mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 885
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Erlandsson, Sara
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Gustafsson, Mikael
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  ArbetsDax - rehabilitering av psykiskt funktionshindrade: Utvärdering av en verksamhet i samverkan mellan landstinget, kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna2004Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är resultatet av en kvalitativ utvärdering av en verksamhet för rehabilitering av psykiskt funktionshindrade bosatta i Eskilstuna kommun, kallat ArbetsDax. Verksamheten bedrivs i samverkan av Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utvärderingen beställdes av samverkansparterna under sommaren 2003 i syfte att bidra till underlag inför beslut om ArbetsDax fortsatta verksamhet. Bakgrunden till ArbetsDax är en sammanslagning av två verksamheter kallade Projekt ArbetsRo och Team ArbetsSam. Emedan Projekt ArbetsRo riktade sig till personer som behövde anpassad sysselsättning tillhandahöll Team ArbetsSam möjligheter till arbetsträning med högre krav på rehabilitering. Projekten sammanfördes till en verksamhet i ArbetsDax form år 1999. Driftsansvarig för verksamheten är Eskilstuna kommun och organisatoriskt utgör det en del av Vuxenförvaltningens socialpsykiatri. ArbetsDax syftar till att erbjuda personer med olika grad av psykiska funktionshinder en högre livskvalitet, restaurering av självkänslan, meningsfull sysselsättning, samt att förbereda för återgång till arbete eller fortsatt arbetsrehabilitering. Syftet med utvärderingen är att identifiera förhållanden i ArbetsDax verksamhet som försvårar eller underlättar möjligheter till en lyckad rehabiliteringsprocess för deltagare i verksamheten. Studien har genomförts i fyra etapper. I den första etappen behandlades deltagarperspektivet genom intervjuer med 8 tidigare deltagare i verksamheten. I den andra etappen belystes samordnarnas arbetsmetoder genom observationer av 6 möten mellan samordnare och deltagare. I studiens tredje etapp fick samordnarna ge sin syn på verksamheten genom intervjuer med 4 av dem. Den fjärde och avslutande etappen bestod i intervjuer med styrgruppen för att representanter för de samverkande huvudmännen skulle få ge sin bild av verksamheten. Utifrån studiens resultat menar utvärderarna att det samtalsstöd deltagarna får från samordnarna påverkar rehabiliteringsprocessen på ett positivt sätt. Samordnarna tycks ha en välutvecklad samtalsmetodik som motiverar och stärker deltagarna. Samordnarna står även för kontinuitet och trygghet i rehabiliteringsprocessen, vilket utvärderarna menar är en viktig faktor för en lyckad rehabilitering. Arbetsmetoden är dock inte alltid medveten och systematisk varför den kan behöva tydliggöras för att möjliggöra en vidareutveckling.

 • 302.
  Esambo Shimba, Chantal
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kvinnlig könsstympning: En sociologisk studie om barnmorskors syn på bemötandet av  könsstympande kvinnor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som har funnits i många tusen år och praktiserats i olika samhällen. På grund av migration från länder där könsstympning är ett förekommande fenomen kommer många könsstympade kvinnor i kontakt med den svenska hälso- och sjukvården. Sedvänjan påverkar vården på olika sätt. Att studera barnmorskors erfarenheter av möten med tjejer och kvinnor som genomgått könsstympning har varit en stark och intressant upplevelse. Resultatet av intervjuerna visar att bemötande är ett komplext begrepp som påverkar mötet på flera sätt. En del av komplexiteten i mötet mellan barnmorskor och könsstympade kvinnor beror på kulturella skillnader. Kvinnlig könsstympning är ett fenomen som ofta väcker starka känslor och avsky. En negativ inställning, fördömande attityd eller bristande kunskaper och kommunikation bidrar till ett dåligt möte. Det krävs kulturell kompetens för ett bra möte, och förståelse för kvinnan som blivit utsatt för könsstympning. Olika studier visar att könsstympade kvinnor ofta upplever bemötandet inom sjukvården som dåligt, och kunskaperna bristfälliga. Föreliggande studie menar dock att barnmorskor kan upplevas och beskrivas som tillmötesgående i de fall de har utvecklat genuint intresse och kulturell kompetens för att bemöta könsstympade kvinnor med respekt och integritet.

  Nyckelord: Kvinnlig könsstympning, barnmorska, kommunikation, interkulturellt möte, transkulturell omvårdnadsteori, KASAM, kön och/eller genus, kvalitativ intervjustudie.

 • 303.
  Essner, Christina
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  "Man måste ägna det särskild tid och uppmärksamhet.": En kvalitativ studie om möjligheterna att jobba mot dator- och tv-spelsmissbruk och beroende i Västerås stad.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur individer inom verksamheter som arbetar med social problematik hos ungdomar ser på möjligheten att samverka kring frågor gällande dator- och tv-spelande. Det underliggande syftet är följaktligen att studera hur begreppen missbruk och beroende, utifrån teorierna om språkspel och kollektiv kompetens, kan implementeras i verksamheterna för att även omfatta dator- och tv-spelande. Utifrån detta har jag genomfört en kvalitativ studie som bygger på fem intervjuer med personer som arbetar inom verksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med barn och ungdomar med diverse problematik. Av resultatet framgår det att respondenterna inom de aktuella verksamheterna anser att begreppen missbruk och beroende mycket väl kan användas då man talar om dator- och tv-spelande. Dock efterlyser de mer forskning samt bedömnings­instrument för att underlätta såväl diagnostisering som behandling. Redan idag finns som respondenterna uttrycker det, ett gediget samarbete mellan de olika verksamheterna i Västerås stad. Emellertid brister kommunikationen ibland och respondenterna upplever att olika förväntningar på andra verksamheters arbetsuppgifter och kompetens kan leda till såväl rollkonflikter som onödigt dubbelarbete. Respondenterna framhåller vikten av att skapa arenor där representanter kan träffas för att samtala och utbyta erfarenheter, genom detta utbyte kan en kollektiv kompetens växa fram.

 • 304.
  Evans, Bianca
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Humlehagen, Johanna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Performativt chefskap: Kvinnor i den manligt präglade chefspositionen 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en hermeneutisk studie som undersöker kvinnliga chefers upplevelser av sitt yrkesidentitetsskapande i den manligt präglade chefspositionen. Den hermeneutiska ansatsen har hjälpt oss att nå en djupare förståelse kring detta. Förståelse nås genom djupgående intervjuer med kvinnor i chefspositioner som fokuserat på deras upplevelser i chefspositionen. För att nå förståelse på en högre abstraktionsnivå har vi använt performativitetsteorin, som beskriver hur människor genom handlingar gör kön. Till hjälp i studien har vi har använt oss av litteratur, tidigare forskning och informanternas berättelser för att få en bredare bild av fenomenet. Vi vill med denna studie främja kvinnligt chefskap, vilket kan bidra till ett mer jämställt näringsliv. Det finns en kunskapslucka kring hur kvinnor i chefsposition skapar sin yrkesidentitet som vi avser att fylla.

  Studiens resultat visar att kvinnorna skapar sin yrkesidentitet genom att balansera de förväntningar som finns på dem som kvinnor och som chefer. För att kvinnorna inte ska tappa sin respekt som chefer eller sitt godkännande som kvinnor av omgivningen. Denna balans innebär en performativ handling, de gör sin kvinnlighet i förhållande till chefspositionen. Samtidigt gör de chefskap på ett nytt icke traditionellt sätt. Det som skiljer resultatet med tidigare forskningen är dess unika sätt att tolka resultatet genom performativitetsteorin, samt upptäckten av denna balans mellan kvinnlighet och chefspositionen.

 • 305.
  Falck, Chatarina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Delaktighetens dilemma: Hur delaktiga är barn med funktionsnedsättningar i leken i den reguljära förskolan?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger inom förskolan uppfattar barn med funktionsnedsättningars delaktighet i leken/samspelet med andra barn samt hur de arbetar för att öka denna delaktighet. Detta arbete har inriktat sig på en kvalitativ metod där intervjuer med fem pedagoger har använts för datainsamling. Enligt resultatet från intervjuerna upplevde några pedagoger ett dilemma kring sitt ansvar för hela gruppen och att det tar mycket tid att gå på möten med olika team som arbetar omkring barnet/barnen med behov av stöd. De pedagoger som var resurspersoner för barnen upplevde att det ligger mycket ansvar på dem om barnet ska få vara med på olika planerade aktiviteter. Alla pedagoger såg på delaktigheten som en central och otroligt viktig del men även att det många gånger kan vara svårt att verkligen få delaktigheten att fungera. Just att få barnen delaktiga i den fria leken kände många av pedagogerna var en stor utmaning men något de verkligen arbetade med och som de ville uppnå.

 • 306.
  Falkeborn, Sandra
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Ferrari, Carolina
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  "Duktiga flickor": - Om högpresterande kvinnors val av identitet och karriär2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The “good girl” is today an accepted and widespread notion. It is delimited to young girls and women who are characterised to be, for example, ambitious, high performing, working too much and risks developing mental illnesses. In today’s society women are assumed to pursue their career alongside maintaining the main responsibility for the household and family. The overarching purpose of this study has been – via a hermeneutic approach and based on the theory of symbolic interactionism – to elucidate and contribute knowledge to the social role of being a “good girl” and the associated implications for a woman’s identity and career. The aim has moreover been to address the differences between the two groups of respondents: women born in the 1980s and women born in the 1960s.The study is based on six individual semi structured interviews and two group interviews. The purpose is to gain a deeper understanding of and, thereby, a better interpretation of the phenomena of “good girls”. The interviews were conducted on a sample suited to the purpose, where the younger group of respondents will have studied at least three years at the university before graduating. The older groups of respondents have studied at least four years at an academic level before taking up employment. The results show that all respondents are characterised by ambitious identities, which create conflicts between, on the one hand, how they perceive themselves and, on the one hand, how others expect them to act.

 • 307.
  Feili, Donia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Keise Ismail, Leila
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Socialtjänstens och kvinnojourens arbete med våldsutsatta kvinnor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kampen om kvinnofrihet har pågått sedan 1800 talets mitt, trots det kan vi idag se tydlig statistik på att våld i nära relationer fortfarande är ett aktuellt samhällsproblem. Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka stöd- och hjälpinsatser som socialtjänsten och kvinnojouren erbjuder våldsutsatta kvinnor. Vidare undersöks vilka hinder respektive möjligheter verksamheterna kan stöta på i mötet med den våldsutsatta kvinnan. En kvalitativ datainsamlingsmetod har använts i studien som bygger på en semistrukturerad forskningsintervju. I studien deltog totalt 6 representanter från båda verksamheterna. De teoretiska utgångspunkterna i studien är följande; empowerment, normaliseringsprocessen, maktlöshetsteorin och samverkan, dessa teorier har använts för att analysera den insamlade empirin. Några av de centrala slutsatser som har framkommit i studien är vikten av bemötande, att aldrig ifrågasätta kvinnan och att representanterna i båda verksamheterna är fördomsfria i mötet med kvinnan. Vidare framkom det att bearbetningsfasen är viktig för den våldsutsatta kvinnan och att verksamheterna behöver arbeta med kommunikationen för en bättre samverkan. Hinder och möjligheter är något centralt i arbetet med våldsutsatta kvinnor, men de hinder och möjligheter som uppkommer är individuella beroende på kvinnans situation.

 • 308.
  Ferm, Anita
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Josefsson, Sanna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Avhopp inom 12-stgsbehandling: En studie om vilka faktorer som finns till klienters avhopp inom 12-stegsbehandling och eventuella skillnader mellan könen.2011Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 309.
  Fleur, Alexandra
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Holmström, Nina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "Det händer inte mig...": - En hermeneutisk studie om mödrars sorg efter ett förlorat barn2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka mödrars upplevelse av sorg efter att ha förlorat ett barn genom dödsfall och vilken funktion bloggen utgör i sörjande människors vardag. Studien har utgångspunkt i socialpsykologin och studien är genomförd med den hermeneutiska metodansatsen. Vi har använt oss av ett målinriktat urval och bloggtexter som materialtyp. Vår empiri utgörs av åtta mödrars självbiografiska bloggar, där de skriver om sorgen efter deras avlidna barn. Vi har valt att stärka vår studie med tidigare forskning relaterat till syftet och ett teoretiskt ramverk för att förankra resultatet i socialpsykologiska teorier. De teorier som utgör det teoretiska ramverket i den här studien är KASAM, copingteori och socialt stöd. Resultatet som studien genererade var totalt sex teman; stödets betydelse, familjen, professionella aktörer, upplevda emotioner, existentiella tankar och bloggens betydelse. I vårt diskussionsavsnitt har vi inkluderat alla de tankar och reflektioner som studien har genererat. Vi har funnit att sorgen är förenad med flertalet behov. Bland annat behovet av att få uttrycka sin sorg och att sätta ord på sina tankar och känslor. Studien har kommit fram till att bloggen utgör en värdefull funktion i sorgbearbetningen. Vårt resultat har visat att behovet av stöd från omgivningen är stort hos de sörjande mödrarna. Vår studie har även visat att det finns flera aspekter gällande forskningsområdet där det bör bedrivas mer forskning, exempelvis är bloggens betydelse i sorgearbetet tämligen outforskad. 

 • 310.
  Folkebrant, David
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Väisänen Dahlberg, Tommi
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Gymnasieelevers upplevelse kring deras datoranvändning: Skiljer sig upplevelserna beroende på deras habitus?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ungdomars liv präglas idag allt mer av datorer där datorn används flitigt både hemma och i skolan. Vår studie belyser gymnasieungdomars vanor kring datoranvändning och hur vanorna skiljer sig åt mellan elevers olika uppsättningar av habitus. 

     Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med en induktiv-deduktiv metod. Varför vi valde den metoden grundar sig i att det inte sedan tidigare existerar några teorier inom området som uppsatsen kan verifiera eller förkasta samt att studiens resultat tolkades utifrån Bourdieus teorier om habitus och kapital.    Datamaterialet samlades in genom fjorton stycken semi-strukturerade intervjuer vid två olika gymnasieprogram som präglas av olika mängd utbildningskapital. Respondenternas svar bearbetades genom teman som skapades för att finna likheter och skillnader för gymnasieprogrammen samt att hitta kulturella gemensamma särdrag. 

     Undersökningen ger en varierande bild av de konsekvenser som datoranvändningen kan orsaka.

 • 311.
  Forsbäck, Erja
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Johansson, Eija
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  när du tiger- samtycker du då?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 312.
  Forsman, Elin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Nyberg, Emelie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "Vi är inte sjuka utan vi är liksom en i mängden": En intervjustudie om hbtq-personers upplevelse av bemötande i vardagslivet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att bidra med en förståelse och ökad kunskap för hur hbtq-personer upplever att de blir bemötta i vardagslivet. Områden som studerats är arbete, familj och vänner. För att besvara syftet formulerades följande frågeställningar: vilket bemötande upplever hbtq-personerna att de får i arbetet efter att de valt att vara öppna med sin sexuella läggning eller könsidentitet, vilket bemötande upplever hbtq-personerna att de får från familjen efter att de valt att vara öppna med sin sexuella läggning eller könsidentitet samt vilket bemötande upplever hbtq-personerna att de får från vännerna efter att de valt att vara öppna med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Urvalet bestod av fem respondenter i åldrarna 22 till 46, bosatta i mellersta Sverige. Studien genomfördes med halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes under år 2017.

  Resultatet visade att respondenterna upplevde ett gott bemötande i vardagslivet. Majoriteten uppger att bra bemötande fanns hos både familj och hos vänner. På arbetet upplevde majoriteten en acceptans och att stödet fanns. Negativt bemötande har upplevts i mansdominerade yrken. I de fall de upplevt negativt bemötande från familjen har några familjemedlemmar påstått att den sexuella läggningen eller könsidentiteten är en fas de går igenom. 

 • 313.
  Francia, Guadalupe
  et al.
  Uppsala university, Sweden.
  Moreno Herrera, Lazaro
  Stockholms universitet.
  Sweden: Priority Education Policies in Times of Decentralisation and Individualisation2012Inngår i: Education Policies and Inequalities in  Europe / [ed] D. Frandji, J.M Pincemin, M. Demeuse, D. Greger and J-Y Rochex, London UK: Palgrave Mcmillan , 2012, december, s. 259-287Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 314.
  Fransi, Andy
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Arez Mayeli, Shuana
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  ”Den viktigaste spelaren på fotbollsplan”:  En etnografisk studie om huvuddomarens yrkesroll och interaktion på fotbollsmatcher.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka huvuddomarnas strategier och roller i utövandet av domarskap på fotbollsmatcher i förhållande till varandra och till spelarna, med särskild fokus på hur de uppträder och agerar i matchsituationer. Studien har utförts genom en etnografisk metodansats med tio icke-deltagande observationer och lika många intervjuer av fotbollsdomare i vår strävan att besvara studiens frågeställningar. Som teoretiska utgångspunkter har vi använt oss av Goffman dramaturgiska perspektiv samt Charons syn på social interaktion, rollövertagande och ritualer. Dramaturgin hos fotbollsdomare har inte studerats tidigare, och med denna studie vill vi därmed tillföra en dramaturgisk synvinkel på hur fotbollsdomare utövar sin yrkesroll. Studiens resultat visar att verbal samt ickeverbal kommunikation förekom främst under fotbollsmatchens gång samt att domarna hamnade i konflikter på fotbollsplan vilket bidrog till att de valde att ta på sig olika roller för att lösa dessa konflikter. Studiens resultat visar även att fotbollsdomarna använder sig av ritualer i sina förberedelser inför och under fotbollsmatch.

 • 315.
  Fransson, Malin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Thalén, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Att motivera genom vägledning: En hermeneutisk uppsats om motivationsarbete2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetsmotivation är ett fenomen som är väl omtalat i massmedia men som kan vara svårt att få ett ordentligt grepp om och därför ville vi undersöka detta fenomen djupare. Syftet med denna studie var från början att undersöka vad som motiverar människor till arbete men detta syfte preciserades med tiden och blev slutligen hur människor kan motivera andra till arbete, hur vägledare pedagogiskt arbetar med att motivera någon. Vi har valt en hermeneutisk ansats där vi utgått ifrån den framstående teorin om självbestämmande. I uppsatsen presenteras vår hermeneutiska väg från det preliminära syftet till det slutgiltiga resultatet med tillhörande diskussion.  För att kunna genomföra vår studie tog vi hjälp av en verksamhet vid namn AMA som jobbar med bland annat motivationsarbete. Sammanlagt utfördes intervjuer med 12 anställda från AMA:s sex avdelningar där två personer från varje avdelning intervjuades. I resultatet fann vi tre teman som utgör grunden i ett motivationsarbete; relation, individuellt samt process.

 • 316.
  Fredriksson, Michaela
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Rekryterarens perspektiv: Hänsyn vid valet av kandidater2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att använda magkänslan som bedömningsunderlag i rekryteringsprocesser anses förlegat och forskning indikerar på att det leder till diskriminering och felrekryteringar. Istället föreslås att rekryteringen ska vara kompetensbaserad och därmed generera ökad mångfald. Syftet med studien var att studera vad rekryterare anser är viktigast vid valet av nya medarbetare samt vad rekryterarens magkänsla har för inverkan vid valet av nya kandidater. Tolv rekryterares uppfattningar har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar på att olika bedömningsunderlag används och det finns en skillnad mellan branscher. I vissa branscher utförs personlighets- och intelligenstester medan det i andra branscher föredras närvaro eller att passa in i arbetsgruppen. Magkänslan spelar in i alla rekryteringsprocesser och kan både leda till diskriminering och en god matchning mellan person och tjänst, mycket beroende på rekryterarens erfarenhet i yrket. Bedömningen blir dock mer objektiv ju fler bedömningsunderlag som används.

 • 317.
  Frick, Kaj
  Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap. Folkhälsovetenskap.
  From safety management to corporate citizenship: An overview of approaches to managing health2007Inngår i: Work Health and Management Control, Stockholm: Thomson fakta , 2007Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 318.
  Frick, Kaj
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Health and Safety Representation in Small Firms: A Swedish success under threat2009Inngår i: Workplace Health and Safety: International Perspectives on Worker Representation / [ed] David Walters & Theo Nichols, Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan , 2009Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  One of the widely recognised challenges to institutional arrangements for representing workers in workplace health and safety concerns workplace size. In virtually all surveys of the coverage of these arrangements, representation is shown to be increasingly difficult in smaller workplaces. In this respect regional safety representatives have been a success story in Sweden in supporting occupational health and safety in small workplaces since the mid 1970s. Unions may by law appoint them for all workplaces where there is at least one member of a trade union and where there is not already a joint occupational health and safety committee.

  Based on the findings of several surveys undertaken in Sweden this chapter first describes the functioning of the regional representatives scheme, its support and why it has been successful. It goes on to analyse the extent to which labour market and economic changes in recent years have presented challenges to its operation anddiscusses its possible future development in the light of these challenges and their relevance internationally.

 • 319.
  Frick, Nina
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Andersson, Pia
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Institutionsskada: Ett led i social kontroll och stigmatisering?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en kvalitativ studie baserad på intervjuer. Vi har använt oss av en hermeneutisk ansats vid tolkning av intervjuerna. Syftet med studien har varit att förklara hur personalens stämpling och utövning av social kontroll på ungdomar som vistats på institution ökar riskerna för institutionsskada. Vi har relaterat institutionsskada till fem stycken faktorer som påverkar ungdomens möjligheter att bryta sig in i samhället. Vid analys av vår empiri har vi använt oss av tre olika teorier. Dels Goffmans teorier om totala institutioner och stigmatisering och dels Beckers teori om stämpling. Slutsatsen vi har kommit fram till är att personalen främst stämplar ungdomen gällande ansvarsfaktorn och att detta ökar riskerna för att en ungdom blir institutionsskadad. Vidare kan den sociala kontrollen öka riskerna för institutionsskada om personalen kränker en ungdom och när personalen, i och med den sociala kontrollen, missbrukar sin makt.

 • 320.
  Fridström, Camilla
  et al.
  Örebro universitet.
  Aytar, Osman
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  På väg in i det svenska samhället: Utvärdering av Solitario – dagverksamhet för ensamkommande barn. Del 2 Processutvärdering2011Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 321.
  Funcke, Alexander
  et al.
  University of Pennsylvania, United States .
  Franke, Ulrik
  Swedish Institute of Computer Science, Sweden.
  Partial participation towards collective action: To stifle or instigate2016Inngår i: Rationality and Society, ISSN 1043-4631, E-ISSN 1461-7358, Vol. 28, nr 4, s. 453-467Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this paper we extend the Granovetter threshold model with partial participation towards a collective action. That is, agents may partake by conducting an action that is less costly than the ultimate collective action, but costly enough to signal a commitment to the cause. We show that it is not just the exact distribution of thresholds, but also the distribution of available actions that determines whether a collective action will be achieved. We suggest and prove propositions for how both an inventive activist and a dictator may strategically change the signaling value of existing actions, or introduce new ones, in order to either instigate or stifle collective action. Applying the theory to revolutions, we argue that new technology can play a role beyond that of communication and synchronization, viz. that of adding modes of partial, less arduous, participation.

 • 322.
  Furberg, Sofia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sahlén, Mathilda
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Högskolestudenters upplevda stress: Har känsla av sammanhang, kön och delaktighet betydelse?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stress är i dagens samhälle ett vanligt förekommande fenomen inom många domäner där individer på olika vis drabbas. Högskolestuderande är en av grupperna. Tidigare forskning visar att olika faktorer bidrar till stress och att stress kan leda till allvarliga konsekvenser för individer. Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som relaterar till högskolestudenters upplevda stress. Till grund för studien låg fem frågeställningar. En enkätundersökning genomfördes för att besvara frågeställningarna. Enkäten bestod av en demografisk del, Antonovskys KASAM-formulär och Cohens perceived stress scale. Respondenterna var 302 studerande vid en högskola i Mellansverige, varav 205 kvinnor och 96 män. Databearbetning skedde med korrelationer, t-test, variansanalys och regressionsanalys. Resultatet mynnade ut i slutsatsen att högskolestudenternas KASAM och könstillhörighet relaterar till upplevd stress, men att delaktighet inte relaterar till upplevd stress. Förslag för framtida forskning inom ämnet ges.

 • 323.
  Furulind, Maria
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Balazsi, Sofia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att utmana och leka med stereotypiska könsuttryck: En netnografisk studie om framställandet av kvinnokroppen av kända kvinnor på Instagram2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sociala medier har i det senmoderna samhället växt sig stort och blivit en vardag i många individers liv. På Instagram publiceras dagligen inlägg med olika syften vilka ofta inte uppfattas medvetet. Med denna studie fokuserar vi på hur svenska kända kvinnor framställer kvinnokroppen på Instagram. Hur de utifrån olika ställningstaganden tar upp feministiska synpunkter, utmanar det västerländska kroppsidealet och hur de vill vara med och bredda synen den normativa kvinnokroppen. Vi har utgått från den digitala tidskriften för unga kvinnor, Veckorevyn, som i januari 2017, publicerade en lista med “25 kända kvinnor du borde följa på Instagram”. Utifrån denna lista valde vi sedan ut de sex kvinnor som var svenska för att analysera bild och tillhörande text. För att uppnå studiens syfte, att synliggöra hur kvinnokroppen konstrueras och förmedlas av de sex kända kvinnorna har vi använt oss av en netnografisk metodansats med semiotisk analysmetod. Resultatet visar att de kända kvinnorna gör ställningstaganden som syftar till att ge utrymme för att omvärdera och utmana det normativa könsroller som vi upplever finns i dagens samhälle. Ett omvärderande av de värderingar som finns i det senmoderna samhället, menar vi skulle kunna leda till att acceptansen kring kvinnans kropp ska expandera och skapa en ny bild av vad som är normativt inom det västerländska skönhetsidealet och könsneutralisera stereotypiska könsuttryck som tillskrivs kvinna som kön. 

 • 324.
  Fäldt, Johannes
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Örebro universitet.
  Male Social workers implicit gender stereotypes of male and female clients in ‘non-traditional’ problem situationsManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 325.
  Fäldt, Johannes
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Kullberg, Christian
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Genusskapande processer i det sociala arbetets praktik2012Inngår i: Genus i socialt arbete, Malmö: Liber, 2012, 1Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 326.
  Fäldt, Johannes
  et al.
  Örebro universitet.
  Kullberg, Christian
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Implications of male and female same-gender dyads2012Inngår i: Journal of social service research, ISSN 0148-8376, E-ISSN 1540-7314, Vol. 38, nr 5, s. 712-726Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A sample of 222 Swedish social services officers were surveyed in regard to their opinions on a fictitious case addressing the needs of a same-gender client. The 49-question survey was statistically analyzed through a comparison of female and male same-gender dyads. The findings suggest that gender is an important factor in assessment, and this seems to be influenced by the gender of the client, the gender of the assessor, and how the problem area or situation of the client is "gendered." Also, same-gender dyads tend to strengthen stereotypical expectations of men and women as clients and influence what forms of assistance are offered to the client. The male same-gender dyad tends to reduce the likelihood of assistance being offered, while the female same-gender dyad increased it. These results suggest that assessments are based upon stereotypical beliefs about men and women rather than being focused directly on individual differences and needs. Further research is recommended that incorporates a number of more refined "gendered" problem areas and situations and how these assessments can affect social work practice. 

 • 327.
  Fäldt, Johannes
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Kullberg, Christian
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Male social workers rationales in assessments of male and female clients – expressions of masculinities in ‘gender traditional’ and ‘non traditional’  topics2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 328.
  Fäldt, Johannes
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Kullberg, Christian
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Male social workers talk about male and female clients – a comparison of implicit and explicit conceptions of gender2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 329. Fäldt, Johannes
  et al.
  Storbjörk, Jessica
  Palm, Jessica
  Oscarsson, Lars
  Stenius, Kerstin
  Vårdkedjeprojektet: Tre utvärderingsperspektiv2007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 330.
  Fürst, Henrik
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Aspiring writers and appraisal devices under market uncertainty2018Inngår i: Acta Sociologica, ISSN 0001-6993, E-ISSN 1502-3869, Vol. 61, nr 4, s. 389-401Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aspiring artists are uncertain about how their work's quality will be evaluated by gatekeepers on artistic markets. Learning to evaluate the quality of one's work and its prospects on the artistic market is central to artistic careers, yet often overlooked in research. An analysis of 47 interviews with aspiring writers in Sweden shows that they use what in this article is coined appraisal devices to deal with this market uncertainty. Appraisal devices offer trusted and knowledgeable appraisals of their work's chances of success and failure on the artistic market. Appraisals from assessors become appraisal devices when assessors are trusted and seen as knowledgeable about how works are evaluated on the artistic market and are able to produce such evaluations. Appraisals from competitions become appraisal devices when the writer sees the evaluation as reflecting how the writer's work will be evaluated on the artistic market. In contrast to judgment devices, which take the perspective of cultural consumption, appraisal devices take the perspective of cultural production. Aspiring artists use appraisal devices to deal with the uncertainty of their chances of success on the artistic market.

 • 331.
  Gafurova, Dildora
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Arbetsprokrastinering: Har personlighetsfaktorer och arbetstillfredställelse någon betydelse?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Prokrastinering är en komplex process där både affektiva, kognitiva och beteendemässiga komponenter involveras. Prokrastinering är ett känt fenomen i arbetslivet.  Prevalensen är hög bland anställda, därför har fokus på fenomenet legat på just den populationen. Syfte är undersöka om det finns ett samband mellan prokrastinering och personlighetsfaktorer, samt prokrastinering och arbetstillfredsställelse hos anställda i Sverige. Deltagare var 98 anställda.  Deltagarna besvarade en enkät som bestod av Big Five Markers (BFM) skala, Pure procrastination scale (PPS) skala samt Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). Materialet analyserades med hjälp av Pearsson korrelationer och regressionsanalyser. Studien visade på att Neuroticism och Samvetsgrannhet har samband med prokrastinering, däremot Extraversion, Vänlighet samt Öppenhet inte hade något samband med prokrastinering. Arbetstillfredsställelse, kön och ålder visade ingen samband med prokrastinering. Slutsatsen är att bristen på självdisciplin leder till prokrastinering vilket orsakar stress och depression. Framtida forskning skulle vara intressant att undersöka om det finns ett samband mellan prokrastinering, bransch samt yrkeskategori. 

 • 332.
  Gerdtmark, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Arbetsklimat, konflikter och konflikthantering på arbetsplatser inom Social omsorg.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

   

  Syftet med studien var att belysa medarbetares upplevelse av konflikter på arbetsplatsen inom äldreomsorgen, samt hur dessa hanteras. Undersökningen genomfördes med kvalitativa metoder, i form av halvstrukturerade intervjuer i grupp och individuellt. Sju respondenter som arbetar eller har arbetat inom äldreomsorgen deltog i undersökningen.

  Resultatet visade att det inte förekom några större konflikter på de undersökta arbetsplatserna. Resultatet gav ändå en bra bild av vad medarbetarna gör för att upprätthålla ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen, vilka faktorer som kan vara bidragande till att konflikter uppstår samt hur de hanterar uppkomna konflikter. Den slutsats jag kan dra utifrån resultatet är att det är viktigt med en bra sammanhållning i arbetsgruppen för att få en trivsam och konfliktfri arbetsplats. Konfliktförloppet underlättas av att man direkt när något uppstår pratar med varandra om problemet och utifrån det kommer fram till en lösning som är bra för alla parter, så att arbetsplatsen kan fungera väl även efter konflikten

   

   

  Nyckelord: Konflikt, konflikter på arbetsplatsen, konflikthantering, konfliktorsaker, arbetsklimat, förebyggande av konflikter

   

   

   

   

 • 333.
  Gillberg, Carina
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  "Bara på låtsas”: Delaktighet, ansvar och demokrati utifrån ett ungdomsperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att studera ungdomars upplevelse av delaktighet, ansvar och demokrati utifrån ett ungdomsperspektiv. I denna studie intervjuades sex informanter om sina upplevelser. Dessa intervjuer analyserades utifrån en hermeneutisk tradition och arbetades fram genom meningskategorisering. Denna studie bidrar till att spegla ungdomars förhållanden till delaktighet, ansvar och demokrati på 2000-talet. Resultaten visar på att vissa informanter upplevde delaktighet som diffus i denna kommun i en mellanstor stad i Sverige när det gäller ungdomsfrågor. Flera ungdomar upplevde ansvaret inom Ungdomens hus som ett låtsasansvar. Det viktigaste hos dessa informanter var att få ta eget ansvar i deras vardag. För att unga ska kunna påverka bör vuxna lyssna, i annat fall mists intresset. Överlag ses demokrati som otydlig, intresset för politik i denna studie ses både positivt och negativt. I en demokrati upplever informanterna nya sätt för sitt samhällsengagemang. Den största brist på delaktighet upplever de informanter som inte var aktiva i ungdomsrådet eftersom det saknades information. Dessa resultat stöds av Bourdieus teorier och begrepp.

 • 334.
  Gimle, Maja
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  ”Man behöver bara kunna vårda det man har liksom”: En fenomenologisk studie om småbarnsföräldrars vänskapsrelationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 335. Gislén, Ylva
  et al.
  Kalat, Anders
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Kunskapens villkor2006Inngår i: Fronesis, ISSN 1404-2614, Vol. 21, s. 8-15Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 336.
  Granberg, Sandra
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Folkhälsoarbete i bebyggelseplanering: En fallstudie av samverkansarbete i bostadsområdet Byjorden i Köpings kommun2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna uppsats handlar om folkhälsoarbete inom en pågående bebyggelseplanering i ett utsatt område i Köpings kommun. Bebyggelseplaneringen inriktar sig på att skapa stödjande miljöer och samverkan för att lyfta området och göra det mer hälsofrämjande. Studiens teoretiska referensram är modellerna HELPSAM och SESAME som är viktiga verktyg inom tvärsektoriellt arbete. Syftet med studien var att studera planering och genomförande av förbättringsarbetet i bostadsområdet Byjorden i Köpings kommun. Metoden som använts har en kvalitativ studiedesign med enskilda semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades med manifest innehållsanalys. Resultaten visar att orsaken till projektets början var att bostadsområdet Byjorden länge varit stökigt och haft dåligt rykte. Det strategiska arbetet bestod av kartläggningar från polis, beslutsfattande, genomförande samt en kommande uppföljning. Resultaten visar även på att genomförda insatser i området var bland annat en trygghetsvandring, ökad polisiär närvaro samt ökad kommunikation med boende. Slutsatser som kan dras utifrån studien är att en god kommunikation med boende är viktigt för bredare förankring av projekt. Ytterligare slutsatser som kan dras var att arbetet behöver ytterligare utveckling och strukturering för tydligare riktlinjer och mål med samverkansarbetet.  En slutsats var att projektet verkar som en föregångare inom brottsförebyggande arbete och kan fungera som förebild för många andra liknande projekt.

 • 337.
  Granlund, Heléne
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Tufft att få jobb: En kvalitativ studie av en grupp akademiker som har haft det svårt att komma in på arbetsmarknaden2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats belyser att det inte är alldeles enkelt alla gånger att komma in på arbetsmarknaden trots hög utbildning. Jag har studerat åtta personer som haft det tufft i sin etableringsprocess, att gå från utbildning till arbetsmarknaden inom det område de utbildat sig. Samtliga intervjuade har en akademisk examen med minst 120 poäng. Metoden som används är kvalitativ forskningsintervju och vid tolkandet av intervjuerna använder jag mig av hermeneutisk ansats. Det jag kommit fram till i min undersökning är att familjesituationen har haft betydelse, kontaktnätverk, ålder och arbetslivserfarenhet. Jag har också i mitt material kommit fram till att upplevelsen att inte få arbete trots hög utbildning har varit en tuff process för flera intervjuade känslomässigt.

 • 338.
  Gregorsson, Lisa
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Den dolda kvinnosjukdomen: En kritisk diskursanalys avmedias framställning av endometrios2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige finns det studiersom rör media och dess sätt att framställa olika fenomen, men ingen studie ommedias framställning av sjukdomen endometrios. Endometrios är en sjukdom som drabbar kvinnor ialla åldrar världen över och som det råder olika kunskaper om beroende på varti världen du är. I Sverige är det en relativt okänd sjukdom trots att det finnsrunt 200,000 kvinnor som bär på sjukdomen. Media är en stor kommunikationskanaloch syftet med studien är att beskriva hur media konstruerar sjukdomenendometrios. Genom en kritisk diskursanalys analyseras och presenteras resultatav 30 artiklar från dags- och kvällspress i Sverige och resultatet nås genomFaircloughs förklarande kritik samt tredimensionell modell. Analysen kantadesav socialkonstruktionistisk teori samt begrepp rörande genus, då genus och könblir aktuellt i en studie om sjukdom som enbart rör kvinnor. Resultatet visaratt endometrios framställs vara en allvarlig sjukdom, men inte tillräckligtallvarlig för makthavare i samhället då endometrios är en sjukdom som drabbarkvinnor. Det är den dolda kvinnosjukdomen.

 • 339.
  Grund Nilsson, Carina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Skärberg, Elin
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Motivation att söka arbete hos deltagare i AMA Arbetsmarknads verksamhet Jobbcentrum2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar arbetslösa deltagare i AMA Arbetsmarknads verksamhet Jobbcentrum att söka ett arbete. Ett annat syfte var också att undersöka om AMA hjälper dessa deltagare att motiveras och kunna återvända till den ordinarie arbetsmarknaden. Tidigare forskning inom området har ofta fokuserat på samband mellan arbetssökarbeteende och de arbetslösas förväntningar på och värderingar av arbete. Motivation sägs vara påverkad utifrån såväl inre som yttre faktorer. Våra teoretiska utgångspunkter har varit Becks teori om risksamhället samt två motivationsteorier, dels en teori om förväntningar och dels en teori om självbestämmande. Studien är kvalitativ och den metodologiska ansats som använts är hermeneutik. Intervjuer genomfördes med 10 deltagare från Jobbcentrum som valdes ut genom ett ändamålsenligt urval. Resultatet visar att vad som värderas med ett arbete i första hand är den trygghet det ger, inte enbart pga. lönen utan även pga de sociala kontakterna och rutinerna. Att ha en meningsfull sysselsättning var motiverande för att söka arbete. Att vara aktiverad – både fysiskt och psykiskt – visades i studien vara viktigt för motivationen. Deltagarnas förväntningar på vad Jobbcentrum kunde göra för dem var låga, istället betonades det personliga ansvaret för att få ett arbete.

 • 340.
  Grundström, Joakim
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Wingårdh, Wilhelm
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "Alla jag känner har jag lärt känna via min stream": En studie om individers upplevelser av att streama via Twitch2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den stora tillgängligheten till Internet har inneburit att allt fler människor börjat kommunicera och interagera online, både via sociala medier och onlinespel. Antalet nya plattformar där människor med samma intresse kan mötas och interagera ökar hela tiden. En av alla dessa plattformar är Twitch där individer kan välja att sända live när de spelar dator- och tv-spel medan andra kan välja att agera publik. Utifrån grundad teori undersöker vi hur personer upplever att streama via Twitch och vilka de mest centrala aspekterna av detta är i syfte att öka förståelsen kring detta relativt nya fenomen. Genom intervjuer, frågeformulär och observationer lyfter studien fram hur dessa personer upplever bland annat gemenskap, krav, frustration och näthat genom streamingen. Resultatet visar bland annat på att det är upplevelsen av gemenskap som är det mest centrala inom fenomenet och i de flesta fall det som gör att personerna väljer att ägna sig åt streaming. Utifrån Giddens teori om det senmoderna samhället kopplas fenomenet till ett nutida sammanhang och med Goffmans teorier om roller belyses samspelet mellan streamarna och deras tittare.

 • 341. Grände, Josefin
  et al.
  Lundberg, Lisa
  Stockholms universitet, Sweden.
  Eriksson, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  I arbete med våldsutsatta kvinnor: En handbok för yrkesverksamma2014 (oppl. 3)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 342.
  Gustafsson, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att bemöta en sverigedemokrat: En studie om hur individen bakom rösten på sverigedemokraterna upplever sig bli bemött.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att tolka och förstå hur individen som väljer att rösta påsverigedemokraterna upplever att hen behandlas av sin omgivning till följd av sin politiskaröst. I den tidigare forskningen lyfter jag upp att sverigedemokraterna på politisk nivåbetraktats som något annorlunda. Vidare lyfter jag upp forskning som har gjorts kringavvikande och stigmatisering, hur detta sker och hur det påverkar individen i sitt vardagligaliv. Arbetet tolkas med hjälp av Goffmans tanke kring stigmatisering och Beckers tankarkring avvikande. I arbetet utgår jag från ett hermeneutiskt förhållningsätt, för att fånga inindividernas upplevelse av fenomenet. Studien grundar sig på fem intervjuer med individersom skulle rösta på sverigedemokraterna om det var val idag. I arbetets resultatdel lyfts upphur de som intervjuas upplever att de blir bemötta, och vidare hur det finns ett stigma kring attvara sverigedemokrat på många håll, och att det även lett till negativa handlingar motindividen. Studien visar även att det finns anledning att inte vara öppen med sin politiska rösti en del sammanhang, då risken att misskrediteras är för stor. Upplevelsen av hur man bemötssom sverigedemokrat tycks dock vara mångtydig och situationsberoende.

 • 343.
  Gustafsson, Gunnel
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Aytar, Osman
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Tillgren, Per
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Primärvårdens förutsättningar och befolkningens behov i sju vårdverksamheter2015Inngår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, nr 2, s. 132-143Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Developing a program theory for a project and evaluate the project based on this program theory has both its merits and limitations. These merits and limitations in turn may be depend on the existing attitude towards a particular program theory. This study is about exploring how different phases and parts of the national learning project Care on equal terms (2011-2014) functioned in relation to the program theory developed in the beginning of the project. The result shows that the program theoretical perspective on the project contributed to a better structuring of the various forms of evaluation, given a broader understanding of the project's components and provided better opportunities to improve monitoring of the project by the research team in collaboration with the project management of the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) and the participating health care units.

 • 344.
  Gustafsson, Mikael
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  ArbetsDax - för psykiskt funktionshindrade: Talet om klienter, samordnare och samverkan i en verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Efter den rikspolitiska psykiatrireformen i mitten av 1990-talet uppstod runt om i Sverige rehabiliteringsverksamheter för psykiskt funktionshindrade människor. Att utveckla samverkan mellan olika myndigheter och andra organisationer kom då att anses som viktigt för att berörda personer inte skulle hamna "mellan stolarna". Inom Eskilstuna kommun uppstod bland annat en arbetslivsinriktad interorganisatorisk rehabiliteringsverksamhet kallad ArbetsDax, med professionella på operativ nivå som kallades samordnare.

  Syftet med framställningen har varit att utifrån olika materialtyper i sociologisk mening försöka bidra till begripliggörandet av verksamhetens diskursiva karaktär och samordnarens professionskaraktär. Det förstnämnda var intressant utifrån antagandet att den språkliga praktiken utgjorde något högst väsentligt inom verksamheten - särskilt med fokus på hur klienter, samordnare och samverkan framställdes. Det sistnämnda var intressant utifrån antagandet att ArbetsDax samordnare kunde bidra med något kvalitativt/kvantitativt annorlunda än professioner på de "rena" myndigheter, främst försäkringskassan och arbetsförmedlingen, som ArbetsDax samverkade med.

  Den diskursiva karaktären inom verksamheten framstod i analysen som ett komplext konsensusarbete. Klienten konstruerades som en kluven identitet som å ena sidan orienterade sig mot en individ med den enligt arbetslinjen "rätta" viljan, men å andra sidan också mot erkännandet av en begränsad förmåga bestående av psykiska funktionshinder. Samverkan framställdes i direktiv för och problematisering av verksamheten, vilket bland annat gjordes med hjälp av intertextuella legitimitetsreferenser och den centrala metaforen rehabiliteringskedjan. Stort fokus fanns på språkvärdsliga skillnader mellan organisationerna, samtidigt som det fanns en strävan att på mer eller mindre subtila vis mildra åtskillnaden. I analysen framstod ändå försäkringskassan som "blåslampa", arbetsförmedlingen som "bromskloss" och kommunen som "försvarare" av verksamheten.

  Samordnarens professionskaraktär analyserades genom jämförelser av vad som framkom i det empiriska materialet med två teorier: dels Roine Johanssons teori om strukturella dimensioner för gräsrotsbyråkrater inom "rena" myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen, och dels Mats Börjesson & Eva Palmblads teori om den nutida välfärdsarbetarens språkliga praktik. Analysen gav att samordnaren framställdes som en gräsrotsbyråkratisk profession med tämligen stort handlingsutrymme, men därutöver som en gränsöverskridande "hybridprofession" vars insats till stor del bestod i ett konsensusarbete i relation till klienter, samverkande organisationsrepresentanter, arbetsgivare hos vilka klienterna arbetstränade, samt i relation till betalningsmakten inom verksamheten.

  Avslutningsvis framkommer i uppsatsens senare del slutsatsen att ArbetsDax framstår som ett försök att utveckla välfärdsarbetets organisation i riktning bort från forna tiders omyndigförklarande socialpolitik. Med konsekvensen att en ny profession, samordnaren, uppstått.

 • 345.
  Gustafsson, Mikael
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade: Talet om klienter, samordnare och samverkan i en verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Efter den rikspolitiska psykiatrireformen i mitten av 1990-talet inrättades runt om i Sverige rehabiliteringsverksamheter för psykiskt funktionshindrade människor. Det ansågs då viktigt att utveckla samverkan mellan berörda myndigheter och andra organisationer för att de psykiskt funktionshindrade inte skulle hamna ”mellan stolarna”. I Eskilstuna inrättades en arbetslivsinriktad interorganisatorisk rehabiliteringsverksamhet kallad ArbetsDax, med en ny yrkesgrupp av professionella på operativ nivå som kallades samordnare.

  Syftet med rapporten är att utifrån olika empiriska material bidra till förståelsen av verksamhetens diskursiva karaktär, det vill säga språkbrukets betydelse inom verksamheten, och till förståelsen av samordnarens yrkesroll. Det förstnämnda är intressant utifrån antagandet att språkbruket har en central roll i verksamheten. Det sistnämnda är intressant utifrån antagandet att ArbetsDax samordnare kan bidra med något kvalitativt/kvantitativt annorlunda än yrkesgrupper på de rena myndigheter, främst försäkringskassan och arbetsförmedlingen, som ArbetsDax samverkar med.

  Verksamhetens diskursiva karaktär framstår i analysen av verksamhetsdokument, intervjuer och observationer som ett komplext konsensusarbete med särskilt fokus på klienter, samordnare och samverkan. Klienten framställs som en kluven identitet: å ena sidan som en aktiv individ med den ”rätta” viljan enligt arbetslinjen, å andra sidan som en passiviserad individ med en begränsad förmåga p.g.a. psykiska funktionshinder. Samordnaren framställs som en komplex och gränsöverskridande profession som ska utföra ett konsensusarbete med klienterna, exempelvis i form av ett motivationsarbete för att transformera betalningsmaktens tvång över klienten (i huvudsak från försäkringskassans sida) till klientens ”fria” vilja. Samordnaren har också att sträva efter konsensus i relation till andra myndigheters representanter och de arbetsgivare som klienterna ska arbetsträna hos. Samverkan framställs i form av direktiv för och problematiseringar av rehabiliteringsverksamheten. Detta sker bland annat med hjälp av intertextuella legitimitetsreferenser i policydokument för verksamheten, samt med hjälp av den centrala metaforen rehabiliteringskedjan som ordnar de samverkande myndigheterna i förhållande till klienternas ”rehabiliteringskarriär”. Stort fokus finns på språkliga skillnader mellan organisationerna, med strävan efter konsensus genom att på mer eller mindre subtila vis försöka mildra åtskillnaden. I analysen framstår ändå försäkringskassan som ”blåslampa”, arbetsförmedlingen som ”bromskloss” och kommunen som ”försvarare” av verksamheten.

  Samordnarens professionskaraktär analyseras genom jämförelser med två teorier: dels Roine Johanssons teori om strukturella dimensioner för gräsrotsbyråkrater inom rena myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen, och dels Mats Börjesson & Eva Palmblads samt Annette Carstens teori om den nutida välfärdsarbetarens språkliga praktik. Analysen visar att samordnaren framstår som en gräsrotsbyråkratisk profession med tämligen stort handlingsutrymme, men därutöver som en gränsöverskridande ”hybridprofession” vars insats till stor del består i ett konsensusarbete i relation till klienter, samverkande organisationsrepresentanter, arbetsgivare hos vilka klienterna arbetstränar, samt i relation till betalningsmakten (i första hand försäkringskassan).

  I rapportens senare del fördjupas diskussionen om samordnaren som en profession som inte endast fokuserar på klientens förmåga och vilja, utan även på dennes spontana lust. Samtidigt framstår ArbetsDax som ett försök att utveckla välfärdsarbetets organisation i riktning bort från forna tiders omyndigförklarande socialpolitik, bland annat genom att skapa den nya professionen samordnare.

 • 346.
  Gustafsson, Mikael
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Vad som kan dölja sig bakom Gemensam vårdnad och barnets bästa: Om det konfliktfyllda föräldraskapet ur separerade fäders perspektiv2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet för denna kvalitativa och empiriguidade studie har varit att i sociologisk mening utgöra bidrag till begripliggörandet av ett fenomen som består i att föräldrar hamnar i domstolsprocesser om de gemensamma barnen efter separation. Huvudfrågan som berördes var: Vad kan känneteckna föräldraparsrelationer där parterna efter separation hamnar i domstolsprocesser om de gemensamma barnen?

  Resultaten har utgått från fem fäders upplevelser och den mening som de tillskrivit dessa upplevelser. Relationerna såg i huvudsak ut att ha följt den traditionella könsrollsmallen där fäderna har burit huvudansvaret för den ekonomiska försörjningen och mödrarna har tagit ut större delen av föräldraledigheten. Fäderna upplevde sig vara mer aktiva än mödrarna, och ansåg sig vara mer kommunikativa inom relationen. I de fall där uppbrottet var stormigt blev också konflikterna kring barnen större efter separationen. Konflikterna gällde pengar, hur mycket barnen skulle bo med respektive förälder och att ingångna överenskommelser och avtal inte har hållits. Dessa oenigheter förvärrades genom uppkomna lojalitetskonflikter för barnens del, fysiskt våld mellan föräldrarna och att myndigheter och sociala institutioner använts som ett verktyg i den maktkamp som följde. Fäderna uppvisade en stark misstro mot tjänstemän på olika myndigheter och sociala institutioner. Framför allt gällde detta familjerättens arbetsmetoder, värderingar och hur fäderna har blivit bemötta i samtal/utredningar. Det nuvarande systemet med boförälder och umgängesförälder ansågs konfliktdrivande då det bidrog till ett asymmetriskt förhållande till regelverken hos myndigheter och sociala institutioner. I de fall där fäderna fick ut mest av domsluten, och mödrarna därför minst, tenderade konflikterna att öka efter domslut. Där konflikterna varit tämligen moderata medförde domslutet avtagande konflikter. Även i det fall där fadern ”förlorat” mest framstod det som att konflikterna avtagit något. I det fall där konflikterna varit stora under tämligen lång tid tycktes relationerna vara lika konfliktfyllda som tidigare och hade alltså inte påverkats nämnvärt av det senaste domslutet. Domslutens konsekvenser för samarbetsklimatet mellan föräldrarna såg alltså ut att kunna variera. De fäder som hade haft mycket tid med sina barn, såväl före som efter separationen från mödrarna, framstod som tämligen trygga i sin föräldraroll. Konflikterna med mödrarna tycktes därför inte ha påverkat bilden av föräldrarollen i särdeles hög grad. Detta medan de övrigas faderskapsroll framstod som mera bräcklig.

  Efter teorianknytning framför jag tre sammanhängande hypoteser som berör grunden till uppkomna konflikter: a) Mödrar vars identitet kan domineras av ägandets livsform; b) fäder som söker bekräftelse på sitt faderskap; c) tidigare relationer mellan mödrar och fäder som framstått som mer eller mindre fjärran från den rena relationen.

 • 347.
  Gustavsson, Rima
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sinita, Elinor
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  ” NJUT AV LIVET […] KOMMER INTE  VARA FÖR EVIGT”: [En kvalitativ studie om kuratorernas stöd för personer i livets slutskede]2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur landstingskuratorer arbetar och stödjer personer i livets slutskede genom samtal. För att besvara studiens frågeställningar som lydde; vilken betydelse har samtalet för det professionella arbetet med personer i livets slutskede och hur hjälper samtalet att begripa och hantera situationen samt acceptera situationen för personer i livets slutskede. Urvalet bestod av sju kuratorer som arbetar inom palliativ vård från sex mellanstora städer i Sverige. Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes. Studiens resultat delades in i fem olika teman; meningsfullt samtal, existentiella funderingar, hopp som coping strategi, känslohantering och meningsfullhet i lidandet. Resultatet visar att kuratorers stöd genom samtal hjälper personer i livets slutskede att hantera och bearbeta existentiella känslor och tankar kring döden. Resultatet visar även att samtalen inte alltid handlar om döden utan mest om livet som har varit. Det framkom även att största rädslan hos majoriteten av patienterna inom palliativ vården handlar om döendet och inte döden

 • 348.
  Göransson, Malin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Ärlemalm, Frida
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  måltid och ätande: en studie om hur det presenteras hos individer och i tidsskrifter2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Den här uppsatsen är en socialpsykologisk undersökning som ansluter sig till den social konstruktionistiska traditionen. Syftet är att undersöka vilka konstruktioner av måltiden och ätandet som individer och tidskrifter sluter sig till. Genom analys av informanters tal och texter i tidskrifter med mat som fokusområde har den första frågeställningen för avsikt att spåra vilka konstruktioner som finns kring måltid och ätande. Ytterligare en frågeställning var att finna identitetsmarkörer i informanternas tal i relation till deras matvanor och kostlivsstilar. Dessa har kommit att analyseras som subjektspositioner. För att tydligare visa på de versioner informanterna gett har tolkningsrepertoarer använts som analysverktyg. En av de konstruktioner som framträdde både hos informanterna samt i tidskrifterna är föreställningen om måltiden som social. Det vill säga att måltiden är en social handling då den, som det framkommer i det empiriska materialet, förväntas delas med andra.

   

  Datainsamlingen har analyserats genom teorin att vi befinner oss i senmoderniteten där reflexivitet, valmöjlighet och livsstil är centrala begrepp. Identiteten i detta samhälle blir föränderlig och dynamisk och individualiteten är i fokus snarare än kollektivet. För att kunna fånga de sociala konstruktionerna valdes den diskursanalytiska grenen diskurspsykologi som metod då denna poängtera språket som en viktig komponent i hur olika versioner av verkligheten framställs.

 • 349.
  Haddad, Michaela
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Arbetslösas Tillvaro2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 350.
  Haglind, Anne
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Hägglöf, Daniel
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Medias skildring av fas 3: – En diskursanalys om långtidsarbetslöshet i media2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är belysa och tydliggöra vilka diskurser som är rådande om människor som hamnat i arbetslöshet fas 3 och se hur dessa diskurser konstrueras i svenska dagstidningar. De tidningarna som vi använt oss av i analysen är Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Göteborgs Posten och Svenska Dagbladet.

   

  Metoden består utav ett integrerat teragerat perspektiv med begrepp ur den socialkonstruktionistiska idétraditionen avseende framställandet av den arbetslöse kopplat till den mediala exponeringen av arbetslösa i fas 3.

  Vi använder oss främst av begrepp ur diskursteorin och kritisk diskursanalys. I analysen används begreppet subjektspositioner ifrån diskurspsykologin.

   

  Slutsatser i studien är att de mediala diskurser som råder om arbetslösa i fas 3 till stora delar är ideologiska. De mediala diskurserna positionerar de arbetslösa negativt samt tillskriver dessa olika egenskaper med negativa förtecken.

   

  Resultatet i studien visar på två olika diskurser, den strukturella diskursen och den individualistiska diskusen. Diskurserna kämpar om tolkningsföreträde av den rådande uppfattningen kring jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.

  Den första textanalysen belyser en föreställning om den arbetslöse i fas 3 som sammankopplas med exploatering av den arbetslöse samt arbetslöshet och utanförskap. I studiens djupare analys, redogörs det för en diskursiv kamp som har uppstått i media. De ideologiska skillnader som genomsyras i tidningsartiklarna berörs tillsammans med en redogörelse för subjektspositionerna.

45678910 301 - 350 of 885
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf