mdh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 2030
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aagaard, Isabelle
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kurdmark, Hawal
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kommunikationsproblematiken som uppstår vid implementering av den agila metodiken: - En kvalitativ studie sedd ur ett förändringsperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2.
  Abbas, Rami
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Issa, Simon
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Landenberg, Kevin
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Utdelning i fåmansbolag: Reformers påverkan på beteende och agerande2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Datum:                    2018-01-15

  Nivå:                        Kandidatuppsats Företagsekonomi, 15 hp

  Akademi:                Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola

  Författare:              Rami Abbas             Simon Issa                          Kevin Landenberg              92/03/26                                 92/02/02                                       94/08/11       

  Titel:                        Utdelning i fåmansbolag

  Nyckelord:                         Utdelning, kvalificerade aktier, slopade förslaget 2017, skattebeteende

  Forskningsfrågor: Vilka eventuella förändringar i beteenden har det slopade förslaget             genererat vid beslutfattande hos fåmansbolag?

   Vilken påverkan har skattereformer på skattebeteende?

  Syfte:                       Syftet med undersökningen är att skapa förståelse över om, hur och varför fåmansbolagen har agerat utefter det slopade förslaget för förändringen på 3:12- reglerna. Utöver detta är syftet också att skapa en förståelse för vilken påverkan skattereformer har på skattebeteende.

  Metod:                     Regleringar kring fåmansbolagsutdelningsmöjligheter har samlats in och analyserats. Teoretisk datainsamling om reformers påverkan på skattebeteende har insamlats. Utöver detta har det genomförts intervjuer med ägare för fåmansbolag samt auktoriserade revisorer.

  Slutsats:        Förslaget till förändringar som slopades sommaren 2017 hade ingen nämnvärd påverkan på majoriteten av delägarna i fåmansbolagen. Detta på grund av för komplicerade regleringar. I särskilda fall, när reformer är för komplicerade kräver det för berörda parter en inlärningstid för att ta in ny kunskap och därför inte har varken tid eller kunskap att agera efter reformens krav.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  AbbasIssaLandenberg_2018-01-15
 • 3.
  Abdi, Akam
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Chen, Wei
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Intern kontroll: Används visselblåsning som mekanism i den interna kontrollenmot oegentligheter av ekonomisk brottslighet inom kreditinstituten?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka bankernas syn på internkontroll och vidare undersöka vilka mekanismer som används föratt effektivisera den interna kontrollen. Studien riktar sig på attundersöka huruvida visselblåsning används som en av demmekanismerna för att stärka förmågan med att upptäcka ochförhindra oegentligheter av ekonomisk art.

  Studien använder en induktiv metod för att leda insamlingen avdatamaterial. Vidare använder studien en kvalitativ metod baseradpå intervjuer med fyra olika banker där datamaterialet analyserasmed datamaterialet i kapitel två.

  Studien visar att det finns en positiv syn på den interna kontrollenoch visselblåsning som mekanism för att skapa en framgångsrikverksamhet. Fastän visselblåsning anses ha en kompliceradfunktion, används den fortfarande för att upptäcka och förhindraoegentligheter, såsom ekonomiska brott. Förutom visselblåsning,använder bankerna mer mekanismer för att stärka och effektiviseraden interna kontrollen. Att uppmana medarbetarna att följa lagaroch principer, utbilda medarbetarna inom olika områden samt attskapa olika arbetarsätt inom verksamheten, att genomföra interntillsyn och ständiga granskningar är en del av de mekanismer somanvänds.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Master thesis
 • 4.
  Abdi, Akam
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Chen, Wei
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Tystnads- och anmälningsplikten: Revisorns hantering av konflikter för ett oberoende ställning och vid misstanke om brott2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att skapa oss en djupare samt bättre förståelse om hur respektive av - samt anmälningsplikten uppfattas av revisorer och vidare undersöka hur eventuella konflikter med utgångspunkt för oberoende ställning samt vid ”kan misstänkas” situationer hanteras av revisorer. För att uppnå syftet, har intervjuer med fyra olika revisionsbyråer genomförts.

  Intervjuerna har genomförts med Grant Thornton, BDO Mälardalen AB, PwC samt KPMG genomförts för att kunna besvara forskningsfrågorna. Därefter har en hermeneutik synsätt använts då tolkning av intervjumaterialen ansågs viktig för att kunna få kunskap för respondenternas uppfattning kring ämnesvalet. I analysavsnittet har sedan datamaterial från referensramen samt empiridelen använts för att kunna genomföra en analys av uppsatsen.

  Denna studie visar tystnadsplikten är viktig för att kunna skapa en bra relation med klienterna och anses inte skapa konflikter för revisorer i någon stor bemärkning. Anmälningsplikten skapar dock problem på grund av bristen på kunskap inom bedömning av brott hos revisorer. Revisorerna väljer därför att utreda en situation vid brottsmisstanke längre än vad som avses. För att inte bli beroende av sina klienter finns regler och praxis inom yrket som används samt genom att till exempel inte ha vänner och bekanta som klienter menar respondenterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kandidatuppsats
 • 5.
  Abdi, Akam
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Chen, Wei
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Tystnads- och anmälningsplikten: Revisorns hantering av konflikter för ett oberoende ställning och vid misstanke om brott2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att skapa oss en djupare samt bättre förståelse om hur respektive av - samt anmälningsplikten uppfattas av revisorer och vidare undersöka hur eventuella konflikter med utgångspunkt för oberoende ställning samt vid ”kan misstänkas” situationer hanteras av revisorer. För att uppnå syftet, har intervjuer med fyra olika revisionsbyråer genomförts.

  Intervjuerna har genomförts med Grant Thornton, BDO Mälardalen AB, PwC samt KPMG genomförts för att kunna besvara forskningsfrågorna. Därefter har en hermeneutik synsätt använts då tolkning av intervjumaterialen ansågs viktig för att kunna få kunskap för respondenternas uppfattning kring ämnesvalet. I analysavsnittet har sedan datamaterial från referensramen samt empiridelen använts för att kunna genomföra en analys av uppsatsen.

  Denna studie visar tystnadsplikten är viktig för att kunna skapa en bra relation med klienterna och anses inte skapa konflikter för revisorer i någon stor bemärkning. Anmälningsplikten skapar dock problem på grund av bristen på kunskap inom bedömning av brott hos revisorer. Revisorerna väljer därför att utreda en situation vid brottsmisstanke längre än vad som avses. För att inte bli beroende av sina klienter finns regler och praxis inom yrket som används samt genom att till exempel inte ha vänner och bekanta som klienter menar respondenterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Tystnads- och anmälningsplikten
 • 6.
  Abdlwafa, Lezan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Balci, Anita
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Safari, Awat
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Bokföringsbrott: Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Datum: 29 maj, 2013

  Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

  Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola

  Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari

  Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

  Handledare: Ulla Pettersson

  Nyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare

  Frågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhet i bokföring till bokföringsbrott? Vilka faktorer bidrar till detta?

  Syfte: Att undersöka hur näringsidkarens oaktsamhet i bokföringen kan vara en av orsakerna till bokföringsbrott.

  Metod: För att uppnå syftet så använde vi oss av en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse av ämnet. Vi inhämtade vårt material till referensramen från litteratur samt lagar såsom bokföringslagen, årsredovisningslagen och brottsbalken. Material till empirin var hämtad från tre intervjuer med personer som besitter relevant kunskap, en skattebrottsutredare, en konkursförvaltare och en åklagare.

  Slutsats: Det vi har kommit fram till i vår uppsats är att oaktsamhet i bokföring är en orsak till bokföringsbrott, främst i mindre företag som inte har resurser till att upprätta bokföring på ett sätt som ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bokföringsbrott - ett resultat av oaktsamhet i bokföring?
 • 7.
  Abdulsalam Osman, Dana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Hamad, Ivan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Hantering av styrande dokument: Hantering av styrande dokument i stora företag2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hantering av styrande dokument
 • 8.
  ABGHARI, SHABNAM
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  FAKHOURI, REEF
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  The Relationship between Level of acculturation and Service Quality Perception: A Case study of Swedish Banks and Customers with Iranian and Iraqi cultural origins living in Sweden2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Adasevic, Ivan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Palosaari, Viljam
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Multi-project Management in an Internal Development Context: A case study focused on identifying challenges in project portfolio management at ABB Components2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to explore what challenges are identified in project portfolio management (PPM) in an internal multi-project environment. The aim of this study was to find the underlying reason for the occurrence of challenges in terms of how these challenges occur, and why do they occur. To realize the purpose and the aim of the study, the research was conducted at ABB Components, a business unit of ABB Group. Further, based on identified challenges provide a set of guidelines and recommendations for managing and countering the challenges.

  To understand the research problem a literature review was employed and a case study was conducted at ABB Components. The purpose of the literature review was to gain a theoretical background related to the research topic, identify challenges or problems, and potential solutions, with the purpose of establishing a connection to the challenges identified in the case study. The empirical work consisted of the case study conducted at ABB Components and was constituted by interviews person. The analysis of the results was validated with a workshop held with interviewees, with discussions regarding the findings. Guidelines and recommendations for managing challenges related to project portfolio management were designed from the results of empirical and theoretical work.

  The 11 main challenges related to project portfolio management were identified throughout three defined project phases, initiation of a project, execution of a project and project closure, and was appearing either in one phase or across phases. The challenges in this research were correlated to four main causes; limited resources (budget & time), limited resources (personnel), vague directives, and project maturity. The identified challenges can be encountered and managed by utilizing existing models for project management, improved information handling, expanding the notion of criteria for project success, performing a resource capacity analysis, and planning for the project closure.

  The theoretical and practical work have contributed to a collective analysis of what types of challenges are evident in phases throughout a single project, and what outcomes these challenges can have on a project portfolio in an internal multi-project environment and . It has to some extent indicated differences among challenges and causes evident in multi-project settings, for projects that are classified as internal development or product development, implicating differences throughout the project phase. Furthermore the challenges have pivoted around the three main themes centered indicating that there are challenges related to each phase of the project life, as well as challenges which are apparent across the project phases.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Adasevic, Pavle
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Hallberg, Oskar
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Revisorn och penningtvätt: - En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Redovisning och penningtvätt, en studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

  Datum: 29 maj 2013

  Lärosäte: Mälardalens högskola

  Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Nivå: Kandidatuppsats för företagsekonomi

  Författare: Pavle Adasevic 910731 Oskar Hallberg 900508

  Handledare: Kent Trosander

  Nyckelord: Penningtvätt, Penningtvättslagen, Revisor, ABL

  Problemdiskussion: År 2009 kom en ny lag om penningtvätt. Lagen syftar till att stärka bevakningen och rapporteringen av pengar som förskingrats. År 2011 rapporterades 11464 misstankar om penningtvätt med då endast 4 stycken från revisorer, varför var de så får rapporter från revisorerna?

  Syfte: Studien syftar till att visa hur revisorer och redovisnings byråer tillämpar lagen om penningtvätt i praktiken

  Metod: Studien har genomförts på ett kvalitativt metodsätt där sekundärdata tagits från litteratur, artiklar och rapporter. Primärdata är intervjuer med tre stycken respondenter, två revisorer och en person från finanspolisen.

  Slutsats: Revisorerna tillämpar lagen i sitt arbete. Trots att penningtvättslagen kan anses som tydlig och tillämpbar kan utformandet diskuteras. En hypotes om ett nytt begrepp som har kommit fram av studien är företagssmurfing.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Adenfelt, Maria
  et al.
  Uppsala universitet.
  Maaninen-Olsson, Eva
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Knowledge integration in a multinational setting: a study of a transnational business project2009Ingår i: International Journal of Knowledge Management Studies, ISSN 1743-8268, E-ISSN 1743-8276, Vol. 3, nr 3-4, s. 295-312Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to study how communication enables knowledge integration within transnational projects. Using longitudinal case study data to explore the theoretical arguments, interesting findings emerge. The main finding is that knowledge integration within the transnational project was hampered by ignorance – among project managers and members – of the impact and link between the use of different communication tools, subsequent communication process and knowledge integration. Other findings relate to how institutionalised behaviour persist change and subsequently partly explained why the communication process and thereto related communication tools were not adjusted to new circumstances and conditions. Finally, communication is an inherent part of knowledge integration within a transnational project and there is a need for communication to be sensitive to the complexity of the knowledge being integrated.

 • 12.
  Adielsson, Magnus
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Harlos Salmén, Robin
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Svensson, Robert
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Lagervärdering och lagerstyrning hos ett litet handelsföretag2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I ett litet företag finns en risk att ledningen fokuserar så mycket på kärnverksamheten att övriga administrativa verksamheter åsidosätts. Exempelvis finns det risk att företaget inte har full kontroll på sina lager.

  Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och analysera värderingen och styrningen av lagret hos ett litet handelsföretag med butik och i förekommande fall ge förbättringsförslag.

  Vi har dels studerat lagar och rekommendationer avseende hantering av lager samt litteratur inom området lagerstyrning i handelsföretag. Dessutom har vi intervjuat företrädare för ett typiskt litet handelsföretag.

  Det undersökta företaget uppfyller gällande lagar och rekommendationer, men inte så mycket mer. Vidare använder sig företaget mestadels av känsla och erfarenhet i sin lagerstyrning. Förtaget använder alltså inte formella analyser och metoder i någon större utsträckning, om ens någon. Vi har några förslag på förbättringar i detta avseende.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Adolfsson, Angelica
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Anter, Merve
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Anter, Fasla
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Revision - hur uppnås god kvalitet i små revisionsbyråer?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte:  Syftet med studien är att belysa och analysera hur revisorn arbetar för att eliminera risken för att göra väsentliga fel i årsredovisningen. Studien ska även beskriva och skapa förståelse för Revisorsnämndens och små revisionsbyråers arbete och ställningstagande till kvalitetssäkring.

  Metod: Utifrån ett hermeneutiskt synsätt och med en kvalitativ metod utfördes personliga intervjuer med tre små revisionsbyråer och Revisorsnämnden. Vid val av informanter tillämpades ett strategiskt urval. I studien har en abduktiv ansats använts. 

  Slutsatser: Åtaganden för att god kvalitet ska uppnås i revisionen är revisionsprocessen, rotation på revisionsuppdrag vart sjunde år, tillämpning av analysmodell och etiska normer, FAR SRS:s kvalitetskontroller, internt kontrollsystem och kvalitetssäkring från RN.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Adolfsson, Angelica
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Ståhl, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Ton, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Diffusionen av Bolagsverkets e-tjänst för elektroniska årsredovisningar i XBRL-format2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet i denna uppsats är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar eller kommer att påverka diffusionen av Bolagsverkets e-tjänst för elektroniska årsredovisningar i XBRL- format. Det uppnås genom att undersöka varför vissa privata aktiebolag väljer att använda Bolagsverkets e-tjänst för elektroniska årsredovisningar medan vissa andra än så länge valt att avstå. Genom att undersöka vilka konkreta för- och nackdelar som aktiebolag kan erhålla, genom att till Bolagsverket skicka in elektroniska årsredovisningar i XBRL- format, kan en mer djupgående bild av denna innovations nuvarande och framtida spridning presenteras.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Adolfsson, Jessica
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Azari Ghalati, Mozhgan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Tekle, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  "Säg till om jag stör": -En fallstudie om ledarskap, mångfaldsarbete och organisationskultur2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Datum:                             2020-01-24

  Nivå:                                 Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

  Institution:               Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola

  Författare:                        Jessica Adolfsson               Sara Tekle         Mozhgan Azari Ghalati

  Titel:                          Inkluderande ledarskap - En fallstudie om mångfaldsarbete och organisationskultur

  Handledare:                     Andreas Pajuvirta

  Nyckelord:                Ledarskap, mångfaldsarbete, inkludering, medarbetare,              organisationskultur och kommunikation.

  Frågeställning:       Hur kan ledarskap bidra till skapandet av en inkluderande organisationskultur som främjar mångfald? Hur arbetar ledare med mångfaldsarbetet och hur uppfattas mångfaldsarbetet av medarbetarna?

  Syfte:                        Syftet med studien är att undersöka hur ledarskap kan bidra till skapandet av en inkluderande organisationskultur som främjar mångfald. Genom en fallstudie undersöks hur ledaren arbetar med mångfaldsarbete och hur medarbetarna uppfattar att det fungerar i praktiken.

  Metod:                      I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod använts där empiri samlades in via en semistrukturerad intervju av en ledare inom den utvalda organisationen. För att kunna jämföra om medarbetarna i organisationen delar samma uppfattning om mångfaldsarbetet som ledaren genomfördes även kvantitativ forskningsmetod i form av enkäter till medarbetarna. Empirin från intervjuerna tillsammans med teori ligger som grund för analysen och svaret på frågeställningarna.

  Slutsats:                  För att skapa en inkluderande organisationskultur är det viktigt att ledare inkluderar flera perspektiv, respekterar alla individers likheter och olikheter, engagerar sig och får alla medarbetare att känna sig sedda, bekräftade och delaktiga. För att göra detta är kommunikation och feedback en viktig del.  

  Ledaren i organisationen där fallstudien har genomförts strävar efter att ha så mångfaldiga grupper som möjligt då detta berikar organisationen och representerar det samhälle vi lever i. Ledaren tillägger även att organisationen behöver bli bättre på att anställa unga, gamla och överviktiga personer. Medarbetarna upplever att mångfaldsarbetet i organisationen fungerar bra.

   

 • 16. Adolfsson, Petra
  et al.
  Dobers, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Jonasson, Mikael
  Closing words!2009Ingår i: Guiding and guided tours / [ed] Adolfsson, P., Dobers, P. & Jonasson, M., Göteborg: BAS Publishers , 2009, s. 215-217Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 17. Adolfsson, Petra
  et al.
  Dobers, PeterMälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.Jonasson, Mikael
  Guiding and guided tours2009Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 18. Adolfsson, Petra
  et al.
  Dobers, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Jonasson, Mikael
  Introduction – Guiding and guided tours2009Ingår i: Guiding and guided tours / [ed] Adolfsson, P., Dobers, P. & Jonasson, M., Göteborg: BAS Publishers , 2009, s. 15-28Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Agestav, Amanda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Nilsson, Camilla
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Så styrs Mälarenergi med hjälp av Balanserat Styrkort2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Title:   Controlling Mälarenergi by Balanced Scorecard 

  Seminar date:  2009-01-16 

  Institution:   School of Sustainable Development of Society and Technology 

  Course:   Bachelor thesis 15hp 

  Authors:   Camilla Nilsson, Amanda Agestav 

  Advisor:   Ulla Pettersson 

  The main issues:                What does Mälarenergi's Balanced Scorecard look like? Which Balanced Scorecard perspectives are important to Mälarenergi? Is Balanced Scorecard a purposeful control model in order for the group management to fulfil the aims of the owners' directives? 

  Purpose:                            The purpose is to find out how the group management at Mälarenergi works with Balanced Scorecard. Is Balanced Scorecard a purposeful tool for the group management to fulfill the aims of the owners' directives? 

  Method:                             This study is based on a qualitative research method in the form of interviews. We have interviewed one respondent. Secondary data have been produced by literature search. 

  Conclusion:                       Mälarenergi uses Balanced Scorecard exclusively at a group management level. The strategic work at the business areas' different division levels takes place aided by a business development model. We believe that Balanced Scorecard is a purposeful tool to use in order to clarify a company's strategy work and reach the goals in the owners' directives. However, Mälarenergi needs to complement the Balanced Scorecard with another model, since the business areas are so different from each other. In doing so, however, there is a risk that not all employees will be involved in the Balanced Scorecard, but that this will become an exclusive tool to the group management. We believe that there is no clear connection between the Balanced Scorecard work done in the group management and the work within the different business areas with their various focus areas.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Agha Seyed Ali, Sam
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Arif Dawody, Zhilvan
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Åkerström, Niklas
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  E-budgivning: Vägen in på marknaden2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Frågeställning: Finns utrymmet för en ny verksamhet som E-budgivning på den svenska bostadsmarknaden? Fungerar företagets affärsidé eller är marknaden mättad?                    Kan E-budgivning eventuellt utmana andra aktörer och få en etablerad plats på svenska bostadsmarknaden?

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka och analysera E-budgivnings chanser på marknaden för en eventuell framgång.

  Metod: En kvalitativ intervju med en representant från E-budgivning samt en kvantitativ enkätundersökning bidrog till primärdata. De sekundärdata som samlats är litteratur från böcker, tidsskrifter samt Internet.

  Allt fler företag väljer att satsa på Internetbaserade marknaden. Företag bemöter en hård konkurrens på bostadsmarknaden och slåss om konsumenterna som blivit allt mer prismedvetna mycket på grund av Internets framfart.

  Studien riktar sig till ett nystartat företag vid namn E-budgivning som är intresserade av att etablera sig på svenska bostadsmarknaden. Under tidigare år har valet av mäklare varit en självklarhet vid försäljning och köp av en bostad. Idag är inte valet lika självklart eftersom flera aktörer trätt in på marknaden och där urvalet av en rad olika alternativ finns att tillgå.

  Ett intresse samt funderingar uppkom om hur marknaden kommer se ut i framtiden och vilka chanser och möjligheter E-budgivning har. Genom teorier och empirisk data från undersökningar genom arbetets gång har konstanterandet gjorts att E-budgivnings etableringsmöjligheter ligger rätt i tiden. En stor faktor till resultatet är mycket på grund av teknologiska utvecklingen i kombination med företagets nischade affärsidé.

  Däremot passar den långt ifrån alla konsumenter då alla har skilda åsikter och behov vilket även historien bevisar. Studien visar att E-budgivning inte har en chans att hota stora aktörer på allvar, däremot har företaget goda möjligheter att få marknadsandelar med rätt marknadsföring.

 • 21.
  Aguilar, Diana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Semenyuk, Tetyana
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Turesson, Alina
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Minimering av risker vid kreditgivning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nedgångar i världsekonomin med påföljande likviditetsproblem hos företag har medfört negativa konsekvenser för banker, vilket skapade behov av effektiv kreditriskhantering. För att förhindra stora kreditförluster försöker banker ständigt minimera sina risker vid kreditgivning genom att identifiera fallgropar.

  Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till kreditförluster och belysa hur Nordea kan minimera risker vid kreditgivning utifrån dessa faktorer.

  Datainsamling skedde via granskning av litteratur och en fallstudie. Studieobjektet var affärsbanken Nordea där det genomfördes flera intervjuer med kreditansvariga på en regional nivå. För att ta reda på utvecklingen av kreditvolym inom Sverige sammanställdes data utifrån kreditgivningsstatistik från Nordea Hypotek AB.

  Enligt teorin är kreditförluster beroende av direkta och indirekta faktorer. Medan de direkta faktorerna kan påverkas av en kreditanalytiker ligger de indirekta faktorer utanför dennes inflytande. Det kan konstateras att Nordea har lyckats minimera kreditrisker i avsevärd grad med reservation för vissa förbättringar och att de faktorer som förorsakar förluster har banken klarat av att hålla under kontroll.

  Bankens grundläggande strategi i riskhanteringen är att använda sig av förnuftig kreditgivning. Samtliga respondenter har betonat vikten av att göra grundliga utredningar vid nya kreditansökningar samt frekventa uppföljningar vid en föraning på betalsvårigheter hos befintliga kredittagare. Genom dessa rutiner kan banken fånga upp problematiska affärstransaktioner och förebygga uppkomsten av kreditförluster.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Ahmad, Mushtaq
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Afzaal, Muhammad
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Svensk Direktreklam, Reinvention Of Business Model To Retain Customers: Reinvention Of Business Model To Retain Customers2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract:

  Date:

  June 2, 2009

  Level:

  Master Thesis, EFO 705 (15 credits)

  Program:

  Masters in International Marketing

  Supervisor:

  Joakim Netz

  Authors:

  Muhammad Afzaal (751016-T115), Mushtaq Ahmad (711224-T091)

  Title:

  Directreklam)

  Reinvention of Business Model to Retain Customers for SDR (Svensk

  Problem:

  the market and its customers were sharing their business with competitors so there was

  a need for SDR to reinvent its business model to retain its existing customers and gain

  new customers.

  The market share of SDR was decreasing due to increase in competition in

  Research question:

  to retain its customers?”

  “How can a service company like SDR reinvent its business model

  Method:

  applied. Both primary and secondary data has been gathered, primary data was

  gathered through interviews from customers of SDR and SDR company officials.

  Thesis has followed inductive research and a qualitative approach has been

  Conclusion:

  are identified which could be the reasons for the decline in the business of the

  company. Many changes are required in company´s business model to retain

  customers. SDR Customers are interested to have result oriented services means

  significant response from the market which could be achieved by making appropriate

  adaptations in the business model.

  In this study, business model of SDR has been studied and some gaps

  Keywords:

  market share, Reinvention.

  Svensk Directreklam (SDR), business model, retain and gain customers,

 • 23.
  Ahmed, Arslan
  et al.
  Mälardalens högskola. Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Pang, Zhaohua
  Mälardalens högskola. Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  CORPORATE CULTURE IN AN INTERNATIONAL JOINT VENTURE - A case study of Sony Ericsson2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Research Problem: To what extent the corporate culture of an international joint venture resembles the organizational and national culture of its parent firms?

  Purpose: The purpose of this research is to study and explain the organizational and national culture of the partner companies that are involved in the international joint venture and finds out the extent to which the corporate culture that is embedded in the joint venture possess a resemblance with its parent's culture.

  Method: Our research is qualitative in nature and is based upon the case study and the secondary information gathered during the research. We have also taken into account some primary information through conducting three semi-structured interviews from each of the company involved in the joint venture. All the information collected during the course of our research has been analyzed in such a manner that has eventually led us to a formidable conclusion.

  Conclusion: After the analysis of results, both from the interviews and the secondary information, we came to a conclusion that the corporate culture at the joint venture possess some similarities with the national and organizational cultures of its parent firms and this likeness depends upon the location of origin of the joint venture and the employees working in it.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Ahmed Ibrahim, Abdulla
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Andersson, Alexis
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Aggregerade kundmissnöjen i informationssystem – En fallstudie av Nordea Bank2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning – ”Aggregerade kundmissnöjen i informationssystem”

  Datum:                    8 juni, 2012

  Nivå:                        Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 ECTS

  Institution:             Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST,

                                   Mälardalens Högskola

  Författare:              Abdulla Ahmed Ibrahim         Alexis Andersson

  Titel:                       Aggregerade kundmissnöjen i informationssystem – En fallstudie av      Nordea Bank.

  Handledare:           Carl G Thunman

  Nyckelord:              Aggregering, informationssystem, klagomål, missnöje, innehållsanalys, Nordea Bank, MIS.

  Syfte:                      Syftet med denna studie är att utveckla en modell för hur Nordea Bank kan arbeta med uppföljning av kunders missnöje genom aggregerad missnöjesanalys. Vidare ämnar studien att utifrån modellen samt intervjuer identifiera förbättringsmöjligheter i Nordeas uppföljning av kundmissnöje.

  Metod:                               I studien utfördes kvalitativa intervjuer. Personal vid lokalkontoret i Västerås har intervjuats, samt Nordeas kundombudsman, Nordeas regionkontorschef i Västmanland, en f.d. kontorsanställd på Nordea, dataanalytiker, Finansinspektionens enhetschef på kundfrågor, en professor i databasteknik och en forskare inom språkteknologi. Ur litteraturundersökningen utformades en modell som bygger på variabler som förväntades påverka uppföljningsprocessen. Modellen ligger till grund för teori och intervjufrågor. I empirin användes ”klippa och klistra”-metoden för att placera intervjuerna under lämplig rubrik. I analysen jämfördes sedan empiri och teori från litteraturstudien för att utveckla modellen och ett antal förbättringsförslag.

  Slutsats:                  Modellen antar felaktigt att klagomål och annan missnöjesinformation kan integreras i samma process. Det finns flera försvårande faktorer i Nordeas fall; annan missnöjesinformationen är i dagsläget anonym och i vissa fall liten i omfattning för att det ska vara lönsamt att göra en aggregerad analys. Under uppsatsens gång blev det också klart att övergripande insikter bör utgå från ett resultatinriktat förhållningsätt där resultatet av analysen ger medarbetarna nya insikter för att utforma framtida uppföljningsprocesser. Även på central nivå arbetar Nordea oftare med att följa upp enskilda ärenden än att analysera dem systematiskt i aggregerad form, något som modellen inte tar hänsyn till.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext01
 • 25.
  Ahmed Ibrahim, Amina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Basudde Nakajugo, Carol
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Communities – en marknadsföringskanal med effekt?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Datum:         2008-11-13

   

  Nivå:             Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 Högskolepoäng

   

  Författare:  Amina Ahmed Ibrahim                 Carol Nakajugo Basudde

   

  Handledare: Mats Viimne

   

  Titel:             Communities – en marknadsföringskanal med effekt?

   

  Syfte:            Att beskriva communities som marknadsföringskanal och dess kommunikationseffekt.

   

  Metod:          Primärdatainsamlingen för denna uppsats har skett via intervjuer som utförts på tre olika sätt, personligt möte, telefonintervjun samt e-post intervju. Uppsatsen har baserats på fältstudier av fyra communities i Sverige, nämligen Lunarstorm, Glife, Nightlife och Nattstad. Sekundärdata har använts i form av böcker, artiklar och Internet.

   

  Slutsats:        Fördelen av att företag använder sig av communities är bl.a. träffsäkerheten och att företag ska enklare kunna nå ut till målgruppen som deras reklamannonser riktar sig till. En nackdel är att det råder fortfarande en stor kunskapsbrist hos de olika företagen och de förlitar sig mest på dem traditionella marknadsföringssätt som TV, tidningar och radio. Den ökande publiciteten av communities i media har bidragit till att allt fler får upp ögonen för detta marknadsföringssätt och väljer att lära sig om de olika communities och vad de går ut på.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Ahmed Ibrahim, Amina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Yola Konlaan, Beatrice
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Nakajugo Basudde, Carol
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Are competitors ready to take on a deregulated Apoteket AB?2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Datum: 2008-06-05

  Nivå: Magister Uppsats i Företagsekonomi, 15 Högskolepoäng Författare: Amina Ahmed Ibrahim Beatrice Yola Konlaan Carol Nakajugo Basudde

  Handledare: Sigvard Herber

  Titel: Är konkurrenter beredda att konkurrera med Apoteket AB i en avreglerad marknad?

  Problem: I samband med den kommande avregleringen av monopolet, Apoteket AB verkar ha konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. Problemformuleringen lyder:

   Vilka konkurrensfördelar har Apoteket AB över sina konkurrenter?

   Har konkurrenterna de rätta verktygen för att framgångsrikt konkurrera med Apoteket AB?

  Syfte: Uppsatsens syfte är att ta reda på om konkurrenterna i Sverige kan framgångsrikt konkurrera med Apoteket AB i den receptfria marknaden.

  Metod: En kvalitativ och kvantitativ metod har använts i denna uppsats. För att uppnå det önskade resultat är det nödvändigt att använda sig av både en kvalitativ och kvantitativ metod, dels för att utförligt kunna utforska ämnet och ge en djupgående diskussion och analys.

  Slutsats: Apoteket AB har en mängd konkurrensfördelar över sina konkurrenter. Företaget har ett starkt märke som kunderna känner till och litar på. De tre konkurrerande företag ser sig själva som ett komplement till Apoteket AB dock anser vi att konkurrenterna har vad som krävs för att framgångsrikt kunna konkurrera med Apoteket. Apotekets avreglering i Norge och Danmark har visat olika resultat, däremot har inte konkurrenterna i båda fall inte varit på den förlorande sidan. Matbutiker och bensin stationer i Danmark och Norge har konkurrerat med huvudsakligen pris, bekvämlighet och tillgänglighet med sina respektive Apotek. Detta är en indikation på att konkurrenterna i Sverige har tillräckligt med verktyg för att framgångsrikt kunna konkurrera med Apoteket AB.

  Nyckelord: Avreglering, Apoteket AB, Monopol, Konkurrens.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Ahmed, Ruqiyo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Axente, Benedetta
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Fathulla, Lana
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  The Relationship Between Business and Society: A study of corporate philanthropy within organizations2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Date: [2018-06-01]

  Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr

  Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University

  Authors: Ruqiyo Ahmed, Benedetta Axente, Lana Fathulla

  Title: The Relationship Between Business And Society

  Supervisor: Konstantin Lampou

  Co-assessor: Pär Blomkvist

  Keywords: CSR, Corporate Philanthropy, Core Competencies, Strategic Philanthropy

  Research Question:  How is corporate philanthropy implemented in an organization?

  Purpose: The purpose of this study is to get a deeper understanding of how organizations implement philanthropy in their business. This study further aims to answer the research question by explaining the essence of strategic philanthropy, how organizations can benefit from it and some misconceptions against philanthropy.

  Method:  This study is done through a qualitative research method. Primary data was collected by semi-structured interviews with three companies. Secondary sources was collected to complement the data collection.

  Conclusion: The findings of this paper suggests that with a strategic philanthropic approach an organization can benefit with an enhanced image and increased customer loyalty. Furthermore, it is proposed that engaging in philanthropic activities an organization will be able to attract and retain their employees. By implementing a strategic philanthropy, an organization can better choose which philanthropic issues to tackle.

 • 28.
  Ahmed, Shakeel
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Imtiaz, Muhammad
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Assessing the environmental uncontrollable elements of Swedish market that can influence and haveimpact on the presence of Lithuanian breakfast cereal producer (Palaseja) in Sweden.: A study of Swedish breakfast cereal market2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Problem:

  Palaseja is considering Sweden as a prospect market to enter and operate so, a study of Swedish

  business environment and its uncontrollable elements is required for Palaseja to serve this purpose

  effectively.

  Method:

  Thesis has followed a combination of exploratory & descriptive research and a qualitative approach

  has been applied. Both primary and secondary data have been gathered, primary data was gathered

  through interviews from retail stores' officials and Palaseja's sales manager.

  Conclusion:

  In this study, different environmental uncontrollable elements of Swedish market have been explored

  to find out how they can influence a new entrant Palaseja in Sweden. There are a few legal

  requirements for Palaseja to enter in food market of Sweden. Economic forces are facing a little slow

  down effect due to recent global economic slump but are quite encouraging for any new company

  entering Sweden in the long run. Breakfast cereal products that Palaseja produces have found to be a

  common part of cultural breakfast habits and huge consumption of breakfast cereal per capita also

  seems to be encouraging for new comers in this industry. Competitive forces have been found to be

  extremely challenging and quite discouraging in some way. The country of origin effect seems to be

  not so strong in Sweden although brand recognition of Palaseja is likely to cause some trouble to

  Palaseja's success.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Master Thesis EFO 705 (15 credits)
 • 29.
  Ajamlou, Anita
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Ekberg, Andreas
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Gülünay, Michel
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Revisionspliktens avskaffande: Påverkan på revisionsbyråer och deras marknadsföring2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur vissa svenska revisionsbyråer påverkats av avskaffandet av revisionsplikten. Studien medför även hur svenska revisionsbyråer ska agera för att behålla sina nuvarande kunder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Revisionspliktens avskaffande - Påverkan på revisionsbyråer och deras marknadsföring
 • 30.
  Aktermo, Johan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Andersson, Jonatan
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Begagnatköparens besök i bilhall: − En studie om kundupplevd tjänstekvalitet2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Titel: Besökarens besök i bilhall – En studie om kundupplevdtjänstekvalitet

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka kundupplevdtjänstekvalitet vid besök i bilhall. Informationen skall i ett senareskede kunna användas för att höja kvaliteten av kunders besök hosden auktoriserade bilhandeln.

  Tillvägagångssätt: Syftet gav upphov till flera problemformuleringar som krävde både ett kvalitativt och kvantitativt insamlingssätt. Empirin samlades ingenom kundenkäter och semi‐strukturerade intervjuer vilka bådaägde rum hos Bilia i Västerås. Både kundenkät och intervjuguide äruppbyggda och analyserade enligt SERVQUAL, Gapanalysen samtGrönroos modeller för upplevd kvalitet.

  Slutsats: Flera olika bristfälliga punkter inom tjänsteleveransen harpåfunnits. Kunderna anser att det finns förbättringspotential inomde flesta delar av tjänsten, dock vissa mer än andra. Framföralltupplevs tjänsten bristande inom det som SERVQUAL kallarResponsiveness och Empathy, samt det som Grönroos kallar förFunktionell kvalitet. Dessa områden berör på olika sätt hur kundenblir bemött vid tjänsteutförandet, det vill säga den mänskligainteraktionen mellan kund och företag som avgör om en tjänstupplevs som lyckad eller inte. Om företaget lyckas förbättra denupplevda kvaliteten inom ovan nämnda områden anser författarnaatt konkurrenskraften höjs vilket på sikt kommer att leda till ökadförsäljning av begagnade bilar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Akyildiz, Timur
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Willenius, Tobias
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  CSR ( Corporate social responsibility): En studie om hur H&M:s kunder upplever företagets kommunikation av CSR på den inhemska marknaden.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Al Radi, Doha
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kroes, Wim
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Said, Elham
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  The Univeristy-to-Industry Knowledge Transfer: A micro-analysis of knowledge transfer practices & processes of Mälardalen University2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: Literature on knowledge transfer has mainly studied this topic at macro level. The purpose of this research is to explore the university's role in the university-to-industry knowledge transfer on a micro level. This study is focused on the role played by Mälardalen University (MU) in the knowledge transfer to local industry by focusing on the university practices accomplished to this end. The research question is: Through which practices does Mälardalen University take part in the university-to-industry knowledge transfer?

  Methodology/Approach:

  The case study is about MU in Sweden, in Västerås and Eskilstuna campuses. A qualitative study approach was conducted to explore the research question and sub-questions. With the use of semi-structured interviews primary data was collected. Information in the literature review and theoretical framework chapters were collected by drawing from the databases: ‘ABI/inform’ and ‘Google Scholar’.

  Findings/conclusion:

  Based on the data collection, it can be concluded that the learning processes at MU rely on (experiential) ‘work and project-based-learning’ practices. These processes provide students with the knowledge demanded by the industry. The close collaboration between university and industry improves the preparation of students entering the job market in several ways. This research highlights which successful practices may be implemented at university level to promote the knowledge transfer to industry while supporting learning processes, particularly effective for engineering/nursing students. It also provides us with additional findings on the importance of co-creation practices in the development and innovation of knowledge creation.

  Limitations:

  A limitation of this study is the selective focus on one university. Another limitation is that the industrial perspective is excluded. However, such a limitation sheds light on a focus for possible future research.

 • 33.
  Alaa Josef, Dilan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Al-Swiri, Said
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Rahman, Sivan
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  The new standard for innovation management systems: A comparative study of Volvo Construction Equipment's innovation management system and CEN/TS standardized innovation management system2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyze Volvo CE´s current innovation management strategy and compare it with the European Committee for Standardization´s (CENT/TS) standardized innovation management system. The study can be helpful for the organization to understand the gap between their current management system and the recommendations found in the CEN/TS innovation management system. A qualitative research methodology with a deductive approach combined with action research has been used to answer and fulfill the research question and purpose of this study. Our theoretical framework will introduce the five areas presented in CEN/TS IMS (2013) and describe their content more detailed with help from theoretical frameworks related to these areas. We will also consider other theorist's perspectives and compare their thoughts, description and models with what is been described in the CEN/TS regarding these five areas.Empiricism: Interviews with three of Volvo CE´s innovation coaches has been made to gain an understanding about the current status of the company´s innovation management strategies related to the requirements the five areas mentioned within CEN/TS IMS. In the Analysis section, a gap analysis has been made between Volvo CE´s current innovation management strategies and the requirements of the CEN/TS IMS for each area covered by this study. Overall, we think that Volvo CE have a good potential to develop a fully functional IMS in accordance with the requirements of CEN/TS 16555-1 into their organization with their current innovation management model as a starting point to build upon, and by following the references and recommendations provided by this study, the company has great chances in succeed with this mission

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Alamgir, Rana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Anand, Nitin
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  A Study of Bangladesh Telecom Market2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Target Audience: The management of TeliaSonera is our main target audience. Also students from management, marketing and business administration are our secondary concern.

  Problem Statement: “How suitable is Bangladesh telecom market for an internationalized telecom company (TeliaSonera), and what could be a preferable entry strategy for such market?”

  Purpose: The purpose of this paper is to investigate Bangladesh telecom market in order to find out the potentiality of the market which could be considered by the company to think about starting a business there and also to determine a suitable entry strategy from the company depending on the factors have been investigated.

  Methodology: The project is based on both primary and secondary information retrieved in connection with the theoretical framework. A qualitative approach of research and analysis has been considered to reach the desirable result.

  Theoretical Framework: The theoretical framework has been created with Porter’s (1998) five forces and National Diamond together with factors that influence the international entry strategy described by Franklin R (1998)

  Findings: While presenting the data, we have followed a structure. We have divided all our data in four parts. They are namely, The Focal Company Factors, Home country (Sweden) factors, the Focal country (Bangladesh) Factors, and the Focal country’s (Bangladesh) Telecom market factors. All data have been presented under the respective headings of these parts and also with some corresponding subheadings.

  Analysis: The analysis is based on the result of a consolidated evaluation of relevant theory and empirical information collected accordingly. All the collected information has been observed through the gloss of theoretical framework and has been used for answering the problem statement.

  Conclusion: After investigating the factors of Bangladesh telecom market, we can conclude that it will be a good idea for TeliaSonera to expand their business in Bangladesh as both the industry and the country has a lot of potential to offer. An Investment entry mode (Joint Venture) has been suggested. It is worth mentionable that this paper is a preliminary idea about the market to encourage TeliaSonera to expand in Bangladesh which reveals the opportunity for further research.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Alf, Amanda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Urby, Hanna
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Så påverkar amorteringskravet bostadspriserna vid möjliga ränteförändringar: En kvantitativ studie med regressionsanalys och prognostisering av framtida bostadspriser2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 36.
  Algernon, Caroline
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Vorbrodt, Elin
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Parkegren, Emelie
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Artificiell Intelligens Underlättar Rekrytering: -En kvantitativ undersökning om attityder gentemot informationsdelning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskningsfråga: Hur skiljer sig individers attityder, till informationsdelning på nätet och till informationsdelning vid användandet av rekryteringstjänster som bedrivs med hjälp av AI åt? Hur skiljer sig attityderna åt beroende på socioekonomiska faktorer?

  Syfte: Syftet med den här studien är att jämföra hur attityder till informationsdelning och till informationsdelning vid användandet av rekryteringstjänster som bedrivs med hjälp av AI skiljer sig. Det kommer att studeras utifrån socioekonomiska faktorer för att se hur utbildningsnivå, yrkeskvalifikationsnivå och inkomstnivå påverkar attityderna. Det kan bidra med information om hur individer ställer sig till att privata uppgifter behandlas av intelligens som inte är mänsklig, i ett samhälle där automatisk behandling av information blir allt vanligare. Företag inom rekryteringsbranschen kan även få en uppfattning om hur olika potentiella målgrupper kan reagera gentemot en sådan typ av tjänst.

  Metod: Den här studien har genomförts med en kvantitativ metod. Attityder har mätts genom en online enkät där bekvämlighetsurval tillämpades genom att enkäten delades på Facebook. Svaren har sedan analyserats i SPSS, där frekvenser och centraltendenser identifierades.

  Resultat: Individer har mer positiva attityder till informationsdelning vid rekryteringstjänster som bedrivs med hjälp av AI, än vad de har vid generell informationsdelning online. Attityderna skiljer sig åt beroende på de socioekonomiska faktorerna utbildningsnivå och yrkesnivå. Individer som har en hög utbildning och de med en hög yrkeskvalifikationsnivå har positivare attityder än de med låg utbildning och yrkeskvalifikationsnivå. Inkomstnivå har ingen påverkan på attitydkomponenterna. För företag som erbjuder rekryteringstjänster, bedrivna med hjälp av AI, är det bäst att rikta sig till individer med hög utbildningsnivå och hög yrkeskvalifikationsnivå, eftersom de med stört sannolikhet är de som kommer att använda tjänsten.

 • 37.
  Algurén, Martina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Holmberg, Hannah
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Sahlén, Rebecca
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Internationaliseringsprocessen: En kvalitativ studie om organisationskulturella skillnader och likheter som påverkar svenska småföretags etablering på den finska marknaden.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 38.
  Ali, Lana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Nader, Nurhan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Knese, Lisa
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Skapandet av förtroende i en kundrelation för nystartade företag i bemanningsbranschen: En kvalitativ studie om hur förtroende skapas mellan nystartade företag och kunder i bemanningsbranschen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den höga konkurrensen på marknaden har bidragit till att nystartade bemanningsföretag upplever en svårighet i att skapa en stark och långvarig relation till sina potentiella kunder. Detta har medfört till att de flesta företag har börjat lägga mer vikt på mötet med kunden för att uppfylla kundens behov och därmed skapa ett förtroende. Studiens syfte är att utifrån ett företagsperspektiv undersöka hur nystartade företag inom bemanningsbranschen arbetar med förtroende i sina kundrelationer. Vidare ämnar studien att undersöka vilket arbetssätt som har störst påverkan på skapandet av förtroende i en relation till kunden. Undersökningen baseras på en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex olika företag. Studien visade att de nystartade företagen arbetar oerhört snarlikt med de teorierna som valdes ut för att skapa ett förtroende. Däremot resulterade studien i en förståelse angående att kommunikation var det som företagen främst arbetar med för att skapa förtroende, både personlig (direkt) och digital kommunikation. Under studiens gång upptäcktes faktorer som skapar förtroende utöver de som valdes i teoriavsnittet som har tillkommit. Det har visat sig att hålla löften och att besitta goda referenser är av betydande vikt för nystartade företag när de vill bygga upp förtroende i sina kundrelationer.

 • 39.
  Ali, Muhamad Sarmad
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Siddiqui, Khurram
  Exchanges in a Not For Profit Organization: A Case Study Of Green Voluntee2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This case study deals with the identification and description of exchanges that occur in a not for profit organization, in our case is the Green Volunteers, and how these exchanges are essential for the achievement of their objectives. This thesis provides a basic framework for understanding and analyzing existing exchanges for future researchers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Exchanges in not for profit
 • 40.
  Alic, Belma
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Taxén, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Viktiga kriterier vid val av leverantörer inom stålindustrin2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stålindustrin har en stor påverkan för utvecklingen av samhället. Studier visar att stålindustrins betydelse kommer fortsätta att växa sig större inför framtiden (Mooney, 2016). Val av leverantör är en av de viktigaste delarna i inköpsprocessen då leverantörer spelar stor roll i ett företags prestation. (Vokurka, Choobineh & Vadi, 1996; Luzzini, Caniato & Spina, 2014) Att identifiera viktiga kriterier vid val av leverantörer kan vara komplext. Detta är ett stort forskningsområde och antalet studier inom detta ämne är otaliga. Dock finns det färre studier som riktar in sig på specifikt leverantörer inom stålindustrin. Av denna anledning valde vi att undersöka vilka kriterier som är viktiga vid val av leverantörer inom just stålindustrin för att kunna stödja redan existerande studier eller bidra med nya kunskapar för ämnesområdet. Sammanfattningsvis var syftet av vår studie att undersöka vilka kriterier som är viktiga vid val av leverantörer inom ståltillverkning och hur dessa kriterier ska viktas.

  Denna studie undersökte leverantörskriterier utifrån en kombination av en fallstudie på företaget ABB och redan existerande forskning. Utifrån detta, har de viktigaste kriterierna identifierats för leverantörer inom stålindustrin. Inom både litteraturstudien och empirin rangordnades kvalitet, leverans och pris som de tre viktigaste kriterierna. Efterföljande kriterier, i rangordningen, var service, R&D, finansiell styrka och geografisk position. Dessa kriterier har sedan applicerats i en numerisk analysmetod, analytical hierarchy process (AHP), där viktade värden för kriterierna räknades ut. Resultatet av denna viktning blev: kvalitet = 36%, leverans = 25%, pris = 17%, service = 11%, R&D = 5%, finansiell styrka = 4% och geografisk position = 2%. Resultatet av viktningen för varje leverantörskriterium påvisade en del skillnader från tidigare forskning, men även många likheter.

  För att nå resultatet i denna studie har en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder applicerats, i form av intervjuer, enkätstudie och observationer.

 • 41.
  Alisic, Amel
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Gustavsson, Carl-Henrik
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Sassi, Alexander
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  DEN ÖKADE E-HANDELNS PÅVERKAN PÅ FYSISKA BUTIKER: En studie inriktad på kundrelationer inom elektronikbranschen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Alkefjärd, Tobias
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  He, Yu
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Kasemi, Anton
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Revisorernas förtroende: En studie av hur revisorerna skapar förtroende hos intressenter2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På senare tid har finansiella skandaler fått ett allt större utrymme i media, vilket skapat en debatt bland allmänheten och näringslivet om revisorns förtroende. Revisionsbranschen utgör en av de viktigaste grundstenarna i samhällsekonomin och ett minskat förtroende för dem är problematiskt. Då förtroende är viktigt, är det nödvändigt att känna till hur revisorer skapar ett förtroende och vad det påverkas av. Uppsatsen avser att beskriva hur revisorer skapar förtroende, vad som påverkar revisorernas förtroende samt att belysa de konsekvenser och risker som finns med minskat förtroende. Studien använder sig av beskrivande metoder, där primärdata består av intervjuer med respondenter och sekundärdata tillhandahölls av vetenskapliga artiklar, böcker, tidningsartiklar och webbsidor. Studien har genomförts med en kvalitativ metod, där verkligheten studerades genom att tillämpa abduktion. Igenom studien kontrolleras det att uppsatsen håller en hög reliabilitet, validitet och objektivitet. Denna empiriska studie visade att revisorns kompetens är centralt för att dess klienter och intressenter ska kunna lita på denne. För att det ska säkerställas att revisorn har de kunskaper som krävs och att det inte finns oseriösa revisorer, är det viktigt att revisorer kvalitetskontrolleras. Författarna har kommit fram till att revisorerna arbetar förhållandevis lika när det gäller kraven och dess ansvar för att skapa förtroende. Detta troligen på grund av att de stora revisionsbyråerna har goda förutsättningar i form av interna system, utbildningar och tillgång till expertis. Förtroendet mellan en revisor och dess klient samt övriga intressenter är relationsbaserat och växer fram med tiden. Förutom kompetens- och kvalitetskontroll bygger revisorers förtroende på att dagens regelverk är bra utformad, revisorers tystnadsplikt och oberoende samt att revisorn har de rätta personliga kvalifikationerna. En konsekvens av ett minskat förtroende för revisorer kan vara att fler bolag kan helt enkelt väljer bort revisionen, vilket även kan komma att påverka hela samhällsekonomin. Slutligen har studien klarlagt att strikt reglering gentemot företagsledningar/internrevisorer och revisorer när det gäller olagliga former av vinstmanipulering inte finns idag. Ett möjligt område för vidare forskning inom ämnet skulle vara att undersöka stora respektive små företags förtroende för revisorer eller att fördjupa sig i om det finns några skillnader i förtroendet för godkända respektive auktoriserade revisorer samt varför. Ett annat tänkbart område är att kontakta några stora respektive små aktiebolag för deras kommentarer och då fördjupa sig i frågan varför revisorer är inblandade i vissa finansiella skandaler. Slutligen skulle ett tänkbart område kunna vara att undersöka massmedias påverkan i revisionens förtroendeskapade process.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Alkefjärd, Tobias
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kasemi, Anton
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Ren eller oren revisionsberättelse: En kvantitativ studie om sambandet mellan revisionsarvodets storlek och ren/oren revisionsberättelse2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Frågeställning: Påverkas en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse av revisionsarvodets storlek, om så på vilket sätt?

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att fördjupa tidigare genomförd forskning inom detta ämnesområde, genom att undersöka om det finns ett samband mellan revisionsarvodets storlek och en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse, och i så fall på vilket sätt?

  Metod: Studien bygger på en kvantitativ metod där primärdata samlades in från databasen Retriever och omfattar 300 västmanländska mikroföretags årsredovisningar ifrån år 2009. I studien tillämpades även ett deduktivt tillvägagångssätt, vilket innebar att sekundärdata i form av etablerade teorier och tidigare forskning inom ämnet låg till grund för skapandet av studiens hypoteser. Efter insamling av primärdata sammanställdes datamaterialet i Microsoft Excel och därefter analyserades datan med hjälp av bivariat- och multivariat logistisk regressionsanalys i SPSS.

  Slutsats: I den bivariata logistiska regressionsanalysen återfanns inget signifikant samband mellan revisionsarvodets storlek och en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse. Däremot, påträffades ett positivt signifikant samband mellan dessa variabler i den multivariata logistiska regressionsanalysen. Resultatet från den multivariata logistiska regressionsanalysen kan tolkas såsom att ett högre revisionsarvode ger en större sannolikhet för att en revisor ska avge en oren revisionsberättelse. Revisionsuppdraget för ett mikroföretag kan ofta bli omfattande, då dessa företag ofta har begränsade ekonomiska resurser att använda till intern kontroll vilket kan bidra till att en revisor erhåller ett högt arvode och kan avge en oren revisionsberättelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ren eller oren revisionsberättelse
 • 44.
  Alkhatib, Zainab
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Vasileiou, Archontia
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  An integration of the Technology Acceptance Model in the effectiveness of Word-of-Mouth on the Online Purchase Intention.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the impact of both forms of Word-Of-Mouth (WOM), the electronic (eWOM), and the personal (pWOM) on the online purchase intention. This interaction was tested by the main components of the Technology Acceptance Model, the perceived usefulness, and the perceived ease-of-use with the adoption of a symbolic usage of an innovative product, the smartwatches.

  Three sets of hypotheses were formulated in order to investigate the impact of word of mouth on the online purchase intention. For the purpose of this study, a quantitative research method was selected, and the data was collected by an online questionnaire distributed to Swedish consumers. A data set of 241 Swedish respondents was collected and taken for analysis. A simple and a multiple regression analysis through the IBM SPSS Statistics was used to test the hypotheses. Also, the mediating effect was investigated with the Sobel test.

  Findings indicated that the forms of WOM have a different impact on the online purchase intention for the Swedish consumers. Personal WOM was rejected by the respondents as an exogenous factor that could influence them to accept an innovative product and purchase it online. On the other hand, electronic WOM is positively and significantly related with both the perceived usefulness and the perceived ease-of-use. Moreover, the hypotheses about the TAM and the online purchase intention were supported.

 • 45.
  Allotey, Daniel
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Commercializing a microfinance institution to maximize profit: (A study of the Sinapi Aba Microfinance Institution-Ghana)2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Date: 2008-06-23

  Level: Bachelor Thesis in Business Administration, Basic Level 300, 15 ECTS-Points

  Author: Daniel Allotey

  Tutor: Per Nordqvist

  Title: Commercializing a microfinance institution to maximize profit

  (A study of the Sinapi Aba Microfinance Institution-Ghana)

  Background: Microfinance is one major approach to offering financial services to the majority, (mainly poor people) in developing countries. Traditionally, most of these institutions largely operate based on support by international donor agencies. Research into this field has shown that a microfinance institution has the ability to maximize profits by commercializing its services.

  Problem: The research problem is to find out how the Sinapi Aba Microfinance Institution, (Ghana) can maximize profits as a result of commercialization of operations.

  Purpose: The main purpose of this research is to illustrate to the Sinapi Aba Microfinance Institution how it could maximize profits through the commercialization of its operations.

  Method: The research is a study that uses the qualitative approach. Relevant information for the theoretical background and the Sinapi Aba has been organized through primary and secondary data search. The primary data is based on a telephone interview with Mr.Opata Narh, managing director at Sinapi Aba Microfinance Institution in Oda, and a questionnaire sent through an attached e-mail to Mrs. Georgina Ocansey, the human resource manager to solicit her opinion on the same subject. Information’s were also gathered from the institutions home page. The secondary data was sourced from books and articles from the Mälardalen University library and internet sources within this field of study.

  Conclusion: In an effort to illustrate to the Sinapi Aba Microfinance Institution how it could be self sufficient through profit maximization, the author was able to base his argument on the theories used in the frame of reference in connection with the findings obtained from the telephone interview, questionnaire and the institutions home page. This also helped the author establish the fact that the Sinapi Aba Microfinance Institution can maximize profit through the commercialization of its services. Profit maximization could therefore be achieved by developing its human resources, mobilizing savings, supervision and regulative mechanisms and finally marketing and competitive positioning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Almhana, Rand
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Nivin, Yasser
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Zainab, Hussein
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  REDOVISNNGSKONSULTENS YRKE HAR ALDRIG VARIT ROLIGARE: En kvalitativ studie om digitaliseringens inverkan på redovisningskonsultens arbetssätt i EY, Aspia och Grant Thornton.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Datum: 3 juni 2019 10 juni 2019Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp.Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskolaFörfattare: Rand Almhana Nivin Yasser Zainab Hussein

  970127 940719 950625

  Titel: Redovisningskonsultens arbetssätt har aldrig varit roligare- En kvalitativ studie om digitaliseringens inverkan på redovisningskonsultens arbetssätt i EY, Aspia och Grant Thornton.

  Handledare: Staffan BoströmNyckelord: Digitalisering, redovisningskonsulter, institutionell teori, förändringar,

  utmaningar och möjligheter.Frågeställning: - Hur har digitalisering förändrat redovisningskonsultens arbetssätt och

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur redovisningskonsultens arbetssätt inom EY, Aspia och Grant Thornton har förändrats i samband med digitaliseringens framväxt samt beskriva vilka utmaningar och möjligheter redovisningskonsulten har påträffat i deras yrke.

  Metod: Studien grundar sig på en kvalitativ metod med induktiv ansats i form av semistrukturerade intervjuer med större redovisningsbyråer såsom EY, Aspia och Grant Thornton. Den teoretiska referensramen har samlats genom vetenskapliga artiklar, litteratur och elektroniska källor.

  Resultat och slutsats: Digitalisering har förändrat redovisningskonsultens arbetssätt genom att enklare bokföringstjänster har automatiserats. Digitaliseringen har medfört utmaningar för kunder och medarbetare som har haft svårt att anpassa sig till det nya arbetssättet. Möjligheterna är ökad flexibilitet och redovisningskonsulter har idag mer tid för fler kunder, erbjuder rådgivning och ägnar sig åt försäljning. Utöver det fokuserar branschen mer på att vinna marknadsandelar.

 • 47.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Mårtensson, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Johanson, Ulf
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Den ansvarsfulla verksamhetsstyrningen: En idéskiss och några exempel från Västerås stad.2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Almström, Emma
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Luu, John
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Starta aktiebolag: Vilka problem upplevs av entreprenörerna i Eskilstuna?2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att starta och bilda ett företag är inte alltid det lättaste. Vissa gör det utan några problem medan andra stöter på hinder och problem. I denna studie kommer de vanligaste hindren och problemen som entreprenörer stöter på att identifieras. Detta för att underlätta för andra personer som står i tur att starta företag. Syftet är att undersöka vilka hinder och problem som upplevs av de som startar nytt aktiebolag, samt undersöka hur entreprenören gjort för att undvika eller lösa dessa. Undersökningen gjorde utifrån mailintervjuer som skickades till 24 nystartade aktiebolag i Eskilstuna. Dessa företag kontaktade först genom telefon för att sedan få ett mail skickat med en intervjumall som skulle besvaras. Mailintervju valdes för att respondenterna skulle få tid att begrunda frågorna och möjlighet att svar på frågorna när de själva hade tid. 11 av de 24 besvarade intervjun vilket gav ett bortfall på 13 respondenter. Mailsvaren visade att de 11 respondenterna klarat sig undan de större problemen genom att själva söka information och lösningar på de problem de ställts inför.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Alnestig, Peter
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för Ekonomi och Informatik.
  Segerstedt, A
  Mälardalens högskola, Institutionen för Ekonomi och Informatik.
  Product costing in ten Swedish manufacturing companies1996Ingår i: International Journal of Production Economics, ISSN 0925-5273, E-ISSN 1873-7579, Vol. 46, s. 441-457Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents the main results from case studies in 10 Swedish manufacturing companies concerning their product costing. The main purpose of the study is to find out what models of product costing the companies use, what allocation bases are applied. Several questions have been asked to the companies: What is the purpose of the product costing? Is a special product costing used for inventory valuation? Is full costing or variable costing used? How are depreciation costs and cost of capital treated? Is some sort of activity-based costing used? If so, which are the cost drivers? The study is a case analysis, no questionnaires are used. The study presents arguments that a separation of product costing in ''Activity-Based Costing'' or ''traditional costing'' is not possible, but also that more ''ABC-thinking'' is necessary.

 • 50.
  Al-Ramahi, Fatima
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Jashari, Veronika
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kontroversiella bolags bibehållande av legitimitet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Datum: 2019-06-11

  Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola

  Författare: Fatima Al-Ramahi & Veronika Jashari

  Titel: Kontroversiella bolags bibehållande av legitimitet

  Handledare: Angelina Sundström

  Nyckelord: Legitimitet, CSR-information, hållbarhetsredovisning, kontroversiella-bolag

  Frågeställning: Vilka likheter och skillnader finns mellan hur; Svenska Spel, Spendrups, Saab, Swedish Match och Systembolaget arbetar för att bibehålla legitimitet?

  Syfte: Studien syftar i att jämföra hur fem svenska kontroversiella bolag arbetar med sin CSR-information i hållbarhetsredovisningar för att bibehålla legitimitet.

  Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod där en innehållsanalys ligger till grund för undersökningen av CSR-informationen i hållbarhetsredovisningar.

  Slutsats: Studien visade att de likheter som fanns mellan hur kontroversiella bolag arbetade med sin CSR-information för att bibehålla legitimitet var; alla hade information i deras hållbarhetsredovisningar som kunde kartläggas utifrån Carrolls fyra dimensioner; den ekonomiska, den legala, den etiska och filantropiska dimensionen. Det fanns tydliga likheter i att bolagen; upprätthöll goda relationer med intressenter, belönade investerare, följde lagar och legala normer, redovisade information utifrån ett socialt- och miljöperspektiv, samarbetade med andra bolag och skänkte bort stora summor i form av donationer. De skillnader som fanns var att bolagen valde att arbeta olika med exempelvis hur de skulle minska koldioxid-utsläppen och hur de arbetade för att lagar skulle följas i verksamheten. Andra slutsatser som kunde ses var att samtliga bolag arbetade med sin CSR-information utifrån den ekonomiska, legala, etiska och filantropiska dimensionen för att på ett eller annat sätt bibehålla legitimitet utifrån; pragmatisk, kognitiv eller moralisk legitimitet.

1234567 1 - 50 av 2030
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf