mdh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 886
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Bäckman, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Waldebring, Cecilia
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Upplösningen, Före-Under-Efter: En intervjustudie av åtta människors upplevelse av en separation2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att belysa och bidra till förståelsen av individens upplevelse av separationsprocessen. Vi ville även undersöka om det fanns några könsskillnader när det gäller denna upplevelse. Vi har genomfört en intervjuundersökning med fyra kvinnor och fyra män. De teoretiska utgångspunkterna var Giddens teori om intimitet och modernitet, Beck och Beck- Gernsheims teori om individualisering samt Antonovskys teori KASAM. Intervjuerna har tolkats enligt hermeneutiska principer. De mönster vi funnit som orsaker till separationer är att parterna i en relation på ett eller ett annat sätt upplevde att de tappat bort varandra och glömt bort att kärleken är en aktiv process. När separationen var ett fullbordat faktum såg vi att de inblandade genomförde separationen på ett hanterbart sätt. Resultaten visar att livet efter en separation blir meningsfullt och välmående. Resultaten visar även att det fortfarande finns traditionella könsskillnader innan separationen då det framkom att kvinnorna hade huvudansvaret av hemmets skötsel. Däremot framkom det inga könsskillnader i upplevelsen av separationsprocessen.

  Nyckelord: Skilsmässor, separationer, relationer, individualisering, modernitet.

 • 152.
  Börjesson, Mats
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Lådvinsalkoholism: Kategorier som meningsgivare2004In: Kulturella perspektiv, ISSN 1102-7908, no 2, p. 12-24Article in journal (Refereed)
 • 153.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Palmblad, Eva
  Konstruktionism och diskursanalys2008In: Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård, Studentlitteratur Lund , 2008, p. 145-158Chapter in book (Other academic)
 • 154.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Palmblad, Eva
  Strultjejer, arbetssökande och samarbetsvilliga: Kategoriseringar och samhällsmoral i socialt arbete2008Book (Other academic)
 • 155.
  Börstell, Nicklas
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Den förändrade socialisationen och heavy metal som socialisationsagent2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialisationsprocessen är i förändring då kärnfamiljen tappat sin roll och globalisering och teknologiska framsteg gett oss media som en ny socialisationsagent. Utifrån detta faktum undersöker denna uppsats en väl utvecklad musikkultur och livsstil som socialisationsagent. Den musik- och livsstil som det läggs fokus på är heavy metal då denna stil under nästan ett halvt sekel kommit att utvecklas till ett centralt forum för människor världen över. Vidare har denna musik- och livsstil tidigare diskuterats i en rad olika kontroversiella kontexter där den ofta anklagas för att vara en destruktiv influens i formandet av den egna identiteten. I denna uppsats har fem intervjuer gjorts utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt i syfte att ta fasta på respondenternas upplevelser av denna stil som socialisationsagent. Slutligen diskuteras resultatet utifrån Beckers stämplingsteori i syfte att ge infallsvinklar kring denna genre. Genren kommer att närmas på två sätt: Den direkta upplevelsen av genren, och upplevelsen av samhällets bemötande av denna livsstil.

   

  Nyckelord: Socialisation, socialisationsagent, media, heavy metal, kontroverser, avvikelse, stämplingsteori

 • 156.
  Cajvall, Evelina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  BARN GÖR SOM DU GÖR, INTE SOM DU SÄGER: En intervjustudie med föräldrar om deras barns alkoholvanor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om föräldrars syn på minderårigas alkoholkonsumtion samt om deras uppväxt och erfarenheter med alkohol påverkar deras barns alkoholvanor. Metoden som användes för att besvara detta var tio semistrukturerade intervjuer med föräldrar som har ett eller flera barn som är minst tolv år gamla, de frågor som ställdes berörde deras egna uppväxt i relation till alkohol, deras nuvarande syn på alkohol bland unga samt om deras barns alkoholvanor. Resultatet visade att majoriteten av föräldrarna som deltog i studien upplever att deras alkoholvanor har blivit påverkade av deras egna föräldrars vanor samt att det är möjligt att det har påverkat eller kommer påverka deras barns alkoholvanor i framtiden vilket kan förklaras utifrån studiens teoretiska utgångspunkter social inlärning och socialt arv. Föräldrarna upplever att dagens barn och unga dricker mer än förut vilket säger emot nypublicerad forskning. Den slutsats som kan dras är att föräldrarna även upplever sig ha mer kontroll över sina barns alkoholvanor än vad deras egna föräldrar hade när de var unga då det exempelvis nu finns sociala medier och mobiltelefoner föräldrarna kan använda sig av. Ännu en slutsats är att socialt arv och social inlärning är en möjlig anledning till att föräldrar och barns alkoholvanor har stora likheter med varandra. Detta har implikationer för socialt arbete, inte minst i samarbete med skolan, för att tidigt kunna hjälpa unga i riskzon för alkoholproblematik.

 • 157.
  Callegari, Julia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Liedgren, Pernilla
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Kullberg, Christian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Gendered debt: A scoping study review of research on debt acquisition and management in single and couple householdsIn: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the current economic environment, social workers are increasingly being required to support households that suffer from severe debt burdens. However, previous research has questioned if social workers are sufficiently prepared to meet this emerging form of financial exclusion, especially from a gender perspective. Thus, there is a risk that interventions for indebted households will overlook gender-specific, inequality-generating patterns in the acquisition and management of debts. With this in mind, the aim of this article is to provide an overview of the existing literature related to gender and household debt, in order to enable a development towards gender-aware social work interventions that equally support women and men in creating financially stable lives. The results show that gender dynamics affect how households acquire and manage their debt. These dynamics result in different forms and levels of debt for women and men, unequally divided spheres of responsibility for managing the acquired debt burden and differences in their willingness to seek debt advice. Unequal power relations between men and women and gender-stereotypic expectations are found to be key factors for explaining these results. The results are discussed in relation to practical implications for social policy and social work practice.

 • 158.
  Carlhed, Carina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  The glow and shadows of Medicine2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The presentation focuses the formation of specific groups, their interests and positions related to children with disabilities and their education and care in Sweden developed during 1960-1980. The theoretical framework is based on Pierre Bourdieu’s sociological theory of social space, which assumes that social life is based on symbolic and cultural systems of beliefs with respectively specific doxas and symbolic economies. Consequently, the analysis has focused on the agents’ position-takings and their struggle for recognition and preferential rights of interpretations.

  The reconstruction of a “habilitation sphere” was conducted through agents, their positions of interests and position-takings as analytical tools. The positions were mainly reconstructed on articles in journals of 10 professional organizations covering 6 occupations and 4 disability organizations. The occupational groups were paediatric doctors/child psychiatrists, physiotherapists, occupational therapists, social workers, psychologists and pre-school teachers. The other positions were related to the county council union, four disability organizations (DHR, FUB, RBU and HCK), two of which were parent organizations and in addition, the research field of social medicine. Other materials were e.g. reports of commissions of inquiry. In order to explore the social foundations of the occupational positions, materials from archives have been used.

  The conclusion shows the significance of: a) historical structures related to the exceptional position of medicine in society, the development of the Swedish health care system in general and the organizations of “special” children, b) commissions of inquiry as consecration authorities and processes of social mobilization, both important contributions in shaping symbolic economies, c) myths and ideologies in the exercising of symbolic power, d) alliances between the state and medicine, and between occupational groups and clients. The analysis also shows the strengths of the doxas which could work as a shield for the agents but also as obstacles for external agents when entering the habilitation sphere.

 • 159.
  Carlqvist, Ann-Sofie
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Självmord är MITT beslut: En studie som behandlar legitimering av självmord som livsval2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur en av dessa många ”pro suicide”- usenet gruppers medlemmar kan acceptera och legitimera ett beteende som samhället i västvärlden har svårt att acceptera. Med arbetet vill jag öka förståelsen av hur medlemmarna av en "pro suicide" usenet grupp kan konstruera en verklighet där det oaccepterade kan ses som accepterat. Arbetet är skrivet ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med diskurspsykologi som analysmetod. Teori och metod valdes utifrån att arbetets fokus finns på hur medlemmarna i usenet gruppen kan konstruera en verklighet där självmord är accepterat. Det resultat som framkommit visar på en gemensam attityd inställning hos den aktuella usenet gruppen där självmordet är accepterat utifrån att det är ett individuellt beslut om en person vill leva eller dö. Legitimering av självmordet sker genom att ansvaret läggs på samhället som skapar de traumatiska konsekvenserna för familjen till personen som begått självmord, inte självmordet i sig. Ett normskifte där självmordet accepteras av samhället är därför önskvärt enligt usenet gruppen. Vidare har den gemensamma attityden hos usenet gruppen analyserats.

 • 160.
  Carlsson, Annika
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Chogrish, Katrin
  Department of Public Technology.
  Hedersrelaterat våld: En textanalys av verklighetsbaserade berättelser om våld i hederns namn2007Student thesis
 • 161.
  Carlström Englund, Wilhelmina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Saarela Lagerkvist, Leandra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Män i grupp går inte att lita på: En kvalitativ studie om personal inom kriminalvårdens upplevelse av mötet med män som utövat våld i nära relationer.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 162.
  CERNERUD, LARS
  The Nordic School of Public Health, Goteborg.
  Height and Social Mobility: A study of the height of 10 year olds in relation to socio-economic backgrund and type of formal schooling1995In: Scandinavian Journal of Social Medicine, ISSN 0300-8037, Vol. 23, no 1, p. 28-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on a representative sample of Stockholm schoolchildren born in 1943, the association between the height at 10 years of age and the selection to higher and lower education at the same age was examined for upper and lower social groups defined by the father's occupational status. The hypothesis that there is a link between height and change of social position even among children was examined. Upwardly mobile boys (lower class boys selected for higher education) were taller than those staying in their social position. Downwardly mobile boys (higher class boys selected only for elementary education) were smaller than those remaining in their social position. The same tendency was found for girls - although not statistically significant.

 • 163.
  Chamoun, Charbel
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Före detta fängelseintagnas återanpassning till samhället2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 164.
  Claesson, Susanne
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Äldre kvinnor och ensamhet: Hur gör äldre ensamboende människor för att bryta sin ensamhet?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning handlar om äldre, icke instutionaliserade, ensamboende kvinnor och deras upplevelser av att bo ensamma. Vilka strategier de använder sig av när samhällets formella insatser såsom kommunens hemtjänst och de informella insatserna såsom anhöriga eller olika föreningar inte täcker upp det sociala behovet som finns. Jag har med hjälp av en kvalitativ undersökning träffat fem äldre kvinnor i Katrineholms kommun som på olika sätt ser till att de inte är isolerade. Det är både traditionella alternativ såväl som nya strategier som jag har stött på. Då jag upptäckte att Fixar-Malte har en viktig roll i dessa kvinnors vardag väcktes mitt intresse för denna servicetjänst. Jag har därför träffat Fixar-Malte för att få med även hans upplevelser av deras möten. Jag har med hjälp av Johan Asplunds teori om social respnsivitet tolkat och analyserat dessa olika upplevelser.

 • 165.
  Clevestam, Diana
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Mödrars sociala status på den svenska arbetsmarknaden: Rekryterares syn på och attityder till moderskapetinom den privata sektorn2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to illuminate how recruiters within the private sector look at motherhood before recruiting. The questions at issue in this study deal with how recruiters look at motherhood when they are about to recruit, what effect motherhood has when it comes to hiring and the recruiters image of the ideal worker. The empirical material contains five interviews with recruiters that work with recruiting within the private sector. The study showed that mothers are viewed as the primary caretaker of children. Because of economical factors such as men considers to have a higher salary compare women, and also traditional gender roles in the Swedish society considers to being a contributing factor.

 • 166.
  Clifford, Therése
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Motstånd till jämställdhetsförändringsarbete?: En kvalitativ studie om projektet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jämställdhet är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Eskilstuna kommun kämpar för att bli bland de tio bästa kommuner i landet på jämställdhet. Studien undersöker vad de kommunanställda har för attityd till jämställdhetsförändringsarbetet ”Jämställda Kommuner”. Syftet med projektet är att, till skillnad från andra jämställdhetsprojekt, låta medborgaren stå i fokus. Den tidigare forskningen visar att det ofta finns ett motstånd mot jämställdhetsförändringsarbeten på arbetsplatser och att man gärna hänvisar jämställdhetsproblem till annan arbetsplats eller organisation. Studien utgår från socialkonstruktivism samt feministisk teori. Fem stycken intervjuer genomfördes som sedan analyserades med hjälp av den hermeneutiska analysen. Resultatet visar att de kommunanställda är negativt inställda till projektet ”Jämställda Kommuner” på grund av att de inte ser något behov av jämställdhetsförändring då de anser sig redan behandla och bemöta sina klienter jämställt.

 • 167.
  Dag, Munir
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Unga människor med rörelsehinder: förankring, marginalisering och social exkludering2006Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the thesis was to describe the specific barriers young people with disabilities experience in their ambition to get a job. The aim was also to investigate how these young people’s social and economic situation has been affected by their disability.

  The results are based on two reports: one qualitative, consisting of interviews with 12 individuals with physical disabilities, and one quantitative in the form of a questionnaire answered by 706 persons. In the case of the questionnaire, the response rate was 48 per cent. Both reports are based on the same criteria, namely, that the respondents should have a physical disability, be 20–35 years of age and be participating in some form of employment policy program.

  The results from both studies show that individuals with physical disabilities encounter different types of barriers on the labour market, which can be categorised as being either at the individual level or at the social level. The barriers at the individual level are low education, long-term unemployment, grave physical disability and lack of work experience. The barriers identified at the social level are primarily poorly adapted workplaces, a too high working pace, employers’ negative attitudes, insufficient knowledge of the competence of disabled persons and an overly generous social welfare system. All these factors constitute a direct obstacle to employing persons with a physical disability.

  The results from the interview study show that the respondents have few social relations. The majority of the respondents have social intercourse solely with family members or parents. Most of the respondents in the questionnaire study state that they have frequent social relations with friends and acquaintances. Both the interview study and the questionnaire study reveal that the respondents’ financial position has worsened as a result if their physical disability.

  Conclusions that can be drawn from this thesis are that young people with physical disabilities encounter different barriers in their attempts to get a job and to maintain social relations. Based on the results, some of the respondents can be regarded as being socio-economically marginalised.

 • 168.
  Dag, Munir
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden: om barriärer, sociala relationer och livsvillkor2003Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe the specific barriers which young individuals (20-35 years) with physical disabilities experience that they encounter in their ambition to become part of the labour market. Furthermore, the aim was to describe the everyday life of the individuals in unemployment and to compare this with the situation in some kind of employment. The method used is qualitative, consisting of interviews with 12 individuals with physical disabilities.

  The results from the interviews show that individuals with physical disabilities en-counter barriers in different areas. The barriers arise through a complex interaction be-tween the social and physical environment, legislation and the individual. The study implies that individuals with physical disablities encounter different barriers in their attempts to find work. Examples of such obstacles are the disability itself, the level of adaptation in the physical environment, prejudices in society and existing laws. From this perspective, three main categories of barriers are distinguished in the study – those related to the individual, the environment and legislation.

  The result shows that barriers on an individual level are low level of education, lack of work experience, long-term unemployment and poor knowledge of legislation. Another barrier on an individual level is low motivation to look for work.

  The identified barriers related to the environment were mainly poorly accomodated work places, lack of technical aids and unsatisfactory transportation services, lack of information as well as prevailing attitudes in society about people with disabilities. These aspects imply direct obstacles for people with physical disabilities to find em-ployment.

  Moreover, the study indicates that legislation can be considered a barrier. The group of informants points out that they have insufficient knowledge about existing rules, but also that it is not profitable to work since their income does not improve by working.

 • 169.
  Dag, Munir
  Örebro universitet, Sweden.
  Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden: om individ- och samhällsrelaterade faktorers betydelse för individens ställning i samhälletManuscript (preprint) (Other academic)
 • 170. Dag, Munir
  et al.
  Kullberg, Christian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Can they work it out and do they get any satisfaction?: Young Swedish physically disabled men's and women's work involvement and job satisfaction2010In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 12, no 4, p. 287-303Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, results are reported from a study of what value young (20-35 years) disabled men and women ascribe to a job and the job satisfaction they have. Data for the study were collected via a survey questionnaire. The results show that both the men and the women attach great psychosocial value to work and that they have a high level of job satisfaction. The results also show that the men tend to ascribe higher economic value to paid work than the women do and that the women ascribe a higher psychosocial value to paid work than the men. Finally, there is a discussion of the conclusions that can be drawn from the results of the social policy measures taken for men and women in the group in question.

 • 171.
  Dahlberg, Ann
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Omgivningens stöd  : ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Whiplashskadade kvinnor berättar om sin väg tillbaka till sysselsättning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse omgivningens stöd har för en fungerande återgång till sysselsättning för whiplashskadade kvinnor. Fem kvinnor som alla har återgått till sysselsättning efter sin whiplashskada deltog i en kvalitativ intervju med öppna frågor kring betydelsen av omgivningens stöd och andra bidragande faktorer. Jag har haft Antonovskys teori om KASAM samt Putnams teori om socialt stöd som teoretisk grund. Då fokus har legat på att få fram deras upplevelse av omgivningens stöd genom min tolkning och förståelse har hermeneutiken använts som metod. Resultatet visade att omgivningens stöd i olika former var en viktig faktor för en lyckad återgång. Det handlade främst om praktiskt eller emotionellt stöd från myndigheter, familj och vänner. Det visade sig också att personliga förhållningssätt spelade in, såsom envishet och positivt tänkande.

 • 172.
  Dahlberg, Matilda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lé Faucheur, Sanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Det regnar uppifrån": En grundad teori om relationen chef-medarbetare i yrken med brukarkontakt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A functioning relation between the employer and the employee generates better conditions for wellbeing at the workplace. The purpose of this study is to illustrate the functioning relation between employer-employee, within social work/the supporting role profession, and to generate a theory and a model. The aim with this is to illustrate the aspects of the functioning employeremployee relation, which are important according to them. With grounded theory as the research and methodological approach, we use nine interviews and three participative observations to examine and highlight employers and employees’ perspectives of their relation to each other. The result shows the importance of the functioning relation between them, according to both the employer and the employee. Our theory highlights several aspects that are all necessary if a functioning relation shall be possible, e.g. the employees approach and the working climate. The result also proves the importance of the employers’ role to obtain the prerequisites to develop a good relation. The most distinguishing feature of the collected material is the importance of clarity from both the employer and the employee. The generated theory model can be used as a tool in the strategy of acquiring good working conditions as well as a reminder of the importance of a functioning relation between the employer-employee.

 • 173.
  Dahlbäck, Maria
  et al.
  Östergötlands läns landsting.
  Dahlgren, Sarah
  Östergötlands läns landsting.
  Östlund, Gunnel
  Linköpings universitet.
  Sverker, Annette
  Linköpings universitet.
  Utveckling och lärande genom interprofessionell samverkan2012In: Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen: en antologi / [ed] Ottelid, M., Östersund: Mittuniversitetet , 2012, p. 92-110Chapter in book (Other academic)
 • 174.
  Dahlin, Nina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Angsebo, Ann-Christina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jag kan inte klona mig: En socialpsykologisk studie om ledarnas sätt att hantera gränsdragning mellan arbete och privatliv.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this social-psychological essay we have examined Swedish leaders experience about the balance between work and personal life. The topic is relevant to study when today's changing working condition puts high demands on the employees' adaptability. The need for adaptation involves an increasingly complex existence in dealing with a satisfactory distinction between these domains. Our purpose of this study was to convey a statement and overview that demonstrates what is most indicate for the leaders in the management of this demarcation process. We conducted a qualitative study, and based on the purpose and the issues we have used Grounded theory as our method. The collected datasets from semi-structured interviews and written submissions have thus analyzed thoroughly by means of transcribing and coding, that resulted in the following categories: The importance of maintaining social relationships, organizational support, private life support, free zone support, and own approach. The result shows that what enabled a satisfactory demarcation was a functioning social support. The most important thing for leaders was to maintain the supportive social relationships that enabled a successful combination of work and private life, which in turn resulted in improved well-being through a satisfied boundary. 

 • 175.
  Dahlkild-Öhman, Gunilla
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Att börja tala med barn om pappas våld mot mamma: Radikalt lärande i arbetet med vårdnad, boende och umgänge2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis explores the scope for children’s voices offered to children in court mandated investigations regarding custody, residence or contact. The focus is on children who have been exposed to their father’s violence against their mother The aim is to study how the legislators’ intentions concerning children’s participation in this area are implemented in work groups. The assumption is that implementation can be seen as collective learning. Implementation may in this case challenge established relations of power like age and gender orders. Professional discourses on violence have to shift from gender neutral to gendered discourses and discourses on children have to include a participation discourse. Learning which includes a shift in discourses and challenges established power relations is defined as radical learning.The approach is social constructionist and draws on group interviews with social workers specialized in family law.The thesis analyses which discourses of violence and of children are accessible and used at group level. This can be seen as a discursive opportunity structure. The discourses in question are: gender violence, child protection, treatment and family law discourses as well as care and participation discourses. The conclusion is that all these discourses are accessible to the professionals and the effects of the different discourses are discussed regarding the possibilities for creating a safe situation for mother and child during the investigation.The thesis furthermore analyses the organisation of the work groups. These characteristics can be seen as an organisational opportunity structure. The analysis shows different patterns in the groups when it comes to structure and stage of learning process. One group seems to be at the stage where the members are prepared to start talking to the child about the father’s violence.The final chapter presents a discussion of radical learning and the possibilities for radical social change when established power relations are challenged.

 • 176.
  Dahlkild-Öhman, Gunilla
  et al.
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Inequality regimes and men’s positions in social work2013In: Gender, Work and Organization, ISSN 0968-6673, E-ISSN 1468-0432, Vol. 20, no 1, p. 85-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to contribute to the exploration of men’s positions in professions numerically dominated by women through an in depth analysis of the gendering practices in groups of social workers. The empirical material consists of interviews with three work groups in Sweden, each with one man and several women as members. The analysis focuses upon gendering practices in the interview setting. It shows how the positions occupied by the men in the sample confirm or undermine constructions of masculinity as dominance. Furthermore, it is argued that to fully understand men’s positions in these groups the analysis needs take other forms of inequality into account in addition to gender. It is shown that in the empirical cases under scrutiny men’s positions are shaped by regimes of inequality where age and gender relations, as well as notions of professional experience, are interconnected.

 • 177.
  Daklallah, Manal
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lindholm, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Gravida missbrukare: En hermeneutisk studie om gravida missbrukare - Ur yrkesprofessionellas synvinkel2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien att skapa en förståelse av vilka känslor gravida missbrukare har utifrån yrkesprofessionellas synvinkel. Vi vill även se vilken hjälp som erbjuds gravida missbrukare. Vi tar även upp olika insatser som finns för gravida missbrukare. Studien har fokus på fyra teman som är: missbruk, gravida missbrukare, emotioner samt yrkesprofessionella. Studien har en hermeneutisk ansats som vill förklara och tolka livsvärlden. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi har haft semistrukturerade intervjuer med åtta informanter som jobbar med gravida missbrukare eller liknande. Resultatet visar att de yrkesprofessionella har en stor roll i gravida missbrukares liv, de mest utmärkande känslorna som yrkesprofessionella kunde identifiera var skam och skuld. De vanligaste drogerna som används av kvinnorna är cannabis, alkohol samt amfetamin. Vårt resultat verifieras av tidigare forskning då vi fick många liknande tema som tidigare diskuterats inom forskningen, men framförallt upptäckte vi något nytt, att gravida missbrukare har en positiv inställning till sin graviditet.

 • 178.
  Danielsson, Angela
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Modig, Pernilla
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Målmedvetna En studie om Ensamkommande Flyktingbarn/Ungdomars identitetsutveckling2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

   

  Den här studien handlar om barn/ungdomar som måste lämna sitt land på grund av förföljelse, krig och våld, dessa barn tvingas många gånger att fly ensamma utan vårdnadshavare. Studien syftar till att beskriva och analysera deras identitetsutveckling efter ankomsten till Sverige utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. För detta ändamål har vi valt att använda oss av en hermeneutisk forskningsmetod där vi använder oss av tolkning som redskap. Vi har utgått från både en symbolisk interaktionistisk teoretisk ram, som innebär att identitetsskapandet är resultatet av den mellanmänskliga interaktionen och KASAM som är ett salutagen perspektiv detta innebär att fokus ligger på tre hälsobringande komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vad vi har kunnat konstatera är att språket och det nya sociala nätverk som de ensamkommande barnen blir en del av vid ankomsten till Sverige utgör en viktig del i bekräftande av deras självbild. Det är med andra ord i den sociala interaktionen, i samband med flykten och ankomsten till Sverige, som de ensamkommande barnens identitet formas, omformas och bekräftas. Vår studie visar att dessa ungdomar har en förmåga att hantera och göra sin situation begriplig och meningsfull och detta bidrar till deras identitetsutveckling i det nya landet. 

   

  Nyckelord: Flykting, ensamkommande flyktingbarn, identitet, hermeneutik

   

   

 • 179.
  Darvishpour, Mehrdad
  Stockholms universitet.
  En bild av kvinnornas försämrade situation i Iran1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 3, p. 47-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A picture of the deteriorating situation for women in Iran

  After the Islamic Revolution in Iran 1978-79, the situation has become much worse for women, in terms of rights and resources. The aim of this article is to describe this change with the help of demographic data and to argue that it is the result of the repressive policy of the Islamic regime and, ultimately, of islamic ideology. In particular, Iranian women suffer from the return to more traditional laws of marriage and from reduced opportunities to get an education, or a job.

 • 180.
  Darvishpour, Mehrdad
  Stockholm University, Sweden.
  Immigrant Women Challenge the Role of Men: How the Changing Power Relationshipwithin Iranian Families in Sweden.2002In: Journal of Comparative Family Studies, ISSN 0047-2328, E-ISSN 1929-9850, Vol. 33, no 2, p. 271-296Article in journal (Refereed)
 • 181.
  Darvishpour, Mehrdad
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Invandrarkvinnor som bryter mönstret: hur maktförskjutningen inom iranska familjer i Sverige påverkar relationen2004Book (Other academic)
 • 182.
  Darvishpour, Mehrdad
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Invandrarkvinnor som bryter mönstret: Hur maktförskjutningen inom iranska familjer i Sverige påverkar relationen.2003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 183.
  Darvishpour, Mehrdad
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Köns- och generationskonflikter inom Invandrade familjer: perspektiv utifrån ett intersektionellt2008In: Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige / [ed] Darvishpour & C. Westin (red.)., Lund: Studentlitteratur AB, 2008, 1, p. 363-392Chapter in book (Other academic)
 • 184.
  Darvishpour, Mehrdad
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Sociologiska texter om familj, etnicitet, feminism och rasism2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sociologiska texter om familj, etnicitet, feminism och rasism utgör en sammanställning av några artiklar av Mehrdad Darvishpour som tidigare publicerats i olika tidskrifter. I sin helhet visar artikelsamlingen hur ett universalistiskt perspektiv kan vara värdefullt att lägga an i en analys av enskilda frågor såsom familjeupplösning i Sverige, invandrarflickor och familjesituationen i Sverige, islamisk feminism etc.

  Författaren har även en annan poäng med att samla sina texter; nämligen att verka överbryggande mellan de forskare som har inriktat sig på kvinnosituationen bland invandrare och i islamiska länder utifrån ett feministiskt perspektiv och de forskare som ifrågasätter eurocentristiska och rasistiska diskurser i etniska relationer. I analysen av samhällsproblem som berör genus och etniska relationer menar författaren att man kan - och bör – kombinera de två aspekterna. Enligt författaren ger begreppet intersektionalitet, som kombinerar dimensioner såsom klass, kön och etnicitet, en bra utgångspunkt för analysen. Artiklarna som finns med i samlingen visar hur en forskare kan kombinera en feministisk och en antirasistisk utgångspunkt i sin analys av olika samhällsproblem.

 • 185.
  Darvishpour, Mehrdad
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ahrne, Göran
  Persson, Inga
  Invandrarkvinnor utmanar männens roll.1997In: Familj, Makt och jämställdhet: rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, Stockholm: Utbildningsdepartementet , 1997Chapter in book (Other academic)
 • 186.
  Darvishpour, Mehrdad
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Asztalos Morell, Ildikó
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Mahmoodian, Mohammadrafi
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Projektet samarbete med Västerås stad och Eskilstuna kommunen om ensamkommande barn2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet var att genom ett antal möten med fokusgrupper sammansatta av medarbetare i välfärdstjänster i Eskilstuna kommun och Västerås stad förankra vår forskningsidé om samverkanproblematiken kring mottagandet av ensamkommande barn. Genom den direkta kontakten med medarbetarna ville projektgruppen säkra de centrala forskningsfrågornas praktiska relevans. Därtill ville projektgruppen i samverkan med olika aktörer (t.ex. kommun, socialtjänst, landstinget, skola, civilsamhälle) identifiera goda exempel och utmaningar i mottagandet av ensamkommande barn och deras hälsa, välfärd och integrationsprocess. Resultaten tyder på att kommunerna, trots den särskilt stora belastningen som migrationsvågen år 2015 innebar, hade förmåga att anpassa sig och hantera mottagande av de ensamkommande barnen. Vid sidan av kommunernas ansträngningar visar studien att även följande faktorer hade betydelse för barnens förmåga att hantera vardagens svårigheter: 1) barnens egna resurser i form av motivation och vilja till integration exempelvis genom skolintegration, 2) nätverkets runt barnen och 3) civilsamhället. I materialet framkommer även ett antal utmaningar för det kommunala arbetet: svårigheter med att tillgodose behovet av emotionella stöd och att skapa tillit hos barnen, brist på resurser och god kommunikation mellan olika organisationer, barnens oro för avvisning och vissa otydligheter kring ansvarsfördelning mellan olika myndigheter. En avslutande rapport som återspeglar resultaten av projektet kommer att publiceras elektroniskt. Trots att projektet officiellt avslutats pågår en diskussion om ett fortsatt samarbete kring forskningsplan och forskningscirkel med fokus på bemötande, omhändertagande, uppföljning och etablering av ensamkommande barn. Ett konkret förslag som planeras är att projektgruppen ska medverka i arbetet med en enkätundersökning och uppföljning i Västerås stad om barnens upplevelse av kommunens mottagande. För att kunna genomföra allt detta avser projektgruppen att dels söka medel från HVV:s för samproduktion och dels söka medel från Forte för att fortsätta forskning, forskningscirklar och samproduktion kring kommuner och landstingen mottagande av ensamkommande barn.

 • 187.
  Darvishpour, Mehrdad
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hedroft, Ulf
  Petterson, Bo
  "Invandrarflickor” som fyrdubbeltförtryckta?                                                                                                    En intersektionell analys av generationskonflikter bland invandrarfamiljer i Sverige”:    2006In: Bortom stereotyperna?                                  : Invandrare och integration i Danmark och Sverige       / [ed] Lina Sturfelt, Göteborg: Makdam , 2006Chapter in book (Other academic)
 • 188.
  Darvishpour, Mehrdad
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Westin, Charles
  Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige2008Collection (editor) (Other academic)
 • 189.
  Davidsson, Magdalena
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Personlig integritet på arbetsplatsen: En sociologisk studie om övervakning av de anställda på den kommunala arbetsplatsen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personlig integritet och övervakning är något som starkt berör våra arbetsplatser idag. Vi påverkas av den ständiga och kraftfulla teknikutvecklingen och vår personliga integritet berörs. Tanken med denna uppsats är att belysa personlig integritet och övervakning via Internet och e-post på en kommunal arbetsplats. Jag använder mig av den hermeneutiska ansatsen och där jag ser till mina fem respondenters tolkning och förståelsehorisont. Dessutom ser jag till min egen tolkning som jag har använt mig av vid bearbetningen av intervjumaterialet. Att se till den rådande teknik och de juridiska apekter är en stor del av arbetet men också respondenternas upplevelser och utsagor utifrån den hermeneutiska metoden. Intervjuerna är gjorda på svenska arbetsplatser men i den tidigare forskningen används både svenska och engelska artiklar. Där presenteras relevant forskning inom området vilken delats upp i fyra teman. Dessa teman är kännedom om lagstiftning, elektronisk övervakning gällande Internet och e-post, personlig integritet samt övervakning mellan olika länder. Den teoretiska referensramen består av Michel Foucaults teori kring övervakning och straff och David Lyons teori kring den teknologiska övervakningen och hans vidareutveckling av Foucaults teorier.

  Den moderna teknik som idag råder gör att vi kan övervaka den enskilde arbetstagaren på arbetsplatsen, det bringar total kontroll genom att övervaka den anställdes arbetsuppgifter. Personlig integritet är svår definerat men en gemensam nämnare är att alla människor har rätt till ett privatliv och att kunna känna ett avstånd till andra människor.

 • 190.
  de Jong, Aleksandra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lagsporten som skapare av mening: En socialpsykologisk studie om social gemenskap inom lagsport2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 191.
  Dostál, Annika
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Björk, Erika
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Vi har brustit i våra rutiner": En granskning om när lärares oro för barn ställs mot rutinens makt hos skolor och socialtjänst2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 192.
  Dunder, Maria
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Karlgård, Maria
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  LVU-könsneutral?: En studie om LVU ur ett genusperspektiv2007Student thesis
  Abstract [en]

  Diskriminering på grund av kön är förbjudet i Sverige. Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och samma rättsliga skydd. Svensk lagstiftning är formellt sätt könsneutral ändock menar en rad författare och forskare att lagen genomsyras av könsnormerna i samhället. I denna studie har vi fokuserat på Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) utifrån ett genusperspektiv. Studiens syfte är att se om det råder några skillnader i flickors respektive pojkars LVU domar. Genom granskandet av 20 domar från länsrätten i Västmanland har vi funnit problemkategorier som ligger till grund för analysen. Vad vi har funnit i studien är att könsnormerna i samhället speglar sig i lagen vilket leder till att både flickor och pojkar diskrimineras och därmed hotas könsneutraliteten. LVU ska skydda de unga, vi har dock funnit att lagen inte är användbar i alla situationer och för alla unga då lagen inte till fullo innefattar de ungas problematik.

 • 193.
  Dömstedt, Erika
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Flemström, Eva
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Salutogent synsätt i biståndshandläggning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är en kvalitativ studie som baseras på Antonovskys teori om salutogenes och dess centrala begrepp, ”känsla av sammanhang” (KASAM). Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det salutogena synsättet har betydelse för biståndsprocessen, samt hur KA-SAM stärks i denna process. Resultatet som presenteras beskriver de tre delarna i KASAM: begriplighet, meningsfullhet samt hanterbarhet och hur dessa stärks i biståndsprocessen. I studien har det framkommit att biståndshandläggarna stärker de tre delarna av KASAM på olika sätt, men vi kan inte finna några belägg för att det salutogena synsättet är avgörande för deras sätt att stärka KASAM hos individen. Biståndshandläggarna stärker KASAM på ett för-hållandevis bra sätt, men det finns delar i biståndsprocessen som kan förbättras.

 • 194.
  Edwards, Caroline
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Segelström, Matilda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Tonårsmammabloggare: ”Jag må vara ung men jag är FAN INTE DUM I HUVVET!” - En kritisk diskursanalys2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom ett fokus på språkanvändning beskriva och få en djupare förståelse för hur bloggande tonårsmammor framställer sin identitet på bloggen. Tonårsmammor tillhör en grupp individer som förknippas med en hel del fördomar och därmed är det av stor socialpsykologisk relevans och intresse att undersöka hur de själva ställer sig till den stereotypa bild som ges av dem. Studien vägleds av frågeställningarna: hur framställer tonårsmamman sin identitet på bloggen, vilka subjektspositioner förekommer och antas av den bloggande tonårsmamman och hur förhåller sig den bloggande tonårsmamman till andra diskursiva uttryck idag. Dessa besvaras med hjälp av kritisk diskursanalys integrerad med subjektspositionsbegreppet som metodologisk ansats. Vid analys av den diskursiva praktiken, som införlivats med det teoretiska ramverket, har vi kommit fram till att tonårsmammorna både är med och reproducerar och förändrar den dominerande diskursordningen. Vi har ur vårt material kunnat utläsa tre subjektspositioner: den frågasatta tonårsmamman, den starka men känsliga tonårsmamman och den lyckliga tonårsmamman. De centrala aspekter av diskurser som är en bidragande faktor till hur dessa tonårsmammabloggar framställer sig själva och som vi kunnat lokalisera ur materialet är: tonårsmamman i ständig kontrast till den normativa mamman, tonårsmamman i försvarsposition, kommodifiering, ekonomisk ambivalens, tonårsmamman som visar upp en godtycklig bild, bloggreklam i kontrast till bloggens karaktär och ambivalent syn på ungt moderskap.

 • 195.
  Ehlin, Elisabeth
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Post A Secret.: Bekännelse och kreativitet i visuell och virtuell kultur.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera konstprojektet och bloggen ”Post A Secret” utifrån ett bekännelseperspektiv i allmänhet och ”Post A Secret” som en ny typ av bekännelse i synnerhet. Projektet baseras på att individer anonymt skriver ner en hemlighet på ett egenhändigt gjorda vykort och skickar in till skaparen Frank Warren som publicerar dem på hemsidan. Den tidigare forskningen behandlar två övergripande teman; bekännelse och Internet. Dessa får stort utrymme i uppsatsen på grund av att projektet är en kombination av flera olika medier och infallsvinklar och behöver förstås utifrån den kontext i vilket det konstrueras. Den teoretiska och begreppsliga referensramen ger bakgrund och förståelse för den samtid inom vilken bekännelsen förstås. Med Vivien Burrs socialkonstruktionism i grunden arbetar jag med Norman Faircloughs kritiska diskursanalys för att analysera vykortens form och innehåll i varsin del och undersöker även hur de samverkar till att konstruera bekännelsen I analyskapitlet avhandlas även hur projektet konstruerar hemligheten, det autentiska uttrycket, det vill säga på vilket sätt projektet uppfattas som ärligt och seriöst och vad anonymiteten får för konsekvenser för projektet. I en avslutande diskussionsdel för jag ett resonemang kring den hur vi kan se ”Post A Secret” som en ny typ av bekännelse då den främst fokuserar på ett identitetsskapande snarare än ett tvång, men också hur kombinationen av medier och genrer tillsammans med anonymiteten och det estetiska skapar en spänning mellan aktör och betraktare. De förändringar jag funnit gör också ”Post A Secret” till en resurs för att förstå vår samtid genom utnyttja anonymitetens frispråkighet, men kan även användas för att se hur autenticiteten idag söker nya vägar.

 • 196.
  Ehn, Micael
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Temporal Discounting Leads to Social StratificationManuscript (Other academic)
  Abstract [en]

  Social stratification is present in all modern societies. Do income dif-ferences simply reflect inherited differences in individual abilities and re-sources? If not, why does not everyone choose strategies that lead to highincome? This paper shows that the psychological phenomenon known astemporal discounting will lead to differences in educational attainmentand therefore social stratification in any society where the demand forworkers with a higher level of education is higher than for those witha lower level. The model is used to predict income differences betweenpeople with and without college education in seven developed countries,based only on official statistics of the cost and length of college education.The model explains 93 percent of the variance, strongly suggesting thattemporal discounting is a major factor behind income differences.

 • 197.
  Ehn, Micael
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stymne, Anna-Carin
  Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms Universitet.
  Theoretic and Empirical studies of Division of Labor and Specialization: An interdisciplinary surveyManuscript (Other academic)
  Abstract [en]

  The extensive division of labor in human societies is one of the aspects that make them unique. There are many areas which are influenced by this division. The most obvious one might be the economy, where division of labor yields much higher production. However, as we will show in this survey, a lot of other areas which affect society are influenced by division of labor, such as population size and density, technology, trade, accumulation of knowledge, social stratification, political organization, and institutions. Even the size of the family is argued to be linked to division of labor and specialization.This review will discuss how specialization evolved, including both theoretical and empirical studies from several disciplines. We will also study different kinds of specialization, as well as how and in which areas specialization has an influence.

 • 198.
  Ehrenhorn, Madeleine
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ejdsäter, Janina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Tillsammans gör vi skillnad": En kvalitativ studie om samverkan inom social insatsgrupp2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study is based on interviews and has the purpose to examine the experience of collaboration within the method ‘social insatsgrupp’. The study focuses on respondents from following organisations; social service, school, police and leisure. The study reaches to examine experience that answers questions regarding the practice of the collaboration and if the different roles in ‘social insatsgrupp’ are characterized by different expectations. Eight interviews were made with nine respondents from one municipality in Sweden whom all has experience of collaborating within the method ‘social insatsgrupp’. The result shows that the collaboration within the method has to be systematic in order to function. Furthermore the result shows that there are contradictions between what expectations are characterizing the different roles and the reality of the organisations ordinary functions. Based on the result the writers conclude that it is important to evaluate the collaboration in ‘social insatsgrupp’ and that the goal of the collaboration is more important than the process itself.

 • 199.
  Ejnarsson, Moa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "En samhörighet som skiljer sig": Diskursiva strategier för att upprätthålla föreställningen om en livslång partner2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ringa in hur vi kommunicerar för att hantera det ideologiska dilemmat mellan föreställningen om en livslång partner och utbytbarhet. Hur riktar vi retorisk kraft åt den normativa tvåsamheten trots att separationer, skilsmässor och byte av partner är mycket vanligt? Med en diskursanalytisk metod har diskursiva strategier uttolkats. Urvalet av intervjuer med kvinnor, livsstilsmagasin för kvinnor och nätdejtingsajter, samt tidigare forskning har pekat på övergripande tendenser av hur globaliseringens bidragande effekt på parförhållandet samt hur media deltar i ett skapande av ideala romantiska föreställningar. Detta och det egna ansvaret för individualisering ställs mot tidigare traditioner och normer om tvåsamheten.

  Resultatet av diskursiva strategier presenteras i under dessa teman: Frihet, identitet & den självklara tvåsamheten, Fel anledning & attityd, Följ experternas tips och varningar, Komplettera varandra på rätt sätt, Känslan på ett annat sätt, De romantiska bevisen

 • 200.
  Ekdahl-Gustafsson, Monica
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Förlusten av ett barn: En sorg man inte återhämtar sig ifrån - endast anpassar sig till2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att fånga upplevelsen samt se vilka känslor och vad som är karakteristiskt hos de föräldrar som har förlorat ett barn. Den tidigare forskningen utgörs till största del av psykologiska perspektiv om människans upplevelse kring sorgen och förlusten av sitt barn. Sex djupintervjuer har gjorts enligt fenomenologisk metod med människor som har upplevt förlusten av ett barn för att få en fördjupad förståelse av fenomenet. Uppsatsen applicerar Aaron Antonovskys KASAM teori som innebär begrepp, känsla av sammanhang som omfattar de stressorer som människan dagligen utsätts för. Det empiriska resultatet mynnade ut i sju essenser bestående av: De drabbades insikter, personlig utveckling, skakad i sina grundvalar – märkt för livet, behov av kontakt med andra, de drabbades överlevnad, behov att mildra sorgen samt acceptans. I den avslutande diskussionen relaterar jag mitt resultat till den tidigare forskningen och Antonovskys KASAM begrepp samt knyter resultatet till ett samhälleligt perspektiv.

  Nyckelord: sorg, förlust av barn, anpassning, upplevelse och fenomenologi.

1234567 151 - 200 of 886
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf