mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 1353
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Enqvist, Angelica
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Yasmin, Mahmoud
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Småbarnsåren: En studie av föräldraskap, faktorer som påverkar måendet och känslan av sammanhang2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att bli förälder innebär stora förändringar i människors liv, förändringar som för många personer kan vara omvälvande. Syftet med denna studie var att undersöka hur svenska småbarnsföräldrar mår och upplever sin livssituation. Femton föräldrar intervjuades och skattade sin känsla av sammanhang med hjälp av KASAM-enkäten. Genom tematisk analys blev det tydligt att deltagarnas upplevelse var mestadels positiv även om den kantades av känslor av stress och i vissa fall psykisk ohälsa. Möjlighet till avlastning hade inverkan på deltagarnas välmående vilket blev tydligt då deltagarna med möjlighet till egentid fick aningen högre resultat på KASAM än de övriga föräldrarna. Deltagarna upplevde även att bilden av föräldraskap i sociala medier inte stämmer överens med verkligheten och att mer lättillgänglig information för nyblivna föräldrar behövs. Förhoppningen är att denna studie ska leda till mer kunskap om föräldrars mående för att på sikt öka gruppens välbefinnande.

   

  Keywords: parenthood, mental health, social media, sense of coherence, stress

 • 302.
  Ericsson, Christer
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Från snövit amatörism till fullskalig professionalism: Karin Wikberg "Amatör eller professionist?"2006Inngår i: Historisk Tidskrift, Vol. 126, nr 1, s. 148-154Artikkel, omtale (Fagfellevurdert)
 • 303.
  Ericsson, Christer
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Svenska brukssamhället2006Inngår i: Sveriges Historia: Koncentrerad uppslagsbok, fakta, årtal, kartor, tabeller, Stockholm: Prisma , 2006Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 304.
  Ericsson, Christer
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Tomas Matti: Professionella patriarker – Svenska storföretagsledares ideal, praktik och professionaliseringsprocess 1910-19452006Inngår i: Personhistorisk Tidskrift, Vol. 102, nr 1, s. 236-237Artikkel, omtale (Fagfellevurdert)
 • 305.
  Ericsson, Christer
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Ulla Ekedahl & Per Jerkeman: På brukspatrons tid - Snillet, industrialisten och deras liv till vardags och fest2006Inngår i: Personhistorisk Tidskrift, Vol. 102, nr 1Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 306.
  Eriksson, Carola
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hjelmberg, Madelene
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Tydlighet - är det tillräckligt?: En kvalitativ studie om 1–3-lärares metoder och arbetssätt för att undervisa andraspråkselever2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på vilka metoder och arbetssätt som 1–3-lärare anser är gynnsamma för andraspråkselevers möjligheter att utvecklas i skolan. För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor har vi använt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att lärare använder sig av samma metoder och arbetssätt för alla elever, men att de lägger stor vikt på tydlighet och bildstöd när det kommer till andraspråkselever. Resultatet visar även att lärarna känner sig trygga i sin roll som lärare, men att de saknar en utbildning som de kan luta sig mot när det kommer till att främja andraspråkselevers utveckling.

 • 307.
  Eriksson, Catrin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bildsamtalets betydelse för barns språkutveckling2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att synliggöra några utvalda pedagogers syn på bildsamtalets betydelse och hur det kan användas som språkverktyg i en förskolegrupp bestående av tolv barn totalt, varav sex av barnen har grav språkstörning. För att undersöka detta genomförde jag intervjuer och en videoobservation på en förskola som på sin hemsida säger sig använda bilder som stöd för att beskriva barnens vardag. Studien fokuserade på om pedagogen genomför bildsamtal med barnen i förskolan och hur dessa samtal i så fall implementeras i praktiken, vad som karaktäriserar samtalen i så fall samt vilken betydelse dessa pedagoger ansåg att bildsamtal har för olika barns språkutveckling. Resultatet visar att bildsamtal är betydelsefullt för barnens multimodala lärande, där olika kanaler i kombination förstärker och utvecklar barnens språk. Resultatet visar även på att möjligheterna är väldigt stora med bildsamtal som arbetssätt vad gäller kommunikativ utveckling och pedagogerna i studien tog tillvara på de möjligheterna i både planerade bildsamtal och oplanerade bildsamtal där det övergripandet syftet med bildsamtalen var att alla skulle få komma till tals, samtala och reflektera tillsammans utifrån förmåga. Studien visar på att genom bildsamtalen utmanas barnen till att verbalt beskriva vad de ser på bilden och berätta om tankar som väckts via bilden. På så sätt övas barnen i att språka men även i att lyssna och ta in språket via andra vilket verkar positivt för deras språkutveckling. De slutsatser som man kan dra av studien är att arbetet med bildsamtal i olika konstellationer och med olika bilder har betydelse för barns lärande och språkutveckling. Bildsamtal är en kvalitativ aktivitet för barn i den pedagogiska verksamheten, och studien tyder på att det både finns behov av och möjlighet att utveckla språken genom bildsamtal.

 • 308.
  Eriksson, Ellenor
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  En språklig verktygslåda: En undersökning om hur en grafisk språkprofil kan nyttjas i utformningen av multimodal, extern kommunikation.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet i textdesign var att skapa en grafisk språkprofil och en ny nyhetsmall till Bokförlaget Langenskiöld. Det är en studie i hur man kan använda sig av multimodalitet, visuell hierarki, voice, bildspråkoch värdeord och/eller värdemeningar till förmån för att skapa tydlig och effektiv kommunikation.Studien tog form i analyser av fyra nyhetsutskick från bokförlaget, omvärldsanalys på ett nyhetsmejl från Boktugg.se, kvalitativa intervjuer, en digital enkät och slutligen utprovningarav den nya nyhetsmallen. Slutsatser som dragits i arbetetvisar att en grafisk språkprofil kan nyttjas i utformningen av den externa kommunikationen på bokförlaget. Med hjälp av direktivkan kommunikationen göras mer enhetlig och tydlig.

 • 309.
  Eriksson, Emil
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Konkretare språk: Om abstraktionens påverkan på myndighetsinformation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skriftlig information från myndigheter har ofta ett rykte om sig att vara tungläst och svår att förstå. Detta trots att det finns lagkrav på att information från myndigheter ska vara skriven på ett lätt och begripligt sätt. Myndigheter arbetar efter ett antal råd, under det gemensamma namnet klarspråk för att uppfylla dessa krav på ett mer lättillgängligt språk.                     

  I detta examensarbete granskas läsbarheten i texter från Energimyndigheten. Vid en mätning av texternas läsbarhetsvärde (LIX) upptäcktes ingen ovanligt hög svårighetsgrad. Texterna upplevs trots detta som att de har en högre svårighetsgrad. Texternas läsbarhet och stil har därför analyserats för att hitta andra faktorer som kan ha påverkan på texternas läsbarhet.

  Analyserna visade att abstraktion var en av faktorerna som påverkar textens läsbarhet, och jag har därför valt att i detta arbete titta närmare på denna problematik. Abstraktionens påverkan på läsbarheten är känt inom forskning på området. Det finns dock en problematik inom forskningen att mäta abstraktion eller att bestämma vilka ord som ska anses abstrakta. Abstraktion har därför ofta förbisetts vad gäller att skriva på ett mer lättillgängligt sätt eller för att mäta en texts läsbarhet.

  Abstraktion och myndigheters egen terminologi hänger också ihop. De ord som läsaren är van vid upplevs som mindre abstrakta medan ovanligare terminologi upplevs som mer abstrakt, då läsaren inte är van vid dessa ord. Det är därför viktigt för myndigheter att tänka på mottagaranpassningen, är texterna anpassade till en mottagare utanför myndigheten, och vad förväntas läsaren ha för kunskaper inom området?

  Med detta i åtanke kommer texter från Energimyndigheten bearbetas för att få fram ett nytt mottagaranpassat material med ökad konkretion och läsbarhet. 

 • 310.
  Eriksson, Jannicke
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vargas Atole, Maria Minerva
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Elevers läsförståelsestrategier på engelska: Finns det någon skillnad mellan nyanlända och svenskfödda elever?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om huruvida nyanlända elever använder sig av andra läsförståelsestrategier i engelska än svenskfödda elever. Vi observerade hur ett antal elever med olika bakgrunder läste en text på engelska och besvarade tillhörande läsförståelsefrågor. Genom detta och efterföljande intervjuer med eleverna kunde vi se att de använde sig av samma strategier för att förstå svåra ord och meningar, oavsett om de hade haft lite eller mycket undervisning i ämnet. De som hade svårigheter med engelskan använde dock strategierna i större utsträckning än de som inte hade det, oavsett om det var nyanlända eller svenskfödda elever.

 • 311.
  Eriksson, Jennie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  ”Vänta… vart ska jag?”: En studie i vägledning på vårdcentraler2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är ett examensarbete i informationsdesign med inriktningen rumslig gestaltning. Syftet med arbetet har varit att förtydliga orienterbarheten och underlätta för patienter att navigera på vårdcentraler. Målet har varit att skapa ett gestaltningsförslag med visuell koppling som vägleder patienter mellan olika rum. Utgångspunkten för arbetet har varit i ett par väntrum på vårdcentralen City i Eskilstuna, där patienter har svårt att förstå vägledningssystemet. 

  Metoder som observationer, platsanalys, notation och intervjuer har genomförts och skapat en förståelse för patienters upplevelse av platsen. Genom metoderna har brister inom rumsutformning, placeringar, färger och former kunnat identifierats. Litteraturstudier om wayfinding, wayshowing, kognitiva aspekter, färgkodning, färger och det fysiska rummet har tillsammans med resultat från metoderna legat till grund för gestaltningsförslaget. Gestaltningsförslaget bygger på att rummet öppnats upp så att tydlig vägledning kunnat skapas, vilket är en förutsättning för att patienterna ska kunna hitta på platsen.

 • 312.
  Eriksson, Karin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Autentiskt material och läroboksmaterial i engelskundervisning: - En kvalitativ undersökning om användning av autentiskt material och läroboksmaterial i gymnasieskolans engelskundervisning2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats bygger på en kvalitativ intervjuundersökning med fem informanter. Syftet med studien var att undersöka ett antal gymnasielärares syn på användning av läroboksmaterial och autentiskt material i deras engelskundervisning. Fyra av fem informanter i denna undersökning såg autenticitet som en aspekt av texten. Majoriteten av informanterna ansåg vidare att autentiska texter är skapade för andra sammanhang än undervisning. Samtliga informanter föredrog att arbeta med autentiska texter och majoriteten använde en större andel autentiska texter än lärobokstexter samt ansåg att det autentiska materialet bättre förbereder elever för att läsa riktiga texter. Andra fördelar med det autentiska materialet är att det är på riktigt, intressant, roligt och motiverande. De informanter som använder läroboksmaterial gör detta för att tydliggöra undervisningen för svagare elever.

 • 313.
  Eriksson, Karin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kulturarv, underhållning eller personlig utveckling: En kvalitativ undersökning om gymnasielärares syn på syftet med att läsa skönlitteratur inom svenskämnet2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka ett antal svensklärares syn på syftet med läsning av skönlitteratur, urval av texter, populärlitteratur och kvalitetslitteratur samt bedömningar inför betygsättning. Undersökningen berör den skönlitterära läsningen i ämnet svenska i gymnasieskolan och är inriktad på skillnader mellan yrkesförberedande respektive teoretiska program. Undersökningen består av kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. Resultatet har delats in i fyra kategorier, nämligen Syftet med att läsa skönlitteratur, Urval, Populärlitteratur och kvalitetslitteratur samt Bedömning.

  Då avgränsningen av materialet färdigställts, genomfördes en analys av materialet där informanternas uttalanden jämfördes med tidigare forskning samt Kursplanen i svenska. Gällande de flesta frågeställningar som diskuteras i undersökningen, märks inga större skillnader mellan de informanter som representerar teoretiska program och de som representerar yrkesförberedande program. Skillnader märks dock då man jämför hur informanterna behandlar läsning av populärlitteratur samt läsning av äldre litteratur. Ett flertal informanter uttryckte uppfattningar som överensstämmer med tidigare forskning, men resultatet visar på stora variationer, vilket sannolikt får konsekvenser för undervisningen.

   

 • 314.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
  Ethnographic stories of cooperation and algebraic stories of evolution2007Inngår i: Journal of Evolutionary Psychology, ISSN 0737-4828, Vol. 5, nr 1-4, s. 245-250Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 315.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
  Humaniora och matematik – visst går de ihop2006Inngår i: Tvärsnitt, ISSN 0348-7997, nr 3, s. 12-15Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Matematik är inte bara torra siffror. Det är resonemang och teori som är ämnets kärna. Matematiken erbjuder metoder som gör det svåra lättare att förstå. Därför behöver även humanister få sig lite matte till livs, menar matematikprofessorn Kimmo Eriksson.

 • 316.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
  Enquist, Magnus
  Stockholm University.
  Ghirlanda, Stefano
  Stockholm University.
  Critical points in current theory of conformist social learning2007Inngår i: Journal of Evolutionary Psychology, ISSN 0737-4828, Vol. 5, nr 1, s. 67-87Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Existing mathematical models suggest that gene-culture coevolution favours a conformist bias in social learning, that is, a psychological mechanism to preferentially acquire the most common cultural variants. Here we show that this conclusion relies on specific assumptions that seem unrealistic, such as that all cultural variants are known to every individual. We present two models that remove these assumptions, showing that: 1) the rate of cultural evolution and the adaptive value of culture are higher in a population in which individuals pick cultural variants at random ( Random strategy) rather than picking the most common one ( Conform strategy); 2) in genetic evolution the Random strategy out-competes the Conform strategy, unless cultural evolution is very slow, in which caseConform and Random usually coexist; 3) the individuals’ ability to evaluate cultural variants is a more important determinant of the adaptive value of culture than frequency-based choice strategies. We also review existing empirical literature and game-theoretic arguments for conformity, finding neither strong empirical evidence nor a strong theoretical expectation for a general conformist bias. Our own vignette study of social learning shows that people may indeed use different social learning strategies depending on context.

 • 317.
  Eriksson, Klara
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Wahlberg, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Psykologiska kontrakt: Faktorer som påverkar konsultens uppfattning av sina egna och uppdragsgivarens åtaganden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många företags användande av konsulter har under de senaste åren ökat och det finns luckor i forskningen kring denna yrkeskategori. Syftet med denna studie är att undersöka huruvida individuella och arbetsrelaterade faktorer hos konsulter påverkar uppfattning av fullföljande samt omfattning av psykologiska kontrakt i relation till en uppdragsgivare. Deltagarna var 172 konsulter, från tre konsultföretag, som besvarade en enkät delvis hämtad från projektet PSYCONES. Resultatet visade att konsulternas individuella samt arbetsrelaterade faktorer påverkade det psykologiska kontraktet och att det som påverkade mest är grad av tillit gentemot uppdragsgivare, antal arbetade timmar i veckan samt ålder. Dock påverkade inga av faktorerna kopplade till konsultrollen uppfattning av fullföljande samt omfattning av psykologiska kontrakt. Denna studie bidrar med vetskap om att psyko-logiska kontrakt skapas mellan konsult och uppdragsgivare, att tillit är en viktig komponent även i denna form av arbetsrelation samt en antydan att konsulters arbetssituation inte skiljer sig anmärkningsvärt från andra an-ställningsformer.

 • 318. Eriksson, Magnus
  et al.
  Cremnitzer, Birgitta
  Granath, Sarah
  Haag, Ingemar
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Färnlöf, Hans
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Päplow, Thorsten
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Schultz, Birte
  Asklund, Thomas
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Darnell-Berggren, Helena
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Theodor Kallifatides, Bodil Malmsten, Hugo Hamilton,Fransk 1800-talsprosa, Marcel Pagnol, Vilhelm Moberg,Språkundervisning2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Theodor Kallifatides var gäst vid Mälardalens högskolas författardag 2008 och 2010 stod Bodil Malmsten i fokus under detta årliga evenemang. De fyra första bidragen i detta nummer av Litteratur och språk är föredrag som hölls under dessa båda dagar.

  Magnus Eriksson visar hur Kallifatides i sitt skrivande utforskat kärlekens vägval, de många variationer och moraliska konflikter kärleks- och vänskapstemat kan bjuda på. Inkännande följer han författarens skildringar av kärlekens väsen och vånda, svek och livslögn, men också den självuppgivande ögonblicklighetens förvillelse som drabbar den förälskade. Enligt Magnus Eriksson har Kallifatides bild av kärleken ”slående likheter med den medeltida mystikerns upplevelse av uppgåendet i Gud.”

  Birgitta Cremnitzer å sin sida gör en interkulturell resa genom Kallifatides författarskap, en resa ”som främst handlar om sökandet efter identitet och kampen mot främlingsskapets dilemma”. Hon tar sina egna upplevelser av två länder, två språk och två kulturer som utgångspunkt och visar hur Kallifatides förmår göra läsaren till medresenär kring emigrantskapets villkor. Detta innebär enligt Cremnitzer bl.a. att differensperspektivet alltid finns hos den som emigrerat och att livet i exil kan upplevas som ett slags amputation med återkommande fantomsmärtor.

  Sara Granath tar i sitt bidrag till författardagen upp personliga intryck av Bodil Malmstens dramatik. Hon talar bl.a. om svårigheterna i att levandegöra ett samhälle sceniskt och framhåller betydelsen av den rumsliga gestaltningen i Malmstens pjäser. Här är det inte enbart yttre rum det är fråga om, utan lika mycket människors inre rum. För Granath är det just Malmstens speciella sätt att behandla yttre och inre rum som verkar vara en ”fruktbar tråd att följa i hennes dramatik och teater”.

  Ingemar Haag återvänder i sin essä till lyrikern Bodil Malmsten, som under senare år överskuggats av ”självbiografen” och dramatikern Malmsten. I hennes lyrik stiftar vi bekantskap med ett tilltal som spänner mellan högt och lågt, tyst och uppfordrande. I dialogen med Samuel Beckett, ett av 1900-talets stora författarskap, anknyter Malmsten till såväl föregångarens existentiella perspektiv som det humoristiska anslaget.

  I sin studie om intratextuell motivering kommenterar Hans Färnlöf hur olika narrativa element länkas samman i några franska 1800-talsberättelser. Med motivering menas hur författaren kan ”motivera” (i betydelsen ”berättiga”, ”rättfärdiga”), hur karaktärer agerar eller varför vissa händelser bör – eller inte bör – inträffa enligt berättelsens logik. Det handlar således om att etablera orsak och verkan i en fiktiv värld. Färnlöf visar hur man genom att fokusera på den intratextuella motiveringen, dvs. de orsakssamband som byggs upp genom referenser inne i texten i stället för att hänvisa till verkligheten, tydligare kan skönja textens etapper och progression, från inledning till avslutning.

  Utifrån kortberättelserna Nazi Christmas och The Irish Worker av den irländsktyske författaren Hugo Hamilton lyfter Thorsten Päplow och Birte Schulz fram frågor som hänger samman med formandet av den kulturella identiteten hos barn med bakgrund i två kulturer. Deras bidrag ger en kort introduktion till forskningen kring ”biculturalism” och använder sig av psykologiska och sociologiska insikter från detta område vid den litterära analysen. Fokus ligger här på huruvida kortberättelsernas huvudfigur, som växer upp med en tysk mor och en irländsk far, genomgår en identitetskris på grund av sitt dubbla kulturella arv.

  I sitt andra bidrag behandlar Hans Färnlöf Marcel Pagnol som genom sitt filmskapande på framför allt 1930-talet tillhör den franska filmens klassiska regissörer. Som författare ses han dock huvudsakligen som ”regional” berättare. Det innebär att tema, struktur, bildspråk, stilistik och andra litterära aspekter i hans verk sällan diskuteras. Med sin studie av de fyra elementen i romandiptyken L’Eau des collines (”Vattnet från kullarna”) visar Färnlöf hur det vid första anblicken transparenta, referentiella landskapet, liksom handlingen och karaktärerna, innehåller både episk bredd och symboliskt djup.

  Om litterär skildring handlar det även i Thomas Asklunds artikel som tar upp Vilhelm Mobergs berättarteknik i utvandrarserien. Med exempel från olika passager ur ett kapitel i Invandrarna visar Asklund hur Moberg använder växlande berättarperspektiv och upprepande stilfigurer för att skapa verklighetsillusion i den fiktiva berättelsen.

  I det avslutande bidraget framhåller Helena Darnell-Berggren att skolans kunskapsuppdrag är en självklarhet för varje lärare, men hon frågar sig samtidigt hur det ska kunna vara möjligt att få undervisningstiden att räcka till för att även fostra elever till demokratiska samhällsmedborgare. I sin genomgång av olika styrdokument för skolan och även tillämplig didaktisk forskning ger Darnell-Berggren olika perspektiv på hur språkundervisning kan bli till ett meningsskapande, där båda dessa uppdrag kan kombineras.

  Red.

 • 319.
  Eriksson, Pelle
  et al.
  Dalarna University, Sweden.
  Swenberg, Thorbjörn
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik. Dalarna University, Sweden.
  Audiovisuella designprocesser och digitala verktyg2014Inngår i: Audiovisuellt: Ljud och Bild: En artikelsamling med bidrag från projektet Audiovisuella medier / [ed] Árni Sverrisson, Falun: Högskolan Dalarna, 2014Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 320.
  Eriksson, Per Erik
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Eriksson, Y
  Swenberg, Thorbjörn
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik. Dalarna University.
  Design Management Support for the Audiovisual IndustryInngår i: Journal of Integrated Design & Process Science, ISSN 1092-0617, E-ISSN 1875-8959Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 321.
  Eriksson, Sandra
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Johansson, Annika
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vad finns i barns ryggsäckar?: En studie om en pedagogisk språkmiljö med utgångspunkt i elevers erfarenheter och förutsättningar2012Independent thesis Basic level (university diploma), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka positiva effekter en pedagogisk spårkmiljö med utgångspunkt i elevers sociala och kulturella erfarenheter och förutsättningar kan ge samt att undersöka hur verksamma pedagoger och lärare i grundskolans tidiga år tar tillvara på detta.

  Vi hoppas att vi med denna uppsats kan lyfta fram den positiva effekt ett pedagogiskt arbete grundat i elevers sociala och kulturella erfarenheter och förutsättningar kan ge.

 • 322.
  Eriksson, Therese
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Språkutveckling i förskolan: Synen hos några verksamma pedagoger i förskolan2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur verksamma pedagoger i förskolan ser på barns språkutveckling och att undersöka vad utvalda pedagoger anser är viktigt för att barnen i verksamheten ska utvecklas språkligt. Uppsatsen baseras på sex intervjuer med pedagoger på två olika förskolor som ligger placerade i områden där miljön utgörs av fristående villor, skog och mark. Avsikten är att ta reda på vad just dessa informanter anser och att sedan sammanställa informationen på så sätt att likheter och skillnader kommer fram. Resultatet av undersökningen visar att verksamheterna på förskolorna är väl grundade i styrdokumenten men att lika stor vikt läggs vid att anpassa arbetet efter de barn som finns representerade i gruppen. Vardagssamtal är det som ses som det viktigaste för att barnens språk ska utvecklas och att man som pedagog har en medvetenhet i sitt sätt att samtala med barnen. Faktorer som en liten del av pedagogerna anser påverkar språkutvecklingen är bl.a. lek och rörelse. En slutsats som kan dras är att pedagogerna i förskolorna arbetar aktivt och medvetet med att utveckla barns språk men att man i vissa fall inte ser till alla de faktorer som skulle kunna underlätta språkutvecklingen. Alla de olika faktorerna som leder till språkutveckling värderas inte lika högt.

 • 323.
  Eriksson, Tobias
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Nya tidens mode: Fåfängan under ett krigshärjat 1500-tal2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 324.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Att teckna ett liv: om Vera Nilssons konstnärskap2010 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 325.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Bildberättelser2006Inngår i: Linköping studies in art and visual communication, Linköping: Linköpings universitet , 2006Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 326.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Bildens tysta budskap: Interaktion mellan bild och text2017 (oppl. 2)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 327.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Bildens tysta budskap: Interaktion mellan bild och text2009 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 328.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Petri Hytonenbs akvareller - Ett flöde av minnen och lekar/Petri Hytonen´s Watercolours - A Flow of Memories and Games2007Inngår i: Akvarellstudier. Om mediet, historien och myterna/ Watercolour Studies. The Medium, the History and the Myths, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis , 2007Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 329.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Petri Hytönens akvareller – ett flöde av minnen och lekar2008Inngår i: Akvarellstudier.: Om mediet, historien och myterna, Göteborgs: Acta Universitatis Gothoburgensis , 2008Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 330.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Tactile reading - tactile understanding2012Inngår i: Assistive Technology for Blindness and Low Vision / [ed] Manduchi, R. and Kurniawan, S., Florida: CRC Press, Boca Raton , 2012, 1, s. 193-218Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  As pointed out already by the French philosopher Dennis Diderot in the late 18th century, sight is a very efficient and elegant sense (Diderot, 1749). It is possible to see great distances and very close-up views. By looking, we can quickly get an idea of an environment or a specific milieu. Through pictures on the Internet, nonfiction books, storybooks for children or magazines, we get information about, for example, different parts of the world or fashion. Sight is used to orient us in many different ways, socially and geographically. It is possible to perceive space entirely from vision, but it could be apprehended from haptic experience as well as hearing. For sighted people, hearing and haptic understanding support the visual impression, while people with visual impairment have to depend on them. This chapter will address questions about how blind children learn to use touch for a better understanding of the environment. I will here focus on how tactile pictures in storybooks can support further discussions about everyday objects and episodes, and more abstract conversations. I will also address theories about tactile and multimodal reading processes that are involved in tactile decoding, and how they relate to visual perception and visual literacy. 

 • 331.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Tactile reading: Tactile understanding2012Inngår i: Assistive Technology for Blindness and Low Vision, CRC Press , 2012, s. 193-217Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  As pointed out already by the French philosopher Dennis Diderot in the late 18th century, sight is a very efficient and elegant sense (Diderot, 1749). It is possible to see great distances and very close-up views. By looking, we can quickly get an idea of an environment or a specific milieu. Through pictures on the Internet, nonfiction books, storybooks for children or magazines, we get information about, for example, different parts of the world or fashion. Sight is used to orient us in many different ways, socially and geographically. It is possible to perceive space entirely from vision, but it could be apprehended from haptic experience as well as hearing. For sighted people, hearing and haptic understanding support the visual impression, while people with visual impairment have to depend on them. This chapter will address questions about how blind children learn to use touch for a better understanding of the environment. I will here focus on how tactile pictures in storybooks can support further discussions about everyday objects and episodes, and more abstract conversations. I will also address theories about tactile and multimodal reading processes that are involved in tactile decoding, and how they relate to visual perception and visual literacy. 

 • 332.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Visuell retorik i forstallningsaffischer2009Inngår i: Teaterbilder. studier i visuell representation / [ed] Bia Mankell, Göteborg: Göteborgs stadsmuseum , 2009Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 333.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Dominkovic, Kerstin
  Fellenius, Kerstin
  Läsa högt för barn2006 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 334.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Florin, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Visual art and engineering design visualizations – a cross-disciplinary project2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Digitalization and automation are key words in contemporary manufactory contexts, and could include simulation and visualizations. It is high expectations on virtual factory planning and virtual product development based on simulations of production planning but the simulations generates enormous amount of data, hard to interpret; therefor methods for how to visualize data from simulations and for future factory planning is required. In order to improve the design of visual presentations it is necessary to develop methods for visualizations, methods that includes theories about visual perceptions and what cognitive processes that are involved in multimodal interpretations in combination with social-construction theories and practice. In a cross-disciplinary project the experience from artistic practise is combined with competences from visual studies and engineering design. In the project the artistic contribution is a part of the core competence. From artistic experience it is possible to elaborate with, for manufactory contexts and engineer’s, unconventional ways to present future scenarios; scenarios that will work as boundary objects for different stakeholders in different situations. The challenge is to go from conventional engineering drawings and 3D models to use visuals based on artistic and communicative aspects in order to facilitate decisions about factory layout, production development and services.

 • 335.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Göthlund, Anette
  Konstfack.
  Möten med bilder: att tolka visuella uttryck2012 (oppl. 2)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 336.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Johansson, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Björndal, P.
  ABB Corporate Research Västerås, Sweden.
  Showing Action in Pictures2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  One challenge for the global market is to overcome communication problems of different kinds. The largest communication problem is language, people speak different languages and have limited knowledge in other languages. This problem is central in manuals and instructions for assembly and installations. One hopeful solution is that pictures can replace verbal instructions. In this paper we will discuss how illustrations in flat perspective can be useful for showing action in drawings.

 • 337.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Mankell, Bia
  1950 - 20002007Inngår i: Visuell kultur i Sverige 1810-2000, Stockholm: Signum , 2007Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 338.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Sjölinder, M.
  RISE SICS, Kista, Sweden.
  The Role of Designers in the Development and Communication of New Technology2019Inngår i: Perspectives on Human-Computer Interaction Research with Older People / [ed] Sayago, Sergio, Springer, 2019, s. 37-48Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 339.
  Erlandsson, Josefine
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Språket i läroböcker i matematik: En textanalytisk studie av läroböcker i ämnet matematik på gymnasial nivå2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att genom textanalys granska språket i tre valda läroböcker inomämnet matematik, på gymnasial nivå, med tonvikt på deras läsbarhet. De tre valdaläroböckerna, Matematik 4000 Kurs C Blå, Matematik från A till E. Gymnasiets matematikkurs C och Tal & Rum NT kurs C+D, har analyserats med avseende på deras samspel mellantext, bilder och figurer, orsakssamband, ovanliga ord, ämnesspecifika ord, sammansatta ord,långa ord, ordlängd, nominaliseringar, nominalfraser, fundament, meningslängd ochmeningsbyggnad. Datan har utgjorts av ett kapitel ur respektive bok, som behandlarexponentialfunktioner och logaritmer. Respektive kapitel har skrivits av och den digitalaversionen har sedan analyserats ur ovan nämnda perspektiv. Huruvida de tre läroböckernasläsbarhet kan betraktas som god, beror på ett antal faktorer. Resultatet av studien visar blandannat att läroböckerna innehåller en del ord och termer, implicita orsakssamband samtmeningsbyggnad som kan vålla problem för en ovan läsare. Trots sin texttyp och sinvetenskapliga komplexitet, har läroböckerna i vissa avseenden en god läsbarhet. Exempelvisvisade LIX för texterna att Matematik 4000 och Tal & Rum är medelsvåra, medan Matematikfrån A till E är lättläst.

 • 340.
  Eronen, Minna
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Aesthetic Affordances for Wellbeing Enhancing Atmospheres in Healthcare Environments2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This master thesis explores the relationships between the human being and the built environment in the context of healthcare and from the perspective of aesthetics. The aim is, by identifying the aesthetic experiences the built environment evokes, to enhance the understanding of how the design of the built environment can support and sustain wellbeing. The findings from previous studies show that the aspects of the attributes of the built environment can evoke sense-based aesthetic experiences and aesthetic experiences beyond senses. Furthermore, the empirical results of this thesis, gained by applying participatory research and research through design methodologies, indicate that wellbeing is related to rich experiences connected to nature, homeliness or the lack of homeliness as well as lack of maintenance.

   

  The tentative Aesthetic Design Framework for Atmospheresdeveloped in this thesis, based on the Affordance Theory and theTheory of Aesthetic Atmospheres, proposes that the built environment can be transformed into therapeutic aesthetic atmospheres by utilizing aesthetic affordances and applying Aesthetic Design Strategy. In order to test the framework, design proposals were created. The evaluation of the design proposals shows that the designed atmosphere is perceivable when distinct. The results also indicate that familiar aesthetic affordances are easier to perceive and relate to. Consequently, it is proposed that the Aesthetic Design Framework for Atmospheres can aid the design of atmospheres. The results of this study can enhance design processes and the design of built environments in general by clarifying aesthetic aspects, grounded both in empirical data and theory.

 • 341.
  Fagerberg, Mats
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap. historia.
  Det amerikanska systemets införande i den svenska järnmanufakturindustrin: Diskussionen i svenska tekniska tidskrifter under 1800-talet2006Inngår i: Historiska perspektiv på tekniköverföring 1800-2000, Chalmers tekniska högskola , 2006Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 342.
  Fagerlund, Malin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Göttfert, Evelina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Språkutveckling ur ett praktiskt perspektiv: Hur några lärare arbetar språkutvecklande i förskoleklass till år fem2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har undersökt och fått kunskap om hur några lärare arbetar språkutvecklande i sin klass, från förskoleklass upp till år fem. För att få reda på detta har vi intervjuat sju verksamma lärare i tre olika skolor i Mellansverige. Intervjuerna med lärarna och de övningar de delgett oss har vi sammanfattat i en praktisk handbok där vår förhoppning är att den skall inspirera andra lärare i deras arbete med elevers språkutveckling. Vår slutsats är att det är viktigt att använda språket i skolan på ett varierat och medvetet sätt för att skapa en god språkutveckling hos eleverna. Vi har också insett vikten av ett tydligt förhållningssätt hos lärare där de bör anpassa sitt språk och sin undervisning efter elevernas förutsättningar och behov, men också att språkutveckling är en ständigt pågående process. De språkutvecklande övningarna som lärarna delgett oss kan alla lärare i grundskolans tidigare år anpassa och använda i sin klass.

 • 343.
  Fagerström, Louise
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Gilla, dela och kommentera:: En undersökning i hur riktlinjer kan utformas för att vägleda och ge stöd till anställda med olika erfarenheter inom kommunikation på sociala medier.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här är ett examensarbete i informationsdesign, med inriktning textdesign. Syftet med arbetet är att undersöka hur riktlinjer kan skapas som kan användas av anställda på en arbetsplats med olika erfarenheter av sociala medier. De riktlinjer som har tagits fram ska fungera som ett stöd för skaparen av innehållet och hjälpa hen att formge ett inlägg på företagets sociala medier. Detta genom att följa företagets profil, följa tydliga exempel över hur ett populärt inlägg ser ut och även att skapa en förståelse för sin målgrupp och hur informationsarbetet ska planeras.

   

  Denna studie har undersökt hur riktlinjer kan utformas genom att använda de retoriska greppen ethos, pathos och fronesis för att ge trovärdighet till en text. Teorier inom semantiken har undersökts, för att se vilka ord som gör materialet mer förståeligt för den som ska följa riktlinjerna. Bild och text i samverkan har också använts i skapandet av ett gestaltningsförslag i denna undersökning. 

   

  Tidigare studier visar bland annat hur ethos kan byggas inom ett företag genom att en plan över hur informationen ska läggas upp på sociala medier skapas. Detta stöttar medarbetarna, som då känner en trovärdighet för sitt företag, vilket i sin tur effektiviserar arbetet. Det finns även studier som visar hur riktlinjer kan användas på olika arbetsplatser för att effektivisera arbetet. 

   

  Slutsatser som dragits i arbetet är att trovärdighet till materialet kan skapas genom att styrka påståenden och tips genom undersökningar och statistik. En ökad trovärdighet för texten gör det lättare att ta till sig direktiven, det visar tester som fokusgruppen har utfört och även de teorier som har undersökts. Teorier inom retoriken kan användas både för de direktiv som ges i materialet, men också som tips för användarna själva att applicera i sina inlägg. Ord som kan kategoriseras på basnivån och känns igen av målgruppen gör att texten i materialet blir lättare att ta till sig. Ord som innehåller mycket information, men som samtidigt inte är för svåra att förstå är optimala att använda både i ett informationsmaterial som detta, och i inlägg på sociala medier. 

 • 344.
  Fall, Carita
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Rudolph Johansson, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Pedagogisk dokumentation: Förskollärare och pedagogisk dokumentation i förskolans vardag2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt förskollärare anser att de använder pedagogisk dokumentation i förskolans vardagliga verksamhet. Studien är kvalitativ och tio förskollärare från två förskolor intervjuades. Resultaten från intervjuerna var att pedagogisk dokumentation används för att synliggöra barnens lärande i förskolan. Förskollärarna beskrev att de kände sig trygga och professionella av att använda pedagogisk dokumentation. Barnen beskrevs av förskollärarna bli avcheckade med hjälp av pedagogisk dokumentation. Förskollärarna beskrev att för pedagogisk dokumentation fanns det många olika digitala verktyg men reflektion fanns inte med som verktyg för pedagogisk dokumentation. De slutsatser vi drog utifrån studien är att lärandet i verksamheten enligt förskollärarna synliggörs av pedagogisk dokumentation. Förskollärarna blir trygga och professionella av pedagogisk dokumentation.  Barnen blir bedömda med hjälp av pedagogisk dokumentation. De verktyg som används för pedagogisk dokumentation är digitala. Reflektion används inte som verktyg för pedagogisk dokumentation.

 • 345.
  Fallhagen, Camilla
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hellman Svanberg, Isabel
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ”Alla säger fitta men inte i klassrummet”: Lärares och elevers syn på tabubelagt språk i klassrummet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har i vårt arbete undersökt elevers och lärares attityder och förväntningar gällande användandet av tabubelagt språk i klassrummet. Undersökningen genomfördes på en kommunal gymnasieskola på en liten ort i Mellansverige där två lärare intervjuades och elever från två olika program svarade på enkäter och observerades i klassrummet. Eleverna verkar uppleva att det finns förväntningar på deras språk och agerande i klassrummet, främst från lärare och vårdnadshavare. Eleverna verkar ha tydligare och mer uttalade förväntningar på att läraren ska vårda sitt språk i högre utsträckning än andra elever i klassrumssituationen. Det finns inga absoluta tabun men det finns ändå tydliga skillnader mellan vad som oftast anses vara acceptabelt i klassrummet och vad som inte är det. Undersökningen visar att både elever och lärare anpassar sitt språk till mottagare och situation, ibland medvetet och ibland omedvetet. En ständig dialog bör hållas om hur språket används i olika situationer vilken troligen både är utvecklande och nödvändig för elevernas framtida liv som samhällsmedborgare.

 • 346.
  Farrakhova, Elvira
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Internetanvändning och välbefinnade hos äldre2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  I tidigare forskning saknas studier om effekten av Internet på äldres välbefinnande. Syftet med denna studie var att undersöka hur äldres välbefinnande påverkas av vardaglig Internetanvändning inklusive sociala medier. Tio pensionärer i åldern 68-85 år i Mellansverige, varav fem kvinnor, intervjuades i ca 35 minuter var om deras subjektiva upplevelser av Internetanvändning. Intervjuerna meningskoncentrerades och analysen resulterade i fyra gemensamma drag: äldre som använder Internet och sociala medier upplever (1) positiva emotioner, (2) närhet med andra, (3) trygghet och (4) ett rikare liv. Avsaknaden av Internet däremot skulle leda till upplevelsen av tomhet och isolation. Grundat på komponenterna föreslås det att användning av Internet och sociala medier har sammantaget positiv effekt på äldres välbefinnande. Förutom detta identifierades en ny komponent trygghet som inte framkom i tidigare studier om äldres Internetanvändning.

 • 347.
  Ferruz Gracia, Pedro Pablo
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  PRODUCT DESIGN, DEVELOPMENTAND VIABILITY ANALYSIS: MOTORCYCLE HELMETLIGHT SECURITY SYSTEM “DragonFlight”2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Every single one of us have heard ones or know someone who have had a badexperience with a motorbike, maybe it was his or her fault, perhaps it was originateddue to the mistake of other vehicle or just was a simple distraction that caused as aresult that small fright or that horrible accident.All the people who ride motorcycles assume that when an impact comes, our body isthe chassis, our own body is in jeopardy to the unexpected just protected with a helmetand some protection clothes.The main goal of this project will be to try to reduce the possibilities of motorcycleusers of having a fatality accident or at least reduce the gravity of them.I will talk further on about why I decided to do this study and which kind of accidentsI am trying to prevent however I will like to say that my personal objective developingthis thesis has been to save lives, maybe sound quite hard to archive but I would bereally proud of myself if I could safe at least one life on the road the day of tomorrow.

 • 348.
  Fjell, Moa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Bengtson, Linnea
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Organisationsstolthet: Mot bakgrund av motivation och personlig stolthet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 349.
  Florin, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. Nacka kommun.
  Det konstnärsdrivna initiativet - Drömlokalen2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna skrift rapporterar genomförd följeforskning, på uppdrag av Kultur- och fritidsenheten i Nacka kommun. Syftet har varit att undersöka och beskriva Dröm- lokalens verksamhet, samt att förmedla inblickar i konstnärers arbete tillsammans med deltagare med olika funktionsvariation. Detta har gjorts genom att undersöka konstformer och praxis i verksamheten. Via text och fotografi förmedlas konstnärers och deltagares arbete tillsammans. Studien förmedlar samtal och reflektioner över hur konstbaserade arbetssätt och metoder kan utvecklas för alla.

  Drömlokalen har startats av och drivs av professionella konstnärer. Verksamhetens namn, Drömlokalen, anspelar på alla individers drömmar om att nå sin fulla poten- tial men också på utformningen av själva lokalen. Konstnärerna i verksamheten har utvecklat ett särskilt kunnande vad gäller konstbaserade aktiviteter för en funktions- varierad målgrupp. Ryktet om detta kunnande har medfört stadigt ökande efterfrå- gan på aktiviteter för just dessa grupper, såväl inom Nacka kommun som över kommungränserna.

  Studien belyser att förmågan att utveckla konstbaserade aktiviteter föralla kan relateras till att handledaren (konstnären) är en djupt kunnig utövare av en eller flera konstformer, med kunskaper om dess metoder, tekniker och material och har förmågan att vara lyhörd och inkännande. Förmågan att anpassa konstformer, med arbetssätt och materialval för olika individer utan att fastna i modeller eller recept, vilar på en professionalitet inom området, i detta fall ett konstnärligt kunnande. 

 • 350.
  Florin, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Från idé till gestaltningsförslag: fallstudie från Projekt Konstpaus2010Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Populär sammanfattning

  I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. Kunskapen om hur skisser kan tydas varierar och dessutom förekommer flera typer av skisser som var för sig fordrar olika sorters insikter av betraktaren (beslutsfattaren) för att kunna tolkas. Det övergripande temat för avhandlingen är kommunikationsprocesserna i relation till utvecklingen av 12 konstnärers gestaltningsförslag, tävlingsbidrag, samt hur juryns bedömning av dessa ser ut. Studien är baserad på material insamlat från de deltagande konstnärernas processer i Projekt Konstpaus, ett projekt delfinansierat av EU. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur konstnärer utformar sina gestaltningsförslag, samt hur dessa förslag används och värderas. För att göra detta har tävlingsbidragen analyserats och konstnärerna intervjuats. Konstnärliga gestaltningsprocesser har synliggjorts liksom kommunikationen mellan beställare och konstnär.Bland annat har det framkommit att det finns en större potential att förmedla ett komplext gestaltningsinnehåll till en jury med stöd av digitala skisser, än vid användande av traditionella skisser. Det har visat sig att det kommande konstverkets kvaliteter blir synliga, men också att de brister som finns i gestaltningen tydliggörs i 3D- skisserna. Liksom teknologier tidigare i historien haft sin påverkan på bildutvecklingen, tolkningen och seendet har också övergången till digitala skisstekniker denna inverkan. Det har också visat sig att den text som tillhör respektive tävlingsbidrag haft avgörande betydelse för utfallet av jurybedömningen. Muntliga och skriftliga presentationer, bilagor och brev har påverkat juryn i sina beslut.Studien har också visat hur konstnärer kan tolka och förmedla resultat av en inventering och genom sina skisser förmedla dessa tolkningar. Konsten som tolkare av miljö, tid och tanke, kan gestalta information om en plats och i och med detta också fungera värnande för ett samhälles identitet i olika faser av en utveckling.Studien har bidragit med en djupare inblick i konstnärliga gestaltningsprocesser och hur de kan beskrivas samt i och med detta också en fördjupad förståelse i allmänhet av kreativa processer.

45678910 301 - 350 of 1353
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf