mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 2717
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Johansson, Dennis
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Fredriksson, Marcus
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Arbetsmarknadsåtgärders påverkan på anställning: En jämförande studie utifrån universitetslärares syn på arbetsmarknadsåtgärder2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning ”Arbetsmarknadsåtgärders påverkan på anställning – En jämförande studie utifrån universitetslärares syn på arbetsmarknadsåtgärder

  Datum          2014-06-03

  Nivå              Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS

  Institution    Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens     Högskola

  Författare    Mikael Andersson              Marcus Fredriksson                       28september 1990              17april 1991

                        Dennis Johansson                       11oktober 1992

  Titel              Arbetsmarknadsåtgärders påverkan på anställning                       – En jämförande studie utifrån universitetslärares syn på                   arbetsmarknadsåtgärder

  Handledare  Kent Trosander

  Nyckelord    Nyanställning, arbetsmarknadsåtgärder, anställningskostnader,         kostnader för anställda, efterfrågan på personal

  Syfte          Studien syftar till att jämföra ämnesområdena företagsekonomi och nationalekonomi ur universitetslärares perspektiv vid en tillämpning på företags motiv till anställning efter sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga.

  Fråge-        Hur anser universitetslärare i företagsekonomi och nationalekonomi att ställning        sänkningen av arbetsgivaravgifter för personer under 26 år påverkar                       företag?

  Metod          Studien tillämpar en kvalitativ metodansats och samlar in primärdata                      via semistrukturerade intervjuer med akademiker inom företagsekonomi och nationalekonomi.

  Resultat       I den teoretiska referensramen insamlades data om vad som leder till att företag efterfrågar nyanställningar. Sedan ställdes dessa mot empiriska insamlingar från respondenter inom ämnena företagsekonomi och nationalekonomi. Studien visar att det finns grundläggande brytningar i hur lärarna inom de olika disciplinerna ser på hur arbetsmarknadsåtgärder påverkar företagens vilja till att anställa ny personal. Företagsekonomin ser mer internt och till det enskilda företagets vilja att utvecklas. Där nationalekonomin ser större och en mer övergripande effekt på hela samhället och fokus ligger mer till generell syn på kostnader som något negativt för företagen.

 • 102.
  Andersson, Mona
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik. Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Välfärdsektorn, en arena för makt och motstånd: Studier av sjukvård och hemtjänst2014Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Today there is a growing interest in research on concrete practice within organizations, which has implications for the understanding of how performance management works. New control ideals are often introduced in an organizational and socially embedded practice, where taken for granted assumptions about what is right and wrong or good and bad actions are already established. Governance can ideally be seen as an interaction between structure and actor, where the former both guides and limits the conduct of the latter. However, in this thesis I can show that local actors can act differently and exhibit resistance in interactions with their superiors, thus they are not as passive as the ideal assumes. The theoretical framework is based on Giddens' structuration theory that stresses there is a dialectical relationship between structure and actor. (New)institutional theory contributes to get insights into the participants' behavior and that meaning is shaped by wider institutional influences.

  The empirical data in this thesis consists of two studies; an inter-organizational care chain project and a study in assisted living. Both studies were carried out as case studies where qualitative interviews, observations, and various official documents have been used. In the care chain project the aim is to produce knowledge about how a change process has been undertaken to promote the development of a seamless chain of care between different healthcare providers. The assisted living study examines how the interaction between actor and structure manifests at three critical events. Within the work units (the actors) knowledge and practices are established, based on care ideals. Economically administrative ideal (the structure) is based on a hierarchical approach in which goals and metrics are linked to budgets, activities and standards and where decision-making is decoupled from the actual work. This decoupling can make the work more clearly measured, monitored and streamlined, thus keeping players accountable for their actions and achievements. The actors are seen as cogs in a machine rather than as insightful and engaged. Therefore they are assigned to an inconspicuous place in the framework that the financial administrative ideal has determined. This ideal is the cornerstone of New Public Management (NPM) and holds the private sector as a model in terms of management, steering and control of a business. Although local actors can exhibit resistance towards this ideal, they still are limited by its authoritative power of determining the allocation of resources.

 • 103.
  Andersson, Oskar
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Avskiljning av inert material från avfallsbränsle: En fältstudie av förbättrad RDF-produktion på bränsleberedningen i Västerås2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samtidigt som världens energiproduktion till stor del baseras på förbränning av fossila bränslen behandlas enorma mängder avfall genom deponering. Ökad energiåtervinning av avfall kan bidra till att minska världens utsläpp av växthusgaser. Då avfall bör ses som en resurs är det dock viktigt med en effektiv energiåtervinning. Förbränning i fluidbäddspanna möjliggör god förbränning och hög verkningsgrad men kräver ett finfördelat avfall med lågt innehåll av inert (icke brännbart) material, så kallat RDF. Därför behöver avfallet beredas innan förbränning. En effektiv och välfungerande beredning av avfallsbränsle möjliggör resurseffektiv avfallshantering av utsorterade fraktioner samt effektiv förbränning genom hög bränslekvalitet.

  Mälarenergis panna 6 på kraftvärmeverket i Västerås är en avfallseldad CFB-panna med bränsleeffekt på omkring 170 MW, vilket motsvarar omkring 50 ton avfall per timme. På den tillhörande bränsleberedningen produceras avfallsbränsle, RDF, i tre beredningslinjer genom att avfallet krossas och olika typer av inert material avskiljs och bildar rejekt från anläggningen.  Magnetisk metall avskiljs med magnetavskiljare, icke-magnetisk metall avskiljs med virvelströmsavskiljare och en tungfraktion bestående av bland annat sten och glas avskiljs med vindsikt. Kvaliteten på avskiljningen är dock bristfällig vilket leder till högt innehåll av inert material i bränslet och högt innehåll av brännbart material i de avskilda fraktionerna. Dessa två problem orsakar kostnader och miljöpåverkan som skulle kunna minskas.

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka faktorer som påverkar avskiljningen av inert material från avfallsbränsle för förbränning i fluidbäddspanna samt ge förslag på åtgärder som kan leda till förbättrad avskiljning. Detta har undersökts genom en fältstudie på den aktuella bränsleberedningen. För att insamla kunskap om bränsleberedningsprocessen och problembilden genomfördes en kartläggning av avskiljningen. Utifrån detta identifierades faktorer som kan påverka avskiljningen.

  För att ytterligare undersöka vad som påverkar avskiljningsprocessen genomfördes ett antal provtagningar av avskiljningen. En anpassad metod för provtagning av kvaliteten på avskiljningen genom plockanalys togs fram. Sammanlagt genomfördes nio provtagningar under olika förutsättningar. En ny typ av vindsikt testades också för att undersöka hur en investering skulle kunna förbättra avskiljningen. Vindsikten testades utifrån två alternativ av placering.

  Utifrån resultatet av kartläggningen identifierades fem faktorer som tros påverka avskiljningen. Dessa faktorer är det inkommande avfallet och dess egenskaper, materialflödets storlek genom produktionslinjen, ojämnt materialflöde genom magnetavskiljaren, tillbakakastande turbulens i vindsikten och fastnande material på spjället i vindsikten. Resultatet från de genomförda provtagningarna av kvaliteten på avskiljningen bekräftar att det inkommande avfallet samt materialflödets storlek genom produktionslinjen tros ha stor påverkan på samtliga avskiljare.

  Då den nya typen av vindsikt testades för att placeras i beredningslinjen visades ingen utmärkande förbättring jämfört med de befintliga vindsiktarna. Då den testades som andra steget i en två-stegs vindsiktning visade däremot resultatet potential att uppnå förbättrad avskiljning. Resultatet visade att två-stegs vindsiktningen har potential att minska mängden tungfraktionsrejekt med cirka 30 – 50 %. Det inerta innehållet i utgående lättfraktion var dock 6 – 8 % vilket motsvarar en höjning av det inerta innehållet i den totala mängden RDF på cirka 0,5 procentenheter. Dock medför en två-stegs vindsiktning att mer material kan siktas ut i vindsiktarna i beredningslinjerna vilket därmed skulle kunna ge en minskning av den totala mängden inert material i RDF. Som slutsats dras att investeringen i ny vindsikt för att skapa en två-stegs vindsiktning skulle kunna ge förbättrad avskiljning. Den nya vindsikten kan med fördel efterföljas av ytterligare avskiljning eftersom mängden inert material i RDF är relativt koncentrerat där. Dock bör en vidare utredning om kostnader och besparingspotential genomföras innan investeringen kan föreslås som åtgärd.

  Två typer av enklare konstruktioner föreslås för att åtgärda tre av de faktorer som identifierats. En konstruktion för att jämna ut materialflödet innan magnetavskiljaren samt en konstruktion för att förändra luftflödet i vindsikten.

  Att minska materialflödet genom linjerna föreslås som en viktig åtgärd för att förbättra avskiljningen. Detta kan åstadkommas genom att fördela RDF-produktionen så jämnt som möjligt på produktionslinjerna samt att sprida ut produktionen jämnt över tid. Detta kräver en mer aktiv planering av produktionen samt minimering av stopptider.

  En viktig slutsats som har dragits är att det inkommande avfallet varierar kraftigt och har stor inverkan på avskiljningsprocessen. En åtgärd som föreslås för att ge förbättrad avskiljning är att en regelbunden kontroll och variation av processen bör införas. Detta föreslås ske genom uttag och kontroll av RDF och rejekt från beredningslinjerna tillsammans med en bedömning av det inkommande avfallet. Informationen bör sedan ligga till grund för ett beslut om hur processen ska styras för att säkerställa en stabil kvalitet på avskiljningen.

   

 • 104.
  Andersson, Simon
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Callin, Veronika
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  SMÅSKALIG VATTENKRAFT OCH FLEXIBILITET I ELSYSTEMET: En kartläggning av förväntningarna på den småskaliga vattenkraftens potential att bidra med flexibilitet.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 105.
  Andersson, Staffan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Det gröna djurskyddet: Möjligheter och hinder för djurens frigörelse i Miljöpartiets djursyn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Solidaritet med djur är en av hörnstenarna i Miljöpartiets gröna ideologi och partiet uppfattas ofta som mer djurvänligt än andra riksdagspartier. Den här uppsatsen analyserar hur partiets djursyn artikuleras utifrån tre diskurser: djurskydd, ekologism och djurrätt. Uppsatsen har också ett kritiskt djurrättsligt perspektiv och intresserar sig för vilka möjligheter och hinder för djurens frigörelse som finns i partiets djurpolitik. Slutsatsen är att djurskyddsdiskursen är dominerande i Miljöpartiet men att partiet problematiserar dagens djurskyddslagstiftning och vill se ett ”verkligt djurskydd”. Det finns också en tendens till att djurskyddsdiskursen i kombination med den ekologiska diskursen håller tillbaka djurrättsdiskursen som är i det närmaste osynlig. I en avslutande reflektion föreslås att djurrättsrörelsen ska bli tydligare i sin kritik mot Miljöpartiets och samtidens intresse för närproducerat, kravmärkt och ekologiskt kött, samt att ekologismens djursyn behöver utmanas i högre grad.  

 • 106.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Athrey, Suma
  Brunel University, UK.
  Batsakis, Georgios
  Brunel University, UK.
  Complementarity and substitution in the knowledge networks of R&D subsidiaries2016Inngår i: Research in Global Strategic Management - Volume 18 (2016): Perspectives on Headquarters-Subsidiary Relationships in the Contemporary MNC / [ed] Ambos, B., Ambos, T. & Birkinshaw, J.M., London: Emerald Group Publishing Limited, 2016, s. 247-274Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We argue that a foreign-based R&D subsidiary of a multinational enterprise (MNE) can potentially source knowledge from three diverse knowledge networks, namely (i) external knowledge network of the homecountry, (ii) external knowledge network of the host country, and (iii) internal (MNE) knowledge network. Drawing on the relative costs andbenefits associated with the process of synergistic knowledge, this studyexamines whether a substitutive or a complementary relationship exists when two of the aforementioned networks collaborate in order to generate new knowledge at the subsidiary level.

  Our study’s sample is based on asurvey questionnaire addressed to foreign-based R&D subsidiaries of Fortune 500 companies. We assess the existence of complementarity/substitutability using the “production function approach.” Our results indicate that a complementary relationship exists between external knowledge network of the host and the home country, as well as between external knowledge network of the host country and internal knowledge network. On the other hand, external knowledge network of the home country and internal knowledge network form a substitutive relationship. Our study offers a more comprehensive view of the diverse sources/knowledge networks that R&D subsidiaries are sourcing knowledge from when compared to existing research. We also specify and account for the costs/benefits involved in knowledge sourcing and thereby detect possible substitution/complementarity between different sources ofknowledge. So far, there has been limited to nonexistent research into the diversity of knowledge networks of R&D subsidiaries and the examination of potential substitutabilities and complementarities. Hence our empirical study contributes to the development of this particular research stream.

 • 107.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Benito, Gabriel R. G.
  BI Norwegian Business School, Norway.
  Lunnan, Randi
  BI Norwegian Business School, Norway.
  Costs and Performance Implications from HQs Intervention in Subsidiaries’ Affairs2014Inngår i: Strategies in a World of Networks, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper focuses on HQ intervention and the costs associated with it. Extant literature specifies HQ interventions inareas such as organizing lateral knowledge transfers, strategic planning,support functions, transfer of knowledge to subsidiaries, control mechanisms as means to reduce incentive problems. We link MNC organization with the magnitude of HQ intervention in subunits’ affairs, and examine types of costs such meddling gives rise to. This gives us the possibility ofteasing out how increased costs of specific intrusions will affect the netvalue of HQ action. HQ intervention effects the motivation of subunits and influences the different types of costs. We argue that the scope and type of intervention as well as subsidiary characteristics affect the severity of cost increases, ultimately influencing MNC performance.

 • 108.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation. Department of Strategy and Logistics, BI Norwegian Business School, Oslo, Norway.
  Buckley, P. J.
  Centre for International Business, Leeds University Business School, University of Leeds, Leeds, United Kingdom.
  Dellestrand, H.
  Department of Business Studies, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  In the right place at the right time!: The influence of knowledge governance tools on knowledge transfer and utilization in MNEs2018Inngår i: The Global Factory: Networked Multinational Enterprises in the Modern Global Economy, Edward Elgar Publishing Ltd. , 2018, s. 244-264Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 109.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation. BI Norwegian Business School, Oslo, Norway.
  Buckley, Peter
  Leeds University Business School, UK.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  In the Right Place at the Right Time! The Influence of Knowledge Governance Tools on Knowledge Transfer and Utilization in MNEs2015Inngår i: Global Strategy Journal, ISSN 2042-5791, E-ISSN 2042-5805, Vol. 5, nr 1, s. 27-47Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article examines the utilization of knowledge transferred between sending and receiving subsidiaries within multinational enterprises. A model was developed and tested on 169 specific knowledge transfer projects. The model explains the utilization of knowledge subject to transfer in terms of hierarchical governance tool efficacy and lateral relationships within the multinational enterprise. The results show that headquarters' involvement during knowledge development does not have any significant impact on subsequent knowledge utilization in the receiving units and, in fact, hierarchical governance forms have a negative impact on knowledge utilization. However, lateral relationships are positive stimuli to building subsidiary capabilities in the knowledge transfer process that enhance receiving unit knowledge utilization. 

 • 110.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Cuervo-Cazura, Alvaro
  Northeastern University, Boston, USA.
  Nielsen, Bo
  Copenhagen Business School, Denmark.
  Explaining Interaction Effects Within and Across Levels of Analysis2014Inngår i: Journal of International Business Studies, ISSN 0047-2506, E-ISSN 1478-6990, Vol. 45, nr 9, s. 1063-1071Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Many manuscripts submitted to the Journal of International Business Studies propose an interaction effect in their models in an effort to explain the complexity and contingency of relationships across borders. In this article, we provide guidance on how best to explain the interaction effects theoretically within and across levels of analysis. First, in the case of interactions within the same level of analysis, we suggest that authors provide an explanation of the mechanisms that link the main independent variable to the dependent variable, and then explain how the interaction variable modifies these mechanisms. Moreover, to ensure that the arguments are theoretically complete, we suggest that authors theoretically rule out the potential reverse interaction effect between the main variable and moderating variable. Second, in the case of interactions across levels of analysis, we suggest that authors identify the cross-level nature of the moderating relationships, specify the level of analysis of the main relationship and the nested nature of the cross-level influences, and theoretically explain these cross-level influences. Additionally, we suggest that authors pay particular attention to nesting in order to theoretically rule out reverse interactions.

 • 111.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Dahlin, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Ekman, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  The Role of Internal Embeddedness for Subsidiary Influence in the Multinational Enterprise2014Inngår i: / [ed] Rian Drogendijk, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Theoverall aim is to address the role of internal embeddedness in subsidiary’sinfluence on strategic decisions in the multinational enterprise andspecifically discuss how the internal production network and the subsidiary management’sinterpersonal relationships facilitate and impede its potential influence.  The two dimensions of internal embeddednessare scrutinized individually and then put together in a conceptualframework.  The internal productionnetwork is made up of where and what the subsidiary do, i.e. their activitiesand how these activities are related to the sister subsidiaries’ activities (astructural dimension), and the interpersonal network is based upon thesubsidiary management’s “voice” and standing in the larger MNC. The papers tentativeconclusion – presented as a conceptual model – is that the internal productionnetwork is the baseline for the degree of strategic influence a subsidiary haswhilst the subsidiary management’s interpersonal network can extend thisinfluence.

 • 112.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Dasi, Angels
  Univ Valencia, Spain.
  Mudambi, Ramb
  Temple Univ, Fox Sch Business, Philadelphia, USA.
  Pedersen, Torben
  Bocconi Univ, Milan, Italy.
  Technology, innovation and knowledge: The importance of ideas and international connectivity2016Inngår i: Journal of world business (Print), ISSN 1090-9516, E-ISSN 1878-5573, Vol. 51, nr 1, s. 153-162Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The relevance of ideas is at the core of the IB field and has been captured in concepts like technology, innovation and knowledge. While these concepts have evolved over the last decades, the point that the ideas and the international connectivity are central for IB remains genuine. This paper is an attempt to take stock of the evolution of the concepts technology, innovation and knowledge in IB literature along the past five decades with a particular focus on the role of the Columbia Journal of World Business (CJWB) and the Journal of World Business (JWB) in this evolution. Likewise, our objective is to offer a research agenda for the coming decade. We proceed in two steps. First, we scrutinize how the IB literature has progressed and expanded over the last five decades, illustrating this on the basis of articles published in CJWB and JWB. Second, we take a helicopter view on this literature and reflect on the insights we have gained and the challenges the IB field has ahead that can constitute the basis for a future research agenda. We highlight the importance of creating a micro-foundation of knowledge processes where mechanisms on the interaction between the higher levels (nation, firm, teams) and the individual level are clarified.

 • 113.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Dellestrand, H.
  Uppsala University.
  Pedersen, T.
  Uppsala University.
  The contribution of local environments to competence creation in multinational enterprises2014Inngår i: Long range planning, ISSN 0024-6301, E-ISSN 1873-1872, Vol. 47, nr 1-2, s. 87-99Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper examines the competence development of subsidiaries in multinational enterprises. We analyze how local subsidiary environments affect the development of technological and business competencies among other units in the multinational enterprise. We test our predictions using data from 2,107 foreign-owned subsidiaries located in seven European countries, by means of structural equation modeling - namely, LISREL. By bringing the local environment to the fore, we contribute to the literature on the emergence and determinants of firm-specific advantages. We link local subsidiary environments to the development of the competencies of other units in the multinational enterprise. The role of the multinational enterprise is characterized as integrative, as it may bridge local competencies and environments that are conducive to competence creation, and as it facilitates the use of resources residing locally throughout the organization. Thus, we contribute to an enhanced understanding of location as a determinant of the creation of units of competence and centers of excellence within multinational enterprises. In other words, we demonstrate that country-specific advantages are beneficial for competence creation in units other than the local subsidiary. We thereby link country-specific advantages to the creation of firm-specific advantages in the multinational enterprise - i.e., the multinational enterprise can build and augment firm-specific advantages by making the most of country-specific advantages.

 • 114.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala universitet, Sverige.
  Pedersen, Torben
  Bocconi University, Italy.
  Headquarters’ orchestration of Subsidiaries’ Contribution to MNCPerformance2014Inngår i: Local Contexts in Global Business, Vancouver: Academy of International Business , 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Anchored in a subsidiary evolutionary framework,this paper analyzes how headquarters of multinational corporations canorchestrate its network of subsidiaries. Headquarters orchestration is a valueadding activity aimed at increasing the performance of the organization. Grantingsubsidiaries autonomy and giving them attention is found to positivelyinfluence the scope of subsidiary activities as well as the level of subsidiarycompetencies. This corresponds to how headquarters, as a hub-type of firm, canadd value by orchestrating for subsidiary evolution. Furthermore, our resultsindicate that if subsidiaries evolve it has positive effects on the overall performanceof the multinational corporation. Thus, our findings help to explain howheadquarters may create value within the multinational corporation in terms ofincreasing subsidiaries’ contribution to performance. The results, based on asample of 2107 subsidiaries, elucidate the entrepreneurial role and function ofheadquarters as an important orchestrator of the multinational corporation forsubsidiary evolution and value creation. Theoretically, this extends theunderstanding of drivers and effects of subsidiary evolution and assigns animportant role and function to headquarters in the orchestration of networkedmultinational corporations.

 • 115.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Dimitratos, Pavlos
  University of Glasgow, UK.
  Liouka, Ioanna
  International University in Geneva, Suisse.
  Network Influence on MNC Subsidiary Initiativ2014Inngår i: The Intersection of International Entrepreneurship Knowledge: Bridging the Gap Between Entrepreneurship and International Business / [ed] Valerie Bell, Yang-Pei Lin, Spiros Batas, Denis Frydrych and Elizabeth Montoya Martinez., 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Value-chain networks are of major importance to multinational subsidiaries, yet they have failed to receive significant attention in the literature. We extend the knowledge-based view of the firm by exploring whether three different types of multinational subsidiary networks have dissimilar impact on their initiatives. The level and degree of subsidiary entrepreneurial activities enhances subsidiary performance and generate positive externalities in both the wider multinational corporation (MNC) system and the host country (Birkinshaw, 2000; Dimitratos et al., 2009). Despite the increased interest in the determinants of subsidiary initiative and knowledge integration, the existing literature has primarily focused on the characteristics of the knowledge, e.g. tacitness, stickiness, causal ambiguity, and attributes of the sender and receiver, such as, motivation and absorptive capacity; while the location, or sources, of the knowledge remain largely un-researched with a few exceptions (see e.g. Forsgren, 1999; Foss and Pedersen, 2002). Likewise, network theorists have emphasized different forms of networks as productive for entrepreneurial initiatives (Coleman, 1998; Burt, 2000); and described structural characteristics impeding entrepreneurial activity leading to organizational myopia (Uzzi, 1997; Hansen 1999). Very few, if any, attempts have been pursued to explain how the different types of networks a subsidiary is simultaneously involved affect its entrepreneurial initiatives. We develop four hypotheses based on MNC network and initiative literature streams.

  750 UK based subsidiaries originating from the US, EU and Japan were randomly selected, adding up to a total sample of 2,250 subsidiaries. After excluding subsidiaries that were not eligible to participate in the survey, the actual sample of subsidiaries ended up being 1,770 subsidiaries. A structured questionnaire was pretested by academics and subsidiary managers in order to check its comprehensibility and clarity before the launch of the survey. The data collection from the 1,770 subsidiaries included three postal waves and two rounds of follow-up phone calls in between. The total number of usable responses that we employed to test our hypotheses was 268 subsidiaries. A structured questionnaire was posted to each subsidiary’s managing director; while a second top management respondent also participated in the survey

  in 10% of the sample to establish inter-rater reliability. The overall response rate across the entire sample of subsidiaries was 16%. The Likert scales draw from previously developed measures. We also took measures to control for common method variance following the suggestions of Podsakoff et al. (2003).

  Based on this sample of 268 subsidiaries and a moderated regression analysis, we find that value-chain networks have a higher positive impact than multinational corporation networks and non value-chain networks; because they may provide the subsidiary knowledge with market opportunities that it lacks and that the other types of networks cannot effectively provide. However, value-chain networks have a negative effect on initiative of a subsidiary operating in an environment of high uncertainty; because they can constrain the exploration and creation of new knowledge that cannot be provided by any of the networks. Contrary to our expectations, the combined effect of value-chain and non-value chain networks has a negative influence on enhancing initiatives; and, the combined effect of value-chain and MNC networks does not affect entrepreneurial initiatives.

  This paper has considerable research implications. As regards the knowledge based view, the paper argues that not all firm-external knowledge is equally valuable in developing entrepreneurial initiatives. The value of this knowledge may depend on whether the subsidiary needs that knowledge. Since an MNC subsidiary tends to lack knowledge about its local and foreign country market opportunities and such knowledge is difficult for it to acquire because it is tacit, establishing networks with value-chain partners that have this knowledge generates entrepreneurial initiatives. This is especially the case when subsidiaries operate in an environment of high certainty. Furthermore, knowledge accessed through both value-chain and other types of networks may not bring synergistic effects as it is likely to be complex and time consuming to manage.

  The paper also contributes to the theme of subsidiary entrepreneurship. This is the first study to more fully examine the role of subsidiary value-chain networks in enhancing entrepreneurial initiatives. Prior studies focus primarily on MNC networks and host-country networks. Additionally, this is seemingly the first study that compared the relative effects of all three types of networks on subsidiary entrepreneurial initiatives. It shows that, after considering the effects of other types of networks, value-chain networks appear to have the largest positive influence, especially when the subsidiaries operate in an environment of high certainty.

  The paper also contributes to managerial practice. Subsidiary managers who wish to develop initiatives are advised to establish value-chain networks with customers, suppliers and distributors. This is especially the case for subsidiaries operating in a stable environment. In addition, managers are advised to pursue networking activities with solely value-added partners since the simultaneous implementation of all types of value added activities is seemingly detrimental for entrepreneurial initiatives.

 • 116.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Ekman, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Erixon, Cecilia
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Internal MNC structures’ bearing on externally embedded subsidiaries’ organizational performance2015Inngår i: Handbook on International Alliance and Network Research / [ed] Larimo, J & Nummela, N, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, s. 155-170Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The theoretical research stream that depicts multinational companies (MNCs) as networked organizations has offered new insights on contemporary enterprises’ way of functioning. However, the majority of the research has focused on external embeddedness, that is, MNC subsidiaries’ local business relationships, and its impact on subsidiary organizational performance. This conceptual chapter addresses the lack of research focusing on internal embeddedness, that is, subsidiary relationships with headquarters and sister subsidiaries. Internal embeddedness is discussed from two dimensions: the internal production network and the MNC manager’s social network. The characteristics of each dimension and how they relate to earlier research, leads to a number of theoretical propositions. The chapter concludes with a discussion on how external and internal embeddedness relate, as well as how they may impact the subsidiary’s (organizational) performance.

 • 117.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation. Norwegian Business School, Oslo, Norway.
  Forsgren, M.
  Uppsala University, Sweden .
  Holm, U.
  Uppsala University, Sweden.
  Balancing subsidiary influence in the federative MNC: A business network view2015Inngår i: Knowledge, Networks and Power: The Uppsala School of International Business, Palgrave Macmillan, 2015, s. 393-420Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 118.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Forsgren, M.
  Uppsala University, Sweden.
  Holm, U.
  Uppsala University, Sweden.
  The strategic impact of external networks: Subsidiary performance and competence development in the multinational corporation2015Inngår i: Knowledge, Networks and Power: The Uppsala School of International Business, Palgrave Macmillan, 2015, s. 318-343Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 119.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation. BI Norwegian Business Sch, Dept Strategy & Logist, Oslo, Norway.
  Gaur, Ajai
  Rutgers State Univ, Sch Business, Dept Management & Global Business, Newark, USA.
  Mudambi, Ram
  Temple Univ, Fox Sch Business, Dept Strateg Management, Philadelphia, USA.
  Persson, Magnus
  Skanska AB, Corp Finance, Stockholm, Sweden.
  UNPACKING INTERUNIT KNOWLEDGE TRANSFER IN MULTINATIONAL ENTERPRISES2015Inngår i: GLOBAL STRATEGY JOURNAL, ISSN 2042-5791, Vol. 5, nr 3, s. 241-255Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We examine the success of knowledge transfer within an MNE network by unpacking aggregate knowledge flows into individual projects. We assess knowledge transfer performance along two dimensions: utilization of transferred knowledge and transfer cost. We argue that the substitutive versus complementary nature of subunits' activities is a key determinant of knowledge utilization at the target subunit. Further, we posit that headquarters' incentives and monitoring are crucial factors affecting both the utilization and transfer cost dimensions. Our empirical results, based on 141 individual intersubunit knowledge transfer projects involving 49 subunits in 12 European countries largely support our arguments. Our methodology highlights the fact that aggregate measures of interunit knowledge flows can be misleading since they may include individual projects with widely differing levels of success. Copyright (C) 2015 Strategic Management Society.

 • 120.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Giblin, Majella
  Trinity College Dublin, Ireland.
  Perri, Alessandra
  Ca' Foscari, University of Venice, Italy.
  Ryan, Paul
  Trinity College Dublin, Ireland.
  Knowledge Creation and Protection in Subsidiaries Embedded in Local Technology Clusters2016Inngår i: International Business in a Multi-speed Global Economy / [ed] Kevin Ibeh, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  MNE subsidiariesface a trade-off between the ambition to source knowledge that is embedded in the host-location and the need to protect their corporation’s knowledge-based assets from external appropriationby close competitors. In this paper, we explore how foreign subsidiaries operating in a highly competitive knowledge-based cluster or chestrate their local linkages with non-value chain partners to strategically manage the knowledge imperatives to which they are exposed.

  Our results show that subsidiaries establish heterogeneous patterns of interaction with different non-value chain agents in the host location, as their perception regarding the role these agents may play varies. More specifically, in the presence of fierce competition, when higher spillover risks should compel them to refrain from local interaction, subsidiaries do shy away from competitors. However, some simultaneously pursue their knowledge creation objectives by linking to agents that minimize spillover risks while still offering learning opportunities, such as the local university. This leads us to conclude that spillover risks, by themselves, do not automatically drive the choice to avoid interaction, as subsidiaries are able to strategically differentiate between various types of partners. In so doing we reconcile the extant contradiction between the strategic deterrence and physical attraction theses

 • 121.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation. BI Norwegian Business School, Oslo, Norway.
  Giblin, Majella
  Trinity College Dublin, Ireland.
  Perri, Alessandra
  Ca'Foscari University of Venice, Italy.
  Ryan, Paul A.
  Trinity College Dublin, Ireland.
  Subsidiary Strategies for Local Knowledge Sourcing and Protection: The Role of Partner Heterogeneity2016Inngår i: The Locus of Global Innovation, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  MNE subsidiaries face a trade-off between the ambition to source knowledge embedded in the host-location and the need to protect their corporation’s knowledge from appropriation by competitors. We explore how foreign subsidiaries operating in a highly competitive clusters orchestrate their local linkages with non-value chain partners to manage the knowledge imperatives they are exposed to.

  Our results show that subsidiaries establish heterogeneous patterns of interaction with different local non-value chain agents. We reconcile the extant contradiction between the strategic deterrence and physical attraction theses in that spillover risks, by themselves, do not automatically drive the choice to avoid interaction.

 • 122.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Gillmore, Edward
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Memar, Noushan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  What Happens When You Got It? On the Consequences of Disaggregating Value Chain and Subsidiary Strategic Activities2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 123.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Holm, U.
  Introduction and Overview2010Inngår i: Managing the Contemporary Multinational: The Role of Headquarters / [ed] Ulf Andersson & Ulf Holm, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010, s. 1-29Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 124.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Holm, Ulf
  Managing the Contemporary Multinational: The Role of Headquarters,2010Bok (Annet vitenskapelig)
 • 125.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kappen, P.
  Headquarters potential value-adding by cherry-picking sub-unit technology development projects2010Inngår i: The Headquarters Role in the Contemporary Multinationa / [ed] Ulf Andersson & Ulf Holm, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010, s. 160-181Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 126.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Pedersen, T.
  Progress in International Business Research Volume 22008Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 127.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Persson, M.
  Experience and Performance in Inter-unit Knowledge Transfer2010Inngår i: Resources, efficiency and Globalization / [ed] Marian Jones & Pavlos Demitratos, London: Palgrave , 2010, s. 133-155Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 128.
  Andersson, Ulf R.
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Brewster, C. J.
  University of Reading, UK.
  Minbaeva, D. B.
  Narula, R.
  University of Reading, UK.
  Wood, G. T.
  The IB/ IHRM interface: Exploring the potential of intersectional theorizing2019Inngår i: Journal of world business (Print), ISSN 1090-9516, E-ISSN 1878-5573, Vol. 54, nr 5, artikkel-id 100998Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Although the core concepts underlying IB and IHRM provide a common lexicon and epistemology, this commonality is often more implicit than explicit. We highlight not only the common ground but also the lack of critical dialogue between the two fields. This paper asks: What can each field learn from the other? What do scholars from IB learn from IHRM and vice versa? We identify a possible agenda and concerns regarding theory building as a basis for dialogue between the two fields. © 2019

 • 129.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Ryan, Paul A.
  National University of Ireland, Galway.
  Clancy, Johanna
  Galway Business School.
  MNESubsidiary Relationships and R&D role evolution at the Dual Context Nexus2014Inngår i: ACHIEVING A NEW BALANCE:The Rise of Multinationals from Emerging Economiesand the Prospects for Established Multinationals / [ed] Annie Wei and Frank McDonald, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Subsidiaries ofmultinational enterprises operate in an often conflicting dual context. Theyare at the same time a part of the external local host country environment andthe internal (MNE) global network. There is as yet limited integratedexplanation of the simultaneous co-evolution of internal subsidiary R&D andknowledge density and breadth in this dual network in particular, theconditions under which subsidiaries tap into local knowledge sources and whichnetwork partners are most useful and the attendant relations and role evolution(or diminution) within the MNE. This paper reports on a qualitative study offour MNE subsidiaries that are both internal MNE ‘centre of excellence’ andlong-serving and leading members of a mature high-tech cluster. In a series ofsemi-structured interviews with key knowledge holders the evolution ofsubsidiary R&D roles were teased out and the importance and quality ofrelations in the dual context are identified.

 • 130.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Tomassen, Sverre
  BI Norwegian Business School.
  Lunnan, Randi
  BI Norwegian Business School.
  Benito, Gabriel R.G.
  BI Norwegian Business School.
  The Down Side of Social Integration: A Discussion of Precarious HQ – subsidiary Relations and Knowledge Transfer2018Inngår i: Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Academy of International Business, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper conceptualizes the knowledge transfer implications of social (lateral) integration mechanisms in the MNE. The generation and transfer of knowledge among geographically dispersed units is one of the primary concerns for the multinational enterprise (MNE) (Ghoshal & Bartlett, 1990; Nohria & Ghoshal, 1997). One of the most used tools for MNE headquarters to stimulate knowledge transfer between subsidiaries, is social or lateral integration mechanisms (for example, committees, meetings, liaisons, expats) (Baliga & Jaeger, 1984). Social mechanisms are perceived as costlier than alternative coordination mechanisms (i.e. formal or centralized coordination mechanisms), but a range of studies have found that these mechanisms open up for communication, dialogue and trust which in turn facilitate knowledge sharing and capability development (i.e. Gupta and Govindarajan, 1991). In a study of an MNE with activities in more than 24 countries, we have data from 115 foreign units that inform on the extent to which the unit is socially integrated with the rest of the MNE, the extent of knowledge transfer between units as well as costs of bargaining between the unit and headquarters. Our findings suggest that social integration on the level of the individual employee increases knowledge transfer between units, but social integration viewed from the management level in the units has the opposite effect. In addition, social integration increases bargaining costs. These findings suggest that there is a darker side of social integration in MNE’s that warrant scholarly attention.

 • 131.
  Andrei, Ghejan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Johanna, Gal
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Delegation of Responsibilities and Decision-making authority in a Low Trust Country2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 132.
  Andresen, Edith
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Bergman, Anette
  Mittuniversitetet.
  Hallén, Lars
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Email as a communication strategy in a regional strategic network2011Inngår i: Network Strategies for Regional Growth / [ed] Johanson, Martin; Lundberg, Heléne, Palgrave Macmillan, 2011, s. 100-125Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 133.
  Andréewitch, Nadja
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Fosforläckage från hästhagar i Hågadalen: Åtgärdsförslag till den småskaliga hästhållaren2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The title of this degree project is “Phosphorous losses from horse paddocks in Hågadalen – action proposals for the small scaled horse keeper” Phosphorus losses from human activity is a global problem that requires identification of sources and action proposals. The purpose of this work is to identify the need for action in and near the horse paddocks in Hågadalen, and to find possible measures that the horse keepers can use. Reports from various state authorities, other degree projects and current research reports is the basis of the literature study in this report. Existing calculations of pasture acreage in Hågadalen have also been used. The calculations shows that despite that the pasture is a small percentage of the total acreage the losses from the paddocks is a significant part of the total losses. By modifying some of the horses feeding from oats to hey, the phosphorus losses could be reduced. Possibly could feeding areas also be governed by the same regulations as storage of manure. Rules about cleaning paddocks which houses more than three horses per hectare could also be considered. 

 • 134. Andrén, Lars
  et al.
  Persson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Energi och miljöteknik.
  Lennermo, Gunnar
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem: Teknik - System - Ekonomi2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Handboken beskriver olika solfångarkonstruktioner och solvärmekretsens ingående komponenter och ger en grundlig inblick i ackumulatortankens konstruktion och funktion. I boken finns förslag på systemutformning, olika tekniska lösningar och hur systemen bör styras och regleras. Handboken beskriver i första hand utformning-lösning-styrning av kombinationen sol- och pelletsvärme, men tar även upp solvärme i kombination med vedpannor, värmedrivna vitvaror och värmepumpar. Värmesystem med vattenburen värme är utmärkta att kombinera med solvärme, men det är i de flesta fall enklare att få till bra lösningar vid nyinstallation, än vid komplettering av befintlig anläggning. När solvärme och pelletsvärme ska kombineras finns det många alternativ till systemutformning. Det är viktigt att vattenburna pelletssystem utformas korrekt och kombineras på rätt sätt med solvärme för att komforten ska bli hög och elanvändningen låg. Vattenmantlade pelletskaminer med ett vattenburet värmesystem är extra intressant i kombination med solvärme. När eldningen upphör i samband med att värmebehovet avtar kan solvärmen ta över. En generell slutsats är att konventionella svenska pelletspannor med inbyggd varmvattenberedning inte är lämpliga i kombination med solvärmesystem. Den typen av bränslepannor ger komplicerade systemlösningar, höga värmeförluster och det är svårt att åstadkomma en tillräckligt bra temperaturskiktning i ackumulatortanken om varmvattenberedning sker i pannan. Solvärme för varmvattenberedning kan vara ett enkelt och bra komplement till pelletskaminer som genererar varmluft. För solvärmesystem är det viktigt att kraftig temperaturskiktning erhålls när värmelagret laddas ur. Det betyder att ackumulatortankens (eller varmvattenberedarens) nedre vattenvolym ska kylas ner till temperaturer som ligger nära ingående kallvattentemperatur. Ackumulatortankens mellersta del bör kylas till samma temperatur som radiatorreturen. Vid design av solfångarkretsen måste överhettning och stagnation kunna klaras utan risk för glykolnedbrytning eller andra skador på värmebärare eller rörkrets (och andra komponenter i kretsen). Partiell förångning minskar risken för att glykolen skadas då solfångaren når höga stagnationstemperaturer. Solfångarens glykolblandning tillåts koka (förångas) på ett kontrollerat sätt så att endast ånga blir kvar i solfångaren. Vätskevolymen i solfångaren samlas upp i ett större expansionskärl och systemet återfylls när vätskan kondenserar. Dränerande solfångarsystem med enbart vatten är ett möjligt alternativ till konventionella solfångare. De kräver en större noggrannhet vid installationen, så att sönderfrysning undviks. Dränerande systemlösningar är relativt ovanliga i Sverige. Om solfångaren under senhöst-vinter-tidig vår kan arbeta med att förvärma kallvatten från 10 till 20 ºC erhålls en betydligt bättre verkningsgrad på solfångaren (och framför allt ökar värmeutbytet då drifttimmarna ökar väsentligt) än om radiatorreturen (som i bästa fall ligger på temperaturnivån 30 - 40 ºC) ska förvärmas. Därför bör radiatorreturen placeras en bra bit upp från botten i ackumulatortanken och tappvarmvattnet ska förvärmas i en slinga som börjar i tankens botten. Om det finns ett VVC-system måste systemet anslutas på ett speciellt sätt så att ackumulatortankens temperaturskiktning inte störs. En viktig parameter vid ackumulatortankens utformning är att värmeförlusterna hålls låga. Det är viktigt för att klara tappvarmvattenlasten med solvärme under mulna perioder sommartid (men också för att hålla energianvändningen låg). I moderna hus, där ackumulatortanken i regel placeras i bostaden, blir det en komfortfråga att undvika övertemperaturer i det rum där värmelagret placeras. En bra standard på isoleringen (med minimerade värmeförluster) kräver att det finns ett lufttätt skikt över hela isoleringen som dessutom sluter tätt mot röranslutningar. Ofrivillig självcirkulation i anslutande kretsar som kan kyla av och blanda om ackumulatortankens vattenvolym, bör förhindras med backventiler och nedböjning av rören i isolerskiktet eller direkt utanför tanken.

 • 135.
  Aricioglu, Robin
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Digitalisering mot en effektivare redovisningsbransch2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
 • 136.
  Arnkvaern, Andreas
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Utvärdering av effektoptimerad solcellsanläggning: En jämförelse mellan verkliga driftdata och simuleringar för Gillberga gård, samt för- och nackdelar med effektoptimering2019Independent thesis Basic level (professional degree), 180 hpOppgave
 • 137.
  Arnkvaern, Andreas
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Utvärdering av effektoptimerad solcellsanläggning: En jämförelse mellan verkliga driftdata och simuleringar för Gillberga gård, samt för- och nackdelar med effektoptimering2019Independent thesis Basic level (professional degree), 180 hpOppgave
 • 138.
  Arponen, Chanel
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Söderlund, Ellen
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Hur normbrytande marknadsföring påverkar svenska konsumenters varumärkesattityd2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka samband mellan normbrytande marknadsföring och svenska konsumenters attityd till svenska modeföretags varumärken. 

  Studien antog en kvalitativ metod och en abduktiv ansats. Två fokusgrupper ombads att diskutera sex frågor kopplat till tre reklambilder. En pilotstudie genomfördes varav frågorna till fokusgruppsdiskussionerna godkändes av respondenterna i pilotstudien. Fokusgruppsdiskussionerna spelades in och transkriberades. Nyckelmönster och intressanta detaljer värda att analysera framhävdes och presenterades i studiens resultat. 

  Baserat på studiens resultat och analys, kan slutsatsen dras att normbrytande marknadsföring är en strategi som företag kan använda för att skapa en positiv varumärkesimage och -attityd hos konsumenter. Genom normbrytande marknadsföring kan varumärket uppmärksammas och tilltala konsumenter mer. Dock är det av vikt att normbrytande marknadsföring består av värderingar och budskap som reflekterar varumärkets identitet för att konsumenter ska finna dem trovärdiga och genuina. På så sätt bygger konsumenter en positiv image och attityd gentemot varumärket.

 • 139.
  Arshadi, Ramin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Ben Attia, Nesrin
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Fotbollsspelare - Tillgång eller kostnad?: -En studie om hur svenska elitfotbollsklubbar väljer att redovisa sina fotbollsspelare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Datum:         5 Juni 2019, 11 Juni 2019

   

  Nivå:            Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

   

  Akademi:     Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola

   

  Författare:  Ramin Arshadi                                         Nesrin Ben Attia

                                    95/01/03                                                         96/10/09

   

  Titel:  Fotbollsspelare - En tillgång eller kostnad? - En studie om hur svenska elitfotbollsklubbar väljer att redovisa sina fotbollsspelare

   

  Handledare: Ulla Pettersson

   

  Nyckelord: Elitlicens, Immateriella tillgångar, Humankapital, Spelarkontrakt, Rättvisande bild, Redovisning.

   

  Frågeställning: Hur väljer herrelitfotbollsklubbarna att redovisa sina fotbollsspelare och varför? Vad krävs för att herrelitfotbollklubbarnas redovisning av sina fotbollsspelare ska bli mer rättvisande?

   

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa, förstå och undersöka fotbollsklubbarnas val av redovisningsmetod och vad som krävs för att redovisningen av klubbarnas spelare ska blir mer rättvisande.

   

  Metod: Kvantitativ och kvalitativ med abduktiv forskningsansats

   

  Slutsats: Majoriteten av elitfotbollsklubbarna väljer att redovisa sina externt förvärvade spelare som en tillgång i balansräkningen. Valet till att redovisa dessa spelare som en immateriell tillgång är för att klubbarna anser att det ger en rättvisande bild utav klubbens ekonomi. En ännu mer rättvisande bild kan skapas ifall klubbarna får möjlighet till att redovisa alla sina spelare som en immateriell tillgång.

 • 140.
  Asadi, Roya
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Palm, Shan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Jabbar, Nadwah
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Digitaliseringens för- och nackdelar inom revisionsbranschen: En studie om digitaliseringens effekter ur medarbetarnas perspektiv vid en revisionsbyrå2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 141.
  Ashihmina, Olga
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling. Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Nehrenheim, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling. Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Odlare, Monica
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling. Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Hajem, Nedaa
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  REMEDIATION OF TNT USING PINE BARK IN A BATCH STUDY: COMETABOLIC REDUCTION AND SORPTION2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Water contaminated with 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) is regulated as a hazardous material. The objective of this study was to evaluate two bioremediation methods, namely, sorption and anoxic degradation for the removal of TNT from contaminated water in 7-day long batch experiment. TNT was co-metabolized with glucose under oxygen-limiting conditions using a mixed inoculum culture from a wastewater treatment plant, enriched with glucose and TNT. By the third day of the experiment most of TNT was adsorbed onto the pine bark and 96-98% of TNT was degraded. The results also indicated that the concentration of glucose is an important factor for the effective degradation of TNT, which is consistent with earlier research; the content of 0.15% w/v resulted in a more rapid TNT removal in comparison with 0.50% w/v. Two metabolites; 2-amino-4,6-dinitrotoluene (2-ADNT) and 4-amino-2,6-dinitrotoluene (4-ADNT) were detected. The para nitro group of TNT was preferentially reduced compared to the ortho nitro group. On the seventh day of incubation the concentration of 4-ADNT had decreased by 10% and 2-ADNT was no longer detectable. 

 • 142.
  Ashrafi, Elham
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Human Resource Management at Work2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 143.
  Aslanidou, Ioanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi. University of Oxford, United Kingdom.
  Rosic, Budimir
  University of Oxford, United Kingdom.
  Aerothermal Performance of Shielded Vane Design2017Inngår i: Journal of turbomachinery, ISSN 0889-504X, E-ISSN 1528-8900, Vol. 139, nr 11, artikkel-id 111003Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents an experimental investigation of the concept of using the combustor transition duct wall to shield the nozzle guide vane leading edge. The new vane is tested in a high-speed experimental facility, demonstrating the improved aerodynamic and thermal performance of the shielded vane. The new design is shown to have a lower average total pressure loss than the original vane, and the heat transfer on the vane surface is overall reduced. The peak heat transfer on the vane leading edge–endwall junction is moved further upstream, to a region that can be effectively cooled as shown in previously published numerical studies. Experimental results under engine-representative inlet conditions showed that the better performance of the shielded vane is maintained under a variety of inlet conditions.

 • 144.
  Aslanidou, Ioanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Rosic, Budimir
  University of Oxford, United Kingdom.
  Effect of the Combustor Wall on the Aerothermal Field of a Nozzle Guide Vane2018Inngår i: Journal of turbomachinery, ISSN 0889-504X, E-ISSN 1528-8900, Vol. 140, nr 5, artikkel-id 051010Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In gas turbines with can combustors the trailing edge of the combustor transition duct wall is found upstream of ev- ery second vane. This paper presents an experimental and numerical investigation of the effect of the combustor wall trailing edge on the aerothermal performance of the nozzle guide vane. In the measurements carried out in a high speed experimental facility, the wake of this wall is shown to in- crease the aerodynamic loss of the vane. On the other hand, the wall alters secondary flow structures and has a protective effect on the heat transfer in the leading edge-endwall junc- tion, a critical region for component life. The different clock- ing positions of the vane relative to the combustor wall are tested experimentally and are shown to alter the aerothermal field. The experimental methods and processing techniques adopted in this work are used to highlight the differences be- tween the different cases studied. 

 • 145.
  Aslanidou, Ioanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Zaccaria, Valentina
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Pontika, E.
  Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.
  Zimmerman, Nathan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Kalfas, A. I.
  Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.
  Kyprianidis, Konstantinos
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Teaching gas turbine technology to undergraduate students in Sweden2018Inngår i: Proceedings of the ASME Turbo Expo, American Society of Mechanical Engineers (ASME) , 2018, Vol. 6Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper addresses the teaching of gas turbine technology in a third-year undergraduate course in Sweden and the challenges encountered. The improvements noted in the reaction of the students and the achievement of the learning outcomes is discussed. The course, aimed at students with a broad academic education on energy, is focused on gas turbines, covering topics from cycle studies and performance calculations to detailed design of turbomachinery components. It also includes economic aspects during the operation of heat and power generation systems and addresses combined cycles as well as hybrid energy systems with fuel cells. The course structure comprises lectures from academics and industrial experts, study visits, and a comprehensive assignment. With the inclusion of all of these aspects in the course, the students find it rewarding despite the significant challenges encountered. An important contribution to the education of the students is giving them the chance, stimulation, and support to complete an assignment on gas turbine design. Particular attention is given on striking a balance between helping them find the solution to the design problem and encouraging them to think on their own. Feedback received from the students highlighted some of the challenges and has given directions for improvements in the structure of the course, particularly with regards to the course assignment. This year, an application developed for a mobile phone in the Aristotle University of Thessaloniki for the calculation of engine performance will be introduced in the course. The app will have a supporting role during discussions and presentations in the classroom and help the students better understand gas turbine operation. This is also expected to reduce the workload of the students for the assignment and spike their interest.

 • 146.
  Aslanidou, Ioanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Zaccaria, Valentina
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Rahman, Moksadur
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Oostveen, Mark
  Micro Turbine Technology bv, Eindhoven, Netherlands.
  Olsson, Tomas
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system. RISE SICS, Västerås, Sweden.
  Kyprianidis, Konstantinos
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Towards an Integrated Approach for Micro Gas Turbine Fleet Monitoring, Control and Diagnostics2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Real-time engine condition monitoring and fault diagnostics results in reduced operating and maintenance costs and increased component and engine life. Prediction of faults can change the maintenance model of a system from a fixed maintenance interval to a condition based maintenance interval, further decreasing the total cost of ownership of a system. Technologies developed for engine health monitoring and advanced diagnostic capabilities are generally developed for larger gas turbines, and generally focus on a single system; no solutions are publicly available for engine fleets. This paper presents a concept for fleet monitoring finely tuned to the specific needs of micro gas turbines. The proposed framework includes a physics-based model and a data-driven model with machine learning capabilities for predicting system behaviour, combined with a diagnostic tool for anomaly detection and classification. The integrated system will develop advanced diagnostics and condition monitoring for gas turbines with a power output under 100 kW.

 • 147.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Melin, Marika
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Coping with the imbalance between job demands and resources: A study of different coping patterns and implications for health and quality in human service work2013Inngår i: Journal of Social Work, ISSN 1468-0173, E-ISSN 1741-296X, Vol. 13, nr 4, s. 337-360Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Summary: In recent decades the public welfare sector has been subjected to major structural changes, and studies of various occupational groups within human service work have reported increased workload and a high prevalence of work-related stress. Using questionnaire data from a sample of human service workers within social work, child care and elderly care, the aim of this study was to identify different patterns of coping strategies to manage the imbalance between work demands and resources, and then to investigate their impact on outcomes in employee health and service quality.

  Findings: Cluster analysis identified three strategy profiles: compensatory and quality reducing, voice and support seeking and self supporting, and the comparative analysis indicated that the compensatory and quality reducing cluster may be regarded as a risk group. Results of hierarchical regression analyses disclosed that the identified strategies affected health outcomes as well as perceived service quality. The use of compensatory and quality reducing strategies was negatively related to health and quality, although work demands, resources and background characteristics were controlled for.

  Applications: The results add to the research field through the identification of compensatory and quality reducing strategies not previously described in the coping literature, as well as the risks associated with them. Applied in practice, the identified strategy clusters might help distinguish “risk behaviours” from more beneficial strategies. The results also point toward the importance of providing organizational structures that allow the employees to voice their opinions and critique, as well as to give and receive social support. 

 • 148.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd. Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Welander, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Larsson, Robert
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Reasons for Staying: A Longitudinal Study of Work Conditions Predicting Social Workers’ Willingness to Stay in Their OrganisationInngår i: British Journal of Social Work, ISSN 0045-3102, E-ISSN 1468-263XArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Extensive staff turnover within the statutory social services is a serious problem in Sweden and in other European countries. This study examines which work conditions predict social workers’ willingness to stay in their organisation. A web-based questionnaire was used to gather data. The participating social workers responded to two questionnaires over a one-year period. To identify the social workers who wanted to stay and also remained in the organisation, the group ‘Stayers’ (n = 1,368) consisted of social workers who reported low intentions to quit at T1. The group ‘Leavers’ (n = 1,182) were social workers who had actually resigned at T2. The data were analysed using univariate and multivariate logistic regression analyses. The multivariate analysis shows that the work conditions that predicted staying in the organisation were low degrees of conflicting demands and quantitative demands, high degrees of openness and human resource orientation in the organisation and a high degree of perceived service quality. The results are discussed in relation to public management and managerial responsibility to create sustainable work conditions that facilitate the provision of good social services for citizens.

 • 149.
  Asvelius, Edit
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Barnkonventionen på lokal nivå: En kvalitativ studie om implementeringen av barnkonventionen i två svenska kommuner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The UN Committee on the Rights of the Child has repeatedly criticized Sweden for the differences regarding the implementation of the Convention on the Rights of the Child (CRC) at the municipal level. Even so, studies show that there is a political will in the municipalities when it comes to realize the CRC. It indicates that there are challenges in terms of implementation. This thesis examines the implementation process in two Swedish municipalities where the local government has decided to implement the CRC. The purpose is to identify and describe the challenges that exist in the municipalities regarding the implementation and to determine to what extent the challenges can be influenced from the political level. The theoretical framework is grounded on theories of policy implementation and the findings have been compiled through interviews and qualitative text analyses. The study identifies challenges that are related, inter alia, to the ability to evaluate and control the implementation and the findings implies that the majority of the identified challenges can be influenced from the political level.

 • 150.
  Atug, Melissa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Atug, Samuel
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Chamuon, Ilona
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Intressenters relevans i upprättandet av bankernas hållbarhetsredovisning: En kvalitativ studie på Nordea, SEB, Ekobanken, Danske Bank & Sparbanken Rekarne2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Datum: 10 juni 2019

  Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola

  Författare: Melissa Atug(97/10/06) Samuel Atug(97/12/23) Ilona Chamuon (97/12/03)

  Titel: Intressenters relevans i upprättandet av bankernas hållbarhetsredovisning - En kvalitativ studie på Nordea, SEB, Ekobanken, Danske Bank & Sparbanken Rekarne

  Handledare: Angelina Sundström

  Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, intressenter, GRI, legitimitet

  Frågeställningar: - Vilka är intressenterna i Nordea, SEB:s, Ekobankens, Danske Bank:s och Sparbanken Rekarne:s hållbarhetsredovisning och hur prioriteras dessa? - Hur skapar Nordeas, Swedbanks, SEB:s, Ekobankens, Danske Banks och Sparbanken Rekarnes hållbarhetsredovisning legitimitet hos dessa intressenter?

  Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera vilka som är de viktigaste intressenterna för fem nordiska banker när de upprättar sina hållbarhetsredovisningar och hur bankerna skapar legitimitet via sina hållbarhetsredovisningar gentemot dessa intressenter.

  Metod: Denna uppsats gjordes enligt kvalitativ metod och en deduktiv ansats användes. Intervjuer med informanter från olika banker genomfördes där olika frågor kopplade till uppsatsens olika delar i teoretiska referensramen ställdes.

  Slutsatser: De främsta intressenterna i banker är ägare, kunder, anställda och leverantörer. Bankerna skapar legitimitet gentemot intressenterna genom väsentlighetsanalyser och genom att identifiera sina intressenter.

1234567 101 - 150 of 2717
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf