mdh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 13 av 13
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Bartusch, Cajsa
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Boosting behavioral change in residential electricity consumption: demand response programs and feedback2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Att åstadkomma ökad energieffektivisering och förbrukningsflexibilitet i den svenska elmarknadens bostadssektor är ett nödvändigt led i realiseringen av de nationella och europeiska klimatmålen. Utöver statliga styrmedel för detta ändamål spelar även marknadsbaserade åtgärder en viktig roll för att få till stånd beteendeförändringar i samband med hushålls elanvändning. Mot bakgrund av den rådande bristen på bevekelsegrunder för elkonsumenter att spara el och minska effektuttaget när marknadens fysiska och finansiella begränsningar ger sig till känna har det övergripande syftet med forskarstudierna som ligger till grund för den här avhandlingen varit att bidra till den samlade kunskapen om styrmedel som främjar beteendeförändringar i hushålls elanvändning. Forskningen har således bidragit till den generella statistiken om elanvändning i bostäder, som utgör utgångspunkten för utvecklingen av styrmedel, samt ökat kunskapen om vinsterna med timavräkning inom elhandeln, effektbaserade tidstariffer inom eldistributionen i bostadssektorn och grafisk återkoppling på enskilda hushålls elanvändning med hjälp av en statistiktjänst som tillhandahålls via Internet.

   

  De övergripande resultaten har visat att hushålls beteende, jämte fysiska faktorer såsom uppvärmningssystem, bidrar till att förklara de stora skillnaderna i elkonsumtionen bland villaägare. Statistisk variansanalys har i det sammanhanget visat sig vara en ändamålsenlig metod för att identifiera viktiga indikatorer för utveckling av styrmedel. Såväl enskilda elleverantörer och elkonsumenter som samhället i stort har visat sig ha mycket att vinna på timavräkning inom elhandeln. För elhandlaren är de största fördelarna förknippade med riskhantering, medan vinsten för kunderna består i ökade möjligheter att minska sina elkostnader. Det har även empiriskt påvisats att elkonsumenter är beredda att anpassa sin förbrukning till en effektbaserad tidstariff. Hushåll har generellt en välvillig inställning till den här typen av tariffer, eftersom de indirekt har en positiv effekt på miljön. Att tillhandahålla hushåll med återkoppling avseende deras individuella elanvändning och effektuttag via Internet har visat sig bidra till en ökad medvetenhet och leda till energieffektiviseringar i bostäder. Lättillgänglighet och enkelhet har i det sammanhanget visat sig vara centrala framgångsfaktorer. Att kombinera konventionella stapeldiagram, färgsymbolik och historisk återkoppling är ändamålsenligt i det avseendet.

 • 2.
  Bartusch, Cajsa
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Visualisering av elanvändning i flerbostadshus: Delrapport inom ELAN Etapp III2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Elanvändningen i våra bostäder sker utan närmare eftertanke och reflektion. Återkopplingen avseende hushållens individuella elanvändning är i det avseendet mycket betydelsefull. I dagsläget är dock den förbrukningsinformation som hushållen har tillgång till mycket begränsad, i synnerhet i flerbostadshus. Syftet med projektet Visualisering av elanvändning i flerbostadshus är att utveckla och utvärdera designkoncept för individuell återkoppling till hushåll som bor i lägenhet. Designkoncepten avser en portabel display, en webbaserad statistiktjänst samt grafisk förbrukningsinformation på elräkningen. Det övergripande målet med projektet är en minskad och mer medveten elanvändning i flerbostadshus.

  Utvecklingen omfattar displayens och statistiktjänstens funktioner och gränssnitt samt en ändamålsenlig formgivning av den grafiska återkopplingen på elräkningen. Utvärderingen omfattar de boendes användning och upplevelser av de produkter och tjänster som designkoncepten avser. Projektet genomförs i två etapper, varav den första omfattar utvecklingen av ovan nämnda designkoncept och den andra avser utvärderingen av desamma. Föreliggande rapport avser den första etappen, medan den andra redovisas i samband med slutrapporteringen av projektet.

 • 3.
  Bartusch, Cajsa
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Visualisering av elanvändning i flerbostadshus: Slutrapport inom ELAN Etapp III2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Elanvändningen i våra bostäder sker vanligtvis utan närmare eftertanke och reflektion. Återkopplingen avseende hushållens individuella elanvändning är i den meningen mycket betydelsefull. I dagsläget är dock den förbrukningsinformation som hushållen har tillgång till mycket begränsad, i synnerhet i flerbostadshus. Syftet med projektet Visualisering av elanvändning i flerbostadshus har varit att utveckla och utvärdera designkoncept för individuell återkoppling till hushåll som bor i lägenhet. Designkoncepten avser en portabel display, en webbaserad statistiktjänst samt grafisk förbrukningsinformation på elräkningen. Det övergripande målet med projektet har varit att bidra till en mer medveten och därmed effektivare elanvändning i flerbostadshus.Utvecklingen har omfattat displayens och statistiktjänstens funktioner och gränssnitt samt en ändamålsenlig formgivning av den grafiska återkopplingen på elräkningen.

  Utvärderingen har omfattat de boendes användning och upplevelser av de produkter och tjänster som designkoncepten avser. Projektet har genomförts i två etapper, varav den första har omfattat utvecklingen av ovan nämnda designkoncept och den andra har avsett utvärderingen av desamma. Föreliggande rapport avser i första hand den andra etappen, medan resultaten av den första har redovisats i sin helhet i en tidigare delrapport; Elforsk rapport 08:18.

  Den trådlösa displayen tillhandahåller framför allt funktioner med mer eller mindre direkt återkoppling, medan statistiktjänsten och i synnerhet den grafiska förbrukningsinformationen i första hand avser uppföljning av den individuella elanvändningen med längre tidsperspektiv. Både displayen och statistiktjänsten erbjuder även möjligheten att göra jämförelser mellan olika tidsperioder och med liknande hushåll. Traditionella stapeldiagram i kombination med förtydligande färgsymbolik har visat sig vara mycket funktionella och har följaktligen använts i flertalet av designkonceptens gränssnitt. Enkelhet och lättillgänglighet har visat sig vara de viktigaste framgångsfaktorerna i samband med återkoppling till elanvändare.

  Den grafiska förbrukningsinformationen på elräkningen har framstått som viktigast i den bemärkelsen att den utgör den återkoppling som når i särklass flest elkonsumenter. Egenskaperna enkelhet och lättillgänglighet har därför en särskilt avgörande betydelse i det här sammanhanget. Ett förhållandevis avskalat designkoncept har således förordats för ändamålet grafisk förbrukningsinformation på fakturan. Tidsupplösningen motsvarar faktureringsperioderna och grafens staplar representerar med andra ord de faktiska och förväntade månadsförbrukningarna under innevarande år samt i jämförande syfte de faktiska månadsförbrukningarna under föregående år.

  Utvecklingen och utvärderingen av en portabel display har omfattat två olika designkoncept: Interactive Institute’s Energy AWARE Clock och ”Ingenjörsdisplayen”. Namnen härstammar från gränssnittens olika utformningar av förbrukningsinformationen, som i jämförande syfte har varit abstrakt men intuitivt tillgänglig respektive konkret och reell. De användartester som har genomförts i hemmiljö tyder därvidlag på att användarna föredrar en kombination av de båda designkoncepten. För en optimal användning av den här produkten krävs en central placering i hemmet, vilket innebär att yttre egenskaper såsom en tilltalande design har visat sig ha stor betydelse för användarna.Den webbaserade statistiktjänsten, som kallas Energiinfo™, utgör den återkoppling som tillhandahåller flest alternativa tidsupplösningar.

  Förbrukningsinformationen som tillhandahålls på månads- och årsbasis har emellertid visat sig vara bäst lämpade för kontroll och uppföljning av hushållets elanvändning, vilka utgör de vanligaste användningsområdena. Användarnas syften är dock för övrigt högst varierande och möjligheten att anpassa förbrukningsinformationen för deras individuella behov har därför visat sig vara mycket betydelsefull i det här sammanhanget.

  Samtliga designkoncept som studien avser har visat sig vara mer eller mindre ändamålsenliga i den bemärkelsen att de i viss mån bidrar till en ökad medvetenhet om hushållets egen elförbrukning samt ett förändrat beteende i syfte att effektivisera densamma. Inget av designkoncepten har dock framstått som viktigare än det andra i det avseendet, utan den förbrukningsinformation som de olika återkopplingsalternativen tillhandahåller kompletterar snarare varandra. Vidare har inget av designkoncepten visat sig vara idealiskt för uppdelningsåterkoppling, vilket innebär information om hur mycket olika hushållsapparater bidrar till den totala elkonsumtionen och tenderar att vara den förbrukningsinformation som hushållen har störst behov av.

 • 4.
  Bartusch, Cajsa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Larsson, Mikael
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Wallin, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Wester, Lars
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Potential of hourly settlements in the residential sector of the Swedish electricity market: Estimations of risk reduction and economic result2010Ingår i: International Journal of Green Energy, ISSN 1543-5075, E-ISSN 1543-5083, Vol. 7, nr 3, s. 224-240Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Increased demand response is essential in order to boost the effectiveness of the Swedish power market. The all-embracing installation of automatic meter reading systems enables power suppliers to introduce hourly settlements in the residential sector. The aim of the study has been to assess the impact of electricity retailers’ physical and financial risk in customer segments with different heating systems as well as to estimate the potential of the electricity contract ”Fixed price with the right to return” in terms of economic consequences and risk management. The results show that households whose main heating system consists of a geothermal heat pump constitute the largest physical price and volume risk of suppliers. The gain of introducing hourly settlements in the residential electricity market has furthermore proven to be manifold from both an economic and risk reducing point of view.

 • 5.
  Bartusch, Cajsa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Odlare, Monica
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Wallin, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Dahlquist, Erik
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Electricity consumption and load demand in single-family house2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 6.
  Bartusch, Cajsa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Odlare, Monica
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Wallin, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Wester, Lars
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Exploring variance in residential electricity consumption: Household features and building properties2012Ingår i: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 92, s. 637-643Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Improved means of controlling electricity consumption plays an important part in boosting energy efficiency in the Swedish power market. Developing policy instruments to that end requires more in-depth statistics on electricity use in the residential sector, among other things. The aim of the study has accordingly been to assess the extent of variance in annual electricity consumption in single-family homes as well as to estimate the impact of household features and building properties in this respect using independent samples t-tests and one-way as well as univariate independent samples analyses of variance. Statistically significant variances associated with geographic area, heating system, number of family members, family composition, year of construction, electric water heater and electric underfloor heating have been established. The overall result of the analyses is nevertheless that variance in residential electricity consumption cannot be fully explained by independent variables related to household and building characteristics alone. As for the methodological approach, the results further suggest that methods for statistical analysis of variance are of considerable value in indentifying key indicators for policy update and development.

 • 7.
  Bartusch, Cajsa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Porathe, Thomas
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Climate-smart information design: Visualizing residential electricity use over the Internet2011Ingår i: Information Design Journal, ISSN 0142-5471, E-ISSN 1569-979X, Vol. 19, nr 1, s. 3-17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In light of global warming, energy conservation is indispensable. Residential electricity use, nevertheless, escapes consumers’ notice. Thus feedback is essential, yet households’ access to information is vastly limited. Smart metering renders continuous feedback over the Internet possible, but users perceive existing web tools to be inaccessible and incomprehensible. Hence the aim has been to design a user interface so as to serve the purpose of increasing awareness and energy efficiency in households. Ease of access and straightforwardness have been established as key factors and conventional bar charts in combination with color symbolism have proven to be useful in this respect.

 • 8.
  Bartusch, Cajsa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Wallin, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Odlare, Monica
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Iana, Vassileva
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Wester, Lars
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Introducing a demand-based electricity distribution tariff in the residential sector: demand response and customer perception2011Ingår i: Energy Policy, ISSN 0301-4215, E-ISSN 1873-6777, Vol. 39, nr 9, s. 5008-5025Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Increased demand response is essential to fully exploit the Swedish power system, which in turn is an absolute prerequisite for meeting political goals related to energy efficiency and climate change. Demand response programs are, nonetheless, still exceptional in the residential sector of the Swedish electricity market, one contributory factor being lack of knowledge about the extent of the potential gains. In light of these circumstances, this empirical study set out with the intention of estimating the scope of households’ response to, and assessing customers’ perception of, a demand-based time-of-use electricity distribution tariff. The results show that households as a whole have a fairly high opinion of the demand-based tariff and act on its intrinsic price signals by decreasing peak demand in peak periods and shifting electricity use from peak to off-peak periods.

 • 9.
  Vassileva, Iana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Bartusch, Cajsa
  Dahlquist, Erik
  Differences in electricity and hot water consumption in apartments of different sizes2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 10.
  Vassileva, Iana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Bartusch, Cajsa
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Dahlquist, Erik
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Yan, Jinyue
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling. KTH, Stockholm.
  Interactions between power producers and customers2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the future we can expect new types of more interactive communications between singlecustomers and groups of customers towards the energy market companies. These can be developas a result of the introduction of individual metering of electricity, and then utilize thisinformation both for information to the customers, as well as different kind of control of thepower system. The information can be through interactive displays where instant and aggregatedenergy and power utilization is presented, but also with a possibility to react to differences inprices by e.g. shutting of some power consumers to avoid high costs. Different types ofinteractions are discussed in the paper.

 • 11.
  Vassileva, Iana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Bartusch, Cajsa
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Wallin, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Dahlquist, Erik
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  A simulation model of the interactions between power producers and customers2008Ingår i: Conference proceedings SIMS 2008 in Oslo, October 7-8, 2008 / [ed] Bernt Lie, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We have had a strong mechanism for interaction between power production companies and the power trading/supplier companies for a number of years by now. In the future we can expect new types of more interactive communications between single customers and groups of customers towards the energy market companies. We can expect a stronger request side from customers to buy only green energy, only nuclear etc.

  Power (kW) will be a part aside of energy (kWh) and there will be new possibilities to buy energy when it is as cheap as possible. This may include new applications like charging batteries for your car when the electricity price is low. Differentiation of price may be not only as a direct function of time, but also energy availability like when it is windy, as wind power becomes a major part of many energy systems. Energy storage will be more important and perhaps we will get new possibilities to buy shares in central energy storages like you buy space at servers for your web-pages etc.

  Other type of functions may develop as a result of the introduction of individual metering of first electricity and later on hot water and temperature. By metering the individual consumption and invoicing just what has been spent, you will have a driving force also to do actions like shutting of high demand functions like “infra-heating”, “large screen TV” and similar, when other usages are on, and the price is high. We expect displays with interaction possibilities in all homes, where you can see your consumption and pricing information.

  These new type of systems will put new demands on both hardware for supply and software to handle the services/functions. As part of developing this, mathematical modelling of the systems and tests with simulators will be an important tool. Also new soft ware functions will be developed to support the actual services, like simulators giving information on how different actions you make as a user will influence your energy consumption in the future, both short term and more long term. For the more long term case, new investments in new hardware and software may be proposed and evaluated for you in both technical and economic terms.

  In this paper the system aspects including the costs is analysed through a simulation model. This includes the physical system as well as the user behaviour and possible effects of different price models, like a combination of kW and kWh. The effect on the users, the distributors and the power producers are evaluated.

 • 12.
  Wallin, Fredrik
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhällsteknik.
  Bartusch, Cajsa
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhällsteknik.
  Thorin, Eva
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhällsteknik.
  Bäckström, Tobias
  Smedjebacken Energi Nät AB.
  Dahlquist, Erik
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhällsteknik.
  The Use of Automatic Meter Readings for a Demand-Based Tariff2005Ingår i: Proceedings of the 2005 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference & Exhibition: Asia and Pacific, 2005, s. 1-6Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A determining factor for a successful implementation of a demand-based pricing model or control strategy in electricity markets is not only the effects of peak load management, but also the financial consequences for the utility operator and the end customer. In this economic modelling a subset of 460 residential customers has been implemented in a software tool analysing the economic outcome of three different tariffs. Two demand-based tariffs were investigated and compared with a traditional energy-based tariff. The demand-based tariffs transform the flat income curve into a more complex, due to a stronger economic dependency to the system peak loads. The demand-based tariffs move the revenues to the high-peak period, November – March, and the utility operator gains a good matching between system peaks and distribution of incomes.

 • 13.
  Wallin, Fredrik
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Bartusch, Cajsa
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Thorin, Eva
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Dahlquist, Erik
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Important parameters for prediction of power loads - a bottom-up approach utilizing measurements from an automatic meter reading system2007Ingår i: IEEE PES Power Africa 2007 Conference and Exposition, 2007, s. 1-7Konferensbidrag (Refereegranskat)
1 - 13 av 13
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf