mdh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Gislén, Ylva
  et al.
  Kalat, Anders
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Kunskapens villkor2006In: Fronesis, ISSN 1404-2614, Vol. 21, p. 8-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Häyrén Weinestål, Anneli
  et al.
  Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap.
  Berg, Henrik
  Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap.
  Bondestam, Fredrik
  Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap.
  From Novice to Doyen: An Action Research Project on Masculinities, Organization and Risk in the Swedish Rescue Service2011Conference paper (Other academic)
 • 3.
  Häyrén Weinestål, Anneli
  et al.
  Uppsala universitet, Sweden.
  Bondestam, Fredrik
  Uppsala universitet, Sweden.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sweden.
  Berg, Henrik
  Uppsala universitet, Sweden.
  Co-constructing Firefighters and Risk: Risk perception and risk management in the Swedish rescue services2011Conference paper (Other academic)
 • 4. Kalat, Anders
  et al.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Frihet, jämlikhet och broderskap: manlig homosocialitet inom den svenska arbetarrörelsen2001In: Fronesis, ISSN 1404-2614, Vol. 8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sweden.
  Att undersöka gymnasiekillars maskulinitetskonstruktioner2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sweden.
  Att vara eller inte vara intelligent?: Unga mäns görande av maskuliniteter i svensk gymnasieskola2008Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This paper explores constructions of masculine identities among adolescent men in educational settings. The project is positioned in the field of sociology of men, masculinity and education. The concerns regarding ‘underachieving’ male students articulated in public and academic debate have been central part of the last decades’ research concerning young men and education. Nevertheless, in Sweden this is a fairly under-researched topic. Since focus in educational and gender research mainly have been students positioned as working-class or in working-class’ settings, my intention is to extend the analysis of masculinities by turning to an educational arena connoted of high social class. Drawing on Erving Goffman’s social psychology as well as theories of ‘doing gender’, the analysis examines how the young men are representing themselves as students and mates in school setting and in the interview contexts.

  The first results from the study indicate that ‘high-status masculinity’ among these students is linked to displaying an attitude of ‘knowing without an effort’. The important resources in achieving status as a young upper-class man seam to be following: interpreting the ‘knowing without an effort’ as a vital way of ‘doing’ masculinity, being able to present ‘communicative talent’ during discussions and while answering teachers’ questions, as well as making contacts inside and outside school. The belief among several of the young men that they are intellectually superior to the young women, could in that sense provide for greater gender differences in favour of the female students when it comes to school achievements. On the other hand, and when it comes to health and skills in networking, the greater gender differences could instead be in favour of the male students.

  The interviews analyzed in this paper are part of a lager ethnographic study, in which data has been collected from participant observations as well as semi-structured individual- and group-interviews with students attending two secondary school classes, positioned in opposite socially classed environments.

 • 7.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sweden.
  En ”riktig” kille eller den ”goda eleven”?: Problematisering av antagna positioneringsdilemman för svenska skolkillar2007Conference paper (Other academic)
 • 8.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Har kunskap något genus?2007In: I kunskapens namn: en antologi om kunskap, makt och kreativitet / [ed] Karin Åmossa, Stockholm: Lärarförbundet , 2007, p. 48-59Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln inleds med en sammanfattande diskussion om olika sätt att närma sig frågan om köndifferentiering i skolan. Med utgångspunkt från en studie av en Fordonsklass och en Naturvetenskapsklass undersöks därefter frågorna: Hur uppfattar gymnasiepojkar att pojkar och män är eller borde vara? Vad anser de att pojkar och män gör eller borde göra? Och sist men inte minst: Vilken betydelse har detta för hur de ser på skolarbete?

 • 9.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sweden.
  How to study what they are doing: sociology on masculinities and schooling2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Läxläsning, provplugg och social status: Vad gör elitens söner i skolan?2008In: Maskulinitet på schemat: Pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola / [ed] Nordberg, Marie, Stockholm: Liber , 2008, p. 22-38Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sweden.
  Masculinities and schooling: Doing frame analysis on 'doing masculinities'2009In:  , 2009Conference paper (Other academic)
 • 12.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Stavas killars problem i skolan ”anti-pluggkultur”?2010In: Locus, ISSN 1100-3197, no 2-3, p. 23-44Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Politiker pekar ut anti-pluggkultur som en bakomliggande faktor för könsmönster i utbildningsresultat. Genom att studera högpresterande gymnasiekillars erfarenheter och identitetsskapanden problematiseras denna bild. Anne-Sofie Kalat visar på att många killar studerar, men är noga att inte plugga för mycket eftersom det förknippas med obegåvning.

 • 13.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap.
  Unga män, maskuliniteter och makt: En sociologisk studie av elever i svensk gymnasieskola2009Conference paper (Other academic)
 • 14.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sweden.
  Vad gör elitens söner i skolan?2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Könsdifferentieringen av utbildningsresultat i grundskola och gymnasieskola har i Sverige liksom internationellt rönt stor uppmärksamhet. Främst har diskussionen kommit att handla om huruvida dagens pojkar möter svårigheter med att förena maskulina praktiker och engagerat skolarbete. Att betygsglappet nu är ungefär lika stort mellan pojkar och flickor oavsett socialklass har väckt frågan om huruvida alla pojkar ställs inför dilemmat att välja mellan skolframgång eller status bland jämnåriga. I bjärt konstrast till samtida genusforskning har detta även öppnat för en ensartad syn på maskulinitet i de utvecklingsarbeten som initierats. Behovet att utöka den inhemska empiriska basen har därmed varit betydelsefullt, inte minst eftersom forskningen i liten grad analyserat hur maskuliniteter konstrueras bland elever från samhällets övre skikt. Syftet med denna text är att problematisera den antagna konflikten mellan den ”riktige killen” och den ”goda eleven” genom att vända blicken mot elitens söner.

  Det empiriska materialet i detta paper bygger på deltagande observation och intervjuer av unga män och kvinnor i en naturvetenskaplig gymnasieklass, vilka läser första året i en skola med betydande status. Analysen tar utgångspunkt kritisk forskning om män och maskuliniteter. Genom vilka praktiker och diskurser konstrueras dominans, utanförskap och maskulinitetsideal bland elitens söner i skolvardagen? Att ha kul tillsammans under lektionstid, t ex genom att utmana klassrummets ordningsnormer, tycks vara en viktig byggsten i killarnas sociala hierarki och gemenskap. Samtidigt sammanfaller även iscensättande av den ”gode eleven” i hög grad med maskulina praktiker och genererar status i den manliga hierarkin. Här utgör tidigare förvärvat skolkapital emellertid en viktig bricka för att kunna använda sig av skolans ”spelplan”. Således både bekräftas och ifrågasätts antagandet om den negativa relationen mellan maskulinitet/er och skola av empirin. I studien undersöks relationen mellan normer för maskuliniteter och elevskap med en öppenhet för dessa inte bara kan variera mellan elever med olika social bakgrund eller mellan skolor, utan även mellan de olika pedagogiska sammanhang som elever i en och samma skolklass agerar inom. Har exempelvis skolämnenas könskodning betydelse elevernas könsrelationer, och när accentueras respektive utmanas skillnadsskapanden mellan könen?

  Materialet utgör en av två delar i en pågående sociologisk studie lokaliserad till en mellanstor universitetsstad. I den andra delen studeras en klass som läser fordonsprogrammet i samma kommun.

 • 15.
  Kalat, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  What about school?: Swedish male students constructing masculine identities in relation to school2005Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to find different ways that Swedish male students in upper secondary school position themselves and construct masculine identities in relation to school and intellectual work. As in a great number of countries Swedish young men generally have lower marks than young women do. Research from for instance Australian and UK show that gender and class structuring of social interaction is of major importance in the story of “underachieving” boys. The statistics of marks from the Swedish schools do not tell us otherwise. But classroom culture or the way that men construct masculinity is neither static nor universal.

  By doing a participate observation study on students with different educational strategies, combined with thematic inter¬views, it is possible to learn more about how male students achievement is influenced by different classroom cultures in Sweden. My intention is to focus upon the impact of gen¬der, class and ethnicity on the classroom interactions. The study is ongoing research.

 • 16. Kalat, Anne-Sofie
  et al.
  Nordvall, Henrik
  Linköpings universitet, Avdelningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (VUFo).
  Män, feminism och förändring: från jämställdhetsreformism till radikal allianspolitik2001In: Fronesis, ISSN 1404-2614, Vol. 8, p. 92-98Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Nyström, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Att synas och lära utan att synas lära: en studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In the last decade stratification within educational results has, in Sweden as in other countries, been framed as a matter of boys’ and young men’s under-achievement. The question of whether this is a problem, and if so, for whom and how to change the structure, has been discussed in research and educational policy. The aim of the thesis is to contribute to these fields and to enhance knowledge of young people’s gendered and classed identity processes, by analyzing how achievement and engagement were negotiated and given meaning in relation to young men. Previous research has primarily explored identity processes among “risk categories” or subordinated students. The objective here was to analyze how masculinity was accomplished via peer-group interactions within a rarely problematized category, through examining how upper middle-class young men identify themselves and are ascribed identities by others.

  The study’s design was inspired by ethnographic methodology and combined participant observation, semi-structured individual and group interviews and a background questionnaire. Identities, social categorizations (especially gender and class) and dominance-relations were thus analyzed from an actor-oriented perspective. The research participants were young men and women, age 15-16, in two school classes. The field work was conducted at, respectively, a Natural Science and a Vehicle Programme; educational settings with connotations to masculinity but significantly different in terms of class. The study enrolled a total of fifty-six students, but focus is upon the fifteen young men among the natural science students. 

  High achievement and under-achievement, high social and cognitive ability, and group loyalty are main themes in the study. Identity claims were analyzed in relation to the practices through which they were negotiated, e.g. self-hindrance. Similar to other research, the results emphasize the relationship between masculinity and “effortless achievement”. The concept “under-achievement” is developed as an analytical tool, by distinguishing between five dimensions.

 • 18.
  Nyström, Anne-Sofie
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Mellan empati och kritisk granskning?: Forsknings­delta­gan­de som risk2012In: Etiska dilemman: Forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet / [ed] Hildur Kalman & Veronica Lövgren, Malmö: Gleerups Utbildning AB , 2012, p. 71-86Chapter in book (Refereed)
1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf