mdh.sePublications
Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 873
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Making Questions and Answers Work: Negotiating Participation in Interview Interaction2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The current thesis explores conditions for participation in interview interaction. Drawing on the ethnomethodological idea that knowledge is central to participation in social situations, it examines how interview participants navigate knowledge and competence claims and the institutional and moral implications of these claims. The data consists of, in total, 97 audio-recorded interviews conducted as part of a national Swedish evaluation of support interventions for children exposed to violence. In three studies, I use discursive psychology and conversation analysis to explicate how interview participants in interaction (1) contribute to and negotiate institutional constraints and (2) manage rights and responsibilities related to knowledge.

  The findings of study I and study II show that child interviewees actively cooperate with as well as resist the constraints of interview questions. However, the children’s opportunities for participation in this institutional context are limited by two factors: (1) recordability; that is, the focus on generating recordable responses and (2) problematic assumptions underpinning questions and the interpretation of interview answers. Apart from restricting children’s rights to formulate their experiences, these factors can lead interviewers to miss opportunities to gain important information. Also related to institutional constraints, study III shows how the ideal of model consistency is prioritized over service-user participation. Thus, the three studies show how different practices relevant to institutional agendas may hinder participation.

  Moreover, the findings contribute to an understanding of how issues of knowledge are managed in the interviews. Study II suggests the importance of the concept of believability to refer to people’s rights and responsibilities to draw conclusions about others’ thoughts. And the findings of study III demonstrate how, in evaluation interviews with social workers, children’s access to their own thoughts and feelings are based on a notion of predetermined participation; that is, constructed as contingent on wanting what the institutional setting offers. Thus, child service users’ low epistemic status, compared to the social workers, trumps their epistemic access to their own minds. These conclusions, about recordability, believability, and predetermined participation, are based on interaction with or about children. However, I argue that the findings relate to interviewees and service users in general. By demonstrating the structuring power of interactive practices, the thesis extends our understanding of conditions for participation in the institutional setting of social research interviews.

   

 • 402.
  Iversen, Clara
  et al.
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Redmalm, David
  Örebro universitet, Sweden.
  Barack Obamas dilemma2008In: n()n()a()g()e()n()t(): om kunskap, kärlek och ingenting särskiljt / [ed] Sverre Wide, Fredrik Palm & Vessela Misheva, Uppsala: Uppsala universitet , 2008, p. 210-224Chapter in book (Other academic)
 • 403.
  Ivkovic, Sonja
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Medberoende: En hermeneutisk studie om kvinnors upplevelser av att leva med en partner med missbruksproblematik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 404.
  Jacobsson, Weronica
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Andersson, Annicka
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Mitt dolda funktionshinder2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva om och i så fall hur individer med ADHD stigmatiseras (stämplas). Vi

  kommer att undersöka om det finns någon påverkan i individens sociala relationer och hur denna påverkan kan

  kommer till uttryck. Vår studie använder sig av tre teman; stigmatisering (stämplingen), sociala relationer och

  arbete. I den tidigare forskning visar vi hur olika grupper av individer stigmatiseras i samhället. Studien

  använder sig av Goffmans teorier om stigmatisering. Vi har även tittat närmre på Howard S. Becker han talar

  istället om stämpling och etikettering, vi gjorde ett val mellan dessa två teoretiker och valde Goffman.

  Goffmans stigmatiseringsteori passar vår studie bra när det gäller vårt syfte och frågeställningar. Vi använder

  oss utav en hermeneutisk utgångspunkt. Hermeneutiken är ett verktyg som hjälper forskarna att förstå och lyfta

  fram individers olika upplevelser. Vår empiri består av nio intervjuer; varav åtta av dem har diagnosen ADHD

  och är i åldern 19-38 och den nionde är en hjälpare från arbetsförmedlingen. Hjälparen arbetar med individer

  som har funktionshindret ADHD. I vår slutdiskussion kan vi tolka det så att våra respondenter uttrycker att de

  har upplevt stigma av något slag. De tolkningar som vi har gjort genom de svar som respondenten har lämnat

  till oss ligger till grund för en ny förståelse när det gäller vuxna individer med ADHD. När vi tolkar och tar

  fram det existentiella i frågan om sociala relationer tolkar vi att detta innebär svårigheter för dessa individer

  med funktionshindret ADHD. För att vi ska kunna lyfta fram det personliga i varje svar krävs det att forskarna

  är öppna och lyhörda så att inget går förlorat. När vi gör vår tolkning när det gäller den sociala sfären samt på

  arbetet möter vi individen på den nivån han/hon befinner sig på.

 • 405.
  Jakobsson, Ploumitsa
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Clarke, Mikaela
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Att bryta med den kriminella livsstilen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker vilka omständigheter som hindrar respektive möjliggör för den kriminella missbrukaren att ta sig ur den kriminella livsstilen samt hur dessa omständigheter samspelar med varandra. För att besvara frågeställningen har vi genomfört nio intervjuer med före detta kriminella missbrukare på KRIS (kriminellas revansch i samhället), samt tagit del av KRIS introduktionsfilm som visas på anstalter och för övriga som har som mål att förändra sin livsstil. Då vi har haft som målsättning att gå in så förutsättningslöst som möjligt samt komma nära vår undersökningsgrupp har vi använt oss av grundad teori som metodologiskt angreppssätt. I likhet med det som grundad teori förespråkar har vi låtit vår frågeställning växa fram ur materialet. Detta har lett till att frågeställningen har modifierats under studiens gång. De omständigheter vi har funnit avgörande för att en missbrukare ska kunna ta sig ur den kriminella livsstilen är: personlig botten, möte med likasinnade, meningsfull sysselsättning samt ett adekvat förhållningssätt från myndigheterna. Vi har även belyst att ett inadekvat förhållningssätt från myndigheterna kan leda till mycket negativa effekter för den enskilde och försvåra ett utträde ur den kriminella livsstilen. De teoretiska referensramar som vi har tagit del av är Becker – Utanför, Elias och Scotson – Etablerade och outsiders samt Berger och Luckmann - Kunskapssociologi. Den tidigare forskning som vi har tagit del av har delats in i tre teman vilka är: orsaker till kriminalitet/drogmissbruk och förebyggande åtgärder, missbruk, kriminalitet och återfall och samhällets insatser mot narkotikamissbrukare samt faktorer som främjar/försvårar återanpassning. Tidigare forskning har redovisat vägen in i ett missbruk samt resultatet av olika slag av behandling för missbrukare. Vidare har en mängd faktorer som är viktiga för utträdet ur ett missbruk redovisats. Uppsatsen kompletterar tidigare forskning genom en grundligare beskrivning av vilka omständighter som krävs för ett utträde samt hur dessa samspelar med varandra.

 • 406.
  Jakobsson Wigh, Alexander
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Diabetes och det sociala livet: En kvalitativ studie om upplevelsen av diabetes, utifrån vårdpersonalens perspektiv2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människor som lever med diabetes påverkas i hög grad av omgivningen. Som vårdpersonal är det viktigt att inte beskylla den enskilda som oansvarig och otillräcklig i relation till sin egenvård. Syftet med denna studie är att undersöka hur diabetes påverkar människor med diabetes och deras vardagsliv och psykosociala hälsa, samt hur vårdpersonal arbetar för att stötta människor med diabetes. Resultatet baserades på fem intervjuer med vårdpersonal som arbetar med människor som har diabetes. Resultatet visade att sjukdomen påverkar den som är drabbad, dygnets alla timmar. Det visade även att vårdpersonalens relation till patienterna har stor betydelse för patienternas egenvård. Samma egenvård som konstateras upplevas som stigmatiserad av människor med diabetes. De teoretiska referensramar som användes i arbetet var Banduras socialkognitiva teori samt Zubin och Springs stress- och sårbarhetsmodell. Slutsatserna som kan dras utifrån studien är att det är av stor vikt att vårdpersonalen har en god relation med- samt tar hänsyn till den enskilda patientens förutsättningar då många patienter har en stark rädsla för komplikationer vilket kan leda till ångest eller depression. Studien visar också att det finns ett behov av att undersöka ämnet människor och diabetes mer utifrån ett socialt perspektiv.

 • 407.
  Jakupovic, Amina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Rämsby, Carolina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin: En kvalitativ studie om samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin gällande personer med en missbruksproblematik.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study is based on interviews and has the purpose to examine social workers. Also, nurses experiences of how the collaboration between them works when it comes to people with drug abuse. Those we chose to interview work in the social service and the psychiatric field. Six interviews were taken place, with respondents from two municipality in Sweden whom all have experience of collaborating. The results shows that the collaboration between the activities are desirable and appreciated. However, it varies at different workplaces. Furthermore, the result shows that there are some factors that prevent the collaboration from working in the best possible way. Based on the results, the writers have concluded that it is necessary to do some more research regarding this subject in order for it to develop and reach a solution. Moreover, people who work in this way should be more open minded, learn from other workplaces in which the collaboration is effective.

 • 408.
  Jansson, Carola
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Iveta Sörell, Dijana
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Är bordet dukat för alla?: En etnografisk studie om hur den dolda läroplanen yttrar sig i den svenska skolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en etnografisk studie om den dolda läroplanen vid två lågstadieskolor i Mellansverige. Datainsamling har skett i två steg, genom deltagande observationer för att beskriva vad det är som händer i klassrummet och genom intervjuer med lärarna där de beskriver sin upplevelse av klassrumssituationen. Den teoretiska referensramen bygger på Donald Broadys dolda läroplan samt läroplan (2011) fastställd av regeringen. Syftet med studien är att beskriva och förstå hur den dolda läroplanen yttrar sig i klassrummet och i lärarens arbete och följade frågeställningar lyder, vad är det för informella krav som ställs på eleven i klassrummet och på vilket sätt gynnar den dolda läroplanen vissa elever och missgynnar andra?

  För att stärka misstanken om att den dolda läroplanen praktiseras i skolan idag, har internationella vetenskapliga artiklar, nationella artiklar samt originallitteratur där den dolda läroplanen beskrivs använts. I resultatet presenteras åtta stycken teman utifrån gjorda observationer som sedan knyts ihop med den dolda läroplanen i analysen, dessa teman är, klassrummets interiör, att duka bordet eller inte, elever som inte följer den dolda läroplanens uppsatta krav, samspel lärare och elev, elevers olikheter och förutsättningar, beröm, bannor och utvärderingar samt om olikheter i lärarkåren.

 • 409.
  Jansson, Fredrik
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Centre for Cultural Evolution, Stockholm University, Sweden.
  Bursell, Moa
  Institute for Futures Studies, Stockholm, Sweden..
  Social consensus influences ethnic diversity preferences2018In: Social influence, ISSN 1553-4510, E-ISSN 1553-4529, Vol. 13, no 4, p. 192-208Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is widespread segregation between workplaces along ethnic lines. We expand upon previous research on segregation and social influence by testing the effect of the latter on personal diversity preferences, specifically in employees' selection into hypothetical workplaces. In a survey study with 364 European American respondents in three waves, participants complied with social consensus preferences for either more or less workplace diversity. The new preference was sufficiently internalized to be retained largely unaltered a week later. Simulations suggest a self-reinforcing effect, where accurate social consensus information may be sufficient to change preferences. Given that initial choices were polarized, perceived social consensus can vary highly between people in society, and influencing this perception may feed back into greater acceptance of minorities.

 • 410.
  Jansson, Peter
  et al.
  Högskolan Dalarna.
  Kullberg, Christian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Violent Men – Problems, Interventions and Change2011Conference paper (Refereed)
 • 411.
  Janwald, Paulina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Rosenblad, Linnéa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Flyktig normalitet: Psykofarmaka i vardagslivet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 412.
  Jensen, Kimya
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nordengrim Peyron, Nicole
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  När är det barnens tur?: En studie om socialarbetares syn på barns delaktighet och inflytande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to the Conventions on the Rights of the Child, children have the right to make their voices heard and express their opinion in situations concerning them. With this paper the authors have chosen to explore social worker’s view’s on children’s participation and influence, and how these are manifested through the entire case process. The focus in this study has also been the positive and negative effects the children’s influence may have.

  To investigate this, a qualitative study using semi-structured interviews has been conducted. The interviews of social workers has shown that children have influence, but the extent may vary due to various factors. There are different perceptions of what participation and influence really relate, something that both the interviewed social workers and previous research has pointed out. In doing so, it may be of great importance that social workers continue to talk about children's influence, as well as developing new and more effective methods to make children more involved and give them more influence. This is especially important because of the devastating effects it can have when children are excluded from the decision-making. 

 • 413.
  Jepson Wigg, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Mälardalens högskola.
  Språkintroduktion - en möjliggörande eller hindrande utbildning2019In: Ensamkommandes upplevelser och professionellas erfarenheter: Integration, inkludering och jämställdhet / [ed] Mehrdad Darvishpour & Niclas Månsson, Stockholm: Liber, 2019, p. 199-214Chapter in book (Other academic)
 • 414.
  Jess, Kari
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att räkna med nytta: Samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 415.
  Jess, Kari
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Effektivitet, brukarmedverkan och kommunala bidrag: En utvärdering av mål, resurser, insatser och brukarkommunikation inom sociala frivilligorganisationer2001Report (Other academic)
 • 416.
  Jess, Kari
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kvalitet för brukare: Frivilligt socialt arbete ur ett brukarperspektiv1998Report (Other academic)
 • 417.
  Jess, Kari
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Socioeconomic evaluation of a correctional programme in Sweden: long-term effects2005In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 8, no 4, p. 399-417Article in journal (Refereed)
 • 418.
  Jess, Kari
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  The program theory of Evaluation Verkstad Practice (EVP)2008Conference paper (Other academic)
 • 419.
  Jess, Kari
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nyström, Siv
  Soydan, Haluk
  Med arbete som insats: Klienteffekter och samhällsekonomisk lönsamhet i socialt arbete2002Report (Other academic)
 • 420.
  Jess, Kari
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Westerlund, Sven
  Kostnads-/effektanalys som metod för utvärdering av behandlingsresultat: en projektrapport med analys av kostnader och effekter för en dagvårdsavdelning för narkotikamissbrukare med allvarlig psykisk störning1999Report (Other academic)
 • 421.
  Jessica, Jansson
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jasmina, Häggblom
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sexuella övergrepp mot barn: Socialarbetares erfarenheter av arbete med barn och familjer där misstanke om sexuella övergrepp finns2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about social workers’ dilemmas in working with families where suspicion of sexual abuse against children exists and problems social workers can find within these families. The methodology for the study is qualitative because the subject requires deeper answers and semi-structured interviews are implemented with five social workers in two different municipalities. Issues covered include how the social worker may experience a problem within the families where family members choose to take the perpetrator’s part in front of the child’s part. The study also addresses the social worker’s dilemma in relate to the own instincts, while taking into account the laws and rules that will govern the work. The authors review research addressing various treatment perspectives but also a child’s perspective to get more width to the official perspective that social workers provide. The result from the interviews is analyzed with previous research and attachment theory, developing ecological theory and Foucault’s perspective of power. One of the end results, the authors reach is that sexual abuse is often difficult to prove, and this can create problems within the family and major dilemmas within the social workers’ job.

 • 422.
  Joelsson, Madelene
  et al.
  Mälardalen University. Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Eneroth, Malin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Djur istället för människor: en fenomenologisk studie om hur missbruksklienter upplever interaktionen med djur2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med den här uppsatsen har varit att med en fenomenologisk ansats undersöka hur personer med missbruksproblematik, som befann sig på behandlingshem där djuren hade en central plats, upplevde en interaktion med djur och hur interaktionen kunde vara behjälplig i behandlingen. Tidigare forskning visade på olika sätt hur djur kunde användas i terapeutiska sammanhang, vilka effekter djuren hade gentemot människor samt hur relationen mellan djur och människa kunde te sig. Åtta respondenter intervjuades på tre olika behandlingshem och resultatet utvisade sju teman; ansvar, meningsfull sysselsättning, självförtroende, adrenalinkick, relationen till djur, känslan av att vara behövd och djurens lugnande inverkan. Tillsammans formulerade temana essensen; djur istället för människor. Resultatet av studien visade att djur kunde ersätta den sociala, mänskliga kontakten och att respondenterna upplevde interaktionen med djur positivt samt att det hjälpte dem i deras behandling. Resultatet beskrevs i relation till tidigare forskning och till teorin om den symboliska interaktionismen, samt Goffman och Collins. Resultatet kopplades dessutom till två befintliga teorier om relationen mellan djur och människa och en avslutande diskussion fördes om resultatet i relation till vårt syfte och frågeställningar.

 • 423.
  Joelsson, Madelene
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Eneroth, Malin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Djur istället för människor: En fenomenologisk studie om hur missbruksklienter upplever interaktionen med djur2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen har varit att med en fenomenologisk ansats undersöka hur personer med missbruksproblematik, som befann sig på behandlingshem där djuren hade en central plats, upplevde en interaktion med djur och hur interaktionen kunde vara behjälplig i behandlingen. Tidigare forskning visade på olika sätt hur djur kunde användas i terapeutiska sammanhang, vilka effekter djuren hade gentemot människor samt hur relationen mellan djur och människa kunde te sig. Åtta respondenter intervjuades på tre olika behandlingshem och resultatet utvisade sju teman; ansvar, meningsfull sysselsättning, självförtroende, adrenalinkick, relationen till djur, känslan av att vara behövd och djurens lugnande inverkan. Tillsammans formulerade temana essensen; djur istället för människor. Resultatet av studien visade att djur kunde ersätta den sociala, mänskliga kontakten och att respondenterna upplevde interaktionen med djur positivt samt att det hjälpte dem i deras behandling. Resultatet beskrevs i relation till tidigare forskning och till teorin om den symboliska interaktionismen, samt Goffman och Collins. Resultatet kopplades dessutom till två befintliga teorier om relationen mellan djur och människa och en avslutande diskussion fördes om resultatet i relation till vårt syfte och frågeställningar.

 • 424.
  Johansson, Carl
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Psychosocial development in intensive home rehabilitation: Amongst older adults in post-hospital treatment2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction. According to the Swedish ministry of social affairs, the future care for older adults must have a higher degree of psychosocial wellbeing weaved in to it. It must also be cost effective to smoothen the approaching demographic transition (SOU 2017:21). This study aims to present an understanding of how psychosocial wellbeing can increase amongst older adults after a hospital stay by implementing intensive home rehabilitation (IHR). Method. In this study a pre-test, post-test design with control group is used to measure the effect of IHR on psychosocial wellbeing amongst older adults. The intervention group received IHR, and the control group ordinary home service. The results of the effect measurement are interpreted thru symbolic interactionism and role theory. Results and analysis. Psychosocial wellbeing did increase for those who received IHR. But not sole due to the intervention. Psychosocial wellbeing in IHR can be achieved in many ways. One of the ways could be to use social workers as social counsellors, as they are in this study. But they can also be used as strategic persons who can ensure a holistic view of the rehabilitation, creating social relations, handling asymmetric power relations and creating favourable conditions for participation.

 • 425.
  Johansson, Ingrid
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Anbäcken, Els-Marie
  Linköpings universitet, Socialt arbete.
  Nitta, Masako
  Sapporo Gakuin University, Faculty of Humanities.
  Karp, Håkan
  Mälardalens högskola, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kinoshita, Yasuhito
  Rikkyo University, College of Sociology.
  Daily life as seen from the perspectives of older people in Sweden and Japan2008In: Older people in an international local context: The cases of Japan and Sweden / [ed] Els-Marie Anbäcken & Yasuhito Kinoshita, Stockholm: Vårdalstiftelsen , 2008, p. 130-164Chapter in book (Other academic)
 • 426.
  Johansson, Joakim
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Darvishpour, Mehrdad
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Neither here nor there? Unaccompanied immigrants between securitization and counter-securitization in Swedish migration policy2018Conference paper (Refereed)
 • 427.
  Johansson, Kristina
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Homo optionis - den väljande individen: En studie om unga kvinnors upplevelser och hantering av individualisering och identitet samt deras planering inför framtiden2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att utforska unga kvinnors upplevelser och hantering av individualisering och identitet samt deras planering inför framtiden. Fem intervjuer genomfördes bland kvinnor i åldrarna 21-26 år och det insamlade materialet analyserades med hjälp av den hermeneutiska metoden. De teoretiska utgångspunkterna hämtas främst från Beck och Beck-Gernsheims teori om individualisering, Giddens teori om självidentitet och Nowotnys teori om tid. Resultatet visar att kvinnorna uppfattar att de lever i samhälle där individualiseringen fortgår, dock upplever de att gamla sociala former finns kvar och fortsätter att påverka deras liv. För att hantera levnadsvillkoren antar kvinnorna en reflexiv självorientering och den återspeglas även vid konstruktionen av identitet och i deras framtidsplanering. Majoriteten av kvinnorna upplever att deras framtidsplanering begränsas av de osäkra samhällsvillkor som omger dem.

 • 428.
  Johansson, Lova
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Nilsson, Anna
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Att skapa mening och en värdefull tillvaro då man är frihetsberövad2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna undersökning har vi med utgångspunkt från den ständigt aktuella debatten om

  ungdomsvård och de regler, maktrelationer och behandlingsformer som finns inom svensk

  socialtjänst, försökt att söka förståelse för hur ungdomar som är frihetsberövade hanterar sin

  situation. Fokus är riktat mot unga som är placerade på ungdomshem och hur de konstruerar

  sin identitet och formar sitt liv under sin frihetsberövning. För att fördjupa oss i detta har vi

  grundat arbetet i socialkonstruktionistisk teori samt Foucault och Goffman. Utifrån dessa

  teorier har observationer och djupintervjuer med personal och ungdomar utförts på ett

  ungdomshem i en större stad i Sverige. Dessa intervjuer har sedan analyserats med hjälp av

  diskurspsykologin och socialkonstruktionismen för att söka förståelse för hur

  maktstrukturer, maktrelationer och subjektspositioner framträder i en sluten miljö som

  ungdomshem. Tidigare forskning på detta område är huvudsakligen kvantitativa studier som

  sällan utgår ifrån ungdomarnas som individer utan som en generell grupp. Vår studie visar

  att ungdomarna har mycket olika sätt att konstruera sin tillvaro som frihetsberövade. Även

  makt uppfattas på mycket olika sätt, både hos ungdomar och hos personal. Detta behandlar

  vi med utgångspunkt i teorin och den tidigare forskningen i vår slutdiskussion.

 • 429.
  Johansson, Pia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskornas upplevelser av det emotionella arbetet: En fenomenologisk hermeneutisk studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A nurse who is working in the health care is expected to show the best side for other people. An emotional work demands a lot of the role of a nurse, when she has to deal with her feelings after the given situation to satisfy the patient.

  Aim: The purpose of the study is to seek understanding of what nurses perceive to be the essence of the emotional work in health care. The study also wants to understand what factors could affect the meeting both positively and negatively between nurse and patient in social interaction

  Method: The study’s methodology is qualitative with phenomenological-hermeneutical approach to seek understanding of the six interviewed nurses lived experiences and the experiences of the emotional work.

  Results: The result has four main themes developed: Emotional management, to consider the patients existential needs, meeting the patient and to do something meaningful.

  Conclusion: The essence of the perceived emotional work for nurses is emotional transformation where the nurse changes her feelings by acting according to the situation in the meeting with the patient. It is important that nurses reflect in the work so they do not take their work home and become exhausted and burn out.

  Keywords: Emotional labour, emotional management, patient encounter, phenomenological-hermeneutical, existential needs, the essence, burn out

 • 430.
  Johansson, Rebecka
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Medias framställning av chefer: - en diskursanalys av hur tidningen Chef konstruerar bilden av chefens identitet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur chefens identitet diskursivt konstrueras i tidningen Chef under perioden 2011-2013 genom att urskilja de diskurser och subjektspositioner som finns i tidningen. Utifrån diskursteori analyseras hur tidningen genom språket konstruerar chefensidentiteten och vilka retoriska tekniker som används för att nå fram till läsaren. Jag kunde urskilja två diskurser som i sin tur erbjöd fyra subjektspositioner. De övergripande diskurserna var den humanistiska diskursen och den affärsmässiga diskursen och de fyra subjektspositionerna benämns medmänniskan, inspiratören, den starke och den affärsmässige. Med detta som utgångspunkt diskuteras hur chefens identitet konstrueras i tidningen Chef samt hur de båda diskurserna påverkar chefen och dess position gentemot organisationen och medarbetarna.

 • 431.
  Johansson, Richard
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Våldet mot professionella inom neuropsykiatriska verksamheter: Ur ett livsvärldsperspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to describe and clarify the phenomenon violence from patients within neuropsychiatric institutions, as experienced by staff members. The study has adopted an actor perspective and phenomenology as a philosophic and theoretical framework. The method used for data collection and analysis has also been influenced by phenomenology. Data consisted of five semi-structured interviews of a descriptive nature, and the goal of the analysis has been to articulate the general structure of the phenomenon. The results showed that the violence from patients is characterized by a professional commitment which includes always staying ahead and being able to help, protect and express a high level of emotional self-control. The knowledge needed to attain this professional manner of appearance is obtained through one’s lived body by the means of experience. The violence is justifiably associated with being a frequent event, linked to patients’ problematic behavior brought on by their neuropsychiatric diagnosis as a natural part of the occupation. The violence is both a private and a shared undertaking which demands individual responsibility and persuasion of one’s own capability along with an expressed trust and support from close friends, family and co-workers. The violence is lastly experienced as an apparent ambiguity. It is both physically and emotionally demanding, but at the same time also a positive challenge.

 • 432.
  Johansson, Tobias
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jeffery, Christian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vän eller Vänskaplig: Ett dilemma i rollen som chef2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 433.
  Johansson, Ulrika
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Erixon, Erica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Flyktingen - Ur Medias Perspektiv: Hur den svenska dagspressen framställer flyktingar.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to analyze how refugees were presented in the Swedish daily press during the period between August 1, 2015 – December 1, 2015. Through a qualitative discursive psychology perspective with mainly a social constructionistic basis, we researched how the use of language creates diffirent presentations of "the refugee" in the articles. The empirical material consists of 51 articles from the Swedish daily press; 17 articles from Dagens Nyheter, 17 articles from Svenska Dagbladet and 17 articles from Göteborgsposten. All of the articles have been coded on a thematised basis and then analyzed through the analythic tools interpretation repertoires and ideological dilemmas. The result showed that refugees was presented on the basis of six different interpretation repertoires; liability, control, victim, humanization, in need and threat & fear. Three of these was also assigned subcategories due to the fact that the presentation could be interpretaded from two different perspectives; control was divided into lack of control and the existing control and its reinforcements, humanization into the commitment of civil society and individuals and in need into in need of community resources and in need of humanitarian measures. Furthermore, we noted a contradiction between some of the interpretation repertoires, which could be interpreted as ideological dilemmas; the repertoires liability and in need, control and humanization and threat & fear and victim could be seen as incompatible because of the opposites in their presentation.

 • 434.
  Johansson, Åsa
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Beteendevetare - Ett (o)möjligheternas begrepp: - en kartläggning och textanalys av tre olika aktörers beskrivning av beteendevetare ur ett professionsteoretiskt perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 80 points / 120 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande arbete avser att synliggöra den förvirring som undertecknad anser råda kring begreppet beteendevetare. Med den utgångspunkten har en kartläggning gjorts av vad högskolor, universitet, arbetsförmedling och fackförbund säger om beteendevetare i den information de har på sina respektive hemsidor. Informationen har sedan strukturerats upp med hjälp av metoder för textanalys och diskuteras slutligen utifrån olika professionsteoretiska perspektiv. Vi använder oss både av traditionella professionsteoretiska definitioner samt ett par nyare kompletterande teorier om professionstyper. Då vi inte funnit någon tidigare forskning om beteendevetare tittar vi på forskning om samhällsvetare och socionomer. Vi är inte ute efter att komma fram till en bestämd definition av begreppet beteendevetare utan av att reflektera över hur den används, vem som använder den samt vilka förväntningar som kan tänkas finnas på dem som kallar sig beteendevetare. Kartläggningen visar att det finns en rik variation i alternativ på arbetsmarknaden för beteendevetare. De har dock en ganska lång väg kvar mot en profession sett ur ett professionsteoretiskt perspektiv.

 • 435.
  Johnsson, Mariana
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Munter, Elin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vikten av att möta alla människor med respekt och vördnad: En entografisk studie utförd på en samlingspunkt för människor i utsatthet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det kan vara svårt att leva upp till samhällets alla krav och förväntningar, speciellt om du lever i någon form av utsatthet. Därför ser vi vikten av att studera arbetet som görs för människor som kan vara i behov av hjälp och stöttning, för att få dessa att känna en större tillhörighet i samhället. Syftet med den här studien är därför att synliggöra personalens arbete och insats på en verksamhet för människor som på olika sätt lever i utsatthet.

  För att kunna utföra en bra studie finner vi det av vikt att interagera med människor som besitter kunskap inom ämnet utsatthet på en hjälpande verksamhet. Vi har därför valt att använda oss utav den etnografiska metoden som ger oss en närhet till de människor vi önskar studera. Vi vill genom intervjuer och observation ta del av hur personalen arbetar för människor i utsatthet, samt hur deras arbete tas emot av dessa. Behjälpliga begrepp och teorier för studien har bland annat varit stigma, ansiktet samt främre- och bakre regionen. Resultatet visar på att ett respektfullt och förtroendeingivande bemötande är av stor vikt för att kunna nå en människa i utsatthet, vilket görs genom att fokusera på människan bortom dennes problematik. 

 • 436.
  Johnsson, Petra
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Nordkvist, Petra
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  "... hela barndomen är ju borta. Det är något man aldrig får tillbaka".: - en intervjustudie med vuxna barn till alkoholmissbrukande föräldrar -2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna uppsats var att få ökad kunskap och förståelse om hur en förälders alkoholmissbruk kan påverka relationen mellan det vuxna barnet och föräldern. Vi ville även se om det fanns könsskillnader gällande detta. Vi har genomfört en intervjuundersökning med fyra kvinnor och fyra män. Intervjuerna har tolkats efter hermeneutiska principer och de teoretiska utgångspunkterna var Bowlbys anknytningsteori och Antonovskys KASAM. Resultatet visar att flertalet av respondenterna kände bristande tillit till vuxna och avstängande av känslor var vanligt förekommande under respondenternas uppväxt. Vi fann fyra skillnader mellan männen och kvinnorna i studien. Den tydligaste var att kvinnorna flyttade hemifrån i tonåren medan männen var i tjugoårsåldern. Männen hade mamman som anknytningsperson, medan kvinnorna fann tryggheten hos syskonen. Det var enbart kvinnor som uppgav att de idag har skamkänslor. Hur förälderns alkoholmissbruk påverkat relationen mellan det vuxna barnet och föräldern idag varierade starkt mellan respondenterna.

 • 437.
  Jonsson, Anette
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  En studie av biståndshandläggarens dilemma vid ansökan om särskilt boende: Mot bakgrund av de samhälleliga aktörernas krav och med hänsyn taget till den äldre människans behov2008Student thesis
  Abstract [sv]

  En studie av biståndshandläggarens dilemma vid ansökan om särskilt boende

  Syftet med denna C-uppsats har varit att få en ökad kunskap om hur biståndshandläggare utreder, bedömer och fattar beslut om särskilt boende. Mer specifikt syftar den även till att belysa den problematik som finns runt bedömningen av det sociala behovet respektive det tydligare medicinska behovet. Metodvalet har varit en kvalitativ ansats. Intervjuer har gjorts av fem biståndshandläggare. Jag har även försökt belysa de krav och förväntningar som ställs från samhällets sida på en biståndshandläggare genom att beskriva hur de kommunala riktlinjerna i förhållande till den mer generösa Socialtjänstlagen skiljer sig och att utifrån detta få förståelse för hur en del handläggare kan känna en viss ambivalens. Detta är något jag försöker beskriva i min uppsats och som även har stöd i tidigare forskning.

 • 438.
  Jonsson, Emelie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att bära slöja på den svenska arbetsmarknaden2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie var att det fanns ett behov av att se över hur den svenska arbetsmarknaden behandlar kvinnor med slöja (hijab). Detta då det svenska arbetslivet i vissa fall kan ses som etniskt ojämlik. Syftet med studien var att ge kvinnorna en röst i ämnet samt att lyfta deras upplevelser med hjälp utav ett sociologiskt perspektiv. För att ta del av deras upplevelser gjordes en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats och tematisk innehållanalys. Det utfördes åtta semistrukturerade intervjuer med kvinnor som bar slöja i arbetet. Från intervjuerna framkom fyra teman: upplevelser, bemötande, samhällets påverkan samt reaktion. Resultatet visade att slöjan är en viktig del i kvinnornas identitet samtidigt som samhället och arbetsmarknaden har svårt att acceptera deras slöjbärande. Kvinnornas arbetstillfredsställelse samt deras psykosociala arbetsmiljö påverkades då de utsattes för fördomar och diskriminering i sina arbetsliv.

 • 439.
  Jonsson, Helene
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Wagner, Nina
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Friskvård på arbetsplatsen: -medarbetarens inställning till friskvård2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

   

   

   

  Sammanfattning

  Syftet med denna uppsats var att belysa hur fenomenet friskvård på en arbetsplats uppfattas av enskilda individer och vilken betydelse det kan få med avseende på såväl hälsan som välbefinnandet i stort. Utifrån denna fråga ville vi även se om det fanns skillnader i upplevelser av friskvård i de olika yrkeskategorierna från arbetsledning till arbetstagare. Inställningen till friskvård som prevention på en arbetsplats och vardagsmotion för den enskilde individen är individuell. En del människor varken vill eller tror sig kunna utöva friskvård och håller sig friska ändå. Den empiriska undersökningen bygger på kvalitativ metod. Vi har genomfört en intervjuundersökning med sju intervjupersoner från olika yrkeskategorier vilka har bidragit med sina tankar kring friskvården. Vi har använt oss av Antonovsky teori KASAM. Intervjuerna har tolkats enligt hermeneutiska principer. Resultaten visar bland annat att friskvård är betydelsefull på många sätt för medarbetare. Friskvård handlar om så mycket mer än fysisk aktivitet.

   

   

   

   

 • 440.
  Juopperi, Mika
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Jag och teamet: En kvalitativ hermeneutisk studie om sjukgymnasters uppfattning om teamarbete. 2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie var att utifrån från en hermeneutisk ansats intervjua sjukgymnaster om deras uppfattning av teamarbete i relation till deras profession. Frågeställningarna för studien gällde för- och nackdelar och legitimitet i relation till teamet samt om förändringarna i sjukskrivningsprocessen hade inverkan på arbetet.

   

  Resultatet påvisade att kunskap utifrån flera kompetenser och ett gemensamt perspektiv uppfattades positivt. Negativt var att teamarbete tog tid och teammedlemmarnas attityd mot varandra. Legitimiteten uppfattades stark hos de flesta av sjukgymnasterna. Detta i form av självständighet, auktoritet, uppskattning från andra och trygghet i yrkesrollen. För närvarande uppfattade inte sjukgymnasten att förändringarna i sjukskrivningsprocessen medfört större skillnader i arbetet men det antogs att på sikt kunde det innebära bl.a. ökade patientkrav. Samverkan med försäkringskassan om förändringarna uppfattades som negativt. Den tidigare forskningen och teorierna befäste resultatet med små variationer.

 • 441.
  Jägstrand, Johan
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Öhman, Sofia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Högskolestudenters bedömningar av misshandlande gärningspersoner avseende etnicitet och psykiskt hälsotillstånd: En vinjettstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Två utsatta grupper i dagens Sverige, som ideligen faller offer för nedlåtande fördomar, är invandrare och individer som lider av psykisk ohälsa. Syftet var att undersöka huruvida manipulation av en misshandlande gärningspersons etnicitet och psykiska hälsotillstånd kunde ge skilda resultat med avseende på bedömningen av brottets allvarlighetsgrad, straffvärde, medkänsla för gärningsmannen samt förståelse för den begångna handlingen. Deltagare var 151 studenter i åldrarna 20-64 år, varav 103 kvinnor, från en högskola i Sverige. Fyra olika vinjetter användes. För att undersöka eventuell samvariation korrelationstestades de beroende variablerna samt kontrollvariablerna. Olika 2 x 2 ANCOVA-analyser för oberoende mätningar gjordes. Resultatet motsade hypoteserna och visade inga signifikanta medelvärdesskillnader mellan vinjetterna, samt innebar inga mätbara fördomar; människors bedömning av gärningspersonen och handlingen tycks inte påverkas av dennes etnicitet och psykiska hälsotillstånd. Resultaten diskuterades och visade på en positiv trend, där människor med olika bakgrund värderas allt mer jämlikt iSverige.

 • 442. Järkestig-Berggren, Ulrika
  et al.
  Bergman, Ann-Sofie
  Priebe, Giesela
  Eriksson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Young carers in Sweden2016Conference paper (Other academic)
 • 443.
  Järvinen, Julia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Umgänge med båda föräldrarna, till vilket pris?: En tematisk innehållsanalys av tingsrättsdomars syn på barnets bästa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar att undersöka hur barnets bästa beaktas i tingsrättsdomar, gällande vårdnad-och umgängestvister, utifrån avvägningen av barnets tillgång till båda föräldrarna och barnets rätt till skydd från en potentiellt farlig förälder. Detta när det förekommer eller har förekommit påståenden om våld mellan föräldrarna. För att besvara studiens syfte användes två frågeställningar. Den första handlar om vad tingsrätten bedömer som betydelsefullt i domarna i förhållande till barnets bästa. Resultatet visar att rätten till båda föräldrarna bedöms som betydelsefullt utifrån barnets bästa. Vidare bedöms föräldrarnas förmåga att samarbeta som betydelsefullt. Barnets vilja bedöms av tingsrätten som betydande endast i de fall där barnet är äldre. Den andra frågeställningen handlar om hur tingsrätten argumenterar för barnets rätt till båda sina föräldrar i förhållande till det våld som uppdagats. Resultatet visar att kärnfamiljsperspektivet dominerar och att gemensam vårdnad ses som barnets bästa. Våldet ses generellt som en icke-fråga och en diskussion eller argumentation kring våldet förekommer inte i förhållande till föräldrarollen. Slutsatsen är att det saknas en koppling mellan barnets bästa och förekomsten av våld mellan föräldrarna. Implicit anses barnets rätt till båda sina föräldrar mer betydelsefullt än barnets rätt till skydd från en potentiellt farlig förälder.

 • 444.
  Kaiser, Ebba
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Dahlbom, Mimmi
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Alla barn är lika mycket värda!: En kvalitativ studie om hur LSS-handläggare till barn bemöter och inkluderar deras klienter.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate the extent to which the case managers within “the Act on Support and Service for certain people with disabilities” (LSS) involve the children in their investigation on possible actions and whether they think about their best interests in taking actions. The survey is based on seven semi-structured interviews with LSS case managers who were conducted in six different municipalities in central Sweden. The theoretical perspective used is based on the ecological system theory, which is built up in levels that are interconnected. The levels are called micro-, meso-, exo- and macrosystems. The study was chosen to focus on the micro-, meso- and macrosystems. The result showed that the LSS case managers met the majority of the children only once when investigating the interventions. It was also clear that the case managers interpreted the LSS law differently, which means that the children and families got different treatment depending on where they live. The study concluded that clear guidelines within the work role as social workers are important, in order to cooperate better between activities and units and to be able to make the children have a life of good quality. It also emerged that there is a reliance of the LSS Act among other entities and organizations.

 • 445.
  Kaisso, Nour
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Modeling the Dynamics of Opinion Change: when Individuals may have Different Overt and Covert Opinions2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to present and explore a mathematical model of attitude change within society. Building on the foundations set up by Lave and March [2] and Eriksson and Strimling [1] we propose a model which includes the possibility of having an overt as well as covert opinion by any individual on a given issue. We lay out the verbal and mathematical specifications for our model, interpret them in the framework of discrete-time dynamical systems and simulate the behavior using Matlab programming. Finally, we propose three conjectures based on the results of our simulations and proceed to subject two of them to further analytical treatment.

 • 446.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sweden.
  Att vara eller inte vara intelligent?: Unga mäns görande av maskuliniteter i svensk gymnasieskola2008Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This paper explores constructions of masculine identities among adolescent men in educational settings. The project is positioned in the field of sociology of men, masculinity and education. The concerns regarding ‘underachieving’ male students articulated in public and academic debate have been central part of the last decades’ research concerning young men and education. Nevertheless, in Sweden this is a fairly under-researched topic. Since focus in educational and gender research mainly have been students positioned as working-class or in working-class’ settings, my intention is to extend the analysis of masculinities by turning to an educational arena connoted of high social class. Drawing on Erving Goffman’s social psychology as well as theories of ‘doing gender’, the analysis examines how the young men are representing themselves as students and mates in school setting and in the interview contexts.

  The first results from the study indicate that ‘high-status masculinity’ among these students is linked to displaying an attitude of ‘knowing without an effort’. The important resources in achieving status as a young upper-class man seam to be following: interpreting the ‘knowing without an effort’ as a vital way of ‘doing’ masculinity, being able to present ‘communicative talent’ during discussions and while answering teachers’ questions, as well as making contacts inside and outside school. The belief among several of the young men that they are intellectually superior to the young women, could in that sense provide for greater gender differences in favour of the female students when it comes to school achievements. On the other hand, and when it comes to health and skills in networking, the greater gender differences could instead be in favour of the male students.

  The interviews analyzed in this paper are part of a lager ethnographic study, in which data has been collected from participant observations as well as semi-structured individual- and group-interviews with students attending two secondary school classes, positioned in opposite socially classed environments.

 • 447.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Har kunskap något genus?2007In: I kunskapens namn: en antologi om kunskap, makt och kreativitet / [ed] Karin Åmossa, Stockholm: Lärarförbundet , 2007, p. 48-59Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln inleds med en sammanfattande diskussion om olika sätt att närma sig frågan om köndifferentiering i skolan. Med utgångspunkt från en studie av en Fordonsklass och en Naturvetenskapsklass undersöks därefter frågorna: Hur uppfattar gymnasiepojkar att pojkar och män är eller borde vara? Vad anser de att pojkar och män gör eller borde göra? Och sist men inte minst: Vilken betydelse har detta för hur de ser på skolarbete?

 • 448.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Läxläsning, provplugg och social status: Vad gör elitens söner i skolan?2008In: Maskulinitet på schemat: Pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola / [ed] Nordberg, Marie, Stockholm: Liber , 2008, p. 22-38Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 449.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sweden.
  Masculinities and schooling: Doing frame analysis on 'doing masculinities'2009In:  , 2009Conference paper (Other academic)
 • 450.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Stavas killars problem i skolan ”anti-pluggkultur”?2010In: Locus, ISSN 1100-3197, no 2-3, p. 23-44Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Politiker pekar ut anti-pluggkultur som en bakomliggande faktor för könsmönster i utbildningsresultat. Genom att studera högpresterande gymnasiekillars erfarenheter och identitetsskapanden problematiseras denna bild. Anne-Sofie Kalat visar på att många killar studerar, men är noga att inte plugga för mycket eftersom det förknippas med obegåvning.

6789101112 401 - 450 of 873
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf