mdh.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 1354
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Ebeling, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Rodin, Maria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "IKT - här för att stanna": En studie om några lärares arbete och inställning till IKT i ämnet svenska2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie baserar sig på tre olika metoder som behandlar hur lärare på en skola i

  förskoleklass till årskurs 3 använder IKT i sin undervisning i ämnet svenska samt

  deras inställning och kompetens inom IKT. De metoder som utfördes i denna studie

  var en enkätstudie, två intervjuer och två observationer. Huvudfokus på metoderna

  var att undersöka lärares användande av IKT i undervisningen i ämnet svenska f-3

  samt deras inställning och kompetens inom IKT. I det insamlade materialet redovisas

  bland annat att lärare anser att de behärskar alla digitala verktyg som de använder sig

  av i undervisningen i ämnet svenska och att IKT är något som lärare använder

  dagligen eller flera gånger i veckan.

 • 252.
  Edin, Anders
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andersson, Camilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stereotyper för läslust eller normbrytande karaktärer för förändring?: En kritisk granskning av en kommunal lässatsnings läsfrämjandearbete och boktips utifrån ett genusperspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att granska en kommunal lässatsnings läsfrämjandearbete och boktips gentemot F–3 ur ett genusperspektiv. Studien visar vad en kommunal lässatsnings styrdokument ger för riktlinjer till bibliotekskonsulenter samt hur de resonerar vid val av tipsböcker. Vidare visar studien hur olika karaktärer framställs i några utvalda tipsböcker och huruvida en kommunal lässatsnings lärarhandledningar inbjuder till samtal kring det. Metoderna vi valt att använda oss av är innehållsanalys, kvalitativ intervju och litteraturanalys. Genom innehållsanalyserna granskade vi vad den kommunala lässatsningens styrdokument samt lärarhandledningar uttrycker om genus. Den kvalitativa intervjun hjälpte oss att undersöka hur den kommunala lässatsningens bibliotekskonsulenter resonerar vid val av boktips. Litteraturanalysen gjordes på några utvalda böcker som den kommunala lässatsningen rekommenderar som högläsningsböcker för årskurserna 2–3. Resultatet vi kommit fram till visar att det är ett komplext arbete att arbeta läsfrämjande och samtidigt ta hänsyn till andra aspekter så som ett genuskritiskt perspektiv. Böckerna den kommunala lässatsningen förmedlar innehåller således både traditionella och brytande föreställningar av manligt och kvinnligt. Det är därför viktigt att som verksam lärare vara kritisk till material som används och noga värdera sina val. 

 • 253.
  Edström, Ann-Christin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lundgren, Sara
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nystedt Malm, Sophie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pedagogisk utredning - Vägen dit och efteråt2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna uppsats är att belysa lärares perspektiv på pedagogiska utredningar av läs- och skrivsvårigheter och vad dessa leder till. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med fem klasslärare och tio speciallärare som arbetar på lågstadiet. Vi utgick då från våra frågeställningar om hur arbetet med pedagogiska utredningar för elever med läs- och skrivsvårigheter beskrivs samt vad en pedagogisk utredning leder till när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd. De viktigaste resultaten vi fått fram visar att informanterna anser det positivt att pedagogisk utredning ger en helhetssyn av eleven. Likaså ses tidiga insatser som positiva av våra informanter, vilket går i linje med forskning. Ansvaret för vem som skriver pedagogisk utredning beror på hur skolan är organiserad. Hinder med pedagogisk utredning är att den är tidskrävande att genomföra. Det vi också kunde se är att elever med svenska som andraspråk får vänta längre på pedagogisk utredning då man inte vet vad svårigheterna beror på. Läs- och skrivsvårigheter utreds generellt inte akut utan det är vanligare att man väntar. Vår slutsats är att det är få elever med läs- och skrivsvårigheter som når steget pedagogisk utredning i elevhälsogången. Klasslärarna får istället arbeta med extra anpassningar i klassrummet.

 • 254.
  Ehn, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Där är vi helt överens även om vi inte är överens i andra delar": En samtalsanalytisk studie av Navid Modiris verbala initiativ och respons i podcasten Hur kan vi?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker Navid Modiris initiativ- och responstagande gentemot sina gäster i podcasten Hur kan vi?. Syftet är att se huruvida Modiris interaktion med gästerna varierar beroende på vem gästen är och hur kontroversiellt ämnet anses vara. 

  Från sex av podcastens avsnitt har delar valts ut för att analyseras med en metod inspirerad av samtalsanalys (Norrby, 2014) och initiativ och respons (Linell & Gustavsson, 1987). Av de avsnitt som valts ut bedöms tre av avsnitten ta upp mer kontroversiella ämnen medan tre bedöms ta upp mindre kontroversiella ämnen.

  Studiens resultat visar att Modiris initiativ och respons gentemot sina gäster varierar men det går däremot inte att fastslå om detta beror på vem gästen är eller huruvida ämnet som tas upp är kontroversiellt eller ej. Resultatet visar också att Modiris samtalsmetod på många sätt är förenligt med hur en samtalsaktivist samtalar. 

 • 255.
  Ehn, Micael
  Stockholms universitet, Centrum för evolutionär kulturforskning.
  Temporal discounting leads to social stratification2012In: The Journal of mathematical sociology, ISSN 0022-250X, E-ISSN 1545-5874, Vol. 36, no 4, p. 245-255Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Social stratification is present in all modern societies. Do income differences simply reflect inherited differences in individual abilities and resources? If not, why does not everyone choose strategies that lead to high income? This article shows that the psychological phenomenon known as temporal discounting will lead to differences in educational attainment and social stratification in any society where the demand for workers with a higher level of education is higher than for those with a lower level. The model is used to predict income differences between people with and without college education in seven developed countries, based only on official statistics of the cost and length of college education. The model explains 93% of the variance, strongly suggesting that temporal discounting is a major factor behind income differences.

 • 256.
  Ehrlin, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att lära av och med varandra: En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 257.
  Ehrlin, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att starta musikprofil i förskolan2012In: Musikvetenskap för förskolan / [ed] Bim Riddersporre & Johan Söderman, Stockholm: Natur och kultur, 2012, 1, p. 139--152Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 258.
  Ehrlin, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  How music activities in a preschool setting can support language development2011In: Meryc2011. Proceedings of the 5th Conference of the European Network of music educatiors and researchers of Young children. / [ed] S. Young, Helsinki, 2011, p. 69-77Conference paper (Refereed)
 • 259.
  Ehrlin, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Music as basis for teaching and learning in a multi-lingual preschool in Sweden.2009In: Meryc2009. Proceedings of the European Network of Music Education and Researchers of Young children / [ed] A.R. Addessi & S. Young, Bologna: Bolonia University Press , 2009, p. 243-251Conference paper (Refereed)
 • 260.
  Ehrlin, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Music education for all pupils – implications from a case study at a primary and upper primary school in Sweden2015In: Children and young people in school and in society / [ed] Anette Sandberg & Anders Garpelin, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2015, p. 43-58Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Many primary and upper primary school teachers have a sense of insecurity related to teaching music and that may compromise an equal and democratic education, and the opportunity for all pupils to learn about music. The research from a case study in Sweden shows that teachers’ thoughts on the subject of music and their competence in teaching music affect what they emphasize to be valuable about the subject. Music is legitimized through its contribution to a general level of education as a tool for social development and communicative skills in other subjects, but not through achieving learning to a specific level that can develop pupils’ practical and aesthetic knowledge of music. When legitimizing a school subject like music, it is important to capture all aspects of what music education provides to pupils. The opportunity to experience and develop musicality can not be limited by teachers’ perceptions of, or genuine lack of musical competence. A music education that capture all aspects is important for pupils’ musical development and also for the choices that are possible for them to make as individuals in the future.

   

 • 261.
  Ehrlin, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Musik i förskolan2015In: Musik och lärande i barnets värld / [ed] Ylva Hofvander Trulsson & Anna Houmann, Lund: Studentlitteratur AB, 2015Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 262.
  Ehrlin, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  The attitudes of Swedish preschool leadership towards music - supportive or restrictive?2013In: Meryc 2013: Proceedings of the 6th conference of the European network of Music educators and researchers of young children / [ed] J.Pitt & J.Retra, Hague, 2013, p. 65-72Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study concerns three preschools situated in a multi-ethnic area in Sweden in which almost all the preschool children are multilingual. Two of these preschools use music as a tool for stimulating language and social development, while the third preschool has no particular focus on music and serves as a comparison.

   

  The purpose of this paper is to discuss how the leadership at these preschools has impacted the didactic choices made.

   

  At these preschools a number of teachers formerly felt a lack of self-confidence and competence in teaching music. They used to be on the periphery, but are now competent actors in the heart of the community. This learning process is linked to the preschools in question being communities of practice led by the principals (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). The preschool teachers’ narratives show that they formerly thought music to be an activity reserved for people with a special gift or a talent. Now they see that they are competent enough to use music in their daily work as a tool for language development, social training, and, above all, to bring joy to the preschool. However, the preschool teachers avoid saying that the musical activities also have an impact on the ability to develop musical skills. The inspiration the leadership has brought to each institution is of crucial importance for music activities to be a part of the daily work. But in a way this influence also has been restrictive. The preschool teachers only describe music as a tool. Other functions of music remain in the background.  

   

  Didactic objectives are vital for the legitimization of all pedagogical intentions and pursuits. And since the Swedish preschools’ steering documents state that music should be a part of the preschool agenda it is important that the leadership at preschools encourage preschool teachers to see that musical activities also have an impact on the ability to develop musical skills.

   

   

 • 263.
  Ehrlin, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Gustafsson, Hans-Olof
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  How do preschool student teachers think of themself according to their musical knowledge and interest?2016In: The Changing Face of Music and Art Education, ISSN 2228-0715, Vol. 8, p. 5-16Article in journal (Refereed)
 • 264.
  Ehrlin, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Gustavsson, Hans-Olof
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  How do preschool teacher students think of themselves according to knowledge and interest in music?2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  At a few universities in Sweden students can chose a preschool teacher education program with a music profile. At one of these universities a study is undertaken aimed to reach knowledge that can be useful in the developing process of such a profile, and also in the development of the regular preschool teacher program.

  Method

  In total 16 of 25 students in one course group have participated in focus group interviews and 30 of 32 in another course group have answered a questionnaire.

  Aim

  The purpose of the paper presentation is to, in light of the described study, discuss the extent to which the design of the current preschool teacher program with music profile contributes to affect students' perceptions of themselves in relation to knowledge and interest in music.

  Result

  Despite the fact that the majority of students studying preschool teacher education with music profile not have selected the education due it was a music profile most of them say that music is an important part in their lives. Using Smalls (1996) concept musicking our interpretation is that they see themselves as musicking humans. But in relation to their education most of them express that they lack knowledge and competence. One interpretation is that within the framework of the education it have been possible to create motivation and interest, but the students perception of themselves as holder of knowledge associated to music appears more difficult to change.

  Conclusions

  Learning based on experience from organized 'learning-by-doing-oriented' situations in course sessions do not automatically lead to that those experiences can be transformed into a future professional situation. So, how to support preschool teacher students in becoming musicking preschool teachers?

 • 265.
  Ehrlin, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Gustavsson, Hans-Olof
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Musik ska spela roll iförskolan: men rustar förskollärarutbildningen för uppdraget2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inom det nya förskollärarprogram som startade hösten 2011 kan studenter på några av landets lärosäten välja musikprofil på sin utbildning. Vid ett av dessa lärosäten har en studie genomförts med målsättningen att nå ökad kunskap som kan ligga till grund för en fortgående kvalitetsutveckling av en sådan profil på utbildningen. Med fokus riktat mot studenters intresse och kunskaper kopplat till musik, bakgrunden till deras val av förskollärarutbildning med musikprofil, samt vad de anser att de behöver utveckla för att kunna bli inspiratörer i en musikande förskolemiljö har fyra fokusgruppintervjuer och en enkätundersökning genomförts med studenter i två kursgrupper som valt musikprofil på sin förskollärarutbildning.

   

  Studien visar att 3/4 av de studenter som har valt förskollärarutbildning med musikprofil inte har valt utbildningen p.g.a. att det var just musikprofil. Valet uppges istället vara en tillfällighet, att det var just denna utbildning de lyckades komma in på eller för att utbildningen låg bra till geografiskt. Nästan 3/5 uppger att de ser på sig själva som okunniga i förhållande till musik men uppger samtidigt att de har ett stort intresse. Det finns alltså en tydlig diskrepans mellan att vara intresserad av musik och att se sig som kunnig på området. Dessa inblickar skapar utmaningar för utbildningen både för undervisande lärare och för studenterna.

   

  Syfte och forskningsfrågor

  I mötet med studenter, planering av kurser och utbildningens progression har vi i denna utbildningsprofil, som kursansvariga och utbildare, upplevt ett ökat behov av fördjupad förståelse av studenters erfarenheter och uppfattningar relaterade till musik. Kunskapsintresset har en praxisnära aktionsforskningsinriktad ansats (Mattsson, 2004) kopplat till att studien kan bidra med värdefullt underlag till det systematiska kvalitetsarbetet att främja utvecklingen av programmet. Syftet med studien är att nå kunskap som ökar möjligheterna för en förskollärarutbildning med musikprofil att rusta blivande förskollärare till att bli ledare för och inspiratörer till en musikande förskolemiljö.

   

  Riktningsgivande frågeställningar som utgångspunkt är:

  -          Vad ligger bakom valet av förskollärarutbildning med musikprofil?

  -          Hur ser studenter på sig själva i förhållande till kunskap och intresse kopplat till musik?

  -          Vad anser studenter att de behöver utveckla för att kunna bli inspiratörer i en musikande förskolemiljö? 

 • 266.
  Ehrlin, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Insulander, Eva
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Sandberg, Anette
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Perspectives on entrepreneurial learning in the early years of education2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Questions regarding entrepreneurship have become a matter of great importance in Sweden as well as in the European Union at large. Since 2009, the government decided that entrepreneurial learning is to be conducted throughout the entire public school system in Sweden, from preschools to higher education. Because entrepreneurial learning is a fairly new concept to professionals in schools and preschools, our study contributes to the development of knowledge concerning how teachers perceive it and realize it in practice. Our questions are: What are the meanings that Swedish pre- and primary school teachers ascribe to the notion of ‘entrepreneurial learning’?, Within what areas do pre- and primary school teachers perceive that entrepreneurial learning happens? What are the possibilities and constraints in realizing entrepreneurial learning in schools and preschools?

  To study the meaning that the Swedish pre-and primary school teachers ascribe to the notion of entrepreneurial learning, a stimulated recall method was adopted. The study was conducted in Sweden in 2014 and involved preschools and primary schools. The sample consists of three preschools with children 3-5 years old and two primary schools, one represented by a mixed group of children from preschool-class to grade 3 and the other by a preschool-class group. The results show that teachers’ understanding of entrepreneurial learning is connected to entrepreneurial learning as entrepreneurship, entrepreneurial learning as science and technology, and entrepreneurial learning as personal development.

  The theoretical framework for the study is an understanding of learning and development informed by a sociocultural perspective (Vygotskij, 1978; Lave & Wenger, 1991; Rogoff, 2003). A basic point of departure is that learning and development are situated in and an inseparable aspect of social practices (Säljö, 2000). In the analysis we consider teachers’ thoughts, understandings, and expressions as socially constructed and situated in certain practices. As an analytical tool we also use the concept zone of proximal development, or ZPD (Vygotskij, 1978).

  In the study, we have highlighted both possibilities and constraints for entrepreneurial learning in schools and preschools. The meanings that Swedish pre- and primary school teachers ascribe to the notion of ’entrepreneurial learning’ are situated in the different communities of practice (Lave & Wenger, 1991). Each school and preschool have had to do its own interpretations of what this concept entails and the understanding and interpretation of what the concept entails become dependent upon single individuals. One strategy that occurs is to connect entrepreneurial learning to a philosophy or way of working that is already known. At the same time, we see this as a strategy to make the preschool or the school externally visible, for parents, principals, and responsible authorities. Our study also shows that the activities associated with entrepreneurial learning make possible learning within the zone of proximal development (Vygotskij, 1978). In the category entrepreneurial learning as entrepreneurship, we can see that teachers design activities where children can collaborate with peers and communities outside the school. In the category entrepreneurial learning as science and technology, the teachers offer situations that challenge children’s everyday scientific knowledge. The activities within the category entrepreneurial learning as personal development also make it possible for children to think originally and to pursue an idea in collaboration with others.

 • 267.
  Ehrlin, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lilliedahl, Jonathan
  Kartläggning och inkludering av nyanlända elevers kunskaper - exemplet musik2016In: Skolans möte med nyanlända / [ed] Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva, Stockholm: Liber, 2016, 1, p. 49-64Chapter in book (Other academic)
 • 268.
  Ehrlin, Linus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. Eskilstuna.
  Handkontroll för luftburna kamerasystem2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rapporten avhandlar studenten Linus Ehrlins examensarbete inom produktdesign på Mälardalens Högskola. Hos företaget Swesystem i Ärla, som erbjuder skräddarsydda produktlösningar av luftburna kamerasystem, utfördes examensarbetet vars mål var att ta fram en prototyp på en alternativ handkontroll till företagets styrsystem.

 • 269.
  Eimehag, Emma
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Klarspråk och malltexter: En studie om klarspråk och malltexter för att främja läsbarhet i beslutsbreven från Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie studeras klarspråk och malltexter i tre beslutsbrev om överklagan av kontrollavgift från Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Syftet med studien är att främja läsbarheten för mottagarna och att förenkla och kvalitetssäkra klarspråksarbetet i Eskilstuna kommun genom att förändra beslutsbrevens utformning.De metoder som använts är textanalys i form av en läsbarhetsanalys och Klarspråkstestet och en kvalitativ intervju med en handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen. Med textanalyserna har jag undersökt hur de befintliga breven är utformade utifrån begreppen klarspråk och läsbarhet. Genom intervjun kunde jag undersöka hur en handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med beslutsbreven och hur hen resonerade kring språkanvändning när beslutsbreven skrivs.Utifrån mitt resultat och gällande riktlinjer och principer för klarspråk har jag skapat tre nya beslutsbrev. Beslutsbreven har utformats efter mottagarens behov vilket lett till en förändrad stil i tilltal, disposition, ordval, meningar och rubriksättning för ökad begriplighet. Breven ligger dessutom till grund för ett sammanfattande dokument som är en sammanställning av de förändringar som genomförts. Målet är att de nya breven tillsammans med dokumentet ska motivera och inspirera handläggarna på Stadsbyggnadsförvaltningen till ett fortsatt arbete med klarspråk.

 • 270.
  Einarsson, Angelica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Jag visste ju att det var nå fel: En kvalitativ undersökning kring läs- och skrivsvårigheter, stöd och självkänsla2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med syfte att undersöka huruvida respondenterna med läs- och skrivsvårigheter upplever att de fått det stöd de har rätt till i svenskundervisningen samt huruvida svårigheterna påverkat deras självkänsla. För att uppnå detta syfte gjordes intervjuer med fem personer med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter som lämnat gymnasieskolan. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna inte upplevde sig fått det stöd de anser sig behövt i form av lärarstöd och kompensatoriska hjälpmedel som exempelvis talsyntes, ljudbok och ordprediktion. De respondenter som haft talsyntes menade att detta hjälpmedel gynnat dem under skoltiden men inte efter. Fyra av respondenterna upplevde att självkänslan stärktes av att få läs- och skrivsvårigheterna dokumenterade. Den som inte höll med om detta menade att självkänslan sjönk av att få det bekräftat. Resultatet visade också att en av respondenterna upplevt mobbing till följd av svårigheterna. Resultatet mynnade ut i en kvalitativ analys där några av slutsatserna blev att lärarstöd är viktigt för elever med läs- och skrivsvårigheters självkänsla, men att bemötandet från klasskamraterna också spelar en stor roll. En annan slutsats är att kompensatoriska hjälpmedel kan gynna elevers självkänsla medan de är skolverksamma, men riskerar att sänka elevernas självkänsla efter att de plockats bort, eftersom den litterära världens portar då kan stängas för dem.

 • 271.
  Ek, Carolina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Idrottsämnets legitimitet som ett bildningsämne2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att belysa hur tre olika gymnasielärare inom idrott och hälsa på olika studieinriktningar resonerade om ämnets legitimet som ett bildningsämne, och att få en förståelse för elevernas uppfattning av ämnet som ett bildningsämne. Vidare har undersökningen genomförts med både strukturerade intervjuer och strukturerade enkäter med en öppen fråga. Detta gjorde att arbetet har både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultaten som framkom var att ämnet är ett populärt ämne enligt eleverna och att lärarna menade att deras viktigaste uppgift var att undervisa eleverna i vad en god hälsa innebar. Ytterligare ett resultat var att det knappt användes någon litteratur i ämnet och att en anledning var tidsbristen. Ämnet behöver enligt lärarna mer timmar för att kunna ha mer teoretiska lektioner. Sammanfattningsvis blir då att ämnet är populärt men tiden räcker inte till för litteratur och att ämnet inte ses som ett bildningsämne av de allra flesta.

 • 272.
  Ek, Petra
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ett interkulturellt klassrum: En kvalitativ fallstudie om hur lärare och skolledare uppfattar innebörden av interkulturalitet2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANDRAG

  Syftet med studien är att skapa kunskap om hur en lärare i ett interkulturellt klassrum synliggör flerspråkiga elever, ger dem utrymme, taltid och tillgodoser deras behov för vidare språkutveckling. I fallstudien har det genomförts intervjuer med en lärare och två rektorer verksamma på en mellanstor skola i en mellanstor kommun, där läraren även har observerats i sitt arbete. Av resultatet framgår det att samtliga informanter är införstådda med betydelsen av att synliggöra, skapa utrymme för och ge taltid till de flerspråkiga eleverna. Det framgår av resultatet att informanterna är väl införstådda med miljöns betydelse för vidare språkutveckling och att skolan använder varierade metoder och strategier för att bidra till fortsatt språkutveckling. Resultatet visar också att skolan har en positiv inställning gentemot flerspråkiga elever och att man arbetar aktivt för att skapa en miljö som verkar språkstimulerande. Studiens slutsatser är att läraren och ledningen är medvetna om användbara arbetsmetoder och strategier anpassade efter elevernas och skolans behov, där läraren skapar utrymme och taltid för eleverna utifrån varierade arbetsformer.

  Nyckelord: Interkulturell, flerspråkighet, svenska som andraspråk, språkutveckling, andraspråksinlärning.

 • 273.
  Ek, Sanna
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Att informera om neonatalvård: En studie om hur text och bild i samverkan kan påverka upplevd trygghet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Neonatalvårdsinformationen är svår att nationellt standardisera då Sverige har regionala skillnader i både avdelningsinformationen och vårdrutinerna. Syftet med detta arbete var att undersöka neonatalvårdsinformationen i vårdkedjans olika steg: före, under och efter en förlossning. Personer som planerar att föda barn på Mälarsjukhuset i Eskilstuna tilldelas ingen information om neonatalvård innan förlossningen, om inte barnet löper stor risk att hamna på Neonatalavdelningen. Detta trots att ett av tio nyfödda barn i landet hamnar på en neonatalavdelning, vilket är fler än barnmorskorna förutsäger innan förlossningen. Det befintliga informationsmaterialet från Region Sörmland på webben upplevs bristfällig på grund av att den är kortfattad, inkorrekt och till viss del irrelevant för målgruppen.

  Teorin utgår från användarfokuserad design samt text och bild i samverkan. Tidigare forskning visar att kunskap inom området är relaterat till upplevd trygghet. Utifrån teorin och insamlad empiriska data via kvalitativa intervjuer och en textanalys har ett informationsmaterial skapats som motiveras utifrån identifierade behov och preferenser. Studien indikerar att okunskap inom området påverkar den upplevda tryggheten inför en förlossning och för personer vars barn behöver neonatalvård. Denna studie har lett fram till antagandet att tidpunkten för informationen samt text och bild i samverkan kan påverka målgruppens upplevda trygghet och innehållets begriplighet. Detta resulterade i en gestaltning i form av reviderad webbinformation med ett informativt syfte.

 • 274.
  Ekdahl, Lars
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen: Metall i politiken 1957-19812008In: Det lyser en framtid: Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1957-1981, Stockholm: Industriförbundet Metall , 2008, p. 200-Chapter in book (Other academic)
 • 275.
  Ekdahl, Lars
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Inledningskapitel2008In: Svenska metallindustriarbetareförbundets historia. Bd 5, 1957-1981. Det lyser en framtid, Stockholm: Industriförbundet Metall , 2008, p. 15-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 276.
  Ekdahl, Lars
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Mot en annan framtid?: Avslutningskapitel2008In: Det lyser en framtid: Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1957-1981, Stockholm: IF Metall , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 277.
  Ekdahl, Lars
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Svensk arbetarrörelse under demokratins århundrade: En essä2009In: Efter guldåldern: Arbetarrörelsen och fordismens slut / [ed] Blomqvist, Håkan; Schmidt, Werner, Carlsson Bokförlag , 2009, p. 90-125Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 278.
  Ekelund, Madeleine
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sundholm, Paulina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att undervisa svenska som andraspråk: En studie om lärares undervisningsmetoder för utvecklingen av andraspråket i gymnasieskolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur undervisningen i svenska som andraspråk ser ut för att gynna andraspråkselevers individuella språkutveckling. Detta undersöks genom en enkätundersökning, observationer, lärarintervjuer samt elevintervjuer. Resultaten visar att det är svårt för SVA-lärare att komma åt elevers olika förutsättningar och behov. Att individanpassa undervisningen är enklare i teorin än i praktiken menar lärarna. Studien visar att SVA-ämnet saknar resurser i form av pedagoger och tekniska hjälpmedel och har en svaghetsstämpel bland andra ämnen. Slutsatserna som dras är att det behövs mer resurser för att individanpassa undervisningen för att gynna andraspråkselevers språkutveckling.

 • 279.
  Ekendahl, Desirée
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nord, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språkutvecklande undervisning av flerspråkiga elever: Ett effektivt arbetssätt kring språkutveckling2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete var att göra en djupare kvalitativ undersökning av arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga elever. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer skapade vi oss en bild av skolans verksamhet och arbete med flerspråkighet på en mångkulturell skola och en icke mångkulturell skola.

  Våra slutsatser är att det krävs ett samarbete för att nå ett så effektivt arbetssätt som möjligt. Eleverna behöver flerspråkigt stöd och material samt uppmuntran för att vidare utvecklas språkligt och kunskapsmässigt. Vi kom fram till att en flerspråkig elev har tillgång till bättre resurser på en mångkulturell skola. En flerspråkig elev som går i en skola med största delen svenskspråkiga elever har inte tillgång till det material eller stöd hon/han kan behöva för att utveckla andraspråk och modersmål. Eleven behöver bland annat flerspråkig lärare, modersmålsundervisning och flerspråkigt material.

 • 280.
  Eklund, Amanda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Arbetsmotivation hos lagerarbetare: Den psykosociala arbetsmiljöns betydelse2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmotivation är ett viktigt ämne att studera eftersom hög motivation hos medarbetarna leder till hög tillfredställelse och en bra prestation. De flesta teoretiker använder sig av yttre och inre motivation för att förklara begreppet. Syftet var att hitta de faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som bäst förklarade arbetsmotivationen hos medarbetarna på ett lager. Deltagarna var 69 lagerarbetare mellan 20 och 65 år. En enkät delades ut till medarbetarna, baserat på General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at work (QPS Nordic), innehållande 11 delar som kan kopplas till motivation. Resultatet redovisades genom Pearsons korrelationer, ett t-test för beroende mätningar samt en multipel regressionsanalys, vilket visade att positiva utmaningar kunde predicera inre motivation och uppmuntrande ledarskap kunde predicera yttre motivation. Eftersom yrkesgruppen är mycket outforskad bidrar studien till viktig kunskap för att främja motivationen hos lagerarbetare samt en bra grund till framtida forskning.

 • 281.
  Eklund, Jakob
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  The nature of empathy2013In: Philosophy in the contemporary world, ISSN 1077-1999, Vol. 20, no 2, p. 28-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper addresses the question of the nature of empathy, and attempts to develop a unified understanding of empathy, and thereby overcome the split perspective that is present in current literature. Based on previous definitions, I present my own account of empathy as feeling the other’s feeling. In an analysis of this new definition, empathy is characterized as feeling with the two constituents of understanding and care. Empathic understanding ensures that empathic care will lead to appropriate actions. A consequence of describing empathy as a feeling with the two constituents of understanding and care is that we are not forced to choose between the two main tracks in the empathy literature, empathy as understanding and empathy as care, but are instead at ease with both sides.

 • 282.
  Eklöf, Sofia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Palosaari, Mona
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kan lärare förlita sig på läromedel?: - en kvalitativ textanalys av engelska läromedel för årskurs 32013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att jämföra engelska läromedel för årskurs 3 med läroplanen och kursplanen i engelska samt att se om läromedlen tar hänsyn till tidigare språkforskning. Vi har analyserat tre olika läromedel, både textbok och arbetsbok, det vill säga totalt sex böcker. Vi har genomfört en kvalitativ textanalys. Det innebär att vi ställt fyra frågor utifrån den engelska kursplanen för årskurs 1-3 och läroplanen. Inget av de läromedlen vi analyserat följde den engelska kursplanen och läroplanen helt. Det som saknas i alla läromedel vi analyserat är dramaövningar och lekar. Läromedlen har på olika sätt influerats av hur tidigare forskning menar att eleverna kan lära sig ett nytt språk. Vi ser att vissa läromedel har mer engelsk text än andra och tidigare forskning menar att elever bör få uppleva så mycket engelska som möjligt under engelskundervisningen.

 • 283.
  Ekman, Mats
  Hanken School of Economics, Finland.
  A Coasian Solution to Problems of Initial Acquisitions2017In: Erasmus Journal for Philosophy and Economics, ISSN 1876-9098, E-ISSN 1876-9098, Vol. 10, no 2, p. 45-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article extends the Coase Conjecture to ethical issues of initial acquisitions of property rights. The Coase Conjecture complements the Lockean labour-mixing criterion to limit the boundaries of morally legitimate initial acquisitions of unowned property; whenever the Coase Conjecture applies, the Lockean Proviso that there be “enough and as good” left is automatically satisfied. This holds provided that, when a claim is made, the marginal willingness to pay for the last portion of it is zero (infra-marginally, willingness to pay may be arbitrarily high). Thus, the market price of the claim is zero, except for the part of it that the claimant inhabits or improves. “Excessive” claims therefore come to have a zero market price, so anyone may take possession of them, by purchase or theft. In either case they must compensate the original claimant by a zero amount. It follows that non-claimants do not lose by putatively “excessive” grabs by claimants. This article argues that any initial claims are just under these circumstances.

 • 284.
  Ekman, Sara
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Retorik i valduellerna: En jämförande undersökning av Socialdemokraternas och Moderaternas retoriska tekniker 1991, 1998 och 20142015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att granska och jämföra retoriken hos Socialdemokraterna och Moderaterna i de avslutande anförandena i de sista valduellerna mellan partierna vid tre tillfällen: 1991, 1998 och 2014. Utifrån metoder för retorikanalys undersöks partiledarnas användning av stilfigurer och hur de varierar talhandlingar samt deras användning av de tre argumentationsmedlen ethos, pathos och logos.

  Resultaten visar att stilfigurer förekommer i samtliga tal. De vanligaste är anafor, klimax och metafor. Gällande talhandlingar varieras påståenden främst med uppmaningar, förhoppningar, varningar och framför allt förslag. Argumentationsmedlen ethos, pathos och logos kombineras i samtliga tal men till olika grad. Vilket som står i fokus varierar mellan talen, något som kan bero på yttre omständigheter. Utifrån just den här undersökningen kan det konstateras att Socialdemokraterna främst använder ethos och pathos, medan Moderaterna snarare fokuserar på logos.

  Det finns likheter både inom och mellan partierna. Likheterna gäller främst form och faktumet att stilfigurer används, men detaljerna skiljer sig givetvis åt. Dessa likheter kan bero på att det inte ges mycket rum för variation i just den undersökta talsituationen. Båda partierna använder också identifikationstekniker för att vinna förtroende hos publiken. Gällande Socialdemokraternas retorik antyder resultaten att den kännetecknas av många stilfigurer samt ethos- och pathosappell, något som kan leva kvar sedan slutet av 1800-talet och dåtidens agitatorer som förknippas med Socialdemokraterna. 

  Skillnader som upptäcktes mellan partierna var bland annat att Moderaterna i större utsträckning än Socialdemokraterna använder metaforer i positiv mening, och att Socialdemokraterna är mer benägna att måla upp hotbilder. Retoriken påverkas också av om partiet är i opposition eller i regering. 

 • 285.
  Ekman Öst, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Svenska språket: vårdat, enkelt och begripligt - för alla? : En studie i andraspråksbrukares ordförståelse av myndighetstexter2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min uppsats handlar om ordförståelse och är en studie i klarspråkets tecken: Hur mycket förstår en person med svenska som andraspråk av myndigheters texter? Den första juli 2009 trädde språklagen i kraft, vilket betyder att de språkpolitiska målen från 2005 är lagfästa. Svenska är nu huvudspråk och ska kunna användas inom alla samhällsområden. Men hur fungerar den språkliga kommunikationen mellan medborgare och myndigheter? Tidigare studier visar att 51 % av orden förstås i myndighetsbeslut. Om nu personer med svenska som modersmål endast förstår drygt hälften av orden i juridiska texter, hur stor är då ordförståelsen hos personer med svenska som andraspråk? Syftet med denna uppsats är att studera hur personer med svenska som andraspråk uppfattar myndigheters texter. Jag undersöker även om resultatet varierar mellan kvinnor och män samt om vistelsetiden i Sverige påverkar graden av ordförståelse.

  För att nå mitt syfte har jag utfört en kvantitativ enkätundersökning där 36 personer med svenska som andraspråk har svarat på en enkät med 35 ord tagna ur två broschyrer, den ena från Försäkringskassans ”Till alla barnfamiljer” och den andra från Skatteverkets ”Identitets-kort för folkbokförda i Sverige”. Resultatet visar att 35,8 % av orden i enkäten förstås. Männen har något högre ordförståelse: 39 % jämfört med kvinnornas 35 %. Att kvinnornas vistelsetid i Sverige är längre än männens höjer inte deras resultat i min studie. Männen är dock färre i antal, de utgör endast 20 % av urvalet vilket måste beaktas i sammanhanget. En jämnare könsfördelning leder troligtvis till ett annat resultat. Studien visar att vistelsetiden överlag inverkar positivt på graden av ordförståelse för hela urvalet: De som har bott i Sverige två år eller kortare uppger att de förstår 33 % av orden och de som har bott tre år eller längre förstår 40 %.  Majoriteten av informanterna uppger att de har svårigheter med att förstå myndighetstexter.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 286.
  Ekman Öst, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Svåra ord i domar: Förstår vanliga människor innebörden av juridiska domar?2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

   

   

   

   

   

 • 287.
  Ekroos, Josefine
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att arbeta med elever med ADHD: en kvantitativ studie2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien har jag undersökt hur högstadieskolor i Lappland arbetar med elever som har en ADHD-problematik. Studien inkluderar både elever med en ADHD-diagnos och de som har en odiagnostiserad ADHD-liknande problematik. Undersökningen gjordes med hjälp av en enkät som skickades ut till samtliga 31 skolor i Lappland och av vilka 21 svarade. Studien bottnar i ett relationellt perspektiv och inkluderingsprinciper enligt Vygotskijs teorier.

   

  Bland skolorna i Lappland erbjuder man många olika typer av stöd. Alla de olika stödinsatser som gavs som svarsalternativ i enkäten förekom i skolorna och med tanke på denna variation bör det gå att hitta rätt stöd för varje individ. Av dessa stödinsatser är vissa inkluderande där man anpassar miljön och undervisningen i klassrummet för att passa eleverna, medan andra är exkluderande där elever plockas ut och särskiljs med grund av kunskaper och diagnoser.

   

  Det har gjorts flera landsomfattande studier gällande stödinsatser och åtgärdsprogram. Dessa har inbegripit hela mångfalden av elever i behov av stöd och inte bara de med en ADHD-problematik. Trots dessa skillnader är mina resultat mycket lika de tidigare studierna. 

 • 288.
  Elfving, Emelie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lärares syn på sitt empatiska bemötande av elever2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever med sociala och emotionella svårigheter beskrivs ibland som problematiska och svårhanterliga. Lärarens bemötande och inlevelseförmåga av eleven är av stor betydelse. Syftet med studien var att undersöka lärares empati i mötet med elever med utagerande beteende. Centralt har varit hur empatin yttras samt om lärares empati skiljer sig åt mellan elever med och utan diagnos. Utifrån att deltagarna fick läsa två olika fallbeskrivningar utfördes en skriftlig intervju med totalt 13 personer, varav nio kvinnor och fyra män. I fallbeskrivningarna redogjordes för två scenarier med elever i utsatta situationer. Kvalitativ innehållsanalys användes som forskningsmetod och därav baserades studien på tolkning av texter. Med en hermeneutisk ansats i studien fanns en strävan om att inta en så objektiv ställning som möjligt till texterna. Analysen resulterade i ett antal bemötanden som är vanliga hos lärare: (1) läraren visar varsamhet och hänsyn till eleven, (2) läraren känner ansvar, (3) läraren vill förstå eleven, (4) läraren skuldbelägger inte eleven, (5) läraren vill hjälpa eleven. Resultat pekar på stor empatisk förmåga hos lärarna inom dessa områden. Det var även vanligare att lärarna bemötte eleven med diagnos mer empatiskt än eleven utan diagnos. Resultaten kan vara till hjälp för lärare att öka sin medvetenhet kring empati.

 • 289.
  Eliasson, Allex
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ekroth, Simon
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Den läsande läraren?: En kvantitativ studie om blivande svensklärares läsvanor och attityder till läsning av skönlitteratur2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvantitativa studie behandlar blivande svensklärares läsvanor och attityder till läsning av skönlitteratur. Data har samlats in med hjälp av webbenkäter som skickats till samtliga lärarstudenter på en svensk högskola, med inriktning mot år 4-6. Bland de svarande kunde fyra olika läsartyper med särskiljande läsvanor identifieras. Av resultatet framgår att de som läser kontinuerligt uppvisar en mer positiv attityd till läsning av skönlitteratur. Studien indikerar därmed att mängden läsning som utförs av en individ till viss del påverkas av vilken uppfattning och tilltro som finns till läsningens positiva effekter. Resultatet visar också att lärarstudenter som grupp saknar en gemensam syn på litteraturens värde och status. En tydlig polarisering kan skönjas i uppfattningen om skönlitteraturens värde i skolans undervisning och för det demokratiska samhället, vilket indikerar en viss diskrepans mellan skönlitteraturens status hos blivande svensklärare och skolans läsfrämjande uppdrag. Sammantaget visar studien att det inte är en självklarhet att framtida lärare tillskriver litteraturen ett högt värde i skolsammanhang eller själva läser i särskilt hög utsträckning.

 • 290.
  Ellen, Geite
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  A qualitative study into EFL teachers’ experiences with dyslexic students in upper secondary schools in sweden2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines the awareness and experiences of L2 teachers of English in Swedish upper secondary schools with regard to dyslexic learners, with a focus on teaching strategies and feedback. The data for the study was collected through audio-recorded semi-structured interviews with three teachers of English. The data was then analyzed using qualitative content analysis. The results show that teachers are aware of dyslexia but lack the knowledge of required teaching methods and strategies to help the students develop their language skills. Teachers use process writing and sequential and cumulative methods when teaching English more than other methods. The findings from the interviews also suggest that teachers need more support to be able to teach phonemic awareness, as one of the most prominent problems for dyslexic students is phoneme-grapheme correspondence.   

 • 291.
  Ellingsen, Sidsel
  et al.
  University College, Bergen, Norway .
  Roxberg, Åsa
  Linnéuniversitetet.
  Kristoffersen, Kjell
  University of Agder, Norway .
  Rosland, Jan-Henrik
  University in Bergen, Norway .
  Alvsvåg, Herdis
  University College, Bergen, Norway .
  Entering a world with no future: A phenomenological study describing the embodied experience of time when living with severe incurable disease2013In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 27, no 1, p. 165-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents findings from a phenomenological study exploring experience of time by patients living close to death. The empirical data consist of 26 open-ended interviews from 23 patients living with severe incurable disease receiving palliative care in Norway. Three aspects of experience of time were revealed as prominent: (i) Entering a world with no future; living close to death alters perception of and relationship to time. (ii) Listening to the rhythm of my body, not looking at the clock; embodied with severe illness, it is the body not the clock that structures and controls the activities of the day. (iii). Receiving time, taking time; being offered - not asked for - help is like receiving time that confirms humanity, in contrast to having to ask for help which is like taking others time and thereby revealing own helplessness. Experience of time close to death is discussed as an embodied experience of inner, contextual, relational dimensions in harmony and disharmony with the rhythm of nature, environment and others. Rhythms in harmony provide relief, while rhythms in disharmony confer weakness and limit time.

 • 292.
  Emami, Azita
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Torres, Sandra
  Mälardalen University, Department of Social Sciences. Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Making sense of illness: Late in life migration as point of departure for elderly Iranian immigrants’ explanatory models of illness2005In: Journal of immigrant health, ISSN 1096-4045, Vol. 7, no 3, p. 153-164Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is based on data gathered through 60 qualitative interviews conducted within the realm of three research projects that have used "culture-appropriate lenses" to study the postmigration situation of late-in-life Iranian immigrants to Sweden. The findings gathered through these studies were interpreted against the backdrop that culturally appropriate nursing theories provide. This meant that it was, at times, these elders' backgrounds as cultural "others" that were implicitly used to make sense of the various issues that were brought to the fore by these studies. The particular issue with which this article is concerned is the "unusualness" of these elders' explanatory models of illness. Inspired by the concept "definition of situation" in the symbolic interactionist perspective and by the feeling that this perspective might bring about a different interpretation of the original findings regarding their understandings of illness and disease, we set out to conduct a secondary analysis of these elders' explanatory models of illness. The findings presented in this article will show how the elderly Iranian immigrants interviewed in these three studies utilize the process of "late in life migration" as a point of reference for their understandings of what has caused the illnesses from which they suffered. Hereby we will suggest that the "unusualness" of their explanatory models of illness might be best understood if we focus on what they shared as immigrants (i.e., the fact that the process of late-in-life migration has made their culture obsolete) as opposed to what they shared as Iranians (i.e., their culture of origin).

 • 293.
  Enblom, Stina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Makten över mötet: En samtalsanalytisk studie av dominans i chefers samtalsstilar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dominans kan användas för att uppnå och upprätthålla en maktposition och syftet med uppsatsen är att på mikronivå undersöka dominans i kvinnliga och manliga chefers samtalsstilar i möten. För att komma fram till svaren användes följande frågeställningar: hur yttrar sig dominans i chefers samtalsstilar? Använder kvinnliga respektive manliga chefer samma typ av dominansaspekter? Dominerar män och kvinnor lika mycket i samtalet? Fyra chefers samtalsstilar undersöktes i ett möte vardera. Med samtalsanalys som inspiration för material- och analysmetod spelades mötena in och transkriberades för att sedan analyseras utifrån en teoretisk referensram om dominans i samtal och genusteori. Resultatet visade att dominans yttrar sig på olika sätt hos de olika cheferna och de kvinnliga cheferna dominerade till största del mötena.

 • 294.
  Engdahl, Ingela
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kan Golding, Guillou och Kadefors försvara sin plats i bokhyllan?: En värdegrundsanalys av tre skönlitterära verk2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens avsikt är att göra en värdegrundsanalys av tre skönlitterära verk som återfinns på högstadiet i klassrumsuppsättning. De verk som jag har läst är Ondskan av Jan Guillou, Ida slash Sandor av Sara Kadefors och Flugornas herre av William Golding. Utifrån ett värdegrundsperspektiv med utgångspunkt i Lgr 11 ska jag se hur begreppen demokrati, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta synliggörs i verken. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och metoden som använts är kvalitativ textanalys. Till uppsatsens bakgrund har lämplig forskning om begreppet värdegrund tillfogats samt hur denna kan tydliggöras i skolan. Resultatet består av en litteraturvetenskaplig textanalys och diskussion med stöd av relevant litteratur. Slutsatsen är att samtliga verk kan försvara sin plats i skolans litteraturläsning ur ett värdegrundsperspektiv eftersom diskussioner om innehållet alltid kan tillföra insikter, även om författarens intention inte är att skapa ett underlag för värdegrundsfrågor. 

 • 295.
  Engelin, Sara
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Swedish Student Preferences Concerning the use of Native Speaker Norm English in Classroom Teaching2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on a previous study made by Ivor Timmis (2002). It explores how important Swedish students find learning English to be and to what extent Swedish student want to conform to native speaker English now that it has become a global language with a multitude of common variants. (Sweden formerly allowed only British and/or American native speaker varieties in English education but have now allowed for other variants as well). The focus of this study was the attitudes and preferences of 69 university students from Västmanlands län and the data was collected using questionnaires. The results suggest that a clear majority of students prefer to learn native speaker English in areas of pronunciation, formal grammar and informal grammar.  Over half of the participants desire to master both formal and informal native speaker English grammar. The results also suggest that even though the students desire to learn informal native speaker English grammar, not all students understand what that means. Based on these results and Timmis’s, this study suggests that the majority of the Swedish university students that participated in the study would prefer to be taught native speaker English, but not all students. Some effort to teach more informal grammar might be wanted by the students since a great majority wish to learn it, but cannot identify it.

 • 296.
  Englund, Johanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ”Han måste ju vara något. Alla har en identitet. En del behöver bara hjälp att finna sin.”: Två parodier över det allmänmänskliga behovet av en kulturell identitet2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studie har avsett att undersöka hur den postkoloniala teorin manifesteras i två ungdomsromaner, samt hur dessa manifestationer har parodierats. En tematiskt och narratologisk analysmetod har använts i studien. Resultaten åskådliggör att de båda romanerna kan betraktas som en parodi över det allmänmänskliga behovet av en kulturell identitet.

 • 297.
  Englund, Johanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärobokens innehåll och språk: En komparativ studie av en lärobok i svenska respektive svenska som andraspråk2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att jämföra en lärobok i svenska med en i svenska som andraspråk. Böckerna har studerats utifrån två perspektiv: dels innehållet och den övergripande textstrukturen i förhållande till kursernas centrala innehåll, dels läroböckernas läsbarhet. En kvalitativ och kvantitativ textanalys har använts som metod. Resultaten åskådliggör att läroböckernas centrala innehåll och textstruktur skiljer sig åt. De skillnader som finns kan nästan alltid härledas till liknande skillnader mellan respektive kurs centrala innehåll.  Läsbarheten i läroböckerna är god. Läroböckerna präglas av röst och det finns en del implicit och explicit utryckt kausalitet. De innehåller ett vardagligt språk med huvudsakligen vanliga ord och de innehåller få substantiv bildade genom ordklassbyte och avledning. Även syntaxen är förhållandevis enkel.

 • 298.
  Engman, Victoria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skönlitteratur i andraspråksundervisningen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka skönlitteraturundervisningen i det flerspråkiga klassrummet. I studien besvarade tjugo verksamma lärare en enkät varav två av dessa lärare också deltog i en intervju. Läsningen beskrivs som viktig i intervjuerna och enligt lärarna i intervjun fyller den en betydande funktion ur framförallt ett språkutvecklande och personligt perspektiv. Läsningen beskrivs ha syftet att fungera som verktyg för elever att tillägna sig ny kunskap och utvecklas. I enkäten framkom det att få lärare arbetar med dramatik som litterär genre i sin undervisning och att hälften av lärarna arbetar med poesi.

 • 299. Enquist, Magnus
  et al.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Mänsklig kultur – vad är det för speciellt med den?2007In: Tvärsnitt, no 2, p. 10-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 300.
  Enquist, Magnus
  et al.
  Stockholm University.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Ghirlanda, Stefano
  Stockholm University.
  Critical Social Learning: A Solution to Rogers's Paradox of Nonadaptive Culture2007In: American Anthropologist, ISSN 0002-7294, E-ISSN 1548-1433, Vol. 109, no 4, p. 727-734Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Alan Rogers (1988) presented a game theory model of the evolution of social learning, yielding the paradoxical conclusion that social learning does not increase the fitness of a population. We expand on this model, allowing for imperfections in individual and social learning as well as incorporating a "critical social learning" strategy that tries to solve an adaptive problem first by social learning, and then by individual learning if socially acquired behavior proves unsatisfactory. This strategy always proves superior to pure social learning and typically has higher fitness than pure individual learning, providing a solution to Rogers's paradox of nonadaptive culture. Critical social learning is an evolutionarily stable strategy (ESS) unless cultural transmission is highly unfaithful, the environment is highly variable, or social learning is much more costly than individual learning. We compare the model to empirical data on social learning and on spatial variation in primate cultures and list three requirements for adaptive culture. © 2007 by the American Anthropological Association.

3456789 251 - 300 of 1354
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf