mdh.sePublications
Change search
Refine search result
123456 151 - 200 of 281
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Making Questions and Answers Work: Negotiating Participation in Interview Interaction2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The current thesis explores conditions for participation in interview interaction. Drawing on the ethnomethodological idea that knowledge is central to participation in social situations, it examines how interview participants navigate knowledge and competence claims and the institutional and moral implications of these claims. The data consists of, in total, 97 audio-recorded interviews conducted as part of a national Swedish evaluation of support interventions for children exposed to violence. In three studies, I use discursive psychology and conversation analysis to explicate how interview participants in interaction (1) contribute to and negotiate institutional constraints and (2) manage rights and responsibilities related to knowledge.

  The findings of study I and study II show that child interviewees actively cooperate with as well as resist the constraints of interview questions. However, the children’s opportunities for participation in this institutional context are limited by two factors: (1) recordability; that is, the focus on generating recordable responses and (2) problematic assumptions underpinning questions and the interpretation of interview answers. Apart from restricting children’s rights to formulate their experiences, these factors can lead interviewers to miss opportunities to gain important information. Also related to institutional constraints, study III shows how the ideal of model consistency is prioritized over service-user participation. Thus, the three studies show how different practices relevant to institutional agendas may hinder participation.

  Moreover, the findings contribute to an understanding of how issues of knowledge are managed in the interviews. Study II suggests the importance of the concept of believability to refer to people’s rights and responsibilities to draw conclusions about others’ thoughts. And the findings of study III demonstrate how, in evaluation interviews with social workers, children’s access to their own thoughts and feelings are based on a notion of predetermined participation; that is, constructed as contingent on wanting what the institutional setting offers. Thus, child service users’ low epistemic status, compared to the social workers, trumps their epistemic access to their own minds. These conclusions, about recordability, believability, and predetermined participation, are based on interaction with or about children. However, I argue that the findings relate to interviewees and service users in general. By demonstrating the structuring power of interactive practices, the thesis extends our understanding of conditions for participation in the institutional setting of social research interviews.

   

 • 152.
  Jacobsson, Weronica
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Andersson, Annicka
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Mitt dolda funktionshinder2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva om och i så fall hur individer med ADHD stigmatiseras (stämplas). Vi

  kommer att undersöka om det finns någon påverkan i individens sociala relationer och hur denna påverkan kan

  kommer till uttryck. Vår studie använder sig av tre teman; stigmatisering (stämplingen), sociala relationer och

  arbete. I den tidigare forskning visar vi hur olika grupper av individer stigmatiseras i samhället. Studien

  använder sig av Goffmans teorier om stigmatisering. Vi har även tittat närmre på Howard S. Becker han talar

  istället om stämpling och etikettering, vi gjorde ett val mellan dessa två teoretiker och valde Goffman.

  Goffmans stigmatiseringsteori passar vår studie bra när det gäller vårt syfte och frågeställningar. Vi använder

  oss utav en hermeneutisk utgångspunkt. Hermeneutiken är ett verktyg som hjälper forskarna att förstå och lyfta

  fram individers olika upplevelser. Vår empiri består av nio intervjuer; varav åtta av dem har diagnosen ADHD

  och är i åldern 19-38 och den nionde är en hjälpare från arbetsförmedlingen. Hjälparen arbetar med individer

  som har funktionshindret ADHD. I vår slutdiskussion kan vi tolka det så att våra respondenter uttrycker att de

  har upplevt stigma av något slag. De tolkningar som vi har gjort genom de svar som respondenten har lämnat

  till oss ligger till grund för en ny förståelse när det gäller vuxna individer med ADHD. När vi tolkar och tar

  fram det existentiella i frågan om sociala relationer tolkar vi att detta innebär svårigheter för dessa individer

  med funktionshindret ADHD. För att vi ska kunna lyfta fram det personliga i varje svar krävs det att forskarna

  är öppna och lyhörda så att inget går förlorat. När vi gör vår tolkning när det gäller den sociala sfären samt på

  arbetet möter vi individen på den nivån han/hon befinner sig på.

 • 153.
  Jakobsson Wigh, Alexander
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Diabetes och det sociala livet: En kvalitativ studie om upplevelsen av diabetes, utifrån vårdpersonalens perspektiv2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människor som lever med diabetes påverkas i hög grad av omgivningen. Som vårdpersonal är det viktigt att inte beskylla den enskilda som oansvarig och otillräcklig i relation till sin egenvård. Syftet med denna studie är att undersöka hur diabetes påverkar människor med diabetes och deras vardagsliv och psykosociala hälsa, samt hur vårdpersonal arbetar för att stötta människor med diabetes. Resultatet baserades på fem intervjuer med vårdpersonal som arbetar med människor som har diabetes. Resultatet visade att sjukdomen påverkar den som är drabbad, dygnets alla timmar. Det visade även att vårdpersonalens relation till patienterna har stor betydelse för patienternas egenvård. Samma egenvård som konstateras upplevas som stigmatiserad av människor med diabetes. De teoretiska referensramar som användes i arbetet var Banduras socialkognitiva teori samt Zubin och Springs stress- och sårbarhetsmodell. Slutsatserna som kan dras utifrån studien är att det är av stor vikt att vårdpersonalen har en god relation med- samt tar hänsyn till den enskilda patientens förutsättningar då många patienter har en stark rädsla för komplikationer vilket kan leda till ångest eller depression. Studien visar också att det finns ett behov av att undersöka ämnet människor och diabetes mer utifrån ett socialt perspektiv.

 • 154.
  Jakupovic, Amina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Rämsby, Carolina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin: En kvalitativ studie om samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin gällande personer med en missbruksproblematik.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study is based on interviews and has the purpose to examine social workers. Also, nurses experiences of how the collaboration between them works when it comes to people with drug abuse. Those we chose to interview work in the social service and the psychiatric field. Six interviews were taken place, with respondents from two municipality in Sweden whom all have experience of collaborating. The results shows that the collaboration between the activities are desirable and appreciated. However, it varies at different workplaces. Furthermore, the result shows that there are some factors that prevent the collaboration from working in the best possible way. Based on the results, the writers have concluded that it is necessary to do some more research regarding this subject in order for it to develop and reach a solution. Moreover, people who work in this way should be more open minded, learn from other workplaces in which the collaboration is effective.

 • 155.
  Jansson, Peter
  et al.
  Högskolan Dalarna.
  Kullberg, Christian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Violent Men – Problems, Interventions and Change2011Conference paper (Refereed)
 • 156.
  Jensen, Kimya
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nordengrim Peyron, Nicole
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  När är det barnens tur?: En studie om socialarbetares syn på barns delaktighet och inflytande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to the Conventions on the Rights of the Child, children have the right to make their voices heard and express their opinion in situations concerning them. With this paper the authors have chosen to explore social worker’s view’s on children’s participation and influence, and how these are manifested through the entire case process. The focus in this study has also been the positive and negative effects the children’s influence may have.

  To investigate this, a qualitative study using semi-structured interviews has been conducted. The interviews of social workers has shown that children have influence, but the extent may vary due to various factors. There are different perceptions of what participation and influence really relate, something that both the interviewed social workers and previous research has pointed out. In doing so, it may be of great importance that social workers continue to talk about children's influence, as well as developing new and more effective methods to make children more involved and give them more influence. This is especially important because of the devastating effects it can have when children are excluded from the decision-making. 

 • 157.
  Jepson Wigg, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Mälardalens högskola.
  Språkintroduktion - en möjliggörande eller hindrande utbildning2019In: Ensamkommandes upplevelser och professionellas erfarenheter: Integration, inkludering och jämställdhet / [ed] Mehrdad Darvishpour & Niclas Månsson, Stockholm: Liber, 2019, p. 199-214Chapter in book (Other academic)
 • 158.
  Jess, Kari
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att räkna med nytta: Samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 159.
  Jess, Kari
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Effektivitet, brukarmedverkan och kommunala bidrag: En utvärdering av mål, resurser, insatser och brukarkommunikation inom sociala frivilligorganisationer2001Report (Other academic)
 • 160.
  Jess, Kari
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kvalitet för brukare: Frivilligt socialt arbete ur ett brukarperspektiv1998Report (Other academic)
 • 161.
  Jess, Kari
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Socioeconomic evaluation of a correctional programme in Sweden: long-term effects2005In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 8, no 4, p. 399-417Article in journal (Refereed)
 • 162.
  Jess, Kari
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  The program theory of Evaluation Verkstad Practice (EVP)2008Conference paper (Other academic)
 • 163.
  Jess, Kari
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nyström, Siv
  Soydan, Haluk
  Med arbete som insats: Klienteffekter och samhällsekonomisk lönsamhet i socialt arbete2002Report (Other academic)
 • 164.
  Jess, Kari
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Westerlund, Sven
  Kostnads-/effektanalys som metod för utvärdering av behandlingsresultat: en projektrapport med analys av kostnader och effekter för en dagvårdsavdelning för narkotikamissbrukare med allvarlig psykisk störning1999Report (Other academic)
 • 165.
  Jessica, Jansson
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jasmina, Häggblom
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sexuella övergrepp mot barn: Socialarbetares erfarenheter av arbete med barn och familjer där misstanke om sexuella övergrepp finns2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about social workers’ dilemmas in working with families where suspicion of sexual abuse against children exists and problems social workers can find within these families. The methodology for the study is qualitative because the subject requires deeper answers and semi-structured interviews are implemented with five social workers in two different municipalities. Issues covered include how the social worker may experience a problem within the families where family members choose to take the perpetrator’s part in front of the child’s part. The study also addresses the social worker’s dilemma in relate to the own instincts, while taking into account the laws and rules that will govern the work. The authors review research addressing various treatment perspectives but also a child’s perspective to get more width to the official perspective that social workers provide. The result from the interviews is analyzed with previous research and attachment theory, developing ecological theory and Foucault’s perspective of power. One of the end results, the authors reach is that sexual abuse is often difficult to prove, and this can create problems within the family and major dilemmas within the social workers’ job.

 • 166.
  Johansson, Carl
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Psychosocial development in intensive home rehabilitation: Amongst older adults in post-hospital treatment2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction. According to the Swedish ministry of social affairs, the future care for older adults must have a higher degree of psychosocial wellbeing weaved in to it. It must also be cost effective to smoothen the approaching demographic transition (SOU 2017:21). This study aims to present an understanding of how psychosocial wellbeing can increase amongst older adults after a hospital stay by implementing intensive home rehabilitation (IHR). Method. In this study a pre-test, post-test design with control group is used to measure the effect of IHR on psychosocial wellbeing amongst older adults. The intervention group received IHR, and the control group ordinary home service. The results of the effect measurement are interpreted thru symbolic interactionism and role theory. Results and analysis. Psychosocial wellbeing did increase for those who received IHR. But not sole due to the intervention. Psychosocial wellbeing in IHR can be achieved in many ways. One of the ways could be to use social workers as social counsellors, as they are in this study. But they can also be used as strategic persons who can ensure a holistic view of the rehabilitation, creating social relations, handling asymmetric power relations and creating favourable conditions for participation.

 • 167.
  Johansson, Ingrid
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Anbäcken, Els-Marie
  Linköpings universitet, Socialt arbete.
  Nitta, Masako
  Sapporo Gakuin University, Faculty of Humanities.
  Karp, Håkan
  Mälardalens högskola, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kinoshita, Yasuhito
  Rikkyo University, College of Sociology.
  Daily life as seen from the perspectives of older people in Sweden and Japan2008In: Older people in an international local context: The cases of Japan and Sweden / [ed] Els-Marie Anbäcken & Yasuhito Kinoshita, Stockholm: Vårdalstiftelsen , 2008, p. 130-164Chapter in book (Other academic)
 • 168.
  Johansson, Joakim
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Darvishpour, Mehrdad
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Neither here nor there? Unaccompanied immigrants between securitization and counter-securitization in Swedish migration policy2018Conference paper (Refereed)
 • 169. Järkestig-Berggren, Ulrika
  et al.
  Bergman, Ann-Sofie
  Priebe, Giesela
  Eriksson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Young carers in Sweden2016Conference paper (Other academic)
 • 170.
  Järvinen, Julia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Umgänge med båda föräldrarna, till vilket pris?: En tematisk innehållsanalys av tingsrättsdomars syn på barnets bästa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar att undersöka hur barnets bästa beaktas i tingsrättsdomar, gällande vårdnad-och umgängestvister, utifrån avvägningen av barnets tillgång till båda föräldrarna och barnets rätt till skydd från en potentiellt farlig förälder. Detta när det förekommer eller har förekommit påståenden om våld mellan föräldrarna. För att besvara studiens syfte användes två frågeställningar. Den första handlar om vad tingsrätten bedömer som betydelsefullt i domarna i förhållande till barnets bästa. Resultatet visar att rätten till båda föräldrarna bedöms som betydelsefullt utifrån barnets bästa. Vidare bedöms föräldrarnas förmåga att samarbeta som betydelsefullt. Barnets vilja bedöms av tingsrätten som betydande endast i de fall där barnet är äldre. Den andra frågeställningen handlar om hur tingsrätten argumenterar för barnets rätt till båda sina föräldrar i förhållande till det våld som uppdagats. Resultatet visar att kärnfamiljsperspektivet dominerar och att gemensam vårdnad ses som barnets bästa. Våldet ses generellt som en icke-fråga och en diskussion eller argumentation kring våldet förekommer inte i förhållande till föräldrarollen. Slutsatsen är att det saknas en koppling mellan barnets bästa och förekomsten av våld mellan föräldrarna. Implicit anses barnets rätt till båda sina föräldrar mer betydelsefullt än barnets rätt till skydd från en potentiellt farlig förälder.

 • 171.
  Kaiser, Ebba
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Dahlbom, Mimmi
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Alla barn är lika mycket värda!: En kvalitativ studie om hur LSS-handläggare till barn bemöter och inkluderar deras klienter.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate the extent to which the case managers within “the Act on Support and Service for certain people with disabilities” (LSS) involve the children in their investigation on possible actions and whether they think about their best interests in taking actions. The survey is based on seven semi-structured interviews with LSS case managers who were conducted in six different municipalities in central Sweden. The theoretical perspective used is based on the ecological system theory, which is built up in levels that are interconnected. The levels are called micro-, meso-, exo- and macrosystems. The study was chosen to focus on the micro-, meso- and macrosystems. The result showed that the LSS case managers met the majority of the children only once when investigating the interventions. It was also clear that the case managers interpreted the LSS law differently, which means that the children and families got different treatment depending on where they live. The study concluded that clear guidelines within the work role as social workers are important, in order to cooperate better between activities and units and to be able to make the children have a life of good quality. It also emerged that there is a reliance of the LSS Act among other entities and organizations.

 • 172.
  Kalous, Araxsia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hadi, Sura
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "OKUNSKAP ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN VI HAR": En kvalitativ studie om socialarbetarens upplevelse av arbetet med ’hedersrelaterat våld och förtryck’2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines how social secretaries work with girls 13-18 years old as exposed to honor violence. The study is based on five qualitative semi-structured interviews with social secretaries from the receiving- and investigation-units and the empirical data has been analyzed from the intersectional and the cultural perspective. The result shows that social secretaries within the units have mixed perceptions regarding the definitions of HRV, both a culture-based view and an intersectional of the phenomenon. It appears from the study that most of the social secretaries work by an action plan, that no specific method is applied within the units and that there are no clear visions or goals against HRV, whereupon the social workers don’t work preventive to HRV. The result also shows the complexity among the social workers in defining HRV. In addition, the result show that some of the respondents work on the basis of an action plan, that no specific method is applied in the work within the unit and that they don’t have clear visions / goals for the work against HRV. Challenges they face are lack of knowledge regarding the handling of cases. The results also show that mental stress is common among social secretaries but also threats of violence against the social secretaries.

 • 173.
  Kamikazi, Claudia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kupila, Kim
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vad innebär det att jobba i Kriminalvården?: En studie om den psykosociala arbetsmiljön i Kriminalvården.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna studie är att öka vår förståelse hur professionella i Kriminalvården upplever sin psykosociala arbetsmiljö.  För att undersöka detta har vi använt oss av frågeställningar om vilka organisatoriska faktorer och relationer som påverkar dem i deras arbete. Vi valde att fokusera på kriminalvårdare, vakthavandebefäl, en kriminalvårdschef och kriminalvårdsinspektörer. Denna studie är baserad på tio semistrukturerade intervjuer, teoretiska ramar och tidigare forskning i relation till psykosocial arbetsmiljö inom Kriminalvården. Resultaten av studien tyder på att den psykosociala arbetsmiljön huvudsakligen påverkas av faktorer som arbetsrelaterade relationer och personalbrist. Arbetsrelaterade relationer och personal kan skapa en positiv inverkan på den psykosociala arbetsmiljön, medan bristen av dessa faktorer skapar motsatt effekt. Stress, spänning och bristande säkerhet nämns av intervjupersonerna som de negativa aspekter professionella i Kriminalvården kan uppleva. På samma sätt visar resultaten att de professionella upplever stress efter arbetet som påverkar deras sätt att leva, de kallar detta för arbetsskada. De upplever också emotionell exponering i förhållande till deras arbetsmiljö.

 • 174.
  Karlsson Lax, Lova
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Strid Zetterkvist, Rebecca
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Det finaste är inte att få, det finaste är att få ge: En intervjustudie om personliga assistenters syn på sin yrkesroll, bemötande av barnperspektiv och relationen till barnet som assistansmottagare och barnets föräldrar.2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har personlig assistans till barn varit ett aktuellt ämne i media och uppmärksammats i politiska diskussioner i Sverige. Vi ser ett behov av att uppmärksamma detta i relation till barn som är beviljad personlig assistans stora delar av dygnet, och hur samarbetet ser ut med barnets föräldrar. För att ta reda på detta har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts med personliga assistenter i en mellanstor stad i Sverige. Studiens resultat visar att personliga assistenter upplever att de beaktar barnperspektiv genom att se till barnens rätt till självbestämmande och fria vilja. De personliga assistenterna upplever relationen med barnets föräldrar som positivt. Däremot berättar de om olika exempel på när samarbetet försämras på grund av rollkonflikter mellan professionell- och privat roll. Studien har uppmärksammat flera utvecklingsområden för att som personlig assistent kunna utvecklas i sitt arbete vilket kan leda till att samarbetet med barnet och barnets föräldrar kan utvecklas.

 • 175.
  Kaufman, G.
  et al.
  Davidson College, Davidson, NC, United States.
  Almqvist, Anna-Lena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  The Role of Partners and Workplaces in British and Swedish Men’s Parental Leave Decisions2017In: Men and Masculinities, ISSN 1097-184X, E-ISSN 1552-6828, Vol. 20, no 5, p. 533-551Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sweden has been long known for its early introduction of parental leave in the 1970s and the introduction of the first nontransferable “daddy month” in 1995 while the United Kingdom (UK) lagged behind with policies that reflected a strong male breadwinner model until the recent introduction of Additional Paternity Leave, which extended paternity leave up to twenty-six weeks. Our study examines parental leave decisions following the changes in policy, paying particular attention to the role of partners and workplaces. We draw on data from thirty-two interviews with Swedish parents conducted in 2008 and twenty-two interviews with British parents conducted in 2012. We find that mothers in both countries have great influence over parental leave decisions. However, this often perpetuates a much greater gendered division of parental leave in the UK than in Sweden. Furthermore, the British workplace continues to hold very different expectations for male and female employees regarding parental leave, while Swedish employers are generally accepting of men’s use of long parental leave. 

 • 176.
  Knezevic, Zlatana
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  A Cry for Care But not Justice: Embodied Vulnerabilities and the Moral Economy of Child WelfareIn: Affilia, ISSN 0886-1099, E-ISSN 1552-3020Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores the pivotal role of the body for political recognition and rights claims in child welfare “moral” interventions. I examine how the bodily figures in child welfare assessments, linking these manifestations to the concept of the moral economy of care. A sample of assessment reports from a Swedish municipality, all addressing violations of children’s bodies or integrity, are used as empirical material. I show how the psychosomatically suffering child is being best “heard” as vulnerable. I also argue that such a moral economy of care silences children’s accounts of gendered and racial injustices. Furthermore, racialized moral divides are indicated when assessments of different child bodies are considered. A concluding remark points to a need for a child welfare moral economy of social justice that responds to structural intersecting injustices in childhoods, including to those of a racialized child welfare and its individualized and symptom-oriented services.

 • 177.
  Knezevic, Zlatana
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Barns Behov i Centrum: Ett Ramverk med Barns Kunskap i Fokus?2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Children’s Needs in Focus: A Framework with Children’s Knowledge in Focus? 

  There are different frameworks for risk and needs assessment that can be used by social workers in child welfare in encounters with children who are in risk of suffering significant harm. BBIC, which is the Swedish abbreviation for ‘Children’s Needs in Focus’ is widely used in the context of Swedish child protection system. BBIC is a modified version of the Integrated Children’s System from the United Kingdom that has been adapted to Swedish conditions, legislation and practice.

  In this presentation, I will give an overview of my PhD project which focuses on BBIC in relation to children who are exposed to violence in intimate relationships. I present a critical analysis of BBIC by mapping out different knowledge cultures; the ‘evidence-based’ scientific knowledge that BBIC is based upon, and some explanation models from the field of violence research and practice. I discuss how particular explanation models about violence in intimate relationships also give different accounts about children and violence. This will be linked to a discussion about what status is granted children’s ‘opinions’ and children as knowledgeable agents in this complex context. Using posters from Operation Kvinnofrid, a campaign against men’s violence against women as an example, I illustrate the knowledges and explanations that are part of the BBIC-frame, as well as those that fall outside. 

 • 178.
  Knezevic, Zlatana
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Children Exposed to Violence in a Cross-Cultural ‘Translation’ between Child Welfare Assessment Models - From British ICS to Swedish BBIC2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim

  This paper discusses the ‘translation’ of a child welfare assessment model from the English Child Integrated System ICS to a Swedish counterpart, BBIC (abbreviation for Children’s Needs in Focus). The focus is on the discursively produced knowledge on violence in intimate relationships in the context of child welfare assessments.

  Background

  BBIC is a conceptual risk and needs framework and a modified version of the English ICS that has been adapted to ‘Swedish conditions’, legislation and practice. The study examines this geopolitical ‘translation’ from one system to another looking at how these modifications can be understood in relation to what is often regarded as a cross-cultural phenomenon: (children at risk of) domestic violence. Using the concept of translatability, the paper critically explores the ‘universal’ claims regarding risk, violence and security that remain through the translation process and what knowledge and assumptions that are possible to incorporate, adapt to or even abandon altogether. 

  Method

  Discourse analysis is used as analytical framework with which evaluations, reports and research linked to BBIC and ICS are analysed.

  Findings

  The analysis of this research addresses risk assessment approaches in the context of child welfare systems and the prevailing understandings of violence in intimate relationships they generate, as well as those that are open up for contestation when children are in focus of analysis. 

  Conclusion

  Multifaceted approaches across disciplines, cultures as well as a merging of theory and practice are commonly advocated approaches towards complex social problems. The analysis indicates what is considered to be legitimate evidence-based practice in these contexts and what kind of understandings of domestic violence are generated in the context of child welfare assessments. 

 • 179.
  Knezevic, Zlatana
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Re/considering the Comparative - Child protection and Epistemic Cultures: The Case of Swedish BBIC2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses the knowledge transmission from the English Integrated Children’s System to Swedish BBIC, ‘Children’s Needs in Focus’, in the light of comparative approaches towards child welfare, contemporary advocacy for cross-disciplinary and cross-cultural approaches, and the emphasis on knowledge-based social work. The focus is on the conceptual framework of risk assessments in the context of the Swedish child protection system. The purpose is to critically assess children’s epistemic position in these complex processes of knowledge distribution. 

  Discourse analysis is used as a framework for analysis of evaluations, reports and research linked to BBIC and ICS. With the concept epistemic culture, I look more closely at knowledge production and what is included in the realm of ‘evidence’ and research, as well as what is considered to be knowledge-based social work. Such an approach allows for analyses of epistemic cultures that are not necessarily confined to space and instead are widespread and distributed in line with other logics. 

  Preliminary findings indicate how a knowledge transfer serve as a knowledge-legitimizing practice which in many ways exemplifies a homogenization of two geopolitically distinct contexts. From this point of view, BBIC and ICS are tightly interlinked and may be seen as parts of one and the same epistemic culture, similar epistemologies and ontologies of childhood, as well as its epistemic subjects and objects of knowledge. What becomes comparative not only links the two systems’ assumptions of the universal but comparison in itself becomes a legitimizing practice. 

  This paper suggests the importance of going beyond conventional comparative welfare approaches and pay more critical attention to epistemic cultures, a fields’ scientific communities, and disciplinary boundaries when trying to understand contemporary social work.

 • 180.
  Knezevic, Zlatana
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Speaking Bodies – Silenced Voices: Children’s Embodied Vulnerabilities and the Moral Economies of Child Welfare2018In: Social Work and Solidarity: In Search of New Paradigms / [ed] TISSA, The International Social Work & Society Academy, 2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Whether on the basis of embodied categories such as race or gender, or through diagnoses and suffering bodies, the body is said to constitute the political battleground for social in- and exclusion. This study is inspired methodologically by moral anthropological approaches and draws on scholarship that foregrounds the pivotal role of the body for political recognition and rights claims in humanitarian and other ‘moral’ interventions. I examine two analytically separated moral economies, the moral economy of care versus justice, as they manifest in child welfare responses to bodily vulnerability. A sample of investigations from a Swedish municipality, all addressing violations of children’s bodies or integrity, are used as empirical material. The article shows the objectified psychosomatically damaged bodies being best ‘heard’ as vulnerable. I argue that in such a moral economy of care, children’s accounts of racial and gendered injustices are silenced. Furthermore, a differentiation in the moralities mobilised when different child bodies are addressed suggests that a version of a moral economy of justice, i.e. a juridical moral response, is being used in unjust ways that reproduce racialized othering while leaving institutional racism without response. While central for a critical social work, equality, social justice and rights issues are downplayed in assessments, and largely lack corresponding welfare measures. A concluding remark is a need of a radical shift within social policy towards structural power perspectives which would not only require a re-thinking of vulnerability but also the role of child welfare itself and its individualised services.

 • 181.
  Kokkonen, Mikael
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences. Mälardalen University. Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kokkonen, Kristian
  Mälardalen University, Department of Social Sciences. Mälardalen University. Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Social färdighetsträning för personer med psykiska funktionshinder: Personalens och brukarens upplevelser av arbetsmetoden2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Gruppen personer med psykiska funktionshinder har varit och är än idag en diskriminerad grupp i samhället. Det är den grupp av funktionshindrade som har det sämst ställt, både ekonomiskt och hur de blir bemötta av allmänheten. För att stärka den enskilda brukarens ställning i samhället och för att kunna leva ett självständigt så krävs adekvata sociala färdigheter för att kunna interagera med omgivningen. Social färdighetsträning är en av många arbetsmetoder som har som syfte att stärka individens sociala kompetens och som är den här studiens fokus.

   Den här studien använder sig av en kvalitativ metod för att genom intervjuer med både personal och brukare studera deras upplevelser och erfarenheter av arbetsmetoden social färdighetsträning. Syftet med studien är således att frambringa kunskap om och förståelse av social färdighetsträning.

   Resultatet visar på positiva upplevelser och erfarenheter av arbetsmetoden från både brukare och personal. Intervju undersökningen tolkades genom Bubers teori om relationer och det mellanmänskliga samt Goffmans teori om sociala och naturliga ramverk. Tidigare forskning användes också i tolkningsprocessen samt för att få resultatet till en mer övergripande nivå.

   Som avslutning har metodologiska ställningstaganden samt resultatet diskuterats i ett avslutande kapitel för att se vilken ny kunskap den här studien frambringat. Blickarna har även riktats framåt genom att presentera förslag på fortsatt forskning kring ämnet.

  Nyckelord: Personer med psykiska funktionshinder, social färdighetsträning, personal, brukare

 • 182.
  Kosonen, Emma
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att göras delaktig i sin egen tvångsvård: En kvalitativ studie om hur personal på särskilda ungdomshem arbetar för att göra ungdomar delaktiga i sin behandling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ultimate treatment is when the person actually wants to make a change, this is often not

  the case for the youths that get placed at an institution for substance use problems. This

  thesis examines the participation in youth care through looking into how the staff in youth

  care make boys aged 16-21 at a closed institution to participate in their treatment, and if the

  participation has a meaning for the treatment. This thesis uses a qualitative method with

  semi-structured interviews. The theory of self-efficacy has been used to gain an

  understanding for the results of the thesis. Treatment staff from a department who works

  with this target group has been interviewed. The results showed that the staff works with

  motivation, respect and are trying to create a good treatment relationship with the youths.

  The staff thinks it’s positive that the youths can affect their treatment, but they’re also saying

  that the treatment the youths have to participate in can’t be affected. The staff thinks this is

  good because treatment for their substance use is the reason they are placed at the

  institution. Therefore the staff tries to motivate the youths to participation. At last the thesis

  shows that participation is the key to go through with treatment and therefore become drug

  free.

 • 183.
  Kullberg, Christian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Inledning: Genus i socialt arbete2012In: Genus i socialt arbete, Malmö: Liber , 2012Chapter in book (Other academic)
 • 184.
  Kullberg, Christian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Paradigms, theories and methods in research on men´s violence in intimate relationships.2013In: New tools in Welfare Research / [ed] Elinor Brunnberg 6 Elisabet Cedersund, Aahus: Aarhus university Press , 2013Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter problematises the use of gender theoretical or feminist research perspectives and methods in studies within the field of social welfare. The aim of the text is to examine the consequences that the choice of various gender-theoretical perspectives has on how specific social issues are presented and understood, as well as to show how the choice of perspective and the direction taken have theoretical implications, or influence the methodological choices made in later stages of the research process. To this end, the research on violence in intimate relationships is used to illustrate the argument. An important limitation with the discussion is that questions leaning more towards the philosophy of science are not touched upon. This applies for instance to the relationship between the research and society, which social phenomena that for reasons of research ethics, gender theory or other considerations are legitimate and important objects of study, or the impact that such research ought to have on the political decision-making process. These questions are excluded partly for reasons of space, and partly because they are more general in nature and are therefore not directly related to the concrete work of the research process itself. The concept of gender theory is used to broadly designate research concerning the relationship between the sexes, how gender is constructed, and how gender relations influence power structures. The term is used to cover the various orientations that can be identified in the field of gender research, for example Feminist Studies, Women’s Studies, Men’s Studies, Queer Theory, Gender Equality Studies, etc. The chapter is organised in such a way that the text follows a assumed basic sequence of steps in conducting research. This comprises the fundamental models, concepts, theories, methodologies and methods of the research activity, as well as its analyses and interpretations. This structure roughly corresponds to the levels of analysis that Silverman (2000) and others utilise when teaching research methods in social science.

 • 185.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Dag, Munir
  Fernström, Maria
  Högskolan Dalarna.
  Discrimination of young women and men with physical disabilities: Enhancing the understanding of how to study "sensitive" or value-laden topics2011Conference paper (Refereed)
 • 186.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Fäldt, Johannes
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Gender differences in Social workers assessments and help-giving strategies towards single parents2008In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 11, no 4, p. 445-458Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study investigates Swedish male and female social workers' assessments and help-giving strategies towards single parents applying for income support. The study was carried out with the help of a vignette distributed as a mail questionnaire. Results show that social workers tend to conform to assessments and help-giving strategies that are consistent with expectations linked to their own gender role.

 • 187.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Herz, Marcus
  Malmö högskola.
  Genus och evidensbaserade instrument och tekniker i socialt arbete: En pilotstudie av motiverande samtal2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vilken inverkan användandet av motiverande samtal i socialt arbete har för hur klientens genus behandlas. Metoden utgörs av kvalitativa analyser av instanser av motiverande samtal i sex autentiska samtal inom den kommunala individ- och familjeomsorgen. Resultaten visar att tillämpandet av motiverande samtal bidrar till att samtalen om olika samtalsämnen styrs av de samtalstekniker som socialarbetarna tillämpar. Detta bidrar i sin tur till att samtalen får likartade förlopp oavsett vilket kön klienten har. Resultaten visar också att de professionellas fokus på de samtalstekniska sidorna av samtalet också medför att klienternas egna perspektiv på det som avhandlas ges stort utrymme. Utöver detta visar resultaten också att det uteslutande är socialarbetarna som har kontroll över introduceringen och byten av samtalsämnen. Resultaten tyder på att de ämnesval som görs och de perspektiveringar som dessa ämnen får bidrar till att bibehålla en dikotom uppfattning om könen som är genustraditionell och oreflekterad.

 • 188.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Herz, Marcus
  Malmö högskola.
  Fäldt, Johannes
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Wallroth, Veronika
  Skillmark, Mikael
  Linnéuniversitetet.
  Genus i socialt arbete2012 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 189.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Herz, Marcus
  Malmö högskola.
  Fäldt, Johannes
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Wallroth, Veronika
  Skillmark, Mikael
  Linnéuniversitetet.
  Genus och sociala problem2012In: Genus i socialt arbete, Malmö: Liber, 2012, 1Chapter in book (Other academic)
 • 190.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Liedgren, Pernilla
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Gender differences in women’s and men’s ways into debt problems2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and purpose

  Research on women's and men's debt problems is a neglected area. The research available shows that women and men's gender typical behaviours and gender-related dynamics in close relationships that reflect societal power structures (for instance women’s subordination under men) are relevant to understand what creates and is the cause of economic inequality in households. The limited research that exists suggests, for instance, that women’s debts to a greater extent derives from consumption or student loans, while men's indebtedness to a greater extent is caused by misguided ventures in their own businesses and car purchases. In close relationships, women's indebtedness also more often seems to be rooted in solidarity actions, such as entering as a creditor of loans that their men have taken, to get the opportunity to develop their own business. In this sense, men’s debts are more often directly related to their own business and personal projects.

   

  The aim of the current project is to deepen the understanding of gender differences in women’s and men’s descriptions of ways of getting into debt problems.

  Methods

  The study is qualitative and has a gender comparative design. A strategic sample (concerning gender, age and family constellation) is made of men’s and women’s “personal letter” that are appended to debt relief applications sent to the Swedish Enforcement Authority's (Swedish: Kronofogden). Approximately 50.000 debt reconstruction applications that includes a personal letter are received by the Authority every year. Around 10% of these letters from 2015 are analyzed using a combinations of content and narrative analysis. This is done by searching for the applicants’ descriptions of circumstances that has led into their debt problems as well as their explanations to the causes for the problems

  Results

  Preliminary results confirm that women and men's gender typical behaviors and gender-related dynamics in their close relationships can be used as explanations for the debt problems that are at hand.

  Conclusions and implications

  Further research is needed on how indebted identities are formed in interaction with others. Such research should examine how women and men are categorized and treated by professional helpers (social workers and other professionals) as well as how the indebted on the basis of this form their self-image and ultimately shapes their actions. On the basis of the results it is recommended that professional helpers pay closer attention to and try to prevent that men's gender typical behaviors and power relations between women and men in close relationships causes debt problems. 

 • 191.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Skillmark, Mikael
  Linnéuniversitetet.
  Betydelsen av position, sammanhang och relationen för svenska socialarbetare förståelse för unga män som utsatts för våld2014Conference paper (Other academic)
 • 192.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Skillmark, Mikael
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Reluctant help-seekers and agentic victims – Swedish Social workers’ talk about young men victimized by violence2017In: Practice, ISSN 0950-3153, E-ISSN 1742-4909, Vol. 29, no 4, p. 259-277Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to investigate how Swedish social workers who work with supporting young crime victims construct young men’s violent victimization and their need for help. The data consists of three qualitative focus-group interviews with trained social workers working with young crime victims. Based on data from focus-group interviews, the analysis shows that the social workers do not portray young men as passive victims; instead, they are viewed as victims playing an active role in triggering the assault and trying to handle their victimization on their own. Social workers also describe young men as reluctant to seek help and as emotionally withdrawn. The discussion addresses how male victims of violence are constructed and how clients’ as well as professionals’ traditional gender role expectations might affect the possibility for young men in distress to receive help.

 • 193.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Skillmark, Mikael
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Swedish social workers' understandings of the significance of position, context and relationship for young men's victimization of violence: Resisting gender stereotypes?2015Conference paper (Refereed)
 • 194.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Skillmark, Mikael
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  The significance of position for Swedish social workers understanding of young men’s victimization of violence2017In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 7, no 1, p. 54-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Violence against women and men is a widespread and serious social problem, often with severe consequences for the victims. Even though young men are among those most at risk of exposure to physical violence,men’s victimization is only recognized to a limited extent. The aim of this study is to deepen our understanding of how social workers’ interpretations of the position of males in the gender order affects their understanding of male victimization. The study was designed as a multiple case study witha qualitative comparative approach. Focus group interviews supported by vignettes were used to collect data. Interviews were carried out with professional Swedish social workers working with victimized men and women at centres for young crime victims in Sweden. The results show that even though the social workers express traditional gender beliefs about young men’s experiences of victimization and their inability to identify themselves as victims of violence, they also to some extent resist taken-for granted notions of male victimization. The results also show that the social workers to some extent offer supportive measures that reinforce traditional expectations of masculinity. On the basis of the results it is suggested that one important way of developing social work with young male victims of violence would be to give greater attention to variations between different men and masculinities and how these different forms of masculinity aredifferently connected to crime and violence, and to adapt supportive measures to reflect these differences.

 • 195.
  Landell, Frida
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Budget och skuldrådgivares konstruktioner av skuldsatta kvinnor och män: En kvalitativ intervjustudie av budget- och skuldrådgivares föreställningar om genus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate how budget- and debt councelors constructions of indebted women and men interact with concepts such as dependence, independence and gender. Previous research shows that welfare-professionals construct men and women differently and that men and women as a result of this are offered help based on these constructions. This study aims to enlighten this from a context of indebtedness. The study has been conducted with the help of semi-structured interviews with a total of 6 budget- and debt councelors. Vignettes was used as a helping tool. The result of the study shows that budget and debt councelors unconsciously attribute indebted women characteristics of being dependent of aid and support from welfare. These constructions appear to be the unconscious as the budget- and debt councelors state that they treat indebted men and women equally regardless of gender. One conclusion from the result is that budget- and debt councelors need to be aware of that working strictly from a “gender blind” perspective risks reproducing traditional gender roles.

 • 196.
  Lemner Åhlenius, Madeleine
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Snecker, Eva
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Delaktighet på arbetsmarknaden: För personer med Aspergers syndrom2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med vår studie var att undersöka vilket stöd personer med funktionsnedsättningen Aspergers syndrom själva uppgav att de behövde samt deras egna upplevelser av delaktighet på arbetsmarknaden. I studien har vi gjort nio kvalitativa intervjuer med personer som har Aspergers syndrom. Frågeställningarna har avsett att beskriva deras egen syn på arbete och stöd i samband med detta samt svårigheter de upplevt. Flera uppgav att de har saknat ett naturligt stöd på arbetsplatserna som kunde hjälpa dem att strukturera och begränsa arbetsuppgifterna. Vi har i analysen använt teorin om supported employment. Studien har visat att arbetet i sig inte är det viktigaste, utan även den sociala gemenskap som det innebär. Respondenterna beskrev att de både ville ha social gemenskap och vara delaktiga, men uppgav samtidigt svårigheter med socialt samspel och att avläsa sociala koder. Vi har använt teorin KASAM som ett redskap i analysen. Vår studie visade för att ett arbete ska kännas meningsfullt var det viktigt att arbetsuppgifterna motsvarade respondenternas utbildning, kunskaper och erfarenheter och detta uttrycktes på olika sätt. Genom att sprida kunskap om Aspergers syndrom i form av föreläsningar kunde respondenterna även fungera som ett stöd för andra.

 • 197.
  Liedgren, Pernilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Kullberg, Christian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Evidensbaserad praktik i svenskt socialt arbete: En forskningsöversikt och ett förslag till fortsatt forskning.2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport presenterar en översikt av forskning om evidensbaserad praktik (EBP) i svenskt socialt arbete inom den kommunala socialtjänsten och andra verksamheter inom den svenska socialvården. Syftet är att beskriva forskningsläget om EBP i socialt arbete samt ge förslag till fortsatt forskning på området. I rapporten redovisas forskning om stöd, attityder och förhållningssätt till det evidensbaserade arbetet med fokus på organisation, chefer och första linjens socialarbetare. Resultaten visar att genomförandet av EBP i socialt arbete till stora delar styrts centralt av Socialstyrelsen. Den EBP-version som på detta sätt prioriterats och spridits skulle kunna kallas en guideline-modell. Forskning visar också att svenska socialarbetares anpassning till ett EBP-koncept enligt guideline-modell är relativt svagt. Trots det är socialarbetare liksom sina chefer överlag allmänt positiva till EBP, men det finns också en relativt stark oro för att den version av EBP som sprids av Socialstyrelsen är för rigorös för att passa praktiskt socialt arbete. Mot bakgrund av det fokus som forskningen haft och de kunskapsluckor som finns om socialarbetares förhållande till en reflekterande praktiker-modell avslutas rapporten med att ge ett förslag på framtida möjliga forskningsfrågor utifrån detta perspektiv

 • 198.
  Liedgren, Pernilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Kullberg, Christian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Stenström & Kullberg AB.
  I väntan på absolution - Självpresentationer i ansökningar om skuldsanering2018In: RAPPORT NATIONELL FORSKNINGSKONFERENS I SOCIALT ARBETE: Abstractsammanställning / [ed] Anders Bruhn and Åsa Källström, Örebro, 2018Conference paper (Refereed)
 • 199.
  Lindman, Marcus
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Mejerhag, Sofie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Skolkuratorns yrkesroll: En integrativ litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the counselor’s role within the school in order to gain an understanding of different pre-conditions that influence the shape of the school counselor’s work. In order to find material for the study, an integrative literature study has been conducted. The results found in the study showed that the factors that mainly influenced the shape of the school counselor role are the principal, national guidelines, education and role expectations. Furthermore, it emerged that there were role expectations from different parties, such as principals, teachers, students and parents, which could create disagreements in the event that they did not match each other. The result also showed that there were several factors that affected the relationship between school teachers and other stakeholders, where an important part was said to be the establishment of common beliefsabout the role and duties of the school counselor. It also became clear that it was important that a mutual trust and good communication between the various professions within the school environment were made and maintained.

 • 200.
  Lindqvist, Alexandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Sundvall, Marina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Från anstalt till Svenssonliv: En kvalitativ studie om frivårdens arbete med villkorligt frigivnas återanpassning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to examine and analyse how the probation offices in Sweden is working for the reintegration into society for conditionally released prisoners. In the studyreintegration means that the individual, after serving a prison sentence, should return to a non-criminal lifestyle. The factors which can affect the reintegration process is divided into structural, social and individual factors. In the study, six qualitative, semi-structured interviews with probation officers, together with previous research on the subject, form the basis of the study. An important part that is highlighted in the result is that the main purpose of the probation offices is to reduce the risk of relapse in crime, not the individual's reintegration into society. The result is then analysed in relation to the previous research, as well as Bronfenbrenner's system theory, Goldberg’s deviation spiral and Goffman's theory of stigmatization. This is because previous research indicates that people who have been convicted are at high risk of being both labelled and stigmatized.

  The conclusion drawn in the study is that although the probation officers do not expressly work for individuals' reintegration to society after conditional release, they have many alternatives of both interventions and programs that can promote a successful reintegration process.

123456 151 - 200 of 281
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf