mdh.sePublications
Change search
Refine search result
123456 1 - 50 of 284
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Caroline
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Carlsson, Linda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Att lära barnen om livet": En studie om fostran i samverkan mellan hem och förskola2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är gjord med syftet att få fördjupad kunskap om hur begreppet fostran och fostransuppdraget i förskolan förstås av vårdnadshavare och förskollärare. Till studiens undersökning har en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer använts. Resultatet visar att fostran är en central fråga för både vårdnadshavare, förskollärare och samhället i stort. Fostran handlar om att genom socialt samspel forma barn till väl fungerande medmänniskor.

 • 2.
  Acar, Corceta
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Man ska inte ge läxa för läxans skull: En studie om utveckling av den rådande läxsituationen2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att jämföra pedagogers uppfattning om läxan som inlärningsmetod och undersöka deras syn på utveckling av läxan för att synliggöra pedagogiska argument som kunde bidra till utveckling av en handlingsplan för läxor. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats där den semistrukturerade intervjun och den fokuserade gruppintervjun användes som datainsamlingsmetod. Resultaten av de uppfattningar om läxan som framgick i studien kunde skildras som två motsatta bilder. Den första bilden skildrade läxan som en möjlighet att med olika arbetsformer skapa förutsättningar för lärande och utveckling utanför skolan. Den andra bilden gestaltade läxan som ett redskap att vid behov kunna använda läxan av praktiska skäl för att spara tid åt att skapa lärandesituationer på lektionstid. Oavsett uppfattning upplevdes läxan som en möjlighet. Vidare framkom i studien att dialogen mellan pedagogerna i arbetslaget ansågs vara den avgörande faktorn i frågan om utveckling av läxan. I samband med dialogen i denna studie uppstod fem olika riktningar i diskussionen om utveckling av läxor: eleven som resurs, läxbank, balans och struktur, stöd från föräldrar och stödtid. Den slutsats som studien kom fram till var att dialogen och en pedagogisk diskurs måste förekomma mellan pedagogerna för att kunna generera nya idéer, kunskaper och erfarenheter av läxan eftersom utveckling kretsar kring tillgången till andra människor. Handlingsplan för läxor blev således handling i dialogen.

   

 • 3. Ahl, Linda
  et al.
  Koljonen, Tuula
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  When teacher guides speak “past” the teacher: Two Swedish mathematics teacher guides2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we report on how two Swedish mathematics teacher guides communicate with teachers. We have analysed the guides from the theoretical stance that curriculum resources can support teachers’ pedagogical design capacity, i.e. support them to find productive ways to adapt curriculum resources. To investigate the guides we studied the “voice” by the use of language, focusing on personal pronouns and imperatives. Our analysis shows that both guides often speak “through” the teacher with narratives and scripted instructions, rather than “to” the teacher about strengths and weaknesses with different teaching design considerations. The results also show that in addition to speaking “to” or “through” guides can speak “past” the teacher, positioning her as an observer of the interaction between students and textbooks. This language construction is unexpected and may thus be seen as expanding the framework for investigating the “voice” of teacher guides. 

 • 4. Ahl, Linda
  et al.
  Koljonen, Tuula
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Helenius, Ola
  The voice of curriculum developers in teacher guides2017In: For the Learning of Mathematics, ISSN 0228-0671, Vol. 37, no 2, p. 35-39Article in journal (Refereed)
 • 5.
  Ahlström, Cornelia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andersson Björk, Moa-Hanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares argument för användande av olika läromedel i matematikundervisningen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka argument lärare anger för att använda olika läromedel i matematikundervisningen i årskurs 1-3. För att få fram lärares tankar, argument och syften med användningen av olika läromedel skedde datainsamlingen genom intervjuer med fyra verksamma lärare. De läromedelstyper som berördes var läroböcker, konkret material och digitala verktyg. Utifrån litteraturgenomgången och intervjusvaren arbetades sju kategorier av argument fram: genomgång, skapa förståelse, färdighetsträning, individualisering, planering, motivation och komplettering. De sju kategorierna motsvarade olika argument lärare har för användningen av olika läromedelstyper. Resultatet antyder att läroböcker ofta används för att ligga till grund för undervisningen och konkret material används ofta för att konkretisera matematiken för eleverna. I resultatet framkommer det att argumenten för användning av digitala verktyg varierar beroende på vilken typ av digitalt verktyg det är. Studiens slutsats är att en läromedelstyp kan användas med många olika syften och att olika lärare kan ha olika argument för att använda samma läromedelstyp.

 • 6.
  Almeida Eriksson, Aline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  El Descubrimiento Guiado: Un estudio del método Descubrimiento Guiado en una clase de español como lengua extranjera2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  En la actualidad los profesores en Suecia no suelen utilizar un método específico de enseñanza. Los métodos no están de moda. Sin embargo hay argumentos a favor de la importancia de conocer varios métodos de enseñanza. Esta tesina tiene el propósito de estudiar y probar uno de los métodos actuales en la enseñanza de lenguas extranjeras. El Descubrimiento Guiado es un método basado en el enfoque comunicativo de la lengua y está en concordancia con el Plan de Estudio de Lenguas Modernas en Suecia. Elegimos probar el método con la enseñanza de los verbos en el pretérito indefinido en una clase del tercer año del instituto, paso 2. Llegamos a la conclusión de que dicho método, aplicado a este grupo de estudiantes, no da mejores resultados que la enseñanza tradicional. También llegamos a la conclusión de que hay varios factores que pueden haber afectado el resultado, como por ejemplo la cantidad de horas de lecciones, la experiencia de la instructora con el método, la edad y la motivación de los estudiantes.

 • 7.
  Andersson, Anna-Lena
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  The transition between the compulsory school and the school for children with mild intellectual disability - A study in Swedish and Mathematics education2015In: Marketisation and Differentiation in Education, 2015Conference paper (Refereed)
 • 8.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Wilder, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Teachers’ Perspectives on the Learning Situation in School for Students with Mild Intellectual Disabilities2016In: Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 2016Conference paper (Refereed)
 • 9.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Wilder, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Klang, Nina
  Magnússon, Gunnlaugur
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lillvist, Anne
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Teachers' perspectives on the learning situation in school of students with mild intellectual disabilities2019In: Journal of Intellectual Disability Research, ISSN 0964-2633, E-ISSN 1365-2788, Vol. 63, p. 762-762Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Wilder, Jenny
  Stockholm University, Sweden.
  Magnússon, Gunnlaugur
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Klang, Nina
  Uppsala Universitet, Sweden.
  Teachers’ Experiences About The Teaching Situation For Pupils With Mild Intellectual Disability2018Conference paper (Refereed)
 • 11.
  Andersson, Daniel
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Den didaktiska demokratin & rättvisan: En intervjuundersökning av samhällskunskapslärares föreställningar om demokrati och rättvisa i skola och undervisning2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares föreställningar om den didaktiska demokratin och rättvisan (vilket i mångt och mycket i uppsatsen ses som lärares föreställningar om en demokratisk och rättvis undervisning) – sett utifrån ett antal enskilda samhällskunskapslärares perspektiv. Frågeställningarna är konstruerade med tre didaktiska huvudfrågor i fokus – vad, varför och hur – som sedan sammanfogats med begreppen demokrati och rättvisa. Didaktisk demokrati och rättvisa är alltså två egna konstruerade begrepp som har sin grund i didaktiskt teoretiska frågor och som i uppsatsen undersöks empiriskt i syfte och frågeställningar. Undersökningen utfördes i form av en intervjustudie där lärare i samhällskunskap som undervisar i årskurs 6-9 intervjuades. Analysen gjordes med en fenomenografisk ansats, där kategorier som definierade fenomenet i fråga plockades fram. Lärarnas föreställningar kring den didaktiska demokratin kännetecknades av en styrning av yttre strukturer såsom styrdokument och tidsbrist. Föreställningarna var vidare antingen förknippade med den praktiska vardagen eller inriktade på framtiden där elevens kommande roll som medborgare var i fokus. Man pekade också bland annat på att en fungerande relation mellan lärare och elev var en viktig faktor för att uppnå en didaktisk demokrati. Lärarnas föreställningar om den didaktiska rättvisan var även de fokuserade på yttre strukturer. Det fanns vidare två motsatta uppfattningar där rättvisa dels sågs som något som sker i en unik situation, dels att rättvisa är något som kan nås retroaktivt. Man ansåg också att en didaktisk rättvisa väldigt mycket är förknippat med att hjälpa elever som upplevs som svagare. Slutsatser som bland annat drogs var att alla tre stora samhälleliga demokratiideal – representativ demokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati – gick att finna och att detta kunde härledas till läroplanen Lpo 94. Läroplanen kan bidra med en splittrad demokratibild i undervisningen, i form av en yttre press på lärarna med tidsbrist som följd. Vidare när det gäller den didaktiska rättvisan visade det sig finnas en motsättning i föreställningarna mellan individen och gruppen, där det är den svage individen som sätts i fokus, ibland på kostnad av övriga individer. Tidsbrist gör emellertid att även de svaga eleverna ibland inte hinns med och en generell och kollektiv undervisning ses då som ett alternativ för att alla i alla fall ska få ut någonting av värde under lektionerna.

 • 12.
  Andersson, Roger
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Ett lysande experiment: En studie av lärandeprogressionen vid lärande med datorstöd i optik2015Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 13.
  Arwe, David
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  PROBLEMATISERING OCH IDEOLOGI I LÄROBOKSTEXTER OM EUROPEISKA UNIONEN: Om gymnasieelevers möjligheter att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till EU2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den undersökning som redovisas i detta examensarbete var att undersöka hur läro-böcker för kursen Samhällskunskap A i gymnasieskolan uppmuntrar elever till att inta ett kritiskt förhållningssätt. I syftet ingick också att undersöka huruvida några ideologiska kopplingar kunde finnas i lärobokstexterna. Med en kvalitativ textanalys av 10 läroböckers texter om EU undersöktes i vilken utsträckning texterna hade en problematiserande framställning, för att på så sätt uppmuntra eleverna till att reflektera kritiskt och formulera egna ståndpunkter. I förekommande fall undersöktes framställningens samband med de avgörande frågor kring EU-projektet som ställs inom ideologierna konservatism, liberalism, demokratisk socialism och ekologism. Resultatet av analysen visade att fyra av läroböckerna har en starkt problematiserande framställning medan majoriteten av böckerna har en framställning som är obetydligt eller svagt problematiserande. Generellt hittades en stark koppling till liberalismen i läroböckerna, en något svagare till konservatismen, medan kopplingar till demokratisk socialism och ekologism var representerade i liten eller mycket liten utsträckning. De böcker som uppmuntrar elever att utveckla ett kritiskt förhållningssätt genom att vara starkt problematiserande visade sig vara få, och än färre var de böcker som problematiserar EU på ett allsidigt sätt utifrån olika ideologiska perspektiv.

 • 14.
  Axdorph, Jacob
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kock, Peter
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Matematikverkstad, lekstuga eller lärandemiljö?: En kvalitativ undersökning av pedagogers argument för matematikverkstad som arbetssätt.2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbete inom kunskapsområdet matematik, avancerad nivå, MOA004, 15 hp 

   

  Jacob Axdorph

  Peter Kock

   

  Matematikverstad, lekstuga eller lärandemiljö?

  En kvalitativ undersökning av pedagogers argument för matematikverkstad som arbetssätt.

   

   2009                                                        Antal sidor: 28

   

  Intresset för ämnet matematik är i allmänhet svagt hos svenska elever, lägg därtill att många elever på grundskolans senare år inte når upp till de uppställda målen. I skolans styrdokument poängteras även vikten av att elever ska känna lust att lära och att lärare är skyldiga att utforma undervisningen så att detta uppnås. Ett sätt att bidra till att öka lusten att lära är att, i undervisningen, använda sig av matematikverkstad som arbetssätt, där matematiken konkretiseras och synliggörs med hjälp av laborativt material.

   

  Syftet med det här arbetet har varit att undersöka vilka argument som några yrkesverksamma pedagoger använder för att motivera matematikverkstad som arbetssätt samt hur dessa motsvarar de intentioner som finns i Rystedt och Tryggs bok, Matematikverkstad (2005), statliga rapporter och skolans olika styrdokument.

   

  För att på kort tid få in en stor mängd data och många olika synvinklar rörande ämnet valde vi att använda oss av metoden fokusgrupp som genomfördes med en grupp verksamma pedagoger, som alla undervisade i matematik inom skolans senare år. Datainsamlingen analyserades sedan efter ett, av oss definierat, teoretiskt ramverk.

   

  I vår undersökning har vi kommit fram till att de tillfrågade pedagogerna och litteraturen vi undersökt är samstämmiga i argumenten vad gäller användningen av matematikverkstaden som arbetssätt. Liksom litteraturen vill de använda matematikverkstaden till att öka elevernas lust till att lära samt utveckla matematiska färdigheter hos eleverna. Vi ser även att de argument som pedagogerna lyfter fram när de argumenterar för nyttan av en varierande undervisning stämmer mycket väl överens med hur litteraturen argumenterar för samma sak.

 • 15.
  Batal, Jamil
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Marklund, Daniel
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kan du bevisa det?: En enkätstudie av gymnasielärarens förhållningssätt till matematiska bevis2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Practice of mathematical proof increase the understanding of mathematics anddevelop creativity skills, problem solving, communication, logical thinking andreasoning which are all important tools not only within the subject of mathematicsbut also important tools for the society in which we are living. The aim of this projectwas to investigate whether it is accurate that proof and proving has a subordinate rolein mathematic education in the upper secondary school in Sweden. This was done byconstructing of a digital survey that was sent to approximately 100 practicingmathematics teachers in a normal size city located in the middle of Sweden. Theresults of the survey show that the teachers consider themselves comfortable withtheir own skills in teaching proof. Paradoxically, the results also show that there is alack of teaching of proof and proving in the upper secondary school, although the newcurriculum puts more focus on proof and proving.

 • 16.
  Berg, Gunnar
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Forskningsmiljöer och seminariekulturer - Ideal och verklighet2007In: Det enkla är det sköna - en väntbok till Kjell Granström., 2007, p. 41-55Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Berglund, Maria-Therese
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Thunstedt Degnell, Jacqueline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stämmer det här verkligen?: En kvalitativ studie om hur källkritik och informationssökning tillämpas i undervisningen i grundskolans tidiga år.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Source criticism and information literacy is a major part of the knowledge and skills needed in a digital era and therefore an important component in the revise of the Swedish curriculum of the compulsory school (Skolverket, 2018a) that targets the digitalization of the Swedish school system. Thus’, previous studies show that less education is provided for pupils in compulsory school in the subject of source criticism and information literacy, than in any other grade. The purpose of this study is to get additional insight in the education of source criticism and information literacy in compulsory school. We chose to study the teachers’ interpretations of the subject and how they implement the subject into their own classroom. Therefore, we have chosen a qualitative approach with a pragmatic perspective. Through a survey and multiple semi-structured interviews, we have been able to inquire about the reasonings of 38 compulsory school teachers. The teachers in this study view source criticism and information literacy as a natural part of their daily teaching and as an important societal based knowledge or ability in a digital society. A subject that is both important to introduce in pre-school and should be included in every school subject. Yet the teachers express a need for competence development as a result of an uncertainty with the didactic features of the pupils’ education. Factual texts and discussions held with the whole class, in the classroom, is therefore the most common approach regardless of grade. The school library is not seen as a resource for learning about source criticism and information literacy. The subject tends to get lower priority compared to other subjects due to the lack of time in both planning and teaching-hours and also due to the lack of digital tools available.

 • 18.
  Blomqvist, Åsa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Mood, Linda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nyhetsförmedling i undervisning: En kvalitativ studie om hur lärare i årskurs 1-3 använder sig av nyheter ur ett didaktiskt perspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 använder sig av nyheter ur ett didaktiskt perspektiv. Den använda metoden för studien är semistrukturerade intervjuer med åtta informanter. Resultatet visar på att det finns ett flertal syften med nyhetsförmedling i undervisning, exempelvis för att utveckla förmågor såsom att diskutera och argumentera, för att förstärka och komplettera andra kunskaper och för att hjälpa elever utveckla ett källkritiskt tänkande. Slutsatser som dras är bland annat att det är viktigt med nyhetsförmedling i undervisning för att elever ska bli självständiga och demokratiska medborgare i framtiden. 

 • 19.
  Bockgård, Gustav
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Landqvist, Håkan
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Schröter, Thorsten
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Sheikhi, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Styra och stötta: Exempel på språkutvecklande lärarkommunikation i ett flerspråkigt klassrum2017In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet / [ed] Pirjo Lahdenperä, Eva Sundgren, Stockholm: Liber, 2017, p. 202-226Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I det här kapitlet beskriver vi hur en lärares sätt att kommunicera med sina elever kan forma klassrumsklimatet och påverka elevernas hela lärandesituation genom att ge dem möjligheter att utveckla både förståelsen för ämnesstoffet och sin egen kommunikationsförmåga. Till grund för beskrivningen ligger observationer och inspelningar av en lärares undervisning i en femteklass samt intervjuer med denna lärare. I klassen finns många elever med svenska som sitt andraspråk och några av dem är nyanlända.

  Ett genomgående motiv i det vi uppmärksammar här är att läraren med hjälp av såväl verbala som icke-verbala medel både stöttar eleverna i deras lärande och styr över det som sker i klassrummet. I själva verket går stöttning och styrning oftast hand i hand. Vår förhoppning är att exemplen, hämtade från autentisk klassrumsinteraktion, ska fungera som en illustration av och inspiration för vad aktiva lärare kan göra för att främja sina elevers kommunikativa färdigheter.

 • 20.
  Brehmer, Daniel
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Support for mathematics teachers’ change: Examining catalysts for teacher learning and role of the teacher in professional development programmes2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  When the perception changes regarding what mathematics students should be able to manage, this is typically addressed through a new national curriculum. To establish and implement this new curriculum in practice, teachers must be given the opportunity to change according to it. For such change, they need support in interpreting and implementing the new curriculum. Typically, there are two common ways to support teacher change: (1) developing and launching curriculum materials that correspond to the national curriculum; and (2) implementing professional development programmes (PDPs) that correspond to the new national curriculum. This thesis includes both aspects and aims to contribute to research on support for mathematics teachers’ change. This aim is operationalized by: (1) studying mathematics textbooks in which tasks and plausible teaching intentions are analysed; (2) studying teacher agency in collegial discussions in relation to the design of a PDP; and (3) mapping and describing catalysts for teacher learning from PDPs in research literature. These studies resulted in five papers, which are included in this thesis. The main results of the papers cover: the distribution of types of tasks in Swedish mathematics textbooks; the type of learning approach advocated in these textbooks; how different types of texts in PDPs relate to teacher agency in collegial discussions; and an identification and description of catalysts for teacher learning from PDPs for mathematics teachers. In the kappa1 of this thesis, these results are merged and discussed in relation to different models of teacher change. The focus in the kappa is on examining catalysts for teacher learning from such initiatives and the role of the teacher in PDPs. This examination suggests elaborations on parts of a conceptual framework for effective PDPs (Desimone, 2009). More precisely, the elaborations concern core critical features for effective PDPs, presented in this framework: Content Focus, Active Learning, Collective Participation, Duration, and Coherence. The main contributions of this thesis concern: a tool for analysing tasks in textbooks with respect to problem-solving tasks; an organizing frame for mapping learning catalysts from articles describing PDPs; a description of catalysts for teacher learning from PDPs as specifications of core critical features for effective PDPs; and the role of the teacher in PDPs as a catalyst for learning. Implications and suggestions for future research are discussed.

  ___________________________

  1The Swedish term kappa will be used in this thesis in the absence of an equivalent English term for the introductory chapters of an aggregation dissertation

 • 21.
  Brehmer, Daniel
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Tasks in mathematics textbooks: teaching intentions and separating problem-solving tasks from exercisesManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  In this article, an analytical tool for distinguishing between exercises and mathematical problems in textbooks is presented and elaborated on. This elaboration then lays the foundation for a discussion of plausible teaching intentions of different types of tasks in the textbook. The discussion is based on a task’s feasible teaching function according to its placement, context, and level of difficulty. Five examples of tasks are discussed, and eight plausible teaching intentions based on these examples are described. From the discussion, it is concluded that the compilation of teaching intentions together constitutes an overarching teaching intention. This overarching intention conveys a picture of learning mathematics by solving exercising tasks (following solved examples) as a means to be able to solve (future) mathematical problem tasks – learning mathematics for, rather than through, problem solving. Implications are discussed.

 • 22.
  Brehmer, Daniel
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Ryve, Andreas
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Catalysts for mathematics teachers’ learning from professional development programmes: a review of 64 journal articles in mathematics educationManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  In their review, Goldsmith, Doerr and Lewis (2014) note that research on professional development programmes (PDPs) for mathematics teachers mostly concerns whether a programme has affected the teachers’ practice or student learning, while the teachers’ learning is treated as a black box. In light of this, they call for a ‘… shared body of knowledge about the nature of teachers’ learning and the catalysts that support it’ (p. 25). In this article, we examine and map 64 articles from mathematics education journals with respect to prerequisites for learning. From this mapping, we identify and describe catalysts for teacher learning from PDPs for mathematics teachers. These learning catalysts are then used to characterize two different types PDPs, based on which learning catalysts are used in them. Typical of PDPs targeting increased teacher knowledge is that they: emphasize knowledge of content and teaching and knowledge of content and students; manage this content through cooperation; and promote insight and/or body of knowledge as catalysts for learning. Typical of PDPs targeting changed instruction is that they: emphasize knowledge of content and teaching as well as following strategies by doing/experimenting when establishing it in the classroom as a catalyst for learning. Conclusions and implications are discussed.

 • 23.
  Brehmer, Daniel
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Ryve, Andreas
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Towards an organizing frame for mapping teachers' learning in professional development2018In: Nordic Research in Mathematics Education: Papers of NORMA17 / [ed] Eva Norén, Hanna Palmér, Audrey Cooke, Göteborg, 2018, p. 229-237Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In their claim that teachers’ learning is treated as a “black box” in research on

  professional development programs for mathematics teachers, Goldsmith, Doerr,

  & Lewis (2014) call for “an organizing framework that clearly distinguishes

  dimensions of teachers’ learning and identifies catalysts of teachers’ learning…”

  (p. 23). The aim of this study is to present initial efforts to construct a framework

  for categorizing descriptions of activities designed to support teachers’ learning

  as presented in research articles within mathematics education. Based on existing

  literature on professional development and examination of research articles, an

  organizing frame is constructed.

 • 24.
  Callin, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Åberg, Thomas
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hur motiveras och inkluderas elever i matematik i årskurs 6?: En intervjustudie med lärare och elever.2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att titta på hur lärare motiverar och inkluderar sina elever i matematikundervisningen. Vi tittar vidare på elevernas syn på undervisningen och vilka faktorer som gör dem motiverade i ämnet matematik. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning med semistrukturerad intervjumetod där både lärare och elever intervjuats. Studien visar att elevers motivation ofta styrs av elevers förkunskaper samt av läraren och lärarens förhållningssätt och undervisningsmetoder.

 • 25.
  Carlmark, Josefine
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Jag som lärare vill förstå lärarhandledningen och kunna ge eleverna den bästa undervisningen inom matematik.: En kvalitativ studie om hur lärare upplever matematikbokens lärarhandledning.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns en oklarhet eller en osäkerhet hos vissa lärare när det gäller matematikbokens lärarhandledning, hur lärarna ska använda sig av den. Denna oklarhet och osäkerhet som lärarna uttrycker är av intresse att belysa då matematiken är en stor del av undervisningen i skolan, och många lärare följer matematikbokens lärarhandledning. Syftet för denna studie var att beskriva vilket stöd lärare i år 1-3 vill ha av sin matematiklärarhandledning. Datainsamlingen gjordes med hjälp av intervjuer med sex stycken lärare. Intervjuerna transkriberades och där efter analyserades texten. Resultatet som visades var att lärarna ville ha mycket praktiska tips och förslag på konkret material från lärarhandledningen. Endast två av lärarna lyfte att de vill utveckla sin kunskap. Vidare ville lärarna även ha mycket konkret material i klassrummet och att det skulle vara enkelt att ta fram. Avslutningsvis så visade studien på att lärarna ville ha ett stort stöd från lärarhandledningen, men att de inte riktigt kunde uttrycka sig vad de ville ha för stöd.

 • 26.
  Celik, Sercan
  et al.
  TED University, Ankara, Turkey.
  Baran, Evrim
  Iowa State University, Ames, USA.
  Sert, Olcay
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  The Affordances of Mobile-App Supported Teacher Observations for Peer Feedback2018In: International Journal of Mobile and Blended Learning, ISSN 1941-8647, E-ISSN 1941-8655, Vol. 10, no 2, p. 36-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Mobile technologies offer new affordances for teacher observation in teacher education programs, albeit under-examined in contrast to video technologies. The purpose of this article is to investigate the integration of mobile technologies into teacher observation. Using a case study method, the authors compare the traditional narrative paper-pen, mobile app-supported, and video observation methods. Participants included 2 experienced teachers of English as a Foreign Language who were selected as the observers and observees in a higher education institutional context. The data was collected in three different teaching sessions over 4 weeks. Data sources included lesson observation notes and semi structured interviews conducted with teachers after each session. Results suggest recommendations for the integration of mobile and video based observation tools into teacher professional development programs, pre-service and in-service teacher education programs, as well as teacher certificate programs.

 • 27.
  Chirinos, Luis
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att kommunicera på spanska i en samtalsmodul: En studie av elevers uppfattning om en kommunikativ aktivitet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning är att ta reda på hur elever med spanska som främmande språk upplever kommunikativa aktiviteter i en samtalsmodul. Frågorna är: hur viktig är elevernas exponering för de kommunikativa aktiviteterna (input) i en samtalsmodul med avseende på språkinlärning och hur viktiga är dessa aktiviteter för deras affektiva filter? Jag har använt mig av en enkät för att få svar på mina frågeställningar.

                        Undersökningen har varit kvalitativ och den visar att majoriteten av informanterna anser att exponeringen för kommunikativa aktiviteter (input) i samtalsmodulen spelar en viktig roll för deras språkinlärning och de flesta upplever detta som positivt för deras kommunikativa förmåga. Informanterna upplever också att de är motiverade att delta i modulens aktiviteter eftersom modulen skapar en positiv miljö som främjar en känsla av förtroende och språklig säkerhet.  Jag drar därför slutsatsen att aktiviteter i samtalsmodulen främjar deras affektiva filter.

 • 28.
  Dalmo, Tommy
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Gymnasieelevers koncept om krafter och rörelse: ett försök till förståelse om elevers tankar och föreställningar2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att undersöka hur elever tänker och beskriver fysikaliska fenomen som kan beskrivas med hjälp av Newtons lagar. En frågeenkät med flervals svarsalternativ användes som undersökningsmetod. Urvalsgruppen bestod av 60 elever på gymnasiet, 38 Fysik A-elever och 22 Fysik B-elever. Analysen har gjorts ur ett heuristiskt perspektiv. Resultatet visar på tendenser att elever beskriver krafter och rörelser med egenskapade modeller som till viss del har kopplingar med Newtons lagar. Exempel på en modell som eleverna använder är att en kraft alltid verkar i ett objekts rörelseriktning. Resultatet visar också på att elevers egenskapade modeller är uppbyggda av logiska resonemang om varför det fungerar som det gör. Resultatet visar inte på några generaliserbara skillnader i elevers uppfattningar, mellan könen eller mellan elever som läser Fysik A respektive Fysik B. Slutsatser som gjorts är bland annat att de tankestrukturer eleverna skapat utanför skolans fysikundervisning verkar robusta i förhållande till de tankestrukturer som försöker skapats under fysikundervisningen. Och att vad kunskap i Fysik är behöver diskuteras och tydliggöras.

 • 29.
  Delen, Sedat
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bakomliggande orsaker till matematiksvårigheter hos elever i en specifik gymnasieskola.: En empirisk studie ur ett lärarperspektiv2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with this study is to illustrate the underlying causes of students’ difficulties in Mathematics from a teacher perspective. The approach that has been used through this study is qualitative, method wise interviews were used. The selection for the study consists of five teachers with many years’ experience in the subject of Mathematics. The conclusion I could reach from the results is that the underlying causes of the students’ difficulties in Mathematics include the pupils’ approach to the subject, basic skills, motivation and attitude to the subject itself. Also to be added are factors such as parental background and their support. Teachers ought to respond to the pupil at his or her level and adapt the instructions given to the pupils’ needs as well as the requirements of a democratic approach.

 • 30.
  Diamantopolou, Sophia
  et al.
  University of London, UK.
  Insulander, Eva
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lindstrand, Fredrik
  University of Gävle, Sweden.
  Making meaning in museum exhibitions: design, agency and (re-) representation2012In: Designs for Learning, ISSN 1654-7608, Vol. 5, no 1-2, p. 11-28Article in journal (Refereed)
 • 31.
  Duran, Derya
  et al.
  Foreign Language Education, Hacettepe University, Ankara, Turkey.
  Sert, Olcay
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Preference organization in English as a Medium of Instruction classrooms in a Turkish higher education setting2019In: Linguistics and Education, ISSN 0898-5898, E-ISSN 1873-1864, Vol. 49, p. 72-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous conversation analytic research has documented various aspects of preference organization and the ways dispreference is displayed in relation to pedagogical focus in L2 and CLIL classrooms (Seedhouse, 1997; Hellermann, 2009; Kääntä, 2010). This study explores preference organization in an under-researched context, an English as a Medium of Instruction (EMI) setting, and it specifically focuses on how a teacher displays dispreference for preceding learner turns. The data consist of 30 h of video recordings from two EMI classes, which were recorded for an academic term at a university in Turkey. Using Conversation Analysis, we demonstrate that the teacher employs a variety of interactional resources such as changing body position, gaze movements, hedging, and delaying devices to show dispreference for preceding student answers. Based on our empirical analysis, the ways the teacher prioritizes content and task over form/language are illustrated. The analyses also reveal that negotiation of meaning at content level and production of complex L2 structures can simultaneously be enabled through teachers’ specific turn designs in EMI classroom interaction. This demonstrates that preference organization, particularly in a teacher's responsive turns, can act as a catalyst for complex L2 production and enhance student participation. This study has implications for conversation analytic research on instructed learning settings, and in particular on teachers’ turn design in classroom interaction. 

 • 32.
  Ehrlin, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Swedish preschool leadership: Supportive of music or not?2015In: British Journal of Music Education, ISSN 0265-0517, E-ISSN 1469-2104, Vol. 32, no 2, p. 163-175Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study uses observations and interviews to investigate how the leadership at three Swedish preschools in Sweden has impacted the didactic choices made. Two of these preschools use music as a tool for stimulating language and social development, while the third preschool serves as a comparison. The inspiration that the leadership has brought to each institution is of crucial importance to incorporating music and other activities into the everyday work. This influence has been both restrictive and supportive. Music is said to function as a teaching tool, while other functions remain in the background. This contradiction and its implications are discussed, and it is argued that further training should include developing the teachers' musical-didactic awareness. Principals are most certainly role models at preschools and need to be aware of it.

 • 33.
  Ehrström, Monica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att stödja och stimulera lärande i förskolan: En studie om förskollärares handlande för att uppmärksamma stimulans som förskolebarn kan vara hjälpta av2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie genomfördes med syftet att undersöka hur förskollärare gör för att lägga märke till stimulans som barn kan vara hjälpta av. I förskolan finns idag fler parallella förhållningssätt som kan leda till utmaningar för förskollärare i deras profession, till exempel strävan efter att ge varje barn den stöttning de behöver för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Samtidigt betonas vikten av att inte bedöma barn i jämförelse med varandra. För att undersöka förskollärarnas egna upplevelser av detta, användes en fenomenologisk ansats med utgångspunkt i förskollärarnas egna berättelser. Undersökningen är av kvalitativ karaktär och tydliggör både metoder som förskollärarna använder sig av för att uppmärksamma vad barn kan vara hjälpta av, samt hur de reflekterar kring ämnet bedömning. Två betydande faktorer framträder som påverkar förskollärarnas arbete för att lägga märke till barns behov, förskollärarnas kompetens samt förutsättningar för att genomföra uppdraget. Barngruppens storlek samt brist på personal påverkar förskollärarna att använda färre metoder för att uppmärksamma vilken stimulans som barnen kan vara hjälpta av, vilket kan få konsekvensen att bilden av varje barns kompetenser och behov kan bli begränsad och uppfattas endast utifrån vissa aspekter. Undersökningen synliggör dessutom dilemmat för förskollärarna att rikta blicken mot vad barnen kan samt vilken stimulans de kan vara hjälpta av, samtidigt som förskollärarna betonar att de inte ska bedöma barnen. En slutsats är därför att det behövs mer diskussioner i förskolan som framhåller vikten av att barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och hur detta kan genomföras med hjälp av olika metoder.

 • 34.
  Eliasson, Miriam
  et al.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Laflamme, Lucie
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Isaksson, Kerstin
  Mälardalen University, Department of Social Sciences. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Verbal abuse, gender and well-being at school2005In: International Journal of Adolescent Medicine and Health, ISSN 0334-0139, Vol. 17, no 4, p. 367-378Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose was to assess the prevalence of students' experience of verbal abuse and its effects on school satisfaction and well-being from agender perspective. Attention was paid to age differences. Methods: The study population consisted of all students in grades 6 and 8 in a Swedish city. A total of 1,006 students, ages 12-15, completed a self-administered questionnaire (response rate 84 percent). Results: Boys reported experiencing insults and threats to a greater extent, whereas girls more frequently experienced sexualized name-calling, specifically "whore". Bothgenders reported boys as perpetrators of verbal abuse most often. Further, girls generally reported lower levels of school satisfaction and well-being, while verbal abuse had a negative effect on the well-being of both genders. Conclusions: Verbal abuse between students is a predominantly masculine practice, more pronounced among older students. It impacts negatively on the school satisfaction and well-being of both girls and boys and does not have to be frequent, repeated, or combined with other kinds of harassment to have this effect.

 • 35.
  Enghag, Margareta
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Arbete med en egen frågeställning som ger lärande i fysik –2006In: Naturfagsdidaktikkens mange facetter.: Proceedings fra Det 8. nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag, 2006, p. 541-Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Enghag, Margareta
  et al.
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Gustafsson, Peter
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Jonsson, Gunnar
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Context Rich Problems and Miniprojects in Physics for Upper Secondary School2004In: Proceedings of the 11th IOSTE symposium Lublin, 2004Conference paper (Refereed)
 • 37.
  Enghag, Margareta
  et al.
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Gustafsson, Peter
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Jonsson, Gunnar
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Context Rich Problems in Physics for Upper Secondary School2004In: Science Education International, ISSN 1450-104X, Vol. 16, no 4, p. 293-302Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports observations from one of several case studies of students working with con­ text rich problems (CRP) and mini projects (MP) in an upper secondary school class. This small group work concerns the problem-solving of a context rich problem during an 80-minute lesson of physics. We have videofilmed a group of girls during their work, thereafter we have transcribed and analysed the videotape from how group discussions in physics influence the students' learning. Interactions between students during the group discussion are of different types. When it comes to development of conceptual understanding the girls go into exploratory talks, a kind of talks described by Douglas Barnes in the 1970s. The amount of talk within different categories of talk, how the amount of talk in different cate­ gories is divided amongst the girls, and their steps in the problem-solving  are specified.  The importance of timefor reflective talks in physics to enhance learning is high-lighted by quotations from the girls ' dis­cussions.

 • 38.
  Enghag, Margareta
  et al.
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Gustafsson, Peter
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Jonsson, Gunnar
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Talking physics during small-group work with context-rich problems - Analysed from an ownership perspective2009In: International Journal of Science and Mathematics Education, ISSN 1571-0068, E-ISSN 1573-1774, Vol. 7, no 3, p. 455-472Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study provides analyses of the conversations when university students work in small groups solving context-rich physics problems. We constructed context-rich, open-ended physics problems related to everyday life situations that lack some information required to solve and complete the tasks. The students' ownership of learning, their actions of choice and control, was analyzed in two dimensions: group and individual. Conversation analyses and flowcharts of the conversation were constructed from the complete transcripts of three groups. The theoretical framework for student ownership of learning demonstrated that it was possible to show that even if students have group ownership of the task, the individual student ownership of learning is not self-evident. The study also demonstrates the methodological power and value of the flowchart to identify conversation patterns in the groups that were effective in the search for exploratory talks and individual questions. We discuss implications for teacher development to enhance group work.

 • 39.
  Enghag, Margareta
  et al.
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Gustafsson, Peter
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Jonsson, Gunnar
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Niedderer, Hans
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Student ownership of learning: Context rich problems in physics2007In: ESERA 2007, 2007, p. 130-Conference paper (Refereed)
 • 40.
  Enghag, Margareta
  et al.
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Niedderer, Hans
  Physics learning with exploratory talks during a miniproject - a case study of four girls working with electric circuits2005In: Journal of Baltic Science Education, ISSN 1648-3898, Vol. 4, no 1, p. 5-11Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During physics instruction with mini-projects, four upper secondary school girls decide to plan how to teach electric circuits to younger children. Their group discussions result in a conceptual change related to the concepts resistance and current. Their prior conception, built on current consumption, leads them into conceptual conflicts, and by exploratory talks they reach a new view based on current as movement with different speed. Students’ ownership of learning (SOL) is increased by an instructional design with mini-projects. This gives students the opportunity to choose a unique question, to determine their own learning process, to increase their motivation and to enhance development of competence and self-confidence.

  Ownership of learning includes factors that connect the students' learning process to the students' learning environment. In this meaning the ownership is an aspect of student influence. With further cases the conceptual relations between ownership, motivation and learning hopefully can be further developed and clarified. In this small group work in physics the students have got possibility for ownership from the instructional design, and two individual have ownership by their possibility to relate to earlier experiences and anomalies of understanding. Their unique question gives them high motivation, and help them to enhance and develop their understanding of the concepts resistance and current by exploratory talks and reflective thinking. They find their old view of resistance to be misleading, and develop a new view where resistance is connected to the current speed (as amount of charges passing per second), a view closer to scientific thinking.

 • 41.
  Enghag, Margareta
  et al.
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Niedderer, Hans
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Physics learning with exploratory talks during a mini-project: A case study of four girls working with electric circuits2005In: Journal of Baltic Science Education, ISSN 1648-3898, Vol. 1, p. 6-11Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During physics instruction with mini-projects, four upper secondary school girls decide to plan how to teach electric circuits to younger children. Their group discussions result in a conceptual change related to the concepts resistance and current. Their prior conception, built on current consumption, leads them into conceptual conflicts, and by exploratory talks they reach a new view based on current as movement with different speed. Students’ ownership of learning (SOL) is increased by an instructional design with mini-projects. This gives students the opportunity to choose a unique question, to determine their own learning process, to increase their motivation and to enhance development of competence and self-confidence.

 • 42.
  Engström, Susanne
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Den typiske fysikläraren - vem är han? – Och vilken energiundervisning väljer han att lyfta fram inom skolfysiken på gymnasiet?Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [sv]

  A web-based questionnaire (with approximately 700 questions/ statements) were sent to all physics teachers in upper secondary school in Sweden that were teaching the Physic A – course during 2008 – 2009. Answers of the questionnaire gave data for analysis grounded in Pierre Bourdieu`s theoretical concept

  capital. The aim was to describe both who the physics teacher is and the energy teaching (content and methods) existing in the upper secondary physics course. The typical physics teacher valuing for example education and honors the physics science highly. He uses a text book in physics and teaches traditionally, defining the basic physics concepts and relationships as well as guides the students through the calculations. The typical physics teacher highlights the essential of a general knowledge and a scientific learning when physics is contextualized, but he doesn´t teach the students in that way.

 • 43.
  Engström, Susanne
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vilka fysikaliska och miljömässiga förklaringar återfinns i elevers diskussioner om begreppet hållbart energisystem?2008In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 4, no 1, p. 48-63Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article describes a pilot study, an introduction to a series of investigations of upper secondaryschool pupils’ explanations of sustainable energy. The physics syllabus have the intentions on onehand to guide pupils into science-education and on the other to give insights to pupils in order toparticipate in the debate on e.g. energy usage. The results obtained, from questionnaire and groupdiscussions, indicate that pupils can get caught in narrow physical explanations of the concept ofsustainable energy systems. Some pupils discuss an environmental explanation parallel but showinsecurity. One interpretation is that pupils feel an inappropriateness connecting environment andphysics. An implication is that the concept of energy quality might be an accessible way for pupils torelate concepts of physics with environmental questions.

 • 44.
  Engström, Susanne
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Carlhed, Carina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Different strategies for teaching energy – relationships between teachers’ habitus and Physics teaching in upper secondary school.Manuscript (preprint) (Other academic)
 • 45.
  Engström, Susanne
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Carlhed, Carina
  Uppsala universitet.
  Distinction in physics teaching - Change or Status quo?2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  With environmental awareness in the societies of today, political steering documents highlights that all education should include sustainable development. But it seems to be others competing ideals for teaching physics, or why do the physics teachers teach as they do?

  Physics teachers in secondary school in Sweden have generally, been focused on facts and a strong link with scientific theories and concepts.  In general, the curriculum sway the teaching, a standard text book in physics is used, the teaching is organized according to the book and the teacher deals with and demonstrates typical tasks on the whiteboard and group work is common for special issues related to tasks from the textbook or elaborating.                   

  The aim with this study is to analyze why physics teachers in upper secondary school choose to teach energy as they do and to reconstruct the polarization of ideal physics teaching practices. Discussing the data emerging from a questionnaire which focuses on indicators of the teachers’ cultural and economical assets, or capital, according to the work of Pierre Bourdieu´s sociology and especially his concept on life styles and habitus provide a tool for analysis. We focus on physics teachers’ positions in the social space, dispositions and standpoints towards the ideal way to teach physics in upper secondary school. In order to reach all the physics teachers who teach Physics A-course we contacted all secondary schools in Sweden (n = 1025), a revised list of respondents consisted of 913 email adresses. Our final sample of respondents is 286, that is a response rate of 29 %.

  In our analysis we primarily sought for groups, with a cluster analysis based on the teaching practice, revealed common features for both what and how they teach and three different teacher types emerged. Then we reconstructed the group habitus of the teachers by analyzing dispositions and standpoints and related those to the specific polarization of sacred values, that is struggles about the natural order (doxa) in the social space of science education, which is a part of and has boundaries to dominating fields like the natural sciences and the political fields (curriculum etc.).

  The physics teachers are supposed to have a homogeneous group habitus because they all are teachers in secondary school; i.e. they have certificates as physics- and mathematics teachers and due to their position as a physics teacher they have a similar level of income. However, there are differences and we describe these three teacher-groups’ habituses, with the distinctive features are stressed; 1. The Manager of the Traditional - habitus works as a faithful manager of the natural science heritage, characterized by being an outsider, a parvenu due to the lack of higher education experience among the parents. Faithfulness to the natural science core values combined with lack of self-confidence and timidity is shaping a trustee, for example an unconcern for improving developing teaching skills and content in the physics course. The habitus is fuelled by respectfulness for mathematic skills in physics and the physic science in itself and gratefulness towards the education system which made a class journey possible. 2. The Challenger for Technology - habitus works as a “transformer” of the physics subject, characterised by technology optimism and a great self-confidence from a well-known field - natural science, emphasising the usefulness of physics for technology development. A “Futurist” with willingness and courage to develop the physics subject for more interest in technology, with both the economical and the “utility” arguments. Characterized by upper middle class, are highly valuing economical welfare and appears as rather confident with their materialistic and sporty approach. 3.  The Challenger for Citizenship – this habitus works as a democratic and intellectual “transformer” of the physics subject, characterised by engagement in society issues and a great self-confidence from both - natural science and the political field, emphasising the concernment of physics for sustainable development with willingness and courage to develop the physics subject for more interest in environmental, political, ethical issues, with an ambition to teach all students physics for citizenship. The engagement in society and environmental issues are likewise expressed in the habitus, characterized by upper middle class, are highly valuing cultural activities.

  By making the habitus of the teachers in the different groups visible, we can explain way teachers teach as they do and thereby make a contribution to both science education research and to teaching training, whereas reflective approach which also includes the individual dispositions and representations are paramount. In our paper we elaborate the grounds and implications of these findings further.

 • 46.
  Engström, Susanne
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gustafsson, Peter
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ARE THERE DIFFERENT TYPES OF PHYSIC TEACHERS?: ABOUT TEACHING SUSTAINABLE ENERGY IN AN UPPER SECONDARY SCHOOL PHYSICS COURSE2010In: In Proceedings of International Organization for Science and Technology Education. Symposium (14; 2010; Bled) Socio-cultural and human values in science and technology education., Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University , 2010, p. 418-430Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

   

  ABSTRACT

   

  The declining interest for science and technology among pupils in the Western world is a threat against economical growth, the welfare system and also a democratic problem. A key person for a change is the teacher. We must therefore, as a start, identify what and how teachers in science teach. Results from a survey of physics teacher in Sweden who teach energy in the course Physics A in upper secondary school are presented. Through a questionnaire the teachers were asked what they choose to teach and what methods they use. We found that a majority of them focus on basic physics concepts, their relations and text book problems solving. Overall they teach in a traditional manner, without valuating content and without connecting to the environment, society or future technologies. From a cluster analysis of the answers three different groups of physics teachers were revealed. A large group named the Mainstream Group, a second group, the Future Solution Group, and a third Challenger Group. The latter consist of teachers who, in addition to basic concepts and relationships, also teach with a more valuating content, allowing sustainable development to characterize the content and use a variety of teaching methods and material.

   

   

 • 47.
  Engström, Susanne
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gustafsson, Peter
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Niedderer, Hans
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  CONTENT FOR TEACHING SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS IN PHYSICS AT UPPER SECONDARY SCHOOL2011In: International Journal of Science and Mathematics Education, ISSN 1571-0068, E-ISSN 1573-1774, Vol. 9, no 6, p. 1281-1304Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Understanding energy with a focus on sustainable development requires further knowledge beyond traditional conceptual understanding. This paper presents the result from one main investigation and two smaller follow-up studies. The main study (step 1) consists of an interpreting, iterative analysis of statements made by experts on contents for physics education on energy with focus on sustainable energy systems gathered from a questionnaire, which results in subject-specific contents for physics teaching presented as a category system of objectives. The categories from step 1 are used as means for analyses in steps 2 and 3, which involve the study of educational material and one physics class. The results show that the content of physics for upper secondary, in order for students to reach insight, should comprise certain physical concepts and relations not only in ‘limited contexts’ but also in relation to greater contextual connections, in which problematisation and insight in solutions for the future is necessary. These parts should have a similar weight according to the statements of the experts. This is not to be found in either the typical educational material (textbooks) or in one physics class, which has been studied.

   

   

   

   

   

   

 • 48.
  Engström, Susanne
  et al.
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Gustafsson, Peter
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  Niedderer, Hans
  Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics.
  How students discuss and explain sustainable energy2007In: ESERA 2007, 2007, p. 131-Conference paper (Refereed)
 • 49.
  Engström, Susanne
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gustafsson, Peter
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Svenson, Anders
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Education for sustainable development and the relation to learning for entrepreneurship in the national technology program in the Swedish upper secondary school – is it a “happy couple”?2012In: IOSTE XV Symposium: Science & Technology Education for Development, Citizenship and Social Justice / [ed] Mondher Abrougui, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The last decades have seen a grooving insight in the need of development towards a sustainable society. This manifests in several political statements but also reveals the problem with realization. In this study we investigate how the concept of education in sustainable development is presented in steering documents for the Swedish upper secondary school and especially the national technology programme. This choice of programme is made because its content easily can be connected to the three categories in sustainable development: environment, social and economic issues. Another perspective that has became current in the educational system in Sweden and also manifested in political documents is Entrepreneurship. Inspired by both discourse analysis and by Bourdieu’s theories about social practices in society we have studied the Swedish national steering documents for the technology programme out from writings of sustainable development and entrepreneurship. The result is remarkable in that even if writings about sustainable development exist, they get more diminished and less committing the closer you get to the actual teaching situation. In documents, that steer and signals especial values for teaching in the programme, we find interesting diverges in statements. Sustainable development seems to be valued lower compared with for example entrepreneurship and product development for economic growth. Both sustainable development and entrepreneurship are highlighted in the steering documents and a political aim is to connect them, but it is interesting to see how different they are emphasized in the different documents especially in the more concrete course syllabi. One

  conclusion can be that Sweden on an international level has ambitions to be seen as a nation taking responsibility for the future but has not been able to transmit this into action in the educational system.

 • 50.
  Eriksson, Anette L
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Problemlösning i matematik på lågstadiet.: Lärarens roll och frågor2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur lärare i år 1–3 planerade och genomförde en problemlösningslektion samt få en uppfattning om vilka olika frågetyper som användes under lektionen. Hur förberedde läraren lektionen och vilken roll ansåg läraren att den hade, vilket belystes utifrån det sociokulturella perspektivet. En kvalitativ metod användes genom dels semistrukturerade intervjuer i vilka lärarna beskrev hur de såg på problemlösning och sin roll under lektionen. Dessutom användes observationer av problemlösningslektioner där lärarnas frågetyper bokfördes. Analys av frågorna kategoriserades utifrån ett framtaget analysverktyg. Detta genomfördes vid sju lektionstillfällen med olika lärare. Resultatet visade att lärare ledde lektionen, där arbetssättet och lektionens genomförande var i fokus. Lärarna ställde fler faktafrågor och färre reflekterande frågor.  Studiens slutsats blir att lärare bör utmana eleverna under problemlösningslektioner genom att ställa fler reflekterande frågor vilka behöver förberedas utifrån problemets matematiska innehåll.

   

123456 1 - 50 of 284
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf