https://www.mdu.se/

mdu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 382
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Melissa
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Möten i stadsrummet: Att väcka en outnyttjad plats till liv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Möten i stadsrummet är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med arbetet är att undersöka hur det går att bidra till att en outnyttjad plats i stadsrummet kommer till användning, samt vilka kriterier som bör eftersträvas för att möjliggöra en trevlig vistelse på platsen. Mina studier utgår från Stockholms stadsbiblioteks terrasser som på grund av dess utformning och avsaknad av funktion ofta står tomma och outnyttjade.

  Arbetet syftar till att generera ett designförslag som understödjer ett ökat flöde av människor till terrasserna samt får besökarna att vilja stanna. Målet är att fler besökare ska få ett större utbyte av stadsbibliotekets terrasser och att platsen ska komma till större användning.

  Genom rumsanalys, observationer, notationer av rörelsemönster, intervju och samtal har det framkommit att terrasserna är outnyttjade på grund av dess avsaknad av funktioner samt dess utformning. Genom teoretiska studier inom bland annat rumslighet, formelement, offentliga platser i stadsrummet och kognitionspsykologi framkom att val av formelement och placering av rumsliga element kan bidra till att människor väljer att vistas på terrasserna. Det i sin tur kan skapa förutsättning för ett ändrat rörelsemönster och ett ökat flöde till platsen.

  Ett gestaltningsförslag har tagits fram utifrån teori och empiri. Det syftar till att genom rundade och svängda former, ett tydligare och mer enhetligt formspråk, samt genom tydligare funktioner väcka besökarnas uppmärksamhet och bidra till ett ökat flöde till terrasserna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Adriansson, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Allas rätt till ett likvärdigt liv: En studie om tillgänglighet på gymmets entré för rullstolsanvändare2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gym finns i alla dess former i stora delar av världen, de är grundade och ägda av enskilda personer med olika perspektiv och är därför utformade på olika sätt.

  Utifrån metoder som omvärldsanalys, participant observation och intervjuer med personer som använder rullstol så skapades en helhetsbild av hur dagens form på gymmets entréer kommunicerar tillgänglighet. Detta gav förståelse för vad som skulle kunna vara ett problem och vad som behöver förbättras för att bli mer tillgängligt för rullstolsanvändare.

  Med hjälp av studien skapades ett gestaltningsförslag på hur man kan förbättra och kommunicera tillgänglighet på ett gyms entré.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahlin, Manja
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Att möta företaget ur ett rumsligt perspektiv:  Hur rummet kan fungera som en informationslänk mellan företaget och besökaren.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka utvecklingsmöjligheterna för den rumsliga utformningen i X huvudentré, med målet om att rumsligt stärka informationslänken mellan företaget och besökare. Genom att skapa en förståelse för hur rummets gestaltning samspelar med människans upplevelse ges en större insikt i hur ett rum bör utformas för ett bestämt syfte, både för att kunna stödja en praktisk funktion och även en visuell upplevelse.

  Syftet med de undersökningar som utförts i examensarbetet har varit att få en uppfattning kring besökarnas upplevelse av den rumsliga utformningen i X huvudentré. Huruvida rummet som informationslänk fungerar mellan företag och besökare. Genom att använda mig av olika metoder såsom litteraturstudie, semistrukturerad intervju, observationer, notationer och enkäter kunde en bristande informativ länk konstateras. Med stöd av litteratur och olika forsknings- teorier har jag designat en modul där olika rumsliga element har inkluderats, för att på ett tydligare och mer integrerande sätt presentera företaget. Med modulens centrala placering skapas ett mer lättillgängligt informationsflöde i rummet. Modulens form och innehåll väcker besökarens intresse ”på vägen”. Det blir en central plats för information, där företaget genom sin moderna teknik kan förmedla nya projekt, sin visionsbild och på så sätt stärka sin image. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  man09020
 • 4.
  Alexandra, Björsell
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Attraktivare miljörum. En studie i hur ett miljörum kan göras mer användbart, som ett led i att öka intresset för källsortering.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en studie i hur ett miljörum kan användas för att kommunicera ochunderlätta för användare att sortera sitt avfall. I det långa loppet är målsättningenatt ytterligare motivera och öka deras intresse för källsortering.Till denna studie har ett miljörum tillhörande SGS Studentbostäder i Göteborgvalts ut. För närvarande kommunicerar inte rummet tydligt sitt syfte och har flerabrister som orsakar låg användbarhet.Fokuset i studien har varit att förbättra användbarheten av rummet och också göradet mer attraktivt. Frågeställningen som har besvarats är ”Hur kan ett miljörumutformas så att det på ett effektivt sätt kan kommunicera och underlätta föranvändaren att snabbt sortera rätt och därmed bli mer användbart?”Genom att kombinera resultaten från litteraturstudien och den empiriskaundersökningen har denna studie resulterat i två olika designförslag på detundersökta rummet. Båda designförslagen föreslår hur de problem somidentifierades under den empiriska studien av rummet kan lösas men på lite olikasätt beroende på förutsättningar för det specifika rummet. Den övergripandedesignidén har varit att introducera en tydlig och genomgående färgkodning medomsorg för små detaljer med stor betydelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Attraktivare miljörum
 • 5.
  Alfthan, Frida
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Ta på historien - inkluderande design på museum2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete redogör för hur en stadshistorisk utställning kan utformas för att kommunicera sitt innehåll till målgruppen utrikes födda med bristande kunskaper i svenska. Undersökningen mål är att hitta riktlinjer som visualiserar ett koncept för denna typ av utställning. I undersökningen behandlas den lokalhistoriska utställningen ”Se Eskilstuna” på Eskilstuna stadsmuseum. Utställningen används idag som undervisningsmaterial för studenter från SFI; svenska för invandrare. Idag har utställningen brister som gör att den inte uppfyller den specifika målgruppens behov. Genom låg kontrast och struktur samt att den idag till stor del utgår från text, försvåras möjligheten att kommunicera sitt innehåll till målgruppen. I detta arbete diskuteras främst utställningens rumsliga formgivning, men även hur innehållet påverkar förståelsen för utställningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur en utställning på bästa sätt kan förmedla information om platsen och platsens historia, utan att enbart förlita sig till kompletterande text-information. Detta för att underlätta för målgruppen att ta till sig innehållet. Med hjälp av tydligare struktur, och genom att skapa grupperingar och ett visuellt narrativ, skapas ökade förutsättningar för målgruppen att ta till sig utställningens innehåll. I undersökningen kombineras teorier om kognitiva processer, distribuerad kognition och affordans som vetenskaplig utgångspunkt. Genom kvalitativa metoder i form av fokusgrupp och öppen observation har en förståelse för målgruppen och dess behov skapats. Genom en platsanalys har brister i den existerande utställningsmiljön identifierats och en förståelse för rummet formulerats. Med stöd av litteratur och metodresultat har sedan ett designförslag skapats.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ta på historien_FULLTEXT01
 • 6.
  Almén, Elias
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Man får vad man betalar för: Ett arbete i hur visuell information bör matcha ett varumärkes budskap2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet har skett i samarbete med Etteplan. Etteplan har efterfrågat en bruksanvisning som sänder ett specifikt budskap: premium.I detta arbete har det lagts fokus på den visuella utformningen av en bruksanvisning och dess betydelse för varumärket. Varumärkesteori, budskap, gestaltningsteorier, pop out effekter, informationsstruktur, papperskvalitet och teknisk illustration har studerats för att utreda hur detta kan utformas för att nå premiumkänslan. För att inhämta empiri har intervjuer och omvärldsanalys använts. Av omvärldsanalysens resultat har arbetet kunnat analysera, på ett systematiskt vis, hur andra aktörer utformar sina bruksanvisningar visuellt. Vidare har arbetet, utifrån resultatet av, teori och empiri gestaltat prototyper. Dessa prototyper har utvärderats och utvecklats och presenterats i gestaltningsförslaget.Att skapa något som upplevs som premium är en utmaning. Det är inte möjligt att peka på var exakt premiumkänslan kommer ifrån. Det är en summa av alla signaler som ett varumärke sänder till köparen. Allt ifrån kundservice, kvalitet, pris, bemötande av personal, visuell profil, miljöprofil och exempelvis en bruksanvisning. I min roll som informationsdesigner har min ambition varit att, skapa nya riktlinjer, för hur en bruksanvisning av premiumkvalitet ska utformas visuellt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Alonzo, Amanda
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Här är alla fans välkomna: En studie om hur inkludering kan tillämpas i en sportbarsmiljö2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Here, all fans are welcome is an examination paper in Information Design, specializing in spatial design. This paper is based on a case study of a sports bar and restaurant in Eskilstuna called O’Learys. Using an inclusive design approach and a participatory design process, a new and improved design proposal was developed. Throughout this study, a series of design theories and methods were implemented in order to identify and study flaws within the  current restaurant environment. The new design proposal paid close attention to the visitors needs in order to ensure that they would be met.

  The aim of the study is to identify what different spatial elements communicate an including or an excluding environment. In order to identify this, several methods were utilized such as observation, spatial analysis and conversation with the user. All of these points were taken into account so as to better understand the users experience within the environment. The findings made resulted in a new design proposal. The proposal was developed in the 3Dmodelling program Sketch-Up and rendered in Shader-Light. This method of illustration was chosen because of its ability to communicate a realistic feeling within the room.

  The final design is of an inclusive multi-functional environment that contributes and encourages social interaction between visitors.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Alostaz, Rana
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Human-centred design: The tailwind to green marine transportation: A qualitative study on the advantages HCD has on the acceptance of green marine technology2023Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Marine transportation in EU currently emits 18% of the total global marine CO2 emissions, which is approximately 140 million tonnes of CO2. In response to this, new regulations aim to reduce carbon emissions by 40% by the year 2030, therefore, green innovations in marine technology are more important than ever. However, reducing carbon emissions requires people to accept these new technologies. In this paper, I explore the role of human-centred design in technology acceptance by using some methods in the design process. The design process included various methods such as user-, heuristic evaluations, expert reviews, role-playing, parallel prototyping, and prototyping. I studied, evaluated, and redesigned the interface of EcoPilot, that is a product which calculates, decreases, and optimizes fuel consumption in marine transportation. The design process of EcoPilot resulted in increased knowledge about the current user experience of marine technology aimed at reducing carbon emissions, as well as conclusions and reflections on how human-centred Design can improve the experience and promote the acceptance of new green technology.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Human-centred design: The tailwind to green marine transportation
 • 9.
  Andersson, Henrik
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik. Informativ illustration.
  Hur kan en informativ serietidning hjälpa barn att intressera sig för källsortering?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport avser arbetsprocessen bakom ett examensarbete på Mälardalens högskola med tema”flöde och processer”. Arbetets uppgift har varit att framställa en informativ bildserie för barn iårskurs 0 till 6 som informerar om källsortering och motiverar att källsortera. Rapporten innehållerkvalitativa undersökningar kring hur man framställer bra effektiv informationsdesign anpassat förbarn, hur man finner rätt bildmanér för målgruppen samt huruvida om serier är effektfulla i läromedel.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete Henrik Andersson 2011
 • 10.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Palmgren, Marianne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Visionary Expectations and Novice Designers: Prototyping in Design Education2017Ingår i: Design and Technology Education: An International Journal, ISSN 1360-1431, E-ISSN 2040-8633, Vol. 22, nr 1, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In information design education, we strive to find methods that provide students with opportunities to explore different ways of learning and designing. We seek to support development of contextual competences that will be helpful in navigating an unknown future of design in society. A challenge in today's design education is to formulate and use methods that support design students in developing competencies in the space between basic form training and context-rich training. The aim of this study was to evaluate prototyping exercises in design education where the focus was in that in-between space. The study is based on 33 prototyping workshops done between 2008 and 2015 and involving 160 students and two design teachers. Four different approaches to prototyping exercises are described, examined and evaluated: "spatial prototyping," "multi-material prototyping," "physical prototyping," and a mix between the latter two, "physical multi-material prototyping." The results show that the prototyping exercises did support the learning of diverse competencies in the in-between space of basic form training and context training. However, the exercises were also counterproductive and met with different kinds of resistance. The results of the study invite to a dialogue on how different prototyping techniques can stimulate learning in relation to future design competences.

 • 11.
  Andersson, Jessica
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Miljörummet där barnen får ta plats: En studie om hur ett multimodalt miljörum kan skapa en lekfull, lärande och inkluderande användar- och rumsupplevelse för barn2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete med inriktningen rumslig gestaltning inom informationsdesign. Syftet med studien är att undersöka hur en multimodal och visuell utformning av dagens miljörum kan påverka barns rumsupplevelser och leda till att miljörummen upplevs mer tillgängliga och inkluderande för specifikt barn, men även för miljörummens övriga användare. Studien inkluderar ett metodiskt arbete genom litterära studier inom rumsliga element, kognition och perception, det lärande rummet med utgångspunkt i barns lärande, multimodalitet, rumsupplevelser och miljöpsykologi. Samt en platsanalys, ett frågeformulär, en kvalitativ intervju med experter och en deltagande workshop med studiens målgrupp. Detta i syfte att få en djupare förståelse för problematiken kring rummet, användaren och kontexten de verkar i för att besvara studiens frågeställning. Utifrån insamlade teorier och empiri formgavs ett exemplifierande gestaltningsförslag, där miljörummet av ett flerbostashus i Eskilstuna omgestaltades. Gestaltningsförslaget förhåller sig till barnens perspektiv och förutsättningar, med målet om att skapa en inkluderande, lärande och levande plats – där barnen inkluderas tidigt och blir en del av miljöarbetet för en bättre framtid. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Miljörummet där barnen får ta plats
 • 12.
  Andersson, Jessica
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  "Smell the horse, dad": A qualitative case study on using scents as a sensory tool to bridge historical information through embodied storytelling within a museum2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet genomförs som ett examensarbete för en Master i innovation och design. Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt doft kan användas som luktstimulering inom utställningar, samt att visualisera möjliga effekter som uppstår genom att överbrygga historiska sammanhang med hjälp av doft inom utställningar – som ett verktyg för embodied storytelling. Doftstudien fokuserar på Leksmedjan Smetuna i Rademachersmedjorna, Eskilstuna. Studiens teoretiska ramverk presenterar teorier om människans luktsinne, museiupplevelser, storytelling med en fördjupning av embodied storytelling. Studiens empiriska metodarbete utgörs av en rumsanalys och en kvalitativ intervju med en museipedagog på Västermanlands länsmuseum. Metodarbetet inkluderar även en observerande smellscapes med besökande barn på Leksmedjan Smetuna i Rademachersmedjorna, Eskilstuna – där barnen får chansen att uppleva historiska dofter från 1600-talet, genom sitt luktsinne. Detta i syfte att visualisera de fysiska-, emotionella- och sociala effekterna som uppstår under barns sensoriska museiupplevelser av studiens doftelement. Doftelementen som ingår i studiens observerade smellscapes, designades och producerades under studiens designprocess och baseras på den teoretisk och empirisk datainsamling. Studiens resultat lyfter fram viktiga perspektiv på barns sensoriska museiupplevelser som innehåller doftelement.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Andersson, Katarina
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  När platsen ska tala - gestaltning i känslig kulturmiljö: En fallstudie av Birka2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning är en fallstudie av Birka en del av världsarvet Birka och Hovgården. Birka tros ha varit en aktiv köpstad under vikingatiden och är en betydelsefull del av Sveriges historia. Ett världsarv är ett natur- eller kulturminne som anses så värdefullt att det har betydelse för hela mänskligheten. Själva platsen och mötet med kulturmiljön är en viktig del av studien. Det finns idag tre huvudaktörer som förvaltar och driver Birka. Utmaningen med studien består av två delar, aktörernas olika intressen och relationen mellan att skydda känslig kulturmiljö samtidigt som platsen ska levandegöras för besökare. 

  Syftet är att med en fallstudie av Birka undersöka möjligheter och begränsningar vid informationsgestaltning i känslig kulturmiljö. Studien riktar sig till besökare som på egen hand vill upptäcka och förstå platsen. Den specifika frågeställningen handlar om Vilka informationsbehov uppstår för den besökare som på egen hand vill utforska en kulturmiljö och hur kan dessa behov mötas?

  Empirin består av observationer, utprovning och platsanalys på Birka. Intervjuer har genomförts med aktörerna och nuvarande informationsmaterial har samlats in. Analysen är kvalitativt tolkande med hermeneutisk angreppsätt.

  Då studien inte har någon uppdragsgivare har en viktig del av undersökningen varit att identifiera informationsbehov för att sen kunna ge ett förslag till framtida informationsinsatser. Informationsbehoven som identifierats åt den enskilde besökaren är: kunna förstå var fornlämningsområdet börjar och dess utformning. Möjligheten till att orientera sig inom området och att det finns information om Birka och dess historia tillgänglig oavsett tid på dygnet eller året. Möjlighet till fördjupning är också önskvärt.

  Framtida informationsinsatser kan bestå av vandringsstråk utformade efter olika teman som gör att besökaren själv kan påverka valet av information, detta i form av en mobilapplikation. Möjligheten till en folder bör finnas som tar upp intressanta platser och erbjuder en grundläggande förklaring av Birka. Den passar bra till enskilda besökare som besöker platsen för första gången. För att orientera sig till den plats som kartan i foldern avser placeras platsmarkeringar i landskapet. Förslagsvis kan fornlämningsområdets entré markeras och ha ett liknande formspråk som Birkamuseet. En skylt vid entrén kan presentera världsarvsområdet och visualisera området på en karta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Katarina_AnderssonPPU501
 • 14.
  Andersson, Lova
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Lär dig rädda liv: En studie i hur instruktionsmaterial för hjärt- och lungräddning kan bidra till en ökad kunskap och trygghet i utförandet av HLR.2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är ett arbete inom Informationsdesign med inriktning informativillustration. Arbetet utforskar hur det går att skapa ett instruktionsmaterial förHLR med hjälp av visuella medel inom kognition samt genom ett normkritisktperspektiv. Målet är att ett nytt instruktionsmaterial ska bidra till en ökad kunskapav HLR hos den allmänna befolkningen vilket i sin tur kan bidra till en förhöjdtryggheten i att utföra HLR. Intervjuer med målgruppen och expert utfördes för attsamla in erfarenheter och kunskap, samt utfördes bildanalyser av befintligtinstruktionsmaterial. Det metodiska arbetet resulterade i gestaltningspunkter somligger till grund för valen i det nya instruktionsmaterialet. Arbetet frågade hurkognition och normkritik visuellt kan prägla ett bildmaterial av denna typ vilketresulterade i en gestaltning helt utan skildrande av kön, ålder, etnicitet m.m. Samtett bildmaterial som utmärks för dess användarperspektiv och anpassning tillmålgruppen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersson, Moa
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Pausa med rörelse: Ett arbete om hur instruktioner kan gestaltas för att öka fysisk aktivitet hos personer med stillasittande arbete2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete inom Informativ illustrations på Mälardalens universitet. Arbetet handlar om att utforma instruktioner för att motivera till och informera om utförandet av fysiska aktiviteter på arbetsplatser. Dagens samhälle består av mycket stillasittande på arbetsplatser. Syftet är att skapa instruktioner som kan bidra till mer fysisk aktivitet på arbetsplatser och bidra till bättre hälsa.För att åstadkomma ett gestaltningsförslag har arbetet grundats på teorier om perception, motivation och instruktionsdesign. Metoder som har använts är intervjuer, beteendekartläggning, bildanalys, skisser, A/B testning och observation.Arbetet resulterade i ett förslag som använder yttre och inre motivation som grund i utformningen. Ett spelkoncept utvecklades där användare kan samla poäng från varje utförd övning. Instruktionen består av övningen, poäng, QR-kod, information om övningen och stillasittande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Pausa med rörelse - Ett arbete om hur instruktioner kan gestaltas för att öka fysisk aktivitet hos personer med stillasittande arbete
 • 16.
  Andersson, Sabine
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Innergården: Förbättrat utomhusflöde på äldreboende genom tillämpad Informationsdesign2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Spaces for Innovation: A Photo-elicitated Study in Three Companies from Manufacturing Industry and the Design Firm IDEO2014Ingår i: The International Journal of Design Education, ISSN 2325-128X, Vol. 7, nr 3, s. 49-62Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The possibility that physical space can support or disturb processes for innovation in production systems is overlooked in the manufacturing industry and in research. This article rests on three studies in manufacturing industries and one in a design firm, with a focus on the employees' subjective experience of the physical space in relation to innovation. The employees made photographs and used keywords (followed up with verbal interviews) to communicate the relationship they perceived between physical space and innovation. The study shows that there is a relationship between company culture and the individual’s choices of physical spaces understood to support or hinder innovation. From the results, it can be concluded, that manufacturing companies which were studied form cultures that produce few spaces that support divergent thinking, while such spaces are prioritized in the design firm. This article show clean and orderly spaces for innovation in the manufacturing industry; for the design company, informal, collaborative, and visually simulative environments.

 • 18.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. IPR (Innovation and Product Realisation).
  Palmgren, Marianne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. IPR (Innovation and Product Realisation).
  Prototyping in the in-between: A Method for Spatial Design education2016Ingår i: 2016 Design Research Society 50th Anniversary Conference DRS'16, Brighton, United Kingdom, 2016, nr 50, s. 653-669Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A challenge in today's design education practice is to formulate and use methods that support competences in the in-between-space between basic form training and learning that is relevant for designers in the future society. The aim of the paper is to discuss and to evaluate prototyping exercises in design education placed in that in-between space. Four different approaches to prototyping exercises are described, examined and evaluated in the paper. The prototyping exercises are engaging the students in the learning cycle phases of learning by experimentation and learning by experiencing. The result shows that the prototyping exercises did support learning of diverse competences in that in-between space but were also counterproductive and met different kinds of resistance in the students. This paper invites to a dialogue on how different prototyping techniques in design education might be used when educating designers.

 • 19.
  Annala, Sofia
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Inkludering i virtuella miljöer: Med fokus på spel2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här arbetet handlar om inkludering i virtuella miljöer med fokus på spel. Syftet med studien är att ge insikt i hur man kanske kan öka inkluderingen i den digitala miljön för främst kvinnor och ge exempel på hur man kan tillämpa god informationsdesign på digitala rum för att bidra till en ökad inkludering. Syftet är också att öka förståelsen för hur den rumsliga gestaltningen påverkar inkluderingen för användarna och vilka delar av den rumsliga aspekten som har betydelse för att miljön ska uppfattas inkluderande eller inte. Målet är att försöka höja medvetenheten kring inkludering inom spelmiljön och att få människor att ifrågasätta designen.Metoderna som används är enkät, intervjuworkshop, platsanalys och traditionell maskulin och feminin skala, samt human centered design som en metod och process i arbetet. Av dessa metoder gjordes och användes sedan prototyper för att ta fram olika föreställningar om vad som är maskulint eller feminint, samt vad som användarna i studien uppfattade som mer inkluderande design. Resultatet visar tecken på att den rumsliga miljön ger signaler för att kunna eventuellt bete sig på ett visst sätt som kan kopplas till hypermaskulinitet. Användarna i studien uppfattade de mest populära spelen åt det mer maskulina hållet med Counter-Strike som det mest maskulina hållet. Attributen i spelets miljö och rumsliga element uppfattades av användarna i studien som våld och terror, vilket kanske på så sätt skickar signaler till användarna att de är okej att bete sig på ett mer hypermaskulint sätt då ett av attributen för hypermaskulinitet är våld. Slutsatsen är att det skulle behövas genomföras en större studie kring samverkan mellan miljön och dess signaler till användarna för att se om det har en större påverkan för inkluderingen av användarna, då det finns tecken på att det även den rumsliga gestaltningen bidrar till en hypermaskulin miljö i det digitala rummet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Antonino, Martina
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Bergmans spelifierade landskap: Interaktioner mellan det digitala och det rumsliga, där användarens intressen, drivkrafter och motiv ingår i spelet.2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete inom informationsdesign med inriktning på rumslig gestaltning. Projektet görs i samarbete med besökscentret Bergmancenter på Fårö, som önskat skapa en interaktiv aspekt till sin basutställning Fårö – Ingmar Bergmans filmiska landskap. Bergmancenter har öppet för allmänheten under sommarsäsongen, maj till september. Fårö, som är ett populärt resmål har 500 invånare, ett antal som ökar markant under sommarsäsongen. Turismen påverkar Bergmancenter signifikant. Arbetet kommer att utgå från hur utställningsinnehållet kan formas så att det kan gynnar användarna som besöker Bergmancenter som ett stopp på vägen genom Fårö, en användarskara med olika förutsättningar när det kommer till förkunskaper, intresse och motivation.

  Arbetet grundar sig bland annat i teorier inom utställningsdesign – storytelling, hierarkier och multimodalitet. Designkonceptet baserar sig på unga vuxnas kultur- och mediekonsumtion och syftar till att möta användarens intressen, motiv och drivkrafter. Genom att komprimera information, distribuera den på användarens villkor och låta användaren skapa sin egen upplevelse kan konceptförslaget få användaren att upptäcka det filmiska landskapet på Fårö genom auteuren Ingmar Bergman.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bergmans spelifierade landskap
 • 21.
  Antonsson, Frida
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Tillgänglighet och användbarhet i förskola och skola: Hur tillgänglighet kan ligga till grund för design2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tillgänglighet och användbarhet i förskola och skola är ett examensarbete inom Informationsdesign med inriktningen Rumslig gestaltning. Syftet med denna rapport är att presentera de studier, rumsliga komponenter, fältstudier och avstämningar som studerats under projektets gång. Allt detta har bidragit till en förståelse över hur skolor kan utformas och gestaltas för att de ska vara så tillgängliga som möjligt för alla.

  Gestaltningsarbetet utgår från en skola som tagits fram under projektets gång. Skolan finns inte i dagsläget då den är ritad för denna gestaltningsprocess. I skolan gestaltas ett klassrum och en RWC som har de anpassningar som krävs vid ny- eller ombyggnation av offentliga miljöer. Gestaltningarna som presenteras har som syfte att visa dessa krav och hur de kan samspela med gestaltning och strävar efter att visa så tillgängliga rum som möjligt. Målet är att alla, oavsett funktionsnedsättning ska kunna orientera sig i rummen och utnyttja alla funktioner.

  Empirin består av insamlad forskning och annan litteratur inom ämnet tillgänglighet, fältstudier och avstämningar med Fastighetskontoret på Västerås stad. Genom att göra detta är det tydligt att det krävs en mängd olika funktionskrav som måste följas för att en miljö ska vara tillgänglig och även få bygglov i dagsläget. Det framgick även att ett gestaltningsarbete blir något begränsat när samtliga krav följs, dock kan vissa krav uteslutas om det motiveras väl i bygglovshandlingarna.

  Utifrån empirin har gestaltningar tagits fram som främjar tillgängligheten för alla och skapar goda förutsättningar till orienterbarheten, rumsupplevelsen och användbarheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Antonsson, Sandra
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  A different Africa: Spatial information design for a safer refugee settlement2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to explore the spatiality’s affect on refugee’s sense of safety in the Osire refugee settlement in Namibia. The gathered empirics together with previous research and theories should lead to a design for a spatial information system. The system should contribute to peoples’ understanding of their environments’ whole structure as well as showing the way to the health centre and the police station, thus increasing their sense of psychological and physical safety. A wish was also to breathe life into the point of intersection of spatial information design and human science.

  The methods used to enable this were first and foremost a field study in the settlement to experience and acquire first-hand information. In addition observation, introspection and several interviews were conducted.

  As a result I established safety to be an issue that could be solved with spatial design. Refugees expressed that not knowing your environment or finding your way leaves you scared, uncomfortable and confused. With the use of a spatial information system safety can literally be created, as demonstrated in the design proposal. The conclusion is that much could be done to spatially solve complex issues as long as it’s addressed from that perspective.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  A different Africa
 • 23.
  Aranda Muñoz, Alvaro
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. Rise - Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Bozic Yams, N.
  Rise - Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Carlgren, L.
  Rise - Research Institutes of Sweden, Sweden.
  CO-DESIGNING TECHNOLOGICAL EXPLORATIONS IN DEVELOPING FUTURES LITERACY THROUGH SPECULATIVE DESIGN AND AN ARTISTIC INTERVENTION2023Ingår i: Proceedings of the Design Society, Vol. 3, Cambridge University Press , 2023, s. 957-966Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Futures Literacy is the capability to imagine and understand potential futures to prepare ourselves to act and innovate in the present. This pilot study aims to understand how artistic methodologies and speculative design can support the collaborative exploration of futures in the context of work and contribute to developing peoples' capability of futures literacy. Our premise is that technologies such as Artificial Intelligence and the Internet of things can augment people and support their needs at work. To illustrate this process, we have presented a collaborative method that integrates an artistic intervention with speculative design activities. We tested the method in a full-day workshop with seventeen (17) participants from a Swedish academy responsible for enabling learning and competence development at work in the healthcare sector. The results indicate that the artistic intervention, combined with the speculative design activities, can challenge current participants' perspectives and offer them new ways of seeing futures with technologies. These new ways of seeing reveal underlying premises crucial in developing the capability of futures literacy. 

 • 24.
  Aranda Muñoz, Alvaro
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Florin, Ulrika
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Yamamoto, Yuji
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Sandström, Kristian
  Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Co-Designing with AI in Sight2022Ingår i: Proceedings of the Design Society, E-ISSN 2732-527X, Vol. 2, s. 101-110Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Artificial Intelligence offers a wide variety of capabilities that can potentially address people's needs and desires in their specific contexts. This pilot study presents a collaborative method using a deck of AI cards tested with 58 production, AI, and information science students, and experts from an accessible media agency. The results suggest that, with the support of the method and AI cards, participants can ideate and reach conceptual AI solutions. Such conceptualisations can contribute to a more inclusive integration of AI solutions in society.

 • 25.
  Asadi, Narges
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Jackson, Mats
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Augustsson, P.
  FlexQube, Sweden.
  Fundin, Anders
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  An assembly-oriented product design methodology to develop similar assembly operations in a mixed-product assembly line2017Ingår i: Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED, Design Society , 2017, nr DS87-5, s. 131-140Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With the growing demands for product variety, Mixed-Product Assembly Lines (MPALs) as an effective means of creating product variety are recently increasing in manufacturing companies. However, handling different products from distinct product families creates high complexity in performing assembly operations in an MPAL. The elevated complexity, calls for increased similarity between assembly operations in an MPAL which requires product design changes accordingly. Hence, the objective of this paper is to suggest an assembly-oriented product design methodology to increase similar assembly operations for various products cross-product families. The proposed methodology uses Interface Diagram, a product architecture modelling tool, for comparing assembly operations crossproduct families, suggesting an assembly-oriented design, and communicating it to designers. The methodology has been developed by conducting a case study in heavy vehicle manufacturing industry. The results highlight a visual approach towards establishing a common language between assembly and design teams to consider the requirements of an MAPL in product design.

 • 26.
  Aspö, Ida
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Illustration av blomväxters livscykel i ett handledningsmaterial för årskurs 4-92014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna rapport har jag redogjort för hur jag gått tillväga i skapandet av ett illustrerat handledningsmaterial som kan förklara för elever i årskurs 4-9 hur olikablomväxter och deras livscykel ser ut. Uppdraget har varit ett samarbete mellan mig och Uppsala botaniska trädgård. Detta handledningsmaterial som skapats ska användas av lärare eller handledare under studiedagar på Uppsala botaniska trädgård i undervisning om blomväxter. Informationen i arbetsmaterialet innefattar hur blomväxters livscykel kan se ut, hur blommor kan sprida sina frön och hur blommor pollineras.För att komma fram till hur dessa kretslopp och företeelser kan illustreras för att visa den väsentliga informationen har jag använt mig av teorier inom informationsdesign. En omvärldsanalys och målgruppsanalys har också genomförts för att undersöka hur liknande material kan se ut, och vilka förutsättningar målgruppen har för att ta till sig informationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Illustration av blomväxters livscykel i ett handledningsmaterial för årskurs 4-9_Ida Aspö
  Ladda ner (pdf)
  Blomväxters livscykel_Bildfil_Ida Aspö
 • 27.
  Astrup Hällkvist, Jon
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Vad? Hur? Vart?: En grafisk koppling mellan gymnasieutbildning och karriär2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna rapport redogör jag för hur jag har gått till väga i mitt examensarbete där jag har skapat en artefakt i form av ett informationsmaterial. Syftet med detta informationsmaterial är att hjälpa gymnasieelever, på estetprogrammet med bildinriktning, att skapa en relation mellan sin estetutbildning, en framtida karriär samt eftergymnasiala studier. För att nå det målet har jag försökt visualisera fakta på ett informativt och meningsfullt sätt som har anpassats åt målgruppen. Det här examensarbetet har baserats på teorier och metoder inom informationsdesign. För att besvara mina frågeställningar har jag bland annat genomfört intervjuer med lärare och fokusgruppundersökningar med elever, i syfte att målgruppsanpassa artefakten. Jag har också arbetat utifrån designmetoden KISS (Keep it short and simple) för att skapa struktur i artefaktens information. Artefakten är också designad med stöd i ett antal teorier, till exempel inom gestaltpsykologi och visuell hierarki, för att göra informationen tydlig och lätt att förstå. För att väcka intresse hos målgruppen har jag också arbetat med teorier inom till exempel bildbudskap och retorik. Resultatet av arbetet gestaltades i form av en broschyr där eleverna kan få en snabb och enkel översikt över yrken och utbildningar inom bild och form: Vad man kan jobba med, Hur man tar sig dit samt Vart man kan arbeta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Jon Astrup Hällkvist.Examensarbete.Informativ illustration.
 • 28.
  Attersand, Åsa
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  "Det är bara att hälla in texten": – En studie om att anpassa ett tryckt läromedel till digitalt format2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Den här studien handlar om vad som händer med text och bildinnehåll i ett tryckt läromedel när det ska anpassas till ett digitalt format. Syftet med mitt arbete är att ta reda på om läsbarheten förändras i det nya mediet. 

  Studiens teoretiska fokus ligger på: Läsbarhet, text och bild i samverkan, samt multimodalitet. För att ta reda på om det digitala formatet påverkar läsbarheten har jag utfört två textanalyser, en läsbarhetsanalys av det tryckta materialet och en komparativ analys av det digitala. Jag har även utfört intervjuer med lärare och experter inom läromedelsutgivning. En utprovning samt en deltagarobservation genomfördes med målgruppen där mitt förbättringsförslag jämfördes med det befintliga materialet.

  De slutsatser jag har kommit fram till är att det behöver finnas tydliga kopplingar mellan text och bild i ett digitalt läromedel. Färgmarkeringar i brödtext med ordförklaringar kan störa läsrytmen och för många rubriknivåer kan förvirra läsaren. Den viktigaste slutsatsen är dock att hur läsbar en text är beror på målgruppens förkunskaper, läsmål och motivation för ämnet. En faktatext med svåra ord behöver nödvändigtvis inte bli lättare för att man delar in texten i korta stycken, det kan snarare bli svårare att förstå innehållet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Axelsson, Caroline
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Istället för en parkbänk: Värdet att forma fysiska mötesplatser i en digitaliserad värld2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här arbetetär ett examensarbete inom Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning.Syftet med arbetet är att undersökavilka behov och funktioner som en större matbutiks förbutik har anledningatt fylla,i och med den ökade digitaliseringen och de förändrade handelsvanorna med att handla onlineistället för i fysiska butiker, där resultatet att människor som är olik varandra inte möts på samma sätt som tidigare. Arbetet undersöker även hur förbutiksområdet rumsligt kan kommunicera och synliggöra en lösning för att mötadessabehov och funktioner. Frågeenkäter har tagits fram för att ta reda på vilka behov och funktioner som en matbutiks förbutik behöver fylla. En fokusgrupp har utförts med kunniga inom butiksinredningoch en platsanalys av ICA Maxi Eurostop i Örebro har utförts för att kunna kommunicera och synliggöra en lösning på de behov och funktioner som kan finnas i en matbutiks förbutik. Utifrån teori och empiri har ett designförslag tagits fram som visar hur större matbutikers förbutiksområden kan användas som mötesplatser. Istället för att endast placera ut en bänk på ytan så har det i detta arbete tagits fram ett modulbås med flera typer av sittmöjligheter. Modulbåsen har äveneluttag för att kunna ladda digitala enheter, och har tak och tygbeklädda väggar för att minska övergången av ljud, vilket därmed bildar ett slags ljuddämpande rum i rummet. Genom att placera ut flertyper avsittmöjligheter kan fler människor stanna upp ochmötas, vilket kan underlätta för sociala interaktioner olika människor emellan(Gehl 2011).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Bellner Krantz, Louise
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Gym, bara en lokal för träning?: En kvalitativ studie om män och kvinnors upplevelse av gym och hur de rumsliga faktorerna påverkar.2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Normer om manligt och kvinnligt har präglat idrotten under historien och än idag finns det föreställningar om hur män och kvinnor ska vara. Gym har historiskt sett varit för mannen, men är nu även en arena som kvinnor intagit. Dock finns det många historier om kvinnor som blir illa behandlade på gym och faktorn av det har blivit att tjejavdelningar och tjejgym har etablerats. Att skilja på män och kvinnor på detta vis löser inte det egentliga problemet.

  Den här studien ska undersöka hur män och kvinnor upplever gymmiljöer och hur det påverkar deras träning på gym. Till följd av det ska genusperspektivet appliceras på ett designförslag som har som mål att underlätta processen att hitta i en gymmiljö för en förstagångsbesökare.

  Genom litteraturstudier, platsanalyser, intervjuer med användare av gym och personal på gym samt en enkät blev resultatet en digital 3D-modell som grundar sig i ett befintligt gyms planlösning. Ett lösningsförslag som förbättrade vägledningen i miljön för förstagångsbesökare med hjälp av färgkodning, rumslig form och wayfinding i samband med träningszoner.

  Slutsatsen blev att det är bortom rumsliga egenskaper att skapa en gymmiljö där både män och kvinnor trivs och att det krävs en förändring i beteende och normer om vad vi anser är manligt och kvinnligt. Dock kan en förändring av rummet vara ett första steg i rätt riktning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Berg Råholm, Denice
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Ett zonindelat välkomstrum: En rumslig studie om hur zonindelning kan gestaltas i väntrumsmiljö för att påverka besökarnas känsla av trygghet.2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Framtidens vårdmiljöer utvecklasi snabb takt, vilket innebär förändringar för oss besökare. Dagens väntrum är ofta öppna rum och kan vara ett problem för användarnas integritet. Denna studie har för avsikt att undersöka hur zonindelning med kan påverka besökarens känsla av en trygg och säker väntrumsmiljö. Det bakomliggande intresset för studien handlar om miljöpsykologins forskning som visar att rumsutformningen kan påverka användarens upplevelse av avskildhet och integritet. Visionen är att arbetet ska bli ett hjälpmedel för kommande väntrumsplaner där hjälpmedletär i form av ett rumsligt konceptmed fokus på zonindelning och dess färger.

  Frågeställning:

  •Kan ett zonindelat väntrum påverka besökarens känsla av en trygg väntrumsmiljö?

  •Vilka miljöpsykologiska principer kan påverka känslan i de olika zonerna i väntrumsmiljö?

  •Hur kan zonindelningen gestaltas i färg och form för att besökaren ska få en känsla av trygghet?

  Syfte: Syftet med rapporten är att undersöka hur väntrumsmiljönpå sjukhus kan gestaltas med fokus på användarens behov av avskildhet och intimitet och hur detta kan öka känslan av trygghet. Syftet är också att ta fram ett koncept för sjukvården i Region Sörmland som ska innehålla vitala och avgörande faktorer inom rumslig gestaltning som är av betydelse i ett väntrum och som lokalutvecklingsenheten kan förhålla sig till inför framtida renoveringar av väntrum. Väntrummet ska bryta mot de traditionella väntrummen och bidra till en känsla av trygghetoch integritet.

  Metod: Flera olika metoder har använtsför att får ett sågenomgripanderesultatsom möjligt. Studien har en kvalitativ ansatsdär primärdata samlats in med hjälp av intervjuer och enkäter.

  Resultat: Det respondenterna i studien upplevde generellt var att ett öppet väntrum med stolar längs en vägg känns mer otryggt än ett väntrum med avskiljande väggar med olika sorters sittmöjligheter. Genom att det fanns olika sittmöjligheter kunde patienten själv kontrollera sin vilja till att sitta mer eller mindre avskilt och kontrollen kan påverkar tryggheten. De olika zonernas gestaltning genom färg och ljus påverkade också rummets känsla på olika sätt. Starka färger kändes stressande medans mer mättande, dova färger kändes lugna och trygga. En avskalad miljö med få färger och intryckkändes steril och otrygg. Metodresultatet resulterade i ett designförslag där olika sorters sittmöjligheter och andra valbara aktiviteter delades in i zoner i rummet med de färger som enligt resultat från metod och teori skapar trygghet

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Berglund, Mattias
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Två bättre än en?: En studie om två olika bildmanérs samverkan2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag har studerat hur jag med hjälp av illustration, fotografi, text, färg och form kunnat hjälpa Uppsala linneanska trädgård att locka fler besökare till deras trädgårdar för att de i sin tur ska kunna inspirera de som vanligtvis inte odlar, till att börja odla själva och ha kul med mat.

  Detta har jag undersökt genom att formge en affischlayout till ett kommande event där jag applicerat informativa illustrationer och tagit fram två olika typer av bildmanér. Ett bildmanér som ska attrahera barn och ett som ska attrahera vuxna, och testat om hen kan kombinera dessa olika bildmanér till en informerande enhet vad det gäller kriterierna för fungerande informationsdesign.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Bergqvist, Anna
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Denna eviga plågsamma väntan: Hur ska kvinnan skingra mörkret på busscentral i en allt osäkrare värld och ska väntan förbli plågsam?2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla kan känna en ovisshet med att befinna sig ensam på en busshållplats en sen kväll när det är mörkt ute. Däremot att inte tillämpa god belysning eller ett funktionellt vägledningssystem för att ens försöka bidra till ökad trygghetskänsla, är idag många busscentralers sanning. Busshållplatser i stadsområden står ofta inför en myriad av utmaningar som kan påverka övergripande effektivitet, säkerhet och användarupplevelse. En framträdande problematik härstammar från det stora antalet bussar som verkar inom en begränsad yta. Det stora antalet bussar kan leda till trängsel, vilket gör det svårt att upprätthålla ett smidigt trafikflöde både inom hållplatsen och på omgivande gator.

  Denna studie fokuserar på att utforma ett designförslag med hjälp av ljusdesign och wayfinding, för att främst skapa en känsla av trygghet för unga kvinnor som använder sig av busscentralen. Målgruppen för arbetet är unga kvinnor mellan  18-30 år, eftersom idag är det dem som ligger i framkant med att framhålla deras upplevelse av otrygghet när de vistas utomhus ensamma när det är mörkt.

  Denna eviga plågsamma väntan är ett examensarbete inom ämnet för Informationsdesign och Rumslig gestaltning. Syftet med det slutgiltiga designförslaget är att uppmärksamma vilka brister den nuvarande busscentralen har och vilka åtgärder som borde tas, för en tryggare upplevelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Bergström, Ebba
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Visual mapping in AI interfaces: to establish trust in explainable AI in mammography2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Artificiell intelligens (AI) är ett brett ämne som många forskare och intressenter vill implementera i sina dagliga uppgifter. Det finns förväntningar på att implementera AI på sjukhus, till att börja med mammograficentra. Men det finns ett behov av att garantera att det blir effektivt och säkert att använda, och det kräver mycket forskning. Utmaningen handlar dock om hur radiologer ska förstå hur AI kommer att kommunicera när den visar oklara resultat vid mammografiundersökningar. När det gäller kulturell kommunikation och förväntningar arbetar radiologer med visuell kommunikation, eftersom det är där de ser röntgenbilder av bröst. Det verkar dock inte finnas några tydliga instruktioner om hur AI:n ska kommunicera tillbaka, på ett visuellt och förklarligt sätt. De aktuella studierna fokuserar inte på den praktiska användningen av AI mot sin målgrupp och hur de tar in information och hur de tar in information som stämmer överens med deras arbetsvanor och användningen av visuell kommunikation, samt mänsklig interaktion. Målet med denna uppsats är att se detta fält ur ett informationsdesignperspektiv och bidra med en annan syn. Detta examensarbete kommer att utforska möjligheten av hur visuell kartläggning kan bidra för radiologer, inom mammografi, som så småningom kommer att fungera tillsammans med AI. Att lyfta fram viktiga faktorer som är viktiga när det kommer till att arbeta med AI. Samt att bjuda in AI-forskare och experter att utforska förväntningarna på AI inom mammografi. Det teoretiska ramverket innehåller förklarlig AI (XAI), vetenskaplig visualisering, visuell perception, mänsklig datorinteraktion (HCI) och visuell kartläggning etc. Denna forskning kommer att använda designtänkande processer, för att känna empati med radiologen och genomföra intervjuer, artefaktanalys och slutföra en prototyp. Resultatet av uppsatsen kommer att lyfta fram viktiga nyckelord från deltagarna som betonas på prototypen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Bergström, Ebba
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Visualisera risker i trafiken: En studie om hur ett animerat utbildningsmaterial för moped klass 1 kan förmedla riskhantering i cirkulationsplatser2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sveriges trafikutbildarens riksförbund (STR) är en organisation för trafikutbildningsföretag som bedriver yrkesmässig förarutbildning. De ansvarar för att skapa körkortsböckerna som används på svenska trafikskolor för elever och lärare. Detta material omfattar alla regler och kunskaper man behöver veta för att kunna ta ett körkort. Materialet är lika för alla, men det finns ett önskemål från elever och lärare att ha mer fördjupande information om körkortet än vad som finns idag, för att få bättre förståelse. I detta examensarbete som är för programinriktningen informativ illustration på Mälardalens högskola har ett gestaltningsförslag i form av en animerad informationsfilm skapats för att kunna förmedla teoretiska moment som är till för elever som studerar till moped klass 1 körkortet. Syftet med filmen är att ge en breddare förståelse för elever när de studerar teori för moped klass 1. Studien undersöker hur elever idag har för slags studievanor och vad de har för generella åsikter om animerat undervisningsmaterial. I undersökningen kommer det uppstå frågor om vilket slags narrativ som skulle fungera för inlärningen och om stilen på illustrationerna kommer ha en påverkan i det animerade material. Under arbete kommer det ske teoriinsamling och empirisk datainsamling som infattar om uppbyggnad av narrativ, multimodala metoder, semiotik och retorik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  EbbaBergström_fulltext
  Ladda ner (mpeg)
  Film
 • 36.
  Berholt, Joel
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Låt konsten hjälpa: En studie om orienterbarhet i bostadsområde2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är skrivet inom informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning. Studiens syfte har varit att utforska hur offentliga konsten kan bidra vid navigationen i en komplex exteriör miljöer. I detta fall ett bostadsområde utanför Strängnäs med likartad bebyggelse. Observationen har varit den avgörande faktorn vid val av plats och ämnesområde. Med en avsaknad av konst eller andra rumsliga attribut, som skapar identifikation, har besökare och förbipasserande haft svårare att orientera sig vid den observerade platsen.

  Arbetet presenterar tillvägagångssättet och resultaten som ligger som grund för gestaltningsförslaget. Den vetenskapliga förankringen vilar på empirisk data, litteraturstudier samt utförda metoder.  Metoderna som utförts i studien är platsanalys, observation, kvantitativ och kvalitativ intervju, omvärldsanalys, fokusgruppsarbete, prototyparbete i samverkan med fokusgrupp, och eget idégenererande vid gestaltande.  Platsens behov och rörelsemönster har observerats och analyserats. Fakta kring offentlig konsts tillblivelse och vad den kan bidra med har tagits fram genom intervju, litteratur samt med fokusgruppens samverkan.

  Gestaltningen föreslår hur offentlig konst kan underlätta navigation i bostadsområden av detta slag. Samt undersöker vilken slags gestaltning som kan vara mera gynnsamt för platsen i detta sammanhang. Gestaltningsförslaget presenteras genom bilder, text och kartor. Ambitionen genom detta arbete har varit att ta vara på informationsdesignens olika kvaliteter till en helhet av värde.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Biro, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Informationsbroschyr inför kranskärlsröntgen: Bilder och visuella element för ökad förståelse av information riktad till patienter som ska genomgå kranskärlsröntgen2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är av stor betydelse att informationsmaterial riktade till patienter är lätta att förstå och hitta i. Detta gäller i synnerhet patienter som ska genomgå en kranskärlsröntgen, då de är vakna under undersökningen och även mottar sin diagnos under den. Syftet med detta examensarbete är att ta fram en informationsbroschyr, utifrån ett givet textunderlag, som är läslig och lätt att hitta i. Bilder och andra visuella element, gestaltade utifrån teorier inom perception, kognition, bildretorik och semiotik, har använts för att bidra till ökad förståelse av informationen. Broschyren har färgkodats för att bidra till att den är enkel att söka i. Även teorier inom emotiv kommunikation och perception har studerats, med syfte att gestalta bilder som ska bidra till att förmedla trygghet. Både bilder och layout har utprovats för att säkerställa broschyrens kvalité.  Denna rapport presenterar de metoder och teorier som har använts för att nå resultatet. Arbetet har också resulterat i några slutsatser, som även de presenteras.

 • 38.
  Bjerke, Lovisa
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Det upplevda rummet: Tryggheten i att enkelt hitta rätt2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det upplevda rummet är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta arbete är att studera vilka rumsliga formelement som kan understödja orienterbarheten och skapa ett bra flöde i ett rum. Arbetet utgår ifrån entréhallen på Tekniska museet i Stockholm där svårigheter i orienteringen leder till stopp i flödet. Arbetet strävar mot att ta fram ett designförslag som minskar dessa stopp, samt öka framkomligheten och orienterbarheten. Målet är att skapa en positiv och trygg upplevelse vid museibesöket.

   

  Under inhämtningen av empirin ifrån notationer av rörelsemönster, observationer, rumsanalyser och intervjuer har det visat sig att rummet skapar stora folksamlingar på grund av svår orienterbarheten. Under inläsningen av teorier kring wayfinding, kognitionspsykologi, upplevelserum, formelement, m.m, har det visat sig att god orienterbarhet, tydliga och distinkta rum och kontrastrikedom är avgörande för att besökaren ska få en positiv upplevelse. Att upplevelsen i sin tur påverkar besökarens rörelse i rummet och att runda former skapar mjukhet men också generera rörelse är något som teorierna belyst.

   

  Utifrån empiri och teori har ett gestaltningsförslag tagits fram som främjar besökarens möjlighet till att få en överblick över rummet. Kontraster och ”popout”-effekter har bidragit till att rummets delar blivit mer distinkta och funktionerna blivit tydligare. Tillsammans med runda linjer och böljande former har rummets framtoning blivit mjukare och den positiva upplevelsen har därmed ökat. Rummet har även förbättrat tillgängligheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga som till stor del kräver en kontrastrik miljö för navigering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (mp4)
  film
 • 39.
  Broberger, Josefin
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  En säkrare Framfart: En studie om hur rumslig gestaltning kan bidra till en säkrare framfart på gång och cykelbanor.2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om hur man kan förbättra säkerheten på gång och cykelvägar vid genomfarter av platser med olycksfaktorerna korsningspunkter, höga hastigheter och dålig sikt. Arbetet är skriven inom ämnet Informationsdesign med inriktning Rumslig gestaltning. Användare upplever flertalet platser på gång och cykelvägar som farliga och åtgärder vid dessa farliga platser är bristande. Den olycksstatistik som råder idag samt de bristande åtgärdstilldagande som tas gällande olyckor och den upplevda faran, ligger till grund för detta arbete. Undersökningen innefattar informationsinsamling och metodarbete vilket resulterat till ett gestaltningsförslag. Detta förslag med en ekonomisk medvetenhet har som mål att med en tydligare rumslig gestaltning bidra till en säkrare framfart för användarna. En säkrare genomfart av de platserna som har dessa olycksfaktorer kan resultera till färre olyckor. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Reitsma, Lizette
  RISE - Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. Region Västmanland Museum, Sweden.
  Ryöppy, Merja
  University of Southern Denmark, Denmark.
  Ho, Hayley
  RISE - Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Nyström, Sofie
  RISE - Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Carbon theatre in public spaces: Using participatory theatre and co-designmethods in a museum for shaping lowcarbon lifestyles2019Ingår i: Life Cycle Management Conference 2019, Poznan, Polen, 2019, artikel-id 97Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Over the past ten years, the need for public spaces to deal with burning societal issues, such as climate change, has become even more important. Participatory theatre offers ways to meet the longing for shared forums by engaging large groups of people in exploring difficult social dilemmas. It can potentially empower participants to change their own situations and organizations. In a previous design research project Quantifying your carbon footprint, this gap was in focus. We will use the findings from the Quantifying carbon footprint project as an entry point and expand it with Life Cycle Assessment (LCA) on objects from the current museum collection and on daily life activities that have a carbon impact. The goal of the project is to explore and understand the climate and environmental impacts of lifestyles. The method used here are participatory theatre and co-design methods and pop-up exhibitions are used to engage young citizens in negotiating social norms and understanding their possible impact on CO2 emissions. The museum collections play a crucial role in the process of understanding how LCA calculations are related to mundane objects and reflecting on the temporality of social norms that are negotiated and re-negotiated through the way we handle products and objects in our everyday life. Developing new practices for museums involving participatory methods in order to engage young citizens in climate research. The results of the introductory meeting and study visit show that using the museum’s collection, the history and the value of things in the past centuries become clear and easier to reflect on compared to today’s unsustainable lifestyle – travelling and over consumption. Carbon Dioxide Theatre is an attempt to shape a shared space on a local level, in line with the priorities of the museum’s three years plan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Burtsov, Jenna
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Vad har vi på polisen arbetat med – och varför?: Att stärka myndigheters etos genom att förmedla trovärdighet i myndigheters informationskampanjer, skapade för externt bruk2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förtroende för institutioner leder till många vinster: Institutioner ökar i effektivitet genom sänkta transaktionskostnader och tidsbesparing, medan allmänheten får leva i demokratiska, trygga och civiliserade samhällen. Förtroendet påverkas främst av hur allmänheten förväntar sig och uppfattar att institutioner, exempelvis myndigheter, sköter sin operativa verksamhet. Ett sätt att påverka detta förtroende är genom information om den operativa verksamheten. Denna bakgrund la grunden till syftet med studien: Syftet var att undersöka, på vilket sätt trovärdighet kan förmedlas genom text i samverkan med bild och grafisk form i myndigheters externa informationskampanjer, för att stärka myndigheters etos. 

  För att uppfylla syftet undersöktes Polismyndighetens kommunikation som fallexempel. Studiens resultat framkom genom att Polismyndighetens befintliga informationsmaterial jämfördes med och testades mot befintliga teorier och tidigare forskning. Studien inkluderade teorier och forskning inom klassisk retorik, klarspråk inom myndighetsspråk och text i samverkan med både bild och grafisk form. Ur studiens resultat framtogs sedan ett gestaltningsförslag med information om polisens operativa verksamhet. Gestaltningsförslaget utvecklades under en iterativ designprocess och resulterade i kampanjkonceptet Vad är det som har hänt?. Konceptet informerar vad polisen hittills (under år 2020) har arbetat med för att uppfylla de fastställda målen som ska uppfyllas under perioden 2020–2024. 

  Studiens resultat indikerar att avsändaren har förutsättningarna att förmedla trovärdighet och stärka sitt etos, när avsändaren besitter förmågan att uttrycka logos och patos: Några av de viktigaste upptäckterna var att ordval och meningsbyggnader bör baseras på konkretion för att begripliggöra vad som verkligen menas, exempelvis genom ett du-tilltal, en synlig avsändare och aktiva verb. Fackord bör användas och förklaras för att förenkla förståelsen av vad exakt myndigheters uppgifter och funktioner innebär. Tydliga rubriker i form av retoriska frågor bör användas för att klargöra vad som kommer att besvaras i de följande brödtexterna. Bildmotiven bör skapa måttligt positiva känslor för att uppfattas trovärdiga. De bör alltid och tydligt samverka med text i syfte att konkretisera och begripliggöra budskapet. Logotypen bör synliggöras för att begripliggöra vem avsändaren är. Grafisk form bör baseras på funktionella syften för att anses möta förväntningarna på trovärdig myndighetsinformation. För att synliggöra avsändaren bör färger och typsnitt baseras på myndighetens grafiska profil – förutsatt att läsbarheten inte påverkas negativt. 

 • 42.
  Bäckvall, Josefine
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Normkritiska och informativa porträtteringar av historiska kvinnor: Problematiken i att skapa icke-könsstereotypa illustrationer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker hur informativa illustrationer om kvinnohistoria kan utformas med hjälp av genusperspektiv, semiotik och bildberättande. I könsstereotypa porträtteringar av kvinnor är det svårt att lyfta information, då de främst framhäver kvinnors estetiska värde. Problematiken ligger alltså i hur man undviker könsstereotypa porträtteringar av kvinnor för att istället lyfta relevant information snarare än utseende och estetik. Därför har jag arbetat fram fyra riktlinjer baserade på tidigare forskning och bildanalyser av genus i bilder. Dessa riktlinjer fungerar som en mall för bildskapandet och hjälper till att skapa en normkritisk medvetenhet och bidrar därmed till utformandet av välplanerade, normkritiska illustrationer som undviker könsstereotypa porträtteringar. För att testa riktlinjernas påverkan i bildskapandet har flera skisser utformats och testats. Slutligen besvaras och diskuteras frågeställningen som handlar om att vara medveten om hur stereotyperna generellt ser ut, och därefter skapa riktlinjer för bildskapandet, baserat på stereotyperna och informationsmål, för att därmed skapa icke-stereotypa porträtteringar av kvinnor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Cardestål, Ida
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Livet mellan träden: Ett arbete om livet förbi skogens stigar2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Åkerskolan i Strängnäs kommun och med stöd från Tekniska museet i Stockholm. Eleverna som har deltagit i studien går i årskurserna 1-4. Kvalitativa intervjuer och observationer har gjorts med eleverna på skogsutflykter med skolan och fritids för att samla data om deras förhållande till skogen och djur i skogen.

  Studien är en fenomenologisk studie som lutar sig mot begreppet affordance, en term inom informationsdesign som beskriver relationen mellan ett fysiskt objekt och en person och de möjliga interaktionerna mellan en person och miljön omkring. Studien tar upp teorier om  människors relation till skogen och djurs relation till skogen för att visa ett perspektiv på skogen som ett hem.

  Arbetet har resulterat i ett gestaltningsförslag i form av ett undervisningskoncept som ska kunna användas av lärare till årskurs 1-4 att använda till sina klasser i undervisningen, det är lekfullt och lärorikt för eleverna och kommer ändra deras sätt att se på sin närliggande skog och att tänka innan de agerar nästa gång.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Livet mellan träden
 • 44.
  Carlssom, Matilda
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Att informera med endast bilder: Är det möjligt eller behövs kompletterande information?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete gjordes för att undersöka om och hur det är möjligt att utforma lättförstått studieunderlag för användning på SFI, genom att bara använda bilder. Förutom gestaltning måst målgruppens olika kulturella bakgrunder beaktas, då olika gester och uttryck inte har samma innebörd i alla kulturer och därför inte kunde användas i bilderna.

  Genom handledning, teoretiska studier, och kvalitativa målgruppsintervjuer utformades och omformades informationen till sitt slutgiltiga utseende, där även läraren fick en roll i berättandet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Carlsson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Andersson, Jennie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  The Poetics of Workplaces2017Ingår i: Experiencing the Everyday / [ed] Carsten Friberg and Raine Vasquez, Aarhus, DK: Aarhus Universitetsforlag , 2017Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Information design is a practice and an academic field that views information through its representations, for example, through images, spaces, and texts. It is also human centered, not technological driven, in that its focus is on the users and their conditions and environments. As an academic field, information design is at an intersection of disciplines; cognitive science, media and communication, linguistics, visual studies, and art and aesthetics meet in information design. In our research, we have come to focus on the connection between aesthetics and visual-spatial information design; we are addressing the understanding of aesthetic matters in information design and its implications, using examples from the manufacturing sector.

 • 46.
  Carlsson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Harari Svensson, Natalia
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  The complexity of situated text design: a negotiation between standardization and spoken language in a manufacturing company2023Ingår i: Frontiers in Communication, E-ISSN 2297-900X, Vol. 8, artikel-id 1062733Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In information design textbooks, text design is mostly understood as typography and layout. The meaning-making process of language, involving social interaction that affects language, is rarely acknowledged. Instead, texts are supposed to be "clearly" written. In this research article, we argue that the understanding of text design could benefit from also addressing text production and use situated amid social activity. This article presents a study on a text design process partly based on spoken language and owned by assembly operators in a workplace. Capturing the spoken dialogue and transforming it into instructive texts resembling transcripts are essential steps in securing the best practices for the smallest tasks in manual assembly, the minima of working, which is crucial for manufacturing. Our aim within the information design field is 2-fold: To underline the meaning-making process in language as a social phenomenon and to show that the situated design perspective, i.e., an outlook that highlights the uniqueness of the setting, can be important for the production and use of certain texts, such as instructions, and for affecting language. We asked ourselves: What are the consequences for the information design field when meaning-making in a language is understood as being socially situated in an activity? We have studied a design process and used observations, interviews, and text analysis to gather data. The result showed that the workers' ownership of text documents is crucial for the texts' use, yet the texts used do not meet the standard of information design textbooks. Moreover, the design of the text involves a continuous and non-linear collective negotiation that balances standardization in language and work procedures with the incorporation of operators' linguistic improvements. We unfold a case of text design where there is a closeness of designer and user roles, a non-linearity of the process, and an understanding of an information design product as becoming rather than having been finalized for use.

 • 47.
  Carlvik, Linus
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Sprickor i en annan verklighet: En studie om tunnelinspektioner genom virtuell verklighet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En betongtunnel har en uppskattad livslängd av ca 120 år. Att sprickor uppstår i dess konstruktion under denna tid är inget ovanligt. För att upptäcka de som kan innebära en säkerhetsrisk genomförs under givna tidsintervall inspektioner av tunneln. Då inspektionerna idag genomförs manuellt utan tekniska hjälpmedel vill ÅF AB undersöka ett alternativt tillvägagångssätt. Att använda laserskanning för att skanna in tunnlar, utifrån dem skapa 3D-modeller, som sedan inspekteras i virtuell verklighet (VR). Studiens del i detta initiativ är att undersöka hur delar av 3D-modellen kan utformas för att uppnå högsta informativa värde i VR. Delarna i fokus är modellernas miljö och dess skadade partier. Syftet med arbetet är att skapa riktlinjer för hur ovan nämnda faktorer kan visualiseras. För att uppnå detta har empiri samlats in genom nyttjandet av vetenskapliga metoder som kvalitativa intervjuer, analys av tidigare material, och användartester. För att ge god grund i de visualiseringsbeslut som tas har de förankrats i teorier ur både informationsdesign och virtuell verklighet. Vid utformningen av miljö för virtuell verklighet framkom två områden som hade betydelse, tydlighet, och närvaro i kombination med inlevelse. Där ena området sker på bekostnad av det andra. För att jämföra vilken av de två områdena som var viktigast utformades tre miljöer. För att besvara hur skadade partier kan visualiseras skapades tre olika markeringsnivåer som inkluderades i de olika miljöerna. Markeringsnivåerna och miljöerna sammanställdes sedan till tre prototyper. För att undersöka gestaltningarnas effekt sett till informationsvärde och upplevelse testades och utvärderades prototyperna genom användartester. Efter genomförd studie går det att urskilja att det finns många variabler att ta i beaktning vid utformning för VR, och att de har stor påverkan på varandra. Trots det går det att utläsa att inlevelse och närvaro till viss del överträffar tydlighet i sammanhanget. Där ljussättning, textur och förenklade navigationsmöjligheter är faktorer som har en avgörande roll för upplevelsen. Till markering av sprickor kan det urskiljas att färger har en positiv effekt både sett till att framhäva sprickor, men även för analys av dem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Carlén, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Var är min plats idag?: En studie i hur aktivitetszoners funktioner kan kommuniceras i det digitala rummet för en bättre användarupplevelse på aktivitetbaserat flexkontor.2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete inom informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning. Studien har genomförts för att undersöka hur teorier och metoder inom informationsdesign kan tillämpas för att digitalt kommunicera aktivitetszoners funktioner på ett aktivitetsbaserat flexkontor.

  Tidigare forskning tyder på att en av största utmaningarna med övergången från cellkontor till aktivitetsbaserat flexkontor är att det nya arbetssättet inte nyttjas som planerat. En zonindelning som är tydlig för alla är även att rekommendera. Studien inkluderar en undersökning av hur medarbetare förhåller sig till arbetsplatsen samt hur de interagerar med det digitala verktyget Campuskartan som har tillämpats för att underlätta arbetsvardagen.

  Det metodiska arbetet inkluderar en fysisk och digital platsanalys som beskriver och värderar visuella element och funktioner. Det inkluderar även en analys av vilka faktorer som tyder på styrkor och utmaningar vad gäller samspelet mellan det fysiska och det digitala rummet. Medarbetare på Mälardalens högskola har fungerat som en fokusgrupp för att fånga upp behov ur ett användarperspektiv och en kvalitativ intervju med sakkunnig har genomförts i syfte att bidra med goda insikter till studien. Därefter har en deltagande observation genomförts för att förstå högskolans kommunikationsarbete och övergripande mål med övergången till ett nytt sätt att arbeta på.

  Studien har även en vetenskaplig teoretisk grund som inkluderar tidigare forskning inom aktivitetsbaserat flexkontor och hur digitaliseringen har påverkat hur vi arbetar. Studien lyfter teorier inom bland annat visuell kommunikation och kognition samt interaktionsdesign. Med stöd i det metodiska arbetet, tidigare forskning och teorier har ett visuellt koncept skapats i syfte att digitalt kommunicera aktivitetszonernas funktioner samt hur medarbetare kan förhålla sig till dem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Var är min plats idag
 • 49.
  Caroline, Hallenstam
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Stationsmiljön: Ökad tillgänglighet till de tre huvudfunktionerna: köpa biljett, kolla tågtider och väntan.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stationsmiljön – ökad tillgänglighet till de tre huvudfunktionerna: köpa biljett, kolla tåg tider och vänta, är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram ett nytt designförslag åt Eskilstunas stationshus, som visar hur man med hjälp av den rumsliga formgivningen kan öka tillgängligheten till stationshusens tre huvudfunktioner, i denna besökstäta och intensiva miljö.

  Under arbetet har observationer och rumsanalyser genomförts för få en ökad förståelse resenärernas rörelsemönster i rummet samt för att få en förståelse för hur tillgängligheten till de tre olika funktionerna fungerar i rummet i dag. Under dessa metoder har det konstaterats att det finns brister i den rumsliga utformningen gällande tillgängligheten till dessa tre funktionerna på de mindre stationshusen.

  Jag har med hjälp av resultatet från metoderna, teorier och litteratur samt prototyping tagit fram ett nytt designförslag. Det nya designförslaget bygger på att utnyttja ytorna effektivare i rummet, samt genom god informations design vägleda resenärerna fram till de olika funktionerna.

  Slutsatsen i det här arbetet bygger på att de olika funktionerna behöver separeras i rummet för att inte stoppa upp flödet i rummet och därmed öka tillgängligheten till dessa. Dock skulle en implementering och utprovning av detta behövas i verkligheten, då designlösningen endast studerats och diskuterats utifrån en 3D modell i Sketch Up. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Caspár, Melanie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Var slänger du din mat?: En studie om hur information kan utformas för att positivt påverka mottagarnas inställning gentemot matavfallssortering.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att blanda matrester med vanligt hushållsavfall har negativ inverkan på miljön. Men trots detta visar den senaste statistiken att enbart 25,5 % av matavfallet från svenska hushåll sorteras ut. Det verkar bland annat bero på en negativ inställning, och kan indikera ett behov av information som övertygar om vikten att sortera ut. Därför efterfrågade Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö ett material som motiverar boende till en ändrad attityd.

  Studiens syfte var att komma fram till hur information om att sortera ut matavfall kan utformas för att positivt påverka mottagarnas inställning. Arbetet utgick från teori inom retorik, budskapsstrategier och användarcentrerad design, vilket tillsammans med empirisk data blev grunden för ett gestaltningsförslag. Empirisk data samlades in genom fyra metoder: en intervju med en ämnesexpert för att rama in problemet, en retorisk textanalys för att resonera kring om befintlig information bidragit till att problemet kvarstår, en enkätundersökning för att definiera målgruppens informationsbehov, attityd och mediepreferens samt två utvärderande tester för att undersöka om gestaltningsförslaget fick avsedd inverkan. Genom detta kunde flera slutsatser dras. Bland annat att en blandad budskapsstrategi, metaforer, bilder och att tilltala läsaren som ”du” kan ha positiv inverkan på mottagarens inställning, utifrån vilka en slutgestaltning skapades.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 382
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf