mdh.sePublications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 871
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Hagman, Julia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  HUMAN RESOURCES: En studie om erfarenheter av att vara nyanställd inom HR samt yrkesidentiteten på arbetsplatsen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vara nyanställd på en arbetsplats är inte alltid enkelt, det kan finnas stora krav och förväntningar på individen. Studien syftar främst till att beskriva, utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, HR-arbetarnas egna upplevelser och erfarenheter av att vara nyanställd, för att synliggöra om sådana erfarenheter har betydelse för hur HR arbetar med nyanställda inom HR-branschen. Studiens teoretiska och begreppsliga referensram utgår ifrån ett interaktionistiskt perspektiv kring såväl självidentitet som anställningsbarhet. Genom den hermeneutiska metoden har det utförts intervjuer i dialogform med fem olika respondenter som är anställda i HR-branschen. Resultatet presenteras i en tolkningsprocess som innehåller en preliminär, fördjupad och till sist en huvudtolkning. Det resultat som anses vara mest centralt är tillgången till olika former av stöd, som innefattar vilka krav och förväntningar respondenterna ställs inför på arbetsplatsen. Ett annat resultat visar vilka erfarenheter som har bidragit och utvecklat deras yrkesidentitet från första tiden på arbetet. Slutligen visar huvudtolkningen på hur viktigt det är att ta vara på varandras relationer och kunskaper inom HR. 

 • 352.
  Hagman, Mathilda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Tenglin, Sofia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Skolidrott, varför inte?: Intervjustudie om orsaker till att inte vilja delta på skolidrotten2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine and compare the perspectives of students and physical education teachers about why students do not want to participate in physical education. We have chosen a qualitative approach including eight interviews, six with students and two with physical education teachers. The results indicated that it is beneficial for students participation if they already have some experiences of sports and health. The kind of quality and performance students experience as desirable in physical education could be understood as symbolic capital. Being around friends appeared to be an important factor to increas the amount of confidence in the students and this could be explained by the fact that a student gets judged and judge other students at the same time. Some students could feel exposed because this happens in an arena where they do not get to choose who is watching them, and judging them, when they participate.

 • 353.
  Hall Svensson, Erik
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  ”Dom får säga och tycka vad dom vill, medslutbetyget ska jag visa dom”: En studie om upplevelsen av att ingå i en särskild undervisningsgrupp2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att bringa klarhet i hur ungdomar som är placerade i särskildundervisningsgrupp upplever sin skolsituation. Intervjuer har genomförts med fem ungdomarsom läser på högstadiet i en särskild undervisningsgrupp i en mellanstor svensk stad.Intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av fenomenologi. Jag haft som ambition attbeskriva ungdomarnas egna upplevelser av att ingå i särskild undervisningsgrupp och därföranser jag att fenomenologi kan bidra med en förståelse av respondenternas egna upplevelserav deras skolsituation. Att ingå i en särskild undervisningsgrupp kännetecknas av delsupplevelser av utanförskap och dels av upplevelser av gemenskap. Respondenternas utsagorkarakteriseras av ungdomarnas ambivalens inför det faktum att de befinner sig i en särskildundervisningsgrupp och detta tar sig uttryck genom att de upplever både en stark gemenskapinom gruppen och ett utanförskap gentemot övriga elever som inte befinner sig i dennaundervisningsform

 • 354.
  Hallin, Adam
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fritzsson, Evelina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Göra, inte känna: En fenomenologisk studie om mäns upplevelser av maskulinitet2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 355.
  Hanisch, Emma
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Vi är deras räddning i vardagen": Stadsmissionernas betydelse i ett föränderligt välfärdssystem2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A change in the Swedish welfare system has been going on since the 1990s, a year that in many cases is seen as a breakpoint for the Swedish welfare. The coming decades after the 1990s have been characterized by a welfare system that has been increasingly dismantled and a strong development of the workfare has replaced the well-known Swedish welfare. In today's welfare system, previous studies have a united picture of how individuals in vulnerability and poverty tend to fall between the safety net and end up increasingly further from society. Increased inequality is described in the study and the demands placed on the most vulnerable are too high for them to be able to see the ones that are possible to implement. It is difficult for society to reach the individuals at their level and when the public sector fails, the third sector such as Non-profit organizations take over. A study that deals with how the structural becomes individual and how individuals ends up with Non-profit organizations when the public sector fails.

 • 356.
  Hansen, Ida
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Varli, Tibelia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Självskadebeteende bland ungdomar: En kvalitativ studie om kuratorers erfarenheter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Self-harm amongst teenagers in both genders seems to be more increasing with the developing community. The result of this study showed that teenagers are under a lot of pressure today, about the goals for the future and this means that they are exposed for stress and anxiety whilst trying to be a successful individual. This anxiety could lead to a self-harm behavior that will be redcued in many ways. With the developing community it is more common that teenagers express their anxiety in more arenas such as social media. It is not however that common that boys self-harm behavior is brought up as much as girls self-harm. That is why this study tries to bring up the subject self-harm amongst teenagers in both genders. This essay is a qualitative interview study and it’s purpose is to review counselors experiences with teenagers that have a self-harm behavior. The five counselors that were interviewed worked at places that teenagers could voluntarily visit them. Result of this study showed that the counselors perceive a increasement of teenagers with self-harm behaviour such as cutting themselves, starving and pose in social media. The result also showed that the counselors wants more preventive actions against self-harm and more education with other authoritys. The conclusion of this study was that these actions may help counselors in their work against self-harm amongst teenagers.

 • 357.
  Hansson, Johan
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Den svenska skolan – rättvis och jämlik?: En kritisk diskursanalys utav klassreproduktionen i den svenska skolan.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats avser att analysera på vilket sätt som den svenska skolan har framställts som en jämlik och rättvis institution. Frågeställningen har varit att undersöka vilken diskurs som synliggjorts i det empiriska underlaget, samt på vilket sätt denna diskurs påverkar klassreproduktionen i den svenska skolan.

  Det empiriska urvalet för studien utgörs av den nuvarande regeringen ”Allians för Sveriges” utbildningspolitiska valmanifest Mer kunskap – en modern utbildningspolitik (2006). Detta material bearbetades utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv, för att på så sätt synliggöra på vilket sätt bilden av den svenska skolan har producerats.

  Studiens resultat visade på att i framställning av den svenska skolan så framträdde en mix av två olika diskursordningar; dels en mer traditionell skoldiskurs, dels en nyliberal skoldiskurs. Detta kan således ses som ett tecken på att skildringen av den svenska skolan har tagit en ny form, den nyliberala diskursen i samhället har kommit att nå även skolans domän. Denna nya framställning kan i slutänden bidra till att klassreproduktionen i den svenska skolan i framtiden kan komma att förändras.

 • 358.
  Hartikainen, Sofia
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hur upplever ungdomar med lågtdeltagande hos NUEVO hinder och möjligheter i deras normaliseringsprocess?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur ungdomar med lågt deltagande på NUEVO upplever hinder och möjligheter i normaliseringsprocessen. NUEVO är en institution som hjälper arbetslösa ungdomar som länge har varit arbetslösa eller som har speciellt svårt att få eller lyckas behålla ett jobb. Min studie är inriktad på de ungdomar som inte deltar så aktivt på NUEVO och varför det är så. Varför normaliseringsprocessen och avstämplingen av dessa ungdomar hindras av en lång avvikarkarriär som dessa ungdomar har. Det jag fick fram är att stämplingen historia har en stor påverkan på ungdomarnas nuvarande situation. Det skapar en större problematik att hjälpa dessa ungdomar att integreras i samhället. Sen fick jag även fram ett antal hinder som även dessa sätter käppar i hjulet för att avstämpla och normalisera ungdomarna. Även att det finns många positiva aspekter på NUEVO som är en motpol till det negativa. NUEVO har kommit en bit på vägen för att möta dessa ungdomar men ännu är det en bit kvar att gå. Av de sex intervjuerna jag gjorde fick jag fram kategorier för hinder för avstämpling, men även kategorier till försök till avstämpling, där ungdomarna förut språkade att NUEVO gjorde väldigt bra jobb. Det är de här ungdomarna och deras upplevelse som är det central i denna undersökning.

 • 359.
  Hazy, James K.
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation. Adelphi University, New York, NY, United States .
  Boyatzis, R. E.
  Case Western Reserve University, Cleveland, OH, United States .
  Emotional contagion and proto-organizing in human interaction dynamics2015In: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 6, no JUN, article id 806Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper combines the complexity notions of phase transitions and tipping points with recent advances in cognitive neuroscience to propose a general theory of human proto-organizing. It takes as a premise that a necessary prerequisite for organizing, or "proto-organizing," occurs through emotional contagion in subpopulations of human interaction dynamics in complex ecosystems. Emotional contagion is posited to engender emotional understanding and identification with others, a social process that acts as a mechanism that enables (or precludes) cooperative responses to opportunities and risks. Propositions are offered and further research is suggested. 

 • 360.
  Hearn, Jeff
  et al.
  Swedish School of Economics, Finland.
  Pringle, Keith
  Mälardalen University, Department of Social Sciences. Aalborg University Denmark, Aalborg, Denmark; University of Warwick, Warwick, United Kingdom.
  Men, Masculinities and Children: Some European Perspectives2006In: Critical Social Policy, ISSN 0261-0183, Vol. 26, no 2, p. 365-389Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Gender matters in child welfare partly by virtue of the relationship of men, masculinities and men's practices to children, young people and childcare. This problematic is considered within a European context. The article sets out some of the major ways in which men relate, or do not relate, to children and young people. These include men's care of, violence to and abuse of children and young people. Drawing on work with the EU Research Network, 'The Social Problem of Men', we locate men's relation to children in the context of men's gendered position within different European societies and 'welfare states'. The final part of this article discusses more research and policy on men, children and childcare. These include somewhat contradictory findings on parental leave, violence and abuse, and professional interventions in Nordic, supposedly 'women-friendly' 'welfare societies'.

 • 361.
  Hedin, Lena
  institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Foster youth's sense of belonging in kinship, network and traditional foster families.: An interactive perspective on foster youth's everyday life.2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis shows that foster youth can be active participants and agents in shaping their own lives, both in terms of developing and breaking relationships. The aim of the thesis is to examine the everyday lives of young people after entering various types of foster families, and to identify processes in various contexts that influence their sense of belonging. Three of the studies are based on in-depth interviews with 17 foster youth, and a fourth study also includes follow-up interviews with 15 of them. The study’s perspective views the family as socially constructed by means of interactive rituals in which both adults and young people are social actors. Study I demonstrates foster children’s motivation and aptitude for academic improvement, even despite previous severe problems in school. The study indicates that their satisfaction with school is related to both the quality of care they receive and their relations with peers. Study II illuminates the importance of both structure and warmth in foster youth’s everyday life. Routines normalize their daily life. Emotional warmth is created through doing things together. In particular, joking and laughing stand out as important inclusion practices. In study III the young people in kinship and network foster families are found to display the strongest social bonds to their foster families, and the young people in traditional foster families the weakest. Including network foster families in the study sheds light on the importance of adolescents’ active involvement in choosing their foster families. Study IV strengthens findings in the previous three studies about the importance of mutual activities and laughing together for the creation of social bonds in the foster family. Over time, adolescents in traditional foster families also have strengthened their social bonds to the foster family. Therapeutic support is found to be more common in the follow-up interview than one year before, and this unmasks the vulnerability of foster youth, and girls in particular. However, foster youth exhibit personal agency by still coping fairly well with their situation. Overall, this thesis shows that the sense of belonging in the family is strengthened if youth negotiate and take part in decisions concerning them and if the family is an ‘open foster family’ in its reception of the youth and their biological parents, but also that humour can serve as a door-opener into the foster family.

 • 362.
  Hedin, Lena
  et al.
  institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.
  Höjer, Ingrid
  Göteborgs universitet.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jokes and routines make everyday life a good life: On ‘doing family’ for young people in foster care in Sweden2012In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 15, no 5, p. 700-715Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to identify inclusion practices in foster families by studying the everyday life of young people entering various types of foster family. Structure and warmth in the family stand out as important dimensions of everyday life. What is not so evident in previous research is the way emotional 'warmth' is created. In particular, joking, gentle teasing, and laughing, which in this paper stand out as important inclusion practices, seem to be rather unknown aspects in foster care, as is the importance of doing things together in everyday life. The young people’s contributions in creating a good family atmosphere are visible in the study, as is their capacity to adapt to a new family. Daily routines normalise the adolescents´ everyday life. Negotiations make them part of important decisions, and may strengthen them as social agents. Foster parents´ positive attitude towards birth family facilitates birth parents´ support to their children. In this case study, mixed qualitative methods are used: interviews, network maps, ‘beepers’, and video recordings in the foster home.

 • 363.
  Hedin, Lena
  et al.
  Univ Orebro, Sch Law Psychol & Social Work, Orebro, Sweden.
  Höjer, Ingrid
  Göteborgs universitet.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Settling into a new home as a teenager: About establishing social bonds in different types of foster families in Sweden2011In: Children and youth services review, ISSN 0190-7409, E-ISSN 1873-7765, Vol. 33, p. 2282-2289Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper provides a glimpse into young people's experiences and understandings of everyday life during their initial stages of placement in various types of foster families. The way family interactions strengthen or weaken the social bond between foster youth and foster family is focused upon. In this study the young people in kinship foster familiesreported the strongest social bonds to their foster families and the adolescents intraditional foster familiesthe weakest. This is in line with previous research. However, youth innetwork foster familieswith whom they were not so close prior to placement also reported rather strong social bonds to the foster family, which is not well known. Including network foster families in the study sheds light on the importance of adolescents' active involvement and agency in choosing their foster family. Examples of family interactions which seem to be crucial in strengthening social bonds, also in traditional foster families, are e.g. fair treatment by other family members, mutual family activities, negotiating to find solutions, and, which is not so well known, humorous joking and laughing together.

 • 364.
  Hedin, Lena
  et al.
  institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Höjer, Ingrid
  Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Why one goes to school: what school means to youngpeople entering foster care2011In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 16, no 1, p. 43-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this interpretative childhood study of 17 boys and girls aged 13–16 years placed in foster families, the experiences and attitudes towards school are explored. The importance of school as an arena for both earning and socialization is emphasized. Data were collected through interviews, network maps and text answers via mobile phone (‘beepers’). Their educational improvement was based on their understanding of scholastic achievement as meaningful for their future, stability in daily routines and the involvement and support of family, peers and teachers. Access to peers at school is important, and group activities facilitate this. Because of their background, foster youth can also be exposed to bullying from peers. Both learning and socialization at school affect their self-esteem

  .

 • 365.
  Hedin Stenmark, Els-Marie
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Johansson, Margareta
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Äldre nyexaminerade akademikers strategier på en osäker arbetsmarknad2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 366.
  Hedström, Jenny
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Kvinnors karriärvillkor: Kvinnliga chefers upplevelser av hinder och möjligheter för karriär och chefskap2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande undersökning har fem kvinnliga mellanchefer, inom den offentliga sektorn intervjuats om sina upplevelser och erfarenheter av hinder och möjligheter för deras karriärutveckling och chefskap. I undersökningen har jag använt kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer. Resultat och analysdelen indelas i fyra olika teman: beskrivning av ledarskap, män och kvinnors chefsegenskaper och ledarstilar, karriär – ambitioner och möjligheter samt familjens betydelse. Under dessa rubriker redovisas resultaten och paralleller dras till human relationsteori, kön som social konstruktion, homosocialitet, möjlighetsstruktur och familjeorientering. Kopplingar görs även till tidigare forskning. Resultaten visar att möjlighetsstruktur, familjeorientering, social konstruktion av ledarskap och kön samt kvinnlig heterosocialitet tolkas som hindrande faktorer samtidigt som ledaregenskaper och sociala nätverk tolkas som möjlighetsfaktorer för kvinnors karriärutveckling och chefskap.

 • 367.
  Heimbrand, Therese
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Upplevelser av en yrkesroll: En studie om handledare på socialpedagogiska gruppverksamheter2007Student thesis
 • 368.
  Helin, Marie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Hammarlund, Katarina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  ”Någonstans i mitten”: En diskurspsykologisk och intersektionell studie av unga ”invandrartjejers” identitetsskapande.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att se vad situationen att positioneras som “andra generationens invandrare” har för inverkan på identitetsskapandet hos unga kvinnor. Vi använder oss av ett diskurspsykologiskt och intersektionellt angreppssätt där vi vill synliggöra de identiteter, det vill säga de subjektspositioner de unga kvinnorna intar, tillskrivs och erbjuds i interaktionen. Med detta vill vi nå en ökad förståelse för och kunskap om vilka konsekvenser, möjligheter och/eller begränsningar denna position har för den enskilda individen. Vi ämnar synliggöra de processer som samverkar och påverkar de unga tjejernas identiteter. Det vi funnit är att det genom ett aktivt skillnadsskapande hos respondenterna konstrueras ett delat samhälle där en tolkningsrepertoar kring “vi” och “dem” används aktivt. Detta diskursiva sammanhang gör vissa subjektspositioner möjliga och andra omöjliga. De mest framträdande subjektspositionerna som framkommer av vår analys är “den stolta invandraren”, “den problemtyngda invandrartjejen” och den dubbla positionen som “svensk” och “icke-svensk”.

 • 369.
  Helldin, Rolf
  et al.
  Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen.
  Dwyer, HelenStockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen.Allodi Westling, MaraStockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen.
  Specialpedagogiska nybyggare: En historisk antologi om organisation, funktionshinder och särskilt stöd under 1900-talet2011Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Antologin innehåller texter om Karin Danell och Charlottendals skolhem, den första specialskola för elever med grav språkstörning (av Agneta Ahlin-Emilsson); om Alfhild Tamm, en pionjär inom läs- och skrivforskning (av Toura Hägnesten); om systrarna Runströms och Björsgårdens skol- och feriehem i Leksand (av Torsten Lundberg); om specialpedagogiska synsätt i läroplaner (av Gunilla Sandberg); om en skoldaghem i Mälardalen (av Elisabet Ekegren Johansson); om livet på en institution för personer med utvecklingsstörning (av Ingela Lindkvist Larsson)

 • 370.
  Hellman, Nina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Suicidprevention: - En kvalitativ fallstudie på nationell och lokal nivå ur ett intersektionellt perspektiv.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mellan 1300-1500 personer avlider varje år i Sverige till följd av självmord. Det innebär att betydelsefulla medmänniskor och viktiga samhällsresurser försvinner. Denna studie undersöker det självmordsförebyggande arbetet på nationell och lokal nivå i Sverige. Den kvalitativa undersökningen har skett genom textanalys av en nationell rapport med nio suicidpreventiva strategier. Rapporten har tagits fram på regeringens begäran. Semistrukturerade samtalsintervjuer har vidare ägt rum med åtta personer inom Västerås kommun och landstinget i Västmanland. Detta för att ta reda på hur implementeringsnivån av suicidprevention ser ut i empirin. Gemensamt för intervjupersonerna är att samtliga besitter någon form av yrkeserfarenhet i relation till suicidfrågor. Resultatet i analysen har framställts med hjälp av en intersektionell teoribildning. Ett intersektionellt perspektiv medvetandegör kön, klass, etnicitet och ålder samt skärningspunkterna dem emellan. Abstrakta förhållningssätt och en individualiserad neutralitet i regeringsrapporten har ställts i kontrast till de informella normer som framträtt under samtalsintervjuerna. Studien visar att suicidprevention på nationell nivå och implementeringsnivå skiljer sig åt. Slutsatsen är att resursfördelningar inom kommun och landsting påverkas av rådande köns-, klass-, etnicitets- och åldersnormer i samhället. Denna synvinkel hade inte varit möjlig att utforska genom att enbart granska den nationella nivåns förhållningssätt till suicidprevention.

 • 371.
  Helmersson, Viktor
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Världens äldsta yrke: Men vad innebär det att vara sexarbetare i Sverige idag?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a qualitative study inquiring ”What does it entail to be a sex worker in Sweden today?” Four female sex workers were interviewed in semi-structured interviews. Using methods for reflexive analysis, interpreting the interviews and their context theoretically through notions of Competence and Stigma, the results of this study shows that sex workers may be both competent agents and stigmatized. This informs the understanding of sex work, stigma and how learning, subjective room for action and social agency can be aggravated or hindered by stigma. The results are viewed in the context of Swedish legislation against sex purchase in relation to previous research which shows that said legislation is problematic. This study recommends; further studies on varieties of competence, room for action and social agency among sex workers; further studies on how sex workers subjective room for action is affected by the Swedish law against sex purchase; further studies on how the Swedish law against sex purchase affect sex workers prospects for learning; studies on how stigma and discrimination against people in socially vulnerable and/or excluded groups affect individual learning; as well as updated estimations on the prevalence of male, female and transgender sex workers in Sweden. It is also suggested that Sweden could look to other countries for constructive ideas on how to reform sex purchase laws. In this context, New Zealand and Germany are mentioned specifically. 

 • 372.
  Herz, Marcus
  et al.
  Malmö högskola.
  Kullberg, Christian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Genusmedvetet socialt arbete2012In: Genus i socialt arbete / [ed] Kullberg, Christian., Herz, Marcus., Fäldt, Johannes., Wallroth, Veronica. & Skillmark, Mikael., Malmö: Liber, 2012, p. 72-100Chapter in book (Other academic)
 • 373.
  Hessami, Arzoo
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vara muslim i Sverige: Enkvalitativ forskningsstudie om muslimska individers upplevelser, bemötande ochintegration i det svenska samhället2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to increase the understanding of the Muslim minorities’ background, identity, values and experiences. To get answers for the purpose of the study, I interviewed five Muslim respondents. I have used the hermeneutic method and I have used some of my preunderstamdings and impressions in order to interpret and understand the respondents’ experiences. Five scientific articles have been used in this study, which deals with various phenomena about Islam and Muslims in Canada, Sweden, Germany and Norway. Articles about how the Muslim veil is met, what lies behind negative attitudes towards Muslims, integration and segregation and discrimination against Muslims. Two theorists who I considered to be suitable for my study were Taylor and Abbasian, who talks about the importance of recognition and integration in interaction with each other in society.

  The result of the study is that respondents want to retain their Muslim values and their identity. The values and identity must be respected and accepted by the rest of the society. The respondents do not believe that media has recognized a fare image of Muslims, and it has given the wrong image of Muslims among the western world.

 • 374.
  Heyda, Dominika
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Delaktig eller överkörd: En kvalitativ studie om bemötande mot brukare med psykiskafunktionshinder under samordnade vårdplaneringarIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien behandlar bemötandet under det samordnade vårdplaneringsmötet, en vårdsituation där brukaren ofta har en utsatt position. Under dessa möten ska deltagarna gemensamt komma fram till lösningar för brukarens eftervård och situation efter utskrivning från psykiatrisk avdelning. Syftet med min studie är att beskriva och bidra med kunskap och förståelse om hur brukare med psykiska funktionshinder blir bemötta utav personal under samordnade vårdplaneringsmöten. Studien belyser frågan utifrån personalens synvinkel. Studiens empiriska data har samlats in genom kvalitativa intervjuer som utgår från olika samtalsområden, där respondenterna relativt fritt får själva berätta om sina upplevelser om bemötandet av brukare. Empirin är hämtad från en medelstor kommun i Mellansverige. Empirin har analyserats med hjälp av Habermas teori om kommunikativt handlande och teorin om samtidsdiagnosen (livsvärld och system) för djupare förståelse för de mekanismer som kan påverka bemötandet under vårdplaneringsmötet. Teorin bidrar till att förstå deltagarna under vårdplaneringsmöten har sina egna normer, värderingar och kulturer som formar och påverkar deras handlingar och bemötande, men även de lagar, regler och strategier som präglar kommun och landsting. Tidigare forskning om vårdplaneringsmöten inom en annan sektor visar att de föreskrifter i hälso- och sjukvårdslagar som tar upp vikten av delaktighet och inflytande inte efterföljs under vårdplaneringar. Resultatet visar att variationen av vårdplaneringsmötena och bemötandet beror på uppsättningen av människor som ska delta under mötena. Det finns vissa riktlinjer för vårdplaneringsmötets genomförande, men få känner till dessa, vilket gör att vårdplaneringsmötets genomförande hänger på deltagarna och personen som leder mötet. Ifall personen ifråga har en bra mötesteknik kommer brukaren till tals och blir delaktig i mötet.

 • 375.
  Hjalmarsson, Mattias
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Fotbollssupportrar: Supporterperspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver den verklighet fotbollssupportrar lever i. Fem supportrar ger sina syner på deras omgivning och jämförandet mellan att vara ett fotbollsfan och en huligan. Fotbollssupportrarna har fått ge sina åsikter på det allmänna inom läktarkulturen och supporterskapet. Främst har ämnen som supporterskap, huliganism, deras egen betydelse samt den svenska läktarkulturen diskuterats och förvandlats till spännande svar. Med hjälp av Grundad teori har jag samlat det empiriska in materialet och bearbetat dessa intervjuer samt analyserat dessa steg för steg. Slutligen har det gett mig en uppsats som berättar varför supportrarna bråkar, om säkerheten på arenorna och även deras uppfattning om att vara en supporter.

  Syftet har varit att få en insikt i supporterskapet och jag förväntar mig att uppsatsen skall ge supporterkritiker och andra intresserade utomstående andra perspektiv och ökad förståelse. Vidare kan även uppsatsen fungera som ett komplement eller en bas för framtida nationell forskning kring ämnet.

 • 376.
  Hoff, Jessica
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  En sociologisk reflektion över psykiatrin.: Exemplet ADHD.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa är utförd utifrån en hermeneutisk ansats med syftet att skapa en förståelse för hur individer som är diagnostiserade med ADHD erfar, definierar samt förhåller sig till sin problematik.

  Empirin består av fem semistrukturerade intervjuer med vuxna människor som alla erhållit diagnosen ADHD. Intervjumaterialet har analyserats med utgångspunkt i anpassningsteorin enligt Merton, kunskapssociologin enligt Berger och Luckmann samt KASAM genom Aron Antonovsky. Intervjuerna visar att respondenterna upplever sig leva i ett strukturellt utanförskap med begränsade möjligheter att förändra sin situation. Att leva i ett stress-samhälle anses heller inte vara gynnsamt för de individer med ADHD-relaterade svårigheter, svårigheter som tangerar gränsen till att kunna betraktas i termer av stressrespons. Vad som dominerar utsagorna är dess tydliga referens till den psykiatriska förklaringsmodellens dominans vilken inverkar menligt på de diagnostiserades realisering av målbilder till förmån för en tämligen tydlig fokusering på begränsningar.

  Sammantaget utgör ADHD med stor sannolikhet exempel på en multifaktoriell problematik med tät koppling till externa, strukturella faktorer. Det är således hög tid att på allvar ifrågasätta det psykiatriska paradigmets dominans som enskild förklaringsmodell.  

 • 377.
  Holm, Daniel
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Merivirta, Adam
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Rollens Kompromiss: En studie om rollproblematik i det moderna samhället2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie sökte att forma en förståelse kring rollens problematik. Studien undersöker hur individen upplever missnöje i de aspekter som rollen bygger på, och den underliggande problematik som rollen präglas av. Syftet med denna uppsats har varit att studera giltigheten hos ett antal centrala teorier om rollkonflikt, för att belysa rollens problematik i det moderna samhället. Studiens formgivning är kvalitativ med hermeneutik som metodförankring där empiri framkom via intervjuer. Det teoretiska ramverket består av interaktion och rollteorier, rollkonflikt utifrån den symboliska interaktionismen, Goffman, Salazar, Mackey och gruppteori utifrån Fine. Resultatet pekar mot en ständigt bakomliggande kompromiss från individen, utifrån fem teman: Rollen, missnöjets problematik, missnöjets koexistens och dess födsel, att hantera missnöjet och välbefinnande. Dessa teman visade hur förväntningar föder aspekter av rollen, positiva som negativa, där de negativa aspekterna kan ge upphov till ett missnöje. Missnöjet kan leda till ett försämrat välmående beroende på hur det hanteras, det vill säga beroende på hur individen hanterar denna ”rollens kompromiss”.

 • 378.
  Holmberg, Anna-Lena
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under det senaste decenniet har kvinnor gjort ett utträde på arbetsmarknaden. De har gått från att vara hemmafruar till yrkesarbetande. Närmare 1,2 miljoner kvinnor var hemmafruar i Sverige på 1960-talet, idag är de endast 48 000. Jag ville ta reda på vad det innebär att var hemmafru idag för hemmafruarna själva. Jag har utgått från min frågeställning; Vad innebär det att vara hemmafru idag? Hur ser de på förväntningarna som riktas mot dem? Vad finns det för mål och motiv för dessa kvinnor att bli hemmafruar? Hur upplever de sin position som hemmafruar? Jag har genomfört mitt arbete utifrån Grundad teori då jag ville få fatt i vad det innebär för dagens hemmafruar själva utan att utgå från någon bestämd teori. För att få fram detta har jag intervjuat fem kvinnor. Resultatet visade att dagens hemmafru är en kvinna som under en fas i livet har valt att stanna hemma från arbetslivet för att ta hand om sina barn, ett val som de haft ekonomisk möjlighet att välja i kombination med att de upplever att det dem gör har ett värde samt att det är meningsfullt. De har valt en livsföring utifrån det som har ett värde för dem.

 • 379.
  Holmberg, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Klemenjak, Stefani Febe
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Jag tar ledningen direkt: - En diskurspsykologisk studie om språkliga konstruktioner av kön i barnlitteratur2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera språkliga konstruktioner av kön i tio barnböcker publicerade de senaste fem åren. Som teoretiskt ramverk har vi utgått ifrån socialkonstruktionismen som diskursanalysen vilar på. Därtill har vi valt att utgå från ett genusperspektiv med en samling teoretiska begrepp som kan kopplas till detta. Vi har använt Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och Judith Butlers teori om performativitet. Metoden vi valt att använda oss av är diskurspsykologi och vi har använt de analytiska begreppen subjektsposition, tolkningsrepertoar, faktakonstruktion och kategorisering för att studera vårt material. I resultatet kom vi fram till sex olika teman som innefattat tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Det första temat handlar om att pojkar konstrueras som rationella i relation till känslosamma flickor som behöver korrigeras. Det andra temat handlar om hur omhändertagande attribueras som feminint genusattribut. Det tredje temat belyser hur risktagande beteende konstrueras som maskulint genusattribut. Tema fyra visar hur män och pojkar konstrueras som handlingskraftiga medan flickor och kvinnor illustreras som passiva och beroende. Vårt femte tema handlar om hur könstillhörighet påverkar självförtroendet hos en karaktär och slutligen beskriver vi i det sjätte temat normbrytandets svårigheter. Sammanfattningsvis har vi sett tydliga exempel på traditionella könsdikotomier.

 • 380.
  Holmberg, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Klemenjak, Stefani Febe
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  ”Jag tar ledningen direkt”: En diskurspsykologisk studie om språkliga konstruktioner av kön i barnlitteratur2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera språkliga konstruktioner av kön i tio barnböcker publicerade de senaste fem åren. Som teoretiskt ramverk har vi utgått ifrån socialkonstruktionismen som diskursanalysen vilar på. Därtill har vi valt att utgå från ett genusperspektiv med en samling teoretiska begrepp som kan kopplas till detta. Vi har använt Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och Judith Butlers teori om performativitet. Metoden vi valt att använda oss av är diskurspsykologi och vi har använt de analytiska begreppen subjektsposition, tolkningsrepertoar, faktakonstruktion och kategorisering för att studera vårt material. I resultatet kom vi fram till sex olika teman som innefattat tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Det första temat handlar om att pojkar konstrueras som rationella i relation till känslosamma flickor som behöver korrigeras. Det andra temat handlar om hur omhändertagande attribueras som feminint genusattribut. Det tredje temat belyser hur risktagande beteende konstrueras som maskulint genusattribut. Tema fyra visar hur män och pojkar konstrueras som handlingskraftiga medan flickor och kvinnor illustreras som passiva och beroende. Vårt femte tema handlar om hur könstillhörighet påverkar självförtroendet hos en karaktär och slutligen beskriver vi i det sjätte temat normbrytandets svårigheter. Sammanfattningsvis har vi sett tydliga exempel på traditionella könsdikotomier.   

 • 381.
  Holmberg, Erika
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Friskfaktorer på arbetsplatsen: En kvalitativ studie om lärarens vardag2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många människor går till jobbet och håller sig friska under en lång tid. Vad som karaktäriserar dessa individer och deras arbetsplatser avser denna undersökning att ta reda på. En explorativ studie genomfördes genom att intervjua åtta lärare och två rektorer från två olika skolor angående friskfaktorer i lärarens vardag. Resultatet av deras reflektioner har sammanställts i sju områden som påverkar lärarens hälsa; organisation, ledarskap, lärarroll, arbetsuppgift, kollegor, elever och individen. Sammanställningen visar att bilden av friskfaktorer är komplex och att det är många faktorer som påverkar individen. Undersökningen syftade även till att ta reda på eventuella likheter och skillnader i hur rektorer och lärare reflekterade och huruvida detta påverkade arbetsplatserna. I stort sett gick lärarnas och rektorernas svar hand i hand, men i praktiken kunde skillnader uppstå. Observationer i klassundervisning har även genomförts före varje intervju med lärarna.

  Resultatet analyseras utifrån Fromms teori om människans grundläggande behov, Antonovskys känsla av sammanhang, erkännandeteorin och slutligen Habermas teori om det kommunikativa handlandet. Avslutningsvis ges förslag om framtida forskning.

 • 382.
  Holmberg, Kristina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Avdelningschefers syn på verksamhetsförlagd utbildning, VFU2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
 • 383.
  Holmbom, Marie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att få ett riktigt jobb: En studie om att nå anställning på den reguljära arbetsmarknaden utifrån arbetstagares med funktionsnedsättning, arbetskonsulenters och arbetsgivares perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många människor lever med en funktionsnedsättning som upplevs inverka negativt på arbetsförmågan. Arbete ses som ett medel för att uppnå normalisering. Personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd (LSS personkrets 1) kan många gånger ha svårare att få ett arbete än personer med andra funktionsnedsättningar. Den här studien intresserar sig för vilka erfarenheter dessa personer kan ha i försöken att uppnå  en anställning samt hur ett arbetssätt för att stötta dessa personer till anställning skulle kunna utformas. Detta görs genom intervjuer med fyra deltagare från företaget Misa AB (en daglig verksamhet med arbetslivsinriktning), samt deras arbetskonsulenter och arbetsgivare. En hermeneutisk ansats används som metodologisk utgångspunkt med ambitionen att nå en så djup förståelse för de här människornas upplevelser som möjligt. Till hjälp för att försöka lyfta resultatet till en högre abstraktionsnivå används teorier kring Känsla Av Sammanhang (Antonovsky 2005), disciplinering och stigma (Foucault 2003, Goffman 1972) samt teorier kring den nya ”kunskapsekonomin” av Giddens (2007). I forskningsöversikten framkommer bland annat att det finns olika synsätt på funktionsnedsättning, det medicinska synsättet som lägger ansvaret på individen att anpassa sig, och det sociala som ser en funktionsnedsättning som relationell och som något som skapas av hinder i omgivningen. De huvudsakliga resultaten i den här studien visar att ett individualiserat stöd är viktigt för möjligheten att uppnå anställning. Personen behöver vara involverad i sin egen process och arbetet bör matchas mot personens intressen och kompetens. Att eftersöka meningsfullhet i arbetet utgör en tydlig framgångsfaktor. Även hanterbarhet och begriplighet har påverkan på möjligheten att få en anställning. Resultaten visar att personerna emellanåt upplever sig stigmatiserade och emellanåt kan bli utsatta för diskriminering. I analysen framkommer att det stöd en person kan få av sin arbetskonsulent och sin arbetsgivare har tydliga kopplingar till disciplinering, vilket kan bidra till en stigmatisering. En arbetskonsulent på ett företag som exempelvis Misa kan riskera att bidra till stigmatisering och bör vara medveten om verksamhetens disciplinerande och stigmatiserande verkan för att kunna utforma ett adekvat stöd. Resultaten visar bland annat att utbildning om funktionsnedsättning för olika instanser i samhället anses vara en viktig insats för att komma tillrätta med fördomar och öppna upp arbetsmarknaden för personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd. Slutligen framkommer att företagens ekonomi samt samhällsekonomin har en grundläggande betydelse för möjligheten att uppnå anställning. Socialförsäkringssystemet kan skapa en inlåsningseffekt som hämmar anställning, då denna utgör en tryggad ekonomi för individen. Om personen inte känner sig helt säker på att denne klarar av ett arbete, kan det innebära att anställningserbjudanden avböjs till förmån för att fortsätta att försörja sig genom ersättningar från försäkringskassan. 

 • 384.
  Holmbäck, Pernilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Martinez, Laura
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lärares skyddsverkande roll för barn som far illa: En kvalitativ studie om hinder och möjligheter att förhålla sig till anmälningsplikten i skolan ur ett organisatoriskt perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study at hand is to research how teachers in elementary school can utilize the duty to report, with their knowledge of children getting in harm’s way, as well as which organizing approaches they consider that will affect their situations. The study is made with an abductive approach through qualitative semi-structured interviews and is analyzed through the organization- and cooperationtheory. The result suggests that teachers follow their duty in many situations, but the organization structure also affect the teacher’s prerequisites negatively. The teachers experience to have a greater knowledge about abused and neglected children that are living in these poor conditions. The routines and support that are available in different schools can differ immensely, and a standardization of the routines would be a cunning factor for the school as an organization to follow the law in an as legitimate way as possible.

 • 385.
  Holmer, Felicia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kull, Angelica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ”Inte en faktisk sjukdom”: En kvalitativ studie om förutsättningarna för ett gott bemötande gentemot klienter med psykisk ohälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 386.
  Holmgren, Emelie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Wernersson, Elin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Jag tror på ett nära ledarskap": En grundad teori om ett framgångsrikt ledarskap utifrån HR-konsulter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Human resources are an increasingly growing profession that works closely with both managers and employees. By examining successful leadership from an HR perspective, the present study aims to contribute with an interesting point of view based on the fact that HR as a profession in particular possesses both leadership and employee perspectives. In order to delimit the study within the broad professional area that HR is, the focus was directed on HR consultants. The purpose of the study is thus to find the main issue of HR consultants' experience of successful leadership. With grounded theory as method approach, a qualitative study has been conducted aimed at generating theory based on data through openness to what appears in the field and with distance from existing theories. Ten interviews were conducted with HR consultants from different workplaces to discover their experience of successful leadership. The result shows that the respondents' main concern consists of interaction between the manager and employees who are managed through the core category presence in social interaction. Thus, the generated theory consists of the core category and another six categories as well as their relation to the core category which together answer the study's research question and thus constitute a theoretical model.

 • 387.
  Holmgren, Jessica
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Postkoloniala blickar på konstruktionen av ”den Andre"2014In: Vårdvetenskap och postmodernitet: en introduktion / [ed] Henrik Eriksson, Lund: Studentlitteratur , 2014, 1, p. 113-144Chapter in book (Other academic)
 • 388.
  Holtter, Irja
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Borta bra men hemma bäst!: En studie av äldre bosnier och deras anhöriga i Hallstahammar2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under åren 1999-2001 genomförde Socialstyrelsen en satsning på anhörigstöd i olika fomer. Satsninen heter Anhörig 300 och riktar sig till anhöriga av olika slag som kan tänkas vara i behov av stöd. Inom denna satsning har Hallstahammars kommun i Västmanland startat ett projekt som riktar sig till anhöriga till de äldre bosnier som bor i kommunen. Dessa kom till Hallstahammar i samband med kriget i forna Jugoslavien i början av 1990-talet. Projektet heter Vägar för InvandrarAnhöriga (VIA).

  Parallellt med projektet har en studie av de äldre bosnierna och deras anhöriga gnomförts vid Centrum för Välfärdsforskning. Studien har fokuserat på frågor kring vilka behov av hjälp de äldre har, hur mycket hjälp de får av anhöirga, hur både äldre och anhöriga upplever sin situation och vilken kunskap om och inställning till svensk äldreomsorg de har. Data har insamlats dels genom en enkät till de äldre, en enkät till de anhöriga och djupintervjuer med personer ur båda grupperna.

 • 389.
  Homann, Catharina
  Mälardalen University, Department of Social Sciences. Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Bruksandans betydelse för organisationskultur, kommunikation och social identitet - ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie har utgått ifrån ett sociologiskt socialpsykologiskt perspektiv. Uppsatsen har haft för avsikt att studera bruksandans betydelse i en industriorganisation och i relation till det omgivande samhället utifrån det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism och där hermeneutik och den hermeneutiska forskningsprocessen används som metod för tolkning av insamlade data. Dess syfte har varit att undersöka och synliggöra bruksandans betydelse för kommunikation, för sociala identiteter och för kulturen i organisationen. Den har avsett att svara på frågor om på vilket sätt individerna i organisationen kommunicerar; hur de sociala identiteterna skapas och reproduceras; och på vilket sätt bruksandan främjar eller hindrar en utveckling av den gemensamma organisationskulturen i anpassningen till en global marknad.

  Jag har kommit att se bruksandan som ett fenomen och ett uttryck för en institution som präglas av de normer och värderingar som etablerats över generationer och som på olika sätt ännu lever kvar i de brukssamhällen som finns runt om i Sverige. Bruket har i många samhällen fungerat som den huvudsakliga arbetsgivaren och har av många ansetts som en trygghet, i form av närhet, men också som möjlighet till sysselsättning och som inkomstkälla.

  Bruksandan visar på skarpa gränsdragningar mellan individer och grupper inom organisationen. Det finns en djupt rotad uppdelning i sociala kategorier, arbetare och tjänstemän, vilken innefattar vad man arbetar med, med vem man samarbetar och hur man kommunicerar. Arbetsgruppen blir här en viktig del för den enskilde individen i formandet av den sociala identiteten och för gemenskapen.

  Förändringar möts ofta med misstänksamhet. Starka krafter bevarar och reproducerar det kollektiva tänkande som organisationen präglas av. Här är det viktigt att notera att detta kollektiva inflytande över den enskilde individen kan verka hindrande för individens självständighet och för organisationens utveckling. Hos den enskilde individen uttrycks en uppfattning om förändring som positiv och något som välkomnas samtidigt som denna önskan om förändring har svårt att slå rot och vinna gehör då gruppen eller kollektivet intar en ofta vedertagen negativ inställning och där man skyddar etablerade samverkansformer och mönster.

 • 390.
  Hussein, Jill
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Persson, Helen
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Offer för delaktighet, ansvar, rättigheter och omsorg?: En diskurspsykologisk studie om det våldsutsatta barnets konstruktion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera den språkliga konstruktionen av det våldsutsatta barnet utifrån SOU-rapporter (statens offentliga utredningar). Som teoretiska och metodologiska utgångspunkter har vi utgått ifrån socialkonstruktionism och diskurspsykologi. Därtill har vi integrerat feministisk teoribildning med betoning på genus. Som metod har vi utifrån diskurspsykologi valt att använda Edleys analysmodell bestående av tolkningsrepertoar subjektsposition samt ideologiska dilemman. I vårt resultat kom vi fram till fem olika tolkningsrepertoarer innefattande två subjektspositioner vardera. Första tolkningsrepertoaren belyser barnet som offer i form av brottsoffer och omyndig. Vår andra tolkningsrepertoar behandlar delaktighetens svårigheter gällande det aktivt deltagande barnet och det passivt deltagande barnet. Tredje tolkningsrepertoaren uppmärksammar barnet i förhållande till rättigheter där vi lyfter barnet som ägare av rättigheter samt barnet som underordnad rättigheter. Tolkningsrepertoar fyra ser till barnet relaterat till ansvar utifrån det ansvarstagande barnet och barnet under vuxnas ansvar. Den femte tolkningsrepertoaren skildrar barnet i relation till omsorg där vi i vårt material kunnat utläsa den omsorgsfulla mammans barn samt den våldsutövande pappans barn. Sammanfattningsvis har vi utläst den komplexitet som råder gällande det våldsutsatta barnets delaktighet i relation till omsorg och rättigheter.

 • 391.
  Huynh, Mary
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Wallenius, Veronica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Barn till svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda föräldrar: Ur skolkuratorers perspektiv2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka hur skolkuratorer arbetar med att identifiera och stötta barn till svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda föräldrar. Tidigare forskning visar att kompetens är betydande för kvalitén i arbetet med barn som har en eller flera föräldrar med svagbegåvning eller lindrig utvecklingsstörning. Studiens resultat tematiserades utifrån frågeställningarna där systemteori kunde kopplas till resultatet. Skolkuratorerna beskriver problemen och lösningarna utifrån deras perspektiv och hur de olika systemen påverkar varandra. Resultatet av studien visar att barn till svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda föräldrar inte är osynliga i skolan utan tvärtom är duktiga på att signalera när något är fel. Skolkuratorerna menar att det är pedagogernas uppgift att tolka och uppfatta signalerna. Huruvida pedagogerna gör det beror på kompetensen. Kompetens är en viktig faktor i arbetet med barnen och kan kategoriseras i olika typer. Skolkuratorerna understryker hur viktigt det är med insatser och resurser för dessa barn och att hjälpa dem i tidig ålder. Skolkuratorerna efterlyser ett bättre samarbete mellan skola och socialtjänst, något som de för dagen inte anser att det finns. Vidare visar studien att barn till svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda kan vara en riskgrupp när det kommer till omsorgssvikt, till följd av att föräldrarna inte inser vikten av barnens behov.

 • 392.
  Hägg, Birgitta
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Spännande och skrämmande: Om upplevelsen av att leva nära människor från andra kulturer2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur mötet med och närvaron av människor från andra kulturer upplevs av majoritetsbefolkningen, bakgrunden är att migrationsfrågorna diskuteras både på politisk nivå och i vardagslag mellan människor i Sverige. År 2001 öppnades en flyktingförläggning på den ort där studien är genomförd, och då platsen är liten blev de asylsökande ett märkbart inslag i samhället. Då lokalbefolkningens upplevelse av att leva i ett mångkulturellt samhälle undersöktes användes Grundad teori som metod. Fem djupintervjuer genomfördes, men även anteckningar från en samling om de asylsökandes situation i samhället, samt insändare i lokaltidningen, användes som data. Resultatet blev att en kärnkategori har utkristalliserats; en ambivalens mellan ett positivt intresse för och misstänksamhet emot de asylsökande har uppdagats. Ambivalensen mellan dessa två poler finns, med skiftande balans, inom alla informanterna. Positivt intresse, nyfikenhet, positiva erfarenheter, förståelse och respekt för, och en önskan om samhörighet med, de asylsökande, medlidande samt en insikt i och tacksamhet för den egna situationen märks bland de positiva aspekterna. Till misstänksamheten hör negativa erfarenheter, brist på respekt, ett ansvarsöverlämnande, åsikten att det annorlunda är störande samt ett avstånd till de nytillkomna. Resultatet visar även att majoritetsbefolkningen blivit van vid att leva nära människor från andra kulturer.

 • 393.
  Hässelbäck, Ronja
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lika inför lag?: Könsskillnadens roll i det vardagliga dömandet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jämställdhet är en stor debatt och denna undersökning gjordes för att se om en gärningsmans kön kunde vara av betydelse i hur människor dömer. Tidigare forskning visade på skillnader mellan könen och attityder kring förbrytare. Deltagarna bestod utav 237, varav 92 kvinnor, läste en av fyra olika versioner utav en vinjett där gärningsmannens kön och brottsbakgrund varierades. Deltagarna skattade vad som ansågs vara ett passande straff samt attityder kring gärningsmannen. Det fanns skillnader mellan om gärningsmannen var tidigare straffad eller inte inom den kriminella stämpeln, och korrelationer mellan empati och aggressivitet, lämpligt straff och kriminalitet stämpeln, samt mellan lämpligt straff, aggressivitet och kriminalitet stämpeln. Sammanfattningsvis visade resultaten skillnader mellan förbrytare. En kvinnlig återfallsförbrytare ansågs mer som en kriminell och mer aggressiv, än vad en manlig återfallsförbrytare gjorde. Även om män och kvinnor hade liknande attityder kring kriminella så verkade den kvinnliga könsrollen vara utav betydelse om hon var kriminell.

 • 394.
  Högback, Ida
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lindström, Frida
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Alla ska kunna gå till skolan": En kvalitativ studie om mobbning2014Independent thesis Basic level (university diploma), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien hade som syfte att belysa det arbete som skolor utför inom området mobbning, vi valde att lägga fokus på insatser och förebyggande arbete. I studien valde vi även att se närmare på vilka handlingsplaner som finns utformade inom skolan samt hur synen på mobbning ser ut hos skolpersonal. Studien belyser relevant tidigare forskning och teorier samt grundar sig på en kvalitativ metod. Intervjuer med skolpersonal genomfördes för att kunna visa på ett tydligt resultat i hur arbetet med mobbning ser ut i praktiken. Resultatet visade på att skolpersonal hade en betydande roll och det var av intresse att undersöka hur deras verklighet ser ut i praktiken. I studien framgick det även att alla skolor utgick från olika handlingsplaner och att det förebyggande arbetet hade en stark koppling med det samarbete som fanns med andra verksamheter. Slutligen förs en avslutande diskussion där paralleller dras med resultatet samt förtydligas egna åsikter inom området. 

 • 395.
  Iliou, Effi
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nyberg, Liselotte
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Den socialt integrativa modellen: En kvalitativ studie om arbetet med elevhälsa i en skola2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 396.
  immerstrand, jonathan
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Ahlén, Christoffer
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  SÄLLSKAPSSPELSFÖRENINGARS BETYDELSE FÖR DELTAGARNA.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studies syfte har varit vad deltagandet i sällskapsspelsföreningar har för betydelse för deltagarna, samt de som är verksamma i föreningen. Studiens resultat baseras på semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter, fyra medlemmar i olika föreningar och fyra ansvariga inom föreningarna. För att analysera respondenternas svar har dessa jämförts med Collins (2004) teori om interaktionsritualer och Bourdieu (1986) kapitalteori för att undersöka deltagande inom sällskapsspelsföreningar och dess betydelse för deltagarna. Studiens resultat visar på den vikt respondenterna lägger vid den sociala samvaron inom deras respektive föreningar.  Inom föreningen finner deltagarna en trygghet bland andra likasinnade då de får möjlighet att vara sig själva och utöva sina intressen med andra, som delar dessa intressen. Deltagarnas egna åsikter om vilken betydelse sällskapsspelsföreningar har för just dem, har överlagt varit liknande. Majoriteten av respondenterna uppger att de både fått känslor av gemenskap inom sina respektive föreningar och ger intryck av att föreningarna har en stor betydelse för dem själva. Författarna anser själva att sällskapsspelsföreningar kan vara bra mötesplatser för människor som söker en gemenskap och en trygg miljö, då föreningarna jobbar aktivt med att skapa en bra social samvaro där målet är att alla kan vara med och är välkomna. 

 • 397.
  Isacsson, Emma
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Malmlöf, Marie
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Korttidsfrånvaro ur arbetsledarnas perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 398.
  Isaksson, Kerstin
  et al.
  National Institute for Working Life, Stockholm, Sweden .
  Johansson, Gunn
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Lindroth, Siv
  National Institute for Working Life, Stockholm, Sweden .
  Sverke, Magnus
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Women’s career patterns in Sweden: A life event approach2006In: Community, Work and Family, ISSN 1366-8803, Vol. 9, no 4, p. 479-500Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although research on and models of career patterns are often implicitly assumed to be of general validity, they are usually coloured by their cultural, ethnic and historical background and by a lack of gender perspective. One of the most critical research gaps concerns changes and transitions in women's careers. The general aim of this paper is to describe career patterns over the life course of women born in the 1950s in Sweden - in terms of shape, level and stability. Data were collected from work histories in the interviews of a sample of Swedish women aged 43 (n = 109) as part of a longitudinal study. Career patterns were plotted based on life events related to education, family and work. Results revealed relative stability of labour force participation, but not of work hours over the life course. Most of the women worked part time taking care of children for a varying number of years. Continuous full-time work (from 16 to 43) was highly unusual and almost entirely limited to women without children. Nevertheless, career progress in terms of moving to higher career levels was a common feature of the cohort albeit largely restricted to female-dominated occupations. The significance of a generous welfare state supportive for women's career opportunities as well as a highly gender-segregated labour market are discussed. A tentative new model of career patterns, taking account of women's experiences and sensitive to welfare state context, is proposed, as a basis for future research with larger and more diverse samples.

 • 399.
  Isaksson, Tobias
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Karlsson, William
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Kommunikation- Ledarens verktyg i skapandet av en organisationskultur2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie inom grundad teori synliggör hur en formell ledare vid en organisation arbetar för att få olika individer att arbeta mot samma mål. Vi har till största delen använt oss av intervjuer för att samla in data om hur denne arbetar för att skapa ett gemensamt narrativ, och en delad historia. Att som ledare kunna kommunicera med olika typer av individer har visat sig vara mycket viktigt för att skapa en gemenskap. Det är denna gemenskap som möjliggör organisationskulturen som tillsammans skapas, och upprätthålls av alla medlemmar. I denna kultur måste hela tiden värderingar och normer förhandlas för att fungera i den kontext de råder i. För att möjliggöra en organisationskultur som fungerar och där medlemmarna känner en tillhörighet, har fokus sökt sig till ledarens förmåga att kommunicera och arbeta för målet och med de anställda. Kommunikation som begrepp har lämnats stort utrymme i denna studie då samtliga informanter under intervjuerna påvisat detta som primärt och utgöra den mest betydande faktorn i skapandet och upprätthållandet av en organisationskultur.

   

  I denna studie har vi valt att inte intressera oss för kultur såsom etniska kulturer och könsbundna kulturer, istället har vi valt att undersöka hur en ledare arbetar för att nå en färdig produkt i form av en fungerande organisationskultur. För att ta reda på hur detta går till har vi valt att studera två olika branscher, nämligen entreprenadbranschen och livsmedelsbranschen.

 • 400.
  Iversen, Clara
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Inte bara invandrare?: Diskursiva villkor för våldsutsatta tjejer i etniska minoritetsgrupper2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  A mapping process is ongoing in Sweden concerning a phenomenon known as ”honour related violence”. The explanations of “honour related violence” often focus on culture and ethnicity, thus establishing differences between the majority society and offenders and victims. Given that some scholars critique mapping for focusing on predetermined objects, my aim is to study discursive conditions for abused girls, who are constructed as being from within ethnic minorities, in relation to their contact with the Swedish welfare system. The data consists of documents from the Swedish police authority and social services; as well as interviews with abused girls who have been in contact with the Swedish welfare system. I found that public authorities distance themselves from accusations of racism and partiality by using an individualistic repertoire where not only and not all “immigrants” are said to be involved in the problem. Despite this, causes of the problem are only discussed in terms of culture-clashes and lack of integration. Subjectivity is attributed to both offender and victim and the victim is constructed as someone without ability to speak for herself. The girls talk of victimhood as lack of agency but they also give accounts of themselves through emphasis on their subjective experiences. Thereby they question the public authorities’ ability to understand their situation. Through subjectivity it is possible for the girls to both talk as victims and claim a voice of their own.

567891011 351 - 400 of 871
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf