mdh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 599
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Jansson, Fredrik
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Strimling, Pontus
  Stockholms universitet, Stockholm University.
  Parkvall, Mikael
  Stockholms universitet, Stockholm University.
  Modelling the Evolution of CreolesManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Various theories have been proposed regarding the origin of creole languages. Describing a process where only the end result is documented involves dealing with several methodological difficulties. In this paper we try to deal with some of the issues by using a novel mathematical model together with detailed empirical data on the origin and structure of Mauritian Creole. Our main focus is on whetherMauritian Creole may have been created only from a mutual desire to communicate, without a target language or prestige bias. Our conclusions are affirmative. With a confirmation bias towards learning from successful communication, the model predicts Mauritian Creole better than any of the input languages, including the lexifier French, thus providing a compelling and specific hypothetical model of how creoles are created. The results also show that it may be possible for a creole to develop quickly after first contact, and that it was created mostly from material found in the input languages, but without inheriting their morphology.

 • 252.
  Jansson, Hannah
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Läsförståelse och lässtrategier i engelska hos svenska gymnasieelever2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur läsförståelsen i engelska ser ut bland gymnasielever som läser kursen Engelska B, samt vilka lässtrategier eleverna uppskattar att de använder. Vidare har fokus även legat på vilka metoder undervisande lärare använder sig av för att öka elevernas läsförståelse. Tre lärare har intervjuats i studien. Elevstudien bygger på ett läsförståelsetest i två delar samt en elevenkät som undersöker gymnasieelevernas läsförståelse och lässtrategier andraspråket engelska. 104 elever har deltagit i studien, 54 tjejer och 50 killar.

   Läsförståelsen hos de deltagande eleverna var överlag god. De manliga eleverna presterade något bättre än de kvinnliga, och elever på gymnasieprogram av mer teoretisk karaktär presterade bättre än elever på mer praktiskt utformade program. Eleverna uppskattade överlag sin läsförståelse som god, men något sämre på engelska än på svenska. De lärare som intervjuats i studien menar också att läsförståelsen överlag är god hos eleverna men att det generellt är svårt att få elever att arbeta med längre texter.

   Eleverna uppgav även att de är bättre på att detaljläsa text än på att skumläsa. Den lässtrategi för ordförståelse som användes mest uppgavs vara kontextuell ordförståelse, vilket undervisande lärare menar vara av stor vikt för en god läsförståelse.

 • 253.
  Jidemyr, Elin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Nurmela, Taru
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "The language of medicine is ill and in need of care": A word comprehension study of Sörmland County Council website terms2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study was performed in Eskilstuna, Sweden in the spring of 2011. The Sörmland CountyCouncil (SCC) initiated the study to improve the communication with the public by adjustingthe language on its website. The website is an important communicative tool since manypeople search for health care information online. Thirty-six terms on the website of the SCCwere the objects of study, a majority of them being names of the departments atMälarsjukhuset Hospital. The departments are presented as a list of links on the website. Fouradditional medical terms were included. The comprehension of the 36 terms was investigatedamong 210 health care centre visitors in Eskilstuna. A questionnaire was used where theinformants were asked to shortly explain what health care issues are dealt with in the differentdepartments. The understanding varied greatly among the terms, from Klinisk fysiologi ochnukleärmedicin (clinical physiology and nuclear medicine/Clinical physics and nuclearmedicine) which only 14.6% of the informants understood to Ögon (eyes/Ophthalmology)which was understood by 92.98%. Seven of the terms were understood by less than 50% ofthe informants. The recommendation of the study to the SCC was to replace terms that werehard to understand to direct the website visitors to the information they are looking for andalso to review the language in all written communication with this study in mind.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "The language of medicine is ill and in need of care": A word comprehension study of Sörmland County Council website terms
 • 254.
  Joelsson, Klara
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  -S morphemes in L2 English: An investigation into student essays in grades 6, 9, and 12 in Sweden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Swedish students’ morpheme acquisition order in English, including the acquisition of -s morphemes, is a relatively unstudied topic. Given the morphological differences between the English and Swedish languages, students learning English in Sweden may encounter difficulties in the use of the third person singular present tense -s morpheme. Research also shows that Swedish students use the plural -s morpheme rather accurately at 9-10 years old. Mapping out the usage of the -s morphemes may pave the way for understanding the difficulties learners encounter in the use of such morphemes. Furthermore, looking into the usage of morphemes that have the same form but different grammatical functions (e.g.,-s morphemes) may help us understand the relationship between different proficiency levels and the accuracy rate of morpheme usage in L2 English. To this end, this study investigates a corpus of texts produced by students learning English in Sweden in grades 6, 9 and 12. The focus is particularly on the frequency and accuracy of the use of -s morphemes, aiming at revealing which type of -s morphemes has a higher accuracy rate. The results show that the accuracy rate with the plural -s morpheme is relatively higher, whereas the possessive -‘s morpheme is the most problematic one across all levels. Additionally, the largest issue with the contracted verb form of be -‘s was that the students did not add an apostrophe between the word and the -s, rather than not using the form at all. Lastly, the third person singular present tense-s accuracy was very low in grade 6 but increased a lot through grade 9 and 12 where more complex subjects were the largest issue. However, the results indicate that further research with a larger corpus size is required to be able to generalize the findings. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 255.
  Johansson, Caroline
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Literacy i skolan2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att med hjälp av intervjuer undersöka hur medvetna lärare är om barns literacy samt hur den används i klassrummet och undervisningen. För att kunna svara på detta använde jag mig av två frågeställningar, nämligen: Är lärare medvetna om barns literacy och utvecklar de den? Hur används barnets literacy i klassrummet? Min metod var att intervjua två lärare som arbetar med olika årskurser men på samma skola samt en fil.dr. i ämnet och sammanställa resultaten efteråt. Det framkom att båda lärarna var medvetna om barns literacy och att en av dem använde begreppet mer i sin undervisning genom språkutvecklande övningar. Ämnesexperten Carina Fast framhöll att det är allt för vanligt med okunskap kring elevernas textvärldar. I det resultat som min studie frambringade såg jag att båda lärarna ansåg att det var viktigt att använda literacy i barnens språkutveckling och att ta vara på barnens erfarenheter och kunskaper i alla former i utbildnings- och undervisningssituationer. Det som hindrade dem var bristen på tid, kunskap och resurser. Det fanns en förkunskap om begreppet literacy och barnen använde sig av den i undervisningen genom lekar och övningar som tog till vara på deras literacy.

 • 256.
  Johansson, Jenny
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Skönlitterär fritidsläsning - digital eller analog?: En studie av hur elever på grundskolans senare år förhåller sig till digitala texter respektive analoga texter2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka elevers fritidsläsning och om elever föredrar digital eller analog läsning och vad de tror om läsningen i framtiden. Studien kommer även att ge svar på vem som rekommenderar skönlitteraturen. Studien är en kvantitativ undersökning där data samlats in genom 59 enkäter. Resultatet visar att ungefär hälften av eleverna läser på fritiden och populärast var analog läsning. Eleverna föredrar även pappersböcker framför e-böcker och det är oftast familjemedlemmar som rekommenderar litteraturen. Slutsatserna av undersökningen är att pappersböcker även fortsättningsvis kan förväntas ha ett egenvärde i fritidsläsningen, och att det stora mediautbudet inte påverkat fritidsläsningen på ett negativt sätt. Vem som rekommenderar litteraturen till högstadieeleverna har förändrats över tiden. Förr var bibliotek mest förekommande och nu är det familjemedlemmarna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Johansson, Niclas
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  BEYOND NARCISSISM: THE MULTI-LAYERED NARCISSUS REFERENCE IN HERMANN HESSE'S NARZISS UND GOLDMUND*2020Ingår i: German Life and Letters, ISSN 0016-8777, E-ISSN 1468-0483, Vol. 73, nr 2, s. 270-296Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Freud's theory of narcissism, developed in the 1910s and 1920s, can be seen as a radical break with the Narcissus tradition in that the myth of Narcissus is turned into a theory about man's psychosexual constitution. This prompts the question of whether, or to what extent, Freud's theory influenced subsequent literary treatments of the theme. This article examines in particular the Narcissus reference in Hermann Hesse's novel Narziß und Goldmund (1930). Hesse had an intimate, but not uncritical, relationship with psychoanalysis, and his novel provides an interesting illustration of how the Narcissus reference was used in the direct aftermath of Freud's conceptualisation. In this article, I argue that while the narrative frame of the Narcissus myth is broken up in the novel, it remains poetically productive. Narcissism is incorporated into the intertextual nexus, but without replacing Narcissus. Three distinct layers of the Narcissus reference are identified in the novel, an Ovidian, a Freudian, and a neo-Platonic, which interrelate in ways that prompt reflection on the relation between individuality and intersubjectivity, and between life and art.

 • 258.
  Johansson, Sarah
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Åsberg, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Samtalsstund har guld i mund: Om boksamtalets betydelse för elevers språkutveckling 2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att belysa hur elever kan utveckla sitt språk om lärare arbetar med boksamtal i undervisningen. Uppsatsen bygger på tidigare forskning kring ämnet och på en enkätstudie.

  Enkätstudien riktade sig till lärare som arbetar inom årskurserna 1-3 eftersom vår uppsats mest fokuserar på dessa årskurser. Genom att använda oss av enkätstudie ville vi få fram hur några lärare arbetar med boksamtal och vad de ansåg gjorde boksamtal kvalitativa. Sedan kunde vi koppla ihop teori med praktik och komma fram till olika sätt att arbeta med boksamtal i undervisningen.

  Vår förhoppning med denna uppsats är att andra lärare kan läsa detta och få inspiration till att använda sig av boksamtal i undervisningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Jonsson, Elizabeth
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hamrelius, Ellen
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "HUR TAR MAN SIG AN EN TEXT?”: En kvalitativ studie av åtta F–3-lärares beskrivningar av sin undervisning i läsförståelse.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta lärare i årskurserna F–3 beskriver att de arbetar med läsförståelse för att eleverna ska nå målen i svenska och för att förbereda eleverna för nationella proven i årskurs 3. För att studera detta användes semistrukturerade intervjuer som metod. Analysmetoden som användes var innehållsanalys. Resultatet visar att lärarna använder olika metoder för att utveckla elevers läsförståelse. Undervisningen varierar från användning av färdigt material till egenanpassad undervisning. Ingen lärare nämner vetenskaplig forskning kopplat till sin undervisning och det finns en viss omedvetenhet i förhållandet vad de arbetar med, hur de arbetar och varför de arbetar som de gör. Gemensamt är att alla lärare modellerar, arbetar med läsförståelse i flera ämnen, förbereder inför nationella proven och betonar vikten av samarbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Jonsson, Erik
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Read-a-paper-bility: can you read this paper for me?: A readability study of The Daily Telegraph and the Daily Mail2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In our information age, it is of the highest importance that information is easy to understand by as many members of the potential target audience as possible.

  The present study analyses and compares the readability of 20 newspaper articles, half from the tabloid Daily Mail and the other half from the broadsheet The Daily Telegraph. The methods used to analyse the articles are mathematic readability formulas based on sentence and word length, as well as analyses of the use of the active and the passive voice, type-token ratio, number of clauses per sentence, and linking words.

  The results do not completely align with each other. Three of the five methods – the readability formulas, the use of the passive voice, and clauses per sentence – suggest that the Daily Mail articles are easier to understand, whereas the type-token ratios imply the opposite, and the linking words results did not show a difference in readability.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Juell-skielse, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Möten med naturandar: Natur, ondska och moral i vandrartrilogin2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en ekokritisk analys av romanerna i Madeleine Bäcks trilogi om vandrarna. Syftet med analysen är att undersöka hur relationerna mellan människa och naturandar samt hur förhållandet mellan människa och natur framställs. Den tematiska analysen visar att naturen inte är något hot mot människorna även om naturandarna kan var det.

  I en berättelse där både människor och naturandar är moraliskt onda, men naturen förhåller sig neutral komplicerar Bäck skräcklitteraturens gängse negativa natursyn. Samtidigt befäster verket en humanistisk världsbild där människan förblir det enda, eller etiskt mest värdefulla, subjektet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Möten med naturandar: Natur, ondska och moral i vandrartrilogin
 • 262.
  Julin, Mattias
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Andersson, Mathias
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Datorprogrammet Lexia: Klasslärare och specialpedagogers syn på programmet och dess användning i skolan2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Datorprogrammet Lexia var något vi för första gången  kom i kontakt med tidigt i vår lärarutbildning och även om vi inte hade tillfället att då sätta oss in i det tillräckligt så har tankarna kring Lexia bestått. Syftet med uppsatsen var att ta reda på vilken språkutvecklande potential datorprogrammet Lexia har, samt hur arbetet med programmet kan se ut ut klasslärarens perspektiv och hur dennes samarbete med specialpedagogen är organiserat.

  Vi har intervjuat lärare och specialpedagoger på olika skolor och fått svar som efter bearbetning sammanställdes och diskuterades tillsammans med den bakgrundsinformation vi presenterat i arbetet, en diskussion som kretsar kring de inledande frågeställningarna.

  Vi kom bland annat fram till att det finns ett gott samarbete mellan specialpedagoger och klasslärare men också att klasslärarna anser att de påverkande faktorerna är mer hindrande än hjälpande i arbetet med Lexia. Även om det finns positiva faktorer så har de negativa faktorerna, såsom tids- och datorbrist, stört användandet av Lexia.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 263.
  Kaiser, Felicia
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  "Det behöver inte vara tråkigt": En studie om myndigheters språk på LinkedIn2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  LinkedIn är ett socialt medie och nätverk där användarna har direktkommunikation med varandra. LinkedIn används för att skapa arbetsrelationer, dialog och professionella kontaktnät. Det är inte ovanligt att företag, myndigheter eller kommuner har profiler på LinkedIn. Eskilstuna kommun använder LinkedIn i syfte att rekrytera, men saknar riktlinjer kring kommunikation specifikt anpassade efter LinkedIn. Tidigare studier visar att svenska kommuner återanvänder riktlinjer som finns för deras analoga medier som riktlinjer för deras sociala medier. Kommunerna tar inte hänsyn till de sociala mediernas tekniska aspekter och har en tendens att försöka styra dem, snarare än att låta de sociala medierna styra hur riktlinjerna bör se ut. Syftet med mitt arbete var att ta reda på hur riktlinjer för myndigheters kommunikation på LinkedIn, med hjälp av stilistiska teorier om innehåll, stilnivå och personlighet kan se ut. Med stöd i stilistik, organisationskommunikation samt regler och riktlinjer för myndighetsspråk utförde jag tre empiriska studier. Jag skapade en enkät som besvarades av användare av LinkedIn, en telefonintervju med två LinkedIn-experter, samt en textanalys där jag analyserade stil och jämförde två myndigheters inlägg på LinkedIn. Slutsatser som dragits i arbetet är bland annat att dialog är viktigt. En synlig avsändare och ett blandat innehåll kan leda till förbättrad kommunikation på LinkedIn. Myndigheterna bör våga vara personliga och skapa relation till sina följare genom frågor, uppmaningar och ett enkelt språk anpassat efter målgruppen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Kalifa, Rawyda
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Jag kan hålla tal: En studie av hur muntlig framställning upplevs ur ett lärar- och elevperspektiv2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka några gymnasieelevers erfarenheter av muntlig framställning i svenskämnet. Studien undersöker även hur läraren arbetar med elevers muntliga framställning. Detta undersöktes med hjälp av elev- och lärarintervjuer. I resultaten framkommer det att eleverna känner en viss osäkerhet och oro inför muntlig framställning och orsakerna till detta kan kopplas till klassrumsklimatet och elevernas känsla av trygghet samt hur väl förberedda de är. Samtliga lärare i studien använder de metoder som i teorin omnämns vara effektiva för att minska elevernas nervositet och göra deras inställning till muntlig framställning mer positiv. Slutsatsen som dras är att läraren behöver ge eleverna mer övningar och träning, konkreta och tydligare återkoppling och att läraren finns som ett stöd under och efter den muntliga framställningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Jag kan hålla tal
 • 265.
  Kangassalo, Raija
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Muuttuvaa suomen kielen syntaksia: Toisen polven ruotsinsuomen lauserakenteita.2008Ingår i: Revitalisera mera!: En artikelsamling om den språkliga mångfalden i Norden tillägnad Leena Huss, 2008, s. 70-86Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 266.
  Kangassalo, Raija
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Quo vadis, ruotsinsuomi?: Pohdintoja ruotsinsuomen menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.2007Ingår i: Merkityksen ongelmasta vähemmistökielten oikeuksiin, Uleåborg: Oulu University Press , 2007Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 267.
  Kangassalo, Raija
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Se on vaan että puhua suomee: Om subjektsfrasen i sverigefinska2007Ingår i: Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling: rapport från ASLA:s höstsymposium Eskilstuna, 9-10 november 2006, Eskilstuna, 2007, s. 189-207Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 268.
  Kangassalo, Raija
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Se on vaan että puhua suomee: The Subject Phrase in Sweden Finnish.Manuskript (Övrigt vetenskapligt)
 • 269.
  Kanmert, Sofi
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  As Fate Would Have It: A corpus-based study of Fate from an American perspective2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  This essay is based on an investigation carried out with the help of the Corpus of Contemporary American English (COCA). Taking the system of transitivity as its theoretical base and using spoken and written discourse as its primary source, this study aspired to find out what kinds of actions Americans perceive Fate to perform, for example physical, mental or verbal, in order to control what happens to people. It also aimed to reveal what actions people are said to perform in their attempts to control Fate. Do Americans deem Fate capable of, for instance, “deciding”, “talking” or “conspiring” and do they say that people, for example, “challenge”, “defy” or “defeat” Fate? Furthermore, a comparison was made in terms of the actions performed by Fate and people between the different domains of discourse represented in the corpus: spoken, fiction, magazine, newspaper and academic.

  Among other things, this investigation shows that in American discourse both Fate and people are perceived to resort to physical strategies rather than mental or verbal ones in their endeavor to control one another.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 270.
  Karlsson, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bloggspråkets stildrag och förändring: En studie av språkbruket i populära livsstilsbloggar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker språkbruket i livsstilsbloggar genom att analysera 48 blogginlägg under perioden 2006 till 2019.

  Syftet med studien är att försöka påvisa generella stildrag hos språket i livsstilsbloggar genom att undersöka aspekter som informationstät-/gleshet, tal-/skriftspråklighet, dialogiska inslag och tydligt värderande ord. Studien ämnar också, utifrån dessa frågeställningar, påvisa förändringar i bloggspråket. Studien har genomförts genom att analysera två specifika bloggare, Sandra Beijer och Isabella Löwengrip, såväl som enskilda inlägg från 16 andra bloggare som fått utgöra en referensgrupp. Resultatet visar hur dessa språkliga stildrag tar sig uttryck och hur ofta de förekommer. De slutsatser som kan dras utifrån undersökningen är att språkbruket i livsstilsbloggar tycks vara talspråkligt och lättläsligt samt att det generella språket i högsta grad är personligt, verbalt och engagerande. Resultatet indikerar också att ingen större förändring skett i bloggspråket mellan 2006 och 2019. Dessa slutsatser har sedan kunnat kopplas till tidigare forskning som påvisat liknande tendenser. Resultatet visar också på en marginell ökning av dialogiska inslag från 2006 till 2019.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 271.
  Karlsson, Niquita
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  LADY TALK: A critical discourse analysis of the representation of women over 50 in fashion and lifestyle magazines2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The complex concept of the ageing woman must be viewed in relation to both what it means to be a woman and what it means to age. Both women and the elderly are discriminated against in different respects; therefore it could be argued that the ageing woman is discriminated against in a double sense. This study investigates how women over the age of 50 are portrayed linguistically in fashion and lifestyle magazines with the aim to reveal the underlying attitudes as well as social and cultural ideologies regarding the topic today. Based on Wodak (2001), I employed critical discourse analysis (CDA) methodology, with a particular focus on terms of address and attributes identified in selected fashion and lifestyle magazines. The findings revealed that although the women were addressed mainly in terms of their professional titles, the emphasis was put on them as ageing women by a continuous mentioning of their age, their past and physical consequences from the process of ageing.        Further, personality traits and emotional and physical attributes were evaluated in terms of negative and positive associations, revealing positive attitudes (e.g. happy, curious, experienced) regarding emotions and personality traits, but negative associations (e.g. weight gain, grey hair, old) in relation to their ageing bodies and their appearances. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 272.
  Karlsson, Sofia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Chattspråkets inverkan på ungdomars skriftspråk2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur och i hur stor utsträckning chattspråket påverkar ungdomars skriftspråk. Då chattspråket ofta är svårt att särskilja från ungdomsspråket behandlas även ungdomsspråkets inverkan på skriftspråket. En följdfråga är om ungdomar har förmågan att inse när det är viktigt att använda korrekt standardspråk och när det passar att använda ett mer avslappnat språk.

  Skrivandet undersöks både i skolan och på chattspråkets rätta forum, Internet. Enkäter lämnades ut till svensklärare som besvarade frågor om förekomsten av chattspråk och ungdomsspråk, och ett av Sveriges mest välbesökta Internetcommunity för ungdomar besöktes. Dessutom gjordes elevtextundersökningar. Alla undersökningar har gjorts både 2004 och 2008 vilket tillåter en jämförelse mellan chatt/ungdomsspråkstendenser med fyra års mellanrum.

  Undersökningen visar att chatt/ungdomsspråket har inflytande över ungdomars skriftspråk men även att många elever har förmågan att kodväxla.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 273.
  Khdryan, Irana
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Anpassning av kursinnehåll i ämnet historia till elever med invandrarbakgrund2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att ta reda på om elever med invandrarbakgrund får samma förutsättningar att klara sina studier och om lärarna tar hänsyn till elevernas olika bakgrund vid planering och utformning av lektionernas innehåll. Studien ska ge svar på om alla elever får en likvärdig chans till att klara kursmålen och om lärarna inkluderar och strävar efter att motivera elever som inte faller inom ramen för lärarens egen bakgrund och omvärldsperspektiv.

       Genom en kvalitativ och en kvantitativ studie i form av intervjuer med lärare och analys av undervisningsmaterial har jag försökt att ta reda på hur verksamheten utformas för att inkludera och stärka alla elever samt motivera och uppmuntra till vidarestudier. Hur och om man involverar elevernas erfarenheter, intresse och bakgrund för att motivera, engagera och inkludera eleverna i undervisningen.

       Resultatet av min studie visade på att lärarna inte tar hänsyn till elevernas olika bakgrunder när de selekterar stoffurvalet och när de planerar innehållet av lektionerna. Studien visade att lärarna inte är medvetna om att ett sådant behov kan finnas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 274.
  Killgren de Klonia, Kim
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  The Potential Role of Critical Literacy Pedagogy as a Methodology When Teaching Literature in Upper Secondary School in Sweden: A Quantitative Study of English Teachers’ Literature Choices2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Literature’s role in the foreign language classroom has been extensively researched, and the benefits of enjoyable reading firmly established. But could teachers benefit from a new perspective in the form of Critical Literacy Pedagogy when choosing and teaching literary works? Critical Literacy Pedagogy, CLP, is a method of critically examining literature to detect possible power structures e.g. concerning ethnicity and gender. This study examines how teachers and students value a number of criteria and aspects in connection to what literature is used in the class. Two empirical web-based questionnaire surveys were conducted on a total of 23 teachers and 42 students in upper secondary school in Sweden. The results are primarily presented quantitatively with the complement of excerpts from the written answers to the open-ended questions, and has then analyzed with the help of CLP, to see if the method has a possible role in EFL-teaching in upper secondary school in Sweden.

   

  In the present study, the participating teachers valued practical characteristics, such as level of difficulty, higher than conceptual characteristics, such as the sexual orientation of an author or character, when choosing what literary works to teach. These ratings were seen as problematic when compared to the teachers’ concrete exemplifications of taught works. Moreover, both teachers and students rated the possibility of critical and ethical discussion very highly in regard to the chosen works. A comparison between the ratings and the exemplified works indicate that CLP could be a valuable method when choosing what literature to teach.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Klintdahl, Frida
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ”En räffelbössa, så ljuvligt!”: – En enkätundersökning om gymnasieelevers föreställningarom kvinnligt och manligt i fiktivt språk2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur gymnasieungdomar associerar utdrag av fiktivt och lyriskt språk till manligt eller kvinnligt. Undersökningen bygger på kvantitativ forskning med enkät som metod och är utförd på en kommunal gymnasieskola i en liten kommun. Enkäten innehöll 30 utdrag av fiktivt språk som respondenterna fick associera till kvinnligt, könsneutralt eller manligt på en femgradig skala. Undersökningen består av besvarade enkäter från 80 elever från olika gymnasieprogram och olika år på gymnasiet. Resultaten visar att en betydligt mindre mängd av utdragen setts som kvinnliga än könsneutrala eller manliga, men också att elevernas svar i många avseenden stämmer överens med genusstereotyper för kvinnligt och manligt och bekräftar mycket av tidigare forskning inom genus och genuslingvistik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 276.
  Korsbäck, Josefin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bland Qnoddar och andra applikationer: En kvalitativ studie av Ipads i undervisningen2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är en kvalitativ studie där syftet har varit att se hur Ipaden inkluderas i undervisningen och hur den eventuellt påverkar elevernas tidiga läs- och skrivutveckling. Resultatet har tagits fram genom observationsstudier och intervjuer på en lågstadieskola i Mellansverige där Ipads används i undervisningen.

  Resultatet har visat att Ipaden fungerar som en stor motivationskälla hos eleverna för vidare kunskapsutveckling. Det visade också att eleverna blev väldigt engagerade i skolarbetet och visade på stora kunskaper och i redan tidig ålder en välutvecklad problemlösningsförmåga både enskilt och i grupp.

  Det resultat jag fått fram har även visat att lärarens roll i klassrummet underlättas då stora delar av arbetet individualiseras automatiskt för dess användare genom applikationen som utformar övningarna efter användarens kunskapsnivå. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ex.Arb OAU008 - Josefin Korsbäck
 • 277.
  Krödel, Berit
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Der fremde Freund/Drachenblut - Abkapselung der Ich-Erzählerin2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 278.
  Källstad, Elin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Is teaching GA and RP enough?: A study of Swedish upper secondary students’ attitudes towards varieties of English and their English education2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study focuses on the teaching and learning of English as a second language and how different varieties of English are currently being used in education around the world and in Sweden. The purpose is to examine Swedish upper secondary students’ comprehension of different spoken varieties of English and their attitudes towards these varieties. Additionally, it will be investigated how important the students think exposure to different varieties is, which varieties they feel are important to have encountered, and what they think more generally regarding English language teaching and learning. 92 students in an upper secondary school in Sweden took part in the study. A listening exercise was carried out with follow up questions to test comprehension and examine how easy the students found the speakers to understand and how much they liked the sound of the pronunciation. This was followed by a questionnaire where the students were asked to indicate their level of agreement with statements about the importance of exposure to different varieties of English in their education. The results showed that the participants understood the speakers well in general, but that English English and American English were considered the easiest to understand and most pleasant to listen to, while Indian English ended up at the other side of the spectrum. Most of the students answered that it is very important for them to be exposed to various varieties of English in their education, and suggestions regarding which varieties to use in class were given. In conclusion, English teaching in Sweden should include more exposure to different Englishes to meet students’ requests.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 279.
  Lainio, Jarmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Leppänen (Gynne), AnnaliinaMälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling: Rapport från ASLA:s höstsymposium Eskilstuna, 9-10 november, 20062007Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 280.
  Landor, Amanda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Sverin, Linnea
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "DET ÄR SKOLANS VIKTIGASTE UPPDRAG OCH ALLA ELEVER SKA MED!": Hur lärare beskriver den tidiga läs- och skrivundervisningen.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur de verksamma lärarna arbetar i sin läs- och skrivundervisning för att anpassa och skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas utifrån sin förmåga. Vi vill dessutom undersöka hur några lärare bedömer hur och när en individanpassad undervisning i den tidiga läs- och skrivinlärningen praktiseras. För att ta reda på detta har enkäter och intervjuer gjorts med lärare som undervisar i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Resultatet visar att majoriteten anser att individanpassning är en viktig aspekt för alla elever i den tidiga läs- och skrivundervisningen men det finns vissa utmaningar med den. Individanpassningarna varierar något men den mest tydliga och framträdande individanpassningen tycks vara att arbeta med varierade arbetssätt och metoder. En slutsats utifrån studien är att alla elever gynnas av en individanpassad läs- och skrivundervisning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 281.
  Larsson, Joy
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bland kändisar och känslor: En studie av språkbruket i barntidningarna Julia och Kamratposten2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka det språk som används i två tidningar som riktar sig till barn och unga i åldrarna 8­­­­­­­­–14. Detta främst genom att analysera tilltalet samt användandet av referensord, men även genom att se till diverse språkhandlingar samt förekomsten av olika teman. Dessutom undersöks vilka ämneskategorier som förekommer i tidningarna samt hur stort utrymme de får i varje nummer. Resultaten visar att båda tidningarnas ton är välkomnande och medryckande. Julias avsändare är till stor del ett ”vi” som vänder sig till läsaren som individ, medan Kamratpostens avsändare främst är ett ”jag” som vänder sig till läsarna som grupp. Gällande ämneskategorierna finns ett stort kändisfokus i båda tidningarna, men läsarnas egna röster får också träda fram i många inslag och på många sidor. Dessutom finns ett produktfokus både i Julia och i Kamratposten. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 282.
  Larsson, Joy
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  En konstruerad femininitet: En studie av språkbruket på tidningarna Frida, Veckorevyn och Feminas webbsidor2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien hade sin grund i att medier spelar en viktig roll i identitetsskapandet. Därifrån fanns ett intresse av att undersöka vilka bilder av och kriterier för femininitet som de tre tidningarna Frida, Veckorevyn och Femina skapar i sina artiklar online. Undersökningens material bestod av artiklar och rubriker som platsade under kategoriseringarna livsstil, relationer och kändisar och analyserades genom ett urval av frågor från Faircloughs kritiska diskursanalys. Resultaten inkluderar bland annat att tidningarna tar en vägledande position då de till stor del använder sig av konstateranden och bygger upp sina artiklar enligt strukturen problem–lösning. Vilka ämnen som vägleds inom varierar dock mellan tidningarna, och därmed även mellan de ålderskategoriseringar som målgrupperna tillhör.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Lavén, Elin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Fuxgård, Viktoria
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Läsläxor i årskurs 1-3: En studie om lärares tankar kring läsläxor2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att få veta om och hur lärare i årskurs 1–3 arbetar med läsläxa. Vi har undersökt vilket läromedel som är populärast att använda vid läsläxa samt vilka fördelar och nackdelar som finns med arbetssättet. Undersökningen utgår från 260 enkätsvar från lärare i Sverige som arbetar i årskurs 1–3 samt sex intervjuer med lärare som arbetar i årskurs 1–3. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuer också var för att få svar på en av forskningsfrågorna som handlar om arbetssätt och återkoppling av läsläxa. För att få svar på våra forskningsfrågor utgår vi från vårt insamlade material som innehåller svar från olika lärare i årskurs 1–3. Resultatet som uppstod från det insamlade materialet visade överlägset att de flesta av lärarna som är med i den här studien arbetar med läsläxa. Resultatet visade även att ABC-klubben var det mest använda läromedlet samt att det finns flera olika syften, fördelar och nackdelar med att arbeta med läsläxa. Resultatet visade också att det finns olika arbetssätt och olika sätt att återkoppla läsläxan tillsammans med eleverna i klassrummet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 284.
  Leskinen Elian, Marjo
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Konstverk inspirerar mer än tusen ord: En studie om användningsområden för konstverk i svenskämnet2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka användningen av konstverk inom svenskämnet. Syftet är även att ta reda på hur man kan använda konstverk i svenskundervisningen samt om man kan använda konst som redskap för att utveckla språket. Nio lärare som undervisar i grundskolan respektive gymnasieskolan har besvarat en enkät som behandlar ämnet konstverk i svenskundervisningen. Lärarna undervisar i svenska och/eller svenska som andraspråk samt andra ämnen. I uppsatsen redovisas även en läromedelsanalys. Resultaten visar att informanterna ansåg att konstverk kan motiveras i svenskundervisningen. Informanterna gav exempel på flera fördelar med att inkludera konstverk i undervisningen samt områden i svenskämnet där konstverk passar extra bra, såsom inom litteraturhistoria och i muntlig och skriftlig framställning. Resultatet visade också att det finns några läromedel som riktar sig bl.a. till svenskämnet och som utgår ifrån konstverk, dessa innehåller konkreta exempel på hur man kan arbeta med konstverken. Däremot var det få informanter som var bekanta med liknande läromedel. Några slutsatser som kan dras är att konstverk i svenskundervisningen används först och främst för att inspirera elever i olika moment. Konstverk hjälper elever att komma igång när de ska t.ex. skriva berättelser. Konstverk förkortar vägen till förståelse och kan fördjupa och förtydliga kunskaper. Dessa exempel samt fler som framkommer i uppsatsen visar att konstverk kan användas språkutvecklande och har flera användningsområden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Liebig, Katharina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Verfasserreferenz im studentischen Schreiben: Eine Untersuchung der expliziten und impliziten Verfasserreferenzen in Hausarbeiten von L1-Sprechern des Deutschen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [de]

  In diesem Aufsatz wird die Verwendung von expliziter sowie impliziter Verfasserreferenz in studentischen Hausarbeiten von L1-Sprechern des Deutschen untersucht. Zur Erfassung der expliziten Verfasserreferenzen werden Steinhoffs drei Ich-Typen verwendet, für die komplexeren impliziten Verfasserreferenzen werden Hennig & Niemanns Deagentivierungsmuster und Orientierungen angewandt und, um eine Differenzierung der Ergebnisse zu ermöglichen, erweitert. Das Formeninventar wird so um die adjektivisch orientierte, die verbale Kategorie Person vermeidende Form „sein + Adjektiv mit Suffix -bar, -lich, -wert“ erweitert. Hinsichtlich der Funktion von Deagentivierungen wird außerdem die Leserführung ergänzt sowie die Kategorie Eristik in Autor und Autor + scientific community aufgeteilt. Neben diesen methodischen Erweiterungen werden folgende Ergebnisse festgehalten: für den Ich-Gebrauch lässt sich eine tendenzielle Vermeidung feststellen, die einzige Ausnahme gilt der Textorganisation. Anzahl und Variation der verwendeten Formen lassen Schlüsse über Fortschritte bei der Aneignung des wissenschaftlichen Stils der einzelnen Studenten ziehen. Bei dem Versuch, jegliche Deagentivierung zu vermeiden, lässt sich eine gewisse Markiertheit der verwendeten sowie der ausbleibenden Deagentivierungen erkennen, die sich auf die Leserfreundlichkeit auswirkt. Dies gilt auch für die Wiederholung erlernter Phrasen. Bezüglich der Funktionen der Deagentivierungen ist zu sagen, dass diese zwar in allen Textteilen vorkommen können, jedoch für jeweils einen Textteil als typisch gelten können.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Verfasserreferenz im studentischen Schreiben
 • 286.
  Lillkull, Rebecka
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Attityder till dialekter: En enkätstudie med språk- och humaniorastudenter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka attityder till, samt användande av, dialektalt språkbruk bland studenter i olika årskurser på en språkinriktad högskoleutbildning. Undersökningen genomförs med en direkt metod i form av en enkätstudie. Resultatet visar att informanterna svarar enligt samma mönster men med lite olika värden på skalorna, vilket överensstämmer med tidigare forskning. Åk 1 är mer positiva till sin dialekt men visar mindre skillnader i sitt språkbruk i olika situationer och sällskap. Åk 3 visar en antydan till att vara neutrala till sin dialekt men visar även indikationer på en större variation av sitt språkbruk. Slutsatsen är att det inte finns påtagliga skillnader men att åk 3 visar tecken på en större medvetenhet om sitt språkbruk, sannolikt för att de har studerat längre på högskolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 287.
  Lind, Christoffer
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Det rikstäckande dagstidningsspråket: En kvantitativ analys av morgon- och kvällstidningsspråk 1997 och 20172017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som syfte att från två perspektiv identifiera skillnader mellan Sveriges fyra största rikstäckande dagstidningar. Synkront jämförs morgontidningar med kvällstidningar och diakront jämförs 2017 med 1997. Materialet består av respektive tidnings första två eller tre sidormed inrikesnyheter från ett datum per undersökt år.

  Primärt har läsbarhet och textuell struktur i huvudartikeln från varje tidning undersökts, samt disponering av ytan på alla de valda sidorna uppmätts.

  Resultatet visade, i enlighet med tidigare studier, att språket i morgontidningar var mer komplext än i kvällstidningar 1997, men att de närmat sig varandra 2017. Förhållandet mellan substantiv och verb visar på en uppdelning mellan morgon- och kvällstidningar med få ändringar över tid. Vaken antalet vänstertunga meningar eller det genomsnittliga antalet ord per meningvisade på någon tydlig trend upp eller ned. Antalet ord per rubrik hade från 1997 till 2017 i genomsnitt ökat med 1,2 ord per rubrik vilket kan tyda på att 2010-talets läsare i större utsträckning än tidigare förlitar sig på att rubrikerna förmedlar tillräcklig information.

  Vidare visar undersökningen att andelen artikeltext har ökat i förhållande till bilder och reklam, där bilderna tar ungefär lika mycket plats och reklam minskar. Detta kan tyda på att dagstidningarna idag i högre grad förlitar sig på annonsintäkter från internet, eller ökar andelen helsidesannonser, jämfört med tidigare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 288.
  Lindberg, Max
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Fult språk i skolan: En undersökning om elevers och vuxnas attityder till fenomenet2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att, utifrån ett språksociologiskt perspektiv, undersöka elevers

  och vuxnas attityder till det fula språket i skolan. Informanterna är elever och vuxna som är verksamma inom årskurserna fyra, fem och sex. Undersökningen har genomförts med enkäter som metod, där 131informanter har deltagit (122 elever och 9 vuxna). Arbetet syftar även till att undersöka eventuella skillnader i attityder mellan könen och årskurserna samt elever jämfört med vuxna. Resultatet visar att elevernas attityder till det fula språket varierar beroende på just kön och vilken årskurs de tillhör. Det förekommer dock ingen markant skillnad mellan elevernas och de vuxnas attityder. Gällande fula ord och uttryck visar majoriteten av informanterna att nedvärderande personbenämningar är den kategorin av fult språk som de ogillar starkast.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 289.
  Lindberg, Sofie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Betydelsen av språkriktighet: En enkätstudie av gymnasieelevers och gymnasielärares attityder till språkriktighet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva gymnasieelevers och gymnasielärares attityder till språkriktighet i givna textkategorier. Jag undersökte även deras uppfattningar kring om modern teknik och engelskan påverkar skriften samt om arbetet med språkriktighet i skolan är tillräckligt enligt informanterna. Jag har utfört en enkätstudie med både slutna och öppna frågor. Resultaten visar att majoriteten värdesätter språkriktighet mycket högt i formella texter, och lägre i informella. De flesta anser att dagens teknik och engelskan påverkar skriftspråket, mestadels genom att förenkla och förkorta det. Språkriktighetsundervisningen är bra enligt de flesta. Slutsatsen är att trots de förenklingar av skriftspråket som den nya tekniken och engelskan bidragit till anser informanterna att värdet av språkriktighet är högt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Betydelsen av språkriktighet
 • 290.
  Linder, Evelina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Persson, Louise
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Varför läsa högt?: En kvalitativ studie om högläsningens syften2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa varför några lärare, i årskurs F-3, arbetar med högläsning i undervisningen och hur de motiverar arbetet med högläsningen. För att undersöka studiens syfte har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta lärare i förskoleklass och årskurs 1-3. Utifrån resultatet kan fyra olika syften med högläsning urskiljas: språkutvecklande, kunskapsutvecklande, högläsning i socialt syfte och högläsning i syfte att förmedla skönlitteratur. Resultatet visade även att lärarna främst högläser skönlitteratur och anser att den är viktigast att förmedla till eleverna. En slutsats vi kommit fram till är att högläsningen kan ha olika syften, vilket påverkar elevernas utveckling och lärande på olika sätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Högläsning
 • 291.
  Linder, Lovisa
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Grammatikundervisningens relevans i svenskämnet på gymnasial nivå2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att med hjälp av kvalitativ undersökning belysa den relevansgrammatiken har i undervisningen i svenskämnet. Den kvalitativa undersökningen består av intervjuer med både lärare och elever på en gymnasieskola i Mellansverige, som undersöker vad lärare och elever anser om grammatik samt vilken grammatikundervisning som bedrivs på skolan. Slutsatsen blev att lärare har en positiv inställning till grammatikundervisning, men finner det svårt att göra undervisningen rolig och meningsfull för eleverna. Eleverna har även de i stort en positiv inställning, men anser sig inte behöva grammatikundervisning mer än den undervisning som hjälper dem i deras skrivprocess. Svårigheter verkar ligga i att styrdokumenten är svårtolkade samt att lärarna inte haft tid nog att utforma en bra undervisning som prövar eleverna på det nya kunskapskravet om grammatik, som finns inskrivet i läroplanen för gymnasieskolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 292.
  Lindgren, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Läsläxa - ett pedagogiskt verktyg?: En studie som belyser lärarperspektiv och föräldraperspektiv i årskurs F-32018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att utifrån ett lärar-och ett föräldraperspektiv undersöka hur föräldrar och lärare uppfattar läxor i ämnet svenska. Studien bygger på åtta e-postintervjuer med lärare i åk 1-4 och tre med föräldrapar. Resultatet visar att det finns både fördelar och nackdelar med att ge läsläxa. Alla informanter använder sig av läsläxa i sin undervisning men det skiljer på syfte och upplägg.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Lindgren, Pernilla
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Nyheter som grund för språkutveckling: News as a Base for Language Development2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att utifrån ett språkutvecklande perspektiv, i en årskurs fem där man regelbundet tittar på nyheter i undervisningen, undersöka vad sådan undervisning får för konsekvenser för undervisningssituationen, undervisande lärare och de elever som finns representerade i klassen.

  För att genomföra undersökningen valde jag att använda mig av två kvalitativa datainsamlingsmetoder, intervju och observation. 

  Studien visar att arbetssättet med nyheter ger en vardagskunskap, är ämnesintegrerat och utvidgar barnens språk och tänkande.

  Den dialogiska undervisningen främjar och skapar förutsättningar för alla elever att möta och tillägna sig ett rikt och utvecklat språk. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Lindh, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vilka stöd finns det för elever med ADHD i skolan?: What forms of support are available at school for pupils with ADHD?2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka stöd det finns för barn med ADHD i skolan. Studien bygger på intervjuer med två klasslärare, en speciallärare, två rektorer samt en observation av en elev med diagnosen ADHD. Skolorna i undersökningen har varit en kommunal f-5 skola samt en f-9 friskola. För att belysa detta ämne ur en ny synvinkel har jag valt att undersöka lärarnas erfarenheter av sambanden mellan språkutveckling och ADHD. Intervjuerna visar att lärarna underströk att barn är olika och att man därför måste arbeta utifrån den enskilde individen. Lärarna menar att de inte har sett något samband mellan ADHD och försvagning av den språkliga utvecklingen. Vidare menar även lärarna att elever med ADHD är i behov av struktur och rutiner. Klasslärarna menade dock att detta inte var unikt för elever med ADHD utan att alla elever är i behov av det. Båda rektorerna anser att det är svårt att få ekonomiskt stöd för elever med enbart en ADHD diagnos. Den ena rektorn menade till och med att det är omöjligt. Undersökningen visar att det finns viss avsaknad av kunskap hos verksamma lärare om ADHD samt om kopplingen, som enligt forskare finns, mellan språkförsvagning och diagnosen. Därmed brister även kunskapen om hur man på bästa sätt kan stödja elever som har denna diagnos. Behovet av vidareutbildning är stor framförallt eftersom det ständigt kommer ny forskning inom området.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vilka stöd finns det för elever med ADHD i skolan?
 • 295.
  Lindhé, Fredrik
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Tuvelöv, Sandra
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Talarbenägenhet i olika gruppsammansättningar: En undersökning på gymnasiet2008Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka individers talarbenägenhet i olika gruppsammansättningar. Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i mellersta Sverige där åtta elever observerades först i helklass, sedan i könshomogena grupper och till sist i tvärgrupper. Eleverna blev tilldelade en kreativ gruppuppgift att lösa och med hjälp av videoinspelningar har sedan elevernas talaktivitet studerats. Våra resultat grundar sig på kvalitativa och kvantitativa data och det som framkom i undersökningen var att det var stora skillnader i bemötandet av förslag i de olika grupperna. Ett annat intressant resultat var att talarbenägenheten hos de passiva eleverna inte var beroende av variabeln kön, utan att deras talaktivitet var beroende av övriga gruppmedlemmars talarbenägenhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 296.
  Lindow, Martin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Isberg, Mikael
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Grammatikundervisning i svenskämnet år 7–9: En studie av läromedlens betydelse2008Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att beskriva hur grammatikundervisningen ser ut idag samt att utreda vilken betydelse läromedlen har för grammatikundervisningen. Vår undersökning har genomförts i form av en enkätstudie, intervjuer samt en observation. Det insamlade materialet har analyserats främst genom en kvalitativ metod. Några av de resultat som undersökningen gav är att lärarens ålder påverkar lärarens användning av läromedel i grammatikundervisningen, att dagens grammatikundervisning är utformad efter traditionella mönster samt att lärare har olika syfte med sin grammatikundervisning. De slutsatser som dragits efter dessa resultat är att många lärares grammatikundervisning är traditionellt utformad och saknar konkreta syften. En annan slutsats som dragits utifrån våra lärarintervjuer är att många läromedel inte lyckas väcka ett intresse för grammatik hos eleverna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 297.
  Lindqvist, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Läsförståelse: En kvantitativ studie kring elevers läsförståelse, baserat på nationella prov och självskattningar2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Elever som har svårt att förstå instruktioner, läsa en text och förstå budskapet eller läsa en text och koppla ihop den med tidigare kunskap riskerar att uppleva svårigheter i skolan. Därför undersökte jag i detta examensarbete hur 61 elever i årskurs nio på högstadiet klarade av delprovet som behandlar läsförståelse, från det nationella provet i svenska år 2012. Elevernas resultat jämfördes sedan med den självskattning kring den egna läsförståelsen som jag skapade, och som de fick svara på innan provtillfället. Genom detta ville jag få svar på vilken nivå elevernas läsförståelse ligger på, och hur de själva ser på sin läsförståelse. Jag var intresserad av att se huruvida elevernas uppfattning om nivån på den egna läsförståelsen överensstämde med deras faktiska resultat på provet, samt om flickor och pojkars resultat skilde sig åt. Undersökningen visade att 6,6 % av eleverna inte nådde upp till ett betyg som motsvarar betygen E. Flickorna var överrepresenterade i kategorin betyget C eller högre, i jämförelse med pojkarna, 75 % av flickorna mot 50,5 % av pojkarna. Vidare framgick att en stod andel elever uppskattar sig ha en högre nivå av läsförståelse än vad de kanske i själva verket har. En viktig slutsats blir att strukturerad och tydlig undervisning i läsförståelse är väldigt betydelsefullt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 298.
  Lindström, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Smidighet eller tillgänglighet?: - En undersökning om informationstillgång hos två åldersgrupper på föreningen Friskis&Svettis2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att ta reda på ifall en digitalisering av en lokal Friskis&Svettis-förenings träningsschema missgynnar en del av föreningens medlemmar. Utifrån svarsmaterial från en enkätundersökning från två åldersgrupper om deras dator-/internettillgång, informationsvanor och mediepreferenser analyseras och dras slutsatser med hjälp av fyra frågeställningar. Resultatet av undersökningen visar att skillnader i tillgång, informationsvanor och preferenser mellan grupperna gör att en fullständig digitalisering av schemat missgynnar vissa medlemmar.

  Ladda ner (pdf)
  bilaga
 • 299.
  Lindström, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Jigehamn, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Läsläxans användning i skola och i hemmet: En kvalitativ studie om läsläxans betydelse för elevernas fortsatta läsutveckling2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar med läsläxan gällande både för- och efterarbete samt vilket syfte läsläxan har. I studien vill vi även se till vårdnadshavares perspektiv gällande deras syn på deras barns läsläxa. Studiens underlag utgörs av både en intervjumetod och en enkätundersökning. Resultatet visar att lärares syfte med läsläxan är att kunna möjliggöra elevers fortsatta läsutveckling, eftersom det krävs mycket träning för att nå ett gott läsflyt. Lärarna påtalar vikten av att ha ett planerat för- och efterarbete kring läsläxan men att efterarbetet ses som ett hinder, på grund av att det är för stora elevgrupper och att tiden inte räcker till att lyssna på alla elevers läsning. Resultatet visar att det behövs ett gott samarbete mellan skola och hem. Läsläxan görs i hemmet och detta medför att ett ansvar läggs på vårdnadshavare när det kommer till elevers fortsatta läsutveckling. Både lärare och vårdnadshavare uttrycker sig ha ett gott samarbete mellan varandra för att eleverna ska nå målet, att bli goda läsare. Samtliga lärare säger att de ger tydlig information gällande läsläxan men däremot visar resultatet enligt vårdnadshavare att informationen brister gällande läsläxan. Resultatet visar däremot att vårdnadshavare är engagerade och delaktiga i sina barns läsläxa. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 300.
  Lindve, Katarina
  Mälardalens högskola, Institutionen för humaniora.
  A Study on the Artemis Fowl Series in the Context of Publishing Success2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  A close reading of a series of books by Eoin Colfer that enjoyed universal success showed a change in the language between the books especially with respect to minor linguistic features such as choice of location and abstract vs. concrete language. The books are about the boy Artemis Fowl, and were presumably conceived as children’s books.

  My original thesis was that the writer could not be sure of the success of the first book, but would definitely be aware of a worldwide audience for at least his third book, due to, for example, questions raised by the translators. If the original audience was expected to be Irish, or British, with very much the same cultural background as the author’s, the imagined subsequent audiences would change with success. My hope was to be able to show this by comparing linguistic features. And indeed, even though some changes could be due to coincidence there was a specific pattern evolving in the series, in that the originally Irish cultural background became less exclusive and more universal. The writer also used more details concerning locations, with added words to specify a place. What could thus be expected in the translated versions would be omissions and additions in especially the first book, but less need for that in later books. This, however, could not be proven in the Swedish translations. I thus conclude that the books became easier to follow for a wider, in this case Swedish, audience mostly because of efforts by the author and less because of the translator.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
3456789 251 - 300 av 599
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf