mdh.sePublications
Change search
Refine search result
891011121314 501 - 550 of 687
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 501.
  Paulsson, Niklas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Skålberg, Viktor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Betydelsen av attityden till att vara för sig själv och objektiv ensamhet för högskolestudenters emotioner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenskar ligger i toppen gällande ensamboende men uppger låga nivåer av ensamhetskänslor. Tidigare forskning har visat att människors syn på ensamhet kan vara av betydelse för upplevelsen av ensamhet. Syftet med studien var att undersöka betydelsen av objektiv ensamhet och attityd till att vara för sig själv för individers emotioner. En enkätundersökning mätte 147 högskolestudenters objektiva ensamhet, attityd till att vara för sig själv och emotioner. Tvåvägs variansanalyser visade bland annat en signifikant interaktion mellan hög positiv attityd och objektiv ensamhet där graden av positiva emotioner var högst för dem med hög positiv attityd och som var mindre objektivt ensamma. Det påvisades även en koppling mellan negativ attityd och negativa emotioner. Studien kan ge högskolestudenter underlag för självhjälp genom ett perspektiv på ensamhet som belyser betydelsen av positiv attityd till att vara för sig själv i kombination med objektiv ensamhet för att främja positiva emotioner.

 • 502.
  Pedersen, Katarina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Beroendepersonligheten: Skiljer sig missbrukare ifrån icke-missbrukare med avseende på big fives personlighetsfaktorer?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 503.
  Perandersdotter, Emelia
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Den som står bredvid dig behöver inte alltid stå dig nära: Stödnätverkets betydelse för ungdomars välbefinnande2008Student thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att ungdomar verkar må allt sämre. Undersökningen testade eventuella samband mellan ungdomars stödnätverk och deras känsla av sammanhang (KASAM), språk/kulturs påverkan på dessa faktorer, samt vad som är viktigt hos en stödperson. Enkätfrågor om det sociala nätverket, för att fastställa KASAM samt om vem man vänder sig till i olika situationer besvarades av 147 gymnasieungdomar från Mälardalen. Positivt samband mellan KASAM och ungdomarnas stödnätverk påvisades. Ungdomarna vände sig främst till familjen vid behov av stöd, men kompisar var också viktiga, speciellt för tjejer. Det viktigaste hos en stödperson var att lyssna, vara förstående, finna lösningar, att den känner individen, samt att den är snäll. Tidigare forskning verkar kunna befästas - att ungdomar med ett starkt stödnätverk mår bättre.

 • 504.
  Persson, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Vuorenmaa, Sanna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Organisationsengagemang och självskattad produktivitet: Betydelsen av engagerade medarbetare2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 505.
  Persson, Johanna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Strukturerad- kontra beteendeintervju: Skillnad i mängd och kvalitet på den information som erhålls vid anställningsintervjuer2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  According to Barclay (2001), behavioral interviews yield higher quality information, than other interview techniques. This study focused on whether the quality and quantity of information differ between structured interview and behavioral interviewing. Two headhunters held 16 job interviews with the two techniques, 9 behavioral interviews and 7 structured interviews. Both headhunters and candidates have evaluated the interviews quantitatively. Initial and concluding interviews have, as well, been held with the headhunters.  No definitive answers were found in the quantitative analysis, but the qualitative results suggest that behavioral interviews give, because of the headhunters opinions, more and higher quality information. Continued development of the technique and themselves are the headhunters next steps in order to improve their recruitment process.

 • 506.
  Persson, Madelene
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Ståhl, Hanna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  ”Älska din nästa så som dig själv”: Samband mellan empati och självkänsla2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En enkätundersökning genomfördes på 306 gymnasieelever. Syftet var att undersöka samband mellan empati/personal distress och bassjälvkänsla/förvärvad självkänsla. Studien visade att respondenter med hög förvärvad självkänsla har hög empati och personal distress. De med hög bassjälvkänsla känner mycket empati om den förvärvade självkänslan är hög. Respondenter med hög bassjälvkänsla och låg förvärvad känner dessutom lägre empati än de som har lågt i båda självkänslotyperna. De med hög bassjälvkänsla har låg personal distress. De kvinnliga respondenterna hade högst empati, personal distress och förvärvad självkänsla, medan de manliga hade högst bassjälvkänsla. Om det var självkänsla eller erfarenheten av att tidigare ha befunnit sig i en liknande situation som i studien väckte empati diskuteras.

 • 507.
  Peter, Tallberg
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Joel, Wallmon
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Idealiserad och exponerad: Bilders effekt på unga vuxnas kroppsliga självbild2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I tidigare forskning visas ett samband mellan framställningen av kvinnor i media och kvinnors självbildsuppfattning. Studier har även gjorts med fokus på män där ett samband mellan media och mäns självbild visas. Studien avser undersöka om det finns ett samband mellan medias framställning av ideala modeller och unga vuxnas syn på kroppslig självbild, samt hur mediaanvändning skiljer sig mellan könen och om användningen har en effekt på kroppslig självbild. En enkätundersökning med 90 deltagare (43 kvinnor och 47 män) i ålder 18-30 utfördes. Deltagarna fick fylla i en internetenkät med antingen ideala bilder, alldagliga bilder eller en enkät utan bilder. Mätinstrumentet som används är The Body Self Esteem Scale. Inget signifikant resultat gavs kring effekten av bildexponering, däremot hittades signifikanta skillnader mellan könen på olika BES-Items, däribland lår, vikt och midja. Det förväntade mönstret återspeglade sig i resultatet, om än inte signifikant. I resultatdiskussionen diskuteras studiens svagheter såsom den korta exponeringen av bilderna.

 • 508.
  Pettersson, Erik
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  N, N
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Har tilltro till och reglering av emotioner en betydelse för studenters välmående?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 509.
  Pettersson, Helena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Alla bör ju jobba, det är ju så": Män 55+ och arbetslöshet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att studera arbetslöshet hos män 55-65 år i en mellansvensk kommun har här varit i fokus. Syftet var att se hur de upplevde att bli arbetslösa, hur de såg på sina möjligheter på arbetsmarknaden samt var de la kontrollen för det som hänt dem, vilket avsåg orientering i locus of control. Tidigare genomförd forskning kretsade mycket kring hälsa. Män i åldern mellan 55 och 65 år fanns inte representerade. Kunskap kring vad som hände mentalt vid arbetslöshet saknades. Tillgänglighetsurval användes i ett mellansvenskt samhälle. Nio personer intervjuades och besvarade ett locus of control-test. Resultaten visade att de kände utanförskap, några trodde sig kunna få jobb igen, några längtade efter pension, de flesta kände sig diskriminerade pga. åldern. De intervjuade kände av problem med ekonomi och stress. Upplevd åldersdiskriminering kunde bero på att det då var hård konkurrens om de jobb som fanns att söka.

 • 510.
  Pettersson, Jessica
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 511.
  Pettersson, Johanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ilska i olika medier: Finns det någon skillnad i hur den uppfattas?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mediet vi kommunicerar genom påverkar hur budskapet i meddelandet uppfattas. Detta gör att olika medier föredras vid olika tillfällen. Syftet med denna undersökning var att experimentellt undersöka om olika medier (film, radio och text) påverkar uppfattningen av ilska. Hypotesen var att ilskan skulle uppfattas snabbare och starkare när den visades som film eftersom det innebär att fler verktyg, som kroppsspråk och tonläge, är tillgängliga. I undersökningen presenterades ett bråk mellan en lärare och en elev för 75 personer, antingen som film, ljud eller text. Deltagarna fick sedan besvara ett formulär skapat för studien om hur de uppfattade känslotillståndet hos personerna. Ingen skillnad fanns i hur stark ilskan uppfattades över de olika medierna. Däremot uppfattade fler deltagare i ljudbetingelsen lärarens känslotillstånd som ilska än i filmbetingelsen. Detta kan bero på lärarens överdrivna kroppsspråk. Ett överdrivet kroppsspråk kan enligt Wallbot och Scherer (1986) göra individens affektiva tillstånd svårare att tolka.

 • 512.
  Pettersson, Johanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Andersson, Christina
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Vad påverkar motivationen till beteendeförändringar?: Drogfria personers upplevelser2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie genomfördes för att studera vad som påverkar och skapar motivation till beteendeförändring hos drogmissbrukare. Studien undersökte också miljöns betydelse för att bryta ett drogmissbruk. En intervjuguide med öppna frågor skapades. Genom ett kriteriebaserat snöbollsurval kontaktades tio personer varav nio män och drogfriheten var i genomsnitt 3.2 år. Enligt drive theories är motivation en drivkraft som ger energi till att sätta igång, upprätthålla och rikta behovsrelaterade mål. Orsaker till drogmissbruk kan exempelvis vara att motverka sömnlöshet och hantera stress. Behandlingsmetoder som deltagarna i denna studie genomgått var tolvstegsprogrammet, motiverande samtal och LP-stiftelsens eget behandlingsprogram. Deltagarna intervjuades om sina erfarenheter av missbruk och hur de tog sig ur det. Förutsättningarna för att skapa motivation till en beteendeförändring var enligt deltagarna att de själva fått en egen insikt om sitt problem och att behandlingen var frivillig. Studien har genom deltagarnas livsberättelser bidragit till att öka förståelsen för hur motivation skapas.       

 • 513.
  Pettersson, Sebastian
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Viklund, Morgan
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Psykosocial arbetsmiljö och arbetsplats/- yrkesinlåsning samt dess samband: Undersköterskor och skötares arbetssituation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårdpersonal har i studier beskrivits utsättas för stress, emotionell utmattning samt utbrändhet genom lågt inflytande eller låg kontroll över ställda krav. Studier inom offentlig verksamhet visar också att det finns arbetstagare som befunnit sig i arbetsplatsinlåsning, yrkesinlåsning eller i dubbelinlåsning. Denna enkätstudie ämnade att med mätinstrumentet Psykosocial arbetsmiljökartläggning (PAK) mäta två klinikers psykosociala arbetsmiljö hos 109 undersköterskor och skötare på ett sjukhus i Mellansverige. Studien ämnade även att mäta om arbetsplatsinlåsning, yrkesinlåsning samt dubbelinlåsning förekom och om det fanns ett samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och inlåsningsbegreppen. Resultatet av den psykosociala arbetsmiljöns mätning visade att egenkontroll, arbetsledning och arbetsbelastning skattades lågt medan stimulans och arbetsgemenskap skattades positivt. Antal inlåsta individer översteg 20 % på alla inlåsningsbegrepp. Studien fann även ett statistiskt signifikant samband mellan begreppet psykosocial arbetsmiljö och arbetsplats/-yrkesinlåsning samt dubbelinlåsning. Studien bör gå vidare med kvalitativ metodik, att hos arbetstagarna ta reda på de bakomliggande orsakerna till studiens resultat. 

 • 514.
  Pietilä Rosendahl, Sirpa
  et al.
  Jönköping University, Sweden.
  Björklund, Anita
  Jönköping Universit, Sweden.
  Bülow, Pia
  Jönköping University, Sweden.
  We are not as alike as you think – sense of individuality within the co-twin relationship2013In: Journal of Aging Studies, ISSN 0890-4065, E-ISSN 1879-193X, Vol. 27, no 4, p. 339-346Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We have explored how older twins experience and describe themselves in relation to their co-twin. The life stories of 20 older twins were analyzed with narrative analysis.Results showed that the twinsdescribed themselves from the point of differences in relation to the co-twin. This was based on experiences of how other people viewed them as alike, as well as on life events along the life course, which contributed to the perception of oneself as an individual in relation to the co-twin. The emphasis on unlikeness was therefore interpreted as a way of trying to establish a position as an individual within theco-twin relationship and to assert ones individuality to the rest of the social environment. To claim oneself as an individual was an ongoing identity work along the life course.

 • 515.
  Pietilä Rosendahl, Sirpa
  et al.
  Jönköping University, Sweden.
  Bülow, ia
  Jönköping University, Sweden.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, Sweden.
  Twinship and Marriage – Experiences during the course of twin relationships2012In: Review of European Studies, ISSN 1918-7173, E-ISSN 1918-7181, Vol. 4, no 4, p. 45-53Article in journal (Refereed)
 • 516.
  Pontus, Isaksson
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Westerberg, Sofia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kommunikationens inverkan på prestation i ett interkulturellt perspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ledaren har en avsevärd påverkan på medarbetarens prestationsförmåga ocharbetstillfredsställelse. Stöd är en kommunikationsaspekt som främjardelaktighet, tillfredställelse och prestationsutveckling för individen, menbidrar också till företagets lönsamhet. Första delstudien undersökersambandet mellan ledares kommunikationsförmåga och medarbetarnasprestationsförmåga. Data insamlad i interkulturellt, industriellt företag i sexländer, tre världsdelar (N=2568). Resultatet visar ett signifikant sambandmellan ledarens kommunikationsförmåga och medarbetares prestationsförmåga.Ifrågasätta predicerar medarbetarnas prestation i störstutsträckning i fem av sex länder. Att bli konstruktivt ifrågasatt av sin ledarebidrar till individuell prestationsutveckling. Delstudie två undersöker vilkenav ledarens kommunikationsaspekter som bäst predicerar medarbetarestillfredställelse med ledaren. Data insamlad i utbildningsväsendet ikommun, norra Sverige (N=119). Mätinstrumentet inkluderade LMX-7,samt items om frekvens och kvalitet. Resultat visar att Stöd predicerar engod utbytesrelation. Medarbetaren måste känna stöd från ledaren för attuppleva en god relation/kommunikation. Den viktigaste aspekten avkommunikationen är att stötta och ifrågasätta medarbetaren.

 • 517.
  Poulsen, Peter
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Individens uppväxtort och karaktärsdrag i relation till att arbeta på annan ort2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att individers omgivning (klimat, natur) har relativt stor inverkan för hur pass stor vemodet blir vid byte till en ny omgivning. Omgivningen anses även påverka och forma individens personlighetsdrag. Studiens syfte var att undersöka vilka individtyper som är mest villiga till att byta ort för ett lämpligt arbete, i relation till deras huvudsakliga uppväxtort. Undersökningen bestod av 250 deltagare. Resultatet redovisade signifikanta samband mellan både uppväxtort och attityd till att arbeta i stora och mindre städer. Inget signifikant samband erhölls mellan de olika personlighetsdragen i relation till flyttbenägenhet. Det personlighetsdrag som starkast påverkar individens flyttbenägenhet var öppenhet. Män rapporterades vara mer flyttbenägna än kvinnor, och generellt tenderar de att vara uppvuxna i glesbygd.

 • 518.
  Ragnebrink, Kristina
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Gruppbehandling av panikångest med KBT ur ett patientperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett nytt sätt att behandla panikångest i form av gruppterapi med KBT redovisas ur ett patientperspektiv. Gruppterapeutisk historia och beståndsdelar i KBT tas upp liksom skamkänslor, ”compliance” och ”holding”. Fem kvinnor och tre män ur olika terapigrupper och med olika bakgrund intervjuades om sina upplevelser. Deltagarnas förväntningar, erfarenheter av gruppsammansättning och gruppdynamik samt gruppens bidrag till personliga förändringar och insikter studerades. Materialet bearbetades genom begreppskategorisering. Farhågor och förväntningar på andra deltagare dominerade hos deltagarna inför terapin. Under terapins gång hade andra deltagare motiverat och uppvärderat varandras behandlingsarbete samt visat på att individen inte var ensam om sitt tillstånd. Ingen var helt fri från panikångest efter behandling men har kunnat återerövra delar av sitt liv. Alla planerade någon form av behandlingsfortsättning.

 • 519.
  Ragnebro, Aurora
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Riberius, Alexandra
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Det empatiska barnet: En välmående flicka2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Empatiträning i form av simuleringsövningar är en frekvent använd metod inom psykologin. Effekterna av den ger dock motstridiga resultat på ökningen av empatin. Den här undersökningen testade om flickor har högre empati än pojkar, om empati går att öka med övningar samt om det finns ett samband mellan välmående och empati. Övningarna inbegrep bland annat simulering av blind- och dövhet samt forumspel om mobbning. Deltagarna fick före och efter övningarna svara på en enkät som analyserades kvalitativt och kvantitativt. Deltagarna var 74 skolbarn, 11-13 år, och övningarna genomfördes av Svenska kyrkan. Resultatet visade ingen effekt av övningarna på empati. Flickorna hade högre empati än pojkarna. Det fanns ett positivt samband mellan välmående och empati. Författarna föreslår utbildning inom funktionsnedsättning som ett komplement till övningarna samt vidare forskning i barns, speciellt pojkars, välmående och trivsel relaterat till empati.

 • 520.
  Ragnefors, Charlotte
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Karlsson, Louise
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vilka förmågor är värdefulla inom ledarskap?: Empatins betydelse utifrån medarbetarnas perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 521.
  Raja-aho, Maarit
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bernhardsson, Ellinor
  Att förlåta eller inte, det är frågan: Om förlåtelsens och icke-förlåtelsens funktioner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förlåtelse anses ibland som den enda lösningen för sårade eller kränkta känslor och icke-förlåtelse anses betyda att man fortsätter med grubblerier och hämndbegär. Syftet med studien var att studera förlåtelsens och icke-förlåtelsens funktioner, upplevelser och samband med empati. Trettio respondenter från Sverige, Finland och Frankrike svarade skriftligt eller muntligt på intervjufrågor om förlåtelse och eller icke-förlåtelse. Intervjuerna meningskoncentrerades och analyserades med tematisk analys och resultatet visade att både förlåtelse och icke-förlåtelse kan ha positiva men olika funktioner för individer. Situationen och vem som skulle förlåtas är avgörande faktorer för när det är förlåtelse eller icke- förlåtelse som är det optimala för t ex. självkänslan. Förlåtelse och icke-förlåtelse visade sig vara motsatser till varandra endast i två bemärkelser, när det gäller empatiska känslor och fortsatt kontakt. Studien kan komma till nytta inom arbeten där man bemöter individer som har upplevt svåra kränkningar. 

 • 522.
  Raja-aho, Maarit
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bernhardsson, Ellinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att förlåta eller inte, det är frågan: Om förlåtelsens och icke-förlåtelsens funktioner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förlåtelse anses ibland som den enda lösningen för sårade eller kränkta känslor och icke-förlåtelse anses betyda att man fortsätter med grubblerier och hämndbegär. Syftet med studien var att studera förlåtelsens och icke-förlåtelsens funktioner, upplevelser och samband med empati. Trettio respondenter från Sverige, Finland och Frankrike svarade skriftligt eller muntligt på intervjufrågor om förlåtelse och eller icke-förlåtelse. Intervjuerna meningskoncentrerades och analyserades med tematisk analys och resultatet visade att både förlåtelse och icke-förlåtelse kan ha positiva men olika funktioner för individer. Situationen och vem som skulle förlåtas är avgörande faktorer för när det är förlåtelse eller icke- förlåtelse som är det optimala för t ex. självkänslan. Förlåtelse och icke-förlåtelse visade sig vara motsatser till varandra endast i två bemärkelser, när det gäller empatiska känslor och fortsatt kontakt. Studien kan komma till nytta inom arbeten där man bemöter individer som har upplevt svåra kränkningar. 

 • 523.
  Rasche, Nellie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att inte följa strömmen: Upplevelsen av att medvetet bryta mot en norm inom en grupp2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När någonting sker, ofta om det är negativt eller oväntat, så försöker människan att finna en eller flera orsaker till varför det blev som det blev. Syftet var att undersöka upplevelsen av att medvetet bryta mot en norm inom en grupp, detta för att skapa en ökad förståelse för fenomenet. Deltagarna bestod utav slumpmässigt utvalda individer som via olika sociala forum, liksom genom mail, fick möjlighet att svara på en elektronisk enkät. Resultatet analyserades med stöd utav EPP-metoden och innefattade situationer där den egna situationen framställde deltagaren på ett positivt sätt medan situationer där någon annan begått en normbrytande handling så framställdes individen mer negativt, något som är mer känt som självbetjäningsfel. I diskussionen diskuteras aktör- och observatörperspektivet inom attributionsteorin och hur aspekterna inom dem synliggjordes i denna studie.

 • 524.
  Rasoal, Chato
  et al.
  Linkoping University, Linkoping, Sweden,.
  Eklund, Jakob
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hansen, Eric M.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Toward a conceptualization of ethnocultural empathy2011In: The Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, ISSN 1933-5377, Vol. 5, no 1, p. 1-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although a number of theoretical frameworks have been developed in previous empathy research, the extent to which these frameworks consider cultural and ethnic aspects is limited. This literature study reviews the most influential frameworks of general and ethnocultural empathy. The core components of ethnocultural empathy are identified as well as factors facilitating empathy for persons from other cultures. Most notably, the realization that people in other cultures have similar worries and goals should facilitate ethnocultural empathy, in both informal and professional contexts. This analysis can provide useful insights and tools for practitioners working with patients and clients from cultures other than their own. © 2011 Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology.

 • 525.
  Razmgah, Pardis
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Utbildning, träning och konsumtion: Hur ungdomar blir nöjda med sina beslut2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi fattar dagligen beslut. Ungdomar har mindre möjlighet än vuxna att fatta självständiga beslut. Ungdomar påverkas av sina föräldrar och vänner när de står inför olika val. När ungdomar väl fattar självständiga beslut så utvecklas de psykologiskt. Syftet med studien var att se hur ungdomars tilltro till den egna förmågan, öppenhet, autonomi och föräldrars stöd påverkar deras nöjdhet med beslut som de tidigare har fattat inom ett av tre områden: utbildning, träning eller konsumtion. 120 enkäter delades ut till gymnasieelever och 92 enkäter besvarades. Resultaten visade att ungdomar lägger stor vikt vid sin autonomi och är därmed mer nöjda då de får fatta ett beslut på egen hand. Föräldrarnas stöd påverkade också ungdomars nöjdhet med beslutet; ju mer föräldrarna stöttade beslutet desto nöjdare var ungdomarna. Det är därför viktigt att föräldrar stöttar ungdomarna när de ska fatta beslut och uppmuntrar autonomi så att de blir nöjda med besluten.

 • 526. Rehnman, Jenny
  et al.
  Lindholm, Torun
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Herlitz, Agneta
  Why women remember women2006Conference paper (Refereed)
 • 527.
  Reimertz, Sofie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Rydberg, Hanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Empati från vänster och höger: Politikers upplevelse av offer för orättvisa och ofrihet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt tidigare studier värderar politiker jämlikhet och frihet olika beroende på sin politiska ideologi. Med detta som bakgrund var studiens huvudsyfte att studera eventuella skillnader mellan hur svenska politiker med olika ideologiska bakgrunder upplevde empati när en person utsattes för orättvisa samt när en person utsattes för ofrihet. En vinjettstudie genomfördes där deltagarna (n = 96) fick skatta de känslor som uppstod vid vardera situationen. Deltagarna delades upp i grupperna vänster- och högeranhängare utifrån subjektiva skattningar. Vänsteranhängare tenderade att känna mer empati än högeranhängare när en målperson utsattes för orättvisa. Ingen effekt av ideologisk tillhörighet i berättelsen om ofrihet visades. En tydlig könseffekt framgick där kvinnor både upplevde och gav upphov till mer empati än män. Att föreliggande studie inte fick något stöd angående ofrihet kan bero på flera olika anledningar, vilket tas upp i diskussionen. Vidare forskning behövs inom området empati relaterat till svensk politik där fler partier och anhängare studeras.

 • 528.
  Ridderström, Monica
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Pastorers ledarroll och psykologiska kontrakt inom trossamfundet Pingst FFS2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förebildande, transformellt och tjänande ledarskap tillsammans med psykologiska kontrakt gällande ledare inom ideella organisationer var centralt för denna studie. Medlemmars frivillighet i arbetet, de varierade och många arbetsuppgifter och de förväntningar som fanns på ledaren var några av svårigheterna i arbetet som deltagarna tog upp. Denna kvalitativa studie gällande anställda pastorer inom Tros-samfundet Pingst FFS(Fria Församlingar i Samverkan) i Sverige visade att brister fanns, i otydliga arbetsbeskrivningar och ledarskap. Detta vägdes emellertid upp av förtroendearbetstiden och menings-fullheten i arbetet. Frågeställningarna var hur ledarrollen och de psykologiska kontrakten såg ut för pastorer inom detta samfund. Studien önskade att bidra till forskningen med ökad förståelse kring ledarskap i ideella organisationer och psykologiska kontrakt i detsamma.

 • 529.
  Rigotti, Thomas
  et al.
  Universität Mainz Germany.
  Mohr, Gisela
  Universität Leipzig.
  Isaksson, Kerstin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Job insecurity among temporary workers: Looking through the gender lens2015In: Economic and Industrial Democracy, ISSN 0143-831X, E-ISSN 1461-7099, Vol. 36, no 3, p. 523-547Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on the gender model and the life context model, the financial and domestic responsibilities and expectations associated with getting a new assignment are tested as potential gender specific moderators of the link between job insecurity and commitment, performance, and depressive moods. In a cross-sectional international questionnaire study of 1981 temporary workers’ three-way interactions between job insecurity, gender, and the moderators were tested. Expectations play a moderating role for women only, intensifying the negative relationship between job insecurity and commitment. Financial responsibility strengthened the negative relationship of job insecurity with commitment, as well as its positive relationship with depressive moods for women and men alike. Domestic responsibility plays a moderating role in the link between job insecurity and depressive moods and performance for women, aggravating depressive moods and reducing performance. For men, domestic responsibility had a buffering effect on the relationship between job insecurity and commitment.

 • 530.
  Ringkvist, Lotta
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Upplevelsen av att må bra: Nittio personers berättelser ur fenomenologiskt perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning om välmående utifrån hedoniskt och eudaimoniskt perspektiv har bidragit med teorier om välmående. Dock har få fenomenologiska studier gjorts i ämnet. Positiv psykologi vill stärka den psykiska hälsan hos individer, så också denna studie som undersökt de gemensamma komponenterna i människors upplevelse av att må bra. Sextio kvinnor, 30 män, 18 år och äldre från fem delar av världen skrev berättelser, svarade på kvalitativ online enkät eller intervjuades. Berättelserna analyserades inspirerat av strukturell fenomenologisk metod med kvantitativa inslag som resulterade i fyra teman (a) interaktion, (b) rörelse, (c) återhämtning, (d) yttre och inre balans. Dessa gav en holistisk bild av att må bra med återhämtning och delar ur yttre och inre balans som nya inslag från existerande välmåendemodeller. Resultatet kan ge insikter om välmående, användbart inom arbeten med människor. Vidare kan resultatet prövas och bidra till ett självrapporteringsformulär om en individs välmående ur ett helhetsperspektiv.

 • 531.
  Roos, Victoria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vad som sägs eller vem som säger det och hur det påverkar åsiktsskapande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Grupptillhörighetens påverkan på uppfattningen av politiska uttalanden är något som inte tidigare studerats inom svensk forskning. I denna experimentella studie deltog 96 studenter, varav 25 män. Genom en enkätundersökning testades avsändarens betydelse på hur politiska uttalanden värderas. Syftet var att se om ett politiskt uttalande uppfattades olika beroende på avsändare och huruvida deltagarens grupptillhörighet påverkade uppfattningen om uttalandet. Fyra olika enkäter delades ut, innehållandes samma uttalande men olika påstådda avsändare. Det antogs att deltagaren skulle uppfatta uttalandet mer positivt när det kom från det parti deltagaren sympatiserade med. Det antogs även att uttalandet från Sverigedemokraterna skulle uppfattas mer negativt än de andra uttalandena bland de deltagare som inte röstade på Sverigedemokraterna. Deltagarna skattade uttalandet med hjälp av tio värdeladdade ord. Resultatet visade att individer såg mer negativt på ett uttalande som påstås komma från Sverigedemokraterna än när uttalandet sades komma från övriga påstådda avsändarna. Resultaten diskuterades utifrån förutsättningarna vid materialinsamlingen.

 • 532.
  Rosander, Rebecca
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Generation X och Y- deras behov av ledarskap i arbetslivet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På arbetsmarknaden finns det åtminstone tre olika generationer. Då alla generationer fostras på olika sätt beroende på när de är uppväxta kan det skapas svårigheter kring samarbete, ledarskap och lojalitet i arbetslivet. Vissa menar att dessa generationer är väldigt olika och att de behöver olika typer av ledarskap. Denna studie behandlar skillnader och likheter mellan generation X och Y och hur de ser på hur deras närmsta chef och hur organisationen bör vara. Resultaten av denna kvalitativa intervjustudie med totalt åtta respondenter visar att det finns indikationer på en skillnad mellan generation X och Y då de beskrivit att de har olika behov och uppskattar olika typer av ledare. När så pass många och olika generationer finns på arbetsmarknaden samtidigt kan det vara svårt för cheferna att möta varje enskild generation med en anpassad ledarskapsstil. Det vore istället att föredra om cheferna skapade en ledarskapsstil som fungerade oberoende av generation.

 • 533.
  Rotrueangrit, Duangtida
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Bedtime storybook reading as Language and Social Interaction Intervention for Children with Autism: A study from Bangkok on parents´ assessment of their autistic children´s development2007Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this intervention study was to test the possibility and ability of using story book reading as intervention for children with autism by comparing the development outcome of children with autism with and with out using story book reading as language and social interaction intervention. This study is based on the hypothesis that storybook reading can develop the language and social interaction of children with autism.

  Method: The Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC) was used to assess 10 children with autism who have the same level of severity and join the same special classroom in Yuwaprasart Waithayopatum Child Psychiatric Hospital Patron: HRH Princess Galayani Vadhana as pre and post intervention assessment. The result from ATEC was compared to find the answer for the research question, the data from the interviews with parents of children with autism were categorized as regards the score on language and social interaction development and several variables were also taken into account.

  Result: The result revealed better development outcome in the children with autism who joined the intervention, but the period of reading didn’t show any relation with the quality of development outcome. The story in the storybook play important role in the intervention because children participant paid attention only on the storybook which matched with their interest. The social interaction of participants in the intervention group was significantly developed, they all had better social interaction with their parents (adult participants) and also others such as sibling, but this also did not relate to the amounting of time they had read storybooks with their parents.

 • 534.
  Roupé, Katarina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskors arbetstillfredsställelse och dess relation till extraversion samt socialt stöd2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 535.
  Rousset, Nicole
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Kvinnnors upplevelse av djurkontakt i samband med en stressrelaterad diagnos2008Student thesis
  Abstract [sv]

  På senare år har forskning visat att djur kan ha en förebyggande effekt för att motverka stress och sjukdom. I denna studie intervjuades åtta kvinnor som under sjukskrivningen, baserad på en stressrelaterad diagnos, hade kontakt med djur. Syftet var att fånga deras upplevelse av djurkontakten samt vilket typ av stöd djur kunde bidra med. Resultatet visade att djur som hund och katt kan ge stöd genom att djuret agerar aktivt för att de inte ska fastna i sitt sjukdomstillstånd. När djurkontakt diskuteras som en behandlingsform bör den inte ses som den enda behandlings-formen mot en stressrelaterad sjukdom, då mänsklig kontakt fortfarande torde vara det avgörande stödet för ett tillfrisknande för de flesta.

  Key words: Stress, pet-animal, health, coping.

 • 536.
  Rundberg, Frida
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Pettersson, Michaela
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Samhällets syn på kriminella: Män och kvinnor som utför brottshandlingar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stereotyper och olika typer av kategoriseringar används dagligen för att göra det lättare för individen att bedöma och fatta beslut i olika situationer. Kategoriseringar kan göra att individen blir kognitivt begränsad och har därmed svårt att göra rättvisa bedömningar. Denna vinjettstudie avsåg att undersöka vilka egenskaper som tillskrevs män och kvinnor som begått olika typer av brottshandlingar samt se vilken kunskap som fanns kring återanpassning och brottslighet. I studien deltog 163 studenter, varav 109 kvinnor. Enkäten bestod av en egenkonstruerad vinjett följt av en egenskapslista att ta ställning till samt påståenden baserade på kunskap kring återanpassning och brottslighet. Huvudresultatet visade att personer som begick brottet stöld tillskrevs högst kvinnliga egenskaper och personer som begick brottet våld i hemmet tillskrevs högst manliga egenskaper. Andra resultat visade att låg kunskap kring återanpassning och brottslighet förekom. I diskussionen fördes resonemang kring könsrollernas betydelse för synen på den kriminella.

 • 537.
  Rydberg, Emilia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Paulsson, Karin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Olika trots identiska?: Stereotypa könsrollers påverkan på attityder till chefers agerande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ledarrollen definieras ofta stereotypiskt manligt vilket kan vara en möjlig förklaring till det låga antal kvinnor i höga ledarpositioner. Kvinnor anses vara mindre lämpade på grund av den stereotypa kvinnliga könsrollen. Studien undersökte om manliga och kvinnliga mellanchefer skulle bedömas olika beroende på om de visade stereotypiskt manligt (agentic) eller kvinnligt (communal) beteende. De 176 högskolestudenter, varav 80 kvinnor, som deltog läste en vinjett där chefsagerande utifrån könsstereotypa egenskaper samt chefernas kön varierades. Därefter skattade de chefernas grad av communal och agentic egenskaper, samt hur positivt de uppfattade cheferna. Trevägs-ANOVOR visade att kvinnor, till skillnad från män, skattade manliga chefer mer positivt än kvinnliga chefer. Communal chefer bedömdes generellt vara bättre chefer och mer lämpade för rollen än agentic chefer. Resultaten gick emot tidigare studier samt studiens hypoteser, vilket tyder på att en eventuell förändring av den traditionella synen på ledarskap kan vara på gång.

 • 538.
  Råström, Marie
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Det händer inte mig!: Ökar illusionen av osårbarhet risken för att manipuleras?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersökte om de personer som anser sig vara minst sårbara för att bli manipulerade är de som främst manipuleras av reklam. En experimentell design användes där 204 studenter bedömde sitt intryck av en reklam, vars manipulationsgrad varierade. Ett frågeformulär som mätte upplevd osårbarhet mot manipulation fylldes även i. Deltagarna ansåg att de var relativt osårbara mot att manipuleras samt att andra påverkades mer av reklam än de själva. Hypotesen att de personer som anser sig vara minst sårbara för att bli manipulerade är de som främst manipuleras bekräftades inte. Studien lyckades dock inte manipulera reklamernas manipulationsgrad på ett tillfredsställande sätt, därav bör framtida forskning utveckla ett reliabelt mätinstrument innan de undersöker sambandet mellan illusionen av osårbarhet och att manipuleras.

 • 539.
  Saied, Vanja
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Känsla av sammanhang och dagliga förtret: Förekomst, belastning och värdering hos högskolestudenter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Känsla av sammanhang (KASAM) beskrivs som en skyddsfaktor för att bistå individen att hantera och undvika stressorer i livet. En typ av stressorer är dagliga förtret, som är påfrestningar i det vardagliga livet. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan högskolestudenters KASAM och upplevelsen av dagliga förtret med avseende på förekomst, belastning och värdering. En enkätundersökning utfördes, bestående av 64 frågor om dagliga förtret samt 29 frågor utifrån Antonovskys skala för KASAM. Deltagarna bestod av 394 högskolestudenter, varav 258 kvinnor. Tre tvåvägs-variansanalyser för oberoende mätningar samt korrelationsanalys utfördes. Resultatet påvisade att ju lägre KASAM studenter har, desto fler dagliga förtret upplever de samt att dagliga förtret upplevs som mer belastande och värderas högre, i jämförelse med studenter som har högre KASAM. Kvinnliga studenter upplevde förtreten som mer belastande samt värderade förtreten högre än manliga studenter. Sammantaget ger resultatet stöd för KASAM som skyddsfaktor; genom undvikande samt värdering av stressorer. 

 • 540.
  Salih, Suzan
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Närhetens empati: Hur geografisk närhet och utsatta personers namn påverkar empatisk omsorg2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Empati är en förmåga där man erkänner och förstår andras känslor och omständigheter. Den sker genom att man upptäcker behovet av empati och intar den behövandes perspektiv. Construal level theory beskriver att vi formar mer detaljerade mentala konstruktioner beroende på objektets psykologiska närhet. Syftet med undersökningen var baserat på denna teori och var att se ifall man har mer empati för sin geografiska närhet än sin distans och ifall namnen på de utsatta personerna hade en påverkan på detta. Hypotesen var att man har mer empati för sin närhet än sin avstånd. Deltagarna var 80 högskolestudenter, 47 var kvinnor och 28 män (fem ej angivna). Materialet bestod av en fiktiv berättelse utgiven i fyra versioner som deltagarna fick läsa och skatta utifrån Batsons empatiskala samt egenkonstruerade antaganden. Resultaten i helhet visade inga signifikanta effekter. Slutsatsen diskuterade att hypotesen inte fick stöd, och studiens svagheter samt förbättringsförslag inför kommande studier diskuteras.

 • 541.
  Salim, Sahand
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Karlsson, Maria
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Den svenska polisens inre och yttre motivation2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Motivation är en viktig komponent för att en person ska kunna genomföra en uppgift. Men hur personen handskas med uppgiften beror på vilken typ av motivation denne drivs av och i vilken grad. Tidigare forskning har visat att exempelvis stress har en negativ påverkan på motivation. Syftet med denna studie var att undersöka hur kön, ålder, antal arbetade år och stress är relaterad till inre och yttre motivation hos poliser i yttre tjänst. Deltagarna bestod av 142 personer, varav 36 stycken var kvinnor. Motivation mättes med The Situational Motivation Scale och stress mättes med utvalda frågor ur QPS Nordic. Resultatet visade att kön, ålder, antal arbetade år och stress förklarade endast en liten del av variationen i motivation. Det framkom även att varken ålder eller antal arbetade år har betydelse för polisens arbete. Dock fanns det en viss skillnad mellan könen eftersom kvinnorna var något mer motiverade än männen.      

 • 542.
  Salminen, Jari
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Bajic, Zeljko
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Den mentala träningens betydelse för idrottselevers self-efficacy, självattityder och fysiska prestation2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 543.
  Samuels, Alecia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. University of Pretoria, CAAC.
  Granlund, Mats
  Jönköping university.
  Adair, Brooke
  Australian Catholic university.
  Raghavendra, Pammi
  Almqvist, Lena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Dada, Shakila
  University of Pretoria, CAAC.
  Longitudinal studies on change in activities and participation: A systematic review2017Conference paper (Refereed)
 • 544.
  Samuelsson, Maja
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nyström, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vad bidrar till en anställds arbetstillfredsställelse?: En jämförelse mellan vård- och bankanställda2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetstillfredsställelse har många varierande definitioner. Gemensamt är att det handlar om hur tillfreds individen är med sitt arbete. Syftet med studien var att jämföra vård- och bankanställda för att se hur de skiljer sig åt i upplevelsen av inre, yttre och generell arbetstillfredsställelse, var skillnaden ligger och hur viktig arbetsmotivationen är för arbetstillfredsställelse. Sju frågeställningar ligger till grund för studien och 120 bankanställda samt 83 vårdanställda deltog. En enkät på 34 frågor besvarades av samtliga deltagare och analyserades statistiskt. Resultaten visar att bankanställda har generellt högre arbetstillfredsställelse än de vårdanställda. Den faktor där vårdanställda upplever högre grad av generell arbetstillfredsställelse handlar om möjligheten att göra något för någon annan. Det kan bero på att vårdanställda har motivationen att hjälpa andra människor som drivkraft i sitt arbete. Gemensamt för båda branscherna är att arbetstillfredsställelsen ökar med åldern. Förklaring till det kan vara ökad arbetserfarenhet och säkerhet för att känna tillfredsställelse på arbetet. 

 • 545.
  Sanchez, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Majid, Rondek
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hur uppfattar individer att arbetslöshet påverkar hälsa och välbefinnande?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier visar att arbetslöshet har negativ påverkan på individens hälsa och välbefinnande och att en minskning av ekonomin är en av de starkaste orsakerna som kan leda till isolering, stress och frustration. Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse om hur individens upplever arbetslöshet och hur detta påverkar deras hälsa och välbefinnande. Undersökningen utgick utifrån en kvalitativ studie där respondenterna var 11 individer både män och kvinnor mellan 25-55 år, och arbetslöshetsperioden varierade mellan 1 till 9 månader. Respondenterna intervjuades ca 20 minuter med semistrukturerade frågor. Den fyra temana som var centrala i denna undersökning var: negativ påverkan på familj och hem, känsla av utanförskap, känsla av maktlöshet och psykisk ohälsa. Resultaten visade att respondenterna lever i en konstant osäkerhet på grund av minskning av ekonomi, känslan av hopplöshet dyker upp bland sysslolösa och att familjemedlemmar drabbas. De olika undertemana gav bättre förståelse kring respondenternas vardagssituationer.

 • 546.
  Sandberg Kehrein, Johanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Demir, Rita
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Den viktiga kraften: Första linjens vårdchefer om betydelsen av stöd i arbetet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Första linjens chefer balanserar kraven mellan överordnade och medarbetare. Speciellt problematiskt kan det bli i offentlig verksamhet där politik styr och negativa resultaträkningar präglar sjukvården. För att klara av höga krav och begränsade resurser är olika typer av stöd en viktig faktor för chefernas hållbarhet. Syftet med studien var att undersöka hur första linjens chefer upplever stöd, vilket stöd som saknas och vilken betydelse stöd har i yrkesrollen. Undersökningen bygger på kvalitativa semistrukturerade enskilda intervjuer med nio enhetschefer från två regioner. En tematisk analys gjordes för att identifiera väsentligt stöd, vilket stöd som anses vara otillräckligt och vilket stöd som är tillgodosett och betydelsen det har i yrkesrollen. Resultatet visade att stödet, framför allt från medarbetarna, ger den viktiga kraften att orka. Resultatet mynnade i slutsatsen att det finns ett behov av stöd för ledarskapsutveckling, ett behov av avlastning, en delaktighet i beslutsprocessen, regelbunden feedback och tydliga ramar och mandat.

 • 547.
  Sandberg, Sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sociala medier och dess betydelse för individens självkänsla och kroppsuppfattning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier används överallt idag och människor är pressade att alltid vara tillgängliga. Bilder och andra uppdateringar gör det enkelt att göra sociala jämförelser. Forskning har visat att detta kan ha en negativ relation till självkänsla och kroppsuppfattning. Sammanlagt 105 personer (63 kvinnor, 40 män, 2 bortfall) i åldrarna 16-64 fick frivilligt svara på frågor av mätinstrumenten Body esteem scale for adolescents and adults och Rosenbergs self-esteem scale. Detta för att undersöka relationen mellan kroppsuppfattning, självkänsla och sociala medier och om det finns en skillnad beroende på kön och ålder. En hierarkisk regressionsanalys visade att det fanns ett positivt samband mellan självkänsla och kroppsuppfattning. En relation hittades mellan sociala medier och självkänsla, dock inte mellan kroppsuppfattning och sociala medier. Resultatet visade att kvinnor har en sämre kroppsuppfattning än män. Att undersöka hur individers användningssätt av sociala medier påverkar dessa variabler skulle kunna vara aktuellt för framtida forskning.

 • 548.
  Sandborgh, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Elvén, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  von Heideken Wågert, Petra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Snöljung, Åsa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  IMPLEMENTATION OF BEHAVIORAL MEDICINE IN A PHYSIOTHERAPY UNDERGRADUATE CURRICULUM STUDENT EVALUATIONS2018In: International Journal of Behavioral Medicine, ISSN 1070-5503, E-ISSN 1532-7558, Vol. 25, p. S64-S65Article in journal (Other academic)
 • 549.
  Sandin, Simon
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Finns det åldersskillnader i empati?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I tidigare empatiforskning har könsskillnader studerats betydligt mer änåldersskillnader. Syftet med den aktuella undersökningen var att studera hurförmågan till empati skiljer sig mellan tonåringar, medelålders och äldre. Iundersökningen deltog 68 personer varav hälften kvinnor. Empatin varhögst i den äldsta gruppen och lägst i den yngsta för både kvinnor och män.Däremot kände tonåringarna mer för vissa känslor som mättes utanförempatiskalan. Kvinnorna i alla tre åldersgrupperna har högre empati änmännen. Att empati ökar med åldern säger samtidigt att yngre hade mindreempati. Resultaten kan tyda på att samhället blivit kallare. Avslutningsvisdiskuteras betydelsen av generationsskillnader i empati, en eventuellutveckling mot ett mindre empatiskt samhälle, samt om ungas empati kanstärkas i framtiden.

 • 550.
  Sandoval, Agnes
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Uppfattar vi samma budskap olika beroende på vilken yrkesgrupp avsändaren tillhör?2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att budskap uppfattas olika beroende på perifera egenskaper. Syftet var att undersöka om man uppfattar personer från olika yrkesgrupper olika kopplade till samma budskap. En enkät inleddes med ett citat från en tidningsartikel. Deltagarna (N = 84) bedömde personen bakom uttalandet i fråga om grad av främlingsfientlighet respektive omsorg; i hälften angavs att en åklagare uttalat sig, i andra hälften en familjepedagog. Resultatet visade att det fanns en tendens till huvudeffekt att åklagaren skattades som fientligare än familjepedagogen samt en tendens att de med annan etnicitet skattade budskapet mer fientligt än etniskt svenska. Studien stödjer delvis antagandet att yrkesgrupp har betydelse för hur budskap uppfattas.

891011121314 501 - 550 of 687
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf