mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
232425262728 1251 - 1300 of 1372
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1251.
  Sørli, Marthe
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kvinnor och äppelträd: Behov, klass och den samhälleliga utvecklingen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The intention of this essay is to shine a light on an often overlooked aspect of Moa Martinsons debut novel Kvinnor och äppelträd. With the help of psychologist Abraham H. Maslows hierachy of needs the novels enormous focus on the working class’ life premises and how social standing affects the daily life of the depicted individuals are exposed. With marxist literary theorist György Lukács’s perspective on the connection between individuals and society, the consequences societal changes have on the working class come to light. Lukács’s thoughts on realistic literature and the unbreakable bond between an individual and their context, also works as a premise for questioning some of the more established research on Kvinnor och äppelträd. With these two points of view as a theoretical base, what emerges is a narrative where class related struggles are in the foreground rather than the background.

 • 1252.
  Tania, Imam
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Barns tidiga läs-och skrivinlärning:lärares synsätt och arbetssätt: En studie om några lärares pedagogiska synsätt och arbetssätt som påverkar barns läs-och skrivinlärning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka några lärares uppfattning och arbetssätt angående barns läs- och skrivinlärning. I en kvalitativ undersökning har två grundskolelärare intervjuats och fyra lektioner observerats. Resultatet visar att lärarna anser att fonologisk medvetenhet, lusten att läsa och motivation samt läsförståelse är grunden till barns läs- och skrivinlärning. För att skapa dessa grunder finns det olika metoder, till exempel: “Whole language”, “Phonics” och en kombination av dessa två metoder. Vilken metod man ska använda beror på barns olika förutsättningar och behov eftersom en metod inte passar för alla, anser lärarna. Men båda lärarna hävdar att användning av båda metoderna ger bättre resultat för barns läs- och skrivinlärning. För att använda dessa metoder är lärarkompetens en viktig förutsättning, anser de intervjuade lärarna.

 • 1253.
  Tayem, Leila
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Genusperspektiv i barnlitteratur i Sverige i jämförelse med arabisk barnlitteratur Gender perspective in children’s literature in Sweden in comparison with the Arabic children’s literature 2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  DETTA EXAMENSARBETES SYFTE ÄR ATT UNDERSÖKA, JÄMFÖRA SAMT ANALYSERA BARNLITTERATUR FÖR ATT KUNNA FÅ EN BLICK AV VILKEN SYN PÅ KÖN BÖCKERNA FÖRMEDLAR SÅVÄL SOM HUR KVINNLIGA OCH MANLIGA KÖNSROLLER KONSTRUERAS I BARNLITTERATUREN I SVERIGE OCH ARABISK BARNLITTERATUR.

 • 1254.
  Tegnelid, Maja
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hästböcker ur ett genusperspektiv: En kvalitativ studie om hur genus, kroppsideal och klass framställs i hästböcker för barn.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hästböcker är en populär genre bland flickor. Syftet med studien är att undersöka hur genus representeras i fyra hästböcker. Studien undersöker även vilka normer som synliggörs utifrån kroppsideal, klass och utseende. Jag har i studien läst fyra hästböcker riktade till åldrarna 6-9 år och utifrån böckerna analyserat representationen av genus samt normer utifrån kroppsideal, klass och utseende. Genom analyser av karaktärernas egenskaper, utseende och beteende diskuteras genus, kroppsideal och klass. Genom denna studie konstaterar jag att de flesta karaktärer, både manliga och kvinnliga, frångår de traditionella könsrollerna. De kroppsformer som visas är smala kroppar och den socioekonomiska klass som skildras är medelklass.

 • 1255.
  Theander, Joanna
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Undervisning om ord: En studie av lärares ordkunskapsundervisning på sfi2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar för att utveckla sfi-elevers ordförråd. Materialet består av fem intervjuer och fem klassrumsobservationer. Materialinsamlingen är genomförd med metoden semistrukturerad kvalitativ personlig intervju och strukturerad icke-deltagande observation. Observationerna bekräftar informanternas uttalanden i intervjuerna.

       Resultatet visar att lärarna har en varierad ordkunskapsundervisning där eleverna får lära sig nya ord genom textläsning, skriftliga uppgifter, film, sånger, körläsning, bollek, ordlistor, samtal och diskussioner. Lärarna undervisar om ordbildning när det kommer upp i ett naturligt undervisningssammanhang snarare än att fokusera på att undervisa om generella regler för svensk ordbildning under särskilda lektioner.

       Samtliga lärare som deltar i studien undervisar om fraser, synonymer och motsatser. I diskussionen framhålls att undervisning om hur eleverna kan läsa ut information om ord i lexikon bör förekomma i högre utsträckning så att alla elever säkert får möjlighet att utveckla sin förmåga att använda lexikon fullt ut.   

        En slutsats utifrån resultatet är att lärarna har en varierad och genomtänkt ordkunskapsundervisning där även undervisning om ordbildning förekommer, men inte så frekvent och systematiskt som en del tidigare forskning förespråkar.

        

 • 1256.
  Thiel, Rebecca
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Historiska manér: Hur förändring av manér kan förtydliga ett historiskt förlopp2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The following essay is a thesis in Information Design with orientation in Informative illustration. The collaboration with the TT News Agency, which forms the basis of the work, presupposes that an information graphic about the history of smoking is produced, which occurs in connection with the new tobacco law coming into force on July 1, 2019. The purpose of the thesis is to examine how the formation of image manners can affect the historical connection to an illustration, and examine whether this can contribute to a perceived development of time. The aim of the enquiry is to explore whether it is possible to create a "timeline" without a line, using manners.  

  Through data collection and theories in semiotics, visual rhetoric, cognitive visualization and perception, as well as previous experiences throughout the education in Informative illustration, concept and design proposals were created. Methods used in the thesis are image analysis and testing, which took the form of an internet survey. The former was implemented to understand how the manners of the illustration should look like to create an affiliation to the stated time periods. The latter was carried out to investigate whether the target group experiences the connection between the illustrations and the time periods, and to investigate whether the illustrations together contribute to a historical development.

  The result of the study shows that manners can contribute with a historical connection, but the illustrations with a more distinctive appearance are considered easier to interpret. The result also concluded that object´s, such as clothes and jewelry, contributes to the understanding of the illustrations historical affiliation. Manners can also contribute to a perceived historical development, whereupon 96 percent of the survey participants perceived this.

 • 1257.
  Thofelt, Camilla
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Sjölund, Marielle
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vad krävs av lärare i svenskundervisningen för elever med annat modersmål?: en studie av lärares arbetssätt, kunskaper och egenskaper2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka huruvida lärare i år 1–3 anser sig ha kunskaper i att undervisa i ämnet svenska för elever med annat modersmål. Vi ville ta reda på om de ansåg sig ha fungerande arbetssätt samt om de upplevde att de saknade exempelvis kunskaper, material och tid. Vi ville även ta reda på om man som lärare kan dra fördel av några personliga egenskaper i arbetet med elever med annat modersmål. För att nå vårt syfte använde vi oss av intervjuer med sex informanter. Ett resultat vi fick fram var att lärarna tyckte sig sakna tillräcklig utbildning för att undervisa i svenska som andraspråk. De nämner dock att yrkeserfarenhet är betydelsefullt. Vad som även framkom var att tidsbristen påverkar utformningen av undervisningen, lärarna önskar mer tid för planering. Informanterna angav tydlighet, flexibilitet, noggrannhet som några av de egenskaper som kan vara fördelaktiga i arbetet med flerspråkiga elever. Studien ledde oss till slutsatsen att utbildning ofta saknas för undervisning i svenska som andraspråk, men att erfarenhet har stor betydelse.

 • 1258.
  Thomsson Erixon, Louise
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Vägvisning för säker logistik vid hästtävlingar: att vägleda nybörjare och erfarna inom ridsport2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This report describes how I worked with a spatial information problem, where the focus was to produce clearer barriers between horses and spectators at equestrian competitions. My background as a competition rider, combined with my knowledge of the spatial design, has caused me to react to how the information on riding and racing facilities deficiencies. Experienced people in the riding know how they should act with the horse. But novices who are unfamiliar with the situation is not aware of the risks it may pose to move among horses. The study was conducted on the national facility Strömsholm which both experienced and novice equestrian visits. The objective of this study was to develop barriers that inform visitors, but also contributing to the direction of motion. How to provide the information in the room as needed to suit both beginners and experienced in equine sports has been an important part of the work. Design part of the work is based on modules with shape, color and size clarifies the direction of movement of the visitors. Along with the fence modules function also as cordons. In The study has the horse been an important source to customize configuration to operate within horse activities. Previous research shows that the horse is able to make generalizations based on their surroundings and can get used to new objects. But the horse's color vision makes it more difficult for it to recognize and interpret new items. For humans it is about designing clear markings in the room to show where the audience must remain. The study also discusses the issue of responsibility and how prior knowledge can help people with experience in the riding. But for beginners, it becomes difficult to decide if the information is not clear enough. The configuration will help beginners to move safely at equestrian competition, without having to possess the same prerequisites as experienced people in equestrian.

 • 1259.
  Thorell Popa, Elena
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hur undervisningsspråket påverkar språkutvecklingen: Ett utvecklingsarbete i engelska i skolår 12011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete undersöker jag huruvida undervisningsspråket påverkar resultatet när man lär sig ett nytt språk. Studien genomfördes i en klass i år ett där två grupper fått engelskundervisning på olika språk, ena gruppen via instruktioner på svenska och den andra enbart på engelska, vilket utgjorde min metod.

  Resultatet av tester med eleverna visade att de som endast fått undervisning på engelska kunde svara på fler frågor än de som fått det på svenska.  Då eleverna även kan ha tränat olika mycket inför detta test, måste jag också se till övrig undervisning för att kunna dra slutsatser.

  Elever som får höra ett nytt språk oftare har också fler chanser att lyssna till hur det låter och hur man använder det, och kan på så sätt samla information som hjälper dem att själva använda språket. Min slutsats att undervisningsspråket har viss betydelse när man lär sig ett nytt språk.

 • 1260.
  Tillenius, Ika
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vi bygger en framtid: En studie av fritidsledares uppfattningar om det brottsförebyggande arbetet inom fritidsgårdars verksamhet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Brottslighet bland ungdomar är ett ökande problem i dagens samhälle. Landets fritidsgårdar är en betydelsefull plats att vara på för många utav Sveriges utsatta ungdomar. Detta medför en utmaning för personalen inom verksamheten, som i sitt arbete antas kunna hantera den problematik som kan uppstå i och med detta. Syftet med denna studie är att skapa insikt och förståelse i det brottsförebyggande arbetet på fritidsgården och vilka hinder och möjligheter som kan identifieras i detta arbete. En kvalitativ studie har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med sex stycken fritidsledare. Resultatet har analyserats med hjälp av ramfaktorteorin vilken har hjälpt till att identifiera faktorer inom verksamheten vilka påverkar det brottsförebyggande arbetet. Resultatet visar att det jag valt att benämna som mjuka ramar: relationer, stabilitet och aktiviteter verkar som möjligheter och de yttre ramarna: lagstiftning, öppettider och lokalbrist verkar som hinder. Slutsatsen är att brottsförebyggande insatser inom fritidsgårdens verksamhet är högst aktuellt och kännedom av hinder och möjligheter inom detta arbete kan skapa förbättrade och hållbara insatser. Insatser från olika aktörer ur samhället, är nödvändigt för att arbetet skall kunna effektiviseras, då de flesta hinder som identifieras ligger utanför verksamhetens egna område

 • 1261.
  Tinglow, Emma
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Asadollahi, Mahnaz
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Synen på den personliga resursen/elevassistenten: Ur förskolelärarnas och lärarnas perspektiv2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att ta reda vilken syn som lärarna i förskolans och skolans verksamhet har på den personliga resursen/elevassistentens arbete, kunskap och kompetens. För att ta reda på detta så undersökte vi även vilka kriterier som gällde för att få resursen. Vi använde oss av intervjuer med 11 st. förskolelärare/lärare som metod i denna undersökning. Det som framkom genom intervjuerna var att det fanns skillnader gällande kriterierna för att få en personlig resurs/elevassistent mellan förskolan och skolan. Detta ledde till att det var svårare för förskolan att få resurs. När det kom till synen på resursens arbete så framkom det att de skulle arbeta nära barnet samt att kunskapen och kompetensen som den hade stämde överens med barnens behov. Slutsatser som framkom var att en av anledningarna till att det var svårare att få resurs i förskolan var att de arbetar mer personal närma barnen samt att förskolan har strävansmål. När det gäller synen på den personliga resursens/elevassistentens arbete så blev slutsatserna att det är ett svårt och komplext yrke som kräver både erfarenhet och kompetens.

 • 1262.
  Tingstedt, Susanne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Hållbart Mode: En studie om hur man genom en anpassad form av Klarspråk och en tydligare koppling mellan ord och handling kan skapa bättre förutsättningar för en hållbar modekonsumtion.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I mitt arbete studerar jag H&M:s språkbruk i information kring hållbart mode. Jag har avgränsat mig till texten På väg mot hållbar bomull, en informationstext på H&M:s externa webbplats www.hm.com. Syftet med min studie är att visa hur man med en anpassad form av Klarspråk, tillsammans med en tydlig koppling mellan ord och handling i text, kan öka förutsättningarna för större kunskap och vägledning till hållbart mode.

  I min studie använder jag mig av två metoder, en textanalys och en semistrukturerad fokusgrupp. Syftet är att undersöka hur läslig, läsbar och läsvärd H&M:s text är för målgruppen unga människor och att få dem att berätta om deras syn på konsumtion i allmänhet och hållbart mode i synnerhet, samt hur de tänker kring hur man kan underlätta till en mer hållbar modekonsumtion.

  Utifrån min empiri och mitt teoretiska ramverk har jag tagit fram en ny text, skriven med en för målgruppen unga människor anpassad form av Klarspråk. Den nya texten utgår från två utvalda textstycken i den analyserade texten På väg mot hållbart mode och är för målgruppen därefter anpassad så att läslighet, läsbarhet och läsvärdet har ökat. Utöver detta innehåller den nya texten tydlig vägledning till var man kan hitta alternativ till hållbart mode. Anpassning har också gjorts till textens miljö, dvs. placering på webben.

 • 1263.
  Tjärnström, Lovisa
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Motivation i arbetslivet: Inre och yttre motivation i relation till branschbyte2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1264.
  Torres, Sandra
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap. Linköping University, Norrköping, Sweden ; Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Different ways of understanding the construct of 'successful aging': Iranian immigrants speak about what aging well means to them2006Inngår i: Journal of cross-cultural gerontology, ISSN 0169-3816, Vol. 21, nr 1-2, s. 1-23Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article presents the variations in themes and notions of successful aging that were found in a project that aimed to shed light on the value orientations that people prefer and the understandings of successful aging that they uphold. The project, which aimed also to study the way in which the process of migration challenges the notions in question, shed light on the various types of logic that Iranian immigrants to Sweden use when trying to make sense of the construct of successful aging. This article departs from these variations and discusses, among other things, the inevitable decay with which the aging process seems to be associated; the different purpose-related ideologies that people use when trying to explain how the decay in question ought to be handled; the way in which time-related ideas influence the manner in which notions of aging well are framed; the manner in which divergent views regarding activity shape the understandings of successful aging that people uphold; and the way in which ideas regarding autonomy and dependence shape the way in which one defines a good old age. The complexity of logic types utilized by the informants suggests that, if researchers are to further their understanding of the meaning of the construct of successful aging, they need to dismantle people's ideas as well as the way in which they use culture when trying to make sense of what aging well entails. The article finishes with a brief discussion regarding the importance of intracultural variation and suggests that researchers need a better understanding of culture's impact on the manner in which the construct in question is understood if they are to develop the successful aging paradigm in a culturally informed manner.

 • 1265.
  Torres, Sandra
  Uppsala University, Sweden.
  Understandings of successful aging in the context of migration: the case of Iranian immigrants in Sweden2001Inngår i: Ageing and society, ISSN 0144-686X, Vol. 21, nr 3, s. 333-355Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Gerontological inquiries into understandings of successful ageing have been culture-specific. This means that they have only been studied in the specific cultural settings that have given them their meaning. Understandings of successful ageing that are simultaneously influenced by two cultures have yet to be studied. This study is based on a newly-designed culturally-relevant theoretical framework for the study of successful ageing, and focuses on the context of migration where culture of origin and host culture meet. Interviews based on vignettes have been conducted with 30 Iranian immigrants in Sweden in order to reveal if, and how, the pre- and post-migration understandings of successful ageing differ. The findings show that cultural contexts determine how the construct in question is understood and that migration between different cultures can challenge these understandings.

 • 1266.
  Toth, Camilla
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Välkommen nya kollega!: Att förmedla ett företags värderingar till nyanställda med text och bild i samverkan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examenarbetet handlar om hur man på ett enkelt och konkret sätt kan förmedla ett företags värderingar till nyanställda. Den nya ledningen för en restaurang- och nattklubbverksamhet vill förbättra företagets introduktionsprocess för nyanställda, med syfte att skapa en god företagskultur. Med tillämpning av principer inom informationsdesign i kombination med intervju med ledningen, textanalys av styrdokument och en enklare utprovning, har jag tagit fram lättillgänglig information som beskriver hur nyanställda ska uppträda och representera företaget. Detta har sammanställts i en handbok som tilldelas varje medarbetare innan anställningen börjar. 

 • 1267.
  Trangärd, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Att samverka text och bild i myndighetstexter: En studie om att öka läsbarhet, läslighet och läsvärde i Valmyndighetens informationsmaterial genom klarspråk i kombination med text och bild i samverkan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I mitt examensarbete har jag studerat hur klarspråk samt text och bild i samverkan kan öka läsbarhet, läslighet och läsvärdet i myndighetstexter. I denna studie har jag avgränsat mig till att analysera Valmyndighetens broschyr Valet i fickformat, som är den enda informationen som från myndigheten som förklarar hur valet går till. Syftet med studien är att skapa förbättrad information till förstagångsväljare, som också hade lägst valdeltagande i Sverige under riksdagsvalet 2010.

   

  I studien har jag genomfört två olika metoder; en textanalys och en semistrukturerad fokusgrupp. Syftet med textanalysen var att få en helhetsbild kring hur Valmyndigheten utformat tidigare material vad gäller målgrupp, kontext, språkligt bruk, text och bild i samverkan samt den grafiska formen. Detta för att ta reda på vad som har fungerat bra/mindre bra med Valmyndighetens befintliga information, för att i sin tur skapa förbättrad information som ökar läsbarhet, läslighet och läsvärde hos målgruppen förstagångsväljare. Syftet med fokusgruppen har varit att ta reda på hur målgruppen resonerar kring politik och att rösta i politiska val. Utöver dessa metoder har jag samlat empiri genom litteraturstudier och tidigare forskning.

   

  Utifrån min empiri och mitt teoretiska ramverk har jag tagit fram en ny text, skriven i en anpassad form av klarspråk för målgruppen ungdomar med rösträtt. Detta i kombination med text och bild i samverkan för att ytterligare öka läslighet, läsbarhet och läsvärdet i informationsmaterialet från Valmyndigheten. Broschyren har också fått en ny kontext anpassad efter målgruppens behov.

 • 1268.
  Tripolitsiotis, Tina
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Hjälp! Jag vet inte var jag ska söka vård!: Hur retoriska grepp kan påverka och informera människor om att söka vård på rätt nivå2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Statistics show that a number of emergency services in Sweden suffer from overcrowding with numbers increasing every year. People simply have insufficient knowledge about what is considered an emergency.

  There are, among other things, research showing that peoples mindsets, behaviors and feelings can be positively influenced by three rhetorical proofs; ethos, pathosand logos.

  This study has, based on trials such as interviews and questionnaires, found that an information sheet about the emergency room and other care receptions with rhetorical proofs as a basis, may have the ability to both influence and inform people about other care alternatives in order to avoid unnecessary visits to the emergency room.

 • 1269.
  Tryggvason, Marja-Terttu
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Why is Finnish education successful?: Some goals Finnish teacher educators have for their teaching2009Inngår i: European Journal of Teacher Education, Vol. 32, nr 4, s. 369-382Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In recent years, Finnish research-based teaching, according to international surveys, has been shown to lead to excellent results. Previous research has demonstrated that teacher education has often had difficulties in incorporating theory into practice, and that the effects of teacher education on the prior beliefs and views on teaching and learning of student teachers have been weak. The aim of the present qualitative study was to find out how the Finnish teacher education system deals with these problems by investigating the current goals Finnish teacher educators have for their own teaching in theoretical courses. A total of 18 teacher educators were interviewed in five focus groups on different teacher education programmes in Finland. The interview results showed that Finnish teacher educators transmit theoretical and pedagogical aspects by using them in their own teaching, which is research-based. They also aim to educate reflective and exploring teachers by using a variety of methods in their own pedagogy. The exemplary role the Finnish teacher educators have can be helpful in influencing prospective teachers' behaviour and thinking.

 • 1270.
  Tryggvason, Marja-Terttu
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Lainio, Jarmo
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Gynne, Annaliina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Finskan i relation till andra språk hos svenska myndigheter och organisationer.2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 1271.
  Tuna Berglin, Ieva
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Really? You're gonna say 'tunes'?": The functions of register clashes in the television drama series Gilmore Girls2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Register clashes are a linguistic phenomenon that occurs in both real and fictional interaction. This study, based on the theory of register as developed by Halliday, examines the functions of register clashes in the television drama series Gilmore Girls. It was hypothesized that the function of register clashes is to create humor, to characterize some characters on the show as sophisticated and witty and some others as lacking in communicative competence, or what is popularly referred to as geeky or nerdy, as well as to characterize the show. A total of 1,306 cases of register clashes were identified, of which 761 cases (58.3 percent) were clear cases and 545 cases (41.7 percent) were somewhat more doubtful. Nearly all cases of register clashes found were considered to have been used to create humor. Eight out of the ten most productive characters with respect to the utterance of register clashes were found to be characterized as witty; the other two characters produced register clashes in a way that characterized them as geeky. Each of the six episodes examined in this study was found to contain many instances of register clashes, regardless of the fact that each was written by a different author. The results thus suggest that the function of register clashes in Gilmore Girls is indeed to create humor, to characterize the characters, and to characterize the show.

 • 1272.
  Tunér, Anni
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Inbjudande flöde på mindre konstutställningar: Hur små utställningslokaler kan få stor betydelse2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This is a study about art exhibitions and the flow of spatial movement within them. The thesis of this work is how to create an active and guiding flow of movement within a smaller exhibition space. Using the methods Timing and Tracking and Spatial Analysis, three different art exhibitions in smaller spaces are studied to see how the flow of spatial movement is created. Former studies about spatial movement and how form and space affect visitors’ behavior by Wineman and Peonies (2010) and Ching and Binggeli (2012) have been taken into account for this study. 

  The results of studying three exhibitions; Paper Art, Nya Målningar and Kemiska Undersökningar, show that the use of walls and furniture positively affects an active and guiding movement even within the limitations of smaller exhibition spaces. 

  Three different examples have been created to show how an active and guiding spatial movement within smaller spaces may be achieved. These examples also visuality represent the spatial movement within a smaller exhibition space. The examples are created in the form of floor-plans and coloured sketches to demonstrate how exhibition designers and artists could effectively use smaller spaces for art exhibitions. 

 • 1273.
  Turunen, Pauliina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Onko aika kehittää äidinkielen oppikirjoja?: Kartoitus Ruotsin peruskoulun suomen opetuksessa käytetyistä oppikirjoista2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [fi]

  Päättötyöni on kvalitatiivinen kartoitus kymmenestä Ruotsin peruskoulussa vuosiluokilla 15 suomen kielen opetuksessa käytetystä oppikirjasta. Kartoitusten lisäksi olen haastatellut kolmea opettajaa ja saanut vastauksia kyselykaavakkeisiin 11 opettajalta heidän mielipiteistään oppikirjoista. Aihe, suomen kielen oppikirjojen kartoitus ja mielipidekysely kirjoista, on tarpeellinen , sillä suomen kieli on ollut yksi Ruotsin viidestä virallisestakansallisesta vähemmistökielestä vuodesta 2000 ja peruskouluasetuksen mukaan kaikilla oppilailla on Ruotsin peruskouluissa oikeus oppia ja kehittää suomen kieltä, jos heillä on ennestään perustava kielitaito.

  Vaikka suomi on ollut virallinen vähemmistökieli jo kymmenen vuotta ja koululainmuutos, jonka mukaan suomen kielen ei enää tarvitse olla aktiivinen kotikieli, on ollut voimassa kaksi vuotta, vasta tämän syksyn aikana painettiin ruotsinsuomalaisia varten ensimmäinen oppikirjasarja 20 vuoteen. 1970- ja 80-luvuilla teetettiin kolme kirjasarjaa, mutta sen jälkeen opettajat ovat joutuneet käyttämään Suomessa tuotettuja ja suomalaisia oloja varten suunniteltuja kirjoja, eivätkä kirjat tutkimukseni mukaan täytä kaikkia ruotsalaisen kurssisuunnitelman tavoitteita. Suomen kielen opettajat ovat kuitenkin tyytyväisiä oppikirjoihinsa, vaikka niissä on puutteita; niiden suurin heikkous on, että ne sisältävät ruotsinsuomalaisille liian vaikeita sanoja ja lauseita

 • 1274.
  Tynell, Sandra
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Andraspråkselevers ordförståelse i samhällskunskap2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att belysa L2-elevers ordförståelse av ämnesspecifika och ämnesneutrala ord i ämnet samhällskunskap i förhållande till L1-elevers ordförståelse.  Uppsatsen baseras på genomförda ordförståelsetest med 48 elever som studerar på Samhällsvetenskapsprogrammet samt på intervjuer med ämneslärare i samhällskunskap. Resultatet visar inga tydliga skillnader mellan L2- och L1-elevers ordförståelse vad gäller ämnesspecifika och ämnesneutrala ord, men det finns en tendens att L2-elever samt L1-elever med utländsk bakgrund har svårare med ordförståelse generellt och således även med ämnesneutrala ord än övriga L1-elever. Ämneslärarna är övertygade om att ovan nämnda elevers bristande ordförståelse påverkar deras studieresultat och inte bara hindrar deras förmåga att tillägna sig undervisningen utan även att redovisa sina kunskaper. Detta stämmer delvis överens med tidigare forskning som menar att L2-elever ofta har svårare att förstå de ämnesneutrala orden i skolspråket. Det som avviker i studien är att även L1-elever med utlandsfödda föräldrar har svårt med ordförståelsen och deras resultat på testerna liknar mer L2-elevernas trots att de levt hela sina liv i Sverige och genomfört hela sin skolgång i Sverige.

 • 1275.
  Törnqvist, Maria
  Uppsala universitet, Sweden.
  Stunder av total sammansmältning: Essä i programboken för teaterföreställningen Ocean2018Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Essä i programboken för teaterföreställningen Ocean. Pjäsen handlar om olika former av intimitet och utgår från forskningsprojektet "Intimitetens sociala former: Närhetspraktik och identitet i kollektivt boende, husdjursrelationer och pardans". Projektet, som finansieras av Vetenskapsrådet, undersöker kollektivboenden, relationen mellan människor och djur, ridskolor, stödgrupper för sexmissbrukare och dansentusiaster. Pjäsen inkluderar även ett särskilt fokus på relationer över nätet. Pjäsen är skriven och regisserad av Paula Stenström Öhman. Pjäsen kunde förverkligas bland annat tack vare ett anslag från Riksbankens jubileumsfond, genom projektet Sociologi för scen.

 • 1276.
  Töyrä Carlsson, Johan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vestling, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Litteraturens roll i undervisningen: En jämförande studie om litteraturens utrymme i svenskämnets kursplaner i Lpf 94 och Gy11.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att jämföra litteraturens, skönlitteraturens och läsningens utrymme i svenskämnets kursplaner i Lpf 94 och Gy11. Studien belyser även hur fyra ämneslärare i svenska förhåller sig till de nya kursplanerna och om deras arbetssätt har förändrats angående litteratur och läsning i och med de nya kursplanerna. I studien har tre metodstrategier använts för att besvara frågeställningarna; två typer av textanalyser, en kvantitativ och en komparativ, samt en kvalitativ intervjustudie. Resultaten av textanalyserna uppvisar både skillnader och likheter mellan kursplanerna. Detta resultat stöds av lärarintervjuerna.

 • 1277.
  Uggla, Karolina
  Stockholms universitet, Konstvetenskapliga institutionen, Sweden.
  Björnligans tidsmodul2009Inngår i: Upp med rullgardinerna! konsten i Göteborg under 1960- och 1970-talet. / [ed] Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborg: Göteborgs konstmuseum , 2009, s. 162-199Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 1278.
  Uggla, Karolina
  Stockholms universitet, Institutionen för kultur och estetik.
  Konst och kartläggning kring 1970: Modell, diagram och karta i konstens landskap2015Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The years around 1970 saw the emergence of an artistic fascination with maps and mapping. In the present thesis this fascination is conceptualised as a mapping impulse, acknowledging how the discourses of art and mapping, respectively, intertwine and merge. The aim of the study is to analyse this mapping impulse and to identify recurring themes and concepts in artworks and texts on art where maps and mapping processes are used as a visual expression and method. 

  In order to demonstrate how the scope of the thesis is shaped by later interpretations of art from around 1970, three exhibition publications from three decades are examined to illustrate how boundaries between the discourses of art and of mapping are renegotiated from the late 1960s up until the 2010s.

  The representing line of the map is analysed via the concepts of diagrams, maps, and models, such as the re-appearance of Claude Shannon’s and Warren Weaver’s Communication Model in the Swedish late 1960s, Öyvind Fahlström’s World Map (1972), and Sten Eklund’s paintings on glass from 1968 where he transfers ideas from Wittgenstein’s Tractatus into visual representations.

  The procedural aspects of encounters between the discourses of art and of mapping from around 1970 are analysed in Hans Haacke’s Gallery-Goers’ Birthplace and Residence Profile Pt. 1 and Sten Eklund’s Kullahusets hemlighet (The Secret of Kullahuset). The latter work is interpreted in the light of the role of the mapping, surveying individual, and in a figurative sense, the individual in the system. Here, the concept of alienation is used, as the work delineates the mapping subject who itself is being subject to mapping. 

  In this thesis the mapping impulse is identified as a way to deal with territory and truth in Western art around 1970. The map as a sign system and a practice is representative of a recent stage where art in various ways deal with a world undergoing rapid change. The mapping impulse circa 1970 can be identified as a visual regime of cartographic reason, characterized by legibility, clarity and lucidity. This also suggests alternative interpretations of the impact of the linguistic turn in the art of the 1960s and early 1970s, revealing a more ambiguous relationship between text and image. 

 • 1279.
  Uggla, Karolina
  Stockholms universitet, Sweden.
  Voir ou lire: Maps as Art – Art as Maps2014Inngår i: Art Theory as Visual Epistemology / [ed] Klinke, Harald, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing , 2014, s. 95-110Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 1280. Uggla, Karolina
  et al.
  Öhrner, Annika
  Södertörns högskola, Sweden.
  Forskning rörande kulturella och kreativa näringar vid lärosäten i Stockholms län: En inventering2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport är en inventering över pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt i Stockholms län som på olika sätt relaterar till begreppet kulturella och kreativa näringar (KKN).Begreppet kulturella och kreativa näringar kommer ur en viss historisk kontext och relaterar till specifika politiska fält. Dessa ges en kort bakgrund innan författarba ringar in hur man valt att förstå och arbeta med begreppet inom uppdraget. De projekt som ingår i rapporten, pågick eller avslutades under perioden från 1 januari 2015 till 30 juni 2017. De är antingen finansierade av de etablerade forskningsfinansiärerna eller utförda inom ramen för lärosätenas fakultetsmedel eller medel för konstnärlig utveckling. Se ytterligare detaljering och avgränsningar i introduktionen.

 • 1281.
  Ulfvebrand, Niklas
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Att producera järnmalm och "skapa väl fungerande medarbetare": företagshälsovården inom Grängesbergs Gruv AB ca 1930-19892010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1282.
  Ullbors, Kristina
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Jag läser och förstår det intressanta: Tillgänglig, förståelig och intressant information för personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Information på FUB:s webbplats, som skrift i samspråk med bild.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Most of the information online is difficult for people with cognitive disabilities to understand and assimilate. In this project I have had the expectation that this is possible to change. In cooperation with FUB, a Swedish organization working for people with cognitive disabilities, I have studied how to adapt content, pictures and writing to persons with the levels of mild to moderate cognitive disabilities. I have also taken the perspective “design for all”, which means that you adapt a design for the weakest persons in the society to make it work for everyone.

  The purpose of my work is to study how to create a web text where content, writing and pictures are incorporated.

  To examine how to do this I have conducted qualitative interviews in which I have let the informants look at and read four different texts. I have participated in a reference group where the content of the website has been discussed. I have also analyzed two of the texts that I used in the qualitative interviews.

  The result is based on the chosen methods and on the theory of interest for my work. My study has resulted in a manual about how to create a web text where content, writing, pictures and form, are adapted to people with cognitive disabilities. I have also made anexample of this kind of text.

 • 1283.
  Ullermo, Linda-Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Ett harmoniskt designat medlemsbrev: Hur man förbättrar ett disharmoniskt nyhetsbrev enligt principerna för god informationsdesign.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet har varit att förbättra ett disharmoniskt medlemsbrev utifrån principer för god informationsdesign. Detta på grund av att verksamhetsledarna har fått klagomål på dess utformning samt att verksamhetsledarna själva tycker att medlemsbrevet är ”fult, svårt att läsa (pga text och form)” och vill därför att det förbättras. Genom min förstudie som bestod av kvalitativa intervjuer med verksamhetsledarna, en enkätundersökning med målgruppen, en omvärldsanalys och två textanalyser kunde jag svara påföljande frågeställningar: Vilka brister finns det i nuvarande medlemsbrevet gällande text, innehåll och form? Min teoriinsamling har utgått från följande frågeställning: Hur kan jag använda mig av de tre principerna för god informationsdesign (läslighet, läsbarhet och läsvärde) för att uppnå harmoni? Mitt gestaltningsförslag utgår från de brister som framkom i metoden och förbättringarna på de rekommendationer som framkom i teorin.

 • 1284.
  Urde, Ulla
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hur kan akademisk skrivkompetens stärkas?: En undersökning om språkverkstäders stödinsatser för att stärka andraspråksstudenters akademiska skrivkompetens2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur högskolor genom samarbete med sina språkverkstäder kan arbeta för att stötta och därmed stärka studenters akademiska skrivkompetens i allmänhet och andraspråksstudenters i synnerhet. De teoretiska utgångspunkterna är en kombination av academic literacies och teorier om genreoch responsbaserat stöd. Utifrån ett kvalitativt perspektiv och med texttriangeln som verktyg analyseras 60 referat skrivna av högskoleingenjörsstudenter, för att undersöka hur första- och andraspråksreferaten skiljer sig åt samt hur checklistor och formativ respons stöttar studenters, och i synnerhet andraspråksstudenters, akademiska skrivutveckling. Analysresultatet diskuteras därefter i relation till tidigare forskning om akademiskt skrivande, andraspråksstudenters akademiska skrivande, akademiskt läsande, genre- och responsbaserad stöttning till studenter samt språkverkstäders stöttande insatser. Resultatet visar att studenterna generellt sett gynnas av skrivstöd utifrån texttriangelns samtliga nivåer och att andraspråksstudenter specifikt gynnas av skrivstöd på menings- och ordnivå. Skrivutvecklingen blir särskilt gynnsam om ämneslärare och språkverkstad samarbetar om skrivstödet. Vidare pekar resultatet på att studenternas skrivkompetens stärks om den akademiska textens uppbyggnad synliggörs för dem. Det visar även att studenternas skrivande gynnas om de får träning i akademisk engelska, vilket inte betonats i tidigare forskning. Ett annat resultat är att tydligare samverkan mellan grund- och gymnasieskola och högskola kan gynna studenters akademiska skrivkompetens. Undersökningen pekar avslutningsvis på att konkreta checklistor i viss mån gynnar studenters akademiska skrivkomptens, att formativ respons har god stöttande effekt men att en kombination av dessa stöttande insatser gynnar studenternas akademiska skrivutveckling generellt sett och andraspråksstudenternas i synnerhet. För att säkerställa studiens resultat och skapa större reliabilitet hade en mer omfattande kvantitativ undersökning varit lämplig.

 • 1285.
  Utterback, J.
  et al.
  Massachusetts Institute of Technology, United States.
  Vedin, Bengt Arne
  Mälardalens högskola.
  Alvarez, E.
  VIGIX, Inc., United States.
  Ekman, Sten
  Mälardalens högskola.
  Sanderson, S. W.
  Rensselaer Polytechnic Institute, United States.
  Tether, B.
  University of Manchester, United Kingdom.
  Verganti, R.
  Politecnico di Milano, Italy.
  Design-inspired innovation2006Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  When an innovation is inspired by design, it transcends technology and utility. The design delights the user, seamlessly integrating the physical object, a service, and its use into something whole. A design-inspired innovation is so simple that it becomes an extension of the user. It creates meaning and a new language. Design-Inspired Innovation takes a unique look at the intersection between design and innovation, and explores the novel ways in which designers are contributing to the development of products and services. The book’s scope is international, with emphasis on design activities in Boston, England, Sweden, and Milan. Through a rich variety of cases and cultural prisms, the book extends the traditional design viewpoint and stretches the context of industrial design to question - and answer - what design is really all about. It gives readers tools for inspiration, and shows how design can change language and even create human possibilities.

 • 1286.
  Vaher, Johanna
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  För dålig på teknik för att läsa manualen: Att utforma teknikinformation för datorprogram2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete inom textdesign, som har undersökt hur användarinformationen för två specifika datorprogram bör utformas. Slutsatserna har dragits utifrån vilka problem användarna stöter på i programmen, riktlinjer för informationsdesign och teknikinformation, samt användartester.

  En slutsats blev att behovet av teknikinformation för det ena programmet, EDI-systemet Edionet, redan var tillfredsställt. En lämplig lösning för det andra programmet, publiceringssystemet Readyonet, var att skapa en kort lathund vid sidan av den utförliga handledning som finns integrerad i programmet. Ett utkast av lathunden utformades utifrån insamlad empiri, och testades och reviderades.

 • 1287.
  Vainikainen, Alexander
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Can Poetry Save the World?: Creating a Sustainable Future by Reading Green2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine how ecocritical readings of poems and song lyrics can work as a catalyst for discussing questions regarding sustainable development in the subject of English. The poems “I Wandered Lonely as a Cloud” by William Wordsworth and “Andrew”by Andrea Gibson, but also the song lyrics for the song “Every Age”by José Gonzalez were selected for the analyze, since they can represent the varying types of texts that are used by teachers in upper secondary school.

   

  The essay leans heavily on different terms associated with ecocriticism and other closely related fields such as ecofeminism and environmental pedagogy since it can help to create an understanding for the complexity of sustainability and how it can be taught in the classroom.

   

  The analyses showed that it is possible to address sustainable development through ecocritical readings of poems and song lyrics. There are two obvious ways forward that could be taken where the first would be to analyze even more texts in order to see if the methods used in the analyses are applicable to any other number of texts that are available to use in the classroom. The other way would be to apply the methods in a classroom situation and see if the methods would be suited for upper secondary school students. 

 • 1288.
  Vainikainen, Alexander
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Drömmer svenskämnet om hållbar utveckling?: En ekokritisk läsning och didaktisk diskussion om romanen Blade Runner2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad det finns för didaktiska möjligheter i att utföra ekokritiska läsningar av dystopisk skönlitteratur vid undervisning om hållbar utveckling i svenskämnet. För att undersöka detta utfördes en ekokritisk läsning av science fiction- romanen Blade Runner, originaltitel Do Androids Dream of Electric Sheep, av Philip K Dick.

  Tanken enligt mig var att romanen och dess skildring av en dystopisk värld kunde vara intressant att uppmärksamma i gymnasiet samt använda som underlag för diskussioner om potentiella framtidsscenarion. Utöver det ville jag, genom min analys, visa på vilka frågor gällande hållbar utveckling som en ekokritisk läsning av romanen kan lyfta fram. Utifrån detta ville jag sedan diskutera vilken potential just denna roman och den dystopiska genren i allmänhet kan ha i svenskundervisningen.

  Resultatet visade att det, i en ekokritisk läsning av romanen, finns tolkningsmöjligheter som belyser alla de tre huvudområden som Skolverket beskriver finns inom hållbar utveckling. Det betyder med andra ord att det finns möjligheter att öppna upp för diskussioner om hållbar utveckling utifrån ekokritiska läsningar av romanen. 

 • 1289.
  Valham, Josefin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vem vill ha mig som svensk?: En problematisering av begreppet invandrarförfattare2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Uppsatsen är en litteraturstudie som problematiserar begreppet invandrarförfattare/invandrarlitteratur med utgångspunkten att denna typ av kategorisering är diskriminerande. Litteraturstudien är kompletterad med två analyser av romanerna Utlänningar (Kallifatides, 1970) och Kan du säga Schibbolet? (Bakhtiari, 2008). Resultatet av litteraturstudien visar att det finns många problem med denna kategorisering och att den ger en mycket enkel bild av en författares verk. Denna förenkling förstärker bilden av vi och dem. Resultatet av analyserna ger de som har försökt definiera begreppet invandrarförfattare/invandrarlitteratur rätt till viss del men de olika författarnas olika definitioner belyser även hur komplicerat det är, att sätta en stämpel på hur invandrade författare skriver. Det finns inte heller något som säger att dessa teman inte är typiska även för svenskfödda författare inom samma genrer.

 • 1290.
  van Morgen, Karlijn
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Designing Artefacts Based on Triggers to Support Innovation and Creativity2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This master’s thesis aims to identify triggers for innovation and creativity both from theory and from practise in the context of an automotive manufacturing company. The identified triggers are then re-interpreted and used to design prototypes which aim to visualise, support, and stimulate incremental innovation. Through a design process, the prototypes are co-designed together with a group of participants from the automotive manufacturing company to explore and understand how to create prototypes that are relevant to the context. The result indicates that the prototypes do not only visualise, support, and stimulate incremental innovation but that they can also function as a foundation for radically design and develop new approaches to work; such as incorporating design thinking and a more diverse, inclusive, and creative approach to idea generation. Ultimately, the prototypes can be incentives for changing the organisation in the way the employees work and approach tasks, but the employees must learn how to use the prototypes to utilize them in the most efficient way.

 • 1291.
  Vara-Mittermaier, Silje
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Herrskap och vanligt folk: Servering i tre akter: Berättelsen som verktyg vid uppdatering av basutställningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet handlar om hur formgivare kan uppdatera en befintlig basutställning i museisammanhang med hjälp av berättandet, där syftet är att följa upp museers mål om engagemang och förmedling. Museer representerar både forntid och samtid och av den orsaken är det av vikt att museer ständigt uppdateras och känns relevant för besökande.Arbetet har skett i samarbete med Nordiska museet i Stockholm och undersökt hur berättelser och designorientering kan bidra till uppdatering av basutställningar och bidra till förmedlingen av ett historiskt innehåll.Som underlag till gestaltningsförslaget har två forskningsrapporter studerats samt teorier inom berättelse och designorientering. Ett urval av metoder har använts, som intervju, plats- och utställningsanalys, referensobjekt samt personlig kommunikation.Projektet har lett till ett designkoncept med förslag till hur utställningen ”Dukade bord” vid Nordiska Museum kan gestaltas. Även två förslag på utställningstillägg har tagits fram, vilket representerar vår nära historia och samtiden.

 • 1292.
  Velander, Eleonor
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hur överensstämmer lärares och elevers uppfattningar om hur elever tillägnar sig svenska bäst?: en studie om elever på sfi - svenska för invandrare2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att se om det finns samband mellan hur lärare uppfattar att deltagare på sfi tillägnar sig svenska språket bäst och hur deltagarna upplever att de lär sig bäst. Förhoppningen med undersökningen är att resultatet ska leda till eventuella förbättringar av sfi-verksamheten. Resultatet visar att lärarna uppfattar att deltagarna endast har lite kontakt med svenskan utanför skolan och deltagarna bekräftar detta. Lärarnas uppfattningar om att innehållet i undervisningen är adekvat överensstämmer med deltagarnas önskemål och behov, men deltagarna efterlyser fler möjligheter till diskussion i klassrummet. Beträffande frågan om det finns faktorer som påverkar inlärningen menar lärarna att vissa faktorer påverkar mer än vad deltagarna själva upplever men saknaden av familj och vänner kan påverka inlärningen.

 • 1293.
  Velasco Ramos, Irene
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Rumslig dramaturgi: Ett verktyg för att främja den kognitiva tillgängligheten i utställningssammanhang2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rumslig dramaturgi är ett examensarbete inom informationsdesign och inriktningen rumslig gestaltning.

   

  I dag finns enligt kulturplaner utsatta regionala mål för kultur och även lagstadgade tillgänglighetskriterier vilka genom demokratin är en värdegrund som regional museiverksamhet behöver möta. Det informationsdesignproblem som förekommer är att sträva mot att uppnå dessa mål och lagar, och samtidigt ta människans processer för informationsinhämtning och tolkning i beaktande. Om denna kunskap inte finns, eller bortses från, riskeras både tillgänglighetskraven och de regionala målen. Därför är syftet med detta arbete att undersöka på vilket sätt berättartekniska metoder och dramaturgi kan användas till informations- och budskapsförmedling som stödjer den kognitiva tillgängligheten inom utställningssammanhang.

  Arbetet grundar sig i teorier som kognition, perception, berättelser och dramaturgi samt utförda kvalitativa undersökningsmetoder. Resultat av dessa redovisas, och används slutligen som utgångspunkt i ett förslag där en modell för rumslig dramaturgi exemplifieras i utställningen Historiska ögonblick på Sörmlands museum beläget i Nyköping, Södermanlands län.

   

  Nyckelord: Informationsdesign, rumslig gestaltning, utställningar, kognition, tillgänglighet, dramaturgi.

 • 1294.
  Viitasalo, Madeleine
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  För unga för att vara gamla: En analys av betydelser och ideal i skönhetsannonser som riktar sig till äldre kvinnor.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att ta reda på hur reklamannonser som riktar sig till äldre kvinnor utformas för att förstå vilka betydelser och normer äldre kvinnor tillskrivs, med andra ord vilka budskap äldre kvinnor möts av i livsstilsmagasin. Syftet är också att ta reda på om dessa ideal stämmer överens med de budskap som, enligt tidigare forskning, framställs genom retoriken i tidningen M-magasin. Till denna kvalitativa undersökning har delar av Björkvalls analysmetod för visuella texter använts (2003, 2009), tillsammans med Kress och van Leeuwens teorier om ”visuell grammatik” (2003). Resultatet visar bland annat att skönhetsannonsernas modelläsare ses som passiva och mycket samarbetsorienterade, samt att inre lycka kan kopplas till ett ungt utseende. Resultatet visar också att reklamens budskap skiljer sig från tidningens retorik när det gäller vissa betydelser som tillskrivs målgruppen. En slutsats är att de äldre kvinnorna möts av dubbla budskap och att ålderskategoriseringar ofta är motsägelsefulla. 

 • 1295.
  Viktorsson Påhlman, Linnéa
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Brasiliens sociala förhållanden: En studie av informationsgrafik med fokus på olikheter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie hade som syfte att informera och visualisera Brasiliens sociala klyfta inom hälsovården i ett givet informationsgrafikuppdrag. Det innebar att undersöka hur utformningen av en social klyfta kunde se ut. Studien hade även som syfte att visualisera den sociala klyftan utan att den skulle vara värderande.

  Problemet var att definiera vad en social klyfta är och hur den i sådant fall kunde se ut. Läsaren skulle ha möjlighet att förstå vad gestaltningen föreställde. Därmed behövde gestaltningen vara tydlig och visa skillnader men inte vara fördomsfull.

  Studien inleddes med en förstudie som innebär informationssovring. Informationssovringen följdes av analyser av befintliga informationsgrafiker och filmatiseringar för att bilda en uppfattning om hur en skiljaktighet kunde gestaltas.

  Utifrån slutsatser av informationssovring och analyser så visualiseras två prototyper för utprovning. Dessa två prototyper utprovades på målgruppen. Resultatet av utprovningen utvärderades och reviderades. Därefter valdes en av prototyperna ut som den slutliga gestaltningen. Utprovningen gav uppfattningen om hur målgruppen förstod innehållet samt om målgruppen upplevde utformningen som värderande.

  Samtliga resultat utvärderades och reviderades och applicerades på den slutliga gestaltningen. Gestaltningen blev resultatet av slutsatsen i den genomförda studien. Den gav svaret på hur utformandet av en social klyfta kunde se ut för att på ett tydligt sätt visa skiljaktighet, utan att vara värderande. 

 • 1296.
  Vinter, Vanja Elizabeth Liv
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  You Call me a Bitch Like It's a Bad Thing: A Study into the Current Use and Semantic Properties of the Noun Bitch2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper analyses and discusses the present-day use of the noun bitch, as the term in contemporary usage seems to have started to deviate from the lexical definition. Traditionally considered an insult when applied to a woman, bitch has recently started being used as a self-imposed label rather than an applied one. Such a phenomenon indicates reappropriation, a negotiation of the meaning and semantics of a word. The purpose of this study is to investigate the origin and semantics of the term, as well as its historical usage and developments. Of particular interest and significance regarding the semantic development of bitch are social and extra-linguistic factors such as political movements, as will be evident from the results presented. Additionally, the present-day use of the term is analysed using lexical semantics and corpus linguistics, with the adjective collocates of the term retrieved from two corpora. Further, contemporary music lyrics are quoted and analysed to lend further support to the corpus findings regarding the present-day use, as well as the indicated semantic change and reappropriation. The results indicate that the term bitch is undergoing a reappropriation and is currently used both as a derogatory and self-empowering term. It is hoped that this paper will give insight to the phenomenon of reappropriation and the connection between social and linguistic change, as well as the importance of context in determining the meaning of a term.

 • 1297.
  Vounelakis, Emelie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Omorganiseringar i arbetslivet: Individens upplevda stress i relation till Känsla av sammanhang, ålder och kön2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Omorganiseringari dagens arbetsliv är en stressfaktor för individen. För vissa är det en störrepåfrestning än för andra. Det finns ett flertal faktorer som kan vara avcentral betydelse för människans sätt att hantera arbetsrelaterad stress. Denföreliggande studien syftar till att undersöka huruvida en individ uppleveromorganiseringar på arbetsplatsen som stressfyllda och vilka bakgrundsvariablersom kan ha en inverkan på individens upplevda stressnivå. Webbenkäter deladesut till 159 deltagare på ett företag varav 52 svarade. Frågeställningarna samthypotesen besvarades av korrelationsanalyser, Mann Whitney U Test samt multipelregressionsanalys (hierarkisk). Resultatet gav ett statistiskt signifikantresultat, där självskattning av Kasam och graden av upplevd stress uppvisade ennegativ korrelation. Resterande resultat tydde på att kön och ålder påverkarden upplevda stressnivån efter omorganiseringar, dock ej statistiskt signifikantasamband. Slutsatsen av studien visar på att framtida forskning av liknande slagmed större deltagarantal kan ge betydelsefulla resultat för välbefinnande påarbetsplatser.

 • 1298.
  Wackenström, Britt-Mary
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Enkelt och lätt att hitta rätt: En studie om hur människor samspelar med omgivningen vid navigering2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Då Stockholm Stad växer, ökar också behovet av att effektivisera och rusta upp offentliga platser för att bibehålla en hållbar och attraktiv stad (Stockholm Stad 2018). Ombyggnationer förändrar inte bara stadsbilden fysiskt, utan påverkar även den mentala bilden av en plats. I takt med att mark grävs upp, byggmaterial som staplas och temporärt uppsatta stängsel avskärmar byggarbetsplatserna, skapas inte bara fysiska barriärer. Ombyggnationerna leder till avgränsningar i den offentliga miljön vilket leder till brister i orienterbarheten.

  Syftet med studien är att undersöka hur den rumsliga miljön påverkar orienterbarheten för besökare av Järnvägsparken, som genom sin direkta anslutning till Stockholm Centralstation utgör en central och betydelsefull mötesplats för människor. Genom ombyggnationer begränsas rörelseflödet och aktiviteten på platsen. Med stöd i teorier bakom wayshowing och kognitiva aspekter på design och stadsplanering, har data från designmetoderna resulterat i ett gestaltningsförslag som genom form, färg och funktion i en temporär konstruktion kan verka som ett utökat orienteringsverktyg som svarar till Stockholm stads vision om en hållbar och attraktiv stad – även när platser genomgår förändringar.

  Förslaget har bearbetats genom ett Human Centered Designperspektiv (HCD), vilket inkluderar användarna i utvecklingen av gestaltningen.

 • 1299.
  Wadman, Ann-Mari
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Kvinnlig näringsverksamhet i Strängnäs Stad, 1870-19192012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1300.
  Wall Åsberg, Emma
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Holm, Josefine
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ANDRASPRÅKSINLÄRNING FÖR NYANLÄNDA ELEVER I GRUNDSKOLANS TIDIGA ÅR: En studie om hur personal inom grundskolan arbetar med andraspråksinlärning för nyanlända elever samt hur de nyanlända eleverna själva ser på sin situation i skolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur

  tillfrågad personal i grundskolan uppger att de arbetar med andraspråksinlärning för nyanlända elever och om det finns några metoder och arbetssätt som de anser verkar fungera bra. Syftet med studien är även att ta reda på hur de nyanlända eleverna själva ser på sin situation i skolan samt sin andraspråksinlärning. För att besvara syftet genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer med personal och elever inom grundskolan. Studien visar att ett arbetssätt som verkar fungera bra i arbetet med andraspråksinlärning för nyanlända elever är genrepedagogik. Studien visar även att både personal och elever anser att arbetet med andraspråksinlärning för nyanlända elever behöver förbättras. Enligt personalen kan förbättring ske genom kompetensutveckling, mer resurser samt mer stöd för lärarna i deras arbete. Enligt eleverna kan arbetet förbättras genom bland annat att elever får mer studiehandledning på sitt modersmål

232425262728 1251 - 1300 of 1372
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf