mdh.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 1456
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Bäckström, Therese
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Mansour, Yosef
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hur kan en stad bemöta nya invånare med hjälp av relationsmarknadsföring?: - En studie av Västerås stads kommunikation med nyinflyttade2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning – " Hur kan en stad bemöta nya invånare med hjälp av relationsmarknadsföring? – En studie av Västerås stads kommunikation med nyinflyttade"

  Datum: 30 maj, 2012

  Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

  Institution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST,

  Mälardalens Högskola

  Författare: Therese Bäckström Yosef Mansour

  8 december 1985 17 juli 1984

  Titel: Hur kan en stad bemöta nya invånare med hjälp av relationsmarknadsföring?

  – En studie av Västerås stads kommunikation med nyinflyttade

  Handledare: Maria Melander

  Nyckelord: Relationsmarknadsföring, kommunikation, information, Word Of Mouth, CRM.

  Frågeställning: Hur kan Västerås stad skapa en bra och långsiktig relation till stadens nya invånare med hjälp av relationsmarknadsföring?

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av relationsmarknadsföring ge konkreta förslag för hur Västerås stad, med hjälp av information och kommunikation, kan stärka relationen till de som flyttar till staden.

  Metod: I studien har sekundärkällor i form av litteratur samt vetenskapliga artiklar använts. Som datainsamlingsmetod utfördes kvalitativa djupintervjuer. Totalt intervjuades 12 privatpersoner som flyttat till Västerås de senaste två åren, samt tre företag och tre kommuner. Alla intervjuer genomfördes utifrån en intervjuguide, vilken baserades på teorier om relationsmarknadsföring, CRM, information och kommunikation.

  Slutsats: Studien som genomfördes visade att den kommunikation Västerås stad har idag gentemot sina nya invånare ej är tillräcklig ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv. Den första kontakten som tas med den nyinflyttade medborgaren är viktig för hur den framtida relationen utvecklas, samt även hur kommunikationen sker. I slutsatserna har därför en konkret modell för när och hur Västerås stad bör kommunicera med sina nya invånare tagits fram. De konkreta förslagen som har tagits fram har fördelats på tre stadier nämligen före flytt, efter flytt och framtid. I första stadiet rekommenderas att kommunikation ges via vykort och hemsida. Andra stadiet, informationsutskick, inflyttningspresent och personligt bemötande. Framtids stadiet handlar om att fortsätta infria förväntningarna som uppstår när förhoppningsvis relationen mellan staden och den nya invånaren redan existerar.

 • 202.
  Bängs, Robin
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Wong, Emelie
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  En fallstudie kring standardiseringar i managementkonsultföretag2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem

  Standardiseringar av arbetsprocesser hävdas leda till effektivisering och kvalitetssäkring samt en effektivare personal. Standardiseringar har blivit mycket vanligt förekommande inom olika typer av organisationer. Även managementkonsultorganisationer anses idag arbeta standardiserat, efter olika modeller och verktyg. Något som utsatts för hård kritik av många forskare som hävdar att varje klients problem kräver en unik lösning och att det därför inte är möjligt att lösa en kunds problem genom ett standardiserat tillvägagångssätt. Denna problematik har frambringat till grunden för denna studie som söker att finna svar på frågan om hur standardiseringar påverkar managementkonsultorgansiationer.

  Syfte

  Denna studie syftar till att sprida en förståelse för hur standardiseringar kan förbättra eller försämra managementkonsultorganisationers arbete.

  Tillvägagångssätt

  Denna studie grundas huvudsakligen på en kvalitativ undersökningsmetod där empirin har samlats in genom fem intervjuer och två samtal med konsulter från fyra olika managementkonsultorganisationen. Vårt empiriska material har sedan analyserats utifrån den teoretiska referensram som presenteras i studien.

  Slutsats

  Denna studie visar att standardiseringar påverkar managementkonsultorganisationer på flera olika sätt samt är en bidragande faktor för organisationens utformning av kultur och struktur. I studiens slutsats presenteras en modell med två idealtyper, en managementkonsultorganisation som är stark positivt inställd och en som är starkt negativt inställd till standardiseringar. Modellen påvisar att det finns en korrelation mellan standardisering och tre av de ämnena som presenteras i studiens underfråga: kunskap, konsultens egenskaper och komplexitet.

  Studien visar även att det finns ett samband mellan standardiseringar och kommunikation då en standardisering frekvent används för att underlätta kommunikationen till klienter. Att använda standardiseringar för att kommunicera vad som säljs till en möjlig kund kan dock innebära en särkoppling. I studiens slutsats presenteras en modell som påvisar att fördelarna av särkoppling är störst när managementkonsulten arbetar standardiserat samt kommunicerar att de arbetar ostandardiserat. 

 • 203.
  Båvner, Emilie
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Melin, Emelie
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Sund, Michael
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Goodwill - att vara eller icke vara: En studie om revisorers syn på goodwill och granskningen av den i onoterade bolag.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Title:   Goodwill – to be or not to be: A study on auditor's view of goodwill and the examination of it in unlisted companies.

  Seminar date:   2010-06-03

  Institution:  Mälardalens Högskola, School of Sustainable Development of Society and Technology

  Course:  Bachelor thesis in business administration, 15 credits

  Authors:  Emilie Båvner, Emelie Melin, Michael Sundh

  Advisor:   Ulla Pettersson

  Examiner:   Cecilia Lindh

  Keywords:   Goodwill, revision, auditor, valuation, amortization

  The main issue:  How are the future benefits of goodwill valued and why? How do auditors revise that valuation?                          

  Do auditors experience any problems with goodwill at the audit, why or why not?

  What are auditors’ opinions of goodwill as an asset and why?

  Purpose:  The purpose is to create a better understanding of the concept of goodwill and auditors opinion about working with goodwill. The purpose is also to describe what the concept means and which opinions the interviewed auditors have of goodwill. The thesis examines furthermore how auditors approach a valuation of goodwill at the audit and if the revision is perceived as problematic.

  Method:   In the thesis we have used a qualitative method in order to get a deeper understanding about auditors’ opinion of goodwill. The primary data, which forms the basis for the empirical part of the thesis, consists of three personal interviews. The questions in the interviews are openly formulated to reflect the auditors’ own thoughts.

  Conclusion:  There are different opinions among the interviewed auditors about having any problems experienced with goodwill. One problem is based on the difficulty of estimating the future benefits that goodwill means. Cash flow models are used to determine the value of a company that might be acquired. This value is then applied in the acquisition analysis that brings forth goodwill. The interviewed auditors think it is difficult to see goodwill as anything but an asset, since a buying company have actually been willing to pay an overprice by the acquisition.

 • 204.
  Börjeson, Love
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Förtroendets Organiseringsmetod: samarbete, svek och dilemman2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Firms tend to engage in interorganizational relationships (IORs) to an increasingly large extent.

  IORs are however problematic. On one hand, they entail expectations of continued possibilities. On the other hand, they entail expectations of complete explicitness – business partners simply expect intentions to be transparent and fixed. Co-workers in IORs manage these expectations with trust: in the context of IORs, trust is both a promise of continued possibilities and explicitness. Continued possibilities require changeable intentions however, making explicitness hard to maintain. The given promise is consequently very hard to keep, and the result is accusations of betrayal.

  The management method of trust is comprised by dilemmas originating from a complex interplay between strong ideas about what to (and not to) do and the dynamics of IORs. This could be described as an interplay between ideology, cooperative situations and dilemmas of practice.

  Ideology is investigated using corpus linguistics and functional grammar applied on concordances extracted from academic articles about Trust and the contrasting terms Control and Betrayal. Cooperative situations are investigated using correspondence analysis applied on an indexed interview material. Underlying interviews concern IORs, and informants come from a broad sample reflecting different types of firms, industries and professions. Dilemmas of practice, finally, are represented by in-depth interviews with individuals whom possess rich experience of IORs. The interviews are transcribed in detail and analyzed using functional grammar.

  Results show that IORs are profoundly dilemmatic and that co-workers use trust as a mean to bridge the dilemmas of IORs. Result also reveals that dilemmas of IORs have an ambiguous quality; dilemmas are not just a problem that needs to be handled, but to an equal extent a resource that can be used for deliberation and decision. In the management method of trust, dilemmas are as inevitable as they are indispensable.

 • 205.
  Callander, Sara
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hägerström, Malin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Titel: PMC WAY – Vägen till effektiv produktion: En studie om hur Lean production kan implementeras i ett mindre industriföretag2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: PMC WAY – Vägen till effektiv produktion

  Problem: Hur kan PMC AB använda sig av Lean production-konceptet för att få en mer produktiv och effektiv produktion?

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att på uppdrag av PMC AB genomföra en studie om konceptet Lean production, för att sedan ta reda på hur PMC AB kan använda sig av detta koncept i sin produktion för att bli mer effektiva och produktiva.

  Metod: För att genomföra studien har primär- och sekundär data använts. Den primära datan har samlats in genom intervjuer med personer på PMC AB samt observationer i produktionen. Den sekundära datan består av information insamlad från litteratur, artiklar, Internet och broschyrer.

  Resultat: Studien visar att Lean production inte bara är användbart i stora österländska företag såsom Toyota, utan går att implementera på alla olika sorters företag. Konceptet betonar dock vikten av att grundligt gå igenom alla delar av företaget och inte glömma någon. Toyota Ways fyra huvudområden tar upp just alla företagets delar, vilket har gjort att modellen blivit så framgångsrik. De fyra huvuddelarna är filosofin, processerna, medarbetare och partners samt problemlösning. Alla fyra huvudområden är viktiga på olika sätt, men utan den långsiktiga filosofin blir det svårare, om inte omöjligt, att uppnå framgång med konceptet. Den långsiktiga filosofin sitter tätt ihop med att företaget måste få med sig alla medarbetare i detta långsiktiga tänkande. Ledarna måste få medarbetarna motiverade och känna ett engagemang gentemot verksamheten och inte bara ser det som ett arbete. Kan ledarna få medarbetarna motiverade går det lätt att förbättra processerna och få bort allt slöseri i företaget. Detta kan dock endast göras om medarbetarna och ledarna själva blir problemlösare och lär sig se och lösa problem. Därför måste företaget få dem att inse att problem är något bra och något som endast kan göra företaget bättre. Genom att använda sig av denna modell har vi kunnat få fram vad som är viktigt för PMC att tänka på för att får en mer produktiv och effektiv produktion. Vi har analyserat fram hur PMC kan förbättras, och lämnat förslag till ledningen som nu får ta över arbetet med att genomföra dessa förbättringar.

 • 206.
  Canbaz, Düriye
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Yılmaz, Aktuğ
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Competitive Strategies of Ethnic Food Companies in Sweden2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  Title: Competitive Strategies of Ethnic Food Companies in Sweden

  Authors: Düriye Canbaz – Aktuğ Yılmaz

  Instructor: Prafulla Acharya

  Course: EFO 705-Master Thesis

  Date: 25/05/2009

  Introduction: Sweden has a population of 9.1 million habitants and approximately 1.2 million people or 13% of the Swedish population consists of foreign nationalities or individuals born abroad. If the second generation is included in the consideration then the number increases to approximately 1.6 million which in the end corresponds to over 17% of the total population. (Market Brief Focus on Swedish Market, 2007, p.3) Under such circumstances, it is not unusual to see demand for ethnic food. During the last few years, ethnic food products have experienced a very positive market trend and the development is a reflection of both the increasing number of immigrants and native Swedes increasing interest in ethnic foods. (Ibid, p.6) “Several years ago, immigrants constituted the principal consumer group of ethnic foods, but this has changed over the years” that “Swedish consumers are now more and more regarded as the main consumer group of ethnic foods” (Ibid, p.6) Under such circumstances, the competition among the companies rise that companies try to raise their level of competitiveness. Doing so, companies adopt some strategies and develop some competences to outperform the rivals.

  Problem: How to compete in Swedish ethnic food stuff industry?

  Sub questions;

  -          What competitive strategies should be carried out?

  -          What competences and competitive advantages should be developed?

   

  Purpose: The aim of this thesis is to identify the competitive strategies of existent ethnic food stuff companies in Sweden in order to set a success model for the new entrants as a guideline. To be able to set a clear model the distinctive competences of the companies on which strategies are constructed will be identified.

  Method: In this dissertation we used both primary and the secondary data. The primary data that we used consists of interviews that we made with the informants from the ethnic food stuff companies and retailers. The secondary data that is used in the thesis generally consists of resources that are relevant and valid such as reports from Swedish Chambers, European Union and reports from United States Department of Agriculture (USDA) as well as some dissertations from Swedish universities.

  Analysis and Conclusions: In Swedish ethnic food market both market structure and companies’ resources play important role in the shaping of competitive strategies. Case companies Laroc AB and Sevan AB follows the product differentiation strategy. Companies differentiate in quality, price and product variety. Also, they follow special strategies in branding and target different consumers groups. We recommend to new entrants to follow Sevan’s strategy in the short time which is providing well known brands from Middle Eastern region. However, in the long run, we recommend them to follow Laroc’s strategy which is generally based on creating its own brand name. One of the other recommendations we have for the new entrants is working with the independent stores that are not explored by the other ethnic food stuff companies. Another recommendation that we have for new entrants is the processed food and ready meal products. In the market for Middle Eastern processed food and ready meal products, there is a limited range of products. Ethnic food market is changing, as the only thing that does not change is change itself. Ethnic food is losing its ethnicity as it gets appreciated by the consumers and embeds into culture. Thus, both current competitors and new entrants should be aware of the changes and orient themselves accordingly.

   

 • 207.
  Canolli, Leonora
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Westman, Evelina
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Det svarta fåret: En kvalitativ studie som skildrar konsulternas upplevelse av utanförskap gentemot kundföretaget2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Datum:                               2018-06-03

  Nivå:                                     Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp

  Akademi:                         Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola

  Författare:                      Leonora Canolli                                             Evelina Westman

  (96/07/15)                                                      (94/10/18)     

  Titel:                                    Det Svarta Fåret

  Handledare:                  Niklas Bomark

  Nyckelord:                      Konsult, Utanförskap, Identitet, Självkategorisering och Anställningsrelationer. 

  Forskningsfråga:      Hur upplever konsulterna utanförskap i kundföretaget de arbetar hos? Vilka faktorer kan tänkas få konsulter att uppleva ett utanförskap gentemot kundföretaget de arbetar hos?

  Syfte:                                   Syftet med denna uppsats är att undersöka och skapa en ökad förståelse kring hur konsulter som arbetar med samma uppdrag upplever utanförskap gentemot kundföretaget de utför uppdraget hos.

  Metod:                                Studien undersöker syftet med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod och utgår från en induktiv ansats vilket betyder att de erfarenheter som insamlats ska leda fram till ett koncept under studiens gång.

  Slutsats:       Studiens slutsats är att faktorerna orättvisa, osäkerhet och stöttning kan vara av bidragande art till konsulters upplevelse av utanförskap gentemot kundföretaget de utför uppdraget hos.

 • 208.
  Cardfelt, Viktor
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Boström, Patric
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Exploiting Opportunities in Green Building Certification: A study of how energy supply compaies can engage in the green building certification market.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study departed from a research basis being somewhat lacking in the context of green building certification and especially the two-folded problem, regarding the characteristics of the network of business relationships and how an energy supply company should exploit opportunities in this network context and its relationships. As such, the purpose of this study is to investigate and analyse the network context and its business relationship characteristics, as well as to present recommendations of how an energy supply company can engage green building certification and cope with the business relationships in order to exploit business opportunities. Based on previous research regarding the real estate industry, energy service industry and the construction industry, a well-founded literature base could be extended further by applying theoretical concepts related to business relationship elements and strategy-making. The nature of green building certification and to fulfil the purpose of the study, called for a qualitative research strategy performed through a multiple-case study design. This led to the investigation of four certification projects, subject to certifications in the systems of EU GreenBuilding and Miljöbyggnad, where the most important actors, relationships and project contents constitute the empirical data.

  The findings of this thesis suggest that the relationships are characterized as having a short-term focus and an avoidance to become interdependent. In this manner elements such as commitment and adaptation are shown as rather shallow, where actions of commitment are not typically short-term sacrifices for a long-term mutual benefit and adaptations mostly occur with respect to specific projects. The adaptive behaviour is also more or less explained as a standardized procedure, avoiding relationship specific investments. Trust is an important element mostly in order to reflect the competence of the counterpart, where previous successful projects indicate the skill and knowledge. Despite the characteristics of the relationships, the benefits of long-term, high involvement, cooperative relationships were highlighted as good aspects to consider in this context.

  These characteristics, along with outspoken market demands, acted as the basis for the development of recommendations for an energy supply company in terms of a step-wise action framework. In this sense, the first acknowledgement of the framework is that the current position related to green building certification projects of an energy supply company is rather unestablished, with only one exception found. This implies a strategic approach in terms of understanding how to develop and maintain their business relationships, with respect to the previously mentioned characteristics. Through a successful utilization of the action framework (with respect to certain barriers to overcome), this thesis emphasizes a wide range of opportunities such as to have a proactive approach, maintain interactions between projects, to develop the knowledge, to offer a holistic approach and to utilize long-term cooperative relational benefits. The analysis and framework is highly suitable when applied by an energy supply company, but the authors also argue for the findings to be of relevance also for other practitioners in the context of green building certification. In addition, the authors believe that the orientation of this thesis might be a trigger for future similar research approaches, applied in different contexts.

 • 209.
  Carey, Neil
  et al.
  Manchester Metropolitan University, UK.
  Koro-Ljungberg, Mirka
  Arizona State University, Tempe, Arizona, USA.
  Benozzo, Angelo
  University of Valle d’Aosta, Aosta, Italy.
  Taylor, Carol
  Sheffield Institute of Education, Sheffield Hallam University, UK.
  Cozza, Michela
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Fairchild, Nikki
  University of Chichester, UK.
  Elmenhorst, Constanse
  independent scholar, Norway.
  Autopsy goes rogue: a theatrical experiment on method2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  A (mis)organized stream at a recent academic conference adopted a post-qualitative (in)sensibility in experimenting with how intentionally non-normative practices (more properly practicings) and a play with material objects might disrupt the smoothness of the academicconferencemachine.  One such experiment witnessed the re-assembly of fragmented male doll parts, previously distributed throughout the conference space, onto an ‘autopsy table’.  The autopsy table became a creative participatory theatre for/of doll parts that adopted a range of vital poses and shapes through/out the life of the conference – despite the absence of direction or instruction.  In this instance, the autopsy table featured more like its use in forensic anthropology than that in medical pathology.  This autopsy table was a site of epistemological re-assembly, of putting together thoughts, senses, and practices rather than –as well as by – cutting apart.

  In the proposed session, we re-turn the autopsy table and eschew the idea of ‘the paper’ in the first instance.  Instead, the presentation/performance/experiment/workshop explores the groping, creative assemblages and unpredictable onto-epistemological productivities available through the autopsy table – as a site of assembly and as metaphor – in thinking differently about what social science methods do, claim to do, and might want to do.  Participants – invited to the table to co-produce – will be asked to do so without the benefit of omniscient methodological directionality or ‘full sight’: positioned behind operating screens, and working with a range of materials out of sight.  Participants will thus be asked to rely on the wider bodily sensorium: on touch, on sound, on smell, on affect. 

  The autopsy table encounters envisioned owe a deeply ingrained debt to ‘the cut’: a familiar mainstay of mainstream social sciences that fabricates knowledge through the rigours of dissection, segmentation, conceptualisation, observation, operationalisation, bracketing and other technologies of control and separation.  However, the envisioned autopsical practicings also take seriously and experiment with Barad’s reworking ‘the cut’ as an enactment of contingent rather than absolute separation – of cutting together apart. Our experimentation draws on new materialist and posthuman theories that conceive phenomena as connected entities, emerging from cuts that never produce absolute separation. Phenomena, practices, and processes emerge at the intersection of politics of academic conferences, singular plural, fragmented models and incompletely and messy practising of inquiry, objects imbued with desire, discourses, history and culture. In Law’s (2004) terms the session enacts a ‘method assemblage’ that takes seriously the generative flux of the elusive and ephemeral world that we claim to know through the matrix of method.  The session instantiates a movement from (and threading through of) methodological fabrication toward an enacted stuttering and stammering ‘fabulation’ (Deleuze via O’Sullivan, 2016) for becoming (un)knowing.

 • 210.
  Carli Lorenzini, Giana
  et al.
  Lund university.
  Mostaghel, Rana
  Linnéuniversitetet, Institutionen för marknadsföring (MF).
  Hellström, Daniel
  Lund university.
  Drivers of pharmaceutical packaging innovation: A customer-supplier relationship case study2018In: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 88, p. 363-370Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores the drivers of pharmaceutical packaging innovation. Demographic changes and rising healthcare costs pose challenges for the pharmaceutical industry. To meet these challenges, packaging innovation offers opportunities to provide patients with better solutions. Based on an in-depth case study of two companies—a global drug manufacturer and a packaging manufacturer—in a customer-supplier relationship, this study investigates five drivers of innovative packaging solutions: technology, legislation, marketing, logistics, and sustainability. This study identifies multiple stakeholders' needs regarding pharmaceutical packaging innovations. It also shows that robustness of packaging is prioritized despite a patient-centric approach. This study offers suggestions for further research. It also provides a benchmark to help future studies examine other contexts.

 • 211.
  Carlsson, Ellinor
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Cliffordsson, Madeleine
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Mohamed, Ahmed
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Anmälningsplikten för revisorer: Inställning och användningar vid motarbete av den ekonomiska brottsligheten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 212.
  Carlsson, Leif
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Segelod, Esbjörn
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Är det verkligen sant att svensk kalkyltradition bygger på tysk tradition?2010In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, Vol. 36, no 12, p. 56-58Article in journal (Other academic)
 • 213.
  Carlsson, Rebecca
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Jaring, Therese
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Lyx, Lyx, Lyx: En kvalitativ studie kring hur konsumenter uppfattar att lyxvarumärkens status påverkas av den ökade exponeringen på sociala medier.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt hur konsumenter uppfattar den ökade exponeringen av lyxvarumärken på sociala medier och hur det har påverkat ett lyxvarumärkes status. Detta har undersökts med hjälp av en kvalitativ ansats och det empiriska materialet samlades in genom att utföra 12 semi-strukturerade intervjuer. Informanterna blev utvalda utifrån deras vanor på sociala medier samt deras vilja att följa trender. Det författarna till denna uppsats kom fram till var att ett lyxvarumärke inte påverkas negativt av att synas mycket på sociala medier, utan det är snarare produkten i sig som tappar status och blir otrendig. 

 • 214.
  Carlström, Patric
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Davidsson, Martin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Eriksson, AnnChristin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Den nya kassaapparaten: En uppsats om småföretagarnas uppfattning om införandet av kassaregisterlagen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Datum:

  2010-01-14

  Nivå:

  Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng

  Författare:

  Martin Davidsson, martindavidsson@gmx.de

  AnnChristin Eriksson, annchristin.eriksson@familjenback.se

  Patric Carlström, patricgalantecarlstrom@live.se

  Handledare:

  Angelina Sundström

  Titel:

  Den nya kassaapparaten – en uppsats om småföretagarnas uppfattning om införandet av kassaregisterlagen.

  Problem:

  Kontantbranschen har länge skapat problem för skattemyndigheterna. Det är svårt att kontrollera omsättningen i efterhand. Det har visat sig i skatterevisioner att staten förlorar ett avsevärt belopp på undanhållna skatteintäkter. Det är inte bara förlorade skatteintäkter som är ett problem utan även att konkurrensen blir snedvriden. Den nya kassaregisterlagen ska göra att den illojala konkurrensen upphör och att skatteintäkterna betalas in genom krav på certifierade kassaregister. I debatten har diskuterats om att det är en stor kostnad för småföretagare samt att illojal konkurrens fortsätter genom bland annat undantag till lagen och bristfälliga kontroller.

  Syfte:

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken uppfattning damklädesbranschen inom Västerås Centrum har angående införandet av kassaregisterlagen samt att jämföra den mot förarbetena till lagen.

  Metod:

  För att besvara forskningsfrågan har en kvalitativ studie med tre intervjuer genomförts. Respondenternas svar har sedan analyserats och jämförts mot varandra. Därefter har resultatet jämförts mot referensramen.

  Resultat:

  Studien visar att småföretagarna är överens med lagstiftarna om att kostnaderna som lagen medför är på en acceptabel nivå. Småföretagen är inte överens med lagstiftaren vad det gäller undantaget för torghandeln, de anser att lagen ska gälla alla utan undantag. I den undersökta branschen har kvittot en central roll vilket gör att de undersökta företagen är överens med lagstiftaren om att alla kunder skall erbjudas ett kvitto. Därav blir det ingen större förändring inom klädesbranschen. Utredarna och lagstiftarna har ett tydligt syfte som de vill uppnå med den nya kassaregisterlagen. De vill skydda näringsidkarna inom kontantbranschen mot illojal konkurrens. Studien visar att småföretagarna inte har noterat detta syfte i någon större utsträckning. Men gemensamt är att de dock inte tror att lagen kommer att innebära någon större förändring inom kontantbranschen. Småföretagen anser att de som sköter sig kommer att fortsätta att sköta sig och de som varit oseriösa tidigare kommer att fortsätta vara oseriösa.

  Nyckelord:

  Kassaregister, kontantbranschen, småföretag, illojal konkurrens

 • 215.
  Castren, Satu
  et al.
  Mälardalen University, School of Business.
  Muhammad, Kaleem Ullah
  Mälardalen University, School of Business.
  What should be done to improve employee motivation at Lammin Osuuspankki branches in Lahti?2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Date 12th June, 2008

  Course Name Master Thesis EFO 705

  Program MIMA‐International Marketing

  Group Satu Kristiina Castren 821118‐P147

  Kaleem Ullah Muhammad 801202‐P310

  Tutor Tobias Eltebrandt

  Title

  What should be done to improve employee motivation at Lammin Osuuspankki branches in Lahti?

  Problem Statement

  What should be done to improve the motivation of employees by the

  management at the branches of Lammin Osuuspankki in Lahti?

  Purpose of the Research

  The purpose of the research is to study internal marketing at Lammin

  Osuuspankki Lahti branches focusing on employee motivation. This research is designed for the management of Lammin Osuuspankki so that they can encourage the employees to work in an effective way. The authors will find the factors that are effecting the motivation of employees at the branches and need further improvement to increase the motivation of the employees. The research aim is to improve the employee motivation at the branches through our suggestions.

  Methodology

  For this research, the authors have used primary and secondary data to collect the information needed. The primary data was collected by qualitative and quantitative methods. The quantitative data was conducted by a survey, which was based on a theoretical model, the dynamic Triangle of motivation and the adapted job characteristic model. The qualitative primary data was gathered by two interviews. The secondary data was collected mainly from books, online databases and articles.

  Conceptual Framework

  The conceptual framework includes two models: The Dynamic triangle of

  Motivation and the modified Job Characteristic Model. The dynamic Triangle of Motivation looks at the values and attitudes and the needs that influence motivation for employees at a learning organization. The Job characteristic Model is a framework for studying the impact of job characteristics on job satisfaction and job outcomes.

  Conclusions

  The conclusions revealed the different preferences and importance of the motivational factors to the employees at Hämeenkatu and Paavola bank branches. The authors concluded all the motivational factors that require improvement to increase the motivation of employees at Hämeenkatu and Paavola branches. In short, other than cultural harmony and communication between co‐workers inside social dimensions all the other factors required improvement to improve the motivation of the employees.

 • 216.
  Catasús, Bino
  et al.
  Stockholm University, School of Business.
  Mårtensson, Maria
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Skoog, Matti
  Stockholm University.
  The Communication of Human Accounts: Examining models of sensegiving2009In: Human Resource Costing and Accounting, ISSN 1401-338X, Vol. 13, no 2, p. 163-179Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract:

  Purpose – The purpose of the paper is to reflect on how sensegiving cues are encapsulated in models of reporting for human resources. This has been by investigating elements, arguments and formats of the models.

  Design/methodology/approach – This paper focuses on the three discourses of human resource reporting that Jan-Erik Gröjer is a part of. This paper is an appreciation of the importance of Jan-Erik's work in the field of human resource communication as well as an illustration of how ideas and models changes over time.

  Findings – The paper concludes that: there is no coherent idea of how sensegiving should be made in order to affect the sensemaking processes of human resources, the models emanate from different forms of critiques and the sensegiving cues change accordingly, and accounting for human resources has an ethical dimension.

  Practical implications – The choice of model for reporting on human resources affects not only the content of the human resource report (the what and how question), but also affected by which arguments are considered as most efficient in the sensegiving process.

  Originality/value – The paper contributes to the understanding of how sensemaking is dependent on which sensegiving cues bring forward in the accounts of human accounts.

 • 217.
  Cederlöf Löfqvist, Sara
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Dimac, Una
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Gerhardsson, Josefine
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Varumärken i digitala medier: En studie om hur influencers påverkar konsumentuppfattning inom modebranschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to increase the knowledge about how consumers are affected by influencers in digital media. Hence, the aim is to see if brands can affect consumer perception by the use of influencers. A quantitative study in the form of a survey was made in this essay. The survey consisted by statements that were grounded in consumer perception about traditional marketing compared to influencer marketing. The results from the quantitative study points to that women and respondents from the younger age groups were most affected by influencers. Within these groups influencers had a positive effect on Word of Mouth and trust. In addition to this, the use of influencers could also make this group choose on a fashion brand over another.

 • 218.
  Centeno, Ignacio
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Peng, He
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Punthapong, Parityada
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Do Entrepreneur Courses Matter?: An Investigation of Students from Swedish University, Mälardalen University2008Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose is to investigate the relationship between Entrepreneur

  perspectives and education objectives in order to explore students´

  attitudes towards the course and also their expectations to become an

  Entrepreneur.

 • 219.
  Cerin, Pontus
  et al.
  USBE - Umeå universitet.
  Dobers, Peter
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  The contribution of sustainable investments to sustainable development2008In: Progress in Industrial Ecology, An International Journal, ISSN 1476-8917, E-ISSN 1478-8764, Vol. 5, no 3, p. 161-179Article in journal (Refereed)
 • 220.
  Cerin, Pontus
  et al.
  Royal Institute of Technology, Sweden.
  Dobers, Peter
  Gothenburg Research Institute, Sweden.
  What does the performance of the Dow Jones Sustainability Group Index tell us?2001In: Eco-Management and Auditing, ISSN 1535-3966, Vol. 8, no 3, p. 123-133Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI) is really a family of indexes used to identify and track the performance of sustainably run companies. When the DJSGI was introduced in September 1999, it was claimed to outperform the more generalized Dow Jones Global Index (DJGI) with respect to market capitalization growth. Corporations, NGOs and governmental agencies often refer to the DJSGI for illustrating that integrating economic, environmental and social factors into the operations and management of a company increases shareholder value and business activity transparency. The DJSGI is also used by global corporations to legitimize the efforts they put into sustainability. However, there have been no studies carried out to date that illuminate the business activity transparency of the DJSGI. This study investigates the structure and transparency of the DJSGI compared with the DJGI. The results of this study show that the DJSGI focuses more on the technology sector than the general DJGI does. The average market capitalization value of companies listed in the DJSGI was found to be two-and-a-half times the corresponding average for those listed in the DJGI. This raises some legitimate questions. Does the superior performance of the DJSGI reflect the greater efforts DJSGI companies put into sustainability, or a dependence on asymmetric distributions in company sectors, world regions or market capitalization? This paper therefore endeavours to illustrate the transparency of the DJSGI. 

 • 221.
  Chaalan, Ghusen
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Cirak, Hande
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Corporate Entrepreneurship: Is it a solution for the automative crisis?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

             The global financial crisis of 2008-2009 that the world economy is passing through has a major effect on the automotive industry in particular. The impact of the international financial market crisis on the automotive industry is dramatic.  The global unit sales of cars has decreased by approximately 5%, the biggest drop in nearly 30 years, and a significant sharp drop in demand in the volume in all market. Daimler AG with no exception along with all the big players in the automotive sector is faced with critical strategic dilemmas to deal with the current automotive crisis resulting from the global financial crisis.

  The main purpose of this thesis is to study Daimler AG Company entrepreneurial activities and practices that can help establishing Corporate Entrepreneurship in the organization. It aims to identify the models used by Daimler for maintaining or even creating the corporate entrepreneurship. It will be concentrating of certain aspects of CE mainly related to leadership, culture, structure, and strategy of Daimler AG. We also aim to understand if Corporate Entrepreneurship is a solution for Daimler AG to survive in this automotive crisis.

  Qualitative method is used in our study in order to evaluate and test our research questions. Qualitative method in this research will aim to collect both primary data through semi-structured interview, and secondary data related with Daimler and corporate entrepreneurship which is obtained through Daimler website and relevant reports, academic journals, university database, books and relevant websites.

  Therefore, is corporate entrepreneurship (CE) a solution for the automotive crisis? We conclude that Daimler is applying a strategy based on creating a high entrepreneurial environment within their organization. The current performance measures show that Daimler is improving and in a better situation than many other automotive manufacturers.  However, we believe that corporate entrepreneurship (CE) by itself is insufficient for MNCs like Daimler to survive the current crisis. Nonetheless, CE is a crucial supporting factor that is needed for an organization to survive in an extreme business environment, where constant innovation and further development is always needed to sustain future growth. 

 • 222.
  Chabane, Karim
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Pärnänen, Christoffer
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Viel Lamare, Philippe
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Konsumentbeteendet på Mobiltelefonmarknaden: En studie om applikationsanvändandet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a study about the consumer behavior on the cellular telephone market regarding the usage of applications that can be downloaded and used on the cellular telephone. An application is a program or a service that contributes new functions to the cellular telephone. The purpose and main question of the thesis is to describe how different theory parts of the Consumer Wheel form the typical application user. The theoretical frame of reference was an adapted form of Peter & Olsons (2008) Wheel of consumer analysis, a theory framework used to describe the consumer behavior. The Consumer Wheel consist of three parts; affect and cognition, consumer environment and behavior.

  A quantitative study was carried out through a web-based survey to collect the necessary data for the thesis. The survey was distributed through internet forums and social networks to get as large spread of the survey as possible.

  In the analyze part of the thesis the result is discussed with the Consumer Wheel. Involvement seem to have a large meaning on how applications are used and that the different parts of the Consumer Wheel are influenced by the level of involvement. In the conclusion part the typical application user is presented as a 25 year old male and he is a high involvement application user. Future studies should focus on how companies can market applications and studies on why application users behave as they do.

 • 223.
  Chalasri, Suphalak
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Nygren, Emelie
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  KONSTEN ATT INFLUERA: En kvalitativ studie om hur förtroende påverkar konsumentens köpbeteende på internet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 224.
  Chaminade, Cristina
  et al.
  Autonomous University Madrid.
  Johanson, Ulf
  Mälardalen University, School of Business.
  Can guidelines for intellectual capital management and reporting be considered without addressing cultural differences?2003In: Journal of Intellectual Capital, ISSN 1469-1930, E-ISSN 1758-7468, Vol. 4, no 4, p. 528-542Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present article is to put culture on the agenda when discussing and working with IC reporting and IC management. Differences between Spain and Sweden in the Meritum work are discussed in relation to the interest and experience of IC among firms; and the way the firms develop IC management and IC reporting. We propose that culture might affect the assumptions of knowledge as well as the creation and the adoption of new knowledge. Thereby culture may determine the emergence of IC management and reporting. However, there are no national cultural differences with respect to the development of IC management and reporting.

 • 225.
  Chan, Mary
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Jansson, Johanna
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Johansson, Linda
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  PENNINGTVÄTT: En studie om revisorns agerande vid förebyggande av penningtvätt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 226.
  Chang, Rodger
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Peksen, Meryem
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Rrahmani, Gentiana
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Cirkulär Ekonomi: En kvalitativ studie om utmaningar för svenska småföretag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien visar flertal utmaningar som framkommer i småföretag vid det

  cirkulära arbetet. Planeringen av materialet vid utformningar och

  anpassningar av produkter är en utmanande process med inkluderande

  uppstående utmaningar i att nå den samverkan mellan företag och de

  sammanstötande ekonomiska målen. Företagen utmanas av kundens

  kunskapsbrist och intresse samt medarbetarnas engagemang. Småföretag

  präglas även av juridiska utmaningar som till exempel lagstiftning om

  kemikalieinnehåll och skatter.

 • 227.
  Charoenrungsiri, Rungnapa
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Charoenrungsiree, Narana
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Building a niche company in recruitment industry, a case study of Swedish company Multimind AB2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis, we aim to find out ways that Multimind’s create customer focused value and sustain the value in the recruitment industry and their customer relationship management in the niche market. Our purpose is also to study their strategy, policies and their organizational culture especially in customer focused value and relationship management in this service business.  In this thesis we will study only on their strategy toward this niche market. Therefore, the scope of study will cover its business’s history on company’s objective, operation process, organization’s culture, company’s policy and strategy in market learning and innovation. We use qualitative method by conducting the interview with the informant. We use both primary and secondary data for collecting the data. In our primary data, judgment sampling method is being applied in selecting the interviewee. For Secondary data; we have searched the information from the company’s website, academic journals from university library. 

 • 228.
  Cheancharadpong, Wanee
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Chaletanone, Wannapa
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Internationalization of IKEA in the Japanese and Chinese markets.2008Student thesis
  Abstract [en]

  Date: June 4, 2008

  Level: Master Thesis EFO705, 10 points (15 credits)

  Authors: Wannapa Chaletanone (05-11-1982, Thailand)

  Wanee Cheancharadpong (03-09-1983, Thailand)

  Title: Internationalization of IKEA in the Japanese and Chinese markets

  Supervisor: Leif Linnskog

  Problems: Why did IKEA internationalize into Japanese and Chinese markets? And what factors did influence IKEA’s success in Chinese market but failure in the Japanese market of the first round?

  Purpose: The aim of thesis is to understand the internationalization of IKEA in Asia by comparing between Japanese and Chinese markets.

  Method: This master thesis based on qualitative approach in order to investigate the internationalization of IKEA in Asian markets as a case study since it is beneficial in understanding the observation and explanation of behavior in the certain cases.

  Conclusion: IKEA is considered as retailer internationalization who expands into Japanese market as a result of deregulation and asset-based advantage while internationalize into Chinese market because of supporting environments such as political, social and economic conditions as well as transaction advantage. To success and failure, psychic distance and learning, strategic decision making process, degree of adaptation of retail offer, entry strategy, characteristics of organization and management characteristics are the influencing factors on internationalization of IKEA in the Japanese and Chinese markets.

 • 229.
  Chen, Liang
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Lo, Ka Ho
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  How is an enterprise made in China?2008Student thesis
  Abstract [en]

  Research Question: What are the factors making the enterprises in China and influencing their behavior and development?

  Aim of Thesis: The thesis was initiated because there are many young people want to have his/her own business in China. The authors aim to discover the key elements of making an enterprise in China and expect the research can help those entrepreneurs to find a most suitable way to start their own venture in China.

  Method: Semi‐structured interview is used in the qualitative perspective to evaluate the research. The primary data is collected in a qualitative manner by interview with the entrepreneurs of the case companies. Secondary data is collected from company material and web pages.

  Conclusion: In the study it was concluded that entrepreneurship, national culture and government policy are the major elements that affect the development and behavior of Chinese enterprises. And In China, unlike western world, government policy and national culture are regarded to be more important than entrepreneurship. It is a characteristic of an Asian socialism country.

 • 230.
  Chen, Qian
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Chen, Lanjunzi
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  What is wrong with Motorola?2008Student thesis
  Abstract [en]

  Date: 2008‐05‐26

  Program: International Marketing Course: Master Thesis

  Authors: Qian Chen & Lanjunzi Chen

  Title: What is wrong with Motorola?

  Problem: What are the shortcomings of its mobile phones of Motorola from

  consumers’ perspectives in Chinese market?

  Purpose: This study aims to find out different factors of Motorola’s mobile phone

  which may hamper consumers’ interest and possibility of purchasing when Motorola

  experience the declining sales of mobile phone in Chinese market.

  Method: The researchers apply marketing mix to investigate the shortcoming of

  Motorola’s handset to achieve the research purpose. The researchers choose

  questionnaires and interviews to collect information from consumers in order to

  gather information for this research.

  Target Group: This paper might be useful for Motorola Company to find their

  problems and some companies also produce cellphone avoid coming out similar

  problems.

  Conclusions: Based on our research Motorola’s handsets certainly have many

  shortcomings in marketing mix that is product, price, place and promotion from

  consumers’ point view

  Recommendations: There are a lot of aspects for Motorola to improve from product,

  price, place and promotion in the long run in order to recover its reputation in

  consumers’ mind.

  Key Words: Motorola handset, consumers’ point of view, shortcomings, China,

  product, price, place, promotion

 • 231.
  Chokphiboonkarn, Sitchai
  et al.
  Mälardalen University, School of Business.
  Phatthararangrong,, Tharinat
  Mälardalen University, School of Business.
  Friis & Company in Thailand: The case study for enterpreneur2008Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Date 29th May 2008

  Title Friis & Company in Thailand: the case study for

  entrepreneur

  Authors Sitichai Chokphiboonkarn

  Tharinat Phatthararangrong

  scn07001@student.mdh.se , tpg07001@student.mdh.se

  Tutors Tobias Eltebrandt

  Problem Which factors should an entrepreneur consider when

  establishing Friis and Company in Bangkok.

  Purpose The main purpose of the thesis is to study Friis

  & Co's overall business and analyze Bangkok in order to find

  out the criticalfactors for the entrepreneurs who want

  to establish Friis and Company in Bangkok. Afterward,

  the authors will provide a business plan as a

  recommendation for any entrepreneur who

  wants to establish Friis and Company in Bangkok.

  Method Primary data was collected through questionnaires sent

  to Thai women who live in Bangkok as well as interview

  with Friis and Company franchise department and branch

  owner in Västerås,Sweden. Secondary data was gathered

  through books, article and internet.

  Conclusion There are many factors that the entrepreneurs should

  consider when establishing Friis and Company in

  Bangkok.

  Entrepreneurs can gain benefit from Friis and Company

  strengths and opportunities. However, they also need to

  find the solution to their weaknesses and threats.

  After that target group need to be determined in order

  to find the target customer of the products. Then the

  marketing mixes are designed to suit and match with the

  preference of the target group.

  Recommendation Business plan has been generated in order to give a

  practical guideline for entrepreneurs who want to establish Friis and Company in Bangkok.

 • 232.
  Christakopoulos, Argiris
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Makrygiannis, Georgios
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Consumer Attitudes towards the Benefits provided by Smart Grid – a Case Study of Smart Grid in Sweden2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 233.
  Christensson, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Eriksson, Ina
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Vikten av intern styrning och kontroll: hur företag kan förebygga interna bedrägerier utifrån COSO-ramverket2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett företag som arbetar med ramverket COSO bör implementera samtliga komponenter för en effektiv intern kontroll. I kontrollmiljön bör det införas en sund företagskultur där medarbetarna får vara involverade. Vid riskbedömning bör företaget utgå från att interna bedrägerier kan förekomma. Kontrollaktiviteter innebär att företaget ska urskilja inkompatibla arbetsuppgifter samt anta dualitetsprincipen. Företaget bör införa olika kommunikationsvägar som till exempel visselblåsning, detta faller under information och kommunikation. I övervakning, uppföljning och utvärdering bör företaget arbeta med att både upptäcka såväl som att förebygga interna bedrägerier.

 • 234.
  Chuikina, Viktoriya
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Ekberg-Tamminen, Sari
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  COMMUNICATION from a NETWORK PERSPECTIVE: A Case Study of Peab AB2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem Description: Since there are recognized similarities in the construction industry between relationship building and strategic CSR engaging thus managing and communicating CSR should be evaluated from the industrial network perspective. Close interaction between stakeholders and implemented strategic CSR facilitate to perform successfully and remain competitive when facing challenges in modern construction industry. Peab AB was chosen for the research as one of the leading construction companies in the Nordic region that recently redefined its CSR strategy and now delivering and sharing the vision through entire established network.

  Purpose of the research: Sustainable development has become part of the business plans for Swedish construction companies. Therefore it is relevant to research implementation of sustainable dynamics in the Peab’s vision by analyzing their strategic CSR process and how it is communicated to their key stakeholders within complex industrial network.

  Research questions:

  How is sustainability vision and strategic CSR communicated through Peab’s business relationships within its industrial network?

   • How does the company communicate its CSR strategy within the industrial network?
   • How does the company handle its CSR issues within long-term relationships?

  Methods: In this thesis qualitative research method with deductive approach has been used. The empirical findings contain primary data such as interviews with the management of the Peab Group, Peab Grundläggning, Swerock and Leimet. The secondary data sources were academical journals, books, Peab website and its corporate policy, annual & sustainability reports.

  Conclusion: By combining traditional industrial marketing theories together with the modern strategic CSR communication, it has been concluded that the sustainability vision and strategic CSR engaged and communicated to the stakeholders through Peab’s industrial network have process kind of nature.  Even though sustainability vision helps Peab to remain successful and competitive in the long run their performance in the industrial network depends highly on close cooperation with the stakeholders. Close interaction and committed relations with partners is one of the ways of handling sustainability aspects in the construction industry.

   

 • 235.
  Chvojka, Erik
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Lehikoinen, Lauri Erik
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  The Effects of High Board Turnover on Stakeholders in Nonprofit Sport Organizations2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 236.
  Claesson, Anton
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Isacsson, Victoria
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Investeringskalkylering: en kartläggning och analys av kalkyleringsarbetet på Volvo Construction Equipment2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problems: How does Volvos CE: s four Swedish plants work with investment appraisals? Does the work differ between the plants? If differences exist, what can be improved in order to make the work more uniform?  

  Purpose: To map the work with investment appraisals at Volvo CE: s four Swedish plats, to analyze differences in work between the plants and give proposals to a more homogenous working.

  Method: A method of qualitative nature. The study mainly contains raw data from semi structured interviews. Secondary data, such as internal policy documents and documentation of completed investment projects, has supplemented the raw data.

  Analysis: The mapping shows significant differences in work with investments between Volvo CE: s Swedish plants. A big difference between the plants is the extent of which they use investment appraisals in the investment process. Common to all plants are the deficiencies in establishing post calculations.

  Conclusions: Study proposals for improvements that will lead to a more homogenous work include that project managers at each plant in the future should work for a common project model. Proposals also include that a Business Case containing a common calculation template with investment calculations shall be made in the investment projects. Post calculations are also recommended at projects which a Business Case has been made. The post calculations will allow a comparison between forecast and outcome. Finally, it is proposed that an investment council with representatives from each plant is formed. 

 • 237.
  Clancey, Johanna
  et al.
  National University of Ireland Galway.
  Ryan, Paul
  Trinity College Dublin.
  Andersson, Ulf
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Giblin, Majella
  National University of Ireland Galway.
  Subsidiary Combinative Capability for Knowledge Creation as a Co-evolutionary Development Process2018In: Contemporary Issues in International Business / [ed] Castellani, D., Narula, R., Nguyen, Q.T.K., Surdu, I. & Walker, J., London: Palgrave Macmillan, 2018, p. 211-229Chapter in book (Refereed)
 • 238.
  Clancy, Johanna
  et al.
  National University of Ireland, Galway, Ireland.
  Ryan, Paul
  Trinity College, Dublin, Ireland.
  Giblin, Majella
  Trinity College, Dublin, Ireland.
  Andersson, Ulf
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  The Janus-Faced Subsidiary: A Coevolutionary Framework of Dual Network Embeddedness2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper contributes to the emerging literature on the subsidiary in its dual context (Achcaoucaou et al, 2014; Ciabuschi et al, 2014, Figuereido, 2012; Meyer et al., 2011; Mudambi and Swift, 2012). However, this paper departs from the above studies, which all take a rather static view of the dually embedded subsidiary. A dynamic co-evolutionary perspective is taken, by longitudinally tracking the guided coevolution of subsidiary role and local network’s knowledge stock. We subscribe more to the complementarity for balanced coevolution in both contexts (Ciabuschi et al., 2014) over the trade-off thesis in that reliance on one context for resources may limit access to resources in the other context (Gammelgaard and Pedersen, 2010).

  We show how the subsidiary is both a catalyst and coordinator of resource and knowledge flow in a form of guided coevolution to ensure requisite variety and hence accentuate the importance of dual embeddedness in understanding subsidiary evolution.

 • 239.
  Clarke, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hanssen, Emilia
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Leasing: - Nödvändighet eller bekvämlighet?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 240.
  Colmet, Tano
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Svensson, Lisa
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Bostadsrättsföreningar: -Konsten att uppnå ekonomisk stabilitet2008Student thesis
  Abstract [en]

  Date: 2008-06-02

  Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 points

  Authors: Tano Colmet, Lisa Svensson

  Tutor: Per Janze

  Title: Tenant–owner´s association – The art to achieve economic

  stability

  Problem: The tenant–owner homes market have achieved an extensive growth and it is very important for the tenant–owner´s association to carefully plan for the future economy. In order to maintain and strengthen its confidence towards the market and not go bankrupt.

  Purpose: The purpose is to describe the reorganization process from a rented apartment to a tenant-ownership and to examine what a tenant–owner´s association should take into consideration in order to achieve economic stability.

  Method: In this thesis a qualitative method has been applied. The method was chosen since the target group for this thesis is relatively small. The authors have chosen to interview board members in two different tenant-owner associations and a representative from SBC who has experienced current reorganizations and economic plans.

  Conclusion: At least 2/3 of the tenants in the real estate must go together in a tenant-owner´s association, in order to undergo a reorganizations process and finally become real–estate owner. Important factors that an association should take into considerations are the costs of maintenance, repairs and interests. The association functions as an organization and needs to be characterized by the driving forces competence, innovation and effectiveness in order to achieve economic stability. The time for the planning of the economy and the knowledge from a tenant owner homes organization is also important.

 • 241.
  Cozza, Michela
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Blog: “Design and Social Innovation in an Ageing Society”2019Other (Other academic)
 • 242.
  Cozza, Michela
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Design and Social Innovation in an Ageing Society2019Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 243.
  Cozza, Michela
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Diversity Management. Mentoring to improve gender differences2006Conference paper (Refereed)
 • 244.
  Cozza, Michela
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Doing Open Innovation through a heterogeneous networking2013Conference paper (Refereed)
 • 245.
  Cozza, Michela
  University of Trento, Italy.
  Doing (Open) Innovation through Networking2013Conference paper (Refereed)
 • 246. Cozza, Michela
  Doing (Open) Innovation through Networking2013In: Conference Proceedings of the 12th Annual Conference on Critical Issues in Science and Technology Studies, Institute for Advanced Studies on Science Technology and Society, Graz (Austria), 2013Conference paper (Other academic)
 • 247.
  Cozza, Michela
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation. University of Trento.
  Engagement by infrastructuring2018Conference paper (Refereed)
 • 248.
  Cozza, Michela
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Eterogeneità e densità «sociomateriale» nei Parchi Scientifici e Tecnologici2012Conference paper (Refereed)
 • 249.
  Cozza, Michela
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Fare e dis-fare il genere. Per una critica dei processi di significazione mediati dalla tecnologia2010In: Temperanter. International Quarterly Journal, ISSN 2037-2965Article in journal (Refereed)
 • 250. Cozza, Michela
  Fare e dis-fare il genere. Per una critica dei processi di significazione mediati dalla tecnologia2010In: Temperanter. International Quarterly Journal, ISSN 2037-2965, Vol. 1, no 2/3, p. 119-130Article in journal (Refereed)
2345678 201 - 250 of 1456
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf