mdh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 1 - 50 av 225
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Melissa
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Möten i stadsrummet: Att väcka en outnyttjad plats till liv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Möten i stadsrummet är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med arbetet är att undersöka hur det går att bidra till att en outnyttjad plats i stadsrummet kommer till användning, samt vilka kriterier som bör eftersträvas för att möjliggöra en trevlig vistelse på platsen. Mina studier utgår från Stockholms stadsbiblioteks terrasser som på grund av dess utformning och avsaknad av funktion ofta står tomma och outnyttjade.

  Arbetet syftar till att generera ett designförslag som understödjer ett ökat flöde av människor till terrasserna samt får besökarna att vilja stanna. Målet är att fler besökare ska få ett större utbyte av stadsbibliotekets terrasser och att platsen ska komma till större användning.

  Genom rumsanalys, observationer, notationer av rörelsemönster, intervju och samtal har det framkommit att terrasserna är outnyttjade på grund av dess avsaknad av funktioner samt dess utformning. Genom teoretiska studier inom bland annat rumslighet, formelement, offentliga platser i stadsrummet och kognitionspsykologi framkom att val av formelement och placering av rumsliga element kan bidra till att människor väljer att vistas på terrasserna. Det i sin tur kan skapa förutsättning för ett ändrat rörelsemönster och ett ökat flöde till platsen.

  Ett gestaltningsförslag har tagits fram utifrån teori och empiri. Det syftar till att genom rundade och svängda former, ett tydligare och mer enhetligt formspråk, samt genom tydligare funktioner väcka besökarnas uppmärksamhet och bidra till ett ökat flöde till terrasserna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahlin, Manja
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Att möta företaget ur ett rumsligt perspektiv:  Hur rummet kan fungera som en informationslänk mellan företaget och besökaren.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka utvecklingsmöjligheterna för den rumsliga utformningen i X huvudentré, med målet om att rumsligt stärka informationslänken mellan företaget och besökare. Genom att skapa en förståelse för hur rummets gestaltning samspelar med människans upplevelse ges en större insikt i hur ett rum bör utformas för ett bestämt syfte, både för att kunna stödja en praktisk funktion och även en visuell upplevelse.

  Syftet med de undersökningar som utförts i examensarbetet har varit att få en uppfattning kring besökarnas upplevelse av den rumsliga utformningen i X huvudentré. Huruvida rummet som informationslänk fungerar mellan företag och besökare. Genom att använda mig av olika metoder såsom litteraturstudie, semistrukturerad intervju, observationer, notationer och enkäter kunde en bristande informativ länk konstateras. Med stöd av litteratur och olika forsknings- teorier har jag designat en modul där olika rumsliga element har inkluderats, för att på ett tydligare och mer integrerande sätt presentera företaget. Med modulens centrala placering skapas ett mer lättillgängligt informationsflöde i rummet. Modulens form och innehåll väcker besökarens intresse ”på vägen”. Det blir en central plats för information, där företaget genom sin moderna teknik kan förmedla nya projekt, sin visionsbild och på så sätt stärka sin image. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  man09020
 • 3.
  Alexandra, Björsell
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Attraktivare miljörum. En studie i hur ett miljörum kan göras mer användbart, som ett led i att öka intresset för källsortering.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en studie i hur ett miljörum kan användas för att kommunicera ochunderlätta för användare att sortera sitt avfall. I det långa loppet är målsättningenatt ytterligare motivera och öka deras intresse för källsortering.Till denna studie har ett miljörum tillhörande SGS Studentbostäder i Göteborgvalts ut. För närvarande kommunicerar inte rummet tydligt sitt syfte och har flerabrister som orsakar låg användbarhet.Fokuset i studien har varit att förbättra användbarheten av rummet och också göradet mer attraktivt. Frågeställningen som har besvarats är ”Hur kan ett miljörumutformas så att det på ett effektivt sätt kan kommunicera och underlätta föranvändaren att snabbt sortera rätt och därmed bli mer användbart?”Genom att kombinera resultaten från litteraturstudien och den empiriskaundersökningen har denna studie resulterat i två olika designförslag på detundersökta rummet. Båda designförslagen föreslår hur de problem somidentifierades under den empiriska studien av rummet kan lösas men på lite olikasätt beroende på förutsättningar för det specifika rummet. Den övergripandedesignidén har varit att introducera en tydlig och genomgående färgkodning medomsorg för små detaljer med stor betydelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Attraktivare miljörum
 • 4.
  Alfthan, Frida
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Ta på historien - inkluderande design på museum2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete redogör för hur en stadshistorisk utställning kan utformas för att kommunicera sitt innehåll till målgruppen utrikes födda med bristande kunskaper i svenska. Undersökningen mål är att hitta riktlinjer som visualiserar ett koncept för denna typ av utställning. I undersökningen behandlas den lokalhistoriska utställningen ”Se Eskilstuna” på Eskilstuna stadsmuseum. Utställningen används idag som undervisningsmaterial för studenter från SFI; svenska för invandrare. Idag har utställningen brister som gör att den inte uppfyller den specifika målgruppens behov. Genom låg kontrast och struktur samt att den idag till stor del utgår från text, försvåras möjligheten att kommunicera sitt innehåll till målgruppen. I detta arbete diskuteras främst utställningens rumsliga formgivning, men även hur innehållet påverkar förståelsen för utställningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur en utställning på bästa sätt kan förmedla information om platsen och platsens historia, utan att enbart förlita sig till kompletterande text-information. Detta för att underlätta för målgruppen att ta till sig innehållet. Med hjälp av tydligare struktur, och genom att skapa grupperingar och ett visuellt narrativ, skapas ökade förutsättningar för målgruppen att ta till sig utställningens innehåll. I undersökningen kombineras teorier om kognitiva processer, distribuerad kognition och affordans som vetenskaplig utgångspunkt. Genom kvalitativa metoder i form av fokusgrupp och öppen observation har en förståelse för målgruppen och dess behov skapats. Genom en platsanalys har brister i den existerande utställningsmiljön identifierats och en förståelse för rummet formulerats. Med stöd av litteratur och metodresultat har sedan ett designförslag skapats.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ta på historien_FULLTEXT01
 • 5.
  Almén, Elias
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Man får vad man betalar för: Ett arbete i hur visuell information bör matcha ett varumärkes budskap2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet har skett i samarbete med Etteplan. Etteplan har efterfrågat en bruksanvisning som sänder ett specifikt budskap: premium.I detta arbete har det lagts fokus på den visuella utformningen av en bruksanvisning och dess betydelse för varumärket. Varumärkesteori, budskap, gestaltningsteorier, pop out effekter, informationsstruktur, papperskvalitet och teknisk illustration har studerats för att utreda hur detta kan utformas för att nå premiumkänslan. För att inhämta empiri har intervjuer och omvärldsanalys använts. Av omvärldsanalysens resultat har arbetet kunnat analysera, på ett systematiskt vis, hur andra aktörer utformar sina bruksanvisningar visuellt. Vidare har arbetet, utifrån resultatet av, teori och empiri gestaltat prototyper. Dessa prototyper har utvärderats och utvecklats och presenterats i gestaltningsförslaget.Att skapa något som upplevs som premium är en utmaning. Det är inte möjligt att peka på var exakt premiumkänslan kommer ifrån. Det är en summa av alla signaler som ett varumärke sänder till köparen. Allt ifrån kundservice, kvalitet, pris, bemötande av personal, visuell profil, miljöprofil och exempelvis en bruksanvisning. I min roll som informationsdesigner har min ambition varit att, skapa nya riktlinjer, för hur en bruksanvisning av premiumkvalitet ska utformas visuellt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Alonzo, Amanda
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Här är alla fans välkomna: En studie om hur inkludering kan tillämpas i en sportbarsmiljö2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Here, all fans are welcome is an examination paper in Information Design, specializing in spatial design. This paper is based on a case study of a sports bar and restaurant in Eskilstuna called O’Learys. Using an inclusive design approach and a participatory design process, a new and improved design proposal was developed. Throughout this study, a series of design theories and methods were implemented in order to identify and study flaws within the  current restaurant environment. The new design proposal paid close attention to the visitors needs in order to ensure that they would be met.

  The aim of the study is to identify what different spatial elements communicate an including or an excluding environment. In order to identify this, several methods were utilized such as observation, spatial analysis and conversation with the user. All of these points were taken into account so as to better understand the users experience within the environment. The findings made resulted in a new design proposal. The proposal was developed in the 3Dmodelling program Sketch-Up and rendered in Shader-Light. This method of illustration was chosen because of its ability to communicate a realistic feeling within the room.

  The final design is of an inclusive multi-functional environment that contributes and encourages social interaction between visitors.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Andersson, Henrik
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik. Informativ illustration.
  Hur kan en informativ serietidning hjälpa barn att intressera sig för källsortering?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport avser arbetsprocessen bakom ett examensarbete på Mälardalens högskola med tema”flöde och processer”. Arbetets uppgift har varit att framställa en informativ bildserie för barn iårskurs 0 till 6 som informerar om källsortering och motiverar att källsortera. Rapporten innehållerkvalitativa undersökningar kring hur man framställer bra effektiv informationsdesign anpassat förbarn, hur man finner rätt bildmanér för målgruppen samt huruvida om serier är effektfulla i läromedel.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete Henrik Andersson 2011
 • 8.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Palmgren, Marianne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Visionary Expectations and Novice Designers: Prototyping in Design Education2017Ingår i: Design and Technology Education: An International Journal, ISSN 1360-1431, E-ISSN 2040-8633, Vol. 22, nr 1, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In information design education, we strive to find methods that provide students with opportunities to explore different ways of learning and designing. We seek to support development of contextual competences that will be helpful in navigating an unknown future of design in society. A challenge in today's design education is to formulate and use methods that support design students in developing competencies in the space between basic form training and context-rich training. The aim of this study was to evaluate prototyping exercises in design education where the focus was in that in-between space. The study is based on 33 prototyping workshops done between 2008 and 2015 and involving 160 students and two design teachers. Four different approaches to prototyping exercises are described, examined and evaluated: "spatial prototyping," "multi-material prototyping," "physical prototyping," and a mix between the latter two, "physical multi-material prototyping." The results show that the prototyping exercises did support the learning of diverse competencies in the in-between space of basic form training and context training. However, the exercises were also counterproductive and met with different kinds of resistance. The results of the study invite to a dialogue on how different prototyping techniques can stimulate learning in relation to future design competences.

 • 9.
  Andersson, Katarina
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  När platsen ska tala - gestaltning i känslig kulturmiljö: En fallstudie av Birka2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning är en fallstudie av Birka en del av världsarvet Birka och Hovgården. Birka tros ha varit en aktiv köpstad under vikingatiden och är en betydelsefull del av Sveriges historia. Ett världsarv är ett natur- eller kulturminne som anses så värdefullt att det har betydelse för hela mänskligheten. Själva platsen och mötet med kulturmiljön är en viktig del av studien. Det finns idag tre huvudaktörer som förvaltar och driver Birka. Utmaningen med studien består av två delar, aktörernas olika intressen och relationen mellan att skydda känslig kulturmiljö samtidigt som platsen ska levandegöras för besökare. 

  Syftet är att med en fallstudie av Birka undersöka möjligheter och begränsningar vid informationsgestaltning i känslig kulturmiljö. Studien riktar sig till besökare som på egen hand vill upptäcka och förstå platsen. Den specifika frågeställningen handlar om Vilka informationsbehov uppstår för den besökare som på egen hand vill utforska en kulturmiljö och hur kan dessa behov mötas?

  Empirin består av observationer, utprovning och platsanalys på Birka. Intervjuer har genomförts med aktörerna och nuvarande informationsmaterial har samlats in. Analysen är kvalitativt tolkande med hermeneutisk angreppsätt.

  Då studien inte har någon uppdragsgivare har en viktig del av undersökningen varit att identifiera informationsbehov för att sen kunna ge ett förslag till framtida informationsinsatser. Informationsbehoven som identifierats åt den enskilde besökaren är: kunna förstå var fornlämningsområdet börjar och dess utformning. Möjligheten till att orientera sig inom området och att det finns information om Birka och dess historia tillgänglig oavsett tid på dygnet eller året. Möjlighet till fördjupning är också önskvärt.

  Framtida informationsinsatser kan bestå av vandringsstråk utformade efter olika teman som gör att besökaren själv kan påverka valet av information, detta i form av en mobilapplikation. Möjligheten till en folder bör finnas som tar upp intressanta platser och erbjuder en grundläggande förklaring av Birka. Den passar bra till enskilda besökare som besöker platsen för första gången. För att orientera sig till den plats som kartan i foldern avser placeras platsmarkeringar i landskapet. Förslagsvis kan fornlämningsområdets entré markeras och ha ett liknande formspråk som Birkamuseet. En skylt vid entrén kan presentera världsarvsområdet och visualisera området på en karta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Katarina_AnderssonPPU501
 • 10.
  Andersson, Sabine
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Innergården: Förbättrat utomhusflöde på äldreboende genom tillämpad Informationsdesign2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Spaces for Innovation: A Photo-elicitated Study in Three Companies from Manufacturing Industry and the Design Firm IDEO2014Ingår i: The International Journal of Design Education, ISSN 2325-128X, Vol. 7, nr 3, s. 49-62Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The possibility that physical space can support or disturb processes for innovation in production systems is overlooked in the manufacturing industry and in research. This article rests on three studies in manufacturing industries and one in a design firm, with a focus on the employees' subjective experience of the physical space in relation to innovation. The employees made photographs and used keywords (followed up with verbal interviews) to communicate the relationship they perceived between physical space and innovation. The study shows that there is a relationship between company culture and the individual’s choices of physical spaces understood to support or hinder innovation. From the results, it can be concluded, that manufacturing companies which were studied form cultures that produce few spaces that support divergent thinking, while such spaces are prioritized in the design firm. This article show clean and orderly spaces for innovation in the manufacturing industry; for the design company, informal, collaborative, and visually simulative environments.

 • 12.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. IPR (Innovation and Product Realisation).
  Palmgren, Marianne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. IPR (Innovation and Product Realisation).
  Prototyping in the in-between: A Method for Spatial Design education2016Ingår i: 2016 Design Research Society 50th Anniversary Conference DRS'16, Brighton, United Kingdom, 2016, nr 50, s. 653-669Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A challenge in today's design education practice is to formulate and use methods that support competences in the in-between-space between basic form training and learning that is relevant for designers in the future society. The aim of the paper is to discuss and to evaluate prototyping exercises in design education placed in that in-between space. Four different approaches to prototyping exercises are described, examined and evaluated in the paper. The prototyping exercises are engaging the students in the learning cycle phases of learning by experimentation and learning by experiencing. The result shows that the prototyping exercises did support learning of diverse competences in that in-between space but were also counterproductive and met different kinds of resistance in the students. This paper invites to a dialogue on how different prototyping techniques in design education might be used when educating designers.

 • 13.
  Antonsson, Frida
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Tillgänglighet och användbarhet i förskola och skola: Hur tillgänglighet kan ligga till grund för design2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tillgänglighet och användbarhet i förskola och skola är ett examensarbete inom Informationsdesign med inriktningen Rumslig gestaltning. Syftet med denna rapport är att presentera de studier, rumsliga komponenter, fältstudier och avstämningar som studerats under projektets gång. Allt detta har bidragit till en förståelse över hur skolor kan utformas och gestaltas för att de ska vara så tillgängliga som möjligt för alla.

  Gestaltningsarbetet utgår från en skola som tagits fram under projektets gång. Skolan finns inte i dagsläget då den är ritad för denna gestaltningsprocess. I skolan gestaltas ett klassrum och en RWC som har de anpassningar som krävs vid ny- eller ombyggnation av offentliga miljöer. Gestaltningarna som presenteras har som syfte att visa dessa krav och hur de kan samspela med gestaltning och strävar efter att visa så tillgängliga rum som möjligt. Målet är att alla, oavsett funktionsnedsättning ska kunna orientera sig i rummen och utnyttja alla funktioner.

  Empirin består av insamlad forskning och annan litteratur inom ämnet tillgänglighet, fältstudier och avstämningar med Fastighetskontoret på Västerås stad. Genom att göra detta är det tydligt att det krävs en mängd olika funktionskrav som måste följas för att en miljö ska vara tillgänglig och även få bygglov i dagsläget. Det framgick även att ett gestaltningsarbete blir något begränsat när samtliga krav följs, dock kan vissa krav uteslutas om det motiveras väl i bygglovshandlingarna.

  Utifrån empirin har gestaltningar tagits fram som främjar tillgängligheten för alla och skapar goda förutsättningar till orienterbarheten, rumsupplevelsen och användbarheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Antonsson, Sandra
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  A different Africa: Spatial information design for a safer refugee settlement2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to explore the spatiality’s affect on refugee’s sense of safety in the Osire refugee settlement in Namibia. The gathered empirics together with previous research and theories should lead to a design for a spatial information system. The system should contribute to peoples’ understanding of their environments’ whole structure as well as showing the way to the health centre and the police station, thus increasing their sense of psychological and physical safety. A wish was also to breathe life into the point of intersection of spatial information design and human science.

  The methods used to enable this were first and foremost a field study in the settlement to experience and acquire first-hand information. In addition observation, introspection and several interviews were conducted.

  As a result I established safety to be an issue that could be solved with spatial design. Refugees expressed that not knowing your environment or finding your way leaves you scared, uncomfortable and confused. With the use of a spatial information system safety can literally be created, as demonstrated in the design proposal. The conclusion is that much could be done to spatially solve complex issues as long as it’s addressed from that perspective.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  A different Africa
 • 15.
  Asadi, Narges
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Jackson, Mats
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Augustsson, P.
  FlexQube, Sweden.
  Fundin, Anders
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  An assembly-oriented product design methodology to develop similar assembly operations in a mixed-product assembly line2017Ingår i: Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED, Design Society , 2017, nr DS87-5, s. 131-140Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With the growing demands for product variety, Mixed-Product Assembly Lines (MPALs) as an effective means of creating product variety are recently increasing in manufacturing companies. However, handling different products from distinct product families creates high complexity in performing assembly operations in an MPAL. The elevated complexity, calls for increased similarity between assembly operations in an MPAL which requires product design changes accordingly. Hence, the objective of this paper is to suggest an assembly-oriented product design methodology to increase similar assembly operations for various products cross-product families. The proposed methodology uses Interface Diagram, a product architecture modelling tool, for comparing assembly operations crossproduct families, suggesting an assembly-oriented design, and communicating it to designers. The methodology has been developed by conducting a case study in heavy vehicle manufacturing industry. The results highlight a visual approach towards establishing a common language between assembly and design teams to consider the requirements of an MAPL in product design.

 • 16.
  Aspö, Ida
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Illustration av blomväxters livscykel i ett handledningsmaterial för årskurs 4-92014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna rapport har jag redogjort för hur jag gått tillväga i skapandet av ett illustrerat handledningsmaterial som kan förklara för elever i årskurs 4-9 hur olikablomväxter och deras livscykel ser ut. Uppdraget har varit ett samarbete mellan mig och Uppsala botaniska trädgård. Detta handledningsmaterial som skapats ska användas av lärare eller handledare under studiedagar på Uppsala botaniska trädgård i undervisning om blomväxter. Informationen i arbetsmaterialet innefattar hur blomväxters livscykel kan se ut, hur blommor kan sprida sina frön och hur blommor pollineras.För att komma fram till hur dessa kretslopp och företeelser kan illustreras för att visa den väsentliga informationen har jag använt mig av teorier inom informationsdesign. En omvärldsanalys och målgruppsanalys har också genomförts för att undersöka hur liknande material kan se ut, och vilka förutsättningar målgruppen har för att ta till sig informationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Illustration av blomväxters livscykel i ett handledningsmaterial för årskurs 4-9_Ida Aspö
  Ladda ner (pdf)
  Blomväxters livscykel_Bildfil_Ida Aspö
 • 17.
  Astrup Hällkvist, Jon
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Vad? Hur? Vart?: En grafisk koppling mellan gymnasieutbildning och karriär2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna rapport redogör jag för hur jag har gått till väga i mitt examensarbete där jag har skapat en artefakt i form av ett informationsmaterial. Syftet med detta informationsmaterial är att hjälpa gymnasieelever, på estetprogrammet med bildinriktning, att skapa en relation mellan sin estetutbildning, en framtida karriär samt eftergymnasiala studier. För att nå det målet har jag försökt visualisera fakta på ett informativt och meningsfullt sätt som har anpassats åt målgruppen. Det här examensarbetet har baserats på teorier och metoder inom informationsdesign. För att besvara mina frågeställningar har jag bland annat genomfört intervjuer med lärare och fokusgruppundersökningar med elever, i syfte att målgruppsanpassa artefakten. Jag har också arbetat utifrån designmetoden KISS (Keep it short and simple) för att skapa struktur i artefaktens information. Artefakten är också designad med stöd i ett antal teorier, till exempel inom gestaltpsykologi och visuell hierarki, för att göra informationen tydlig och lätt att förstå. För att väcka intresse hos målgruppen har jag också arbetat med teorier inom till exempel bildbudskap och retorik. Resultatet av arbetet gestaltades i form av en broschyr där eleverna kan få en snabb och enkel översikt över yrken och utbildningar inom bild och form: Vad man kan jobba med, Hur man tar sig dit samt Vart man kan arbeta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Jon Astrup Hällkvist.Examensarbete.Informativ illustration.
 • 18.
  Attersand, Åsa
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  "Det är bara att hälla in texten": – En studie om att anpassa ett tryckt läromedel till digitalt format2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Den här studien handlar om vad som händer med text och bildinnehåll i ett tryckt läromedel när det ska anpassas till ett digitalt format. Syftet med mitt arbete är att ta reda på om läsbarheten förändras i det nya mediet. 

  Studiens teoretiska fokus ligger på: Läsbarhet, text och bild i samverkan, samt multimodalitet. För att ta reda på om det digitala formatet påverkar läsbarheten har jag utfört två textanalyser, en läsbarhetsanalys av det tryckta materialet och en komparativ analys av det digitala. Jag har även utfört intervjuer med lärare och experter inom läromedelsutgivning. En utprovning samt en deltagarobservation genomfördes med målgruppen där mitt förbättringsförslag jämfördes med det befintliga materialet.

  De slutsatser jag har kommit fram till är att det behöver finnas tydliga kopplingar mellan text och bild i ett digitalt läromedel. Färgmarkeringar i brödtext med ordförklaringar kan störa läsrytmen och för många rubriknivåer kan förvirra läsaren. Den viktigaste slutsatsen är dock att hur läsbar en text är beror på målgruppens förkunskaper, läsmål och motivation för ämnet. En faktatext med svåra ord behöver nödvändigtvis inte bli lättare för att man delar in texten i korta stycken, det kan snarare bli svårare att förstå innehållet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Axelsson, Caroline
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Istället för en parkbänk: Värdet att forma fysiska mötesplatser i en digitaliserad värld2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här arbetetär ett examensarbete inom Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning.Syftet med arbetet är att undersökavilka behov och funktioner som en större matbutiks förbutik har anledningatt fylla,i och med den ökade digitaliseringen och de förändrade handelsvanorna med att handla onlineistället för i fysiska butiker, där resultatet att människor som är olik varandra inte möts på samma sätt som tidigare. Arbetet undersöker även hur förbutiksområdet rumsligt kan kommunicera och synliggöra en lösning för att mötadessabehov och funktioner. Frågeenkäter har tagits fram för att ta reda på vilka behov och funktioner som en matbutiks förbutik behöver fylla. En fokusgrupp har utförts med kunniga inom butiksinredningoch en platsanalys av ICA Maxi Eurostop i Örebro har utförts för att kunna kommunicera och synliggöra en lösning på de behov och funktioner som kan finnas i en matbutiks förbutik. Utifrån teori och empiri har ett designförslag tagits fram som visar hur större matbutikers förbutiksområden kan användas som mötesplatser. Istället för att endast placera ut en bänk på ytan så har det i detta arbete tagits fram ett modulbås med flera typer av sittmöjligheter. Modulbåsen har äveneluttag för att kunna ladda digitala enheter, och har tak och tygbeklädda väggar för att minska övergången av ljud, vilket därmed bildar ett slags ljuddämpande rum i rummet. Genom att placera ut flertyper avsittmöjligheter kan fler människor stanna upp ochmötas, vilket kan underlätta för sociala interaktioner olika människor emellan(Gehl 2011).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Berglund, Mattias
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Två bättre än en?: En studie om två olika bildmanérs samverkan2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag har studerat hur jag med hjälp av illustration, fotografi, text, färg och form kunnat hjälpa Uppsala linneanska trädgård att locka fler besökare till deras trädgårdar för att de i sin tur ska kunna inspirera de som vanligtvis inte odlar, till att börja odla själva och ha kul med mat.

  Detta har jag undersökt genom att formge en affischlayout till ett kommande event där jag applicerat informativa illustrationer och tagit fram två olika typer av bildmanér. Ett bildmanér som ska attrahera barn och ett som ska attrahera vuxna, och testat om hen kan kombinera dessa olika bildmanér till en informerande enhet vad det gäller kriterierna för fungerande informationsdesign.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Bjerke, Lovisa
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Det upplevda rummet: Tryggheten i att enkelt hitta rätt2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det upplevda rummet är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta arbete är att studera vilka rumsliga formelement som kan understödja orienterbarheten och skapa ett bra flöde i ett rum. Arbetet utgår ifrån entréhallen på Tekniska museet i Stockholm där svårigheter i orienteringen leder till stopp i flödet. Arbetet strävar mot att ta fram ett designförslag som minskar dessa stopp, samt öka framkomligheten och orienterbarheten. Målet är att skapa en positiv och trygg upplevelse vid museibesöket.

   

  Under inhämtningen av empirin ifrån notationer av rörelsemönster, observationer, rumsanalyser och intervjuer har det visat sig att rummet skapar stora folksamlingar på grund av svår orienterbarheten. Under inläsningen av teorier kring wayfinding, kognitionspsykologi, upplevelserum, formelement, m.m, har det visat sig att god orienterbarhet, tydliga och distinkta rum och kontrastrikedom är avgörande för att besökaren ska få en positiv upplevelse. Att upplevelsen i sin tur påverkar besökarens rörelse i rummet och att runda former skapar mjukhet men också generera rörelse är något som teorierna belyst.

   

  Utifrån empiri och teori har ett gestaltningsförslag tagits fram som främjar besökarens möjlighet till att få en överblick över rummet. Kontraster och ”popout”-effekter har bidragit till att rummets delar blivit mer distinkta och funktionerna blivit tydligare. Tillsammans med runda linjer och böljande former har rummets framtoning blivit mjukare och den positiva upplevelsen har därmed ökat. Rummet har även förbättrat tillgängligheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga som till stor del kräver en kontrastrik miljö för navigering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (mp4)
  film
 • 22.
  Bäckvall, Josefine
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Normkritiska och informativa porträtteringar av historiska kvinnor: Problematiken i att skapa icke-könsstereotypa illustrationer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker hur informativa illustrationer om kvinnohistoria kan utformas med hjälp av genusperspektiv, semiotik och bildberättande. I könsstereotypa porträtteringar av kvinnor är det svårt att lyfta information, då de främst framhäver kvinnors estetiska värde. Problematiken ligger alltså i hur man undviker könsstereotypa porträtteringar av kvinnor för att istället lyfta relevant information snarare än utseende och estetik. Därför har jag arbetat fram fyra riktlinjer baserade på tidigare forskning och bildanalyser av genus i bilder. Dessa riktlinjer fungerar som en mall för bildskapandet och hjälper till att skapa en normkritisk medvetenhet och bidrar därmed till utformandet av välplanerade, normkritiska illustrationer som undviker könsstereotypa porträtteringar. För att testa riktlinjernas påverkan i bildskapandet har flera skisser utformats och testats. Slutligen besvaras och diskuteras frågeställningen som handlar om att vara medveten om hur stereotyperna generellt ser ut, och därefter skapa riktlinjer för bildskapandet, baserat på stereotyperna och informationsmål, för att därmed skapa icke-stereotypa porträtteringar av kvinnor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Carlssom, Matilda
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Att informera med endast bilder: Är det möjligt eller behövs kompletterande information?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete gjordes för att undersöka om och hur det är möjligt att utforma lättförstått studieunderlag för användning på SFI, genom att bara använda bilder. Förutom gestaltning måst målgruppens olika kulturella bakgrunder beaktas, då olika gester och uttryck inte har samma innebörd i alla kulturer och därför inte kunde användas i bilderna.

  Genom handledning, teoretiska studier, och kvalitativa målgruppsintervjuer utformades och omformades informationen till sitt slutgiltiga utseende, där även läraren fick en roll i berättandet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Carlsson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Andersson, Jennie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  The Poetics of Workplaces2017Ingår i: Experiencing the Everyday / [ed] Carsten Friberg and Raine Vasquez, Aarhus, DK: Aarhus Universitetsforlag , 2017Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Information design is a practice and an academic field that views information through its representations, for example, through images, spaces, and texts. It is also human centered, not technological driven, in that its focus is on the users and their conditions and environments. As an academic field, information design is at an intersection of disciplines; cognitive science, media and communication, linguistics, visual studies, and art and aesthetics meet in information design. In our research, we have come to focus on the connection between aesthetics and visual-spatial information design; we are addressing the understanding of aesthetic matters in information design and its implications, using examples from the manufacturing sector.

 • 25.
  Carlvik, Linus
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Sprickor i en annan verklighet: En studie om tunnelinspektioner genom virtuell verklighet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En betongtunnel har en uppskattad livslängd av ca 120 år. Att sprickor uppstår i dess konstruktion under denna tid är inget ovanligt. För att upptäcka de som kan innebära en säkerhetsrisk genomförs under givna tidsintervall inspektioner av tunneln. Då inspektionerna idag genomförs manuellt utan tekniska hjälpmedel vill ÅF AB undersöka ett alternativt tillvägagångssätt. Att använda laserskanning för att skanna in tunnlar, utifrån dem skapa 3D-modeller, som sedan inspekteras i virtuell verklighet (VR). Studiens del i detta initiativ är att undersöka hur delar av 3D-modellen kan utformas för att uppnå högsta informativa värde i VR. Delarna i fokus är modellernas miljö och dess skadade partier. Syftet med arbetet är att skapa riktlinjer för hur ovan nämnda faktorer kan visualiseras. För att uppnå detta har empiri samlats in genom nyttjandet av vetenskapliga metoder som kvalitativa intervjuer, analys av tidigare material, och användartester. För att ge god grund i de visualiseringsbeslut som tas har de förankrats i teorier ur både informationsdesign och virtuell verklighet. Vid utformningen av miljö för virtuell verklighet framkom två områden som hade betydelse, tydlighet, och närvaro i kombination med inlevelse. Där ena området sker på bekostnad av det andra. För att jämföra vilken av de två områdena som var viktigast utformades tre miljöer. För att besvara hur skadade partier kan visualiseras skapades tre olika markeringsnivåer som inkluderades i de olika miljöerna. Markeringsnivåerna och miljöerna sammanställdes sedan till tre prototyper. För att undersöka gestaltningarnas effekt sett till informationsvärde och upplevelse testades och utvärderades prototyperna genom användartester. Efter genomförd studie går det att urskilja att det finns många variabler att ta i beaktning vid utformning för VR, och att de har stor påverkan på varandra. Trots det går det att utläsa att inlevelse och närvaro till viss del överträffar tydlighet i sammanhanget. Där ljussättning, textur och förenklade navigationsmöjligheter är faktorer som har en avgörande roll för upplevelsen. Till markering av sprickor kan det urskiljas att färger har en positiv effekt både sett till att framhäva sprickor, men även för analys av dem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Caroline, Hallenstam
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Stationsmiljön: Ökad tillgänglighet till de tre huvudfunktionerna: köpa biljett, kolla tågtider och väntan.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stationsmiljön – ökad tillgänglighet till de tre huvudfunktionerna: köpa biljett, kolla tåg tider och vänta, är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram ett nytt designförslag åt Eskilstunas stationshus, som visar hur man med hjälp av den rumsliga formgivningen kan öka tillgängligheten till stationshusens tre huvudfunktioner, i denna besökstäta och intensiva miljö.

  Under arbetet har observationer och rumsanalyser genomförts för få en ökad förståelse resenärernas rörelsemönster i rummet samt för att få en förståelse för hur tillgängligheten till de tre olika funktionerna fungerar i rummet i dag. Under dessa metoder har det konstaterats att det finns brister i den rumsliga utformningen gällande tillgängligheten till dessa tre funktionerna på de mindre stationshusen.

  Jag har med hjälp av resultatet från metoderna, teorier och litteratur samt prototyping tagit fram ett nytt designförslag. Det nya designförslaget bygger på att utnyttja ytorna effektivare i rummet, samt genom god informations design vägleda resenärerna fram till de olika funktionerna.

  Slutsatsen i det här arbetet bygger på att de olika funktionerna behöver separeras i rummet för att inte stoppa upp flödet i rummet och därmed öka tillgängligheten till dessa. Dock skulle en implementering och utprovning av detta behövas i verkligheten, då designlösningen endast studerats och diskuterats utifrån en 3D modell i Sketch Up. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Caspár, Melanie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Var slänger du din mat?: En studie om hur information kan utformas för att positivt påverka mottagarnas inställning gentemot matavfallssortering.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att blanda matrester med vanligt hushållsavfall har negativ inverkan på miljön. Men trots detta visar den senaste statistiken att enbart 25,5 % av matavfallet från svenska hushåll sorteras ut. Det verkar bland annat bero på en negativ inställning, och kan indikera ett behov av information som övertygar om vikten att sortera ut. Därför efterfrågade Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö ett material som motiverar boende till en ändrad attityd.

  Studiens syfte var att komma fram till hur information om att sortera ut matavfall kan utformas för att positivt påverka mottagarnas inställning. Arbetet utgick från teori inom retorik, budskapsstrategier och användarcentrerad design, vilket tillsammans med empirisk data blev grunden för ett gestaltningsförslag. Empirisk data samlades in genom fyra metoder: en intervju med en ämnesexpert för att rama in problemet, en retorisk textanalys för att resonera kring om befintlig information bidragit till att problemet kvarstår, en enkätundersökning för att definiera målgruppens informationsbehov, attityd och mediepreferens samt två utvärderande tester för att undersöka om gestaltningsförslaget fick avsedd inverkan. Genom detta kunde flera slutsatser dras. Bland annat att en blandad budskapsstrategi, metaforer, bilder och att tilltala läsaren som ”du” kan ha positiv inverkan på mottagarens inställning, utifrån vilka en slutgestaltning skapades.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Cervin, Ruth
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Lekmiljö för mening: Ett designförslag med syftet att skapa en tillgänglig lekplats för rörelsehindrade barn2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lekmiljö för mening: Ett designförslag med syftet att skapa en tillgänglig lekplats för rörelsehindrade barn, koncentrerar sig på problematiken kring lekplatser och rörelsehindrade barn. Syftet med arbetet är att formge en tillgänglig lekplats för rörelsehindrade barn.

  Teori i uppsatsen innehåller essentiella komponenter inom informationsdesign rumslig gestaltning. Metoderna såsom intervju, lekplatsobservationer och skisser har bidragit till strävan att uppnå examensarbetets mål.

  Uppsatsens slutsats påpekar att ingen av de observerade lekplatserna är helt tillgängliga för rörelsehindrade barn. Med helt tillgänglig menas att lekplatsen dels går att tas sig in i, exempelvis med sin rullstol och dels att lekredskapen är tillgängliga lekmässigt för de rörelsehindrade barnen.

  Designförslaget som är framlagt i uppsatsen visar en lekplats med flera lekmöjligheter till rörelsehindrade barn. Det är en utveckling av bland annat rumsliga funktioner för att skapa en mötesplats där barn som har rörelsehinder ges möjligheter att leka med alla andra barn som inte har något funktionshinder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Cronert, Mattias
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  När blodsockret faller: – En studie om vikten av anhöriginformation och hur landsting kan informera om hypoglykemi med pathos.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a study regarding the use of information aimed at relatives and close ones to people that is experiencing hypoglycemia due to their diabetes. And how the use of the classical rhetorical appeal pathos can be used to design such information, in order to emphasize the importance of knowing how to act when a person is experiencing the hypoglycemia state and how to make the information more relatable.

  This is a design study with and academic leap containing qualitative interviews with three participants. The problem studied is the information gap between people with diabetes and their surrounding family and friends. In this study the results show that the participants face danger in environments outside their home due to the lack of knowledge about diabetes and hypoglycemia symptoms. The focus of the study is understanding how people with diabetes type-1 experience hypoglycemia, so that I can inform about this subject in a manner and language that will reach the intended receiver. Done research shows that a low knowledge regarding diabetes is more than a fact, it’s a real problem within the field of information design and textdesign. Keywords: textdesign, hypoglycemia, diabetes, information design, human centered design, pathos

  Ladda ner fulltext (pdf)
  cronert_blodsockretfaller2016
 • 30.
  Damianich, Annamaria
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Flöden och processer på Fristadstorget2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis is about Fristadstorget in the city of Eskilstuna and how the square flow together with the user orientation could be improved. This work focuses on how public spaces best satisfy users through architecture, cognition and information interpretation. I've looked at people's movement patterns in Fristadstorget, with the help of observation from strategic locations. While I also integrated the city’s surrounding and taking in information from already existing buildings around the square. My design emphasizes the results about a new and more useful square in Eskilstuna and I have worked with the future vision of the city of Eskilstuna and transformation. The transformation of the square is necessary to make Fristadstorget a more clear and preferable place that will have a better relationship between users and the room. The square needed to improve the market trade, introduce a coffe place, more seating, more natural parts and think about how the people can use the square during winter and summer time, with an open part for events and a built part for the users every day.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Flöden och processer på Fristadstorget
 • 31.
  Deligianni, Miranda
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Könsstympning – Visuell retorik för att upplysa om ett känsligt ämne2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kvinnlig könsstympning är en djupt rotad tradition som förekommer i flera delar

  av världen. I och med invandringen har antalet könsstympade inom landets

  gränser ökat. Könsstympning kan innebära problem både fysiskt och psykiskt.

  Elevhälsans medicinska del i Linköpings kommun arbetar aktivt med att upplysa

  skolungdomar om könsstympning. De är i behov av en broschyr

  som ska vara tillgänglig för skolsköterskor i deras arbete samt i väntrum i

  anslutning till skolsköterskornas mottagning i grund- och gymnasieskolor i

  Linköping.

  Det här arbetet går ut på att praktisera principer för visuell retorik och

  informationsdesign, i syfte att informera om könsstympning samt mana drabbade

  att söka hjälp. Intervjuer, utprovningar och teorier har resulterat i ett designförslag

  till broschyren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Denninger, Johan
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Jämnt Lärande: Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möjlighet att granska läromedlen normkritiskt. Syftet med arbetet är att formge ett gestaltningsförslag till ett illustrerat hjälpmedel för normkritisk granskning av läromedel till vilket modersmålslärarna i Eskilstuna är målgrupp. Teori-och metod- val samt gestaltningsarbete utgår från frågeställningar om vilka normer som är vanligast förekommande i sagda läromedel, vilka av dessa som bör behandlas i detta arbete samt hur materialets karaktärer bör illustreras baserat på retorik, kogni- tionsvetenskap och normkritiskt perspektiv. Resultat av de litteraturstudier, kvalita- tiva intervjuer, expertintervju och analyser av läromedel som utförts presenteras och diskuteras. Baserat på dessa resultat har ett gestaltningsarbete utförts och ett gestaltningsförslag har tagits fram. Arbetet avslutas med metodkritik, en diskussionsdel där frågeställningar besvaras, gestaltningsarbetet diskuteras och en slutsats levereras. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Devad, Matilda
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Slottet som aldrig blev byggt: -Att visualisera något som aldrig har funnits2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I mitt examensarbete hade jag i uppdrag att visualisera Fiholms slott som planerades att byggas under 1600-talet. Denna byggnation blev dock aldrig av, det enda spår som finns av själva byggnaden är tre planritningar som arkitekt Simon De la Vallée ritade år 1640. Hur kan det då ha sett ut?

  Tidigare forskning visar att visualiseringar av historiska objekt/platser kan medföra att betraktaren upplever bilden som en sanning, osäkerheten glöms bort och bilden överlever teorin bakom, det vill säga hur beslut om representationen fattades. Detta arbete undersöker hur trovärdighet/ tillförlitlighet kan skapas i en bild och om detta kan synliggöras för betraktaren. Mitt uppdrag bestod i att för besökare på en utställning visualisera ett slott från 1600-talet som aldrig blev byggt. För att komma fram till hur slottet kunde ha sett ut samt vilken teknik, bildmanér och betraktningsvinkel som lämpar sig bäst i detta sammanhang har jag utgått ifrån tidigare forskning, teorier samt egna empiriska studier.

  Slutsatsen av detta arbete är att en grundlig förstudie av samtida byggnader, arkitektur och dess kontext inklusive besök och dokumentation av relevanta platser är av stor vikt för att skapa en trovärdig visualisering. Att använda sig av 3D-modeller kan öka förståelsen för byggnadens proportioner i helhet samt att studera lämplig betraktningsvinkel. Att på något sätt synliggöra teorin bakom en historisk visualisering för betraktaren är att föredra för att hen skall kunna få större insikt i bilden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Duus, Hillevi
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Säldöden-En studie av informationsgrafik med fokus på sjukdomsförlopp2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att utifrån ett givet grafikuppdrag undersöka hur man kan gestalta en sjukdomsprocess. Problemet ligger i hur man kan strukturera och visualisera en komplex och stor mängd information så att den blir enkel att förstå samt intresseväckande. Grafiken ska fungera som en bro mellan svårtillgänglig rådata och läsaren, samt underlätta och väcka intresse för denna att ta till sig informationen.

  Studien är utförd inom ramen för ett grafikuppdrag från Svenska Grafikbyrån. Grafiken ska redogöra för den virusepidemi som drabbade svenska knubbsälar för 25 år sedan, den så kallade säldöden.

  Studien inleds med insamling av data till grafiken. Vidare utförs en analys på tidigare utförd informationsgrafik som beskriver sjukdomsförlopp. Med grund i teori och grafikanalys utformas en första version av grafikuppdraget. Denna version testas på målgruppen med intervjumetod. Resultaten från användartesterna resulterar i ett antal justeringar för att nå fram till en slutgiltig version av grafiken.

  Slutsaten i studien är ett antal aspekter man som bör ha i beaktande för att utforma informationsgrafik om sjukdomsförlopp, så att grafiken blir enkel att förstå samt intresseväckande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Ehrlin, Linus
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik. Eskilstuna.
  Handkontroll för luftburna kamerasystem2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapporten avhandlar studenten Linus Ehrlins examensarbete inom produktdesign på Mälardalens Högskola. Hos företaget Swesystem i Ärla, som erbjuder skräddarsydda produktlösningar av luftburna kamerasystem, utfördes examensarbetet vars mål var att ta fram en prototyp på en alternativ handkontroll till företagets styrsystem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Ek, Sanna
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Att informera om neonatalvård: En studie om hur text och bild i samverkan kan påverka upplevd trygghet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Neonatalvårdsinformationen är svår att nationellt standardisera då Sverige har regionala skillnader i både avdelningsinformationen och vårdrutinerna. Syftet med detta arbete var att undersöka neonatalvårdsinformationen i vårdkedjans olika steg: före, under och efter en förlossning. Personer som planerar att föda barn på Mälarsjukhuset i Eskilstuna tilldelas ingen information om neonatalvård innan förlossningen, om inte barnet löper stor risk att hamna på Neonatalavdelningen. Detta trots att ett av tio nyfödda barn i landet hamnar på en neonatalavdelning, vilket är fler än barnmorskorna förutsäger innan förlossningen. Det befintliga informationsmaterialet från Region Sörmland på webben upplevs bristfällig på grund av att den är kortfattad, inkorrekt och till viss del irrelevant för målgruppen.

  Teorin utgår från användarfokuserad design samt text och bild i samverkan. Tidigare forskning visar att kunskap inom området är relaterat till upplevd trygghet. Utifrån teorin och insamlad empiriska data via kvalitativa intervjuer och en textanalys har ett informationsmaterial skapats som motiveras utifrån identifierade behov och preferenser. Studien indikerar att okunskap inom området påverkar den upplevda tryggheten inför en förlossning och för personer vars barn behöver neonatalvård. Denna studie har lett fram till antagandet att tidpunkten för informationen samt text och bild i samverkan kan påverka målgruppens upplevda trygghet och innehållets begriplighet. Detta resulterade i en gestaltning i form av reviderad webbinformation med ett informativt syfte.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Eriksson, Ellenor
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  En språklig verktygslåda: En undersökning om hur en grafisk språkprofil kan nyttjas i utformningen av multimodal, extern kommunikation.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet i textdesign var att skapa en grafisk språkprofil och en ny nyhetsmall till Bokförlaget Langenskiöld. Det är en studie i hur man kan använda sig av multimodalitet, visuell hierarki, voice, bildspråkoch värdeord och/eller värdemeningar till förmån för att skapa tydlig och effektiv kommunikation.Studien tog form i analyser av fyra nyhetsutskick från bokförlaget, omvärldsanalys på ett nyhetsmejl från Boktugg.se, kvalitativa intervjuer, en digital enkät och slutligen utprovningarav den nya nyhetsmallen. Slutsatser som dragits i arbetetvisar att en grafisk språkprofil kan nyttjas i utformningen av den externa kommunikationen på bokförlaget. Med hjälp av direktivkan kommunikationen göras mer enhetlig och tydlig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Eriksson, Jennie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  ”Vänta… vart ska jag?”: En studie i vägledning på vårdcentraler2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie är ett examensarbete i informationsdesign med inriktningen rumslig gestaltning. Syftet med arbetet har varit att förtydliga orienterbarheten och underlätta för patienter att navigera på vårdcentraler. Målet har varit att skapa ett gestaltningsförslag med visuell koppling som vägleder patienter mellan olika rum. Utgångspunkten för arbetet har varit i ett par väntrum på vårdcentralen City i Eskilstuna, där patienter har svårt att förstå vägledningssystemet. 

  Metoder som observationer, platsanalys, notation och intervjuer har genomförts och skapat en förståelse för patienters upplevelse av platsen. Genom metoderna har brister inom rumsutformning, placeringar, färger och former kunnat identifierats. Litteraturstudier om wayfinding, wayshowing, kognitiva aspekter, färgkodning, färger och det fysiska rummet har tillsammans med resultat från metoderna legat till grund för gestaltningsförslaget. Gestaltningsförslaget bygger på att rummet öppnats upp så att tydlig vägledning kunnat skapas, vilket är en förutsättning för att patienterna ska kunna hitta på platsen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Eriksson, Pelle
  et al.
  Dalarna University, Sweden.
  Swenberg, Thorbjörn
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik. Dalarna University, Sweden.
  Audiovisuella designprocesser och digitala verktyg2014Ingår i: Audiovisuellt: Ljud och Bild: En artikelsamling med bidrag från projektet Audiovisuella medier / [ed] Árni Sverrisson, Falun: Högskolan Dalarna, 2014Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 40.
  Eriksson, Per Erik
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Eriksson, Y
  Swenberg, Thorbjörn
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik. Dalarna University.
  Design Management Support for the Audiovisual IndustryIngår i: Journal of Integrated Design & Process Science, ISSN 1092-0617, E-ISSN 1875-8959Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 41.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Bildens tysta budskap: Interaktion mellan bild och text2017 (uppl. 2)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 42.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Bildens tysta budskap: Interaktion mellan bild och text2009 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 43.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Visuell retorik i forstallningsaffischer2009Ingår i: Teaterbilder. studier i visuell representation / [ed] Bia Mankell, Göteborg: Göteborgs stadsmuseum , 2009Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Florin, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Visual art and engineering design visualizations – a cross-disciplinary project2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Digitalization and automation are key words in contemporary manufactory contexts, and could include simulation and visualizations. It is high expectations on virtual factory planning and virtual product development based on simulations of production planning but the simulations generates enormous amount of data, hard to interpret; therefor methods for how to visualize data from simulations and for future factory planning is required. In order to improve the design of visual presentations it is necessary to develop methods for visualizations, methods that includes theories about visual perceptions and what cognitive processes that are involved in multimodal interpretations in combination with social-construction theories and practice. In a cross-disciplinary project the experience from artistic practise is combined with competences from visual studies and engineering design. In the project the artistic contribution is a part of the core competence. From artistic experience it is possible to elaborate with, for manufactory contexts and engineer’s, unconventional ways to present future scenarios; scenarios that will work as boundary objects for different stakeholders in different situations. The challenge is to go from conventional engineering drawings and 3D models to use visuals based on artistic and communicative aspects in order to facilitate decisions about factory layout, production development and services.

 • 45.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Johansson, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Björndal, P.
  ABB Corporate Research Västerås, Sweden.
  Showing Action in Pictures2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  One challenge for the global market is to overcome communication problems of different kinds. The largest communication problem is language, people speak different languages and have limited knowledge in other languages. This problem is central in manuals and instructions for assembly and installations. One hopeful solution is that pictures can replace verbal instructions. In this paper we will discuss how illustrations in flat perspective can be useful for showing action in drawings.

 • 46.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Sjölinder, M.
  RISE SICS, Kista, Sweden.
  The Role of Designers in the Development and Communication of New Technology2019Ingår i: Perspectives on Human-Computer Interaction Research with Older People / [ed] Sayago, Sergio, Springer, 2019, s. 37-48Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 47.
  Fagerström, Louise
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Gilla, dela och kommentera:: En undersökning i hur riktlinjer kan utformas för att vägleda och ge stöd till anställda med olika erfarenheter inom kommunikation på sociala medier.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är ett examensarbete i informationsdesign, med inriktning textdesign. Syftet med arbetet är att undersöka hur riktlinjer kan skapas som kan användas av anställda på en arbetsplats med olika erfarenheter av sociala medier. De riktlinjer som har tagits fram ska fungera som ett stöd för skaparen av innehållet och hjälpa hen att formge ett inlägg på företagets sociala medier. Detta genom att följa företagets profil, följa tydliga exempel över hur ett populärt inlägg ser ut och även att skapa en förståelse för sin målgrupp och hur informationsarbetet ska planeras.

   

  Denna studie har undersökt hur riktlinjer kan utformas genom att använda de retoriska greppen ethos, pathos och fronesis för att ge trovärdighet till en text. Teorier inom semantiken har undersökts, för att se vilka ord som gör materialet mer förståeligt för den som ska följa riktlinjerna. Bild och text i samverkan har också använts i skapandet av ett gestaltningsförslag i denna undersökning. 

   

  Tidigare studier visar bland annat hur ethos kan byggas inom ett företag genom att en plan över hur informationen ska läggas upp på sociala medier skapas. Detta stöttar medarbetarna, som då känner en trovärdighet för sitt företag, vilket i sin tur effektiviserar arbetet. Det finns även studier som visar hur riktlinjer kan användas på olika arbetsplatser för att effektivisera arbetet. 

   

  Slutsatser som dragits i arbetet är att trovärdighet till materialet kan skapas genom att styrka påståenden och tips genom undersökningar och statistik. En ökad trovärdighet för texten gör det lättare att ta till sig direktiven, det visar tester som fokusgruppen har utfört och även de teorier som har undersökts. Teorier inom retoriken kan användas både för de direktiv som ges i materialet, men också som tips för användarna själva att applicera i sina inlägg. Ord som kan kategoriseras på basnivån och känns igen av målgruppen gör att texten i materialet blir lättare att ta till sig. Ord som innehåller mycket information, men som samtidigt inte är för svåra att förstå är optimala att använda både i ett informationsmaterial som detta, och i inlägg på sociala medier. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Ferruz Gracia, Pedro Pablo
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  PRODUCT DESIGN, DEVELOPMENTAND VIABILITY ANALYSIS: MOTORCYCLE HELMETLIGHT SECURITY SYSTEM “DragonFlight”2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Every single one of us have heard ones or know someone who have had a badexperience with a motorbike, maybe it was his or her fault, perhaps it was originateddue to the mistake of other vehicle or just was a simple distraction that caused as aresult that small fright or that horrible accident.All the people who ride motorcycles assume that when an impact comes, our body isthe chassis, our own body is in jeopardy to the unexpected just protected with a helmetand some protection clothes.The main goal of this project will be to try to reduce the possibilities of motorcycleusers of having a fatality accident or at least reduce the gravity of them.I will talk further on about why I decided to do this study and which kind of accidentsI am trying to prevent however I will like to say that my personal objective developingthis thesis has been to save lives, maybe sound quite hard to archive but I would bereally proud of myself if I could safe at least one life on the road the day of tomorrow.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Thesis work for Management Engineering by Pedro Pablo Ferruz Gracia
 • 49.
  Florin, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Activating Boundary Objects: Visual Awareness Aiding CommunicationIngår i: ISSN 2325-1581Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 50.
  Florin, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. Nacka kommun.
  Det konstnärsdrivna initiativet - Drömlokalen2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna skrift rapporterar genomförd följeforskning, på uppdrag av Kultur- och fritidsenheten i Nacka kommun. Syftet har varit att undersöka och beskriva Dröm- lokalens verksamhet, samt att förmedla inblickar i konstnärers arbete tillsammans med deltagare med olika funktionsvariation. Detta har gjorts genom att undersöka konstformer och praxis i verksamheten. Via text och fotografi förmedlas konstnärers och deltagares arbete tillsammans. Studien förmedlar samtal och reflektioner över hur konstbaserade arbetssätt och metoder kan utvecklas för alla.

  Drömlokalen har startats av och drivs av professionella konstnärer. Verksamhetens namn, Drömlokalen, anspelar på alla individers drömmar om att nå sin fulla poten- tial men också på utformningen av själva lokalen. Konstnärerna i verksamheten har utvecklat ett särskilt kunnande vad gäller konstbaserade aktiviteter för en funktions- varierad målgrupp. Ryktet om detta kunnande har medfört stadigt ökande efterfrå- gan på aktiviteter för just dessa grupper, såväl inom Nacka kommun som över kommungränserna.

  Studien belyser att förmågan att utveckla konstbaserade aktiviteter föralla kan relateras till att handledaren (konstnären) är en djupt kunnig utövare av en eller flera konstformer, med kunskaper om dess metoder, tekniker och material och har förmågan att vara lyhörd och inkännande. Förmågan att anpassa konstformer, med arbetssätt och materialval för olika individer utan att fastna i modeller eller recept, vilar på en professionalitet inom området, i detta fall ett konstnärligt kunnande. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  fulltext
12345 1 - 50 av 225
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf