https://www.mdu.se/

mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 382
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Melissa
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Möten i stadsrummet: Att väcka en outnyttjad plats till liv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Möten i stadsrummet är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med arbetet är att undersöka hur det går att bidra till att en outnyttjad plats i stadsrummet kommer till användning, samt vilka kriterier som bör eftersträvas för att möjliggöra en trevlig vistelse på platsen. Mina studier utgår från Stockholms stadsbiblioteks terrasser som på grund av dess utformning och avsaknad av funktion ofta står tomma och outnyttjade.

  Arbetet syftar till att generera ett designförslag som understödjer ett ökat flöde av människor till terrasserna samt får besökarna att vilja stanna. Målet är att fler besökare ska få ett större utbyte av stadsbibliotekets terrasser och att platsen ska komma till större användning.

  Genom rumsanalys, observationer, notationer av rörelsemönster, intervju och samtal har det framkommit att terrasserna är outnyttjade på grund av dess avsaknad av funktioner samt dess utformning. Genom teoretiska studier inom bland annat rumslighet, formelement, offentliga platser i stadsrummet och kognitionspsykologi framkom att val av formelement och placering av rumsliga element kan bidra till att människor väljer att vistas på terrasserna. Det i sin tur kan skapa förutsättning för ett ändrat rörelsemönster och ett ökat flöde till platsen.

  Ett gestaltningsförslag har tagits fram utifrån teori och empiri. Det syftar till att genom rundade och svängda former, ett tydligare och mer enhetligt formspråk, samt genom tydligare funktioner väcka besökarnas uppmärksamhet och bidra till ett ökat flöde till terrasserna. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Adriansson, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Allas rätt till ett likvärdigt liv: En studie om tillgänglighet på gymmets entré för rullstolsanvändare2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Gym finns i alla dess former i stora delar av världen, de är grundade och ägda av enskilda personer med olika perspektiv och är därför utformade på olika sätt.

  Utifrån metoder som omvärldsanalys, participant observation och intervjuer med personer som använder rullstol så skapades en helhetsbild av hur dagens form på gymmets entréer kommunicerar tillgänglighet. Detta gav förståelse för vad som skulle kunna vara ett problem och vad som behöver förbättras för att bli mer tillgängligt för rullstolsanvändare.

  Med hjälp av studien skapades ett gestaltningsförslag på hur man kan förbättra och kommunicera tillgänglighet på ett gyms entré.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahlin, Manja
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Att möta företaget ur ett rumsligt perspektiv:  Hur rummet kan fungera som en informationslänk mellan företaget och besökaren.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka utvecklingsmöjligheterna för den rumsliga utformningen i X huvudentré, med målet om att rumsligt stärka informationslänken mellan företaget och besökare. Genom att skapa en förståelse för hur rummets gestaltning samspelar med människans upplevelse ges en större insikt i hur ett rum bör utformas för ett bestämt syfte, både för att kunna stödja en praktisk funktion och även en visuell upplevelse.

  Syftet med de undersökningar som utförts i examensarbetet har varit att få en uppfattning kring besökarnas upplevelse av den rumsliga utformningen i X huvudentré. Huruvida rummet som informationslänk fungerar mellan företag och besökare. Genom att använda mig av olika metoder såsom litteraturstudie, semistrukturerad intervju, observationer, notationer och enkäter kunde en bristande informativ länk konstateras. Med stöd av litteratur och olika forsknings- teorier har jag designat en modul där olika rumsliga element har inkluderats, för att på ett tydligare och mer integrerande sätt presentera företaget. Med modulens centrala placering skapas ett mer lättillgängligt informationsflöde i rummet. Modulens form och innehåll väcker besökarens intresse ”på vägen”. Det blir en central plats för information, där företaget genom sin moderna teknik kan förmedla nya projekt, sin visionsbild och på så sätt stärka sin image. 

  Fulltekst (pdf)
  man09020
 • 4.
  Alexandra, Björsell
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Attraktivare miljörum. En studie i hur ett miljörum kan göras mer användbart, som ett led i att öka intresset för källsortering.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en studie i hur ett miljörum kan användas för att kommunicera ochunderlätta för användare att sortera sitt avfall. I det långa loppet är målsättningenatt ytterligare motivera och öka deras intresse för källsortering.Till denna studie har ett miljörum tillhörande SGS Studentbostäder i Göteborgvalts ut. För närvarande kommunicerar inte rummet tydligt sitt syfte och har flerabrister som orsakar låg användbarhet.Fokuset i studien har varit att förbättra användbarheten av rummet och också göradet mer attraktivt. Frågeställningen som har besvarats är ”Hur kan ett miljörumutformas så att det på ett effektivt sätt kan kommunicera och underlätta föranvändaren att snabbt sortera rätt och därmed bli mer användbart?”Genom att kombinera resultaten från litteraturstudien och den empiriskaundersökningen har denna studie resulterat i två olika designförslag på detundersökta rummet. Båda designförslagen föreslår hur de problem somidentifierades under den empiriska studien av rummet kan lösas men på lite olikasätt beroende på förutsättningar för det specifika rummet. Den övergripandedesignidén har varit att introducera en tydlig och genomgående färgkodning medomsorg för små detaljer med stor betydelse.

  Fulltekst (pdf)
  Attraktivare miljörum
 • 5.
  Alfthan, Frida
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Ta på historien - inkluderande design på museum2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete redogör för hur en stadshistorisk utställning kan utformas för att kommunicera sitt innehåll till målgruppen utrikes födda med bristande kunskaper i svenska. Undersökningen mål är att hitta riktlinjer som visualiserar ett koncept för denna typ av utställning. I undersökningen behandlas den lokalhistoriska utställningen ”Se Eskilstuna” på Eskilstuna stadsmuseum. Utställningen används idag som undervisningsmaterial för studenter från SFI; svenska för invandrare. Idag har utställningen brister som gör att den inte uppfyller den specifika målgruppens behov. Genom låg kontrast och struktur samt att den idag till stor del utgår från text, försvåras möjligheten att kommunicera sitt innehåll till målgruppen. I detta arbete diskuteras främst utställningens rumsliga formgivning, men även hur innehållet påverkar förståelsen för utställningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur en utställning på bästa sätt kan förmedla information om platsen och platsens historia, utan att enbart förlita sig till kompletterande text-information. Detta för att underlätta för målgruppen att ta till sig innehållet. Med hjälp av tydligare struktur, och genom att skapa grupperingar och ett visuellt narrativ, skapas ökade förutsättningar för målgruppen att ta till sig utställningens innehåll. I undersökningen kombineras teorier om kognitiva processer, distribuerad kognition och affordans som vetenskaplig utgångspunkt. Genom kvalitativa metoder i form av fokusgrupp och öppen observation har en förståelse för målgruppen och dess behov skapats. Genom en platsanalys har brister i den existerande utställningsmiljön identifierats och en förståelse för rummet formulerats. Med stöd av litteratur och metodresultat har sedan ett designförslag skapats.

  Fulltekst (pdf)
  Ta på historien_FULLTEXT01
 • 6.
  Almén, Elias
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Man får vad man betalar för: Ett arbete i hur visuell information bör matcha ett varumärkes budskap2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet har skett i samarbete med Etteplan. Etteplan har efterfrågat en bruksanvisning som sänder ett specifikt budskap: premium.I detta arbete har det lagts fokus på den visuella utformningen av en bruksanvisning och dess betydelse för varumärket. Varumärkesteori, budskap, gestaltningsteorier, pop out effekter, informationsstruktur, papperskvalitet och teknisk illustration har studerats för att utreda hur detta kan utformas för att nå premiumkänslan. För att inhämta empiri har intervjuer och omvärldsanalys använts. Av omvärldsanalysens resultat har arbetet kunnat analysera, på ett systematiskt vis, hur andra aktörer utformar sina bruksanvisningar visuellt. Vidare har arbetet, utifrån resultatet av, teori och empiri gestaltat prototyper. Dessa prototyper har utvärderats och utvecklats och presenterats i gestaltningsförslaget.Att skapa något som upplevs som premium är en utmaning. Det är inte möjligt att peka på var exakt premiumkänslan kommer ifrån. Det är en summa av alla signaler som ett varumärke sänder till köparen. Allt ifrån kundservice, kvalitet, pris, bemötande av personal, visuell profil, miljöprofil och exempelvis en bruksanvisning. I min roll som informationsdesigner har min ambition varit att, skapa nya riktlinjer, för hur en bruksanvisning av premiumkvalitet ska utformas visuellt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Alonzo, Amanda
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Här är alla fans välkomna: En studie om hur inkludering kan tillämpas i en sportbarsmiljö2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Here, all fans are welcome is an examination paper in Information Design, specializing in spatial design. This paper is based on a case study of a sports bar and restaurant in Eskilstuna called O’Learys. Using an inclusive design approach and a participatory design process, a new and improved design proposal was developed. Throughout this study, a series of design theories and methods were implemented in order to identify and study flaws within the  current restaurant environment. The new design proposal paid close attention to the visitors needs in order to ensure that they would be met.

  The aim of the study is to identify what different spatial elements communicate an including or an excluding environment. In order to identify this, several methods were utilized such as observation, spatial analysis and conversation with the user. All of these points were taken into account so as to better understand the users experience within the environment. The findings made resulted in a new design proposal. The proposal was developed in the 3Dmodelling program Sketch-Up and rendered in Shader-Light. This method of illustration was chosen because of its ability to communicate a realistic feeling within the room.

  The final design is of an inclusive multi-functional environment that contributes and encourages social interaction between visitors.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Alostaz, Rana
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Human-centred design: The tailwind to green marine transportation: A qualitative study on the advantages HCD has on the acceptance of green marine technology2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Marine transportation in EU currently emits 18% of the total global marine CO2 emissions, which is approximately 140 million tonnes of CO2. In response to this, new regulations aim to reduce carbon emissions by 40% by the year 2030, therefore, green innovations in marine technology are more important than ever. However, reducing carbon emissions requires people to accept these new technologies. In this paper, I explore the role of human-centred design in technology acceptance by using some methods in the design process. The design process included various methods such as user-, heuristic evaluations, expert reviews, role-playing, parallel prototyping, and prototyping. I studied, evaluated, and redesigned the interface of EcoPilot, that is a product which calculates, decreases, and optimizes fuel consumption in marine transportation. The design process of EcoPilot resulted in increased knowledge about the current user experience of marine technology aimed at reducing carbon emissions, as well as conclusions and reflections on how human-centred Design can improve the experience and promote the acceptance of new green technology.

  Fulltekst (pdf)
  Human-centred design: The tailwind to green marine transportation
 • 9.
  Andersson, Henrik
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik. Informativ illustration.
  Hur kan en informativ serietidning hjälpa barn att intressera sig för källsortering?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport avser arbetsprocessen bakom ett examensarbete på Mälardalens högskola med tema”flöde och processer”. Arbetets uppgift har varit att framställa en informativ bildserie för barn iårskurs 0 till 6 som informerar om källsortering och motiverar att källsortera. Rapporten innehållerkvalitativa undersökningar kring hur man framställer bra effektiv informationsdesign anpassat förbarn, hur man finner rätt bildmanér för målgruppen samt huruvida om serier är effektfulla i läromedel.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete Henrik Andersson 2011
 • 10.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Palmgren, Marianne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Visionary Expectations and Novice Designers: Prototyping in Design Education2017Inngår i: Design and Technology Education: An International Journal, ISSN 1360-1431, E-ISSN 2040-8633, Vol. 22, nr 1, s. 1-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In information design education, we strive to find methods that provide students with opportunities to explore different ways of learning and designing. We seek to support development of contextual competences that will be helpful in navigating an unknown future of design in society. A challenge in today's design education is to formulate and use methods that support design students in developing competencies in the space between basic form training and context-rich training. The aim of this study was to evaluate prototyping exercises in design education where the focus was in that in-between space. The study is based on 33 prototyping workshops done between 2008 and 2015 and involving 160 students and two design teachers. Four different approaches to prototyping exercises are described, examined and evaluated: "spatial prototyping," "multi-material prototyping," "physical prototyping," and a mix between the latter two, "physical multi-material prototyping." The results show that the prototyping exercises did support the learning of diverse competencies in the in-between space of basic form training and context training. However, the exercises were also counterproductive and met with different kinds of resistance. The results of the study invite to a dialogue on how different prototyping techniques can stimulate learning in relation to future design competences.

 • 11.
  Andersson, Jessica
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Miljörummet där barnen får ta plats: En studie om hur ett multimodalt miljörum kan skapa en lekfull, lärande och inkluderande användar- och rumsupplevelse för barn2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete med inriktningen rumslig gestaltning inom informationsdesign. Syftet med studien är att undersöka hur en multimodal och visuell utformning av dagens miljörum kan påverka barns rumsupplevelser och leda till att miljörummen upplevs mer tillgängliga och inkluderande för specifikt barn, men även för miljörummens övriga användare. Studien inkluderar ett metodiskt arbete genom litterära studier inom rumsliga element, kognition och perception, det lärande rummet med utgångspunkt i barns lärande, multimodalitet, rumsupplevelser och miljöpsykologi. Samt en platsanalys, ett frågeformulär, en kvalitativ intervju med experter och en deltagande workshop med studiens målgrupp. Detta i syfte att få en djupare förståelse för problematiken kring rummet, användaren och kontexten de verkar i för att besvara studiens frågeställning. Utifrån insamlade teorier och empiri formgavs ett exemplifierande gestaltningsförslag, där miljörummet av ett flerbostashus i Eskilstuna omgestaltades. Gestaltningsförslaget förhåller sig till barnens perspektiv och förutsättningar, med målet om att skapa en inkluderande, lärande och levande plats – där barnen inkluderas tidigt och blir en del av miljöarbetet för en bättre framtid. 

  Fulltekst (pdf)
  Miljörummet där barnen får ta plats
 • 12.
  Andersson, Jessica
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  "Smell the horse, dad": A qualitative case study on using scents as a sensory tool to bridge historical information through embodied storytelling within a museum2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The thesis was conducted as the master thesis for a Master's in innovation and design. The aim of this thesis was to investigate in what ways scent can be used as an olfactory stimulation within exhibitions and to access the possible effects that occur from bridging historical contexts with scent within the exhibitions – as a tool for embodied storytelling. The olfactory study focuses on Leksmedjan Smetuna in Rademachersmedjorna, Eskilstuna. The thesis theoretical framework presents theories on sense of smell, museum experiences, storytelling, and embodied storytelling. A space analysis and a qualitative interview with a museum pedagogue at Västermanland´s county museum. An observational smellscape with different scented elements is conducted as well, with visiting children at Leksmedjan Smetuna in Rademachersmedjorna – where children get the chance to experience historical scents from the 17th century, through their sense of smell. This with the aim to visualize the physical-, emotional- and social effects that occur during children´s sensory museum experiences. The scented elements for the observational smellscapes were designed and produced during the thesis design process and are based on theoretical and empirical data collection. The results of the thesis bring forth important perspectives regarding children´s sensory museum experiences that incorporate scented elements. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Andersson, Katarina
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  När platsen ska tala - gestaltning i känslig kulturmiljö: En fallstudie av Birka2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning är en fallstudie av Birka en del av världsarvet Birka och Hovgården. Birka tros ha varit en aktiv köpstad under vikingatiden och är en betydelsefull del av Sveriges historia. Ett världsarv är ett natur- eller kulturminne som anses så värdefullt att det har betydelse för hela mänskligheten. Själva platsen och mötet med kulturmiljön är en viktig del av studien. Det finns idag tre huvudaktörer som förvaltar och driver Birka. Utmaningen med studien består av två delar, aktörernas olika intressen och relationen mellan att skydda känslig kulturmiljö samtidigt som platsen ska levandegöras för besökare. 

  Syftet är att med en fallstudie av Birka undersöka möjligheter och begränsningar vid informationsgestaltning i känslig kulturmiljö. Studien riktar sig till besökare som på egen hand vill upptäcka och förstå platsen. Den specifika frågeställningen handlar om Vilka informationsbehov uppstår för den besökare som på egen hand vill utforska en kulturmiljö och hur kan dessa behov mötas?

  Empirin består av observationer, utprovning och platsanalys på Birka. Intervjuer har genomförts med aktörerna och nuvarande informationsmaterial har samlats in. Analysen är kvalitativt tolkande med hermeneutisk angreppsätt.

  Då studien inte har någon uppdragsgivare har en viktig del av undersökningen varit att identifiera informationsbehov för att sen kunna ge ett förslag till framtida informationsinsatser. Informationsbehoven som identifierats åt den enskilde besökaren är: kunna förstå var fornlämningsområdet börjar och dess utformning. Möjligheten till att orientera sig inom området och att det finns information om Birka och dess historia tillgänglig oavsett tid på dygnet eller året. Möjlighet till fördjupning är också önskvärt.

  Framtida informationsinsatser kan bestå av vandringsstråk utformade efter olika teman som gör att besökaren själv kan påverka valet av information, detta i form av en mobilapplikation. Möjligheten till en folder bör finnas som tar upp intressanta platser och erbjuder en grundläggande förklaring av Birka. Den passar bra till enskilda besökare som besöker platsen för första gången. För att orientera sig till den plats som kartan i foldern avser placeras platsmarkeringar i landskapet. Förslagsvis kan fornlämningsområdets entré markeras och ha ett liknande formspråk som Birkamuseet. En skylt vid entrén kan presentera världsarvsområdet och visualisera området på en karta.

  Fulltekst (pdf)
  Katarina_AnderssonPPU501
 • 14.
  Andersson, Lova
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Lär dig rädda liv: En studie i hur instruktionsmaterial för hjärt- och lungräddning kan bidra till en ökad kunskap och trygghet i utförandet av HLR.2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study is a bachelor thesis within Informationdesign with a focus oninformative illustration. The work explores how it is possible to create aninstructional material for CPR using visual means in cognition and through anorm-critical perspective. The goal is that a new instructional material shouldcontribute to an increased knowledge of CPR among the general population,which in turn can contribute to increased safety in performing CPR. Interviewswith the target group and experts were carried out to collect experiences andknowledge, and image analyzes of existing instructional material were carried out.The methodical work resulted in design points which works as the basis for thechoices in the new instructional material. The work asked how cognition andnorm criticism can visually characterize visual material of this type, whichresulted in a representation without depicting gender, age, ethnicity, etc. As wellas an image material that stands out for its user perspective and adaptation to thetarget group. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersson, Moa
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Pausa med rörelse: Ett arbete om hur instruktioner kan gestaltas för att öka fysisk aktivitet hos personer med stillasittande arbete2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete inom Informativ illustrations på Mälardalens universitet. Arbetet handlar om att utforma instruktioner för att motivera till och informera om utförandet av fysiska aktiviteter på arbetsplatser. Dagens samhälle består av mycket stillasittande på arbetsplatser. Syftet är att skapa instruktioner som kan bidra till mer fysisk aktivitet på arbetsplatser och bidra till bättre hälsa.För att åstadkomma ett gestaltningsförslag har arbetet grundats på teorier om perception, motivation och instruktionsdesign. Metoder som har använts är intervjuer, beteendekartläggning, bildanalys, skisser, A/B testning och observation.Arbetet resulterade i ett förslag som använder yttre och inre motivation som grund i utformningen. Ett spelkoncept utvecklades där användare kan samla poäng från varje utförd övning. Instruktionen består av övningen, poäng, QR-kod, information om övningen och stillasittande.

  Fulltekst (pdf)
  Pausa med rörelse - Ett arbete om hur instruktioner kan gestaltas för att öka fysisk aktivitet hos personer med stillasittande arbete
 • 16.
  Andersson, Sabine
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Innergården: Förbättrat utomhusflöde på äldreboende genom tillämpad Informationsdesign2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Spaces for Innovation: A Photo-elicitated Study in Three Companies from Manufacturing Industry and the Design Firm IDEO2014Inngår i: The International Journal of Design Education, ISSN 2325-128X, Vol. 7, nr 3, s. 49-62Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The possibility that physical space can support or disturb processes for innovation in production systems is overlooked in the manufacturing industry and in research. This article rests on three studies in manufacturing industries and one in a design firm, with a focus on the employees' subjective experience of the physical space in relation to innovation. The employees made photographs and used keywords (followed up with verbal interviews) to communicate the relationship they perceived between physical space and innovation. The study shows that there is a relationship between company culture and the individual’s choices of physical spaces understood to support or hinder innovation. From the results, it can be concluded, that manufacturing companies which were studied form cultures that produce few spaces that support divergent thinking, while such spaces are prioritized in the design firm. This article show clean and orderly spaces for innovation in the manufacturing industry; for the design company, informal, collaborative, and visually simulative environments.

 • 18.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. IPR (Innovation and Product Realisation).
  Palmgren, Marianne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. IPR (Innovation and Product Realisation).
  Prototyping in the in-between: A Method for Spatial Design education2016Inngår i: 2016 Design Research Society 50th Anniversary Conference DRS'16, Brighton, United Kingdom, 2016, nr 50, s. 653-669Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A challenge in today's design education practice is to formulate and use methods that support competences in the in-between-space between basic form training and learning that is relevant for designers in the future society. The aim of the paper is to discuss and to evaluate prototyping exercises in design education placed in that in-between space. Four different approaches to prototyping exercises are described, examined and evaluated in the paper. The prototyping exercises are engaging the students in the learning cycle phases of learning by experimentation and learning by experiencing. The result shows that the prototyping exercises did support learning of diverse competences in that in-between space but were also counterproductive and met different kinds of resistance in the students. This paper invites to a dialogue on how different prototyping techniques in design education might be used when educating designers.

 • 19.
  Annala, Sofia
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Inkludering i virtuella miljöer: Med fokus på spel2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study is about inclusion in digital environments with a focus on videogames. The purpose of the study is to provide insight into how to increase inclusion in the digital environment, primarily for women, and provide examples of how to apply good information design to digital spaces to contribute to increased inclusion in videogames. The aim is also to increase the understanding of how spatial design affects inclusion for users and which parts of the spatial aspect are important for the environment to be perceived as inclusive or not. The goal is to try to raise awareness about inclusion in the gaming environment and to get people to question the design. The methods used are questionnaire, interview workshop, site analysis and traditional masculine and feminine scale, as well as human centered design as a method and process in the work. Of these methods, prototypes were made and used to produce different notions of what is masculine or feminine, as well as what the users in the study perceived as more inclusive designs. The results show signs that the spatial environment gives signals to be able to behave in a certain way that can be linked to hypermasculinity. The users in the study perceived the most popular games to be in the more masculine direction with Counterstrike as the most masculine direction. The attributes of the game's environment and spatial elements were perceived by the users in the study as violence and terror, which may in this way send signals to the users that it is okay to behave in a more hypermasculine way as one of the attributes of hypermasculinity is violence. The conclusion is that a larger study would need to be carried out on the interaction between the environment and its signals to the users to see if it has a greater impact on the inclusion of the users, as there are signs that the spatial design also contributes to a hypermasculine environment in the digital space. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Antonino, Martina
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Bergmans spelifierade landskap: Interaktioner mellan det digitala och det rumsliga, där användarens intressen, drivkrafter och motiv ingår i spelet.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This is a thesis in information design focusing on spatial design. This project is a collaboration with visitor center Bergmancenter on Fårö, who has asked for an interactive aspect to their permanent exhibition Fårö – Ingmar Bergman’s Filmic landscape. Bergmancenter is open for the public during the summer season, May to September. Fårö, which has a population of 500, is a popular destination, which makes the number of inhabitants increase significantly during the summer. Tourism significantly affects Bergmancenter. This work will be based on how exhibition content can be shaped so that it benefits the users who visit Bergmancenter as a quick stop on their way through Fårö, a crowd of users with different conditions in previous knowledge, interests and motivation.

  The work is partly based on theories in exhibition design – storytelling, hierarchies and multimodality. The design concept is based on culture –and media consumption and aims to meet the user’s interests, motives and motivations. By compressing information, distributing it on the user’s terms and allowing the user to create their own experience, the concept allows the user to discover the cinematic landscape on Fårö through the auteur Ingmar Bergman.

  Fulltekst (pdf)
  Bergmans spelifierade landskap
 • 21.
  Antonsson, Frida
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Tillgänglighet och användbarhet i förskola och skola: Hur tillgänglighet kan ligga till grund för design2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tillgänglighet och användbarhet i förskola och skola är ett examensarbete inom Informationsdesign med inriktningen Rumslig gestaltning. Syftet med denna rapport är att presentera de studier, rumsliga komponenter, fältstudier och avstämningar som studerats under projektets gång. Allt detta har bidragit till en förståelse över hur skolor kan utformas och gestaltas för att de ska vara så tillgängliga som möjligt för alla.

  Gestaltningsarbetet utgår från en skola som tagits fram under projektets gång. Skolan finns inte i dagsläget då den är ritad för denna gestaltningsprocess. I skolan gestaltas ett klassrum och en RWC som har de anpassningar som krävs vid ny- eller ombyggnation av offentliga miljöer. Gestaltningarna som presenteras har som syfte att visa dessa krav och hur de kan samspela med gestaltning och strävar efter att visa så tillgängliga rum som möjligt. Målet är att alla, oavsett funktionsnedsättning ska kunna orientera sig i rummen och utnyttja alla funktioner.

  Empirin består av insamlad forskning och annan litteratur inom ämnet tillgänglighet, fältstudier och avstämningar med Fastighetskontoret på Västerås stad. Genom att göra detta är det tydligt att det krävs en mängd olika funktionskrav som måste följas för att en miljö ska vara tillgänglig och även få bygglov i dagsläget. Det framgick även att ett gestaltningsarbete blir något begränsat när samtliga krav följs, dock kan vissa krav uteslutas om det motiveras väl i bygglovshandlingarna.

  Utifrån empirin har gestaltningar tagits fram som främjar tillgängligheten för alla och skapar goda förutsättningar till orienterbarheten, rumsupplevelsen och användbarheten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Antonsson, Sandra
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  A different Africa: Spatial information design for a safer refugee settlement2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to explore the spatiality’s affect on refugee’s sense of safety in the Osire refugee settlement in Namibia. The gathered empirics together with previous research and theories should lead to a design for a spatial information system. The system should contribute to peoples’ understanding of their environments’ whole structure as well as showing the way to the health centre and the police station, thus increasing their sense of psychological and physical safety. A wish was also to breathe life into the point of intersection of spatial information design and human science.

  The methods used to enable this were first and foremost a field study in the settlement to experience and acquire first-hand information. In addition observation, introspection and several interviews were conducted.

  As a result I established safety to be an issue that could be solved with spatial design. Refugees expressed that not knowing your environment or finding your way leaves you scared, uncomfortable and confused. With the use of a spatial information system safety can literally be created, as demonstrated in the design proposal. The conclusion is that much could be done to spatially solve complex issues as long as it’s addressed from that perspective.

  Fulltekst (pdf)
  A different Africa
 • 23.
  Aranda Muñoz, Alvaro
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. Rise - Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Bozic Yams, N.
  Rise - Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Carlgren, L.
  Rise - Research Institutes of Sweden, Sweden.
  CO-DESIGNING TECHNOLOGICAL EXPLORATIONS IN DEVELOPING FUTURES LITERACY THROUGH SPECULATIVE DESIGN AND AN ARTISTIC INTERVENTION2023Inngår i: Proceedings of the Design Society, Vol. 3, Cambridge University Press , 2023, s. 957-966Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Futures Literacy is the capability to imagine and understand potential futures to prepare ourselves to act and innovate in the present. This pilot study aims to understand how artistic methodologies and speculative design can support the collaborative exploration of futures in the context of work and contribute to developing peoples' capability of futures literacy. Our premise is that technologies such as Artificial Intelligence and the Internet of things can augment people and support their needs at work. To illustrate this process, we have presented a collaborative method that integrates an artistic intervention with speculative design activities. We tested the method in a full-day workshop with seventeen (17) participants from a Swedish academy responsible for enabling learning and competence development at work in the healthcare sector. The results indicate that the artistic intervention, combined with the speculative design activities, can challenge current participants' perspectives and offer them new ways of seeing futures with technologies. These new ways of seeing reveal underlying premises crucial in developing the capability of futures literacy. 

 • 24.
  Aranda Muñoz, Alvaro
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Florin, Ulrika
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Yamamoto, Yuji
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Sandström, Kristian
  Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Co-Designing with AI in Sight2022Inngår i: Proceedings of the Design Society, E-ISSN 2732-527X, Vol. 2, s. 101-110Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Artificial Intelligence offers a wide variety of capabilities that can potentially address people's needs and desires in their specific contexts. This pilot study presents a collaborative method using a deck of AI cards tested with 58 production, AI, and information science students, and experts from an accessible media agency. The results suggest that, with the support of the method and AI cards, participants can ideate and reach conceptual AI solutions. Such conceptualisations can contribute to a more inclusive integration of AI solutions in society.

 • 25.
  Asadi, Narges
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Jackson, Mats
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Augustsson, P.
  FlexQube, Sweden.
  Fundin, Anders
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  An assembly-oriented product design methodology to develop similar assembly operations in a mixed-product assembly line2017Inngår i: Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED, Design Society , 2017, nr DS87-5, s. 131-140Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  With the growing demands for product variety, Mixed-Product Assembly Lines (MPALs) as an effective means of creating product variety are recently increasing in manufacturing companies. However, handling different products from distinct product families creates high complexity in performing assembly operations in an MPAL. The elevated complexity, calls for increased similarity between assembly operations in an MPAL which requires product design changes accordingly. Hence, the objective of this paper is to suggest an assembly-oriented product design methodology to increase similar assembly operations for various products cross-product families. The proposed methodology uses Interface Diagram, a product architecture modelling tool, for comparing assembly operations crossproduct families, suggesting an assembly-oriented design, and communicating it to designers. The methodology has been developed by conducting a case study in heavy vehicle manufacturing industry. The results highlight a visual approach towards establishing a common language between assembly and design teams to consider the requirements of an MAPL in product design.

 • 26.
  Aspö, Ida
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Illustration av blomväxters livscykel i ett handledningsmaterial för årskurs 4-92014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna rapport har jag redogjort för hur jag gått tillväga i skapandet av ett illustrerat handledningsmaterial som kan förklara för elever i årskurs 4-9 hur olikablomväxter och deras livscykel ser ut. Uppdraget har varit ett samarbete mellan mig och Uppsala botaniska trädgård. Detta handledningsmaterial som skapats ska användas av lärare eller handledare under studiedagar på Uppsala botaniska trädgård i undervisning om blomväxter. Informationen i arbetsmaterialet innefattar hur blomväxters livscykel kan se ut, hur blommor kan sprida sina frön och hur blommor pollineras.För att komma fram till hur dessa kretslopp och företeelser kan illustreras för att visa den väsentliga informationen har jag använt mig av teorier inom informationsdesign. En omvärldsanalys och målgruppsanalys har också genomförts för att undersöka hur liknande material kan se ut, och vilka förutsättningar målgruppen har för att ta till sig informationen.

  Fulltekst (pdf)
  Illustration av blomväxters livscykel i ett handledningsmaterial för årskurs 4-9_Ida Aspö
  Download (pdf)
  Blomväxters livscykel_Bildfil_Ida Aspö
 • 27.
  Astrup Hällkvist, Jon
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Vad? Hur? Vart?: En grafisk koppling mellan gymnasieutbildning och karriär2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna rapport redogör jag för hur jag har gått till väga i mitt examensarbete där jag har skapat en artefakt i form av ett informationsmaterial. Syftet med detta informationsmaterial är att hjälpa gymnasieelever, på estetprogrammet med bildinriktning, att skapa en relation mellan sin estetutbildning, en framtida karriär samt eftergymnasiala studier. För att nå det målet har jag försökt visualisera fakta på ett informativt och meningsfullt sätt som har anpassats åt målgruppen. Det här examensarbetet har baserats på teorier och metoder inom informationsdesign. För att besvara mina frågeställningar har jag bland annat genomfört intervjuer med lärare och fokusgruppundersökningar med elever, i syfte att målgruppsanpassa artefakten. Jag har också arbetat utifrån designmetoden KISS (Keep it short and simple) för att skapa struktur i artefaktens information. Artefakten är också designad med stöd i ett antal teorier, till exempel inom gestaltpsykologi och visuell hierarki, för att göra informationen tydlig och lätt att förstå. För att väcka intresse hos målgruppen har jag också arbetat med teorier inom till exempel bildbudskap och retorik. Resultatet av arbetet gestaltades i form av en broschyr där eleverna kan få en snabb och enkel översikt över yrken och utbildningar inom bild och form: Vad man kan jobba med, Hur man tar sig dit samt Vart man kan arbeta.

  Fulltekst (pdf)
  Jon Astrup Hällkvist.Examensarbete.Informativ illustration.
 • 28.
  Attersand, Åsa
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  "Det är bara att hälla in texten": – En studie om att anpassa ett tryckt läromedel till digitalt format2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  This study is about what happens to text and image content in a printed teaching material when adapted to a digital format. The purpose of my work is to find out if readability is changing in the new medium. 

  The theoretical focus of the study is readability, text and image in collaboration, as well as multimodality. To find out if the digital format affects readability, i have performed two text analyzes, a readability analysis of the printed material and a comparative analysis of the digital material. I have also conducted interviews with teachers and experts about the teaching methods. A test and a participant observation were conducted with the target group where my improvement proposal was compared with the existing material. 

  The conclusions i have come to is that there must be clear links between text and image in a digital teaching material. Color markings in body text with word explanations can interfere with the reading rhythm and too many heading levels can confuse the reader. The most important conclusion is, however, that how readable a text is depends on the audience's previous knowledge, objectives and motivation for the subject. A hard-worded factual text does necessarily need to be easier by splitting the text into short paragraphs, but it can however, make it more difficult to understand the content. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Axelsson, Caroline
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Istället för en parkbänk: Värdet att forma fysiska mötesplatser i en digitaliserad värld2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This work is a thesis in Information Design with a focus on Spatial Design. The purpose of the work is to investigate the needs and functions that a larger food store’s foyer boutique has to fill, with increasing digitalization and the changing habits of shoppers using more online services instead of shopping in physical stores. Digitalization means that people do not have to shop at a physical location, with a result in people no longer meeting face-to-face in the same manner as before. The work also examines how the store’s foyer area spatially can make visible and communicate a solution to meet these needs and functions.

  Questionnaires have been developed to find out what needs and functions a food store’s foyer boutique needs to fill. A focus group has been carried out with participants who are knowledgeable in the area of shop fittings. Also, a site analysis of ICA Maxi Eurostop in Örebro has been carried out in order to be able to communicate and make visible a solution to the needs and functions to be found in a grocery store's foyer boutique. 

  Based on theory and empirical evidence, a design proposal has been developed that shows how larger food stores' foyer boutiques can be used as meeting places. Instead of only placing a bench, this work has produced a modular booth with several types of seating possibilities. The module booth also has electrical outlets to be able to charge digital devices and has ceilings and fabric-covered walls to reduce the transition of sound, thus forming a kind of sound-damping room within the room. By placing out different types of seating opportunities, more people can stop and meet, which can facilitate social interactions between people (Gehl 2011). 

  Keywords: Digitization, shop fittings, meeting place, spatial design, public spaces.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Bellner Krantz, Louise
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Gym, bara en lokal för träning?: En kvalitativ studie om män och kvinnors upplevelse av gym och hur de rumsliga faktorerna påverkar.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Normer om manligt och kvinnligt har präglat idrotten under historien och än idag finns det föreställningar om hur män och kvinnor ska vara. Gym har historiskt sett varit för mannen, men är nu även en arena som kvinnor intagit. Dock finns det många historier om kvinnor som blir illa behandlade på gym och faktorn av det har blivit att tjejavdelningar och tjejgym har etablerats. Att skilja på män och kvinnor på detta vis löser inte det egentliga problemet.

  Den här studien ska undersöka hur män och kvinnor upplever gymmiljöer och hur det påverkar deras träning på gym. Till följd av det ska genusperspektivet appliceras på ett designförslag som har som mål att underlätta processen att hitta i en gymmiljö för en förstagångsbesökare.

  Genom litteraturstudier, platsanalyser, intervjuer med användare av gym och personal på gym samt en enkät blev resultatet en digital 3D-modell som grundar sig i ett befintligt gyms planlösning. Ett lösningsförslag som förbättrade vägledningen i miljön för förstagångsbesökare med hjälp av färgkodning, rumslig form och wayfinding i samband med träningszoner.

  Slutsatsen blev att det är bortom rumsliga egenskaper att skapa en gymmiljö där både män och kvinnor trivs och att det krävs en förändring i beteende och normer om vad vi anser är manligt och kvinnligt. Dock kan en förändring av rummet vara ett första steg i rätt riktning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Berg Råholm, Denice
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Ett zonindelat välkomstrum: En rumslig studie om hur zonindelning kan gestaltas i väntrumsmiljö för att påverka besökarnas känsla av trygghet.2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Summary: The healthcare environments of the future are developing at a rapidpace, which is a built-in change for us visitors. Today's waiting rooms are often open rooms and can be a problem for users' privacy.This study intends to investigate how zoning can affect the visitor's sense of a safe and secure waiting room environment. The underlying interest in the study is about the research of environmental psychology, which shows that the design of the room can affect the users' perception of privacy and personal space. The visions of this study is that the work will become an aid to future waiting room plans where the aid is in the form of a spatial concept with focus on zoning and its colors.

  Research question:

  • Can a zoned waiting room affect the visitor's feeling of a safe and calm waiting environment?

  • What environmental psychological principles can affect the feeling in the different zones in the waiting room environment?

  • How can the zoning be shaped in color and form to give the visitor a sense of safety and calm?

  Purpose: The purpose of the report is to investigate how the waiting room environment in hospitals can be designed with a focus on the user's need for privacy and intimacy and how this can increase the feeling of security. The purpose is also to develop a concept for health care in Region Sörmland that will contain vital and decisive factors in spatial design that are important in a waiting room and which the local development unit can relate to for future renovations of waiting rooms. The waiting room should break the traditional waiting rooms and contribute to a sense of security and integrity.

  Methodology: Several different methods have been used to obtain the most credible result possible. The study has a qualitative approach where primary data is collected with the help of interviews and surveys.

  Conclusion: The respondents in the study generally felt that an open waiting room with chairs along a wall felt more insecure than a waiting room with separating walls with different types of seating. Because there were different seating options, the patient could control his or her desire to sit more or less securely and the control could affect safety. The design of the different zones through color and light also affected the room's feel in different ways. Strong colors felt stressful while more saturated, dull colors felt calm and safe. A stripped-down environment with few colors and impressions felt sterile and insecure. The method result resulted in a design proposal where different types of seating possibilities and other selectable activities were divided into zones in the room with the colors that according to results from method and theory create security.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Berglund, Mattias
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Två bättre än en?: En studie om två olika bildmanérs samverkan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jag har studerat hur jag med hjälp av illustration, fotografi, text, färg och form kunnat hjälpa Uppsala linneanska trädgård att locka fler besökare till deras trädgårdar för att de i sin tur ska kunna inspirera de som vanligtvis inte odlar, till att börja odla själva och ha kul med mat.

  Detta har jag undersökt genom att formge en affischlayout till ett kommande event där jag applicerat informativa illustrationer och tagit fram två olika typer av bildmanér. Ett bildmanér som ska attrahera barn och ett som ska attrahera vuxna, och testat om hen kan kombinera dessa olika bildmanér till en informerande enhet vad det gäller kriterierna för fungerande informationsdesign.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Bergqvist, Anna
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Denna eviga plågsamma väntan: Hur ska kvinnan skingra mörkret på busscentral i en allt osäkrare värld och ska väntan förbli plågsam?2023Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Alla kan känna en ovisshet med att befinna sig ensam på en busshållplats en sen kväll när det är mörkt ute. Däremot att inte tillämpa god belysning eller ett funktionellt vägledningssystem för att ens försöka bidra till ökad trygghetskänsla, är idag många busscentralers sanning. Busshållplatser i stadsområden står ofta inför en myriad av utmaningar som kan påverka övergripande effektivitet, säkerhet och användarupplevelse. En framträdande problematik härstammar från det stora antalet bussar som verkar inom en begränsad yta. Det stora antalet bussar kan leda till trängsel, vilket gör det svårt att upprätthålla ett smidigt trafikflöde både inom hållplatsen och på omgivande gator.

  Denna studie fokuserar på att utforma ett designförslag med hjälp av ljusdesign och wayfinding, för att främst skapa en känsla av trygghet för unga kvinnor som använder sig av busscentralen. Målgruppen för arbetet är unga kvinnor mellan  18-30 år, eftersom idag är det dem som ligger i framkant med att framhålla deras upplevelse av otrygghet när de vistas utomhus ensamma när det är mörkt.

  Denna eviga plågsamma väntan är ett examensarbete inom ämnet för Informationsdesign och Rumslig gestaltning. Syftet med det slutgiltiga designförslaget är att uppmärksamma vilka brister den nuvarande busscentralen har och vilka åtgärder som borde tas, för en tryggare upplevelse.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Bergström, Ebba
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Visual mapping in AI interfaces: to establish trust in explainable AI in mammography2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Artificial intelligence (AI) is a broad topic that many researchers and stakeholders want to implement into their daily tasks. There are expectations to implement AI in hospitals, starting with mammography centers. But there is a need to guarantee that it will be efficient and safe to use, and that requires a lot of research. However, the challenge is about how radiologists should understand how AI will communicate when it shows unclear results during mammography examinations. When it comes to cultural communication and expectations, radiologists are working with visual communications, since that is where they see the x-ray images of breasts. However, there seems not to be any clear directions on how the AI is supposed to communicate back, in a visual and explainable way. The current studies do not focus on the practical usage of AI towards its target group and how they take in information and how they take in information that is consistent with their work habits and the use of visual communication, as well as human interaction. The goal of this thesis is to view this field from an information design perspective and contribute with a different view. This master thesis will explore the possibility of how visual mapping can contribute for radiologists, in mammography, that will eventually work alongside AI. To highlight important factors that are important when it comes to working with AI. As well as inviting AI researchers and experts to explore the expectations of AI in mammography. The theoretical framework contains explainable AI (XAI), scientific visualization, visual perception, human computer interaction (HCI) and visual mapping etc. This research will use design thinking processes, to empathize with the radiologist and conduct interviews, artifact analysis and finalize a prototype. The results of the thesis will highlight important keywords from the participants that are emphasized on the prototype.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Bergström, Ebba
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Visualisera risker i trafiken: En studie om hur ett animerat utbildningsmaterial för moped klass 1 kan förmedla riskhantering i cirkulationsplatser2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Swedish Traffic Educator's National Association (STR) is an organization for traffic training companies that conducts vocational driver training. They are responsible for creating the driver's license books that are used at all Swedish traffic schools for pupils and teachers. This material includes all the rules and knowledge you need to know to take a driver’s licenses. The material is the same for everyone, but there is a desire from students and teachers to have more in-depth information about the driver's license than is available today, to gain a better understanding.In this thesis which is for the program focus informative illustration at Mälardalen University, a design proposal in the form of an animated information film has been created in order to be able to convey theoretical elements that are for students who study for moped class 1 driver’s license. The purpose of the film is to provide a broader understanding of students as they study for the moped class 1 driver’s licenses. The study examines how students today study today and what they have for general views on animated teaching material. The survey will raise questions about what kind of narrative would work for learning and whether the style of the illustrations has an influence in the animated teaching material. During work there will be theory gathering and empirical data collection that includes the construction of narratives, multimodal methods, semiotics, and rhetoric.

  Fulltekst (pdf)
  EbbaBergström_fulltext
  Download (mpeg)
  Film
 • 36.
  Berholt, Joel
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Låt konsten hjälpa: En studie om orienterbarhet i bostadsområde2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är skrivet inom informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning. Studiens syfte har varit att utforska hur offentliga konsten kan bidra vid navigationen i en komplex exteriör miljöer. I detta fall ett bostadsområde utanför Strängnäs med likartad bebyggelse. Observationen har varit den avgörande faktorn vid val av plats och ämnesområde. Med en avsaknad av konst eller andra rumsliga attribut, som skapar identifikation, har besökare och förbipasserande haft svårare att orientera sig vid den observerade platsen.

  Arbetet presenterar tillvägagångssättet och resultaten som ligger som grund för gestaltningsförslaget. Den vetenskapliga förankringen vilar på empirisk data, litteraturstudier samt utförda metoder.  Metoderna som utförts i studien är platsanalys, observation, kvantitativ och kvalitativ intervju, omvärldsanalys, fokusgruppsarbete, prototyparbete i samverkan med fokusgrupp, och eget idégenererande vid gestaltande.  Platsens behov och rörelsemönster har observerats och analyserats. Fakta kring offentlig konsts tillblivelse och vad den kan bidra med har tagits fram genom intervju, litteratur samt med fokusgruppens samverkan.

  Gestaltningen föreslår hur offentlig konst kan underlätta navigation i bostadsområden av detta slag. Samt undersöker vilken slags gestaltning som kan vara mera gynnsamt för platsen i detta sammanhang. Gestaltningsförslaget presenteras genom bilder, text och kartor. Ambitionen genom detta arbete har varit att ta vara på informationsdesignens olika kvaliteter till en helhet av värde.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Biro, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Informationsbroschyr inför kranskärlsröntgen: Bilder och visuella element för ökad förståelse av information riktad till patienter som ska genomgå kranskärlsröntgen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är av stor betydelse att informationsmaterial riktade till patienter är lätta att förstå och hitta i. Detta gäller i synnerhet patienter som ska genomgå en kranskärlsröntgen, då de är vakna under undersökningen och även mottar sin diagnos under den. Syftet med detta examensarbete är att ta fram en informationsbroschyr, utifrån ett givet textunderlag, som är läslig och lätt att hitta i. Bilder och andra visuella element, gestaltade utifrån teorier inom perception, kognition, bildretorik och semiotik, har använts för att bidra till ökad förståelse av informationen. Broschyren har färgkodats för att bidra till att den är enkel att söka i. Även teorier inom emotiv kommunikation och perception har studerats, med syfte att gestalta bilder som ska bidra till att förmedla trygghet. Både bilder och layout har utprovats för att säkerställa broschyrens kvalité.  Denna rapport presenterar de metoder och teorier som har använts för att nå resultatet. Arbetet har också resulterat i några slutsatser, som även de presenteras.

 • 38.
  Bjerke, Lovisa
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Det upplevda rummet: Tryggheten i att enkelt hitta rätt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det upplevda rummet är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta arbete är att studera vilka rumsliga formelement som kan understödja orienterbarheten och skapa ett bra flöde i ett rum. Arbetet utgår ifrån entréhallen på Tekniska museet i Stockholm där svårigheter i orienteringen leder till stopp i flödet. Arbetet strävar mot att ta fram ett designförslag som minskar dessa stopp, samt öka framkomligheten och orienterbarheten. Målet är att skapa en positiv och trygg upplevelse vid museibesöket.

   

  Under inhämtningen av empirin ifrån notationer av rörelsemönster, observationer, rumsanalyser och intervjuer har det visat sig att rummet skapar stora folksamlingar på grund av svår orienterbarheten. Under inläsningen av teorier kring wayfinding, kognitionspsykologi, upplevelserum, formelement, m.m, har det visat sig att god orienterbarhet, tydliga och distinkta rum och kontrastrikedom är avgörande för att besökaren ska få en positiv upplevelse. Att upplevelsen i sin tur påverkar besökarens rörelse i rummet och att runda former skapar mjukhet men också generera rörelse är något som teorierna belyst.

   

  Utifrån empiri och teori har ett gestaltningsförslag tagits fram som främjar besökarens möjlighet till att få en överblick över rummet. Kontraster och ”popout”-effekter har bidragit till att rummets delar blivit mer distinkta och funktionerna blivit tydligare. Tillsammans med runda linjer och böljande former har rummets framtoning blivit mjukare och den positiva upplevelsen har därmed ökat. Rummet har även förbättrat tillgängligheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga som till stor del kräver en kontrastrik miljö för navigering.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (mp4)
  film
 • 39.
  Broberger, Josefin
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  En säkrare Framfart: En studie om hur rumslig gestaltning kan bidra till en säkrare framfart på gång och cykelbanor.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om hur man kan förbättra säkerheten på gång och cykelvägar vid genomfarter av platser med olycksfaktorerna korsningspunkter, höga hastigheter och dålig sikt. Arbetet är skriven inom ämnet Informationsdesign med inriktning Rumslig gestaltning. Användare upplever flertalet platser på gång och cykelvägar som farliga och åtgärder vid dessa farliga platser är bristande. Den olycksstatistik som råder idag samt de bristande åtgärdstilldagande som tas gällande olyckor och den upplevda faran, ligger till grund för detta arbete. Undersökningen innefattar informationsinsamling och metodarbete vilket resulterat till ett gestaltningsförslag. Detta förslag med en ekonomisk medvetenhet har som mål att med en tydligare rumslig gestaltning bidra till en säkrare framfart för användarna. En säkrare genomfart av de platserna som har dessa olycksfaktorer kan resultera till färre olyckor. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Reitsma, Lizette
  RISE - Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. Region Västmanland Museum, Sweden.
  Ryöppy, Merja
  University of Southern Denmark, Denmark.
  Ho, Hayley
  RISE - Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Nyström, Sofie
  RISE - Research Institutes of Sweden, Sweden.
  Carbon theatre in public spaces: Using participatory theatre and co-designmethods in a museum for shaping lowcarbon lifestyles2019Inngår i: Life Cycle Management Conference 2019, Poznan, Polen, 2019, artikkel-id 97Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Over the past ten years, the need for public spaces to deal with burning societal issues, such as climate change, has become even more important. Participatory theatre offers ways to meet the longing for shared forums by engaging large groups of people in exploring difficult social dilemmas. It can potentially empower participants to change their own situations and organizations. In a previous design research project Quantifying your carbon footprint, this gap was in focus. We will use the findings from the Quantifying carbon footprint project as an entry point and expand it with Life Cycle Assessment (LCA) on objects from the current museum collection and on daily life activities that have a carbon impact. The goal of the project is to explore and understand the climate and environmental impacts of lifestyles. The method used here are participatory theatre and co-design methods and pop-up exhibitions are used to engage young citizens in negotiating social norms and understanding their possible impact on CO2 emissions. The museum collections play a crucial role in the process of understanding how LCA calculations are related to mundane objects and reflecting on the temporality of social norms that are negotiated and re-negotiated through the way we handle products and objects in our everyday life. Developing new practices for museums involving participatory methods in order to engage young citizens in climate research. The results of the introductory meeting and study visit show that using the museum’s collection, the history and the value of things in the past centuries become clear and easier to reflect on compared to today’s unsustainable lifestyle – travelling and over consumption. Carbon Dioxide Theatre is an attempt to shape a shared space on a local level, in line with the priorities of the museum’s three years plan.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Burtsov, Jenna
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Vad har vi på polisen arbetat med – och varför?: Att stärka myndigheters etos genom att förmedla trovärdighet i myndigheters informationskampanjer, skapade för externt bruk2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Public trust in government institutions has many societal benefits: Institutions increase their efficiency due to decreased transaction costs and timesaving, while the general public enjoy living in democratic, safe and civilized societies. This trust is primarily affected by the general public’s expectations and perception of how institutions conduct their operative activities. One way to influence trust is through information about institutions’ operational activities. That’s the background that laid the foundation of this study’s purpose: To investigate how credibility can be conveyed through text in interaction with image and graphic form in governmental institutions’ external information campaigns, in order to reenforce their ethos. 

  In order to fulfil the study’s purpose, a specific case has been investigated – the Swedish Police authority’s communication. The results of the study were derived from comparing the Police Authority’s existing information material being compared and tested towards existent theories and previous research within classic rhetoric, plain language and text in interaction with image and graphic form. A design proposal was drawn up from the results of the study, which contains information about the police authority’s operative activities. It was developed through an iterative design process and resulted in a campaign concept “Vad är det som har hänt?” which informs about how far the police authority has come in their work during year 2020, with the goals set for the time period 2020–2024. 

  The result has indicated that when the sender possesses the ability to express logos and pathos, the sender has the potential to convey credibility, in order to reenforce ethos: Some of the most prominent discoveries were about wording and sentence construction needing to be based on concretion in order to clarify what exactly is meant, for example by addressing the reader directly, making it clear who the sender is and the usage of active verbs. Technical terms should be used and clarified, in order to clearly convey what the Authority’s tasks and functions consist of. Using informative rhetoric questions as rubrics should be used in order to further clarify the content of the body texts. The image motifs should create moderately positive emotions, but also always and in a clear way synergize with text in order to clarify the message. The logotype should always be included, in order to clarify who the sender is. The graphic form should be based on functional purposes. The sender should also be made visible though font and color choices, based on the graphic profile – if readability is not adversely affected. 

 • 42.
  Bäckvall, Josefine
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Normkritiska och informativa porträtteringar av historiska kvinnor: Problematiken i att skapa icke-könsstereotypa illustrationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis discusses how informative illustrations about women’s history can be done with the help from gender perspectives, semiotics and picture telling. It’s hard to inform about women in stereotypical portrayals, since they mostly highlight women’s beauty and looks. Thus, the problem is about how to avoid stereotypical portrayals of women and instead highlight relevant information rather than looks and aesthetics. To do this I’ve developed four guidelines based on previous research and image analyses of gender in pictures. Those guidelines work as a model that helps the planning and designing of illustrations that avoids stereotypical representations of gender. To test the guideline’s impact on the design I made several sketches to test. To sum the thesis up I discuss and answer the question formulation that’s about finding awareness in what stereotypes exists and make guidelines based on them and the information goals, to make non-stereotypical portraits of women.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Cardestål, Ida
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Livet mellan träden: Ett arbete om livet förbi skogens stigar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Åkerskolan i Strängnäs kommun och med stöd från Tekniska museet i Stockholm. Eleverna som har deltagit i studien går i årskurserna 1-4. Kvalitativa intervjuer och observationer har gjorts med eleverna på skogsutflykter med skolan och fritids för att samla data om deras förhållande till skogen och djur i skogen.

  Studien är en fenomenologisk studie som lutar sig mot begreppet affordance, en term inom informationsdesign som beskriver relationen mellan ett fysiskt objekt och en person och de möjliga interaktionerna mellan en person och miljön omkring. Studien tar upp teorier om  människors relation till skogen och djurs relation till skogen för att visa ett perspektiv på skogen som ett hem.

  Arbetet har resulterat i ett gestaltningsförslag i form av ett undervisningskoncept som ska kunna användas av lärare till årskurs 1-4 att använda till sina klasser i undervisningen, det är lekfullt och lärorikt för eleverna och kommer ändra deras sätt att se på sin närliggande skog och att tänka innan de agerar nästa gång.

  Fulltekst (pdf)
  Livet mellan träden
 • 44.
  Carlssom, Matilda
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Att informera med endast bilder: Är det möjligt eller behövs kompletterande information?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete gjordes för att undersöka om och hur det är möjligt att utforma lättförstått studieunderlag för användning på SFI, genom att bara använda bilder. Förutom gestaltning måst målgruppens olika kulturella bakgrunder beaktas, då olika gester och uttryck inte har samma innebörd i alla kulturer och därför inte kunde användas i bilderna.

  Genom handledning, teoretiska studier, och kvalitativa målgruppsintervjuer utformades och omformades informationen till sitt slutgiltiga utseende, där även läraren fick en roll i berättandet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Carlsson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Andersson, Jennie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  The Poetics of Workplaces2017Inngår i: Experiencing the Everyday / [ed] Carsten Friberg and Raine Vasquez, Aarhus, DK: Aarhus Universitetsforlag , 2017Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Information design is a practice and an academic field that views information through its representations, for example, through images, spaces, and texts. It is also human centered, not technological driven, in that its focus is on the users and their conditions and environments. As an academic field, information design is at an intersection of disciplines; cognitive science, media and communication, linguistics, visual studies, and art and aesthetics meet in information design. In our research, we have come to focus on the connection between aesthetics and visual-spatial information design; we are addressing the understanding of aesthetic matters in information design and its implications, using examples from the manufacturing sector.

 • 46.
  Carlsson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Harari Svensson, Natalia
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  The complexity of situated text design: a negotiation between standardization and spoken language in a manufacturing company2023Inngår i: Frontiers in Communication, E-ISSN 2297-900X, Vol. 8, artikkel-id 1062733Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In information design textbooks, text design is mostly understood as typography and layout. The meaning-making process of language, involving social interaction that affects language, is rarely acknowledged. Instead, texts are supposed to be "clearly" written. In this research article, we argue that the understanding of text design could benefit from also addressing text production and use situated amid social activity. This article presents a study on a text design process partly based on spoken language and owned by assembly operators in a workplace. Capturing the spoken dialogue and transforming it into instructive texts resembling transcripts are essential steps in securing the best practices for the smallest tasks in manual assembly, the minima of working, which is crucial for manufacturing. Our aim within the information design field is 2-fold: To underline the meaning-making process in language as a social phenomenon and to show that the situated design perspective, i.e., an outlook that highlights the uniqueness of the setting, can be important for the production and use of certain texts, such as instructions, and for affecting language. We asked ourselves: What are the consequences for the information design field when meaning-making in a language is understood as being socially situated in an activity? We have studied a design process and used observations, interviews, and text analysis to gather data. The result showed that the workers' ownership of text documents is crucial for the texts' use, yet the texts used do not meet the standard of information design textbooks. Moreover, the design of the text involves a continuous and non-linear collective negotiation that balances standardization in language and work procedures with the incorporation of operators' linguistic improvements. We unfold a case of text design where there is a closeness of designer and user roles, a non-linearity of the process, and an understanding of an information design product as becoming rather than having been finalized for use.

 • 47.
  Carlvik, Linus
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Sprickor i en annan verklighet: En studie om tunnelinspektioner genom virtuell verklighet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En betongtunnel har en uppskattad livslängd av ca 120 år. Att sprickor uppstår i dess konstruktion under denna tid är inget ovanligt. För att upptäcka de som kan innebära en säkerhetsrisk genomförs under givna tidsintervall inspektioner av tunneln. Då inspektionerna idag genomförs manuellt utan tekniska hjälpmedel vill ÅF AB undersöka ett alternativt tillvägagångssätt. Att använda laserskanning för att skanna in tunnlar, utifrån dem skapa 3D-modeller, som sedan inspekteras i virtuell verklighet (VR). Studiens del i detta initiativ är att undersöka hur delar av 3D-modellen kan utformas för att uppnå högsta informativa värde i VR. Delarna i fokus är modellernas miljö och dess skadade partier. Syftet med arbetet är att skapa riktlinjer för hur ovan nämnda faktorer kan visualiseras. För att uppnå detta har empiri samlats in genom nyttjandet av vetenskapliga metoder som kvalitativa intervjuer, analys av tidigare material, och användartester. För att ge god grund i de visualiseringsbeslut som tas har de förankrats i teorier ur både informationsdesign och virtuell verklighet. Vid utformningen av miljö för virtuell verklighet framkom två områden som hade betydelse, tydlighet, och närvaro i kombination med inlevelse. Där ena området sker på bekostnad av det andra. För att jämföra vilken av de två områdena som var viktigast utformades tre miljöer. För att besvara hur skadade partier kan visualiseras skapades tre olika markeringsnivåer som inkluderades i de olika miljöerna. Markeringsnivåerna och miljöerna sammanställdes sedan till tre prototyper. För att undersöka gestaltningarnas effekt sett till informationsvärde och upplevelse testades och utvärderades prototyperna genom användartester. Efter genomförd studie går det att urskilja att det finns många variabler att ta i beaktning vid utformning för VR, och att de har stor påverkan på varandra. Trots det går det att utläsa att inlevelse och närvaro till viss del överträffar tydlighet i sammanhanget. Där ljussättning, textur och förenklade navigationsmöjligheter är faktorer som har en avgörande roll för upplevelsen. Till markering av sprickor kan det urskiljas att färger har en positiv effekt både sett till att framhäva sprickor, men även för analys av dem.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Carlén, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Var är min plats idag?: En studie i hur aktivitetszoners funktioner kan kommuniceras i det digitala rummet för en bättre användarupplevelse på aktivitetbaserat flexkontor.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is in the field of information design with a focus on spatial design. The study has been conducted to investigate how theories and methods in information design can be applied to digitally communicate activity zone functions in an activity-based flex office.

  Previous research indicates that one of the biggest challenges with the transition from celloffice to activity-based flex office is that the new way of working is not used as planned. A zoning that is obvious to everyone is recommended. The thesis includes a study of how employees relate to the workplace and how they interact with the digital tool Campuskartan, which has been applied to facilitate the everyday work.

  The methodological work includes a physical and digital site analysis that describes and evaluates visual elements and functions. It also includes an analysis of the factors that indicate strengths and challenges in terms of the interaction between the physical and the digital space. Employees at Mälardalen University have functioned as a focus group to capture needs from a user perspective and a qualitative interview with an expert have contributed good insights to the study. Subsequently, a participatory observation has been implemented to understand the university's communication work and overall goals with the transition to a new way of working.

  The study also has a scientific theoretical basis that includes previous research in activitybased flex office and how the digitalization has affected how we work. The study highlights theories in, among other things, visual communication and cognition as well as interaction design. With support from the methodological work, previous research and theories, a visual concept has been created in order to digitally communicate the functions of the activity zones and how employees can relate to them.

  Fulltekst (pdf)
  Var är min plats idag
 • 49.
  Caroline, Hallenstam
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Stationsmiljön: Ökad tillgänglighet till de tre huvudfunktionerna: köpa biljett, kolla tågtider och väntan.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stationsmiljön – ökad tillgänglighet till de tre huvudfunktionerna: köpa biljett, kolla tåg tider och vänta, är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram ett nytt designförslag åt Eskilstunas stationshus, som visar hur man med hjälp av den rumsliga formgivningen kan öka tillgängligheten till stationshusens tre huvudfunktioner, i denna besökstäta och intensiva miljö.

  Under arbetet har observationer och rumsanalyser genomförts för få en ökad förståelse resenärernas rörelsemönster i rummet samt för att få en förståelse för hur tillgängligheten till de tre olika funktionerna fungerar i rummet i dag. Under dessa metoder har det konstaterats att det finns brister i den rumsliga utformningen gällande tillgängligheten till dessa tre funktionerna på de mindre stationshusen.

  Jag har med hjälp av resultatet från metoderna, teorier och litteratur samt prototyping tagit fram ett nytt designförslag. Det nya designförslaget bygger på att utnyttja ytorna effektivare i rummet, samt genom god informations design vägleda resenärerna fram till de olika funktionerna.

  Slutsatsen i det här arbetet bygger på att de olika funktionerna behöver separeras i rummet för att inte stoppa upp flödet i rummet och därmed öka tillgängligheten till dessa. Dock skulle en implementering och utprovning av detta behövas i verkligheten, då designlösningen endast studerats och diskuterats utifrån en 3D modell i Sketch Up. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Caspár, Melanie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Var slänger du din mat?: En studie om hur information kan utformas för att positivt påverka mottagarnas inställning gentemot matavfallssortering.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att blanda matrester med vanligt hushållsavfall har negativ inverkan på miljön. Men trots detta visar den senaste statistiken att enbart 25,5 % av matavfallet från svenska hushåll sorteras ut. Det verkar bland annat bero på en negativ inställning, och kan indikera ett behov av information som övertygar om vikten att sortera ut. Därför efterfrågade Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö ett material som motiverar boende till en ändrad attityd.

  Studiens syfte var att komma fram till hur information om att sortera ut matavfall kan utformas för att positivt påverka mottagarnas inställning. Arbetet utgick från teori inom retorik, budskapsstrategier och användarcentrerad design, vilket tillsammans med empirisk data blev grunden för ett gestaltningsförslag. Empirisk data samlades in genom fyra metoder: en intervju med en ämnesexpert för att rama in problemet, en retorisk textanalys för att resonera kring om befintlig information bidragit till att problemet kvarstår, en enkätundersökning för att definiera målgruppens informationsbehov, attityd och mediepreferens samt två utvärderande tester för att undersöka om gestaltningsförslaget fick avsedd inverkan. Genom detta kunde flera slutsatser dras. Bland annat att en blandad budskapsstrategi, metaforer, bilder och att tilltala läsaren som ”du” kan ha positiv inverkan på mottagarens inställning, utifrån vilka en slutgestaltning skapades.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 382
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf