mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1 - 18 of 18
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet.
  Astvik, Wanja
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Gustafsson, Klas
  Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI.
  Arbetsvillkor, återhämtning och hälsa - en studie av förskola. hemtjänst och socialtjänst2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte var att undersöka arbetsförhållanden som är förknippade med ackumulering av stress och bristande återhämtning och att studera hur återhämtning är relaterat till hälsoaspekter. Studiegruppen var anställda inom förskola, hemtjänst och socialtjänst och kom från två relativt stora kommuner (n =193). Återhämtning eller brist på återhämtning antogs vara en betydelsefull förmedlande länk mellan arbetsvillkor och hälsa/ohälsa och sjukfrånvaro. Datainsamling skedde genom en enkät och den totala svarsfrekvensen var 79 %. En klusteranalys gav tre kluster "Återhämtade“ och “Ej återhämtade“ är yttergrupper, som omfattar 36 respektive 25 procent av totalgruppen medan mellangruppen utgjorde 39 procent. Gruppen ej återhämtade får ses som en riskgrupp för ohälsa. Gruppen uppvisar hela kedjan av riskfaktorer – problematiska arbetsvillkor på vilka de svarar med ökad ansträngning och kompenserande strategier. Trots betydligt högre ohälsorapportering har de inte högre sjukfrånvaro, vilket sannolikt hör samman med att de ersätter sjukfrånvaro med sjuknärvaro. I socialtjänsten är det hela 43 procent som tillhör den ej återhämtade gruppen. Regressionsanalyser med kontroll för bakgrundsvariabler visar att den icke återhämtade gruppen hade en signifikant högre relativ risk för sämre självskattad hälsa än personer i den återhämtade gruppen. Ännu kraftigare riskökningar fanns för de fem symtom som därutöver analyserades. Avslutningsvis diskuteras praktiska slutsatser och nya forskningsfrågor.

 • 2.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Stockholm Univ, S-10691 Stockholm, Sweden .
  Astvik, Wanja
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd. Stockholm Univ, Dept Psychol, S-10691 Stockholm, Sweden .
  Gustafsson, Klas
  Karolinska Inst, Dept Clin Neurosci, Div Insurance Med, Stockholm, Sweden.
  Work Conditions, Recovery and Health: A Study among Workers within Pre-School, Home Care and Social Work2014Inngår i: British Journal of Social Work, ISSN 0045-3102, E-ISSN 1468-263X, Vol. 44, nr 6, s. 1654-1672Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The study investigated the working conditions associated with the accumulation of stress and lack of recovery and how recovery is related to health. The study group was employed in pre-school, home care and social work (n = 193). Recovery was assumed to be an explanatory variable for the relations between work and health. The response rate on a survey was 79 per cent. Cluster analysis identified three groups: the 'Recovered' (36 per cent of the total group) and 'Not Recovered' (25 per cent) and the 'In-between' (39 per cent). The Not Recovered displayed the whole chain of risk factors, involving difficult working conditions to which they responded with increased compensatory strategies. Despite this group having significantly greater reports of ill health, work absenteeism was not greater, which is likely related to their substituting sickness absence with sickness presence. As many as 43 per cent of the social workers were found to belong to the Not Recovered group. Multiple regression analyses controlling for background variables revealed that the Not Recovered group had a significantly higher relative risk for poor self-rated health than those in the Recovered group. Even sharper increases in relative risk existed for the other five symptoms that were analysed. Practical implications and new research questions are discussed.

 • 3.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Larsson, Robert
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Welander, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Tillit i styrning och ledning för en hållbar arbetsmiljö inom socialtjänsten – en fallstudie av Nyköpings kommun.2018Inngår i: Styra och leda med tillit: Forskning och praktik / [ed] Louise Bringselius, Stockholm: Regeringskansliet/Norstedts Juridik , 2018, s. 139-165Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Kapitlet syftar till att beskriva hur en mer tillitsbaserad styrning och ledning kan gestalta sig inom socialtjänstens verksamheter genom en analys av individ- och familjeomsorgen i Nyköpings kommun. Resultaten visar att grunduppdraget, det vill säga det ansvar som verksamheten förväntas ta gentemot medborgarna utifrån lagstiftningen har stort utrymme i styrningen snarare än mål, som de för tillfället styrande politikerna formulerar. Kvantitativa mått kompletteras med kvalitativa verksamhetsbeskrivningar och kontinuerlig dialog om verksamhetens kvalitet, brister och utvecklingsbehov. Ansvarsavgränsningar som inte gynnar klientens bästa kan motverkas genom hur ekonomistyrningen används. Här framstår det som väsentligt att undvika konkurrens, incitament och repressalier i styrningen som leder till fokus på den egna enhetens ekonomi snarare än verksamhetens kvalitet. Styrning och ledning som söker säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet hänger intimt samman med arbetsmiljöfrågorna. När organisationen identifierar och åtgärdar reella hinder som försvårar ett professionellt socialt arbete är det tydligt att organisation tar ansvar för både verksamhetskvalitet och arbetsmiljö. Att säkerställa integritet och hjälpvillighet innebär också en konsekvent hållning till principer och värderingar som speglar ett offentligt ämbetsmannaetos. Via öppenhet och dialog i organisationen är det de gemensamma värdena som bidrar till ett gemensamt ansvar för verksamhetens kvalitet och en hållbar arbetsmiljö.

 • 4.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Melin, Marika
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Coping with the imbalance between job demands and resources: A study of different coping patterns and implications for health and quality in human service work2013Inngår i: Journal of Social Work, ISSN 1468-0173, E-ISSN 1741-296X, Vol. 13, nr 4, s. 337-360Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Summary: In recent decades the public welfare sector has been subjected to major structural changes, and studies of various occupational groups within human service work have reported increased workload and a high prevalence of work-related stress. Using questionnaire data from a sample of human service workers within social work, child care and elderly care, the aim of this study was to identify different patterns of coping strategies to manage the imbalance between work demands and resources, and then to investigate their impact on outcomes in employee health and service quality.

  Findings: Cluster analysis identified three strategy profiles: compensatory and quality reducing, voice and support seeking and self supporting, and the comparative analysis indicated that the compensatory and quality reducing cluster may be regarded as a risk group. Results of hierarchical regression analyses disclosed that the identified strategies affected health outcomes as well as perceived service quality. The use of compensatory and quality reducing strategies was negatively related to health and quality, although work demands, resources and background characteristics were controlled for.

  Applications: The results add to the research field through the identification of compensatory and quality reducing strategies not previously described in the coping literature, as well as the risks associated with them. Applied in practice, the identified strategy clusters might help distinguish “risk behaviours” from more beneficial strategies. The results also point toward the importance of providing organizational structures that allow the employees to voice their opinions and critique, as well as to give and receive social support. 

 • 5.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Melin, Marika
  Stockholms Universitet.
  Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstsrategier kvalitet och hälsa?2013Inngår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 19, nr 4, s. 61-73Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Förändringarna inom välfärdstjänstesektorn i Sverige har det senaste decenniet varit genomgripande. Rationaliseringar och ett decentraliserat resultat- och kostnadsansvar har i många fall medfört ökade arbetskrav, och socialsekreterares situation framstår som särskilt svår. Ansvaret att hantera obalansen mellan krav och resurser har decentraliserats till den enskilde socialsekreteraren. När resurserna inte matchar de kvalitetskrav som ställs tvingas socialsekreterarna till strategier som antingen äventyrar deras egen hälsa eller kvaliteten i arbetet. 

 • 6.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Melin, Marika
  Stockholms Universitet, Sweden.
  Allvin, Michael
  Uppsala Universitet, Sweden.
  Survival strategies in social work: A study of how coping strategies affect service quality, professionalism and employee health.2014Inngår i: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 4, nr 1, s. 52-66Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The restructuring of human service organisations into more lean organisations has brought increased work demands for many human service professions. Social work stands out as a particularly exposed occupational group, in which high work demands are paired with a large individual responsibility to carry out the job. The objectives of the study were to identify what kind of coping strategies social workers employ to handle the imbalance between demands and resources in work and to investigate how different strategies affect outcomes regarding health, service quality and professional development. 16 individual interviews and four group interviews with another 16 social workers were conducted. The analysis identified five different main types of strategies: Compensatory, Demand-reducing, Disengagement, Voice and Exit. An extensive use of compensatory strategies was connected with negative outcomes in health. Often these compensatory strategies were replaced or combined with different means of reducing the work demands, which in turn influence performance and service quality in a negative way. The results highlight dilemmas the social workers are facing when the responsibility to deal with this imbalance are “decentralised” to the individual social worker. When resources do not match the organisational goals or quality standards, the social workers are forced into strategies that either endanger their own health or threaten the quality of service.

 • 7.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd. Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Welander, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Larsson, Robert
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Reasons for Staying: A Longitudinal Study of Work Conditions Predicting Social Workers’ Willingness to Stay in Their OrganisationInngår i: British Journal of Social Work, ISSN 0045-3102, E-ISSN 1468-263XArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Extensive staff turnover within the statutory social services is a serious problem in Sweden and in other European countries. This study examines which work conditions predict social workers’ willingness to stay in their organisation. A web-based questionnaire was used to gather data. The participating social workers responded to two questionnaires over a one-year period. To identify the social workers who wanted to stay and also remained in the organisation, the group ‘Stayers’ (n = 1,368) consisted of social workers who reported low intentions to quit at T1. The group ‘Leavers’ (n = 1,182) were social workers who had actually resigned at T2. The data were analysed using univariate and multivariate logistic regression analyses. The multivariate analysis shows that the work conditions that predicted staying in the organisation were low degrees of conflicting demands and quantitative demands, high degrees of openness and human resource orientation in the organisation and a high degree of perceived service quality. The results are discussed in relation to public management and managerial responsibility to create sustainable work conditions that facilitate the provision of good social services for citizens.

 • 8.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholms Universitet.
  Astvik, Wanja
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kundorientering och förändrade sociala relationer2010Inngår i: Sociala relationer i arbetslivet :  Studier från föränderliga arbetsplatser. / [ed] Eva Bejerot och Annika Härenstam, Lund: Gleerups Utbildning AB, 2010, s. 83-100Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 9.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Psykologiska institutionen Stockholms Universitet.
  Astvik, Wanja
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  När patienten blir kund: Nya stressorer och strategier i läkarens arbete2009Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 10.
  Larsson, Robert
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Astvik, Wanja
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Welander, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Hållbar socialtjänst – en fallstudie om relationen mellan arbetsmiljö och verksamhetsstyrning2018Inngår i: / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, s. 64-65Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Flera studier gjorda under senare år visar att socialtjänsten framträder som särskilt problematisk vad gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med bland annat hög arbetsbelastning, rollkonflikter, låg grad av personalorientering liksom bristande öppenhet och dialog i organisationerna. Arbetsmiljöproblemen i socialtjänsten visar sig också genom hög personalomsättning, stressrelaterad ohälsa och sjukfrånvaro, vilket också får betydelse för socialtjänstens förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet. Mot denna bakgrund är det motiverat att studera hur en mer hållbar organisatorisk och social arbetsmiljö i socialtjänsten kan åstadkommas.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka relationen mellan styrsystem och arbetsmiljöarbete med fokus på hur verksamhetsstyrningen bättre kan harmoniera med och integrera arbetsmiljöfrågor.

  Metod

  Studien är en kvalitativ fallstudie av individ- och familjeomsorgen i en kommun i Stockholm-Mälarregionen. Valet av fall gjordes utifrån forskningsprojektets avsikt att identifiera goda exempel på socialtjänstverksamheter som strävar efter att skapa goda arbetsvillkor och en hållbar arbetsmiljö. Datainsamlingen baseras på semistrukturerade intervjuer med kommunpolitiker, chefer på olika nivåer, socialsekreterare, fackliga företrädare och personer som arbetar med verksamhetsstöd såsom personalarbete (HR) och verksamhetsutveckling. Sammantaget har 18 personer intervjuats. Policy- och styrdokument (t.ex. verksamhetsplaner) och olika typer av personal- och arbetsmiljöstatistik används som kompletterande data. Intervjumaterialet har analyserats genom en tematisk analys.

  Resultat

  Resultaten visar att styrningen och ledningen av socialtjänsten har ett tydligt fokus på verksamhetens syfte och brukarnas behov, vilket innebär att socialtjänstlagen och andra lagar som reglerar verksamheten ges en framträdande plats i verksamhetsstyrningen. I resultaten framkommer också betydelsen av att kunna utföra ett "gott socialt arbete" och verksamhetens förmåga att kunna leverera en god kvalitet i sina välfärdstjänster. En god kvalitet är också något som relateras till socialarbetarnas villkor och förutsättningar att kunna utföra ett professionellt socialt arbete. I detta sammanhang beskrivs även betydelsen av en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Resultaten visar således att det, generellt sett, finns god medvetenhet bland politiker, chefer och socialarbetare om relationen mellan kvalitet och arbetsmiljö. Öppenhet och dialog i organisationen framträder här som särskilt betydelsefullt, vilket kan exemplifieras av att det görs kvalitativa dialogbaserade uppföljningar inom socialtjänsten där både verksamhetskvalitet och arbetsmiljöfrågor kopplas ihop, diskuteras och kan bli föremål för konkreta förbättringar (t.ex. resursförstärkning). Samtidigt som detta görs på verksamhetsnivå indikerar resultaten att det fortfarande finns "stuprörstänkande" på högre nivåer i kommunen där personal- och verksamhetsfrågor separeras och hanteras av olika politiska nämnder och organisatoriska enheter.

 • 11.
  Larsson, Robert
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Astvik, Wanja
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Welander, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Towards sustainable social services? A case study of work environment and management control integration in a municipal organisation2018Inngår i: Proceedings of the 13th European Academy of Occupational Health Psychology: Adapting to rapid changes in today's workplace / [ed] Kevin Teoh, Nathalie Saade, Vlad Dediu, Juliet Hassard, and Luis Torres, Nottingham: EAOHP , 2018, s. 249-249Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 12.
  Melin, Marika
  et al.
  Stockholms Universitet, Sweden.
  Astvik, Wanja
  Stockholms Universitet, Sweden.
  Bernhard-Oettel, Claudia
  Stockholms universtitet, Sweden.
  New work demands in higher education. A study of the relationship between excessive workload, coping strategies and subsequent health among academic staff2014Inngår i: Quality in Higher Education, ISSN 1353-8322, E-ISSN 1470-1081, Vol. 20, nr 3, s. 290-308Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates the relationship between the work conditions in higher education work settings, the academic staff’s strategies for handling excessive workload and impact on well-being and work-life balance. The results show that there is a risk that staff in academic work places will start using compensatory coping strategies to deal with excessive demands and that this might seriously impair their health. The compensatory strategy cluster emerged as a ‘risk group’ among the three identified strategy clusters, having a lower work-life balance and suffering from stress-related symptoms more often than the other two strategy clusters. The results also show that high educational level, management position and wide discretion as regards regulation of work in time and space (when and where to work) are factors that might contribute to a lower work-life balance. In practice, the results can contribute to create more sustainable work environments by detecting risk behaviours and risk factors.

 • 13.
  Mellner, Christin
  et al.
  Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet.
  Astvik, Wanja
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Aronsson, Gunnar
  Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet.
  Vägar tillbaka: -En uppföljningsstudie av psykologiska och praktiska förutsättningar för återgång i arbete efter långtidssjukskrivning med stöd av en arbetsgivarring2009Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 14.
  Welander, Jonas
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Astvik, Wanja
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Hellgren, Johnny
  Stockholms universitet, Sweden.
  Stressrelaterad ohälsa och arbetstrivsel hos medarbetare och chefer i socialtjänsten2017Inngår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 2, s. 8-26Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Situationen inom svensk socialtjänst framstår som särskilt problematisk med svåra arbetsvillkor, stressrelaterad ohälsa och höga ohälsotal. Baserat på en nationell enkätstudie med myndighetsutövande medarbetare och chefer i socialtjänsten undersöks betydelsen av arbetsvillkor och organisatoriska faktorer för ohälsa och arbetstrivsel. Resultaten visar bland annat att rimliga arbetskrav, i synnerhet kvantitativa krav, samt organisationens öppenhet har stor betydelse för ohälsa och arbetstrivsel hos både medarbetare och chefer inom socialtjänsten.

 • 15.
  Welander, Jonas
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Astvik, Wanja
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Isaksson, Kerstin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Corrosion of trust: Violation of psychological contracts as a reason for turnover amongst social workers2017Inngår i: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 7, nr 1, s. 67-79, artikkel-id ISSN: 2156-857XArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Staff shortage in the social sector is a serious problem in several countriesand the high turnover rate of professional social workers presents a majorchallenge to the professional field. Social workers distinguish themselves asa particularly exposed occupational group, reporting higher workloads andmore difficult demands in comparison with other human service workers.Inspired by psychological contract theory, the objective of this study wasto describe social workers’ turnover processes that lead to a decision to quitafter a perceived violation of a psychological contract. Thirty-one interviewswere conducted with former statutory social workers who had voluntarilyresigned from their jobs during the preceding year. The analysis identifiedfour themes in the turnover processes stemming from perceptions oforganisational failure to fulfil promises concerning the provision of: (1) abalance between demands and resources at work, (2) a balance betweenefforts and rewards, (3) organisational professional ethics, and (4) responsiblehuman resource practices. The results highlight how organisational responsesto work-related dissatisfactions by social workers seem to enhance theirconviction of psychological contract breaches and perceptions of contractviolations, resulting in turnover. An important conclusion is that public sectoremployers need to reconsider their personnel strategies and practices inorder to start rebuilding trust and creating a more positive work climate.

 • 16.
  Welander, Jonas
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Astvik, Wanja
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Isaksson, Kerstin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Exit, silence and loyalty among social workers and managers in the Swedish social services2017Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Staff shortage in the social sector is a serious problem in several countriesand the high turnover rate of professional social workers presents a majorchallenge to the professional field. Social workers distinguish themselves asa particularly exposed occupational group, reporting higher workloads andmore difficult demands in comparison with other human service workers.Inspired by psychological contract theory, the objective of this study wasto describe social workers’ turnover processes that lead to a decision to quitafter a perceived violation of a psychological contract. Thirty-one interviewswere conducted with former statutory social workers who had voluntarilyresigned from their jobs during the preceding year. The analysis identifiedfour themes in the turnover processes stemming from perceptions oforganisational failure to fulfil promises concerning the provision of: (1) abalance between demands and resources at work, (2) a balance betweenefforts and rewards, (3) organisational professional ethics, and (4) responsiblehuman resource practices. The results highlight how organisational responsesto work-related dissatisfactions by social workers seem to enhance theirconviction of psychological contract breaches and perceptions of contractviolations, resulting in turnover. An important conclusion is that public sectoremployers need to reconsider their personnel strategies and practices inorder to start rebuilding trust and creating a more positive work climate.

 • 17.
  Welander, Jonas
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Astvik, Wanja
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Isaksson, Kerstin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Exit, silence and loyalty in the Swedish social services – the importance of opennessInngår i: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, artikkel-id .Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The advent of New Public Management in Sweden has affected thesocial services in terms of increased workload, more conflicting demandsand a reduction in professional autonomy. This study contributes to theunderstanding of how various job demands, job resources and theorganisational factor of openness influence the exit, silence and loyaltystrategies amongst social workers and managers in the Swedish socialservices. Regression analyses of national web questionnaire data gatheredfrom 4,068 social workers and 432 managers have revealed that: (1)role conflicts associated positively with exit and negatively with loyalty,(2) job autonomy was negatively related to silence and positively relatedto loyalty in both groups, (3) openness had a high explanatory value inall of the outcome variables for both groups and (4) openness was apotential mediator between role conflicts and all of the dependentvariables. A conclusion is that if organisations want social workers andmanagers to stop considering exit, want to counteract silence and wantto improve loyalty, management strategies need to be developed thatreduce the conflicting demands and create organisational structures thatfacilitate a continuous and open dialogue between the strategic andoperational levels of the organisation.

 • 18.
  Welander, Jonas
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Astvik, Wanja
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd. Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Larsson, Robert
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  What makes them stay: A longitudinal study of work conditions predicting social workers’ actual behavior to stay in their organization.2018Inngår i: Proceedings of the 13th European Academy of Occupational Health Psychology: Adapting to rapid changes in today's workplace. / [ed] Kevin Teoh, Nathalie Saade, Vlad Dediu, Juliet Hassard, and Luis Torres, Nottingham: EAOHP , 2018, s. 301-302Konferansepaper (Fagfellevurdert)
1 - 18 of 18
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf