mdh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 2336
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Andersson, Michaela
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Medin, Therese
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Sex- och samlevandsundervisning: En undersökning kring pedagogers sex- och samlevnadsundervisning på mellanstadiet samt om undervisningen baseras på pedagogens utbildning, inriktning och eventuella fortbildning. 2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med undersökningen är att studera om en mer omfattande sex- och samlevnadsundervisning behövs inom lärarutbildningen och om pedagogers kompetens inom ämnet bygger på deras utbildning, inriktning och eventuell fortbildning. Syftet är även att undersöka hur pedagogers sex- och samlevnadsundervisning ser ut på mellanstadiet. Vi har genomfört en kvalitativ studie som baseras på sju stycken genomförda intervjuer. Anledning till att vi valde att forska i området sex- och samlevnadsundervisning var för att vi under våra år som lärarstuderande ansåg att det knappt fanns någon undervisning inom ämnet trots att vi har inriktningen naturvetenskap. Det visade sig att pedagogers sex- och samlevnadsundervisning bygger på de utarbetade delmål som pedagogen och skolan väljer att göra tillsammans. Genom dessa delmål blir undervisningens innehåll mer tydlig och omfattande.

 • 102.
  Andersson, Mona
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Ett nytt sätt att övervaka palliativpatienter: Exemplet Kullbergska sjukhuset2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver ett nytt sätt att monitorera eller övervaka palliativa patienter inomden avancerade hemsjukvårdens domäner jämfört med ett mer traditionelltomhändertagande inom slutenvården. I det nyare sättet vistas patienterna i hemmet sålångt det är möjligt innan en ev. inläggning på sjukhuset behövs. Monitoreringen sker genomkontinuerlig kontakt via främst ett frågeformulär, som patienten eller dennes anhörigaoch/eller distriktssköterska skickar in till samordnande sjuksköterska inom palliativ vård.Genom att data kontinuerligt registreras av hur patienten mår kan läkaren se hursjukdomsbilden utvecklar sig och sätta in de resurser som behövs efter varje patient behov.Vid ev. behov av slutenvård ligger dessa patienter inne kortare tid eftersom derasallmäntillstånd inte är lika dåligt som för patienter, som direkt kommer till sjukhusetsakutavdelning eller slutenvårdsavdelning, enligt traditionellt omhändertagande. Dessa patienter behöver vistas längre tid på sjukhuset och behöver dyra och omfattandebehandlingar för att förbättra sin hälsostatus, så att de kan skickas hem igen. En fråga som därför har ställts i studien är om det nya sättet att monitorera är mer kostnadseffektivt ändet traditionella eftersom vårdtid och därtill hörande kostnader skiljer sig åt mellan dessabåda system att vårda palliativa patienter. För att svara på denna fråga har en jämförelseavseende vårdtillfällen, vårddagar och kostnader gjorts för åren 2003 och 2004, då ett traditionellt synsätt användes på Kullbergska sjukhuset med åren 2008 och 2009 då manövergått till avancerad vård i hemmet (ASIH) för de palliativa patienterna.

  Resultatet visar att antalet anslutna palliativa patienter år 2003 var 82 stycken, vilka hade 90 vårdtillfällen tillsammans. Det genomsnittliga antalet vårdtillfällen per patient (exklusive 26 patienter, som aldrig anslöts eller kom hem från sjukhuset) var 1,6 och det genomsnittligaantalet dagar som dessa låg inne var 17,3. Spridningen i antalet dagar var från 1 till max 76 dagar och totala antalet vårddagar var 971.

  År 2009 visar resultatet att antalet anslutna palliativa patienter ökat till 117 stycken och attde hade 60 vårdtillfällen tillsammans samtidigt som antalet som ej anslöts eller kom hemfrån sjukhuset har ökat till 37 stycken. Det genomsnittliga antalet vårdtillfällen per patient ärnu 0,8 dvs. en minskning med 50 % från 2003. Antalet vårddagar har nu minskat till 543 stycken och i genomsnitt ligger patienterna inne 6,8 dagar. Spridningen av vårdagar är från 1 dag till max 51 dagar.

  Sammanfattningsvis har det trots fler anslutna palliativa patienter, från 82 stycken år 2003till 117 år 2009, en ökning med 43 %, skett en minskning av det totala antalet vårdtillfällen,från 90 tillfällen till 60 det vill säga en reduktion med 33 %. Detta har också fått till följd enhalvering av antalet vårdtillfällen per patient mellan dessa år. Det totala antalet vårddagarhar minskat från 971 till 543, en reduktion med 428 dagar eller 44 %. Detta har medfört attdet genomsnittliga antalet inneliggande dagar minskat från 17,3 till 6,8, en reduktion med 10,5 dagar eller 60 %. Det som dock kan ses som förvånande är att antalet patienter som inte kom hem eller anslöts till ASIH har ökat mellan dessa år, från 26 till 37, en ökning med 11 patienter eller 42 %. Orsaken kan sannolikt finnas i det som kallas för brytpunkten, ett tillfälle som ses som en gräns för ändring av innehållet i vården och som innebär attlivsförlängande insatser inte längre har effekt eller att effekten är marginell eller till och mednegativ för patienten. Studier visar att läkare tycker att det är svårt att tala om för en patientatt livet snart är slut och att de kurativa insatserna inte längre har effekt.

  Den kostnadskalkyl som gjort utifrån ovanstående data visar att den totala kostnaden för å r2003 var 2 225 532 (971 vårddagar x 2 292 kr/dygn) medan den för 2009 hade sjunkit tilltotalt 1 672 983 (543 vårddagar x 3 081 kr/dygn). Frågan som ställdes i denna rapport var omdet nya sättet att monitorera palliativa patienter var kostnadsbesparande. Utifrån ovanstående resultat är svaret entydigt ja - den har varit kostnadsbesparande förlandstinget. Mot denna kostnadsbesparing bör man också ställa intäkter eller effekter förpatienterna, i form av påverkan på deras livskvalitet. Genom monitoreringen finns såväl enkontinuerlig uppföljning som stor tillgänglighet för patienterna. Resurser sätts in efter varjepatients behov varför patienten inte behöver förlora så mycket av sin livskvalitet och sinakrafter. Om en inläggning dock måste göras blir vårdtiderna korta. Genom dennamonitorering kan patienterna delta i ”vardagslivets lunk” så länge som möjligt och dettaligger i linje med den palliativa vårdens filosofi. Jag har inga speciella skäl att anta attlivskvaliteten har blivit sämre trots att jag inte själv genomfört någon studie av detta.

  Att monitorera på detta sätt kan också vara ett svar på den fråga som Socialstyrelsenefterlyst om vad som kan göras för att minska eller förhindra onödig sjukhusvistelse. Jag seringa skäl till varför det här nya sättet att monitorera inte skulle vara möjligt även på andra orter eller sjukhus.

 • 103.
  Andersson, Peter
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  C-uppsats inlagd av Peter andersson: Hur upplevs påtvingad behandling?2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract:

   

  Denna uppsats söker upplevelsen av påtvingad behandling. Den är gjord på ett behandlingshem i Mellansverige som bedriver behandling efter § 12 LVU med särskilda befogenheter i vård av unga. Behandlingshemmet lyder under SIS (Statens institutionsstyrelse). Underlaget består av fem intervjuer med elever som blir behandlade för narkotika- och alkoholmissbruk samt lättare eller grövre kriminalitet. Metoden som använts för att analysera intervjuerna är fenomenologiskt inspirerad som innebär att man söker efter essensen i upplevda erfarenheter.

  Resultatet visar på sex viktiga teman. Dessa är: Allas problem (ett ”vi” på institutionen), frihetslängtan, passivitet/uppgivenhet, vad eleverna ser som behandling, personalkontakt, aktivitetsbrist. Uppsatsen argumenterar för hur dessa teman utgör individens upplevelse av en behandling på en låsbar institution. Resultatet pekar mot att det idag behöver ses över hur väl denna behandlingsform fungerar utifrån de intagnas perspektiv.

   

   

   

  Sökord:  LVU, Tvång, Ungdomar, Upplevelse, SIS, Fenomenologi, Behandling, Missbruk, Kriminalitet, Motivation, Forced treatment.

 • 104.
  Andersson, Peter
  et al.
  Högskolan i Borås.
  Eliasson, Klas
  Högskolan i Borås.
  Holmgren, Anne-Charlotte
  Statens provnings- och forskningsinstitut, Borås.
  Le Duc, Michael
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology. IDA, Linköpings universitet.
  Sivertun, Åke
  IDA, Linköpings universitet.
  Torstensson, Håkan
  Högskolan i Borås.
  Wikström, Evalena
  Statens provnings- och forskningsinstitut, Borås.
  Effektivare Avfallstransporter (EFFA): Slutrapport Vinnova, 20052005Report (Other academic)
 • 105.
  Andersson, Pia
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hansen, Patricia
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Abdulla, Nariman
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Användbarhet på Mälardalens Högskolas nya webbplats2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem: Användbarhet på akademiska webbplatser är viktigt trots att de inte är utsatta för konkurrens på samma sätt som andra typer av webbplatser. Dagens teknik underlättar utformningen av en webbplats, men bara för att tekniken finns för att enkelt göra en webbplats innebär det inte automatiskt att den blir användbar. Utvärderingar av användbarhet ur användarens synvinkel är viktiga och kan göras tidigt och kontinuerligt genom hela utvecklingsprocessen. När webbplatsen har tagits i bruk kan det vara av intresse för den som förvaltar webbplatsen att göra en ny utvärdering av vad användarna tycker om användbarheten på webbplatsen.

  Syfte: Syftet är att undersöka och analysera vad studenterna vid Mälardalens högskola anser om den nya webbplatsens användbarhet samt att ta reda på om ytterligare förbättringar kan göras.

  Metod: Undersökningen genomfördes med hjälp en enkät med 19 slutna och en öppen fråga. Frågorna i enkäten var baserade på en heuristisk utvärderingsmetod med användbarhets¬principer som utarbetats av Jakob Nielsen. I denna undersökning har principerna kompletterats med olika anpassningar, för webbplatser, för att kunna utforma en modell som kan tillämpas för att utvärdera användbarhet på Mälardalens högskola nya webbplats.

  Resultat: Resultatet i undersökningen visar att det är svårt att dra någon generell slutsats om studenterna anser att användbarheten på webbplatsen är bra eller dålig. Inom vissa principer anser studenterna att användbarheten är mycket bra och inom andra principer är användbarheten sämre, vilket gör att det är svårt att ge ett enhetligt betyg till webbplatsen med avseende på användbarhet. Av de 19 frågor som fanns med i enkäten var det 13 som översteg 67 procent positiva svar vilket vi har tolkat som ett godkänt resultat för webbplatsen.

 • 106.
  Andersson, Sara
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Development of Peptide Nucleic Acid Based Artificial Ribonucleases, PNAzymes2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since mRNA plays such a vital role in the transfer of genetic code from DNA to proteins, approaches involving interference with mRNA are of great interest for use in therapeutics. Amongst these, peptide nucleic acid based nuclease systems (PNAzymes) are being developed for in vivo gene silencing in future. The PNAzymes hybridize to the RNA, bringing a catalytic group to the phosphodiester bond and inducing the cleavage. A study on PNAzymes has shownhigh site- and sequence-specificity in the cleavage of target RNA sequences and this also occurs at a faster rate than previously reported oligonucleotide-based artificial ribonucleases. However, anincrease in rate is still needed for gene silencing applications to be useful therapeutically.This previous study used 2,9-dimethyl-5-aminophenanthroline conjugated to a PNA strand in order to cleave target RNA.

  The aim of this project was to synthesize 2,5,9-triaminophenanthroline with tert-butyloxycarbonyl groups (Boc-groups) in the 2- and 9-positions, activate the amino group in the 5-position with phenyl chloroformate and conjugate it to PNA and then compare the cleavage efficiency of the resulting PNAzyme with those carrying the 5-aminophenanthroline and 2,9-dimethyl-5-aminophenanthroline derivatives. In the suggested reaction pathway to produce the Boc-protected 2,5,9-triaminophenanthroline, 5 steps out of 7 were successfully achieved. Cleavage studies on all three phenanthroline derivatives will be performed when the final derivatives are synthesized.

 • 107.
  Andersson Wahlman, Niklas
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Från kraftvärme till energikombinat: En fallstudie av kraftvärmeverket i Sala2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 108.
  Andersson, Åsa
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Betydelsen av prestationsbaserad självkänsla för utbränning bland prestationssträvande högpresterare2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utbränning är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle där fokus ligger på individens prestationer. Denna studies syfte var att undersöka om högpresterande individer bygger sin självkänsla på prestationer och om detta i sin tur har betydelse för utbränning. Ytterligare syfte var att undersöka om utbränning bland högpresterare med prestationsbaserad självkänsla var lika utbrett bland båda könen. I undersökningen deltog 66 tjänstemän från ett tillverkningsföretag i Mellansverige. En enkät sammanställdes av de tre befintliga och utprövade skalorna; Karolinskas utbrändhetsformulär, The Performance Based Self-esteem Scale samt en del av The Jenkins Activity Survey. Resultaten visade att prestationsbaserad självkänsla predicerade högpresterare samt att högpresterare predicerade utbränning. Även att vara kvinna predicerade utbränning. Detta visar vikten av att ta hänsyn till personalens individuella skillnader.

 • 109.
  Andreas, Sällberg
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Upplevd påverkan på yrkes- och gymnasievalet: Självförverkligande och fyra andra faktorer2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur valet av karriär ter sig för individen har varit ett forskningsfält i ca. 100 år. Syftet med studien var att undersöka föräldrars, kamraters, studievägledares, statusens och självförverkligandets påverkan på gymnasie- och yrkesvalet för elever i nionde klass. Likheter och skillnader mellan yrkesgymnasieintresserade och högskoleintresserade elever undersöktes utifrån faktorerna. Fem yngre män och tre yngre kvinnor i årskurs nio som gjort sitt val till gymnasiet valdes ut till intervjuer. Enkäter användes för att sålla ut dessa åtta. Undersökningen visade, med några få undantag, att eleverna inte upplevde att de påverkats av någon av de faktorer som studien fokuserade på. Skillnaden de två grupperna emellan var att de yrkesgymnasieintresserade fokuserade mer på lön/arbetstillfällen samt att få arbeta med kroppen. De högskoleintresserade var mer intressefokuserade i sitt val. Studien verifierar inte tidigare studiers resultat annat än i undantagsfall. Diskussion förs främst kring självförverkligandets betydelse samt bristande självinsikt hos intervjudeltagarna. Ökad förståelse har skapats vad gäller elevens perspektiv kring påverkan av de faktorer som

  varit i fokus i denna studie.

   

  Keywords: career-choice, adolescent, self-actualization, contextual factors

 • 110.
  Andric, Ana
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med uppsatsen var att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv – undersöka hur övervakning har blivit ett uttryck för maktutövning i det moderna samhället. För att besvara uppsatsens syfte användes två frågeställningar som vardera berörde framställningen av övervakningsdiskursen. Den ena frågeställningen analyserades på makronivå med utgångspunkt i diskursteori och textanalys av massmediala artiklar. Den andra frågeställningen utreddes genom en diskurspsykologisk ansats på mikronivå, där intervjuer med pedagoger och elever analyserades med hjälp av samtalsanalys. Frågeställningarna tolkades empiriskt för att sedan analyseras gemensamt i en huvudtolkning utifrån teorin om Governmentality. Vad som framkom i huvudtolkningen var att: på både mikro och makro nivå visade resultatet att det sker en positionering av elever som övervakade inom övervakningsdiskursen. Denna positionering är ett uttryck för maktutövning, i synnerhet inom det offentliga rummet och i allmänhet genom samhällsdebatten.

 • 111.
  Andrén, Nina
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Risk Management vid implementering av regulatoriska ändringar inom Sweden Operations2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 112.
  Angantyr, Malin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  "Kvinnan - hundens bästa vän": Två experiment om empati2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  Two experiments investigated empathy and empathy training. In Experiment 1, 130 participants read a story where either a child, an infant or a puppy had been abused. The result showed that women had more empathy for all the victims than men. Parents had more empathy for a child/an infant than those who weren´t parents. Dog owners also showed more empathy for the puppy than those who didn´t own a dog. In Experiment 2, which consisted of 38 students in grades 3 and 4, boys who had used the REDE-project had a tendency to more empathy than boys who hadn´t used the project. No effect was demonstrated with the girls. Girls seem to develop their empathy on their own while boys seem to need some help.

 • 113.
  Angantyr, Malin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Självklart känner folk mer empati för människor ... eller?: Två experiment om empati för människor och djur2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Två experiment undersökte om en människa och ett djur som far lika illa väcker olika mycket empati. I Experiment 1 fick 108 personer läsa en berättelse där antingen en man, kvinna, hund eller katt farit illa och därefter skatta sin empati. Män hade låg empati för såväl människor som för djur. Kvinnor hade (1) mer empati än män oavsett offer, (2) mer empati för djur än för människor, samt (3) något mer empati för hund än för katt. I Experiment 2 fick 69 kvinnor läsa en berättelse där antingen ett barn eller en hundvalp farit illa. Kvinnorna hade något mer empati för hundvalpen än för barnet. Sammantaget var kvinnorna alltså främsta givare och hundarna främsta mottagare av empati.

 • 114.
  Angantyr, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Eklund, Jakob
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hansen, Eric
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  A comparison of empathy for humans and empathy for animals2011In: Anthrozoos, ISSN 0892-7936, E-ISSN 1753-0377, Vol. 24, no 4, p. 369-377Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although there is a substantial body of research on inter-human empathy and inter-animal empathy, there is a dearth of research comparing humans’ empathic reactions to humans and animals. To address this issue, three experiments were conducted in which participants read a scenario about a human or animal abuse victim in need of medical attention, and indicated the degree of empathy they felt on an emotional response scale. In Experiment 1, women felt significantly more empathy for animals than humans, whereas men tended to express more empathy for humans than for animals. In Experiment 2, adult women expressed the same degree of empathy for a child as for a puppy. Similarly, in Experiment 3, adult men and women expressed the same degree of empathy for a baby as for a puppy. Overall, results indicated that people feel at least as much empathy for animals as for humans. We suggest that an animal target elicits a great deal of empathy partly because it is perceived as not being responsible for having caused the need situation. Future research will show whether empathy felt for animals translates to prosocial behavior toward them as well.

 • 115.
  Anis, Waqas
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Kalair, Akmal
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Factors Affecting Consumers for Purchasing Electricity inSweden2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose

  As Sweden is one of the countries who pays a lot of attention towards the sustainability ofthe society, eco green businesses and also promotes environmental friendly products. So thepurpose of this study is to analyze the factors which influence consumers before choosingany electricity supplier, whether it is low price, better services, environmental friendly oravailability. And in this way we can check finally that how much people concern aboutenvironment and environmental friendly products.

  Methodology

  We have defined the procedure through which we did this research; mainly focus on thequantitative research which we get from questionnaires from different people belong todifferent groups to analyze the different factors that influence the consumer’s choice. Wealso included literature review and conceptual frame work of academic work to providemore depth to the readers about the subject. Besides that the data collection and theory ofresearch is presented in this part.

  Finding and Analysis

  Finally, we presented analysis through using the adopted model on consumer decisionprocess and green marketing strategies for competitive advantage and the findings that weget through questionnaire.

  Conclusion

  The factors which affect the consumer choice on choosing electricity supplier in Sweden aremajorly influenced by low prices followed by social responsibility, services andenvironmental friendly.

 • 116.
  Anter, Fasla
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Anter, Merve
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Vägen till ett effektivare förbättringsarbete: En fallstudie ur ett process- och organisationsperspektiv hos Trafikverket Region Öst2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 117.
  Aparicio, Ciro
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Diktaturens vålnad: Spåren av repression bland Bolivias tortyroffer och deras anhöriga i exil2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Diktaturen är ett socialt fenomen med svåra konsekvenser för dem som drabbas av den. Spår av repression, under exil, kan vara svåra att genomskåda och lätta att förväxla med andra åkommor. Diktaturens spår kan stanna kvar hos offren under en lång tid efter att de uppkommit, men de har då ett diffusare utseende och kan gestaltas som en våldnad. Diktaturens våldnad plågar ständigt repressionsoffrens liv i form av traumatiska återupplevelser.

  Diktaturoffrens reaktioner kan ses som en konsekvens av människans förmåga att överleva svåra omständigheter. En förmåga som har viktiga kopplingar till omgivningen, gemenskapen och det sociala sammanhanget. Denna förmåga utgör också en källa för den individuella kraften och styrkan som man bör appellera till på vägen mot återintegreringen i det "normala" demokratiska samhället. Detta kräver både konkreta och korrekta stödåtgärder på strukturella, sociala och individpsykologiska nivåer. Ett demokratiskt samhälle bör på alla tänkbara sätt befrämja en återanpassning till ett normalt samhälleligt liv, i allmänhet för deporterade som kollektiv och i synnerhet för dem som överlevt tortyr.

 • 118.
  Arabi, Alireza
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Saei, Maziar
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Simple foreign currency option Hedge strategies A comparison of Option contracts versus Forward contracts2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of currency options has been grown widely during the latest years. This paper tries to answer whether hedge strategies using currency options are superior to forward exchange contracts or not.

 • 119.
  Arenander, Johanna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  En kvantitativ studie avseende kriminalvårdares empati2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Empati har länge ansetts vara en god egenskap hos en medmänniska. Det definierats enligt Davis, som individers affektiva och fysiologiska reaktioner avseende någon annans fysiska och psykiska tillstånd. Tidigare forskning har visat att det finns skillnader avseende empati hos individer beroende på olika faktorer. Huvudsyftet med studien var att se om kön, ålder, arbetsplats, antal år inom yrket samt föräldraskap påverkade kriminalvårdares empati. Deltagarna var kriminalvårdare (N = 90) som arbetade på en anstalt och ett häkte. Mätinstrumenten som användes var the Interpersonal Reactivity Index och Social Desirability Scale. Resultaten som erhölls visade att variablerna inte hade någon signifikant påverkan på kriminalvårdares empati. Detta tyder på att kriminalvårdare behåller distansen till klienterna. Det bör förtydligas att kriminalvårdarna inte saknade empati.

 • 120.
  Aronsson, Alexander
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Information- och kommunikationsteknik: Implementering av dokumenthanteringssystem hos en mindre entreprenad2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag produceras, utväxlas och lagras fler och fler dokument elektroniskt i samma takt som ledtiderna blir kortare och kortare. Detta ställer högre krav på hur den stora mängd dokument som strömmar genom ett projekt ska hanteras; dels för att datorn som hjälpmedel inte ska väljas bort på grund av dålig struktur, säkerhet och användarvänlighet och dels för att inblandade aktörer skall ha möjlighet till rätt information vid rätt tillfälle.

  Denna rapport ger grundläggande kunskaper om vilka system som finns för lagring och utväxling av information, vilka filformat för utväxling av information det förekommer inom byggbranschen samt ett exempel på ett eget utvecklat dokumenthanteringssystem enligt de krav som ställs.

  De system som redogörs i rapporten är Electronic Document Management tillsammans med projektnätverk, Product Document Management, Product Life Cycle Management och Byggnads Informations Modell.

  Slutligen redovisas exemplet vilket är ett projektverktyg utvecklat i programmet Microsoft Sharepoint.

 • 121.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet.
  Astvik, Wanja
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Gustafsson, Klas
  Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI.
  Arbetsvillkor, återhämtning och hälsa - en studie av förskola. hemtjänst och socialtjänst2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Overall, the study aimed to investigate working conditions associated with the accumulation of stress and lack of recovery and to study how recovery is related to health. The study group was employed in pre-school, home care and social services, and came from two relatively large municipalities (n = 193). Recovery or lack of recovery was assumed to be an important intermediary between the working conditions and health / illness and absenteeism. Data collection was done through a survey and the overall response rate was 79%. About 90 percent of the respondents were women. Cluster analysis yielded three clusters. "Recovered" and "not recovered" are extreme groups, which consist of 36 respectively 25% of the total group, while the middle group was 39 percent. The not recovered group may be seen as a risk group for ill health and showed the whole chain of risk factors – difficult working conditions on which they respond with increased effort and compensatory work efforts. Despite significantly higher ill-health reports in the “not recovered group” they had not higher absenteeism, because they probably substitute sickness absence with sickness presence. In the social services group so many as 43% belongs to non-recovery group. Multiple regression analysis with control for background variables (age, working hours and professional field / operational area shows that the non-recovered group had a significantly higher relative risk for poor self-rated health than those in the recovered group. Even sharper increases in risk existed for the five symptoms in addition were analyzed. Finally there is a discussion of practical conclusions and new research questions.

 • 122.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Psykologiska institutionen, SU.
  Hellgren, Johnny
  Psykologiska institutionen, SU.
  Isaksson, Kerstin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Johansson, Gunn
  Psykologiska institutionen, SU.
  Sverke, Magnus
  Psykologiska institutionen, SU.
  Torbiörn, Ingemar
  Psykologiska institutionen, SU.
  Arbets- och organisationspsykologi: och organisation i samspel2012 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 123.
  Aroseus, Frida
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Social kompetens och arbetsminne hos gymnasieelever : Finns det ett samband?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Den socialt kompetente har hög social status, många vänner, ett funktionellt beteende och sociala förmågor så som empati och hjälpsamhet. Avsaknad av social kompetens innebär bland annat känslomässiga och beteendemässiga problem. I denna studie medverkade totalt 30 gymnasieelever som genomgick två arbetsminnestest samt fyllde i en självvärderingsenkät som mäter social kompetens. Syftet var att undersöka om det finns ett samband mellan en tonårings arbetsminne och sociala kompetens. Studien begränsades till att mäta arbetsminnets fonologiska och visuellspatiala lagringsenheter samt två sociala förmågor; prosocialt beteende och initiativtagande. Inga signifikanta korrelationer mellan arbetsminne och social kompetens kunde påvisas. Eventuellt kan de icke existerande korrelationerna bero på att fel del av arbetsminnet eller fel del av den social kompetens stod i fokus för studien.

 • 124.
  Arriaza-Hult, Matteus
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Smidström Larsson, Mikaela
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Khoshabova, Dalya
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Små företag i den stora världen: En studie av mikroföretags konkurrensfördelar2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 125.
  Arwe, David
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Från moralparti till etikparti: En studie av Kristdemokraternas ideologiska utveckling med avseende på den religiösa dimensionen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Kristdemokratin är ett underutforskat område inom statsvetenskapen och har som politisk-religiös rörelse ofta avfärdats som utdöende på grund av sekulariseringens konsekvenser. Emellertid finns det forskning som uppmärksammat att kristdemokratiska partier förändrar sin ideologi för att strategiskt angripa problemet med sekulariseringen.

  Syftet med uppsat­sen är att beskriva hur Kristdemokraternas ideologi förändrats mellan 1964 och 2001. För att uppfylla syftet har en kvalitativ textanalys av ett urval av Kristdemokraternas partiprogram genomförts.

  Några av de slutsatser som dragits efter en jämförelse av programanalyserna, är att partiet har tunnat ut den från början tydligt kristna retoriken. Vidare har partiet gått från att framhålla betydelsen av kristen moral och normefterföljelse i samhället till att i stället betona vikten av en allmängiltig etik som värdegrund i samhällets alla institutioner. Partiideologin har sekulariserats även om partiet fortfarande positionerar sig som ett religiöst parti.

   

   

 • 126.
  Arwe, David
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  PROBLEMATISERING OCH IDEOLOGI I LÄROBOKSTEXTER OM EUROPEISKA UNIONEN: Om gymnasieelevers möjligheter att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till EU2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den undersökning som redovisas i detta examensarbete var att undersöka hur läro-böcker för kursen Samhällskunskap A i gymnasieskolan uppmuntrar elever till att inta ett kritiskt förhållningssätt. I syftet ingick också att undersöka huruvida några ideologiska kopplingar kunde finnas i lärobokstexterna. Med en kvalitativ textanalys av 10 läroböckers texter om EU undersöktes i vilken utsträckning texterna hade en problematiserande framställning, för att på så sätt uppmuntra eleverna till att reflektera kritiskt och formulera egna ståndpunkter. I förekommande fall undersöktes framställningens samband med de avgörande frågor kring EU-projektet som ställs inom ideologierna konservatism, liberalism, demokratisk socialism och ekologism. Resultatet av analysen visade att fyra av läroböckerna har en starkt problematiserande framställning medan majoriteten av böckerna har en framställning som är obetydligt eller svagt problematiserande. Generellt hittades en stark koppling till liberalismen i läroböckerna, en något svagare till konservatismen, medan kopplingar till demokratisk socialism och ekologism var representerade i liten eller mycket liten utsträckning. De böcker som uppmuntrar elever att utveckla ett kritiskt förhållningssätt genom att vara starkt problematiserande visade sig vara få, och än färre var de böcker som problematiserar EU på ett allsidigt sätt utifrån olika ideologiska perspektiv.

 • 127.
  Asawayoungyuenporn, Priya
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Berenice Rivero Albidrez, Andrea
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Benefits and risks of the influence of IT evolution in the relationship between companies and suppliers: The case of seven companies2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
 • 128.
  Asghar, Adeel
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Khan, Shahid Kalim
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  ‘‘How can marketing research help innovative SMEs in exploitation of international opportunities in their early internationalization? ’’ A Swedish Case Study: Role of Market Research in internationalization of SMEs2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  DateMay 29th, 2009LevelMaster Thesis in International MarketingAuthorsShahid Kalim Khan: Körsbärsvägen 4b, LAG 218, 11423 Stockholm, Sweden Mob: +46 700641495 Email: iamkalim@gmail.comAdeel Asghar: Rum 235, Kallgatan 1 B, 63226 Eskilstuna, Sweden Mob: +46 700783841 Email: adeel1031@gmail.comTutorDaniel TolstoyTitleHow can marketing research help innovative SMEs in exploitation of international opportunities in their early internationalization? A Swedish Case StudyPurposeSMEs are well known for their innovative and risk taking approach. This study aims at providing them with a strategic framework or method to analyze the marketability of their products or services and exploit internationalization opportunities. It also focuses on helping them in reducing their risks linked with cross border business opportunities.Methodology/DesignThis research is performed through case study method. A new conceptual model has been developed by integrating relevant standard approaches within field of research. This model has been further explained by implementing it on case company (Widforss).ConclusionsThis study claims to make a significant and creative contribution to the field of SMEs internationalization through two theoretical models named as International SME Model of Innovation Exploitation (ISMIE) and Proactive International Entrepreneurship model (PIE). Both of these models use marketing research as key success factor. However, sufficient empirical evidences could not be provided due to limitations. Whereas, the practical contribution for the case firm named as Widforss industries is very evident.

 • 129.
  Ash, Thomas
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Gilmore, Edward
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  The Role of Networks in Going Abroad: A study of how SMEs use business networks to act in foreign markets2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
 • 130.
  Ashihmina, Olga
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology. Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Nehrenheim, Emma
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology. Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Odlare, Monica
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology. Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Hajem, Nedaa
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  REMEDIATION OF TNT USING PINE BARK IN A BATCH STUDY: COMETABOLIC REDUCTION AND SORPTION2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Water contaminated with 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) is regulated as a hazardous material. The objective of this study was to evaluate two bioremediation methods, namely, sorption and anoxic degradation for the removal of TNT from contaminated water in 7-day long batch experiment. TNT was co-metabolized with glucose under oxygen-limiting conditions using a mixed inoculum culture from a wastewater treatment plant, enriched with glucose and TNT. By the third day of the experiment most of TNT was adsorbed onto the pine bark and 96-98% of TNT was degraded. The results also indicated that the concentration of glucose is an important factor for the effective degradation of TNT, which is consistent with earlier research; the content of 0.15% w/v resulted in a more rapid TNT removal in comparison with 0.50% w/v. Two metabolites; 2-amino-4,6-dinitrotoluene (2-ADNT) and 4-amino-2,6-dinitrotoluene (4-ADNT) were detected. The para nitro group of TNT was preferentially reduced compared to the ortho nitro group. On the seventh day of incubation the concentration of 4-ADNT had decreased by 10% and 2-ADNT was no longer detectable. 

 • 131.
  Asmar, Nadin
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Kallestad, Tommy
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Big Five dimensionerna möter arbetstillfredsställelse2011Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har gett stöd för att personlighet påverkar arbetstillfredsställelse, och i denna studie undersöks om detta även gäller inom socialpsykiatrin i Eskilstuna. Syftet med studien var att undersöka samband och varians mellan olika personlighetsdimensioner och arbetstillfredsställelse. Big Five personlighetsdimensionerna mättes med Shafers personality scale och arbetstillfredsställelse med Minnesota Satisfaction Questionnaire, och dessa mätningar skedde genom en enkätundersökning. De 78 deltagarna i denna studie var personal inom socialpsykiatrin, varav 23 var män. Resultaten redovisades genom Pearsons korrelationer och en hierarkisk regressionsanalys som visade att det fanns samband mellan vissa av Big Five dimensionerna och arbetstillfredsställelsefaktorerna. Detta stämmer även överens med tidigare forskning inom ämnet men däremot blev det inget signifikant resultat för hur stor del av variansen som berodde på personlighetsdimensionerna. Denna studie bidrar med att undersöka hur personligheten hos en outforskad yrkesgrupp är relaterat till hur de trivs på sitt arbete.

 • 132.
  Asp, Ida
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Dansen: En fenomenologisk studie av dansen som känsla, kropssdisciplin, konst samt dess rum2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dansen har funnits som en del i våra liv väldigt länge och den finns som ett inslag i högtider och firande, den syns på TV och på scener. Trots att dansen är så närvarande i mångas liv har det gjorts lite forskning på området. Denna uppsats syfte var att beskriva grundläggande essenser i det som vi kallar för dans. Med en fenomenologisk metod som tog hänsyn till den sociala basen för dansen analyserade jag semistrukturerade intervjuer gjorda med fem dansare om deras upplevelse av dans och deras förhållande till den. Resultatet visade på både en upplevelse upprymdhet under dansen, en känsla av flöde och en kick. Det fanns även en essens av kroppsdisciplinering där kroppen utsattes för smärta och skador som ett resultat av träningen. Detta upplevdes som nödvändigt för att skapa ett konstnärligt uttryck. Rummen är de arenor där dansken sker och hade också inverkan på upplevelsen av dansen. Konsten genomsyrade det dansarna gjorde och det var det rena uttrycket man strävade efter och på grund av den som de uthärdade smärtan. Resultaten diskuteras sedan i förhållande till den teoretiska ramen presenterad av Crossley (2001) som behandlar dualismen mellan medvetande och kropp och den förkroppsligade aktören samt begrepp som fält och habitus.

 • 133.
  Asplund, Linda
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Föräldraskap, kön och manlighet i relation till politiskt ledarskap.: En diskursanalys av svensk tidningsmedias presentation av Gustav Fridolin och Birgitta Ohlsson.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studeras konstruktionen av bilden som ges i svensk tidningsmedias presentation av två svenska politiker vad gäller föräldraskap, kön och manlighet i relation till det politiska ledarskapet. För att genomföra studien bygger uppsatsen på teorier och tidigare forskning inom CSM- kritiska studier på män, inklusive teorier från svenska forskare såsom Klinth och Klinth & Johansson inom forskning om föräldraförsäkringen och män. I tidigare forskning har det konstaterats att politiken bygger på en manlig norm, men att föräldraskapet bygger på en kvinnlig norm, därav är det av intresse att se hur den manliga normen förändras eller samverkar med föräldraskapet i relation till politiskt ledarskap. Analysen genomfördes därför genom att studera presentationen av Gustav Fridolin och Birgitta Ohlsson, två rikskända politiker som båda blivit föräldrar inom en ganska nära tid.

  I uppsatsens analys visas att det finns delade meningar i uppfattningen om hur föräldraskapet ska moderniseras eller frigöras från traditionella sociala mönster i studien om Gustav Fridolin och Birgitta Ohlsson i relation till föräldraskapet, samt att det förekommer två tydliga diskurser i ämnesområdet.

 • 134.
  Asplund, Sandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Andersson, Anna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Livet som missbrukare- före detta missbrukande kvinnor berättar.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att ta reda på före detta missbrukande kvinnors livssituation under missbrukets period. Detta är en kvalitativ undersökning som har utförts genom intervjuer med före detta missbrukande kvinnor. I intervjuerna använde vi oss av en frågemall som bland annat berörde ekonomi, våld, relationer och sexuellt utnyttjande. Genom vår ansats i Grundad teori kom vi fram till olika teman att inrikta oss på; våld, sexuellt utnyttjande, barn, dolt/ öppet missbruk och identitetsbild. Vidare i undersökningsprocessen kom vi fram till vår kärnkategori som blev utsatthet. Resultatet visade att kvinnorna upplevde sin livssituation under missbruket som högst problematisk och svår. Där utsattheten genomsyrade fler delar av kvinnornas liv. Materialet som framkommit kopplades till olika teorier inom sociologi; genus, genusordningen, könsroller och avvikande beteende. Genus och avvikande beteende är huvudteorierna.

 • 135.
  Assaad, Codine
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Mauricci, Ulrika
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Två kulturer under ett tak: Franchising - IKEA, en fallstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens titel: Två kulturer under ett tak. Franchising – IKEA, en fallstudie

  Kurs: EFO018, Kandidatuppsats i ekonomistyrning, 15 hp

  Författare:  Codine Assaad och Ulrika Mauricci

  Handledare: Björn Johansson

  Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka hur de kulturella skillnaderna påverkar styrningen av ett svenskt franchiseföretag etablerat i Saudiarabien. Detta då Saudiarabien är ett land grundat på religionen.

  Metod: De metoder författarna använde sig av var studier av litteratur, artiklar och internet samt personliga intervjuer med varuhuschefer på IKEA. Även sonen till ägaren av franchisekonceptet i Saudiarabien närvarade vid en av intervjuerna.

  Modeller: De modeller författarna använder för sin analys är Gert Hofstede - kulturella dimensioner och Robert Simons – Levers of Control.

  Slutsats: De slutsatser författarna kommit fram till är att de kulturella skillnaderna påverkar styrningen till följd av religionen, men så länge IKEA är generösa med att göra undantag möter franchisetagarna inga problem med att anpassa konceptet.

   

   

   

   

 • 136.
  Assavapisitkul, Voravej
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Bukkavesa, Sataporn
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Imitation as Organization’s Strategy2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Program: MIMA student – International business and Entrepreneurship

  Course name: Master Thesis (EFO705)Title: Imitation as Organization’s StrategyAuthors: Voravej AssavapisitkulSataporn Bukkavesa

  Supervisor: Sven-Åke NyströmProblem: Does imitation really benefit organization?

  Purpose: The authors are writing this topic because the authors feel that this topic is not widely been investigated, moreover, it is a very interesting topic for the authors. According to the course literatures that the authors have read, the authors perceived that most of them focused on innovation and seems like they ignored or mentioned little on the topic of imitation and how can imitation benefits organization. Therefore, the authors are personally interested in the topic. The authors hope that the readers would gain more knowledge on the topic and would be able to apply with their business or study.

  Method: Interpretivist; Documentary; Interview

  Summary: In this Master Thesis, the authors have discussed several dimensions of imitation with examples. First, the authors discussed about imitation during the early stage of industrialization with the examples in Korea. This topic discussed of the opportunity provided through imitation process for the new firms to be able to catch up and compete with experienced firms. The next topic is on unique capability. Firms can apply imitation as their own capability that can prevent others’ imitation, moreover, they can become successful in the new market. Then the authors found that there are ways to imitate other firms’ knowledge legally in the form of strategic alliances. In the topic of creation of strategic alliances, the authors suggested four patterns of engagement that firms can select according to their objectives. Under the topic of firms experience, there are some empirical data supported that the degree of imitation has negative relationship with firms’ experience curve. Moreover, the authors discussed about the how competitors’ actions affect the firms to select different strategy of organization management in the topic of the choice of alliances and mergers and acquisitions by competitor’s move. Then the authors discussed about how successful were the imitations by reverse-engineering implemented by Korea’s electronics industry. Furthermore, the authors also provide examples of imitations in other industries. The next topic is limitation and prevention on imitation. Then the authors provided the reasons why do firms imitate. Moreover, the authors discussed about the factors that affect the speed of imitation process and show how the speed of imitation related to benefits and losses of the firms. Next, the authors suggested some successful strategies for product imitation. Then the authors discussed about the drawbacks of imitation with some examples. Finally, the authors provided the results and analysis of the interviews as primary data collection to show the success of firms that implemented imitations, people’s attitudes toward imitation, and the degree that originality and product origin can limit imitation.

 • 137.
  ASSIAMAH, ALBERT KOFI
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  THE IMPACT OF STRATEGIC PURCHASING ON AN ORGANIZATION'S PROFITABILITY: A case study of Ghana Telecom Company2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Course:        Bachelor Thesis in Business Administration, 15 ECTS

   

  Topic:          The Impact of Strategic Purchasing on an Organization’s Profitability

                       A Case Study of Ghana Telecom Company        

                                           

   

  Supervisor:     Mats Viimne

  Background:  The purchasing function contributes directly to the operating results and

                         profitability of an organization. It has been argued out that, the fact that

                         purchasing is responsible for spending more than 60 percent of an organization’s    

                         sales dollars highlights the profit-enhancing potentials of the purchasing on an

                         organization.

   

                                   

  Problem:       How can strategic purchasing affect the profitability of an organization?

   

  Purpose:       The purpose of this research is to describe how strategic purchasing impact on

                        the profitability of Ghana Telecom Company.    

   

  Method:      The author collected both primary and secondary data in order to fulfill the  

                      purpose of the paper; the primary data was gathered directly from relevant sources

                      in Ghana Telecom Company, through telephone and email interviews. The

                      secondary data was obtained from indirect sources, such as textbooks, articles, and

                      websites. The method used can be described as a qualitative.

   

  Conclusion: An organization’s purchasing strategy is becoming recognized as a strategic weapon

                      equal in importance to its marketing, conversion and finance strategies as pointed

                       out by Dobler et al. Ghana Telecom Company’s strategic approach to buying include

                      multiple sourcing, short-term contracting and competitive bidding as a measure

                      towards increasing its profitability by being able to source at the lowest cost, and

                      having other sourcing alternatives, which leads to cost reduction.

 • 138.
  Assiamah, Albert Kofi
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Allotey, Daniel
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hanson, Prince Kofi
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  MATERIALS MANAGEMENT AND ITS EFFECTS ON COST OF SUPPLIES: MATERIALS MANAGEMENT2008Student thesis
  Abstract [en]

  Date: 2008-06-05

  Course: Master Thesis in Business Administration, 15 ECTS credits. EF0704

  Authors: Albert Kofi Assiamah Daniel Allotey Prince Kofi Hanson

  Supervisor: Sigvard Herber

  Title: Materials Management and its Effect on Cost of Supplies

  Background: In most organizations within the country (Ghana), materials management has

  been relegated to the background without any proper control. This means

  that companies are investing heavily in materials than is necessary.

  Problem: How can materials management minimize the cost of supplies in

  Cocoa Processing Company of Ghana?

  Purpose: The aim of this research is to illustrate how the application of

  materials management concept can minimize the cost of supplies in Cocoa

  Processing Company of Ghana.

  Methods: With regards to primary data, interviews (face-to-face, telephone) and questionnaire

  were used. Secondary data has been sourced through literature from the university

  library and internet sources, qualitative design method was chosen over others

  because of the nature of the research work.

  Conclusion: Financially, materials (inventories) are very important to manufacturing companies and on the balance sheet they usually represent from twenty to sixty percent of total

  assets. Therefore, if the application of the concept of materials management is accepted with well qualified personnel, it could lead to the minimization of cost. The function of a materials manager is to promote coordination and integration within the supply chain and the major benefits are assumed to be; reduction in interdepartmental conflicts, reduction of inventory levels, increased knowledge of total corporate operations and reduction of materials handling costs among others.

 • 139.
  Assmund, Therese
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Andersson, Catrin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Inre motivation hos arbetssökande: - betydelsen av psykologiskt kapital, inskrivningstid och jobbcoach2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att arbetssökandes motivation till att söka arbete påverkar deras hälsa och sociala liv. Tre motivationsteorier som utvecklats inom området och som ligger till grund i studien är

  Förväntning- och värdeteorin, Målsättningsteorin och Självbestämmandeteorin. Syftet med studien var att undersöka hur positivt psykologiskt kapital, inskrivningstid på arbetsförmedling samt tillgång till jobbcoach eller inte inverkar på arbetssökandes inre motivation. En enkätstudie genomfördes där 154 arbetssökande, 83 män och 70 kvinnor deltog. De fick ta ställning till 50 påståenden gällande tron på den egna förmågan, hopp, hantering av motgång och inre motivation. Resultatet visade att den främsta variabeln som förklarar inre motivation hos arbetssökande är hopp, som innebär hopp om framtiden. Det visade sig att tiden som individen är arbetssökande och tillgång till jobbcoach, inte hade någon betydelse för inre motivationen. Slutsatsen är att trots att det råder lågkonjunktur så finns hopp om framtiden.

  Key words:

  length of unemployment, hope, intrinsic motivation

 • 140.
  Asztalos Morell, Ildiko
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Bock, Bettina
  Dynamics of change and reconstitution in hegemonic and rural gender regimes2008In: Gender Regimes, Citizen participation and Rural restructuring, Amsterdam: Elsevier , 2008, p. 347-378Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 141.
  Asztalos Morell, Ildiko
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology. Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Bock, BettinaUniversity of Wageningen.
  Gender regimes, citizen participation and rural restructuring2008Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This book aims to unravel how rural gender regimes are constituted, enforced, made sense of and resisted, and ho struggles of resistance lead to empowerment and change in various countries in the four corners of Europe as well s Australia and India. The book focuses on the intricate relationship between laws and institutions and everyday life. It analyzes on the one hand how laws and institutions are constituted and on the other hand how gender regimes are built at the local rural level, sometimes in compliance with these frames and sometimes contesting them, The articles, in diverse ways, give voice both to women’s struggles for recognition and men’s voices in gendered rural societies. Through applying the concept of the welfare state and gender regimes within rural research, this book contributes to the further development of a comparative theoretical framework for rural gender studies. The importance of integrating rural gender studies into both the mainstreams of rural and feminist research has been emphasized in previous research, as has that of developing comparative analytical frameworks. The conceptual framework adopted in this volume wets out to meet this challenge by approaching rural gender relations and the meeting point of two core research areas: gender regimes and rural transformative processes. Research into gender regimes offers a promising analytical framework for comparing gender relations in diverse rural settings. At the same time, by addressing rural concerns deriving from the specificity of rural transition processes and gender regimes, the approach also contributes to an elucidation of the complexity of citizenship.

 • 142.
  Asztalos Morell, Ildiko
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Bock, Bettina
  University of Wageningen, Holland.
  Rural gender regimes: The development of rural gender research and design of a comparative approach2008In: Gender Regimes, Citizen participation and Rural restructuring, Amsterdam: Elsevier , 2008, p. 3-32Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 143.
  Asztalos Morell, Ildikó
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Carework in Hungarian entrepreneurial families during the post-socialist transition2008In: Rural development studies (detta är en bokserie), Vol. 13, p. 57-82Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  During the post-socialist transition the state socialist welfare institutions (Asztalos Morell, 1999) came under serious challenges. These were related to monetary pressures from international banking institutions (World Bank) and led to serious cutbacks in 1995 affecting even such key social citizenship rights as the three year paid childcare allowance introduced in 1967. The allowance was rooted in the Hungarian welfare regime system, which built on a compromise between state policies for women’s emancipation assuming an excessive state responsibility for reproduction (economic and institutional) and patriarchy, i.e. men’s freedom from performing key reproductive duties. This compromise led, beside others, to women’s increased economic role in the families and the stabilisation of the dual earner family model. Capitalist transition transformed not only the production base of the country but even the conditions for state policies. While both traditionalist, Christian as well as liberal political ideologies gained foothold in post-socialist Hungary, neither of these proved to be strong enough to deconstruct the key elements of the above compromise. Meanwhile, the fundamental transitions in the economy destabilised established patterns of wage earning. This however contributed to a continued importance of women’s income earner capacity and so the maintenance of the dual earner model. The paper is to investigate in the case of rural Hungarian entrepreneur families, which reproductive strategies evolved in the process of launching family enterprises. These families, typically in their reproductive life cycle (raising small and school children), face the demands for extensive capital accumulation, which is the precondition for the survival of the enterprise under the pressures from a globalised economic market. This demand strengthens the necessity for economic collaboration between family members and puts demands on women’s economic contribution. The paper analyses, on the basis of 30 interviews, the reproductive strategies of three types of family farms: farms with only self employed members who have only agricultural activities, those who have also none-agricultural activities and farm families with one wage earner. The paper analyses the way families combine the institutions of prevailing redistributive (state welfare) frameworks, family, reciprocal and market alternatives in their daily reproductive strategies and the ways these strategies follow a gendered pattern.

 • 144.
  Augustsson, Josephine
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Interaktionssamhället nu och då: En kvalitativ studie med utgångspunkt i mobiltelefonianvändning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det traditionella samhället där man umgicks med sina vänner genom att ha stämt träff när man stötte på varandra, och planerade nästa tillställning vid hemfärden från den förra, var interaktionsmedier, kommunikationsteknik och multimedier etc inte några introducerade begrepp i samhället. Man befann sig i sin vardag och färdades i egen hög person om man skulle någonstans. I det moderna samhället och i och med mobiltelefonens existens, har samhället förändrats och det är numera inte någon självklarhet att man behöver färdas till andra sidan jordklotet för att få kontakt med någon som befinner sig där. Genom mobiltelefonens olika tjänster har man idag möjlighet att befinna sig samtidigt på flera olika platser i samhället, om inte kroppsligen så visuellt. Interaktionssamhället nu och då: En kvalitativ studie med utgångspunkt i mobiltelefonianvändning, har framställts utifrån det faktum att det existerar stora skillnader i interaktionsmönster i jämförelse mellan det traditionella samhället då mobiltelefoner inte existerade och det moderna samhället där mobiltelefonianvändning utgör det största mediet för interaktion. Syftet med studien är att reda ut och att påvisa dessa skillnader. Jag har kommit fram till att det existerar skillnader i interaktionsmönster samt att dessa skillnader skiljer sig mellan intervjupersonerna både ur ett köns- och generationsperspektiv. Man tycker olika om mobiltelefonianvändning och alla människor använder sig inte av mobiltelefoner på samma sätt, därmed växte fyra olika teman fram i den här studien: Närkontakt, begränsning av utrymme för svar, beroende och den opersonliga aspekten. Dessa teman presenteras och beskrivs i studiens resultatdel för att sedan utvecklas och analyseras längre fram i studien.

 • 145.
  Aulenius, Elisabet
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Fördjupad miljöriskbedömning av förorenade markekologiska system.: Integrering av kemisk, toxikologisk och ekologisk information.2010Student paper other, 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The research project Liberation, supported by the European Commission under the Environment and Sustainable Development Programme (Fifth RTD Framework Programme) aimed at developing a decision support system for ecological risk assessment of contaminated sites has proposed a tiered system including the triad method. This method integrates contaminant chemistry and bioavailability analyses with observed ecotoxicological effects in soil and groundwater.

   

  In this study the triad method was used to perform a risk characterization of a former surface treatment and metal industry, now used for the student union buildings of the Mälardalen University in Eskilstuna, Sweden. On the site, high concentrations of copper, zinc and nickel have been detected in the soil in a preliminary investigation of contaminant levels with XRF. For performing the risk assessment of the site according to the triad method, contaminant bioavailability, soil metal concentrations and soil toxicity were determined and an ecological assessment was carried out on four selected soil samples (one reference soil and three samples with low (B), medium (C) and high (D) contaminant levels). Contaminant bioavailability was measured through leaching (ISO TC 190/S7) and biouptake tests (DGT). Metal concentrations in soil samples (acid digestion) and soil leachates were determined by ICP-MS. Ecotoxicity of the soil samples was measured in luminescent bacterial assays, whole soil direct-contact tests with a meiobenthic ostracod and growth inhibition tests using radish and white clover seeds. The assessment of the ecological status of the soil samples was performed by determination of microorganism C-mineralization, nitrification rates and a nematode inventory.

   

  The integrated results, according to the triad method showed an environmental risk for all soil samples; B = 0.79, C = 0.62, D = 0.90 with deviation B = 0.31, C = 0.68, D = 0.18. The high deviation of the soil samples B and C indicate an uncertainty in the assessment. For firm conclusions concerning if a remediation is necessary, more analysis should be performed. Soil sample D showed that the environmental risk is a direct result of the pollution degree. A clean-up is motivated at this point.

  The methodology described in this report is considered a possible starting point for carrying out improved environmental risk assessments. This is the aim of achieving sustainable remediation that is more favorable from an environmental and socio-economic perspective.

   

 • 146.
  Aurora Pirraku Eriksson, Aurora
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology. Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Jakob Eriksson, Jakob
  Mälardalen University, Department of Computer Science and Engineering. Mälardalen University, Department of Social Sciences. Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  GOD TOLKSED - om professionsidentitet och ledarskap i ett ensamt yrke2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
 • 147.
  Avelin, Anders
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Jansson, J.
  Dahlquist, Erik
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Use of mathematical models and simulators for on-line applications in pulp and paper industry2006Conference paper (Refereed)
 • 148.
  Avelin, Anders
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Widarsson, Björn
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Dahlquist, Erik
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Lilja, Reijo
  VTT, Espoo, Finland.
  Time based data reconciliation and decision support for a CFB boiler2009In: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 2009 / [ed] Yrjö Majanne, Tampere: Tampere University Press , 2009, p. 338-343Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper covers a method for operator decision support, where physical simulation models are used to connect different physical variables to each other. By comparing energy and material balances for a larger process area inconsistencies in single process parts and sensor measurements can be detected, by following the development between single measurements and values predicted from the simulations. This information then can be used as input to e.g. a BN, Bayesian Network, for decision support. The application has been for a CFB boiler at Mälarenergi AB. The simulators have been made in Modelica respectively a more advanced model in APROS.

 • 149.
  Awan, Usama
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Aamer Raza, Muhammad
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
   “What are the main factors that influence consumers in their choice of green energy company over the conventional energy”?: The role of green marketing in development of consumer behavior towards green energy”2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose:

  The purpose of this thesis is to study the factors affecting consumers while taking decision towards electricity providing company.

  Theoretical Frame work

  This academic work starts by presenting the background information of energy market, and then presents concept of green marketing, social responsibility, green energy, and consumer behavior in literature review. In conceptual frame work authors adopt consumer decision model, and strategic model which will answer research question and strategic question respectively..

  Methodology /Research Limitations

  Primary data collected through questionnaire. Quantitative method will be used for analysis of the data. Sample size is limited and research findings are presented in the papers. This study examines few factors influence on consumer in decision making, further researcher needed to study and examine the consumer behavior including more factors.

  Findings/ Analysis/Recommendation

  Lower Price, Quality of Service and, Green Marketing efforts influence and develop the consumer behavior towards choosing the green energy. Survey result shows that consumers are willing to pay more for sustainability of environment, but they perceive that the price of green energy is high as compared to the conventional energy. For developing awareness in consumers mind companies should use advertisement and positioned themselves as a socially responsible.

  Key word: Green Energy, Green Marketing, Green. Consumer Behavior, Consumer Decision. Social Responsibility

  Paper Types:   Master These Academic work

 • 150.
  Axelsson, Christer
  Mälardalen University, Department of Public Technology. Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  HACCP-Implementering och tillsyn2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  The food-safety legislation in Sweden were changed and updated in 1996, much because of demands from the European Union for a common legislation regarding the food-safety issues in the EU. This report discusses how the Swedish authorities are dealing with the new legislation in Sweden. Further on the report presents how the food safety officers in the municipalities in Sweden are implementing this new legislation in their daily work, especially the requirements regarding the HACCP, Hazard Analysis Control and Checkpoints. The report shows that the implementation is quite slow and that many foodsafety-officers don’t implement the legislation in the same way all over the country. In some parts of Sweden the officers demands a complete Hazard-analysisplan with Critical checkpoints while in other parts of Sweden the are not the same demands. The reason to why this is possible may be the educational differences between the food safety officers in Sweden. In some municipalities the officers are well educated about the new legislation including HACCP while other municipalities don’t afford or take the time to educate their officers. The report also shows that the knowledge of the new legislation is poor among the people who work in the food-section.

   

1234567 101 - 150 of 2336
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf