mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 51 - 100 of 1077
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Andersson, Karin
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Jonsson, Bosse
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Delaktighet och utveckling: En uppföljning av första året med DU-projektet vid Vuxenförvaltningen i Eskilstuna2006Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  DU-projektet aktualiserar en grundläggande problematik vid förändringsarbete. Hur kan man utveckla en metod för förändringsarbete som är så förankrad i organisationen att den vinner gehör bland de anställda och motiverar dem att vara drivande i förändringen?

  I rapporten diskuteras också begreppet delaktighet. Hur kan man i en organisation veta att man tillskriver begreppet samma betydelse och hur kan man veta att det är samma form av delaktighet som eftersträvas i organisationen? I rapporten behandlas även relationen mellan delaktighet, lärande och hälsa.

   

  Projektet är ett exempel på förändringsarbete med syfte att skapa förutsättningar för förändring och utveckling i vård och omsorg, med delaktighet för de anställda som en central utgångspunkt. En avsikt är att verksamheten och personalens förhållningssätt ska präglas av tydlighet, öppenhet samt ha ett värde för brukarna. En annan ambition är att öka de anställdas välbefinnande och hälsa.

  DU-projektet (Delaktighet och Utveckling) syftar till att skapa förutsättningar för delaktighet bland de anställda för att därigenom utveckla såväl verksamheten som de anställda. Målgrupp är samtliga medarbetare, det vill säga förvaltningsledning, enhetschefer och övrig personal. DU-projektet har genomförts vid Vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun. Uppdragsgivare har varit Eskilstuna kommun.

 • 52.
  Andersson, Lina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Problemsituationer i skolan: en undersökning om hur elever med läs- och skrivsvårigheter uppfattar sin skolsituation2008Oppgave
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att belysa en fördjupad förståelse av skolsituationen för elever med läs- och skrivsvårigheter i skolår nio med fokus på elevernas egna uppfattningar av problem, svårigheter och stöd. Detta för att kunna ta reda på vad som bör beaktas då stödformer ska utvecklas.

  En kvalitativ studie med intervjuer som undersökningsmetod utfördes där sex elever och deras lärare intervjuades om elevernas problematik i skolan. Anteckningarna från intervjuerna användes för att göra en horisontalisering och se om berättelserna skilde sig åt och om de skilde sig från den bild som litteraturen ger.

  Elevernas uppfattningar om skolan baserades på upplevelser, sociala relationer och undervisningssituationens organisering. Eleverna tänkte inte så mycket på sina svårigheter och flera upplevde inte att de hade svårigheter samtidigt som de pratade om saker som var svåra i skolan.

  Lärarna och eleverna hade ganska likartad syn på vilka svårigheter eleverna hade även om skolans syn var mer utvecklad. Eleverna uppfattade sina problem som kopplade till aktiviteter medan lärare såg problem inom andra domäner av ICF. Skolan tenderade att ha samma åtgärder för problemen i undersökningen. I vissa fall var skolan och eleverna inte överens om vad som var det huvudsakliga problemet eller vad som borde göras för att lösa ett problem.

  Skolan behöver kartlägga elevernas svårigheter och bestämma åtgärder tillsammans med eleven. En konversation mellan eleven och läraren behöver komma till stånd för att ge en bild av vad eleven upplever och har upplevt.

 • 53.
  Andersson, Marina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Malmsten, Tilda
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hur resonerar skolans medarbetare kring diskriminering och kränkande behandling?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 54.
  Andersson Mustapic, Carina
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Elevers läs- och skrivsvårigheter: ur lärares perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte har varit att undersöka hur ett antal pedagoger uppfattar och hanterar elevers läs- och skrivssvårigheter. Undersökningen bygger på intervjuer med fyra klasslärare och en specialpedagog. Resultatet visar att läs- och skrivsvårigheter inte definieras på ett enhetligt sätt. Individinriktade åtgärder, så som lästräning och kompensation, anses vara viktigast. Ett bra klassrumsklimat nämns även som en viktig faktor. Mer individuellt stöd önskas till elever med läs- och skrivsvårigheter. Några lärare anser att den bästa lösningen är ökad stödundervisning utanför klassundervisningen. Slutsatserna av undersökningen är att det inte finns en klar koppling mellan synen på elevers läs- och skrivsvårigheter och de åtgärder man anser bör sättas in. Dagens klassystem där en lärare ansvarar för en stor grupp elever är ett hinder för elever med läs- och skrivsvårigheter; en lösning på detta kunde vara att två lärare ansvarar för en större grupp elever så att möjligheter till individuellt stöd inom klassen skapas.

 • 55.
  Andersson, Nicole
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Dragicevic, Jelena
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Konflikthantering i förskolan: En undersökning kring hur pedagoger på förskolan definierar konflikter samt hur de arbetar med hantering av konflikter mellan barn2016Independent thesis Basic level (professional degree), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka hur pedagoger på två förskolor

  definierar konflikter samt hur de ser på sitt arbete med konflikter och hantering

  av konflikter mellan barnen. Studiens innehåll har utgått från det

  sociokulturella perspektivet (Säljö, 2012). Brymans (2014) kvalitativa

  ostrukturerade forskningsintervju har valts som metod för studien. Åtta

  pedagoger från två olika förskolor har intervjuats. Studiens resultat visar att

  pedagogerna använder sig av olika strategier då de löser konflikter mellan

  barnen. Pedagogernas strategier kan identifieras som kompissamtal,

  giraffspråket, konfliktspyramiden och medlingsprocessen. I slutsatsen

  framkommer att de fyra benämnda strategierna hör ihop och är en del av

  medling vilken i sig är en konflikthanteringsstrategi. Pedagoger i allmänhet bör

  genom att ta del av forskning få en bättre förståelse för vad det finns för olika

  konflikthanteringsstrategier samt vad studier visar att barn lär sig av konflikter.

   

 • 56.
  Andersson, Rickard
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Rosén, Linus
  Samverkan i övergången mellan förskola och förskoleklass2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie och arbete var att utifrån pedagogernas perspektiv undersöka på vilka sätt dessa verksamheter, förskolan och förskoleklass, arbetar och samverkar vid barnens övergång. För att göra detta användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som genomfördes mestadels via direkta intervjuer, samt ett par via telefon. I resultatet framgick det att de båda skolformerna arbetar med att förtydliga och underlätta för barnen gällande övergången mellan förskola och förskoleklass. Det finns en dialog som förskolechefen ansvarar för att den utvecklas och kommer till handling. Samtidigt vill båda skolorna att samarbetet ska utvecklas och bli mer kontinuerlig. När det gäller barn i behov av särskilt stöd kommer det fram 3 att verksamheterna arbetar mera detaljrikt för att skissa fram en så tydlig övergång för barnen som möjligt. Det leder till flera besök till den nya miljön och bilder som barnen får på pedagogerna samt att träffa dem fysiskt. Det kommer fram att verksamheterna använder dokument som ska underlätta relevant information som föräldrar godkänt som nästkommande pedagoger kan ha som underlag i förskoleklass. Vår slutsats är således att det är samarbete samt en kontinuitet i kommunikationen mellan verksamheterna som ska eftersträvas, detta för att få en tydlig pedagogik som gynnar barnens övergångar.

 • 57.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lindström, Julia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Utvecklingssamtal i förskolan - Hur gör man egentligen?: En kvalitativ studie av utvecklingssamtal och konstruktionen av barnet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med utvecklingssamtal i förskolan, samt hur barnet konstrueras i denna process. Undersökningen utgår från åtta semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare och två förskolechefer där frågorna fokuserar på att ta reda på vilka tillvägagångssätt som förskollärare har vid planering och genomförande av utvecklingssamtal. Resultatet från intervjuer och litteratur genomsyras av en mängd olika metoder för ändamålet. Resultatet är vidare analyserat ur ett konstruktionistiskt perspektiv. Slutsatserna vi drar från denna studie är att det i förskolan förekommer en mängd olika tillvägagångssätt vid planering och genomförande av utvecklingssamtal samt att barnet konstrueras utifrån förskollärarnas barnsyn.

 • 58.
  Andersson, Sara
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Borén, Dante
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ”Det är synd att skjuta räven”: En djurrättslig läsning av barnlitteratur2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med en diskursanalytisk ansats och utifrån ett kritiskt djurrättsligt perspektiv undersöks böckerna Rävjakten, Gittan och fårskallarna, Kurt och Kio vill ha djur och Händiga Hanna på bondgården. Vårt syfte är att undersöka vilka relationer mellan människor och djur som framträder i dessa böcker. Resultatet visar att relationen mellan människa och djur präglas av en speciesistisk diskurs där människan ses som överordnad. Vidare följer en diskussion om resultatets betydelse i en pedagogisk verksamhet och möjligheter till förändring.

 • 59.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Söderkvist, Åsa
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Elevers röster runt extra anpassningar och särskilt stöd2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Extra anpassningar och stödinsatser är primärt för elever med olika läs-, skriv- och språksvårigheter. Detta kan ha stor inverkan på elevernas möjligheter att prestera i skolan men också på hur deras mående och självkänsla utvecklas i skolsammanhang. Syftet med denna studie var att synliggöra elevers perspektiv på extra anpassningar och särskilt stöd kopplat till elevernas läs- och skrivsvårigheter. I en kvalitativ forskningsstudie med fenomenologisk inspiration har totalt 16 elevintervjuer och fem klassrumsobservationer utförts på fem skolor i två olika kommuner i årskurs 4–8. De teoretiska utgångspunkterna har varit olika specialpedagogiska perspektiv samt Skrtics organisatoriska perspektiv. Resultatet över elevernas upplevelser samt graden av delaktighet och uppnående av kunskapskrav har sammanfattats i olika kategorier för att sedan diskuteras utifrån vår teoretiska bakgrund. Teman som urskilts från transkribering av elevintervju är: utanförskap, jämförelse, nöjdhet/nytta, funktion, egna strategier samt motivation/delaktighet. Resultatet redovisas som text och citat för att få fram elevernas unika röster. Observationerna har redovisats i följande kategorier: fysisk-, pedagogisk- och social tillgänglighet. I slutsatserna ses att arbetet med extra anpassningar utförda av klasslärare till största delen sker i de observerade klassrummen, medan elevintervjuerna visar att stöd som innefattar annan vuxen oftast sker utanför klassrumsundervisningen. I analysen av både intervjuer och observationer framträdde vikten av tydlighet och struktur.  Ett gemensamt och genomtänkt förhållningssätt från pedagoger som skapar trygghet och ett tillåtande klimat för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Elevintervjuerna påvisar att läraren har betydelse för hur en elev i svårigheter uppfattar skoltiden och även för elevens motivation. Elevens delaktighet framkom som en viktig faktor när det gäller de extra anpassningarna och särskilda stödet. Det fanns en ambivalens hos eleverna gällande det särskilda stödet och att lämna klassrummet. Inkludering innebär en inneboende känsla av tillhörighet hos varje enskild elev, vilket gör att omgivningen måste tolka begreppet utifrån olika perspektiv. 

 • 60.
  Andersson, Susanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Åhlgren, Sophia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Det handlar om att vilja och våga!: En kvalitativ studie om förskollärares syn på användningen av estetik i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att genom semistrukturerade intervjuer undersöka vilken betydelse förskollärare tillskriver sina egna intressen och erfarenheter i arbetet med estetik samt vilken uttryckform förskollärare anser som lättast och svårast att arbeta med. Semistrukturerade intervjuer valdes då det gav plats för följdfrågor och djupare intervjuer. Resultatet visar att förskollärares intressen och erfarenheter kan påverka hur estetik väljs att användas i förskolan. Resultatet visar även att förskollärare såg olika på vad som var lättast respektive svårast med estetik men det som ansågs lättast var musik och det svåraste var drama. Slutsatser som framkom utifrån studien var att förskollärarna ansåg sig vara medvetna om vad estetik innebar men att kunskaperna kring olika uttrycksformer var otillräckliga för att medvetet våga användas i verksamheterna. En annan slutsats var att förskollärarna valde att använda den uttrycksform de kände sig mest bekväma i.

 • 61.
  Andersson, Therese
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Eriksson, Theresé
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kardborreband för kommunikation: – En studie om hur AKK och upplevelsebaserat lärande kan främja elevernas kommunikation i träningsskolan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie som är inspirerad av fenomenologin. 14 verksamma lärare inom grundsärskolans inriktning träningsskola deltog i studien. Samtliga arbetade med olika former av AKK och upplevelsebaserat lärande. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur 14 verksamma lärare i grundsärskolan, inriktning träningsskola, upplevde att AKK och upplevelsebaserat lärande kunde främja elevernas kommunikation och vara möjliga vägar till att nå målen i ämnesområdet kommunikation. Det framkom i resultatet att elevernas kommunikation, inom deltagarnas respektive skolor, till stor del bestod av samspel och olika former av AKK. Samtliga deltagare menade att upplevelsebaserat lärande var en förutsättning i deras undervisning för att ha något att kommunicera om då deras elever hade relativt få upplevelser för sin ålder. Eleverna hade också nedsatt förmåga till abstrakt tänkande och därför fanns behov av konkreta arbetsformer. Kombinationen av olika former av AKK och upplevelsebaserat lärande innebar att deltagarna kunde klä upplevelserna och deras naturliga sammanhang i ord vilket främjade elevernas kommunikation. Resultatet av studien ledde fram till flera slutsatser varav den främsta var att samtliga deltagare upplevde att både AKK och upplevelsebaserat lärande var förutsättningar för att främja elevernas kommunikation och för att nå målen i ämnesområdet. AKK och upplevelsebaserat lärande ansågs med andra ord inte bara främja kommunikationen och vara möjliga vägar mot målen utan ansågs dessutom vara nödvändiga förutsättningar i träningsskolan

 • 62.
  Andersson, Theresia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ottestam, Mia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Barn och stress: Påverkande faktorer2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att studera på vilket sätt skolans organisation samt barns närmiljö kan bidra till stress, men även hur skolans personal och vuxna i barns liv, aktivt kan arbeta för att förebygga stress. Studien bygger på fem intervjuer med vuxna som arbetar med barn i olika sammanhang och under olika förutsättningar samt 65 enkäter med barn i År2. Arbetets fokus ligger på barns stress i skolan men man kan konstatera att källan till barns agerande i skolan inte alltid behöver finnas i skolans verksamhet utan kan ha sitt ursprung i barnens övriga närmiljö. Därför bör även närmiljön uppmärksammas för att man ska få en helhetsbild av barnens situation. Resultatet i enkäterna visade att barnen hade få eller inga kunskaper om stress som begrepp men efter en begreppsförklaring visade sig att många barn själva hade upplevt eller sett stress hos personer i deras närhet. Slutsatsen man kan dra efter denna studie är att hela barnets miljö påverkar barnet och skolan kan vara en bidragande faktor, då eleverna måste skapa och vårda många relationer men även hantera de stora barngrupper samt de olika krav som finns i skolan.

 • 63.
  Andersson, Tomonori
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Arvin, Johan
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Skogen som pedagogiskt verktyg: En studie av förskollärares och barnskötares användning och planering av skogsutflykter i förskoleverksamheten2015Independent thesis Basic level (university diploma), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare och barnskötare planerar att använda utflykter till skogen som pedagogiskt verktyg i verksamheten, samt vilka utmaningar de upplever finns i realiseringen av olika planeringar. Datainsamlingsmetoderna utgjordes av en enkätundersökning och djupintervjuer. Urvalet bestod av förskollärare och barnskötare på förskolor. Enkätundersökningen utfördes på fyra olika förskolor. Vi fick totalt in 31 besvarade enkäter. Elva olika kategorier representerar svaren från de öppna frågorna. Syften och aktiviteter som angetts i svaren är: naturvetenskap, motion/träna motorik, lek, lära sig om skog och natur, lära sig samarbeta och samspela, lära sig andra kunskaper, som matematik, språk etc., lära sig upptäcka, utforska, bygga/konstruera, uppleva natur/skog och miljö och vårda natur. Intervjuerna gjordes med tre olika förskollärare på två olika förskolor. Svaren från intervjuerna presenteras i löpande text. Utifrån svaren har tre kategorier angetts som visar på utmaningarna i realiseringen av planeringen av skogsutflykter. Dessa är säkerhet, barnens intressen och rutiner i vardagen

 • 64.
  Anderstedt, Anette
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Hiréd-Tedsjö, Mona
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Pedagogers förutsättningar för att skapa delaktighet i skolan för elever med funktionshinder: C-uppsats inom specialpedagogiskt område2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Delaktighet anser vi är ett viktigt begrepp för att kunna skapa bra förutsättningar för jämlikhet

  och inflytande för elever med funktionshinder inom skolan. Hur delaktighet kan skapas för

  dessa elever påverkas av samspelet med andra och av miljön i omgivningen. Att vara delaktig

  är att vara respekterad i sin omgivning och detta kan höja självkänslan. Detta kan i sin tur

  skapa en positiv utveckling för dessa elever, som gör att det är de som individer och inte

  funktionshindret i sig som är det huvudsakliga.

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger i skolans verksamhet uppfattar att de

  kan skapa förutsättningar för delaktighet för elever med funktionshinder utifrån vad

  Läroplanen 94 skriver om delaktighet och hur delaktigheten fungerar för dessa elever i

  jämförelse med elever utan funktionshinder. De metoder vi har använt är intervju och

  observation, där observationerna ska ses som ett komplement till intervjuerna. Vårt resultat är

  att pedagogerna upplever att de har möjlighet att skapa förutsättningar för delaktighet i

  skolans verksamhet för elever med funktionshinder. Verktyg för dem till detta är vilja till

  samarbete i arbetslaget, egen erfarenhet och utbildning och att anpassa undervisningen. De

  tror dock att förutsättningarna skulle kunna vara bättre med rätt stöd i verksamheten som till

  exempel mindre elevgrupper och fler pedagoger. I jämförelse med elever utan funktionshinder

  anser de att elever med funktionshinder har samma möjlighet till inflytande i verksamheten.

  Funktionshindret i sig kan dock göra att de syns och uppmärksammas mer av pedagogerna. I

  våra observationer upplevde vi att elever med funktionshinder var mer delaktiga i sitt samspel

  i vuxenstyrda aktiviteter än i fri lek och vi tror därför att det i fri lek kan behövas mer stöd av

  pedagogerna.

 • 65.
  Andrén, Sara
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Nygren, Jenny
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Är det språkliga eller matematiska svårigheter?: En kvalitativ fallstudie om att upptäcka och ge stöd till nyanlända elever i matematikundervisningen.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på hur en högstadieskola i en mellanstor kommun arbetar för att upptäcka vilken typ av svårigheter de nyanlända eleverna har i matematik och vilket stöd som ges i matematikundervisningen. Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie på en högstadieskola där både observationer och intervjuer med skolans personal ligger till grund för studiens resultat. Studien utgår ifrån de specialpedagogiska perspektiven dilemmaperspektivet och det relationella perspektivet samt det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att studiehandledning var det enskilt viktigaste stödet för de nyanlända eleverna, men att tillgången såg olika ut beroende på vilket språk eleven talade och om det fanns en studiehandledare att tillgå på det språket. Om en elev har behov av studiehandledning, men ändå inte får det på grund av bristande tillgång blir det ett dilemma som är svårlöst. Skolan närmade sig ett relationellt synsätt, eftersom specialläraren gav matematiklärarna i en klass stöd i deras undervisning istället för att ge enskilda elever stöd. Det språkliga stödet fick eleverna bland annat i form av kamratstöd och gruppdiskussioner, vilket faller under det sociokulturella perspektivet där tonvikten ligger på kommunikation och att lära av de som kan mer.

 • 66.
  Angerfelt, Michelle
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Heidari, Nancy
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Inkludering av flerspråkiga barn: En kvalitativ intervjustudie av förskollärare i en mellanstor svensk kommun2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att synliggöra hur man arbetar med flerspråkighet i förskolan. Åtta förskollärare deltog i enskilda semi-strukturerade intervjuer för att synliggöra hur man arbetade med inkludering av flerspråkighet i förskolan. Resultatet visade att det finns en liknande grundsyn hos förskollärare kring hur man arbetar med barns språkutveckling och flerspråkighet, hur man använder sig av olika språkliga verktyg för att inkludera flerspråkighet. Resultatet visar även att föräldrasamverkan är en viktig del och att omgivningen påverkar barnets språkutveckling. Slutsatsen visade på omgivningens betydelse för barnets språkutveckling, samt att samverkan med hemmet kan innebära vissa svårigheter.

 • 67.
  Anna, Andersson
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Linnea, Bergsten
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Räkna med lek: Ett utvecklingsarbete om att lära matte genom att leka2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta utvecklingsarbete, utfört i en årskurs ett och två, syftar till att införa mer lek i matematikundervisningen i skolans lägre årskurser. Vi upplever att leken i skolan är någonting man ägnar sig åt på rasterna och inte en metod för inlärning i klassrummet. Med leken som metod har vi skapat förutsättningar för barnen att nå de mål som finns uppsatta i kursplanen för matematik. Resultatet av vår studie visar på att det finns fler fördelar med leken som metod och att man bör ägna mer tid åt den även inne i klassrummet under ordnade former. Vi lyckades inspirera både elever och lärare att använda sig av mer lek i matematikämnet. Några slutsatser som vi har dragit av detta utvecklingsarbete är att det faktiskt är möjligt att lära sig matte genom andra metoder än upprepad räkning i matematikboken.

 • 68.
  Antal-Lundström, Ilona
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Estetiska aktiviteter som pedagogiskt redskap: Rapport från ett pågående interkulturellt skolutvecklingsprojekt2006Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Våren 2003 inleddes ett utvecklingsarbete i samarbete mellan forskare vid Mälardalens högskola och fyra skolor i Eskilstuna kommun. Genom införandet av en estetikbaserad pedagogik ville man stimulera en personlighets- och kompetensutveckling bland eleverna. Skolutvecklingsprojektet består av två delar, en utvecklingsdel och en forskningsdel. Utvecklingsdelen handlar om en nära samverkan mellan forskare och lärarei syfte att ge stöd och stimulans till användning av estetiska aktiviteter i skolarbetet. Forskningsdelen handlar om att undersöka effekterna av de estetiska aktiviteterna avseende elevernas kompetensutveckling och verksamhetens didaktiska förutsättningar. I rapporten presenteras utvecklingsarbetets teoretiska grund, som vilar på den radikala estitiken, samt en beskrivning av utvecklingsarbetets förlopp och betydelse sett ur medverkande lärares och skolledares perspektiv.

  Författaren till rapporten, Ilona Antal-Lundström, är fil.dr. och universitetslektor i pedagogik vid Mälardalens högskola. Hennes forskning handlar om estetik i ett pedagogiskt perspektiv, med fokus på de estetiska aktiviteternas roll i personlighetsutvecklingen.

 • 69.
  Anvret, Ann-Charlotte
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Upplevelse att lära sig läsa som tonåring: Tre personers livsberättelser av tiden innan, under och efter träning med Wittingmetoden2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka några personers upplevelse att lära sig läsa i högstadieeller gymnasieåldern med Wittingmetoden och ta reda på vad som var framträdande i deras erfarenheter. I studien ingick även att undersöka hur informanternas upplevelser förhåller sig till forskning. Det sociokulturella perspektivet låg till grund för den teoretiska utgångspunkten. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer i livsberättelseform där tre personer fick en konkretiserad ritad livsväg i pappersform innan intervjun för att i förväg skriva ner sina tankar och minnen innan intervjun. Gemensamma temaområden söktes i data vilket resulterade i fyra områden: lärarupplevelse, motivation, självkänsla och upplevelsen av sin läs- och skrivförmåga. I analysen delades områdena in i tre avsnitt: före, under och efter träning med Wittingmetoden. Informanternas livsberättelser visade på att kontakten med läraren, hur denne agerade samt valde interventioner var viktigt för informanterna. Berättelserna visade att lärarkontakten hade stor inverkan på deras lärande. Den påverkade även deras motivation. Vidare var en egen målbild om att läsning var en viktig del för att klara sig i samhället inom olika områden centralt för motivationen samt att andra trodde på deras förmåga att lära. Resultaten visade att upplevelsen av att kunna, samt bevis på utveckling i sin läsförmåga var viktig för självkänslan och gav dem mod att våga mer. En omgivning som visade att de trodde på informanternas kapacitet var också positivt för självkänslan. Genom de områden som trätt fram ur livsberättelserna har betydelsen av interaktion med andra visats vara central för dessa tre informanter. Upplevelserna i livberättelserna kunde knytas till den sociokulturella teorin om lärande.

 • 70.
  Aravena Castaings, Inga - Lill
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Konflikthantering i skolan: Ideal - verklighet2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att se hur verkligheten som är skolan som organisation tar till sig idealet som innebär de olika styrdokumenten. Ett annat syfte är att se om två olika skolor skiljer sig i att förebygga och hantera konflikter. Undersökningen delas på två studier. Den första är en dokumentanalys. Detta innebär att jag tittar på de olika dokumenten från staten, kommunen och den lokala arbetsplanen och jämför dessa med varandra. Den andra delen är intervjuer där viktiga nyckelpersoner på skolor intervjuas. Detta för att jag ska kunna ta del av respondenternas tankar, erfarenheter och se hur verkligheten är ur ett lärarperspektiv. Resultatet av studien visade att idealet kan tolkas på olika sätt och att verkligheten inte ser ut som idealet. Resultatet från intervjuerna visade att lärare kände sig trygga med att hantera konflikter och att de arbetade i ett förebyggande syfte. I en av skolorna var arbetet under utveckling medan den andra skolan var väl organiserade i sitt förebyggande syfte. Detta gör att skolorna skiljer sig från varandra i några punkter. Resultatet visade också att lärarna önskade mer tid för att hantera konflikter och de önskade sig mer fortbildning inom området.   

 • 71.
  Arbstig Holm, Louise
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hedman Norén, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Undervisningen i förskoleklass och i årskurs 1 ska vara så bra att eleverna vaccineras mot lässvårigheter: En fördjupad förståelse av finska och svenska speciallärares arbete för att främja läsinlärningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen av finska och svenska speciallärares arbete för att främja läsinlärningen. Nutidens samhälle kräver en god läs- och skrivförmåga. Det innebär en utmaning för pedagoger och speciallärare i skolan att verkligen se till att samtliga elever får de verktyg som är nödvändiga för att nå såväl en god läsförståelse som en god avkodningsförmåga. Under de senaste åren har det skrivits om Finlands goda resultat vad gäller läsning hos elever i grundskolan. Det fick oss som speciallärarstuderande att undra över vilka de finska framgångsfaktorerna var. Även olika orsaker till elevers svårigheter gällande läsutveckling tas upp samt speciallärarnas roll för att möta hinder i läsinlärningen. Finska och svenska styrdokument lyfts. För att genomföra studien har ett kvalitativt perspektiv använts med semistrukturerade intervjuer som metod. Fokus för undersökningen har varit att undersöka hur fjorton speciallärare i Finland och Sverige [1]beskriver sitt arbete med att identifiera elever i behov av särskilt stöd gällande läsinlärning samt hur de beskriver sitt dagliga arbete med elever i behov av särskilt stöd gällande läsinlärning. Även likheter och skillnader som framträtt i dessa beskrivningar belyses. Resultatet har analyserats utifrån en fenomenografisk analysmodell med utgångspunkt i studiens frågeställningar samt utifrån ett komparativt perspektiv. Ett par slutsatser som kan dras av studien är att det framkom en likhet som innebar att samtliga informanter hade elevens behov i fokus samt en skillnad mellan informanterna som berörde informanternas utbildningsbakgrund.

  [1] De finska informanterna har alla en speciallärarutbildning och hade en speciallärartjänst. Med finska speciallärare avses finska speciallärare verksamma i svensktalande skolor i Finland.  Två av de svenska informanterna hade speciallärarutbildning och två hade specialpedagogutbildning. Tre av de svenska informanterna studerade till speciallärare. Alla svenska informanter hade tjänst som speciallärare. Samtliga svenska informanter benämns som svenska speciallärare. Benämningarna gäller genom hela studien. 

 • 72.
  Arge, Ann
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Johansson, Eva
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Interkulturell kompetens hos grundsärskolans speciallärare: I mötet med elever och föräldrar av annan kulturell bakgrund2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Immigrationen till Sverige har ökat markant de senaste åren. Kommuner och skolor får ta emot barn och ungdomar från många olika kulturer och grundsärskolan är inget undantag. På grund av elevernas funktionsnedsättning krävs ofta ett mer nära samarbete med elevens hem, vilket ställer andra krav på speciallärarnas insikt och bemötande. Syftet i studien var att undersöka interkulturell kompetens hos grundsärskolans speciallärare i mötet med elever och föräldrar av annan kulturell bakgrund. Undersökningen baseras på 17 halvstrukturerade intervjuer med fokus på respondenternas beskrivningar av mötet med och erfarenheter av, olika kulturbakgrunder och elever och familjers livsvärldar. Intervjuerna genomfördes utifrån teman. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att analyseras. Resultatet visar att speciallärarna anser att det viktigaste i mötet med familjer av annan kulturell bakgrund är att visa respekt, tillit och förståelse för varandras kulturer. De är eniga om att det egna intresset är viktigaste faktorn för att utveckla interkulturell kompetens. Hälften av speciallärarna lyfte fram fram att det fanns svårigheter i att tydliggöra hur det svenska skolsystemet fungerar. De upplevde även en förväntan från föräldrar, att skolan ska normalisera deras barn. Det framkom att speciallärarna kände ansvar för att stötta och ”guida”, inte bara eleven utan hela familjen in i det svenska samhället.  Flertalet av speciallärarna lyfte fram behovet av kompetensutveckling. 

 • 73.
  Arvidsson, Maria
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Österholm, Eva
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Lärares första år i yrket: The first year as a teacher2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en studie av hur nyexaminerade lärare uppfattar den första tiden i yrket. Vi har valt att undersöka vilka upplevelser lärare har, hur behovet av stöd har tillgodosetts, hur samarbetet med kollegor/arbetslag fungerat och slutligen vilka orsaker de intervjuade lärarna ser som skäl för att lämna yrket. För att få en bild av hur den första tiden uppfattas har vi valt att göra åtta kvalitativa intervjuer med lärare i grundskolan som arbetat upp till tre år i yrket. Intervjuerna fokuserar framför allt på det första året som yrkesverksam efter examen. Mycket av den tidigare forskning som gjorts på området visar att den första tiden är tung och krävande vilket också bekräftas i denna undersökning. Flertalet av dessa lärare menar att de inte var förberedda på den höga arbetsbelastningen, de dolda skolkoderna och avsaknaden av samarbete med kollegor. Lärarna i studien anser att det är viktigt att nyexaminerade får det stöd som de behöver under den första tiden. Avsaknaden av stöd ses som en orsak till att lämna läraryrket. Man anser att stödet kan komma från olika håll som andra nyexaminerade lärare, kollegor, arbetslag, skolledare och mentorer. Enligt ÖLA00, ett avtal mellan lärarförbunden och kommunförbunden, ska alla nyexaminerade lärare tilldelas en mentor under det första året. Ett fungerande mentorskap ses som det mest fördelaktiga stödet bland de intervjuade samt i den tidigare forskningen. Det framkommer dock att det är ett fåtal av de intervjuade som har ett fungerande mentorsstöd av en formellt utsedd mentor.

 • 74.
  Askeljung, Mimmi
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Rosen, Carina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Samspelets betydelse för lärandet i den inkluderande gymnasieskolan2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva och analysera samspelets betydelse för lärandet, samt hur interaktionen mellan elever och lärare bidrar till elevernas lärande. Frågeställningarna var samspelet tar för uttryck i några exemplifierade lärandesituationer, hur samspelet mellan lärare och elev och mellan elever bidrar till lärandet och vad elevernas respektive lärarnas upplevelser av samspelets betydelse för lärandet är. Som metod har vi använt en kvalitativ ansats och den empiriska undersökningen består av deltagande observationer och intervjuer med lärare och elever på gymnasiet.

  Utifrån en sociokulturell teoribas har vi närmat oss studiens frågeställningar och betraktat resultatet. Resultatet från det empiriska materialet och litteraturstudierna visade ett tydligt samband mellan klassrumsklimat, lärandesituationer, samspel elever emellan och samspel lärare-elev. Studien visade hur både elever och lärare ser meningsutbyte och argumentering som väsentligt för lärandet.

 • 75.
  Asmus, Johan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Österberg, Rebecca
  Dom klarar sig ändå: Hur samverkan mellan några rektorer, specialpedagog/speciallärare och lärare påverkar högpresterande elever i deras läsutveckling.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie söker fördjupa kunskap om huruvida samverkan mellan några rektorer, lärare, specialpedagog och speciallärare förekommer och på vilket sätt det kan tänkas påverka högpresterande läsare i årskurs 1-3. Studien har även för avsikt att söka svar kring vilka former av anpassning denna samverkan kan tänkas medföra för eleverna. I studien används kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjuer med två rektorer, två klasslärare samt en specialpedagog och en speciallärare. Resultatet visar en svag samverkan mellan informanterna och att utvecklingspotential finns för såväl framtida anpassningar som samverkan. Detta för att på sikt säkerställa de högpresterande läsarnas behov.

 • 76.
  Aura, Johanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Mokrane, Najat
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Utomhuspedagogik som metod i naturvetenskap F-3: En kvalitativ studie om fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares åsikter gällande utomhuspedagogik som metod inom ämnet naturvetenskap, om de är positiva eller negativa till metoden samt hur de anser att den påverkar eleverna. Den använda metoden är kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. Resultatet visar att de intervjuade lärarna är positiva till utomhuspedagogik som metod och ser fler fördelar än nackdelar. Vi som genomfört studien har kommit till slutsatsen att utomhuspedagogik är en metod med fler fördelar än nackdelar, och att lärare bör bedriva denna pedagogik om möjligt.

 • 77.
  Avigernou, Maria
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik. DePaul University, USA.
  Andersson, Carina
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  E-moderating Personas2007Inngår i: Quarterly Review of Distance Education, ISSN 1528-3518, Vol. 8, nr 5, s. 353-364Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article presents a two-phase, comparative research study conducted by two university instructors whose research agenda concentrates on teacher perceptions of own qualities, roles, and functions in online instructional environments. The Phase 1 of the research compared and discussed the emerging instructional styles of participating online teachers, called e-moderators, and the Phase 2 focuses on the development of e-moderating personas representing identified behaviors, motivations and aspirations of real participants. Authors of the study found that persona modeling allows for data presentation in a narrative form enabling researcher to gain a holistic view of information.

 • 78.
  Axelsson, Annie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Läs– och skrivsvårigheter En fallstudie om TIL ur ett elev-, lärar- och föräldraperspektiv2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur läs- och skrivsvårigheter ser ut på individ- och organisationsnivå inom skolan. Det innebär att jag kommer att studera en utvald elev och dennes lärare i skolan men också föräldrarna till denna elev för att se hur de upplever elevens

  svårigheter i hemmet. Syftet är också att granska TIL-metoden (Tidig Intensiv Lästräning) och ta reda på hur den metoden fungerar i praktiken samt att undersöka elevens upplevelser

  av metoden i skolan och i hemmet. Det metodologiska tillvägagångssättet jag valde var

  intervju med eleven, specialpedagogen, klassläraren samt elevens förälder för att få en tydlig

  bild av elevens utveckling från starten under hösten i årskurs ett till mitten på vårterminen i

  årskurs ett. Jag valde även att observera eleven vid fyra tillfällen då eleven arbetade med

  denna specifika metod i skolan och i elevens hemmiljö för att ta reda på om det skedde någon förändring i elevens läs- och skrivinlärning. Resultatet visade att elevens läs-och skrivförmåga förbättrades markant med hjälp av denna metod. Redan efter några veckor kunde både elev, specialpedagog, lärare och föräldrar se en klar förbättring i läs- och skrivutvecklingen hos eleven. Slutsatsen utifrån denna studie visar att TIL-metoden var ett

  mycket bra verktyg för att förbättra läsningen och skrivningen hos denna elev. Studien visar även att elevens en-till-enundervisning med specialpedagog varje dag var en bra undervisningsform för eleven och positivt för hans utveckling

 • 79.
  Axelsson, Annika
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Torseng, Pernilla
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Om en strategi inte fungerar kan man ju använda en annan": En studie om elevers olika uppfattningar om och erfarenheter av läsförståelse och läsförståelsestrategier2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få förståelse av elevers olika uppfattningar om och erfarenheter av läsförståelse och läsförståelsestrategier. Eftersom studiens fokus ligger på hur elever uppfattar och har erfarenheter av läsförståelse och läsförståelsestrategier ansåg vi den kvalitativa ansatsen lämplig att använda. Vår förförståelse och de teorier vi lutar oss mot har växelverkat med den empiri som vi ämnat fånga och därmed har den kvalitativa ansatsen varit abduktiv. I vår studie har vi också tagit inspiration av etnografin. I arbetet med studien observerade vi tre klasser och gjorde 31 intervjuer. Resultatet av studien visade att elever har uppfattningar om och erfarenheter av läsförståelse och läsförståelsestrategier. Angående läsförståelse uttrycker elever att det inte räcker med att läsa utan att man även måste förstå det man läser. Vad gäller läsförståelsestrategier uttrycker eleverna exempel på hur läsfixarna och andra läsförståelsestrategier hjälper dem eller inte i den egna läsningen. En del elever uttrycker också betydelsen av att läsa tillsammans. I resultatet ser vi att eleverna uppfattar avkodning och förståelse som faktorer i läsprocessen. Slutsatsen vi drar, utifrån studiens resultat, är att eleverna har förmåga att sätta ord på hur de själva uppfattar och har erfarenheter av läsförståelse och läsförståelsestrategier.

 • 80.
  Axelsson, Jonathan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bjerke, Hannah
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ATT SKAPAS I SKAPANDET: EN MATERIELLT-DISKURSIV STUDIE OM BARN, MATERIALITETER, SKAPANDE OCH VARANDE2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska förskolan har en väl etablerad skapandetradition. Mot bakgrunden av att skapande tycks ske på förskolor i stort sätt varje dag anser vi att det är av intresse att studera fenomenet. Syftet med denna studie är att studera yngre barns tillblivelser vid skapandeaktiviteter och på vilket sätt vuxnas förhållningssätt ingår i dessa processer. Studien har genomförts med deltagande-strukturerade observationer och med agentiell realism som teoretiskt perspektiv. Ett ändamål för studien har varit att pröva posthumanistiska teorier på förskolepedagogiska situationer. Studien har landat i en slutsats där materialiteter och vuxnas förhållningssätt har betydelse för yngre barns tillblivelse och att det materiella och det ontologiska ofrånkomligt är sammanflätade.

 • 81.
  Axelsson, Karin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Mårtensson, Maria
  Stockholm University, Sweden.
  Höglund, Linda
  Örebro university, Sweden.
  Entrepreneurship in a School Setting – Constructing a Generation of Self-Conducted Managers?2015Inngår i: Research in Entrepreneurship and Small Business RENT2015, 2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: to enhance our understanding of how entrepreneurship is translated into the school setting and possible consequences of its interpretations in regard to citizens and the surrounding society. Design/methodology/approach – We take a discourse approach drawing upon governmentality and the concepts of program and technology. In this paper we have a specific focus on how a programmatic initiative - a strategy for implementing entrepreneurship in schools - is made operable in practice by means of a technology – a competence development initiative - which is something that so far has been scarce in prior research. Findings – The results shows the process of how entrepreneurship gets translated into a new discourse of an entrepreneurial approach, which takes on a broader perspective including a life-long learning, cooperation with the society and democratic values. In this way stretching the program beyond its initial intentions. Moreover, that the entrepreneurial approach could come with unintended consequences that are related to democratic values which the discourse tend to marginalize or exclude. Originality/value of the paper – There has been a lack of studies that focus on the process of how programs of entrepreneurship is translated and made operable in the school setting. We are also questioning what is often taken for granted when it comes to entrepreneurship in schools i.e. what is good for business is good for education and society in large

 • 82.
  Axelsson, Madeleine
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lönnqvist, Charlotta
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Förskolans gård som pedagogisk resurs: En kvalitativ studie om åtta förskollärares erfarenheter om förskolans gård som en resurs och miljö för både huvud, kropp och själ2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studies syfte är att undersöka några förskollärares erfarenheter kring att använda förskolans utemiljö i den pedagogiska verksamheten, med fokus på förskolegården. I studien tillämpades semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, i vilka åtta förskollärare deltog. Studien tar stöd av Anders Szczepanskis teorier om utomhuspedagogikens fördelar. I resultatet framgår att samtliga förskollärare ser utemiljön som en pedagogisk tillgång, dock förekommer skillnader mellan olika förskollärares användning av förskolans gård som pedagogisk resurs. Skillnaderna ligger främst i hur gården används för planerade pedagogiska aktiviteter. Baserat på studiens resultat kan en slutsats dras att utomhuspedagogik bör lyftas fram, för att förskolegården ska kunna nyttjas fullt ut som en pedagogisk resurs. Vilket skulle kunna göras möjligt med att fortbildningar i utomhuspedagogik införs för yrkesverksamma samt att en obligatorisk kurs i utomhuspedagogik införs i lärarutbildningarna. 

 • 83.
  Axelsson Svancar, Maja
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Åsvik, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vad är vardagsmatematik?: En studie om lärares uppfattning av begreppet vardagsmatematik och dess roll i undervisningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka några lärares definitioner av begreppet vardagsmatematik, samt om och i så fall hur de menar på att de använder vardagsmatematik i undervisningen. Metoden som har använts för att samla data till denna studie är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Resultaten från analysen av intervjuerna redovisas inom tre olika kategorier: realism, användbarhet och kontext. Slutsatsen kring definitionen av begreppet är att alla lärare i många fall är samstämmiga. Alla lärare påpekade användbarheten i sin definition. Tre av fyra betonade realism men ingen betonade kontext. Det tillkom också en kategori, specifikt matematiskt innehåll och förmågor, då två lärares svar inte passade in i någon befintlig kategori. När det gäller användandet av begreppet i undervisningen var även här lärarna samstämmiga. Alla lärare betonade användbarheten och tre av fyra betonade realism. Här var det dock två lärare som också betonade kontext. I en närmare granskning av resultaten kan man dock ifrågasätta vems realism och användbarhet som menas, vilket vi också diskuterar.

   

 • 84.
  Azzarri, Sandra
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Vision eller verklighet?: En studie om Lpo 94:s inverkan på skolan2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare och rektorer uppfattar och påverkas av Lpo 94. Utifrån Lpo 94 identifierade jag två olika krav, vilka jag koncentrerade studien kring. Dessa var: kravet på en demokratisk undervisning och kravet på en individanpassad undervisning. Jag använde mig av en kvalitativ forskningsansats med intervju som datainsamlingsmetod. Resultatet visade att den förändring som Lpo 94 var tänkt att innebära för skolan och dess aktörer tycks ha uteblivit. Av intervjuerna framkom det att lärarna och rektorerna upplever att Lpo 94 inte tar hänsyn till den verklighet som lärarna arbetar i. I intervjuerna framkom försvårande faktorer för möjligheten att arbeta i enlighet med Lpo 94. Dessa faktorer var till exempel, ett stort antal elever som är i behov av särskilt stöd och ett för stort elevantal i klasserna, i kombination med att lärarna ålagts allt fler arbetsuppgifter. Resultatet visade på att det finns ett behov hos lärarna att få en minskad arbetsbörda. Av resultatet kunde jag se att lärarna behöver känna sig mer delaktiga i författningen av styrdokument och i den organisatoriska planeringen, för att en utveckling av verksamheten i skolan ska vara möjlig.

 • 85.
  Backman, Malin
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Sjöström, Pernilla
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Konflikthanteringsmetoder i två svenska grundskolor: Conflicts Resolutions in two Swedish Schools2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Konflikthantering i två grundskolor:

  Om pedagogers arbetsmetoder inom konflikthantering på två skolor i Mellansverige

  Syftet är att ta reda på vilka arbetsmetoder som tolv pedagoger på två skolor i mellansverige använder sig av då det uppstår konflikter mellan barn. Vi har genomfört enkätundersökningar och intervjuer för att komma fram till resultatet. Syftet är också att ta reda på om pedagogernas arbetsmetoder står i samklang med litteraturen. Resultatet av vår undersökning visar att de metoder som pedagogerna använder sig av är ihop plockade av de metoder som vi redogör för i litteraturen. Den gemensamma stommen i samtliga pedagogers konflikthanteringsmetoder är samtal och kommunikation.

 • 86.
  Bard, Kristin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Gustavsson, Annelie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lgrs11:s betydelse i grundsärskolan - tolv lärare berättar2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera om, och i så fall hur, undervisningen i två av grundsärskolans teoretiska ämnen, matematik och svenska, förändrats sedan Lgrs11 infördes.

  Vi har utgått från en kvalitativ ansats i vår studie. Vi intervjuade tolv lärare som har undervisat i svenska och matematik inom grundsärskolan i minst fem år. Vi ville ta reda på om/hur de har förändrat sin undervisning och vad de har för syn på den senaste läroplanen Lgrs11. Utifrån insamlade data ville vi förstå världen från de intervjuade lärarnas synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter.

  Vi kan konstatera att lärarna i studien är inlästa på och undervisar utifrån den senaste läroplanen, Lgrs11, som upplevs som tydlig och strukturerad. Lärarna känner sig stärkta av läroplanens påtagliga kunskapsfokus, då de upplever att deras uppdrag har blir tydligare. Undervisningen har gått från att vara helt individuell till att få fler gruppgemensamma moment. Lärarna upplever inte själva att de ändrat sin undervisning, men de beskriver nya, för dem, arbetssätt och nya utmaningar i sin undervisning.

  Vi ser att lärarna i studien undervisar utifrån Lgrs11 och vågar utmana sina elever kunskapsmässigt. Flera av lärarna använder grundskolans material i sin undervisning, vilket kan tyda på ett tydligare kunskapsfokus och större utmaningar för grundsärskoleeleverna vilket i sin tur kan tyda på en förskjutning mot större intellektuell utveckling för grundsärskolans elever.

 • 87.
  Barkah, Darin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bashir, Nora
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  du får inte komma på mitt födelsedagskalas!: En studie om kränkning och dess uppkomst i förskolor2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökning var att undersöka om kränkning förekommer på förskolan, hur personalen i förskolan definierar begreppet kränkning och hur förskolepersonal beskriver sitt arbete med att motverka kränkning. Åtta förskolepersonal intervjuades för att kunna uppnå studiens syfte. Intervjudeltagarna fick bland annat förklara hur de såg på två specifika situationer och hur de skulle arbeta utifrån de båda fallen. Resultatet visade att nästan alla deltagarna som vi intervjuade nämnde att kränkningar kan förekomma under den fria leken och när ingen vuxen är närvarande. Undersökningen visade också hur viktigt det är att vara aktiv och närvarande som pedagog och att estetiska uttrycksformer kan vara till stor hjälp för att förklara för barnen vad kränkning innebär samt hur man är mot varandra.

 • 88.
  Bast, Sara
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Csanadi, Antonia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Språket är medlet, inte målet.: Hur pedagoger kan arbeta i en mångkulturell skola för att främja alla elever.2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flerspråkighet är inget modernt ord, det är ett faktum i vårt samhälle att vi lever i en mångkulturell miljö. Många barn kommer hit från andra länder och placeras in i vår svenska skola med kort varsel, där de förväntas anpassa sig efter alla främmande företeelser och kulturella skillnader som finns. Vi ville se hur man som pedagog utifrån detta planerade och genomförde undervisning som var anpassad till en mångkulturell skola. Därför valde vi att genomföra intervjuer med vissa pedagoger, som är de flerspråkiga barnens närmsta länk i skolan. Genom dem fick vi veta hur komplext pedagogernas arbete är, hur frustrerande det kan vara när språket blir till en barriär för kommunikationen. Hur viktigt det är att barnen får stöd i alla sina språk, för att det lägger grunden för deras framtid och förutsättningar. För att detta ska kunna förverkligas måste pedagoger förstå att deras inställning till flerspråkighet och mångkultur återspeglas i barnen, deras attityder formas utifrån det.

 • 89.
  Batanovic, Emina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lindholm, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Mångkulturellt arbete i förskolan ur förskollärarens perspektiv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur förskollärare tänker kring arbete med mångkulturalitet, samt vilka erfarenheter de har kring detta. För att undersöka detta har vi genomfört kvalitativa intervjuer med åtta förskollärare på olika förskolor. Resultatet av vår studie visar på att det till större del finns en önskan av fortbildning och samarbete mellan arbetslag för att ta vara på och ta del av varandras erfarenheter i arbete kring mångkulturalitet och på så sätt få ökad kompetens. Resultaten visar vidare att en stor del av informanterna i nuläget använder sig av egna kunskaper direkt kopplade till egna erfarenheter och utformar verksamheten efter detta. Material är något som de till viss del får hjälp av kommunen med, men det gäller för informanterna att vara kreativa och hitta lösningar utifrån varje situation som ett komplement till det stöd de får från kommun och ledning. Det framkommer även att det finns en tydlig medvetenhet kring betydelse för barnens modersmål för barnens språkutveckling, samt även här genom kretivitet får möta och lösa olika situationer utifrån den kunskap de har sedan tidigare. Reflektioner kring dilemman bör även få utrymme för att på bästa sätt hantera och agera i verksamhetens dagliga möten med mångkulturalitet.

 • 90.
  Behr, Nina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Aktivt systematiskt förbättringsarbete: – Möjligheter till ökad trivsel och bättre hälsa bland lärare?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har en kvalitativ ansats där gymnasielärare intervjuades angående sin arbetsmiljö. Syftet var att undersöka vad lärare anser skapar ohälsa i sin arbetsmiljö samt undersöka hur dessa upplevda orsaker svarade mot ett system av aktivt systematiskt förbättringsarbete som främst används inom industrin. Inom flera verksamheter har systemet resulterat i högre effektivitet, lönsamhet och trivsel samtidigt som sjuktalen har minskat. Syftet var även att resonera kring vilka konsekvenser ett sådant system skulle föra med sig om det användes i skolan. Enligt intresseorganisationer som lärarfacken samt många lärare, upplevs en ökad ohälsa i yrkeskåren i takt med en större arbetsbelastning. Förutom en upplevd belastning av administrativa uppgifter påvisade forskningsintervjuerna även på en avsaknad av ledarskap, tydlighet och kommunikation inom skolan. Slutsatsen är att det behöver ske en förändring i lärares arbetsmiljö för att bryta ohälsan. Då ett aktivt systematiskt förebättringsarbete svarar mot flera av de behov som skolan verkar ha, skulle det kunna vara fördelaktigt att implementera.

 • 91.
  Beji, Soumaya
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hassan, Shano
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  En tuff väg tillbaka: En kvalitativ studie om före detta kriminellas perspektiv på inkludering i samhället.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att skildra före detta kriminellas perspektiv på inkluderingsprocessen till samhället efter att ha varit frihetsberövad. Denna kvalitativa undersökningen har en pedagogisk utgångspunkt där resultatet har analyserats utifrån en läroteori; det biografiska lärandet. Detta för att se hur förändringsprocessen av att byta livsstil, från kriminell till laglydig samhällsmedborgare, kan se ut. Deltagarna för denna undersökningen berättar hur denna process inte är enkel däremot finns det företeelser som har underlättat deras inkludering. Allt från myndigheters bemötande till att ta ansvar för sina tidigare handlingar men också att tillhöra ett sammanhang som exempelvis religiösa grupper, kamratföreningar eller en familj.

 • 92.
  Bengtsson, Ylva
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Thideman, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Det bränns i hjärnan": om elevers upplevelser av att ha befunnit sig i matematiksvårigheter under sin grundskoletid2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa studie har vi genomfört fokusgruppssintervjuer med elever på gymnasieskolans introduktionsprogram (IM) som ännu inte nått kunskapskraven för matematik i år 9. Syftet med studien är att få en förståelse av hur elever kan uppleva situationen att befinna sig i matematiksvårigheter samt deras syn på grundskolans matematikundervisning. Eftersom matematik är det ämne som störst mängd elever inte når målen i anser vi att det är väsentligt att se problematiken ur ett elevperspektiv för att kunna sätta in lämpliga åtgärder.  Resultaten har analyserats utifrån Brosseaus teorier om den didaktiska triangeln och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori. De visar att elevernas negativa uppfattning om matematik till stor del beror på otydliga förklaringar och brist på hjälp. Lektionerna upplevdes som enformiga och långtråkiga och matematiken som alltför uppdelad i olika fristående områden. Dessutom upplevs ämnet som irrelevant. Resultaten visar på brister som rör den didaktiska triangelns samtliga sidor samt att problem handlar om faktorer på samtliga nivåer utifrån Bronfenbrenners systemteori. 

 • 93.
  Bennelöv, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Barns utveckling och lärande genom leken: En kvalitativ studie om pedagogers uppfattning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 94.
  Bentling, Sonia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Jonsson, Bosse
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vårdpedagogikens mångsidighet2009Inngår i: Vårdpedagogiska utmaningar / [ed] Sonia Bentling & Bosse Jonsson, Stockholm: Liber , 2009, 1, s. 289-317Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 95. Bentling, Sonia
  et al.
  Jonsson, BosseMälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vårdpedagogiska utmaningar2009Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 96.
  Bentling, Sonia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Lennander, Åke
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Synligt, osynligt och synliggjort: 10 år i ett Nordiskt nätverk av sjuksköterskeutbildningar2008Inngår i: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 28, nr 3, s. 39-41Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The multicultural society has impact on the nursing profession and multicultural aspects of education have impacts on international cooperation. Materials from 10 years in a Nordic network within higher education institutions within nursing was analysed in order to develop cooperation, mobility, curriculum and research. Methods of benchmarking were used in analysing political documents, memorandum, descriptions of the institutions, course programs and reports from teachers and student. The result indicated that the process from planning to realization was unclear, ambitions were higher than outcomes; experiences of mobility were mostly described in terms of personal experiences, enriching and useful, but relations to political goals instituional strategies were invisible. Effects on academic subjects or competence were not reported,nor were they asked for. Weeklong courses with more participants were succesful. However the research method implied new insights in the results: experiences became visible effects beyond an individual level exists, but they had to be named and asked for.

 • 97.
  Berg, Gunnar
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  From Structural Dilemmas to Institutional Imperatives: A descriptive Teheory of the School as an Institution and of school organisations2007Inngår i: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839, Vol. 39, nr 5, s. 577-596Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the descriptive theory that is outlined in this article is to grasp the complexity of the school as a state and societal institution as well as single schools as organisations. The theory is based upon that a significant characteristic of this complexity is the ambiguity as far as the missions and goals – the outer boundaries – of the school-institution are concerned. Generally speaking it is reasonable to claim that the higher degree of institutional ambiguity that characterizes these outer boundaries the more extended is the available scope of action for single schools. To focus on the scope of action for single schools is also an expression of giving attention to the more and less extended latitudes for conducting professional oriented school development work.

 • 98.
  Berg, Gunnar
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  School Development: At matter of approaching the available scope for action.2006Inngår i: School Improvement: International Perspectives, New York, USA: Nova Science Publishers, , 2006, s. 327-342Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 99.
  Berg, Gunnar
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  School inspection and school develoment as two sides of the same coin2008Inngår i: Education with a Moral Purpose: educational leadership, management and governance for a sustainable future : proceedings of the 16th annual meeting of European Network for Improving Research and Development in Education Leadership and Management, ENIRDELM, September 20th-23th 2007  / [ed] Per Hansson & Kristina Malmberg, Uppsala: Universitetstryckeriet , 2008, s. 29-37Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 100.
  Berg, Jeanette
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Karlsson, Jennifer
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Förskollärares och barnskötares tankar om professionellt förhållningssätt och makt i arbetslaget: ”Vi bygger ett fundament, antingen bygger man ett korthus som lätt rasar eller så bygger man med cement”2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka hur förskollärare och barnskötare beskriver professionellt förhållningssätt och makt gentemot varandra som kollegor samt hur professionellt förhållningssätt och makt kommer till uttryck i praktiken. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta deltagare. Resultatet visar en medvetenhet om professionellt förhållningssätt hos de åtta deltagarna. En av de saker som framkom var vikten av att kunna skilja på sin privata roll och sin yrkesroll, att vara lyhörd och att kunna se och lyfta varandras styrkor. Det framkom även att makt var något som de åtta deltagarna inte reflekterat kring, men att det ändå hade en förståelse för vad makt innebär. Resultatet påvisar att deltagarna var ense om att det finns positiv och negativ makt. Slutsatsen är att medvetenheten om vikten av professionellt förhållningssätt stämmer överens med vad litteraturen säger. Dock kan det i slutsatsen konstateras att makt är något som behöver lyftas mer i arbetslagen

1234567 51 - 100 of 1077
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf