mdh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 2336
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Alazzawi, Jinan Riadh
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Farcuta, Loredana Alexandrina
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Store design: A comparison between luxurious and normal/regular fashion stores2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to do a comparison between luxurious fashion stores and normal/regular ones, describe the differences in terms of the store design and discuss the influences and their impact on the customer experience. The second purpose is to give suggestions to normal/regular fashion stores from Sweden regarding improvements that they might need to enhance the customer’s shopping experience.

  In order to complete this study, both primary and secondary data were collected. Primary data was collected by performing three different methods. First was an observation, which was done in both luxurious and normal/regular fashion stores. An interview was performed with the manager of H&M Västerås. Last but not least method was to apply a questionnaire in order to find out the customer’s opinion concerning their shopping experience. The secondary data was gathered from Mälardalen’s University data bases and library and also from online resources.

  Conclusion:               The luxurious fashion stores have a unique way of displaying their garments, which gives an idea of neatness, comfort and order. They also have special services that add to the customer’s shopping experience, enhancing it. Even thought normal/regular fashion stores are different from luxurious, they give a big importance to the quality, the price and displaying their garments in a specific order.

  When it comes to the shopping experience customers’ encounter, most of them considered that it is important to have helpful staff, right temperature, appropriate music and light and clean environment. Overall it can be seen, that even thought they are completely different, the normal/regular fashion stores still try to offer the best experience to their customers. 

 • 52.
  Albertsson, Linda
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Kroppsuppfattning hos pojkar på gymnasiet och dess relation till självkänsla, narcissism och BMI2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kroppsuppfattningen handlar om hur en person ser på sin egen kropp. Höga nivåer av narcissism har tidigare sammankopplats med låga nivåer av kroppsmissnöje och höga nivåer av självkänsla (A. L. Jackson, S. K. Ervin & N. C. Hodge, 1992). Enkät undersökning genomfördes med syfte att studera om nivån av kroppsmissnöje hos pojkar i åldrarna 16 till 19 år (n = 104) påverkades av graden av narcissism samt graden av bas- och förvärvad självkänsla och nivån av BMI. Resultaten visade att narcissism var svagt korrelerande med både bas- och förvärvad självkänsla. Det fanns ingen skillnad mellan vare sig åldersgrupperna eller BMI nivåerna gällande nivån av kroppsmissnöje. Resultaten i den aktuella studien var överlag inte i linje med tidigare forskning.

 • 53.
  Aldén, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hagström, Therese
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Stämplad som missbrukare: En kvalitativ studie om missbrukares upplevelser kring stämpling2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  I vår studie har vi valt att undersöka om manliga missbrukare, som genomför en behandling på en institution i Mellansverige, anser att de blir stämplade och vilka de anser att det är som utför den. Om det är nära och kära, myndigheter och/eller dem själva. Vi vill belysa vilka känslor och tankar de intervjuade personerna har kring ämnet stämpling. Vi har sett på faktorer som, hur de skulle definiera begreppet missbrukare och hur de är i relation till det begreppet. Vi har även undersökt om de har eller har haft några strategier för att undanhålla och/eller mörka sitt missbruk.

   

  Vi valde att göra tematiskt strukturerade intervjuer där vi utgick från teman. Utifrån dessa utförde vi sedan en hermeneutisk tolkning och analys av de empiriska data vi fick fram.

   

  Resultaten visar på att alla respondenter känner sig stämplade på ett eller flera sätt. Alla ser sig själva som missbrukare, vilket innebär att alla stämplar sig själva. Vad det gäller stämpling från nära och kära är det endast hälften av respondenterna som anser sig vara stämplade därifrån och att denna stämpling är den mest känslomässigt jobbiga. Majoriteten anser sig även bli stämplade av myndigheter, men denna stämpling upplevs inte lika känslomässigt jobbig. Alla respondenter uppger sig använda olika strategier för att undanhålla och mörka sitt missbruk för omgivningen. Strategierna kan även användas för att berättiga missbruket för dem själva, vilket är en typ av självstämpling. De flesta av de resultat vi kommit fram till utifrån tolkningarna av de empiriska data vi fått fram, stämmer överrens med vår förförståelse vi hade innan denna undersökning inleddes.

 • 54.
  Ali, Sadaqat
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Thummakul, Possavee
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Mapping and analyzing Ventilation system in University building2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This Master Studies Thesis of Quality in Process Technology deals with Process Improvement. The ventilation system of University building is dealt as a Process and is looked for improvements. The ventialtion system for two computer rooms is studied and analyzed for the variaitons in the operating conditions.

 • 55.
  Alias, Maria
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hedersrelaterat våld: En textanalytisk undersökning om hur fyra svenska tidningar skriver om fenomenet hedersrelaterat våld2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en uppsats om bilden av det hedersrelaterade våldet i svenska tidningar. Jag har valt att undersöka fyra olika tidningar i Sverige, Aftonbladet, Expressen, Dagens nyheter och Svenska dagbladet. Poängen med studien var att undersöka hur det hedersrelaterade våldet beskrivs i tidningar. Redogörelsen för de olika teoribildningarna använde jag mig av olika författare som har undersökt det hedersrelaterade våldet och dess kultur, som diskuterade heder som ett positivt och ett negativt fenomen. I analysen undersökte jag hur olika skribenter, författare och forskare beskrev och presenterade det hedersrelaterade våldet. Resultatet av min studie blev att tidningar ger för snäv bild av det hedersrelaterade våldet, där fokus ligger på den negativa delen när man läser om hedersrelaterat våld.

 • 56.
  Alizadeh Eslami, Hamid
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Nurullaeva, Kamola
  Mälardalen University, School of Business.
  Attractiveness of Swedish Market and Optimal Marketing Mix for Iranian pistachio2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: To find out appropriate marketing strategies for Iraniandry-fruit company to enter the Swedish market.Purpose: To find out an optimal entry mode for “Nature’s PowerAB” to follow while entering Swedish market.Method: Exploratory research is used predominantly to gain adeeper understanding and insight of something. The designis far more flexible and dynamic than that of descriptiveresearch. The collected data helps us explore and learnabout the current situation of the Swedish market withreference to its uncontrollable and controllable elementsand also helps us develop a marketing mix for NaturePower AB.Conclusion: The conclusion of this Master Thesis has implications forpistachio importers to Sweden.

 • 57.
  Alkefjärd, Tobias
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  He, Yu
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Kasemi, Anton
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Revisorernas förtroende: En studie av hur revisorerna skapar förtroende hos intressenter2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På senare tid har finansiella skandaler fått ett allt större utrymme i media, vilket skapat en debatt bland allmänheten och näringslivet om revisorns förtroende. Revisionsbranschen utgör en av de viktigaste grundstenarna i samhällsekonomin och ett minskat förtroende för dem är problematiskt. Då förtroende är viktigt, är det nödvändigt att känna till hur revisorer skapar ett förtroende och vad det påverkas av. Uppsatsen avser att beskriva hur revisorer skapar förtroende, vad som påverkar revisorernas förtroende samt att belysa de konsekvenser och risker som finns med minskat förtroende. Studien använder sig av beskrivande metoder, där primärdata består av intervjuer med respondenter och sekundärdata tillhandahölls av vetenskapliga artiklar, böcker, tidningsartiklar och webbsidor. Studien har genomförts med en kvalitativ metod, där verkligheten studerades genom att tillämpa abduktion. Igenom studien kontrolleras det att uppsatsen håller en hög reliabilitet, validitet och objektivitet. Denna empiriska studie visade att revisorns kompetens är centralt för att dess klienter och intressenter ska kunna lita på denne. För att det ska säkerställas att revisorn har de kunskaper som krävs och att det inte finns oseriösa revisorer, är det viktigt att revisorer kvalitetskontrolleras. Författarna har kommit fram till att revisorerna arbetar förhållandevis lika när det gäller kraven och dess ansvar för att skapa förtroende. Detta troligen på grund av att de stora revisionsbyråerna har goda förutsättningar i form av interna system, utbildningar och tillgång till expertis. Förtroendet mellan en revisor och dess klient samt övriga intressenter är relationsbaserat och växer fram med tiden. Förutom kompetens- och kvalitetskontroll bygger revisorers förtroende på att dagens regelverk är bra utformad, revisorers tystnadsplikt och oberoende samt att revisorn har de rätta personliga kvalifikationerna. En konsekvens av ett minskat förtroende för revisorer kan vara att fler bolag kan helt enkelt väljer bort revisionen, vilket även kan komma att påverka hela samhällsekonomin. Slutligen har studien klarlagt att strikt reglering gentemot företagsledningar/internrevisorer och revisorer när det gäller olagliga former av vinstmanipulering inte finns idag. Ett möjligt område för vidare forskning inom ämnet skulle vara att undersöka stora respektive små företags förtroende för revisorer eller att fördjupa sig i om det finns några skillnader i förtroendet för godkända respektive auktoriserade revisorer samt varför. Ett annat tänkbart område är att kontakta några stora respektive små aktiebolag för deras kommentarer och då fördjupa sig i frågan varför revisorer är inblandade i vissa finansiella skandaler. Slutligen skulle ett tänkbart område kunna vara att undersöka massmedias påverkan i revisionens förtroendeskapade process.

 • 58.
  Allotey, Daniel
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Commercializing a microfinance institution to maximize profit: (A study of the Sinapi Aba Microfinance Institution-Ghana)2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Date: 2008-06-23

  Level: Bachelor Thesis in Business Administration, Basic Level 300, 15 ECTS-Points

  Author: Daniel Allotey

  Tutor: Per Nordqvist

  Title: Commercializing a microfinance institution to maximize profit

  (A study of the Sinapi Aba Microfinance Institution-Ghana)

  Background: Microfinance is one major approach to offering financial services to the majority, (mainly poor people) in developing countries. Traditionally, most of these institutions largely operate based on support by international donor agencies. Research into this field has shown that a microfinance institution has the ability to maximize profits by commercializing its services.

  Problem: The research problem is to find out how the Sinapi Aba Microfinance Institution, (Ghana) can maximize profits as a result of commercialization of operations.

  Purpose: The main purpose of this research is to illustrate to the Sinapi Aba Microfinance Institution how it could maximize profits through the commercialization of its operations.

  Method: The research is a study that uses the qualitative approach. Relevant information for the theoretical background and the Sinapi Aba has been organized through primary and secondary data search. The primary data is based on a telephone interview with Mr.Opata Narh, managing director at Sinapi Aba Microfinance Institution in Oda, and a questionnaire sent through an attached e-mail to Mrs. Georgina Ocansey, the human resource manager to solicit her opinion on the same subject. Information’s were also gathered from the institutions home page. The secondary data was sourced from books and articles from the Mälardalen University library and internet sources within this field of study.

  Conclusion: In an effort to illustrate to the Sinapi Aba Microfinance Institution how it could be self sufficient through profit maximization, the author was able to base his argument on the theories used in the frame of reference in connection with the findings obtained from the telephone interview, questionnaire and the institutions home page. This also helped the author establish the fact that the Sinapi Aba Microfinance Institution can maximize profit through the commercialization of its services. Profit maximization could therefore be achieved by developing its human resources, mobilizing savings, supervision and regulative mechanisms and finally marketing and competitive positioning.

 • 59.
  Allotey, Daniel
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Ojeabulu, Godspower
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Potential Benefits Organizations Derive From Using Enterprise Content Management Systems: A Study of Selected Nigerian Organizations 2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Benefits Organizations derive from Using Enterprise Content Management Systems as a Business Strategy: A study of Selected Nigerian Organizations

  Purpose: The purpose of this study is to critically analyze and evaluate the benefits associated with using ECMS within an organization in a developing country like Nigeria

  Method: This study is based on qualitative research using the case study and survey method.

  Target Audience: Organizations in Nigeria that are using or not using ECMS and also academic scholars and practitioners of IT

  Conclusion: The adoption or implementation of ECMS results in benefits ranging from compliance, cost reduction, return on investment, amongst others. Organizations in Nigeria that have adopted the ECMS have acquired the benefits that have been stated in this research. The findings have shown that compliance to government regulations is also a key factor in adoption of ECMS

  Keywords: Enterprise Content Management Systems (ECMS), ECMS Benefits, Cost-Benefit Analysis, ECMS Benefit framework.

 • 60.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Almqvist, Lena
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  To make oneself heard - children's perceptions of empowerment in the Swedish preschool context2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Recently, there has been a developing interest concerning children’s voices in for example decision-making and planning within different educational contexts, such as the preschool. Although children’s rights are emphasized, it is not clear how these rights are expressed in children’s everyday life. Further, children from a minority ethnic group risk marginalization in relation to other children as well as to significant adults and the society as a whole. The aim of this study was to analyze children’s perceptions of empowerment in a preschool context in a gender and ethnicity perspective. Data, collected in 2010, comprised of 25 children at 4 different preschools (aged 4-6, 13 girls, 7 children with other ethnicity than Swedish). Two different methods were used: (1) a group interview with 5-8 children at a time, using a puppet interview technique, playing different scenarios involving the children as co-actors, and (2) a photo walk where children took photos of their indoor and outdoor environment. The photos were used as stimulated recall in individual interviews with the children to let them express their empowerment in the everyday life at preschool. Children’s perceptions were in part related to environmental prerequisites such as the social and physical context of the preschool as well as more distal factors such as resources and values on the macro level. Therefore, to highlight the preschool as an influential micro environment in children’s exercising of empowerment, the interview analysis was based on an ecological systems perspective.The intersectional perspective was used to emphasize possible differences in the children’s perceptions of empowerment due to gender and ethnicity. The results indicate that children perceive the preschool teacher as an uncontested authority. In the preschool environment with least resources and most ethnic diversity among the children, there seem to be a tendency that children perceive the teachers as even stronger authorities, than in the more affluent preschool environments. The peer relations are, however, more complex and questioned by the children. If children have internalized parts of the social context, like rules, seem to vary due to their own experience of consequences of such rules. A salient prerequisite for empowerment is to increase children’s opportunities to understand and be understood. Therefore, preschool teachers need to elaborate on children’s experiences.

 • 61.
  Almqvist, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Klaman, Jennica
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Psykologiska kontrakt, kommunikation och relation mellan chefer och anställda på Socialförvaltningen 2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykologiska kontrakt är ett tvåvägsutbyte av upplevda löften och medvetna och icke medvetna åtaganden mellan chef och anställd. I tidigare studier framkommer det att kommunikationen på arbetsplatserna har en påverkan på relationen mellan anställda och chefer. Hur ser chefer och anställda på de psykologiska kontrakten? På vilket sätt upplever chefer och anställda kommunikationen på Socialförvaltningen? Hur påverkas relationen mellan chef och anställd om de psykologiska kontrakten bryts? Undersökningen genomfördes på chefer och anställda på en Socialförvaltning. En kvalitativ metod genom intervjuer och en kvantitativ metod genom enkäter användes. Mätinstrumenten var dels inspirerade av Isaksson och Bellaagh (2005) dels egenkonstruerade. Huvudresultatet som framkom var att kommunikationen och relationen har ett starkt samband mellan anställda och chefer. En kortare anställningstid visade sig resultera i en bättre relation mellan chef och anställd. Det framkom 10 gemensamma teman ur chefernas svar. Denna studie har bekräftat det som framkommit i tidigare forskning om psykologiska kontrakt.

 • 62.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Mårtensson, Maria
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Johanson, Ulf
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Den ansvarsfulla verksamhetsstyrningen: En idéskiss och några exempel från Västerås stad.2007Report (Other academic)
 • 63.
  Almström, Emma
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Luu, John
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Starta aktiebolag: Vilka problem upplevs av entreprenörerna i Eskilstuna?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att starta och bilda ett företag är inte alltid det lättaste. Vissa gör det utan några problem medan andra stöter på hinder och problem. I denna studie kommer de vanligaste hindren och problemen som entreprenörer stöter på att identifieras. Detta för att underlätta för andra personer som står i tur att starta företag. Syftet är att undersöka vilka hinder och problem som upplevs av de som startar nytt aktiebolag, samt undersöka hur entreprenören gjort för att undvika eller lösa dessa. Undersökningen gjorde utifrån mailintervjuer som skickades till 24 nystartade aktiebolag i Eskilstuna. Dessa företag kontaktade först genom telefon för att sedan få ett mail skickat med en intervjumall som skulle besvaras. Mailintervju valdes för att respondenterna skulle få tid att begrunda frågorna och möjlighet att svar på frågorna när de själva hade tid. 11 av de 24 besvarade intervjun vilket gav ett bortfall på 13 respondenter. Mailsvaren visade att de 11 respondenterna klarat sig undan de större problemen genom att själva söka information och lösningar på de problem de ställts inför.

 • 64.
  Alpstedt, Fredrik
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Tladi, Lesedi
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Att byta livsstil: En hermeneutisk studie om vad som krävs av ex-kriminellaför att skapa en livsstil som accepteras av samhället2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En hermeneutisk studie som syftar till att i mötet med ex-kriminella skapa förståelse och kunskap kring vad som krävs, av dessa personer, för att skapa sig en livsstil som accepteras av samhället. Studien bygger på intervjuer med 10 män i åldrarna 20-41 år som levt ett liv utan kriminalitet i maximalt 10 år och är bosatta i Sverige. Studiens data analyseras i tre steg. Det första steget, preliminär tolkning, ger en överblick av materialet. I det andra steget, fördjupad tolkning, förklaras studiens förändringsmodell som bygger på respondenternas upplevelser. Slutligen presenteras materialets huvudtolkning där vi med hjälp av studiens teorier abstraherar tolkningarna. Analysen av materialet gav följande resultat: respondenterna behöver gå igenom en förändringsspiral för att byta från en kriminell livsstil till en livsstil som är mer accepterad av samhället. Först sker en händelse som leder till reflektion kring händelsen. Reflektionen leder till insikt, utifrån insikten sker ett val av faktorer. Valet påverkar självkänslan positivt eller negativt. En positiv självkänsla leder till en förändring i riktingen personen vill gå, medan en negativ självkänsla leder till en förändring bort från det tänkta målet. Förändringsprocessen består av flera varv i förändringsspiralen. Processen är olika lång för varje person och är kantrad av svårigheter.

 • 65.
  AL-QAISI, HANNEY
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  KURRE, BHUPESH REDDY
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  The Effect of Social Relationships on Company Internationalization2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Title:

  The Effect of Social Relationships on Company Internationalization

  Course:

  Master’s level Thesis (EFO705) in International Business and Entrepreneurship 10 Swedish credit points  (15 ECTS)

  Authors:

  Hanney Al-Qaisi & Bhupesh Reddy Kurre

  Tutor:

  Leif Linnskog

  Problem:

  How did social relationships affect the internationalization of a German IVF centre to the UAE? Using this case example, the thesis will be focused on studying the different social factors that could have affected the internationalization process.

  Purpose:

  The aim of this thesis was to describe the way that a local company in Germany went through internationalization to become a successfulmultinational company. We wanted to find out if there were any social factors that influenced the company. In particular, we wanted to investigate whether there were any entrepreneurial activities or barriers that influenced the company’s internationalisation and why it chose to open its subsidiary in the United Arab Emirates (UAE), which is far from Germany.

  Methods:

  This thesis is based on a qualitative methodology for gathering and analysis of the data around the internationalization of the German company.Qualitative methods are the best techniques for looking into social relationships and whether they have an effect on the internationalization process.

  Theories:

  Uppsala-Model; Network Theory; Social, Business & Professional Relationships and International Entrepreneurship

  Target Group:

  This research provides knowledge and information to entrepreneurs businessowners, managers, general readers, and academics who would like to understand the influence of social relationships on internationalization. 

  Conclusion:

  Having searched through the published literature for relevant articles on the internationalization process, social relationships and entrepreneurial activities, we were able to inform our thesis with a theoretical framework for analyzing social relationships and internationalization. Social relationships do indeed have an influence on the internationalization process, and using our case example, it was possible to outline the patterns and nature of the influence. The theories (and patterns) are interlinked, and could be related in practical terms to the establishment of a satellite fertility centre in the UAE by a German head company.

 • 66.
  Alshaibi, Alsedieg
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Business Relationships Between Local Firms and MNCs in a less Developing Country: The Case of Libyan Firms2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  International business relationships have been widely researched over the last three decades. Themajor attention of these studies, no matter what their theoretical perspective, concerns the MNCs inthe less developing countries (LDCs). Studies that illustrate how firms in LDCs behave regardinginteraction with MNCs are slim. Therefore, this study focuses on firms in LDCs, namely Libyan firms,and their relationships with MNCs. The study reflects not only on the relationships between the localfirms with MNCs but also the impacts of other interrelated business and non-business units on theserelationships. The study employs business network theory for industrial marketing and develops amodel applicable for studying such a market.The empirical study employs a survey method which examines 60 Libyan firms’ relationships withforeign suppliers containing more than 300 questions. In the empirical part, the study shows that therelationships like technological adaptation, technological cooperation and information exchange wereawarded low values. The measures on the other hand show a high value of impact from the politicalactors and even activities in the contextual environment. The study shows in detail where and howthe political actions influence business relationships. These impacts from the local environment affectlocal firms more than the foreign suppliers, and thus have some bearing on the MNCs and local firms’relationship weaknesses and strengths.The thesis’ conceptual contribution stands on development of new notions in business network theoryby integration of the contextual environment, in other words, network environment, and examinationof their impact on the strength of the focal business relationship. The study further contributesknowledge, not only for firms and politicians in LDCs to understand the consequence of their actions,but also provides deep information for MNCs to understand issues like why firms in LDCs behave ina specific way. Such understandings facilitate the development of cooperation. The study providesinformation about a number of characteristics which are specific for the business networks of such amarket which is dependent on only one resource like oil. While most studies in the field ofinternational business regard the business activities of MNCs, more research is needed to also observethe behaviour of firms from LDCs to gain deeper knowledge on the relationship between the MNCsand local firms from LDCs. The role of political actors and the influence of dependency on one soletype of resources and aspects like change in the prices of this resource seem to be important, but arequite neglected in research in international business.

 • 67.
  Altun, Aysin
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Mohammadi, Farin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Bolagsstyrningsregler : Erfarenheter från implementering av bolagsstyrningsregler i tre stora svenska bolag2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bolagsstyrning beskriver, hur ett bolag ska styras på bästa sätt, för att uppnå

  ägarnas krav på avkastning på kapitalet som investerats genom köpta aktier.

  Men även hur företaget agerar för att öka, kommande eller aktuella inverteras förtroende för bolaget. De bolagsskandaler som har ägt rum de senaste åren och bolagsledningarnas brisfälliga företagsstyrningar har medfört att bolagsstyrningen aktualiserats både nationellt och internationellt. Detta har aktualiserat de ramverk och regler som reglerar bolagsstyrning 

 • 68.
  Aluebhosele, Dandy
  et al.
  Mälardalen University. Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Anobah, George
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  CHIEF INFORMATION OFFICERS EVOLVING ROLES AND RESPONSIBILITIES "From Operational to Strategic"2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Chief information officer (CIO) position has been seen as very important to every organization; this includes organizations that have either outsourced   or Insourced their IT function. Various studies have shown that this role emerged as a critical executive position in most organization which helps to shape organizations strategy. CIO has a major responsibility of aligning IT with business strategy that leads to an organization achieving a higher competitive advantage. This  work describeD the various roles of the CIO in organizations with a special focus on IT-business strategy alignment.

  Based on our investigations from previous research, case studies and current interviews with CIOs, we were able to see that the CIO roles are shifting from operational to more strategic one. The CIO is seen to be the bridge between IT strategy and business strategy. As a result of this, they have close collaboration with the CEOs in order to be successful in aligning IT strategy to the business objectives. In view of this, the CIO plays the role of both the chief architect who designs future possibilities for business and the technology provocateur (Intelligent officer) that aligns IT with business.

 • 69.
  Alvebris, Maria
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Anknytning: - dess betydelse för individens personlighetsutvecklng och förhållningssätt till relationer.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Anknytning handlar om betydelsen av tidig kontakt med närmast anhörig. Barndomsupplevelser skapar mönster inom individen, bild av själv och bild av andra, vilket uttrycks via anknytningsstilarna säker, rädd, upptagen och avfärdande. En enkätundersökning genomfördes på en högskola i Mellansverige, 75 studenter deltog. Syftet med studien var att se samband mellan val av anknytningsstil och medvetenhet om stiltillhörighet samt vilken betydelse stiltillhörighet har för individens relationer. Studien bekräftade den tidigare forskningen, majoriteten av populationen svenska studenter tillhör den säkra stilen. Starkt samband fanns mellan vilken stil deltagarna tror sig tillhöra och verklig stiltillhörighet. Anknytning har stor betydelse för individens relationer livet ut. Vidare forskning är viktig, den skapar medvetenhet om barns behov av god omvårdnad och konsekvenserna av brist på densamma.

 • 70.
  Amalokwu, Obiajulum
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Ngoasong, Lawrence Njilefack
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Budgetary and Management control Process in a Manufacturing2008Student thesis
  Abstract [en]

  Date : June, 2008.

  Level : Master Thesis EF0705, 10 points (15credits)

  Authors : Amalokwu Obiajulum John (820821)

  Lawrence Njilefack Ngoasong (770901)

  Title : Budgetary and Management control Process in a Manufacturing

  Organization.

  Supervisor: Roland Almqvist.

  Problem : What is the budgeting practice in the Nigerian Manufacturing companies?

  Purpose : The aim of this study is to investigate the management control practice

  (budget being the tool for management control) in Guinness Nigeria Plc and

  to suggest what seems to us the most appropriate practice based on findings

  from literatures and empirics

  Method : The study was described based on a qualitative approach. Furthermore, we

  described why we chose the company, sources of literature, techniques

  employed in data collection (primary data), research purpose,

  data analysis as well as critiques to the method use.

  Conclusion : The Integration of strategic Management and Budgeting enhances

  competitiveness which when attained is translated as high performance.

  Keywords : Management Control, Budgeting, strategy, High performance and

  Competitive advantage.

 • 71.
  Amanatidou, Rebeka
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  CFD Measurements of the Cooling Air in a DC-Motor2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  The cooling system of a DC-motor is examined in this thesis. A change of direction of the cooling air is desired to prevent the generated coal dust from entering into the windings of the machine. Ultimately this will have a negative effect on the cooling in the machine and the loss of cooling needs to be compensated through other ways. The purpose of this thesis is to work for an improved operational safety and performance of the DC-motor and to make it more competitive in the market. By modelling the interior geometry of the machine and defining the boundaries in the software programs Gambit and FLUENT respectively, the motion and the heat transfer of the airflow could be simulated. The simulation results would give us an understanding of the flow pattern which later could be used to develop design modifications on the cooling system of a DC-motor. In this thesis the main focus lies on creating a simulation model with a sufficiently fine mesh size.

 • 72.
  Amin, Larvina
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  "Vi är varandras medmänniskor": En intervjustudie med fem andlig vårdare inom kriminalvården om deras möten med intagna2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 73.
  Ampuero, Carolina
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Sloberg, Martin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Att mäta människor - En fallstudie på ett nordiskt byggföretag2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Diploma work in management accounting, School of Business at Mälardalen University, Bachelor thesis in business administration, spring term 2008.

  Date:2008-06-04

  Level:Bachelor Thesis in Business Administration, 15 credits.

  Authors:Carolina Ampuero and Martin Sloberg.

  Title: To measure people – a case study on a Nordic construction company

  Supervisor: Matti Skoog, senior lecturer.

  Research Issue: It is difficult to measure human capital because companies cannot own nor control this resource. The problem arises when deciding what is relevant to measure and how they measure it to achieve higher perfomance.

  Purpose:The purpose of the study is to deepen the comprehension of how organizations measure and analyze their human capital internally and which potential consequences it can have for the organizations’ management through a case study.

  Method:This bachelor thesis is based upon a qualitative method using semi-structured interviews with employees of NCC.

  Conclusions:It is difficult to measure human capital but with the measurement instrument Humankapitalindex (HKI), the measurement can be simplified. The utility of HKI sometimes drops completely or partly locally due to negative measurement factors. Even though the utility sometimes drops locally, the strategic utility is unaffected.

  Keywords:Human capital, intellectual capital, measure, knowledge, competence intangible assets.

 • 74.
  Ampuero Mellado, Carolina
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Laietu, Alexandra
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Compensation and company performance within the banking sector: A case study on Chief Executive Officer compensation in relation to company performance measures2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  CEO compensation is a relevant topic in today's society that touches both political and economic questions which are of interest for the whole general public. It affects people indirectly through CEOs actions and how these actions affect company performances. Due to the fact that there is a financial crisis, this thesis has its aim to catch some light over CEO compensation and its relation to company performances, if there is one.

  The purpose was to investigate if we could find a relation between CEO compensation and company performances by using variables which we considered significant for this study. These variables are collected from each company's annual reports and which we have chosen to focus on the two past years 2007 and 2008, as it is the most recent data. For the principle of our thesis a combination of qualitative and quantitative methods was applied, to best suite the purpose. When finding a sustainable and significant result, regressions of different variables from the annual reports were drawn and the outcomes of these were interpreted and analyzed. Our findings show that turnover is the only variable which indicated any significant p-value in the regressions drawn. Of all regressions three show significance and all arerelated to turnover. Given these results we can conclude that the other variables are not related to the CEO compensation in this case study.

 • 75.
  Amsih, Nancy
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Österberg, Elin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Self-efficacys inverkan på viljan att ha ledaransvar: Civilingenjörsstudenters framtida ambitioner2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning menar att kvinnor har lägre tilltro till sin förmåga att ta sig an organisatoriska roller än män (A. Dickerson & M. A. Taylor, 2000; K. S. Lyness & C. A. Schrader, 2006). Sveriges statistiska centralbyrå redovisade 2009 att färre kvinnor än män var representerade i ledartjänst. Studien har undersökt studenters nivå av akademisk self-efficacy och deras vilja att ha ledaransvar framledes. Resultat grundas på enkätdata från 78 studenter. Män hade högre nivå av akademisk self-efficacy än kvinnor. Det fanns däremot inga könsskillnader gällande viljan att ha ledaransvar. Studien visar ett positivt signifikant samband mellan nämnda variabler. Även erfarenheter av att utöva ledarskap och pappans ledarposition tycks ha betydelse för deltagarnas vilja att ha ledaransvar i det framtida yrket.

 • 76.
  Andersson, Alexandra
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Green Building: Ett företags energieffektiviseringsarbete i ett byggprojekt samt de krav som ställs för att få byggnaden Green Building klassad.2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The examination has been performed at Bjerking AB, which is an architectural and engineering company. Bjerking AB has the ambition to be a member of Green Building.

  The Green Building program developed in year 2005 by The European Commission, the program is an environmental system with the aim to improving energy efficiency within the sectors of non-residential buildings. The minimum requirements to participate the program are following: in new-built buildings the calculated energy consumption must be 25 % lower than the requirements in the BBR (Building regulations) and in refurbishment the reduction must be 25 % lower than before the optimization.

  The aim of this study has been to examine and review the company Bjerking AB's energy efficiency work in the project of building the school/kindergarten S:ta Maria Alsike, where the goal is to get this building Green Building classed. A description of requirements to become a member of the Green Building has also accomplished in the thesis.

  The methods performed in this study are literature review, searches on the Internet, studies on the project database for facts/values, calculation of energy consumption and interviews of members of the Green Building. 

  The following issues have been dealt with in the report;

  -          Did the building in the project manage the requirement to achieve an   energy consumption that is 25% lower than the requirements in BBR?

  -          What technical measures/system was selected in the building?

  -          What kind of cooperation was the project based on?

  -          What is required for consultancy companies and real estate owners to become members of the Green Building?

  The study of the project and calculation of estimated energy consumption in the building, give the result 47 kWh/m2, year. This is 60 % lower than the requirements of BBR. The Green Building requirement is that the building's energy consumption should be at least 25% less than the requirements in BBR. The building fulfills this requirement by a significant margin. It can therefore be concluded that the technical solutions carried out in the building are energy efficient. The project consisted of the cooperation shape “partnering ", which can be assumed to be a good form of cooperation in order to achieve an energy efficient building. The consultancy company Bjerking AB and the landlord Knivsta Pastorat has the potential to become members of Green Building, as Green Building Endorser respective Green Building Partner.

  Keywords: energy efficiency, requirements of BBR, technical systems, cooperation, consultancy companies, real estate owners, estimated energy consumption, partnering, Green Building Partner, Green Building Endorser.

 • 77.
  Andersson, Anna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hon bryr sig liksom frivilligt: en fenomenologisk studie av tonåringars tillit gentemot sina styvmammor.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att begreppsliggöra hur 5 intervjuade tonåringar, 15-19 år av olika kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund erfar tillit gentemot sina styvmödrar. Att studera hur tillit byggs upp i dynamiska, föränderliga familjekonstellationer kan kanske även säga något om hur expertisen kan arbeta för att bygga upp tillit i sina också flyktiga, kortvariga kontakter med unga i behov av stöd.

  Essensen av tillit betraktades genom olika underteman; Kontext – styvmammans praktiska hjälp och relation till andra, Kognitioner och emotioner – att känna sig förstådd och Beteenden – rak kommunikation. Även fenomenets motsats, bristande tillit studerades i samma underteman; Kontext – oenigheter om styvmammans roll och konflikt med pappan, Kognitioner och emotioner – föräldrarnas ledsnad och att hon bestämmer för mycket och Beteenden – brist på kommunikation.

  Teoretisk och begreppslig referensram för studien är interaktionismens dogm om medvetandet som socialt skapat, Edmund Husserls och Alfred Schutz subjekts- och livsvärldsteorier, Peter Berger och Thomas Luckmann socialkonstruktivism, existentialismens frihetstes och Scheffs teori om sociala band.

  Metoden var kvalitativ, induktiv, interpretativt fenomenologisk med en empirinära, tolkande analys. Tillitens essenser utkristalliserade sig i teman som sammanfattades i begreppet samspel. Utifrån detta gjordes tolkningen att tillit gentemot styvmamman beskrevs utifrån ett frivilligt samspel som kan tänkas gälla för tillit även i andra mer jämlika situationer och relationer.

   

 • 78.
  Andersson, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Asplund, Sandra
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Livet som missbrukare: Före detta missbrukande kvinnor berättar2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att ta reda på före detta missbrukande kvinnors livssituation under missbrukets period. Detta är en kvalitativ undersökning som har utförts genom intervjuer med före detta missbrukande kvinnor. I intervjuerna använde vi oss av en frågemall som bland annat berörde ekonomi, våld, relationer och sexuellt utnyttjande. Genom vår ansats i Grundad teori kom vi fram till olika teman att inrikta oss på; våld, sexuellt utnyttjande, barn, dolt/öppet missbruk och identitetsbild. Vidare i undersökningsprocessen kom vi fram till vår kärnkategori som blev utsatthet. Resultatet visade att kvinnorna upplevde sin livssituation under missbruket som högst problematisk och svår. där utsattheten genomsyrade fler delar av kvinnornas liv. Materialet som framkommit kopplades till olika teorier inom sociologi; genus, genusordningen, könsroller och avvikande beteende. Genus och avvikande beteende är huvudteorierna.

 • 79.
  Andersson, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Landgren, Matilda
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Granskning av arbetsmiljö och olycksstatistik: NCC: s byggproduktion2010Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att analysera och jämföra statistik över byggproduktionsrelaterade olyckor på NCC Construction Sverige AB och granska arbetsmiljöarbetet mellan regionerna Västerås och Uppsala för att se om det finns några skillnader. Arbetsmiljö är ett väldigt aktuellt ämne inom byggbranschen just nu.

  Informationen i examensarbetet grundas främst på information från arbetsmiljöverkets hemsida och böcker lånade på biblioteket och av examinatorn Gert Bard. Informationen om NCC: s arbetsmiljöarbete baseras på utförda intervjuer med platschefer och arbetsledare på tre byggarbetsplatser i Västerås och på tre byggarbetsplatser i Uppsala. Olycksstatistiken har erhållits från arbetsmiljöingenjören Rolf Tengnér på NCC Construction Sverige AB.

  Litteraturstudien omfattar en beskrivning av vad arbetsmiljö är och hur arbetsmiljöarbetet går till, vilka aktörer som medverkar och deras uppgifter. Litteraturstudien innehåller även en presentation av strategier som kan skapa bättre och friskare arbetsplatser.

  Resultatet innehåller en beskrivning av NCC: s arbetsmiljöarbete som består av arbetet med arbetsmiljöplan, arbetsmiljöpolicy, tillbudsrapportering, arbetsberedningar, skyddsronder och företagsvård. Resultatet omfattar även en beskrivning och en sammanställning av den olycksstatistik som erhållits från NCC Construction Sverige AB. Olyckstatistiken över Västerås och Uppsala sträcker sig från år 2005 t.o.m. år 2009. Statistiken har delats upp i olika kategorier för att det ska gå att jämföra de olika städerna och för att undersöka om det finns skillnader och likheter mellan olika kategorier.

  Svaren från enkätundersökningarna från de byggarbetsplatser som besöktes beskrivs och redovisas i tabell- och diagramform. Enkätundersökningen handlar om yrkesarbetarnas tillbudsrapportering, attityd, arbetsmiljö, ekonomi, stress, deras uppfattning om ledningens engagemang och faktorer som påverkar deras arbetsmiljö negativt. 

  Slutsatser och diskussion upplyser om de skillnader som upptäckts mellan regionerna Västerås och Uppsala. Olycksstatistiken visar bland annat att antalet olyckor är högre i Västerås än i Uppsala. Enkätundersökningarna visar exempelvis att yrkesarbetarna i Västerås känner sig mer stressade och är mindre engagerade i arbetsmiljöarbetet. Detta kan vara en av orsakerna till den högre olycksstatistiken i Västerås.

 • 80.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Olsson, Pernilla
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Differentierande Relationer på Matfronten: -Mitt Långkoks väg till middagsbordet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose:      The purpose of this study is to investigate and analyze how Collegium Restaurang & Konferens can differentiate their HMR for the evening meal and describe the possibilities for Collegium to use relationship marketing.

  Method:       Primary data was gathered through semi-structured interviews with the personnel and owners at Collegium Restaurang & Konferens and a survey to current and potential customers. The information was partly analyzed quantitative (survey data) but also qualitative (interviews and the survey responses that was text answers) by referring to the scientific theories. However, the primary method for analyzing all data was the constant comparative method.

  Conclusion:  This study shows that the customers do not eat HMR for supper particularly often, which results in that market potential exists. To get the customers more interested in buying Collegium Restaurang & Konferens’ HMR for supper, than they buy HMR today, the product needs to be easy to buy, result in a time-reduction but also be a socially acceptable choice of food. The HMR needs to be appetizing, have an appealing look, being viewed as healthy and newly cooked. Avoidance of for example chemical flavourings is also an important differentiator. The company use something they call “leaven-sprinkles”, which could be a complementary product to their HMR. This will result in that the food is viewed as crispier and thus fresher. The company has several opportunities for relationship marketing, and our study showed that a mobile application can be an alternative that suits many customers. Through this application the company could give the customers access to different offers, menus and recipes. While the customers often lack pre-planning of their meals, the company could offer a service with for example weekly menus to assist the customer with the planning.

 • 81.
  Andersson, Daniel
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Den didaktiska demokratin & rättvisan: En intervjuundersökning av samhällskunskapslärares föreställningar om demokrati och rättvisa i skola och undervisning2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares föreställningar om den didaktiska demokratin och rättvisan (vilket i mångt och mycket i uppsatsen ses som lärares föreställningar om en demokratisk och rättvis undervisning) – sett utifrån ett antal enskilda samhällskunskapslärares perspektiv. Frågeställningarna är konstruerade med tre didaktiska huvudfrågor i fokus – vad, varför och hur – som sedan sammanfogats med begreppen demokrati och rättvisa. Didaktisk demokrati och rättvisa är alltså två egna konstruerade begrepp som har sin grund i didaktiskt teoretiska frågor och som i uppsatsen undersöks empiriskt i syfte och frågeställningar. Undersökningen utfördes i form av en intervjustudie där lärare i samhällskunskap som undervisar i årskurs 6-9 intervjuades. Analysen gjordes med en fenomenografisk ansats, där kategorier som definierade fenomenet i fråga plockades fram. Lärarnas föreställningar kring den didaktiska demokratin kännetecknades av en styrning av yttre strukturer såsom styrdokument och tidsbrist. Föreställningarna var vidare antingen förknippade med den praktiska vardagen eller inriktade på framtiden där elevens kommande roll som medborgare var i fokus. Man pekade också bland annat på att en fungerande relation mellan lärare och elev var en viktig faktor för att uppnå en didaktisk demokrati. Lärarnas föreställningar om den didaktiska rättvisan var även de fokuserade på yttre strukturer. Det fanns vidare två motsatta uppfattningar där rättvisa dels sågs som något som sker i en unik situation, dels att rättvisa är något som kan nås retroaktivt. Man ansåg också att en didaktisk rättvisa väldigt mycket är förknippat med att hjälpa elever som upplevs som svagare. Slutsatser som bland annat drogs var att alla tre stora samhälleliga demokratiideal – representativ demokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati – gick att finna och att detta kunde härledas till läroplanen Lpo 94. Läroplanen kan bidra med en splittrad demokratibild i undervisningen, i form av en yttre press på lärarna med tidsbrist som följd. Vidare när det gäller den didaktiska rättvisan visade det sig finnas en motsättning i föreställningarna mellan individen och gruppen, där det är den svage individen som sätts i fokus, ibland på kostnad av övriga individer. Tidsbrist gör emellertid att även de svaga eleverna ibland inte hinns med och en generell och kollektiv undervisning ses då som ett alternativ för att alla i alla fall ska få ut någonting av värde under lektionerna.

 • 82.
  Andersson, Elisabeth C
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Mångfaldens värde, sett ur sju högskoleledares perspektiv2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to interview leaders to elucidate their views in: i) how they perceive the diversity concept, ii) how they recognize that the organization works with diversity and iii) how they experience their own role as a leader. This study is completed in a qualitative method with a phenomenology approach. Seven interviews with leaders in a State (governmental) of knowledge organisation have been implemented. The interviews were unstructured and have been based on following/the themes: diversity, leadership and organization. The result reveals a leadership that sees diversity primarily by gender but also in some extent, age and ethnicity. Other diversity perspec­tives such as values, experience and personality of employees are not in focus, but can be discerned from the answers. The result shows that respondents see themselves as leaders but the chief con­cept is part of their professional role, someone must take the power to decide. The work, within the organization, related to diversity questions is based on various governing documents. Diversity work has been highlighted at the majority of departments within the organization. The awareness among leaders/employees       is high regarding the importance in these issues, but the results indicate dif­ferent individual patterns. The awareness depends on how the individual leaders are choosing to work with the diversity issues among their employees.

 • 83.
  Andersson, Hanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Trutina, Marina
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
   E-mobbning En studie om ungdomar och organisationers syn på mobbning över Internet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Denna studie har som syfte att finna kunskap om ungdomar och organisationers syn på e-mobbning. Den syftar även till att titta på e -mobbning ur den mobbades perspektiv samt den sociala interaktionen som sker på Internet. Fokus på just e-mobbning bedömdes som lämplig då det saknas mycket forskning om Internet som mobbningsarena. Metoden som användes för att ta sig an forskningsområdet är grundad teori, och Glasers variant av denna metod. Detta då förutsättningslöshet för området antogs. Datainsamlingen utgörs av sju intervjuer och två textanalyser och i den jämförelse som sedan skapats framkommer det att e-mobbning har en sexuell prägel. Mobbning över Internet har en relation till verkligheten då den som blir utsatt oftast mobbas även i sitt verkliga liv. En distans och anonymitet föreligger även när det gäller e-mobbning då den mobbade ibland inte vet vem det är som mobbar honom eller henne. Mobbning som sker på Internet har likheter med traditionell mobbning då den upprepas vid flera tillfällen. Teoretiska paralleller dras till symbolisk interaktionism, samt Beckers syn på avvikare och Giddens teori om globalisering.

   

   

 • 84.
  andersson, henrik
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  yngvesson, markus
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  en inkubators psykologiska betydelse för studenter som startar företag.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att utröna en inkubators psykologiska betydelse för studenter som startar företag. En kvalitativ undersökning bland nio företagsstartande studenter som tagit hjälp av inkubatorn Idélab gjordes för att identifiera psykologiska faktorer för att en student ska starta företag. Tidigare forskning har visat att self-efficacy kan ha betydelse. Tonvikt lades därför på entreprenöriell self-efficy med hjälp av en andra frågeställning; ”På vilket sätt påverkar Idélab sina studenters entreprenöriella self-efficacy?” Det framkom att entreprenöriell self-efficacy, utbildning, stödjande miljö, känslan av att skapa sitt eget liv och framtid samt styrkan av att vara flera var betydelsefulla faktorer för studenter som startar eget. Det framkom att Idélab troligen höjer sina studenters entreprenöriella self-efficacy med tre av Banduras fyra källor till self-efficacy.

   

 • 85.
  Andersson, Isabelle
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Nordström, Rebecca
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Wikström, Madeleine
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Titel: Marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet

  Seminariedatum: 4 juni 2010

  Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, FÖA300, 15 hp

  Författare: Isabelle Andersson, Rebecca Nordström och Madeleine Wikström

  Handledare: Carl G Thunman

  Nyckelord: Mälardalens högskola, utbildningsprogram med ekonomiinriktning, högskolor och universitet, studentens utbildningsval, marknadsföring, sociala medier

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att presentera och beskriva en ny modell för marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet, samt en strategi för hur modellen praktiskt kan tillämpas av marknadsförare vid Mälardalens högskola.

  Metod: För att uppnå syftet samlades vetenskaplig information in, en för- respektive huvudundersökning genomfördes och all den insamlade informationen analyserades. Förundersökningen bestod av intervjuer med en utbildningsledare och informatörer vid Mälardalens högskola samt med en anställd vid Stockholms universitet. Huvudundersökningen bestod av en intervju med respondenter från Mälardalens högskola i en fokusgrupp, en enkätundersökning med respondenterna i fokusgruppen samt en intervju med en gymnasieelev, vilken utgjorde ett komplement. Primärdata respektive sekundärdata i form av resultatet av två enkätundersökningar användes även för att komplettera huvudundersökningen.

  Resultat: En modell för marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet, samt en strategi för hur den praktiskt kan tillämpas, har tagits fram, presenterats och beskrivits. Strategin består av förbättringsförslag som marknadsförare vid Mälardalens högskola kan tillämpa för att dels påverka studentens utbildningsval och dels bygga upp ett starkare varumärke.

 • 86.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Fridell, Niklas
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
   E-freight Effektivisering av fraktflygbranschen genom elektronisk dokumenthantering2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 87.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Stenman, Viveca
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Strand, Tommy
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  För- och nackdelar med belöningssystem: En studie om Scania2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Advantages and disadvantages of reward systems – a study of Scania

  Our purpose is to describe how a reward system can be constructed and study the benefits and drawbacks of what a reward system entails. We are studying the details on how Scania's reward system is designed and how well it works as a motivation factor for the employes. We also study if there is anything that can be improved with the reward system that Scania has.

  We used a qualitative method. Based on literature studies, we created a frame of reference. After that we interviewed six persons at Scania about their reward system. Based on the results of these interviews, we analyzed the frame of reference. We have reached our conclusions from the analyze.

  We found that there is no perfect reward system. All systems have their advantages and disadvantages. We think that Scania has chosen a system that does not lead to dissatisfaction or injustice. The bonus remuneration is not directly motivating in the short term but in the long term it leads to that the employees feel more affinity with the company they work in. We believe that the most important motivation factor in Scania is all the benefits and opportunities to develop that Scania offers.

 • 88.
  Andersson, Jessica
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Finansiärer ur ett hållbarhetsperspektiv: En aktörsstudie av Europeiska Investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken och Svensk Exportkredit2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  Today a major part of the energy produced steams from fossil fuels, finite resources, and a change towards an energy sector based on renewable energy is necessary. Sweden is one of the leading countries with regards to investments in renewable energy but most other countries have a long way to go. This makes it interesting in developing renewable energy projects in new markets in countries like Poland where still a lot of fossil fuel is used. Large infrastructure development projects are very costly and therefore external investors needs to be involved. The investors play an important role in changing the usage of fossil fuels towards renewable energy sources. This thesis includes a study of three investment companies, the European Investment Bank, the Nordic Investment Bank and Swedish Export Credit and their motives to finance district heating based on renewable energy. How do the investors value environmental and sustainability aspects in a project and how do the values differ? We made qualitative interviews and then we analyzed our material out of theoretical framework based on institutional theory. The material was also analyzed through an ecological economics perspective, which is the author's academic background. The result of the study shows that the investors interest in a project depend on political, economical and environmental aspects.

  Sustainability aspects proved to be of major importance for the potential investors since the usage of renewable energy fast is becoming a global priority.

 • 89.
  Andersson, Jonna
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Brolin, Johanna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Stressupplevelse hos studenter: Relationen mellan stressupplevelse, kontrolluppfattning, socialt stöd och fysisk aktivitet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studenter i Sverige har visats vara en utsatt grupp för stress i samhället. Tidigare forskning har påvisat att en lägre stressupplevelse kan prediceras av individens kontrolluppfattning (locus of control), tillgång till socialt stöd och fysiska aktivitetsvanor. Studiens frågeställning gällde om kontroll-uppfattning, socialt stöd eller fysiska aktivitetsvanor var den starkaste prediktorn för en lägre stressupplevelse hos högskolestudenter. En enkät-undersökning mätte 119 högskolestudenters stressupplevelse, kontroll-uppfattning, sociala stöd och fysiska aktivitetsvanor. Enkla- samt multipla regressionsanalyser visade att kontrolluppfattning var den starkaste prediktorn för en lägre stressupplevelse hos studenter. Kontrolluppfattning var även den enda signifikanta prediktorn när socialt stöd och fysisk aktivitet inkluderades i analysen, vilket inte påvisats tidigare. Resultaten kan användas vid utvecklandet av praktiska åtgärder i syfte att reducera stress.

 • 90.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Att förstå kvinnor kräver inget medlemskap i Mensa och riktiga män köper aftershave på Konsum: Konstruktionen av kvinnor och män i Livsstilsmagasin. En bild- och diskursanalys med Fairclough som inspirationskälla2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genus är något som vi bygger upp våra föreställningar om varandra kring. Det är också mer problematiskt än man tror och påverkar oss i allra högsta grad. Media är en stor informationsportal idag och den förmedlar en bild av genus. Genus skapas i både språket och i bilder. Undersökningens syfte är att utforska livsstilsmagasin för män och kvinnor och titta på hur man konstruerar den andre. D.v.s. hur kvinnor konstrueras i livsstilsmagasin för män och hur män konstrueras i livsstilsmagasin för kvinnor. Undersökningen är gjord ur ett social konstruktionistiskt perspektiv med teorier från bl.a. Burr, Butler och Foucault. Jag har genomfört undersökningen med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys som ramverk där fokus ligger på text och diskursiv praktik. Texten ger inblick i ordens och meningarnas uppbyggnad och diskursiv praktik syftar till att synliggöra en diskursordning. Detta kompletteras med en visuell analys vars syfte är att påvisa konstruktionen av den andre i bild. Resultatet visar tre funna diskurser i konstruktionen av kvinnan och fyra konstruktioner av mannen. Övergripande visar diskurserna en ganska normativ bild av den andre med inslag av förändringar. Orsakerna till att diskursen tenderar att vara ganska stillastående skulle kunna vara att genus är så införlivat i oss och svårt att bryta sig ur.

 • 91.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Titze, Anette
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Immateriella tillgångars värde i två företagsspecifika situationer: konkurs relaterat till företagsförvärv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Date: 2008-06-04

  Level: Bachelor thesis in business administration

  Authors: Kristina Andersson Anette Titze

  Enköping Västerås

  Advisor: Matti Skoog, Lecturer

  Title: The value of intangible assets in mergers and bankruptcy situations

  Problem: Stakeholders operating on a company must be able to get the full

  ramifications of its value. Researchers have long believed that

  intangible assets should be reported to a greater extent on the balance

  sheet, both those that can be activated under the regulatory

  framework and the invisible, for example the company staff. The

  difficulty in valuing these assets is a problem, hence the continuing

  debate. Therefore, it is interesting to study how the assets will retain

  its value in the event of bankruptcy, in relation to acquisitions.

  Purpose: The purpose of this study is to discuss the problem of valuation of

  the intangible assets and to study the extent to which the value is

  retained in mergers and bankruptcy situations.

  Method: The authors have used the regulatory framework, relevant literature,

  and articles in the area where the problem regarding valuation have

  been discussed. Furthermore, the raw data collected in the form of

  documents from companies in which the bankruptcy has been

  completed and interviews with experts in the field to study the

  practice. The study therefore has a qualitative approach.

  Conclusion: The intangible asset values are affected different in terms of whether

  they retain their book value in the event of bankruptcy and

  acquisitions. In bankruptcy they tend to lose their book value, which

  is important for the company's stakeholders to know. In particular,

  those stakeholders with security in the company's assets. At

  acquisitions the book value is retained and may even increase, that is

  relevant to the former owner of the company when receiving

  payment for the company's invisible resources.

  Keywords: Intangible assets, bankruptcy, valuation, stakeholders

 • 92.
  Andersson, Lena
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Har hjärtsviktspatienter behov av stöd i vardagen via ett interdisciplinärt team ?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hjärtsvikt är en sjukdom som är vanlig idag i Sverige och prevalens siffrorna stider. Syftet med denna stuide var att studera om hjärtsviktspatienter önskar ett team runt sig med ansats på olika egenvårds och omvårdnadsåtgärder och på vilket sätt de önskar få hjälp av teamet för att förbättra sin livskvalitet. På vilket sätt uppfattar de att ett vårdteam kan öka deras livskvalitet efterdiagnos. Åtta patienter födda mellan 1922-1942 deltog, fyra kvinnor och fyra män. Resultatet visar att informanterna har symtom som de tror beror på hög ålder, de anpassar sina aktiviteter efter vad de orkar göra, att det upplevs svårt att komma in i värdsvängen men när man väl är inne, är upplevelsen att man får bra vård. För att behöva ett team i sin vård innebär att man snart ska dö vilket är inte överensstämmande med nationella riktlinjer som säger att uppföljning ska ske genom ett teambaserat arbetssätt

 • 93.
  Andersson, Linda
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Förutsättningar för ett bra chefskap inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Betydelsen av ett gott chefskap inom äldreomsorgen är av stor vikt för medarbetarna, de boende och verksamheten. Omvårdnadsarbetet påverkas av chefens sätt att arbeta och det krävs därför att chefen är medveten om vad som utgör ett bra chefskap. Intervjuerna i denna studie är utförda med sju enhetschefer inom äldreomsorgen i Sverige. Syftet var att undersöka hur enhetschefer inom svensk äldreomsorg uppfattar sitt chefsarbete inom detta verksamhetsområde. Resultatet visade att arbetssätt, relationer, förhållningssätt och utvecklingsarbete är faktorer som enligt dessa chefer utmärker ett bra chefskap. Förutsättningar för ett bra chefskap var goda arbetsvillkor, motivation, stöd, samarbete, personliga egenskaper och upplevelser av chefskapet.

 • 94.
  Andersson, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hollsten, Linda
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Dialogen inom naturvetenskaplig undervisning2009Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samtalet är en viktig del i all undervisning, men inom de naturvetenskapliga ämnena finns behov av att utforma ett samtalsmönster som ibland skiljer sig från andra ämnen i skolan. Fokus i vår fallstudie ligger i att undersöka olika kommunikationsmönster för att se hur dessa mönster skapas. Hur dessa mönster skapas ger också oss möjlighet att se hur och varför lektioner ser ut som de gör. Genom att följa fyra lärare under vardera varsin lektion har vi upptäckt olika aspekter som påverkar undervisningen. Eftersom vi använt oss av observation, samtalsprotokoll och bandinspelning är detta både en kvantitativ och kvalitativ studie. Sedan har vi sammanställt våra data och plockat ur de delar som är relevanta för att analysera olika kommunikationsmönster. De fyra fallbeskrivningarna är oberoende av varandra, men tillsammans utgör de en mångfald av aspekter att beakta vid vår slutsats. Studier styrker att dialogen är ett viktigt verktyg i skolan. Denna bekräftelse har vi fått genom litteratur samt genom våra egna tolkningar av resultatet.  

 • 95.
  Andersson, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hollsten, Linda
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Dialogen inom naturvetenskaplig undervisning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samtalet är en viktig del i all undervisning, men inom de naturvetenskapliga ämnena finns behov av att utforma ett samtalsmönster som ibland skiljer sig från andra ämnen i skolan. Fokus i vår fallstudie ligger i att undersöka olika kommunikationsmönster för att se hur dessa mönster skapas. Hur dessa mönster skapas ger också oss möjlighet att se hur och varför lektioner ser ut som de gör. Genom att följa fyra lärare under vardera varsin lektion har vi upptäckt olika aspekter som påverkar undervisningen. Eftersom vi använt oss av observation, samtalsprotokoll och bandinspelning är detta både en kvantitativ och kvalitativ studie. Sedan har vi sammanställt våra data och plockat ur de delar som är relevanta för att analysera olika kommunikationsmönster. De fyra fallbeskrivningarna är oberoende av varandra, men tillsammans utgör de en mångfald av aspekter att beakta vid vår slutsats. Studier styrker att dialogen är ett viktigt verktyg i skolan. Denna bekräftelse har vi fått genom litteratur samt genom våra egna tolkningar av resultatet.  

 • 96.
  Andersson, Lyubov
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Davidsson, Sonny
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Ekonomistyrning i den nya gymnasieskolan Fallstudie av kapacitetsplanering2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 97.
  Andersson, Maria
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Vad är betydelsefull coping för arbetslösa kvinnor2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetslöshet innefattar fler faktorer än brist på arbete och ekonomiska begränsningar. Tidigare studier uppvisar samband mellan arbetslöshet och stressrelaterade sjukdomar och som arbetslös kan upplevelse av kategorisering medverka till känsla av att förlora sin identitet. I denna kvalitativa intervjustudie bestående av sex stycken arbetslösa, kvinnliga deltagare diskuteras olika coping strategiers betydelse för hur situationen som arbetslös hanteras. Datamaterialet har bearbetats induktivt genom meningskoncentrering. Studien visar att stöd från omgivningen samt självförtroende är avgörande faktorer som medverkar till adaptiv, problemfokuserad coping. Det sociala stödet anses betydelsefullt även vid känslomässigt fokuserad coping samt reducerar oro och depressivitet. Studien bidrar till förståelse för hur viktig yttre coping upplevs av individen, samt självförtroendets betydelse.

 • 98.
  Andersson, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Bennström, Emmy
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  ”Det optimala boendet”: En handbok för stadsplanerare, politiker och byggare2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract:

  It is important to determine the optimal living accommodations depending on which stage of life a person is in. The authors of this paper present, with the help of previous studies, five different stages in life. They have also been in contact with eleven experts within the following areas: the house or apartments design such as architecture, the human beings´ private sphere, the area surrounding the living accommodations, environmental issues and energy consumption and the municipal standards and law regarding production and the building and restoration of old and new real-estate.

  Purpose:

  This paper aims to construct a handbook that covers the optimal living accommodations depending on in which lifecycle the focus is on .The handbook which has been developed, aims to help the people who operate on this market to coordinate their different areas of knowledge to provide the optimal living accommodations for each lifecycle.

  Method:

  A feasibility study has been carried out with the purpose of finding experts within each area mentioned above and also to have them be part of the semi-structured interviews that have been carried out.

  Conclusions:

  There are a lot of different factors which affects the way people wish to live. The conclusions made in this paper presents a handbook with recommendations on how cityplanners, politicians and contractors can offer the optimal living accommodations depending on different factors that influence the way we live, together with different stages of life.

 • 99.
  Andersson, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Norlander, Svetlana
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Regelverk för redovisning: K2 vs K32012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 100.
  Andersson, Marléne
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Sahli, Abdelkader
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  EU:s omställning till en hållbar jordbruksnäring2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Cultivable land is a limited resource and agriculture contributes to some of the most serious environmental problems facing the planet like, global warming, eutrophication and loss of biodiversity. The specialized, industrial agriculture with monoculture and extensive input of external energy, commercial fertilizer, and chemical pesticides are all essentially unsustainable. An adaptation to other methods of production is necessary to preserve the environment for future generations. The aim of this study is to describe the factors that distinguish sustainable from unsustainable agriculture. The results will be used to examine if and how the European Union (EU) works in order to create a more sustainable agricultural industry and to analyze the preconditions for such development. We have used a method based on abduction and we have a hermeneutic and ecological economic approach. The empirical survey is of a qualitative nature and is based on four interviews and literature studies. The results of this study shows that a sustainable agriculture should be build on ecological premises, which is easier to achieve in small-scale, functional, integrated and cycle-based farming. Modern farming’s dependence of fossil fuel and pesticides and the excess use of land must cease. Furthermore, there is an urgent need to decrease our consumption of meat products. EU’s agricultural policy is based on a worldview that relies on production optimization and is growth-oriented and these approaches must be changed. Certain positive changes have occurred within EU, but the decision-making process is slow and bureaucratic. Financially strong lobbyists have too much influence and power, compared to the rest of society. This makes it difficult to work for change and attain actual sustainability.

1234567 51 - 100 of 2336
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf