mdh.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 886
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Ekermo Karlsson, Tomas
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Stridande män och stödjande kvinnor: En diskursanalytisk studie över Försvarsmaktens rekryteringsmaterial2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2012 formulerade Försvarsmakten ett styrdokument över det interna jämställd- och jämlikhetsarbetet inom organisationen och dess personalstyrka. Kvinnor har under lång tid varit underrepresenterade i allmänhet och befattningsmässigt segregerade från män inom myndigheten. I dokumentet klargörs att diskriminering och missgynnande behandling av personalen aldrig kan vara tillåten, att Försvarsmakten ser sig själv som normgivare inom jämställdhetsområdet och att personalsammansättningen ska spegla det svenska samhället. Försvarsmakten formulerar därmed en önskan om ökad mångfald bland sin personal.

  Mellan åren 2012 och 2014 har det inte uppvisats någon förändring av den interna personalsegregationen. Kvinnor och människor av annan etnisk härkomst utför fortfarande samma andel av personalstyrkan i stort, och är fortfarande i hög grad exkluderade från många positioner och befattningar.

  Utgångspunkten för den här studien är att en del av orsaken till denna personalproblematik står att finna redan i rekryteringsskedet, i det material som myndigheten använder för att attrahera framtida medarbetare. Syftet är därför att identifiera hur Försvarsmaktens rekryteringsmaterial väljer att framställa kvinnor och människor av annan etnisk härkomst gentemot hur man väljer att framställa svenska män.

  Det empiriska materialet består av de fem broschyrerna 1000 möjligheter, Hårt och mjukt, Med omedelbar verkan, Vägen in och Värt att försvara. Dessa har granskats såväl textuellt som visuellt med diskursanalytisk metod.

  Studien har kommit fram till att Försvarsmaktens rekryteringsmaterial bär på ett diskursivt budskap där män och kvinnor har skilda ansvars- och kompetensområden inom myndigheten. Kvinnor ses som önskvärda medarbetare men bär på skiftande egenskaper och passar därmed bäst i andra befattningar än män. Beträffande människor av annan etnisk härkomst har studien inte funnit något entydigt diskursivt budskap.

 • 202.
  Ekermo, Mats
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Beckman, Linda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Det räcker inte med en bra idé: Utvärdering av Sveriges Kommuner och Landstings metodutvecklingsarbete med case management för människor med dubbla diagnoser2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Våren 2005 gick Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut med en intresseanmälan till landets kommuner och landsting att delta i ett metodutvecklingsarbete. Tre regioner med tillhörande landsting och kommuner deltog i projektet. Utvecklingsarbetet var inriktat på målgruppen människor med svåra psykiska problem och samtidigt missbruk, s.k. dubbeldiagnoser eller samsjuklighet. Metoden som skulle införas var case management, en teambaserad behandlingsmodell med en s.k. case manager som spindeln i nätet. Utvärderingen har följt implemente­ringen med ett brett upplägg och genomförts i två steg. I en delrapport våren 2007 ”Att utbilda vävare och bygga vävstolar samtidigt” sum­merades processen och dittills uppnådda resultat. Delrapportens titel visar på ett komplext projekt där många delar måste komma på plats för att det nya arbetssättet ska kunna tillämpas. I denna slutrapport görs en samlad analys och bedömning av implementeringen och upp­nådda resultat fram till våren 2008. Slutrapportens titel ”Det räcker inte med en bra idé” vill rikta uppmärksamheten på implementeringsproblematiken i projektet. Utöver case management utgörs utvärderingens teoretiska perspektiv av implementeringsteori.

 • 203.
  Ekermo, Mats
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Svensson, Roland
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Hur har de mobila omvårdnadsteamen påverkat användningen av psykiatrisk slutenvård?: Rapport från ett utvecklingsarbete i Landstinget Sörmland. Delrapport 3.2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är den tredje delrapporten i projektet "Utvärdering av mobila omvårdnadsteam  inom psykiatrin i södra och västra Sörmland".  I rapporten redovisas i vilken utsträckning omvårdnadsteamen mål om minskad psykiatrisk slutenvård har uppnåtts, vad som går att utläsa efter två års verksamhet. 

  Rapporten bygger på patientstatistik hämtad från patientdatabasen och på information från ärendeblad som upprättats av omvårdnadsteamen när patienter anslutits. Rapporten riktar sig i första hand till de som direkt berörs av det pågående utvecklingsarbetet med mobila omvårdnadsteam inom psykiatrin i Landstinget Sörmland.

 • 204.
  Ekermo, Mats
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Svensson, Roland
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Mobila omvårdnadsteam inom psykiatrin: Rapport från ett utvecklingsarbete i Landstinget Sörmland. Delrapport 1.2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är den första delrapporten i projektet ”Utvärdering av mobila omvårdnadsteam inom psykiatrin i södra och västra Sörmland”. I rapporten redovisas data som belyser utvecklingen av de mobila omvårdnadsteamen under det första verksamhetsåret, 2014.

  Huvudsakligen bygger rapporten på intervjuer med omvårdnadsteamens personal och patientstatistik hämtad från patientdatabasen och från journalhandlingar. Rapporten riktar sig i första hand till de som direkt berörs av det pågående utvecklingsarbetet med mobila omvårdnadsteam inom psykiatrin i Landstinget Sörmland.

 • 205.
  Ekermo, Mats
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Svensson, Roland
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Patienters och närståendes erfarenheter av de psykiatriska omvårdnadsteamen: Rapport från ett utvecklingsarbete i Landstinget Sörmland. Delrapport 4.2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är den fjärde delrapporten i projektet "Utvärdering av mobila omvårdnadsteam inom psykiatrin i södra och västra Sörmland". I rapporten redovisas patienters och närståendes erfarenheter av omvårdnadsteamen och syn på verksamhetsidén med psykiatrisk vård och stöd i hemmet som alternativ till inläggning i slutenvården. 

  Rapporten bygger på intervjuer med 18 patienter som varit anslutna till omvårdnadsteamen och sju närstående. Rapporten riktar sig i första hand till de som direkt berörs av det pågående utvecklingsarbetet med mobila omvårdnadsteam inom psykiatrin i Landstinget Sörmland.

 • 206.
  Ekermo, Mats
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Svensson, Roland
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Vårdgrannarnas perspektiv på de psykiatriska omvårdnadsteamen: Rapport från ett utvecklingsarbete i Landstinget Sörmland. Delrapport 2.2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är den andra delrapporten i projektet "Utvärdering av mobila omvårdnadsteam inom psykiatrin i södra och västra Sörmland". I rapporten redovisas vårdgrannarnas; de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna, akut- och  slutenvården inom landstinget samt den kommunala socialpsykiatrins erfarenheter av omvårdnadsteamens arbete.

  Utvärderingen bygger på enkäter och intervjuer med olika personalgrupper. Rapporten riktar sig i första hand till de som direkt berörs av det pågående utvecklingsarbetet med mobila omvårdnadsteam inom psykiatrin i Landstinget Sörmland. 

 • 207.
  Ekermo, Mats
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Zovko, Davor
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Att utbilda vävare och bygga vävstolar samtidigt: Utvärdering av Sveriges kommuners och landstings metodutvecklingsarbete med case management för människor med dubbla diagnoser2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under hösten 2005 inledde Sveriges Kommuner och Landsting ett metodutvecklingsarbete inriktat på målgruppen människor med så kallade dubbeldiagnoser eller samsjuklighet, det vill säga svåra psykiska problem och missbruk. Metoden som skulle införas i tre landsting med samarbetande kommuner var case management, en teambaserad behandlingsmodell med en så kallad case manager som spindeln i nätet. Denna rapport utgör en delrapport i en utvärdering av metodutvecklingsarbetet och summerar processen och uppnådda resultat fram till årsslutet 2006. Förutom teoribildning om case management och implementerings- och programteori skildrar rapporten både klienters och case managers egna erfarenheter av det nya arbetssättet. Rapporten belyser de parallella processer som arbetet med att utveckla och implementera case management innebär: samtidigt med utbildningen av case managers behöver strukturer byggas för samverkan mellan socialtjänsten, psykiatrin, beroendevården med flera organisationer, vilket krävs för att metoden ska fungera.

 • 208.
  Eklund, Helena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nilsen, Sofia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  De osynliga barnen: En kvalitativ studie om arbetet med unga omsorgsgivare utifrån professionellas perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Young carers are a hidden group in the social society. Studies show that children who hasparents with an addiction problem and/or mental health issues, often take a bigresponsibility in the home which can lead to negative consequences through childrens life.The purpose of this study was therefore to investigate how professional work with youngcarers look like in a middlesized city in the middle of Sweden in families where there isaddictionproblems and/or mental health issues. The study was conducted with a qualitativeapproach with help of semi-structured interviews, were five employees working for the city ofchoice were interviewed. The empirical material which the interviews resulted in, wereanalyzed with the help of relevant concepts which are being brought up bychildhoodsociology. The result confirms that young carers are a hidden group, and that thereis no preventing and supporting work specifically for young carers as the one that can be seeninternationally. On the other hand might young carers be included in the support that the cityoffers to all children. The study also gives suggestions on a combination of participation andcaring in the work with young carers.

 • 209. Ekstrand, Per
  et al.
  Kumpula, Esa
  Om sportens betydelse för manliga relationer i vården2010In: Norma, ISSN 1890-2138, E-ISSN 1890-2146, Vol. 05, no 1, p. 60-73Article in journal (Refereed)
 • 210.
  El Masoudi, Kenza
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Berglind, Annica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ”Det beror ju mycket på hur jag är. Gör jag fel där kanske inte jag får ut det bästa av dig som jag ska rekrytera.": Rekryterarnas upplevelse av interaktionen i en arbetsintervju2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 211.
  Elbertsdotter, Sofie
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Karlsson, Fredrik
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Att leva utanför normen: En kvalitativ studie om utanförskap och avvikelse2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Denna studie behandlar fenomenet avvikare och avvikande beteende. Den syftar till att vinna ökad förståelse i hur det kan upplevas att leva utanför normen, ett liv som stämplad av samhället som en avvikare. Studien koncentreras till människor som upplevt detta fenomen genom att bryta mot Sveriges lagar och som har klassats av samhället som missbrukare eller kriminella. Undersökningen genomfördes enligt fenomenologisk metod och resultaten baseras på de utsagor som delgivits oss genom djupintervjuer med åtta stycken respondenter. Intervjuerna har baserats på tematiskt strukturerade frågor för att hålla samtalet kring syftet.  Dessa respondenter utgörs av ett strategiskt urval och har funnits i två olika idella organisationer som arbetar stödjande för människor med ett förflutet inom missbruk och kriminalitet. Resultatet består i sex olika teman som beskriver det karaktäristiska i upplevelsen av detta fenomen. Dessa teman är: Villkor under uppväxten, det "normala", Resurser och krav, Gemenskap och tillhörighet, Utanförskap och yttre attribut och Självkänsla. Ett av dessa teman utgör en möjlig essens och handlar om resurser och krav kring de möjligheter till hjälp som Sverige erbjuder människor med denna typ av problematik. Hjälp som finns men inte fördelas rätt.

 • 212.
  Eldnatt, Frida
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Inifrån den svarta lackbubblan: Formell teori om samspelet på en svensk fetischklubb2007Student thesis
  Abstract [sv]

  Fetischism, främst sadomasochism, kan utifrån sett gå emot våra föreställningar om en sund och frisk sexualitet, eftersom den innefattar smärta och förnedring och för att den i klubbmiljö innefattar fler än två personer. Den tidigare forskningen fokuserar främst på den enskilde fetischisten och misslyckas att ge en enhetlig bild av hur fetischistiska samspel upplevs inifrån. Denna undersökning granskar därför en svensk fetischklubb genom observationer på klubbkvällar och intervjuer med deltagare. Syftet är att ge en bild av hur det fetischistiska samspelet upplevs ur ett inifrånperspektiv, med fokus på upplevda problematiker. Med hjälp av Grundad Teori framarbetas en kartläggning av motiv, upplevelserum, interaktion och förhållningssätt, tankar om moral och upplevda problemområden i den undersökta fetischklubben. Här framgår att fetischklubbsdeltagarna anser sig ha funnit ett samspel av givande och tagande, där de är bemyndigade på ett sätt de annars inte är. Det deltagarna eftersträvar är även andra former av bemyndigande: av den egna individen, av den fetischistiska världen, mellan fetischdeltagare och mellan grupper.

  I diskussionen utgår författaren från Howard Beckers avvikar- och stämplingsteori och Erving Goffmans vördnad och skick. Föreningen tycks ha en god gemenskap men står ändå på en skakig grund och riskerar att krascha vid för stora yttre påtryckningar. Här framkommer att fetischdeltagarna stöter på problem med bemyndigandet då de försöker ”gömma” sig från omvärlden, samtidigt som de vill få acceptans och bemyndigande från densamma.

 • 213.
  Eldnatt, Frida
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Lidelsefullt lidande: En problematisering av njutningens och smärtans dikotomi2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Smärta har en historisk tradition av att uppfattats som njutningens motsats. Smärtans ställning som alltigenom negativ ses ofta som en ”sanning” som inte kan motsägas. Dock finns det individer som njuter av smärta på ett sexuellt plan, så kallade masochister. I denna studie undersöker författaren hur masochisterna själva beskriver relationen mellan smärta och njutning. Den tidigare forskningen fokuserar mestadels på den dominante partens problematiker och upplevelser i en sadomasochistisk situation och utelämnar därmed masochistens syn på smärta, njutning och risker.

  Genom att använda sig av Grundad Teori försöker författaren att förutsättningslöst kartlägga den masochistiska upplevelsen av smärta och njutning och utarbetar en teori om masochistens syn på sin egen avvikelse och utveckling, på förstärkning av känsla och den personliga förhöjningen och känslan av att befinna sig i ett ”tillstånd” i den masochistiska leken, den fullständiga tilltron till partnern och på den ömsesidiga kommunikationen, de egna avvägningarna och gränsdragningarna och hur de ser njutning och smärta som i symbios. Alla dessa aspekter leder fram till en känsla av frihet. I diskussionen används Mays teorier om frihet och öde tillsammans med Eberhards teorier om riskbedömningar, vilka bägge innefattar tankar kring ”negativa” förnimmelser som ångest, rädsla och vrede.

  Det blir klart att alla negativa förnimmelser har både ”skadliga” och ”normala” former. Det masochisterna upplever i leken är en form av ”normal smärta” som inte har några negativa beståndsdelar utan som fungerar som en utvecklingsmekanik och en språngbräda för att uppnå frihet.

 • 214.
  Eliasi, Sabrina
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Ung, kvinna och högskoleutbildad: En studie om sex högskoleutbildade kvinnors upplevelser och tankar om sin etableringsprocess på arbetsmarknaden2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Högskoleutbildade individer möter idag en arbetsmarknad med ständiga omställningar, en arbetsmarknad som på detta vis utgör en oförutsebar och otrygg framtid för många ur denna samhällsgrupp. Kvinnor som vid avslutade studier och inträde till arbetsmarknaden hunnit komma upp i barnafödande ålder anses löpa större risk för arbetslöshet och deltidsarbete. För att få en mer verklighetsnära bild av fenomenet bestämde jag mig för att skriva min C-uppsats inom detta ämnesområde. Studieobjekten består av sex högskoleutbildade, nyutexaminerade kvinnor i åldrarna 25 till 35 och den tillämpade datainsamlingsmetoden är intervjuer. Syftet med studien är att genom tolkningar av dessa kvinnors berättelser upptäcka om det kan urskiljas några mönster som kan indikera på att dessa kvinnor, p g a sitt kön, sin ålder och sociala position har haft det tufft, jämfört med män generellt, att etablera sig på arbetsmarknaden. Mitt intresse för denna undersökningsfråga beror bland annat på att jag själv är kvinna och befinner mig i samma ålderkategori och socialsituation som urvalsgruppen. Undersökningens resultat visade en dominerande uppfattning bland de intervjuade kvinnorna att anställningsmöjligheterna var större för män jämfört med kvinnor.

 • 215.
  El-Natour, Caroline
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Ohlsson, Stephanie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  “KÄNNER DU DIG KRÄNKT, SÅ HAR DU BLIVIT KRÄNKT”: En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelse av arbetet med unga som blivit utsatta för sexuella trakasserier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate how school counselors at compulsory school work against offensive treatment in the form of sexual harassment. Furthermore, it was examined whether there were differences in counselors' treatment, values and assessments from a gender perspective, based on a fictitious case. The method was based on a qualitative approach with semi-structured interviews linked to a vignette. During the interview sessions, four participants were based on a vignette and two from another. The vignettes contained the same fictional story except that the pupil's gender affiliation was exchanged. The study's scientific framework consisted of gender theory. The search of previous research in the field showed that professionals usually make a certain difference in the treatment of clients based on the client's gender affiliation. However, the results of this study's interviews do not reveal any significant differences in treatment depending on the student's gender. However, some differences were discernible in the respondents 'free narrative in which the respondents understanding of certain types of behavior among students could be derived from stereotypical notions of gender. Finally, it is discussed from the writers' perspective whether the schools should develop their education strategies regarding power, sexuality and consent.

 • 216.
  Emersson Vallqvist, Linnea
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  KVINNA OCH CHEF: En diskurspsykologisk uppsats om hur kvinnor som är chefer framställer chefskap2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to study how female managers constructs leadership and to answer in what ways leadership can be constructed together with what conditions and expectations that exists based on the women´s constructs. Six female managers where interviewed in semi structured interviews. From the interview transcripts three interpretation repertoires and three subject positions where identified. The identified interpretation repertoires where; “the professional teamwork”, “the demanding leadership” and “the male and female in leadership”. The subject positions where; “The manager as a colleague”, “the manager as the ultimately responsible” and “the mean woman”. The study was conducted with discourse-psychological and social constructionistic theory and method. The result of the study showed the identification of three interpretation repertoires and three subject positions within which different aspects of how leadership was constructed and how they can be interpreted in relation to expectations and terms.

 • 217.
  Engström, Anna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Att inte bara överleva, utan fortsätta leva: en fenomenologisk studie om trafikskadades liv efter olyckan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trafikolyckor med svåra personskador som följd har ökat i Sverige. År 2006 skadades ca 4000 människor i vägtrafikolyckor. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur personer med varierande typ och grad av trafikskada upplever sin livssituation med avseende på kropp, jag och sociala villkor. För att besvara syfte och frågeställning har en fenomenologisk metod använts. Intervjuer har genomförts där deltagarna i studien fått berätta om sina erfarenheter av att leva med en trafikskada och hur detta upplevts. Resultatet visar att skadan leder till en begränsad livssituation vilket upplevs som frustrerande. Men en acceptans uppstår och förändrade insikter om livet görs. De trafikskadade upplever att de i vissa situationer utsätts för människors bristande förståelse. Detta kan gälla då de behöver längre tid på sig att genomföra en aktivitet eller då deras skada gjort att utseendet förändrats och detta uppfattas som jobbigt och besvärande. De trafikskadade upplever att få ingå i sociala sammanhang samt att få stöd och förståelse från omgivningen som oerhört viktigt och betydelsefullt.

   

 • 218.
  Ericson, Pernilla
  Mälardalen University, Department of Caring and Public Health Sciences.
  Relationen-i nöd och lust: En intervjustudie av familjerådgivare om parrelationen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har i vårt samhälle idag en hög skilsmässostatistik. Individerna i parrelationer har problem att fungera tillsammans på ett tillfredställande sätt. Denna studie baseras på intervjuer med familjerådgivare som hanterar par som har problem i relationen. I undersökningen har jag valt att försöka svara på vad som familjerådgivaren anser kunna skapa höga förväntningar på relationen samt hur dessa förväntningar påverkar relationen. Den belyser även de aspekter som är viktiga för att en relation skall fungera och vad familjerådgivaren kan göra för par som har problem i relationen. Som teoretisk utgångspunkt till undersökningen har Giddens teori om den rena relationen använts. Resultatet visar att par som söker hjälp hos familjerådgivarna har svårt att få tid till att arbeta och underhålla sin relation. Slitningar som barn och ekonomiska bekymmer är vanliga. Undersökningen visar även att jämställdhet är att eftersträva för att relationen skall hålla en god balans. Den mans och kvinnoroll som finns i samhället påverkar också mannens och kvinnans förväntningar på varandra. Resultatet visar att par framför allt har svårigheter att kommunicera med varandra.

  Nyckelord: relationer, ”rena relationer”, problem, kommunikation, familjerådgivare.

 • 219.
  Ericsson, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Strömberg, Johanna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Sverigedemokraterna.: En kritisk diskursanalys av medias framställning avpartiet.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SammanfattningSverigedemokraterna (SD) är ett parti som har befunnit sig i hetluften under det gångnavalåret. Vi har valt, att genom en kritisk diskursanalys analysera och presentera hur media iform av dags- och kvällspress konstruerar talet om Sverigedemokraterna. Det teoretiskaramverk vi genomfört studien inom rör socialkonstruktionismen, där vi utgått från att allt i våromgivning är socialt konstruerat. Tidigare forskning har visats oss hur olika medier anpassarsina texter efter sociala och ekonomiska intressen och att all information vi tar del av ärkonstruerad. Forskning kring rasism och fascism i Sveriges historia samt forskning kring detdiskursanalytiska perspektivet har hjälpt oss att uppnå vårt syfte. 50 artiklar har analyseratsenligt Norman Faircloughs trestegsmodell där vi främst har fokuserat två steg, en lingvistisktextanalys samt den diskursiva praktiken. Resultatet visar att detta är ett parti som mediafinner lätt att kritisera, bland annat deras politiska ideologi, personliga egenskaper och hur deklär sig. Den bild som media framställer visar bland annat att SD är okunniga inom politiken,att det trots en uppstramad fasad inte har skett någon förändring i partiets ideologiska syn. Media har ett stort inflytande på människor vi tror att det är av intresse att belysa hur mediaskapar en bild av ett parti i hetluften, bilden som vi alla tar del av i media och som på ett ellerannat sätt påverkar oss människor.

 • 220.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Andersson, P. A.
  Linköping University, Sweden.
  Strimling, P.
  Stockholm University, Sweden; Linköping University, Sweden.
  Moderators of the disapproval of peer punishment2016In: Group Processes & Intergroup Relations, ISSN 1368-4302, E-ISSN 1461-7188, Vol. 19, no 2, p. 152-168Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent studies have found disapproval of peer punishment of norm violations. This seems puzzling, given the potential benefits peer punishers contribute to the group. We suggest part of the answer is that peer punishers tend to come across as aggressive and as such may be viewed as more problematic than beneficial to have around. We used simple computer animations of geometric shapes to enact 15 precise variations of social sanctions against a norm violator. More than 1,800 subjects were recruited to watch an animation and judge the behavior and character of the animated agents. They also completed a trait aggression measure. Across the variations peer punishment was typically disapproved of, especially when severe or openly aggressive, and especially by subjects low on trait aggression. We conclude that there seems to be a social norm against peer punishment and that dislike of aggressiveness seems to be part of the reason why.

 • 221.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Andersson, P. A.
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Strimling, P.
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  When is it appropriate to reprimand a norm violation?: The roles of anger, behavioral consequences, violation severity, and social distance2017In: Judgment and decision making, ISSN 1930-2975, E-ISSN 1930-2975, Vol. 12, no 4, p. 396-407Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Experiments on economic games typically fail to find positive reputational effects of using peer punishment of selfish behavior in social dilemmas. Theorists had expected positive reputational effects because of the potentially beneficial consequences that punishment may have on norm violators’ behavior. Going beyond the game-theoretic paradigm, we used vignettes to study how various social factors influence approval ratings of a peer who reprimands a violator of a group-beneficial norm. We found that ratings declined when punishers showed anger, and this effect was mediated by perceived aggressiveness. Thus the same emotions that motivate peer punishers may make them come across as aggressive, to the detriment of their reputation. However, the negative effect of showing anger disappeared when the norm violation was sufficiently severe. Ratings of punishers were also influenced by social distance, such that it is less appropriate for a stranger than a friend to reprimand a violator. In sum, peer punisher ratings were very high for a friend reprimanding a severe norm violation, but particularly poor for a stranger showing anger at a mild norm violation. We found no effect on ratings of whether the reprimand had the beneficial consequence of changing the violator’s behavior. Our findings provide insight into how peer punishers can avoid negative reputational effects. They also point to the importance of going beyond economic games when studying peer punishment. 

 • 222.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Stockholm University, Sweden.
  Funcke, Alexander
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Stockholm University, Sweden; Harvard University, United States .
  A Below-Average Effect with Respect to American Political Stereotypes on Warmth and Competence2015In: Political Psychology, ISSN 0162-895X, E-ISSN 1467-9221, Vol. 36, no 3, p. 341-350Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The "above-average effect" is the phenomenon that people tend to judge themselves above average on desirable traits. Based on social identity theory, we propose that a "below-average effect" may arise when individuals rate themselves and the average ingroup member on traits stereotypically associated with the ingroup. In two studies, Republican and Democrat participants rated themselves and the average political ingroup member on possession of desirable traits related to warmth and competence. Current political stereotypes in America associate the former dimension with Democrats and the latter with Republicans. Consistent with our hypothesis, the above-average effect was moderated by political group and dimension in interaction. In particular, Democrats rated themselves below the average Democrat on warmth and Republicans rated themselves below the average Republican on competence. 

 • 223.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Stockholm University, Sweden.
  Strimling, P.
  Stockholm University, Sweden.
  Andersson, P. A.
  Linköping University, Sweden.
  Aveyard, M.
  American University of Sharjah, United Arab Emirates.
  Brauer, M.
  University of Wisconsin-Madison, United States.
  Gritskov, V.
  Saint Petersburg State University, Russian Federation.
  Kiyonari, T.
  Aoyama Gakuin University, Japan.
  Kuhlman, D. M.
  University of Delaware, United States.
  Maitner, A. T.
  American University of Sharjah, United Arab Emirates.
  Manesi, Z.
  Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands.
  Molho, C.
  Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands.
  Peperkoorn, L. S.
  Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands.
  Rizwan, M.
  Delve Pvt Ltd, Pakistan.
  Stivers, A. W.
  Gonzaga University, United States.
  Tian, Q.
  Shandong Normal University, China.
  Van Lange, P. A. M.
  Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands.
  Vartanova, I.
  National Research University, Higher School of Economics, Russian Federation.
  Wu, J.
  Beijing Normal University, China.
  Yamagishi, T.
  Hitotsubashi University, Japan.
  Cultural Universals and Cultural Differences in Meta-Norms about Peer Punishment2017In: Management and Organization Review, ISSN 1740-8776, E-ISSN 1740-8784, Vol. 13, no 4, p. 851-870Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Violators of cooperation norms may be informally punished by their peers. How such norm enforcement is judged by others can be regarded as a meta-norm (i.e., a second-order norm). We examined whether meta-norms about peer punishment vary across cultures by having students in eight countries judge animations in which an agent who over-harvested a common resource was punished either by a single peer or by the entire peer group. Whether the punishment was retributive or restorative varied between two studies, and findings were largely consistent across these two types of punishment. Across all countries, punishment was judged as more appropriate when implemented by the entire peer group than by an individual. Differences between countries were revealed in judgments of punishers vs. non-punishers. Specifically, appraisals of punishers were relatively negative in three Western countries and Japan, and more neutral in Pakistan, UAE, Russia, and China, consistent with the influence of individualism, power distance, and/or indulgence. Our studies constitute a first step in mapping how meta-norms vary around the globe, demonstrating both cultural universals and cultural differences. 

 • 224.
  Eriksson, Kristina
  et al.
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Eriksson, Maria
  "Kön har ingen betydelse men könsblandning är bra": 'könsgörande' i två professionella sammanhang2002In: Kvinnovetenskaplig tidskrift, ISSN 0348-8365, Vol. 23, no 1, p. 53-72Article in journal (Refereed)
 • 225.
  Eriksson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Användning av BRA - Barns rätt som anhöriga2018Report (Other academic)
 • 226.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Att "göra" kön - om organisationsteorier och familjerättssekreterare2001Report (Other academic)
 • 227.
  Eriksson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Barn som upplever våld2014In: I arbete med våldsutsatta kvinnor: Handbok för yrkesverksamma / [ed] Josefin Grände, Lisa Lundberg, Maria Eriksson, Stockholm: Gothia Fortbildning , 2014, 3, p. 112-131Chapter in book (Other academic)
 • 228.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Barn som upplever våld2009In: I arbete med våldsutsatta kvinnor: Handbok för yrkesverksamma / [ed] Josefin Grände, Lisa Lundberg & Maria Eriksson, Stockholm: Gothia Förlag , 2009, p. 108-127Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 229.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Barn vars pappa misshandlar mamma2003In: Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar, Lund, Studentlitteratur , 2003Chapter in book (Other academic)
 • 230.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Barn, våld, familjerätt och kvinnojoursarbete2009Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 231.
  Eriksson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Barns rätt som anhöriga BRA: Utvärdering av ett utvecklingsarbete2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar iakttagelser och slutsatser om Allmänna Barnhusets utvecklingsarbete med namnet BRA – Barns Rätt som Anhöriga, och den modell för information, råd och stöd till anhöriga barn som arbetet resulterade i: BRA-modellen. Utvärderingsuppdragets fokus har legat på att skaffa en så bred bild som möjligt av BRA modellen, och att ta vara på synpunkter, tankar och förändringsförslag som kan bidra till att tydliggöra och förbättra modellen. Det empiriska underlaget består av basuppgifter om 46 av de 56 barn och unga som deltagit i BRA-samtal och läger, intervjuer med 8 av de deltagande barnen, intervjuer och samtal med 11 personer från de 3 pilotverksamheter som ingick i projektet, och samtal med de 2 projektledarna från Barnhuset.

  Utvecklingsarbetet prövade en modell med följande komponenter: barn och föräldrar får vid ett första samtal tillsammans information om de rättigheter som barnets anhörigskap medför. Barnet erbjuds sen 1-2 enskilda samtal. Om barnet önskar genomförs därefter ytterligare ett samtal tillsammans med föräldern. Efter de enskilda samtalen erbjuds barnet att träffa andra barn med liknande erfarenhet under ett läger en helg eller ett skollov.

  Utifrån uppgifter om deltagande barn och de insatser som genomförts kan man dra slutsatsen att det är två olika versioner av BRA som prövats i praktiken: ”fullständig-BRA” där modellen har i relativt hög grad prövats utifrån samtliga komponenter och ”mini-BRA” där BRA-insatsen framförallt har bestått av ett inledande informationssamtal och i vissa fall ytterligare ett individuellt samtal. Vidare har de olika versionerna av BRA riktats till delvis olika målgrupper, vilket betyder att BRA-modellen i sin helhet framförallt har prövats på tonårstjejer med erfarenhet av föräldrars psykiska ohälsa, medan yngre flickor och pojkar vars föräldrar har någon typ av somatisk problematik endast tagit del av mini-BRA. Det är endast barn från de verksamheter som åtminstone i några fall prövat fullständig-BRA som kommer till tals i intervjuerna. Sammantaget betyder detta att slutsatserna om hur modellen fungerar för yngre barn och barn till föräldrar med somatiska sjukdomar blir ganska osäkra.

  Såväl de intervjuade barnens utsagor som det samtalsledarna säger tyder på att när det gäller individdelen av BRA har målsättningarna uppfyllts i hög grad vad gäller att barnen har fått kunskap om sina rättigheter med anledning av förälderns fysiska sjukdom/psykiska störning/missbruk, att de har fått den information de behöver om sin förälders sjukdom/psykiska störning/missbruk, och att de har fått hjälp att uttrycka eventuellt behov av råd och stöd. Både barn och samtalsledare kommenterar också det pedagogiska redskap som används i samtalen och menar att det har varit viktigt och till stor hjälp. Det är dock inte lika tydligt att barnets behov av råd och stöd blivit synliggjort för föräldrar/närstående vuxna, eller att barnet eller familjen vid behov har länkats till personer/verksamheter som kan ge hjälp; råd, stöd, behandling, och så vidare. I synnerhet dessa frågor kan alltså behöva stå i fokus i fortsatt utvecklingsarbete. I och med de begränsningar som finns i materialet om och från de deltagande barnen går det inte att utifrån barnen uttala sig om det är några grupper barn som individdelen av BRA inte fungerar lika bra för. Piloternas tankar om eventuella begränsningar handlar framförallt om att BRA-modellen skulle behöva anpassas till barn med olika former av funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter. Sammantaget framstår individdelen av modellen som mycket lovande och utifrån de intervjuer som rapporten bygger på kan man tolka det som att BRA-samtal kan stärka barns känsla av sammanhang.

  Målsättningarna för lägret verkar de ha uppfyllts i mycket hög grad när det gäller att stärka barnen genom att de får träffa andra i samma situation, uppleva gemenskap och dela erfarenheter, bli hörda och få uttrycka sina åsikter, samt att ha kul och lära sig mer om sina rättigheter. Det är mer oklart i vilken lägret bidragit till att barnen fått fler strategier att hantera vardagen som anhörig. De barn som deltagit i ett läger talar alla mycket positivt om den erfarenheten. Mer kritiska synpunkter från barnen handlar - vid sidan om att lägret varit lite för komprimerat tidsmässigt - framförallt om att lägerledarna behöver vara observanta på att det kan vara påfrestande känslomässigt för deltagarna att vara på läger. Ett inslag i lägerprogrammet är inspirerat av norska Forandringsfabrikkens deltagandemodell höringar och i den här delen får barnen möjlighet att som grupp förmedla erfarenheter, goda råd och förslag på förbättringar för anhöriga barn till politiker och beslutsfattare. Att döma av de barn som kommit till tals i intervjuerna var relationen till och utbytet med de andra barnen betydligt viktigare än detta mer barnpolitiska inslag. Barns rätt till att komma till tals också i ett vidare perspektiv verkar inte ha stått högst på agendan för de barn som deltog i lägret. Det kan bland annat ha att göra med att de inte träffat varandra tidigare utan etablerade sina relationer där och då.

  BRA är en modell som sätter barnets rättigheter i fokus. Arbetet bygger på barns delaktighet och förutsätter de vuxnas lyssnande. De barn som intervjuats bekräftar att det är viktigt att BRA-modellen har barnets rättigheter som utgångspunkt, och man kan tolka barnintervjuerna som att samtalsledarna i hög grad lyckats bidra till att barnen fått mer kunskap om sina rättigheter. Det som för många av pilotverksamhetens medlemmar har varit nytt med BRA-modellen är dels att insatsen riktar sig direkt till barnet och sedan just detta att arbetet utgår från barns rättigheter och delaktighet. Piloterna betonar att det är ett nytt perspektiv de har lärt sig att arbeta utifrån, som ifrågasätter vuxnas tolkningsföreträde. Även utgångspunkten i rätten till information ger ett annat arbetssätt och en mer lyssnande inställning, medan det ”vanliga” sättet att arbeta framstår som tydligare styrt av de professionella. Det kan dock vara en utmaning att arbeta utifrån barns delaktighet och egenmakt inom ramen för relationer som inte är jämlika utan i stället präglas av vuxnas överordning och barns beroende och underordning. En annan utmaning med att arbeta på det här sättet är att rättigheter kan framstå som något ganska abstrakt och att det kan vara svårt att ”översätta” så att det blir möjligt för barn att ta till sig kunskap om sina rättigheter. Ytterligare en utmaning är förknippad med ansatsen att lära barn något. En erfarenhet från pilotomgången är att medan det första individuella samtalet väldigt tydligt har fokus på det enskilda barnet, kan det vid det andra samtalet vara lätt att börja ”undervisa” om rättigheter, så att samtalets innehåll inte kommer lika mycket från barnen själva, och barnen får en lägre grad av delaktighet. Ytterligare en utmaning som piloterna lyfter fram är att det inte är givet att BRA-tanken om barns rättigheter och barns delaktighet också i ett vidare perspektiv får gehör i den egna organisationen eller hos andra samhällsinstanser.

  En analys av hinder och möjligheter när det gäller tillämpningen av modellen bekräftar väl känd kunskap om betydelsen av såväl organisatorisk förankring och beredskap som ledningsstöd vid implementeringen av nya metoder eller arbetssätt. Det blir också tydligt det kanske ställs särskilda krav på organisatorisk förberedelse om BRA-modellen ska implementeras inom verksamheter med vuxna som primär målgrupp. Det behöver också finnas en grundläggande kunskap i hela organisationen om anhöriga barn och deras rättigheter för att det ska bli möjligt att rekrytera barn till BRA-insatsen. Under utvecklingsarbetet var en utgångspunkt att BRA-modellen ska vara så grundläggande att även av personal som inte är särskilt inriktade på barn ska kunna använda den. Piloterna menar dock att även om modellen är tydlig och enkel ställer exempelvis BRA-samtal krav på den som leder samtalen, och den förutsätter viss vana och erfarenhet att luta sig mot. Den utbildning i modellen piloterna genomgått får genomgående högt betyg, liksom stödet i förberedelse och genomförande av lägren. Kritiska kommentarer handlar mer om olika besked under projektet gång om exempelvis rekrytering till lägret. Det faktum att BRA framställs som en modell kan också vara något av en utmaning för dem som ska omsätta den i praktik, och det ställer krav på handledning från Barnhusets sida. Detta eftersom en del professionella, inte minst inom socialtjänsten, är ovana vid att arbeta manualbaserat. En del piloter uttrycker exempelvis en osäkerhet om de måste följa anvisningarna ”till punkt och pricka” för att de ska genomföra ”riktiga” BRA-samtal. En fråga för det vidare arbetet med BRA är att tydliggöra instruktionen till BRA-samtal och diskutera hur strikt denna måste följas för att det ska vara fråga om just ”BRA: Barns Rätt som Anhöriga”.

  Helhetsbedömningen blir att detta är ett i många avseenden framgångsrikt utvecklingsarbete. Det material som ligger till grund för analysen tyder på att arbetet med BRA-samtal och läger lyckats uppfylla målsättningarna. Vidare har utvecklingsarbetet resulterat i en modell som framstår som lovande inte bara när det handlar om att informera anhöriga barn om deras rättigheter och kartlägga behov av vidare stöd, utan som även tycks kunna stärka barns känsla av sammanhang. När nu modellen är utvecklad blir det därför angeläget att på allvar pröva den i olika verksamheter, och att studera hur BRA modellen fungerar i jämförelse med andra metoder eller modeller för information och stöd till barn som anhöriga.

 • 232.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Childhood studies2007In: International encyclopedia of men and masculinities, London: Routledge , 2007Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 233.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Children who "witness" Violence as Crime Victims and Changing Family Law in Sweden2010In: Journal of Child Custody, ISSN 1537-940X, Vol. 7, no 2, p. 93-116Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Changes to the Swedish family law that came into force on the 1st of July 2006 aimed at introducing a more safety oriented approach to custody, contact or residence disputes where there is also a history of domestic violence. In the 1990s, a more gender sensitive and “holistic” approach to violence in intimate relationships was introduced in Sweden. In the wake of these developments, children who see or hear violence to a parent, typically the mother, have increasingly come to be defined as crime victims in their own right. It is argued that these developments are also a key to understanding recent changes in family law and policy on custody, residence or contact more broadly. A feminist framework for understanding violence in heterosexual relationships in combination with the redefinition of children who “witness” violence seem to have created a discursive opportunity structure enabling a shift in focus as regards violent fathers as parents, reaching into the area of family law.

 • 234.
  Eriksson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Children's perspectives: On violence and interventions to protect and support them2013Conference paper (Other academic)
 • 235.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Children’sviews on children’s participation in family law proceedings: PaperPresented at the 2012 Joint World Conference on Social Work andSocial Development: Action and Impact, Stockholm, Sweden 8-12 July 2012; Symposium 12:Swedish Standing Symposium Social Work Responses to Vulnerable Groups2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Drawing upon a Swedish study of vulnerable children as social actors in family law proceedings this paper explores how children themselves approach and negotiate the issue of participation. The discussion is based upon thematically structured interviews with children whose father has been violent to their mother and who have met with social workers in the context of a legal dispute about custody, residence or contact. The analysis reconstructs how these children have dealt with encounters with social workers and to what extent they used the space for action they perceived that they had. What children are doing in this situation – that they all are somehow prepared for– can be seen as intentional at least to some extent. Therefore the concept of strategy seems appropriate: actions and non-action are chosen for a purpose. Children’s strategies are outlined and it is discussed how different child strategies may be linked to children’s perspectives on participation expressed in these interviews, and what these links between children’s perspectives and their strategies can tell us about children’s participation in the context of a difficult life situation. One tentative conclusion that can be drawn from the analysis outlined above is that this empirical material points in the same direction as some previous studies in the field. Children in the sample tend to place less emphasis on shared decision- making and stress the right to decide “for yourself”. This tendency can perhaps be linked to the experience of previous violence and/or oppression by parents (fathers) and /or oppression by social workers. Another observation is that it is children who describe explicit or implicit protest against the ways in which the conversations with them have been carried out, that are the children who almost exclusively draw upon the principle of participation when talking about this issue.

 • 236.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Contact, Shared Parenting, and Violence: Children as Witnesses of Domestic Violence in Sweden2011In: International Journal of Law, Policy and the Family, ISSN 1360-9939, E-ISSN 1464-3707, Vol. 25, no 2, p. 165-183Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As in many other countries in the West, Swedish policy and law presupposes shared parenting and a high degree of parental co-operation after separation or divorce. Parents are expected to share the legal responsibility for the child and face-to-face contact is presumed to be in the best interests of the child. It was not until the new millennium that intimate partner violence was placed upon the policy agenda to any greater extent in the field of family law. The legislation has recently been revised with the aim of ensuring a higher degree of safety for both abused parents and children. The re-definition of children exposed to violence as crime victims seems to be a key to these changes. In many ways, the development regarding intimate partner violence represents a significant change of direction in Swedish policy in the area of family law. However, it is argued that policy makers need to pay more attention to the implementation of safety-oriented reforms. The discussion demonstrates how three social positions available for children in this context – the witness, the victim, and the competent participant – form a relational pattern full of tensions that creates challenges for everyday professional practice. The article highlights how the ambiguity in the perspective on children, constructing them as both ‘becomings’ and ‘beings’ may undermine policy intentions to create a higher degree of safety in the field of family law for this particular group of vulnerable children.

 • 237.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Contemporary Fathering: Theory, Policy and Practice2009In: Child Abuse Review, ISSN 0952-9136, E-ISSN 1099-0852, Vol. 18, no 6, p. 446-447Article, book review (Other academic)
 • 238.
  Eriksson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Delmål 4: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra2015In: Forskarrapporter till Jämställdhetsutredningen: SOU 2015:86 Betänkande av Jämställdhetsutredningen, Stockholm: Fritzes, 2015, p. 235-337Chapter in book (Other academic)
 • 239.
  Eriksson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Deltagarnas röster om BRA modellen2014In: Barns rätt som anhöriga: Om att göra barn delaktiga / [ed] Åsa Lundström Mattsson, Stockholm: Allmänna Barnhuset , 2014, 1, p. 17-35Chapter in book (Other academic)
 • 240.
  Eriksson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Domestic violence, family law proceedings, and children’s victimization at school2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Aim

  The paper   discusses what the practices of family law social workers and school staff   mean for children’s vulnerability and victimization at school (including   preschool).

  Background  

  While   there has been considerable discussion of issues about child protection and   the cooperation between school and social services in that context, studies   on the intersection between school and family law proceedings seem virtually   non-existent. This is also the case when it comes to family law proceedings,   school and different forms of childhood adversity.

  Methods

  The   analysis draws on a survey to 110 preschool managers and 110 school head   teachers in two counties in Sweden, as well as qualitative interviews with   school staff, individually or in groups (22 interviewees).

  Findings

  Victimizing practices range from staff   neglect of children’s possible fear due to previous exposure to violence, and   the invalidation of experiences of violence, to outright dangerousness as   when staff exposing children and their abused mothers to risks for further   violence. Not just the children who are the objects of a family law dispute   are subjected to victimising practices at school, but other children as well.   A key example is when children with disputing parents are subjected institutional   violence by social workers trying to enforce contact, and this is witnessed   by other children.

  Conclusion

  The pattern of victimizing practices can   be linked to institutional and professional hierarchies, as well as dominating   discourses in the domain of education constructing domestic violence as a   problem of order affecting the collective, rather than as a threat to the   rights of individual children.

   

 • 241.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Domesticviolence, family law proceedings, and children’s vulnerability at school2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  While there has been considerable discussion of issues about child protection and the cooperation between school and social services in that context, studies on the intersection between school and family law proceedings seem virtually non-existent. This is also the case when it comes to family law proceedings, school and different forms of childhood adversity. An on-going study aims to fill this gap in knowledge and explores how family law proceedings in cases involving domestic violence impact on school and how school staff tackle the issue of domestic violence and family law. The paper discusses what the practices of family law professionals (social workers investigating the child’s situation) as well as school staff mean for children’s vulnerability and victimization at school. The analysis both concerns the children exposed to violence who are the objects of family law disputes, and the vulnerability of other children at school. The empirical material consists of qualitative interviews with school staff, individually or in groups (22 interviewees). The analysis shows that children’s vulnerability and victimization can be due both to actions by family law social workers and by school staff. The material includes examples such as children in a class becoming witnesses to one of their peers being collected by social services staff for contact visits with a previously violent parent, in spite of the child trying to resist this; or a previously violent father without right to contact turning up at school and the staff phone the mother (rather than the police), ask her to come to school and deal with the situation, and send the mother and the father – together with the child - from the school premises to resolve the situation. In cases with previous violence, these are quite problematic and dangerous practices. The paper discusses what implications practices like these have not just for the child concerned but also for the children at school more broadly when it comes to children’s sense of security and well-being. Finally, these practices are linked to dominating discourses in the domain of family law and school respectively.

 • 242.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, Sweden.
  Family law investigators’ approaches to children exposed to violence and children’s strategies: Paper presented at the National research conference in Victimology, Stockholm, 7 November 20082008Conference paper (Other academic)
 • 243.
  Eriksson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Family law proceedings, intimate partner violence, and children’s victimizationat school2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Objectives

  What do practices of family law professionals and school staff mean for children’s vulnerability and victimization at school? While there has been considerable discussion of issues about child protection and the cooperation between school and social services in that context, studies on the intersection between school and family law proceedings seem virtually non-existent. This is also the case when it comes to family law proceedings, school and different forms of childhood adversity. The paper explores how family law proceedings in cases involving intimate partner violence impact on school and how school staff tackle the issue of violence and family law.

  Methods

  The empirical material consists of qualitative interviews with a sample of pre-school/school staff, individually or in groups, and a questionnaire to school head teachers and pre-school managers. In total 12 interviews were carried out with 22 interviewees from different staff categories. The questionnaire was sent out to 110 pre-schools and 110 schools in two Swedish counties (response rate 51 and 65 percent respectively). The analysis both concerns the children exposed to violence who are the objects of family law disputes, and the vulnerability of other children at school.

  Results

  The analysis shows that children’s victimization at school can be due to actions by court staff, family law social workers and school staff, in addition to actions by parents. The problematic practices range from actions with victimizing effects, such as the neglect of children’s possible fear due to previous experiences of violence, or the invalidation experiences of violence, to outright dangerousness as when leaving children and their mothers without protection. In the worst case scenario, these practices enable further violence, possibly even lethal violence. Further violence may also be witnessed by other children present at school.

  Conclusion

  The examples found in the data sets make it clear that it is not just the children who are the objects of a family law dispute that are subjected to victimizing practices at school, but other children as well. An issue raised by the analysis presented here is the question as to whether the concept of children “witnessing” violence as crime victims in their own right – well established in Swedish policy today - should be expanded to include also children who witness violence against their peers or their peers’ parents at school.

 • 244.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Fatherhood and violence2007In: International encyclopedia of men and masculinities, London: Routledge , 2007Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 245.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, Sweden.
  Gender perspectives and children’s victimisation: Nordic children’s rights and women’s shelter organisations on children exposed to violence in their family: Paper presented at Gendering Violence: Feminist Intervention in Contemporary Research, International Conference, Uppsala, 2-4 December 2009.2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Efforts to promote the protection of and support to abused women have opened up for new understandings of children who see, hear or in other ways are exposed to violence in their family and its consequences. However, it is also clear that although different organisations working in the field of violence increasingly have come to share the understanding of children exposed to violence as subjected to violence and crime victims, there are also differences between organisations and the situation is not the same in all of the Nordic countries. The paper discusses the different approaches to the issue of children exposed to violence that currently can be seen Denmark, Finland, Norway and Sweden. It draws upon a study of a selection of children’s rights and women’s shelter organisations in these countries. The paper outlines the differences and similarities between organisations and countries when it comes to ways of understanding, organisational activities and strategies in relation to policy change, particularly as regards the criminalisation of children’s exposure to violence. The patterns amongst these organisations raise the question to what extent well-established gender perspectives on men’s violence to adult women facilitate or inhibit recognition of children’s vulnerability and victimisation.

 • 246.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Girls and boys as victims: Social workers’ approaches to children exposed to violence2009In: Child Abuse Review, ISSN 0952-9136, E-ISSN 1099-0852, Vol. 18, no 6, p. 428-445Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores what notions of the child, victim, girlhood and boyhood may mean for social workers' approaches to children 'witnessing' or being exposed to violence. The discussion draws on qualitative interviews with children who have participated in social services' investigations regulated by Swedish family law. The analytical framework combines a care perspective focused on the vulnerable position of children exposed to violence, and a rights/participation perspective focusing on children's agency and rights to participation. Drawing on children's narratives, it is shown how social workers create at least four different victim positions for children in the investigation process: protected victim, invisible victim, unprotected victim and victim with participation. Thereafter, it is discussed how child positions and social work approaches may be linked to a wider cultural context, in particular notions of 'ideal' victims, age and gender.

 • 247.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  I skuggan av Pappa: familjerätten och hanteringen av fäders våld2003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aims of this thesis are to shed light on the handling of fathers’ violence in the context of separation and divorce in Sweden today; and to analytically and empirically relate age, gender and kinship to each other. The aims are fulfilled by three interlinked studies of what constructions and the constructing of age, gender and kinship mean for the handling of fathers’ violence against mothers/co-parents and children: in social policy; by separated mothers; and finally by family law secretaries. Each study builds upon a separate set of qualitative material: public documents from three policy areas; thematically structured interviews with abused, separated mothers and family law secretaries. The empirical results make visible some unintended consequences of current attempts in Sweden to create gender equality, shared parenting, a “new father” and to promote children’s interests. Study one demonstrates that when the politics and policy regarding parenthood, separation and divorce are taken as the point of departure, the contemporary age-, gender-, and kinship-order stands out as patriarchal: as marked by father-power based upon ties of blood to not yet adult children. Furthermore, violent fathers neither exist as a concept nor as a policy problem. The interviewed mothers narrate how they have tried to deal with the co-parent’s/ex-partners’ behaviour as violence but have encountered hindrances; the interviewed family law secretaries’ handling fathers’ violence stands out as more of a non-handling, especially in the case of violence against children. When the everyday constructions and constructing of age, gender and kinship discussed in study two and three are taken together, the contours of the patriarchal order seen through the lens of policy are also made visible: fathers’ space for action is vast; children’ and mothers’ more limited. The analysis shows how political and professional handling of fathers’ violence through a non-handling is made possible by well-established notions of heterosexual relationships, fatherhood, motherhood, age- and kinship-relations, as well as family law secretary-professionalism. However, the two studies based upon interviews demonstrate not just how the everyday constructions and constructing mentioned above can be used to reproduce father-power, but also how this power can be challenged.

 • 248.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, Sweden.
  Justice or welfare? Nordic approaches to children exposed to violence in their family: Paper presented at the Annual conference of the Swedish Sociological Association, Uppsala, 5-6 March 2009.2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Although organisations working in the field of violence increasingly have come to share the understanding of children exposed to violence as “subjected to” violence and “crime victims”, there are also differences between organisations and the situation is not the same in all of the Nordic countries. The paper discusses approaches to children exposed to violence in Denmark, Finland, Norway and Sweden. It draws upon a study of a selection of children’s rights and women’s shelter organisations in these countries. The empirical material consists of documents from 10 organisations working at a national level and interviews with key persons from 8 of these organisations, in total 9 informants. The paper outlines the differences and similarities between different organisations and different countries when it comes to interpretative frames, organisational activities and strategies in relation to policy change, particularly as regards the criminalisation of children’s exposure to violence. It is argued that although it is possible to argue that a ‘justice discourse’ – where policy change is legitimised with reference to children’s rights to compensation and to holding perpetrators of crime accountable – to some extent shape approaches to children exposed to violence, criminalisation seems to primarily be used as a strategy to transform these children’s situation into a political (collective) problem, to enable protection and support. At present, a ‘welfare discourse’ thus seems to be dominating Nordic NGOs’ approaches to children exposed to violence.

 • 249.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Justice or Welfare?: Nordic Women's Shelters and Children's Rights Organizations on Children Exposed to Violence2010In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, ISSN 1404-3858, E-ISSN 1651-2340, Vol. 11, no 1, p. 66-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Efforts to promote the protection of, and support to, abused women have opened up new understandings concerning children who see, hear or in other ways are exposed to men’s violence against women and its consequences. On the basis of a redefinition of children exposed to violence into children subjected to violence, some important policy changes have recently been made in the Nordic countries as regards children’s status as crime victims. To enable a better understanding of the context of such changes in policy, this article explores the extent to which Nordic women’s shelter/crisis centre organisations and children’s rights organisations draw upon a justice discourse in relation to the issue of children exposed to violence. The analysis is based upon a study of ten organisations working at a national level in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

 • 250.
  Eriksson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Maktordningars betydelse i val och upplägg av utvärderingar: Keynote vid 2015 års nationella utvärderingskonferens2015Conference paper (Other academic)
2345678 201 - 250 of 886
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf