mdh.sePublications
Change search
Refine search result
7576777879 3851 - 3900 of 3932
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 3851.
  Ärlemalm-Hagsér, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hellman, Anette
  Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.
  A struggle for equity2012In: Children in Europe, Vol. 23, p. 28-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3852.
  Ärlemalm-Hagsér, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Göteborgs universitet.
  Kullti, Anne
  Göteborgs universitet.
  Larsson, Jonna
  Göteborgs universitet.
  Pramling Samuelsson, Ingrid
  Göteborgs universitet.
  Outcome of the Swedish trials: OMEP sustainabilityrating scale2013Conference paper (Other academic)
 • 3853.
  Ärlemalm-Hagsér, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pramling Samuelsson, Ingrid
  Pramling, Niklas (Red)
  Insikter om Insekter – naturvetenskap i förskolan2008In: Didaktiska studier – Från förskola till skola, Malmö: Gleerups , 2008, p. 67-81Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3854.
  Ärlemalm-Hagsér, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sandberg, Anette
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ”Education for sustainable development in the pedagogical praxis in Swedish preschool settings”2008Conference paper (Refereed)
 • 3855.
  Ärlemalm-Hagsér, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Sandberg, Anette
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Outdoor play in a Swedish preschool context2013In: International perspectives on Forest School: Natural spaces to play and learn / [ed] Sarah Knight, London: Sage Publications, 2013, p. 42-52Chapter in book (Refereed)
 • 3856.
  Ärlemalm-Hagsér, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sandberg, Anette
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sustainable development in early childhood education: in-service students' comprehension of the concept2011In: Environmental Education Research, ISSN 1350-4622, E-ISSN 1469-5871, Vol. 17, no 2, p. 187-200Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  The purpose of this article is to explore day care attendants' comprehension of the concept of sustainable development (SD) and to analyse the associated pedagogical practices at their place of work in pre-schools. The empirical data comprise written exam reports from 32 practising day care attendants attending an in-service education course. The participants study early childhood education (ECE) part time at Mälardalen University, Sweden, and the rest of their time they work in their pre-schools. The analysis was based on a qualitative content analysis approach, and the results show a multi-faceted understanding of the concept. SD was seen as a holistic approach, an environmental issue or a democratic issue. The article explores how these different ways of approaching the concept relate to different attitudes and day-to-day practices in the pedagogical programme in the pre-schools.

 • 3857.
  Ärlemalm-Hagsér, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sandberg, Anette
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  “Sustainable development in focus - Attitudes and values and pedagogic praxis in preschool settings”2008Conference paper (Refereed)
 • 3858.
  Ärlemalm-Hagsér, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sandberg, Anette (Red)
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skogen som pedagogisk praktik ur ett genusperspektiv2008In: Miljöer för lek, lärande och samspel, Lund: Studentlitteratur , 2008, p. 107-136Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3859.
  Ärlemalm-Hagsér, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Sundberg, Bodil
  Örebro universitet.
  Encounters in the outdoor environment: Understandings and practices from the Swedish preschool2014Conference paper (Refereed)
 • 3860.
  Ärlemalm-Hagsér, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Sundberg, Bodil
  Örebro Universitet, Sweden.
  Nature experiences and recycling - A quantitative study on education for sustainable development in Swedish preschools.2015Conference paper (Refereed)
 • 3861.
  Ärlemalm-Hagsér, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Sundberg, Bodil
  Örebro universitet, Sweden.
  Naturmöten och källsortering - En kvantitativstudie om lärande för hållbar utveckling i förskolan2016In: Nordina, ISSN 1894-1257, Vol. 12, no 2, p. 140-156Article in journal (Refereed)
 • 3862.
  Ärlemalm-Hagsér, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Teimouri, M
  Practicing Child Participation Outdoors in Swedish preschools2010Conference paper (Other academic)
 • 3863.
  Ärlemalm-Hagsér, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Öhman, MarieMälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik2018Collection (editor) (Refereed)
 • 3864.
  Åberg, Frida
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Emotionell intelligens ur ett skolperspektiv2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger uppfattar och arbetar med emotionell intelligens. Som grund har jag med hjälp av en litteraturstudie definierat begreppet samt belyst olika författares tankar inom ämnet. Studien innehåller en kvalitativ del i form av intervjuer med verksamma pedagoger. Resultatet visar att pedagogerna uppfattar att emotionell intelligens har med känslor att göra, både sina egna och andras. Det visar också en skillnad i tankesätt hos pedagoger för yngre jämfört med äldre barn. Pedagogerna för de yngre barnen ser tydligt ett samband mellan lärande och emotionell intelligens. Medan det inte är lika självklart för de äldre barnens pedagoger. Slutsatsen är att det finns ett samband mellan emotionell intelligens och lärande. Och det är därför något som dagens pedagoger behöver arbeta med.

 • 3865.
  Åhdén, Malin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Performansanalysen som hjälpmedel vid bedömning: En kvantitativ studie som belyser kursen Svenska som andraspråk på grundläggande nivå2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera skillnaden mellan ett godkänt och ett underkänt betyg i kursen Svenska som andraspråk på grundläggande nivå enligt performansanalysen och konkretisera, belysa och tydliggöra denna skillnad. Metoden är kvalitativ i det avseende att undersökningen endast fokuserar en bedömande lärare och två elevgrupper. Den är kvantitativ i det avseende att den i ett större antal texter synliggör en generell bild av betyget E. Uppsatsen har också en abduktiv ansats då den utifrån ett cirkulärt förhållningssätt rört sig mellan litteratur och data. Materialet består av 52 elevtexter, varav 31 med betyget E och 21 med betyget F. Resultaten visar att det finns ett tydligt samband mellan texternas komplexitet, sett genom performansanalysen och de betyg som texterna fått. Genom performansanalysen kan betygen konkretiseras och motiveras. Uppsatsens slutsats är att performansanalysen kan hjälpa lärare hjälpa eleverna att bli ägare av sin egen kunskapsinhämtning genom formativ bedömning och ett tydliggörande av språkets brister och förtjänster genom performansanalysen. Undersökningen visade också vilka grammatiska krav som ställs på en godkänd text och frekvensen av dessa. Generellt sett är det grammatikens påverkan på förståelsen av innehållet som förefaller vara det centrala, vilket har konkretiserats i uppstasen.

 • 3866.
  Åhlberg, Anette
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Åsberg, Åsa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärande i förskoleklass: 12 år efter reformens införande2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK

   

   

  Sammanfattning

   

  Arbetets titel:Lärande i förskoleklass – 12 år efter reformens införande

  År: 2010

  Antal sidor: 25

   

  Syftet med detta arbete var att få en inblick i hur synen på lärande i förskoleklass kunde se ut tolv år efter reformens införande. Fyra skolor medverkade, förskollärare, lärare för de tidigare åren och lärare 1-7 var de yrkeskategorier som var represent­erade. Både intervjuer och observationer användes som datainsamlingsmetoder i undersökningen. Respondenterna fick välja en situation där de tyckte att lärande kom till uttryck. Observationerna filmades och användes som diskussionsunderlag vid intervjun. Valet att videofilma observationerna grundades på att det tydliggjorde respondenternas förhållningssätt i den valda situationen.  Det framkom att skolans traditionella förmedlingspedagogik än idag kunde råda ute i verksamheterna vilket strider mot gällande styrdokument. Resultatet visar att samtliga lärare hade vetskap om vad som stod skrivet i gällande styrdokument. En tydlig skillnad visade sig dock i deras syn- och förhållningssätt i praktiken. Lärarnas olika sätt att se på lärande visar på vikten av en ständigt pågående diskussion gällande skolans uppdrag.

   

 • 3867.
  Åhlgren Carlsson, Anette
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Malmlöf, Linda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Musiken i förskolan: - en väg till lärande2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer ta reda på hur musiken tillämpas i verksamheten på tre förskolor och vad förskollärarna anser vara dess syfte. Förskollärare intervjuades med öppna frågor för att få en mångfald samt personliga åsikter. Resultaten bearbetades och strukturerades upp efter olika kategorier. Resultatet visade att samtliga förskollärare ansåg att musik var en självklar del i verksamheten som spred både glädje och gemenskap. Förskollärarna var även eniga om att barn tillägnade sig kunskap genom leken. Slutsatser som kan dras av studien är att leken och lärandet inte kan skiljas åt och att musik och lek kan förenas i större utsträckning.

   

   

 • 3868.
  Åkefeldt, Katrin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Fritz, Cecilia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Elevers upplevelser av matematikundervisningen: En studie om gymnasieungdomars negativa upplevelser av matematik på grundskolan och i gymnasieskolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie har genomförts med 15 intervjuer där gymnasieungdomar delger sina upplevelser av matematikundervisningen under sin grundskole- och gymnasietid. Syftet var att få ökad kunskap om och fördjupad förståelse av elevers negativa känslor och attityder till skolmatematiken. Resultatet visar att dessa känslor kan yttra sig på många olika sätt och att många olika faktorer, såväl inre som yttre, kan bidra till att elever upplever negativa känslor till matematik. Den faktor som utmärker sig i vår studie är hur viktig relationen till läraren är. Relationen har satt starka spår hos eleverna, både då den varit stark och då den varit bristfällig. Eleverna i studien uppger att då de upplevt att läraren brytt sig om, lyssnat och respekterat dem har deras motivation och lust till ämnet ökat. Då relationen till läraren varit trygg och harmonisk har eleverna även upplevt undervisningen mycket lättare och mer intressant.

 • 3869.
  Åkerblom, Caroline
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Allos, Majd
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  LEK OCH UTANFÖRSKAP I FÖRSKOLAN: En kvalitiativ intervjustudie utifrån åtta pedagogers syn på lek och arbete med utanförskap i lek2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger ser på barns lek och hur pedagoger arbetar för att förebygga utanförskap i lek.  Ett sociokulturellt perspektiv har valts som teoretisk ansats. Studien utgår från åtta semistrukturerade intervjuer som analyseras och bearbetas kvalitativt. Resultatet visar att pedagoger anser att lek är av stor vikt för barns utveckling och lärande. Utanförskap i lek framkommer som resultat av flera olika faktorer; barns bristande förmåga att förstå leksignaler, olika hemspråk, kulturella skillnader, hudfärg eller att barn har funktionsnedsättning. Slutsatsen av studien är att pedagoger är väl medvetna om vikten av lek för barns utveckling och lärande samt hur viktig pedagogens förhållningssätt är för att motverka utanförskap bland barn i förskolan.

 • 3870.
  Åkerblom, Sandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stenberg, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Tidig engelskundervisning: En studie i lärares syn på undervisning i engelska i tidiga år2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur åtta lärare i förskoleklass till och med år 3 på tre skolor i Mellansverige, fördelat på en kommunal skola och två friskolor, ser på undervisning i det engelska språket, hur de väljer att arbeta med detta samt vilken effekt de tror att tidig engelskundervisning har. Vi vill även ta reda på hur lärarna arbetar med inlärning av engelska samt om de anser att deras egna kunskaper är tillräckliga för att undervisa i ämnet.

  Vi valde att genomföra studien med en kvalitativ metod som grund för enkäter och intervjuer. Fördelen med att komplettera enkätfrågor med intervjuer har gett oss möjlighet att få en djupare förståelse för svaren som informanterna gett samt ta del av deras tankar, resonemang och handlingar. En kvalitativ metod var för denna studie rimlig för att uppnå det syfte vi har med undersökningen.

  Svaren vi erhållit i vår undersökning är spridda men informanterna är i stort sett överens om att beslut som berör i vilken årskurs engelskundervisning ska börja tas av kommunen där skolan finns och att informanterna rättar sig efter detta. De är inte heller av åsikten att de skulle vilja börja vare sig tidigare eller senare med undervisningen om de själva fick välja. Informanterna använder sig mest av material som de själva tagit fram, då färdiga material inte förekommer för låga åldrar. Rim, ramsor och sånger är en stor del av dessa material. De är dessutom överens om att engelskundervisning i tidiga åldrar ska syfta till att eleverna ska kunna tala engelska i enkla former. I förlängningen leder en sådan tidig start av undervisning till att eleverna känner sig trygga i att använda språket både i skolmiljö och på sin fritid. Resultatet visar även på att informanterna inte har något intresse i kompetensutveckling i det engelska språket utan hellre lägger vikt vid andra ämnen.

 • 3871.
  Åkerlund, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Svenska som andra eller tredjespråk - spelar det någon roll?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka bakgrundsspråkens betydelse vid språkinlärning och mer specifikt att pröva sambandet mellan antalet bakgrundsspråk och studieresultat i svenska som andraspråk. För att undersöka detta har 26 vuxna elevers rapporterade tidigare språkkunskaper jämförts med deras respektive resultat på Nationella proven för svenska som andraspråk 1.    En kvantitativ analys har utförts där samband har beräknats. Resultatet visar inte att betygsnivån ökar i paritet med antalet språk eleven lärt in, implicit eller explicit. Däremot går det att se tendens till ett samband mellan att ha studerat språk tidigare och högre betyg. Studiens slutsats är att erfarenhet av att ha studerat språk tidigare har en positiv inverkan på inlärning av ytterligare språk medan antalet språk en individ har kunskaper i inte har någon påvisbar effekt på resultatet vid inlärning av ett nytt språk. 

 • 3872.
  Åkerman, Mikael
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Holm-Sandin, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Handlingsplaner om skolfrånvaro2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningar visar att den ogiltiga ströfrånvaron ökar och att frånvarande elever sällan får

  den hjälp de behöver i tid för att komma tillbaka till skolan. Syftet med denna uppsats var att

  beskriva och analysera tjugo kommuners och skolors handlingsplaner om skolfrånvaro. Detta

  har gjorts via en textanalys. Uppsatsen har haft en kvalitativ forskningsansats med några

  kvantitativa inslag. Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell har använts som

  teoretisk utgångspunkt. Skolfrånvaro verkar många gånger påverka och påverkas av de olika

  system som eleven befinner sig i och omges av. Studien visade att skolfrånvaro är ett brett

  begrepp som innefattar flera olika typer av frånvaro, till exempel långvarig ogiltig frånvaro

  och skolvägran. Orsakerna till skolfrånvaro kunde, enligt handlingsplanerna, relateras till

  barnet som person och/eller till skol- och hemmiljöer. Det förebyggande arbetet såg olika ut i

  handlingsplanerna. Några exempel var fungerande frånvarorutiner, att skolan erbjöd en

  stimulerande undervisning samt arbetade för goda relationer mellan lärare och elever. I endast

  ett fåtal av handlingsplanerna nämndes elevhälsans del i det förebyggande arbetet och i tre

  handlingsplaner saknades helt beskrivningar av ett förebyggande arbete. Arbetet med att lösa

  skolfrånvaro beskrevs mer lika och innehöll som regel följande steg: information till hemmet;

  kartläggning, åtgärdsplanering och implementering av stödinsatser; fördjupad kartläggning,

  ny åtgärdsplanering och implementering av ytterligare stödinsatser; samt hjälp och stöd av

  samhället. En majoritet av handlingsplanerna saknade beredskap för hur lärare skall agera

  eller förhålla sig när en elev kommer tillbaka till skolan. Några implikationer till kommuner

  och skolor är att se över den interna logiken i handlingsplanerna, att använda elevhälsan mer i

  det förebyggande arbetet, att definiera centrala begrepp och att skriva in i planerna hur man

  skall agera när elever kommer tillbaka till skolan efter en lång tids frånvaro

 • 3873.
  Åkerström, Annika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Tre fingrar åt vänster har du Internet.: Elevers tankar om att läsa analogt respektive digitalt2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet var att undersöka vad några elever tänkte om att läsa analogt respektive digitalt. En kvalitativ metod valdes, då jag ville låta några elever komma till tals. En klass på 22 elever skrev självrapporter och en grupp med fyra elever som av olika anledningar var motvilliga läsare intervjuades. Alla eleverna gick i nionde klass. Jag utgick från delar av det sociokulturella perspektivet vid analyserna av elevernas utsagor, skolan som ett eget verksamhetssystem vilket är skiljt ifrån elevernas övriga verklighet, samt de digitala verktygen som artefakter. Specialpedagogiska perspektiv valdes också för att kunna förklara och förstå hur elever med svårigheter bemöts i undervisningen Resultatet diskuterades sedan i relation till tidigare forskning. Det visade sig att den ökade användningen av digitala enheter har förändrat läsvanorna. De flesta eleverna föredrog att läsa digitalt och de använde sina digitala enheter till att läsa faktatexter eller till att läsa på sociala medier. När eleverna läste digitalt läste de korta texter och de fullföljde inte alltid läsningen. Eleverna uppgav att de föredrog att läsa analogt när de läste skönlitteratur och när de skulle läsa för att lära.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nyckelord: analog och digital läsning, artefakter, digitala verktyg, skolan som ett eget verksamhetssystem

 • 3874.
  Åman , Kerstin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lindberg, M
  Från lekotekarie till specialpedagog: En förändrad roll och anpassad kompetens, ett beforskat praktikerperspektiv2006In: Delaktighet och Evidens, 2006Conference paper (Refereed)
 • 3875.
  Åman, Kerstin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  TRADITION OCH UTMANINGAR: En Jubileumsskrift om 50 år av förskollärarutbildningvid Mälardalens högskola2014Report (Other academic)
 • 3876.
  Åman, Kerstin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vad innebär "Ögonblickets pedagogik?": Om specialpedagogers samtal om kompetens2008In: Specialpedagogisk tidskrift – Att undervisa, ISSN 2000-429X, no 5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3877.
  Åman, Kerstin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Karlsson, Maria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Competence and development of practioners’ in early childhood intervention in intra- and interprofessional perspective: Intra- Professional /Inter-Professional Perspective2011In: Third Conference of the International Society on Early Intervention, New York 2011, 2-5 May:   / [ed] Mike Guralnick, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Different organizations in Sweden offer early childhood intervention to children with disabilities and their families, usually organized as inter-professional practice. In our presentation we will give a meta-analysis out of the methodological procedures and results of empirical studies made in different professional groups. We will discuss competence and development as well as the social interaction of professionals involved in early intervention.

  Social interaction in groups of special needs educators makes more of dialogical reflection than critical discussion. Groups documenting their meetings focus on the content of discussions rather than the structure of the meetings. Group discussions increase possibilities for meta-level reflection. Inter-professional groups tend to focus on the general competence rather than on specific expert skills. Special needs educators show a communicative skill adapted to the commission of communicating with children and parents everyday talk rather than in a meta-theoretical level of language. There is ambivalence among the professionals when talking about their own progress during work based training, pride in the individual knowledge on the one hand and onthe other reflection of new insights.

  Research methods used are focus groups, questionnaires, stimulated recall and discussion protocols. These interactive research methods include feedback process which contributes to awareness and insight of professional competence in early childhood intervention. Extensive programs of education, research and teacher education or qualified dialogue on these matters could constitute proper arenas for the realization of these ambitions. Demanding conversations on shared problems of theory and practice, and their interrelationships, may help to integrate principled arguments with contextual complexity in systematic ways that could hopefully bring important validity claims to the fore of professional conduct.

 • 3878.
  Åman, Petra
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eckerrot, Carolina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Inflytande och delaktighet: -ur barns perspektiv2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersökte vi inom vilka områden barn uppfattar att de har inflytande i verksamheten och vilka områden barn vill ha inflytande över. Syftet med denna studie är att synliggöra hur barnen själva tänker kring barns inflytande. I studien använde vi oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form av barnintervjuer. Vi intervjuade 20 barn i par från två förskoleklasser från två skolor. I resultatet har det framkommit att barnen inte anser sig ha mycket inflytande i verksamheten. Några barns resonemang visade att de skulle vilja ha mer inflytande medan andra barn tyckte att det var bra som det var nu. Det de främst ville ha inflytande över var rutinerna i klassen till exempel över skrivböcker, klädval och leksituationer. I studien har vi kommit fram till att barn inte har så stort inflytande över sin vardag i förskoleklassen som de skulle önska.

 • 3879.
  Ångerud, Carina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Jovanovic´, Karoline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Leken, ett komplement för att få med så många som möjligt: En studie om lärares syn på lek2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka lärares syn på lekens betydelse för barns lärande i skolan. Vi har gjort en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi intervjuade tolv stycken lärare i olika årskurser från förskoleklass till årskurs fem, detta för att undersöka hur lärares förhållningssätt påverkar undervisningen.

 • 3880.
  Åsell, Anette
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nilsson, Christin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  En undervisning som lyfter matematisk kommunikationsförmåga: En kvalitativ studie om förutsättningar för elever att utveckla matematisk kommunikationsförmåga i ett antal grund- och grundsärskoleklasser2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att få en fördjupad kunskap om hur undervisningen i matematik kan skapa förutsättningar för elever att utveckla matematisk kommunikationsförmåga. Vidare studerades två skolformer utifrån vilka likheter och/eller skillnader i förutsättningar de olika matematikpraktikerna eventuellt kunde visa. Examensarbetet belyser ett antal faktorer på pedagog-, elev-, grupp och miljönivå som påverkar hur elever utvecklar matematisk kommunikationsförmåga. En kvalitativ ansats var utgångspunkten och kvalitativa intervjuer och observationer i informanternas arbetsmiljö gjordes. Sju pedagoger och en speciallärare har intervjuats och sju observationer har gjorts, tre observationer i grundskolan och fyra observationer i grundsärskolan. Informationen tolkades utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv med visst inslag av sociokulturellt perspektiv. Resultatet pekade på att det fanns en relativt stor variation både inom, men också mellan skolformerna. Det var störst variation inom grundsärskolan. Den över lag största skillnaden fanns i den samstämmighet kring förutsättningar för att utveckla matematisk kommunikation som grundskolans lärare visade. Alla grundskoleinformanter deltar i Matematiklyftet och resultaten i studien kan tyda på att fortbildningen har påverkat undervisningen i grundskolan till ökad samstämmighet jämfört med i grundsärskolan.

 • 3881.
  Åström, Julia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Juhlin, Malin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Alla kan sjunga, det låter lite olika bara: En kvalitativ undersökning av åtta förskollärares uppfattningar om sin musikaliska kompetens2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns mycket att vinna med att arbeta med musik i förskolan. Forskare menar dock att förskollärares osäkerhet och bristande musikaliska kompetens kan leda till att musik prioriteras bort i förskolan. Syftet med undersökningen var därför att få kunskap om förskollärares uppfattningar om sin musikaliska kompetens samt belysa relationen mellan dessa uppfattningar och hur musiken används som ett didaktiskt redskap. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer där åtta förskollärare deltog. Intervjusvaren har tolkats genom det hermeneutiska perspektivet som handlar om att tolka och förstå forskningsobjektet. I resultatet framkom en variation av förskollärarnas uppfattningar om sin musikaliska kompetens och hur de använder musik som didaktiskt redskap. Anmärkningsvärt var att den musikaliska kompentensen inte nödvändigtvis påverkade förskollärarnas känsla av trygghet i sitt musikanvändande. Slutsatsen är att förskollärarnas uppfattningar om sin musikaliska kompetens till viss del påverkar hur musiken används som ett didaktiskt redskap. Däremot går det inte att utesluta att andra faktorer kan påverka musikens omfattning i förskolan.

 • 3882.
  Åström, Karl
  et al.
  Lund university.
  Persson, Lars-ErikLuleå university.Silvestrov, SergeiMälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Analysis for Science, Engineering and Beyond The Tribute Workshop in Honour of Gunnar Sparr held in Lund, May 8-9, 20082012Collection (editor) (Refereed)
 • 3883.
  Åström, Therése
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Genus i läromedel - en djupstudie av läromedlet Wings i engelska för de senare åren2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att granska det engelska läromedlet Wings ur ett genusperspektiv. En innehållsanalys har gjorts av två böcker ur läromedelsserien Wings; Base book och Activity book i årskurs 7, detta genom att använda en checklista där bland annat antalet kvinnor respektive män som förekommer i texterna i de båda böckerna har räknats. Resultatet visar att männen statistiskt sett dominerar i texterna och att det också finns en snedfördelning vad gäller variationen av egenskaper, yrken och fritidsintressen mellan kvinnor och män. Slutsatsen som nåtts är att författarna till läromedlet Wings åk 7 inte aktivt har arbetat för att skapa ett jämställt läromedel, vilket märks tydligt bland annat på fördelningen av huvudrollsinnehavare i texterna i Activity book.

 • 3884.
  Öberg, Anton
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillräckligt lättläst?: En textanalys av samhällsinformation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker de grafiska och språkliga skillnader som uppstått när Svenska myn-digheter skriver om sin samhällsinformation till lättläst. Den analyserade texten är från Myn-digheten för samhällsskydd och beredskap, texten Om krisen eller kriget kommer. Texten och dess lättlästa version har analyserats utifrån kvalitativa textanalytiska metoder baserade på Hellspong (2001), Falk (2003) och Rahm & Ohlsson (2009), för att se om texterna följer de statliga riktlinjerna från Språkrådet och andra myndigheter för lättläst text och läsbarhet. Undersökningen visade att den lättlästa versionen följde de flesta av rekommendationerna för omskrivning. Den grafiska formgivningen är i stort sett likadan i de båda broschyrerna. Båda textversionerna följde Språkrådets rekommendationer för hur man skriver klarspråk.

 • 3885.
  Öberg, Belinda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Påhlsson, Frida
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Olika barn i en likvärdig förskola: En undersökning om förskollärarnas tankar och strategier kring arbetet med likabehandling med fokus på barn i behov av särskilt stöd2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3886.
  Öberg, Hans
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Davis, Jane
  The Reader Organisation, Liverpool, UK.
  Prescott, Debbie
  The University of Liverpool, Liverpool, UK.
  Avery, Barry
  Kingston University, London, UK .
  A Doctoral Community of Practice: A Spatial Entity Across Social Media2017In: Implementing Communities of Practice in Higher Education: Dreamers and Schemers / [ed] Jacquie McDonald ans Aileen Cater-Steel, Singapore: Springer Singapore , 2017, p. 305-324Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter is situated in the context of the growing desire by educators to support learning through the facilitation of communities of practice. The original conceptualisation of communities of practice is revisited, with a focus on its ethereal rather than located features. In so doing, the chapter takes a journey away from the notion of space as being located and considers instead a more ethereal, chaotic entity. We suggest that the spatial realm is one in which communities of practice thrive, through the development of processes, practices and inter-relationships. The chapter follows a multinational group of doctoral students as they develop a community of practice outside the bounds of their formal learning community and considers the differing impacts of their landscapes of practice, of bounded place and open space. The chapter closes by considering the value of spatial communities of practice, the nature and potential impact of facilitation, and the implications of the cultivation of such communities within higher education.

 • 3887.
  Öberg, Helena
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Döden i bilderboken: En studie av ikonotexten hos Kitty Crowther2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The picture book is a literary form in which verbal and visual elements are inextricably

  linked, how can this special aesthetics express death? Out of my readings of Kitty Crowthers

  three picture books on the topic of death; Moi et Rien (2000), La visite de petite mort (2004)

  and Annie du lac (2009) I have examined how visual representation and text combined create

  an aesthetic experience which mediate complicated psychological context, cultural behaving

  and human experience. In her picture books Crowther in various representations shows the

  unseen, immaterial and abstract phenomenon of death – depictions which can teach us how to

  live.

 • 3888.
  Ödgren, Susanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hur arbetar speciallärare och matematiklärare med elever i matamatiksvårigheter?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med "En skola för alla", menas att det är skolans ansvar att anpassa sig, då alla barn skall ges rätt till inlärning och känna delaktighet oavsett svårigheter. De senaste åren har de låga resultaten i matematik i PISA undersökningarna larmat om att det är något i matematikundervisningen som måste göras. Matematiska kunskaper ses som avgörande för en individs liv, men även för hela samhällets utveckling. Skolverket har 2014 gett ut exempel på extra anpassningar och särskilt stöd, som hjälp till speciallärare och lärare. Jag har genom intervjuer undersökt hur speciallärare och matematiklärare beskriver att de arbetar med elever i matematiksvårigheter och vilka anpassningar speciallärarna och matematiklärarna vidtar i individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. De specialpedagogiska perspektiven, det relationella och kategoriska, används för att analysera data. Mitt resultat visar att det finns ett stort behov av att utveckla det förebyggande arbetet och screening, för att sätta in rätt anpassningar. För att utveckla en naturlig taluppfattning behöver behoven uppmärksammas tidigt hos eleven och rätt stöd sättas in.

 • 3889.
  Öhling, Lina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nilsson-Fornsedt, Emily
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att börja i förskolan: Förskollärares perspektiv på inskolningsprocessen i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver inskolnings­processen i förskolan. Resultatet bygger på åtta semistrukturerade intervjuer med verksamma förskollärare. Teoretisk utgångspunkt i studien är ett norm­kritiskt perspektiv och anknytningsteorin. Analysmetoden i studien är tematisk. Fokus i ana­lys­metoden är centrala teman och subteman. I resultatet lyfter deltagarna tre områden kring inskolningsprocessen. Dessa är hur förskollärare förhåller sig till olika inskolningsformer, familjer med annat modersmål och hur de ser på föräldra­samverkan. Slutsatserna av denna studie är att förskollärarnas förhållnings­­sätt är viktigt för hur inskolnings­processen gen­omförs. Vårdnads­havares delaktighet och inflytande under inskol­nings­­­­­processen är också beroende av förskollärarnas förhållningssätt, och vilket normsystem för­skolan har.

 • 3890.
  Öhling, Rose-Mari
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Från barnomsorg till undervisning för barn: Förskolan i förändring2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med detta examensarbete var att ta reda på vilka pedagogiska krav som ställs i och med den under året 2010 reviderade läroplanen för förskolan. Jag ville också ge en historisk tillbakablick på förskolans föregående styrdokument. Min huvudsakliga metod för att genomföra detta arbete har varit att genom textanalys jämföra den gällande läroplanen för förskolan, Lpfö 98, med den reviderade upplagan av Lpfö 98 (Lpfö 98 reviderad 2010). Jag har fokuserat på de förändringar i den reviderade läroplanen som förväntas ge pedagogiska konsekvenser, samt berör förskollärares uttryckliga ansvar. Min undersökning visade att de pedagogiska målen i förskolan var mer detaljerade och delvis omformulerade i den reviderade läroplanen. Undersökningen visade också att förskollärare har fått ett uttalat ansvar i läroplanens samtliga kapitelavsnitt, undantaget ett kompletterande avsnitt gällande förskolechefens ansvar.

 • 3891.
  Öhlén, Sandra
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  FYSISK MILJÖ OCH BARNS INFLYTANDE: Hur hör det ihop?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Detta är en kvalitativ studie som belyser hur verksamma pedagoger i förskolan ser på den fysiska miljön och barns inflytande. Går det att påverka barns inflytande med hjälp av den fysiska miljön på förskolan? Studiens resultat visar att de flesta av respondenterna anser att det går. Vad som mer framkommer är att förskollärare skulle kunna använda sig mycket mer av den fysiska miljön än vad de faktiskt gör. Många belyser samma sätt att använda sig av miljön för att påverka barns inflytande och det verkar som att de inte har så mycket idéer om hur de skulle kunna påverka den fysiska miljön för att främja barns inflytande. Det finns däremot pedagogiska inriktningar som fokuserar och lägger ner väldigt mycket tid och energi på den fysiska miljön. Studien visar att förskolor utan särskild inriktning kanske bör ta efter dessa specialinriktade förskolor vad gäller arbetet med och kring den fysiska miljön.

 • 3892.
  Öhman, Annelie
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gunnarsson, Elise
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Barns perspektiv på motivation och lärande i skolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att identifiera några centrala utmaningar och problem i förståelsen av barns motivation i skolan i relation till deras syn på lärande och kunskap. Det är en kvalitativ studie som är uppbyggd av semistrukturerade intervjuer med tolv barn i årskurs ett. Vi valde att formulera begreppet motivation genom att fråga barnen vad som är roligt  i skolan, eftersom det lustfyllda kan ses som en del av begreppet motivation. Vi valde även att fråga om vad barnen tyckte var tråkigt i skolan för att se vad barnen ansåg som icke motiverande i skolan. I intervjuerna gav barnen uttryck för att lärande var viktigt eftersom barnen ser kunskapen som väsentlig för deras framtid. Vår slutsats blev att vi inte kunde fastställa om barnen i vår studie verkligen var motiverade eller inte eftersom vi inte använde begreppet motivation i intervjuerna. Däremot tolkade vi barnens uttryck för det lärandet de ansåg som roligt, till det som motiverar barnen i skolan. Med den forskning vi har lyft i studien och resultatet från våra intervjuer kan vi se att barnen finner det mer lustfyllt i skolan när de känner sig duktiga och får jobba med det de tycker är intressant.

 • 3893.
  Öhman, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Cyborg, åttiotalsideologi och posthumanism2014In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, ISSN 1104-0556, no 1, p. 68-69Article in journal (Refereed)
 • 3894.
  Öhman, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Det mänskligas natur: Posthumanistiska perspektiv hos Lars Jakobson, Peter Høeg och Kerstin Ekman2016Book (Refereed)
 • 3895.
  Öhman, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  ”Där döden är närvarande finns det eviga livet”: Liv och död som motiv och språklig teknik i Åsa Nelvins textvärld2007In: Att göra av med sig själv: Texter om författarsjälvmord, Stockholm: Eolit Förlag , 2007, p. 253-257Chapter in book (Other academic)
 • 3896.
  Öhman, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Från humanism till posthumanism2010In: Litteratur och språk: Forskning vid Institutionen för Humaniora, nr 5, Västerås: Mälardalens högskola , 2010, no 5, p. 74-92Chapter in book (Other academic)
 • 3897.
  Öhman, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Förord2009In: Gattet : sånger från barnasinnet: efterlämnade dikter / Åsa Nelvin ; i urval och med förord av Marie Öhman / [ed] Marie Öhman, Stockholm: Norstedts Förlag, 2009Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3898.
  Öhman, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Förord2009In: Tillflyktens hus / [ed] Åsa Nelvin, Lejd , 2009Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3899.
  Öhman, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Här kan jag äntligen tala": Tematik och litterär gestaltning i Åsa Nelvins författarskap2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The subject of this thesis is Swedish author Åsa Nelvin’s writings. Five books are at the center of attention: The children’s books De vita björnarna (“The White Bears”) (1969) and Det lilla landet (“The Little Country”) (1971), the two novels Tillflyktens hus (“The House of Refuge”) (1975) and Kvinnan som lekte med dockor (“The Woman who played with dolls”) (1977), and the cycle of poems Gattet (“The Inlet”) (1981). The overriding aim of the the thesis is to characterize Nelvin’s literary works and her over-all literary enterprise.

  A major part of the thesis is devoted to textual analyses, the purpose of which is to identify fundamental themes and literary strategies in Nelvin’s works. Also treated is the author’s development from being a prose writer to becoming a lyric poet. In addition, the thesis examines how Nelvin’s writings relate to the cultural climate of the 1960s and 1970s; it deals with the reception of her works, and the question whether literary ideals and conventions have had any impact on her writings.

  Nelvin is generally associated with the emancipatory tradition of female autobiographers in the 1970s. Her works are considered to engage in psychological and/or gender issues and to be openly autobiographical. This thesis partly argues against that view by asserting that that the fundamental concern of Nelvin’s works is the experience of being and the creation of meaning. The textual analyses show that Nelvin’s writings in the main deal with existential matters such as time and death, art and eternity. They also show that the autobiographical elements in her works are not primarily directed towards the construction of womanhood or therapeutic confession. They rather serve as an aesthetic and meta-literary function, drawing attention to questions concerning the construction of the text (and life), and differences or correspondences between phenomena like fiction and reality.

 • 3900.
  Öhman, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Man ser mig och jag finns": Ontologiska frågor i Lars Jakobsons Vännerna2011In: LITTERATUR OCH SPRÅK: Carl von Linné om insekter, Flyttfåglar i poesin, Stensimpor hos Norbert Scheuer, Goethes självbiografiska skrivande, Ontologiska frågor hos Lars Jakobson, Bodil Malmsten om minnets betydelse, Äldres samtalsstil, Andraspråkstalares kommunikation i arbetslivet / [ed] Sture Packalén, Västerås: Mälardalens högskola , 2011, no 7, p. 91-114Chapter in book (Other academic)
7576777879 3851 - 3900 of 3932
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf