mdh.sePublications
Change search
Refine search result
123456 101 - 150 of 281
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, Sweden.
  Utsatta barns perspektiv på delaktighet i familjerättsprocesser: Paper presenterat vid FORSA Symposium, Norrköping 30-31 mars 20112011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur ser utsatta barn på barns delaktighet? Vad tycker och tänker de om sin egen situation och om delaktighet för barn generellt? Presentationen bygger på intervjuer med 17 barn, 8-17 år, som upplevt pappas våld mot mamma och gått igenom en familjerättslig utredning. I fokus står frågan om vilka dimensioner av delaktighet barninformanterna fokuserar: att barn får information, att barn konsulteras, att barn får varamed och fatta beslut respektive att det finns utrymme för barns eget initiativtagande. Vidare undersöks i vilken grad barnens åsikter om delaktighet är färgade av ett omsorgsperspektiv på barn, som fokuserar barns beroende och utsatthet, och i vilken grad barnens åsikter är färgade av ett delaktighetsperspektiv där barns aktörskap och rätt till inflytande är centralt. Resultatet pekar på att rättenatt få vara med och bestämma kan vara viktigare för utsatta barn än barn i allmänhet.

 • 102.
  Eriksson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Våld, familjerätt och barns utsatthet i förskola och skola2014In: Barnrätt: En antologi / [ed] Ann-Christin Cederborg och Wiweka Warnling-Nerep, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2014, 1, p. 157-174Chapter in book (Other academic)
 • 103.
  Eriksson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Våld i ungas parrelationer2016In: Ungdomar, sexualitet och relationer / [ed] Elisabet Häggström-Nordin, Chris Magnussson, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2, p. 159-172Chapter in book (Other academic)
 • 104.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Berg, Lena
  Wallqvist, Annette
  Våldsförebyggande arbete med män: En kunskapsöversikt2011 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 105.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bruno, Linnéa
  Uppsala universitet, Sweden.
  Näsman, Elisabet
  Uppsala universitet, Sweden.
  Domestic violence, family law and school: Children's right to participation, protection, and provision2013 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Domestic Violence, Family Law and School discusses the ways in which family law disputes in cases of domestic violence can impact on children's lives at pre-school and school. In drawing on new research, the book establishes a new framework for understanding how welfare systems tackle domestic violence.

 • 106.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Bruno, Linnéa
  Uppsala universitet, Sweden.
  Näsman, Elisabet
  Uppsala universitet, Sweden.
  Förskolan och skolan som arena2015In: Barns röster om våld: Att lyssna, tolka och förstå / [ed] Maria Eriksson, Åsa Källström Cater, Elisabet Näsman, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, 2, p. 163-178Chapter in book (Other academic)
 • 107.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Dahlkild-Öhman, Gunilla
  Uppsala universitet.
  Risk och riskbedömningar i familjerättstvister2015In: Barns röster om våld: Att lyssna, tolka och förstå / [ed] Maria Eriksson, Åsa Källström Cater, Elisabet Näsman, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, 2, p. 125-144Chapter in book (Other academic)
 • 108.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Gottzén, Lucas
  Stockholms universitet, Sweden.
  Andersson Bruck, Kjerstin
  Örebro universitet, Sweden.
  Franzén, Anna
  Stockholms universitet, Sweden.
  Lindberg, Daniel
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Utvärdering av Mentorer i våldsprevention: Slutrapport2018Report (Other academic)
 • 109.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Klingstedt, Marie-Louise
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Järva ungdomsmottagnings NOOR-grupper: En pilotstudie av en gruppverksamhet för unga kvinnor som utsatts för våldtäkt2016Report (Other academic)
 • 110.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Källsatröm Cater, ÅsaÖrebro universitet, Sweden.Näsman, ElisabetUppsala universitet, Sweden.
  Barns röster om våld: Att lyssna, tolka och förstå2015Collection (editor) (Other academic)
 • 111.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Näsman, Elisabet
  Uppsala universitet, Sweden.
  Vad barn säger om möten med professionella2015In: Barns röster om våld: Att lyssna, tolka och förstå / [ed] Maria Eriksson, Åsa Källström Cater, Elisabet Näsman, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, 2, p. 59-74Chapter in book (Other academic)
 • 112.
  ERIKSSON, MARIA
  et al.
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  PRINGLE, KEITH
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Children’s perspectives informing professional welfare practice: a comparative view2010In: Critical Practice with Children and Young People / [ed] Martin Robb & Rachel Thomson, Bristol: Policy Press , 2010, 1, p. 59-71Chapter in book (Other academic)
 • 113.
  Erlandsson, Sara
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Gustafsson, Mikael
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  ArbetsDax - rehabilitering av psykiskt funktionshindrade: Utvärdering av en verksamhet i samverkan mellan landstinget, kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är resultatet av en kvalitativ utvärdering av en verksamhet för rehabilitering av psykiskt funktionshindrade bosatta i Eskilstuna kommun, kallat ArbetsDax. Verksamheten bedrivs i samverkan av Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utvärderingen beställdes av samverkansparterna under sommaren 2003 i syfte att bidra till underlag inför beslut om ArbetsDax fortsatta verksamhet. Bakgrunden till ArbetsDax är en sammanslagning av två verksamheter kallade Projekt ArbetsRo och Team ArbetsSam. Emedan Projekt ArbetsRo riktade sig till personer som behövde anpassad sysselsättning tillhandahöll Team ArbetsSam möjligheter till arbetsträning med högre krav på rehabilitering. Projekten sammanfördes till en verksamhet i ArbetsDax form år 1999. Driftsansvarig för verksamheten är Eskilstuna kommun och organisatoriskt utgör det en del av Vuxenförvaltningens socialpsykiatri. ArbetsDax syftar till att erbjuda personer med olika grad av psykiska funktionshinder en högre livskvalitet, restaurering av självkänslan, meningsfull sysselsättning, samt att förbereda för återgång till arbete eller fortsatt arbetsrehabilitering. Syftet med utvärderingen är att identifiera förhållanden i ArbetsDax verksamhet som försvårar eller underlättar möjligheter till en lyckad rehabiliteringsprocess för deltagare i verksamheten. Studien har genomförts i fyra etapper. I den första etappen behandlades deltagarperspektivet genom intervjuer med 8 tidigare deltagare i verksamheten. I den andra etappen belystes samordnarnas arbetsmetoder genom observationer av 6 möten mellan samordnare och deltagare. I studiens tredje etapp fick samordnarna ge sin syn på verksamheten genom intervjuer med 4 av dem. Den fjärde och avslutande etappen bestod i intervjuer med styrgruppen för att representanter för de samverkande huvudmännen skulle få ge sin bild av verksamheten. Utifrån studiens resultat menar utvärderarna att det samtalsstöd deltagarna får från samordnarna påverkar rehabiliteringsprocessen på ett positivt sätt. Samordnarna tycks ha en välutvecklad samtalsmetodik som motiverar och stärker deltagarna. Samordnarna står även för kontinuitet och trygghet i rehabiliteringsprocessen, vilket utvärderarna menar är en viktig faktor för en lyckad rehabilitering. Arbetsmetoden är dock inte alltid medveten och systematisk varför den kan behöva tydliggöras för att möjliggöra en vidareutveckling.

 • 114.
  Falck, Chatarina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Delaktighetens dilemma: Hur delaktiga är barn med funktionsnedsättningar i leken i den reguljära förskolan?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger inom förskolan uppfattar barn med funktionsnedsättningars delaktighet i leken/samspelet med andra barn samt hur de arbetar för att öka denna delaktighet. Detta arbete har inriktat sig på en kvalitativ metod där intervjuer med fem pedagoger har använts för datainsamling. Enligt resultatet från intervjuerna upplevde några pedagoger ett dilemma kring sitt ansvar för hela gruppen och att det tar mycket tid att gå på möten med olika team som arbetar omkring barnet/barnen med behov av stöd. De pedagoger som var resurspersoner för barnen upplevde att det ligger mycket ansvar på dem om barnet ska få vara med på olika planerade aktiviteter. Alla pedagoger såg på delaktigheten som en central och otroligt viktig del men även att det många gånger kan vara svårt att verkligen få delaktigheten att fungera. Just att få barnen delaktiga i den fria leken kände många av pedagogerna var en stor utmaning men något de verkligen arbetade med och som de ville uppnå.

 • 115.
  Feili, Donia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Keise Ismail, Leila
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Socialtjänstens och kvinnojourens arbete med våldsutsatta kvinnor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kampen om kvinnofrihet har pågått sedan 1800 talets mitt, trots det kan vi idag se tydlig statistik på att våld i nära relationer fortfarande är ett aktuellt samhällsproblem. Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka stöd- och hjälpinsatser som socialtjänsten och kvinnojouren erbjuder våldsutsatta kvinnor. Vidare undersöks vilka hinder respektive möjligheter verksamheterna kan stöta på i mötet med den våldsutsatta kvinnan. En kvalitativ datainsamlingsmetod har använts i studien som bygger på en semistrukturerad forskningsintervju. I studien deltog totalt 6 representanter från båda verksamheterna. De teoretiska utgångspunkterna i studien är följande; empowerment, normaliseringsprocessen, maktlöshetsteorin och samverkan, dessa teorier har använts för att analysera den insamlade empirin. Några av de centrala slutsatser som har framkommit i studien är vikten av bemötande, att aldrig ifrågasätta kvinnan och att representanterna i båda verksamheterna är fördomsfria i mötet med kvinnan. Vidare framkom det att bearbetningsfasen är viktig för den våldsutsatta kvinnan och att verksamheterna behöver arbeta med kommunikationen för en bättre samverkan. Hinder och möjligheter är något centralt i arbetet med våldsutsatta kvinnor, men de hinder och möjligheter som uppkommer är individuella beroende på kvinnans situation.

 • 116.
  Ferm, Anita
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Josefsson, Sanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Avhopp inom 12-stgsbehandling: En studie om vilka faktorer som finns till klienters avhopp inom 12-stegsbehandling och eventuella skillnader mellan könen.2011Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 117.
  Forsman, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nyberg, Emelie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Vi är inte sjuka utan vi är liksom en i mängden": En intervjustudie om hbtq-personers upplevelse av bemötande i vardagslivet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aim to contribute an understanding and increased knowledge for how lgbtq-people experience the response in their everyday life. Areas studied was work, family and friends. To answer the purpose of the following study questions were formulated: what response do the lgbtq-people experience after they decided to reveal their sexual orientation or gender identity at work, what response do the lgbtq-people experience after they decided to reveal their sexual orientation or gender identity for their family and what response do the lgbtq- people experience after they decided to reveal their sexual orientation or gender identity for their friends. The selection consists of five people in the age of 22 to 46, residents in central Sweden. The study were conducted by semi-structured interviews during 2017.

  The results showed that the respondents had experienced a good response in everyday life. Positive response was something the majority got from both their family and friends. At work the majority had experienced acceptance, the support was there if they needed it. If they experienced negative response at work, it was in man dominated professions. In those cases where they have experienced negative response from their family, some of the family members had insisted that they are just going through a phase. 

 • 118.
  Fridström, Camilla
  et al.
  Örebro universitet.
  Aytar, Osman
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  På väg in i det svenska samhället: Utvärdering av Solitario – dagverksamhet för ensamkommande barn. Del 2 Processutvärdering2011Report (Other academic)
 • 119.
  Fäldt, Johannes
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Örebro universitet.
  Male Social workers implicit gender stereotypes of male and female clients in ‘non-traditional’ problem situationsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 120.
  Fäldt, Johannes
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Kullberg, Christian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Genusskapande processer i det sociala arbetets praktik2012In: Genus i socialt arbete, Malmö: Liber, 2012, 1Chapter in book (Other academic)
 • 121.
  Fäldt, Johannes
  et al.
  Örebro universitet.
  Kullberg, Christian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Implications of male and female same-gender dyads2012In: Journal of social service research, ISSN 0148-8376, E-ISSN 1540-7314, Vol. 38, no 5, p. 712-726Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A sample of 222 Swedish social services officers were surveyed in regard to their opinions on a fictitious case addressing the needs of a same-gender client. The 49-question survey was statistically analyzed through a comparison of female and male same-gender dyads. The findings suggest that gender is an important factor in assessment, and this seems to be influenced by the gender of the client, the gender of the assessor, and how the problem area or situation of the client is "gendered." Also, same-gender dyads tend to strengthen stereotypical expectations of men and women as clients and influence what forms of assistance are offered to the client. The male same-gender dyad tends to reduce the likelihood of assistance being offered, while the female same-gender dyad increased it. These results suggest that assessments are based upon stereotypical beliefs about men and women rather than being focused directly on individual differences and needs. Further research is recommended that incorporates a number of more refined "gendered" problem areas and situations and how these assessments can affect social work practice. 

 • 122.
  Fäldt, Johannes
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Kullberg, Christian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Male social workers rationales in assessments of male and female clients – expressions of masculinities in ‘gender traditional’ and ‘non traditional’  topics2012Conference paper (Refereed)
 • 123.
  Fäldt, Johannes
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Kullberg, Christian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Male social workers talk about male and female clients – a comparison of implicit and explicit conceptions of gender2011Conference paper (Refereed)
 • 124. Fäldt, Johannes
  et al.
  Storbjörk, Jessica
  Palm, Jessica
  Oscarsson, Lars
  Stenius, Kerstin
  Vårdkedjeprojektet: Tre utvärderingsperspektiv2007Report (Other academic)
 • 125.
  Gerdtmark, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Arbetsklimat, konflikter och konflikthantering på arbetsplatser inom Social omsorg.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

   

  Syftet med studien var att belysa medarbetares upplevelse av konflikter på arbetsplatsen inom äldreomsorgen, samt hur dessa hanteras. Undersökningen genomfördes med kvalitativa metoder, i form av halvstrukturerade intervjuer i grupp och individuellt. Sju respondenter som arbetar eller har arbetat inom äldreomsorgen deltog i undersökningen.

  Resultatet visade att det inte förekom några större konflikter på de undersökta arbetsplatserna. Resultatet gav ändå en bra bild av vad medarbetarna gör för att upprätthålla ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen, vilka faktorer som kan vara bidragande till att konflikter uppstår samt hur de hanterar uppkomna konflikter. Den slutsats jag kan dra utifrån resultatet är att det är viktigt med en bra sammanhållning i arbetsgruppen för att få en trivsam och konfliktfri arbetsplats. Konfliktförloppet underlättas av att man direkt när något uppstår pratar med varandra om problemet och utifrån det kommer fram till en lösning som är bra för alla parter, så att arbetsplatsen kan fungera väl även efter konflikten

   

   

  Nyckelord: Konflikt, konflikter på arbetsplatsen, konflikthantering, konfliktorsaker, arbetsklimat, förebyggande av konflikter

   

   

   

   

 • 126. Grände, Josefin
  et al.
  Lundberg, Lisa
  Stockholms universitet, Sweden.
  Eriksson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  I arbete med våldsutsatta kvinnor: En handbok för yrkesverksamma2014 (ed. 3)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 127.
  Gustafsson, Gunnel
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Aytar, Osman
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Primärvårdens förutsättningar och befolkningens behov i sju vårdverksamheter2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 2, p. 132-143Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Developing a program theory for a project and evaluate the project based on this program theory has both its merits and limitations. These merits and limitations in turn may be depend on the existing attitude towards a particular program theory. This study is about exploring how different phases and parts of the national learning project Care on equal terms (2011-2014) functioned in relation to the program theory developed in the beginning of the project. The result shows that the program theoretical perspective on the project contributed to a better structuring of the various forms of evaluation, given a broader understanding of the project's components and provided better opportunities to improve monitoring of the project by the research team in collaboration with the project management of the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) and the participating health care units.

 • 128.
  Gustafsson, Mikael
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  ArbetsDax - för psykiskt funktionshindrade: Talet om klienter, samordnare och samverkan i en verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter den rikspolitiska psykiatrireformen i mitten av 1990-talet uppstod runt om i Sverige rehabiliteringsverksamheter för psykiskt funktionshindrade människor. Att utveckla samverkan mellan olika myndigheter och andra organisationer kom då att anses som viktigt för att berörda personer inte skulle hamna "mellan stolarna". Inom Eskilstuna kommun uppstod bland annat en arbetslivsinriktad interorganisatorisk rehabiliteringsverksamhet kallad ArbetsDax, med professionella på operativ nivå som kallades samordnare.

  Syftet med framställningen har varit att utifrån olika materialtyper i sociologisk mening försöka bidra till begripliggörandet av verksamhetens diskursiva karaktär och samordnarens professionskaraktär. Det förstnämnda var intressant utifrån antagandet att den språkliga praktiken utgjorde något högst väsentligt inom verksamheten - särskilt med fokus på hur klienter, samordnare och samverkan framställdes. Det sistnämnda var intressant utifrån antagandet att ArbetsDax samordnare kunde bidra med något kvalitativt/kvantitativt annorlunda än professioner på de "rena" myndigheter, främst försäkringskassan och arbetsförmedlingen, som ArbetsDax samverkade med.

  Den diskursiva karaktären inom verksamheten framstod i analysen som ett komplext konsensusarbete. Klienten konstruerades som en kluven identitet som å ena sidan orienterade sig mot en individ med den enligt arbetslinjen "rätta" viljan, men å andra sidan också mot erkännandet av en begränsad förmåga bestående av psykiska funktionshinder. Samverkan framställdes i direktiv för och problematisering av verksamheten, vilket bland annat gjordes med hjälp av intertextuella legitimitetsreferenser och den centrala metaforen rehabiliteringskedjan. Stort fokus fanns på språkvärdsliga skillnader mellan organisationerna, samtidigt som det fanns en strävan att på mer eller mindre subtila vis mildra åtskillnaden. I analysen framstod ändå försäkringskassan som "blåslampa", arbetsförmedlingen som "bromskloss" och kommunen som "försvarare" av verksamheten.

  Samordnarens professionskaraktär analyserades genom jämförelser av vad som framkom i det empiriska materialet med två teorier: dels Roine Johanssons teori om strukturella dimensioner för gräsrotsbyråkrater inom "rena" myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen, och dels Mats Börjesson & Eva Palmblads teori om den nutida välfärdsarbetarens språkliga praktik. Analysen gav att samordnaren framställdes som en gräsrotsbyråkratisk profession med tämligen stort handlingsutrymme, men därutöver som en gränsöverskridande "hybridprofession" vars insats till stor del bestod i ett konsensusarbete i relation till klienter, samverkande organisationsrepresentanter, arbetsgivare hos vilka klienterna arbetstränade, samt i relation till betalningsmakten inom verksamheten.

  Avslutningsvis framkommer i uppsatsens senare del slutsatsen att ArbetsDax framstår som ett försök att utveckla välfärdsarbetets organisation i riktning bort från forna tiders omyndigförklarande socialpolitik. Med konsekvensen att en ny profession, samordnaren, uppstått.

 • 129.
  Gustafsson, Mikael
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade: Talet om klienter, samordnare och samverkan i en verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Efter den rikspolitiska psykiatrireformen i mitten av 1990-talet inrättades runt om i Sverige rehabiliteringsverksamheter för psykiskt funktionshindrade människor. Det ansågs då viktigt att utveckla samverkan mellan berörda myndigheter och andra organisationer för att de psykiskt funktionshindrade inte skulle hamna ”mellan stolarna”. I Eskilstuna inrättades en arbetslivsinriktad interorganisatorisk rehabiliteringsverksamhet kallad ArbetsDax, med en ny yrkesgrupp av professionella på operativ nivå som kallades samordnare.

  Syftet med rapporten är att utifrån olika empiriska material bidra till förståelsen av verksamhetens diskursiva karaktär, det vill säga språkbrukets betydelse inom verksamheten, och till förståelsen av samordnarens yrkesroll. Det förstnämnda är intressant utifrån antagandet att språkbruket har en central roll i verksamheten. Det sistnämnda är intressant utifrån antagandet att ArbetsDax samordnare kan bidra med något kvalitativt/kvantitativt annorlunda än yrkesgrupper på de rena myndigheter, främst försäkringskassan och arbetsförmedlingen, som ArbetsDax samverkar med.

  Verksamhetens diskursiva karaktär framstår i analysen av verksamhetsdokument, intervjuer och observationer som ett komplext konsensusarbete med särskilt fokus på klienter, samordnare och samverkan. Klienten framställs som en kluven identitet: å ena sidan som en aktiv individ med den ”rätta” viljan enligt arbetslinjen, å andra sidan som en passiviserad individ med en begränsad förmåga p.g.a. psykiska funktionshinder. Samordnaren framställs som en komplex och gränsöverskridande profession som ska utföra ett konsensusarbete med klienterna, exempelvis i form av ett motivationsarbete för att transformera betalningsmaktens tvång över klienten (i huvudsak från försäkringskassans sida) till klientens ”fria” vilja. Samordnaren har också att sträva efter konsensus i relation till andra myndigheters representanter och de arbetsgivare som klienterna ska arbetsträna hos. Samverkan framställs i form av direktiv för och problematiseringar av rehabiliteringsverksamheten. Detta sker bland annat med hjälp av intertextuella legitimitetsreferenser i policydokument för verksamheten, samt med hjälp av den centrala metaforen rehabiliteringskedjan som ordnar de samverkande myndigheterna i förhållande till klienternas ”rehabiliteringskarriär”. Stort fokus finns på språkliga skillnader mellan organisationerna, med strävan efter konsensus genom att på mer eller mindre subtila vis försöka mildra åtskillnaden. I analysen framstår ändå försäkringskassan som ”blåslampa”, arbetsförmedlingen som ”bromskloss” och kommunen som ”försvarare” av verksamheten.

  Samordnarens professionskaraktär analyseras genom jämförelser med två teorier: dels Roine Johanssons teori om strukturella dimensioner för gräsrotsbyråkrater inom rena myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen, och dels Mats Börjesson & Eva Palmblads samt Annette Carstens teori om den nutida välfärdsarbetarens språkliga praktik. Analysen visar att samordnaren framstår som en gräsrotsbyråkratisk profession med tämligen stort handlingsutrymme, men därutöver som en gränsöverskridande ”hybridprofession” vars insats till stor del består i ett konsensusarbete i relation till klienter, samverkande organisationsrepresentanter, arbetsgivare hos vilka klienterna arbetstränar, samt i relation till betalningsmakten (i första hand försäkringskassan).

  I rapportens senare del fördjupas diskussionen om samordnaren som en profession som inte endast fokuserar på klientens förmåga och vilja, utan även på dennes spontana lust. Samtidigt framstår ArbetsDax som ett försök att utveckla välfärdsarbetets organisation i riktning bort från forna tiders omyndigförklarande socialpolitik, bland annat genom att skapa den nya professionen samordnare.

 • 130.
  Gustafsson, Mikael
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Vad som kan dölja sig bakom Gemensam vårdnad och barnets bästa: Om det konfliktfyllda föräldraskapet ur separerade fäders perspektiv2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet för denna kvalitativa och empiriguidade studie har varit att i sociologisk mening utgöra bidrag till begripliggörandet av ett fenomen som består i att föräldrar hamnar i domstolsprocesser om de gemensamma barnen efter separation. Huvudfrågan som berördes var: Vad kan känneteckna föräldraparsrelationer där parterna efter separation hamnar i domstolsprocesser om de gemensamma barnen?

  Resultaten har utgått från fem fäders upplevelser och den mening som de tillskrivit dessa upplevelser. Relationerna såg i huvudsak ut att ha följt den traditionella könsrollsmallen där fäderna har burit huvudansvaret för den ekonomiska försörjningen och mödrarna har tagit ut större delen av föräldraledigheten. Fäderna upplevde sig vara mer aktiva än mödrarna, och ansåg sig vara mer kommunikativa inom relationen. I de fall där uppbrottet var stormigt blev också konflikterna kring barnen större efter separationen. Konflikterna gällde pengar, hur mycket barnen skulle bo med respektive förälder och att ingångna överenskommelser och avtal inte har hållits. Dessa oenigheter förvärrades genom uppkomna lojalitetskonflikter för barnens del, fysiskt våld mellan föräldrarna och att myndigheter och sociala institutioner använts som ett verktyg i den maktkamp som följde. Fäderna uppvisade en stark misstro mot tjänstemän på olika myndigheter och sociala institutioner. Framför allt gällde detta familjerättens arbetsmetoder, värderingar och hur fäderna har blivit bemötta i samtal/utredningar. Det nuvarande systemet med boförälder och umgängesförälder ansågs konfliktdrivande då det bidrog till ett asymmetriskt förhållande till regelverken hos myndigheter och sociala institutioner. I de fall där fäderna fick ut mest av domsluten, och mödrarna därför minst, tenderade konflikterna att öka efter domslut. Där konflikterna varit tämligen moderata medförde domslutet avtagande konflikter. Även i det fall där fadern ”förlorat” mest framstod det som att konflikterna avtagit något. I det fall där konflikterna varit stora under tämligen lång tid tycktes relationerna vara lika konfliktfyllda som tidigare och hade alltså inte påverkats nämnvärt av det senaste domslutet. Domslutens konsekvenser för samarbetsklimatet mellan föräldrarna såg alltså ut att kunna variera. De fäder som hade haft mycket tid med sina barn, såväl före som efter separationen från mödrarna, framstod som tämligen trygga i sin föräldraroll. Konflikterna med mödrarna tycktes därför inte ha påverkat bilden av föräldrarollen i särdeles hög grad. Detta medan de övrigas faderskapsroll framstod som mera bräcklig.

  Efter teorianknytning framför jag tre sammanhängande hypoteser som berör grunden till uppkomna konflikter: a) Mödrar vars identitet kan domineras av ägandets livsform; b) fäder som söker bekräftelse på sitt faderskap; c) tidigare relationer mellan mödrar och fäder som framstått som mer eller mindre fjärran från den rena relationen.

 • 131.
  Gustavsson, Rima
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sinita, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ” NJUT AV LIVET […] KOMMER INTE  VARA FÖR EVIGT”: [En kvalitativ studie om kuratorernas stöd för personer i livets slutskede]2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur landstingskuratorer arbetar och stödjer personer i livets slutskede genom samtal. För att besvara studiens frågeställningar som lydde; vilken betydelse har samtalet för det professionella arbetet med personer i livets slutskede och hur hjälper samtalet att begripa och hantera situationen samt acceptera situationen för personer i livets slutskede. Urvalet bestod av sju kuratorer som arbetar inom palliativ vård från sex mellanstora städer i Sverige. Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes. Studiens resultat delades in i fem olika teman; meningsfullt samtal, existentiella funderingar, hopp som coping strategi, känslohantering och meningsfullhet i lidandet. Resultatet visar att kuratorers stöd genom samtal hjälper personer i livets slutskede att hantera och bearbeta existentiella känslor och tankar kring döden. Resultatet visar även att samtalen inte alltid handlar om döden utan mest om livet som har varit. Det framkom även att största rädslan hos majoriteten av patienterna inom palliativ vården handlar om döendet och inte döden

 • 132.
  Hagman, Mathilda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Tenglin, Sofia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Skolidrott, varför inte?: Intervjustudie om orsaker till att inte vilja delta på skolidrotten2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine and compare the perspectives of students and physical education teachers about why students do not want to participate in physical education. We have chosen a qualitative approach including eight interviews, six with students and two with physical education teachers. The results indicated that it is beneficial for students participation if they already have some experiences of sports and health. The kind of quality and performance students experience as desirable in physical education could be understood as symbolic capital. Being around friends appeared to be an important factor to increas the amount of confidence in the students and this could be explained by the fact that a student gets judged and judge other students at the same time. Some students could feel exposed because this happens in an arena where they do not get to choose who is watching them, and judging them, when they participate.

 • 133.
  Hanisch, Emma
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Vi är deras räddning i vardagen": Stadsmissionernas betydelse i ett föränderligt välfärdssystem2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A change in the Swedish welfare system has been going on since the 1990s, a year that in many cases is seen as a breakpoint for the Swedish welfare. The coming decades after the 1990s have been characterized by a welfare system that has been increasingly dismantled and a strong development of the workfare has replaced the well-known Swedish welfare. In today's welfare system, previous studies have a united picture of how individuals in vulnerability and poverty tend to fall between the safety net and end up increasingly further from society. Increased inequality is described in the study and the demands placed on the most vulnerable are too high for them to be able to see the ones that are possible to implement. It is difficult for society to reach the individuals at their level and when the public sector fails, the third sector such as Non-profit organizations take over. A study that deals with how the structural becomes individual and how individuals ends up with Non-profit organizations when the public sector fails.

 • 134.
  Hansen, Ida
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Varli, Tibelia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Självskadebeteende bland ungdomar: En kvalitativ studie om kuratorers erfarenheter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Self-harm amongst teenagers in both genders seems to be more increasing with the developing community. The result of this study showed that teenagers are under a lot of pressure today, about the goals for the future and this means that they are exposed for stress and anxiety whilst trying to be a successful individual. This anxiety could lead to a self-harm behavior that will be redcued in many ways. With the developing community it is more common that teenagers express their anxiety in more arenas such as social media. It is not however that common that boys self-harm behavior is brought up as much as girls self-harm. That is why this study tries to bring up the subject self-harm amongst teenagers in both genders. This essay is a qualitative interview study and it’s purpose is to review counselors experiences with teenagers that have a self-harm behavior. The five counselors that were interviewed worked at places that teenagers could voluntarily visit them. Result of this study showed that the counselors perceive a increasement of teenagers with self-harm behaviour such as cutting themselves, starving and pose in social media. The result also showed that the counselors wants more preventive actions against self-harm and more education with other authoritys. The conclusion of this study was that these actions may help counselors in their work against self-harm amongst teenagers.

 • 135.
  Hearn, Jeff
  et al.
  Swedish School of Economics, Finland.
  Pringle, Keith
  Mälardalen University, Department of Social Sciences. Aalborg University Denmark, Aalborg, Denmark; University of Warwick, Warwick, United Kingdom.
  Men, Masculinities and Children: Some European Perspectives2006In: Critical Social Policy, ISSN 0261-0183, Vol. 26, no 2, p. 365-389Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Gender matters in child welfare partly by virtue of the relationship of men, masculinities and men's practices to children, young people and childcare. This problematic is considered within a European context. The article sets out some of the major ways in which men relate, or do not relate, to children and young people. These include men's care of, violence to and abuse of children and young people. Drawing on work with the EU Research Network, 'The Social Problem of Men', we locate men's relation to children in the context of men's gendered position within different European societies and 'welfare states'. The final part of this article discusses more research and policy on men, children and childcare. These include somewhat contradictory findings on parental leave, violence and abuse, and professional interventions in Nordic, supposedly 'women-friendly' 'welfare societies'.

 • 136.
  Hedin, Lena
  institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Foster youth's sense of belonging in kinship, network and traditional foster families.: An interactive perspective on foster youth's everyday life.2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis shows that foster youth can be active participants and agents in shaping their own lives, both in terms of developing and breaking relationships. The aim of the thesis is to examine the everyday lives of young people after entering various types of foster families, and to identify processes in various contexts that influence their sense of belonging. Three of the studies are based on in-depth interviews with 17 foster youth, and a fourth study also includes follow-up interviews with 15 of them. The study’s perspective views the family as socially constructed by means of interactive rituals in which both adults and young people are social actors. Study I demonstrates foster children’s motivation and aptitude for academic improvement, even despite previous severe problems in school. The study indicates that their satisfaction with school is related to both the quality of care they receive and their relations with peers. Study II illuminates the importance of both structure and warmth in foster youth’s everyday life. Routines normalize their daily life. Emotional warmth is created through doing things together. In particular, joking and laughing stand out as important inclusion practices. In study III the young people in kinship and network foster families are found to display the strongest social bonds to their foster families, and the young people in traditional foster families the weakest. Including network foster families in the study sheds light on the importance of adolescents’ active involvement in choosing their foster families. Study IV strengthens findings in the previous three studies about the importance of mutual activities and laughing together for the creation of social bonds in the foster family. Over time, adolescents in traditional foster families also have strengthened their social bonds to the foster family. Therapeutic support is found to be more common in the follow-up interview than one year before, and this unmasks the vulnerability of foster youth, and girls in particular. However, foster youth exhibit personal agency by still coping fairly well with their situation. Overall, this thesis shows that the sense of belonging in the family is strengthened if youth negotiate and take part in decisions concerning them and if the family is an ‘open foster family’ in its reception of the youth and their biological parents, but also that humour can serve as a door-opener into the foster family.

 • 137.
  Hedin, Lena
  et al.
  institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.
  Höjer, Ingrid
  Göteborgs universitet.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jokes and routines make everyday life a good life: On ‘doing family’ for young people in foster care in Sweden2012In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 15, no 5, p. 700-715Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to identify inclusion practices in foster families by studying the everyday life of young people entering various types of foster family. Structure and warmth in the family stand out as important dimensions of everyday life. What is not so evident in previous research is the way emotional 'warmth' is created. In particular, joking, gentle teasing, and laughing, which in this paper stand out as important inclusion practices, seem to be rather unknown aspects in foster care, as is the importance of doing things together in everyday life. The young people’s contributions in creating a good family atmosphere are visible in the study, as is their capacity to adapt to a new family. Daily routines normalise the adolescents´ everyday life. Negotiations make them part of important decisions, and may strengthen them as social agents. Foster parents´ positive attitude towards birth family facilitates birth parents´ support to their children. In this case study, mixed qualitative methods are used: interviews, network maps, ‘beepers’, and video recordings in the foster home.

 • 138.
  Hedin, Lena
  et al.
  Univ Orebro, Sch Law Psychol & Social Work, Orebro, Sweden.
  Höjer, Ingrid
  Göteborgs universitet.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Settling into a new home as a teenager: About establishing social bonds in different types of foster families in Sweden2011In: Children and youth services review, ISSN 0190-7409, E-ISSN 1873-7765, Vol. 33, p. 2282-2289Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper provides a glimpse into young people's experiences and understandings of everyday life during their initial stages of placement in various types of foster families. The way family interactions strengthen or weaken the social bond between foster youth and foster family is focused upon. In this study the young people in kinship foster familiesreported the strongest social bonds to their foster families and the adolescents intraditional foster familiesthe weakest. This is in line with previous research. However, youth innetwork foster familieswith whom they were not so close prior to placement also reported rather strong social bonds to the foster family, which is not well known. Including network foster families in the study sheds light on the importance of adolescents' active involvement and agency in choosing their foster family. Examples of family interactions which seem to be crucial in strengthening social bonds, also in traditional foster families, are e.g. fair treatment by other family members, mutual family activities, negotiating to find solutions, and, which is not so well known, humorous joking and laughing together.

 • 139.
  Hedin, Lena
  et al.
  institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Höjer, Ingrid
  Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Why one goes to school: what school means to youngpeople entering foster care2011In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 16, no 1, p. 43-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this interpretative childhood study of 17 boys and girls aged 13–16 years placed in foster families, the experiences and attitudes towards school are explored. The importance of school as an arena for both earning and socialization is emphasized. Data were collected through interviews, network maps and text answers via mobile phone (‘beepers’). Their educational improvement was based on their understanding of scholastic achievement as meaningful for their future, stability in daily routines and the involvement and support of family, peers and teachers. Access to peers at school is important, and group activities facilitate this. Because of their background, foster youth can also be exposed to bullying from peers. Both learning and socialization at school affect their self-esteem

  .

 • 140.
  Helldin, Rolf
  et al.
  Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen.
  Dwyer, HelenStockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen.Allodi Westling, MaraStockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen.
  Specialpedagogiska nybyggare: En historisk antologi om organisation, funktionshinder och särskilt stöd under 1900-talet2011Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Antologin innehåller texter om Karin Danell och Charlottendals skolhem, den första specialskola för elever med grav språkstörning (av Agneta Ahlin-Emilsson); om Alfhild Tamm, en pionjär inom läs- och skrivforskning (av Toura Hägnesten); om systrarna Runströms och Björsgårdens skol- och feriehem i Leksand (av Torsten Lundberg); om specialpedagogiska synsätt i läroplaner (av Gunilla Sandberg); om en skoldaghem i Mälardalen (av Elisabet Ekegren Johansson); om livet på en institution för personer med utvecklingsstörning (av Ingela Lindkvist Larsson)

 • 141.
  Herz, Marcus
  et al.
  Malmö högskola.
  Kullberg, Christian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Genusmedvetet socialt arbete2012In: Genus i socialt arbete / [ed] Kullberg, Christian., Herz, Marcus., Fäldt, Johannes., Wallroth, Veronica. & Skillmark, Mikael., Malmö: Liber, 2012, p. 72-100Chapter in book (Other academic)
 • 142.
  Heyda, Dominika
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Delaktig eller överkörd: En kvalitativ studie om bemötande mot brukare med psykiskafunktionshinder under samordnade vårdplaneringarIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien behandlar bemötandet under det samordnade vårdplaneringsmötet, en vårdsituation där brukaren ofta har en utsatt position. Under dessa möten ska deltagarna gemensamt komma fram till lösningar för brukarens eftervård och situation efter utskrivning från psykiatrisk avdelning. Syftet med min studie är att beskriva och bidra med kunskap och förståelse om hur brukare med psykiska funktionshinder blir bemötta utav personal under samordnade vårdplaneringsmöten. Studien belyser frågan utifrån personalens synvinkel. Studiens empiriska data har samlats in genom kvalitativa intervjuer som utgår från olika samtalsområden, där respondenterna relativt fritt får själva berätta om sina upplevelser om bemötandet av brukare. Empirin är hämtad från en medelstor kommun i Mellansverige. Empirin har analyserats med hjälp av Habermas teori om kommunikativt handlande och teorin om samtidsdiagnosen (livsvärld och system) för djupare förståelse för de mekanismer som kan påverka bemötandet under vårdplaneringsmötet. Teorin bidrar till att förstå deltagarna under vårdplaneringsmöten har sina egna normer, värderingar och kulturer som formar och påverkar deras handlingar och bemötande, men även de lagar, regler och strategier som präglar kommun och landsting. Tidigare forskning om vårdplaneringsmöten inom en annan sektor visar att de föreskrifter i hälso- och sjukvårdslagar som tar upp vikten av delaktighet och inflytande inte efterföljs under vårdplaneringar. Resultatet visar att variationen av vårdplaneringsmötena och bemötandet beror på uppsättningen av människor som ska delta under mötena. Det finns vissa riktlinjer för vårdplaneringsmötets genomförande, men få känner till dessa, vilket gör att vårdplaneringsmötets genomförande hänger på deltagarna och personen som leder mötet. Ifall personen ifråga har en bra mötesteknik kommer brukaren till tals och blir delaktig i mötet.

 • 143.
  Holmberg, Kristina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Avdelningschefers syn på verksamhetsförlagd utbildning, VFU2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
 • 144.
  Holmbäck, Pernilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Martinez, Laura
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lärares skyddsverkande roll för barn som far illa: En kvalitativ studie om hinder och möjligheter att förhålla sig till anmälningsplikten i skolan ur ett organisatoriskt perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study at hand is to research how teachers in elementary school can utilize the duty to report, with their knowledge of children getting in harm’s way, as well as which organizing approaches they consider that will affect their situations. The study is made with an abductive approach through qualitative semi-structured interviews and is analyzed through the organization- and cooperationtheory. The result suggests that teachers follow their duty in many situations, but the organization structure also affect the teacher’s prerequisites negatively. The teachers experience to have a greater knowledge about abused and neglected children that are living in these poor conditions. The routines and support that are available in different schools can differ immensely, and a standardization of the routines would be a cunning factor for the school as an organization to follow the law in an as legitimate way as possible.

 • 145.
  Holmer, Felicia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kull, Angelica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ”Inte en faktisk sjukdom”: En kvalitativ studie om förutsättningarna för ett gott bemötande gentemot klienter med psykisk ohälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 146.
  Holtter, Irja
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Borta bra men hemma bäst!: En studie av äldre bosnier och deras anhöriga i Hallstahammar2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under åren 1999-2001 genomförde Socialstyrelsen en satsning på anhörigstöd i olika fomer. Satsninen heter Anhörig 300 och riktar sig till anhöriga av olika slag som kan tänkas vara i behov av stöd. Inom denna satsning har Hallstahammars kommun i Västmanland startat ett projekt som riktar sig till anhöriga till de äldre bosnier som bor i kommunen. Dessa kom till Hallstahammar i samband med kriget i forna Jugoslavien i början av 1990-talet. Projektet heter Vägar för InvandrarAnhöriga (VIA).

  Parallellt med projektet har en studie av de äldre bosnierna och deras anhöriga gnomförts vid Centrum för Välfärdsforskning. Studien har fokuserat på frågor kring vilka behov av hjälp de äldre har, hur mycket hjälp de får av anhöirga, hur både äldre och anhöriga upplever sin situation och vilken kunskap om och inställning till svensk äldreomsorg de har. Data har insamlats dels genom en enkät till de äldre, en enkät till de anhöriga och djupintervjuer med personer ur båda grupperna.

 • 147.
  Huynh, Mary
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Wallenius, Veronica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Barn till svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda föräldrar: Ur skolkuratorers perspektiv2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka hur skolkuratorer arbetar med att identifiera och stötta barn till svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda föräldrar. Tidigare forskning visar att kompetens är betydande för kvalitén i arbetet med barn som har en eller flera föräldrar med svagbegåvning eller lindrig utvecklingsstörning. Studiens resultat tematiserades utifrån frågeställningarna där systemteori kunde kopplas till resultatet. Skolkuratorerna beskriver problemen och lösningarna utifrån deras perspektiv och hur de olika systemen påverkar varandra. Resultatet av studien visar att barn till svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda föräldrar inte är osynliga i skolan utan tvärtom är duktiga på att signalera när något är fel. Skolkuratorerna menar att det är pedagogernas uppgift att tolka och uppfatta signalerna. Huruvida pedagogerna gör det beror på kompetensen. Kompetens är en viktig faktor i arbetet med barnen och kan kategoriseras i olika typer. Skolkuratorerna understryker hur viktigt det är med insatser och resurser för dessa barn och att hjälpa dem i tidig ålder. Skolkuratorerna efterlyser ett bättre samarbete mellan skola och socialtjänst, något som de för dagen inte anser att det finns. Vidare visar studien att barn till svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda kan vara en riskgrupp när det kommer till omsorgssvikt, till följd av att föräldrarna inte inser vikten av barnens behov.

 • 148.
  Högback, Ida
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lindström, Frida
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Alla ska kunna gå till skolan": En kvalitativ studie om mobbning2014Independent thesis Basic level (university diploma), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien hade som syfte att belysa det arbete som skolor utför inom området mobbning, vi valde att lägga fokus på insatser och förebyggande arbete. I studien valde vi även att se närmare på vilka handlingsplaner som finns utformade inom skolan samt hur synen på mobbning ser ut hos skolpersonal. Studien belyser relevant tidigare forskning och teorier samt grundar sig på en kvalitativ metod. Intervjuer med skolpersonal genomfördes för att kunna visa på ett tydligt resultat i hur arbetet med mobbning ser ut i praktiken. Resultatet visade på att skolpersonal hade en betydande roll och det var av intresse att undersöka hur deras verklighet ser ut i praktiken. I studien framgick det även att alla skolor utgick från olika handlingsplaner och att det förebyggande arbetet hade en stark koppling med det samarbete som fanns med andra verksamheter. Slutligen förs en avslutande diskussion där paralleller dras med resultatet samt förtydligas egna åsikter inom området. 

 • 149.
  immerstrand, jonathan
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Ahlén, Christoffer
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  SÄLLSKAPSSPELSFÖRENINGARS BETYDELSE FÖR DELTAGARNA.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studies syfte har varit vad deltagandet i sällskapsspelsföreningar har för betydelse för deltagarna, samt de som är verksamma i föreningen. Studiens resultat baseras på semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter, fyra medlemmar i olika föreningar och fyra ansvariga inom föreningarna. För att analysera respondenternas svar har dessa jämförts med Collins (2004) teori om interaktionsritualer och Bourdieu (1986) kapitalteori för att undersöka deltagande inom sällskapsspelsföreningar och dess betydelse för deltagarna. Studiens resultat visar på den vikt respondenterna lägger vid den sociala samvaron inom deras respektive föreningar.  Inom föreningen finner deltagarna en trygghet bland andra likasinnade då de får möjlighet att vara sig själva och utöva sina intressen med andra, som delar dessa intressen. Deltagarnas egna åsikter om vilken betydelse sällskapsspelsföreningar har för just dem, har överlagt varit liknande. Majoriteten av respondenterna uppger att de både fått känslor av gemenskap inom sina respektive föreningar och ger intryck av att föreningarna har en stor betydelse för dem själva. Författarna anser själva att sällskapsspelsföreningar kan vara bra mötesplatser för människor som söker en gemenskap och en trygg miljö, då föreningarna jobbar aktivt med att skapa en bra social samvaro där målet är att alla kan vara med och är välkomna. 

 • 150.
  Isaksson, Kerstin
  et al.
  National Institute for Working Life, Stockholm, Sweden .
  Johansson, Gunn
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Lindroth, Siv
  National Institute for Working Life, Stockholm, Sweden .
  Sverke, Magnus
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Women’s career patterns in Sweden: A life event approach2006In: Community, Work and Family, ISSN 1366-8803, Vol. 9, no 4, p. 479-500Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although research on and models of career patterns are often implicitly assumed to be of general validity, they are usually coloured by their cultural, ethnic and historical background and by a lack of gender perspective. One of the most critical research gaps concerns changes and transitions in women's careers. The general aim of this paper is to describe career patterns over the life course of women born in the 1950s in Sweden - in terms of shape, level and stability. Data were collected from work histories in the interviews of a sample of Swedish women aged 43 (n = 109) as part of a longitudinal study. Career patterns were plotted based on life events related to education, family and work. Results revealed relative stability of labour force participation, but not of work hours over the life course. Most of the women worked part time taking care of children for a varying number of years. Continuous full-time work (from 16 to 43) was highly unusual and almost entirely limited to women without children. Nevertheless, career progress in terms of moving to higher career levels was a common feature of the cohort albeit largely restricted to female-dominated occupations. The significance of a generous welfare state supportive for women's career opportunities as well as a highly gender-segregated labour market are discussed. A tentative new model of career patterns, taking account of women's experiences and sensitive to welfare state context, is proposed, as a basis for future research with larger and more diverse samples.

123456 101 - 150 of 281
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf