mdh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Blomkvist, Pär
  et al.
  KTH, Sweden.
  Hallin, Anette
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Lindell, Eva
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Metod för företagsekonomer: Uppsats enligt 4-stegsmodellen2018 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Uppsats enligt 4-stegsmodellen

  I den här boken får du hjälp genom hela uppsatsprocessen – från forskningsidé och problemformulering till färdig text. Boken bygger på 4-stegsmodellen, som består av att problemformulera, undersöka, producera och leverera. Genom de fyra stegen i uppsatsprocessen arbetar du successivt fram alltmer färdiga utkast. Den grundläggande principen är att det mest effektiva sättet att komma framåt i arbetet är genom att skriva och presentera dessa utkast.

  Att skriva uppsats är ett hantverk och boken innehåller en genomgång av de viktigaste vetenskapliga verktyg du behöver använda för att kunna göra medvetna val för just din uppsats.

  Boken vänder sig i första hand till dig som ska skriva en uppsats i företagsekonomi på kandidat-, magister- eller masternivå. Men den fungerar också för dig som skriver uppsats inom andra samhällsvetenskapliga ämnen.

 • 2.
  Crevani, Lucia
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Hallin, Anette
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Lindell, Eva
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Ledarskap i en digitaliserad värld2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Tre trender – idén om ledarskap som praktik, projektifieringen och flexibiliseringen – påverkar framtidens ledarskap i en digitaliserad värld och leder till flera utmaningar. Det nya ledarskapsidealet skapas i spänningsfältet mellan å ena sidan större frihet och inkludering och å andra sidan större segregering, kontroll och övervakning.

 • 3.
  Lindell, Eva
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Arbetsgivare om unga anställda - krav på flexibilitet och behov av stabilitet2017In: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, Vol. 2, p. 26-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 4.
  Lindell, Eva
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Avdelningschef på Mälardalens högskola2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den akademiska kollegiala ledarskapstraditionen bottnar i en demokratisk grundsyn där chefers och ledares förtrogenhet med verksamheten står som garant för legitimitet och förtroende. Genom intern rekrytering och tidsbegränsade uppdrag bibehålls den akademiska traditionen, men en problematik skapas när avdelningschefer förutsätts utöva ett resurseffektivt, ansvarsfullt ledarskap och samtidigt förväntas ingå i kollegiet.

  Den här studien avser att adressera denna komplexitet, med särskilt fokus på avdelningschefernas arbetssituation och roll som chefer och ledare på Mälardalens högskola (MDH).

  Syftet med rapporten kan delas in i två delar: dels ett klargörande av rollen och arbetssituationen som avdelningschef på MDH, dels skall rapporten bidra till konkreta förlag kring stöd för avdelningschefer. Rapporten inleds därför med en översikt av Tidigare forskning om mellanchefer i akademin. Baserat på intervjuer med avdelnings- och akademichefer vid MDH följer därefter Problembeskrivningar tematiserat som Organisatoriska problematiker, genom beskrivningar av Arbetsuppgifter och genom avdelningschefers beskrivningar av situationer När jag funderat på att sluta som avdelningschef…. Därefter följer hur Befintligt utbildningsstöd beskrivs i intervjumaterialet. Rapporten avslutas med Utvecklingsförslag som omfattar utveckling av Karriärvägar, Uppdrag, stöd och utbildning samt en diskussion om Lönekriterier.

 • 5.
  Lindell, Eva
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Challenging hegemonic masculinity in business education2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Lindell, Eva
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Creating a Space of One´s Own: On women writers resisting and adopting the changing work life landscape2019Conference paper (Refereed)
 • 7.
  Lindell, Eva
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Framtidens arbetsmarknad: En teoretisk kunskapsöversikt2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De offentliga aktörerna inom Samhällskontraktet vill med den här rapporten visa hur framtidens arbetsmarknad beskrivs i vetenskaplig litteratur. Utgångspunkt för texten är begreppen digitalisering och globalisering. Digitalisering innebär här en process där datorer och dataprogram successivt tar över arbetsuppgifter som tidigare utförts av människor. Digitaliseringen förespås ha långtgående effekter på arbetsmarknaden i form av ökande arbetslöshet. Globalisering har i den teoretiska litteraturen sedan 1960-talet ömsom beskrivits som en allt annat överskuggande process, ömsom av underordnad betydelse för samhällsutvecklingen. Meningarna går också isär kring om globaliseringens konsekvenser ska uppfattas som i grunden positiva eller negativa. En konsekvens som beskrivs av globaliseringen och digitaliseringen är arbetsmarknadens ökande Flexibilisering. Upplevda krav på flexibilitet hos företag och organisationer har kommit att påverka individnivå i form av en ökad andel tidsbegränsade anställningar.

  I litteraturen beskrivs ett antal lösningar. De nya jobben bedöms som färre, men nya arbetstillfällen och yrken uppstår. De som främst beskrivs som attraktiva och konkurrenskraftiga på framtidens arbetsmarknad är högutbildade inom teknikämnen. Mer och bättre utbildning används som ett förslag till lösning under devisen att högutbildade är framtidens vinnare. Samtidigt framställs överutbildning som en kostsam samhällsutveckling. Innovation och entreprenörer beskrivs som dels ett sätt att få människor i sysselsättning, dels som ett sätt att skapa nya möjligheter för tillväxt och fler i anställning. Här syns också miljöfrågan som ett centralt tema. Slutligen diskuteras litteratur där temat är Istället för arbete. Här diskuteras uppdelningen avlönat kontra icke avlönat arbete och meningsfull sysselsättning kontra betald arbetstid som definierat av samtiden och därför föränderligt.

  Rapporten avslutas med förslag till Fortsatt forskning.

 • 8.
  Lindell, Eva
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Framtidens arbetsmarknad i massmedia2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Rapportens empiriska material utgörs av ett urval artiklar från traditionell media (dagspress, fackpress, pressreleaser och liknande) som publicerats på internet under perioden 1 mars till 30 juni 2015. Sverige som nation framställs i materialet i en konkurrenssituation i relation till andra nationer, vilket också kan kopplas till tidigare forskning där en befarad framtida brist på arbete beskrivs. Politiker beskrivs som aktiva initiativtagare, men samtidigt som utsatta för hastigheten kring förändringar på arbetsmarknaden. Forskare framställs med en retorik som förstärker sanningsanspråk, men forskare konstrueras samtidigt som en grupp som står utanför den hastigt föränderliga verkligheten. Den forskning som främst får utrymme i media under perioden är Frey och Osborne (2013). Denna forskning konstrueras retoriskt som fakta. Utbildningsorganisationer framställs som viktiga för framtidens arbetsmarknad, men diskuteras med hjälp av en lokalt producerad diskurs kring styrning; dels av utbildningsorganisationerna generellt, dels av individers studieval.

  Egenföretagare beskrivs i artiklarna, liksom i tidigare forskning, som en möjlig lösning på en befarad brist på arbeten på framtidens arbetsmarknad. Fackliga organisationer marginaliseras retoriskt under perioden, samtidigt lyfts i materialet en diskussion kring arbetsmarknadens utveckling mot större otrygghet och utsatthet, bland annat för arbetssökande. Två grupper anställda diskuteras i materialet som framtida bristyrken: ingenjörer och vårdanställda. I relation till dessa två yrkesgrupper nämns också ett behov av flyktingar och invandrare till Sverige. Barn och ungdomar skrivs fram som en grupp som behöver utbildas framför allt inom teknisk kunskap och entreprenörskap. Behov av flexibel barnomsorg lyfts i relation till kvinnors arbetssituation på framtidens arbetsmarknad. Samtidigt är könssegregering och jämställdhet tystnader i materialet, liksom miljöfrågan, minskad konsumtion och därmed ett minskat behov av lönearbete för både kvinnor och män som en alternativ samhällsutveckling.

  De offentliga aktörerna inom Samhällskontraktet vill med den här rapporten visa hur framtidens arbetsmarknad beskrivs och konstrueras som fenomen i svensk massmedia. Rapporten utgör del 2 i en rapportserie. Rapport 1 Framtidens arbetsmarknad – en teoretisk kunskapsöversikt, publicerades av Samhällskontraktet i maj 2015. 

 • 9.
  Lindell, Eva
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Företagsekonomistudentens studieval.: Mannen, individualisten och altruisten.2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Business administration is one of Sweden's largest educational subjects, even so we know little about who applies to these study programs and why they do it. Through language we build representations of reality and through language this reality gets meaning. Interpretative repertoires can be described as locally produced discourse or locally available linguistic constructions. We use interpretative repertoires for positioning, which means linguistic construction of identity. Through language we can both construct positions, adopt positions, and resist adopting positions in a given social context. The aim of the thesis is to describe the business administration study choice as a socially constructed action - and thereby gain a greater understanding of business administration as education.

  In this thesis I discuss how interpretative repertoires are used to explain business administration as a study choice and thereby how the businessman is positioned. Two empirical materials are presented: previous research on business administration as a study choice, and interviews with students at Mälardalen University and Stockholm School of Economics.

  In previous research personality, career, making money and family are used as interpretative repertoires. In the interview material masculinity, management and leadership, building a family, personal finance, making money, profits and usefulness are used as interpretative repertoires. In relation to business administration as a study choice, the use of these interpretative repertoires create an ideological dilemma that needs handling by the business student. This is done by positioning the business economist as a man, an individualist and an altruist.

  The thesis concludes with a discussion about the positions as man and individualist as reproductions of already known structures, and how these positions are challenged in the material by the position as altruist. 

 • 10.
  Lindell, Eva
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Gränslöshet, synlighet och sårbarhet: Arbetsgivarperspektiv på framtidens arbetsmarknad i Sörmland och Västmanland2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar hur digitalisering, globalisering och flexibilisering är fenomen som tillsammans är på väg att förändra arbetsmarknaden i grunden. Rapporten diskuterar hur arbetsgivare beskriver pågående och framtida förändringar för den regionala arbetsmarknaden i Sörmland och Västmanland.

  Materialet visar hur arbetsmarknaden kan beskrivas utifrån växande gränslöshet där framför allt unga människor rör sig mellan organisationer, branscher och yrken med färre begränsningar än tidigare.Vidare hur ökad användning av bemanningsföretag och deltidsanställningar påverkar kontinuitet och stabilitet både för arbetsgivare och för enskilda individer. Att bryta de begränsningar som arbetsmarknadens segregering utgör i dag, beskrivs som en framtida möjlighet till ökad rekrytering för regionens arbetsgivare.

  Förändringar i ungas beteende på arbetsmarknaden påverkar krav på ökad synlighet, här beskrivs utmaningar i att synliggöra hälsofrågor och personlig kompetens i arbetsgivares interna arbetsmiljö-, rekryterings- och belöningssystem. Vidare beskrivs användning av sociala medier som möjliga verktyg för ökad synlighet i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  Stor rörlighet i bemanning beskrivs som en sårbarhet vad gäller kontinuitet och stabilitet i arbetsgrupper och i gränssnittet mellan organisation och kunder/brukare. Arbetsgivarna beskriver vidare ökad sårbarhet utifrån ökad exponering på sociala medier. Men den mest påtagliga sårbarheten beskrivs i materialet utifrån presumtiv framtida kompetensbrist i bristyrken. Utlandsfödda framställs som en potentiell säkerhetsventil på den regionala arbetsmarknaden, där arbetsgivarna har möjlighet att hitta sina framtida medarbetare.

 • 11.
  Lindell, Eva
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Social media as a Communication Channel, Control Tool and Labour Market Intermediate2017In: Nordic HRM and sustainable management practices: with special emphasis on distinctiveness and resilience as a subtheme, 2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Over the past decades, flexibilization has significantly changed the Swedish labour market. Social media has during the same time period changed the way people share information, communicate and has in many ways become an arena of empowerment. The purpose of this article is to discuss emerging consequences for the practice of Human Resources Management (HRM) regarding social medias role in affecting labour market hierarchies on a flexible labour market. The article is based on empirical interview material with HR- and operations managers. The interviews were based on a discussion on possibilities and challenges related to digitalization on a flexible labour market from an employer´s perspective. In the material the increasing use of social media became evident. Discussing the research question How does the use of social media affect HRM on a flexible labour market? the article concludes the use of social media from three perspectives: as a communication channel, as a control tool and as a labour market intermediate. These three perspectives are connecting social media with the practice of HRM, creating challenges that has to be considered for long term employee resilience and a sustainable HRM on a flexible labour market. 

 • 12.
  Lindell, Eva
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Sociala relationer och digitala verktyg: trafikinformation i samverkan2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samverkan bygger på att flera intressenters aktiviteter bygger på och är beroende av varandra. Men i samvkeran finns ständigt en risk för ojämlika relationer. I interorganisatoriska relationer där mål och resultat är oklara eller mångbottnade blir det informella - social kontroll och förtroende - särksilt viktigt att uppmärksamma. Trafikinformation är en komplex verksamhet som omfattar en mångfald av samverknade intressenter. Syftet med rapporten är att diskutera hur trafikinformation bedirvs i samverkan mellan Trafikverket och olika aktörer, samverkan som omfattar såväl sociala relationer som digitala verktyg. I rapporten diskuteras hur Trafikverket kan öka förtroendet i relation till sina samverkande parter genom att identifiera och tydliggöra resenären.

 • 13.
  Lindell, Eva
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  The student as a knowledge creator: First year business students´notions of value and usefulness of their education2013In: 22nd Nordic Academy of Management conference, 2013, p. 132-132Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  With New Public Management (NPM) influencing governance of universities a major focus is put on private value in the coupling of higher education and employability. In the mindset of NPM the students are seen and treated as customers or consumers. As a Swedish case, 15 first-year business economy students were asked about their expectations on the usefulness of their education. The empirical material showed a significant gender difference. The preliminary research question drawn from the empirical material is: How do we construct the business administration student through university governance? The paper discusses the findings in the light of the alternate mind-set of Public Value (PV) and suggests more attention to be put in goals and incentives of higher education on public value and democratic core principles such as gender equality. This is a first draft on this empirical material in the beginning of the second year of a four year doctoral candidature.

 • 14.
  Lindell, Eva
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – delstudie 32017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien omfattar intervjuer och observationer som genomförts vid ett svenskt företag inom stålindustrin under våren 2017. I rapporten diskuteras sociala och organisatoriska aspekter av digitalisering; relationer mellan medarbetare samt mellan medarbetare och ledning, det som sker i mellanrummen mellan arbetsuppgifterna, mellan arbetet, tekniken och de sociala relationerna samt digitaliseringens konsekvenser – både praktiskt och vad gäller de farhågor och förväntningar som digitalisering innebär.

  Rapporten avslutas med rekommendationer kring stålverkets organisationskultur: feedback och en uppmaning att diskutera normer kring att vara stålverksoperatör. Vidare diskuteras relationen mellan hantverk och digitalisering samt operatörernas överblick över produktion och information. Möjligheten men också riskerna i att använda privat teknik och sociala medier i verksamheten lyfts. Slutligen diskuteras vikten av utbildning, utveckling och etablering av karriärvägar för att skapa framtidstro i föreställningar kring digitalisering, i relation till stålindustrin och till arbetsmarknaden.

 • 15.
  Lindell, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Hällsten, Freddy
  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
  Ledarskapets roll för medarbetarskap: om ansvarstagande i skolvärlden2006In: Medarbetarskap i praktiken / [ed] Freddy Hällsten, Stefan Tengblad, Lund: Studentlitteratur AB, 2006, p. 179-200Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tre noveller belyser olika aspekter av relationen ledarskap-medarbetarskap inom kommunal skolverksamhet.

 • 16.
  Lindell, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Popova, Irina
  Anglia Ruskin University, UK.
  Uhlin, Anna
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  The dilemmatic quest for efficiency and effectiveness in the digitalized workplace2019Conference paper (Refereed)
 • 17.
  Lindell, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Siegert, Steffi
  NEOMA Business School – Rouen Campus, France.
  Challenging masculinity in business education: The case of Maya and Susanna2018In: 32nd Annual Australian & New Zealand Academy of Management Conference, MANAGING THE MANY FACES OF SUSTAINABLE WORK, CONFERENCE PROCEEDINGS, 2018, p. 1243-1261Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Business administration as a study choice has been explained via its practicality, high societal status and prestige, and as an opportunity for upwards mobility. Shahzad, Ahmed, and Ghaffar (2013) describe “the nature” of business as a study choice that matches extroversion and dominance. The stories of our participants’ reconstruct the businessperson, broadening it. For them business studies needs to contain the values of equality, work-family balance, permanent responsibility towards current and future generations, and skirts, sweatpants and ponytails as truthful pictures of the businessperson of the future.. The linguistic constructions that challenge business masculinity in these life stories hold the power to modify business education.

 • 18.
  Lindell, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Thomson, Kerstin
  Stockholms Universitet, Sweden.
  Consumers or co-owners of higher education: students and the university transformation2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The ambition of this paper is to discuss the role of students in higher education, in a transition from New Public Management (NPM) ideals to Public Value Management (PVM) ideals in higher education management. NPM ideals have for decades streamlined higher education and shifted core issues from democratic values to cost efficiency, productivity and competition. According to the mind-set of NPM in higher education, students are perceived and treated as consumers or customers. PVM is a concept increasingly discussed as a complement, replacement and even a new paradigm in higher education governance. In PVM goals and incentives focus on creating collective rather than value for the individual citizen. Instead of aggregating individual preferences, collective preferences and value for society are expressed viewing students as co-creators of knowledge. However problematic, previous research claims that students do not see themselves as stakeholders or co-creators of knowledge, as they have repeatedly been encouraged to think about themselves as receivers of a knowledge-services. An empirically based study with findings from 20 in-depth interviews with first semester business administration students contributes to elucidate the students’ perception of themselves and their role in higher education, highlighting a spectra from individualistic to collective values.          

 • 19.
  Lindell, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Wittbom, Eva
  Stockholm University, Sweden.
  Positioning of diversity in the production of traffic information2019In: Research in Transportation Business and Management (RTBM), ISSN 2210-5395, E-ISSN 2210-5409, Vol. 31, article id 100391Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Traffic information is vital for travellers' ability go get around effectively. In this qualitative interview study, we highlight how providers of traffic information position themselves as travellers to describe the difficulties and challenges with traffic information. In public traffic information the use of the self becomes problematic, if those who deliver a service are homogeneous and lack knowledge of lived experiences of other gender, age and function variation of those that are users of the same service. In order to create inclusive equally distributed public services acknowledging and embodying the diversity among users of traffic information hence becomes important. This paper contributes with a discursive, qualitative approach to literature on gender and diversity in the transportation sector.

 • 20.
  Wittbom, Eva
  et al.
  Stockholms universitet, Sweden.
  Lindell, Eva
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Karlsson, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Styrning i rollen som samhällsutvecklare: slutrapport från en studie inom Trafikverket2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur stödjer ett internt styrnings- och ledningssystem rollen som samhällsutvecklare? Det är den övergripande forskningsfrågan i vår treåriga studie av Trafikverkets verksamhetsstyrning. För att kunna förstå styrningen i relation till samhällsutvecklarrollen har vi i denna delstudie valt att fokusera på regeringens krav att FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling ska integreras i alla politikområden genom de ordinarie styrprocesserna.

  Till denna kvalitativa studie med en tolkande ansats har vi hämtat empiri i dokument, intervjuer och observationer vid workshops och seminarier. Studien har pågått samtidigt som myndigheten genomför genomgripande förändringar av sitt interna styrnings- och ledningssystem. Trafikverket inför en ny strategisk inriktning som kommer att påverka verksamhetens förmåga att genomföra sina uppdrag. Vision och verksamhetsidé ligger dock fast och visar att Trafikverket har valt att vidga perspektivet på sitt uppdrag – från samhällsbyggare till samhällsutvecklare:

  "Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige."

  En av våra slutsatser är att det är den strategiska styrningen som avgör hur väl samhällsutvecklarrollen kan tillämpas. Det handlar om att arbeta med ett tydligt utifrån-och-in-perspektiv med hjälp av omvärldsanalys och samverkan med olika aktörer på en så kallad adaptiv arena, där de interna förutsättningarna i olika organisationer möter gemensamma externa krav. Effekterna av både det egna arbetet och andra aktörers påverkan fångas då för att utvärdera om det som pågår kan leda till samhällsnytta. Samhällsutvecklarrollen underlättar när det gäller att skapa och upprätthålla goda relationer med andra aktörer. Sådana relationer är väsentliga för att kunna ta väl grundade beslut för samhällsutvecklingen på både kort och lång sikt.

  Samhällsutvecklarrollen gör det möjligt för verksamheten att förses den kompetens som krävs för att kunna vara både byggare och utvecklare av samhället. Men rollen innebär också att styra samverkan med andra organisationer som har kompletterande kompetenser. Samtidigt behöver alla egna tillgängliga resurser användas på ett kostnadseffektivt sätt. Ordning och reda i ekonomin kräver kontroll av kostnadseffektiva, rättssäkra och demokratiska metoder. Effektivitet – särskilt yttre effektivitet – uppnås genom att arbeta strategiskt för att gemensamt med andra skapa ett tillgängligt transportsystem.

  Genom att samtidigt styra utifrån-och-in och inifrån-och-ut finns både öppenheten för nytänkande och kontroll över att tilldelade medel används på ett tillitsfullt sätt. Vi kan också se att valet av det vidare perspektiv som samhällsutvecklarrollen innebär stödjer Trafikverkets förmåga att klara de komplexa uppdrag som regeringen ger dem. Samhällsutvecklarrollen öppnar en adaptiv arena för att hantera omvärldsförändringar på kort och lång sikt med rätt kompetens, nytänkande och innovation. Resultaten visar att det interna styrsystemet främst stödjer den operativa verksamheten medan strategiskt tänkande gynnar samhällsutvecklarrollen och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 

1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf