mdh.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 684
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Jalksjö, Rebecca
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sers, Monika
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Maktförskjutning i BDSM-relationer och dess betydelse för personlig utveckling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns ett stigma runt individer som praktiserar BDSM och lever i relationer med någon form av maktförskjutning. Den här studien gjordes för att öka förståelsen för individer som själva valt att leva i en relation med inslag av maktförskjutning. Studien handlade om huruvida maktförskjutning påverkar individers syn på sig själva och deras personliga utveckling. Sju män och sju kvinnor intervjuades, både dominanta och undergivna. Resultatet gav fyra teman och åtta subteman. Centralt i resultatet var kommunikation, dominans, kärlek och personlig utveckling. Deltagarna berättade om hur relationen påverkat dem på olika sätt och genom att leva i en relation med maktförskjutning upplevdes en förstärkt självkänsla. De effekter som bland andra belystes av deltagarna, var att acceptera sig själv och att växa som människa och partner. Kärlek, kommunikation och samtycke är några essentiella begrepp inom BDSM-relationer, vilket även är vad majoriteten av deltagarna själva nämner som faktorer till deras personliga utveckling.

 • 302.
  Janicijevic, Ivan
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Olika faktorers koppling till risken för det fundamentala attributionsfelet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det fundamentala attributionsfelet definieras som benägenhet att dra slutsatser om en människas inre egenskaper utifrån hennes beteende även när beteendet kan bero på situationen. Syftet med studien var att undersöka om faktorer som kunskap om det fundamentala attributionsfelet, ålder, kön och typ av utbildning kan minska risken för felbedömning av individernas personliga egenskaper. I studien deltog 195 personer, 50 män och 144 kvinnor. I studien användes vinjetter i form av två korta berättelser som har konstruerats av undersökningsledaren. I data analysen användes kvantitativ metod med kvalitativt inslag. Resultaten visade att kunskapen om fenomenet inte minskade risken för att göra det. Utbildning som ligger närmare humaniora/samhällsvetenskap var förenat med minskad risk för det fundamentala attributionsfelet men bara i första vinjetten. Äldre deltagare löpte mindre risk för det fundamentala attributionsfelet men bara i andra vinjetten. Kön hade ett signifikant samband med risken för det fundamentala attributionsfelet men bara i första vinjetten.

 • 303.
  Jansson, Anna-Karin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Betydelsen av högskolestudenters träningsbeteende på det psykiska välmåendet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människans behov av fysisk aktivitet är lika stort idag som det alltid varit. Dock har människans genomsnittliga energiförbrukning minskat avsevärt i och med det mer moderna samhället. Enligt Fyss, (2008) är den åtgärd som skulle ha störst positiv effekt på folkhälsan ökad fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har visat sig ha positiva effekter på människors välmående, dock är verkningsmekanismerna okända. Idag använder samtliga landsting i Sverige sig av fysisk aktivitet som behandlingsform för olika sjukdomar. Syftet med den här studien var att undersöka vad olika träningsbeteenden hos studenter har för betydelse på den psykiska hälsan. En enkätstudie genomfördes med 80 högskolestuderande, varav 51 kvinnor, i åldrarna 19-42. Fysisk aktivitet visade sig ha betydelse för det psykiska välmåendet. De studenter som motiverades till att träna för att det är roligt upplevde högst psykiskt välmående. Slutsatsen blir att fysisk aktivitet har betydelse för det psykiska välmående, men fler studier behövs dock för att kunna utveckla dessa resultat.

   

 • 304.
  Jansson, Ann-Catrin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Leva för att jobba eller jobba för att leva?: En undersökning om arbetsmotivation2008Student thesis
  Abstract [sv]

  Leva för att jobba eller jobba för att leva?

  En undersökning om arbetsmotivation

  Ann-Catrin Jansson

  Tidigare forskning visar att kommunalanställda trivs bättre på jobbet jämfört med övriga sektorer som industri- tjänste- och statlig sektor. Ett uttryck för arbetsmotivation är trivseln. Syftet med studien var att identifiera vilka psykosociala faktorer som påverkar trivseln på ett kommunalt servicehus. Studien genomfördes med en enkät som deltagarna (n = 36) besvarade. Enkäten hade 72 frågor, varav 63 frågor togs från QPS. En multipel linjär regressionsanalys (metod stepwise) användes för att analysera associationerna mellan QPS och trivsel, resultatet visade att låga arbetskrav och hög arbetsmotivation var signifikant associerade till trivseln. Associationen mellan ålder och QPS var emellertid låg. Undersökningen, som kan ses som en förberedande pilotstudie på grund av det låga antalet respondenter, visade på tendenser som kräver vidare forskning.

 • 305.
  Jansson, Fredrik
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Stockholms University, Sweden.
  Cooperation and Shared Beliefs about Trust in the Assurance Game2015In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 10, no 12, article id e0144191Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Determinants of cooperation include ingroup vs. outgroup membership, and individual traits, such as prosociality and trust. We investigated whether these factors can be overridden by beliefs about people's trust. We manipulated the information players received about each other's level of general trust, "high" or "low". These levels were either measured (Experiment 1) or just arbitrarily assigned labels (Experiment 2). Players' choices whether to cooperate or defect in a stag hunt (or an assurance game)-where it is mutually beneficial to cooperate, but costly if the partner should fail to do so-were strongly predicted by what they were told about the other player's trust label, as well as by what they were told that the other player was told about their own label. Our findings demonstrate the importance for cooperation in a risky coordination game of both first- and second-order beliefs about how much people trust each other. This supports the idea that institutions can influence cooperation simply by influencing beliefs.

 • 306.
  Jansson, Fredrik
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Trusting You Trusting Me: The Importance of Beliefs about Trust in the Stag Hunt/Assurance GameManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  In the coordination game known as the stag hunt or the assurance game, players face a choice between a risk-free strategy and a risky strategy that pays higher if chosen also by the other player. Such games are commonly described as trust problems because the risky strategy is a rational choice only if one expects the other player to choose it. Here we argue that the stag hunt ought to be about trust only in an indirect and recursive waywhere beliefs about trust are more important than actual trust. On the basis of an established trust questionnaire we categorised 323 participants as having either high or low trust. They then played series of stag hunt games with varying amounts of information (either none, or private or common) about trust levels of involved parties. In line with our predictions, a player’s strategy choice was not strongly predicted by his or her trust level unless the latter was common knowledge. In other words, a high (low) truster Ego is more likely to play the risky (risk-free) strategy if Ego knows that Alter knows Ego’s trust level, emphasising the importance of beliefs about trust.

 • 307.
  Jansson, Jessica
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Fasta formella grupper inom skolklassens ram: en metod att träna empati?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolan är en viktig del av livet. Det är i skolan barnen interagerar med sina kamrater och lär för livet. Det kan också vara en farlig plats där psykiska problem och ohälsa utvecklas. Metoder har arbetats fram för att skapa förutsättningar för barnens socioemotionella välbefinnande, en målsättning som även ingår i läroplanen. En av dessa metoder är ”Fasta formella grupper inom skolklassens ram”. I föreliggande studie undersöktes metoden och dess effekt på empati genom intervjuer med 25 fjärdeklassare och deras lärare. Undersökningen visade att både barnen och läraren tycker att metoden verkar ge bättre sociala relationer i klassen genom bland annat fler vunna kamrater och ökad hjälpsamhet. Metoden förefaller således vara ett gynnsamt verktyg för att träna empati hos barn.

 • 308.
  Jansson, Simon
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kallin, Ludvig
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Self-efficacy och arbete under studietiden2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att personer som genomgår träning för att öka sin self-efficacy har mycket större chans att finna jobb (Caplan, Vinokur, Price & van Ryn, 1989; Eden &Aviram, 1993). Denna studie baseras på en enkätundersökning gjord på 99 studenter och har som syfte att undersöka samband mellan studenters arbete under studietiden och deras nivå av generell self-efficacy (GSE). Korrelationsanalysfann inga samband för att stödja studiens hypotesom att studenter som arbetar och studerar parallellt skulle redovisa högre värden av GSE. Ett positivt samband påträffades mellan vilja att arbeta och förmåga att klara av tentamina. Resultatet påvisar även en tro hos studenter att få arbeten som passar deras högskoleutbildning, denna tro kan förutspås till sju procent av GSE och antal terminer studerade.

 • 309.
  Jansson, Sofie
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Manninen, Johanna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Facebooka på arbetstid?: Upplevelsen av Facebook i privatlivet och arbetslivet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Facebook har blivit ett av de mest populära redskapen för socialt nätverkande och kommunikation. År 2010 hade Facebook över 500 miljoner anhängare. Syftet med studien var att undersöka användandet av Facebook i privatlivet men även i relation till arbetslivet. En kvalitativ studie genomfördes via tillgänglighetsurval, det var naturligt i denna studie att finna respondenterna via Facebook. Intervjuerna var halvstrukturerade. Intervjuguiden var uppdelad utifrån olika ämnesområden: användandet av Facebook, Integritet, Sociala faktorer och Arbetsplatsen. Medverkande var 13 personer, varav fyra män som använde Facebook i arbetslivet. Resultatet visade att Facebook var ett populärt kommunikativt verktyg för att hålla kontakten med vänner, familj och kollegor och ett sätt att ta pauser i arbetet. Resultatet påvisade även oro kring hur respondenterna upplevde att de uppfattades av kollegor och chefer. Studien bidrar till ökad kunskap om hur Facebook påverkar anställda. Studien var ett bekvämlig-hetsurval.

 • 310.
  Jansson, Åsa
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Kvinnor minns ansikten bättre än män2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att känna igen och komma ihåg andras ansikten är en viktig förmåga hos människan. Forskning har visat att kvinnor generellt kommer ihåg fler ansikten än män och särskilt bra är kvinnor på att minnas andra kvinnors ansikten. Syftet med den här studien var att undersöka om priming av kön skulle påverka mäns och kvinnors ansiktsigenkänningsförmåga för androgyna bilder. I undersökningen medverkade 161 personer (93 kvinnor och 68 män) mellan 18 och 19 år och resultatet visade att kvinnor generellt presterade bättre när det gällde att minnas olika ansikten. Resultatet ger stöd åt tidigare forskning samt upphov till nya frågeställningar, som till exempel om skillnaderna är åldersrelaterade eller om kvinnor har ett större intresse för ansikten?

 • 311.
  Jern, Clara
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Karlsson, Johanna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Karriärmorsor och velourpappor: Bedömning av föräldrar som karriärister och föräldralediga2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Familjestrukturer och föräldraroller är i förändring. Stereotyper av föräldraskap har bidragit till rådande attityder där män och kvinnor i icke traditionella familjestrukturer bedöms mindre fördelaktigt (Brescoll & Uhlmann, 2005). Studiens syfte var att se om attityder påverkas av huruvida föräldern är karriärist eller föräldraledig samt man eller kvinna. En pilotstudie genomfördes för att generera egenskaper för föräldraskap och bestod av 30 deltagare. I huvudstudien deltog 115 personer, varav 69 kvinnor och 46 män. En egenkonstruerad enkät användes där deltagarna fick bedöma bra respektive dåligt föräldraskap utifrån en fiktiv fallbeskrivning. Enkäten bestod även av The Ambivalent Sexism Inventory som avser att mäta sexism (Glick & Fiske, 1996). Resultatet visade att både män och kvinnor bedöms som bättre föräldrar då de är föräldralediga. Fientlig sexism hade samband med uppfattning av mäns bra föräldraskap samt kvinnors dåliga föräldraskap. Resultaten stämmer till stor del överens med tidigare forskning om traditionella samt icke traditionella familjestrukturer.   

 • 312.
  Jocic, Milica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vem är jag?: Upplevelsen av sin identitet efter flytt till ett nytt land2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Markus och Kitayama definierar oberoende jag som ett jag som är självständig och separat från andra individer. Kollektivt jag definieras som ett sammankopplat till andra individer. Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser kring identitet som en person med invandrarbakgrund har. Målet var även att undersöka vad som påverkade individens upplevelser kring identiteten. Åtta intervjuer genomfördes genom chat, där deltagarnas ålder varierade mellan 20-46 år. Deltagarnas bakgrund varierade även, och samtliga deltagare var födda i ett annat land än Sverige. Resultat visade att deltagarna kunde vara både flexibla och rigida i sina identiteter beroende på situationen. Deltagarna upplevde flexibilitet i den praktiska dimensionen som definierar det sociala livet. Detta innebär att deltagarna kunde anpassa sig efter situationen och upplevde att de kände sig svenska. I den andra sammanhang hade deltagarna svårigheter att anpassa sig efter den svenska kulturen då banden till den egna kulturen var starka.

 • 313.
  Johansson, Gustav
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Gunes, Betty
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Gynnar konformitet människor?: Samband mellan konformitet och personlighetsindexar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konformitet ses som att människor anpassar sitt beteende utifrån andra och betraktas ofta som något negativt i västerlänska samhällen. Syftet med undersökningen var att framhäva om konformitet gynnade människor när andra ansågs bidra med nyttig information, konstruera ett mätinstrument för normativ och informativ social influens samt undersöka samband mellan personlighetsindexar och konformitet. En enkätstudie genomfördes med totalt 83 deltagare från en högskola i Mellansverige. Deltagarna delades in i två grupper, där konformitetsgruppen fick, tillskillnad från kontrollgruppen, en procentsats vid varje kunskapsfråga. Resultaten visade att konformitet förekom och att det gynnade sig att följa strömmen vid lätta och medelsvåra kunskapsfrågor. Ytterligare förekom det inga samband mellan personlighetsindexarna och konformitet. Slutsatsen var att människor inte borde se konformitet som något negativt, utan bör ibland ta del av det majoriteten har att erbjuda i vardagliga situationer. Förhoppningsvis kommer det konstruerade mätinstrumentet användas i framtida forskningar.

 • 314.
  Johansson, Inga-Lena
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Aktiviteter och upplevelse av delaktighet hos personer med Parkinsons sjukdom2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom, som främst drabbar motorik, men även kan påverka psykosociala och kognitiva funktioner. Studiens syfte var att kartlägga aktiviteter och upplevd delaktighet hos en grupp personer med Parkinsons sjukdom (n = 10). En semistrukturerad intervju gjordes med genomgång av aktiviteter under ett dygn. Data analyserades utifrån aktivitets- och delaktighetsdomänerna i ICF. Jämförelse med tidigare forskningsresultat visade att personerna i den aktuella undersökningsgruppen ägnade mer tid åt personlig vård, men mindre tid åt vila och TV-tittande. Upplevd delaktighet i aktiviteterna skattades generellt som hög, men en negativ korrelation sågs mellan tid sedan diagnos och delaktighet inom domänen Viktiga livsområden. En stor spridning i materialet indikerar att exempelvis rehabiliteringsinsatser bör baseras på individuell aktivitetsanalys.

 • 315.
  Johansson, Kent
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Mer empati hos män som arbetar med människor än med robotar2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att beroende på vilken utbildning man läser varierade den emotionella empatin. Däremot saknas forskning på andra empatikomponenter angående skillnader mellan utbildningsprogram. Syftet med studien var att undersöka om empatin skiljer sig beroende på vilket högskoleprogram som studeras. En enkätundersökning om empati genomfördes mellan olika högskoleprogram. Enkäten mäter Davis (1983) mångdimensionella syn på empati och består av fyra delskalor. Antalet deltagare i studien var 270 och sammanlagt undersöktes sju högskoleprogram. Resultatet visade att (1) männen i de olika yrkessektorerna skiljde sig i empati men inte kvinnorna, (2) att kvinnor visade högre empati än männen och (3) att det inte fanns någon skillnad i empati med avseende på vilken ålder deltagaren hade. Förklaringen till att män skiljer sig mellan yrkessektorerna, men inte kvinnorna, kan vara att de uppfostras olika och socialiseras in i könsroller med olika förväntningar på beteendet.

 • 316.
  Johansson, Kornelia
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hot eller utmaning? Betydelsen av self-efficacy för hur studenter tolkar sin framtid på arbetsmarknaden2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att vår primära tolkning samt graden av self-efficacy påverkar hur vi hanterar nya situationer och relaterar även till vårt psykiska välmående. Genom vår primära tolkning utvärderar vi en ny situation som hotfull, utmanade eller som en förlust.  I föreliggande studie var syftet att undersöka hur studenter från det beteendevetenskapliga programmet samt socionomprogrammet ser på sina möjligheter att få arbete efter avslutade studier kopplat till self-efficacy och deras primära tolkning av situationen som framtida arbetssökande. En enkätstudie genomfördes och det var 122 deltagare varav 57 socionomer. Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad mellan programmen i den primära tolkningen som var relaterat till studenternas grad av self-efficacy. Däremot fanns signifikanta huvudskillnader mellan de två programmen i den primära tolkningen, beteendevetarna kände sig mer hotade inför sin situation som framtida arbetssökande. Slutsatsen blev att inga större skillnader visades mellan programmen i den primära tolkningen och graden av self-efficacy.

 • 317.
  Johansson, Madeleine
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Merca, Florina
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Stress hos unga idrottarre i samband med föräldrars krav, förväntningar och stöd2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan föräldrars attityder (krav, förväntningar och stöd) till ungdomars idrottande och ungdomarnas upplevelse av negativ stress. Studien utgår från Karaseks och Theorells (1990) krav-kontrollmodell som beskriver förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll som avgörande för hur individens situation upplevs och om den leder till positiv eller negativ stress. Enkäter delades ut till föräldrar (n=77) och ungdomar (n=77) inom olika idrottsförbund. Resultatet visar att föräldrarnas attityder är positiva och att ungdomarnas upplevelse av stress är låg. Inget samband påträffades mellan föräldrarnas attityder och ungdomarnas upplevelse av negativ stress inom idrottandet. Däremot visar resultatet att föräldrarna är medvetna om hur ungdomarna mår och att det finns en överrensstämmelse mellan föräldrarnas attityder och barnens upplevelse av dessa.

 • 318.
  Johansson, Malvina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sambandet mellan självkänsla och mentalt välbefinnande hos butiksanställda2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 319.
  Johansson Massaro, Teodor
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Haglund, Mattias
  Ett positivt perspektiv på ungdomsutveckling: Betydelsen av socialt stöd och välbefinnande för gymnasieelevers skolinsatser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Positiv psykologi har influerat studier om att leva det bra livet. Forskning om karaktärsstyrkor för att öka välbefinnande har tillsammans med betoningen på social kontext bidragit till insatser för att främja ungdomars utveckling. En viktig faktor i ungdomars utveckling har visats vara deras insatser i skolan. Insatsen i skolan på gymnasienivå kan ha ett stort inflytande på introduktionen till vuxenlivet. Studien undersökte vilka relationer som finns mellan ungdomars sociala stöd, välbefinnande och självskattade skolinsats. Detta skedde utifrån tre hypoteser och en frågeställning. I studien deltog 212 gymnasieelever genom att svara på en enkät som bestod av EPOCH Measure of Adolescent Well-Being, Multidimensional Scale of Percieved Social Support samt frågor för självskattad skolinsats. Materialet undersöktes med korrelationer, t-tester och två regressionsanalyser. Slutsatsen var att gymnasieelevers kön, välbefinnande och sociala stöd till olika grad har betydelse för den självskattade skolinsatsen. Ihärdighet visade sig vara den starkaste prediktoren för hur ungdomar skattar sina skolinsatser.

 • 320.
  Jokela, Johanna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Kan emotionellt stöd, pedagogiskt stöd och klassrummets organisering predicera engagemang hos förskolebarn?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har bland annat visat att barn som vistas i klassrum med bra kvalitet är mer engagerade och att ett bra emotionellt stöd från läraren bidrar positivt till barnets sociala anpassning och lärande. Klassrumskvalitet delas enligt CLASS upp i emotionellt stöd, klassrummets organisering, pedagogiskt stöd och barnens genomsnittliga engagemang. Syftet i denna uppsats är att ta reda på vilket av områdena; emotionellt stöd, klassrummets organisering och pedagogiskt stöd som starkast predicerar barnens genomsnittliga engagemang i. Observation valdes som metod och gjordes på 16 olika förskoleavdelningar fördelat på 4 olika förskolor. Resultatet visade att det emotionella stödet starkast predicerar barns genomsnittliga engagemang. Genom att studera klassrumskvaliteten och lära oss mer om den kan vi kanske också förbättra den.

   

 • 321.
  Jonsson, Camilla
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Tillfrisknande narkotikamissbrukares upplevelse av en anställning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Narkotikamissbruk är ett stort problem i Sverige, både för samhället men också för narkotikamissbrukaren själv. Att leva ett drogfritt liv efter ett långt narkotikamissbruk är en svår process och många får ihållande återfall. Syftet med den här undersökningen var att ta reda på tillfrisknande narkotikamissbrukares upplevelse av en anställning som drogfri. Sex semistrukturerade intervjuer utfördes och ett hermeneutiskt tillvägagångssätt användes i tolkningen av det insamlade materialet. Analysen resulterade i att fem teman uppstod, vägen in i yrkeslivet, utanförskap gällande de nya normerna, öppenhet ifråga om sin bakgrund, gemenskap med kollegor och förändrad identitet. Dessa teman analyserades sedan utifrån Scheffs Social Teori of Emotions, vilken handlar om hur sociala band styrs av skam och stolthet. Resultatet visade att början av en anställning präglades av skam men genom öppenhet om sitt förflutna skapades en gemenskap med kollegorna och stolthet uppstod. Alla respondenterna upplevde att en anställning var av stor betydelse för deras fortsatta drogfrihet.

 • 322.
  Jonsson, Cecilia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Brukares syn på omsorgskvalitet i hemtjänsten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 323.
  Jonsson, Emelie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Könsskillnader i uppfattningar om psykiskt våld i nära relationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning kring våld i nära relationer handlar ofta om fysiskt våld. Fysiskt våld uppfattas som mer allvarligt än psykiskt våld. Psykiskt våld har visats vara mer vanligt och skadorna går inte att upptäcka med blotta ögat. Studiens syfte var att undersöka uppfattningar om psykiskt våld i nära relationer. Etthundrasextionio högskolestudenter, varav 88 kvinnor läste en av två fiktiva vinjetter om psykiskt våld i en nära relation där förövaren var antingen man eller kvinna. Därefter svarade de på en enkät relaterat till vinjetten med frågor från mätinstrumentet Opinions on Domestic Violence Scale (ODVS). Tvåvägs variansanalyser för oberoende mätningar visade att kvinnorna uppfattade situationerna mer allvarligt än männen. När en kvinna blev utsatt för våld uppfattades det mer allvarligt. Resultaten var i linje med tidigare forskning om fysiskt våld. Det är av värde att fortsätta undersöka psykiskt våld i nära relationer för att våldet ska upphöra.

 • 324.
  Jonsson, Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Svensson, Maria
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Yrkesstolthet  En jämförelse mellan kommunal- och privatanställda barnskötare och förskollärare2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Katzenbachs teori om yrkesstolthet är den mest omfattande kring begreppet. Organisationen man arbetar i samt hur produkten/ tjänsten man arbetar med värderas av andra är faktorer som påverkar graden av yrkesstolthet. Yrkesstolthet leder till ökad motivation och prestation i arbetet. Denna studie fokuserar på hur graden av yrkesstolthet ser ut hos förskolepersonal. Finns det skillnader mellan barnskötare och förskollärare samt mellan privat och kommunalanställd förskolepersonal? Ett frågeformulär som mäter graden av yrkesstolthet skapades av författarna utifrån det etablerade instrumentet QPS-Nordic. En enkätundersökning gjordes på 162 barnskötare och förskollärare inom privata och kommunala verksamheter. Resultatet visade en hög yrkesstolthet. Ingen skillnad mellan yrkeskategorierna kunde påvisas. De privatanställda skattade dock en signifikant högre yrkesstolthet. De upplevde sitt arbete som mer meningsfullt och kände sig mindre stressade. En diskussion fördes kring möjliga orsaker till skillnaderna samt åtgärder, som mer uppskattning och beröm, för att höja graden av yrkesstolthet inom hela yrkeskåren.

 • 325.
  Josai, Diana
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Söderbaum, Kristina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Upplevelsen av att spela videospel ur ett lärande-, utvecklings- och motivationsperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 326.
  Joseph Kambler, Alexandra
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Att komma tillbaka: Kvinnors berättelser om vägen tillbaka till hälsa och arbete2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Several studies have identified factors associated with the promotion of health and return to work. But knowledge is insufficient of how this is practically done and which rehabilitation methods are most effective. This study aimed to shed light on women’s experiences of their rehabilitation process and also experiences of meaningful support associated with the process. Interviews were done with seven women with stress-related disorders whose recovery involved great efforts and a great deal of personal responsibility. The respondents’ determination was a condition for receiving the needed rehabilitation measures. They also emphasized the importance of social support and an empathetic attitude from others. Respondents expressed disappointment with the way The Swedish Social Insurance Agency and employers have handled and treated them. Through the struggles women in this study have endured, they’ve achieved personal growth and the awareness needed to change their situation of life.

 • 327.
  Jägstrand, Johan
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Öhman, Sofia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Högskolestudenters bedömningar av misshandlande gärningspersoner avseende etnicitet och psykiskt hälsotillstånd: En vinjettstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Två utsatta grupper i dagens Sverige, som ideligen faller offer för nedlåtande fördomar, är invandrare och individer som lider av psykisk ohälsa. Syftet var att undersöka huruvida manipulation av en misshandlande gärningspersons etnicitet och psykiska hälsotillstånd kunde ge skilda resultat med avseende på bedömningen av brottets allvarlighetsgrad, straffvärde, medkänsla för gärningsmannen samt förståelse för den begångna handlingen. Deltagare var 151 studenter i åldrarna 20-64 år, varav 103 kvinnor, från en högskola i Sverige. Fyra olika vinjetter användes. För att undersöka eventuell samvariation korrelationstestades de beroende variablerna samt kontrollvariablerna. Olika 2 x 2 ANCOVA-analyser för oberoende mätningar gjordes. Resultatet motsade hypoteserna och visade inga signifikanta medelvärdesskillnader mellan vinjetterna, samt innebar inga mätbara fördomar; människors bedömning av gärningspersonen och handlingen tycks inte påverkas av dennes etnicitet och psykiska hälsotillstånd. Resultaten diskuterades och visade på en positiv trend, där människor med olika bakgrund värderas allt mer jämlikt iSverige.

 • 328.
  Järudd, Malou
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Självstigma, uppfattat stigma och det premenstruella syndromet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Premenstruellt syndrom (PMS) och menstruation är stigmatiserade ämnen. Det kan ge kvinnor bristande självkänsla och hjälper till att upprätthålla den negativa tonen i diskussionen vilket gör att de kan vara svårt eller till och med tabu att prata om. Stigma från våra närstående kan bidra till ökad självstigmatisering. Studiens syfte var att undersöka vilka samband det finns mellan PMS, självstigmatisering, uppfattat stigma och ålderns interaktionseffekt på dessa. Även hur kvinnor talat och talar om PMS undersöktes. Studien utfördes på 88 kvinnor i fertil ålder som besvarade en enkät som innefattade sammanlagt 40 frågor varav tre var öppna. Resultatet visade inget samband mellan PMS och självstigma. Positiva samband fanns mellan PMS och uppfattat stigma. Undersökningen visade också på positiv korrelation mellan självstigma och uppfattat stigma. I och med att undersökningen ej påvisade något samband mellan PMS och självstigma diskuterades om att en diskursförändring kan vara på gång.

 • 329.
  Kabuye, Lillemor
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Loi, Lilly
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Varför vill man bli egenföretagare?: Egenföretagares upplevelser av arbetstillfredsställelse och motivation2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vara egenföretagare är en anställningsform som blir allt vanligare och genom att skapa en förståelse för varför denna anställningsform växer ökar även kunskapen om egenföretagarnas drivkraft och trivsel. Motivation har en nära koppling till arbetstillfredsställelse och är en viktig del i egenföretagarnas vardag.  Studiens syfte var att skapa en förståelse om vad som påverkar egenföretagarnas arbetstillfredsställelse och även att ta reda på betydelsefulla motivationsfaktorer. Denna kvalitativa undersökning är baserad på intervjuer av 15 egenföretagare. Resultatet visade att en god arbetsmiljö, utmaningar och självständighet har en positiv påverkan på arbetstillfredsställelsen medan en hög arbetsbelastning påverkade arbetstillfredsställelsen negativt. Variation och skapande i arbetet, erkännande och utveckling visade sig vara bland de starkaste motivationsfaktorerna för att egenföretagare skulle fortsätta driva sitt företag.

 • 330.
  Kaczor, Dominika
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences. Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Lis, Anna
  Mälardalen University, Department of Social Sciences. Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Har tron påverkan på Kasam?: Jämförelse mellan polska och svenska kvinnor2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har påvisat att det finns samband mellan graden av känsla av sammanhang (KASAM) och välmående, men även att tro kan ge individer en känsla av hopp och tro på förmåga att hantera olika problem. Denna studie undersökte om polska kvinnor, som företräder en samfällt kollektivistisk kultur, jämfört med svenska kvinnor som lever i en individualistisk kultur hade en starkare känsla av sammanhang. Studien mätte även svenska och polska kvinnors self-efficacy. Enkätundersökning genomfördes med totalt 285 kvinnliga deltagare i Sverige och i Polen. Resultat visade ett högre KASAMvärde hos svenska kvinnor medan tro och self-efficacy var högre hos polska kvinnorna. Det fanns inget signifikant samband mellan tro och KASAM. Därför är det betydelsefullt att fortsätta denna forskning samt att undersöka KASAMs samband med den socioekonomiska statusen i båda länderna.

 • 331.
  Kajving, Charlotte
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Widell, Tommy
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Köpa eller äga?: en studie om shoppingmani och materialistiska värderingar2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Psykologin tar upp två perspektiv gällande shoppingmani. Det kliniska fokuserar på själva utförandet och det kognitiva fokuserar på betydelsen av produkten. Dessutom finns teorier som placeras emellan där vikten läggs vid både agerandet och produktens värde. Tjugoen medlemmar från en rikstäckande förening för shoppingberoende och 20 högskolestudenter i Mellansverige fick fylla i en enkät. Syftet med undersökningen var att undersöka i vilken utsträckning föreningsmedlemmarna fanns representerade inom perspektiven, se hur materialistiska värderingar skiljer sig åt mellan perspektiven samt mellan deltagargrupperna. Inga signifikanta skillnader fanns mellan grupperna. Denna tendens går emot alla tidigare teorier, förmodligen beror detta på den svaga första delen i undersökningen. Fokus bör därför riktas på att det inte finns någon skillnad mellan föreningsmedlemmar och studenter.

  Key words: clinical perspective, cognitive perspective, compulsive buying disorder, shopping, materialism

 • 332.
  Kamaly, Zinu
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
    Hur ser konflikterna ut inom äldreomsorgen?: Undersköterskornas upplevelse av konflikter och konflikthanteringsstrategier2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Konflikter hör till vårdpersonalens vardag och förmågan att hantera konflikter är en förutsättning för ett gott vårdarbete. Undersökningen fokuserade på vilka typer av konflikter som kan förekomma inom äldreomsorgen, vilka dess orsaker var, samt möjliga konflikthanteringsstrategier. Ett homogent urval gjordes på åtta undersköterskor, som intervjuades enskilt och resultatet visade att det fanns både positiva och negativa aspekter på konflikter. Det positiva var bland annat lärdomar av misstag och ökad samarbetsförmåga. Det negativa var exempelvis att personalomsättning kan leda till att personalen inte lär känna varandra och därmed minskar samarbetet. Resultatet visade även att det gäller att använda rätt hanteringsstrategi vid rätt tillfälle.

 • 333.
  Kansi, Juliska
  Department of Psychology, Stockholm University, SE-106 91 Stockholm, Sweden.
  The Narcissistic Personality Inventory: Applicability in a Swedish population sample2003In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 44, no 5, p. 441-448Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A Swedish translation of the 40-item Narcissistic Personality Inventory (NPI) was mailed to 410 participants, aged 21–61 years, randomly sampled from the Swedish general population. The participation rate was 62%. The applicability of a previously published seven-factor structure (Raskin & Terry) and a four-factor structure (Emmons) was investigated. The factor structure found in the present in the Swedish sample corresponded better with Emmons's version. Therefore the four-factor structure was chosen. Because the correspondence to Emmons's factor structure was not perfect, a revised NPI for Swedish use was constructed. The total scale score is usually used, although the Swedish NPI includes four subscales: Leadership/Power, Exhibitionism/Self-admiration, Superiority/Arrogance, and Uniqueness/Entitlement. For the total scale, the internal consistency (Cronbach's alpha) was 0.80 and the test–retest correlation was 0.93. The total scale score correlated with self-esteem as well as the interpersonal style and emotional aspects of psychopathy, supporting the validity of the scale.

 • 334.
  Kansi, Juliska
  et al.
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Wichstrøm, Lars
  Department of Psychology, Trondheim University of Science and Technology, N-7034 Trondheim, Norway.
  Bergman, Lars R.
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Eating Problems and the Self-Concept: Results Based on a Representative Sample of Norwegian Adolescent Girls2003In: Journal of Youth and Adolescence, ISSN 0047-2891, E-ISSN 1573-6601, Vol. 32, no 5, p. 325-335Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The joint role of self-esteem and unstable self-perceptions for eating problems was investigated in a representative Norwegian population sample of girls in 3 age groups (N = 5287; aged 12-19 years). Three scales from the 12-item Eating Attitudes Test (EAT-12) measured eating problems: Restriction, Bulimia-food preoccupation, and Diet. Girls low on all EAT scales were most often characterized by high self-esteem combined with stable self-perceptions, whereas girls high on all EAT-scales were characterized by having low self-esteem and unstable self-perceptions. Bulimic tendencies and dieting were more common in older groups, whereas high scores on all EAT-scales simultaneously were equally common in all ages. The findings gave initial support to the continuity hypothesis in indicating that the age trends for eating problems, except for restrictive tendencies, followed those of eating disorders and in that the risk factors found for eating problems parallel those reported for eating disorders.

 • 335.
  Kansi, Juliska
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Wichstrøm, Lars
  Trondheim University of Science and Technology, Norway.
  Bergman, Lars R.
  Stockholm University, Sweden.
  Eating problems and their risk factors: A 7-year longitudinal study of a population sample of Norwegian adolescent girls2005In: Journal of Youth and Adolescence, ISSN 0047-2891, E-ISSN 1573-6601, Vol. 34, no 6, p. 521-531Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The longitudinal stability of eating problems and their relationships to risk factors were investigated in a representative population sample of 623 Norwegian girls aged 13–14 followed over 7 years (3 time points). Three eating problem symptoms were measured: Restriction, Bulimia-food preoccupation, and Diet, all taken from the12-item Eating Attitudes Test. The aim of the study was to investigate the stability of these eating problem symptoms both as separate components (as opposed to total symptom load) as well as from a syndrome perspective. Over 7 years, dieting behavior showed the highest correlational stability (0.32). Regarding stable eating problem syndromes, at all 3 time points, 1 group of girls with generalized eating problems was found, characterized by simultaneously pronounced bulimic tendencies and dieting. However, we did not establish individual stability across 7 years for this syndrome group. Through development, eating problem symptoms were associated with characteristic risk factors. Similarities and differences between findings regarding eating problems and eating disorders are discussed.

 • 336.
  Karlberg, Joakim
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Motiv till styrketräning och upplevd påverkanpå välmående: Åtta teman hos åtta män2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fysiska aktiviteter har visat sig ha positiv inverkan på hälsan. Trots detta

  utövas inte fysiska aktiviteter i någon hög utsträckning enligt Socialstyrelsen.

  Denna studie specificerar sig på aktiviteten styrketräning. Syftet med denna

  studie var att undersöka individers olika motiv till att utföra styrketräning på

  fritiden samt undersöka dess upplevda påverkan på välmående, med teorigrund

  i motivationsteorin Self-determination Theory och ur hälsosynpunkt subjektivt

  upplevt välmående. Insamlingsmetoden bestod av kvalitativa intervjuer där

  deltagarnas egna upplevelser var i fokus. Kriteriet för att delta i studien var att

  utföra styrketräning på fritiden. Deltagarna var åtta män som styrketränade i

  olika omfattning. Bearbetningen av insamlad data utgick från en hermeneutisk

  ansats. Resultaten som påminde om föregående studier visade ändå på ny

  kunskap i form av bland annat att vikten av andra personers uppskattning och

  påverkan på den egna motivationen. Vidare har denna studie bidragit till ökad

  förståelse vad gäller motiv till styrketräning och upplevd hälsoeffekt.

 • 337.
  Karlsson, Dennis
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lindqvist, Fredrik
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Minoritetsgrupper, empati och stereotypisering: Reducerar perspektivtagning och empati negativ stereotypisering?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt tidigare forskning kan antagandet av ett subjektivt perspektiv framkalla empatiska känslor och att detta medför en positiv utvärdering samt mer positiva attityder gentemot den andre. I studien deltog 126 högskolestudenter från en mellanstor högskola i Sverige. De besvarade en enkät innehållandes vinjetter om diskriminering i arbetslivet gentemot grupperna funktionsnedsatta, gravida kvinnor och religiöst troende. Mätinstrumenten var Batsons empatiskala och för stereotypa uppfattningar användes Stereotype Content Model. Ett syfte med denna studie var att undersöka skillnader gällande de empatiska känslorna samt stereotypa uppfattningar gentemot de tre grupperna. Separata 2 x 3 faktoriella variansanalyser utfördes. Studien påvisade en skillnad i empatiska känslor där empatin för funktionsnedsatta var högre än för gravida kvinnor. Avseende kompetens uppfattades gravida kvinnor och religiöst troende mer kompetenta än funktionsnedsatta. Även på dimensionen värme fanns en marginell statistisk skillnad då gravida kvinnor ansågs mer varma än funktionsnedsatta.  

 • 338.
  Karlsson, Ida
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Pettersson, Camilla
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Din smärta i mitt bröst: Den övergivne väcker mannens empati och dödsfall kvinnans2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Empati är känslan som väcks när människan lever sig in i någon annans situation. Forskning har visat att händelserna dödsfall av partner och skilsmässa är de mest stressfulla situationerna i livet. I två experiment undersöktes om dessa situationer även väckte mycket empati. Det första experimentet innefattade en berättelse där målpersonens kön och händelse varierade. Resultatet visade att kvinnor känner Amer empati för den som drabbas av dödsfall av partner än av skilsmässa, medan män känner lika mycket empati för de drabbade i de två händelserna; detta kan bero på att männens sociala nätverk är mindre än kvinnornas och därför tar en brytning väldigt hårt. Det andra experimentet gjordes på enbart kvinnor och undersökte vilket av dödsfall av partner och dödsfall av barn som väckte mest empati. Resultatet visade ingen skillnad mellan händelserna. Detta kan ha sin förklaring i att dödsfall av partner är den mest stressfyllda situationen i livet.

 • 339.
  Karlsson, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Rundgren, Jenny
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sambanden mellan positiv feedback, self-efficacy, oklara roller och stress2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att self-efficacy och tydliga arbetsroller har reducerande effekt på stress. Positiv feedback kan vara en faktor som kan tydliggöra arbetsroller. Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan positiv feedback, self-efficacy, rollklarhet och stress samt vilken av dessa variabler som har störst inverkan på stress. Medarbetare inom Stockholm Stad (n=91, varav 7 män) besvarade en enkät. Resultaten visade att positiv feedback, self-efficacy och oklara roller korrelerade negativt med stress, ju högre nivå på variablerna desto lägre nivå på stress. Variablerna ihop hade också ett samband. Regressionsanalysen visade att self-efficacy var den viktigaste variabeln för låg stress och rollklarhet stod för ytterligare variation. Resultat visade även att medarbetare med hög self- efficacy och hög positiv feedback har låg stress. Slutsatsen blev att dessa variabler enskilt och tillsammans var viktiga för låg stress, vilket stämmer överens med tidigare forskning. För framtida forsking skulle det vara intressant att jämföra kommunala verksamheter med privata och vinstdrivande verksamheter gällande dessa variabler.

 • 340.
  Karlsson, Jessica
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Kvinnliga och manliga gymnasieelevers upplevelse av hur de mår och hur de använder alkohol2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SCB menar att ängslan, oro och ångest blivit vanligare bland unga i Sverige. En kvalitativ studie gjordes där syftet var att belysa hur ungdomar själva uttrycker att de mår.  Hur de hanterar problem och om de använder alkohol som en möjlig copingstrategi, samt att ta reda på vad som påverkar deras humör. Tio gymnasielever i mellersta Sverige deltog. Resultaten visade att stress och nedstämdhet var förekommande och att sju personer använde alkohol, men ingen använde alkohol som copingstrategi. Att vara med sin partner och sina vänner gjorde deltagarna glada. Fint väder påverkade männen positivt medan att göra roliga saker påverkade kvinnorna mer positivt. Att samtala med närstående och göra roliga saker var de vanligaste copingstrategierna hos deltagarna.

 • 341.
  Karlsson, Johan
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Should I stay or should I go?: Turnover among young engineers.2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many knowledge-intensive organizations are experiencing difficulties retaining talented graduate recruits, as young engineers tend to change jobs frequently at the expense of employers’ seeking to keep their competitive edge. The current study examined the predictive strength of numerous work related employee attitudes for turnover intentions and behaviors. A survey based on well-established measures was distributed to employees of two technically oriented companies. The investigation identified opportunities for mental work and stimulation, possibilities to discern one’s own work performance, feelings of being locked-in, and job offers as predictors of employee turnover intentions and behaviors. The results indicated that young engineers act different than other occupational groups with regards to turnover, highlighting a need for between-groups comparisons.

 • 342.
  Karlsson, Magdalena
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Segerbrant, Jessica
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Orealistisk optimism och upplevd kontroll: Studenters bedömningar av risker2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Tidigare forskning har visat att människor överskattar chanserna för att positiva händelser ska inträffa dem och underskattar riskerna för att negativa händelser ska inträffa dem jämfört med genomsnittet. Detta kallas orealistisk optimism (OO). En faktor som påverkar detta är grad av upplevd kontroll. Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka sambanden mellan upplevd kontroll och OO. I en enkätstudie undersöktes OO och upplevd kontroll för diverse händelser. Deltagarna fick t ex svara på hur sannolikt det är att de utsattes för vissa händelser jämfört med genomsnittet. Händelserna var bl a hälsorelaterade. Deltagarna var studenter från en högskola i Mellansverige, 18 män och 109 kvinnor. OO uppstod för alla händelser utom två. Det fanns vissa samband mellan OO och upplevd kontroll. Nytt med studien är att vissa händelser som i tidigare undersökningar skattats som okontrollerbara i själva verket kan upplevas som delvis kontrollerbara. Sambanden mellan OO och upplevd kontroll bör vidare undersökas.

 • 343.
  Karlsson, Malin
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Hur upplever du din stress och hälsa?: Husdjurets och partnerns positiva inverkan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I tidigare forskning finns ett samband mellan socialt stöd och reducerad stress. Även husdjur påverkar stressnivån. Denna enkätstudie tittade på om husdjur och civilstånd påverkar hälsa och stressnivå. Av de studenter som deltog i studien hade 35% husdjur. Resultatet visade inte på någon effekt på stress av att ha husdjur. Personer med partner upplevde inte mindre stress än singlar. Huruvida deltagarna bodde med sin partner eller ej spelade ingen roll för stressnivån. Husdjursantalet påverkade inte stressupplevelsen. En interaktionseffekt påvisades: Yngre singlar och äldre personer med partner upplevde mer stress än vad yngre personer med partner och äldre singlar gjorde. Studiens resultat skiljer sig från vad tidigare forskning då inga huvudeffekter av husdjur och partner kunde påvisas.

 • 344.
  Karlsson, Malin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Vad motiverar till ideellt arbete i ungdomsorganisationer?2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Early studies of what motivates volunteering often have had an older sample and youth organizations have not been studied. A survey was used to study motives for volunteering in Swedish youth organizations. The importance of age and years of volunteering was studied. In the analysis 102 persons in age between 17 and 59 years participated. The participants ranked the motives as followed: knowledge, development, values, social, career and protection. The result of a serie of analysis of variance showed that the younger named career and development as a motive significant higher than the older. A significant interaction showed that youth who had volunteered for a longer time valued social motivation higher than youth who had volunteered for a shorter time, while it was the other way around for the older participants.

 • 345.
  Karlsson, Martin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att bry sig om sina elever: Empatiska förmågor och gymnasiebetyg2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få en bättre förståelse för vilken betydelse lärare har för sina elever. Detta gjordes med hjälp av Interpersonal Reactivity Index (IRI), en skala utvecklad av Davis (1980) för att multidimensionellt kunna mäta empati.  I den här studien användes IRI för att testa hur graden av empati, hos både lärare och elever, kan påverka skolgången. I studien fick 154 elever enkäter under lektionstid och enkäterna hade till syfte att (a) se hur elever skattar lärares empati över tid, (b) hur elever och lärares empati påverkar betygen, (c) hur elevers empati påverkar hur de skattar lärarnas empati och (d) hur elever själva tycker lärares empati påverkar dem. Resultaten visade: (a) en tendens till att elever i årskurs ett skattar lärares empati högst och att elever i årskurs två skattar lärares empati lägst, (c) en tendens till att elever skattar lärares empati högre desto högre empati de själva uppmätte. Resultaten visade (b) en positiv korrelation mellan elevers betyg och elevers/lärares empati, där högre empati hos eleverna relaterade till signifikant högre betyg i fem ämnen (Svenska, Historia, Samhällskunskap Matematik och Naturkunskap). (d) En klar majoritet av eleverna tyckte att lärares empati påverkar dem och att empati hos lärare är övervägande positivt. Vidare fördjupad forskning inom de berörda områdena, där fördjupningar i enskilda frågeställningar görs, rekommenderas i framtiden.

 • 346.
  Karlsson, Matilda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Skyddsombud inom socialpsykiatrin och deras uppfattning av den psykosociala arbetsmiljön utifrån arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:42016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På grund av den ständigt ökande ohälsan på arbetsplatser orsakad av faktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter, AFS 2015:4. Förutom att arbetsgivares och arbetsledares ansvar för arbetsmiljön poängteras nämns även skyddsombud som en viktig resurs. Studiens syfte är att undersöka om skyddsombud inom socialpsykiatrin upplevt att föreskrifterna påverkat det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilken betydelse arbetsledaren har i den psykosociala arbetsmiljön samt i vilken grad de själva är involverade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det teoretiska ramverket bestod främst av AFS 2015:4 men även av tidigare forskning och gällande teorier. Metoden var kvalitativ och sju skyddsombud inom socialpsykiatrin intervjuades. Resultatet visar att arbetsledaren upplevs som betydelsefull i den psykosociala arbetsmiljön, att de nya riktlinjerna inte influerat det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att skyddsombuden upplevde sig delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett förslag till framtida forskning är att utöka studien med större antal skyddsombud på slumpvis utvalda arbetsplatser. 

 • 347.
  Karlsson, Sara
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lillqvist, Mariana
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Högskolestudenters akademiska self-efficacy: Hur relaterar kön, KASAM och socialt stöd till studenternas upplevelse av studieframgång?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Tidigare forskning inom studentliv och studenternas framgång är ett väl undersökt område. Könsskillnader, känsla av sammanhang (KASAM) och socialt stöd är några av de faktorer som har visats påverka studenternas akademiska self-efficacy. Studiens syfte var att undersöka relationen mellan kön, KASAM, socialt stöd och studenternas akademiska self-efficacy. 124 högskolestudenter i Mellansverige deltog genom att svara på en enkät bestående av College Academic Self-efficacy Scale, Social Support Questionnaire 6 (SSQ6) samt Sense of Coherence scale (SOC-13). Materialet analyserades med Pearsonkorrelation, regressionsanalys och t-test. 14.3% av variansen i studenternas akademiska self-efficacy förklarades av samtliga prediktorer (kön, KASAM och socialt stöd). Män visade sig ha högre akademisk self-efficacy än kvinnor. Ett positivt samband hittades mellan KASAM och akademisk self-efficacy, samt socialt stöd och akademisk self-efficacy. Studien har bidragit med ytterligare kunskap om studenternas situation. Detta kan leda till förbättrad skolmiljö som ökar studenternas akademiska self-efficacy.

 • 348.
  Karlsson, Sofie
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Brottsutsatta ungdomars upplevelser av hjälp från Stödcentrum för unga brottsoffer2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 349.
  Karlsson, Yvette
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Att bo och arbeta på samma plats: Gränslöst arbete och psykologiska kontrakt2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

    

   

  To work and live in the same place where ones employer also is the landlord, can create a situation with many special requirements for the individual. Constrains regarding time, space and impact on social life is likely to appear. Based on theory and empirical research about the Boundaryless work and the Psychological contract the purpose of this report is to examine employees who live and work at the same place. This is done by studying the regulation regarding time and space factors and the psychological contracts in expectations and in violation of the psychological contract and the risks associated with this like Locked-in factors. The study includes interviews with managers and employees (n=9). The result shows the difficulties to set standards for the constrains of the factors concerning time and space. The expectations from both employees and the organization goes beyond what can be considered as formal work boundaries. The results are discussed in relation to the risks of stress, health and Lock-in.

   

   

   

 • 350.
  Karlsson, Yvette
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Dreamteam i industrin: Teamens positiva effekter på utfall, arbetstillfredsställelse, delaktighet och empowerment2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  D. C. Strubler och K. M. York (2007) har skapat en modell, Team Characteristics Model. Denna modell ligger till grund för och används som metod i den här undersökningen. Två studier utförs, en kvalitativ studie där produktions- och teamledare intervjuas om sina erfarenheter 

  av teamarbete. Dessutom tillfrågas de om teamets sammansättning har positiva effekter på medlemmarnas arbetsutfall. I den andra studien som är kvantitativ och utförs på industriarbetare, studeras om empowerment samt delaktighet påverkar arbetstillfredsställelsen för team. Den kvalitativa undersökningen visar att teamets sammansättning och arbete anses ha positiva effekter på utfallet, effekter som arbetsglädje och social gemenskap. Det kvantitativa resultatet påvisar ett samband mellan delaktighet och arbetstillfredsställelse men inte mellan empowerment och arbetstillfredsställelse

45678910 301 - 350 of 684
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf