mdh.sePublications
Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 20747
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Aldén, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hagström, Therese
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Stämplad som missbrukare: En kvalitativ studie om missbrukares upplevelser kring stämpling2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  I vår studie har vi valt att undersöka om manliga missbrukare, som genomför en behandling på en institution i Mellansverige, anser att de blir stämplade och vilka de anser att det är som utför den. Om det är nära och kära, myndigheter och/eller dem själva. Vi vill belysa vilka känslor och tankar de intervjuade personerna har kring ämnet stämpling. Vi har sett på faktorer som, hur de skulle definiera begreppet missbrukare och hur de är i relation till det begreppet. Vi har även undersökt om de har eller har haft några strategier för att undanhålla och/eller mörka sitt missbruk.

   

  Vi valde att göra tematiskt strukturerade intervjuer där vi utgick från teman. Utifrån dessa utförde vi sedan en hermeneutisk tolkning och analys av de empiriska data vi fick fram.

   

  Resultaten visar på att alla respondenter känner sig stämplade på ett eller flera sätt. Alla ser sig själva som missbrukare, vilket innebär att alla stämplar sig själva. Vad det gäller stämpling från nära och kära är det endast hälften av respondenterna som anser sig vara stämplade därifrån och att denna stämpling är den mest känslomässigt jobbiga. Majoriteten anser sig även bli stämplade av myndigheter, men denna stämpling upplevs inte lika känslomässigt jobbig. Alla respondenter uppger sig använda olika strategier för att undanhålla och mörka sitt missbruk för omgivningen. Strategierna kan även användas för att berättiga missbruket för dem själva, vilket är en typ av självstämpling. De flesta av de resultat vi kommit fram till utifrån tolkningarna av de empiriska data vi fått fram, stämmer överrens med vår förförståelse vi hade innan denna undersökning inleddes.

 • 452.
  Aldén, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Larsson, Daniel
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pedagogers syn på elevers utanförskap2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 453.
  Alemzadeh, H.
  et al.
  University of Virginia, United States.
  Barbosa, R.
  University of Coimbra, Portugal.
  Brancati, F.
  Resil Tech S.r.l, Italy.
  Gallina, Barbara
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems.
  Lawford, M.
  McMaster University, Canada.
  Natella, R.
  Federico II University of Naples, Italy.
  Netkachova, K.
  City University of London, United Kingdom.
  Pietrantuono, R.
  Federico II University of Naples, Italy.
  Silva, N.
  CRITICAL Software S.A, Portugal.
  Message from the WoSoCer workshop organizers2017In: Proceedings - 2017 IEEE 28th International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops, ISSREW 2017, p. xxxviii-, article id 8109232Article in journal (Refereed)
 • 454. Alemzadeh, H.
  et al.
  Gallina, Barbara
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems.
  Natella, R.
  Netkachova, K.
  Pietrantuono, R.
  Silva, N.
  Message from the WoSoCer 2018 Workshop Chairs2018In: Proceedings - 29th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops, ISSREW 2018, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2018, article id 8539151Conference paper (Other academic)
 • 455.
  Alentun, Niklas
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Några lärares attityder och tankar kring de nationella proven2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka några lärares attityder gente-mot de nationella proven. Semistrukturella intervjuer genomfördes med sex olika lärare på olika stadier inom skolan. Resultaten visade att många respondenter uppfattar de nationella proven som tidskrävande, men att de konkretiserar betygskriterier och målformuleringar på ett tillfredsställande vis. Dessutom bidrar de nationella proven till att försöka skapa en gemensam standard för alla skolor i Sverige. Överlag var respondenterna positivt inställda till de nation-ella proven, men hade också tankar om hur provsystemet kan förbättras, och konkreta förslag gavs. Bland annat ville respondenterna underlätta för elever med annan bakgrund än svensk vad gäller den språkliga biten, samt variera texterna som de nationella proven är uppbyggda kring.

 • 456. Aleti, Aldeida
  et al.
  Björnander, Stefan
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Grunske, Lars
  Meedeniya, Indika
  ArcheOpterix: An Extendable Tool for Architecture Optimization of AADL Models2009In: Proceedings of the 2009 ICSE Workshop on Model-Based Methodologies for Pervasive and Embedded Software, MOMPES 2009, 2009, p. 61-71Conference paper (Refereed)
 • 457.
  Alex, Thelin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att leva med dialys: En litteraturstudie om patienters förluster och begränsningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: There is a large group of patients in Sweden that are treated due to their chronic renal failure.  Adequate kidney function is life essential and therefore dialysis will be initiated to compensate the kidneys deficiency among those patients. Haemodialysis is conducted at a dialysis clinic and patients go there for treatment 3 times a week in an average. Problem: For the individuals bound to dialysis it is likely that the treatment could lead to an obligate to adjust one’s life for the treatment. This adjustment could potentially create suffering due to limitations in life of the patient. Aim: The purpose was to create an overviewing understanding of patients’ experiences towards everyday life when treated with dialysis. Result: Patients undergoing dialysis experience that they are depending on other people. Patients expressed that they were restricted to a life where everything was experienced only through a patient perspective. Conclusions: Nursing recourses must be gathered against patient self-efficacy deficiency and motivation so that patient participates in care. Understanding patient’s experiences helps to identify self-efficacy deficiency. 

 • 458.
  Alexander, Karlsson
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Design and Development of a Wireless Multipoint E-stop System for Autonomous Haulers2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Safety-related functions are important in autonomous industrial applications and are featured in an extensive body of work contained within the standards. The implementation of safety-related systems is commonly done by an external company at a great cost and with limited flexibility. Thus, the objective of this thesis was to develop and implement a safety-related system using o-the-shelf products and to analyse how well it can comply with the established standards of safety-related functions. This work has sought to review the current standards for safety-functions, the eectsof harsh radio environments on safety-related systems, and how to validate the safety-function.The system development process was used to gain knowledge by rst building the concept based on pre-study. After the pre-study was nished, the process moved to the development of software, designed to maintain a wireless heartbeat as well as to prevent collisions between the autonomous and manual-driven vehicles at a quarry, and implementation of the system in real hardware. Finally, a set of software (simulations) and hardware (measurements in an open-pit mine) tests were performed to test the functionality of the system. The wireless tests showed that the system adhered to the functional requirements set by the company, however, the evaluated performance level according to ISO 13849-1 resulted in performance level B which is insucient for a safety-related function. This work demonstrates that it is not possible to develop a safety-related system using the off-the-shelf products chosen, without hardware redundancy.

 • 459.
  Alexanderson, H.
  et al.
  Karolinska Univ Hosp, Karolinska Inst, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, KI Physiotherapy Clin, Stockholm, Sweden..
  Björklund, Annika
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. Hälsopoolen Rehabil Clin, Stockholm, Sweden..
  Ottosson, C.
  Karolinska Univ Hosp, Rheumatol Clin, Stockholm, Sweden..
  Dastmalchi, M.
  Karolinska Inst, Rheumatol Unit, Stockholm, Sweden..
  Lundberg, I. E.
  Karolinska Inst, Rheumatol Unit, Stockholm, Sweden..
  FATIGUE IN ADULT IDIOPATHIC INFLAMMATORY MYOPATHIES2015In: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 74, p. 106-106Article in journal (Other academic)
 • 460.
  Alexandersson, Cecilia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Brolin, Malin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärares kompetens är avgörande för att kunna bedriva god undervisning för elever i svårigheter, men överlag är kunskapen låg när det gäller elever med språkstörning. Vårt syfte med denna studie har varit att utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriva olika yrkesgruppers uppfattningar om språkstörning men också att lyfta fram hur en språk- och kunskapsutvecklande undervisning kan se ut för eleverna. Ytterligare ett syfte har varit att fokusera på framgångsfaktorer som kan bidra till att elever undviker skolmisslyckanden. Vi har valt att skriva en kvalitativ uppsats eftersom vi ville få fatt på uppfattningar som olika yrkesgrupper såsom; speciallärare, logopeder och talpedagoger har. Vi genomförde vår undersökning genom grupp/parintervjuer och observationer. Vi valde att göra ett strategiskt urval då vi ville möta olika yrkesgrupper som hade stor erfarenhet av vårt intresseområde. Därför besökte vi två tal- och språkklasser. Vi intervjuade även personer som driver ett projekt för att hitta hållbara metoder som gynnar elevgruppen. Deltagarna beskrev elevgruppens svårigheter med språket som svårt med språkförståelsen, uttal, litet ordförråd, ordmobiliseringssvårigheter, litet arbetsminne och behov av struktur. De poängterade att en anpassad undervisning är viktig och de genomför den med hjälp av ord- och begreppsförklaringar, ger eleverna förförståelse, repetition och bildstöd. De framgångsfaktorer som deltagarna framhöll var vikten av repetition, goda relationer och ett gott samarbete kollegor emellan. Det sociokulturella perspektivet genomsyrar vår studie på så sätt att samspel är viktigt för att lärande ska ske och detta syns på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Även känslan av sammanhang [KASAM]blir synligt genom att deltagarna gör undervisningen begriplig genom mycket bildstöd, gör den hanterbar genom relationerna och slutligen meningsfull genom samspelet.

 • 461.
  Alexandersson, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Olsson, Johanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Matematik i förskolan: - ur förskollärares perspektiv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att utforska förskollärares perspektiv på arbetet med matematiken i förskolan. Studien har utforskat hur förskollärare arbetar med matematik för att tillvarata, synliggöra och främja barns lärande och utveckling i förskolans verksamhet. Detta är en kvalitativ studie där sex stycken förskollärare intervjuats för att ta reda på deras perspektiv kring arbetet med att synliggöra och tillvarata matematik för att främja barnens lärande och utveckling. Resultatet visade att matematiken har en naturlig del i förskollärares vardagsarbete och att matematiska begrepp var en central del i barns lärande och utveckling i matematik. Att skapa möjligheter att uppleva matematik på ett positivt sätt har förskollärarna uttryckt som betydelsefullt. Förskollärarna i studien har beskrivit att barnen redan i förskolan kan ges förutsättning till ett lustfyllt lärande i matematik som grund för vidare lärande. Slutsatser som kan ställas utifrån denna studie är att en medvetenhet kring arbetet med matematik i förskolan är viktigt för att främja barns lärande och utveckling i matematik.

 • 462.
  Alexandra, Björsell
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Attraktivare miljörum. En studie i hur ett miljörum kan göras mer användbart, som ett led i att öka intresset för källsortering.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a study in how a room for recycling can be designed as a way tocommunicate and make it easier for users to sort their waste. The long-termgoal for the room is to further encourage the users and increase their interestfor recycling. For this study a room for recycling at SGS Studentbostäder inGothenburg has been chosen. Currently, the room does not communicate itspurpose clearly, and has several problems causing low usability.The main focus of this study is to improve the usability of the room, and also tomake it more attractive. The research question that has been answered is “Howcan a recycling room be designed so that it can communicate and make it easierfor the user to quickly and efficiently sort their waste; and thus become moreusable?”By combining the results of both a literature review and empirical investigations,this study have resulted in two different design suggestions for the investigatedroom. Both design suggestions addresses the problems that were identified duringthe empirical study of the room, but in slightly different ways depending on thelevel of change that is wanted by the property owner. The overarching design ideahas been to introduce a clear and thorough color coding, with attention to smalldetails that have big impact.

 • 463.
  Alf, Amanda
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Urby, Hanna
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Så påverkar amorteringskravet bostadspriserna vid möjliga ränteförändringar: En kvantitativ studie med regressionsanalys och prognostisering av framtida bostadspriser2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 464.
  Alfthan, Frida
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Ta på historien - inkluderande design på museum2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete redogör för hur en stadshistorisk utställning kan utformas för att kommunicera sitt innehåll till målgruppen utrikes födda med bristande kunskaper i svenska. Undersökningen mål är att hitta riktlinjer som visualiserar ett koncept för denna typ av utställning. I undersökningen behandlas den lokalhistoriska utställningen ”Se Eskilstuna” på Eskilstuna stadsmuseum. Utställningen används idag som undervisningsmaterial för studenter från SFI; svenska för invandrare. Idag har utställningen brister som gör att den inte uppfyller den specifika målgruppens behov. Genom låg kontrast och struktur samt att den idag till stor del utgår från text, försvåras möjligheten att kommunicera sitt innehåll till målgruppen. I detta arbete diskuteras främst utställningens rumsliga formgivning, men även hur innehållet påverkar förståelsen för utställningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur en utställning på bästa sätt kan förmedla information om platsen och platsens historia, utan att enbart förlita sig till kompletterande text-information. Detta för att underlätta för målgruppen att ta till sig innehållet. Med hjälp av tydligare struktur, och genom att skapa grupperingar och ett visuellt narrativ, skapas ökade förutsättningar för målgruppen att ta till sig utställningens innehåll. I undersökningen kombineras teorier om kognitiva processer, distribuerad kognition och affordans som vetenskaplig utgångspunkt. Genom kvalitativa metoder i form av fokusgrupp och öppen observation har en förståelse för målgruppen och dess behov skapats. Genom en platsanalys har brister i den existerande utställningsmiljön identifierats och en förståelse för rummet formulerats. Med stöd av litteratur och metodresultat har sedan ett designförslag skapats.

 • 465.
  Algernon, Caroline
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Vorbrodt, Elin
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Parkegren, Emelie
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Artificiell Intelligens Underlättar Rekrytering: -En kvantitativ undersökning om attityder gentemot informationsdelning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research questions:  How do individuals' attitudes, towards information sharing online and towards information sharing when using recruitment services driven by AI differ?How does the attitudes differ, depending on socioeconomic factors?  

  Purpose: The purpose of this study is to compare how attitudes differ towards information sharing and information sharing when using recruitment services driven by AI. It will be studied based on socioeconomic factors to see how education-, occupation- and income levels affect the attitudes. It can contribute with insights on how individuals relate to private data being processed by non-human intelligence, in a society where automatic processing of information is becoming more common. Recruitment companies can also get an idea of how different potential target groups can react to such type of servi

  Method: This research was conducted by a quantitative research method. Attitudes were measured through an online survey where a convenience sample was applied by sharing the survey on Facebook. The answers were analysed in SPSS, where frequencies and central tendencies were identified and compared.

  Conclusion: Individuals have more positive attitudes towards information sharing when using recruitment services driven by AI, then they have to general information sharing online. Attitudes differ depending on the socioeconomic factors, level of education and level of occupation. Individuals with a high level of education and those with a high qualification level of occupation have more positive attitudes than those with low level of education and low qualification level of occupation. Income level have no impact on the attitude components. For companies that offer recruitment services driven by AI, it is best to target the ones with a high level of education and a high occupational qualification level, since they are the ones most likely to use the service.

 • 466.
  Algurén, Martina
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Holmberg, Hannah
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Sahlén, Rebecca
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Internationaliseringsprocessen: En kvalitativ studie om organisationskulturella skillnader och likheter som påverkar svenska småföretags etablering på den finska marknaden.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 467.
  Alhadai, Media
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nynäs, Johanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Trygghetens betydelse för lärande och utveckling i förskolan: En kvalitativ studie om sambandet mellan trygghet och lärande i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att studera pedagogers uppfattning omsambandet mellan trygghet, lärande och utveckling i förskolan. Åtta pedagoger på fyra förskolor intervjuades om sina åsikter kring trygghet, lärande och utveckling i förskolan och om hur de arbetar för att skapa trygghet i verksamheten. Pedagogerna poängterade att föräldrarnas känsla av trygghet i barnens förskola i sin tur leder till trygga barn. Resultatet visar att pedagogerna såg tryggheten som en grund för barns lärande och utveckling i förskolan.

 • 468.
  Ali, Mona
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Mälardalen University, Department of Caring and Public Health Sciences.
  Make Every Mother Count: Maternal mortality in Malawi, India and United Kingdom2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Objective: The aim of this thesis is to examine and compare the maternal mortality in three different countries; Malawi, India and United Kingdom, as well as highlighting the attributing factors and preventive steps that would reduce the maternal mortality in these countries. Methods and material: The studied design that was chosen is an ecological study which means to study the relationship between aggregated health data and exposing factors, for example a geographical area and time period. The reason of choosing this study can be seen in the relationship and the factors that contribute to maternal mortality in Malawi, India and the United Kingdom. In order to attain the objective of the thesis a variety of sources were utilized to find data, statistics and scientific articles concerning maternal mortality in all three countries.Results and conclusion: Maternal mortality is the highest in Malawi and India, while it is very low in the United Kingdom when compared with these two countries. The result shows among other things that the maternal mortality is mainly caused by direct causes both in Malawi and India and in the United Kingdom the maternal mortality is mainly from indirect causes. It is also shown that the maternal mortality in these countries have been changed over the years. It is also shown that preventive steps such as family planning, skilled attendance, obstetric emergency care and antenatal care can significantly reduce the maternal mortality rate.

 • 469.
  Ali, Muhamad Sarmad
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Siddiqui, Khurram
  Exchanges in a Not For Profit Organization: A Case Study Of Green Voluntee2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This case study deals with the identification and description of exchanges that occur in a not for profit organization, in our case is the Green Volunteers, and how these exchanges are essential for the achievement of their objectives. This thesis provides a basic framework for understanding and analyzing existing exchanges for future researchers.

 • 470.
  Ali, Munira
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Tjernberg, Sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Delaktighet i vården: när det talas olika verbala språk2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Participation, caring relation and communication are three key concepts in

  health care. These are three factors that can affect the patients’ health process and their need

  to feel safe. Aim: To show nurse’s opportunities and obstacles to creating participation in the

  care relationship with patients when the same verbal language is not spoken. Method: The

  study was based on a qualitative analysis by Evans (2002) literature study that reflects the

  nurse's perspective. Result: What was considered to be presumptions for participation could

  be interpreter’s presence for the creation of participation in the caring relation. As a nurse to

  have knowledge of different cultures could be an advantage for participation in caring

  relation. What was considered to be obstacles to participation could be overcome by the use

  of nurses or relatives as interpreters. Language barrier and the lack of understanding of

  different cultures could make it difficult to create an individualized care. Conclusion: When

  a care relationship consists of good communication and interaction between nurses and

  patients it creates the conditions for participation. It is therefore important to access the

  resources that are necessary and enforce appropriate strategies.

 • 471.
  Ali, Sadaqat
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Thummakul, Possavee
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Mapping and analyzing Ventilation system in University building2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This Master Studies Thesis of Quality in Process Technology deals with Process Improvement. The ventilation system of University building is dealt as a Process and is looked for improvements. The ventialtion system for two computer rooms is studied and analyzed for the variaitons in the operating conditions.

 • 472.
  Ali, Warsan
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Davidsson, Gisella
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Att leva med två kulturer: Upplevelser hos andra generationens invandrare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andra generationens invandrare slits enligt tidigare studier mellan två kulturella världar och ställs därav inför utmaningen att skapa en fungerande helhet mellan världarna. Syftet med studien var att undersöka vad upplevelsen av att tillhöra två kulturer kan betyda för självbilden hos andra generationens invandrare. Deltagarna var 10 kvinnor och fem män. Vi utgick ifrån ett hermeneutiskt perspektiv och intervjuerna transkriberades och tematiserades utifrån fokus på meningen. I resultatet redovisades tre huvudteman och 12 underteman. Resultatet för första huvudtemat visade att omgivningen har en inverkan på känslan av tillhörighet. För andra huvudtemat visade det sig att ha två kulturer bidrog med ett flertal faktorer som påverkade deltagarna. Sista huvudtemat visade att språket var en viktig del av självuppfattningen. Samtliga av dessa huvudteman kan tänkas ha påverkat självbilden både negativt och positivt. Resultatet visar bl.a. att omgivningen har en inverkan på självbilden och att deltagarna påverkades av hur de vill bli sedda.

 • 473.
  Alias, Maria
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hedersrelaterat våld: En textanalytisk undersökning om hur fyra svenska tidningar skriver om fenomenet hedersrelaterat våld2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en uppsats om bilden av det hedersrelaterade våldet i svenska tidningar. Jag har valt att undersöka fyra olika tidningar i Sverige, Aftonbladet, Expressen, Dagens nyheter och Svenska dagbladet. Poängen med studien var att undersöka hur det hedersrelaterade våldet beskrivs i tidningar. Redogörelsen för de olika teoribildningarna använde jag mig av olika författare som har undersökt det hedersrelaterade våldet och dess kultur, som diskuterade heder som ett positivt och ett negativt fenomen. I analysen undersökte jag hur olika skribenter, författare och forskare beskrev och presenterade det hedersrelaterade våldet. Resultatet av min studie blev att tidningar ger för snäv bild av det hedersrelaterade våldet, där fokus ligger på den negativa delen när man läser om hedersrelaterat våld.

 • 474.
  Alibasic, Edisa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Wårheden, Cecilia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lustfyllt och lärorikt på samma gång: Elevernas syn på vad som kännetecknar en lärorik och lustfylld matematikundervisning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att elevernas kunskap i matematik sjunker är ingen nyhet. Flera undersökningar, både nationella och internationella, visar att svenska elevers kunskap i matematik försämras. Vidare visar studier även att elevernas lust till att lära matematik sjunker ju äldre eleverna blir. Hur ser då eleverna själva på sin nuvarande matematikundervisning? Vad är det som kännetecknar en lustfylld och lärorik undervisning enligt dem? För att undersöka detta genomförde vi en enkätstudie, med öppna frågor, där 157 elever i årskurs 4 och 5 fick svara på frågor som berör deras uppfattningar om lärorik och lustfylld matematikundervisning. Läroboken är enligt eleverna den vanligaste arbetsformen, men anses inte vara det mest lustfyllda sättet att bedriva matematikundervisningen på. Det som eleverna anser är det mest avgörande för en lärorik matematiklektion är arbetsron.

 • 475.
  Alida, Ljunggren
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pettersson, Saara
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  LEKPARTNER ELLER LEKFÖRSTÖRARE?: En studie för att synliggöra förskolepersonals roll och delaktighet i barns lek.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonals roll och delaktighet

  synliggörs i barns lek. Metoden som används är en kvalitativ

  undersökningsmetod vilket innebär att vi inte varit delaktiga i det som sker i

  miljön under observationerna. Genom att använda Vygotskijs sociokulturella

  perspektiv har vi analyserat och tolkat resultatet. Resultatet visar att personal

  intar olika roller när de deltar i barns lek. Förskollärare och personals

  delaktighet synliggörs genom att de ibland är delaktiga i leken och ibland finns

  tillgängliga för barnen som observatörer. Slutsatsen visar att barn i många fall

  uppskattar vuxna som är delaktiga i leken

 • 476.
  Ali-Eldin, Ahmed
  et al.
  Umeå University.
  Ilyushkin, Alexey
  Delft University of Technology, Delft, Netherlands.
  Ghit, Bogdan
  Delft University of Technology, Delft, Netherlands.
  Herbst, Nikolas Roman
  University of Würzburg, Würzburg, Germany.
  Papadopoulos, Alessandro
  Lund University, Lund, Sweden.
  Iosoup, Alexandru
  Delft University of Technology, Delft, Netherlands.
  Which Cloud Auto-Scaler Should I Use for my Application?: Benchmarking Auto-Scaling Algorithms2016In: Proceedings of the 7th ACM/SPEC on International Conference on Performance Engineering ICPE, Delft, Netherlands: ACM , 2016, p. 131-132Conference paper (Refereed)
 • 477.
  Alisa, Lindeberg
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Digitala verktyg för barns språk- och kommunikationsutveckling i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares användning av digitala verktyg i arbetet för att främja barns språk- och kommunikationsförmåga i förskolan.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande arbete är att fördjupa kunskapen om förskollärares användning av digitala verktyg i arbetet med att främja barns språk- och kommunikationsförmåga i förskolan. Studien grundar sig på intervjuer med sju förskollärare på olika förskolor med olika ålder, bakgrund, kön, etc. Studiens metodologiska anslag är kvalitativ intervju och tematisk analys. Resultatet av studien påvisar att digitala verktyg anses som en viktig del av verksamheten och som avsevärt gynnar barns språk- och kommunikationsutveckling. Slutsatsen är att förskollärare har goda kunskaper i användandet av digitala verktyg men att det föreligger hinder i form av bristande kompetens och bristfällig utrustning för användandet i det vardagliga arbetet.

 • 478.
  Alisic, Amel
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Gustavsson, Carl-Henrik
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Sassi, Alexander
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  DEN ÖKADE E-HANDELNS PÅVERKAN PÅ FYSISKA BUTIKER: En studie inriktad på kundrelationer inom elektronikbranschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 479.
  Aliyar, Hannah
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Anställdas upplevelser av förändringar i kommunal vård och omsrog2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 480.
  Alizadeh Eslami, Hamid
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Nurullaeva, Kamola
  Mälardalen University, School of Business.
  Attractiveness of Swedish Market and Optimal Marketing Mix for Iranian pistachio2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: To find out appropriate marketing strategies for Iraniandry-fruit company to enter the Swedish market.Purpose: To find out an optimal entry mode for “Nature’s PowerAB” to follow while entering Swedish market.Method: Exploratory research is used predominantly to gain adeeper understanding and insight of something. The designis far more flexible and dynamic than that of descriptiveresearch. The collected data helps us explore and learnabout the current situation of the Swedish market withreference to its uncontrollable and controllable elementsand also helps us develop a marketing mix for NaturePower AB.Conclusion: The conclusion of this Master Thesis has implications forpistachio importers to Sweden.

 • 481.
  Aljadri, Fatin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärande genom kommunikation och digital mediering i det aktivitetsbaserade kontoret.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I ett samhälle som ständigt utvecklas sker en hel del förändringar på arbetsplatsen. Dessa förändringar kan innebära omorganisering, omstrukturering och ändringar i kontorsmodellen. Den här studien är en kvalitativ forskning genomförd i företag som har genomgått förändringen till aktivitetsbaserade kontor. Den här studien presenterar intervjuer som är genomförda på företag i Sverige som har genomgått förändringen till aktivitetsbaserade kontor. Syftet är att jämföra lärande via kommunikation och tekniska hjälpmedel på den nya kontorsmodellen med den föregående kontorsmodellen. Tidigare forskning visar att aktivitetsbaserade kontor har mestadels positiva aspekter då kontorets inredning, zonindelning och tekniska hjälpmedel leder till utveckling hos medarbetarna. Undersökningen är genomförd med deduktiv forskningsansats där den sociokulturella lärandeteorin används som utgångspunkt för analys av resultatet. Resultatet presenterar möjligheter i aktivitetsbaserade kontor som leder till utveckling och vidgar medarbetarnas kunskaper. Detta sker genom medarbetarnas vilja till att utvecklas. 

 • 482.
  Alkazhami, Nadia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Mati, Evlina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skillnader i läsförståelse mellan pojkar och flickor: En kvalitativ undersökning i en mellanstadieklass2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 483.
  Alkefjärd, Tobias
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  He, Yu
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Kasemi, Anton
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Revisorernas förtroende: En studie av hur revisorerna skapar förtroende hos intressenter2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På senare tid har finansiella skandaler fått ett allt större utrymme i media, vilket skapat en debatt bland allmänheten och näringslivet om revisorns förtroende. Revisionsbranschen utgör en av de viktigaste grundstenarna i samhällsekonomin och ett minskat förtroende för dem är problematiskt. Då förtroende är viktigt, är det nödvändigt att känna till hur revisorer skapar ett förtroende och vad det påverkas av. Uppsatsen avser att beskriva hur revisorer skapar förtroende, vad som påverkar revisorernas förtroende samt att belysa de konsekvenser och risker som finns med minskat förtroende. Studien använder sig av beskrivande metoder, där primärdata består av intervjuer med respondenter och sekundärdata tillhandahölls av vetenskapliga artiklar, böcker, tidningsartiklar och webbsidor. Studien har genomförts med en kvalitativ metod, där verkligheten studerades genom att tillämpa abduktion. Igenom studien kontrolleras det att uppsatsen håller en hög reliabilitet, validitet och objektivitet. Denna empiriska studie visade att revisorns kompetens är centralt för att dess klienter och intressenter ska kunna lita på denne. För att det ska säkerställas att revisorn har de kunskaper som krävs och att det inte finns oseriösa revisorer, är det viktigt att revisorer kvalitetskontrolleras. Författarna har kommit fram till att revisorerna arbetar förhållandevis lika när det gäller kraven och dess ansvar för att skapa förtroende. Detta troligen på grund av att de stora revisionsbyråerna har goda förutsättningar i form av interna system, utbildningar och tillgång till expertis. Förtroendet mellan en revisor och dess klient samt övriga intressenter är relationsbaserat och växer fram med tiden. Förutom kompetens- och kvalitetskontroll bygger revisorers förtroende på att dagens regelverk är bra utformad, revisorers tystnadsplikt och oberoende samt att revisorn har de rätta personliga kvalifikationerna. En konsekvens av ett minskat förtroende för revisorer kan vara att fler bolag kan helt enkelt väljer bort revisionen, vilket även kan komma att påverka hela samhällsekonomin. Slutligen har studien klarlagt att strikt reglering gentemot företagsledningar/internrevisorer och revisorer när det gäller olagliga former av vinstmanipulering inte finns idag. Ett möjligt område för vidare forskning inom ämnet skulle vara att undersöka stora respektive små företags förtroende för revisorer eller att fördjupa sig i om det finns några skillnader i förtroendet för godkända respektive auktoriserade revisorer samt varför. Ett annat tänkbart område är att kontakta några stora respektive små aktiebolag för deras kommentarer och då fördjupa sig i frågan varför revisorer är inblandade i vissa finansiella skandaler. Slutligen skulle ett tänkbart område kunna vara att undersöka massmedias påverkan i revisionens förtroendeskapade process.

 • 484.
  Alkefjärd, Tobias
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Kasemi, Anton
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Ren eller oren revisionsberättelse: En kvantitativ studie om sambandet mellan revisionsarvodets storlek och ren/oren revisionsberättelse2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research question: Does the audit fee size effect an auditor’s tendency to submit an unqualified or qualified audit report, if is so, how?

  Purpose: The purpose of this study is to extend previous research conducted on this topic by examining whether an auditor’s tendency to give an unqualified or qualified audit report is affected by the audit fee size, if is so, how?

  Method: The study is based on a quantitative method in which the primary data is taken from the database Retriever and comprises 300 annual reports from the year 2009, which belong to Vastmanland´s micro- company financial statement. The study also applied a deductive approach, which meant that secondary data in the shape of established theories and also previous research on the subject was the basis for the creation of the study´s hypotheses. After the collection of primary data, the data was compiled in Microsoft Excel and then the data was analyzed using bivariate- and multivariate logistic regression analysis in SPSS.

  Conclusion: In the bivariate logistic regression analysis we found that there is no significant relation between the size of the audit fee and an auditor's tendency to give an unqualified or qualified audit report. On the other hand a positive significant relationship between these variables was found in the multivariate logistic regression analysis. The results of the multivariate logistic regression analysis can be interpreted that as a higher audit fee provides a greater probability that an auditor issues a qualified audit report. The study also shows that extensive efforts and lack of financial resources in the form of internal control may be associated with an auditor submits a qualified audit report and receives high audit fee.

 • 485.
  Alkenius, Amanda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Johansson, Josefin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Åldern tar ut sin rätt": En kvalitativ intervjustudie om äldre och fysisk aktivitet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  The older population is increasing in numbers. Several biopsychosocial factors are assumed to impact the older population’s physical activity level. The physiotherapist works with health promotion for older people primarily by promoting physical activity.

  Aim:

  From a biopsychosocial perspective describe factors that the older population living at home perceive as relevant to their physical activity level. Further to describe how the older population perceive that a physiotherapist can support their physical activity.

  Method:

  A qualitative, semi-structured interview study with an inductive approach was used. A purposive, convenience sampling resulted in five participants ≥80 years. The material was interpreted with qualitative content analysis and sorted into categories and subcategories.

  Result:

  Seven categories emerged for factors influencing the participant’s physical activity level: thoughts and feelings, tiredness/ weakness, bodily limitation, aging, physical environment, everyday demands and social environment. Four categories described how a physiotherapist can support the physical activity of the participants: motivate to physical activity, perform physical activity with a physiotherapist, give suggestions on physical activity and help to improve the physical functional capacity.

  Conclusion:

  The participant’s stories about factors influencing their physical activity level can be linked to the biopsychosocial paradigm. The participants had some difficulties describing how they perceived that a physiotherapist can support their physical activity, but several suggestions emerged. Future research should mainly focus on older people’s perception of how a physiotherapist can support physical activity.

 • 486.
  Allahviranloo, Tofigh
  et al.
  Azad University, Teheran, Iran.
  Arjan, Skuka
  Izmir University, Izmir, Turkey.
  Tahvili, Sahar
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  On the global solution of a fuzzy linear system2014In: Journal of Fuzzy Set Valued Analysis, ISSN 2193-4169, article id jfsva-00190Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The global solution of a fuzzy linear system contains the crisp vector solution of a real linear system. So discussion about the global solution of a  fuzzy linear system  with a fuzzy number vector  in the right hand side and crisp a coefficient matrix  is considered. The advantage of the paper is developing a new algorithm to find the solution of such system by considering a global solution based upon the concept of a convex fuzzy numbers. At first the existence and uniqueness of the solution are introduced and then the related theorems and properties about the solution are proved in details. Finally the method is illustrated by solving some numerical examples.

 • 487.
  Allander, Karl
  et al.
  Mälardalen University, Department of Innovation, Design and Product Development.
  Svanberg, Jim
  Mälardalen University, Department of Innovation, Design and Product Development.
  Klittmark, Mattias
  Mälardalen University, Department of Innovation, Design and Product Development.
  Intresseväckande Animation: Utställningsmaterial för Mälsåkerprojektet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under sommaren 2006 öppnar Mälsåker Slott för allmänheten och ett av de planerade projekten är en multimedial utställning om norrmän som tränades där i hemlighet under andra världskriget.

  Författarna till denna rapport är alla studenter av informationsdesign, med inriktning mot illustration på Mälardalens Högskola. Då vi har ett stort intresse av animation föreföll detta projekt mycket intressant.

  Vi ingick i en projektgrupp som innefattade dataloger, textdesigners samt illustratörer. Illustratörernas del av projektet var att skapa det visuella materialet på ett intresseväckande sätt. I rapporten undersöks möjliga lösningar för animation, manér, bilddramaturgi samt de tekniska förutsättningar som krävs för att skapa ett lyckat slutresultat. Rapporten beskriver tillvägagångssättet för att uppnå dessa mål vilket inkluderar metoder som litteraturstudier, diskussioner samt utprovningar. Utställningsformen är experimentell och arbetet har därför givit ett slutresultat som kan ses som en

  fallstudie i sig.

  Utprovningar av det färdiga materialet visar att vi efter förutsättningarna lyckats uppnå ett gott resultat. Animerat bildspel fungerar i sammanhanget bra som informativt utställningsmaterial.

 • 488.
  Allander, Sofie
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Litteratur och intervjustudie inom Green Production: Vad skiljer Lean Production från Green Production, hur uppfattas arbete med miljöförbättrande åtgärder och vilka problem kan uppstå vid implementering av ett grönt produktionssätt?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande rapport är resultatet av det examensarbete som utförts våren 2011 inom innovativ produktion/logistik vid Mälardalens Högskola. Examensarbete behandlar ämnet Green Production med fokus på skillnader mellan ett produktionssystem som bygger på Lean Production och ett som bygger på Green Production. Områden som berörs i rapporten är de verktyg som används i de olika produktionssystemen, hur arbetet med miljöförbättrande åtgärder kan se ut i praktiken samt vilka svårigheter som finns vid arbete med miljöförbättrande åtgärder i ett företag. Examensarbetet består av en litteraturstudie där aktuell litteratur studerats inom området samt en intervjustudie som genomförts med insatta inom miljöfrågor kopplat till produktion samt operatörer.

  Bakgrunden till examensarbetet grundar sig i att världen står inför en framtid där många utav de råmaterial som används idag vid produktion inte kommer att kunna nyttjas i framtiden. Detta i kombination med de miljöproblem som människan åsamkat, har bidragit till att många företag insett att miljöaspekter måste vara i åtanke genom hela produktionsprocessen.

  Den uppfattning som erhållits genom intervjustudierna är att det är viktigt för ett företag att visa att de arbetar med miljöförbättrande åtgärder. Detta brukar oftast genomföras genom att företag arbetar utefter olika standarder och miljömål, till exempel ISO 14000. Nackdelen med denna typ av miljöarbete är att företag tenderar till att fastställa olika miljömål på en relativt låg nivå. Detta innebär att företag som utger sig för att arbeta miljötillvänt kanske inte gör det i slutändan. Slutsatsen utav detta är att många företag i många fall kan tycka att det är viktigt att visa att de arbetar med miljötillvända åtgärder, men kanske inte är villiga att investera i de insatser som krävs för att till fullo bli miljömässigt korrekta.

  Utifrån den litteraturstudie och intervjustudie som utförts i examensarbetet har det kunnat konstateras att Green Production är en relativt ung produktionsfilosofi med ett ostrukturerat arbetssätt i jämförelse med Lean Production. På grund utav detta har det uttryckts att företag i viss mån utformat sina egna metoder och egna verktyg för att bedriva ett miljöarbete. De mest markanta skillnaderna som upptäckts genom studierna för examensarbetet har varit att Lean Production till störst del fokuserar på själva produktionsprocessen, medan Green Production till större del fokuserar på in och utloppet i processen samt har i större mån ett livscykelperspektiv på produktionen. Insatta på området uttrycker att det finns vissa svårigheter i arbetet med miljöförbättrande åtgärder. Dessa svårigheter är kopplade till ekonomiaspekter i företag, okunskap inom ämnet samt att uppfattningen är att de miljömässiga fördelar som erhålls genom Lean Production är tillräckliga. Dessa aspekter medför att många företag agerar passivt inom området. För att avhjälpa detta krävs det att företag erhåller utbildning inom området, så att de inser vikten av ett miljötillvänt arbetssätt samt vilka fördelar som kan erhållas genom ett produktionssystem som bygger på Green. Det kan även vara en fördel om de miljöledningssystem samt lagar som existerar idag vore striktare och ställde krav på i vilken mån som miljömål skall uppnås.

 • 489.
  Allander, Sofie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Sandberg, Robin
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Open Innovation inom offentlig förvaltning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Open Innovation är ett relativt nytt arbetssätt som innebär att organisationer tar in extern kunskap med syftet att utveckla interna processer och vidga den egna kompetensen. Studien utgår ifrån ett kvalitativt perspektiv där relevanta teorier hämtats ifrån tryckt litteratur, vetenskapliga artiklar samt empiri som består av en omvärldsanalys samt intervjustudie med ett antal individer med varierande kunskap inom områdena; Open Innovation samt medborgardialog kopplat till offentlig förvaltning. Det framkom i studien att faktorer som transparens, verktyg samt process är viktiga byggstenar i en Open Innovation-process. Utifrån studien har författarna tagit fram en metod som skall synliggöra hur de olika områdena samverkar med varandra och vilka verktyg som kan tillämpas i processen (se nedan). Författarna fann genom studien att hanteringen utav de idéer och förslag som hämtas från Open Innovation-processer är den viktigaste delen i processen. Utan en bra hantering utav förslagen tappar Open Innovation-processen sitt värde och förtroendet för förhållningssättet tappas.

 • 490.
  Allard, Daniel
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Sex gymnasielärares upplevelser av sitt ledarskap i klassrummet över tid utifrån elevinflytande och elevdemokrati2007Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att belysa de erfarenheter lärare har av sitt ledarskap i klassrummet. Den metod jag använt mig av har varit semistrukturerad intervju. I uppsatsen intervjuades sex stycken lärare på gymnasial nivå. De intervjuades angående om deras upplevelser av sitt ledarskap i klassrummet förändrats över tid genom införandet av Lpf 94, med ett ökat elevinflytande och elevdemokrati som följd. Resultatet i denna uppsats visar att alla respondenter mer eller mindre upplevt en förändring över tid vad gäller deras ledarskap i klassrummet. Några av respondenterna upplevde positiva förändringar andra upplevde negativa förändringar av sitt ledarskap och resterande respondenter upplevde väldigt små förändringar. Slutsatserna av resultatet var att det fanns många olika faktorer som spelade in när det gällde hur respondenterna upplevde de förändringar som skett över tid.

 • 491.
  Allen Dahlberg, Johanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Olsson, Charlotte
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Arbetssätt som underlättar eller försvårar i undervisningen för elever med koncentrationssvårigheter2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka och jämföra vilka arbetssätt och strategier lärare med olika pedagogiska inriktningar använder för att anpassa undervisningen efter elevers förutsättningar och individuella behov så att alla elever blir delaktiga i den ordinarie undervisningen. Arbetet fokuserar på elever med koncentrationssvårigheter. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning på tre skolor där vi genomförde intervjuer med lärare samt elevobservationer i undervisningssituationer. Totalt genomförde vi sex intervjuer vilka syftade till att belysa hur lärarna ser på elevers koncentrationssvårigheter samt vilka arbetssätt som förekommer i undervisningen för dessa elever. Vi genomförde även fem elevobservationer i undervisningssituationer för att se vilka arbetssätt som förekom och hur eleverna agerade i undervisningssituationerna.

  Vårt resultat visar att samtliga skolor arbetar individualiserat och utan större fokus på elevernas koncentrationssvårigheter. Vi upptäckte även att samtliga skolor segregerade dessa elever i viss utsträckning men att de ändå kunde delta i en integrerad undervisning.

  Slutsatserna som vi drar visar att det inte finns ett arbetssätt som är bättre anpassat för elever med koncentrationssvårigheter. Istället rör det sig om flera olika faktorer som bland annat lärares förhållningssätt och erfarenheter.

 • 492.
  Allotey, Daniel
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Commercializing a microfinance institution to maximize profit: (A study of the Sinapi Aba Microfinance Institution-Ghana)2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Date: 2008-06-23

  Level: Bachelor Thesis in Business Administration, Basic Level 300, 15 ECTS-Points

  Author: Daniel Allotey

  Tutor: Per Nordqvist

  Title: Commercializing a microfinance institution to maximize profit

  (A study of the Sinapi Aba Microfinance Institution-Ghana)

  Background: Microfinance is one major approach to offering financial services to the majority, (mainly poor people) in developing countries. Traditionally, most of these institutions largely operate based on support by international donor agencies. Research into this field has shown that a microfinance institution has the ability to maximize profits by commercializing its services.

  Problem: The research problem is to find out how the Sinapi Aba Microfinance Institution, (Ghana) can maximize profits as a result of commercialization of operations.

  Purpose: The main purpose of this research is to illustrate to the Sinapi Aba Microfinance Institution how it could maximize profits through the commercialization of its operations.

  Method: The research is a study that uses the qualitative approach. Relevant information for the theoretical background and the Sinapi Aba has been organized through primary and secondary data search. The primary data is based on a telephone interview with Mr.Opata Narh, managing director at Sinapi Aba Microfinance Institution in Oda, and a questionnaire sent through an attached e-mail to Mrs. Georgina Ocansey, the human resource manager to solicit her opinion on the same subject. Information’s were also gathered from the institutions home page. The secondary data was sourced from books and articles from the Mälardalen University library and internet sources within this field of study.

  Conclusion: In an effort to illustrate to the Sinapi Aba Microfinance Institution how it could be self sufficient through profit maximization, the author was able to base his argument on the theories used in the frame of reference in connection with the findings obtained from the telephone interview, questionnaire and the institutions home page. This also helped the author establish the fact that the Sinapi Aba Microfinance Institution can maximize profit through the commercialization of its services. Profit maximization could therefore be achieved by developing its human resources, mobilizing savings, supervision and regulative mechanisms and finally marketing and competitive positioning.

 • 493.
  Allotey, Daniel
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Ojeabulu, Godspower
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Potential Benefits Organizations Derive From Using Enterprise Content Management Systems: A Study of Selected Nigerian Organizations 2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Benefits Organizations derive from Using Enterprise Content Management Systems as a Business Strategy: A study of Selected Nigerian Organizations

  Purpose: The purpose of this study is to critically analyze and evaluate the benefits associated with using ECMS within an organization in a developing country like Nigeria

  Method: This study is based on qualitative research using the case study and survey method.

  Target Audience: Organizations in Nigeria that are using or not using ECMS and also academic scholars and practitioners of IT

  Conclusion: The adoption or implementation of ECMS results in benefits ranging from compliance, cost reduction, return on investment, amongst others. Organizations in Nigeria that have adopted the ECMS have acquired the benefits that have been stated in this research. The findings have shown that compliance to government regulations is also a key factor in adoption of ECMS

  Keywords: Enterprise Content Management Systems (ECMS), ECMS Benefits, Cost-Benefit Analysis, ECMS Benefit framework.

 • 494.
  Allvin, Emma
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att med hjälp av fokusgruppsintervjuer få en bild av hur eleverna upplever att demokratiuppdraget gestaltas i skolan och om eleverna uttrycker sig på ett sätt som indikerar att de demokratiska värderingarna är förankrade hos dem. Resultatet visar att skolan inte når fram till eleverna i sitt arbete med demokratiuppdraget och att många elever upplever skolan som meningslös och sitt eget inflytande över situation i skolan som oviktigt. När det gäller förankrade demokratiska värderingar hos eleverna uppkommer en splittrad bild med vissa elever som uttrycker sig i linje med de demokratiska värderingarna i Lpo 94 samtidigt som andra elever ger uttryck för värderingar som går helt emot läroplanens demokratiuppdrag. Undersökningen visar att när elever verkligen får möjligheten att prata kring värdegrundsfrågor så upplever de detta som meningsfullt och spännande. Skolan måste ta vara på detta intresse och avsätta tid för samtal om värdegrundsfrågor för att skapa en mer demokratisk skola som ger eleverna förutsättningarna att utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare.

 • 495.
  Alm, Alida
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Lättillgänglig bostadsinformation på webben: En undersökning om hur lättillgänglig bostadsinformation för webben skrivs utan att viktig information försvinner.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a thesis in information design with the emphasis on textual design. The purpose of this assignment is to investigate how to best write residential information for the web, which is accessible, without having to delete any important information. The goal is to create accessible texts with residential information, which can replace the original texts in a suitable way. Bostads AB Mimer’s (a land lord company) residential information has been analysed and investigated through a readability analysis, an interview and a questionnaire. The interview was held with Mimer’s head of communications and the purpose was to find out what Mimer wants to convey with their website and too whom. The study shows that the information on Mimer’s website has to be improved. The texts address the reader as you and themselves as we or us but not in a consequent way. Some entities are not explained enough and information directed too the residents and too those who are searching for an apartment, is mixed.

 • 496.
  Alm, Eva-Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Är jag välkommen: Om tillgängligheten till fritidsaktiviteter för ungdomar med lätt till måttlig utvecklingsstörning från ett inifrån perspektiv2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur ungdomar med utvecklings störning upplever sin fritid. Genom intervjuer ville jag få ett inifrånperspektiv på hur sju ungdomar 12 – 18 år upplever tillgängligheten till olika fritidsaktiviteter samt vad en meningsfull fritid betyder för dem. Då flera ungdomar i studien hade begränsade möjligheter att samtala utan AKK, alternativa och kompletterande kommunikationssätt valde jag att genomföra intervjuerna med hjälp av samtalsmatta, ritprat samt tecken som stöd. Studien visar att ungdomarna i det stora hela är nöjda med sin fritid. Alla betonade vikten av att vara aktiv oavsett om man var med i en förening eller inte. För nästan alla ungdomar innebar fritiden begränsade möjligheter att umgås med jämnåriga kamrater. Dessa träffade de oftast bara i skolan och i vissa fall på fritidsgården. Föräldrarna hade ett stort ansvar att möjliggöra aktiviteter utanför hemmet. Stöd i form av LSS visade sig inte vara särskilt vanligt och förekom i begränsad omfattning.

 • 497.
  Alm, Johanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Andersson, Louise
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuk och farlig?: Empati för och attityder till gärningsmän med psykisk störning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 498.
  Alm, Kristin
  et al.
  Mälardalen University, Department of Innovation, Design and Product Development.
  Öberg, Alice
  Mälardalen University, Department of Innovation, Design and Product Development.
  Logotyper och företagsmärken: Att lägga märke till märkliga märken2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Bachelor theses with the main purpose to investigate how well people recognize corporate brands without the logotype being present. We have achieved our results by using a mixture of both qualitative and quantitative methodology, and all of our collected data has been gathered through a survey. Our theoretical perspectives come from a variety of disciplines, such as psychology and information design, including perception, object recognition, symbolism and the importance of colours. After analysing our gathered data, we feel quite confident in claiming that there are no simple answers when it comes to our abilities to recognize corporate brands. We noticed that the gender of our respondents had none or very little impact when it comes to recognition, but age on the other hand was quite a large factor. We came to the conclusion that our older respondents recognized far more corporate brands than our younger respondents.

 • 499.
  Alm, Lisa
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Birgersson, Patrik
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Kommunikation & Utveckling inom proAros2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem:

  proAros har en idébank som är framarbetad av utvecklingsenheten för att främja idégenerering och nytänkande inom organisationen. Problemet är att idébanken inte används av de anställda. Hemsidan har blivit marknadsförd, men ändå verkar ingen använda sidan för att lämna sina idéer. Under studien framkommer det att många av de anställda inte vet om idébankens existens och att en bristande kommunikation råder inom hela organisationen.

  Syfte:

  Syftet med denna uppsats är att få svar på frågan varför idébanken inte används av de anställda inom proAros samt hur man kan lösa de kommunikativa hinder som uppstår vid informationsspridning inom organisationen.

  Metod:

  De metoder som används i denna uppsats är dels kvalitativa intervjuer men även kvantitativa enkätundersökningar bland anställda inom proAros. Blandningen av djupgående intervjuer och enkäter har sedan lett till slutresultatet. Vi har även använt oss av benchmarking, då vi besökt en annan organisation och där intervjuat en person, för att sedan jämföra deras system med proAros eget.

  Slutsats:

  proAros intranät är en databas som ska användas och vara tillgänglig för alla anställda inom proAros organisation, även idébanken ligger i anslutning till intranätet och nås via intranätets förstasida. Vår studie har visat att alla anställda inte har tillgång till intranätet samt att både intranätet och idébanken trots sin enkelhet kan vara svåra att manövrera. De anställda inom organisationen har heller inget behov av att använda sig av intranätet eller idébanken i sitt dagliga arbete. Vår slutsats är att för att få ett fungerande intranät och en fungerande idébank måste ett behov skapas hos de anställda för att i sitt vardagliga arbete besöka både intranätet och idébanken.

  Slutsatsen i praktiken:

  proAros ledare kan använda sig av de slutsatser som framkommit i uppsatsen för att förbättra och utveckla idébanken samt kommunikationen i organisationen.

 • 500.
  Alm, Martin
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Hanteringen av missbruksproblematik vid minder företag: En organisationsstudie2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar möjligheter och begränsningar för handling i samband med missbruksproblematik vid minder privatföretag. Rapporten bygger på intervjuer som under vintern 2000-2001 genomfördes med personalansvariga vid åtta mindre företag i Mälardalsregionen. Syftet är att studera hur mussbruksrelaterad problematik hanteras och hur rutiner i samband med arbetet rund missbruksproblematik utvecklas i det organisatoriska sammanhanget. Detta görs utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv genom jämförelse mellan dels formella organsiationsstrukturer såsom lagstiftning, policy, yrkesroller och dels komponenter av informell organisationsstruktur såsom kommunikationsmönster, informella yrkesroller och arbetsplatsers sociala relationer. Studien avgränsas genom följande frågeställningar: Vilka förutsättningar ger den formella organisationsstrukturen för arbetet med missbruksrelaterad problematik inom mindre företag? Hur påverkas den informella organisationsstrukturen arbetet med missbruksrelaterad problematik inom mindre företag? På vilket sätt har "sunt förnuft", nomer och värderingar betydelse för arbetet med missbruksproblematik vid mindre företag?

78910111213 451 - 500 of 20747
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf