mdh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 2 of 2
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Morales Pihlmark, Madeleine
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Trogstam, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skrivundervisning utifrån elevers motivation: En kvalitativ språkdidaktisk studie ur lärarperspektiv med inriktning på årskurs ett till tre2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att öka kunskapen om hur några lärare beskriver att deras arbete med läromedlet Skrivligheter påverkar elevers motivation till att skriva och deras skrivutveckling. Syftet blev uppnått genom att följande forskningsfrågor besvarades: Hur beskriver några verksamma lärare i årskurs F-3 att elevernas skrivutveckling påverkas när svenskundervisningen utgår ifrån Skrivligheter? Hur beskriver några verksamma lärare i årskurs F-3 att elevernas motivation påverkas när svenskundervisningen utgår ifrån Skrivligheter? Vilka faktorer beskriver några verksamma lärare i årskurs F-3 påverkar deras arbete med Skrivligheter? Studien är gjord ur ett lärarperspektiv och är kvalitativ. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med fem lärare vars data kategoriserades efter teman. Studiens resultat visar att lärarna beskriver att Skrivligheter bidrar till att eleverna känner en inre motivation till att skriva och ett syfte med skrivuppgifterna. Det väcker en skrivglädje som gör att eleverna anstränger sig för att utvecklas i sitt skrivande och för att skriva längre texter. Efter att ha arbetat med Skrivligheter funderar eleverna kring texters innehåll och struktur. Elevtexterna innehåller ett varierat språkbruk, många adjektiv och är väl anpassade efter genren. Den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt arbete med Skrivligheter är en hängiven och engagerad lärare som samarbetar med sina kollegor för att spara tid med förberedelser. Varken lektionsupplägg eller lektionsplaneringar bör frångås för mycket eftersom eleverna då riskerar att inte förstå Skrivligheters koncept. Lärarna i studien upplever att deras elevgrupper får högre måluppfyllelse i svenska efter att ha arbetat med Skrivligheter jämfört med deras elevgrupper som arbetat med andra läromedel.

  Download full text (pdf)
  TrogstamMoralesPihlmark
 • 2.
  Trogstam, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eckardt, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att bemöta elevers frågor och funderingar i NO-undervisningen: En kvalitativ studie ur lärarperspektiv med inriktning på förskoleklass till årskurs tre2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att öka kunskaperna kring hur lärare menar att de bemöter och besvarar naturvetenskapliga frågor och funderingar och leder dessa till fördjupat lärande hos eleverna, samt hur de menar att det kan utvecklas. Studiens forskningsfrågor är: Hur beskriver lärare verksamma i årskurs F-3 att de fångar upp naturvetenskapliga frågor och funderingar och leder dem vidare till fördjupat lärande hos eleverna? Hur beskriver lärare verksamma i årskurs F-3 att de bemöter och besvarar naturvetenskapliga elevfrågor som de inte vet svaret på, och hur påverkar det undervisningen? Vilka faktorer påverkar lärarens möjlighet att fånga upp elevernas frågor och funderingar i NO-undervisningen, enligt verksamma lärare i årskurs F-3? Studien är kvalitativ och gjord ur ett lärarperspektiv. Datainsamlingsmetoderna var intervjuer och enkäter och datamaterialet bearbetades genom att materialet sorterades in i teman. De mest framträdande resultaten i studien är att lärare i studien ibland värderar faktasökande, praktiska moment och relationen till eleven i undervisningen högre än de ämneskunskaper eleverna utvecklar. Elevernas intresse för ämnet, en god relation till eleverna samt ett tryggt och gott klassrumsklimat prioriterar lärarna i studien särskilt högt i årskurserna F-3. Därför prioriterar studiens lärare även lärares erfarenhet och didaktiska kompetens högt, utöver lärares ämneskunskaper. Lärare i studien tar upp att didaktisk kompetens och erfarenhet kan kompensera för bristande ämneskunskaper. Tillgång till fakta på internet gör att studiens lärare inte känner att de behöver kunna besvara alla frågor och funderingar inom NO, och sökmotorer på internet används flitigt. Många lärare i studien skulle vilja organisera sin NO-undervisning mer efter elevernas frågor och funderingar men upplever att det inte finns tid eller resurser nog för att det ska vara möjligt. Studiens huvudsakliga resultat är att lärarna i studien beskriver att de möter elevernas tankar och funderingar både med direkta svar och med följdfrågor samt att de leder dem vidare till fördjupat lärande hos eleverna med en mängd olika metoder så som diskussioner, undersökningar och experiment. Lärarna i studien hanterar ofta naturvetenskapliga elevfrågor som de inte vet svaret på genom att söka upp svaret på internet, gärna tillsammans med eleverna. Detta medför att fokus flyttas från ämneskunskaperna till praktiska aspekter som hur man söker fakta och källkritik. Det framkommer också att vissa av studiens lärare ser det som viktigare att bemöta eleverna på ett bra sätt än att kunna ge rätt svar. Lärarna i studien upplever att tiden är den mest begränsande faktorn för hur väl de kan bemöta och besvara elevernas frågor och funderingar och leda dessa till fördjupat lärande hos eleverna. Detta styrs i sin tur av flera andra faktorer som gruppstorlekar, styrdokument, men också deras egna planeringar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 2 of 2
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf