mdh.sePublications
Change search
Refine search result
234567 201 - 250 of 344
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Kvist, Benny
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Optimering av logistikflödet: Utredning av brister och framtagning av förbättringsförslag i logistiken hos DinBox Sverige AB2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  DinBox Sverige AB sells mailboxes on the scandinavian market with production outsourced to a supplier in China. The company started in the end of 2007, relatively young in other words. The logistical flow from order to delivery of product, is a very important and vital part  of the business. The logisticial flow is today not flawless and there are problems with deliveries.

  I was assigned within my thesis in supply-chain management the task to investigate the logistical flow in detail in order to suggest improvements.

  The purpose of the task is to find what problems that occur, map out what costs these problems cause and investigate how to avoid errors in the future. The thesis should result in a fitting suggestion for improvement that decreases the control of the logistical flow from order to delivery.

  The result of the thesis has been achieved through a thorough analysis of the present situation, making a flowchart and identifying the problems in the processes. The problems have been broken down in to main causes and are subject for the suggestions of improvement.

  The final suggestion of improvement means communication between involved parties in the company and the supplier in China takes place in an extranet. When the order passes through the logistical flow every part has to control and approve the order before it is passed on to the next part. In that way a control system that secures the appropriate handling of the order throughout the flow is achieved. The extranet also gives the possibility to tracking information and goods in the logistical flow since the data can be stored in the system. The inventory when goods arrive is simplified and secured by implementing a barcode system which means all articles are automatically identified.

  The conclusion of the thesis is that a thorough preliminary study and analysis of the present situation are crucial for identifying the most costly and critical problems in the logistical flow. By improvements of processes within the area of supply-chain there are a lot that can be made more efficient and save money for the company.

 • 202.
  Kårefjärd, Henrik
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Upprättande av kundorderpunkt: En analys och flödesförbättring2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Car-O-Liner i Kungsör är en komplett tillverkare av reparationssystem för krockskadade fordon, vars produktion hindras av okontrollerade lager. Företaget har förhoppningen om att en frikopplingspunkt skulle kunna bidra till en mer kontrollerad produktion, och därigenom nå en högre leveransprecision. Frikopplingspunkten är tänkt att upprättas i form utav en supermarket, och examensarbetet syftar därför till att undersöka möjligheterna till ett upprättande utav en supermarket samt att föreslå en lämplig återfyllnadsmetodik. Målsättningen är att presentera ett nytt materialhanteringskoncept som effektiviserar och framförallt förenklar produktionen, med förhoppning att samtidigt göra verksamheten mer flexibel och därigenom höja leveranssäkerheten.Fokus för projektet ligger på produktionsgrupperna Bänkrobot och Detaljrobot som sätter takten för resterande flöden. I produktionsgrupperna har materialhanteringen studerats, och med hjälp av spagettidiagram har rörelsescheman kartlagts. Rapporten baseras på observationer, intervjuer och beräkningar.Observationer över det nuvarande tillståndet visade tydliga tecken på förbättringsmöjligheter, där bl.a. stora tillverkningsorder låste produktionen och därmed hämmade en viktig artikelvariation. Genom dessa observationer identifierades även slöserier av olika former, där den främsta anses vara överproduktion. Flera aktiviteter som inte tillför värde, men som är nödvändiga för produktionen identifierades, främst berörande materialförsörjningen till produktionsgrupperna.Projektet delades in i olika faser, teoristudier, nulägesbeskrivning och en nulägesanalys som därefter kopplats samman och utifrån denna data har ett lämpligt konceptförslag utformats. Detta innehållandes en supermarketlösning. Utifrån konceptet sammanställs kapitalbindningen varifrån uppdragsgivaren får ta ställning till den svåra avvägningen mellan resursutnyttjning, kapitalbindning och leveransservice. Teoristudier har genomförts för att förankra genomföranden och idéer genom projektet för att öka dess tillförlitlighet.Car-O-Liner rekommenderas att implementera det föreslagna produktionskonceptet för att kunna uppnå ett snabbare och framförallt stabilare värdeflöde av produkter genom fabriken, och därmed kunna möta det ökande och framförallt varierande kundbehovet.Slutsatserna visar på att ett resurssnålt, förbrukningsstyrt och sammanlänkat värdeflöde är möjligt att uppnå med hjälp av enkla metoder och verktyg, inspirerade av Lean. Med ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete är författarens åsikt att genomloppstider går att sänka dramatiskt, vilket kan göra att man på sikt kan arbeta med lägre lagervolymer. Detta i sin tur frigör kapital och framförallt produceras produkter som verkligen efterfrågas.

 • 203.
  Köhl, Jonatan
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Lindh, Simon
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Att öka kapaciteten i en bänkmontering med hanverksmoment och torktider2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med detta arbete är att hjälpa företaget Kanthal att kunna öka kapaciteten och sänka ledtiden i sin montering, inom produktionsområdet Heating Systems, genom att komma med förbättringsförslag. Idag tillämpar företaget bänkmontering, men vill även ha förslag på hur en monteringslina kan utformas. Det finns en klar koppling mellan kapacitet och produktivitet, där företaget har förbisett sin produktivitet. Därför har författarna valt att besvara följande frågeställningar:  

     

  • Vad påverkar produktiviteten och ledtiden i en bänkmontering med hantverksmoment och processtider?  
  • Hur utformar man arbetsprocessen för en monteringslina som ökar produktiviteten och sänker ledtiden i en montering med hantverksmoment och processtider? 

   

  Metod: Genom en fallstudie har författarna valt att undersöka valda frågeställningar. Tillvägagångsättet började med en processkartläggning och tidsstudie för att sedan kunna göra en värdeflödesanalys. Parallellt genomförde författarna en litteraturstudie som skapar en bredare förståelse vid analys av insamlande data. För att samla in data har författarna använt sig av intervjuer och observationer. 

   

   Studiens resultat: Resultatet av studien visar genom en processkartläggning nuläget över processerna på företaget där författarna har identifierade befintliga flaskhalsar. Kartläggningen har begränsats utifrån uppdraget av företaget där fokus legat på monteringen. Brister och flaskhalsar som uppdagats av processkartläggningens resultat. Dessa brister är bland annat torkningstid och onödiga arbetsmoment. För att tackla dessa brister har de två forskningsfrågorna hjälpt studiens framfart vilket har resulterat i en ny layout i kombination med förslag på arbetsprocesser kring monteringslinan.

   

  Slutsats: Syftet har uppfyllts genom processkartläggningen och analysen av resultatet. Studien besvarar forskningsfrågorna som har möjliggjort en analys av monteringslinans utformning. Analysen över arbetet har resulterat i ett förslag på en ny layout och alternativa material och verktygspresentation samt andra arbetsmetoder. 

   

  Rekommendationer: För att gå vidare med förbättringarna som kartlagts bör företaget hitta ett standardiserat arbetssätt och samtidigt se över arbetsmetoderna och ergonomin i monteringen.  

   

  Nyckelord: standardiserat arbetssätt, slöserier, monteringslina, produktivitet, ledtidsförkortning.

 • 204.
  Kökler, Cihan
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Inbound Logistics Cost and CO2 Calculations2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Business has globalized rapidly during the last decades. Distances between point of origin and point of consumption have increased as a result of globalization. Today’s increased distances mean that companies require faster logistic responses. Air transportation is preferred because it’s worldwide lead-time, of just 1-2 day, fulfill business expectations. However, transportation operation costs have risen dramatically and there are growing concerns about the high CO2 emission levels associated with air transportation. These issues have recently become a point of focus for most globalized companies.

  Currently, Atlas Copco Rock Drills AB, in Örebro is mostly using air transportation for their inbound logistics flow from North America Shared Distribution Center (SDC). In this thesis, sea transportation is surveyed to asses it’s suitability as a replacement in both economic and environmental terms. The formulated questions are:

  (1) For which items can SDC use sea transportation instead of air transportation at the lowest cost and with the lowest risk?

  (2) How much can SDC reduce their CO2 emission with the new setup? Does it comply with the ”environmental targets” of Atlas Copco Rock Drills AB?

  (3) How would SDC make decisions about suitable transportation setups for additional items in the future?

  When the transportation method is changed from air to sea more than one of the total logistics costs are affected. In reflection of the longer lead-times connected with sea transportation warehousing costs will increase. Therefore, when researching the ”lowest cost” we must consider the lowest total logistics cost. Extended lead-times also decrease the companies’ capability for flexibility; additionally, there will be heightened risk in connection with product life cycles. The possible environmental effects of sea transportation are considered carefully before an item’s transportation method change is suggested to the company. All calculations of CO2 emissions have been done in accordance with Nätverk för Transporter och Miljö ’s (Network for Transporter and Environment) (NTM) formula in order to reach a credible result. The findings are compared with the company’s environmental policy. An excel model has been developed to calculate results for extra items which may be added to the product range in the future.

  As a result of the research analysis it has been shown possible to reduce total logistic cost up to, 33%, 3.247.000 SEK. By changing transportation mode, the CO2 emission levels for transportation per item for these can even be reduced by up to 97%. Additionally, the excel model can be used internally to implement future changes.

 • 205.
  Lager, Thomas
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Samuelsson, Peter
  KTH, Stockholm, Sweden.
  Managing product variety under operational constraints: A process-industrial outlook2019In: Journal of Business Chemistry, ISSN 1613-9615, Vol. 2, no 6, p. 134-147Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using a newly developed conceptual framework on “platform-based design of non-assembled products,” the process-industrial applicability of the framework in production and product design was investigated. In a survey of Nordic process industries the research instrument included a comprehensive questionnaire designed to stimulate respondents to act as “multiple informants”. The results indicate that the presented framework challenged company paradigms and working practices, but acknowledged the applicability of many components in the new framework. Moreover, the new findings suggest that the framework additionally can be deployed as an instrument in an assessment of corporate strategic production capabilities. The framework can already serve as a “theoretical coat hanger” for analyzing current company practices, but moreover as a point of departure for company introduction of platform-based production philosophy and a platform-based design of non-assembled products. Apart from the framework used in this study, publications in this area are scarce. The findings fulfill the criteria for a theoretical contribution since the results have both originality and high utility for academics as well as practitioners. 

 • 206.
  Lagrosen, Stefan
  et al.
  Linneaus University, Sweden.
  Lagrosen, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  The effects of quality management on workplace health and stress2018In: Organisational learning in consciousness-based education,a multiple case-study QMOD, 2018, Cardiff, United Kingdom, 2018Conference paper (Refereed)
 • 207.
  Lagrosen, Stefan
  et al.
  Linneaus University, Sweden.
  Lagrosen, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  The effects of workplace learning on employee health2018In: 15th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning, ICICKM´18, 2018Conference paper (Refereed)
 • 208.
  Lagrosen, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Towards sustainable quality management: exploring underlying mechanisms2018In: Zero energy mass customized housing ZEMCH, 2018Conference paper (Refereed)
 • 209. Landoni, Paolo
  et al.
  Delléra, Claudio
  Ferraloro, Gregorio
  Peradotto, Mattia
  Politecnico di Milano, Italy.
  Karlsson, Helena
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Verganti, Roberto
  Politecnico di Milano, Italy.
  Design contribution to the competitive performances of SMEs: The role of design innovation capabilities2014Conference paper (Refereed)
 • 210.
  Lantz, Annika
  et al.
  University of Uppsala, Sweden.
  Brav, Agneta
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Job Design for Learning in Work Groups2007In: Journal of Workplace Learning, ISSN 1366-5626, Vol. 19, no 5, p. 269-285Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - What is required of job design and production planning, if they are to result in a work group taking a self-starting approach and going beyond what is formally required of it? This paper aims to contribute to group research by testing a theoretical model of relations between job design on the one hand (captured as completeness, demand on responsibility, demand on cooperation, cognitive demand, and learning opportunities), and reflexivity and learning processes within natural work groups in industry on the other hand. Design/methodology/approach - The results are based on detailed task analyses and questionnaires from 40 work groups at the shop-floor level in manufacturing industry in Sweden. Findings - Job design and work routines show strong effects on reflexivity and learning processes. Four dimensions of job design - completeness, demand on cooperation, cognitive demand and learning opportunities - impact on reflexivity and learning processes. Job design correlates with social routines, and social routines with work routines. Practical implications - It is crucial to create a job design that putschallenging demands on the group if group processes are to be characterized by reflexivity and learning. Managers have a challenging task to provide both a space and a climate that supports reflexivity and learning. All functions affected by production planning need to be involved in job design to balance conflicts between productivity and innovation. Originality/value - Detailed task analysis is worthwhile as it captures aspects that are prerequisites for innovative groups not previously accounted for.

 • 211.
  Larsson, Stig
  Mälardalen University, Department of Computer Science and Electronics.
  Expected influence of ethics on product development process2006In: tripleC: Communication, Capitalism & Critique, ISSN 1726-670X, Vol. 4, no 2Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Product development efficiency and effectiveness is depending on a process being well executed. The actions of individuals included in the processes are influenced by the ethical and moral orientations that have been selected by each individual, whether this selection is conscious or not. This paper describes different ethical choices and the expected effects they may have on the development process exemplified by the product integration process for software products. The different frameworks analyzed are utilitarianism, rights ethics, duty ethics, virtue ethics and ethical egoism. The expected effects on the goals for product integration may be debated. This is a result in it self as it triggers discussions about ethical considerations and increase the awareness of the influence of moral decisions. Our conclusion is that the adherence to specific moral frameworks simplifies the alignment of actions to the practices described in product development models and standards and through this supports a more successful execution of product development projects. This conclusion is also confirmed through a comparison between the different directions and several codes of ethics for engineers issued by organizations such as IEEE as these combine features from several of the discussed ethical directions.

 • 212.
  Larsson, Stig
  et al.
  Mälardalen University, Department of Computer Science and Electronics.
  Ekdahl, Fredrik
  Are limited non-intrusive CMMI-based appraisals enough?2003In: Proceedings of the ESEIW 2003 Workshop on Empirical Studies in Software Engineering WSESE 2003, 2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  An integral part of the strategy for performance improvement within the product development at ABB is the use of CMMI-based appraisals. Each appraisal represents an investment by the organization to lay the best possible foundation for improvements. The challenge is to balance the investment, the intrusiveness and the benefits. Depending on different organizational characteristics, different kinds of appraisals should be used. All appraisals are driven by data collection and consequently the quality of an appraisal depends on the data collection methods used. In this paper we outline strategies used in ABB for selection of appropriate CMMI appraisals and data collection methods. Early results indicate that the use of a series of appraisals can be a way to overcome the resistance in an organization. We also claim that a discussion is needed on the reliability and validity of the appraisal methodologies and on the feasibility to base decisions regarding process improvement strategies on appraisal results.

 • 213.
  Lidevad, Mathias
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Stenfeldt, Alexander
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Samband mellan ergonomi och sjukfrånvaro/kvalitetsutfall2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis project has been carried out in the Bachelors of engineering program, Innovation, Production and Logistics at Mälardalen University in the spring of 2018. The assigning company is GKN Driveline in Köping.

  In the company's efforts to develop its value base, it has been agreed that the employees' work environment is one of their most important values. This has led to the desire to create good ergonomic conditions in their production, which in turn has raised questions about what good ergonomics can actually result in, as substantial investments may be required to create these conditions. As a result of that, this project with the object of finding and proving whether there is a correlation between ergonomics and sickness absence, aswell as ergonomics and quality outcomes, emerged. The study consists of a case study that contains data collections made through observations, interviews and vast amounts of secondary data.

  In order to answer the study's purpose of finding a possible correlation, mathematical models have been used. The models used include correlation calculations, linear regression and scatter plots, all of which have been critical to clarify and calculate collected data. In order to carry out the calculations, the authors have had to produce measurement values that in this study consist of three variables, those are statistics of sickness absence, ergonomics and quality data.

  The sickness absence statistics have been obtained from the company, and by contact with the human resource department and other personnel who have knowledge in the field, the data could be analyzed. Using the ergonomic tool RAMP, developed by researchers at the Royal Institute of Technology, the ergonomics of selected departments within the company have been analyzed, and data on ergonomics could be obtained. In the use and assessment of the analyzes made by the data obtained through the use of the ergonomic tool, an ergonomist from the occupational health services has been involved in ensuring that the assessments have been properly performed. The quality data included in the study have two different parts, one for manufacturing and one for the assembly lines. In manufacturing, rejects are used to support quality monitoring while the assembly lines are using the first time through method.

  Our studies indicate that there is a correlation between ergonomics and sickness absence. Regarding the calculations between ergonomics and quality outcomes, a correlation model couldn’t be used as the company measures these parameters in different ways. Even though the conclusion of this study is that there are indications that there is correlation between ergonomics and sickness absence, further studies with more measurement values are required to prove this.

 • 214.
  Lindhult, Erik
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Chirumalla, Koteshwar
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Oghazi, Pejvak
  Södertörn University, Sweden.
  Parida, Vinit
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Value logics for service innovation: practice-driven implications for service-dominant logic2018In: Service Business: An International Journal, ISSN 1862-8516, E-ISSN 1862-8508, Vol. 12, no 3, p. 457-481Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Service-dominant logic (SDL) provides a conceptual understanding of and widens the view on value creation in service innovation for product-centric companies. However, empirical research linking SDL and service innovation is still limited albeit expanding. This study provides insights beyond existing discussions on product and service dimensions using the theoretical lens of the value logic perspective. More specifically, the purpose of this study is to examine how value can be understood, targeted, and created in the pursuit of service innovation by product-centric manufacturing companies. Building on a previous investigation of two multinational product-centric manufacturing companies, this paper identifies and develops a theoretical model to describe the space shift in service innovation with four different kinds of value logics, namely, product-based value logic, service-based value logic, virtual-based value logic, and systemic-based value logic. Using a digitalization-driven new service innovation, namely the My Control System, which is a web-based service delivery platform, this paper describes space shifts to enhance value through four value logics as efforts. Further, challenges associated with different value logics are described in terms of complexity traps and service gaps. The study also contributes to bridging the gap between SDL theory and practice by developing a midrange theoretical model for value creation as a specification and amendment to SDL that supports SDL-guided service innovation and servitization in practice.

 • 215.
  Lindhult, Erik
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Karlsson, Helena
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Öberg, Christina
  Lund University, Sweden.
  Bessant, John
  University of Exeter, UK..
  Johansson, Peter
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Quality in innovation management auditing2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Innovation management auditing (IMA) is valuable to assessinnovation capability. A review of literature shows that research-based IMAmodelsare few and there are considerable variations in IMA-related researchand models. The quality of different models is often unclear or limited. Thepurpose of this paper is to clarify the basis for valid and reliable auditingthrough discussing and developing a quality framework. Findings point to thatthere are different aims and purposes of IMA; measuring, learning about orchanging innovation capability as well as improved business performancethrough capability enhancement. Different aims imply different focus andformulation of quality to be achieved through IMA efforts. A qualityframework for IMA is developed based on aims and the trustworthiness (validity, reliability and objectivity) in achieving respective aims. Theframework is proposed as a way to assess quality of different models, as aguide to enhance quality through research, and for practitioners to use modelsand tools in a quality-conscious way.

 • 216.
  Lund, Henrik
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems.
  Implementering och  användning av affärssystem i icke seriel tillverkning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This report is based on case study made at GKN Driveline’s prototype division. The study examines the opportunities and hurdles presented by implementing an ERP-system. The study was completed at GKN’s facility in Köping by observing and participating in the daily work. The observations were supported by a literature review to solidify the results.

  The purpose of this project was to analyze the use of ERP-systems by answering a series of research questions.

  • Which factors are essential for effective use of an ERP-system?
  • Is it more appropriate to adapt your organization to house a system, or to adapt a system to complement your organization?
  • How is an implementation project for an ERP-system best managed for success?

  The conclusions that have been made in this report all relate to the questions asked, and such contain answers to how to best use and implement a ERP-system. The main knowledge gained in this report is the importance of not underestimating the complexity of ERP-systems.

  Implementing a ERP-system is one of the most difficult projects a company can undertake and as such they must take careful consideration and a lot of planning to execute the project to satisfaction. Due to the difficulty to use the system many users need a great deal of training and education to use the system satisfactory. ERP-systems often take many years to completely install in an organization which means that the projects require a lot of commitment from management to succeed.

 • 217.
  Lundin, Jonatan
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  An Investigation of Maintenance Technicians' Information-Seeking Behavior in a Repair Center2018In: IEEE Transactions on Professional Communication, ISSN 0361-1434, E-ISSN 1558-1500, Vol. 61, no 3, p. 257-274Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research problem: When it comes to understanding certain aspects of a maintenance technician's information-seeking behavior, knowledge is lacking. For instance, little is known about what kinds of information needs that maintenance technicians exhibit while performing work tasks and what types of sources they employ to satisfy those needs. Understanding such information-seeking behavior is especially essential for technical communicators who endeavor to design useful and relevant technical information. Research questions: 1. What information needs do maintenance technicians show evidence of while performing maintenance work tasks? 2. Where do they go to satisfy these information needs? Literature review: Current knowledge on maintenance technicians' information-seeking behavior is very limited. The literature reviewed for this study covers the task-based information-seeking behavior of different types of engineers and is mainly found within the field of library and information science research. This literature was selected because maintenance technicians and engineers share many characteristics. One information-seeking characteristic exhibited by engineers is the tendency to rely on internal company information, such as colleagues and self-created sources, before external information sources are consulted. Methodology: This study utilized an ethnographic research approach where empirical data were collected, analyzed, and interpreted from a theoretical viewpoint-a synthesis of Bystrom and Hansen's conceptual framework and the Systemic-Structural Theory of Activity. Seven in-house aftermarket maintenance technicians were observed via participant observation at a repair center in Sweden while they performed maintenance tasks on machines that had been taken out of service. Results and conclusions: The results-based on empirical data collected over the course of 12 days, spread over 12 weeks in the autumn of 2012-reveal that the observed maintenance technicians exhibited 50 different types of information needs. They seldom sought instructions covering an entire work task. Instead, to satisfy their information needs, the maintenance technicians consulted four types of sources that, in the present study, have been designated as information source hosts.

 • 218.
  Lundqvist, Johan
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Åkman, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Bristidentifiering av materialflöden: Ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på Atlas Copcos materialförsörjning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Divisionen Underground Rock Excavation på Atlas Copco tillverkar kundanpassade gruvmaskiner i världsklass till kunder i mer än 170 länder. Från inköpsperspektivet är majoriteten av leverantörerna svenska men de dyraste komponenterna köps in från utlandet. Detta gör att stora krav ställs på både logistiken och produktionssystemet. De senaste årens ökande efterfrågan har lett till att materialförsörjningen har svårt att hantera de volymer som krävs och till följd uppstår störningar. En effektivisering och kapacitetsökning är nödvändig och därför kommer detta examensarbete att handla om kartläggning av material- och informationsflöde samt bristidentifiering av störningar i materialflödet. I tillägg till detta skall även företagets nyckeltal ses över och utvärderas i diskussionen utifrån vad teorin förespråkar.

  Examensarbetet har utförts på Atlas Copcos Underground Rock Excavation division i Örebro. Uppsatsen behandlar teori kopplat till de forskningsfrågor som presenteras i inledningen. Dessa frågor besvaras sedan utifrån teorin av författarna i diskussionskapitlet. I kapitlet nulägesbeskrivning presenteras en nulägesbild av företaget sett till material och informationsflöde samt dess prestanda. Detta för att läsaren ska få en bra bild över hur den dagliga verksamheten fungerar och hur de olika avdelningarna samverkar med varandra. Under problemidentifiering har två datakällor använts, statistik och kvalitativ data i form av workshops där deltagarna representerar hela materialflödet från ankomst till färdig produkt. All data har sammanställts i Paretodiagram för en tydlig visualisering och enkel prioritering för att sedan utredas vidare i form av en rotorsaksanalys. Rotorsaksanalysen ligger sedan till grund för de förbättringsförslag som presenteras i slutet av examensarbetet. Förslagen är baserade på prioriterade rotorsakerna och utvärderas sedan av utvalda deltagare för att ge en prioritering till företaget.

  Slutligen presenterar författarna rekommendationer som avgränsats från rapporten men som anses vara viktiga att jobba vidare med.

 • 219.
  Lundvall, Alexander
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Realisering av väggfixtur2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The scope of this thesis is the continual development of a wall fixture previously developed ina thesis as a concept together with specification on the final product. The specification from theprevious thesis describe that the wall fixture should meet all required standards for safety, butthe previous existing concept have not been fully developed according to this.The focus of this continuing work has been to see how demands on safety would affect thedesign of the wall fixture. The theoretical framework has therefore been on relevant safetystandards applicable on the Swedish market, and these have been a deciding factor duringdesign choices made during the continuing product development.The methodology has been an iterative work, wherein ideas for development have beendiscussed with Husmuttern, analysed for risks according to demands set by the safety standardsand finally put onto fabrication drawings enable fabrication of a prototype.The conclusion is that it´s possible to minimize risks in the concept phase, but that therequirements on safety makes that some of the demands in the specification have to be omitted.Previous demands on a purely mechanical operation with counterweight is deemed as to riskyfor the users, and a different solution with an electric engine system is chosen instead. This inturn puts demand to follow additional standards regulating the implementation of electronicsand control systems. The risk analysis that have been made should be updated to include thiswhen prototype is built. In conjunction to this the order of assembly of a wall should be chosento eliminate ergonomic risks, and the foundation for the systematic health and environmentwork should be done, two aspects of the health and environment that can’t be fully evaluatedduring concept development.

 • 220.
  Majid Yousif, Mevan
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Vitija, Muhamed
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Kaikakuprojekt på CH Industry: Analys av robotsvetscell2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 221.
  Mansour, Yosef
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Ständiga förbättringar: Motivera ICA:s kollektivmedarbetare till ett ökat engagemang2011Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  Abstract

  Title                                      Continuous improvement – Motivating ICA´s  personnel to    a greater engagement.

  Problem                                  Getting ICA: s employees involved with continuing improvements.

  Purpose                                  To motivate ICA: s employees to a higher degree of commitment and    contributing with ideas and embracing approved improvements.

   Research questions  

   - How should the employees be properly motivated to contribute with   suggestions for improvement?

   

   - What message and content should improvements send to inspire the   employees?

   

  - Witch channels should be used to capture the employee’s attention?

   

  - How can best practice be recognized and how can the knowledge be spread  through the organization?

  Methodology                          Initially a theory study was completed and from the results a case study were  conducted.

  Conclusion                             Combining success factors for continuing improvements.  To get the      employees feeling appreciated with their work.

   Results             By combining ten sucessfactors and trying to see the whole picture.                

 • 222.
  Mathias, Agocs
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  HOW A MANUFACTURING ORGANISATION EVALUATE EFFECTIVNESS OF PERFORMANCE MEASURES;: A Case study in cooperation with Volvo Construction Equipment in Eskilstuna2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to point out how a company can gain a better process by using PM in an effective way. The report concludes that the existence in practice of theoretically important aspects are different, also that the most correct way of leading the aspects are through the creation of a PM process.

  During this thesis work the benefits with performance measurements have been analyzed. Since the genesis of the industrialisation there have been growing needs to identify ways of understanding how a company functions. One of the main events historically leading to the broad adoption of PM was the introduction of the DuPont model. The DuPont model developed by DuPont and General Motors during the beginning of the 20th century quickly became the industry standard in the US for financial analysis. The Dupont model gave PM a central role in evaluating the performance of a company.

  Companies are today driven towards a higher level of responsiveness and flexibility in order to remain competitive. In order to measure the advancement towards these objectives, an increasingly complex set of activities collection of PM to monitor performance satisfactorily. Often however, PM are still developed around traditional, functional metrics focusing on departmental issues, rather than on the whole value stream.

  There has also been analyzed how a manufacturing company can use PM in an effective way. Under this thesis it emerged that the most crucial factor affecting the companies PM was that it was hard to understand how to use it correctly. When a company use it correctly it determines where the company stands, if they want to be competitive in the future and a method to maintain a good value stream flow. The economical factors for the company are at least important because all decisions always include costly investments. At the same time a company’s PM must be as efficient as possible and generate a good investment. Also other factors have been presented in this thesis but do not affect the effectiveness of the PM.

  The most important factors found to a more effective PM were; does the PM fulfil its purpose, is the performance attained, to make the purpose explicit and at last boost the education around the subject.

  The whole research has been carried out over a twenty-week period, during that period data collection has been performed via case studies. The rest of the data collection has been collected through a literature review by examining relevant data to answer the two research questions.

  This thesis have led to a better understanding regarding how to use PM and the benefits of it. This are based on the collected data from the case studies and from the theoretical findings, the empirical data were analyzed in a way that the company understood what was wrong with today´s PM.

 • 223.
  Mering, Jan
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Berglund, Catarina
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Förändring utan motstånd: Om konsten att förändra i organisationer.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Our purpose with this paper is to find an appropriate strategy for changing a high school moving from fragmented schedule to project based learning. This change inevitably prescribes that both teachers and students need to change their view of the curriculum and each other. By means of interviews and analysis of available research we study how a high school merges a theoretical class and a practical class and constitute Teknikcollege(TC). We have found both empirical and theoretical support in practising the use of pilotproject as a strategical tool for managing change. Resistance to change is often mentioned in context of this discourse as something difficult, alas a useful force required to validate the change. We believe we have found a method with potential to validate proposed change without fighting the troublesome, yet often present resistance.

 • 224.
  Nafisi, Mariam
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Wiktorsson, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Ensuring manufacturability in early stages of new product development: a study of two practices2017In: 24th EurOMA conference EurOMA17, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper elaborates upon how early manufacturing involvement in new product development (NPD) can be realised to safeguard that manufacturing system requirements are communicated to product development teams. Two industrial practices have been studied in companies within the automotive sector. The forms of manufacturing involvement are presented for the two NPD cases during early phases of concept and product development (when the design has a considerable impact on production). Forms of involvement are separated according to the areas of process, organisation and mechanisms. The results can provide insight to manufacturing about how to proactively participate in NPD activities.

 • 225.
  Nafisi, Mariam
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Wiktorsson, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Rösiö, Carin
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Granlund, Anna
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Manufacturing Engineering Requirements in the Early Stages of New Product Development: A Case Study in Two Assembly Plants2018In: Advanced Applications in Manufacturing Engineering, Elsevier, 2018Chapter in book (Refereed)
 • 226.
  Netz, Erik
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Wiktorsson, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Enabling effective Production System Redesign – complementing Investment and Design processes2009In: Swedish Production Symposium 2009, Goteborg, 2009Conference paper (Refereed)
 • 227.
  Nickpasand, Mehrnoosh
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  A collective how-to-become-agile approach: Agile manufacturing2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 228.
  Nilsson, Anders
  et al.
  Karlstads universitet, Karlstad, Sweden.
  Segelod, Esbjörn
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Rapp, Birger
  Uppsala universitet, Uppsala, Sweden.
  MIT-IMIT-MRTC seminarium om Nya former för samverkan kring programvaruutveckling2010In: Management of Innovation and Technology, ISSN 1102-5581, no 1, p. 8-9Article in journal (Other academic)
 • 229.
  Norouzilame, Farhad
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  TOWARDS ACHIEVING NETWORK CAPABILITIES IN GLOBAL PRODUCTION NETWORK OF CONTRACT MANUFACTURERS2015Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 230.
  Norouzilame, Farhad
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Bruch, Jessica
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Granlund, Anna
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Production system design in a global manufacturing context: A case study of a global contract manufacturer2015In: POMS 26th Annual Conference POMS, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to study the process of production system design in order to identify when and how network capabilities could and should be considered during this process. A case study, investigating the production system design process of a global contract manufacturer has been conducted

 • 231.
  Norouzilame, Farhad
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Grönberg, F.
  LEAX Group Sweden, Eskilstuna, Sweden.
  Salonen, Antti
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Wiktorsson, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  AN INDUSTRIAL PERSPECTIVE ON FLEXIBLE MANUFACTURING: A FRAMEWORK FOR NEEDS AND ENABLERS2013In: International Conference on Production Research, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Flexibility of manufacturing systems, as a key factor of survival in the market, is regarded as the ability of handling changes in variants and volume governed by different capabilities depending on system level and manufacturing process. Research on flexibility has been of interest over years, resulting in a vast field of organizational, technical, and process-based enablers. The practical review in terms of needs, enablers and implementations of changeable production systems is however scarce. The objective of this paper is to present an initial review of industrial practice regarding flexibility in manufacturing systems, based on the current frame of reference and empirical study of two manufacturing companies in Sweden which helps industrial companies to identify their flexibility needs and the required enablers to achieve them.

 • 232.
  Norouzilame, Farhad
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Mengel, S.
  University of St Gallen, Switzerland.
  An exploratory study on the relationships between capabilities of international manufacturing networks2016Conference paper (Refereed)
 • 233.
  Norouzilame, Farhad
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Stenholm, D.
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Sjögren, Peter
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Bergsjö, B.
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  A holistic model for inter-plant knowledge transfer within an international manufacturing networkIn: Journal of Knowledge Management, ISSN 1367-3270, E-ISSN 1758-7484Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: This paper aims to provide a holistic view to support the choice of appropriate strategy for conducting a knowledge transfer (KT) project in an international manufacturing network(IMN) environment. It proposes a model that includes multiple aspects of a KT project along with guidelines on each aspect. Design/methodology/approach: To achieve the research goals, multiple case study method was adopted. Data have been collected by conducting semi-structured interviews regarding five KT projects in three multinational corporations. Data were triangulated by means of comparisons to complementary data acquired through observations and archival documents. Findings: The results of this paper detail the key issues of five KT projects. Furthermore, the paper proposes an aggregated model comprising the main aspects and strategies for a KT project within an IMN. Research limitations/implications: Despite the abundant research on KT area, not many research projects provide holistic views on KT process. The focus has rather been sectional and concentrated on each specific aspect within the KT. Practical implications: The paper guides practitioners to identify multiple aspects in KT that will eventually increase the odds for successfully performing such projects. Originality/value: The proposed learning network model improves the performance of KT projects by providing a holistic view including several factors that the organization should emphasize to succeed with inter-plant KT.

 • 234.
  Norouzilame, Farhad
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation. LEAX Group, Köping, Sweden.
  Wiktorsson, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Coordination practices within international manufacturing networks: A comparative study of three industrial practices2018In: American Journal of Industrial and Business Management, ISSN 2164-5167, E-ISSN 2164-5175, Vol. 8, no 6, p. 1603-1623Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The globalisation of manufacturing activities has led to the emergence of internationally dispersed manufacturing plants. Coordination of such networks is a complex task and entails several management challenges. The purpose of this paper is to increase the understanding regarding the coordination issues and how they could be managed in IMN environment. Using a multiple case study approach, data from three multi–plant manufacturing businesses were collected and analysed. The results include discussions on coordination aspects such as autonomy and mechanisms to conduct coordination. Furthermore, a model for assigning autonomy level to the plant in an IMN is suggested as well as mechanisms to conduct the coordination work.

 • 235.
  Norqvist, Fredrik
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Medicinkross2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 236.
  Nyström, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Östangård, Niklas
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Morgondagens projektledning2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete genomfördes på Volvo CE i Eskilstuna under våren 2013. Kursen, KPP230, på Mälardalens högskola har omfattningen 15 högskolepoäng. Programmet författarna läser heter innovation, produktion och logistik med inriktningen entreprenörskap och företagande.

  Uppgiften var att utmana några projektdeltagares arbetssätt på Volvo CE med fokus på de första stegen i projektmodellen vad gäller maskininvesteringar för att undersöka om det gick att få deltagarna mer innovativa, entreprenöriella samt mer engagerade, motiverade och inspirerade.

  Fyra kreativa övningar har genomförts, först i en pilotgrupp och sedan i en projektgrupp på Volvo. För att kunna koppla detta till verkligheten fanns möjligheten att vara delaktiga i ett projekt där målet var att fyra monteringsavdelningar skulle bli en eller två. Intervjuer av de anställda har genomförts för att få reda på hur de arbetar och vad de tycker om arbetsklimatet

  Det visade sig att projektgruppen blev mer kreativ, innovativ och tillät sig själva att tänka på andra sätt än tidigare när de kreativa övningarna genomfördes. Ju fler övningar som utfördes desto tydligare märktes det att projektdeltagarna hade lättare att bryta sina vanliga tankemönster. De blev mer engagerade och nyfikna ju fler övningar de genomförde då de fick mer självförtroende och kände sig mer bekväma med arbetssättet.

  Författarna rekommenderar att projektdeltagarna arbetar vidare på ett entreprenöriellt sätt vilket innebär att de bör arbeta mot idealmål, mer radikala och värdeskapande resultat samt hantera risker under projektets gång snarare än att avbryta ett projekt på grund av riskerna.

 • 237.
  Olsson, Erik
  et al.
  Mälardalen University, Department of Computer Science and Electronics.
  Funk, Peter
  Mälardalen University, Department of Computer Science and Electronics.
  Xiong, Ning
  Mälardalen University, Department of Computer Science and Electronics.
  Fault Diagnosis in Industry Using Sensor Readings and Case-Based Reasoning2004In: Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, ISSN 1064-1246, Vol. 15, no 1, p. 41-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Fault diagnosis of industrial equipments becomes increasingly important for improving the quality of manufacturing and reducing the cost for product testing. Developing a fast and reliable diagnosis system presents a challenge issue in many complex industrial scenarios. The major difficulties therein arise from contaminated sensor readings caused by heavy background noise as well as the unavailability of experienced technicians for support. In this paper we propose a novel method for diagnosis of faults by means of case-based reasoning and signal processing. The received sensor signals are processed by wavelet analysis to filter out noise and at the same time to extract a group of related features that constitutes a reduced representation of the original signal. The derived feature vector is then forwarded to a classification component that uses case-based reasoning to recommend a fault class for the probe case. This recommendation is based on previously classified cases in a case library. Case-based diagnosis has attractive properties in that it enables reuse of past experiences whereas imposes no demand on the size of the case base. The proposed approach has been applied to fault diagnosis of industrial robots at ABB Robotics and the results of experiments are very promising.

 • 238.
  Omorede, Adesuwa
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  The Entrepreneur in Crisis: A Qualitative Lens on how Entrepreneurs Manage Failure2019In: European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Every entrepreneur faces barriers when they engage in entrepreneurial activities and for every entrepreneur, their utmost goal is to succeed in their endeavors. However, some entrepreneurial ventures fail due to several factors. After the failure, the entrepreneur either relapses or seeks for new entrepreneurial opportunities. The present study conducts a qualitative research synthesis to examine what happens after the occurrence of firm failure and how entrepreneurs manage the experiences from failure. In doing so, the present study analyses already published qualitative studies on failure by conducting a literature search from several electronic databases to capture the qualitative studies published under failure. After the elimination criteria, 19 relevant articles were identified. The identified articles were analyzed using meta ethnography and grounded formal theory to elaborate on three overarching concepts – the experience and cost of failure, the impact from failure and the outcome of failure. The findings from these analyzed qualitative research offers insight into the ongoing discussions on entrepreneurial failure by identifying recurrent themes and concepts as well as by presenting a conceptual model that describes the entrepreneur’s experiences from failure and how they manage these firm failures. The findings also provide avenues on how future research can contribute to the discussion on failure.

 • 239.
  Omorede, Adesuwa
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Axelsson, Karin
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Migrant Entrepreneurs and Their Spark for Entrepreneurial Exploration2018In: International Journal of Law and Political SciencesArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The war and violence around the world today has brought a mass increase of forcibly displaced individuals to seek refuge in the European Union, where they have to leave their homes and restart a new life built on other cultural, social, economic and legal premises than they are used to. Since 2014, the EU have accepted such individuals to help deal with the crisis by providing protection and refuge. Countries like Germany, Hungary, Austria and Sweden accepted around two- third of EU’s asylum seekers. Statistics from the Swedish migrations agency shows that about 163, 000 people applied as asylum seekers in December 2015 as compared to the 20, 000 persons who applied in April of the same year. This dramatic rise in population brought an overwhelming shock to Sweden because they needed to find quick and suitable solutions to be able to accommodate the thousands of refugees. Due to this, it posed a challenge for the Sweden to immediately tackle the problem of integrating the new arrivals in the labor market. With less societal integration and little or no skills to connect to the workforce, these immigrants faced a shaky beginning, as they had to struggle with not just integrating into a new society but also to get suitable jobs. These uncertainties brought pressures to the immigrants which drove a certain number of them to move from city to city seeking for a place seek for alternatives not just to contribute to their own well-being but also to contribute to the environment which provided a safe haven for them. As a result, they brought in their own skills, experiences, and cultural orientation to exploring and exploiting new opportunities and filling the gaps in their new environment. Recently, immigrants contribute with multidisciplinary collaborations and insights, international relations and to national growth through the exploitation of entrepreneurial opportunities because they come with different backgrounds and see their new society with a different “lenses” from the locals in the country. Our study, seek to understand how these uncertainties led migrant entrepreneurs towards entrepreneurial activities. We seek to understand their processes towards exploring and exploiting opportunities for entrepreneurship as well as their role in contributing to the regional growth. To reach these aims, we conducted a qualitative study using open-ended interviews of several migrant entrepreneurs – both female and male – that took part in two different entrepreneurial projects in mid-Sweden. The first projects was a business program for African women, the other was an entrepreneurship hub for immigrants. Both were focused on inspiring and coaching immigrants during their entrepreneurial process. An integrated part was to work with the participants’ entrepreneurial skills and abilities. In addition, we also collected archival documents to support our data. We analyzed our data using content analysis for qualitative research. The study aims to contribute to the entrepreneurship literature by understanding the influences of cognitive and environmental factors towards entrepreneurial activities. This study also provides several suggestions for policy makers on how they can better integrate migrants into becoming contributors of the society.

 • 240.
  Ore, Fredrik
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Designing workstations for human–industrial robot collaboration: Development and application of simulation software2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Human-industrial robot collaboration (HIRC) creates an opportunity for an ideal combination of human senses and industrial robot efficiency. The strength, endurance and accuracy of industrial robots can be combined with human intelligence and flexibility to create workstations with increased productivity, quality and reduced ergonomic load compared with traditional manual workstations. Even though multiple technical developments of industrial robot and safety systems have taken place over the last decade, solutions facilitating HIRC workstation design are still limited. One element in realising an efficient design of a future workstation is a simulation software. Thus the objective of this research is to (1) develop a demonstrator software that simulates, visualises and evaluates HIRC workstations and (2) propose a design process of how to apply such a simulation software in an industrial context.

  The thesis comprises five papers describing the development of a HIRC simulation software and its corresponding design process. Two existing simulation software tools, one for digital human modelling and one for robotic simulation, were merged into one application. Evaluation measures concerning operation time and ergonomic load were included in the common software. Existing engineering design methods were applied in a HIRC workstation context to describe the utilisation of a HIRC simulation software. These developments were demonstrated in five actual industrial cases from a heavy vehicle manufacturing company.

  The HIRC simulation software developed enables simulation, visualisation and evaluation of all kinds of HIRC workstations where human and robot simultaneously work in a collaborative environment including hand-guiding tasks. Multiple layout alternatives can be visualised and compared with quantitative numbers of total operation time and biomechanical load on the human body. An integrated HIRC workstation design process describes how such a simulation software can be applied to create suitable workstations. This process also includes a safety measure by which the collision forces between the industrial robot and the human are predicted. These forces have to be minimised to tolerable limits in order to design safe HIRC workstations.

  The HIRC simulation software developed and the proposed workstation design process enable more efficient HIRC workstation design. The possibility of designing and evaluating HIRC alternatives for hand-guiding activities is rarely found in other simulation software. The evaluation could include different types of layout alternatives and workstations: HIRC, fully manual or fully automatic. All of these could be compared based on their total operation time and biomechanical load and thus be used in workstation design decision making.

 • 241.
  Ore, Fredrik
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Human − industrial robot collaboration: Simulation, visualisation and optimisation of future assembly workstations2015Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 242.
  Ore, Fredrik
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Hadialhejazi, Golshid
  Hanson, Lars
  Verification of quantitative human–industrial robot collaborative simulation results2016In: Swedish Production Symposium 2016 SPS 2016, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Human–industrial robot collaboration (HIRC) is introduced to make future industrial workstations more ergonomically viable and productive. A HIRC simulation software demonstrator based on the simulation software Intelligently Moving Manikin (IMMA) has been recently developed. The simulation and visualisation tool uses mathematical algorithms to predict human and robot motions. Data from the human motion are used to assess the biomechanical load exposure. The validity of the simulated motions considering biomechanical load have not yet been verified. Thus, the aim of this study is to verify the biomechanical load predicted by the HIRC demonstrator simulation software through laboratory experiments. A HIRC workstation for engine block inspection was used for the evaluation, where a family of physical and virtual humans performed the inspection. The physical tests were performed in a lab environment, and the virtual tests were simulated in the HIRC simulation software. In both tests, data of human motion were captured. The joint angles of the body parts were extracted and analysed to assess biomechanical load using rapid upper limb assessment (RULA). A comparison between the results of the laboratory experiment and the simulation test shows that the simulated human movements of the HIRC workstation correspond well with humans performing the same task in the lab environment.

 • 243.
  Ore, Fredrik
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Hanson, Lars
  Scania CV AB, Sweden.
  Delfs, Niclas
  Fraunhofer Chalmers Centre, Sweden.
  Wiktorsson, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Human Industrial Robot Collaboration – development and application of simulation software2015In: International Journal of Human Factors Modelling and Simulation, ISSN 1742-5557, Vol. 5, no 2, p. 164-185Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Human industrial robot collaboration (HIRC) aims to combine the benefits of industrial robots with humans in production environments. This is a growing research field where most work focuses on the safety aspects, while little research is performed on simulation and visualisation. The aim of this paper is to present a demonstrator software for simulation, visualisation and evaluation of human industrial robot collaboration.

  Two simulation software products were combined to reach this goal. The new tool was then applied to two industrial assembly cases where productivity and biomechanical loads on humans were calculated. The resulting demonstrator software simulates and visualises human industrial robot collaboration. The quantitative output from the simulation makes it possible to compare HIRC, manual and robotic assembly stations in terms of productivity and ergonomics.

 • 244.
  Ore, Fredrik
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation. Scania CV AB, Sweden.
  Hanson, Lars
  Scania CV AB, Sweden.
  Delfs, Niclas
  Fraunhofer-Chalmers Centre, Sweden.
  Wiktorsson, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Virtual evaluation of industrial human-robot cooperation: An automotive case study2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The manufacturing industries in the developed countries face challenges in terms of increased competition that puts demands on productivity, and a demographic change leading to an older population. One way of managing these challenges is through closer cooperation between human operators and robots. The robots can perform heavy, repetitive and hazardous tasks in a workstation, while the human operator does the more complex and flexible operations.

  Most industrial human-robot interaction research focuses on the safety aspects, often performed and presented in the form of physical demonstrators, while little research is made on virtual simulations. Several simulation and visualisation tools for robot evaluation exist, as well as tools for digital human modelling. However, few tools can be found that virtually combines human and robot.

  The aim of this paper is to contribute to narrowing that gap by presenting a method for virtual evaluation and optimisation of industrial human-robot cooperation. The new software demonstrator developed for this is based on the DHM tool IMMA. The presented method was implemented in a truck industry case comparing three assembly scenarios; fully manual, fully robotised or human-robot cooperation assembly. The method considers three dimensions which are compared and optimised for the human and robot; reach, operation time and biomechanical load.

  The software demonstrator presents a virtual simulation of industrial human-robot cooperation. The result from this simulation can be used to find the optimal ergonomic manufacturing system based on biomechanical loads as well as finding the system with shortest operation time. The specific industrial case verifies the statement that a human-robot collaborative assembly system gives a less physically demanding workstation compared to a manual system, and thus is better adapted to an elderly workforce. This is achieved at the same time as the operation time decreases and productivity increases, which is necessary to meet the global competition. There are though safety issues to be solved and safety standards to be changed before these benefits can be applied in practise in industry. However, the software can be used to analyse different kind of human-robot interactions that are less cooperative and can be implemented within current regulations.

 • 245.
  Ore, Fredrik
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation. Scania CV AB, Global Industrial Development, Södertälje, Sweden.
  Hansson, L.
  Scania CV AB, Global Industrial Development, Södertälje, Sweden.
  Wiktorsson, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Method for Design of Human-industrial Robot Collaboration Workstations2017In: Procedia Manufacturing, ISSN 2351-9789, Vol. 11, p. 4-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to fully utilise a 3D simulation software capable of evaluating hand-guided human-industrial robot collaborative (HIRC) work tasks, there is a need of a HIRC design process for early production development stages. This paper proposes a HIRC design method that uses the possibilities of the demonstrator software in the HIRC workstation design process. The method is based on Pahl and Beitz's engineering design method; it interprets all their phases and activities into HIRC design-specific ones.

 • 246.
  Ore, Fredrik
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Jiménez Sánchez, Juan Luis
  Scania CV AB.
  Wiktorsson, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Hanson, Lars
  Skövde University, School of Engineering .
  Design Method of Human–Industrial Robot Collaborative Workstation with industrial ApplicationIn: Article in journal (Refereed)
 • 247.
  Ore, Fredrik
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation. Scania CV AB, Södertälje, Sweden.
  Reddy Vemula, Bhanoday
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Hanson, Lars
  Scania CV AB, Södertälje, Sweden.
  Wiktorsson, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Human - Industrial Robot Collaboration: Application of Simulation Software for Workstation Optimisation2016In: Procedia CIRP, ISSN 2212-8271, E-ISSN 2212-8271, p. 181-186Article in journal (Refereed)
 • 248.
  Ore, Fredrik
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Reddy Vemula, Bhanoday
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Hanson, Lars
  Scania CV AB, Sweden.
  Wiktorsson, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Human Industrial Robot Collaboration – Optimisation of Handover Position2015In: 2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Hamburg, Germany, September 28 - October 02, 2015., 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The simulation possibilities of Human Industrial Robot Collaboration (HIRC) are limited in commercial software and published research. In order to meet this a demonstrator software has been developed. This paper presents the combination of the quantitative output from the software (measuring operation time and biomechanical load) together with optimisation techniques used to design the optimal HIRC workstation. An industrial case is used as an example where the optimal geometric handover position between robot and human is found. From the simulation software metamodels were created in order to represent the investigated workstation. The model was used in a multi-objective optimisation problem and resulted in a trade-off chart between operation time and biomechanical load. The result shows one example of the possibilities to combine the quantitative results from the simulation with optimisation in order to get the best solution to a HIRC design problem.

 • 249.
  Ore, Fredrik
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Ruiz Castro, Pamela
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Hanson, Lars
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Wiktorsson, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Gustafsson, Stefan
  Industrial Path Solutions Sweden AB.
  Verification of manikin motions in human-industrial robot collaborative simulationsIn: Article in journal (Refereed)
 • 250.
  Osterman, Christer
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Fundin, Anders
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Understanding company specific Lean production systems. Is Lean getting lost in translation?2018In: 25th Annual EurOMA conference EurOMA, Budapest, Hungary, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This research explores how Lean could be translated from a generic concept into a company specific production system (XPS). These types of translations are in practise often made by a XPS Support Function (XPS SF). The XPS SF of three cases serves as respondents. Theoretical implications of this research concern the translation of Lean as an important tool to understand the integration of Lean. Managerial implications concern the role of using translations of all Lean principles to develop a system that develops over time. Even if Lean is not completely lost in translation there are considerable difficulties to overcome.

234567 201 - 250 of 344
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf