mdh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
9101112 551 - 599 av 599
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 551.
  Svärd, Nina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Jonsson, Alla
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Skrivundervisning i några ämnen på en svensk gymnasieskola: En studie om språk- och skrivundervisning i klasser med andraspråkselever2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att kartlägga några ämneslärares erfarenheter kring arbete med ämnesspråk och skrivande, samt att se om det finns kopplingar mellan deras arbetssätt och den genrepedagogiska metoden. En analys av styrdokumenten för gymnasieskolan har gjorts för att ta reda på vad dessa säger om arbetet med skrivandet, samt att se om läroplanen lyfter upp genrepedagogiska synsätt. Vi har använt oss av intervjuer. Resultatet av intervjustudien visar att skrivandet tar olika mycket plats i undervisningen hos de intervjuade lärarna. Samtliga lärare uttalar sig positivt om skrivandet och anser att detta gynnar elevernas språkutveckling. De intervjuade lärarna arbetar mycket med språk och ämnesbegrepp eftersom de anser att skolans språk och texter är svåra för både första och andraspråkselever. Vår intervjuanalys visar att lärarnas arbetssätt påminner om det genrepedagogiska arbetssättet även om lärarna inte uttalar att de använder genrepedagogik i sin undervisning. Resultatet av dokumentanalysen visar att genrepedagogiken har en teoretisk bas som stämmer överens med det som står om språk och skrivande i styrdokumenten för gymnasieskolan

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Exa Alla Nina
 • 552.
  Säfström, Carl Anders
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Demokratins antagonistiska pluralism: Chantal Mouffe om det politiska2006Ingår i: Utbildning & Demokrati: Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, Vol. 15, nr 1, s. 101-108Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 553.
  Söderberg, Vendela
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Svensson, Isabell
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  I have a dream: En kvalitativ studie av hur åtta lärare arbetar med muntlig framställning i klassrummet2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få mer kunskap om vilka metoder eller arbetssätt lärare använder för att utveckla elevers förmåga att behärska muntlig framställning i ämnet svenska. För att kunna studera detta genomförde vi åtta intervjuer med lärare som är verksamma eller nyligen har undervisat i årskurserna 1–3. Studien är av kvalitativ karaktär och semistrukturerad intervju har använts som datainsamlingsmetod. Majoriteten av lärarna känner sig trygga med att undervisa elever i årskurs 1–3 i muntlig framställning. Lärarna arbetar inte medvetet utifrån någon retorisk modell. Det läggs istället stort fokus på elevernas psykologiska process. Det framkommer att lärarna upplever fördelningen mellan muntlig framställning och läs- och skrivundervisningen som ojämn. Den muntliga framställningen bör enligt en del av lärarna få större utrymme i dagens klassrum.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 554.
  Sørli, Marthe
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kvinnor och äppelträd: Behov, klass och den samhälleliga utvecklingen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The intention of this essay is to shine a light on an often overlooked aspect of Moa Martinsons debut novel Kvinnor och äppelträd. With the help of psychologist Abraham H. Maslows hierachy of needs the novels enormous focus on the working class’ life premises and how social standing affects the daily life of the depicted individuals are exposed. With marxist literary theorist György Lukács’s perspective on the connection between individuals and society, the consequences societal changes have on the working class come to light. Lukács’s thoughts on realistic literature and the unbreakable bond between an individual and their context, also works as a premise for questioning some of the more established research on Kvinnor och äppelträd. With these two points of view as a theoretical base, what emerges is a narrative where class related struggles are in the foreground rather than the background.

  Ladda ner fulltext (pdf)
 • 555.
  Tayem, Leila
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Genusperspektiv i barnlitteratur i Sverige i jämförelse med arabisk barnlitteratur Gender perspective in children’s literature in Sweden in comparison with the Arabic children’s literature 2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  DETTA EXAMENSARBETES SYFTE ÄR ATT UNDERSÖKA, JÄMFÖRA SAMT ANALYSERA BARNLITTERATUR FÖR ATT KUNNA FÅ EN BLICK AV VILKEN SYN PÅ KÖN BÖCKERNA FÖRMEDLAR SÅVÄL SOM HUR KVINNLIGA OCH MANLIGA KÖNSROLLER KONSTRUERAS I BARNLITTERATUREN I SVERIGE OCH ARABISK BARNLITTERATUR.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 556.
  Tegnelid, Maja
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hästböcker ur ett genusperspektiv: En kvalitativ studie om hur genus, kroppsideal och klass framställs i hästböcker för barn.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hästböcker är en populär genre bland flickor. Syftet med studien är att undersöka hur genus representeras i fyra hästböcker. Studien undersöker även vilka normer som synliggörs utifrån kroppsideal, klass och utseende. Jag har i studien läst fyra hästböcker riktade till åldrarna 6-9 år och utifrån böckerna analyserat representationen av genus samt normer utifrån kroppsideal, klass och utseende. Genom analyser av karaktärernas egenskaper, utseende och beteende diskuteras genus, kroppsideal och klass. Genom denna studie konstaterar jag att de flesta karaktärer, både manliga och kvinnliga, frångår de traditionella könsrollerna. De kroppsformer som visas är smala kroppar och den socioekonomiska klass som skildras är medelklass.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 557.
  Thofelt, Camilla
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Sjölund, Marielle
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vad krävs av lärare i svenskundervisningen för elever med annat modersmål?: en studie av lärares arbetssätt, kunskaper och egenskaper2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka huruvida lärare i år 1–3 anser sig ha kunskaper i att undervisa i ämnet svenska för elever med annat modersmål. Vi ville ta reda på om de ansåg sig ha fungerande arbetssätt samt om de upplevde att de saknade exempelvis kunskaper, material och tid. Vi ville även ta reda på om man som lärare kan dra fördel av några personliga egenskaper i arbetet med elever med annat modersmål. För att nå vårt syfte använde vi oss av intervjuer med sex informanter. Ett resultat vi fick fram var att lärarna tyckte sig sakna tillräcklig utbildning för att undervisa i svenska som andraspråk. De nämner dock att yrkeserfarenhet är betydelsefullt. Vad som även framkom var att tidsbristen påverkar utformningen av undervisningen, lärarna önskar mer tid för planering. Informanterna angav tydlighet, flexibilitet, noggrannhet som några av de egenskaper som kan vara fördelaktiga i arbetet med flerspråkiga elever. Studien ledde oss till slutsatsen att utbildning ofta saknas för undervisning i svenska som andraspråk, men att erfarenhet har stor betydelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  examensarbete
 • 558.
  Thorell Popa, Elena
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hur undervisningsspråket påverkar språkutvecklingen: Ett utvecklingsarbete i engelska i skolår 12011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete undersöker jag huruvida undervisningsspråket påverkar resultatet när man lär sig ett nytt språk. Studien genomfördes i en klass i år ett där två grupper fått engelskundervisning på olika språk, ena gruppen via instruktioner på svenska och den andra enbart på engelska, vilket utgjorde min metod.

  Resultatet av tester med eleverna visade att de som endast fått undervisning på engelska kunde svara på fler frågor än de som fått det på svenska.  Då eleverna även kan ha tränat olika mycket inför detta test, måste jag också se till övrig undervisning för att kunna dra slutsatser.

  Elever som får höra ett nytt språk oftare har också fler chanser att lyssna till hur det låter och hur man använder det, och kan på så sätt samla information som hjälper dem att själva använda språket. Min slutsats att undervisningsspråket har viss betydelse när man lär sig ett nytt språk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 559.
  Tingstedt, Susanne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Hållbart Mode: En studie om hur man genom en anpassad form av Klarspråk och en tydligare koppling mellan ord och handling kan skapa bättre förutsättningar för en hållbar modekonsumtion.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I mitt arbete studerar jag H&M:s språkbruk i information kring hållbart mode. Jag har avgränsat mig till texten På väg mot hållbar bomull, en informationstext på H&M:s externa webbplats www.hm.com. Syftet med min studie är att visa hur man med en anpassad form av Klarspråk, tillsammans med en tydlig koppling mellan ord och handling i text, kan öka förutsättningarna för större kunskap och vägledning till hållbart mode.

  I min studie använder jag mig av två metoder, en textanalys och en semistrukturerad fokusgrupp. Syftet är att undersöka hur läslig, läsbar och läsvärd H&M:s text är för målgruppen unga människor och att få dem att berätta om deras syn på konsumtion i allmänhet och hållbart mode i synnerhet, samt hur de tänker kring hur man kan underlätta till en mer hållbar modekonsumtion.

  Utifrån min empiri och mitt teoretiska ramverk har jag tagit fram en ny text, skriven med en för målgruppen unga människor anpassad form av Klarspråk. Den nya texten utgår från två utvalda textstycken i den analyserade texten På väg mot hållbart mode och är för målgruppen därefter anpassad så att läslighet, läsbarhet och läsvärdet har ökat. Utöver detta innehåller den nya texten tydlig vägledning till var man kan hitta alternativ till hållbart mode. Anpassning har också gjorts till textens miljö, dvs. placering på webben.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hållbart Mode
 • 560.
  Tryggvason, Marja-Terttu
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Why is Finnish education successful?: Some goals Finnish teacher educators have for their teaching2009Ingår i: European Journal of Teacher Education, Vol. 32, nr 4, s. 369-382Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, Finnish research-based teaching, according to international surveys, has been shown to lead to excellent results. Previous research has demonstrated that teacher education has often had difficulties in incorporating theory into practice, and that the effects of teacher education on the prior beliefs and views on teaching and learning of student teachers have been weak. The aim of the present qualitative study was to find out how the Finnish teacher education system deals with these problems by investigating the current goals Finnish teacher educators have for their own teaching in theoretical courses. A total of 18 teacher educators were interviewed in five focus groups on different teacher education programmes in Finland. The interview results showed that Finnish teacher educators transmit theoretical and pedagogical aspects by using them in their own teaching, which is research-based. They also aim to educate reflective and exploring teachers by using a variety of methods in their own pedagogy. The exemplary role the Finnish teacher educators have can be helpful in influencing prospective teachers' behaviour and thinking.

 • 561.
  Tryggvason, Marja-Terttu
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Lainio, Jarmo
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Gynne, Annaliina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Finskan i relation till andra språk hos svenska myndigheter och organisationer.2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 562.
  Tuna Berglin, Ieva
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Really? You're gonna say 'tunes'?": The functions of register clashes in the television drama series Gilmore Girls2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Register clashes are a linguistic phenomenon that occurs in both real and fictional interaction. This study, based on the theory of register as developed by Halliday, examines the functions of register clashes in the television drama series Gilmore Girls. It was hypothesized that the function of register clashes is to create humor, to characterize some characters on the show as sophisticated and witty and some others as lacking in communicative competence, or what is popularly referred to as geeky or nerdy, as well as to characterize the show. A total of 1,306 cases of register clashes were identified, of which 761 cases (58.3 percent) were clear cases and 545 cases (41.7 percent) were somewhat more doubtful. Nearly all cases of register clashes found were considered to have been used to create humor. Eight out of the ten most productive characters with respect to the utterance of register clashes were found to be characterized as witty; the other two characters produced register clashes in a way that characterized them as geeky. Each of the six episodes examined in this study was found to contain many instances of register clashes, regardless of the fact that each was written by a different author. The results thus suggest that the function of register clashes in Gilmore Girls is indeed to create humor, to characterize the characters, and to characterize the show.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 563.
  Turunen, Pauliina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Onko aika kehittää äidinkielen oppikirjoja?: Kartoitus Ruotsin peruskoulun suomen opetuksessa käytetyistä oppikirjoista2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mitt examensarbete är en kvalitativ kartläggning med fokus på 10 skolböcker som idag används i finskundervisningen i den svenska grundskolan i årskurserna ett till fem. Som komplement till kartläggningen har tre lärare intervjuats och 11 lärare har besvarat ett frågeformulär med åsikter om de böcker som de använder. Uppsatsens ämne är relevant eftersom finskan sedan år 2000 är ett av Sveriges fem officiella, nationella minoritetsspråk. Enligt grundskoleförordningen har alla elever med grundläggande kunskaper i finska rätt att lära sig och att utveckla språket i skolan.

  Finskan har varit ett officiellt minoritetsspråk i tio år och ändringen i skollagen, att finskan inte längre behöver vara ett aktivt hemspråk för att ge rätt till modersmålsundervisning, kom för två sedan. Ändå är det först nu i höst som de första skolböckerna på 20 år för sverigefinska elever tryckts. På 1970- och 80-talen trycktes tre bokserier, men sedan dess har lärarna fått förlita sig på böcker producerade i Finland som enligt min forskning inte uppfyller alla kursplanens kriterier. Modersmålslärarna är nöjda med sina böcker även om de har brister. Deras största svaghet är, att de innehåller för svåra ord och meningar för sverigefinska elever.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 564.
  Töyrä Carlsson, Johan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vestling, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Litteraturens roll i undervisningen: En jämförande studie om litteraturens utrymme i svenskämnets kursplaner i Lpf 94 och Gy11.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att jämföra litteraturens, skönlitteraturens och läsningens utrymme i svenskämnets kursplaner i Lpf 94 och Gy11. Studien belyser även hur fyra ämneslärare i svenska förhåller sig till de nya kursplanerna och om deras arbetssätt har förändrats angående litteratur och läsning i och med de nya kursplanerna. I studien har tre metodstrategier använts för att besvara frågeställningarna; två typer av textanalyser, en kvantitativ och en komparativ, samt en kvalitativ intervjustudie. Resultaten av textanalyserna uppvisar både skillnader och likheter mellan kursplanerna. Detta resultat stöds av lärarintervjuerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Litteraturens roll i undervisningen
 • 565.
  Vainikainen, Alexander
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Can Poetry Save the World?: Creating a Sustainable Future by Reading Green2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine how ecocritical readings of poems and song lyrics can work as a catalyst for discussing questions regarding sustainable development in the subject of English. The poems “I Wandered Lonely as a Cloud” by William Wordsworth and “Andrew”by Andrea Gibson, but also the song lyrics for the song “Every Age”by José Gonzalez were selected for the analyze, since they can represent the varying types of texts that are used by teachers in upper secondary school.

   

  The essay leans heavily on different terms associated with ecocriticism and other closely related fields such as ecofeminism and environmental pedagogy since it can help to create an understanding for the complexity of sustainability and how it can be taught in the classroom.

   

  The analyses showed that it is possible to address sustainable development through ecocritical readings of poems and song lyrics. There are two obvious ways forward that could be taken where the first would be to analyze even more texts in order to see if the methods used in the analyses are applicable to any other number of texts that are available to use in the classroom. The other way would be to apply the methods in a classroom situation and see if the methods would be suited for upper secondary school students. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Can Poetry Save the World - Creating a Sustainable Future by Reading Green
 • 566.
  Vainikainen, Alexander
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Drömmer svenskämnet om hållbar utveckling?: En ekokritisk läsning och didaktisk diskussion om romanen Blade Runner2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad det finns för didaktiska möjligheter i att utföra ekokritiska läsningar av dystopisk skönlitteratur vid undervisning om hållbar utveckling i svenskämnet. För att undersöka detta utfördes en ekokritisk läsning av science fiction- romanen Blade Runner, originaltitel Do Androids Dream of Electric Sheep, av Philip K Dick.

  Tanken enligt mig var att romanen och dess skildring av en dystopisk värld kunde vara intressant att uppmärksamma i gymnasiet samt använda som underlag för diskussioner om potentiella framtidsscenarion. Utöver det ville jag, genom min analys, visa på vilka frågor gällande hållbar utveckling som en ekokritisk läsning av romanen kan lyfta fram. Utifrån detta ville jag sedan diskutera vilken potential just denna roman och den dystopiska genren i allmänhet kan ha i svenskundervisningen.

  Resultatet visade att det, i en ekokritisk läsning av romanen, finns tolkningsmöjligheter som belyser alla de tre huvudområden som Skolverket beskriver finns inom hållbar utveckling. Det betyder med andra ord att det finns möjligheter att öppna upp för diskussioner om hållbar utveckling utifrån ekokritiska läsningar av romanen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 567.
  Valham, Josefin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vem vill ha mig som svensk?: En problematisering av begreppet invandrarförfattare2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Uppsatsen är en litteraturstudie som problematiserar begreppet invandrarförfattare/invandrarlitteratur med utgångspunkten att denna typ av kategorisering är diskriminerande. Litteraturstudien är kompletterad med två analyser av romanerna Utlänningar (Kallifatides, 1970) och Kan du säga Schibbolet? (Bakhtiari, 2008). Resultatet av litteraturstudien visar att det finns många problem med denna kategorisering och att den ger en mycket enkel bild av en författares verk. Denna förenkling förstärker bilden av vi och dem. Resultatet av analyserna ger de som har försökt definiera begreppet invandrarförfattare/invandrarlitteratur rätt till viss del men de olika författarnas olika definitioner belyser även hur komplicerat det är, att sätta en stämpel på hur invandrade författare skriver. Det finns inte heller något som säger att dessa teman inte är typiska även för svenskfödda författare inom samma genrer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 568.
  Viitasalo, Madeleine
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  För unga för att vara gamla: En analys av betydelser och ideal i skönhetsannonser som riktar sig till äldre kvinnor.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att ta reda på hur reklamannonser som riktar sig till äldre kvinnor utformas för att förstå vilka betydelser och normer äldre kvinnor tillskrivs, med andra ord vilka budskap äldre kvinnor möts av i livsstilsmagasin. Syftet är också att ta reda på om dessa ideal stämmer överens med de budskap som, enligt tidigare forskning, framställs genom retoriken i tidningen M-magasin. Till denna kvalitativa undersökning har delar av Björkvalls analysmetod för visuella texter använts (2003, 2009), tillsammans med Kress och van Leeuwens teorier om ”visuell grammatik” (2003). Resultatet visar bland annat att skönhetsannonsernas modelläsare ses som passiva och mycket samarbetsorienterade, samt att inre lycka kan kopplas till ett ungt utseende. Resultatet visar också att reklamens budskap skiljer sig från tidningens retorik när det gäller vissa betydelser som tillskrivs målgruppen. En slutsats är att de äldre kvinnorna möts av dubbla budskap och att ålderskategoriseringar ofta är motsägelsefulla. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 569.
  Vinter, Vanja Elizabeth Liv
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  You Call me a Bitch Like It's a Bad Thing: A Study into the Current Use and Semantic Properties of the Noun Bitch2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper analyses and discusses the present-day use of the noun bitch, as the term in contemporary usage seems to have started to deviate from the lexical definition. Traditionally considered an insult when applied to a woman, bitch has recently started being used as a self-imposed label rather than an applied one. Such a phenomenon indicates reappropriation, a negotiation of the meaning and semantics of a word. The purpose of this study is to investigate the origin and semantics of the term, as well as its historical usage and developments. Of particular interest and significance regarding the semantic development of bitch are social and extra-linguistic factors such as political movements, as will be evident from the results presented. Additionally, the present-day use of the term is analysed using lexical semantics and corpus linguistics, with the adjective collocates of the term retrieved from two corpora. Further, contemporary music lyrics are quoted and analysed to lend further support to the corpus findings regarding the present-day use, as well as the indicated semantic change and reappropriation. The results indicate that the term bitch is undergoing a reappropriation and is currently used both as a derogatory and self-empowering term. It is hoped that this paper will give insight to the phenomenon of reappropriation and the connection between social and linguistic change, as well as the importance of context in determining the meaning of a term.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 570.
  Wennerström, Helena
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Moa kan också kriga mot drakar: En undersökning av två läroböcker i svenska för årskurs ett i grundskolan från 1948 och 1995 ur ett genusperspektiv.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att jämföra två läromedel i svenska för årskurs ett i grundskolan, ett från 1948 och ett från 1995 ur ett genusperspektiv och undersöka huruvida jämställdheten fått ett större genomslag i den modernare läroboken. En innehållsanalytisk metod används och resultatet visar att trots att båda böckerna lever upp till jämställdhetskravet 40-60 när det gäller representation av män och kvinnor i böckerna kan ingen av dem sägas vara jämlik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 571.
  Wennerström, Helena
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vem ska tala nu?: En undersökning av fördelningen av talutrymme under en lektion i svenska på gymnasiet2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur talutrymmet fördelas vid en lärarledd lektion i svenska i en gymnasieklass. Den metod som används är en kvantitativ och till viss del kvalitativ metod. Resultatet visar att det är vanligast för både pojkar och flickor att ta ordet på eget initiativ och att läraren talar tre fjärdedelar av tiden och eleverna delar på den återstående fjärdedelen. Av det talutrymme som återstår till eleverna tar pojkarna tre fjärdedelar och flickorna får en fjärdedel. Flickorna tar således en sextondel av det sammanlagda talutrymmet på lektionen. Undersökningen visar även att det finns "hjälplärare" (Einarsson & Hultman 1984: 77, 78) Omräknat efter om de varit lika fördelning flickor och pojkar i klassen tar pojkarna 78% av elevernas talutrymme och flickorna 22%.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 572.
  Westerholm, Jim
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Damn good coffee": Swear words and advertising2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Swear words and their role in advertising have been debated for a long time. There has been a general sentiment that the use of swear words should be avoided in ads so they would not appear crass or offensive. Does this sentiment still reflect reality or could swear words be used to good effect in advertising? The aim of the present study is to find out how a number of informants react to the presence of swear words in advertisements, and what their general attitude toward swearing is. An online survey with 54 respondents provided quantitative data, and two group interviews supplemented it with more qualitative information. The study shows that respondents reacted favourably towards adverts with swear words as long as they were not too offensive.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 573.
  Westrin, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Viktigt att lyfta fram vad man klarar av: Inkludering av personer med ADHD i samhället genom att informera om diagnosen, styrkor och hjälpmedel med avgränsning mot arbetslivet.2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ADHD har länge uppfattats som något som drabbar barn och växer bort med tiden. American psychiatric association uppger att ADHD kan uppträda annorlunda hos ungdomar och vuxna än hos barn. Något som kan leda till missförstånd och exkludering av vuxna och ungdomar med ADHD på bland annat arbetsmarknaden. Denna rapport undersöker den exkluderingen och söker vilken information som behöver nå vilka målgrupper för att förebygga den.

  Arbetets inriktning är textdesign, en del av informationsdesign, och fokuserar inledningsvis på de faktorer som bygger effektiv informationsmaterial. Sedan undersöks om det finns behov av mer information om ADHD inom yrkeslivet och vad den i så fall ska innehålla. Nästa del tar upp vilka kriterier som ska uppfyllas för att diagnostiseras med ADHD och vilken typ av stöd som då går att få; det kan handla om administrativ, ekonomisk eller kognitiv.

  Rapportens mål är att gestalta information och det är i första hand med hjälp av text. Därför avslutas den teoretiska delen med faktorer kopplade till informationsdesign och följs av designarbetets utveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FredrikWestrin_examensarbete2013
 • 574.
  Wijkström, Caroline
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kommunikation och layoutmönster inom reklam: En layoutundersökning av tio annonser från Metro Student Magazine2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda påom det finns speciella mönster i layouten mellan tio olika annonser fråntidningen Metro Student Magazine. Genom att undersöka hur rubriker, bilder ochlogotyper är placerade samt göra färg-, text- och retorikanalyser på annonsernavill jag ta reda på om det finns samband - likheter och/eller skillnader -mellan deras layout. Annonsernas färger, teckensnitt, genomsnittliga meningslängdersamt mottagartilltal undersöks för att slutsatser ska kunna dras om deraslayout. Undersökningen visar att det finns vissa likheter och skillnader mellanannonserna beroende på om de kommer från företag som vill rekrytera personaleller om de kommer från företag som vill sälja en speciell produkt.

  Resultatetvisar även att det finns ett mönster angående annonsernas placering i tidningenoch att samtliga annonser, som grupp, har vissa likheter, vilket kan visa påatt annonser i Metro Student Magazine har speciella layoutmönster.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kommunikation och layoutmönster inom reklam
 • 575.
  Winberg, Dan-Erik
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  English Academic Word Knowledge in Tertiary Education in Sweden2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The English language has established itself as the academic lingua franca of the world. For example, Swedish universities are mainly using English textbooks in their teaching. For students in tertiary education in Sweden, it is thus necessary to have an academic English vocabulary.

  This study examines the academic word knowledge of 148 students in different disciplines at a Swedish university. The method used was a vocabulary test. The test design was based on the Vocabulary Levels Test (VLT) and the words were chosen from the Academic Word List (AWL) due to their frequency in academic written texts.

  There was a rapid decline of the participants' word knowledge the less common the words were according to the AWL. The results indicate that Swedish students’ academic word knowledge in English is generally unsatisfactory, which could make the reading of academic texts troublesome for them.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 576.
  Wärn, Sofia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Nybildade sammansättningar inom svensk sportjournalistik: Varför skapas de och av vem?2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att kartlägga nybildade sammansättningar inom sportjournalistiken och få ett svar på varför dessa nybildade sammansättningar uppstår och vilken funktion de har. Jag har valt ut en dagstidning i en mellansvensk stad och undersökt tidningens sportdel under månaderna februari, mars, april, juni, juli, oktober, september, november och december åren 2011, 2012 och 2013.  Jag har excerperat samtliga nybildade sammansättningar som inte funnits med i SAOL upplaga 2006 och i Språkbankens sökmotor Korp. Jag har sedan använt mig av en modell av Edlund och Hene (1992:70)  för att analysera vad orsaken samt funktionen är med att använda sig av dessa nybildade sammansättningar.

  I min studie visar det sig att det är oftast journalisterna som skapar nybildade sammansättningar.  Luckor i språket var den vanligaste orsaken till nybildade sammansättningar och funktionen för dessa var mestadels för att beteckna en ny företeelse eller utrycka en värdering. Det finns även nybildade sammansättningar som kunde placeras under orsaken förlaga på annat språk och de var antingen fullständigt eller delvis översatta från sitt originalspråk, engelskan. Gällande nybildade sammansättningar med förlaga på annat språk var de vanligaste funktionerna att beteckna en ny företeelse och variera språket.Slutsatsen för min studie är att det finns nybildade sammansättningar inom sportjournalistik. Det är oftast journalisterna som skapar dessa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 577.
  Yacoub, Anneli
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Nordqvist, Carola
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ledarskap och ledarstilar i grundskolans tidigare år2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (zip)
  Ledarskap i grundskolans tidigare år
 • 578.
  Yderbo, Pernilla
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lundin, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Läs- och skrivundervisning på två skolor och hanteringen av misstänkta läs- och skrivsvårigheter2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En rapport med internationella mätningar från Skolverket (2012) visar att elevers läsförmåga har minskat. Vi tycker oss ha sett ett samband med Skolverkets rapport och vad vi sett under den verksamhetsförlagda utbildning där vi har noterat att det finns många elever med läs- och skrivsvårigheter. Syftet med denna studie är att kartlägga två skolors arbetssätt med läs- och skrivinlärning samt deras hantering av misstänkta läs- och skrivsvårigheter för att se om det skiljer sig åt.

  I den teoretiska bakgrunden redogörs för tidigare forskning omkring läs- och skrivinlärningens grunder och metoder samt definition, utredning och åtgärder av läs- och skrivsvårigheter.

  Materialet för undersökningen består av enkäter till lärarna i de båda skolorna, observationer samt en intervju. Materialet har granskats med avseende på skillnader mellan skolorna för att se om arbetssättet vid läs- och skrivinlärning och tillvägagångssättet vid hantering av misstänkta läs- och skrivsvårigheter skiljer sig åt.

  Resultatet visade att vi kunde se både likheter och skillnader mellan skolorna avseende läs- och skrivundervisningen samt att utredningen av läs- och skrivsvårigheter är densamma på de båda skolorna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 579.
  Ylianttila, Marika
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  YouTube som ett komplement till klassrumsundervisning i andraspråk: En undersökning av språklig kvalitet i YouTube-lektioner för inlärare av svenska som andraspråk2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom att analysera språklig kvalitet i ett antal YouTube-lektioner riktade till inlärare av svenska som andraspråk har de förutsättningarna som finns för språkinlärning genom kanalen undersökts. Analysen har fokuserat på inspelningarnas språkriktighet och uttalsreduktioner. Resultaten tyder på att det finns viss variation i den språkliga kvaliteten bland inspelningarna. Resultaten visar även att materialet för språkinlärning på YouTube är välbesökt. YouTube-lektioner om det grammatiska fenomen i svenska som tidigare forskning har lyft upp som en stötesten för andraspråksinläraren, omvänd ordföljd, hade mest visningar. Ett oväntat fynd var att de inspelningar som innehöll flest språkliga felaktigheter också var de som föreläste om den omvända ordföljden. Om och hur variationen i den språkliga kvaliteten inverkar på andraspråksinlärningen behöver fastställas genom mer forskning.

 • 580.
  Zetterberg, Isabelle
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Men vad handlar den om då?: En analys av Anders Öhmans metod att skugga intriger, hur en går till väga och använder metoden i gymnasieskolans litteraturundervisning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Anders Öhman argumenterar för att i litteraturundervisningen använda sig av en metod han väljer att kalla ”skugga intrigen”. Denna studies syfte har varit att försöka konkretisera hans analysmetod och att undersöka om den kan användas på texter som saknar en tydlig intrigstruktur. En analys av Öhmans bok har gjorts för att få fram ett tydligt tillvägagångssätt för analysen, vilket därefter har applicerats på Virginia Woolfs roman Mrs Dalloway. Analysen visade att en intrigskuggning av romanen var en besvärlig men ändock givande metod. Trots svårigheterna kring valet av viktiga tematikstödjande händelser blev intrigskuggningen en god lässtrategi för inlevelseläsningen. Störst möjligheter har metoden att genomföras muntligt i ett flerstämmigt klassrum samt som hjälpmedel och lässtrategi vid arbetet med svårare texter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 581.
  Ziegler, Gudrun
  et al.
  University of Luxembourg, Luxembourg.
  Durus, Natalia
  University of Luxembourg, Luxembourg.
  Sert, Olcay
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Hacettepe University, Ankara Turkey.
  Plurilingual Repertoires in the ESL Classroom: The Case of the European School2013Ingår i: TESOL quarterly (Print), ISSN 0039-8322, E-ISSN 1545-7249, Vol. 47, nr 3, SI, s. 643-650Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 582.
  Ziegler, Gudrun
  et al.
  University of Luxembourg.
  Durus, Natalia
  University of Luxembourg.
  Sert, Olcay
  Hacettepe University, Turkey .
  Family, Neiloufar
  University of Luxembourg.
  Analyzing ELT in the European Arena: Multilingual Practices2015Ingår i: International Perspectives on ELT Classroom Interaction / [ed] Christopher Joseph Jenks and Paul Seedhouse, Palgrave Macmillan, 2015, 1, s. 188-207Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 583.
  Åkerlund, Karin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Svenska som andra eller tredjespråk - spelar det någon roll?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka bakgrundsspråkens betydelse vid språkinlärning och mer specifikt att pröva sambandet mellan antalet bakgrundsspråk och studieresultat i svenska som andraspråk. För att undersöka detta har 26 vuxna elevers rapporterade tidigare språkkunskaper jämförts med deras respektive resultat på Nationella proven för svenska som andraspråk 1.    En kvantitativ analys har utförts där samband har beräknats. Resultatet visar inte att betygsnivån ökar i paritet med antalet språk eleven lärt in, implicit eller explicit. Däremot går det att se tendens till ett samband mellan att ha studerat språk tidigare och högre betyg. Studiens slutsats är att erfarenhet av att ha studerat språk tidigare har en positiv inverkan på inlärning av ytterligare språk medan antalet språk en individ har kunskaper i inte har någon påvisbar effekt på resultatet vid inlärning av ett nytt språk. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 584.
  Åsbacka, Ann-Christine
  Mälardalens högskola, Institutionen för humaniora.
  Elevers perspektiv på skönlitteratur som både mål och medel i svenska som andraspråksundervisningen2008Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet är att synliggöra andraspråkselevers upplevelser vid användandet av skönlitterära texter i undervisningen och vidare analysera och jämföra dessa med en studie i vilken lärares röster kring ämnet lyftes fram. En kvalitativ metod ligger till grund för undersökningen. Djupintervjuer gjordes med fyra utvalda informanter, samtliga vuxna elever med svenska som andraspråk. Informanterna besvararde även tio intervjufrågor skriftligt.

  Informanterna är på flera sätt kritiska till andraspråkundervisning samt svenskundervisning för invandrare där skönlitterära texter används som bas i undervisningen. Samtliga nformanter påvisar de stora olikheterna mellan den utbildningsform de själva har erfarenheter från och den utbildningsform som för dem är aktuell då de studerar på Komvux i Sverige.

  Lärarna vill ge eleverna en helhetsbild av det svenska språket men eleverna har svårt att alls se hur ordinlärning, grammatik och vardaglig kommunikation sker då dessa moment inte är frånkopplade undervisningen med den skönlitterära texten i fokus. Lärarna måste vara tydliga i sin undervisning och exakt kunna visa eleverna vad det egentliga lärandeobjektet är. Eleverna önskar vara delaktiga i de beslut som tas kring den skönlitteratur som används istället för läromedel, men lärarna väljer att själva ta besluten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 585.
  Öhman, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Det mänskligas natur: Posthumanistiska perspektiv hos Lars Jakobson, Peter Høeg och Kerstin Ekman2016Bok (Refereegranskat)
 • 586.
  Öhman, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  ”Där döden är närvarande finns det eviga livet”: Liv och död som motiv och språklig teknik i Åsa Nelvins textvärld2007Ingår i: Att göra av med sig själv: Texter om författarsjälvmord, Stockholm: Eolit Förlag , 2007, s. 253-257Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 587.
  Öhman, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Från humanism till posthumanism2010Ingår i: Litteratur och språk: Forskning vid Institutionen för Humaniora, nr 5, Västerås: Mälardalens högskola , 2010, nr 5, s. 74-92Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 588.
  Öhman, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Förord2009Ingår i: Gattet : sånger från barnasinnet: efterlämnade dikter / Åsa Nelvin ; i urval och med förord av Marie Öhman / [ed] Marie Öhman, Stockholm: Norstedts Förlag, 2009Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 589.
  Öhman, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Förord2009Ingår i: Tillflyktens hus / [ed] Åsa Nelvin, Lejd , 2009Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 590.
  Öhman, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Här kan jag äntligen tala": Tematik och litterär gestaltning i Åsa Nelvins författarskap2007Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The subject of this thesis is Swedish author Åsa Nelvin’s writings. Five books are at the center of attention: The children’s books De vita björnarna (“The White Bears”) (1969) and Det lilla landet (“The Little Country”) (1971), the two novels Tillflyktens hus (“The House of Refuge”) (1975) and Kvinnan som lekte med dockor (“The Woman who played with dolls”) (1977), and the cycle of poems Gattet (“The Inlet”) (1981). The overriding aim of the the thesis is to characterize Nelvin’s literary works and her over-all literary enterprise.

  A major part of the thesis is devoted to textual analyses, the purpose of which is to identify fundamental themes and literary strategies in Nelvin’s works. Also treated is the author’s development from being a prose writer to becoming a lyric poet. In addition, the thesis examines how Nelvin’s writings relate to the cultural climate of the 1960s and 1970s; it deals with the reception of her works, and the question whether literary ideals and conventions have had any impact on her writings.

  Nelvin is generally associated with the emancipatory tradition of female autobiographers in the 1970s. Her works are considered to engage in psychological and/or gender issues and to be openly autobiographical. This thesis partly argues against that view by asserting that that the fundamental concern of Nelvin’s works is the experience of being and the creation of meaning. The textual analyses show that Nelvin’s writings in the main deal with existential matters such as time and death, art and eternity. They also show that the autobiographical elements in her works are not primarily directed towards the construction of womanhood or therapeutic confession. They rather serve as an aesthetic and meta-literary function, drawing attention to questions concerning the construction of the text (and life), and differences or correspondences between phenomena like fiction and reality.

 • 591.
  Öhman, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Människor, djur och andra: I begreppsvärld och litterär representation2011Ingår i: Aiolos - Tidskrift för litteratur, teori och estetik, ISSN 1400-7770, nr 40-41, s. 141-154Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 592.
  Öhman, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Omnämnandet av en diktsamling2006Ingår i: Lyrikvännen, ISSN 0460-0762, nr 2, s. 30-36Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 593.
  Öhman, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Posthumanism and Literature: The examples of Lars Jakobson and Kerstin Ekman2011Ingår i: The Human and Its Limits: Explorations in Science Literature and the Visual Arts / [ed] Margareth Hagen, Randi Koppen, Margery Vibe Skagen, Bergen: Spartacus, 2011, s. 183-195Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 594.
  Öhman, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Recension av Ann-Sofie Lönngren, Following the Animal: Power, Agency, and Human-Animal Transformations in Modern, Northern-European Literature. Cambridge Scholars Publishing. Newcastle upon Thyne 2015.2016Ingår i: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 137, s. 315-317Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 595.
  Öhman, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  The Natural Ape or Aping the Natural: Imitation and Critique in Peter Høeg’s Kvinden og Aben2009Ingår i: Scandinavian Studies, ISSN 0036-5637, E-ISSN 2163-8195, Vol. 81, nr 3, s. 329-348Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 596.
  Öhman, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Mälardalens högskola.
  Traditional storytelling and new environmentalism in Astrid Lindgren's Ronia the Robber's Daughter2013Ingår i: Litteratur och språk, Västerås: Mälardalens högskola , 2013, nr 9, s. 48-53Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 597.
  Önell, Moa
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Mellan hem och hemsida: En språkvetenskaplig jämförelse av texter i Mälarenergis kommunikationsmedier2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att granska 16 texter från två av Mälarenergis externa kommunikationsmedier riktade till privatpersoner, för att belysa vilka skillnader i språklig utformning de uppvisar. Med exempel från 8 av Mälarenergis informationsutskick och 8 likvärdiga informationstexter nedladdade från deras hemsida granskas texterna med en kombination av kvantitativa och kvalitativa analysmetoder.  Undersökningens resultat visar att det finns en tendens för de digitala texterna att vara mer informationspackade och svårlästa, men att det även finns undantag där resultaten kan bero på andra faktorer. Den visar även att texterna de olika medierna emellan uppvisar skillnader i hur de inleder och avslutar texter, hur de hänvisar till andra texter, hur linjärt skrivna de är, vilken typ av kontextuell information som infattas i texten samt hur många värderande och relationsbyggande ord och uttryck som förekommer i texterna.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Mellan hem och hemsida
 • 598.
  Öster, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Alla olika, lika unika: En litteraturvetenskaplig studie med utgångspunkt i begreppet ”vi och dem”2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur begreppet ”vi och dem” manifesteras i tre romaner med utgångspunkt i en samhällskontext. I studien används Franco Morettis (Elektronisk källa: 8.10.2012) analysmetod, ”distant reading”, vilket innebär att man bortser från detaljer och istället fokuserar på helheten. Syftet har således varit att belysa begreppet ”vi och dem” i romanerna Om jag kunde drömma (Meyer, 2005), Hungerspelen (Collins, 2008) samt Ett öga rött (Khemiri, 2003). I samspel med metoden ”distant reading” har även Illman och Nynäs (2005) tanke om att texter alltid läses och tolkas utifrån individers tidigare erfarenheter samt den omgivande kontexten varit till hjälp. Illman och Nynäs (2005) beskriver begreppen ”grupperingar”, ”fördom” och ”gränsöverskridande möten” som används i analyskapitlet. Dessa begrepp belyses sedan ur ett samhällsperspektiv med utgångspunkt i begreppet ”vi och dem” där en diskussion förs kopplat till tidigare forskning, romananalyserna och egna reflektioner. Resultatet åskådliggör att delar ur dessa romaner kan gestalta olika förhållanden där förutfattade meningar samt grupperingar av olika slag kan leda till fördom och hur dessa kan motverkas genom gränsöverskridande möten.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Alla olika, lika unika: En litteraturvetenskaplig studie med utgångspunkt i begreppet ”vi och dem”
 • 599.
  Österholm, Johanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  van Geijt, Cecilia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Alla elever har ju rätt att få det stöd dom behöver": En kvalitativ intervjustudie om tidiga stödinsatser i grundskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi undersökt hur olika professioner som rektor, speciallärare och lärare arbetar för att stödja elevernas tidiga läs- och skrivutveckling och vad det är som krävs för att en elev ska få extra stöd. Studiens resultat visar att genom nationella kartläggningar och bedömningsstöd kan lärarna identifiera vilka elever som är i behov av extra stöd. Undervisningen och material anpassas då efter elevernas behov. De olika professionerna är eniga om att det inte krävs någon diagnos för att få extra stöd utan det ska vara utifrån behov, men vissa lärare menar att det är lättare att få resurser om en diagnos finns.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
9101112 551 - 599 av 599
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf