason for removal it will give the failure indications on the component already in the incoming test, and with the help of the database the mechanic will have the procedures for the test.

 • 868.
  Andersson, Johan
  et al.
  Mälardalen University, Department of Computer Science and Electronics.
  Wall, Anders
  Mälardalen University, Department of Computer Science and Electronics.
  Norström, Christer
  Mälardalen University, Department of Computer Science and Electronics.
  A Framework for Analysis of Timing and Resource Utilization targeting Complex Embedded Systems2006In: ARTES - A network for Real-Time research and graduate Education in Sweden 1997 - 2006, Uppsala: Department of Information Technology , 2006, p. 297-329Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  A problem in common of many complex software systems embedded in industrial

  products is the absence of analyzability as formal models of the system

  behavior does not exist. When performing maintenance of such systems it is

  hard to predict how changes will impact specific system properties related to

  timing and resource utilization and there is therefore a significant risk of running

  into problems with unexpected side-effects of the changes made, which

  increases development time required and costs.

  In this paper we present the ART Framework, a set of methods and tools

  that enable behavior impact analysis for existing industrial real-time systems.

  The ART Framework enables developers of complex software systems to identify

  problematic side-effects of a proposed design before vast resources have

  been invested in implementation and testing. This reduces the risk of expensive

  and time-consuming problems discovered late in a development project

  and also reduces the risk releasing software containing latent critical errors.

 • 869.
  Andersson, John
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  He, Bing
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Barriers concerning the sharing of code of conduct with suppliers: The case of Volvo and its Chinese supplier2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Date: 2013-05-30

  Level: Bachelor thesis in business administration, 15 hp

  Institution: Mälardalens University, School of sustainable development of society and technology

  Authors: John Andersson 19910320, Bing He 19870911

  Tutor: Magnus Linderström

  Keywords: CSR, Knowledge sharing, Code of conduct, Suppliers, Sharing of code of conduct, Barriers, Monitoring.

  Research question: What barriers affect Swedish companies during the sharing of code of conduct to Chinese suppliers?

  How do these barriers affect sharing the code of conduct?

  How are trust and monitoring used when sharing the code of conduct?

  Purpose: The purpose of this thesis is to investigate what the barriers are when Swedish companies try to share their code of conduct to suppliers in China, and how these barriers influence the sharing of code of conduct. This study will also investigate the use of trust and monitoring within the sharing process.

  Method: The qualitative approach has been used for this study, it was chosen since the subjects discussed in this thesis are often intangible and therefore easier to investigate with a qualitative study. Both secondary and primary data has been used. The primary data was gathered from face-to-face interviews and telephone interviews. The secondary data has been gathered trough company websites, academic articles, books, and earlier theses. The database ABI-Inform was used for gathering academic articles.

  Conclusion: This study has shown various effects that these barriers have on the sharing of code of conduct. There is clear evidence that these barriers exist which have been shown with the help of theories from previous studies and also with the gathered empirical findings. This has also been shown with the owniideveloped multi-barriers model. This model can be used for identifying the barriers which is the first stage for companies to effectively deal with these barriers.

 • 870.
  Andersson, Jonas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Eriksson, Marie-Helene
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vårdande med hjälp av djur: En möjlighet att främja boendes välbefinnande inom äldrevården?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our ageing population have an increasing need of caring to maintain their sense of well-being. Companion animals have the ability to listen without judging, they can offer friendship and make the elders feel needed. Background: Historically, animals have been used in the psychiatric setting and foremost when caring for children. During the 1990s, introduction of animals into the nursing home setting became common and a substantial amount of research was published, indicating health-promoting effects of animal-assisted caring. Aim: The aim of this exam paper was to describe the potential impact of animal-assisted caring on well-being of older adults in the nursing home setting. Method: A systematic review was conducted in response to the aim and study question. Data was collected both manually and by searching a database. Only research-based journal articles were included and both quantitative and qualitative data was retrieved. The data was analyzed to identify categories. Results: Nine categories were identified including eight categories describing how animal contribution led to promotion of well-being among the elderly. The ninth category describes the ways animal-assisted caring caused expressions of ill-being. Conclusion: The benefits of animal-assisted caring outweighed the disadvantages by far, which led the authors to conclude that the results of this exam paper supports the implementation of animal-assisted caring in practice to promote well-being in elderly nursing home residents.

 • 871. Andersson, Jonas
  et al.
  Lönnermark, Anders
  SP Brandteknik.Sweden.
  External conditions have a significant impact on the air flow in tunnels using transverse ventilation for smoke extraction2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In 2008 the City of Stockholm Traffic Administration conducted a series of full scale tests, with heat and smoke generation equivalent to that from a fire in a small car, in one of their urban tunnels with transverse ventilation. The primary goal of the tests was to verify how the ventilation system worked and also to provide an opportunity for the local fire brigade and consultants in this field to see what one could expect in a similar situation. A total of four different tests were carried out at two different locations in the tunnel. Methanol was chosen as fuel and the smoke was produced from smoke machines. The ventilation conditions were set according to a pre-set function to simulate both low and high traffic conditions and the fire ventilation was activated 10 minutes after ignition of the simulated car fire. The result of the tests illustrated a variety of phenomena where the external conditions and the general design of the tunnel had a significant impact on the air flow. These aspects determined the direction of airflow in the tunnel regardless of the pre-set ventilation settings. The ventilation settings for the different traffic cases had a significant impact on the stratification of smoke in the event of a fire.

 • 872.
  Andersson, Jonas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Pettersson, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Telefonrådgivning utifrån webbaserat rådgivningsstöd: Sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the background we present the responsibilities of nurses and district nurses, namely that the duties will begin with an ethical and holistic point of view, and to promote health through for example giving advice. Research described that working with telephone counselling was perceived as stimulating, though hard being both a gatekeeper and a caretaker. One kind of help in that task could be decision support, it was seen as a safety net and a complement to the experience of the nurse. It was also seen as an instrument to improve quality, as well as reducing the fear of making the wrong decisions and being reported. The purpose of the study was to describe the experience of nurses and district nurses to work with telephone counselling using the web-based counselling support in health centres. To get the descriptions half structured interviews were used, which were analyzed by qualitative content analysis with an inductive approach. It was described in the result that the support created a sense of assurance, because it was a source of knowledge, a support when needed, a good aid, and gave confirmation. The support was also seen as insufficient and not user-friendly, since it was hard to navigate, time consuming, had a language barrier, it could not replace the clinical “eye”, and did not correspond with reality. Lastly it was said that the experience of each individual was a key in how the support was used. Most had positive experiences, but focus from taking care of patients was lost due to valuable time being used for handling the counselling support.

 • 873.
  Andersson, Jonathan
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Davies, Douglas
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Inhyrda Ambassadörer: Intern marknadsförings inverkan på bemanningsanställdas engagemang i varumärkesfrämjande beteende.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Date:5 June 2018

  Level:Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr

  Institution:School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University

  Authors:Jonathan Andersson (90/04/28) & Douglas Davies (90/09/04)

  Title:Rented Ambassadors: How internal marketing motivate agency workers to brand building behaviors.

  Tutor:Annoch Hadjikhani

  Keywords:Agency Workers, BCB, OCB, Internal Branding, POS, OI, Consultants.

  Research questions:1) Which serves as the primary motivator for agency workers to carry out brand building behaviours; the identification with the organization (OI) or perceived organizational support (POS)?

  2) What effect does internal marketing have on the motivation of agency workers to carry out brand building behaviours?

  Purpose:This study aims to investigate which factors motivate agency workers commitment to carry out brand building behaviours at the client organization and how internal marketing on behalf of the client organization affects that commitment.

  Method:This study took a quantitative approach in which primary data was collected by conducting a survey. Using a convenience sample, 98 valid responses were collected. Correlation analyses were conducted in order to identify correlations. The theoretical framework was based upon scientific papers.

  Conclusion:A majority of the respondents stated a motivation to carry out brand building behaviours. OI had a stronger, positive correlation to said motivation compared to POS. However, POS was more relatable. A strong correlation between outcomes of internal marketing and the motivation to carry out brand building behaviours was identified. A strong correlation between employee brand knowledge and brand building behaviours was identified. Recommendations to active organizations in the industry and future research are discussed.

 • 874.
  Andersson, Jonna
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Brolin, Johanna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Stressupplevelse hos studenter: Relationen mellan stressupplevelse, kontrolluppfattning, socialt stöd och fysisk aktivitet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studenter i Sverige har visats vara en utsatt grupp för stress i samhället. Tidigare forskning har påvisat att en lägre stressupplevelse kan prediceras av individens kontrolluppfattning (locus of control), tillgång till socialt stöd och fysiska aktivitetsvanor. Studiens frågeställning gällde om kontroll-uppfattning, socialt stöd eller fysiska aktivitetsvanor var den starkaste prediktorn för en lägre stressupplevelse hos högskolestudenter. En enkät-undersökning mätte 119 högskolestudenters stressupplevelse, kontroll-uppfattning, sociala stöd och fysiska aktivitetsvanor. Enkla- samt multipla regressionsanalyser visade att kontrolluppfattning var den starkaste prediktorn för en lägre stressupplevelse hos studenter. Kontrolluppfattning var även den enda signifikanta prediktorn när socialt stöd och fysisk aktivitet inkluderades i analysen, vilket inte påvisats tidigare. Resultaten kan användas vid utvecklandet av praktiska åtgärder i syfte att reducera stress.

 • 875.
  Andersson, Jonna
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Jarl, Rebecka
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Restaurangbyggnad i Eskilstuna stadspark: Förslag på placering och utformning2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The city park of Eskilstuna is under development. In 2013 the municipal of Eskilstuna kept a dialog with its citizens about the city park. They were given the opportunity to leave wishes and proposals about the development of the park and the larger part of the proposals recieved were wishes of a serving building. The question was where to place it and what the configuration of this building is going to look like? The purpose of this undertaking is to work out a place of gathering with high comfort and service for the park visitors along with making it fit for the parks character. The natural light and beautiful views are to take into consideration and usage when designing a building. Large glass sections facing open views are growing more common. When choosing the type of glass to be used for this one should take into consideration the noise of surrounding traffic. The question here is what type of glass to use specifically for the serving building in Eskilstuna city park, based on the technical aspects of sound and light? When searching the Swedish literature for scientific papers on architecture considering the designing of a restaurant building, we discovered an existing gap. This paper only covers the requirements on noise, material, fire and availability, function and the placement of the building, together with the architechtural properties. In this paper three areas regarding placement taken from the city parks developmental plan have been audited. The aspects audited is the choice for placement of light, surrounding vegetation, view, quarter, noise, traffic, availability and the logistics regarding pedestrians and vehicles. Areas are named A, B and C. Area C was chosen as the most suitable as the traffic surrounding is most distant there. Area C also possesses a beautiful view, it’s located at the centre of the park and surrounding vegetation provides a light shade. The configuration of the building is made with support from Swedish literature regarding the architechtural aspects of alignment, movement, envelopment, light and areal organization. This is presented in the form of drawings and explanations. The glass chosen for the restaurant building is based on a comparison of several audited types of glass. The chosen glass, named Modell 1, have good and suiting properties regarding noise reduction, transmission, reflection and U-value and is therefore considered to hold a higher performance in comparison to the other types of audited glass. 

 • 876.
  Andersson, Josefin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  YOGAS PÅVERKAN PÅ HÄLSA: En kvalitativ studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 877.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Collén, Kristin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kandidatupplevelse i rekryteringsprocessen vid ett stort svenskt industriföretag2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med rekrytering är att identifiera och attrahera potentiella arbets-sökanden utan att påverka dessa negativt. Tidigare forskning har visat att kandidatupplevelsen påverkas av huruvida den arbetssökande upplever rekryteringsprocessen som rättvis. Syftet med denna studie var att undersöka hur en rekryteringsprocess upplevs av arbetssökanden samt om kön, generationstillhörighet respektive arbetsgivarens attraktivitet har ett samband med kandidatupplevelse. Även skillnader utifrån ansökt yrkesområde, hur långt kandidaten tog sig, samt hur kandidaten fick det slutgiltiga beskedet undersöktes. Deltagare var 1261 arbetssökanden, varav 1009 var män, som under en sexmånadersperiod sökt arbete på ett stort svenskt industriföretag. Utifrån mätinstrumentet Selection Procedural Justice Scale (SPJS) utformades en webbenkät. Resultatet visade att det finns en skillnad i kandidatupplevelse utifrån kandidatens utfall i rekryteringsprocessen, mottagandet av slutgiltigt besked samt hur attraktiv arbetsgivaren anses vara. Rekryterare bör vara noga med att väsentlig återkoppling når varje kandidat. Undersökningen bidrog med nya insikter om kandidatupplevelse, främst utifrån individuella skillnader.

 • 878.
  Andersson, Julia Rebecca
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hård elektronisk musik: En etnografisk studie om deltagandet i den Svenska Hardstyle-scenen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this ethnographic study is to describe and understand what participation in Hardstyle parties in Sweden means and what importance the participation has for those who participate. The central issue of the study is based on the importance of participants attributing their participation in the Hardstyle party/culture. The result also deals with a stigma perspective that outsiders have about the partaking in the party culture, where participation is deteriorated and identified in different ways. Participation in the Hardstyle culture has some kind of life-changing influenza, where community and solidarity grew strong from the group's diversity. The hardstyle participation is analyzed from an emotional sociological perspective where concepts such as interaction rituals, emotional energy, gemeinschaft, gesellschaft and culture are key inspirators.   

 • 879.
  Andersson, Kajsa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Visti, Johanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pedagoger och vårdnadshavare om genuspedagogik i förskolan: Miljö och material ur ett genusperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien belyser hur pedagoger från två förskolor reflekterar kring miljö och material i förhållande till genus och hur vårdnadshavare görs delaktiga i förskolornas genusarbete. Syftet i studien var att undersöka hur pedagoger på två förskolor reflekterade över miljö och material ur ett genusperspektiv samt om och hur de förmedlar genusarbetet till vårdnadshavare. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med avseende på genus har använts. Förskolan ska arbeta för att motverka stereotypa könsmönster men inga direkta riktlinjer finns för hur ett sådant arbete ska gå till. Studien bestod av intervjuer med sex pedagoger och två vårdnadshavare. Resultatet i studien visade att miljö och material kan påverka både vuxna och barns uppfattningar om flickors och pojkars lika värde. Det framkom att vårdnadshavare inte var alltför delaktiga i förskolans genusarbete. En slutsats blev att både pedagogers och vårdnadshavares förhållningssätt påverkade miljön som i sin tur sände ut budskap om hur flickor och pojkar bör vara.

 • 880.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Att förstå kvinnor kräver inget medlemskap i Mensa och riktiga män köper aftershave på Konsum: Konstruktionen av kvinnor och män i Livsstilsmagasin. En bild- och diskursanalys med Fairclough som inspirationskälla2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genus är något som vi bygger upp våra föreställningar om varandra kring. Det är också mer problematiskt än man tror och påverkar oss i allra högsta grad. Media är en stor informationsportal idag och den förmedlar en bild av genus. Genus skapas i både språket och i bilder. Undersökningens syfte är att utforska livsstilsmagasin för män och kvinnor och titta på hur man konstruerar den andre. D.v.s. hur kvinnor konstrueras i livsstilsmagasin för män och hur män konstrueras i livsstilsmagasin för kvinnor. Undersökningen är gjord ur ett social konstruktionistiskt perspektiv med teorier från bl.a. Burr, Butler och Foucault. Jag har genomfört undersökningen med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys som ramverk där fokus ligger på text och diskursiv praktik. Texten ger inblick i ordens och meningarnas uppbyggnad och diskursiv praktik syftar till att synliggöra en diskursordning. Detta kompletteras med en visuell analys vars syfte är att påvisa konstruktionen av den andre i bild. Resultatet visar tre funna diskurser i konstruktionen av kvinnan och fyra konstruktioner av mannen. Övergripande visar diskurserna en ganska normativ bild av den andre med inslag av förändringar. Orsakerna till att diskursen tenderar att vara ganska stillastående skulle kunna vara att genus är så införlivat i oss och svårt att bryta sig ur.

 • 881.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att ge respons på studentens texter via ljudfil2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under några år har min handledning av kandidatuppsatser på distans ökat. Det jag kommer att utveckla i min presentation är hur jag har använt teknik för att ge respons på uppsatsutkast och inlämningsuppgifter. Upprinnelsen till teknikanvändningen är att fler studenter väljer handledning via e-post när de skriver sin kandidatuppsats. Den återkoppling jag tidigare har gett har varit i form av infogade skriftliga kommentarer, både övergripande och detaljerade i inskickat dokument. Ibland har den skriftliga återkopplingen kompletteras med telefonsamtal. För några studenter fungerade detta, för andra inte. Uteblivna möten i realtid mellan studenter och handledare resulterar i att handledningen blir en utmaning, för båda parter. Tid, eller brist på tid, var den utlösande faktorn som tvingade mig att anamma en ny metod för återkoppling, med hjälp av teknik. Från att enbart ha infogat skriftliga kommentarer i studenternas dokument, till att även lägga till färgmarkeringar i text har jag nu provat att använda Kaltura Video för återkoppling. Denna arbetsmetod startade jag med våren -17, som ett pilotprojekt. Mitt tillvägagångssätt är att först läsa texten och göra anteckningar. Sedan skriver jag in några korta kommentarer i studenternas text. Därefter startar jag videoinspelningen som spelar in min röst samtidigt med att deras text visas i bild. Min erfarenhet är att denna form av återkoppling tar mindre tid i anspråk än att ge skriftliga kommentarer, en tidseffektivisering av handledningstiden. De studenter som ingick i pilotprojektet och som fått ta del av denna handledning, under ht-17 är positiva till denna form av återkoppling. Studenterna upplever att mina kommentarer blev tydligare. Det blev enklare att förstå vad och hur de kunde utveckla sin text samt att de förstod mitt resonemang bättre. Återkoppling med ljud och bild vill de att jag fortsätter med. Metoden kommer jag att fortsätta använda, både vad det gäller respons på kandidatuppsatstexter samt på inlämningsuppgifter i andra kurser.

 • 882.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Att ge respons på studentens texter via ljudfil2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under några år har min handledning av kandidatuppsatser på distans ökat. Det jag kommer att utveckla i min presentation är hur jag har använt teknik för att ge respons på uppsatsutkast och inlämningsuppgifter. Upprinnelsen till teknikanvändningen är att fler studenter väljer handledning via e-post när de skriver sin kandidatuppsats. Den återkoppling jag tidigare har gett har varit i form av infogade skriftliga kommentarer, både övergripande och detaljerade i inskickat dokument. Ibland har den skriftliga återkopplingen kompletteras med telefonsamtal. För några studenter fungerade detta, för andra inte. Uteblivna möten i realtid mellan studenter och handledare resulterar i att handledningen blir en utmaning, för båda parter. Tid, eller brist på tid, var den utlösande faktorn som tvingade mig att anamma en ny metod för återkoppling, med hjälp av teknik. Från att enbart ha infogat skriftliga kommentarer i studenternas dokument, till att även lägga till färgmarkeringar i text har jag nu provat att använda Kaltura Video för återkoppling. Denna arbetsmetod startade jag med våren -17, som ett pilotprojekt. Mitt tillvägagångssätt är att först läsa texten och göra anteckningar. Sedan skriver jag in några korta kommentarer i studenternas text. Därefter startar jag videoinspelningen som spelar in min röst samtidigt med att deras text visas i bild. Min erfarenhet är att denna form av återkoppling tar mindre tid i anspråk än att ge skriftliga kommentarer, en tidseffektivisering av handledningstiden. De studenter som ingick i pilotprojektet och som fått ta del av denna handledning, under ht-17 är positiva till denna form av återkoppling. Studenterna upplever att mina kommentarer blev tydligare. Det blev enklare att förstå vad och hur de kunde utveckla sin text samt att de förstod mitt resonemang bättre. Återkoppling med ljud och bild vill de att jag fortsätter med. Metoden kommer jag att fortsätta använda, både vad det gäller respons på kandidatuppsatstexter samt på inlämningsuppgifter i andra kurser. 

 • 883.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Distanserad distansutbildning - med närhet till campus: Utvärdering av förskollärarprogrammet på distans vid MDH2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 884.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Förändringsarbete - en pedagogisk utmaning2010In: Vårdpedagogiska utmaningar / [ed] Sonia Bentlign och Bosse Jonsson, Stockholm: Liber , 2010, p. 209-226Chapter in book (Other academic)
 • 885.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ideal och verklighet.: Studiecirkelns betydelse för lärande och hälsa.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva studiecirkeldeltagandets betydelse för individens lärande och hälsa. För att kunna beskriva detta har studien inspirerats av etnografisk metod. Data insamlades under utvärderingen av studiecirkeln

  Det goda livet, från två studiecirkelgrupper. Det empiriska materialet från den ena studiecirkelgruppen består av elva enskilda intervjuer som genomfördes före och tio efter cirkeldeltagandet samt av fyra observerade studiecirkelträffar. Från den andra studiecirkelgruppen har data insam-lats under en studiecirkelträff samt genom att deltagarna, gemensamt vid detta tillfälle, fick besvara några frågor.

  Resultatet visar att studiecirkeldeltagarnas och ledarnas förväntningar och cirkelerfaren-heter samt cirkelmiljö och gruppform för studiecirkelgruppen har betydelse för studie-cirkelns genomförande. Oavsett deltagarnas motiv för cirkeldeltagandet har deltagandet haft betydelse för deras lärande och hälsa. Ett lärande som har visat sig som: förvåning, bekräftelse, förändrad handling, förstärkning och eller som att ta till sig boklig kunskap. Detta lärande har inneburit en anpassning utifrån respektive deltagares livsvärld. En livsvärldsanpassning som har betydelse så att deltagarna ska kunna må bättre, ha hälsa i sin vardag. Studiecirkeldeltagandet har, med andra ord, inneburit ett hälsolärande för deltagarna.

  Det framkommer även att studiecirkelns karakteristika liknar de fem första folkhälso-målen och att cirkelformen är flexibel. Detta innebär att en ideal studiecirkel har en anpassningsförmåga till både det omgivande lokalsamhället och deltagarna. Anpass-ningen har betydelse för cirkeln, deltagarna, lärandet och hälsan, vilket gör det möjligt att påstå att en idealt formad studiecirkel är både lärande och ger hälsa.

 • 886.
  Andersson, Karin
  Örebro Universitet .
  Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg.2013Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 887.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lärarens lärande i arbete2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lärare inom högre utbildning förväntas ha studenters lärande i fokus. Hur studenter lär, vad som stimulerar deras lärande och kunskapande är frågor som lärare bör och ska ställa sig. Andra förväntningar som finns är att utveckla och utvärdera kurser och program, och att lärare själva ska lära sig. Den fråga som ställs i denna studie är vilka möjligheter som finns att lära i arbetet, sett ur lärares perspektiv. En annan fråga som också ställs är hur eller om lärare i högre utbildning kan eller har möjlighet att utveckla sin praktiska klokhet, praxis i Aristotelisk mening. Samtal med kollegor inom högre utbildning som undervisar i olika ämnen i lärarprogram, utgör empiri. Resultaten visar att frågor som prioriteras är hur studenter ska stöttas, stimuleras och erbjudas varierad undervisning. Studenternas lärande är i fokus. Resultatet visar också att få undervisande lärare förstår frågan om hur de lär i arbetet. Att de lär i arbetet framkommer dock i deras berättelser om vad som influerar dem att utveckla undervisning, uppgifter eller kurser. En preliminär analys är att det behövs tid för att medvetandegöra varför man gör som man gör. Metoder för att lära i arbete är bland andra att få diskutera med och att få frågor av kollegor. En tidig slutsats som kan dras är att fokus på studenter bidrar till att medvetenhet om det egna lärandet hamnar i skymundan.

 • 888.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares lärande i arbete2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Lärare inom högre utbildning förväntas ha studenters lärande i fokus. Hur studenter lär, vad som stimulerar deras lärande och kunskapande är frågor som lärare bör och ska ställa sig. Andra förväntningar som finns är att utveckla och utvärdera kurser och program, och att lärare själva ska lära sig. Den fråga som ställs i denna studie är vilka möjligheter som finns att lära i arbetet, sett ur lärares perspektiv. En annan fråga som också ställs är hur eller om lärare i högre utbildning kan eller har möjlighet att utveckla sin praktiska klokhet, praxis. Samtal med kollegor inom högre utbildning som undervisar i olika ämnen i lärarprogram, utgör empiri. Resultaten visar att frågor som prioriteras är hur studenter ska stöttas, stimuleras och erbjudas varierad undervisning. Studenternas lärande är i fokus. Resultatet visar också att få undervisande lärare förstår frågan om hur de lär i arbetet. Att de lär i arbetet framkommer dock i deras berättelser om vad som influerar dem att utveckla undervisning, uppgifter eller kurser. I analysen används Aristoteles begrepp praxis (Gustavsson, 2000) samt de delar som Kemmis och Smith (2008) menar stöttar sociala, kulturella och materiella villkor så att det är möjligt för individen att agera. En preliminär analys är att det behövs tid för att medvetandegöra varför man gör som man gör. Metoder för att lära i arbete är bland andra att få diskutera med och att få frågor av kollegor. En tidig slutsats som kan dras är att fokus på studenter bidrar till att medvetenhet om det egna lärandet hamnar i skymundan.

   

  Referenser

  Gustavsson, B. (2000). Kunskapsfilosofi. Tre former i historisk belysning. Stockholm: Wahlström & Wistrand.

  Kemmis, S., & Smith, T. (2008). Enabeling praxis. Challenges för Education. Rotterdam: Sense Publications.

 • 889.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Skolan – en hälsofrämjande arbetsplats2019Report (Other academic)
 • 890.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Tydlighet genom ljud och bild2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Distanshandledning av kandidatuppsatser har ökat. Från att enbart ha infogat kommentarer i dokumentet till att lägga till färgmarkeringar har jag provat att använda Kaltura Video för återkoppling. Mina erfarenheter av denna nya arbetsmetod är bland andra tidsbesparing och studenter upplever en tydligare återkoppling, med mindre risk för missförstånd.

 • 891.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Tydlighet genom ljud och bild2017Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Distanshandledning av kandidatuppsatser har ökat. Från att enbart ha infogat kommentarer i dokumentet till att lägga till färgmarkeringar har jag provat att använda Kaltura Video för återkoppling. Mina erfarenheter av denna nya arbetsmetod är bland andra tidsbesparing och studenter upplever en tydligare återkoppling, med mindre risk för missförstånd.

 • 892.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Utvärdering av projektet MoDIG: Om möjligheter och önskemål av flexibla salar vid Mälardalens Högskola2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 893.
  Andersson, Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Jepson Wigg, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Att använda teori för att utveckla sin egen praktik - universitetsläraren som reflekterande praktiker2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den här presentationen handlar om reflektion och lärande i universitetslärares arbete, med fokus på relationen mellan vad vi som universitetslärares tänker och planerar och vad vi sedan faktiskt gör. Med detta vill vi dels teoretisera den egna erfarenheten, dels utveckla vår praktik, som ett led i ett professionellt förhållningssätt som universitetslärare. Vi vill också bidra till en kollegial diskussion kring vårt arbete som universitetslärare.

  Vi är båda lärare och forskare i ämnet pedagogik och har omfattande kunskaper om lärande och om vad som krävs för att skapa goda lärmiljöer. Vi har dock en misstanke om att vi inte alltid efterlever våra kunskaper och ideal i handling i mötet med studenter. En del av syftet med presentationen är att analysera våra egna, ofta omedvetna, ideal och förgivettaganden som lärare i högre utbildning samt att reflektera över på vilka sätt det påverkar oss som lärare, inspirerade av ex Gibson (1998) och Leitch & Day (2000).

  Det empiriska materialet består av exempel hämtade från vår egen erfarenhet. De belysande exempel vi valt att använda oss av i den här texten har vi bearbetat med en form av aktionsforskning som kan kallas introspektiv reflektion. Metoden går i korthet ut på att använda sina egna erfarenheter som empiri, och behandla det genom teoretisk reflektion för att skapa ny kunskap. Genom att hantera den introspektiva reflektionen gemensamt och analysera med begrepp som lyfter från det individuella, ägnar vi oss inte bara åt subjektiv reflektion utan också kollegial reflektion.

  För att analysera våra erfarenheter använder vi teorierna om den reflekterande praktikern samt om transformativt lärande. Den reflekterande praktikern (Schön, 1983) har under flera årtionden använts inom aktionsforskning kring lärares arbete i skolan. Avsikten är att skapa nya former av kunskap och utveckling av praktiken, genom att lyfta reflektion som ett professionellt redskap (se t ex Goodson & Hargreaves, 1996; Meierdirk, 2016; Brookfield, 2017). Centrala begrepp är reflektion-i-handling och reflektion-över-handling. Det transformativa lärandet handlar om de processer i vilka en person skiftar perspektiv och på så vis ändrar sitt handlande, sina förgivettaganden och föreställningar om sig själv och världen (Mezirow, 2000; Wilhelmson, 1998). Ett transformativt lärande innebär att kritiskt granska både inåt och utåt. En inre kritisk granskning är att få fatt de i de egna föreställningar och yttre kritisk granskning är att vara kritisk till de ämnesspecifika kunskaperna som ska förmedlas i undervisning (Wilhelmson, 1998).

  Att tänka nytt kring den egna praktiken, att göra nytt, reflektera i handling på nya sätt ser vi som professionella redskap. Vi vill också lyfta vikten av reflektion-över-handling tillsammans med kollegor. Kollektivet behövs för både inre och yttre kritisk reflektion, så att lärande som transformation möjliggörs. Slutligen menar vi att det här angreppssättet kan vara ett redskap för att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i den egna praktiken.

   

  Referenser

  Brookfield, Stephen (2017). Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

  Gibson, Linda S. (1998). Teaching as an encounter with the self: Unraveling the mix of personal beliefs, education ideologies, and pedagogical practices. Anthropology & education quarterly, 29 (3), pp 360-371.

  Goodson, Ivor & Hargreaves, Andy (1996). Teachers’ Professional Lives. London: Falmer Press.

  Leitch, Ruth, & Day, Christopher (2000). Action research and reflective practice: Towards a holistic view. Educational Action Research, 8 (1), pp 179-193.

  Meierdirk, Charlotte (2016). Is reflective practice an essential component of becoming a professional teacher?. Reflective Practice, 17 (3), pp 369-378.

  Mezirow, Jack (2000). Learning as transformation. Critical perspectives on a theory in progress. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

  Schön, Donald (1983). The reflective practitioner. How professionals think in action. New York: Basic Books.

  Wilhelmson, Lena (1998). Lärande dialog. Samtalsmönster, perspektivförändring och lärande i gruppsamtal. Arbete och hälsa, vetenskaplig skriftserie, 1998:16.

 • 894.
  Andersson, Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Jepson Wigg, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Universitetsläraren som reflekterande praktiker: Reflektion och transformation som professionella redskap2018In: Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik / [ed] Eva Ärlamalm-Hagsér & Marie Öhman, Västerås: Mälardalens högskola , 2018, p. 35-46Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här artikeln är att rikta ljuset mot vår egen praktik som universitetslärare, att analysera våra egna, ofta omedvetetna, idela och förgivettaganden samt att reflketera över på vilka sätt det påverkar undervisningssituationen. Vi vill också bidra med kunskap till det högskolepedagogiska fältet. Empirin består av exempel från vår egen undervisningserfarenhet, och vi analyserar dem med hjälp av begreppen reflektion-i-handling och reflektion-över-handling, samt transformativt lärande. 

 • 895.
  Andersson, Karin
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Jonsson, Bosse
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Delaktighet och utveckling: En uppföljning av första året med DU-projektet vid Vuxenförvaltningen i Eskilstuna2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  DU-projektet aktualiserar en grundläggande problematik vid förändringsarbete. Hur kan man utveckla en metod för förändringsarbete som är så förankrad i organisationen att den vinner gehör bland de anställda och motiverar dem att vara drivande i förändringen?

  I rapporten diskuteras också begreppet delaktighet. Hur kan man i en organisation veta att man tillskriver begreppet samma betydelse och hur kan man veta att det är samma form av delaktighet som eftersträvas i organisationen? I rapporten behandlas även relationen mellan delaktighet, lärande och hälsa.

   

  Projektet är ett exempel på förändringsarbete med syfte att skapa förutsättningar för förändring och utveckling i vård och omsorg, med delaktighet för de anställda som en central utgångspunkt. En avsikt är att verksamheten och personalens förhållningssätt ska präglas av tydlighet, öppenhet samt ha ett värde för brukarna. En annan ambition är att öka de anställdas välbefinnande och hälsa.

  DU-projektet (Delaktighet och Utveckling) syftar till att skapa förutsättningar för delaktighet bland de anställda för att därigenom utveckla såväl verksamheten som de anställda. Målgrupp är samtliga medarbetare, det vill säga förvaltningsledning, enhetschefer och övrig personal. DU-projektet har genomförts vid Vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun. Uppdragsgivare har varit Eskilstuna kommun.

 • 896. Andersson, Karin
  et al.
  Jonsson, Bosse
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Lärande i arbetet – en hälsofråga2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 897.
  Andersson, Karin
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Jonsson, Bosse
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Lärande i arbetet: En hälsofråga2006In: NERA/NFPF Kongress, Örebro, 9-11 mars, 2006Conference paper (Refereed)
 • 898.
  Andersson, Katarina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Distriktssköterskors hälsofrämjande arbetssätt: Att forma arbetet utifrån individers behov och verksamhetens mål2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårdcentraler har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande. Ett arbete som beskrivs som en process där individens resurser att uppnå hälsa tas till vara. Distriktssköterskor har kompetens att arbeta hälsofrämjande och deras arbete på vårdcentraler genomsyras av ett holistiskt förhållningssätt med utgångspunkt från det friska hos individerna. Ett arbete som inrymmer ett tvåfaldigt uppdrag mot befolkningen och individerna vilka syntetiseras till ett arbetssätt. Examensarbetets vårdvetenskapliga referensram utgår från denna teorin om ett befolkningsindividualiserat arbetssätt. I distriktssköterskors kompetensbeskrivande och utbildningsreglerande dokument står att de ska arbeta hälsofrämjande. Dock saknas kunskap om distriktssköterskors hälsofrämjande arbetssätt.

 • 899.
  Andersson, Katarina
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  När platsen ska tala - gestaltning i känslig kulturmiljö: En fallstudie av Birka2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning är en fallstudie av Birka en del av världsarvet Birka och Hovgården. Birka tros ha varit en aktiv köpstad under vikingatiden och är en betydelsefull del av Sveriges historia. Ett världsarv är ett natur- eller kulturminne som anses så värdefullt att det har betydelse för hela mänskligheten. Själva platsen och mötet med kulturmiljön är en viktig del av studien. Det finns idag tre huvudaktörer som förvaltar och driver Birka. Utmaningen med studien består av två delar, aktörernas olika intressen och relationen mellan att skydda känslig kulturmiljö samtidigt som platsen ska levandegöras för besökare. 

  Syftet är att med en fallstudie av Birka undersöka möjligheter och begränsningar vid informationsgestaltning i känslig kulturmiljö. Studien riktar sig till besökare som på egen hand vill upptäcka och förstå platsen. Den specifika frågeställningen handlar om Vilka informationsbehov uppstår för den besökare som på egen hand vill utforska en kulturmiljö och hur kan dessa behov mötas?

  Empirin består av observationer, utprovning och platsanalys på Birka. Intervjuer har genomförts med aktörerna och nuvarande informationsmaterial har samlats in. Analysen är kvalitativt tolkande med hermeneutisk angreppsätt.

  Då studien inte har någon uppdragsgivare har en viktig del av undersökningen varit att identifiera informationsbehov för att sen kunna ge ett förslag till framtida informationsinsatser. Informationsbehoven som identifierats åt den enskilde besökaren är: kunna förstå var fornlämningsområdet börjar och dess utformning. Möjligheten till att orientera sig inom området och att det finns information om Birka och dess historia tillgänglig oavsett tid på dygnet eller året. Möjlighet till fördjupning är också önskvärt.

  Framtida informationsinsatser kan bestå av vandringsstråk utformade efter olika teman som gör att besökaren själv kan påverka valet av information, detta i form av en mobilapplikation. Möjligheten till en folder bör finnas som tar upp intressanta platser och erbjuder en grundläggande förklaring av Birka. Den passar bra till enskilda besökare som besöker platsen för första gången. För att orientera sig till den plats som kartan i foldern avser placeras platsmarkeringar i landskapet. Förslagsvis kan fornlämningsområdets entré markeras och ha ett liknande formspråk som Birkamuseet. En skylt vid entrén kan presentera världsarvsområdet och visualisera området på en karta.

 • 900.
  Andersson, Katarina
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Vägledningsskyltar på servicekontor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket bildar tillsammans ett servicekontor. Kontoren finns utplacerade i hela landet. Tanken är att du som medborgare ska kunna få hjälp med allt som rör de olika myndighetera.

  Syftet med min forskning var att utveckla ett vägledningförslag till servicekontoret i Eskilstuna, detta för att underlätta för besökarna att hitta till rätt myndighet och öka flödet inne på servicekontoret. Undersökningar har gått till genom observationer, intervjuer och enkäter, detta för att förstå hur besökarna orienterar sig på servicekontoret.

  Mina reslutat visar att besökarna inte uppmärksammar de skyltar som finns idag. Enligt mig är det på grund av skyltarnas brist på god informaionsdesign och placering.

  Jag har med hjälp av teori och den insamlade empirin tagit fram vägledningsskyltar som med hjälp av färg och form vägleder besökaren på servicekontoret. Myndigheternas logotyper och märken har arbetats in i skyltarna.

15161718192021 851 - 900 of 21658
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf