mdh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 884
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Bengtsson, Emma
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Rifall, Emilie
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Dödsannonsens dolda budskap: En kvantitativ analys av dödsannonser publicerade i Västmanlands läns tidning under tidsperioden 1870-20082009Student thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har under det senaste seklet genomgått stora samhällsprocesser som sekularisering och modernisering. Vi har i denna studie utgått från framför allt Becks teorier om reflexiv modernisering kontra Webers teser om linjär rationalitet för att besvara frågeställningen; Hur har graden av andlighet respektive religiositet ökat respektive minskat under tidsperioden 1870 - 2008 i Västmanland och kan samhällsprocesser som en reflexiv modernisering ha haft betydelse för dessa eventuella förändringar? Urvalet bestod av 600 dödsannonser insamlade från Västmanlands läns tidning och dessa analyserades för att finna uttryck för religiositet och andlighet. Undersökningens resultat visar minskad grad av religiösa referenser i dödsannonser men en ökning av Svagt andliga sådana. Denna studies slutsats ger stöd åt teorier om sekularisering och ger indikationer på en begynnande religiös pluralism.

 • 102.
  Bengtsson, Madeleine
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Ungas framtid: En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns en tendens i dagens samhälle att ungdomar, istället för att resa och 'hitta sig själv', satsar på en bra utbildning och/eller jobb. De verkar inte följa sina drömmar i allt större grad, utan deras förväntningar är mer realistiska och nåbara. Frågan är om detta är ett beslut som individen fattar helt själv eller om det finns andra krafter som påverkar detta beslut. Denna studie har tagit upp hur dagens ungdomar upplever sin framtid, vad som påverkar denna syn och om det finns plats för drömmar i dagens samhälle. Det teoretiska och begreppsliga ramverket bestod av Giddens teori om reflexivitet, Sennetts teori om flexibilitet samt begreppet govermentality, dessa har hjälpt till i förståelsen av hur ungdomarna ser på sin framtid. Med ett hermeneutiskt arbetssätt har jag sökt efter en djupare förståelse av denna upplevelse av framtiden. Detta genom att göra fem stycken intervjuer som sedan tolkades, och tillslut visade på en dubbelhet i hur framtiden upplevdes. Samtidigt som framtiden ansågs vara öppen, var den på andra fronter stängd.

 • 103.
  Berglund, Jennifer
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lundin, Emilia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Stans starkaste överlevare": En studie om utsatthet hos hemlösa kvinnor ur personalens perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates how and to what extent homeless women are exposed, both economically, individually and socially. This is investigated from the perspective of employees who work with homelessness on day-care activities, support organizations, hostels and employment activities (which offer an income opportunity for homeless people). The study is qualitative, and information has been gathered through semi-structured interviews with 12 respondents in seven different activities. The collected material has been reviewed and compared with previous research and analyzed by Bronfenbrenner's ecological development theory. The result shows that homeless women to a large extent are exposed economically, since most are unemployed and rely on alternative income paths like crime and prostitution. They are also exposed individually, primarily due the fact that the homeless women have impaired physical and mental health as well as abuse problems. The women are also vulnerable to violence and living in an existence characterized by insecurity, shame and guilt. The social vulnerability is characterized by a lack of network to family and friends and destructive environments which complicates their ability to change their situation. The treatment from the healthcare and authorities is emphasized as problematic and the collaboration between them needs to be further investigated and improved.

  Keywords: homelessness, woman, vulnerability, violence, abuse, insecurity, crime

 • 104.
  Berglund, Theresia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Salmi, Emma
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Influencers är våra vänner: En netnografisk studie av relationer på sociala medier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om fenomenet influencers. Influencers är ett relativt nytt och outforskat fenomen i Sverige som utgår från en värld som pågår online i sociala medier. Influencers är kända och berömda människor som skapat sig sin framgång genom att på olika sätt attrahera stora följarskaror på sociala medier. Det finns mycket kunskap och lärdom att hämta om influencers när det kommer till hur en internetbaserad social relation uppstår. Studien syftar till att undersöka vilka drivkrafter som finns i relationsbyggandet mellan influencers och deras följare online. Med en netnografisk metodansats hämtades det empiriska datamaterialet in från observationer och analyserades genom bearbetning av arkivdata och fältanteckningar. Utifrån frågeställningen Vilka drivkrafter skapar och upprätthåller relationer mellan influencers och deras följare på sociala medieronline?har fem framträdande teman i kommunikationen mellan influencers och följare visat sig som drivkrafter för skapandet och upprätthållandet av relationer online: olika nivåer av kommunikation, diskussioner och digitala samtal, vänskap, förebilder samt konsumtionspåverkan.De drivkrafter till relationsbyggande som primärt förekommer i interaktionerna mellan influencers och deras följare på sociala medier är vikten av att kommunikation i form av diskussioner och digitala samtal är möjlig, upprätthållande av vänskapsrelationer, influencers roll som förebilder och normskapare men också den ömsesidiga konsumtionspåverkan.

 • 105.
  Bergman, Cecilia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Inte bara en hund: en kvalitativ studie kring vardagen för en assistanshundsförare2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 106.
  Bergman, Helena
  et al.
  Institutet för framtidsstudier.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Klinth, Roger
  Linköpings universitet.
  Föräldraskapets omvandlingar och styrningens omvandlingar2011In: Föräldraskapets politik: Från 1900- till 2000-tal / [ed] Helena Bergman, Maria Eriksson & Roger Klinth, Stockholm: Dialogos Förlag , 2011, 1, p. 7-26Chapter in book (Other academic)
 • 107.
  Bergman, Marie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Segerberg, Fredrik
  "det här är min plats, där jag får skriva rakt från hjärtat": en grundad teori om de centrala aspekterna av och omkring krisbloggande2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When people suffer from a traumatic crisis that destroys their lives, they are forced to try and

  rebuild their everyday lives again. Some do this by writing blogs about their thoughts and

  feelings regarding the crisis. Why is it that so many people choose to display their suffering

  in a public forum? With the help of grounded theory, we investigate the most central aspects

  of blogging about traumatic crises in order to create a greater understanding of this contemporary

  phenomenon. Through interviews and the study of blogs, it is revealed that the people

  behind the blogs are able to make their voices heard on their own terms, to spread their story

  and to reflect on their own journey. This, alongside the support they recieve through the

  feedback from their readers, make them experience increased well-being. With the help of

  selected parts from Giddens' theory on modernity, we place the phenomenon of cirisis blogs

  in a comtemporary context and through Frank's theories regarding narratives, we explain how

  important it is to create and share stories for people affected by some form of crisis.

 • 108.
  Berntsson, Judit
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Den trygghetssökande äventyraren i en flyktig storstad: Individens upplevelse av att flytta till Stockholm och livet i storstaden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med bakgrund att det sker en hög befolkningstillväxt i Stockholm väcktes intresset för fenomenet urbanisering. Syftet för denna kvalitativa undersökning är att utifrån individens upplevelse fördjupa förståelsen i vad som lockar och driver individer till storstaden och hur storstadslivet ter sig. Vald metodansats är hermeneutik vilket ger möjlighet att genom tolkning nå en ökad förståelse. Teoretisk ram utgörs av Georg Simmel och Marshall Berman. Datainsamling har skett i form av intervjuer med fem deltagare som flyttat till Stockholm. Deltagarna delgav sin upplevelse av flytten samt livet i storstaden. Analysen som bestod av tre steg; primär tolkning, strukturanalys och huvudtolkning visade att upplevelsen av livet i storstaden var överlag positiv då Stockholm beskrevs som händelsernas centrum och en livfull plats, fylld av valmöjligheter. Negativa aspekter som framkom var bostadsproblematik och långa avstånd inom staden. Anledningen att ha flyttat till Stockholm låg i arbete och ut-bildning, men att ha redan etablerade kontakter och relationer i staden var nödvändigt för att flytten skulle bli av. En diskussion om den moderna människan i storstaden ledde fram till slutsatsen att livet i Stockholm aldrig blir fullbordat och totalt.

 • 109.
  Berton, Marie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Matteinen, Pauliina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Alla borde få en chans till...": En kvalitativ studie om före detta intagnas upplevelser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aimed to get insight in former inmates’ experiences, about their imprisonment and their re-entry into the free society. To answer the aim, the following questions were formulated; how does imprisonment affect the individual and how has the individual re-entered the society after imprisonment. The studies result was divided in two larger themes that concerned the time in prison and the time after. The selection for the study was six men that have been imprisoned in Sweden; they were between 25-60 years. Data was collected through semistructured interviews. The results show that imprisonment affect the individual in a negative way, both physical and psychological. The results also show that individuals inner motivation is very important when they re-entry the society and social support needs to be available to the former inmates in the right time.

 • 110.
  Beskow, Sofia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att använda våld för att motverka våld: En hermeneutisk studie av inställningar till militärt våld i fredsfrämjande syfte2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en studie av inställningar till militärt våld i fredsfrämjande syfte inom FN och bland personer i Sverige med anknytning till FN. I dagens säkerhetspolitiska läge dödas ett stort antal civila i beväpnade konflikter varje år och FN kritiseras ofta för att inte ingripa i konfliktområden där civilbefolkningen år efter år utsätts för olika typer av humanitära brott. Mot denna bakgrund anser jag det intressant att undersöka hur det resoneras kring möjliga fredsfrämjande metoder. Jag har valt att fokusera på fredsfrämjande militära insatser då jag vill undersöka hur det resoneras kring den möjliga motsägelsen i att använda våld för att motverka våld.

  Undersökningen utförs mot bakgrund av ett teoretiskt ramverk bestående av sociologiska teorier om pacifism, socialt handlande, legitimitet och moral. Utifrån dessa har officiella FN-dokument analyserats utifrån kritisk hermeneutisk metod och semistrukturerade intervjuer har analyserats hermeneutiskt. I resultatet presenteras en huvudtolkning där FN:s fredsfrämjande militära insatser liknas vid en internationell polisstyrka. De inställningar som finns kring fredsfrämjande militärt våld liknar en i folkmun vanlig inställning till den svenska polisen; den skall styras utifrån väl genomtänka regler och principer och vid missbruk av våld och vapen skall rättsliga konsekvenser tillämpas.

 • 111.
  Bienkowski, Allan
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Spelberoendets problematik: En hermeneutisk studie om hur människor som har ett spelberoende upplever sig avvikande i vardagslivet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har tagit upp frågan om hur personer som har ett spelberoende upplever sig i vardagslivet. Syftet med studien var att studera ifall personer som har ett spelberoende upplever sig avvikande i vardagslivet och i sådant fall hur. 

 • 112.
  Billquist, Jessica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ledarskap på distans: Förutsättningar, utmaningar och möjligheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie som syftar till att analysera vad som kan skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på distans, beskriva vilka utmaningar och möjligheter detta kan medföra och uppmärksamma upplevda skillnader mellan att leda på distans och att leda på plats. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes där tidigare forskning om leader-member exchange theory och arbetsrelaterad känsla av sammanhang låg till grund för intervjuguiden. En tematisk analys genomfördes vilken resulterade i fem teman: tydlighet, kommunikation, tillgänglighet, relationer och stöd samt kompetens och effektivitet. De fyra första temana bidrog till att skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på distans, utmaningar som framkom var att skapa förutsättningarna. I dessa teman fanns även skillnader mellan typerna av ledarskap. Det femte temat var övergripande och kom att stå för möjligheter med ett ledarskap på distans och anledningar till att det var nödvändigt. Studien visar en komplex bild av ledarskap på distans där alla teman samverkar.

 • 113.
  Bitschnau, Madeleine
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jönsson, Mikaela
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ett kravlöst umgänge: En kvalitativ studie om vårdhundens betydelse för äldres välbefinnande på äldreboende2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study based on ethnographic methodology aims to describe and understand the meaning of the animal-assisted therapy for older persons´well-being from an interactionist perspective and what other effects this can contribute to. The result of the study is based on four observations that were conducted at a care home in a medium-sized municipality in Sweden, as well as five complementary interviews with some of the professional staff. The result shows that therapy dogs contribute to the well-being of the older adults by creating a meaningfulness in their everyday life. To make it possible for older persons to let go of their concerns if only for a little while as well as to give health-promoting effects in the form of, among other things, increased physical activity. Assuming that the older person do not have a fear or allergy associated with dogs. From the result, the conclusion is that the mental health of older persons needs to be treated as well as their physical health, by implementing therapy dogs to a greater extent within eldercare

 • 114.
  Bjälkebring, Charlotta
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Fernqvist , Anneli
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Livssituation och möjligheter: Tio högskoleutbildades berättelser om sin etableringsprocess på arbetsmarknaden2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi intervjuade tio högskoleutbildade om hur deras livssituation påverkade deras etableringsprocess på arbetsmarknaden och deras syn på sin yrkeskarriär. Särskilt intresse riktades mot deras syn på pendling och flyttning. De frågeställningar vi sökte svar på var: Finns det skillnader i synen på mobilitet det vill säga pendla och flytta som kan kopplas till kön, familjesituation och klassposition? Påverkar dessa skillnader respondenternas etablering på arbetsmarknaden och yrkeskarriär? Finns det social konstruerade maktordningar som direkt eller indirekt påverkar individens handlingsval och upplevda handlingsutrymme? Vi använde begreppet intersektionalitet som en tankemodell för att se hur olika maktordningar samverkar. De teorier vi tolkade undersökningsresultat mot bestod av Bourdieus teori om klassposition, teorin om könsmaktsordningen samt Bourdieus familjebegrepp. Det som skiljde de intervjuade åt var om deras sociala liv inkluderade familj eller inte. I studien framkom att de respondenter som hade familj inte kunde tänka sig att flytta eller pendla längre sträckor för att göra yrkeskarriär oavsett om man var kvinna eller man. Respondenterna tar även upp andra hinder såsom ägande av bostad, barnens skola och sociala nätverk. Klart framgick att det är svårt att förena arbete och karriär när man är småbarnsförälder. De personer med utomnordisk härkomst som vi intervjuat var över lag mer pendlingsbenägna. De ansåg att yrkeskarriären var viktig liksom att arbetet stämde med den utbildning de hade.

 • 115.
  Björklund, Beda
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Widén, Hanna
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Sexarbetande kvinnors identitetskonstruktion på internet: en studie av subjektspositioner2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie var en vilja att lyfta fram sexarbetande kvinnors sätt att definiera sig själva; en ambition som bottnar i ett konstaterande av att den aktuella gruppen är vida omtalad, men till stor del saknar en offentlig röst. Undersökningen består av en diskursanalys av sexarbetande kvinnors representationer på internet lokaliserade huvudsakligen i blogginlägg. Texterna har studerats som ett forum för motmakt, där kvinnorna har möjlighet att bestrida negativa attityder och föreställningar om kvinnor som arbetar med sex, vilket i rapporten illustreras som narrativt motstånd. Utifrån frågeställningen hur sexarbetande kvinnor konstruerar sin identitet på internet har tre framträdande tolkningsrepertoarer identifierats: Sexbranschen som tjänstesektor, Sexualdriftens karaktär och Den fria människan – samt tre övergripande subjektspositioner: Den aktivt deltagande samhällsmedlemmen, Sexperten, och Offret. Motsägelsefulla representationer har tolkats som tecken på ideologiska dilemman. Kvinnorna har visat sig framställa sin identitet i ett positionerande som präglas av en påtaglig flexibilitet, där legitimering av det sexuella arbetet visat sig vara ett centralt tema. En övergripande tendens har varit att beskriva sex som en färdighet eller produkt. Studien avslutas med en epilog som syftar till att ur ett existentiellt perspektiv självkritiskt granska det diskursanalytiska forskningsbidraget på identitetens område.

 • 116.
  Björkman, Carolina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Att möta genus: En diskursanalys av hur genus framställs i det offentliga rummet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien vill belysa hur genusstrukturer är inbäddade i reklam och marknadsföring i det offentliga rummet i den centrala staden. Syftet är att synliggöra hur genus skapas i reklam och skyltning i Sverige 2016, vilka semiotiska resurser som används och därmed synliggöra de sociala förväntningar som finns kring ett visst kön. För att göra detta används en diskursanalys av framförallt bild, men även text, för att identifiera vilka konstruktioner som görs. Huvudfokus är att belysa vilka framställningar som förstärker ett visst genus och att strukturera upp på vilka sätt de liknar eller skiljer sig från varandra. Studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och har ett fokus på språkets konstruerande och socialiserande verkan. Genom att relatera studien till tidigare forskningsresultat kan genuskonstruktionens förändring jämföras och synliggöras. Resultatet visar att kvinnor och män framställs på alltmer lika sätt och att könsnormativa överskridanden förekommer, men att genus på vissa plan fortfarande framställs på olika sätt beroende på kön. Studien visar att det både sker reproduktioner och förändringar i förhållande till traditionella framställningar av kön, vilket bland annat visas genom kroppen, dess positionering och rörelser, men även förmedlas genom uttryck av allvarlighet, upptagenhet och intimitet.

 • 117.
  Blomberg, Helena
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Det institutionella samtalet: En studie av mötet mellan välfärdsbyråkrat och medborgare på försäkringskassan2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta arbete studeras det institutionella samtalet mellan rehabiliteringshandläggare och besökare på försäkringskassan utifrån en samtalsanalytisk och sociologisk ansats. Syftet är att beskriva och analysera generella och specifika aspekter av det institutionella samtalet. Det teoretiska perspektivet utgörs således av samtalsanalysens företrädare från Harvey Sacks till Per Linell och Erving Goffman med sin teori om ”interaktionens ritualer”. De frågeställningar som behandlas är: Vad karaktäriserar mötesarenan? Hur struktureras samtalet i det givna sammanhanget? Hur ser mötets inre dynamik ut utifrån mötets givna förutsättningar? Hur ser maktsamspelet ut? Hur upprätthålls ”dramaturgin”?

  Resultatet jag har kommit fram till är att jag kan urskilja fem faser i samtalet som stämmer väl överens med tidigare forskning kring institutionella samtal. Faserna kan variera, men det som tydligt består är förekomsten av en början och ett slut på mötet. Enligt det goffmanianska synsättet har parterna internaliserat hur samtalet går till och accepterar då maktsamspelet mellan dem i den asymmetriska relationen. Den asymmetriska relationen både förstärks och tonas ned genom den fysiska miljön och dess rekvisita och genom handläggarnas bruk av vardagliga ord i samtalet. Handläggarna är den dominerande parten då jag hos dem har urskilt språkmarkeringar som syftar till att styra samtalet. I ett möte sker även en form av disciplinering av en besökare, vilken ifrågasatte regelverket.

  Dramaturgin upprätthålls genom att samtalsparterna accepterar sina givna roller i maktsamspelet och lyckas bevara en dramaturgisk disciplin mötet ut. Besökarna uppvisar en rolldistans, som även kan betraktas som en del av trovärdighetsintrycket. Parterna ger olika intryck i sina rollframträdanden till varandra och kommer oftast fram till en gemensam definition av situationen. I ett möte har jag upptäckt en kamp om situationsdefinitionen, där besökaren påverkar handläggaren till en annan definition av situationen. Det sker således en glidning i förhållningssätt hos handläggarna till att anpassa sitt agerande efter besökarnas attribut. Denna glidning innebär att parterna följer uppförandereglerna inom den interaktionella ordningen, vilket visar hur starkt parterna drivs av den moraliska kraften att ge varandra ett passande bemötande. Den moraliska drivkraften visar sig även i parternas sätt att ständigt rädda varandras ansikten i samtalet. Samtidigt som jag kan se hur den interaktionella ordningen fungerar oberoende av den institutionella ordningen, kan jag även se flera kopplingar mellan de två. Resultatet pekar på intressanta tendenser, vilket gör att jag gärna ser en att större studie genomförs på liknande sätt, då denna studie inte är så empiriskt omfattande.

 • 118.
  Blomberg, Helena
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Mobbning är ett farligt och smittsamt virus” – metaforer som retorisk resurs i berättelser2012In: Livsberättelser: mening och identitet i tid och rum: / [ed] Karlsson, M. & Pérez P.H., Karlstad: Karlstads universitet , 2012, p. 43-57Chapter in book (Other academic)
 • 119.
  Blomberg, Helena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Börjesson, Mats
  Stockholms universitet, avd för Barn och ungdomsvetenskap; Sweden.
  The chronological I: The use of time as a rhetorical resource when doing identity in bullying narratives2013In: Narrative Inquiry, ISSN 1387-6740, E-ISSN 1569-9935, Vol. 23, no 2, p. 245-261Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the article is to problematise and discuss the usefulness of the chronological I as a new analytical approach for studying the doing of identity in storytelling. The chronological I can be both a rhetorical resource for narrators and a new analytical tool for studying the process of doing identity. The article suggests that the chronological I adds a new analytical dimension to different types of narrative analysis. The article takes its point of departure in the understanding of the narrator as using time as a rhetorical resource for telling or doing identity in ongoing interactions. In this discursive narrative approach, narratives are viewed as socially situated actions in a context in which the narrator has to relate to culturally accepted agreements about responsibility and agency. The data for this article is based on interviews with twelve individuals exposed to workplace bullying. As this topic is sensitive, there is a need for narrators to manage their accountability when asked to account for their agency or non agency in the reported events.

 • 120.
  Blomberg, Helena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Karlsson, Sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Skryter bäst som skryter tyst!: Impression managements förlust, meriters vinst i CV.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Impression management (IM) handlar om enmedveten eller omedveten process att styra intrycken av sig själv som ges tillomgivningen i syfte att imponera och söka erkännande. Tidigare forskning har istor utsträckning berört anställningsrekommendation utifrån intervjuer och demest framgångsrika resultaten har visat sig vara självförbättrande IM taktik.Studiens syfte vara att undersöka hur självförbättrande IM taktik i personligtbrev, två kvalitéer av meriter, påverkar ett beslut omanställningsrekommendation, samt undersöka hur en uppsättning personliga egenskaperrelaterar till självförbättrande IM taktik. Deltagarna var studenter, 57kvinnor och 32 män. Studien var experimentell 2 x 2 x 2 mellangruppsdesign. Deviktigaste fynden var att, högre kvalité av meriter innebar högre skattning avanställningsrekommendation samt att högre skattning av egenskaper vidsjälvförbättrande IM taktik skattats. Meriters kvalité visades viktig,egenskaper visade samband med IM dock satte IM trovärdighet på spel.Könsskillnader påträffades även och vidare forskning förslås göras mellankönen.

 • 121.
  Blomberg, Helena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Stier, Jonas
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Metaphorical expression used in Swedish news media narratives to portray the shortage of nurses and their working conditions2016In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 72, no 2, p. 382-395Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the study is to uncover and reveal how nurses as a profession and their working conditions are dramatized and portrayed inSwedish media narratives about the shortage of nurses. Background: The media is an arena where stakeholders can air their views of the healthcare sector in general and the situation for nurses in particular. The focus in this study is the debate in Sweden on the shortage of nurses. Design: Qualitative discursive study. Method: A discourse analysis of media narratives about nurses and their working conditions published in several Swedish newspapers from 2009-2014. 1779 articles were included in the study. A selection (113 articles) of these articles was further analysed using a qualitative discursive psychological approach. Findings: Nurses are portrayed as being good, concerned about and critical of healthcare managers and politicians for not taking action. The accused actors justify their actions by partially accepting or displacing responsibility. The shortage of nurses is framed as a social problem - a threat to patients' safety. Seven different types of metaphorical expression frame the problem as inevitable, beyond control, abstract, an individual and collegial problem and nurses as replaceable. In addition, nurses and patients are dehumanized and no-one is held responsible. Conclusions: This study analyses the role of the media in emphasizing the seriousness or obscurity of the problem and possible solutions to it. Alternative narratives are needed to re-frame the nursing shortage and to find sustainable solutions. 

 • 122.
  Blomberg, Helena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Stier, Jonas
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  The launching and establishment of a social problem: An analysis of the debate on Swedish national level gymnastics in Dagens Nyheter 2012-2013.2015In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 52, no 1, p. 61-79Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2012 Sweden's largest daily newspaper, Dagens Nyheter, published a number of articles on the state of affairs in Swedish national level gymnastics. In these articles, ex-gymnasts, coaches, parents and physicians stepped forward and testified about recurrent wrongdoings and abuse against young (particularly) female gymnasts. In response to the criticism, the accused coaches and representatives of the Swedish Gymnastics Federation downsized or dismissed the criticism as inaccurate. This being said, and using discursive psychology and a qualitative design, this article sheds light upon this debate by viewing it as a struggle between a hegemonic discourse of "the goodness" of sports, on the one hand, a number of unfavorable and negative testimonies of the state of affairs in Swedish national level gymnastics on the other. More concretely, this struggle has been analyzed with regard to the discursive and rhetoric resources the involved parties' used to pursue their claims about the state of affairs in Swedish national level gymnastics and the impact these resources had for their credibility and legitimacy. Questions were: Who is entitled "to spell out" their view on the state of affairs within Swedish national level gymnastics? What is mediated and how? How are descriptions and accounts about reality constructed as credible and factual? It is concluded that social problems are launched via co-production; in this process, the gymnastics community, the research community, single individuals, and the media - were co-actors.

 • 123.
  Blomér, Emma
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Öhlén, Anna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Diskurser om det "äldsta yrket" En komparativ studie om attityden till, och synen på prostitution i Sverige och Nederländerna.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the essay is to look at how support organizations are working and dealing with prostitution clients and the attitude the employees of these organizations have toward their clients. Discourse analysis is used in the interpretation of the data collected.

  The questions of the study were: What is the purpose of the organizations, which work with prostitution? What are the views of the employees of these organizations towards prostitution? What do the organizations have to offer their clients? Are there differences or similarities in the Swedish and Dutch discourse on prostitution?

  Interviews with a total of twelve respondents were performed, six in Sweden and six in the. Text material from the organizations was also collected and used in the study.

  The interview results and the text material collected from the two countries were analyzed separately and then compared. The result showed different subject positions. The Swedish discourse showed influences from radical feministic values, and the Dutch discourse from liberal feministic values. A micro- or individual understanding of the question is reflected in the Swedish discourse of prostitution. In the Dutch material, the focus is on the macro- or the society understanding, where prostitution is a question of society and has less to do with the prostitutes as individuals.

 • 124.
  Boberg Martinell, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Juto, Sanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Det får bli lite good enough liksom: En intervjustudie om socialsekreterares syn på möjligheter och utmaningar i arbetet med barnavårdsutredningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöktes socialsekreterares upplevelser av att arbeta med barnavårdsutredningar. Studien syftade till att undersöka hur socialsekreterare upplever möjligheter respektive utmaningar i arbetet, samt att åskådliggöra hur socialsekreterare upplever handlingsutrymmet i arbetet som barnutredare. Studien är av kvalitativ karaktär och genomfördes med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna i studien var socialsekreterare som arbetade på utredningsenheten barn och familj. Teorin som användes för att analysera det insamlade materialet var Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater samt nyanseringar av teorin. Studiens resultat påvisar olika möjligheter i socialsekreterarens arbete. Resultatet visar bland annat att utbildning och teamarbete var två faktorer som enligt socialsekreterarna möjliggjorde för ett bättre arbete. Socialsekreterarna menade att utbildning och teamarbete utgjorde en stärkt rättssäkerhet för utredningarna. I resultatet framförs även att socialsekreterarna upplever utmaningar i arbetet. Resultatet visar exempelvis att det förekommer hög arbetsbelastning och tidsbrist på arbetsplatsen, vilket ansågs kunna leda till att arbetets kvalité påverkades. Fortsättningsvis framkom det att socialsekreterarna ansåg handlingsutrymmet vara stort vid arbetet med barnavårdsutredningar. Socialsekreterarna menade att handlingsutrymmet var stort när det gällande bland annat beslutsfattande, val av insatser och vid klientmöten.

 • 125.
  Boettger, Victoria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Dreifaldt, Alexandra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Professionell samverkan inom socialt arbete: En inblick i det gemensamma familjearbetet mellan Öppenvården och Socialtjänsten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om samverkan i professionella sammanhang inom socialt arbete. Olika professioner som ska arbeta tillsammans i team kan möta hinder och komplikationer som kan försvåra samverkan. Studiens syfte är att undersöka hur samverkan mellan en fristående Öppenvårdsenhet och Socialkontorets etablerade avdelning fortlöper i praktiken. Vidare undersöks vad denna samverkan hade för betydelse för det gemensamma sociala arbetet. I studien användes en kvalitativ metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar om de professionellas upplevelse av samverkan. De professionella intervjuades utifrån deras gemensamma familjearbete. Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori användes som teoretisk referensram. Resultatet visar att de professionella är till stor del överens om hur familjebehandling som insats ska inledas och hur den ska fortlöpa. Samverkan kan förbättras om de förväntningar de professionella har på varandra förtydligas. Alla är överens om att samverkan är viktigt och de har liknande definitioner av vad samverkan är och vad det betyder för dem.

 • 126.
  Bolinder, Andreas
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Höög, Jesper
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Arbetslösas möjligheter till arbete : - Konstruktionen av en identitet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning kring arbetslöshet har visat på en mängd negativa effekter för den arbetslösa individen. Det behövs fler kvalitativa studier på detta område, eftersom de flesta tidigare studier är utförda med kvantitativa ansatser. Våra syften med studien är att ”nå en förståelse för hur yngre långtidsarbetslösa upplever sina möjligheter att få ett arbete”. Samt ”nå en förståelse av den arbetslösas identitet”. Vi använder en socialkonstruktionistisk utgångspunkt i tolkningen av identitetsbegreppet. Vi har valt tre socialpsykologiska begrepp för att analysera våra resultat, dessa är: stigma, utanförskap samt makt. Materialet har insamlats genom intervjuer med långtidsarbetslösa som befinner sig på AMA arbetsmarknad, vilket gett oss en mängd upplevelser av arbetslöshet. Denna studie har baserats på en hermeneutisk metod. Några centrala resultat är att respondenterna känner sig ekonomiskt begränsade, samt upplever ett utanförskap och skam. De visar att arbetet fortfarande är en stor del av identiteten. Trots stora påfrestningar för den arbetslösa individen visar vår studie på att yngre arbetslösa kan uppvisa en optimism inför framtiden.

   

 • 127.
  Borg, Matilda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lyeskova, Valeriya
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "VI FÅR JU INTE SÄTTA NÅGON GRÄNS. DET ÄR JU ETT SJÄLVBESTÄMMANDE": En studie om hur personal på LSS-boenden arbetar för att främja brukares självbestämmanderätt2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på LSS-boenden arbetar för att främja brukares självbestämmanderätt. Studien undersöker hur långt brukares självbestämmanderätt sträcker sig och personalens möjligheter och tillvägagångssätt för att främja självbestämmande. Metoden är kvalitativ som bygger på en vinjett som efterföljs av semistrukturerade intervjuer med personal på LSS-boenden i Sverige. Totalt utfördes åtta enskilda intervjuer samt en gruppintervju med två deltagare på totalt fyra boenden. De teorier som användes i denna studie är organisationsteorin samt Goffmans teoretiska perspektiv. Resultatet visar att i situationer då det handlar om fara för livet behöver personalen begränsa brukares självbestämmanderätt, dessa situationer behöver personalen ständigt ta ställning till. För att främja brukares självbestämmande arbetar personalen med att kartlägga brukares önskemål samt arbeta motiverande och vara lyhörda och stöttande. Faktorer som underlättar personalens möjligheter att främja brukares självbestämmande är utbildning samt en stöttande relation mellan kollegor och fungerande ledarskap på arbetsplatsen. Slutsatsen av denna studie är att personalens tillvägagångssätt spelar stor roll för att möjliggöra brukares självbestämmande. Tillvägagångssätten behöver anpassas efter brukaren vilket gör att relationen mellan brukare och personal är avgörande för att brukaren ska ha möjlighet till självbestämmande.

 • 128.
  Bornebrink, Anette
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Strömblad, Annelie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Arbete på lika villkor?: En hermeneutisk studie om upplevelsen av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi med hjälp av en hermeneutisk ansats studerat upplevelsen av etnisk diskriminering samt de strategier individer med dessa upplevelser använder för att hantera denna diskriminering. Vi har utfört kvalitativa intervjuer där vi intervjuat tio personer vilka själva beskriver sig ha upplevt etnisk diskriminering. Vårt syfte är att öka förståelsen för hur föreställningar om "den andre" påverkar den individ som inkluderas i denna kategori. Vi har tagit oss an vårt material med hjälp av teorier om kategorisering och exkludering och funnit att människor med en annan etnisk bakgrund än svensk upplever att etnisk diskriminering verkar exkluderande på arbetsmarknaden, något som påverkar deras liv som helhet genom en upplevelse av att ständigt behöva stå till svars för sina rättigheter och lika villkor. I vår huvudtolkning betraktar vi denna upplevelse som en rättegång där individer ständigt står åtalade. Brotten de åtalade står till svars för är på basis av "annanhet", vad som kännetecknar denna "annanhet" förändras ständigt och gör det omöjligt för individen att helt frikännas från åtalspunkterna.

 • 129.
  Brandfors, Johanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Endermark, Hanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Stjärnfamiljers Adoptionsprocess: En kvalitativ studie om Upplevelser och Erfarenheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study about starfamilys who has gone thru an adoption process have focus laid on answering the question: What does it mean to adopt as a starfamily? This study has its focus on two groups, single women and samesex couples. By using a goal-oriented selection in a qualitative study where focus have been capturing the experiences and emotions that our respondents have experienced. We have analysed with a hermeneutic approach and interpreted the material. The results show there is a gap in knowledge in the social field about these selected groups and an exclusion can occur because of the twosome- and heterosexual norm in the society. Another result is that some social workers have a fear of being seen as discriminatory and because of this the treatment of these adoptive families can be different from the treatment towards heterosexual couples. The results also show that the wait for children various in lengths and feelings that are described as a rollercoaster is portrayed by the respondents. The conclusion in this study is that our respondents have a mainly positive experience from their adoptions but there are still reasons to study this topic furthermore to gain more knowledge to social workers.

 • 130.
  Brandquist, Ingrid
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  KOMMUNIKATION OCH SAMSPEL I RÖRELSE: Sherbornemetodik med en ung man på tidig utvecklingsnivå och med autism2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  INTRODUCTION

  Caregivers perceive many of difficulties in interaction with persons at a presymbolic stage. In Sherborne Developmental Movement the theoretical issue is that movement experiences developing body and spatial awareness contribute to awareness of self. This gaining of body mastery is fundamental to the awareness of others, the ability to relate to others.

   

  The aim of this study is to analyse how communication and interaction is expressed over a period of time as a young man in an early stage of language development (pre-intentional communication) and with autism participates in a dyad in SDM sessions. Research questions:1. How do communication and interaction skills develop over time in the SDM sessions? 2. How do communication and interaction skills develop at home and school during the same period?

  METHOD

  In this pre-experimental case study an 18-year-old man with profound autism spectrum disorder, a right-sided motor disorder and a severe language impairment is participating. Giving no responses in communication, caregivers rarely perceived successful interaction. He suddenly burst out in aggressive acts. Lasting over a year he participated in an intervention consisting of eighteen SDM sessions in a dyad with a physiotherapist, skilled in SDM, at Habilitation Centre. Sessions were based on a “caring” SDM-relationship and treatment focused on basic movements. All sessions were videotaped. Communication and interaction skills were thoroughly assessed at the first and last session. In the process of analysing data the SDM scale of type of relation had to be supplemented by scales showing abilities of communication and interaction of the leader and the participant. This scale named "Brandquists & Althoff Interaction Scale: Analysis of the interaction with individuals at an early stage of development - Sherborne”, was used in reporting the data obtained in the study.

  To increase the reliability of the data, comments from the participating physiotherapist and the father of the young man were registered while they individually watched the two video recordings. A somewhat simplified examination of ten of the video recordings was also made. Communication and interaction skills were also investigated at home and school through interviews and questionnaires before and after the SDM treatment. These data were then to be compare to the data of the SDM sessions.

   

  RESULTS

  Results show a positive effect on communication and interaction skills of the young man. During the period of sessions he gradually changed the way of directing attention. Initially his eyes were "empty" or his gaze swept across the room to him. Later he focused on the hands of the physiotherapist while rocking his leg and eventually he physically directed himself to the physiotherapist and searched eye contact. The physiotherapist was sensitive to his physical reactions adapting her approach in order to making him feel secure and achieve trust. In the beginning she used tactile methods in her communication, but seeing he felt more secure she introduced more verbal confirming towards the end.  At the end of the period he began to take communicative initiatives by approaching his hand and “pointing” at the physiotherapist.

   

  At home and school caregivers reported an increasing interest in the environment. He used more initiative for communication (an increased number of action sequences) and was on his way to develop joint attention. He started to use his voice to protest. The number of self-destructive behaviours decreased during the Sherborne sessions and at home. Successively he gained greater stability and balance in his body and the mobility of the weak side improved. The data obtained in interviews with caregivers confirmed the results achieved in the study and strengthened the reliability of the results of SDM.

  CONCLUSIONS

  The result of the study implies that SDM may have contributed to a positive effect on the communication and interaction skills of this young man.

 • 131.
  Briby, Ellinor
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Özarslaner, Zuhal
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "En förebild för många": En kvalitativ studie om integrering och framgång på den svenska arbetsmarknaden2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka de bakomliggande faktorerna hos den enskilda individen med utländskbakgrund som nått framgång på den svenska arbetsmarknaden är. De viktigaste bakomliggande faktorerna som vi funnit i vår undersökning för att nå framgång på arbetsmarknaden är vilja, motivation, engagemang och ansvar. Både vår forskning och tidigare forskning har visat att en positiv syn på det ”nya samhället” har en viktig betydelse för den enskilde individen som kan ses som en bidragande faktor gällande framgång i samhället. Gemensamt för vår forskning och tidigare forskning är dessutom att utbildning och språklig färdighet, samt att ständigt vara aktiv i personlig utveckling och på så sätt vara flexibel är avgörande för att nå framgång genom att nå de individuella målen. Detta visar på att Giddens flexibilitet, struktureringsteori, samt den ontologiska tryggheten ligger till grund för individens lyckade integrering i det nya samhället. Detta ses som en grundläggande bas att sedan bygga vidare på. Det har även visat sig att Bourdieus kapitalteori är något som byggs upp under tidens gång, samt att individens habitus och livsbana inte har haft någon större påverkan på individen. Resultatet bygger på en hermeneutisk metodansats där empirin samlades in genom tio stycken kvalitativa intervjuer i dialogform med respondenter som har utländsk bakgrund.    

 • 132.
  Brundin, David
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Persson, Fred
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Den ofrivilliga rollen: En hermeneutisk studie om plötslig arbetsförlust och självidentitet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie undersöks hur en plötslig förlust av arbetet påverkar individens upplevelser av sin självidentitet i konsumtionssamhället. I studien fokuserar vi på den process som pågår från det tillfälle då arbetsförlusten uppstår till att individen lyckas ta sig ur sin ofrivilliga roll, arbetslös. I resultatet presenterar vi en modell som beskriver tre olika faser som måste forceras för att individen ska lyckas ta sig ur den ofrivilliga rollen. De tre stadierna som måste forceras är chocken, tomrummet och vägen tillbaka. För att genomföra denna studie har vi utgått från den symboliska interaktionismen och Fuchs Ebaughs rollutträdesteori. Resultatet grundar sig på datamaterial hämtat från två självbiografier, två intervjuer och sju olika bloggar. Vi har utgått från ett hermeneutiskt analysförfarande och analyserat datamaterialet i tre olika steg som vi presenterar i vårt resultat i form av en preliminär tolkning, teoretisk tolkning och huvudtolkning. Genom att ta fram den modell som presenteras i studien har vi bidragit till tidigare forskning på så sätt att vi har studerat detta fenomen i form av en process. Vi har dessutom fokuserat på den plötsliga arbetsförlusten snarare än en förväntad förlust som kan uppstå som ett resultat av till exempel en stundande pension. 

 • 133.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bullying and victimization: A study of self-reporting trends about violence at school comparing Swedish adolescents with and without disabilities2010Other (Other academic)
  Abstract [en]

 • 134.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Focus groups with creative elements, PI – interviews2011Report (Other academic)
 • 135.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Mälardalen Research Center.
  JANUSZ KORCZAK AND THE RIGHTS OF THE CHILD2015In: Golden Research Thoughts, ISSN 2231-5063, Vol. 4, no 9, p. 1-4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Janusz Korczak was a Polish writer, doctor and leader in the field of education and social work who introduced the concept of children’s rights in the early 20th century. Through his work Korczak contributed to the first international treaty to address children’s rights: the 1924 Geneva Declaration of the Rights of the Child. The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) was not opened for ratification until 1989. Twenty-five years later, in 2014, children, young people and adults from 41 countries spanning the continents of Africa, America, Europe, Asia and Oceania met at a world conference on children’s rights and participation titled Children as Actors for Transforming Society (CATS).

  ,

 • 136.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sexual abuse at sexual debut related to disability reported by Swedish adolescents2010In: XVIII ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect One world One Family, Many cultures: Strengthening Children and Families Affected by Personal, Intre-Familial and Global conflicts, 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aims of this study are to compaire the rates of abuse in students with and without disabilities at sexual debut and secondly to study mental symtoms, substance use and school funtioning in those reporting avuse at sexualk debut with others.

 • 137.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Aytar, Osman
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  På väg in i det svenska samhället: Slututvärdering av Solitario – dagverksamhet för ensamkommande barn i Eskilstuna2012Report (Other academic)
 • 138.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Berglund, Mats
  Lunds universitet.
  Funktionsnedsättning och missbruk.: Underlagsrapport till Missbruksutredningen2011Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  se

  http://www.sou.gov.se/missbruk/

 • 139.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Eriksson, Charli
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Tinnfält, Agneta
  Hälsoakademin.
  Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol: Om psykisk ohälsa och utvärderade interventioner2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En riskfaktor för psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är alkoholmissbruk i familjen.

  Barnen och ungdomarna kan indelas i tre grupper, de som mår bra, de som befinner sig i en gråzon, och de som far illa. I denna rapport fokuseras på de barn som far illa. I Sverige finns  200 000 barn som lever med minst en förälder som missbrukar alkohol. Studier från andra länder visar också höga siffror och det innebär att det finns två till åtta barn i varje grupp om 25 barn som växer upp i en familj med dessa problem. En amerikansk studie har visat att det är nästan vart tredje barn som är barn till alkoholiserade föräldrar. Livet i en alkoholistfamilj kan vara kaotiskt och oförutsägbart, men också mycket varierat mellan olika familjer. Syftet med denna systematiska kunskapsöversikt är att beskriva vilken kunskap som idag finns om psykisk hälsa och ohälsa hos barn med en alkoholiserad förälder alternativt båda föräldrarna samt vilka risker barnen utsätts för. I översikten kommer även vilket stöd och skydd dessa barn behöver och kan få i Sverige idag att presenteras. Kunskapsöversikten kommer dessutom att granska vilka interventioner som utvärderats och presenterats i svensk och internationell forskning Systematisk litteratursökning har gjorts i flera databaser för att hitta vetenskapliga publikationer inom området och en genomgång av samtliga avhandlingar i socialt arbete som skrivits vid fem universitet i Sverige har gjorts. Även andra vetenskapliga rapporter finns med i kunskapsgenomgången. Dessa har hittats mera slumpmässigt vid genomgång av referenslistor, sökning på olika myndigheters databaser, tips från andra forskare m.m. I resultatet presenteras den utsatthet barn till alkoholmissbrukare har ökad risk för. Det kan vara emotionella svårigheter, anpassnings- och beteendeproblem, skolproblem med svårigheter i kamratkontakter och kognitiva problem, samt risk för en ökad alkoholkonsumtion. De skyddsfaktorer som redovisas är faktorer inom barnet själv, stöd till föräldraroch därigenom ett indirekt stöd till barnen, direkt stöd till barnen, t.ex. i form av signifikanta vuxna, samt kritiska händelser som kan fungera skyddande. I Sverige stöder regeringen gruppstödsverksamheter för barn till alkoholiserade föräldrar. I den aktuella kunskapsgenomgångenredovisas forskning på interventioner för barn till alkoholiserade föräldrar. Det finns få rapporterade interventioner som också är utvärderade. Trots kritiken mot att så få utvärderade interventionsstudier gjorts, förordas fortsatt gruppstödsverksamhet för barn till alkoholiserade föräldrar samt att individuella och familjebaserade interventionsprogram utvecklas och utvärderas.

 • 140.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Mälardalen Research Center, Sweden.
  Hart, Angie
  Brighton University, United Kingdom.
  En magisk box för resiliensskapande insatser: Strategiskt, kreativt och engagerat stöd i samverkan med barn i kris, på flykt eller i andra svåra livssituationer2016In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 93, no 1, p. 82-97Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article describes a new model designed to provide professionals, parents and other important people in day-to-day contact with children and young people to create space for resilience-based interventions which can also be called Resilient Therapy (RT). Children living in vulnerable situations, on the run or in crisis can display incredible resilience and develop successfully "against all odds" to become what are known in Swedish as “dandelion children”. The children may have experienced traumatic events or other events with a great psychological strain. The basic idea of RT is that the adults in the child's environment may use different approaches to help to strengthen the child's resilience. The article presents a magic box with five different approaches that include tools to build and develop the child's resilience and promote optimal development.

   

 • 141.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Mälardalen Research Center.
  Visser-Schuurman, Mieke
  Eurochild.
  Speak Up! Voices of European Children in Vulnerable Situations: An Explorative Study of Children’s Rights in Greece, Bulgaria, Hungary, Poland, Sweden, the uk, Ireland and the Netherlands2015In: The International Journal of Children's Rights, ISSN 0927-5568, E-ISSN 1571-8182, Vol. 23, no 3, p. 569-601Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the Speak up! study is to increase our knowledge of European children in vulnerable situations or with special needs, and their own views about their rights and what needs to be improved. The methodology was to play a children’s rights game and to hold in-depth discussions about children’s rights in focus groups with children in vulnerable situations and in control groups. The qualitative study of children took place in eight European countries. Children, particularly children in vulnerable situations or with special needs, are insufficiently aware of their rights. Children living in vulnerable situations have very little experience of being listened to. They face discrimination due to disability, ethnic background or social disadvantage, and also due to being under 18-years-old. This study concludes that children in vulnerable situations or with special needs should not be viewed as passive victims but as social actors with the right to be listened to.

 • 142.
  Bulcha, Mekuria
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Causes and Consequences of Forced Oromo Migration: An Overview2002In: Journal of Oromo studies, ISSN 1070-2202, Vol. 9, no 1, p. 27-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Human rights issues have played a central role in political conflicts and wars throughout much of Ethiopia's history Oppressed nationalities' rights to self-determination, freedom of expression, and land reform are just a few of such issues that have ignited conflict, and consequently, resulted in the waves of refugees fleeing from the country One hundred years after its creation, Ethiopia still shows minimal progress in terms of political development or respect for human rights The exodus of Oromo refugees has been particularly exacerbated by the present government's human tights violations.. In essence, such an exodus is indicative of a country's socia-political malaise. The malaise, characteristic of Ethiopia, is rooted in the creation ofthe Ethiopian state at the end of the nineteenth century One can thus assume that the country's current political crisis cannot be disentangled from its past.

 • 143.
  Bulcha, Mekuria
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Famine as an instrument for Nation-Building and State Consolidation: Ethiopia's Resettlement and Villagization Programs of 1978-1991 in Retrospect2001In: Journal of Oromo Studies, ISSN 1070-2022, Vol. 8, no 1&2, p. 111-154Article in journal (Other academic)
 • 144.
  Bulcha, Mekuria
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  The ideolgy of Genocide: A Sociological Assessment of the History of Human Rights Violations in Ethiopia2004Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 145.
  Bulcha, Mekuria
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  The Tragedies of the Ethio-Eritrean War2000Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 146.
  Bulcha, Mekuria
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Traditional and Modern Dimensions of Gender Inequality in Oromo Society2005Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 147.
  Burge, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology. Mälardalen University.
  Altay, Serap
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology. Mälardalen University.
  Strävan efter den idela identiteten som kvinna: En studie om invandrarkvinnors upplevelser av kvinnorollen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att fördjupa förståelsen av invandrarkvinnors livssituation, vilket gjordes med hjälp av frågan hur upplever invandrarkvinnor kvinnorollen? Vi valde att arbeta utifrån Grundad teori och genomförde åtta intervjuer och närmade oss studiefältet så förutsättningslöst som möjligt för att fånga kvinnornas upplevelser i sin helhet. Tre urval genomfördes och ledde oss successivt till det som är kärnan i kvinnornas livssituation “Strävan efter idealet”. Genom analysen framkom ytterligare kategorier som är sammankopplade med huvudtemat. Resultatet visade en komplex bild där kvinnan upplever både svårigheter och möjligheter med sin situation och kämpar för att hitta balansen mellan de två kulturerna. Kärnkategorin synliggjorde en process som förändrar kvinnornas perspektiv på livet. För att fördjupa förståelsen av resultatet relateras det till teorier inom socialpsykologi; Symbolisk interaktionism för att klargöra hur samspelet mellan människor är uppbyggt och Antonovskys teori om Känsla Av Sammanhang för att förklara upplevelsen av den tidigare nämnda processen.

 • 148.
  Bursell, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Åkerström, Elin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Emotionerna bakom näthatet: En grundad teoretisk studie om näthat2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker fenomenet näthat på bloggar med frågeställningen ”hur ser processen för näthat på bloggar ut?” För att kunna besvara frågeställningen letade vi data på olika bloggar i form av blogginlägg och kommentarer. Därefter genomfördes fem intervjuer med fyra blog- gare, samt en representant från organisationen Friends. Då vi till en början bara hade ett fe- nomen som vi ville titta närmare på, valde vi att använda oss av grundad teori som metodo- logiskt angreppssätt. Vi har under studiens gång låtit vår insamlade data leda oss framåt i stu- dien. Det är något som förespråkas inom grundad teori.

  Den tidigare forskningen har delats in i fyra teman, omfattning och arten av näthat, konse- kvenser av näthat, emotioner kring näthat samt åtgärder mot näthat. Vi visar på vilken tidigare forskning som gjorts på området och går igenom de resultat som kan styrka vårt syfte med studien.

  I resultatet fann vi att kategorierna var negativa emotioner, trigger, påhopp, det ansiktslösa nättrollet, näthatets näring, coping strategier, den kollektiva kampen och försvar av nättrollet. Negativa emotioner blev vår kärnkategori då denna var kopplad till resterande kategorier och kärnan i näthatet. Sedan tas den teoretiska referensramen upp i diskussionen och detta tillvä- gagångssätt är något som överensstämmer med grundad teori som metodansats. Vi har här valt att använda oss av emotioner och coping strategier för att styrka vår teori. 

 • 149.
  Bursell, Moa
  et al.
  Inst Futures Study, Box 591, SE-10131 Stockholm, Sweden..
  Jansson, Fredrik
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Stockholm Univ, Ctr Cultural Evolut, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Diversity preferences among employees and ethnoracial workplace segregation2018In: Social Science Research, ISSN 0049-089X, E-ISSN 1096-0317, Vol. 74, p. 62-76Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Ethno-racial workplace segregation increases already existing ethno-racial inequality. While previous research has identified discriminatory employers as drivers of workplace segregation, this study addresses the role of the employees. Sociological and social psychological theory suggest that people prefer to surround themselves with people who positively confirm their social identity or who contribute with higher group status. Through web-based surveys, we measure employee attitudes and preferences concerning ethno-racial workplace diversity, to what extent they differ by ethnicity/race, and if they contain intersectional patterns. Thereafter, we use simulation models to analyze the consequences for workplace segregation that these preferences would have, if realized. The main survey results showed that all ethno-racial groups favored their own in-group as colleagues, especially European Americans. As a secondary choice, the respondents preferred the out-group with the highest labor market status. Intersectional patterns were identified, as minority women were preferred as colleagues over minority men. Our simulation model, based on the results of two surveys on stated vs. indirectly revealed preferences, showed that employee preferences were at best not diverse enough to desegregate workplaces. When based on the most common preferences (i.e. excluding a few outliers), the simulations even suggested that these preferences can cause segregation. We relate these findings to Schelling's model of segregation.

 • 150.
  Buskas, Madeléne
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jansson, Madeleine
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Ett jobb som alla andra": En hermeneutisk studie om romska kvinnliga tiggare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en hermeneutisk studie vars syfte var att få en förståelse för hur det är att leva som romsk kvinnlig tiggare i Sverige, och hur situationen i Rumänien ser ut för dessa kvinnor. Materialet har vi samlat in främst genom djupintervjuer med romska tiggande kvinnor, men också med deltagande observationer på stödcenter för utsatta EU-migranter. Materialet i studien har vi utifrån den hermeneutiska spiralen analyserat i tre steg, som innebär att gå från en materialnära tolkning mot en allt mer abstrakt tolkning. Till grund för vår tolkning har vi använt Bourdieus teori om kapital, som visat på vilka resurser eller brister kvinnorna har. Putnams teori om sammanbindande och överbryggande kapital, som gav oss möjlighet att se innebörden av kontakter innanför och utanför sin grupp. Goffmans stigmateori kunde vi koppla till hur kvinnorna upplever att samhället tar emot dem. Beckers avvikarteori användes för att tolka val som några kvinnor gjort.

  Vår sluttolkning av resultatet blev att kvinnorna ser tiggandet som ett jobb som de utstår på grund av ansvaret de har och känner gentemot familjen. Hur individen samtidigt styrs av sin grupp tolkade vi från betydelsen Putnam ger till sitt begrepp sammanbindande kapital. De kvinnor som har lämnat livet som tiggare bakom sig har fått en anställning. Genom kontakter utanför sin grupp möjliggörs social mobilitet vilket vi tolkade från betydelsen Putnam ger till sitt begrepp överbryggande kapital .

1234567 101 - 150 of 884
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf