mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 689
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Hallén, Anna
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Är empati problemet eller lösningen inom omhändertagande yrken?: - tidsperspektivets betydelse för upplevda konsekvenser2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Motstridig forskning finns om huruvida empati är en riskfaktor eller en skyddande faktor för yrkesverksamma inom omhändertagande yrken som frekvent kommer i kontakt med trauman och mänskligt lidande. Två alternativ finns inom forskningen: compassion fatigue och compassion satisfaction. Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma inom ett omhändertagande yrke, psykiatrin, påverkas av situationer i vilka de ofta behöver känna empati med patienter. Tjugoen respondenter deltog i en kvalitativ studie där öppna frågeformulär användes. Resultatet visade att sådana situationer leder till negativa känslor på kort sikt men positiva på lång sikt, något som tidigare inte har påvisats. Vidare framkom att typen av situation man empatiserar med är av betydelse, och att situationer där barn är inblandade verkar påverka starkast.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 252.
  Halvarsson, Madeleine
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Gå till arbetet eller stanna hemma?: Betydelsefulla faktorer för sjuknärvaro2008Oppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning om sjuknärvaro har pekat på både inre personlighetsegenskaper och yttre arbetsrelaterade faktorer som betydelsefulla för fenomenet. Syftet med föreliggande enkätstudie, genomförd på tre arbetsplatser i Mellansverige (N = 76), var att undersöka sjuknärvarons samband med villkorlig självkänsla, baserad på prestationer eller relationer, samt med olika yttre faktorer. Även sjukfrånvaro, som visat sig vara nära knuten till sjuknärvaro, samt självskattad hälsa, beaktades. Resultatet visade att sjuknärvaro inte var relaterad till någon typ av villkorlig självkänsla och av yttre faktorer var det endast upplevelsen av arbetsplatsen som en viktig social funktion som visade ett signifikant samband med sjuknärvaro. Låg självskattad hälsa däremot var relaterad till sjuknärvaro samt prestationsbaserad självkänsla. Framtida forskning bör vidare undersöka den villkorliga självkänslans relation till sjuknärvaro.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 253.
  Halwachi, Jirra
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Upplevelsen av tron på den egna förmågan i relation till studier hos gymnasieelever2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie har gjorts på åtta sistaårs gymnasieelever i södra Sverige. Studiens syfte var att undersöka self-efficacy bland eleverna. Två forskningsfrågor undersöktes: Vad upplever sistaårs gymnasieelever påverkar deras akademiska self-efficacy i samband med studier? Hur upplever sistaårs gymnasieelever att deras akademiska self-efficacy påverkar dem på deras fritid? Resultatet av en tematisk innehållsanalysvisade att positiv respons från tidigare erfarenhet hade ett positivt inflytande på elevernasself-efficacy och deras akademiska prestationer. Andras erfarenheter hade ofta en negativ inverkan på elevernas self-efficacy, deras fysiologiska och emotionella tillstånd påverkade dem olika. De som gjorde någon fysisk aktivitet underveckan kände sig mer lättad och fokuserade bättre på studierna jämfört med dem som inte gjorde någon form av fysisk aktivitet, dessa studenter kände ofta frustration eller stress påsin fritid och i deras akademiska prestation. Studien hoppas bidra till en större bild på målgruppen och ge en allmän bild på gymnasieelevers akademiska self-efficacy.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Hanna Yousif, Rema
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hedman, August
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Flykten till bemanningsbranschen: Sjuksköterskors motiv att välja bort fasta tjänster2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stress, press och personalbrist är ett aktuellt ämne idag inom sjukvården mer än någonsin, synnerligen vad gäller sjuksköterskor. Tidigare studier har påvisat att hög stressnivå, press samt dålig arbetsmiljö leder till att sjuksköterskor slutar på sin arbetsplats samt att vissa även blir utbrända medan andra väljer att byta yrke helt. Syftet med undersökningen var att studera anledningar till att sjuksköterskor väljer att lämna sina fasta tjänster och istället börjar arbeta via bemanningsföretag. Resultaten påvisade att hyrsjuksköterskor upplevde ett bättre välmående eftersom de hade högre löner samt var friare med valet av schema och arbetspass. Sjuksköterskorna kände sig även mindre belastade då de inte behövde utföra extra uppgifter eller tänka på arbetsplatsens resurser, utan skulle endast tänka på sitt arbete samt patienterna under passet. Trots att resultaten stärks av tidigare forskning vore ett större urval där könsfördelningen speglade verkligheten mer samt även en större variation mellan arbetslivserfarenheten bättre för generaliserbarheten.

  Fulltekst (pdf)
  Flykten till bemanningsbranschen
 • 255.
  Hansen, Eric M.
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Kimble, Charles E.
  University of Dayton, OH, United States.
  Biers, David W.
  University of Dayton, OH, United States.
  Actors and observers: Divergent attributions of constrained unfriendly behavior.2001Inngår i: Social behavior and personality, ISSN 0301-2212, E-ISSN 1179-6391, Vol. 29, nr 1, s. 87-104Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In light of previous attribution research, the authors investigated whether individuals make different causal inferences about their own, as opposed to other people's, constrained interpersonal behavior. Fifty-seven male and 59 female introductory psychology students were randomly assigned to act either friendly or unfriendly as they interacted with a same-sex confederate whose behavior was also contained. Participants assessed their own, and the confederates', behavior during the interaction and general dispositions. Consistent with previous research on the correspondence bias or fundamental attribution error, and the actor-observer bias, dispositional influences played a more prominent role in participants' attributions concerning the confederates' behavior than their own. Possible explanations for these findings are discussed, as are the implications of these findings on interpersonal relations.

 • 256.
  Hansson, Emma
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Thuné, Camilla
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Tron på den egna förmågan, stressen och den framtida sysselsättningen bland studerande2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att det finns ett samband mellan tron på den egna förmågan och upplevd stress. Syftet med denna studie har varit att undersöka sambandet mellan tron på den egna förmågan och upplevd stress i relation till tankar om framtida sysselsättning. Deltagarna var 59 elever vid två gymnasieskolor och 91 studenter vid en högskola varav 47 var män. En kvantitativ undersökning gjordes i form av enkätfrågor från The General Self-efficacy Scale, Perceived Stress Scale och en egenkonstruerad skala om framtida sysselsättning. Resultatet visade ett signifikant negativt samband mellan tron på den egna förmågan och upplevd stress. Regressionsanalysen visade att stress var den mest centrala variabeln för tankar om framtida sysselsättning. Resultatet stödjer tidigare forskning gällande sambandet mellan tron på den egna förmågan och upplevd stress. För framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka tidigare erfarenheter av arbetsliv och arbetslöshet eller att ta med ytterligare en variabel, socioekonomisk bakgrund. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Hasselblad, Emelie
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Ledarskap, syskonposition och locus of control2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En majoritet bland ledare i olika organisationer har en bakgrund som storasyskon eller ensambarn (Hudson, 1990). Denna studie genomfördes för att få svar på om personer med ledaransvar skiljer sig åt gällande syskonplats och locus of control jämfört med de personer som inte har ledaransvar. Ledare och medarbetare på en statlig myndighet svarade på en enkät gällande plats i syskonskara, erfarenhet av ledarskap och locus of control. Resultatet visade att sistfödda i detta urval hade en högre grad av intern locus of control än förstfödda vilket kan tyda på en annan typ av sistfödd på denna myndighet. Urvalet var dock bristfälligt (N = 48) och slutsats kunde inte dras utan att riskera ett felaktigt resultat.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 258.
  Hawée, Minna-Sofi
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Komiskt eller avskyvärt?: En studie om attityder till bakrus på arbetsplatser2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Alkoholens påverkan på människor är vida känt och intresset för attityden till bakrus på arbetsplatser uppkom som en fortsättning av en studie som visade att alkoholkonsumtionen var mer utpräglat inom Handels men mindre i Vård och Omsorg. Syftet med den här studien var att se om attityden till bakrus på arbetsplatser skiljde sig åt och om Handels är mer accepterande till bakrus än Vård och Omsorg. Det användes en enkät med attitydskalor som skulle mäta attityd till bakrus och den delades ut på utvalda omvårdnads-boenden och butiker i Uppland, totalt svarade 103 personer på enkäten. Resultatet visade på en skillnad avseende attityder till medarbetare som kommit bakfulla till arbetet för de olika yrkeskategorierna. Personal inom handels var mer accepterande till bakrus på arbetsplatser än inom Vård och Omsorg. Ett förslag till framtida studier är att forska i om det finns ett samband mellan en faktisk alkoholkonsumtion och attityder till rus/bakrus bland medarbetare på arbetsplatser.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Hedberg, Eva
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Stress inom rättsväsendet: Sex svenska tingsrättsdomare om påfrestningar i arbetet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning om stress inom rättsväsendet och hos domare är i huvudsak amerikansk och fokuserar på hot och våld. Men även andra faktorer har visat sig orsaka stress hos domare. Sex svenska domare intervjuades om den påfrestning de upplevde i arbetet för att ta reda på hur det ser ut inom det svenska rättssystemet. En halvstrukturerad intervjuguide utarbetades, och ett exempel på en fråga är: ”Beskriv två situationer då du har känt dig verkligt stressad i arbetet”. Intervjusvaren kategoriserades och delades in i tre kategorier som hade blivit omnämnda i intervjuerna flest gånger. Dessa var: arbetsmängd, möjlighet att kunna bestämma över sitt arbete/sin arbetsdag, och hot och våld. Resultatet visade sig vara annorlunda jämfört med de amerikanska. De svenska domarna verkade inte vara särskilt stressade. Däremot nämnde de genomgående arbetsmängd som en orsak till stress, och våld och hot ansågs inte som ett större problem i det dagliga arbetet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 260.
  Hedin, Eleonore
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Westerdahl, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Upplevelser av rollstress hos beteendevetarstudenter på Mälardalens högskola2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den rollstress som uppkommer i bristen på koppling mellan teori och praktik har varit underlag för studier av studenter på flera utbildningsprogram. Syftet med denna studie var att undersöka beteendevetarstudenter på Mälardalens högskola, med fokus på deras upplevelser av att utbildningen inte leder till en specifik yrkesroll. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer utfördes med 15 beteendevetarstudenter. Analysens meningskoncentrering genererade tre teman, ambivalens och stärkt initiativförmåga upplevde 15 studenter och svårigheter att omsätta teorin i praktik uppfattades av 14 studenter. Ambivalensen gällde utbildningens bredd som både skapade möjligheter men samtidigt bidrog till en otydlighet inför framtida yrkesroller. Stärkt initiativförmåga handlade om att studenterna lärt sig skapa egna erfarenheter i brist på praktik. Svårigheter att omsätta teorin i praktiken gällde att de saknade kopplingen mellan studier och arbetsliv. Inför framtida studier uppmanas det att jämföra beteendevetarstudenter från andra högskolor där det finns praktik och jämföra resultatet för att se om praktiken tillför ytterligare färdigheter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 261.
  hedman, ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Upplevelsen av att arbeta inom ett personalkooperativt företag: Skillnaden mellan medlem och anställd2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersökte hur arbetet inom den personalkooperativa verksamheten upplevdes av medlemmar och anställda, samt skillnaden dem emellan. I denna studie användes personalkooperativ för att det där ingår både medlemmar, som är ägare av kooperativet, och anställda. Syftet uppnåddes genom intervjuer där tre frågeställningar användes: vad upplevda erfarenheten är av att ingå i ett personalkooperativ, hur företagets handlingar stämmer överens med de aktuella kooperativens sju principer, samt hur deltagarna förhåller sig till Maslows behov.  Resultatet visade dels att möjligheten att själv kunna påverka arbetet var skälet till varför deltagarna valt att ingå i ett kooperativ. Dock angavs som negativt saknaden av en chef och den bristande ekonomin. Skillnaden mellan medlemmar och anställda framgick genom att medlemmarna fokuserade mer på verksamheten som helhet medan de anställda lade fokus på interaktionen mellan kollegor. Validiteten försvagades då urvalet skedde via målinriktat urval.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Hedström, Madeleine
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Livstillfredsställelse: Föränderlig på grund av exponering för negativ respektive positiv information?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Livstillfredsställelse är vår kognitiva bedömning av vårt liv. Studier har visat att affekter påverkar vår kognition, samtidigt ses livstillfredsställelse som en stabil disposition. Syftet med denna studie var att undersöka om vår bedömning av vår livstillfredsställelse tillfälligt förändras efter att ha exponerats för negativ respektive positiv information. Hypotesen var att vi uppskattar vår livstillfredsställelse olika högt beroende på om vi exponeras för negativ eller positiv infomation.

  Satisfaction With Life Scale delades ut till 50 studenter på en högskola efter exponering av negativ respektive positiv information under en föreläsning. Resultatet visade att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan negativ och positiv information med avseende på livstillfredsställelse. Avsaknaden av skillnad skulle dock exempelvis kunna bero på en för svag exponering av negativ information.

  Keywords: life satisfaction, happiness, subjective well-being, current mood

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Helen, Fredén
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Jenny, Nilsen
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  LVM-behandlares upplevelser av Motiverande samtal2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Hellman-Svanberg, Isabel
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Gymnasieungdomars val och motivationskällor: Skola, gymnasieprogram samt dagliga studiemotivatorer2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De yttre och inre motivatorer i, såväl som lång- och kortsiktiga planer och mål som påverkar oss att göra de val vi gör varierar från person till person. Denna undersökning syftade till att undersöka gymnasieungdomars egen syn på de faktorer som påverkat deras val av skolor och gymnasieprogram samt vad de själva såg som drivkrafter för sina studier. Åttiotre gymnasiestuderande deltagare, 43 kvinnor och 41 män, i årskurserna 1, 2, och 3 studerande på yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram fick svara på en enkät med såväl kvantitativa som kvalitativa frågor. Skolvalen föreföll baserade på liknande omständigheter för deltagarna, i första hand bekvämlighetsskäl, men gymnasieprogrammen valdes i stor utsträckning på grund av intresse och/eller framtidsplaner. De målbilder deltagarna satt upp varierade och hade i många fall ändrats under gymnasietiden vilket kan tyda på att gymnasievalen gjorts i för tidig ålder för vissa individer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Hennerdal, Erik
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Self-efficacy hos arbetslösa: Påverkas self-efficacy av långtidsarbetslöshet?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige avsätter idag över en miljard kronor på att hjälpa arbetslösa att starta eget och därmed bli entreprenörer. Hög self-efficacy är en grundförutsättning för att lyckas som entreprenör och våra erfarenheter av att lyckas är den enskilt största källan till self-efficacy. Miljön som arbetslös är både fysiskt och psykiskt påfrestande och ofta kantad av motgångar, något som i teorin skulle kunna leda till sänkt self-efficacy. Studiens syfte var att undersöka om arbetslösas self-efficacy förändras med tiden de förblir arbetslösa. En enkätundersökning med 107 arbetslösa från en arbetsförmedling i Mellansverige genomfördes. Resultatet visade inte på något samband mellan långtidsarbetslöshet och sänkt self-efficacy. Studien visade däremot på flera intressanta skillnader i hur starkt de olika informationskällorna bidrog till self-efficacy.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 266.
  Henriksson, Felicia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Holst, Filip
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sambandet mellan akademisk self-efficacy, self-handicapping och upplevd stress bland studenter på högskola2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stress är vanligt förekommande hos studenter. Tidigare forskning har visat att self-efficacy reducerar stress och self-handicapping. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan akademisk self- efficacy, self-handicapping och upplevd stress samt vilka variabler som förklarar mest variation i upplevd stress. Deltagarna var 156 studerande, varav 24 män, på en högskola i Mellansverige. Deltagarna besvarade en enkät bestående av Perceived Stress Scale (PSS), College Academic Self-efficacy Scale (CASES) samt Self- handicapping Scale (SHS). Resultaten visade att akademisk self- efficacy hade ett negativt samband med stress och self-handicapping. Däremot hade self-handicapping ett positivt samband med stress. En hierarkisk regression visade att både akademisk self-efficacy och self- handicapping förklarade signifikant variation i upplevd stress och att det var akademisk self-efficacy som bidrog mest. Studien bidrar med kunskap om studenternas situation och för framtida forskning skulle det vara intressant att göra interventionsstudier med fokus på att höja akademisk self-efficacy hos studenter. 

  Fulltekst (pdf)
  Sambandet mellan akademisk self-efficacy, self-handicapping och upplevd stress bland studenter på högskola
 • 267.
  Hinds, Shanda
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Ungdomars attityder till rättsprocessen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ungdomar är den mest brottsutsatta gruppen i samhället och många av de brott som begås av ungdomar kommer aldrig till polisens vetskap. Det finns en kunskapslucka när det gäller anledningar att vittna och anmäla brott. Detta för att få en tydligare bild av ungdomars synpunkter på att anmäla brott och syftet i denna studie var därför ungdomar benägenhet/attityd till att vittna och anmäla brott. Studien gjordes i form av en kvalitativ intervjustudie, där 15 gymnasie elever i åldrarna 16-18 år varav nio manliga och sex kvinnliga från två olika skolor deltog. Resultatet visar att erfarenheter, förtroendet för rättsväsendet och rädsla är bidragande faktorer i beslut om man ska kontakta eller samarbeta med polisen. Rädsla i olika former beroende på brott var den mest betydande anledningen. För att öka benägenheten för ungdomar att våga vittna och anmäla brott krävs kunskap och förtroende för polisen.

  Fulltekst (pdf)
  Ungdomars attityder till rättsprocessen
 • 268.
  Hirvikoski, Tatja
  et al.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Nordenström, Anna
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Lindholm, Torun
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap. Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Lindblad, Frank
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Ritzén, E. Martin
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Wedell, Anna
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Lajic, Svetlana
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Cognitive Functions in Children at Risk for Congenital Adrenal Hyperplasia Treated Prenatally with Dexamethasone2007Inngår i: Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ISSN 0021-972X, Vol. 92, nr 2, s. 542-548Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Context and Objective: In Sweden, from 1985 through 1995, 40 fetuses at risk for congenital adrenal hyperplasia (CAH) were treated with dexamethasone (DEX) to prevent virilization of affected females. We report long-term effects on neuropsychological functions and scholastic performance of this controversial treatment. Design and Patients: Prenatally treated children, 7 to 17 yr old, were assessed with standardized neuropsychological tests (A Developmental Neuropsychological Assessment and Wechsler Intelligence Scales for Children) and child-completed questionnaires measuring self-perceived scholastic competence (Self-Perception Profile for Children). A parent-completed questionnaire (Child Behavior Checklist/4-18 School Scale) was used to evaluate whether the treatment had any impact on the children's school performance. In addition, a child-completed questionnaire measuring social anxiety (The Social Anxiety Scale for Children-Revised) was completed by the prenatally treated children aged 8 to 17 yr (n = 21) and age- and sex-matched controls (n = 26). Results: Of 40 DEX-treated children, 26 (median age, 11 yr) participated in the study. Thirty-five sex- and age- matched healthy children were controls. There were no between-group differences concerning psychometric intelligence, measures of cerebral lateralization, memory encoding, and long-term memory. Short-term treated, CAH-unaffected children performed poorer than the control group on a test assessing verbal working memory (P = 0.003), and they rated lower on a questionnaire assessing self-perception of scholastic competence (P = 0.003). This group also showed increased self-rated social anxiety assessed by The Social Anxiety Scale for Children-Revised (P = 0.026). Prenatally treated, CAH-affected children performed poorer than controls on tests measuring verbal processing speed, although this difference disappeared when controlling for the child's full-scale IQ. Conclusions: This study indicates that prenatal DEX treatment is associated with previously not described long-term effects on verbal working memory and on certain aspects of self-perception that could be related to poorer verbal working memory. These findings may thus question future DEX treatment of congenital adrenal hyperplasia. Therefore, we encourage additional retrospective studies of larger cohorts to either confirm or challenge the present findings.

 • 269.
  Hochwälder, Jacek
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Test of Antonovsky's postulate: High sense of coherence helps people avoid negative life events2015Inngår i: Psychological Reports, ISSN 0033-2941, E-ISSN 1558-691X, Vol. 116, nr 2, s. 363-376Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study tested Antonovsky's postulate that a high sense of coherence (SOC) helps people avoid negative life events. It was assumed that negative life events that were uncontrollable would not show this effect, while those events that potentially could be controlled would show a significant relationship with SOC. 1,012 female nurses (M age = 46.9 yr.; SD = 8.9) participated in this longitudinal study and were divided into groups with low, moderate, and high SOC. Sixteen negative life events were categorized into uncontrollable and controllable events, with the controllable events divided into three sub-categories. Five one-way analyses of variance (ANOVAs) for independent measures followed up with post hoc tests were performed, with the number of experienced events in a given cat-egory by each participant (at Time 2) as the dependent variable and the three SOC groups (formed at Time 1) as the independent variable. The results indicated that the high SOC group reported fewer controllable negative life events, while there was no significant relationship between the SOC level and uncontrollable negative life events. The findings support the postulate in Antonovsky's model, with the distinction between controllable and uncontrollable negative life events.

 • 270.
  Hoffman, Lisa
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ungdomar och arbetslöshet: Olika faktorers påverkan på val av copingstrategi2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetslöshet påverkar människor på olika sätt. Olika sätt finns för att bemästra sin situation som arbetslös. De vanligaste bemästringsstrategierna är problemfokuserad och emotionsinriktad coping. Tidigare forskning har fokuserat mycket på hälsan i förhållande till copingstrategier hos arbetslösa personer, men inte många har fokuserat enskilt på vilka faktorer som gör att en person väljer en speciell copingstrategi. Syftet med denna studie var att se huruvida faktorer som kön, ålder, utbildning, socialt stöd och levnadsförhållande predicerade val av problemfokuserad samt emotionsinriktad coping. Studien genomfördes med enkäter som delades ut via Arbetsförmedlingen. 88 personer deltog, 51 män och 37 kvinnor, där samtliga var arbetslösa ungdomar i ålder 18-25 år. Resultatet visade att ålder och akademisk utbildning predicerade val av problemfokuserad coping, samt att kön och levnadsförhållande predicerade val av emotionsinriktad coping. Studien kan bidra med att ge personer som arbetar med arbetslösa en grund för att hjälpa dem ytterligare med deras hälsa.

  Fulltekst (pdf)
  Ungdomar och arbetslöshet
 • 271.
  Holgersson, Björn
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Suggestibilitets roll i empati: skillnaden mellan skillnaden mellan att passivt tilldelas och att aktivt dela en annans känsla2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats belyser empati ur ett troligen helt nytt perspektiv genom att likna empatiprocessen vid den suggestibla som ”den andres” förmedlande av stimu¬lus, vilket av målpersonen mottages, processas och därefter ofta resulterar i en, hos målpersonen, genuint upplevd känsla eller uppfattning. I uppsatsen förslås vidare att empati och suggestibilitet skiljer sig ifrån övrig form av var¬seblivning genom det radikala internaliserandet av stimulus som de ofta ska¬par hos målpersonen. Studiens syfte var att, baserat på detta förslag, utreda om det finns ett samband mellan empati och suggesti¬bilitet. En studie utförd med 42 per¬soner påvisade en tendens till samband mellan suggestibilitet och empati samt att kvinnor var signifikant mer suggestibla än män. Framtida forskning bör fortsatt testa om suggestibilitet kan förklara empati.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 272.
  Holmström, Nathalie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Flöje, Frida
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Motiverande frågeställningar som medel att nå förbättrad sinnesstämning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka motivationshöjande frågeställningars eventuella koppling till det subjektiva välbefinnandet. Det var 47 deltagare i interventionsgruppen och 37 i jämförelsegruppen. Dessa fyllde i en självskattningsenkät, Mood adjectiv checklist scale, före och efter en 14 dagar lång interventionsperiod. Studiens motivationshöjande frågeställningar utformades med utgångspunkt i dels den positiva psykologin, som lägger fokus på att ta vara på det positiva hos människan, dels utifrån den kognitiva psykologin som menar att människan formas utifrån hennes tankesätt.  Resultatet visade att studiens motivationshöjande frågeställningar kan ha en viss positiv inverkan på sinnesstämning. Slutsatsen blev därför: att föra en inre dialog utifrån särskilt utformade frågeställningar kan öka det subjektiva välbefinnandet. Studiens resultat bidrar till teorin om att positiva psykologiövningar kan förbättra det subjektiva välbefinnandet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Hosang, Sabina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Stensson, Sandra
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Empati för brottsoffer och gärningsman i ett uppmärksammat rån på Stockholms tunnelbana2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under 2012 uppmärksammades ett ovanligt rån i media. En berusad man föll ned på ett tunnelbanespår och slog sig medvetslös. Därefter rånades han på sina värdesaker och lämnades åt sitt öde medan gärningsmannen lämnade platsen. Syftet med den här undersökningen var att mäta empati gentemot gärningsmannen och brottsoffret i denna händelse. I en kvantitativ enkätundersökning, med kvalitativa inslag, deltog 138 studenter varav 70 män. Resultaten visade skillnader mellan könen då männen kände mer empati för gärningsmannen än kvinnorna och kvinnorna kände mer empati för offret än männen. Alla deltagare uppvisade dock mer empati för offret än för gärningsmannen oavsett könstillhörighet. En förklaring till detta kan vara att männen identifierade sig mer med gärningsmannen utifrån kön medan kvinnorna empatiserade mer med offret utifrån hans hjälplöshet. Detta kan relateras till tidigare studier som visat att människor lättare känner empati för personer i svåra situationer samt de som dem kan identifiera sig med. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 274.
  Hultgren, Henrik
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Jeppsson, Andreas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  HEXACO  personlighetsmodell och relationen till Self efficacy bland studenter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Individens personlighet har länge varit under luppen av både lekmän och forskare. Den senaste egenskapspersonlighetsmodellen är HEXACO vilket denna undersökning använt sig av tillsammans med generell Self-efficacy. Vilka det är som studerar på eftergymnasiala utbildningar och vilka personligheter som har en korrelation med Generell Self-efficacy har varit syftet. Undersökningens har bestått av 120 deltagare vilka var förstaårsstudenter på Mälardalens högskola och deltog genom att svara på enkäter. Studien använde sig av Instrumenten HEXACO-Pi-R för att mäta personlighet och General Self-efficacy scale för att mäta Generell Self-efficacy. Resultaten visar en positiv korrelation mellan Extraversion, Vänlighet, Samvetsgrannhet och Self-efficacy. Detta tyder på att det finns personlighetsdrag hos individer som är relaterade till större tro på sin egen förmåga på den undersökta högskolan. Studenterna uppvisade höga värden av personlighetsdimensionen Samvetsgrannhet. Detta ger tendenser av att studenters personlighet präglas av organisering, flitighet, perfektionism och försiktighet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Häll, Linda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Korpela, Nina
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Ungdomars attityder till polisen förändras av ökad kunskap2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ungdomar är mer utsatta för misshandel och olaga hot än vuxna samtidigt som brott mot unga anmäls mer sällan. Därför är det viktigt att studera hur ungdomars tendenser att polisanmäla brott kan ökas. Forskning visar att positiva erfarenheter av, samt vissa kunskaper om polisiärt arbete är relaterat till positiva attityder gentemot polisen. Syftet med studien var att undersöka om ökade kunskaper genom ett informationstillfälle med polisen påverkar ungdomars attityder. Experimentgruppen hade efter att de fått information positivare attityder till polisen än innan, samt positivare än kontrollgruppen som inte fått någon information. Flickorna utvecklade positivare attityder till polisen än pojkarna. Främsta anledningen att polisanmäla var uppfattningen av brottets allvar. Resultatet generaliseras med försiktighet med tanke på deltagarnas homogena sociala och etniska bakgrund. Framtida forskning behövs kring huruvida attityder relaterar till ökade anmälningstendenser. Även fördjupade studier kring könsskillnader behövs för att se vad dessa skillnader beror på.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Hällström, Emmelie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Svensson, Linn
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Det subjektiva välbefinnandet på arbetsplatsen: Effort-reward imbalance modellen inom handels2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Följande studie avser att undersöka relationen mellan engagemang, belöning och välbefinnande på arbetsplatsen. Siegrist (1996) förklarar sambandet genom Effort-Reward Imbalance model (ERI), något som denna studie kombinerar med Dieners (1986) teori om subjektivt välbefinnande. 156 personer deltog i enkätstudien, där 97 var kvinnor. Enkäterna var utformade med påståenden där deltagarna fick skatta sina svar. Datan analyserades genom en multipel regressionsanalys, korrelationer och t-test. I den multipla regressionen framkom det att hög insats/ låg belöning och överengagemang inte var signifikanta prediktorer utav variansen i subjektivt välbefinnande. Genom korrelationer kunde man utläsa att tre hypoteser visade signifikanta resultat, medan en hypotes inte visade något signifikant resultat genom stora t-test i avseende på huruvida kvinnor skattar högre nivå av överengagemang än män. Studien bidrog till en ökad förståelse för obalansen mellan hög insats/ låg belöning och överengagemang och dess betydelse för individens subjektiva välbefinnande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Håkansson Eklund, Jakob
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Exploring the phenomenon of empathy2003Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Although empathy is the phenomenon that connects otherwise isolated individuals, knowledge concerning the nature of this phenomenon is still scarce. This thesis presents three studies on empathy based on qualitative and quantitative data. In Study 1, narrative accounts of empathy situations were collected to identify constituents that exist in both empathizers’ and targets’ experiences of empathy. From both perspectives, the constituents of empathy included the empathizer understanding the target, the target experiencing one or more emotions, the empathizer perceiving a similarity between what the target is experiencing and something the empathizer has experienced earlier, and the empathizer being concerned for the target’s well-being. Similarity of experience occurs at different levels of abstraction. Study 2 consisted of three experiments exploring the role of a person’s actions in how empathetic the person is perceived as being. In the experiments participants read different versions of an empathy story. The results suggested that action is crucial in the experience of empathy from both empathizer’s and target’s perspectives, as well as from the perspective of an unspecified observer. Study 3 explored in two experiments how empathy is related to viewing another individual as a subject/object. The results revealed that subject view and perceived difficulty of the person’s situation together explain a considerable part of differences in empathy. The empirical findings are discussed in a broader context of altruism, morality, similarity of experience, and foreign experience.

 • 278.
  Håkansson Eklund, Jakob
  et al.
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Montgomery, Henry
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Empathy as an interpersonal phenomenon2003Inngår i: Journal of Social and Personal Relationships, ISSN 0265-4075, E-ISSN 1460-3608, Vol. 20, nr 3, s. 267-284Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to find the constituents of empathizers' and targets' experiences of empathy. We analyzed 28 empathizers' and 28 targets' narrative accounts of situations when they had experienced empathy. From both perspectives, the constituents of empathy included that (1) the empathizer understands the target's situation and emotions, (2) the target experiences one or more emotions, (3) the empathizer perceives a similarity between what the target is experiencing and something the empathizer has experienced previously, and (4) the empathizer is concerned for the target's well-being. The data suggested that actions associated with the fourth constituent - concern - make empathy an interpersonal phenomenon.

 • 279.
  Håkansson Eklund, Jakob
  et al.
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Montgomery, Henry
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  The role of action in empathy from the perspective of the empathizer and the target2002Inngår i: Current Research in Social Psychology, ISSN 1088-7423, E-ISSN 1088-7423, Vol. 8, nr 4, s. 50-62Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Three experiments explored the role of a person's actions on how empathetic the person is perceived to be from the perspective of an unspecified observer (Study 1) and from the empathizer's and the target's perspectives (Studies 2 and 3). In each experiment, undergraduates read different versions of a story about a boss who fires an employee and afterwards rated the boss' empathy. The results of the three experiments suggested that action is crucial in the experience of empathy from both empathizer's and target's perspectives (Studies 2 and 3), as well as from the perspective of an unspecified observer (Study 1). It is concluded that the convergence between the empathizer and the target on the importance of action in empathy can be understood in terms of empathy being an interpersonal phenomenon.

 • 280.
  Höijer, Petra
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Stressade chefer, påverkas anställda?2007Oppgave
  Abstract [sv]

  Chefer har ofta en tung arbetsbörda och stora ansvarsområden, och den som präglar arbetsklimatet. Stress handlar om hur vi hanterar en stressfylld situation och hur rustade vi är att handskas med den stressfyllda situationen. Studien har gjorts med utgångspunkt från Karazek och Theorells krav och kontroll modell samt Hovmarks och Thomssons frågeformulär ASK. Syftet med studien var att undersöka om stressade chefer har en negativ inverkan på sina anställdas egna stress och hälsa. I undersökningen deltog mellanchefer och deras anställda, och genomfördes genom ett delvis riktat urval med enkäter. Resultaten låg i förväntad riktning utifrån använd modell. Tendens till förväntad negativ effekt av stress från chef på anställdas hälsa förelåg. Det låga deltagarantalet antas förklara utebliven signinifikans för prövade analysmodeller.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 281.
  Ihrmark, Camilla
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Att uppleva och bearbeta sorg2007Oppgave
  Abstract [sv]

  Två studier genomfördes med syfte att undersöka hur människor upplever och bearbetar sorg samt att försöka finna vad som gör att sorgbearbetning lyckas. Syftet med Studie 2 var dessutom att undersöka en konkret sorgbearbetningsmetod. I Studie 1 deltog 15 studenter och i Studie 2 deltog 308 kursdeltagare vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Tre centrala komponenter för sorg kunde i Studie 1 fastställas: (1) orsaken är förlust, (2) reaktionen är negativa känslor, (3) det finns en varaktighet. Resultatet i Studie 1 visade vidare att bearbetning av sorg kan ske genom handling och/eller genom anpassning till situationen. Resultatet i Studie 2 visade att kurserna vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning har en positiv effekt. Några av effekterna var lättnadskänsla, bättre känslomässig relation till sorgobjektet samt ökad kunskap om sorg. Resultatet visade också att oberoende av vilken förlust individen har fungerar metoden.

  Key words: grief, loss, coping, grief recovery method.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 282.
  Ihrmark, Camilla
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hansen, Eric M.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Eklund, Jakob
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Stödberg, Rosa
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  "You are weeping for that which has been your delight": To experience and recover from grief2011Inngår i: Omega, ISSN 0030-2228, E-ISSN 1541-3764, Vol. 64, nr 3, s. 223-239Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To explore how people experience grief and what factors are perceived as facilitating successful grief work, a survey was distributed to people who had completed a grief recovery course. The results showed that emotions, cognitions, physical expressions, and behaviors all characterize grief, but that emotions are the most central component. The course brought relief and was regarded most favorably by those having at least 1 year between the grief trigger event and participation in the course. Writing a letter in whichcourse participants express their feelings to the loss object was perceived as the most successful aspect of the course. The letter might help with grief recovery by bringing aspects that have not been dealt with into conscious awareness.

 • 283.
  Ilhammar, Daniel
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Välmående hos pensionärer: Demografiska faktorers betydelse för känsla av sammanhang2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studier visar att individer som bor på gruppboende är mer tillfredsställda med

  livet, eftersom de upplever ett större socialt liv genom aktiviteter som boendet

  erbjuder. Syftet med studien var att undersöka vilka bakomliggande faktorer

  som avgör att äldre känner välmående. En KASAM-enkät samt åtta

  demografiska frågor och en öppen kvalitativ fråga delades ut genom ett

  tillgänglighetsurval där 94 respondenter svarade. Resultatet visar att

  ensamstående som sällan träffade andra individer hade ett lägre välmående

  än de respondenter som hade en partner. Utbildningsnivån hade en signifikant

  skillnad där respondenter med grundskoleutbildning visade ett lägre KASAM

  än de med högskoleutbildning. Det visade att de som endast hade en

  grundskoleutbildning hade ett signifikant lägre KASAM än yrkesutbildning,

  gymnasieutbildning samt högskole- eller universitetsutbildning. I en

  kvalitativ fråga visade 45.8 % av respondenterna att det var familjen och

  endas 4.2% att det var deras aktiviteter som gjorde att de upplevde ett

  välmående.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 284.
  Illi, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Påverkan av auktoritet: Berömmelse ingen faktor som övertygar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ikoniska auktoriteter är personer som tillskrivs sådan betydelse att de kommit att symbolisera delar eller aspekter av samhällslivet eller epoker i historien och som kan sägas ha haft ett betydande inflytande på samhället och kulturen. I studien undersöktesom ikoniska auktoriter påverkar oss mer eller annorlunda än andra källor. I ett experiment fick högskolestudenter uppdelade i fyra grupper läsa en text under hög elaboration om en psykologisk teori där variablerna ikonisk auktoritet och personligrelevans manipulerades. Deltagarna ombads sedan skatta vilken trovärdighet de ansåg att teorin hade. Studien ställde upp två hypoteser: att hög ikonisk aukto-ritet skulle öka den skattade trovärdigheten och personlig relevans minska den. Resultatet gav inte stöd åt någon av hypoteserna men en interaktionseffekt visade att texten vid låg personlig relevans uppfattades som mer trovärdig av de deltagare som exponerades för låg ikonisk auktoritet än de deltagare som exponerades för hög ikonisk auktoritet. Det föreslås att interaktionen beror på en backlash-effekt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Illi, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Vinsten av att tro på andra verkligheter2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samtidigt som traditionella religioner är på tillbakagång vänder sig allt fler människor till den magi och mysticism som kännetecknar new age. Forskningen har hittills närmat sig detta fenomen genom korrelationsstudier, demografiska kartläggningar och analyser av vad new age-anhängare tror på. I denna explorativa, induktiva studie berättade i stället fem kvinnor i halvstrukturerade intervjuer om vad deras new age-tro betytt för dem. Koncentrering av bärande utsagor i dimensionerna betydelse, tro relaterad till icke-tro, kunskapskällor och ontologi genererade fyra faktorer: existentiell trygghet som skyddar mot osäkerhet under livets gång och hämmar ångest inför livets oundvikliga slut; upphöjdhet genom insikter och medvetenhet som icke-troende saknar; antiintellektualism som betonar känslor och intuition på bekostnad av förnuft och logik; relativism som stipulerar att var och en har sin egen sanning. En funktionell modell som tydliggör hur faktorerna relaterar till varandra diskuteras, liksom resultatets integrering i ett teoretiskt ramverk och riktlinjer för framtida forskning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 286.
  Immo, Sara
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Tärnblom, Sofie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Effort-Reward-Imbalance inom vården: samvarierar ansträngning-belöning, överengagemang med samarbetsförmåga och trivsel i arbetsgrupper?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare studier beskriver vikten av samarbete inom hela vårdsektorn för att skapa en patientsäker vård. En jämn arbetsbörda och tillräckligt med personal är också betydelsefullt. Denna studie undersökte balansen ansträngning-belöning, överengagemang och om det samvarierar med samarbetsförmåga och trivsel i arbetsgrupper inom vården. Genom att använda Effort-Reward-Imbalance model mättes balansen ansträngning-belöning samt överengagemang på arbetet. Via enkäter och intervjuer undersöktes även samarbetsförmåga och trivsel. Av totalt 148 enkäter var respondenterna 78 kvinnor, 12 män, och 8 annat. Respondenternas ålder var mellan 26-65 år. Fyra respondenter intervjuades. Studien visade att balansen ansträngning-belöning inte tycks spela någon roll för samarbetsförmågan i arbetsgruppen. Respondenternas subjektiva upplevelse mynnade ut i sex centrala teman. Respondenterna framförde vikten av att arbeta i team, vilket även tidigare forskning visat. Arbetstagare inom vården verkar uppleva ett gott samarbete och trivsel på sina arbetsplatser, vilket är motsatsen till dagens lägesrapporter. Studien ger därför en annan synvinkel på vårdyrket.

  Fulltekst (pdf)
  Sara-Immo-Sofie-Tärnblom-C-uppsats-PSA122.pdf
 • 287.
  Ingelman, Amy
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Magnusson, Camilla
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Finns det empati på socialkontoren?2008Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Empati är att kunna uppleva och förstå andra människors känslor. Tre studier gjordes för att undersöka socialsekreterares empati för sina klienter och hur de upplever sin professionella och genuina empati. Två studier var kvantitativa och en var en mixed design. Deltagarna var 26 socialsekreterare och 57 socionomstudenter. Studie 1 och 2 visade att socialsekreterare och studenter på socionomprogrammet hade mer empati för en sympatisk person än för en osympatisk. Studie 3 visade en tendens till att socialsekreterarna upplevde mer distans vid professionell än vid genuin empati. Ju fler antal år en socialsekretare har arbetat desto mindre spelar det roll hur klienten uppträder vid mötet, detta gäller även för socionomstudenterna.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 288.
  Ingo, Sabine
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Vikström, Natalie
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Emotionell intelligens och livstillfredställelse2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle riktas fokus på individens välbefinnande och olika metoder för att uppnå detta såväl privat som inom yrkeslivet. Emotionell intelligens (EI) har genom tidigare forskningsresultat visat sig ha ett positivt samband med livstillfredställelse, vilket är en komponent i individens subjektiva välbefinnande (SWB). Denna studie syftade till att utforska relationen mellan EI och livstillfredställelse med hänsyn till demografiska bakgrundsvariabler som ålder, kön, etnicitet, studietid och civilstånd. Deltagare var 101 högskolestudenter inom vårdande, pedagogiska, sociologiska och psykologiska studieinriktningar. Deltagarna besvarade självskattningsskalor utifrån instrument om EI (TMMS) och livstillfredställelse (SWLS). Resultatet visade ett positivt samband mellan EI och livstillfredställelse, särskilt vad gäller EI-förmågorna tydlighet och hantering av emotioner, emellertid kunde inte demografiska bakgrundsvariabler visa något betydande samband med livstillfredställelse. Fortsatt framtida forskning är viktig för att vinna djupare kunskaper om hur välmående kan uppnås för människor i olika livssituationer.

  Fulltekst (pdf)
  Emotionell intelligens och livstillfredställelse
 • 289.
  Isaksen, Sanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Rudengård, Kajsa
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att finna motivation i en hopplös situation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att ge upp ett personligt viktigt mål är en situation alla kan ställas inför. Vad är det som avgör beslutet att ge upp eller att försöka igen? Syftet var att ta reda på vad det är som gör att en individ lyckas fortsätta framåt och försöka igen trots att denne gett upp målet. Erfarenheterna från 44 respondenter där de kämpat för att nå ett viktigt mål undersöktes angående skillnaden mellan att ge upp eller att försöka igen. Data analyserades genom tematisk innehållsanalys och belyste avgörande faktorer som avgjort om en individ lyckats ompröva sitt beslut att ge upp, vilket resulterade i yttre och inre orsaker, vilka sammanfattades i fyra åtgärder som kan motivera en individ i hopplösa situationer: tid, miljö, självinsikt/driv och struktur. Framtida forskning föreslår att använda denna studie som underlag i forskning kring motivationsskapande för individer som gett upp.Keywords: failure, give up, motivation, personal goals, try again

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 290.
  Isaksson, Kerstin
  et al.
  National Institute for Working Life, Stockholm, Sweden. .
  Bellaagh, Katalin
  National Institute for Working Life, Stockholm, Sweden. .
  Johansson, Gunn
  National Institute for Working Life, Stockholm, Sweden. .
  Sjöberg, Anders
  National Institute for Working Life, Stockholm, Sweden. .
  Work motivation among the unemployed: Changes over time and gender differences2004Inngår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, Vol. 45, nr 3, s. 207-214Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Work involvement (psychological identification with work in general) has generally been considered as a stable, dispositional characteristic, although some studies of unemployment have contradicted this view. Using longitudinal data from a Swedish representative sample (n= 888), this study examines employment status change (e.g. from work to unemployment) and work values development in a 15-month time period. Furthermore, the relationship between employment status change and well-being is explored, with a special focus on the roles played by work values and gender differences. Results indicated that work values are fairly stable over 15 months. As expected, the long-term unemployed (mostly active job seekers) had higher measures of work involvement after 15 months. Further, no gender difference was found with regard to work involvement but females were more likely to agree that there is an entitlement to work. Becoming unemployed was associated with negative health effects, but only among unemployed men.

 • 291.
  Isaksson, Kerstin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Brav, Agneta
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Predictors of service climate and intention to quit in Swedish retail: the role of relations in the work place2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The service sector is growing and the level of service provided by the shops to the customers is considered important since the customer has the decision to shop or not. The retail sector is also the first experience of working life for a large number of young people in Sweden but this also seems to be related to relatively high rates of turnover. The service delivered is important both for the result of the shop in terms of sales but also for us as customers in affecting the treatment we get during our shopping. This paper aims at increasing knowledge about how good service develops. A key assumption is that the quality of service given to customers is related to the quality of relationships experienced in the workplace. However, the mechanisms behind this assumption need further exploration. The general aim of this study is to identify predictors of service climate to customers and intention to stay or quit among employees in large and small shops in Sweden. The role of employment conditions as well as individual factors and preferences are investigated together with relationships in the work place in terms of psychological contract fulfilment, support from supervisors and organzational climate. 

   

  Data for this study builds on questionnaires distributed to all employees in 12 stores in Middle-Sweden on two occasions with a one year interval. At time one, 277 employees answered the questionnaire, their mean age was 32 years and about half of them (55%) were women. They had been employed from 6 months up to more than 30 years. About half of them worked full-time (54%), but working hours per week varied considerably from 5 to 60 hours. At time two, the second questionnaire was returned by 121 respondents and only 60 of them were actually responding to both data collections. The sample on the second occasion was generally somewhat older, with more stable employment and longer weekly working hours. Regression analyses were performed using the cross-sectional data sets from T1 and T2 but also the longitudinal data aiming to identify short and long term predictors of service climate, well-being of employees and intention to quit.

   

  The general pattern of results indicated that satisfaction with working hours and with the present occupation were more critical predictors of job satisfaction than actual contract and working hours (part time or full time). Furthermore, working conditions such as perceived time pressure was a significant predictor of well-being and intention to leave the job. Manager’s fulfillment of promises and commitments as part of the psychological contract seemed to affect the general organizational climate and perceived support from supervisors which appeared to be the most important predictors of all outcomes. These factors were especially important as predictors of service climate. The most obvious conclusion, is that relations in the work place are critical both for service to customers and willingness to stay on the job for employees.  Perhaps most important, the relationship between supervisors and subordinates, e.g. keeping promises and giving support spills over also to customer relations.

 • 292.
  Isaksson, Kerstin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Hansen, Eric
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Loeb, Carina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Health promoting leadership, concepts models and behavior2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 293.
  Isaksson, Kerstin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling. Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Johansson, Gunn
  Stockholm University.
  Palm, Sofie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Bridge employment, a Swedish perspective2014Inngår i: Bridge Employment, A research handbook / [ed] Alcover, C-M., Topa, G., Parry, E., Fraccaroli, f. & Depolo, F., Lancaster University, UK: Routledge, 2014, s. 51-69Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 294.
  Isaksson, Kerstin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Mohr, Gisela
  Universität Leipzig, Germany.
  Hansen, Eric
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Loeb, Carina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Stempel, Christiane
  Universität Leipzig, Germany.
  Organizational interventions in a cultural context – Health promoting leadership in Germany and Sweden2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 295.
  Isaksson, Pontus
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Westerberg, Sofia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kommunikationens inverkan på prestation iett interkulturellt perspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ledaren har en avsevärd påverkan på medarbetarens prestationsförmåga ocharbetstillfredsställelse. Stöd är en kommunikationsaspekt som främjardelaktighet, tillfredställelse och prestationsutveckling för individen, menbidrar också till företagets lönsamhet. Första delstudien undersökersambandet mellan ledares kommunikationsförmåga och medarbetarnasprestationsförmåga. Data insamlad i interkulturellt, industriellt företag i sexländer, tre världsdelar (N=2568). Resultatet visar ett signifikant sambandmellan ledarens kommunikationsförmåga och medarbetares prestationsförmåga.Ifrågasätta predicerar medarbetarnas prestation i störstutsträckning i fem av sex länder. Att bli konstruktivt ifrågasatt av sin ledarebidrar till individuell prestationsutveckling. Delstudie två undersöker vilkenav ledarens kommunikationsaspekter som bäst predicerar medarbetarestillfredställelse med ledaren. Data insamlad i utbildningsväsendet ikommun, norra Sverige (N=119). Mätinstrumentet inkluderade LMX-7,samt items om frekvens och kvalitet. Resultat visar att Stöd predicerar engod utbytesrelation. Medarbetaren måste känna stöd från ledaren för attuppleva en god relation/kommunikation. Den viktigaste aspekten avkommunikationen är att stötta och ifrågasätta medarbetaren.

  Fulltekst (pdf)
  C-uppsats_Pontus_Isaksson_Sofia_Westerberg
 • 296.
  Ismail, Wian
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Psykisk ohälsa i nära relationer: Upplevelser av att vara anhörig till en person med ångest2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige har ökat sedan 1990-talet. Ångest är ett vanligt syndrom som har en funktionsnedsättande effekt på människan. Att den som drabbas av ångest upplever det som påfrestande är väl känt, men att även den anhöriga drabbas är något det talas mindre om. Syftet med studien var att med hjälp av en tematisk analys, undersöka hur personer som lever med eller har en nära relation till någon som lider av ångest undersöka hur de upplever sin livssituation. Resultatet visade hur de anhöriga främst upplevde krav och ansvar i att de måste underlätta för personen med ångest. De upplevde att ångesten bidrog till en känslighet i relationen och att rollen som anhörig kräver tid och engagemang utöver normen. Studien visar hur de anhöriga axlar en krävande roll. Studien kan kompletteras och utvecklas med forskning som riktar in sig på hur man kan underlätta rollen som anhörig.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 297.
  Israelsson, Alexandra
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Zahn Bohlin, Madeleine
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Upplevd stress hos högskolestudenter: Har KASAM och socialt nätverk någon betydelse?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stress är ett välstuderat område inom psykologin, där studier har relaterat stress till olika typer av psykisk ohälsa såsom depression och ångest. Studier har visat att känslan av sammanhang (KASAM) har betydelse för stress och stressrelaterad ohälsa. Socialt nätverk har visat sig ha en markant betydelse för positiv mental hälsa och hälsorelaterad livskvalitet. Syftet var att undersöka relationen mellan stress, KASAM och socialt nätverk hos högskolestudenter, för att på så sätt studera tänkbara skyddsfaktorer mot stress. En kvantitativ enkätundersökning genomfördes på 127 studenter vid två lärosäten i Mellansverige. Resultatet visade på ett negativt samband mellan stress och KASAM, samt mellan stress och socialt nätverk. Den hierarkiska regressionsanalysen för stress visade att KASAM ensamt förklarade 50.4% av variationen, och att samtliga prediktorer förklarade 55.7%. Det finns flera möjligheter för vidare forskning inom området, exempelvis genom att undersöka betydelsen hos storleken av studenters sociala nätverk och skillnader mellan kvinnor och män.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 298.
  Ivström, Stephanie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Carlsson, Cajsa
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att stå bredvid i ovisshet: Åtta anhöriga får göra sin röst hörd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Anhöriga hamnar ofta i bakgrunden av närståendes sjukdomar. Syftet med studien var att undersöka hur anhöriga upplever emotionellt stöd, skuld samt hantering av att leva nära någon som överlevt en potentiellt livshotande fysisk sjukdom. Den hermeneutiskt upplagda studien baserades på semistrukturerade intervjuer. Åtta kvinnliga deltagare med differentierad sysselsättning och ålder kunde återfinnas genom snöbollsurval samt sociala medier. Analysen utfördes genom en meningskoncentrering, där fyra teman kunde återfinnas: de fanns där för mig, självanklagelser för känslor och tankar, lärdomar om det sårbara livet, samt att sysselsätta sig eller fly undan. Studien visade att det emotionella stödet upplevdes som konstant, skuld yttrades i form av tankar och känslor, deltagarna rapporterade nya lärdomar samt hanteringsprocessen var övergripande lik hos deltagarna. Studien kan ligga till grund för fördjupning inom området att vara anhörig. Dels för att främja förståelse men också för att låta anhöriga kliva ur skuggan och göra sin röst hörd.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 299.
  Iwarson, Anna
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Empati och självkänsla hos kvinnliga pedagoger2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Empati och självkänsla hos kvinnliga pedagoger

  Anna Iwarson

  Syftet med denna studie var att se om det fanns ett samband mellan empati och självkänsla hos pedagoger. En enkätundersökning med 38 kvinnliga pedagoger genomfördes där de fick läsa fiktiva berättelser och skriva ner sina upplevelser av berättelserna. Studiens resultat visade inte något samband mellan empati och självkänsla. Däremot visade resultatet att empatin varierade med situationen: de äldre uppvisade mer empati än de yngre för en berättelse om att mista ett husdjur, samtidigt som de yngre uppvisade mer empati än de äldre för en berättelse som handlade om att mista en förälder. Resultatet visade även att bassjälvkänslan var högre hos respondenterna i medelåldern. En tendens till att empati ökar med stigande ålder kunde även påvisas.

  Key words: empathy, self-esteem, women, teacher, perspective taking.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 300.
  Jacobsson, Einar
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Ylvén, Regina
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Moodley, Legini
  University of Pretoria, South Africa.
  Problem Solving and Positive Family Functioning: Some Reflections on the Literature from a Cross Cultural Point of View2007Inngår i: South African Journal of Occupational Therapy, ISSN 0038-2337, Vol. 37, nr 3, s. 14-17Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
3456789 251 - 300 of 689
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf