mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 689
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Folkeson, Michaela
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sabaredzovic, Dalila
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Rekryterares metoder för att motverka diskriminering och betydelsen av egna värderingar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Diskriminering förekommer inom flera olika områden i samhället. Rekryterare befinner sig dagligen i situationer där diskriminering kan förekomma och har det huvudsakliga ansvaret för att motverka detta. Syftet med undersökningen var att få en förståelse över vilka metoder rekryterare använder sig av för att motverka diskriminering samt att få en inblick i hur rekryterare upplever att egna värderingar spelar in i rekryteringsarbetet. I studien genomfördes åtta kvalitativa individuella intervjuer med rekryterare på åtta olika rekryteringsföretag. Intervjuerna var halvstrukturerade och det insamlade materialet bearbetades med hjälp av en induktiv tematisk analysmetod. Resultatet visade att rekryterare i stor utsträckning använder sig av graderingssystem och personlighetstester för att motverka diskriminering. En del av rekryterarna använder dock inga metoder alls. Resultatet visade också att ingen av deltagarna i studien tror att det är möjligt att vara helt värderings- och fördomsfri i arbetet vilket visar att problematiken med diskriminering i rekryteringsprocesser måste belysas ytterligare.

  Fulltekst (pdf)
  C-uppsats Michaela och Dalila
 • 202.
  Forsberg, Daniel
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Wahlberg, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Känsla av sammanhang och studenters förmåga att hantera dagliga förtret2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En hög känsla av sammanhang (KASAM) har kopplats till flera positiva aspekter av livet, exempelvis god hälsa, hög livskvalité, bättre prestationer samt mindre psykisk ohälsa. Syftet med denna studie var att undersöka den relativt outforskade relationen mellan KASAM och hur studenter hanterar dagliga förtret, hur många dagliga förtret de rapporterar samt könsskillnader gällande dessa. Deltagare var 274 högskolestudenter från två högskolor i mellansverige, varav 60 var män. Data samlades in via en enkät som bestod av 3 bakgrundsfrågor, 64 frågor om dagliga förtret samt 29 frågor som mätte KASAM. Analysen bestod av två tvåvägs ANOVOR för oberoende mätningar. Resultatet visade att studenter med en högre KASAM både hanterar dagliga förtret bättre samt rapporterar färre dagliga förtret. Resultaten tyder även på att kvinnor rapporterar fler dagliga förtret än män, speciellt i den låga KASAM gruppen. Inga könsskillnader gällande KASAM och hantering av dagliga förtret hittades.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Forsberg, Heléne
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Vad skulle kunna hjälpa ingenjörer i tillverkningsindustrin att utveckla sitt kommunikativa beteende?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ingenjörers arbete bygger ofta på teamarbete vilket ställer krav på deras förmåga till samarbete och kommunikation. Medvetenheten om kommunikationens betydelse för ingenjören och dennes arbetsprestation har framkommit i tidigare studier och även motivationens betydelse för förändrat beteende. Syftet med denna undersökning var att undersöka vad som skulle kunna hjälpa ingenjörer inom tillverkningsindustrin att utveckla sitt kommunikativa beteende gentemot sina kollegor. En enkät konstruerades och följdes upp med 4 intervjuer. Studien genomfördes på ett internationellt företag inom tillverkningsindustrin. Deltagarna utgjordes av 44 utvecklingsingenjörer där alla nyligen deltagit i en internutbildning som behandlade ämnet kommunikation. Undersökningen visade att ingenjörerna främst motiverades att göra kommunikativa förändringar som ökade deras arbetskvalitet och effektivitet, men att brist på tid påverkade möjligheterna att vidareutveckla samt införliva nya sätt att kommunicera i det dagliga arbetet. Företagets insatser i form av frigörande av tid, resurser samt tydliga mål framkom som viktiga förutsättningar för en kommunikativ beteendeförändring hos ingenjörerna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 204.
  Forsell, Ester
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Humor i heterosexuella parrelationer: Funktioner och hälsofrämjande betydelser i svensk kontex2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning kring humorns roll i parrelationer har visat samband mellan humor och hälsofrämjande effekter fysiskt och psykiskt. Området har dominerats av kvantitativa forskningsansatser, där ett bristfälligt belyst område är förståelsen av humor utifrån den subjektiva upplevelsen. Studien syfte var att undersöka och få en djupare förståelse för humorns betydelse och hälsofrämjande aspekter inom heterosexuella parrelationer i en svensk kontext. Intervjuer genomfördes med sex kvinnor som alla lever i en långvarig parrelation under olika familjeförhållanden. Materialet analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys och visade hurresulterade i humor i parrelationer innehöll tre respektive fyra huvudkategorier samt dimensioner: humorns uttryck, humorns funktion ochen enskild i form av tidens kontexttidens kontext. S. Studien bekräftar tidigare forskning av humor som ett sätt att skapa sammanhållning samt visar på hur humor har en komplex och skiftande påverkan positivt och negativt både för enskilda individer och för parrelationen. I resultatet framkommer även att humorns kontextbundenhet till särskilda händelser och situationer har en tidsaspekt som är av betydelse för att förstå humor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Forsgren, Ann-Charlott
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Sandberg, Annika
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Upplevelser och attityder av sexuella närmanden via Internet hos ungdomar.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sexuella närmanden som sker via nätet är dokumenterat i ett flertal studier. Dessa närmanden kan se ut på olika sätt, ofta i form av trakasserier. Anonymitet är en förutsättning för att kunna utsätta andra för sexuella närmanden. Bakom en dataskärm kan individer låtsas vara någon annan och därmed tänja på gränserna. Människor använder internet i olika syften, bland annat för att finna sexuella partners och kärlekspartners. Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars attityder gentemot sexuella närmanden via internet. En gymnasieskola valdes ut där 170 elever (76 killar samt 86 tjejer) i årskurs ett (n=90) och tre (n=72) fick svara på en enkät. Resultatet visade främst signifikanta skillnader mellan könen i hur respondenterna reagerade och agerade när de blivit utsatt för sexuella närmanden via chattar och forum. Tjejer tenderar att i större utsträckning reagera negativt än killar.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 206.
  Forsgren, Lotta Ann-Charlotte
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Betydelsen av interna och externa resurser för integrationen av nyanlända flyktingar i Fagersta kommun.2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undesökning var att ur ett ekologiskt perspektiv undersöka betydelsen av interna och externa resurser för integrationen för nyanlända flyktingar i Fagersta kommun, och om något upplevts särskilt viktigt för integrationen som bidragit till känsla av hopp och framtidstro. Två delstudier genomfördes. En kartläggning gjordes av lagar och regleringar som påverkar flyktingpolitiken samt en dokumentanalys av lokala policy- och styrdokument i Fagersta kommun. Åtta semistrukturerade ntervjuer genomfördes med fyra kvinnliga och fyra manliga flyktingar bosatta i Fagersta. Resultatet, som överensstämmer med tidigare forskning, visade att flyktingar behöver ges möjlighet att vara aktiva i sin egen anpassningsprocess. Slutsatsen är att flyktingar som känner sig delaktiga mår bättre vilket främjar integrationen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 207.
  Forsgren, Lotta Ann-Charlotte
  Mälardalens högskola. Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Stödet i yrkesrollen som rådman och dess betydelse för hälsa och arbetsklimat2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilken betydelse stöd och uppmuntran upplevdes ha i arbetslivet för rådmän, om det fanns en skillnad beroende på kön, samt vilka faktorer som upplevdes vara viktiga för hälsan och arbetsklimatet. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre kvinnliga och tre manliga rådmän. Resultatet, som överensstämde med tidigare forskning, visade att det sociala behovet av stöd från kollegor och närmaste chef upplevdes ha störst betydelse för både kvinnor och män. Positivt för hälsa och arbetsklimat upplevde både kvinnor och män var att trivas på arbetet, ha kollegialt stöd med ett öppet arbetsklimat samt möjlighet till flexibilitet. Slutsatsen blir att socialt stöd och kollegor är viktigt för att individer ska må bra i arbetslivet.  

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 208.
  Forslin, Johan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Norén, Helena
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Motiverad att känna arbetsglädje nu?: Mindfulness betydelse för arbetsmotivation ocharbetstillfredsställelse2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att mindfulness kan höja livskvaliteten inom en rad områden som till exempel välbefinnande, inre motivation och prestation. Dock saknas studier om dess inverkan på arbetslivet. Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vilken roll mindfulness eventuellt kan spela för människan i arbetslivet, särskilt för arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation.  Respondenter var 103 yrkesverksamma individer i olika åldrar och från olika yrkesgrupper, varav 78 kvinnor. En kvantitativ enkätstudie gjordes där respondenterna självskattade 81 påståenden bestående av de tre etablerade mätinstrumenten Five Facet Mindfulness Questionairre (FFMQ), Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS) och An Index of Job Satisfaction. Resultatet visade att mindfulness hade en liten betydelse för arbetsstillfredställelse och inre arbetsmotivation. Därav slutsatsen att mindfulness inverkan på arbetslivet förmodligen inte är lika stor som förväntat, men det bör göras fler studier av olika karaktär innan mindfulness kan borträknas som ett verktyg för arbetslivet, förslagsvis longitudinella experimentstudier innehållande mindfulnessträning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 209.
  Fredriksson, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ofrivillig barnlöshet och dess betydelse för kvinnors identitet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att vara ofrivilligt barnlös är för många förenat med något negativt och sorg. Idag lever ungefär 7-8 procent av Sveriges kvinnor som ofrivilligt barnlösa. Syftet med studien är att öka förståelsen av kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet och på så sätt skapa en större kunskap om de drabbades subjektiva situation. Som en del av syftet är också att särskilt fokusera på den ofrivilliga barnlöshetens betydelse för kvinnors identitet. Studien har analyserat 8 kvinnors berättelser där de har fått konstruera en berättelse om deras upplevelse av att vara ofrivilligt barnlös. Studien kom fram till att några kvinnor väljer att isolera sig, vardagen förändras till att styras utav tider och behandlingar, livet fylls utav sorg men även hopp. Kvinnorna i studien har även beskrivit hur de beskyller sig själva för barnlösheten, de har även beskrivit känslor av att vara misslyckade, vilket påverkar hur de ser på sig själva som kvinnor

  Fulltekst (pdf)
  Ofrivillig barnlöshet
 • 210.
  Fredriksson, Michaela
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Rekryterarens perspektiv: Hänsyn vid valet av kandidater2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att använda magkänslan som bedömningsunderlag i rekryteringsprocesser anses förlegat och forskning indikerar på att det leder till diskriminering och felrekryteringar. Istället föreslås att rekryteringen ska vara kompetensbaserad och därmed generera ökad mångfald. Syftet med studien var att studera vad rekryterare anser är viktigast vid valet av nya medarbetare samt vad rekryterarens magkänsla har för inverkan vid valet av nya kandidater. Tolv rekryterares uppfattningar har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar på att olika bedömningsunderlag används och det finns en skillnad mellan branscher. I vissa branscher utförs personlighets- och intelligenstester medan det i andra branscher föredras närvaro eller att passa in i arbetsgruppen. Magkänslan spelar in i alla rekryteringsprocesser och kan både leda till diskriminering och en god matchning mellan person och tjänst, mycket beroende på rekryterarens erfarenhet i yrket. Bedömningen blir dock mer objektiv ju fler bedömningsunderlag som används.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Friberg, Josefin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Lisa, Nilsson
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att bedöma en kvinnas personlighet: Påverkar skillnader i yttre attribut bedömningen?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 212.
  Frimodigs, Felicia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hanssen, Madeleine
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  En svensk översättning av The positive empathy scale2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Positiv empati kan definieras som att dela och förstå någon annans positiva känslor. Studiens syfte var att översätta den amerikanska positive empathy scale (PES), testa den på svenska högskolestudenter samt relatera PES till känsla av sammanhang (KASAM). En enkätstudie med 181 deltagare genomfördes där deltagarna skattade positiv empati och KASAM. Studiens resultat visade att den svenska översättningen av PES var tillförlitlig, mätt med Cronbach ́s alpha. Resultatet visade även att kvinnor tenderade ha högre positiv empati än män, men att ålder inte resulterade i högre positiv empati. Med hjälp av en hierarkisk multipel regressionsanalys visade resultatet att högre KASAM gav högre positiv empati. Studien visar att det nu finns en svensk positiv empatiskala som verkar tillförlitlig, även om den behövs testas vidare för att bidra till en djupare förståelse i ämnet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 213.
  Frisk, Kajsa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Mattsson, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Attityder och ledarskap: Bedöms kvinnliga chefers ledaregenskaper som sämre vid misstag?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stereotyper påverkar människors attityder och förväntningar. Människor identifierar sig lättare med personer av sitt eget kön. Chefsstereotypen gör det svårare för kvinnor att avancera. Vinjettstudien undersökte, i en neutral organisationskontext, om den kvinnliga chefens ledaregenskaper bedömdes sämre än den manliga vid misstag. Chefens kön och chefens agerande manipulerades för att upptäcka attityder. MellangruppsANOVOR testade Deltagarens kön x Chefens kön x Chefens agerande mot beroendevariablerna som var könsstereotypa egenskaper som manipulativ, omhändertagande, demokratisk och förebild. Sex items behandlades också i övriga resultat. I det tillgängliga urvalet fanns 269 deltagare, 148 var kvinnor. Deltagarens kön hade fler effekter där männen uppfattade chefen som mer demokratisk och bättre förebild än kvinnorna. Ingen statistisk skillnad avseende chefens kön beroende på misstag fanns. Männen hade lättare att relatera till chefsstereotypen än kvinnorna. Slutsatsen är att deltagarens kön har större påverkan hur chefens ledaregenskaper bedöms vid misstag än chefens egna kön.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Fritz, Johanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Söderlund, Anne
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Wallin, Lars
  Univ Dalarna, Falun, Sweden..
  Almqvist, Lena
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Sandborgh, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  THE EFFECT OF FACILITATION WHEN IMPLEMENTING A BEHAVIORAL MEDICINE APPROACH IN PHYSICAL THERAPY PRIMARY HEALTH CARE2018Inngår i: International Journal of Behavioral Medicine, ISSN 1070-5503, E-ISSN 1532-7558, Vol. 25, s. S38-S38Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 215.
  Frygner-Holm, Sara
  et al.
  Uppsala Univ, Dept Neurosci, BMC, Uppsala, Sweden..
  Asenlof, Pernilla
  Uppsala Univ, Dept Neurosci, BMC, Uppsala, Sweden..
  Ljungman, Gustaf
  Uppsala Univ, Dept Womens & Childrens Hlth, Akad Sjukhuset, Uppsala, Sweden..
  Söderlund, Anne
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Physical therapists' experiences of learning and delivering a complex behavioral medicine intervention to adolescents with painInngår i: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The objective was to study physical therapists' (PTs') experiences of learning and delivering a complex intervention, a tailored behavioral medicine treatment (BMT) targeting adolescents with pain in primary care. Method: An explorative study with qualitative approach, using content analysis. Three primary care PTs delivering the treatments in a randomized controlled study were interviewed regarding their views on the BMT. Results: The participating PTs considered learning about and delivering the BMT as challenging but rewarding. The biopsychosocial approach, tailoring of the treatment and dialogues with parents were identified as key aspects of the BMT program. The process of formulating a functional behavioral analysis was perceived as strenuous. The supervision of the PTs throughout the study was regarded as crucial and necessary for learning about and providing tailored BMT. Conclusion: Learning about and delivering BMT targeting adolescents with persistent pain is fruitful but laborious and demanding according to three PTs experienced with treatment of pediatric pain in primary care. Extensive education and long periods of supervision seem to be crucial for success and safe delivery according to protocol.

 • 216.
  Frykman, Mandus
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  von Thiele Schwarz, Ulrica
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Muntlin Athlin, Åsa
  Uppsala Universitet, Sweden.
  Hasson, Henna
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Mazzocato, Pamela
  Karolinska Institutet, Sweden.
  The work is never ending: uncovering teamwork sustainability using realistic evaluation2017Inngår i: Journal of Health Organisation & Management, ISSN 1477-7266, E-ISSN 1758-7247, Vol. 31, nr 1, s. 64-81Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose-The purpose of this paper is to uncover the mechanisms influencing the sustainability of behavior changes following the implementation of teamwork. Design/methodology/approach-Realistic evaluation was combined with a framework (DCOM®) based on applied behavior analysis to study the sustainability of behavior changes two and a half years after the initial implementation of teamworkat an emergency department. The DCOM® framework was used to categorize the mechanisms of behavior change interventions (BCIs) into the four categories of direction, competence, opportunity, and motivation. Non-participant observation and interview data were used. Findings-The teamwork behaviors were not sustained. A substantial fallback in managerial activities in combination with a complex context contributed to reduced direction, opportunity, and motivation. Reduced direction made staff members unclear about how and why they should work in teams. Deterioration of opportunity was evident from the lack of problem-solving resources resulting in accumulated barriers to teamwork. Motivation in terms of management support and feedback was reduced. Practical implications-The implementation of complex organizational changes in complex healthcare contexts requires continuous adaption and managerial activities well beyond the initial implementation period. Originality/value-By integrating the DCOM® framework with realistic evaluation, this study responds to the call for theoretically based research on behavioral mechanisms that can explain how BCIs interact with context and how this interaction influences sustainability.

 • 217.
  Funcke, Alexander
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Stockholm University.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Stockholm University.
  Strimling, Pontus
  Institutet för Framtidsstudier.
  Biased perception may trump rational intention: Most people think they are less corrupt than averageManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 218.
  Funke, Emil
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Empati för män och kvinnor med symptom på utmattninssyndrom2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svenska kvinnor sjukskrivs oftare än män till följd av utmattningssyndrom och det sociala stödet har visat sig vara viktigt för återhämtningen. Studiens syfte var att undersöka effekten av högskolestudenters kön och tidigare akademiska prestationer på andra studenters allvarsuppfattningar av symptom och empatiska respons, när målpersonerna uppvisar symptom på utmattningssyndrom. En vinjettstudie med enkäter i fyra versioner genomfördes, där målpersoners kön och prestationer hade manipulerats. Två skalor för skattning av empati respektive allvarsuppfattning användes. Deltagarna var 84 (n män = 40, n kvinnor = 42, n annat = 2) högskolestudenter i åldrarna 20 - 40 år (M = 25.3, SD = 4.93). Resultatet visade att kvinnliga målpersoner väckte mer empati än manliga. Inga skillnader i allvarsuppfattning eller effekter av målpersoners tidigare prestationer kunde beläggas. Ytterligare forskning behövs för att se om effekten på empati finns i andra populationer som exempelvis yrkesverksamma, arbetsgivare eller anställda inom psykiatrin.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Gabriel, Ulrika
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Kan faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov predicera arbetstillfredsställelse?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat att faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov har betydelse för hög upplevd arbetstillfredsställelse. I denna studie undersöks om dessa faktorer även är aktuella under svenska förhållanden. En enkätundersökning genomfördes på 137 anställda på tre olika företag för att mäta om de tre faktorerna kan predicera arbetstillfredsställelse. Resultatet visade att KASAM, och särskilt komponenten meningsfullhet, var en stark prediktor av arbets-tillfredsställelse. Även flow, och särskilt dimensionen inomboende arbetsmotivation, hade ett signifikant prediktionsvärde medan det visade sig att prestationsbehov inte predicerade arbetstillfredsställelse. Ökad arbetstillfredsställelse borde kunna uppnås om företagen kan se till att de anställdas arbetsuppgifter innebär en lagom stor utmaning. Likaså att deras inställning till och förståelse för arbetsuppgifterna gör att arbetet känns meningsfullt.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 220.
  Gafurova, Dildora
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Arbetsprokrastinering: Har personlighetsfaktorer och arbetstillfredställelse någon betydelse?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Prokrastinering är en komplex process där både affektiva, kognitiva och beteendemässiga komponenter involveras. Prokrastinering är ett känt fenomen i arbetslivet.  Prevalensen är hög bland anställda, därför har fokus på fenomenet legat på just den populationen. Syfte är undersöka om det finns ett samband mellan prokrastinering och personlighetsfaktorer, samt prokrastinering och arbetstillfredsställelse hos anställda i Sverige. Deltagare var 98 anställda.  Deltagarna besvarade en enkät som bestod av Big Five Markers (BFM) skala, Pure procrastination scale (PPS) skala samt Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). Materialet analyserades med hjälp av Pearsson korrelationer och regressionsanalyser. Studien visade på att Neuroticism och Samvetsgrannhet har samband med prokrastinering, däremot Extraversion, Vänlighet samt Öppenhet inte hade något samband med prokrastinering. Arbetstillfredsställelse, kön och ålder visade ingen samband med prokrastinering. Slutsatsen är att bristen på självdisciplin leder till prokrastinering vilket orsakar stress och depression. Framtida forskning skulle vara intressant att undersöka om det finns ett samband mellan prokrastinering, bransch samt yrkeskategori. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 221.
  Galante Stockman, Carmen
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  "Bättre dåligt minne än dåliga minnen": Empatins avtagande effekter över tid.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att utifrån tidigare forskning (Hallén, 2007, 2008) undersöka konsekvenser av att känna empati. Genom en faktoriell inomgruppsdesign (2x2) besvarade 51 frisörer en enkät om hur de påverkas på kort och lång sikt av att känna empati med sina kunder. Resultaten visade att empati med någon som mår dåligt upplevdes leda till betydligt mer negativa effekter än empati med någon som mår bra, på både kort och lång sikt. Vidare upplevdes effekterna som mer intensiva på kort sikt än på lång, oavsett om individen man empatiserat med mått dåligt eller bra. En tänkbar förklaring till skillnaden över tid är att de emotioner vi specifikt erfar genom andra avtar på samma sätt såsom minnen av egna emotioner gör generellt.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 222.
  Gallagher, Megan
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Unga kvinnors mat- och motionsvanor i relation till moderns och familjens positiva påverkan2007Oppgave
  Abstract [sv]

  I dagens svenska samhälle är motion och matvanor aktuella ämnen. Forskning i ämnet har bedrivits med kvantitativ ansats där fokus ofta ligger på hälsoproblem som övervikt eller ätstörningar. I kontrast till fokuseringen på ohälsa syftar föreliggande studie till att undersöka uppkomsten av positiva hälsobeteenden genom att belysa moderspåverkan på sina döttrars mat och motionsvanor. Tidigare forskning har påvisat att modern har en betydande påverkan på dotterns hälsobeteenden genom att fungera som en modell samt genom socialisationsstrategier. Kvalitativa intervjuer genomfördes med nio unga kvinnor som alla motionerar regelbundet. Intervjuerna analyserades med meningskoncentrering. Resultatet visade att det finns en koppling mellan mor och dotters mat- och motionsvanor men att sambanden inte alltid upplevs så starka av döttrarna.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 223.
  Genschou, Anna-Karin
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Betydelsen av medarbetarens kön, kompetens och arbetsrelaterade self-efficacy för ledarens tillitsintention2007Oppgave
  Abstract [sv]

  Att delegera ansvar till sina medarbetare är närmast självklart i det moderna ledarskapet. Detta har lett till ett ökat behov av tillit mellan ledare och medarbetare. I en väl fungerande ledar-medarbetar-relation har medarbetarens tro på sin förmåga i arbetet – arbetsrelaterad self-efficacy – visat sig vara viktig. I föreliggande studie var syftet att undersöka betydelsen av medarbetarens arbetsrelaterade self-efficacy för ledarens tillitsintention. Avsikten var också att jämföra denna med betydelsen av medarbetarens objektiva kompetens, vilken traditionellt framhållits som viktig i tillitsbedömningar, samt medarbetarens kön. Deltagarna bestod av 44 ledare från ett industriföretag samt 28 ledare från ett vårdföretag. Resultatet visade en stark huvudeffekt av medarbetarens arbetsrelaterade self-efficacy. Detta talar för vikten av att investera i medarbetarnas personliga utveckling.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 224.
  Gonzalez, Therese
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Avslöjad av ditt kroppsspråk?: Kroppsspråkets betydelse vid bedömning av lögn2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom yrken som polis tullbevakare och säkerhetskontrollant är det av stor betydelse att kunna avgöra när en person ljuger eller talar sanning. Forskning har visat att personer som arbetar i dessa yrken såväl som studenter, tenderar att basera sin bedömning av lögn på stereotypa uppfattningar. Studiens syfte var att undersöka kroppsspråkets betydelse vid bedömning av lögn. Deltagare var 20 säkerhetskontrollanter, 6 tullbevakare, 31 poliser och 26 personer med övriga yrken varav 42 män. Deltagarna fick svara på en enkät om kroppsspråkets betydelse. Resultatet visar att deltagarna baserar sin bedömning på stereotypa uppfattningar om vad som indikerar lögn. Säkerhetskontrollanterna och tullbevakarna skattade sin egen förmåga att upptäcka en lögn högre än både poliser och övriga yrkesarbetare, och poliser svarade i större utsträckning att de tittade efter tecken utöver kroppsspråket i sin bedömning. Fler studier om vad som verkligen indikerar lögn är nödvändiga för att undvika bedömningar som baseras på stereotypa uppfattningar.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 225.
  Granberg, Charlotta
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Med dörren öppen för delaktighet: Når budskapet fram?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to try to get an overall image of how participation is constituted in the organization of AMA, a Human Service Organization (HSO) that is part of the Vasteras municipality.  With focus on mainly participation but also communication and leadership the goal was to find out more about how the governing parts of the organization was able to communicate and create participation amongst their employees. Did the message come across? Using a triangulation method including interviews, surveys and observation hopefully this question would be answered along with trying to depict an overall image of the participation within the organization. The results indicated that there were both differences as well as similarities between the employees and the management with regards to how they experienced participation. A surprising result was that the geographical location was found to have an impact on how the staff perceived participation. The employees that had the longest distance to their boss were the ones who didn’t feel that they participated as much within the organization.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Granberg, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Iskallt driv: Motivationsfaktorer inom elit damhockey2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Motivation är lika mycket en grundläggande förutsättning för en elitidrottares karriär som det är en svårtolkad upplevelse av känslor. Det saknas kunskap kring de säregna aspekter som påverkar förutsättningarna för en kvalitativt hög motivation specifikt inom damidrott. Denna studie syftade därför till att undersöka motivation inom svensk damhockey på elitnivå med ändamålet att få en bättre förståelse för motivation som drivkraft och de kringliggande faktorer som påverkar densamma. 16 spelare och 2 tränare deltog i studien. Skriftligen beskrivna svar bearbetades och analyserades genom meningskoncentrering vilket mynnade ut i sex centrala teman; mål, gemenskap, coaching, glädje, support och välmående. I resultatet redovisas dessa teman samt kringliggande aspekter som anses bidra till uppkomsten av motivation. Djupintervjuer genomfördes dessutom i syfte att lyfta fram ett fördjupande perspektiv i studien. Framtida forskning bör förslagsvis vidare undersöka specifika motivationsfaktorer inom damidrott i relation till rådande differenser mellan könen rörande ekonomiska såväl som professionella förutsättningar.

 • 227.
  Granlund, Mats
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Eriksson, Lilly
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Almqvist, Lena
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Luttropp, Agneta
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Björck-Åkesson, Eva
  Delaktighet: Sammanfattning av ett forskningsprojekt2004Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 228.
  Granlund, Mats
  et al.
  Högskolan i Jönköping.
  Wilder, Jenny
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Almqvist, Lena
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Severe, Multiple Disabilities2013Inngår i: The Oxford Handbook of Positive Psychology and Disability / [ed] Michael Wehmeyer, Oxford University Press, 2013, s. Kap. 28-Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 229.
  Granzell, Malin
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Vinblad, Kajsa
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Socialt stöd och arbetstillfredsställelse ur ett könsperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 230.
  Greijer, Heidi
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att nätshoppa en partner: Upplevelsen av kontaktsidor på internet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kontaktsidor på internet är idag ett accepterat sätt att träffa en partner. Väl medveten om att bli bedömd av andra skapas en profil, mer eller mindre överensstämmande med verkligheten, och sedan kan sållandet bland andras profiler börja. Genom en chattdialog bokas i bästa fall en träff. Studien syftade till att utforska upplevelsen av kontaktsidor och har studerats genom en kvalitativ webbenkät, spridd via sociala medier. I denna svarade 76 personer, 49 kvinnor, 26 män och en som identifierade sig som annat kön, på öppna frågor om sin upplevelse. Resultatet visade att ensamhet, nyfikenhet, bekräftelsebehov och att träffa någon var motivet för att registrera sig. Andra upplevdes oseriösa och ytliga och utseenden bedömdes. Chattdialoger uppfattades andefattiga och sexantydningar upprörde. Diskrepansen mellan nätpersonan och personen i verkligheten förundrade. Svaren belyste ett utbrett konsumtionsbeteende som gav signaler om att människor ständigt var på jakt efter något bättre.

 • 231.
  Grundström, Jenny
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Positiv affekt kan predicera anställdas arbetsprestationer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det har ofta antagits att en anställd är lycklig därför att han eller hon är framgångsrik. Det finns dock studier som stödjer den alternativa hypotesen, nämligen att lycka är en anledning till varför vissa anställda är mer framgångsrika än andra. Denna studie syftar till att undersöka huruvida lyckliga anställda är mer produktiva och framgångsrika än mindre lyckliga anställda. Det genom att undersöka om personligt disponerad positiv affekt (TPA) kan predicera arbetsprestationer. Deltagarna var 98 anställda, varav 60 kvinnor, som rekryterats från sex organisationer. Resultaten gav stöd åt undersökningens samtliga hypoteser och kan därmed indikera att anställda med högre TPA presterar bättre, har högre lön och mer socialt stöd från arbetskamrater och chefer. Detta betyder att TPA kan leda till gynnsamma resultat för såväl den anställda som för organisationen och att lyckliga anställda kan antas vara mer produktiva och framgångsrika än sina mindre lyckliga arbetskamrater.

  Fulltekst (pdf)
  Positiv affekt kan predicera anställdas arbetsprestationer
 • 232.
  Gullberg, Louise
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Lindberg, Pernilla
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Gymnasieungdomars bedömningar av en person som förtalar genom sociala nätverk2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sociala bedömningar gör människor dagligen. Det klassiska sättet att studera attribution har varit att dela upp beteendet i inre och yttre orsaker. Informationsmängden påverkar bedömningen och kan spegla stereotypiska uppfattningar. Normer finns överallt i samhället och påverkar sociala bedömningar. Studiens syfte var att se hur gymnasieungdomar bedömer en människa som förtalar en annan människa. Urvalet var gymnasieungdomar där 119 deltagare, varav 61 män, deltog. Egenkonstruerad vinjettenkät utformades i fyra varianter där förövaren och offrets kön manipulerades. Enkäten avsåg att mäta studiens tre beroendevariablerna, vilka var personlighetsdeterminerad, försvarbarhet och handlingens allvarlighetsgrad. Ett resultat visade att manliga deltagare uppfattade det allvarligare att förtala en man än en kvinna. Detta ger stöd åt en av studiens hypoteser. Studiens resterande hypoteser fick inte stöd. I diskussionsdelen diskuteras studiens resultat och hypoteser samt styrkor, svagheter och förslag till förbättringar och framtida forskning behandlas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 233.
  Gustafson, Karin
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Hjertquist, Annika
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Sambandet mellan socialt stöd och känsla av sammanhang hos svenska och japanska studenter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat samband mellan socialt stöd och graden av känsla av sammanhang (KASAM), samt att upplevelsen av socialt stöd och hälsa kan skilja sig mellan olika kulturella kontexter. Syftet var att undersöka kulturella skillnader, mellan en individualistisk och kollektivistisk kultur, i sambandet mellan socialt stöd och graden av KASAM. I enkätundersökningen deltog 95 svenska och 92 japanska studenter. Resultatet visade att det fanns ett positivt samband mellan socialt stöd och graden av KASAM. Vidare hade svenska studenter med högt socialt stöd högre grad av KASAM än japanska studenter med högt socialt stöd. Undersökningen visade även att det fanns könsskillnader. Resultatet diskuteras utifrån de skillnader som hittats mellan svenska och japanska studenter.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 234.
  Gustafsson, Angelica
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Jason, Malin
  Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap.
  Gymnasieungdomars identifiering med den egna sexuella läggningen: Självkänsla, nära socialt stöd, ifrågasättande2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under ungdomsåren sker stora förändringar, både fysiskt och psykiskt. Utforskandet av sexualiteten blir mer aktuell och den sexuella identiteten och den sexuella läggningen kan genomgå förändringar. Viktiga aspekter för att identifiera sig med den sexuella läggningen anses av vissa forskare vara självkänsla, nära socialt stöd och ifrågasättande. Syftet med denna studie är att finna svar på hur mönster av dessa faktorer kan påverka den sexuella identiteten bland gymnasieungdomar. Studien genomfördes med en kvantitativ ansats. En klusteranalys genomfördes för att söka svar på vilka mönster som ökar sannolikheten för att ungdomarna skall identifiera sig med sin egna sexuella läggning. Studien fann att den faktor i mönstret som följer identifiering med den egna sexuella läggningen är självkänsla.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 235.
  Gustafsson, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ohälsa och stress bland timanställda ungdomar: Om betydelsen av socialt stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under 2014 utgjorde timanställningar 23.4% av Sveriges befolkning och är den vanligaste typen av tidsbegränsad anställning. Syftet med den här studien är att undersöka ohälsa och stress bland timanställda ungdomar och om betydelsen av socialt stöd. Denna studie baserades på nio intervjuer med timanställda individer i åldrarna 21-28. Intervjupersonerna berättade om händelser där de upplevde stress, hur deras kropp reagerade, hur deras boendesituation såg ut etc. De temana som framkom under intervjuerna var stressframkallande situationer,  olika stressreaktioner (emotionella och kroppsliga) och socialt stöd. Resultatet visade att alla respondenter upplever stress i sitt arbete, många pga arbetstiderna och den ekonomiska osäkerheten. Diskussionen tar vid att något bör göras för de timanställdas villkor och hur det sociala stödet kan öka på arbetsplatsen. För att motverka stress är det viktigt med känslomässigt stöd i form av bland annat omsorg vilket respondenterna får av familj och partner.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Gustafsson, Carolina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Schiemann, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Personalarbete som främjar arbetstrivsel och prestation: Aktiva insatser på ett kommunalt företag2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Människor spenderar mycket tid på arbetet, därför är det viktigt att vi trivs där. Forskning har visat ett samband mellan delaktighet och prestationer, samt att tillitsbaserade relationer och tydliga strukturer främjar arbetstrivsel. Syftet med undersökningen var att studera hur arbetstrivsel upprätthålls på ett företag som fått erkännande för sin arbetstrivsel, samt hur prestationen påverkas bland medarbetarna. Det undersöktes även om medarbetare och ledning delade upplevelse av arbetstrivsel och upprätthållandet av den. Deltagarna var åtta kvinnor och fyra män, varav fem medarbetare och sju ledande befattningshavare. Semistrukturerade intervjuguider användes, som transkriberades och meningskoncentrerades. Resultatet visade att sju av åtta teman överensstämde mellan ledning och medarbetare, slutsatsen blev därför att ledning och medarbetare delade uppfattning om arbetstrivsel och upprätthållandet av den. Temana representerar insatser för skapandet och bevarandet av arbetstrivsel. Undersökningen hoppas kunna bidra med underlag för insatser som kan implementeras i andra organisationer för ökad arbetstrivsel och på sikt ökad prestation.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 237.
  Gustafsson, Emma
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap. Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Johansson, Emma
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap. Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Inverkan av etnicitet och brottstyp på skuldbeläggning och återfallsrisk hos gärningsmän*2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stereotyper är starkt förenklade, känslomässigt laddade mentala representationer om personer som tillhör en viss grupp, som i sin tur kan generera fördomar. Studien undersökte huruvida svenskar och invandrare bedöms olika vid samma brottstyp. Det predicerades att invandrare skulle bedömas mer negativt, bedömas vara mer sannolika att återfalla i brott, samt rekommenderas längre straff än svenskar. Dessutom skulle män bedöma gärningsmännen mer positivt. 85 deltagare bedömde en av fyra varianter av en brottsbeskrivning där förövarens etnicitet samt brottstyp manipulerades. Resultaten visade att invandrare upplevdes mer negativt samt rekommenderades längre straff. Deltagarna upplevde även den skandinaviske mannen som snällare. Detta indikerar att det föreligger en ökad risk för invandrare att dömas annorlunda än svenskar vilket borde vara ett observandum för hela rättssystemet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 238.
  Gustafsson, Erik
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ploghed, Jonna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Vad påverkar det fundamentala attributionsfelet?: Kan det vara strävan efter ett konsekvent tänkande?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fundamentala attributionsfelet innebär ofta att situationens påverkan underskattas. Den här studien undersökte om strävan efter konsekvent tänkande bidrar till att Fundamentala attributionsfel begås. Fyra frågeställningar undersöktes, a) om strävan för konsekvent tänkande bidrog till att FAF begås, b) Skillnad mellan hur Positiva och Negativa handlingar bedömdes. Samt c) köns- och d) åldersskillnader för begreppen Fundamentala attributionsfelet (FAF) och strävan efter ett konsekvent tänkande (PFC). Den kvantitativa studien bestod av frågor som mätte FAF samt PFC. Den besvarades av 106 kvinnor och 68 män från en svensk högskola. Kvinnor verkar begå FAF i högre utsträckning än män. Regressionsanalyser visade att kön och ålder, men inte PFC påverkar människors attributioner. Variansanalys visade interaktion mellan PFC och kön, mäns attributionsfel ökar med en strävan efter konsekvent tänkande, men tvärtom för kvinnor.  Möjliga påverkansfaktorer diskuterades som positiva och negativa handlingar och könsskillnader, men även om empati skulle kunna ha en påverkan på bedömningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Gustafsson, Malin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Therese, Lange
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Kan föreställningen av att vara osårbar öka risken för att bli manipulerad?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att individer tenderar se sig själva mindre sårbara än genomsnittet, vilket gör att man utsätter sig själv för ett stort risktagande. Syftet med studien var att undersöka om de individer som ser sig mindre sårbara än andra är de som påverkas av reklam och manipulation. I undersökningen deltog 183 studenter, 122 kvinnor och 61 män. Tre olika mätinstrument kombinerades i en enkät. En reklamannons med tillhörande frågor, utarbetad i samarbete med en reklambyrå, ett instrument som mätte en individs Need for Cognition samt ett tredje för att mäta hur sårbar personen såg sig i jämförelse med genomsnittet. Våra hypoteser fick inte stöd men vi lyckades påvisa att det förekom en illusion av osårbarhet och en tredjepersoneffekt bland deltagarna. Förhoppningen är att framtida forskning lyckas ta fram ett mer effektivt mätinstrument som kan visa att illusionen av osårbarhet kan öka en individs manipulationsrisk.

  Fulltekst (pdf)
  CuppsatsMalinGustafssonochThereseLange
 • 240.
  Gustafsson, Marlene
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Hedman, Helena
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Inverkan av ingrupp och utgrupp på attityden till att vittna2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På samma sätt som saker och ting kategoriseras, grupperar sig människor till ”vi” och ”dem”. Tidigare forskning har visat att både en gärningsman och ett vittnes etniska ursprung har avgörande betydelse för hur en gärningsman bedöms vid ett brott. Denna studie undersökte om deltagarnas och gärningsmannens etniska ursprung inverkade på attityden till att vittna vid ett brott. Studien var en kvasiexperimentell enkätundersökning där sammanlagt 166 skolelever i årskurs 9, varav 81 av utländskt ursprung fick besvara påståenden utifrån en fiktiv berättelse då gärningsmannens etnicitet manipulerades. Ingen skillnad kunde påvisas mellan de olika etniska gruppernas attityd till att vittna beroende på gärningsmannens etnicitet. Dock påvisades en skillnad mellan de olika etniska gruppernas attityd till att vittna oberoende gärningsmannens etnicitet. Således gav hypoteserna inget stöd. Resultatet kan bero på att skoleleverna i studien kom från heterogena skolor, och på så vis kunnat utveckla en social samhörighet med varandra.

  Fulltekst (pdf)
  Inverkan av ingrupp och utgrupp på attityden till att vittna
 • 241.
  Gustavsson, Martina
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  ”Vad hände med personlighetstesten?”

  En kartläggning av vilka urvalsmetoder rekryterare lägger vikt på

  Martina Gustavsson

  Att finna rätt man till rätt plats innebär att hantera mänskliga resurser med bra metoder för att identifiera rätt medarbetare. För att undersöka vilka urvalsmetoder rekryterare lägger vikt på genomfördes en enkätundersökning med 43 rekryterare. Resultatet visade att rekryterarna lade mest vikt på intervju som användes av en stor andel rekryterare i deras bedömning av arbetssökande medan minst vikt lades på test som användes av en måttlig andel. Resultatet visade en diskrepans mellan hur viktiga rekryterarna sade att personliga egenskaper var och vilken vikt de lade vid test. En signifikant skillnad kunde påvisas, då rekryterare anställda vid stora företag lade större vikt på personliga egenskaper än de anställda vid mellanstora företag.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 242.
  Haanpää, Mathilda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Torresan Bergsell, Helena
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Attityder till ledarskap: Effekten av chefens kön och etnicitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kön och etnicitet är två centrala variabler vid diskriminering på arbetsplatsen. Dock finns en dubbelsidighet i attityder till ledare där å ena sidan forskning visar på att den västerländska mannen ses som den självklara ledaren samtidigt som det pekar mot att det inte finns någon skillnad i ledarskap i avseende på kön och etnicitet. Studien undersökte attityder till ledarskap beroende på kön och etnicitet utifrån tre hypoteser. I studien deltog 158 högskolestudenter, varav 59 män och 99 kvinnor med en medelålder på 22.28 år. Deltagarna besvarade en enkät som bestod av frågor från the Empowering Leadersip Questionnaire (ELQ) och Motivation To Controll Prejudice-scale (MTCP). Materialet analyserades med en korrelationsanalys och sex envägs variansanalyser för beroende mätningar. Resultatet visade på att den svenska kvinnan skattades bäst utifrån ELQ skalan. Slutsatsen drogs att kvinnor skattades bäst men att det inte råder någon statistisk skillnad i avseende på etnicitet.

  Fulltekst (pdf)
  C-uppsats_mathilda_helena_2014
 • 243.
  Haarala, Karin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Gladh, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Är den psykosociala arbetsmiljön associerad med avund?: En studie på kvinnodominerade arbetsplatser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Avund bland anställda är en negativ emotion som drivs av att anställda jämför sina kvaliteter och prestationer med varandra. Syftet med studien var att undersöka om känslor av avund, såväl att avundas som att bli avundad, är associerade med uppfattningar om psykosociala faktorer på kvinnodominerade arbetsplatser. Undersökningens deltagare bestod av 127 kvinnor inom vårdsektorn i Mellansverige. Deltagarnas uppfattningar om psykosociala faktorer i arbetslivet mättes med mätinstrumentet QPSnordic. Deltagarna fick även besvara åtta påståenden ur Workplace envy som mäter två dimensioner av avund. Studiens resultat visade att flera faktorer i den psykosociala arbetsmiljön är associerade med avund. Att vara avundad på arbetet kan höja arbetstillfredsställelsen medan att avundas en kollega kan minska motivationen och sänka skickligheten att utföra sitt arbete, då relationer kan påverkas negativt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 244.
  Haettman, Sofie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kärvås, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Gymnasieungdomars emotionella bemästringsstrategier i relation till upplevd ångest och självkänsla2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ökade krav i skolan kan leda till större behov för gymnasieungdomar att öka sin förmåga till bemästring. Detta tydliggör behovet av att undersöka gymnasieungdomars emotionella bemästringsstrategier. Studien undersökte gymnasieungdomars emotionella bearbetning och emotionella uttryck i relation till upplevd ångest och självkänsla samt om det förelåg könsskillnader. En enkätundersökning innehållande mätinstrumenten Emotional approach coping scale, Rosenberg self-esteem scale samt delar av Hospital anxiety and depression scale genomfördes vid tre gymnasieskolor med 272 deltagare varav 134 män. Resultatet visade att positiva samband förelåg mellan emotionell bearbetning och upplevd ångest, samt mellan emotionella uttryck och upplevd självkänsla. Kön var den starkaste prediktorn gällande självkänsla och ångest; kvinnor uppvisade en lägre självkänsla och en högre ångest.Studien bidrar med nya kunskaper kring gymnasieungdomars emotionella bemästringsstrategier avseende självkänsla och ångest, vilket kan lyfta fram diskussionen om gymnasieungdomars olika förmåga till bemästringsstrategier.  

   

  Keywords: emotional approach coping, self-esteem, anxiety, high school students, gender differences

  Fulltekst (pdf)
  Gymnasieungdomars emotionella bemästringsstrategier i relation till upplevd ångest och självkänsla
 • 245.
  Hagberg, Cecilia
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Empati för personer som utsatts för våld inom förhållanden2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Personens egen erfarenhet samt subjekts/objektssyn och ansvarsyn har visats vara viktiga förklaringsfaktorer till empati för en annan. Den här studien undersökte huruvida empati har samband med empatisörens egna erfarenheter, tillskrivet ansvar och subjekts/objektssyn samt hur en person som blir utsatt för våld i sitt förhållande upplevs av andra. En enkätundersökning utfördes på fyra gymnasieklasser där eleverna läste en fiktiv berättelse om en kvinna som blir utsatt för våld i sitt förhållande. De besvarade frågor om deras upplevelse av kvinnan samt deras erfarenhet av våld. Resultatet av studien behandlades främst kvalitativt, men också genom statistiska analyser. Studien fann inte något samband mellan empati och tidigare erfarenhet men ett samband framträdde mellan empati och ansvarssyn samt empati och subjektssyn.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 246.
  Hagman, Elin
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Delaktighet i vardagssysslor för personer med lindrig utvecklingsstörning: - utifrån ett personalperspektiv2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Delaktighet är ett multidimensionellt fenomen som gynnas av ett flertal faktorer, främst positiva personegenskaper och underlättande faktorer i miljön. Syftet med studien var att undersöka hur vårdare på en gruppbostad för vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning uppfattar samt menar sig skapa förutsättningar för brukarnas delaktighet i fritid, mathållning, städ/tvätt och ekonomi. Studien genomfördes med hjälp av 6 individuella intervjuer med halvstrukturerade frågor. Resultatet visade att vårdarna uppfattar brukarnas delaktighet i sin fritid som stor, då självbestämmandet och engagemanget är stort. I mathållningen har brukarna självbestämmande, men de väljer att inte vara delaktiga. Brukarna är delaktiga i städ/tvätt, men engagemanget saknas och i ekonomin har brukarna en mindre delaktighet, på grund av att de har god man. Vårdarna skapar förutsättningar för delaktighet genom att ge brukarna valmöjligheter. Undersökningen har förhoppningsvis bidragit med kunskap för personal som arbetar med personer med funktionshinder. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 247.
  Hallin, Henning
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Stenman, Emil
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Relationen mellan personlighet, känsla av sammanhang, politiskt intresse och politisk inriktning bland högskolestudenter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Personlighet påverkar många livsaspekter. Tidigare forskning har visat att politik är en av dessa aspekter. Forskning inom området har konstaterat ett samband mellan personlighet och riktningen av personers politiska orientering samt mellan personlighet och Känsla av sammanhang (KASAM). Däremot fanns en forskningslucka kring relationen mellan KASAM och politik. Syftet med denna studie var att undersöka relationen som de fem grundläggande personlighetsdimensionerna och KASAM har till Politiskt intresse samt Politisk inriktning, men även relationen mellan personlighetsdimensionerna och KASAM. Hundrafemtiofem studenter deltog varav 37 män. Datainsamling gjordes via enkät, som bestod av BFI-44, SOC-13 samt självrapportering av Politiskt intresse och inriktning. Databearbetningen skedde via korrelationsanalys samt regressionsanalys. Studiens resultat visade att personlighet hade ett samband med politik samt KASAM och att KASAM hade ett samband med en högerorienterad politisk inriktning. Eftersom relationen mellan KASAM och politik var relativt outforskad kan resultatet av denna studie ses som ett intressant ämne för framtida forskning.

  Fulltekst (pdf)
  Relationen mellan personlighet, känsla av sammanhang, politiskt intresse och politisk inriktning bland högskolestudenter
 • 248.
  Hallin, Kajsa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Svensson, Josefine
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Attityder gentemot psykisk ohälsa: Högskolestudenters uppfattningar om personer med psykisk ohälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stigmatisering av personer som lider av psykisk ohälsa förekommer i dagens samhälle och måste motverkas. Syftet var att undersöka om attityder gentemot personer med psykisk ohälsa skiljer sig åt inom olika utbildningar på högskolenivå. Frågeställningarna undersökte om kön, ålder, programtillhörighet (människo-inriktat, tekniskt), tidigare erfarenhet av kontakt med personer med psykisk ohälsa, tidigare kunskaper om psykisk ohälsa och studenternas eget psykiska mående bidrog till deras attityder. 113 studenter, varav 89 kvinnor svarade på en enkät med bakgrundsfrågor samt skalor som mäter generell hälsa, upplevd stress och inställning till personer med psykisk ohälsa. Det fanns ett signifikant samband som visade att ju äldre studenterna var desto mer negativ inställning till samhällsbaserade psykiatri hade de. För övrigt hittades inga signifikanta samband mellan attityder och övriga faktorer. Studien kunde gynnats av ett större urval, där tekniska och människo-inriktade utbildningar var lika representerade.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 249.
  Hallvars, Linda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Slightam, Jenny
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Sambandet mellan emotionell misshandel, grad av självkänsla och riskbeteende hos unga kvinnor2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 250.
  Hallén, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  "Det som inte dödar stärker": Tidsperspektivets betydelse för effekter av att känna empati2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En tidigare studie har visat att negativa effekter av att känna empati är övervägande på kort sikt medan positiva effekter är övervägande på lång sikt, gällande psykiatripersonal. Med den aktuella studien avsågs att undersöka huruvida liknande tendenser finns hos en generell population. 253 högskolestudenter deltog, och i en mellangruppsdesign besvarade hälften en enkät belysande upplevelser på kort sikt medan den andra hälften besvarade en likadan enkät belysande upplevelser på lång sikt. Resultatet visade att empati har olika effekter beroende på tidsperspektivet även för människor generellt, i form av mer positiva effekter på lång sikt. Denna effekt återfanns bland såväl kvinnor som män, och bland yngre såväl som äldre. En tänkbar förklaring är att intrycket blir ett annat med tidsmässig distans.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
2345678 201 - 250 of 689
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf