https://www.mdu.se/

mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 4922
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbas, M.
  et al.
  University Pretoria, South Africa.
  De La Sen, M.
  University of the Basque Country, Spain.
  Nazir, Talat
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Common Fixed Points of Generalized Rational Type Cocyclic Mappings in Multiplicative Metric Spaces2015Inngår i: Discrete dynamics in nature and society, ISSN 1026-0226, E-ISSN 1607-887X, Vol. 2015, artikkel-id 532725Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to present fixed point result of mappings satisfying a generalized rational contractive condition in the setup of multiplicative metric spaces. As an application, we obtain a common fixed point of a pair of weakly compatible mappings. Some common fixed point results of pair of rational contractive types mappings involved in cocyclic representation of a nonempty subset of a multiplicative metric space are also obtained. Some examples are presented to support the results proved herein. Our results generalize and extend various results in the existing literature.

 • 2.
  Abbas, M.
  et al.
  Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
  Nazir, Talat
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Popović, B.
  University of Kragujevac, Serbia.
  Radenović, S.
  University of Belgrade, Serbia.
  On Weakly Commuting Set-Valued Mappings on a Domain of Sets Endowed with Directed Graph2017Inngår i: Results in Mathematics, ISSN 1422-6383, Vol. 71, nr 3-4, s. 1277-1295Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to present coincidence and common fixed point results of set-valued mappings satisfying certain generalized graphic F-contractive conditions on a family of sets endowed with a graph. It is worth mentioning that these results are obtained without appealing to any form of continuity of mappings involved herein. Some examples are presented to support the results proved in this paper. Our results unify, generalize and extend various comparable results in the existing literature. © 2016, Springer International Publishing.

 • 3.
  Abbas, Mujahid
  et al.
  Ton Duc Thang Univ, Ho Chi Minh City, Vietnam..
  Nazir, Talat
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Lampert, Tatjana Aleksic
  Fac Sci, Dept Math, Radoja Domanovica 12, Kragujevac 34000, Serbia.
  Radenovic, Stojan
  State Univ Novi Pazar, Serbia..
  Common fixed points of set-valued F-contraction mappings on domain of sets endowed with directed graph2017Inngår i: Computational and Applied Mathemathics, ISSN 0101-8205, Vol. 36, nr 4, s. 1607-1622Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to present common fixed point results of set-valued graphic F-contraction mappings on a family of sets endowed with a graph. Some examples are presented to support the results proved herein. Our results unify, generalize and extend various results in the existing literature.

 • 4.
  Abdallah, Mounawara
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Johansson, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att skapa goda relationer i förskolan: Förskolepersonalens syn på relationsskapande till barn i förskolan.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Goda relationer påverkar barns utveckling och lärande. Personalen i förskolan ska skapa relationer som är personliga till varje enskilt barn oavsett deras olika förutsättningar och behov så att de får möjlighet att utvecklas och lära sig. Studiens syfte är att medvetandegöra och öka kunskapen om vilka olika uppfattningar förskolepersonal har om relationsskapande till barnen i förskolan. I en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som har sin utgångspunkt i fallbeskrivningar har vi undersökt detta. Resultatet visar att förskolepersonal uttrycker att respekten för individen samt bekräftelsen av barnets känslor är en viktig del i det relationsfrämjande arbetet. Relationens kvalitet ses av de intervjuade förskollärarna och barnskötarna som ett resultat av positiva händelser som gynnar såväl barn som personal. Vår slutsats är att förskolepersonalens relationskompetens har betydelsen för hur relationen till det enskilda barnet blir.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abdelahad, Antonio
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att främja elevers skrivutveckling: En studie om hur svensklärare arbetar för att främja skrivutvecklingen för elever som går årkurs 1 på gymnasiet2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var dels att undersöka hur svensklärare ser på eleversskrivförmåga när de börjar årkurs 1 på gymnasiet, dels hur lärarna arbetar medelevernas skrivutveckling under årkurs 1. För att undersöka detta intervjuadesfem svensklärare från fyra olika gymnasieskolor. Resultatet visar att samtligalärare upplever en tydlig variation i elevers skrivförmåga när de börjar årskurs 1på gymnasiet. Vissa av lärarna nämner att anledningen till detta kan ha att göramed elevernas tidigare skrivbakgrund samt vilka förutsättningar de har haft föratt utveckla skrivandet i grundskolan. Studien visar att genomtänktaundervisningsmetoder, i form av processkrivning och stödundervisning, kan påett positivt sätt vägleda alla elever som har svårt med sin skrivförmåga.Resultatet tyder vidare på att elevers inre motivation kan ha en viktig roll ilärarens arbete med skrivutveckling. Slutsatsen som dras av studien är att ettsociointeraktivt perspektiv i undervisningen är framgångsrikt i form av kamratoch lärarrespons då läsaren skapar en stark dialog mellan text och elev genomåterkopplingen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abdelahad, Antonio
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Nyanlända elever på språkintroduktion: En studie om vilka faktorer som påverkar inlärningen av svenska för                               arabisktalande elever på språkintroduktion2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer fyra arabisktalande elever påspråkintroduktion anser påverkar deras inlärning av det svenska språket. För attundersöka det intervjuades fyra arabisktalande elever som studerar påspråkintroduktion. Resultatet visar att elevernas språkliga bakgrund har både en positivoch negativ påverkan. Tidigare kunskaper i engelska förenklar inlärningen av svenskamedan det arabiska språket har bidragit med svårigheter. Det sociala samspelet samt attvåga tala svenska med andra var andra bidragande faktorer som påverkade elevernasinlärning av språket. Utifrån ett språkutvecklingsperspektiv och ett sociokulturelltperspektiv är det gynnsamt för elever på språkintroduktion att kunna kommunicera mermed svenskspråkiga elever i skolan. Undersökningen visar att informanternas brist påinteraktion med de svenskspråkiga eleverna kan ha en negativ påverkan på derasspråkutveckling. 

 • 7.
  Abdu, Hayat
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lindqvist, Martina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ”Fröken! kan du hjälpa mig att ta ner den där leksaken?”: Förskolepersonals beskrivning på om de utformar förskolans inomhusmiljö samt barns materialtillgång utifrån barns förutsättningar och behov2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förskolans verksamhet är barns arena där alla barn har rätt att på ett jämlikt sätt främjas i deras utveckling och lärande. Studiens syfte är att undersöka om och hur förskolepersonal utformar förskolans inomhusmiljö samt barns materialtillgång utifrån alla barns förutsättningar och behov. Studien är baserad på en kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa inslag som riktar sig till förskolepersonal, där vi utgått från 40 respondenters svar. I relation till det sociokulturella perspektivet har resultatet analyserats utifrån förskolepersonals perspektiv. I resultatet framgick det att miljön är betydande för barns utveckling och lärande samt att jämlikhet i relation till förskolans inomhusmiljö och materialtillgång är en komplex fråga. Slutsatsen är att om förskolepersonal ska kunna utforma inomhusmiljön samt barns materialtillgång utifrån alla barns förutsättningar och behov behöver de finna metoder och strategier som passar den aktuella barngruppen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abdulahad, Rand
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Yousif, Mona
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  LEK I FÖRSKOLAN OCH DESS BETYDELSE FÖR LÄRANDE: En kvalitativ intervjustudie av förskollärares uppfattning om lekens påverkan på barns lärande2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om förskollärares syn på leken i förskolan och hur lärande kan ske genom lek. En sociokulturell teori i sammankoppling med lekteori (homo ludens) som behandlas med kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärarna. Resultatet visar att barn lär sig mycket och utvecklar sina kunskaper och förmågor inom olika områden som språk samt när de samspelar med varandra i både fri och planerad lek. Förskollärarnas roll är att ge barnen möjligheten att delta i miljöns utformning och att miljön ska skapas utifrån barns perspektivet. Slutsatsen av studien är att lek inträder hela tiden, och när som helst därigenom blir verklighet lärandet eftersom lärandet finns i allt barn gör. Förskollärarens närvaro har en stor betydelse i barns lek och lärande. Genom att förskolläraren ska vara närvarande och observera leken, uppfyller förskolläraren sin roll i att följa barns behov och intresse och planera verksamheten utifrån den här. Därför är det viktigt att förskolläraren, utgår från barns perspektiv i sitt yrkesmässiga förhållningssätt.

  Fulltekst (pdf)
  LEK I FÖRSKOLAN OCH DESS BETYDELSE FÖR LÄRANDE
 • 9.
  Abdulkarem, Erivan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Phothisingha, Suchada
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Planerade och spontana musikaktiviteter i förskolan -          Hur förskollärare beskriver att de använder musik som ett redskap i barns utveckling och lärande.: Hur förskollärare beskriver att de använder musik som ett redskap i barns utveckling och lärande.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa hur förskollärare beskriver hur barn ges möjlighet att möta musik i förskolan. Semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare har genomförts på sex olika förskolor, för att fördjupa kunskapen om musikens funktion för förskolebarns utveckling samt förskollärares förhållningssätt kring barns spontana musikintressen. Resultatet visar att samtliga förskollärare i grunden hade en positiv relation till musik och var medvetna om musikens betydelse för barns utveckling. Å andra sidan visade det sig att flera av förskollärarna saknade medvetenhet om barns spontana musicerande och i stället lade fokus på den inplanerade verksamheten.

  Fulltekst (pdf)
  Barns spontana musicerande
 • 10.
  Abdullah, Nabil
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Rossander, Linnéa
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Samuel, Damilola
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Telecommuting and Motivation during the COVID-19 pandemic2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Date: 2021-06-03

  Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15cr

  Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University

  Authors:    Nabil Abdullah   Linnéa Rossander    Damilola Samuel

                      (98/09/02)          (98/08/14)           (98/01/10)

  Title: Telecommuting and Motivation during the pandemic

  Tutor: Ali FarashahKeywords: Telecommuting, motivation, COVID-19, Self-Determination Theory, work-life balance.

  Research questions: 1. To what extent has the rapid increase in telecommuting due to the COVID-19 pandemic affected the motivation of employees and managers?

  2. What aspects affect employee motivation in a telecommuting environment?

  Purpose: The research aims to understand how motivation amongst employees and managers has been affected while telecommuting, compared to when they previously worked at the office before the wake of the COVID-19 pandemic.'

  Method: The research has a deductive approach, building on existing theories and studies as a premise for secondary data. The authors utilize primary data through a quantitative survey, collected from employees and managers across several industries.

  Conclusion: The study found that the overall motivation in the telecommuting context was equally neutral and positively affected. Competence was the predominant predictor variable for employee motivation. 

 • 11.
  Abdullahi, Hibo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Said, Liza
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Förskollärares arbetssätt för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan: En kvalitativ studie av förskollärares arbetssätt för att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka förskollärares arbetssätt för att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. För att uppnå studiens syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare från fyra olika mångkulturella förskolor. Det sociokulturella perspektivet har använts för att tolka studiens empiri. Resultatet av studien visade att förskollärarna använder sig av bildstöd, TAKK (teckenstöd) och kroppsspråk för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Vidare framkommer att verbalt språk och läsning är betydelsefulla för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. Resultatet visar att en viktig komponent i att främja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn är att förskollärarna använder sig av benämningar och upprepningar i vardagen för att berika barnens ordförråd. Studiens resultat visar även att samarbetet med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet med flerspråkiga barns utveckling av modersmålet och svenska språket.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Abdulle, Assyr
  et al.
  Institute of Mathematics, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland.
  Arjmand, Doghonay
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Paganoni, Edoardo
  Institute of Mathematics, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland.
  A parabolic local problem with exponential decay of the resonance error for numerical homogenization2021Inngår i: Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, ISSN 0218-2025, Vol. 31, nr 13, artikkel-id 2733-2772Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper aims at an accurate and efficient computation of effective quantities, e.g., the homogenized coefficients for approximating the solutions to partial differential equations with oscillatory coefficients. Typical multiscale methods are based on a micro-macro coupling, where the macromodel describes the coarse scale behaviour, and the micro model is solved only locally to upscale the effective quantities, which are missing in the macro model. The fact that the micro problems are solved over small domains within the entire macroscopic domain, implies imposing artificial boundary conditions on the boundary of the microscopic domains. A naive treatment of these artificial boundary conditions leads to a first order error in ε/δ, where ε < δ represents the characteristic length ofthe small scale oscillations and δ^d is the size of micro domain. This error dominates all other errors originating from the discretization of the macro and the micro problems, and its reduction is a main issue in today’s engineering multiscale computations. The objective of the present work is to analyse a parabolic approach, first announced in [A. Abdulle,D. Arjmand, E. Paganoni, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 2019], for computing the homogenized coefficients with arbitrarily high convergence rates in ε/δ. The analysis covers the setting of periodic microstructure,and numerical simulations are provided to verify the theoretical findings for more general settings, e.g. non-periodic micro structures.

 • 13.
  Abdumuminov, Shuhrat
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Esteky, David Emanuel
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Black-Litterman Model: Practical Asset Allocation Model Beyond Traditional Mean-Variance2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper consolidates and compares the applicability and practicality of Black-Litterman model versus traditional Markowitz Mean-Variance model. Although well-known model such as Mean-Variance is academically sound and popular, it is rarely used among asset managers due to its deficiencies. To put the discussion into context we shed light on the improvement made by Fisher Black and Robert Litterman by putting the performance and practicality of both Black- Litterman and Markowitz Mean-Variance models into test. We will illustrate detailed mathematical derivations of how the models are constructed and bring clarity and profound understanding of the intuition behind the models. We generate two different portfolios, composing data from 10-Swedish equities over the course of 10-year period and respectively select 30-days Swedish Treasury Bill as a risk-free rate. The resulting portfolios orientate our discussion towards the better comparison of the performance and applicability of these two models and we will theoretically and geometrically illustrate the differences. Finally, based on extracted results of the performance of both models we demonstrate the superiority and practicality of Black-Litterman model, which in our particular case outperform traditional Mean- Variance model.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Abedini, Ayda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Halm, Martina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att vara eller att icke vara rädd för programmering: En kvalitativ studie om några lärares attityd till programmering och införandet av programmering som centralt innehåll i teknikämnet i läroplanen.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få en inblick i några lärares attityd till programmering och införandet av programmering som centralt innehåll i läroplanen. Studien är inriktad inom teknikämnet i mellanstadiet då programmering är aktuellt från och med 2018 i läroplanen. Genom intervjuer med några lärare har vi kommit fram till att majoriteten ställer sig positivt till införandet av programmering i kursplanen. De lärare som ställde sig positivt till detta hade även en del erfarenhet kring programmering. En grund till den positiva attityden är att lärarna har framtiden i åtanke då det kommer krävas mer kunskaper inom digitala verktyg och programmering.

  Fulltekst (pdf)
  Programmering i skolan
 • 15.
  Abedini, Ayda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Halm, Martina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Digitalläsning eller traditionell läsning, vad fungerar bäst i klassrummet?: En studie om några elevers läsförståelse och attityd till digitalläsning i förhållande till traditionell läsning2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att studera hur några elevers läsförståelse och inställning är till digitalläsning i förhållande till traditionell läsning. Studien är inriktad inom svenskämnet och deltagare för denna studie gick i årkurs 5 och 6. Inom ramen för studien utfördes en enkätundersökning och ett läsförståelsetest. Slutsatsen av vår forskning är att de tillfrågade elevernas attityd till traditionell läsning är mer positiv än till digitalläsning. Vad gäller läsförståelsetestets resultat, pekar det på att traditionell läsning visade på högre resultat än läsning som skedde digitalt.

  Fulltekst (pdf)
  Digitalläsning eller traditionell läsning
 • 16.
  Abelli Nordin, Camilla
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lönnqvist, Rebecca
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Samverkan i utvecklingssamtal: En studie om hur förskollärare och vårdnadshavare samverkar i utvecklingssamtalet på förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på vad förskollärare och vårdnadshavare har för förväntningar och upplevelser av samverkan i utvecklingssamtal. Forskning visar att ett nära samarbete med hemmet höjer kvaliteten på förskolan, en bra kvalitativ förskola ger barnen bättre förutsättningar i det livslånga lärandet. Vi har intervjuat fyra förskollärare och fyra vårdnadshavare. Resultaten visade skillnader i vad förskollärare och vårdnadshavarna ser för syfte med utvecklingssamtalet. Vårdnadshavarna ser det ser det som ett tillfälle att i lugn och ro få prata om det enskilda barnet, dess utvecklig och trivsel, medan syftet för förskollärarna är att samverka runt barnet och förskoleverksamheten. Både vårdnadshavarna och förskollärare uttrycker att det är viktigt med en förtroendefull relation för att kunna mötas på ett bra sätt i alla samverkanssituationer. Slutsatsen av studien visar att förskollärarna anser att de allra flesta vårdnadshavare tycker att det är viktigt att delta i utvecklings- samtalen till skillnad från andra samverkansformer. Vårdnadshavarnas förväntningar och upplevelser tolkar vi också som positiva för de anser att den information de förväntat sig att få tillgodogörs och är relevant för dem och deras barn.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Abidi, Sawab
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Svenskämnets uppdrag: En studie om hur lärare i ämnet svenska förenar kunskapsuppdraget med demokratiuppdraget i sin undervisning.2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar de två uppdrag som den svenska skolan idag vilar på, nämligendemokrati- och kunskapsuppdraget. I min studie ställer jag dessa två uppdrag i relation tillsvenskämnet. Jag har valt att intervjua fyra svensklärare i grundskolan för att undersöka hurdessa lärare arbetar med de två uppdragen samt hur de förenar dem uppdragen i denundervisning som bedrivs. Syftet med studien är därför att ta reda hur demokrati- ochkunskapsuppdraget används och implementeras i svenskämnet i grundskolan. Resultatet, sombygger på kvalitativa samtalsintervjuer med informanterna, visar att samtliga tillfrågade lärarehar god kännedom om de två uppdragen men att arbetet med dessa ser lite olika ut.Uppfattningarna som informanterna har kring de två uppdragen är dock väldigt lika varandra.Arbetet i och om demokrati är något som skolan som verksamhet ansvarar för och inte någotsom enbart kan falla på svenskämnet, även om det är en viktig del i svenskundervisningen. Enslutsats med studien är att även om demokrati- och kunskapsuppdraget är djupt förbundnamed varandra så är det inget som sker per automatik. Informanterna till studien lyfter fram attnoggrann pedagogisk planering är grunden till en lyckad undervisning och förening av de tvåuppdragen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Abola, Benard
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Perturbed Markov Chains with Damping Component and Information Networks2020Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis brings together three thematic topics, PageRank of evolving tree graphs, stopping criteria for ranks and perturbed Markov chains with damping component. The commonality in these topics is their focus on ranking problems in information networks. In the fields of science and engineering, information networks are interesting from both practical and theoretical perspectives. The fascinating property of networks is their applicability in analysing broad spectrum of problems and well established mathematical objects. One of the most common algorithms in networks' analysis is PageRank. It was developed for web pages’ ranking and now serves as a tool for identifying important vertices as well as studying characteristics of real-world systems in several areas of applications. Despite numerous successes of the algorithm in real life, the analysis of information networks is still challenging. Specifically, when the system experiences changes in vertices /edges or it is not strongly connected or when a damping stochastic matrix and a damping factor are added to an information matrix. For these reasons, extending existing or developing methods to understand such complex networks is necessary.

  Chapter 2 of this thesis focuses on information networks with no bidirectional interaction. They are commonly encountered in ecological systems, number theory and security systems. We consider certain specific changes in a network and describe how the corresponding information matrix can be updated as well as PageRank scores. Specifically, we consider the graph partitioned into levels of vertices and describe how PageRank is updated as the network evolves.

  In Chapter 3, we review different stopping criteria used in solving a linear system of equations and investigate each stopping criterion against some classical iterative methods. Also, we explore whether clustering algorithms may be used as stopping criteria.

  Chapter 4 focuses on perturbed Markov chains commonly used for the description of information networks. In such models, the transition matrix of an information Markov chain is usually regularised and approximated by a stochastic (Google type) matrix. Stationary distribution of the stochastic matrix is equivalent to PageRank, which is very important for ranking of vertices in information networks. Determining stationary probabilities and related characteristics of singularly perturbed Markov chains is complicated; leave alone the choice of regularisation parameter. We use the procedure of artificial regeneration for the perturbed Markov chain with the matrix of transition probabilities and coupling methods. We obtain ergodic theorems, in the form of asymptotic relations. We also derive explicit upper bounds for the rate of convergence in ergodic relations. Finally, we illustrate these results with numerical examples.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Abola, Benard
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Biganda, Pitos
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Department of Mathematics, College of Natural and Applied Sciences, University of Dar es Salaam,Tanzania.
  Engström, Christopher
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Anguzu, Collins
  Department of Mathematics, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Mango, John Magero
  Department of Mathematics, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Kakuba, Gudwin
  Department of Mathematics, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  A Variant of Updating Page Rank in Evolving Tree graphs2019Inngår i: Proceedings of 18th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with the Demographics 2019 Workshop, Florence, Italy: 11-14 June, 2019 / [ed] Christos H. Skiadas, ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology , 2019, s. 31-49Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PageRank update refers to the process of computing new PageRank values after change(s) (addition or removal of links/vertices) has occurred in real life networks. The purpose of the updating is to avoid recalculating the values from scratch. To efficiently carry out the update, we consider PageRank as the expected number of visits to target vertex if multiple random walks are performed, starting at each vertex once and weighing each of these walks by a weight value. Hence, it might be looked at as updating non-normalised PageRank. In the proposed approach, a scaled adjacency matrix is sequentially updated after every change and the levels of the vertices being updated as well. This enables sets of internal and sink vertices dependent on their roots or parents, thus vector-vector product can be performed sequentially since there are no infinite steps from one vertex to the other.

 • 20.
  Abola, Benard
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Department of Mathematics, School of Physical Sciences, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Biganda, Pitos
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Department of Mathematics, College of Natural and Applied Sciences, University of Dar es Salaam,Tanzania.
  Engström, Christopher
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Mango, John Magero
  Department of Mathematics, School of Physical Sciences, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Kakuba, Godwin
  Department of Mathematics, School of Physical Sciences, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  A Variant of Updating PageRank in Evolving Tree Graphs2021Inngår i: Applied Modeling Techniques and Data Analysis 1: Computational Data Analysis Methods and Tools / [ed] Yannis Dimotikalis, Alex Karagrigoriou, Christina Parpoula, Christos H. Skiadas, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ, USA , 2021, Vol. 7, s. 3-22Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A PageRank update refers to the process of computing new PageRank valuesafter a change(s) (addition or removal of links/vertices) has occurred in real-lifenetworks. The purpose of updating is to avoid re-calculating the values from scratch.To efficiently carry out the update, we consider PageRank to be the expected numberof visits to a target vertex if multiple random walks are performed, starting at eachvertex once and weighing each of these walks by a weight value. Hence, it mightbe looked at as updating a non-normalized PageRank. We focus on networks of treegraphs and propose an approach to sequentially update a scaled adjacency matrix afterevery change, as well as the levels of the vertices. In this way, we can update thePageRank of affected vertices by their corresponding levels.

 • 21.
  Abola, Benard
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Department of Mathematics, School of Physical Sciences, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Biganda, Pitos
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Department of Mathematics, College of Natural and Applied Sciences, University of Dar es Salaam,Tanzania.
  Engström, Christopher
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Mango, John Magero
  Department of Mathematics, School of Physical Sciences, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Kakuba, Godwin
  Department of Mathematics, School of Physical Sciences, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  PageRank in evolving tree graphs2018Inngår i: Stochastic Processes and Applications: SPAS2017, Västerås and Stockholm, Sweden, October 4-6, 2017 / [ed] Sergei Silvestrov, Anatoliy Malyarenko, Milica Rančić, Springer, 2018, Vol. 271, s. 375-390Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this article, we study how PageRank can be updated in an evolving tree graph. We are interested in finding how ranks of the graph can be updated simultaneously and effectively using previous ranks without resorting to iterative methods such as the Jacobi or Power method. We demonstrate and discuss how PageRank can be updated when a leaf is added to a tree, at least one leaf is added to a vertex with at least one outgoing edge, an edge added to vertices at the same level and forward edge is added in a tree graph. The results of this paper provide new insights and applications of standard partitioning of vertices of the graph into levels using breadth-first search algorithm. Then, one determines PageRanks as the expected numbers of random walk starting from any vertex in the graph. We noted that time complexity of the proposed method is linear, which is quite good. Also, it is important to point out that the types of vertex play essential role in updating of PageRank.

 • 22.
  Abola, Benard
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Makerere University, Kampala, Uganda.
  Biganda, Pitos
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Department of Mathematics, College of Natural and Applied Sciences, University of Dar es Salaam,Tanzania.
  Engström, Christopher
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Mango, John Magero
  Makerere University, Kampala, Uganda.
  Kakuba, Godwin
  Makerere University, Kampala, Uganda.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Updating of PageRank in Evolving Tree graphs2020Inngår i: Data Analysis and Applications 3: Computational, Classification, Financial, Statistical and Stochastic Methods / [ed] A. Makrides, A. Karagrigoriou, C.H. Skiadas, John Wiley & Sons, 2020, s. 35-51Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Summary Updating PageRank refers to a process of computing new PageRank values after changes have occurred in a graph. The main goal of the updating is to avoid recalculating the values from scratch. This chapter focuses on updating PageRank of an evolving tree graph when a vertex and an edge are added sequentially. It describes how to maintain level structures when a cycle is created and investigates the practical and theoretical efficiency to update PageRanks for an evolving graph with many cycles. The chapter discusses the convergence of the power method applied to stochastic complement of Google matrix when a feedback vertex set is used. It also demonstrates that the partition by feedback vertex set improves asymptotic convergence of power method in updating PageRank in a network with cyclic components.

 • 23.
  Abola, Benard
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Department of Mathematics, School of Physical Sciences, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Biganda, Pitos
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Department of Mathematics, College of Natural and Applied Sciences, University of Dar es Salaam,Tanzania.
  Engström, Christopher
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Evaluation of Stopping Criteria for Ranks in Solving Linear Systems2019Inngår i: Data Analysis and Applications 1: Clustering and Regression, Modeling‐estimating, Forecasting and Data Mining, Volume 2 / [ed] Christos H. Skiadas, James R. Bozeman, John Wiley & Sons, 2019, Chapter 10, s. 137-152Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Bioinformatics, internet search engines (web pages) and social networks are some of the examples with large and high sparsity matrices. For some of these systems, only the actual ranks of the solution vector is interesting rather than the vector itself. In this case, it is desirable that the stopping criterion reflects the error in ranks rather than the residual vector that might have a lower convergence. This chapter evaluates stopping criteria on Jacobi, successive over relaxation (SOR) and power series iterative schemes. Numerical experiments were performed and results show that Kendall's correlation coefficient gives good stopping criterion of ranks for linear system of equations. The chapter focuses on the termination criterion as means of obtaining good ranks. It outlines some studies carried out on stopping criteria in solving the linear system.

 • 24.
  Abola, Benard
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Biganda, Pitos Seleka
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Silvestrov, Dmitrii
  Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Engström, Christopher
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Mango, John Magero
  Makerere University.
  Kakuba, Godwin
  Makerere University.
  Perturbed Markov chains and information networksManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 25.
  Abola, Benard
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Department of Mathematics, School of Physical Sciences, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Biganda, Pitos
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Department of Mathematics, College of Natural and Applied Sciences, University of Dar es Salaam,Tanzania.
  Silvestrov, Dmitrii
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Sweden.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Mango, John
  Department of Mathematics, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Kakuba, Gudwin
  Department of Mathematics, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Nonlinearly  Perturbed Markov Chains  and  Information Networks2019Inngår i: Proceedings of 18th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with the Demographics 2019 Workshop, Florence, Italy: 11-14 June, 2019 / [ed] Christos H. Skiadas, ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology , 2019, s. 51-79Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The paper is devoted to studies of perturbed Markov chains commonly used for description of information networks. In such models, the matrix of transition probabilities for the corresponding Markov chain is usually regularised by adding  a special damping matrix multiplied by a small damping (perturbation) parameter ε. In this paper, we present results of the detailed perturbation analysis of Markov chains with damping component and numerical experiments supporting and illustrating the results of this perturbation analysis.

 • 26.
  Abola, Benard
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Department of Mathematics, School of Physical Sciences, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Biganda, Pitos
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Department of Mathematics, College of Natural and Applied Sciences, University of Dar es Salaam,Tanzania.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Silvestrov, Dmitrii
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Sweden.
  Engström, Christopher
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Mango, John Magero
  Department of Mathematics, School of Physical Sciences, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Kakuba, Godwin
  Department of Mathematics, School of Physical Sciences, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Chapter 2. Nonlinearly Perturbed Markov Chains and Information Networks2021Inngår i: Applied Modeling Techniques and Data Analysis 1: Computational Data Analysis Methods and Tools / [ed] Yannis Dimotikalis, Alex Karagrigoriou, Christina Parpoula, Christos H. Skiadas, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2021, s. 23-55Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This chapter is devoted to studies of perturbed Markov chains, commonly used for the description of information networks. In such models, the matrix of transition probabilities for the corresponding Markov chain is usually regularized by adding aspecial damping matrix, multiplied by a small damping (perturbation) parameter ε. In this chapter, we present the results of detailed perturbation analysis of Markov chains with damping component and numerical experiments supporting and illustrating the results of this perturbation analysis.

 • 27.
  Abrahamsson, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Häkänen-Muhanga, Jenny
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Det kan sitta femton ungar och bara äta blåbär": En undersökning om hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att dels ta reda på hur förskollärare tänker kring utomhus­vistelsens syfte. Syftet är även att utifrån de ramfaktorer som finns i verksam­heten, undersöka hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik. En kvalita­tiv ansats med semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta informan­ter. Resultatet visar att förskollärare har olika syften med barns utomhusvis­telse, samt att olika ramfaktorer kan påverka förskollärares arbete med utomhuspedagogiken. Slutsatsen är att ett pedagogiskt respektive romantiskt synsätt genomsyrar förskollärares arbete med utomhuspedagogik, samt att det råder en viss omedvetenhet kring olika ramfaktorer och dess påverkan på arbetet med utomhuspedago­gik.   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Abrahamsson, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Staaf, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Språkutvecklande arbete i förskolans utomhusmiljö 2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med utvecklingsarbetet var att fördjupa oss i hur, vi som lärare, kan arbeta språkutvecklande samt stimulera förskolebarnens språkutveckling genom att använda oss av utomhusmiljön. Utvecklingsarbetet genomfördes på två förskolor i form av ett tema kring språkutveckling, med olika språkliga aktiviteter utomhus. Under temat visade barnen stort intresse och engagemang kring de samtal och aktiviteter som genomfördes, och deras åsikter belystes kontinuerligt. Resultatet visade att samtalet och samspelet, mellan lärare-barn och barn-barn, bör ligga till grund för språkutvecklande arbete utomhus. Vi ansåg att utomhusvistelsen gjorde aktiviteterna mer levande och innehållsrika.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Abrahamsson, Carolina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att komma till tals: Talad tid under engelsklektionen2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att ta reda på hur mycket engelska som talas under fyra engelsklektioner i en årskurs 4, vad resten av tiden ägnades åt samt hur läraren stimulerar eleverna till tal. Jag har observerat fyra lektioner och genomfört en intervju med läraren för att ta reda på detta. Resultatet visar att det inte talas mycket engelska under lektionerna, utan tal på engelska utgör den minsta delen. Eleverna talar dock mer engelska än läraren, och för det mesta sker det i kör. Det är ett sätt som läraren använder för att stimulera eleverna till tal. Ett annat sätt är att de får tala i mindre grupper vilket skedde under en av lektionerna, och detta hade en positiv inverkan på resultatet. Den största delen av lektionerna utgjordes av svenskt tal, även om det till stor del var genom att de arbetade med att översätta engelska. De lyssnade även till engelska via filmer och cd-skivor och en av lektionerna ägnades delvis åt tyst arbete genom att de arbetade individuellt med stenciler.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Abrahamsson, Caroline
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Carlsson, Linda
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Att lära barnen om livet": En studie om fostran i samverkan mellan hem och förskola2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är gjord med syftet att få fördjupad kunskap om hur begreppet fostran och fostransuppdraget i förskolan förstås av vårdnadshavare och förskollärare. Till studiens undersökning har en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer använts. Resultatet visar att fostran är en central fråga för både vårdnadshavare, förskollärare och samhället i stort. Fostran handlar om att genom socialt samspel forma barn till väl fungerande medmänniskor.

 • 31.
  Abrahamsson, Elin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Den pedagogiska måltiden: En kvalitativ studie om pedagogers och elevers tankar och uppfattningar kring måltiden i skolan2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige är, tillsammans med Finland och Estland, unikt i att servera avgiftsfria skolmåltider till alla elever. I Sverige har gratis skolmat serverats till elever i grundskolan sedan 1946, vilket gör att många av oss har en relation till skolmåltiden. Måltiden ska vara näringsriktig, men ska även fungera som ett pedagogiskt verktyg, och kallas därför för den pedagogiska måltiden. Syftet med studien har varit att undersöka på vilket sätt lärare och elever i grundskolans tidigare år kan tänkas uppfatta den s.k. pedagogiska måltiden. Genom kvalitativa intervjuer fick jag ta del av pedagogers och elevers tankar och åsikter om den pedagogiska måltiden. Jag ville även närmare undersöka vilka skillnader och likheter det fanns i pedagogernas och elevernas uppfattningar. Resultatet visade att det fanns många likheter i pedagogernas och elevernas uppfattningar om vad den pedagogiska måltiden handlade om. Måltiden sågs av pedagogerna som en del av deras pedagogiska uppdrag där de agerar som positiva förebilder. Slutsatsen var att den pedagogiska måltiden är ett komplext begrepp, där elever socialiseras in i den måltidskultur som finns i den svenska skolan, vilket kan skapa kulturkrockar i mötet med elever med annan kulturell bakgrund.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Abrahamsson, Jennie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Berglund, Sabine
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "På vilken förskola går ditt barn?": En kvalitativ studie av fyra pedagogiska inriktningars återspegling på miljön i praktiken2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande arbete är att studera hur fyra olika förskolor med olika pedagogiska inriktningar arbetar aktivt med förskolans inomhusmiljö. Vi har genomfört observationer och intervjuer som lett fram till vårt resultat. Vi har kommit fram till att förskolorna har såväl likheter som skillnader men att alla förskolorna har en medveten tanke kring utformningen av inomhusmiljön utifrån deras pedagogiska inriktning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33. Abramov, V.
  et al.
  Paal, E.Tallinn University of Technology.Silvestrov, Sergei D.Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.Stolin, A.Chalmers University of Techology.
  Proceedings of the 3rd Baltic-Nordic Workshop “Algebra, Geometry, and Mathematical Physics”2008Konferanseproceedings (Fagfellevurdert)
 • 34. Abramov, Viktor
  et al.
  Paal, Eugen
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Stolin, Alexander
  Preface [Special issue devoted to the 4th Baltic-Nordic Workshop “Algebra, Geometry and Mathematical Physics”]2010Inngår i: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, ISSN 1736-6046, E-ISSN 1736-7530, Vol. 59, nr 4Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 35.
  Abramov, Viktor
  et al.
  University of Tartu, Estonia.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  3-Hom-Lie Algebras Based on σ-Derivation and Involution2020Inngår i: Advances in Applied Clifford Algebras, ISSN 0188-7009, E-ISSN 1661-4909, Vol. 30, nr 3, artikkel-id 45Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We show that, having a Hom-Lie algebra and an element of its dual vector space that satisfies certain conditions, one can construct a ternary totally skew-symmetric bracket and prove that this ternary bracket satisfies the Hom-Filippov-Jacobi identity, i.e. this ternary bracket determines the structure of 3-Hom-Lie algebra on the vector space of a Hom-Lie algebra. Then we apply this construction to two Hom-Lie algebras constructed on an associative, commutative algebra using σ-derivation and involution, and we obtain two 3-Hom-Lie algebras.

 • 36.
  Acar, Corceta
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Man ska inte ge läxa för läxans skull: En studie om utveckling av den rådande läxsituationen2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att jämföra pedagogers uppfattning om läxan som inlärningsmetod och undersöka deras syn på utveckling av läxan för att synliggöra pedagogiska argument som kunde bidra till utveckling av en handlingsplan för läxor. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats där den semistrukturerade intervjun och den fokuserade gruppintervjun användes som datainsamlingsmetod. Resultaten av de uppfattningar om läxan som framgick i studien kunde skildras som två motsatta bilder. Den första bilden skildrade läxan som en möjlighet att med olika arbetsformer skapa förutsättningar för lärande och utveckling utanför skolan. Den andra bilden gestaltade läxan som ett redskap att vid behov kunna använda läxan av praktiska skäl för att spara tid åt att skapa lärandesituationer på lektionstid. Oavsett uppfattning upplevdes läxan som en möjlighet. Vidare framkom i studien att dialogen mellan pedagogerna i arbetslaget ansågs vara den avgörande faktorn i frågan om utveckling av läxan. I samband med dialogen i denna studie uppstod fem olika riktningar i diskussionen om utveckling av läxor: eleven som resurs, läxbank, balans och struktur, stöd från föräldrar och stödtid. Den slutsats som studien kom fram till var att dialogen och en pedagogisk diskurs måste förekomma mellan pedagogerna för att kunna generera nya idéer, kunskaper och erfarenheter av läxan eftersom utveckling kretsar kring tillgången till andra människor. Handlingsplan för läxor blev således handling i dialogen.

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Acheampong, Archibold Nana
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Analyzing the "True" Delta, Gamma and Vega of European Swaptions in Black-76 and Bachelier Models Using Python2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Option pricing models such as the Black-76, Bachelier and Stochastic Alpha Beta Rho (SABR) models define delta, gamma and vega using the forward rate as the underlying instrument. In terms of options on swaps, this underlying instrument is the forward swap rate, which is the market fixed rate on the swap. This work employs the Black-76 and Bachelier models to determine delta, gamma and vega of a European swaption, but rather uses the swap value as the underlying instrument. We use data in our implementation and the work is done in the python programming language. 

  Our results yielded relatively higher absolute delta values than those implied by the conventional Black-76 and Bachelier models. This means that our method yields relatively higher sensitivity of the swaption value to small changes in underlying asset value. It also means higher trading volumes of the swap contract to hedge against small changes in the value of the underlying swap using our method. It was also observed from our gamma values that both our method and the conventional Black-76 and Bachelier models can provide better sensitivities, relative to each other, to big changes in the underlying swap value. This, however, depends on the choice of strike rate. Further, our work produced comparatively lower absolute vega values, hence, lower sensitivity to changing implied volatility. To be able to use volatility values in both the normal and log-normal sense, we converted from normal to log-normal volatilities. This was achieved numerically using the Newton Raphson method implemented in python. 

  Changes in swap value and volatility were mimicked using basis point additions and subtractions of certain parameter values, specifically, floating rates, forward rate and volatility values. Each basis point adjustment in the necessary parameter yielded a different delta, gamma or vega value. Since the swap value or volatility can change multiple times within a specific time period, it was observed that there can exist a series of delta, gamma and vega values within a specific period of time.

 • 38.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Lindqvist, Per
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Nordänger, Ulla Karin
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  De första åren i yrket: nyutexaminerade lärares upplevelser av en ny yrkesroll2020Inngår i: Fritidshemmets pedagogik i en ny tid / [ed] Björn Haglund, Jan Gustafsson Nyckel, Karin Lager, Malmö: Gleerups Utbildning AB , 2020, 1, s. 101-117Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 39.
  Ademi, Dinore
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Gustavsson, Nathalie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ett lyftande samarbete som stödjer elever med lässvårigheter: Hur några klasslärare använder olika stödinsatser för att hjälpa elever med lässvårigheter i årskurs 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur två klasslärare i årkurs 1–3 på två olika skolor samarbetar med specialpedagog/speciallärare i arbetet med elever som har lässvårigheter. Undersökningens syfte var att synliggöra det stöd klassläraren behöver för att tillämpa olika hjälpverktyg, förhållnings- och arbetssätt i sin ordinarie undervisning för att leda elever med lässvårigheter mot en god läsförmåga. För att samla in information till undersökningen valde vi att utföra kvalitativa intervjuer och undersöka läromaterial som informanterna använder i arbetet för att stödja elever med lässvårigheter. Dessa läromaterial använder informanterna i arbetet med elever som har lässvårigheter. Resultatet visar att klasslärarna på båda skolorna har ett tätt samarbete med specialpedagogen/specialläraren i arbetet med elever som har lässvårigheter. Vidare visar det även att klasslärarna tillämpar stödinsatser i sin ordinarie undervisning för att stötta elevernas läsning utifrån deras olika behov och förutsättningar. Slutsatsen är att samarbetet mellan klasslärare och specialpedagog/speciallärare är av stor betydelse då dessa stödinsatser bidrar till elevernas kunskapslärande och det skapar olika möjligheter och  anpassningar i klasslärarens undervisningsinnehåll för elever med lässvårigheter. De tillfrågade informanterna i denna undersökning anser att samarbetet skapar möjligheter för elever med lässvårigheter att utveckla en god läsförmåga och delaktighet i sitt lärande. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  ADENIYA, Abdel Tariq
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  MARGIN VALUATION ADJUSTMENT of an INTEREST RATE SWAP2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  After the last financial crisis, regulators started to strengthen the measures to reduce the risk on the financial market by requiring margin to be posted. In addition to the Variation Margin that reflects the daily change in market value of the contracts, Initial Margin has to be posted to compensate the fluctuation of the collateral value. The Margin Valuation Adjustment (MVA) represents the funding price of the initial margin that has to be calculated. The numerical calculation of the MVA is a real challenge as it requires to run a Monte Carlo simulation inside another Monte Carlo simulation. However, alternative formula could be used to approximate the result of the MVA. This thesis highlights the essential notion about the MVA and the available tools to calculate its value.

 • 41.
  Adnan, Shabir
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Trolle, Camilla
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Barnbokens betydelse för barns lärande och utveckling  i förskolan - ur förskollärares och barnskötares perspektiv2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskolepersonal resonerar kring barnbokens funktion för barns lärande och utveckling. Finns det ett syfte med valet av barnbok? Hur blir alla barn delaktiga under en lässtund och hur arbetar pedagoger för att få alla barns röster och önskemål tillgodosedda? Finns en bakomliggande tanke när det gäller val av barnbok? Vi har intervjuat fyra förskollärare och fyra barnskötare på två olika förskolor. Hur beskriver de deltagande förskolepersonalen undervisningen utifrån barnboken och vad kan det tillföra barnen kunskapsmässigt? Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsansats. Genom kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare och fyra barnskötare har vi inhämtat material till vår undersökning. Utifrån det sociokulturella perspektivet valdes några begrepp som användes för att tematisera och analysera det insamlade materialet. I resultatet synliggörs pedagogernas resonemang kring användning av barnböcker. Förskollärarnas och barnskötarnas arbetssätt utgår från de didaktiska frågorna vid användning av barnböcker. Den deltagande förskolepersonalen i studien strävar efter skapandet av förutsättningar som främjar barns lärande och utveckling genom barnböcker. Slutsatsen av denna studie är att barnboksaktiviteter anses främjabarns lärande och utveckling men att detta är avhängigt förskolans miljö och pedagogernas litteracitetkompetens. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Adobah-Otchey, Daniel
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Risk-Efficient Portfolios; Estimation Error In Essence2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis primarily looks at estimation error problems and other related issues arising in connection with portfolio optimization. With some available assets, a portfolio program or optimizer seeks to distribute a fixed amount of capital among these available assets to optimize some cost function. In this regard, Markowitz portfolio selection basis defines the variance of the portfolio return to being that of the portfolio risk and tries to find an allocation that reduces or minimizes the risk subject to a target mean or expected return. Should the mean return vector and the covariance matrix of returns for the underlying assets be known, the Markowitz problem is said to have a closed-form solution.

  In practice, however, an estimation is made from historical data for unknown expected returns and the covariance matrix of the returns, and this brings into the domain several problems such as estimation problems and renders the Markowitz theory impracticable in real-life portfolio applications. Estimators necessary to remedy these problems would be made bare to show how possible it is to tackle such issues.

  In the concept demonstration sections, the analysis starts with the price data of 40 stocks and the S\&P index. The efficient frontier is introduced and used to show how the estimators take effect.

  Finally, implementation is made possible using the R Programming Language to demonstrate the necessary concepts with the conclusion presented at the end.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Adolfson, Paulina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Arbete med barn som har diagnoser i förskolan: - Utifrån ett förskollärarperspektiv2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare arbetar med barn som har diagnoser i förskolan, och hur förskollärare går tillväga för att hjälpa barnen, i relation till professionalism. Jag har också valt att undersöka stödet förskollärare får från andra professionella. Jag använde mig av kvalitativ metod och har intervjuat sju förskollärare för att få fram hur deras arbetssätt ser ut med barn som har diagnoser i förskolan samt hur förskollärare ser på sin roll i relation till professionalism. Resultatet visar förskollärares olika syn på diagnos, att de hjälper barn både på egen hand och med hjälp av andra professionella samt erfarenheter av samarbete med andra professionella. Förskollärare beskriver även sin professionella roll och ansvar utifrån barnperspektiv och relation till föräldrar. De slutsatser som kan dras av min studie är framförallt att området jag studerat är viktigt att reflektera över. Både jag och samtliga förskollärare jag har intervjuat har kommit till insikt i hur arbetet med barn med diagnoser och hur samarbetet med andra professionella ser ut, samt reflektioner kring att vara professionell

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Adolfsson, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Johansson, Christian
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Framtidens kompetenser och resurser på grundsärskolan: - en pedagogisk utmaning!2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet var att, ur de professionellas perspektiv, ta reda på hur kompetensen på grundsärskolan ser ut idag hos några informanter och vad som kan behöva förändras och eventuellt se annorlunda i denna verksamhet, för att möta och tillgodose elevernas stödbehov inom de kommande tio åren. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med åtta klasslärare i grundsärskolan. Pedagogerna fick ge uttryck för sin vision om hur en optimal organisation för verksamheten skulle kunna se ut, samt vilken sorts kompetens som skulle kunna gynna undervisningen och dess kvalitet. I resultatet framkom det att utmaning med arbetet med eleverna var att berika elevernas språk och kommunikationsförmåga. Andra svårigheter som belystes var åldersadekvat undervisningsmaterial och höga kunskapskrav. Klasslärarna ansåg att det fortfarande saknas professioner i verksamheterna såsom speciallärare, specialpedagog, IT-pedagog, samt även flerspråkiga pedagoger. Andra väsentliga faktorer som informanterna också påtalade i studien var pedagogiska lärverktyg, samt att grundsärskolans lärmiljö måste konstrueras och anpassas så att de blir mer tillgängliga för de elever som går där, både fysiskt och psykiskt. De konstaterade också att det fanns faktorer som påverkar möjligheten till en undervisning av god kvalitet, både pedagogernas kompetens, lokalernas utformning – omständigheter som tillsammans bildar undervisningskontexten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping Univ.
  Granlund, Mats
  Jönköping Univ.
  Bjorck-Akesson, Eva
  Jönköping Univ.
  Ibragimova, Nina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Pless, Mia
  Jönköping Univ.
  EXPLORING CHANGES OVER TIME IN HABILITATION PROFESSIONALS' PERCEPTIONS AND APPLICATIONS OF THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH, VERSION FOR CHILDREN AND YOUTH (ICF-CY)2010Inngår i: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 42, nr 7, s. 670-678Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: This study explored how professionals in interdisciplinary teams perceived the implementation of the World Health Organization's International Classification of Functioning, Disability and Health, version for Children and Youth (ICF-CY) in Swedish habilitation services. Design: Descriptive longitudinal mixed-methods design. Methods: Following participation in a 2-day in-service training on the ICF-CY, 113 professionals from 14 interdisciplinary teams described their perceptions of the implementation of the ICF-CY at 3 consecutive time-points: during in-service training, after 1 year, and after 2.5 years. Results: Implementation of the ICF-CY in daily work focused on assessment and habilitation planning and required adaptations of routines and materials. The ICF-CY was perceived as useful in supporting analyses and in communication about children's needs. Professionals also perceived it as contributing to new perspectives on problems and a sharpened focus on participation. Conclusion: Professionals indicated that the ICF-CY enhanced their awareness of families' views of child participation, which corresponded to organizational goals for habilitation services. An implementation finding was a lack of tools fitting the comprehensive ICF-CY perspective. The study points to the need for ICF-CY-based assessment and intervention methods focusing on child participation.

 • 46.
  Adolfsson, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att bryta heteronormen redan i förskolan: En undersökning av huruvida bilderböcker som bryter mot heteronormen används i förskolan och hur utbudet ser ut2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har medvetenheten kring begreppet heteronorm i förskolan undersökts genom intervjuer med pedagoger på tre olika förskolor. Även utbudet av bilderböcker som bryter mot heteronormen har undersökts och en inventering har genomförts. Syftet var att få en insyn i hur pedagoger tänker kring frågan, om de använder sig av någon barnlitteratur som bryter mot heteronormen, och hur detta utbud av heteronormbrytande bilderböcker ser ut.

         I uppsatsen har det framkommit att medvetenheten kring begreppet heteronorm bland de deltagande pedagogerna är låg. Man ser sig som öppen när det gäller människor som bryter mot heteronormen, men man ser inget större behov av att arbeta med området när man inte har något barn som har samkönade föräldrar. Vad gäller bilderböcker som bryter mot heteronormen, ges majoriteten ut av bokförlag som har specialiserat sig på böcker som bryter mot normer, och endast ett fåtal har kommit ut på något större, mer allmänt, förlag.

         Slutsatsen är att det behövs kunskap hos pedagogerna i förskolan, för att de ska få en förståelse för vad heteronormen innebär, och varför man bör arbeta med det tidigt, då den saknas i både lärarutbildning och fortbildning som det ser ut nu.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Agerlo, Cathrine
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lord, Ann
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Om elevernas motivation är lärarens verktyg, vilka är då de faktorer som påverkar motivationen för att lära matematik?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få ökad kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar elevers motivation för matematik, och som därmed har effekter för deras kunskapsinhämtning. För att besvara studiens frågeställningar, har en kvalitativ undersökning gjorts i form av 16 semistrukturerade intervjuer med förstelärare i matematik, speciallärare mot matematikutveckling och elever från årskurs 4-9. Studien visar att pedagogerna ser faktorer som relationer mellan lärare och elev, lärarens ledarskap och förmåga att bedriva intressant och meningsfull undervisning som framgångsrika liksom elevers känsla av kunna lyckas. Eleverna anser att matematik är roligt då de förstår. Resultatet har analyserats mot relevant tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. Utifrån resultatdialogen anser vi att kunskap om elevers motivation för matematik är viktig för våra elevers kunskapsutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Agneflo Gråberg, Jessica
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  wassberg, Mathilda
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bemötande i förskolan: möten som formar2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur pojkar och flickor bemöts av pedagoger på en förskola. Datainsamlingen har gjorts genom observationer av hur bemötandet sker vid olika situationer på tre stora avdelningar. Forskningsansatsen är kvalitativ. Datainsamlingen har även genomförts med hjälp av intervjuer med förskollärare. Undersökningen visar på en viss skillnad i hur förskollärarna bemöter barnet olika beroende på vilket kön barnet har. Förskollärarna var ofta inte medvetna om att de gör en skillnad i hur de bemöter barnen. Vidare är de översens om att jämställdhet är ett viktigt perspektiv i det pedagogiska arbetet. De anser att de måste bli medvetna om sina förutfattade meningar och sitt aggerande utifrån dessa. Det är först när man får kunskap och förståelse för genusbegreppet som det går att förändra de stereotypa könsrollerna. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Agnes, Thorén Modin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Jennie, Carlberg
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Gruppkonstellationer i förskolan: En undersökning om förskollärares uppfattningar2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på förskollärares uppfattningar om hur de formar gruppkonstellationer i förskolan. Utifrån forskningsfrågorna syftar undersökningen på att få svar på vilka varierade uppfattningar förskollärare har om didaktiska val som tillämpas och vilket perspektiv som beaktas i formandet av gruppkonstellationer. Utifrån en kvalitativ metod med en fenomenografisk ansats har åtta förskollärare från olika förskolor intervjuats. Resultatet visar att förskollärarna kunde koppla flera aspekter i förhållandet till att forma gruppkonstellationer i förskolan. Aspekter förskollärarna har uppfattningar om och som är av betydelse för att skapa främjande gruppkonstellationer har dels att göra med vilka didaktiska val som tillämpas, förutsättningar och förhållningssätt. Uppfattningar visar på vikten av ett flexibelt förhållningssätt utifrån ett barn- och vuxenperspektiv och att forma gruppkonstellationer utifrån barns behov och förutsättningar.

  Fulltekst (pdf)
  Gruppkonstellationer i förskolan
 • 50.
  Agnesten, Viktoria
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Bloody hög turkmusik kl 4 på morgonen runt malmvägen inte OK fy inget annat område skulle acceptera detta!": Om innehåll, språk och funktion i statusuppdateringar på Facebook2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet är en kvalitativ studie av det sociala internetnätverket Facebooks statusuppdateringar – de textstycken där en facebookanvändare skriftledes kan meddela sig till sina kontakter i det gemensamma nyhetsflödet. Studien undersöker huruvida det finns återkommande kategorier av statusuppdateringar och vilka dessa i så fall är, vilket språk som används i uppdateringarna samt hur användarens syfte med statusuppdateringen synliggörs. Materialet utgörs av fyra informanters statusuppdateringar under en sammanhängande begränsad tidsperiod. Studien visar att det finns återkommande kategorier av innehållsteman samt återkommande språkliga drag i statusuppdateringarna. Språket som används i statusuppdateringar på Facebook är mångfacetterat – stundom stavningsmässigt och grammatiskt korrekt, stundom talspråkligt och normutmanande och varierar givetvis informanterna emellan. Vissa informanter uttrycker sig mycket kommunikationsmedvetet medan andra har ett mer prosaiskt betonat språk. De olika kategorierna och kombinationer av dessa nyttjas för att nå olika syften. Varje kategori kan ses som ett redskap för att försätta läsaren i en viss sinnesstämning alternativt dela med sig av sin egen. Kreativitet och lekfullhet med normer används exempelvis som ett verktyg för att skapa en utstickande statusuppdatering då detta är syftet.

  Fulltekst (pdf)
  Facebookuppsats
1234567 1 - 50 of 4922
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf