mdh.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1361
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Englund, Johanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ”Han måste ju vara något. Alla har en identitet. En del behöver bara hjälp att finna sin.”: Två parodier över det allmänmänskliga behovet av en kulturell identitet2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studie har avsett att undersöka hur den postkoloniala teorin manifesteras i två ungdomsromaner, samt hur dessa manifestationer har parodierats. En tematiskt och narratologisk analysmetod har använts i studien. Resultaten åskådliggör att de båda romanerna kan betraktas som en parodi över det allmänmänskliga behovet av en kulturell identitet.

 • 302.
  Englund, Johanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärobokens innehåll och språk: En komparativ studie av en lärobok i svenska respektive svenska som andraspråk2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att jämföra en lärobok i svenska med en i svenska som andraspråk. Böckerna har studerats utifrån två perspektiv: dels innehållet och den övergripande textstrukturen i förhållande till kursernas centrala innehåll, dels läroböckernas läsbarhet. En kvalitativ och kvantitativ textanalys har använts som metod. Resultaten åskådliggör att läroböckernas centrala innehåll och textstruktur skiljer sig åt. De skillnader som finns kan nästan alltid härledas till liknande skillnader mellan respektive kurs centrala innehåll.  Läsbarheten i läroböckerna är god. Läroböckerna präglas av röst och det finns en del implicit och explicit utryckt kausalitet. De innehåller ett vardagligt språk med huvudsakligen vanliga ord och de innehåller få substantiv bildade genom ordklassbyte och avledning. Även syntaxen är förhållandevis enkel.

 • 303.
  Engman, Victoria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skönlitteratur i andraspråksundervisningen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka skönlitteraturundervisningen i det flerspråkiga klassrummet. I studien besvarade tjugo verksamma lärare en enkät varav två av dessa lärare också deltog i en intervju. Läsningen beskrivs som viktig i intervjuerna och enligt lärarna i intervjun fyller den en betydande funktion ur framförallt ett språkutvecklande och personligt perspektiv. Läsningen beskrivs ha syftet att fungera som verktyg för elever att tillägna sig ny kunskap och utvecklas. I enkäten framkom det att få lärare arbetar med dramatik som litterär genre i sin undervisning och att hälften av lärarna arbetar med poesi.

 • 304. Enquist, Magnus
  et al.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Mänsklig kultur – vad är det för speciellt med den?2007In: Tvärsnitt, no 2, p. 10-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 305.
  Enquist, Magnus
  et al.
  Stockholm University.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Ghirlanda, Stefano
  Stockholm University.
  Critical Social Learning: A Solution to Rogers's Paradox of Nonadaptive Culture2007In: American Anthropologist, ISSN 0002-7294, E-ISSN 1548-1433, Vol. 109, no 4, p. 727-734Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Alan Rogers (1988) presented a game theory model of the evolution of social learning, yielding the paradoxical conclusion that social learning does not increase the fitness of a population. We expand on this model, allowing for imperfections in individual and social learning as well as incorporating a "critical social learning" strategy that tries to solve an adaptive problem first by social learning, and then by individual learning if socially acquired behavior proves unsatisfactory. This strategy always proves superior to pure social learning and typically has higher fitness than pure individual learning, providing a solution to Rogers's paradox of nonadaptive culture. Critical social learning is an evolutionarily stable strategy (ESS) unless cultural transmission is highly unfaithful, the environment is highly variable, or social learning is much more costly than individual learning. We compare the model to empirical data on social learning and on spatial variation in primate cultures and list three requirements for adaptive culture. © 2007 by the American Anthropological Association.

 • 306.
  Enquist, Magnus
  et al.
  Stockholms universitet, Centrum för evolutionär kulturforskning.
  Ghirlanda, Stefano
  Brooklyn College of the City University New York, Department of Psychology and Honors Academy.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Modelling the evolution and diversity of cumulative culture2011In: Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences, ISSN 0962-8436, E-ISSN 1471-2970, Vol. 366, no 1563, p. 412-423Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous work on mathematical models of cultural evolution has mainly focused on the diffusion of simple cultural elements. However, a characteristic feature of human cultural evolution is the seemingly limitless appearance of new and increasingly complex cultural elements. Here, we develop a general modelling framework to study such cumulative processes, in which we assume that the appearance and disappearance of cultural elements are stochastic events that depend on the current state of culture. Five scenarios are explored: evolution of independent cultural elements, stepwise modification of elements, differentiation or combination of elements and systems of cultural elements. As one application of our framework, we study the evolution of cultural diversity (in time as well as between groups).

 • 307.
  Enqvist, Angelica
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Yasmin, Mahmoud
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Småbarnsåren: En studie av föräldraskap, faktorer som påverkar måendet och känslan av sammanhang2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att bli förälder innebär stora förändringar i människors liv, förändringar som för många personer kan vara omvälvande. Syftet med denna studie var att undersöka hur svenska småbarnsföräldrar mår och upplever sin livssituation. Femton föräldrar intervjuades och skattade sin känsla av sammanhang med hjälp av KASAM-enkäten. Genom tematisk analys blev det tydligt att deltagarnas upplevelse var mestadels positiv även om den kantades av känslor av stress och i vissa fall psykisk ohälsa. Möjlighet till avlastning hade inverkan på deltagarnas välmående vilket blev tydligt då deltagarna med möjlighet till egentid fick aningen högre resultat på KASAM än de övriga föräldrarna. Deltagarna upplevde även att bilden av föräldraskap i sociala medier inte stämmer överens med verkligheten och att mer lättillgänglig information för nyblivna föräldrar behövs. Förhoppningen är att denna studie ska leda till mer kunskap om föräldrars mående för att på sikt öka gruppens välbefinnande.

   

  Keywords: parenthood, mental health, social media, sense of coherence, stress

 • 308.
  Ericsson, Christer
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Från snövit amatörism till fullskalig professionalism: Karin Wikberg "Amatör eller professionist?"2006In: Historisk Tidskrift, Vol. 126, no 1, p. 148-154Article, book review (Refereed)
 • 309.
  Ericsson, Christer
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Svenska brukssamhället2006In: Sveriges Historia: Koncentrerad uppslagsbok, fakta, årtal, kartor, tabeller, Stockholm: Prisma , 2006Chapter in book (Refereed)
 • 310.
  Ericsson, Christer
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Tomas Matti: Professionella patriarker – Svenska storföretagsledares ideal, praktik och professionaliseringsprocess 1910-19452006In: Personhistorisk Tidskrift, Vol. 102, no 1, p. 236-237Article, book review (Refereed)
 • 311.
  Ericsson, Christer
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Ulla Ekedahl & Per Jerkeman: På brukspatrons tid - Snillet, industrialisten och deras liv till vardags och fest2006In: Personhistorisk Tidskrift, Vol. 102, no 1Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 312.
  Eriksson, Carola
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hjelmberg, Madelene
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Tydlighet - är det tillräckligt?: En kvalitativ studie om 1–3-lärares metoder och arbetssätt för att undervisa andraspråkselever2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på vilka metoder och arbetssätt som 1–3-lärare anser är gynnsamma för andraspråkselevers möjligheter att utvecklas i skolan. För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor har vi använt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att lärare använder sig av samma metoder och arbetssätt för alla elever, men att de lägger stor vikt på tydlighet och bildstöd när det kommer till andraspråkselever. Resultatet visar även att lärarna känner sig trygga i sin roll som lärare, men att de saknar en utbildning som de kan luta sig mot när det kommer till att främja andraspråkselevers utveckling.

 • 313.
  Eriksson, Catrin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bildsamtalets betydelse för barns språkutveckling2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att synliggöra några utvalda pedagogers syn på bildsamtalets betydelse och hur det kan användas som språkverktyg i en förskolegrupp bestående av tolv barn totalt, varav sex av barnen har grav språkstörning. För att undersöka detta genomförde jag intervjuer och en videoobservation på en förskola som på sin hemsida säger sig använda bilder som stöd för att beskriva barnens vardag. Studien fokuserade på om pedagogen genomför bildsamtal med barnen i förskolan och hur dessa samtal i så fall implementeras i praktiken, vad som karaktäriserar samtalen i så fall samt vilken betydelse dessa pedagoger ansåg att bildsamtal har för olika barns språkutveckling. Resultatet visar att bildsamtal är betydelsefullt för barnens multimodala lärande, där olika kanaler i kombination förstärker och utvecklar barnens språk. Resultatet visar även på att möjligheterna är väldigt stora med bildsamtal som arbetssätt vad gäller kommunikativ utveckling och pedagogerna i studien tog tillvara på de möjligheterna i både planerade bildsamtal och oplanerade bildsamtal där det övergripandet syftet med bildsamtalen var att alla skulle få komma till tals, samtala och reflektera tillsammans utifrån förmåga. Studien visar på att genom bildsamtalen utmanas barnen till att verbalt beskriva vad de ser på bilden och berätta om tankar som väckts via bilden. På så sätt övas barnen i att språka men även i att lyssna och ta in språket via andra vilket verkar positivt för deras språkutveckling. De slutsatser som man kan dra av studien är att arbetet med bildsamtal i olika konstellationer och med olika bilder har betydelse för barns lärande och språkutveckling. Bildsamtal är en kvalitativ aktivitet för barn i den pedagogiska verksamheten, och studien tyder på att det både finns behov av och möjlighet att utveckla språken genom bildsamtal.

 • 314.
  Eriksson, Ellenor
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  En språklig verktygslåda: En undersökning om hur en grafisk språkprofil kan nyttjas i utformningen av multimodal, extern kommunikation.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Bachelor thesis forInformation Design is to create a graphic language profile and a new news template for Bokförlaget Langenskiöld. The study focuses on how using multimodality, visual hierarchy, voice, imagery and value words and/or value sentences creates clear and effective communication.The study consisted of:analyses of four newsletters from the book publisher, an analysis on a newsletter from Boktugg.se, a comparative analysis, qualitative interviews, a digital survey and tests of the new news template.Conclusions drawn from this study prove a graphic language profile can be used in creating external communication. With coherent guidelines communication can be made unified and clear.

 • 315.
  Eriksson, Emil
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Konkretare språk: Om abstraktionens påverkan på myndighetsinformation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Written information from agencies have a reputation of being hard to read and understand, even if there is a law that says that information from Swedish agencies should be written in a simple and understandable way. Agencies work with their writing after the principles of plain language, to live up to the demands of a simple and understandable language.

  In this report the readability of texts from the Swedish Energy Agency have been examined. When the texts readability was measured using a readability index (LIX), it did not indicate any significant difficulty. Despite this the texts can be perceived as more difficult. The texts readability and style have therefore been analysed in this report to find other causes that might affect the readability. The analysis showed that abstraction could be a factor that influences the texts readability, and I have chosen to look closer on that factor in this report.

  That there are effects of abstraction on readability is a well known fact, however it´s problematic to measure it and decide which words should be considered abstract. These problems have caused abstraction to be overlooked when it comes to writing more understandable and to measure texts readability. 

  Agencies own language also effects reading and how abstract a text appears to be. Words that the reader is used to appear less abstract then words that they are more used to. Therefore agencies own language can often appear more abstract to the reader. Text therefore needs to be adapted to the reader outside of the agency that is not used to their kind of language, and also consider the readers amount of knowledge on the subject.

  With all these things in consideration texts from The Swedish Energy Agency will be processed to create a new material adapted to the reader with increased concretion and readability. 

 • 316.
  Eriksson, Jannicke
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vargas Atole, Maria Minerva
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Elevers läsförståelsestrategier på engelska: Finns det någon skillnad mellan nyanlända och svenskfödda elever?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om huruvida nyanlända elever använder sig av andra läsförståelsestrategier i engelska än svenskfödda elever. Vi observerade hur ett antal elever med olika bakgrunder läste en text på engelska och besvarade tillhörande läsförståelsefrågor. Genom detta och efterföljande intervjuer med eleverna kunde vi se att de använde sig av samma strategier för att förstå svåra ord och meningar, oavsett om de hade haft lite eller mycket undervisning i ämnet. De som hade svårigheter med engelskan använde dock strategierna i större utsträckning än de som inte hade det, oavsett om det var nyanlända eller svenskfödda elever.

 • 317.
  Eriksson, Jennie
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  ”Vänta… vart ska jag?”: En studie i vägledning på vårdcentraler2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is a thesis in information design with emphasis on spatial design. The aim of this study has been to clarify orientation and to facilitate navigation for patients in health centers. The goal was to create a design proposal with visual connection to guide patients between rooms. The starting point for this work was two waiting rooms at the health center vårdcentralen City in Eskilstuna, where patients have difficulty understanding the wayshowing system.

  A greater understanding of patients' experience of the place was created through methods such as observations, site analysis, notations and interviews. The methods have identified shortcomings within the room layout, placement, color and shape. Underlying the design proposal are the results from the methods and literature studies of wayfinding, wayshowing, cognitive aspects, color-coding, colors and physical space. The findings show that navigation at the site can be improved by opening up the room, thereby creating a good wayshowing.

 • 318.
  Eriksson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Autentiskt material och läroboksmaterial i engelskundervisning: - En kvalitativ undersökning om användning av autentiskt material och läroboksmaterial i gymnasieskolans engelskundervisning2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats bygger på en kvalitativ intervjuundersökning med fem informanter. Syftet med studien var att undersöka ett antal gymnasielärares syn på användning av läroboksmaterial och autentiskt material i deras engelskundervisning. Fyra av fem informanter i denna undersökning såg autenticitet som en aspekt av texten. Majoriteten av informanterna ansåg vidare att autentiska texter är skapade för andra sammanhang än undervisning. Samtliga informanter föredrog att arbeta med autentiska texter och majoriteten använde en större andel autentiska texter än lärobokstexter samt ansåg att det autentiska materialet bättre förbereder elever för att läsa riktiga texter. Andra fördelar med det autentiska materialet är att det är på riktigt, intressant, roligt och motiverande. De informanter som använder läroboksmaterial gör detta för att tydliggöra undervisningen för svagare elever.

 • 319.
  Eriksson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kulturarv, underhållning eller personlig utveckling: En kvalitativ undersökning om gymnasielärares syn på syftet med att läsa skönlitteratur inom svenskämnet2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka ett antal svensklärares syn på syftet med läsning av skönlitteratur, urval av texter, populärlitteratur och kvalitetslitteratur samt bedömningar inför betygsättning. Undersökningen berör den skönlitterära läsningen i ämnet svenska i gymnasieskolan och är inriktad på skillnader mellan yrkesförberedande respektive teoretiska program. Undersökningen består av kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. Resultatet har delats in i fyra kategorier, nämligen Syftet med att läsa skönlitteratur, Urval, Populärlitteratur och kvalitetslitteratur samt Bedömning.

  Då avgränsningen av materialet färdigställts, genomfördes en analys av materialet där informanternas uttalanden jämfördes med tidigare forskning samt Kursplanen i svenska. Gällande de flesta frågeställningar som diskuteras i undersökningen, märks inga större skillnader mellan de informanter som representerar teoretiska program och de som representerar yrkesförberedande program. Skillnader märks dock då man jämför hur informanterna behandlar läsning av populärlitteratur samt läsning av äldre litteratur. Ett flertal informanter uttryckte uppfattningar som överensstämmer med tidigare forskning, men resultatet visar på stora variationer, vilket sannolikt får konsekvenser för undervisningen.

   

 • 320.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Ethnographic stories of cooperation and algebraic stories of evolution2007In: Journal of Evolutionary Psychology, ISSN 0737-4828, Vol. 5, no 1-4, p. 245-250Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 321.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Humaniora och matematik – visst går de ihop2006In: Tvärsnitt, ISSN 0348-7997, no 3, p. 12-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Matematik är inte bara torra siffror. Det är resonemang och teori som är ämnets kärna. Matematiken erbjuder metoder som gör det svåra lättare att förstå. Därför behöver även humanister få sig lite matte till livs, menar matematikprofessorn Kimmo Eriksson.

 • 322.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Enquist, Magnus
  Stockholm University.
  Ghirlanda, Stefano
  Stockholm University.
  Critical points in current theory of conformist social learning2007In: Journal of Evolutionary Psychology, ISSN 0737-4828, Vol. 5, no 1, p. 67-87Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Existing mathematical models suggest that gene-culture coevolution favours a conformist bias in social learning, that is, a psychological mechanism to preferentially acquire the most common cultural variants. Here we show that this conclusion relies on specific assumptions that seem unrealistic, such as that all cultural variants are known to every individual. We present two models that remove these assumptions, showing that: 1) the rate of cultural evolution and the adaptive value of culture are higher in a population in which individuals pick cultural variants at random ( Random strategy) rather than picking the most common one ( Conform strategy); 2) in genetic evolution the Random strategy out-competes the Conform strategy, unless cultural evolution is very slow, in which caseConform and Random usually coexist; 3) the individuals’ ability to evaluate cultural variants is a more important determinant of the adaptive value of culture than frequency-based choice strategies. We also review existing empirical literature and game-theoretic arguments for conformity, finding neither strong empirical evidence nor a strong theoretical expectation for a general conformist bias. Our own vignette study of social learning shows that people may indeed use different social learning strategies depending on context.

 • 323.
  Eriksson, Klara
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Wahlberg, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Psykologiska kontrakt: Faktorer som påverkar konsultens uppfattning av sina egna och uppdragsgivarens åtaganden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många företags användande av konsulter har under de senaste åren ökat och det finns luckor i forskningen kring denna yrkeskategori. Syftet med denna studie är att undersöka huruvida individuella och arbetsrelaterade faktorer hos konsulter påverkar uppfattning av fullföljande samt omfattning av psykologiska kontrakt i relation till en uppdragsgivare. Deltagarna var 172 konsulter, från tre konsultföretag, som besvarade en enkät delvis hämtad från projektet PSYCONES. Resultatet visade att konsulternas individuella samt arbetsrelaterade faktorer påverkade det psykologiska kontraktet och att det som påverkade mest är grad av tillit gentemot uppdragsgivare, antal arbetade timmar i veckan samt ålder. Dock påverkade inga av faktorerna kopplade till konsultrollen uppfattning av fullföljande samt omfattning av psykologiska kontrakt. Denna studie bidrar med vetskap om att psyko-logiska kontrakt skapas mellan konsult och uppdragsgivare, att tillit är en viktig komponent även i denna form av arbetsrelation samt en antydan att konsulters arbetssituation inte skiljer sig anmärkningsvärt från andra an-ställningsformer.

 • 324. Eriksson, Magnus
  et al.
  Cremnitzer, Birgitta
  Granath, Sarah
  Haag, Ingemar
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Färnlöf, Hans
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Päplow, Thorsten
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Schultz, Birte
  Asklund, Thomas
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Darnell-Berggren, Helena
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Theodor Kallifatides, Bodil Malmsten, Hugo Hamilton,Fransk 1800-talsprosa, Marcel Pagnol, Vilhelm Moberg,Språkundervisning2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Theodor Kallifatides var gäst vid Mälardalens högskolas författardag 2008 och 2010 stod Bodil Malmsten i fokus under detta årliga evenemang. De fyra första bidragen i detta nummer av Litteratur och språk är föredrag som hölls under dessa båda dagar.

  Magnus Eriksson visar hur Kallifatides i sitt skrivande utforskat kärlekens vägval, de många variationer och moraliska konflikter kärleks- och vänskapstemat kan bjuda på. Inkännande följer han författarens skildringar av kärlekens väsen och vånda, svek och livslögn, men också den självuppgivande ögonblicklighetens förvillelse som drabbar den förälskade. Enligt Magnus Eriksson har Kallifatides bild av kärleken ”slående likheter med den medeltida mystikerns upplevelse av uppgåendet i Gud.”

  Birgitta Cremnitzer å sin sida gör en interkulturell resa genom Kallifatides författarskap, en resa ”som främst handlar om sökandet efter identitet och kampen mot främlingsskapets dilemma”. Hon tar sina egna upplevelser av två länder, två språk och två kulturer som utgångspunkt och visar hur Kallifatides förmår göra läsaren till medresenär kring emigrantskapets villkor. Detta innebär enligt Cremnitzer bl.a. att differensperspektivet alltid finns hos den som emigrerat och att livet i exil kan upplevas som ett slags amputation med återkommande fantomsmärtor.

  Sara Granath tar i sitt bidrag till författardagen upp personliga intryck av Bodil Malmstens dramatik. Hon talar bl.a. om svårigheterna i att levandegöra ett samhälle sceniskt och framhåller betydelsen av den rumsliga gestaltningen i Malmstens pjäser. Här är det inte enbart yttre rum det är fråga om, utan lika mycket människors inre rum. För Granath är det just Malmstens speciella sätt att behandla yttre och inre rum som verkar vara en ”fruktbar tråd att följa i hennes dramatik och teater”.

  Ingemar Haag återvänder i sin essä till lyrikern Bodil Malmsten, som under senare år överskuggats av ”självbiografen” och dramatikern Malmsten. I hennes lyrik stiftar vi bekantskap med ett tilltal som spänner mellan högt och lågt, tyst och uppfordrande. I dialogen med Samuel Beckett, ett av 1900-talets stora författarskap, anknyter Malmsten till såväl föregångarens existentiella perspektiv som det humoristiska anslaget.

  I sin studie om intratextuell motivering kommenterar Hans Färnlöf hur olika narrativa element länkas samman i några franska 1800-talsberättelser. Med motivering menas hur författaren kan ”motivera” (i betydelsen ”berättiga”, ”rättfärdiga”), hur karaktärer agerar eller varför vissa händelser bör – eller inte bör – inträffa enligt berättelsens logik. Det handlar således om att etablera orsak och verkan i en fiktiv värld. Färnlöf visar hur man genom att fokusera på den intratextuella motiveringen, dvs. de orsakssamband som byggs upp genom referenser inne i texten i stället för att hänvisa till verkligheten, tydligare kan skönja textens etapper och progression, från inledning till avslutning.

  Utifrån kortberättelserna Nazi Christmas och The Irish Worker av den irländsktyske författaren Hugo Hamilton lyfter Thorsten Päplow och Birte Schulz fram frågor som hänger samman med formandet av den kulturella identiteten hos barn med bakgrund i två kulturer. Deras bidrag ger en kort introduktion till forskningen kring ”biculturalism” och använder sig av psykologiska och sociologiska insikter från detta område vid den litterära analysen. Fokus ligger här på huruvida kortberättelsernas huvudfigur, som växer upp med en tysk mor och en irländsk far, genomgår en identitetskris på grund av sitt dubbla kulturella arv.

  I sitt andra bidrag behandlar Hans Färnlöf Marcel Pagnol som genom sitt filmskapande på framför allt 1930-talet tillhör den franska filmens klassiska regissörer. Som författare ses han dock huvudsakligen som ”regional” berättare. Det innebär att tema, struktur, bildspråk, stilistik och andra litterära aspekter i hans verk sällan diskuteras. Med sin studie av de fyra elementen i romandiptyken L’Eau des collines (”Vattnet från kullarna”) visar Färnlöf hur det vid första anblicken transparenta, referentiella landskapet, liksom handlingen och karaktärerna, innehåller både episk bredd och symboliskt djup.

  Om litterär skildring handlar det även i Thomas Asklunds artikel som tar upp Vilhelm Mobergs berättarteknik i utvandrarserien. Med exempel från olika passager ur ett kapitel i Invandrarna visar Asklund hur Moberg använder växlande berättarperspektiv och upprepande stilfigurer för att skapa verklighetsillusion i den fiktiva berättelsen.

  I det avslutande bidraget framhåller Helena Darnell-Berggren att skolans kunskapsuppdrag är en självklarhet för varje lärare, men hon frågar sig samtidigt hur det ska kunna vara möjligt att få undervisningstiden att räcka till för att även fostra elever till demokratiska samhällsmedborgare. I sin genomgång av olika styrdokument för skolan och även tillämplig didaktisk forskning ger Darnell-Berggren olika perspektiv på hur språkundervisning kan bli till ett meningsskapande, där båda dessa uppdrag kan kombineras.

  Red.

 • 325.
  Eriksson, Pelle
  et al.
  Dalarna University, Sweden.
  Swenberg, Thorbjörn
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. Dalarna University, Sweden.
  Audiovisuella designprocesser och digitala verktyg2014In: Audiovisuellt: Ljud och Bild: En artikelsamling med bidrag från projektet Audiovisuella medier / [ed] Árni Sverrisson, Falun: Högskolan Dalarna, 2014Chapter in book (Other academic)
 • 326.
  Eriksson, Per Erik
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Eriksson, Y
  Swenberg, Thorbjörn
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. Dalarna University.
  Design Management Support for the Audiovisual IndustryIn: Journal of Integrated Design & Process Science, ISSN 1092-0617, E-ISSN 1875-8959Article in journal (Refereed)
 • 327.
  Eriksson, Sandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Johansson, Annika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vad finns i barns ryggsäckar?: En studie om en pedagogisk språkmiljö med utgångspunkt i elevers erfarenheter och förutsättningar2012Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka positiva effekter en pedagogisk spårkmiljö med utgångspunkt i elevers sociala och kulturella erfarenheter och förutsättningar kan ge samt att undersöka hur verksamma pedagoger och lärare i grundskolans tidiga år tar tillvara på detta.

  Vi hoppas att vi med denna uppsats kan lyfta fram den positiva effekt ett pedagogiskt arbete grundat i elevers sociala och kulturella erfarenheter och förutsättningar kan ge.

 • 328.
  Eriksson, Therese
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språkutveckling i förskolan: Synen hos några verksamma pedagoger i förskolan2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur verksamma pedagoger i förskolan ser på barns språkutveckling och att undersöka vad utvalda pedagoger anser är viktigt för att barnen i verksamheten ska utvecklas språkligt. Uppsatsen baseras på sex intervjuer med pedagoger på två olika förskolor som ligger placerade i områden där miljön utgörs av fristående villor, skog och mark. Avsikten är att ta reda på vad just dessa informanter anser och att sedan sammanställa informationen på så sätt att likheter och skillnader kommer fram. Resultatet av undersökningen visar att verksamheterna på förskolorna är väl grundade i styrdokumenten men att lika stor vikt läggs vid att anpassa arbetet efter de barn som finns representerade i gruppen. Vardagssamtal är det som ses som det viktigaste för att barnens språk ska utvecklas och att man som pedagog har en medvetenhet i sitt sätt att samtala med barnen. Faktorer som en liten del av pedagogerna anser påverkar språkutvecklingen är bl.a. lek och rörelse. En slutsats som kan dras är att pedagogerna i förskolorna arbetar aktivt och medvetet med att utveckla barns språk men att man i vissa fall inte ser till alla de faktorer som skulle kunna underlätta språkutvecklingen. Alla de olika faktorerna som leder till språkutveckling värderas inte lika högt.

 • 329.
  Eriksson, Tobias
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Nya tidens mode: Fåfängan under ett krigshärjat 1500-tal2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 330.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Att teckna ett liv: om Vera Nilssons konstnärskap2010 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 331.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Bildberättelser2006In: Linköping studies in art and visual communication, Linköping: Linköpings universitet , 2006Chapter in book (Other academic)
 • 332.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Bildens tysta budskap: Interaktion mellan bild och text2017 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 333.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Bildens tysta budskap: Interaktion mellan bild och text2009 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 334.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Petri Hytonenbs akvareller - Ett flöde av minnen och lekar/Petri Hytonen´s Watercolours - A Flow of Memories and Games2007In: Akvarellstudier. Om mediet, historien och myterna/ Watercolour Studies. The Medium, the History and the Myths, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 335.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Petri Hytönens akvareller – ett flöde av minnen och lekar2008In: Akvarellstudier.: Om mediet, historien och myterna, Göteborgs: Acta Universitatis Gothoburgensis , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 336.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Tactile reading - tactile understanding2012In: Assistive Technology for Blindness and Low Vision / [ed] Manduchi, R. and Kurniawan, S., Florida: CRC Press, Boca Raton , 2012, 1, p. 193-218Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  As pointed out already by the French philosopher Dennis Diderot in the late 18th century, sight is a very efficient and elegant sense (Diderot, 1749). It is possible to see great distances and very close-up views. By looking, we can quickly get an idea of an environment or a specific milieu. Through pictures on the Internet, nonfiction books, storybooks for children or magazines, we get information about, for example, different parts of the world or fashion. Sight is used to orient us in many different ways, socially and geographically. It is possible to perceive space entirely from vision, but it could be apprehended from haptic experience as well as hearing. For sighted people, hearing and haptic understanding support the visual impression, while people with visual impairment have to depend on them. This chapter will address questions about how blind children learn to use touch for a better understanding of the environment. I will here focus on how tactile pictures in storybooks can support further discussions about everyday objects and episodes, and more abstract conversations. I will also address theories about tactile and multimodal reading processes that are involved in tactile decoding, and how they relate to visual perception and visual literacy. 

 • 337.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Tactile reading: Tactile understanding2012In: Assistive Technology for Blindness and Low Vision, CRC Press , 2012, p. 193-217Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  As pointed out already by the French philosopher Dennis Diderot in the late 18th century, sight is a very efficient and elegant sense (Diderot, 1749). It is possible to see great distances and very close-up views. By looking, we can quickly get an idea of an environment or a specific milieu. Through pictures on the Internet, nonfiction books, storybooks for children or magazines, we get information about, for example, different parts of the world or fashion. Sight is used to orient us in many different ways, socially and geographically. It is possible to perceive space entirely from vision, but it could be apprehended from haptic experience as well as hearing. For sighted people, hearing and haptic understanding support the visual impression, while people with visual impairment have to depend on them. This chapter will address questions about how blind children learn to use touch for a better understanding of the environment. I will here focus on how tactile pictures in storybooks can support further discussions about everyday objects and episodes, and more abstract conversations. I will also address theories about tactile and multimodal reading processes that are involved in tactile decoding, and how they relate to visual perception and visual literacy. 

 • 338.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Visuell retorik i forstallningsaffischer2009In: Teaterbilder. studier i visuell representation / [ed] Bia Mankell, Göteborg: Göteborgs stadsmuseum , 2009Chapter in book (Other academic)
 • 339.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Dominkovic, Kerstin
  Fellenius, Kerstin
  Läsa högt för barn2006 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 340.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Florin, Ulrika
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Visual art and engineering design visualizations – a cross-disciplinary project2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Digitalization and automation are key words in contemporary manufactory contexts, and could include simulation and visualizations. It is high expectations on virtual factory planning and virtual product development based on simulations of production planning but the simulations generates enormous amount of data, hard to interpret; therefor methods for how to visualize data from simulations and for future factory planning is required. In order to improve the design of visual presentations it is necessary to develop methods for visualizations, methods that includes theories about visual perceptions and what cognitive processes that are involved in multimodal interpretations in combination with social-construction theories and practice. In a cross-disciplinary project the experience from artistic practise is combined with competences from visual studies and engineering design. In the project the artistic contribution is a part of the core competence. From artistic experience it is possible to elaborate with, for manufactory contexts and engineer’s, unconventional ways to present future scenarios; scenarios that will work as boundary objects for different stakeholders in different situations. The challenge is to go from conventional engineering drawings and 3D models to use visuals based on artistic and communicative aspects in order to facilitate decisions about factory layout, production development and services.

 • 341.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Göthlund, Anette
  Konstfack.
  Möten med bilder: att tolka visuella uttryck2012 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 342.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Johansson, Peter
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Björndal, P.
  ABB Corporate Research Västerås, Sweden.
  Showing Action in Pictures2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One challenge for the global market is to overcome communication problems of different kinds. The largest communication problem is language, people speak different languages and have limited knowledge in other languages. This problem is central in manuals and instructions for assembly and installations. One hopeful solution is that pictures can replace verbal instructions. In this paper we will discuss how illustrations in flat perspective can be useful for showing action in drawings.

 • 343.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Mankell, Bia
  1950 - 20002007In: Visuell kultur i Sverige 1810-2000, Stockholm: Signum , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 344.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Sjölinder, M.
  RISE SICS, Kista, Sweden.
  The Role of Designers in the Development and Communication of New Technology2019In: Perspectives on Human-Computer Interaction Research with Older People / [ed] Sayago, Sergio, Springer, 2019, p. 37-48Chapter in book (Refereed)
 • 345.
  Erlandsson, Josefine
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språket i läroböcker i matematik: En textanalytisk studie av läroböcker i ämnet matematik på gymnasial nivå2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att genom textanalys granska språket i tre valda läroböcker inomämnet matematik, på gymnasial nivå, med tonvikt på deras läsbarhet. De tre valdaläroböckerna, Matematik 4000 Kurs C Blå, Matematik från A till E. Gymnasiets matematikkurs C och Tal & Rum NT kurs C+D, har analyserats med avseende på deras samspel mellantext, bilder och figurer, orsakssamband, ovanliga ord, ämnesspecifika ord, sammansatta ord,långa ord, ordlängd, nominaliseringar, nominalfraser, fundament, meningslängd ochmeningsbyggnad. Datan har utgjorts av ett kapitel ur respektive bok, som behandlarexponentialfunktioner och logaritmer. Respektive kapitel har skrivits av och den digitalaversionen har sedan analyserats ur ovan nämnda perspektiv. Huruvida de tre läroböckernasläsbarhet kan betraktas som god, beror på ett antal faktorer. Resultatet av studien visar blandannat att läroböckerna innehåller en del ord och termer, implicita orsakssamband samtmeningsbyggnad som kan vålla problem för en ovan läsare. Trots sin texttyp och sinvetenskapliga komplexitet, har läroböckerna i vissa avseenden en god läsbarhet. Exempelvisvisade LIX för texterna att Matematik 4000 och Tal & Rum är medelsvåra, medan Matematikfrån A till E är lättläst.

 • 346.
  Eronen, Minna
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Aesthetic Affordances for Wellbeing Enhancing Atmospheres in Healthcare Environments2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis explores the relationships between the human being and the built environment in the context of healthcare and from the perspective of aesthetics. The aim is, by identifying the aesthetic experiences the built environment evokes, to enhance the understanding of how the design of the built environment can support and sustain wellbeing. The findings from previous studies show that the aspects of the attributes of the built environment can evoke sense-based aesthetic experiences and aesthetic experiences beyond senses. Furthermore, the empirical results of this thesis, gained by applying participatory research and research through design methodologies, indicate that wellbeing is related to rich experiences connected to nature, homeliness or the lack of homeliness as well as lack of maintenance.

   

  The tentative Aesthetic Design Framework for Atmospheresdeveloped in this thesis, based on the Affordance Theory and theTheory of Aesthetic Atmospheres, proposes that the built environment can be transformed into therapeutic aesthetic atmospheres by utilizing aesthetic affordances and applying Aesthetic Design Strategy. In order to test the framework, design proposals were created. The evaluation of the design proposals shows that the designed atmosphere is perceivable when distinct. The results also indicate that familiar aesthetic affordances are easier to perceive and relate to. Consequently, it is proposed that the Aesthetic Design Framework for Atmospheres can aid the design of atmospheres. The results of this study can enhance design processes and the design of built environments in general by clarifying aesthetic aspects, grounded both in empirical data and theory.

 • 347.
  Fagerberg, Mats
  Mälardalen University, Department of Social Sciences. historia.
  Det amerikanska systemets införande i den svenska järnmanufakturindustrin: Diskussionen i svenska tekniska tidskrifter under 1800-talet2006In: Historiska perspektiv på tekniköverföring 1800-2000, Chalmers tekniska högskola , 2006Chapter in book (Other academic)
 • 348.
  Fagerlund, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Göttfert, Evelina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språkutveckling ur ett praktiskt perspektiv: Hur några lärare arbetar språkutvecklande i förskoleklass till år fem2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har undersökt och fått kunskap om hur några lärare arbetar språkutvecklande i sin klass, från förskoleklass upp till år fem. För att få reda på detta har vi intervjuat sju verksamma lärare i tre olika skolor i Mellansverige. Intervjuerna med lärarna och de övningar de delgett oss har vi sammanfattat i en praktisk handbok där vår förhoppning är att den skall inspirera andra lärare i deras arbete med elevers språkutveckling. Vår slutsats är att det är viktigt att använda språket i skolan på ett varierat och medvetet sätt för att skapa en god språkutveckling hos eleverna. Vi har också insett vikten av ett tydligt förhållningssätt hos lärare där de bör anpassa sitt språk och sin undervisning efter elevernas förutsättningar och behov, men också att språkutveckling är en ständigt pågående process. De språkutvecklande övningarna som lärarna delgett oss kan alla lärare i grundskolans tidigare år anpassa och använda i sin klass.

 • 349.
  Fagerström, Louise
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Gilla, dela och kommentera:: En undersökning i hur riktlinjer kan utformas för att vägleda och ge stöd till anställda med olika erfarenheter inom kommunikation på sociala medier.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a thesis in information design, with the emphasis on textual design. The purpose of this assignment is to investigate how an information material can be formed, that can be used by employees with different experiences from social media. The guidelines that has been produced is supposed to work as support for the user and help he or she to create a post on social media, by following the companies’ profile and style within the different channels, use directions for creating a popular post and to make an understanding for their target group and how the information should be planned. 

   

  This study has investigated how guidelines can be designed by using the rhetorical concepts of ethos, pathos and fronesis to bring credibility to the text. Theories within semantics has also been investigated, to see which words that makes the material more understandable for the user of the guidelines. Image and text in collaboration has also been used in creating a design proposal for this study. 

   

  Earlier studies show that ethos can be built within a company by applying a plan over how the content should be designed on social media. This supports the employee, that will build credibility for the company, and that will also streamline the work. There are also studies that show how important guidelines are for different workplaces, to improve the daily operation. 

   

  Conclusions that has been drawn in this thesis is that credibility to the material can be obtained by strengthen statements and advise through investigations and statistics. A higher credibility for the text will make it easier to comprehend the guidelines, this is showed by the focus group and the theories investigated in this thesis.  Theories in rhetoric can be used for both directives in the guideline and the advice that the user will apply on their own posts in social media. Words that can be categorized on the basal level within semantics and can be recognized by the user will make the text easier to assimilate. Words that hold a lot of information, but at the same time is easy to understand is the most optimal to use in guidelines and in posts in social media. 

 • 350.
  Fall, Carita
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Rudolph Johansson, Emma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pedagogisk dokumentation: Förskollärare och pedagogisk dokumentation i förskolans vardag2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt förskollärare anser att de använder pedagogisk dokumentation i förskolans vardagliga verksamhet. Studien är kvalitativ och tio förskollärare från två förskolor intervjuades. Resultaten från intervjuerna var att pedagogisk dokumentation används för att synliggöra barnens lärande i förskolan. Förskollärarna beskrev att de kände sig trygga och professionella av att använda pedagogisk dokumentation. Barnen beskrevs av förskollärarna bli avcheckade med hjälp av pedagogisk dokumentation. Förskollärarna beskrev att för pedagogisk dokumentation fanns det många olika digitala verktyg men reflektion fanns inte med som verktyg för pedagogisk dokumentation. De slutsatser vi drog utifrån studien är att lärandet i verksamheten enligt förskollärarna synliggörs av pedagogisk dokumentation. Förskollärarna blir trygga och professionella av pedagogisk dokumentation.  Barnen blir bedömda med hjälp av pedagogisk dokumentation. De verktyg som används för pedagogisk dokumentation är digitala. Reflektion används inte som verktyg för pedagogisk dokumentation.

45678910 301 - 350 of 1361
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf