mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 599
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Carolina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att komma till tals: Talad tid under engelsklektionen2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att ta reda på hur mycket engelska som talas under fyra engelsklektioner i en årskurs 4, vad resten av tiden ägnades åt samt hur läraren stimulerar eleverna till tal. Jag har observerat fyra lektioner och genomfört en intervju med läraren för att ta reda på detta. Resultatet visar att det inte talas mycket engelska under lektionerna, utan tal på engelska utgör den minsta delen. Eleverna talar dock mer engelska än läraren, och för det mesta sker det i kör. Det är ett sätt som läraren använder för att stimulera eleverna till tal. Ett annat sätt är att de får tala i mindre grupper vilket skedde under en av lektionerna, och detta hade en positiv inverkan på resultatet. Den största delen av lektionerna utgjordes av svenskt tal, även om det till stor del var genom att de arbetade med att översätta engelska. De lyssnade även till engelska via filmer och cd-skivor och en av lektionerna ägnades delvis åt tyst arbete genom att de arbetade individuellt med stenciler.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ademi, Dinore
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Gustavsson, Nathalie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ett lyftande samarbete som stödjer elever med lässvårigheter: Hur några klasslärare använder olika stödinsatser för att hjälpa elever med lässvårigheter i årskurs 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur två klasslärare i årkurs 1–3 på två olika skolor samarbetar med specialpedagog/speciallärare i arbetet med elever som har lässvårigheter. Undersökningens syfte var att synliggöra det stöd klassläraren behöver för att tillämpa olika hjälpverktyg, förhållnings- och arbetssätt i sin ordinarie undervisning för att leda elever med lässvårigheter mot en god läsförmåga. För att samla in information till undersökningen valde vi att utföra kvalitativa intervjuer och undersöka läromaterial som informanterna använder i arbetet för att stödja elever med lässvårigheter. Dessa läromaterial använder informanterna i arbetet med elever som har lässvårigheter. Resultatet visar att klasslärarna på båda skolorna har ett tätt samarbete med specialpedagogen/specialläraren i arbetet med elever som har lässvårigheter. Vidare visar det även att klasslärarna tillämpar stödinsatser i sin ordinarie undervisning för att stötta elevernas läsning utifrån deras olika behov och förutsättningar. Slutsatsen är att samarbetet mellan klasslärare och specialpedagog/speciallärare är av stor betydelse då dessa stödinsatser bidrar till elevernas kunskapslärande och det skapar olika möjligheter och  anpassningar i klasslärarens undervisningsinnehåll för elever med lässvårigheter. De tillfrågade informanterna i denna undersökning anser att samarbetet skapar möjligheter för elever med lässvårigheter att utveckla en god läsförmåga och delaktighet i sitt lärande. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Adolfsson, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att bryta heteronormen redan i förskolan: En undersökning av huruvida bilderböcker som bryter mot heteronormen används i förskolan och hur utbudet ser ut2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har medvetenheten kring begreppet heteronorm i förskolan undersökts genom intervjuer med pedagoger på tre olika förskolor. Även utbudet av bilderböcker som bryter mot heteronormen har undersökts och en inventering har genomförts. Syftet var att få en insyn i hur pedagoger tänker kring frågan, om de använder sig av någon barnlitteratur som bryter mot heteronormen, och hur detta utbud av heteronormbrytande bilderböcker ser ut.

         I uppsatsen har det framkommit att medvetenheten kring begreppet heteronorm bland de deltagande pedagogerna är låg. Man ser sig som öppen när det gäller människor som bryter mot heteronormen, men man ser inget större behov av att arbeta med området när man inte har något barn som har samkönade föräldrar. Vad gäller bilderböcker som bryter mot heteronormen, ges majoriteten ut av bokförlag som har specialiserat sig på böcker som bryter mot normer, och endast ett fåtal har kommit ut på något större, mer allmänt, förlag.

         Slutsatsen är att det behövs kunskap hos pedagogerna i förskolan, för att de ska få en förståelse för vad heteronormen innebär, och varför man bör arbeta med det tidigt, då den saknas i både lärarutbildning och fortbildning som det ser ut nu.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Almeida Eriksson, Aline
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  El Descubrimiento Guiado: Un estudio del método Descubrimiento Guiado en una clase de español como lengua extranjera2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  En la actualidad los profesores en Suecia no suelen utilizar un método específico de enseñanza. Los métodos no están de moda. Sin embargo hay argumentos a favor de la importancia de conocer varios métodos de enseñanza. Esta tesina tiene el propósito de estudiar y probar uno de los métodos actuales en la enseñanza de lenguas extranjeras. El Descubrimiento Guiado es un método basado en el enfoque comunicativo de la lengua y está en concordancia con el Plan de Estudio de Lenguas Modernas en Suecia. Elegimos probar el método con la enseñanza de los verbos en el pretérito indefinido en una clase del tercer año del instituto, paso 2. Llegamos a la conclusión de que dicho método, aplicado a este grupo de estudiantes, no da mejores resultados que la enseñanza tradicional. También llegamos a la conclusión de que hay varios factores que pueden haber afectado el resultado, como por ejemplo la cantidad de horas de lecciones, la experiencia de la instructora con el método, la edad y la motivación de los estudiantes.

 • 5.
  Almerfors, Håkan
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  A corpus linguistic investigation into patterns of engagement in academic writing in Swedish and English higher education settings2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Over the last few decades, the interpersonal dimensions of academic writing have received growing attention in the field of applied linguistics. As an important concept in academic writing, engagement has been a topic of interest to reveal how writers interact with readers to, for example, guide reasoning through arguments and to abide by conventions of politeness. Previous research has suggested that the higher students’ academic level is, the more similar their use of engagement elements in writing will be. Previous research has also suggested that for non-native speakers, cultural factors as well as interlanguage, influence how engagement features are used in written English. The primary aim of this study was to investigate which engagement patterns could be found in L1 Swedish and L1 English students’ academic writing in English, with the focus on linguistics as a subject. Using the methods of corpus linguistics, this project also strove to identify the ways patterns of engagement differed between L1 Swedish and L1 English students, and in what ways patterns of engagement varied between the students at B-levels and C-levels in written English of linguistics studies. The data for the study came from SUSEC, which is a corpus of written English that consists of texts collected at Stockholm University in Sweden and at King’s College in England. In line with previous research, the results indicate that the L1 Swedish students use more elements of engagement than the L1 English students. Results also suggest that C-level students use fewer reader pronouns than B-level students, and that Swedish C-level students use more directives than Swedish B-level students. Overall, the comparison of students with two different first languages revealed several differences on how engagement is used, which can serve to inform future research on academic writing.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Amirfaridi, Arezo
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att undervisa i svenska som andraspråk: - en studie med fokus på IVIK-undervisningen2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie går ut på att se hur två svenska som andraspråkslärare på IVIK arbetar och stöttar sina elevers språkutveckling. För att få svar på detta har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer med lärare och elever samt observationer.

  Resultatet visar att två behöriga svenska som andraspråkslärares undervisning både har likheter och olikheter. Innehållsmässigt ser undervisningen ganska likartad ut medan lektionsuppläggen kan i viss mån skiljer dem åt. När det gäller stöttande av elevernas språkutveckling, brinner lärarna för sina yrken och gör allt för att hjälpa eleverna att utvecklas.

  Studien har gjort mig medveten om att man som svenska som andraspråkslärare kan använda sig av olika metoder men fortfarande gynna elevernas språkutveckling. Det viktigt att alltid individualisera undervisningen efter varje enskild elevs kunskaper, behov och förutsättningar. Lärarens engagemang och kompetens spelar stor roll för undervisningen. Positiva och engagerade lärare påverkar elevernas syn på skola och utbildning. Detta medför att eleverna tycker att det är roligt att gå till skolan och utveckla sitt språk så att de kan integreras och bli en del av det svenska samhället.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
 • 7.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Johan, Asmus
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vad ska vi lära oss idag?: En kvalitativ fallstudie om hur en grundskolelärare i årskurs 3 synliggör, konkretiserar och begripliggör lärandemålen i svenskundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna fallstudie undersöker om samt hur lärandemålen i ämnet svenska synliggörs, konkretiseras och begripliggörs av en grundskolelärare i årskurs 3. Metodvalen i föreliggande fallstudie är av kvalitativ karaktär där både observationer och semistrukturerade intervjuer använts. En stegvis deduktiv-induktiv analysmetod har sedan tagits i anspråk för att förstå vårt resultat i förhållande till vår teoretiska bakgrund. Resultatet visar att synliggörande av lärandemål förekommer men inte i den utsträckning som vore önskvärt i förhållande till vad forskningen talar för. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Siniaalto, Paulina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kommunikation i den svenska skolans engelskundervisning: En studie om klassrumskommunikation i 5 klasser i åk 1-32017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning analysera förekomsten av olika verbala kommunikationsstrategier i några lärares engelskundervisning i 5 utvalda klasser i Sverige, bl.a. för att kunna bidra med fakta som kan inspirera lärare att utveckla sin egen undervisning. Metoden som använts består dels av observationer av engelsklektioner och dels av intervjuer med de undervisande lärarna och har genererat data av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Inspirationen till de aspekter av kommunikation som har observerats är hämtad från den så-kallade SETT-modellen som kan hjälpa lärare att själva utveckla sin undervisning genom att den synliggör de interaktionsprocesser som pågår i klassrummet (Walsh, 2013). Resultatet visar att lärarna främst använde sig av det svenska språket i engelskundervisningen och att slutna frågor var den vanligaste förekommande interakturen, dvs. lärarnas sätt att kommunicera med elever, av de totalt 17 interakturstyper som undersökts. Dessutom visar resultatet att lärarna hade en god inställning till att undervisa i ämnet samtidigt som att undervisningen medför vissa utmaningar för dem. Slutligen belyser studien hur SETT-modellen ytterligare kan utvecklas, anpassas och användas i den svenska skolan och dess engelskundervisning. 

  Fulltekst (pdf)
  Kommunikation i den svenska skolans engelskundervisning
 • 9.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lödesjö, Lotta
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Några förskollärares bemötande till mångkulturella föräldrar.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 10.
  Andersson, Emelie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Grammatikundervisning - nytta eller tradition?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasielärares inställning till grammatikundervisning. Metoderna som användes var fem kvalitativa intervjuer samt en liten enkätundersökning. Resultatet visar att lärarna tycker att språkriktighet är viktigare än grammatik i undervisningen. Samtliga ser grammatiken som ett redskap för att förbättra språket men ingen av dem vet hur de ska motivera sina elever till att lära sig den. Lärarnas åsikter skiljer sig åt gällande elevernas bristande kunskaper inom grammatik när de kommer från högstadiet. Det förekommer även olika åsikter kring hur viktigt det är att avsätta tid för grammatik i undervisningen samt huruvida grammatiken uttrycks i styrdokumenten.

  Fulltekst (pdf)
  Grammatikundervisning
 • 11.
  Andersson, Erika
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Andraspråksinlärning i förskolan: Några pedagogers beskrivningar av arbetet med språkinlärning i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur fem pedagoger på fem olika förskolor väljer att arbeta för att stärka det svenska språket hos barn som har svenska som andraspråk. Jag vill jämföra pedagogernas olika arbetssätt, och likheter och skillnader kommer att diskuteras. Syftet är också att fokusera på vilket förhållningssätt fem pedagoger har till barns användning av sina modersmål vid inlärning av ett andraspråk och hur pedagogerna ser på betydelsen av barns modersmål när barnen lär sig ett andraspråk. Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod med intervju som datainsamlingsmetod. I resultatet framkom det att pedagogerna har en viktig och betydande roll för barnens tillägnande av ett andraspråk. Resultatet visar även att samtliga förskollärare är överens om att ett välutvecklat modersmål gynnar andraspråksinlärningen och när det gäller användningen av modersmålet i förskolan upplevs det som vanligt och tillåtet. Mina slutsatser av studien är att samtliga förskollärare arbetar väldigt medvetet med språkinlärning och stimulering av språket och att de är engagerade och mycket intresserade av sitt arbete med flerspråkiga barn.

  Fulltekst (pdf)
  Andraspråksinlärning i förskolan
 • 12.
  Andersson Flöjt, Lisa
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Språkutvecklande arbetssätt: Elevers utvärdering av arbetssätt i svenska som andraspråksundervisning2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur elever uppfattar att olika arbetssätt i klassrummet påverkar deras språkutveckling. Syftet är att ge eleverna en röst i sammanhanget och utgå direkt ifrån deras utvärderingar av pågående metoder under ett arbetsområdes utförande.

  Undersökningens empiriska del är gjord i en undervisningsgrupp inom gymnasieskolans svenska som andraspråksundervisning, år två (SVA02). Ett urval på åtta personer ur elevgruppen har svarat på enkäter före och efter ett fem veckor långt arbetsområde. De två första delarna handlar om hur de ser på sin egen språkutveckling och hur arbetssättet påverkar den. Den tredje delen handlar om att utvärdera arbetssätten och få syn på om språkutveckling skett.

  Resultatet visar att flera elever upplever att språkutveckling skett utifrån deras egen definition av vad språkutveckling är. De olika arbetssätten utvärderas olika av eleverna utifrån deras egna preferenser, men det finns indikationer på att samarbete i par eller grupp ger ökad språkutveckling hos eleverna om det är genomtänkt och möjlighet till träning finns. Lärarens respons är viktig för alla, och det har visat sig genom undersökningen att även möjligheten att påverka arbetssätten är viktig för eleverna.

  Träning i samarbete ger resultat även för språkutveckling. Elever är intresserade av att påverka arbetssätten i skolan och kan uppleva språkutveckling efter endast fem veckor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Andersson, Helena
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Nelson, Marie
  Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Communication at work: The communicative situation of immigrants at Swedish workplaces2005Inngår i: The immigrant and the workplace / [ed] Britt-Louise Gunnarsson, Uppsala: FUMS, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet , 2005, s. 20-Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Genom intervjuer och fallstudier kartläggs och analyseras ett antal invandrares kommunikativa arbetsvardag med avseende på såväl muntlig som skriftlig produktion. Syftet med analyserna är att finna kommunikativa faktorer som har en positiv inverkan på invandrares integration på arbetsplatsen och med sina kolleger.

 • 14.
  Andersson, Johan
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ist Tony Buddenbrook kindisch?: Neue Aspekte zu ihrem Charakterbild2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [de]

  Der vorliegende Aufsatz ist eine Untersuchung innerhalb des C-Seminars für Deutsch an der Mälardalens Högskola. Die Zielsetzung besteht darin, in Thomas Manns »Buddenbrooks -Verfall einer Familie« zu untersuchen, ob die üblichen Interpretationen vom Charakter der Tony Buddenbrook ausreichend oder gar widersprüchlich sind. Die üblichen Interpretationen von Tony Buddenbrook gehen davon aus, dass sie »naiv«, »kindlich«, »kindisch« oder gar »töricht« sei. Es gibt in der Forschung aber auch alternative Deutungen von Tony und ihrem Charakterbild. Diese meinen, dass Tony keineswegs kindlich sei, sondern eine reife Frau, die einen Entwicklungsprozess durchläuft. Hier wird die Meinung vertreten, dass Tony viel komplexer ist, als in der bisherigen Forschung dargestellt wird. Ein wichtiges Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, diese alternativen Interpretationen stärker zu betonen und womöglich zu ergänzen. Deshalb werden ausgewählte Zitate und Passagen zu Tonys Charakterbild hervorgehoben, die den bekannten Interpretationen von Tony Buddenbrook eindeutig widersprechen und eher charakterliche Stichworte wie »stolz«, »traurig«, »selbstbewusst«, »verantwortungsvoll«, »familientreu«, »klug« und »reif« in den Mittelpunkt der Überlegungen stellen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersson, Linn
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Myndighet och retorik – en fungerande taktik?: Hur offentliga myndigheter kan använda visuell och verbal retorik i samverkan i ett externt informationsmaterial2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Studies show that young adults do not see public sector as an attractive employer. There is an incorrect view that needs to be treated with correct information. Ovanåkers municipality has therefore requested an information material that highlights them as employers.

  Public sector need to comply with laws and directives in their external communication. But how can these rules coincide with visual and verbal rhetoric, in order to maintain both the tune of the authority and yet influence the target audience?

  Previous research shows that visual and verbal rhetorical figures and tropes can affect the receiver so they look at the sender and the message more positively. However, there is no previous research on which rhetorical figures or tropes that works best in text and image, or how rhetorical figures and tropes can interact with language in public sector.

  This study has through comparative analysis and testing on the target audience come to the assumption that there are 11 rhetorical figures and tropes that work better than others with language in public sector with an informative purpose, and that there are six figures and tropes that should be able to interact to some extent with language in public sector, for example in images. Of these figures and tropes, this study indicates that public sector could use rhyme in heading, epanaleps in the introduction, antithesis in body text and hyperbola in image if they want their target audience to positively be affected by the information. The visual rhetoric should subsequently complement or say the same as the verbal rhetoric in order for them to work together.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andersson, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Women’s sports: A discourse analytic investigation into the representation of women in sports media2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Language is affected by the society in which it is used. Men and women have not had the same status in society, which means that the language used about them may potentially be different. A domain in society that was created for men is sports, yet, nowadays women also feature in sports. The aim of this study is to explore how women and their performances in sports are represented in newspapers. Previous research in the field of language, gender and sports has found that women are not depicted in the same way as men (Lundquist Wanneberg, 2011; Bissel, 2006; Segrave, McDowell and King III, 2006). To study how women are represented in sports articles, six articles about female athletes were analyzed through Critical Discourse Analysis. The analysis was based on Fairclough and Wodak’s (2010) framework that focuses on the domains of representation, relations and identities. These domains were divided into five categories: terms used to refer to the athletes, attributes, performance, sport descriptions and emotions. This allowed an analysis which showed how the world of sports views women, how women are represented as athletes, and the relation between the athletes and their sports. The analysis showed that women are depicted as ‘female’ athletes, not just athletes. This could be found through the usage of, for example, the noun and possessive marker women’s, which is used as a premodifier to describe the sports throughout the texts. It was also found that the world of sports is normally one where men are active and therefore it had to be explained when women were excellent at their sport, even when compared to men. This could be found through the usage of explanatory language, which clearly stated that the female athletes in question are or can be better than men. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson Talus, Emma
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Högback, Mimmi
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ”Bara jag har lugn och ro kan jag läsa var jag vill”: - Elevers inställning till läsning i olika situationer och under olika förutsättningar2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att ta reda på elevers inställning till läsning i olika situationer och under olika förutsättningar samt se om deras inställning har något samband med deras läsflyt och läsförståelse. Studien byggs på en kvantitativ undersökning i en klass med 20 elever och enkät används som metod. Ett lästest används också för att kunna mäta elevernas läsflyt och läsförståelse. Resultatet visar att majoriteten av eleverna med god läsförmåga även upplever läsning som något lustfyllt. Men samtliga elever med sämre resultat i både läsflyt och läsförståelse svarar även de att läsning är roligt i alla situationer och under alla förutsättningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Andersson, Victor
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Låt mig tala färdigt: filmdialog då och nu2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att se om språkförändring över tid kan avläsas genom att undersöka två filmer från 1950-talet respektive 2010-talet och huruvida språket blivit mer informellt, baserat på hur tal till punkt och nyttjande av pronomen ser ut. Metoden involverar samtalsanalys och transkribering av dialog i enlighet med traditionella transkriptionsmetoder, inklusive närmre analys av excerpter som ger svar på hypotesen. Enligt resultaten är överlag titlar i pronomens ställe mer synligt i äldre filmdialog, samt att karaktärer avbryter varandra under samtal mer frekvent i nyare film, enligt aktuell analys. Detta tyder på att filmdialogen blivit mer informell, vilket går att koppla till 1900-talets språkreformer, trots att till synes informella interaktioner kan ske inom äldre film.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Andgrim, Kajsa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Nevalainen, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Tjejer kan väl inte spela fotboll?: En komparativ studie om normer, genus och etnicitet i barnlitteratur utgiven på två skilda förlag.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på om Sveriges största förlag inom barnlitteratur Bonnier Carlsen och ett av Sveriges mindre förlag Olika förlag skiljer sig ifråga om normer, genus och etnicitet i deras barnlitteratur. Vi tittar på hur flickor och pojkar framställs i böckerna, vilka normer som finns, om det finns med personer med annan etnicitet än skandinavisk etc. Vi har valt tre stycken böcker från vardera förlag med liknande handling och genre. De genrer vi valt är hästböcker, fotbollsböcker och skräckböcker. Böckerna vi fokuserar på är för åldrarna 6-9 år. Vi har analyserat böckerna enskilt för att sedan jämföra dem med varandra. I resultatet kan vi se att det skiljer sig en del förlagen emellan. Vi fick ett tydligt resultat att böckerna från Olika förlag har mycket fokus på frågor som rör genus, normer och etnicitet medan böckerna från Bonnier Carlsen inte har lika mycket fokus på det. Böckerna från Olika förlag har med fler karaktärer som har en annan etnicitet än skandinavisk samt att de böckerna var mer normbrytande. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Aranki, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Apel, Susanne
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Undervisning i Svenska som andraspråk  -Varför det?2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  arbelius, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Läsinlärning och läsutveckling: En studie om lärares sätt att arbeta med läsinlärning och läsutveckling i årskurs F-52014Independent thesis Advanced level (professional degree), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om läsinlärning och läsutveckling. Syftet med arbetet är

  att ta reda på hur olika lärare på en skola arbetar med läsinlärning och vad de

  gör för att utveckla elevers läsförmåga i förskoleklass till år 5. Metoden och

  materialet som används är enkäter, observationer och intervjuer av utvalda

  lärare på en skola. Resultatet visar att lärarna har olika synsätt på läsning och

  använder olika läsinlärningsmetoder i sitt arbete. Lärarna i undersökningen

  ser olika på läsutveckling och de har inget specifikt samarbete i lärarlagen

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Arnell, Olof
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hedging in a job interview setting: A corpus study of male and female use of hedges in spoken English2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The study aimed to find out to what extent males and females used lexical hedges during job interviews. The different functions of hedges that men and women used were also examined. A taxonomy of hedges as well as a list of specific examples of hedges were derived from Hyland (1994, 1996). These were then used to find all instances of hedges used by selected job applicants in a job interview corpus by Wawra (2014). The results showed that out of the five grammatical categories of lexical hedges examined, women used more hedges than men overall. More specifically, females used hedges from the category lexical verbs more often than men, while men instead used hedges from the categories adverbs, adjectives and modal verbs more often than women. As for the functions of hedges, both genders often relied on hedges to express a lack of commitment. Men used hedges to initiate word searches to a greater extent than women. On the other hand, women used hedges to avoid the role of expert as well as to show consideration for others’ feelings more often than men.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23. Arntzen, Ragnar
  et al.
  Hertzberg, Frøydis
  Når risikoskriveren blir student2008Inngår i: Norsklæreren, Vol. 32, nr 1, s. 65-66Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 24.
  Arponen, Chanel
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Utvecklingen av tidningsspråk det senaste århundradet: En analys av språket i VLT:s nyhetsartiklar 1915–20152016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka utvecklingen av tidningsspråk i utvalda artiklar från 1915–2015 med nedslag vart tionde år. Tesen är att språket har blivit informellare under 2000-talet i jämförelse med tidigt 1900-tal. Det som undersöks är utvecklingen av LIX, andel långa ord, genomsnittlig meningslängd, vänstertunga meningar, rubrikslängd, particip, manlig form och epitet. Dessa kategorier kopplas till formellt språk.

       Resultaten visar att från 1915 till 2015 har LIX-värde, andel långa ord och meningslängd minskat medan vänstertunga meningar och rubrikslängd har blivit kortare. Meningslängd och vänstertunga meningar har halverats under 100 år och rubrikslängden har blivit kortare för att underrubriker har flyttats till brödtexten. Particip, manlig form och epitet upphör helt i de yngsta artiklarna. Alla kategorier förutom vänstertunga meningar och epitet uppvisar en nedåtgående trend.

      Jag drar slutsatsen att språket i dessa nyhetsartiklar har blivit informellare, vilket kan kopplas till en generell utveckling mot informellt språk inom alla medier under 2000-talet. En orsak till ett mer informellt språk kan vara att längden på dessa nyhetsartiklar har förändrats. Äldre artiklar liknar notiser i jämförelse med yngre artiklar. De sistnämnda tillåter utveckling av resonemang som tidigare inte fått ta plats i artiklarna och språket har på så sätt blivit mer informellt. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Askerin, Karin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Mikaelsson, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Regnbågsfamiljer, skilsmässobarn och bonusföräldrar: En studie om hur olika familjekonstellationer representeras i svensk barnlitteratur och på förskolan.2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att se vilka olika familjekonstellationer som finns i den svenska barnlitteraturen. Vi har tittat på utbudet och plockat ut några böcker som vi tyckte var mest intressanta för vår studie. Vi har riktat in oss på andra familjekonstellationer än kärnfamiljen, kärnfamiljen återkommer dock hela tiden i vår studie genom litteratur, intervjuer och diskussion. Syftet är också att undersöka om barnlitteratur med olika familjekonstellationer används i förskolans pedagogiska arbete.

  Vår studie är kvalitativ och bygger på litteratur, examensarbeten samt artiklar. Vi har också intervjuat sex förskollärare på olika förskolor, för att se hur de arbetar med de här frågorna. Vi har också läst och analyserat sju stycken barnböcker som vi tyckte var mest intressanta för detta examensarbete.

  Resultatet visar att förskollärare sällan på ett medvetet sätt använder barnlitteratur för att uppmärksamma barn på att det finns olika familjekonstellationer. De böcker som de läser med andra familjekonstellationer än kärnfamiljen är oftast för att de är populära barnböcker (t.ex. Pippi och Alfons), och inte ett medvetet val för att visa att familjer kan se olika ut. Resultatet visar också att det har kommit en del böcker senaste åren som tar upp t.ex. regnbågsfamiljer eller barn med skilda föräldrar. Vi tycker dock att det borde finnas fler barnböcker än vad det gör idag som tar upp andra familjekonstellationer än kärnfamiljen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Augustsson, Alexander
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vilken är den engelska skönlitteraturens plats i undervisningen?: -En kvalitativ studie kring användningen av engelsk skönlitteratur i grundskolans tidigare år2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att försöka ta reda på hur några lärare som arbetar i grundskolans tidigare år ser på användandet av engelsk skönlitteratur i undervisningen samt hur denna definieras och används.

  Arbetet är ett kvalitativt arbete och datainsamlingen har skett genom intervjuer, observationer samt utvärdering och reflektioner av egen undervisning inom ämnesområdet. Valet att kombinera olika metoder har tillfört arbetet ett ytterligare djup vid analysen. Att genomföra egen undervisning har bidragit till större insikt kring de resultat som framkommit genom de övriga datainsamlingarna och jag upplever att jag kunnat sätta detta i relation till informanternas egna upplevelser.

   

  Resultat av samtliga undersökningar pekar på att användandet av engelsk skönlitteratur redan från grundskolans tidiga år är möjlig och att skönlitteraturen kan vara fördelaktig i språkutvecklande syfte. Resultaten pekar även på att definitionen av vad som är skönlitteratur och hur man arbetar med den skiljer sig åt mellan respektive informanter. En slutsats man kan dra av arbetet är att användandet av läromedel och icke autentiska texter är vanliga i engelskundervisningen i grundskolans tidiga år.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Avdic, Selma
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Fy fan va alla svär": Användningen av svordomar bland några elever i en grundskola2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning redogör för svordomsanvändningen bland några elever i en grundskola utifrån autentiska samtal. Med hjälp av en CA-inspirerad samtalsanalys av det insamlade materialet, bestående av ljudinspelningar, besvaras de följande frågeställningarna: (1) Vilken funktion har fan för de medverkande deltagarna i ett samtal? (2) Vilken funktion har jävlar för de medverkande deltagarna i ett samtal? (3) Vilken funktion har engelska svordomar för de medverkande deltagarna i ett samtal? Resultatet visar att fan används främst som extra beto-ning eller förstärkning för att framför allt signalera en bakomliggande känsla i yttrandet. Även jävlar har samma signaleringsförmåga då dess främsta funktion är att vara ett adjektiv som ger extra betoning till ett kommande substantiv. Engelska svordomar har främst en informa-tionsfunktion där de använda svordomarna medför viktig information i ett yttrande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Avdic, Selma
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Läroböcker och etnicitet: En analys av några läroböcker inom språkundervisning2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att analysera hur etnicitet avspeglas i fem läroböcker, från grundskolans senare år, inom engelska. Med hjälp av innehållsanalys granskades läroböckernas narrativa texter och bilder kvantitativt och kvalitativt. Resultatet påvisade att etnicitet avspeglades både positivt och negativt i de fem analyserade läroböckerna. Det synliggjordes dessutom att stereotypiska föreställningar existerade i de fem analyserade läroböckerna. En tendens i de analyserade läroböckerna var att se Nordamerika och Europa som normen, vilket medförde att de som inte föll in i normen porträtterades som särpräglade. Olika länders ursprungsbefolkning porträtterades även som primitiva och sattes ofta i kontrast med vad som skulle kunna ses som mer moderna etniska grupper. I de fem analyserade läroböckerna finner man en klyfta mellan oss och dem som framhävs med hjälp av stereotypiska framställningar och negativa avspeglingar av de etniska grupper som inte passar in den norm som har formats av Nordamerika och Europa. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Axell, Henric
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Wister, Erik
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ungdomars läsvanor/Reading Habits among High School Students: A Study of Reading, Focusing on Gender, Class and Ethnicity2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats baseras på en enkätundersökning bland elever i årskurs 2 i gymnasiet. Den syftar till att undersöka om det finns skillnader i läsvanor och attityder till läsning när det gäller kön, klass och etnicitet. Undersökningen kommer fram till att de stora skillnaderna finns mellan könen. Flickor är mer positivt inställda till läsning än vad pojkar är och de läser mer. Drygt 85 procent av flickorna svarade att de tycker om att läsa, medan endast 47 procent av pojkarna har samma inställning. 70 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna angav att de inte läser på fritiden. Mer än dubbelt så många flickor som pojkar läser fler än sju böcker per år. Möjliga förklaringar till detta är att det saknas attraktiv litteratur för tonårspojkar, att pojkar finner det svårt att läsa, och att det anses omanligt att läsa.

  Även klass spelar roll. Den grupp av elever i denna undersökning som läser allra minst är pojkar med lågutbildade föräldrar som går ett yrkesförberedande program. Däremot visar inte undersökningen någon entydig bild av läsvanor när det gäller etnisk bakgrund. En slutsats som kan dras om elever som har ett annat ursprung än svenskt är att de utnyttjar biblioteket mer än andra.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Axelsson, Åsa
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  SVENSKUNDERVISNING I FLERSPRÅKIGA KLASSRUM: En studie av några svensklärares syn på den språkheterogena undervisningskontexten2008Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Vad innebär det att undervisa i en språkheterogen kontext? Trots att det i styrdokument och inom forskning fastslås att elever med ett annat modersmål behöver andraspråksundervisning för att utveckla den för skolframgång och samhällsdeltagande så viktiga språkbehärskningen, gör okunskap, resursbrist och låg status för ämnet svenska som andraspråk att svensklärare utan kunskap om andraspråksinlärning ställs inför flerspråkiga elevgrupper. I den här undersökningen besvarar sex svensklärare i grundskolans senare år vilken attityd, erfarenhet och utbildning de har när det gäller undervisning i språkheterogena kontexter. Genom att fråga hur flerspråkigheten påverkar undervisningen, om den är en tillgång istället för ett hinder och om kunskaper i andraspråksinlärning behövs i svensklärarkompetensen växer bilden fram av den mångkulturella och flerspråkiga skolans ökade krav på både individualisering och inkludering. Denna fallstudie visar att mångfalden betraktas som en positiv kraft i det mångkulturella klassrummet där elevers olika perspektiv berikar undervisningen. Men bristande kunskap om flerspråkighet och andraspråksinlärning gör att de språkliga olikheterna i klassrummet inte utnyttjas och att de kan bli till en svårighet istället för en resurs. Trots de stora utmaningarna i annan ämnesundervisning visar det sig att språkutveckling fortfarande ses som svensklärarens uppgift och dessutom görs andraspråksläraren ofta ansvarig för alla elever med ett annat modersmål. Det som studien bekräftar är att lärare i alla ämnen behöver kunskap om språklig och kulturell mångfald och att de har ett gemensamt ansvar för både elevernas identitetsskapande och deras språkutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Axén, Maya
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Björklund, Camilla
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  En studie om andraspråksundervisning i teori och praktik: - en fallstudie mellan två skolors arbetssätt2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att genom en fallstudie undersöka hur två olika skolor anpassar organisation och undervisning, utifrån andraspråkselevers särskilda behov. Forskningsbakgrunden lyfter fram för undersökningen centrala tankar inom andraspråksteorier, synen på språkundervisning genom tiderna samt organisationen av undervisningen idag. Syftet var att belysa skolors arbetssätt vad gäller under­visning av andraspråkselever och jämföra det med den forskningsbakgrund vi har tagit del av.     För att ta reda på detta använde vi oss av kvalitativa metoder. Inledningsvis genomfördes observationer av klassrums­undervisning, vilket följdes av intervjuer av berörda klasslärare samt enkätintervjuer med lärare i svenska som andraspråk.   Det vi kunde konstatera var att en grundläggande lärarutbildning, med fortsatt kompetens­utbildning i svenska som andraspråk, är en förutsättning för att skapa ett undervisningsklimat som gynnar elever med annat modersmål än svenska. Dessutom hade skolans policy för hur under­visningen bör bedrivas samt inställning till dessa elever avgörande betydelse.    Slutsatsen blev att ju mer medvetna lärarna är om andra­språkselevernas språk­utveckling och vilken förmåga de har att skapa ett gott interaktionistiskt lärande­klimat, desto bättre blir förutsättningarna för elever att tillägna sig ett andraspråk.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Backman, Pauline
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Achieving Increased Readability: Swedish Red Cross texts and their English Translations2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The importance of readable texts is gaining increased recognition, especially when writing for a diverse audience represented by people of various backgrounds and cultures.

  The present study compares the levels of readability in Swedish and English texts, from the Swedish Red Cross organisation. The Swedish texts were translated into English by the author of the present study, with the aim of producing texts written in plain English for a readership with potentially low proficiency in the language. The methods used to measure the readability levels of the source and target texts included two well-established readability tests online, a textual analysis (focused on linking words and the active vs. passive voice) and questionnaires from the Red Cross supervisor and a small group of informants representing the target readership.

  The results show that increased readability was achieved for the majority of the target texts compared to the corresponding source texts. However, there are results, mainly from the textual analysis, that deviate from this general picture, which may be the reason why the overall grade of the TTs is, fairly easy. However, whether the readability of the target texts is high enough for the diverse readership they are intended for is difficult to assess within the framework of the present study, such an assessment would be suitable when the texts have been available for a longer time.

  Keywords: readability, readability formulas, linking words, the active voice, the passive voice, English, Swedish, translation. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Bahrami, Hanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Parastar, Soma
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Flerspråkiga elevers attityder till sitt modersmål2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka flerspråkiga elevers attityd till sitt modersmål, samt se hur miljöfaktorer påverkar elevens attityd. Till denna studie används en kvalitativ metod som går in mer på djupet. Resultatet visar att den primära socialisationen har störst påverkan på elevens attityd och att den sekundära socialisationen även spelar en stor roll. De slutsatser vi kan dra är att ju säkrare man är i sin identitet, desto positivare blir den egna attityden.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Balaman, Ufuk
  et al.
  Hacettepe Univ, English Language Teaching, Fac Educ, Ankara, Turkey.
  Sert, Olcay
  Hacettepe Univ, English Language Teaching, Fac Educ, Ankara, Turkey.
  Development of L2 interactional resources for online collaborative task accomplishment2017Inngår i: Computer Assisted Language Learning, ISSN 0958-8221, E-ISSN 1744-3210, Vol. 30, nr 7, s. 601-630Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Technology-mediated task environments have long been considered integral parts of L2 learning and teaching processes. However, the interactional resources that the learners deploy to complete tasks in these environments have remained largely unexplored due to an overall focus on task design and outcomes rather than task engagement processes. With this gap in mind, we set out to describe the emergence, development, and diversification of L2 (English) interactional resources oriented to task completion using conversation analysis for the examination of 13hours of screen-recorded online task-oriented interactions collected over 18 weeks. The focal tasks in the study have been designed as emergent information-gap tasks that require the participants to maintain progressivity by both displaying their own and converging with their co-participants’ dynamic knowledgeability for task completion purposes. A longitudinal investigation into task engagement processes has demonstrated that the participants fail to display their knowledge congruently and they repeatedly disrupt the progressivity of task-oriented interaction in earlier weeks. However, an observable diversification of interactional resources for collaborative task accomplishment has been recorded in later weeks, which demonstrates the development of interactional competence over time. These findings bring insights into interactional competence, epistemics, and CALL with special reference to technology-mediated TBLT.

 • 35.
  Balaman, Ufuk
  et al.
  Hacettepe University.
  Sert, Olcay
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Local Contingencies in L2 Tasks: A Comparison of Context-Sensitive Interactional Achievements across Two Different Task Types2017Inngår i: Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, ISSN 2013-6196, Vol. 10, nr 3, s. 9-27Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Recent research on L2 interaction and interactional competencies shows that L2 learners deploy a great diversity of interactional resources and adapt their talk to context-sensitive differences in various institutional settings. Although there is a growing interest in how these resources vary in different settings, comparative investigations into the interactional mechanisms in different contexts is scarce. With this mind, using Conversation Analysis, this study sets out to provide a snapshot of how a focal L2 learner manifests an observable diversity in task openings of a face-to-face discussion task and an online emergent information gap task. We focus on the first encounters with these two task types and settings and describe participant orientations to context-sensitive conduct on a turn-by-turn basis. The findings demonstrate differences in turn taking, allocation and design as well as in action formation, thus contributing to L2 interactional competence research based on comparative analyses of two single cases.

  Fulltekst (pdf)
  Balaman_Sert_2017c
 • 36.
  Balaman, Ufuk
  et al.
  Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey.
  Sert, Olcay
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey.
  The coordination of online L2 interaction and orientations to task interface for epistemic progression2017Inngår i: Journal of Pragmatics, ISSN 0378-2166, E-ISSN 1879-1387, Vol. 115, s. 115-129Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The role of knowledge in social interaction has been a recent research concern across several fields and the emergence of epistemics as a concept to understand information exchanges has been facilitated mainly through conservation analytic investigations (Heritage, 2012a,b). Relative epistemic status of speakers (Heritage, 2012a) has appeared to be a layer in the multidimensional body of action and knowledge co-construction (Goodwin, 2013). Although the nature of knowledge exchange processes in mundane talk and learning settings has been described in a number of studies, such an understanding has been explored to a lesser extent in technology-mediated and online interactional environments. With this in mind,, we draw on multimodal conversation analysis to describe online video-based interactions based on a single case analysis that represents a larger corpus of 70 h of screen recordings. The findings reveal the incorporation of online interaction, screen orientations, and knowledge co-construction for task accomplishment purposes. The participants coordinate their interactions with their orientations to the task interface to enact epistemic progression, which consequently turns the interface into a layer, a semiotic field, and a screen-based resource in the course of knowledge co-construction. The results have important implications for research on online interaction and epistemics as well as for an understanding of coordination of multiple actions in geographically dispersed settings.

 • 37.
  Bast, Sara
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Csanadi, Antonia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Språket är medlet, inte målet.: Hur pedagoger kan arbeta i en mångkulturell skola för att främja alla elever.2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flerspråkighet är inget modernt ord, det är ett faktum i vårt samhälle att vi lever i en mångkulturell miljö. Många barn kommer hit från andra länder och placeras in i vår svenska skola med kort varsel, där de förväntas anpassa sig efter alla främmande företeelser och kulturella skillnader som finns. Vi ville se hur man som pedagog utifrån detta planerade och genomförde undervisning som var anpassad till en mångkulturell skola. Därför valde vi att genomföra intervjuer med vissa pedagoger, som är de flerspråkiga barnens närmsta länk i skolan. Genom dem fick vi veta hur komplext pedagogernas arbete är, hur frustrerande det kan vara när språket blir till en barriär för kommunikationen. Hur viktigt det är att barnen får stöd i alla sina språk, för att det lägger grunden för deras framtid och förutsättningar. För att detta ska kunna förverkligas måste pedagoger förstå att deras inställning till flerspråkighet och mångkultur återspeglas i barnen, deras attityder formas utifrån det.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Behm, Mikaela
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Eskilstuna.
  Läsförståelseoch litterär tolkning: En språk- och litteraturdidaktisk studie av Martin Widmarks Att lura en elefant2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt att lärare upplever elevers läsförståelse som svår att bedöma är syftet med denna studie att konkretisera det komplexa begreppet läsförståelse. Jag har tagit hjälp av läsförståelseforskning för att kunna återge en samlad bild av begreppet läsförståelse. Ett andra syfte är att försöka se hur begreppet läsförståelse förhåller sig till litterär analys och tolkning. Genom att ställa läsförståelseforskningens definition av läsförståelse mot en berättande text försöker jag förstå vad begreppet betyder och innebär i praktiken. För att kunna göra detta har jag utfört en litteraturanalys samt konstruerat ett läsförståelsetest på den berättande texten. I utformningen av läsförståelsetestet har jag utgått från hur ämnesprovet i svenska för årskurs 3 och PIRLS bedömer läsförståelse. Varför jag utgick från dessa test var dels för att göra testet mer trovärdigt men också för att få en uppfattning om hur läsförståelse definieras i skolsammanhang. Läsförståelse är ett brett och komplext begrepp som är svårt att definiera. Det innebär att en läsare kan se bortom de skrivna orden för att förstå budskapet i en text, dvs. läsa mellan raderna. Min erfarenhet av analysarbetet har fått mig att dra slutsatsen att det finns en typ av läsförståelse som inte synliggörs i de normativa läsförståelsetesten. Läsförståelse bör förstås i relation till individen, situationen då textens läses lik väl som till den specifika texten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39. Berge, Kjell Lars
  et al.
  Dysthe, Olga
  Tønnesson, Johan L
  Løkensgard Hoel, Torlaug
  Hertzberg, Frøydis
  Smidt, Jon
  Vage kunnskapsløfter2008Inngår i: Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), Vol. 17 marArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 40. Berge, Kjell Lars
  et al.
  Vagle, Wenche
  Evensen, Lars Sigfred
  Hertzberg, Frøydis
  Det umulige er nesten mulig. Om norskeksamen på ungdomsskolen og utvikling av vurderingsnormer2007Inngår i: Elevvurdering i skolen. Grunnlag for kulturendring / [ed] Tveit, Sverre, Universitetsforlaget , 2007, Kap. 6, s. 74-84Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 41.
  Berggren, Matilda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hart, Camilla
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Speak now or forever hold your peace: En kvantitativ och kvalitativ studie av muntlig kommunikation i engelska i årskurs 4–62019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur några lärare i årskurs 4–6 i Mälardalsregionen kan möjliggöra att elever utvecklar sin muntliga kommunikationsförmåga i engelska. Med hjälp av observationer och samtalsanalyser har vi undersökt hur och i vilken omfattning lärare använder sig av metoder som gynnar elevers muntliga kommunikationsförmåga. Detta har genererat data av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Resultatet visar att lärarna i denna studie i relativt hög grad använder sig av positiv respons och låter eleverna få ganska stort talutrymme. Dock visar resultatet att förekomsten av IRE-mönster, som av forskning ses som negativt, är relativt hög. Vår förhoppning med studien är att inspirera lärarstudenter och befintliga lärare att utveckla den muntliga kommunikationsundervisningen i engelska.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Bergin, Eric
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Thorsell, Jonathan
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Du har ett rikt och varierat språk!": En studie om huruvida grammatisk textanalys kan tillföra skrivundervisning och bedömning ytterligare dimensioner2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att godkända elevtexter ofta underkänns av objektiva bedömare. En allmän uppfattning är även att lärare ofta tenderar ge otydliga kommentarer i elevtexter, vilka inte preciserar elevens utvecklingsområden. Vårt syfte var mot denna bakgrund att undersöka om en grammatikanalys kunde fungera som bedömningsunderlag och att analysen kunde precisera textens styrkor och svagheter. Genom ett samarbete med två skolor samlade vi, under höstterminen 2011, in och analyserade totalt tio betygsatta elevtexter från elever i årskurs nio. I vår grammatikanalys analyserade vi elevtexternas nominalkvot, nominalfraser, fundament, bisatser och satsförkortningar. Vi intervjuade de två klassernas svensklärare om bedömning, respons och skrivutveckling. Studien bygger därmed på både en kvantitativ och kvalitativ metod. Resultatet av studien visar att en grammatisk textanalys enskilt inte fungerar som bedömningsunderlag, och analyserna visar inte något tydligt samband med lärarnas betyg. Studien lyfter istället fram att bedömningen bör grunda sig på både en kvalitativ och kvantitativ analys. Den visar textens kvaliteter vilket kan ge underlag för mer konstruktiv respons och dokumentation av elevens skrivutveckling. Vi framhäver därför värdet av att eleverna får tillägna sig ett metaspråk tillsammans med lärarna och anser att de grammatiska begreppen bör implementeras i svenskundervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Berglund, Maria-Therese
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Thunstedt Degnell, Jacqueline
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ”För bussar kan inte flyga”: En studie om hur elever i årskurs 1 och 3 avgör trovärdigheten i texter och andra medier riktade till barn på internet.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur elever i årskurs 1 och 3 gör källkritiska bedömningar av texter anpassade för barn på internet. Studiens forskningsfrågor behandlar de källkritiska metoder och strategier eleverna använder i mötet med information och hur eleverna ser på sina egna förmågor att göra källkritiska bedömningar. Studiens urval består av 95 elever i årskurs 1 och 3. Eleverna deltog i studien genom att svara på ett frågeformulär, 21 elever deltog även i semi-strukturerade gruppintervjuer. Eleverna i studien ser de källkritiska förmågorna som viktiga att utveckla i dagens samhälle och använder ofta självlärda strategier och metoder. De slutsatser denna studie kommer fram till är att den källkritiska förmågan inte skulle handla om någon mognadsfråga, utan istället uppfattas elevernas läs- och skrivutveckling vara den viktigaste faktorn för inlärning av källkritik i de yngre årskurserna. Eleverna behöver undervisning i källkritik för att utveckla sina källkritiska förmågor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Bergman, Linnéa
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Talspråk och skriftspråk: samma fast olika2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Talspråk och skriftspråk är två olika former av samma språk. I denna uppsats är svenska språket, och undervisningen i svenska, utgångspunkten. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever och lärare på en grundskola i Mellansverige resonerar kring begreppen talspråk och skriftspråk. Jag har använt mig av intervjuer som insamlingsmetod för att sedan sammanställa materialet med utgångspunkt i skillnader och likheter mellan eleverna och lärarnas resonemang. Resultatet visar en stor medvetenhet kring skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk samt tankar om vikten att skilja på sammanhang med olika syften och förväntningar. Dessutom finns en beskrivning av hur funderingarna kring framtiden och eventuell språkförändring ser ut. Slutsatsen i uppsatsen är att det finns en reflektion kring dessa begrepp hos både elever och lärare. Det finns också en medvetenhet hos informanterna kring att språkförändring sker och att vi är delaktiga i den processen.

  Fulltekst (pdf)
  Talspråk och skriftspråk -samma fast olika
 • 45.
  Bergström, Madelene
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  En läslista i skolan?: - den svenska kanondebatten2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min uppsats är att reda ut de olika åsikter och tankar som rådde kring debatten gällande folkpartisten Cecilia Wikströms förslag, under sommaren 2006, om att införa en litterär kanon i skolorna. Jag har valt att genom textstudium undersöka olika debattartiklar som jag hämtat från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Den här uppsatsen belyser de olika stöttestenarna i debatten. Resultatet blir fyra infallsvinklar i debatten: ”En kanon för att främja den svenska kulturen”, ”En kanon är levande”, Kanon ur ett lärar- och skolperspektiv” samt ”En kanon som universallösning”. Detta belyser de olika kärnområdena i denna vidlyftiga debatt. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Billerud, Frida
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Söderberg, Anette
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Främjandet av fonologisk medvetenhet: En kvalitativ studie om hur arbetet för att utveckla elevers fonologiska medvetenhet ser ut och vad som påverkar det i årskurs F-12019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie var att ta reda på hur F-1-lärare arbetar med att utveckla fonologisk medvetenhet och vad som kan påverka arbetet. Resultatet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Slutsatsen av undersökningen är att de påverkansfaktorer som präglar lärarna i arbetet för att främja och utveckla elevers fonologiska medvetenhet är för stora klasser samt den målstyrda skolans kunskapsmål i förhållande till en specifik tidsram. Vi har även kommit fram till att arbetet mellan förskoleklass och årskurs 1 skiljer sig, vilket har en betydande del i utvecklingen av den fonologiska medvetenheten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Billing, AnnaCarin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Jord och tid. En ekokritisk läsning avKerstin Ekmans roman Häxringarna2009Inngår i: LITTERATUR OCH SPRÅK: Ekokritik, Jean-Henri Fabre, Återvinningens estetik, Kerstin Ekman, Posthumanism, Elektriska får och mekaniska människor, Djurkaraktärer, Kultur och hållbar utveckling / [ed] Sture Packalén, Västerås: Mälardalens högskola , 2009, nr 5, s. 58-73Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 48.
  Billing, AnnaCarin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ”Tänk den som vore en karl.” Diktjaget, fin-de siecle och normernas spel i några dikter av Harriet Löwenhjelm ”.2007Inngår i: Mot normen. : Kvinnors skrivande under 1900-talet, Uppsala: Uppsala universitet , 2007, s. 11-39Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 49.
  Billing, AnnaCarin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Var går gränsen? Lek och allvar och andra balansakter i ett par dikter av Harriet Löwenhjelm2008Inngår i: En ny sits - humaniora i förvandling: Vänbok till Margaretha Fahlgren / [ed] Eva Heggestad, Karin Johannisson, Kerstin Rydbeck och Maria Ågren, Uppsala: Uppsala universitet , 2008, s. 257-264Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 50.
  Björkholm, Pia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Varför högläsning?: – En kvalitativ studie om hur och varför man bör arbeta med högläsning2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie handlar om ämnet högläsning och hur högläsning kan stimulera barn i olika åldrar. Studien belyser både förskolans och skolans sätt att arbeta kring ämnet. Finns likheter och skillnader med hur man arbetar med högläsning i de olika verksamheterna? Studien tar upp hur och på vilket sätt barnen stimuleras av högläsning. Metoden jag använt mig av har varit kvalitativa intervjuer, där sammanlagt fem informanter som arbetar på två olika förskolor och två olika skolor har belyst och berättat om hur och varför de arbetar med ämnet och vad de anser varit relevant att ta upp. Resultatet visar att det är betydelsefullt att ha högläsningstillfällen tillsammans med barnen. Det gynnar barnens ordförråd och får barnen att sätta igång tankeverksamheten. Som uppläsare bör man inte bara läsa en bok utan det är många aspekter en läsare bör tänka på. Några av dessa aspekter är gruppkonstellation, intresse, engagemang, förberedelser, diskussioner, inlevelse och röst. Det är viktigt att anpassa texten och att läsa för alla åldrar för att underlätta för barnens egen läsning. Högläsning kan man arbeta med och utveckla på många olika sätt det är bara fantasin som sätter gränser.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 599
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf