mdh.sePublications
Change search
Refine search result
12345 1 - 50 of 225
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Melissa
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Möten i stadsrummet: Att väcka en outnyttjad plats till liv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Meetings in urban spaces is a thesis in information design with emphasis on spatial design. The aim of this thesis is to is to examine how poorly utilised spaces in urban environments can become more useful, as well as which criteria are required to enable a pleasant stay in these locations. The object of the study is the terrace outside Stockholm Public Library which, due to its current appearance and lack of function, most of the time is unused and deserted.

  The study’s aim is to generate a design proposal that encourages an increase in the flow of people to the terraces and that makes people want to spend more of their time there. The goal is to get more visitors to appreciate the terraces and utilise the space better.

  From the results of collected empirical data through spatial analysis, observations, notations of movement, interviews and discussions it has become clear that the reason for the terraces being unused is a lack of functionality and the spaces appearance. The conclusion of the theoretical and practical studies about spatiality, shape, urban public spaces and cognitive psychology etc., show that the choice of shape and placement of spatial elements can contribute to people choosing to linger on the library terraces. In its turn, this knowledge can create the right conditions for a changed pattern of movement and a greater flow of people to the location.

  A design proposal was created, based on theories and empirical data presented in the study. The aim design proposal is to show how it may be possible to draw visitors’ attention to the terraces and create a more natural flow there. This may be achieved by adding round shapes and curved lines, more variety in shape and proportion and by creating more obvious functions that meet visitors’ needs of activity and aesthetics. While this study is focused on the terraces of Stockholm Public Library it is my hope that these conclusions may also be applicable to similar environments in other location. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahlin, Manja
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Att möta företaget ur ett rumsligt perspektiv:  Hur rummet kan fungera som en informationslänk mellan företaget och besökaren.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka utvecklingsmöjligheterna för den rumsliga utformningen i X huvudentré, med målet om att rumsligt stärka informationslänken mellan företaget och besökare. Genom att skapa en förståelse för hur rummets gestaltning samspelar med människans upplevelse ges en större insikt i hur ett rum bör utformas för ett bestämt syfte, både för att kunna stödja en praktisk funktion och även en visuell upplevelse.

  Syftet med de undersökningar som utförts i examensarbetet har varit att få en uppfattning kring besökarnas upplevelse av den rumsliga utformningen i X huvudentré. Huruvida rummet som informationslänk fungerar mellan företag och besökare. Genom att använda mig av olika metoder såsom litteraturstudie, semistrukturerad intervju, observationer, notationer och enkäter kunde en bristande informativ länk konstateras. Med stöd av litteratur och olika forsknings- teorier har jag designat en modul där olika rumsliga element har inkluderats, för att på ett tydligare och mer integrerande sätt presentera företaget. Med modulens centrala placering skapas ett mer lättillgängligt informationsflöde i rummet. Modulens form och innehåll väcker besökarens intresse ”på vägen”. Det blir en central plats för information, där företaget genom sin moderna teknik kan förmedla nya projekt, sin visionsbild och på så sätt stärka sin image. 

  Download full text (pdf)
  man09020
 • 3.
  Alexandra, Björsell
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Attraktivare miljörum. En studie i hur ett miljörum kan göras mer användbart, som ett led i att öka intresset för källsortering.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a study in how a room for recycling can be designed as a way tocommunicate and make it easier for users to sort their waste. The long-termgoal for the room is to further encourage the users and increase their interestfor recycling. For this study a room for recycling at SGS Studentbostäder inGothenburg has been chosen. Currently, the room does not communicate itspurpose clearly, and has several problems causing low usability.The main focus of this study is to improve the usability of the room, and also tomake it more attractive. The research question that has been answered is “Howcan a recycling room be designed so that it can communicate and make it easierfor the user to quickly and efficiently sort their waste; and thus become moreusable?”By combining the results of both a literature review and empirical investigations,this study have resulted in two different design suggestions for the investigatedroom. Both design suggestions addresses the problems that were identified duringthe empirical study of the room, but in slightly different ways depending on thelevel of change that is wanted by the property owner. The overarching design ideahas been to introduce a clear and thorough color coding, with attention to smalldetails that have big impact.

  Download full text (pdf)
  Attraktivare miljörum
 • 4.
  Alfthan, Frida
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Ta på historien - inkluderande design på museum2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete redogör för hur en stadshistorisk utställning kan utformas för att kommunicera sitt innehåll till målgruppen utrikes födda med bristande kunskaper i svenska. Undersökningen mål är att hitta riktlinjer som visualiserar ett koncept för denna typ av utställning. I undersökningen behandlas den lokalhistoriska utställningen ”Se Eskilstuna” på Eskilstuna stadsmuseum. Utställningen används idag som undervisningsmaterial för studenter från SFI; svenska för invandrare. Idag har utställningen brister som gör att den inte uppfyller den specifika målgruppens behov. Genom låg kontrast och struktur samt att den idag till stor del utgår från text, försvåras möjligheten att kommunicera sitt innehåll till målgruppen. I detta arbete diskuteras främst utställningens rumsliga formgivning, men även hur innehållet påverkar förståelsen för utställningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur en utställning på bästa sätt kan förmedla information om platsen och platsens historia, utan att enbart förlita sig till kompletterande text-information. Detta för att underlätta för målgruppen att ta till sig innehållet. Med hjälp av tydligare struktur, och genom att skapa grupperingar och ett visuellt narrativ, skapas ökade förutsättningar för målgruppen att ta till sig utställningens innehåll. I undersökningen kombineras teorier om kognitiva processer, distribuerad kognition och affordans som vetenskaplig utgångspunkt. Genom kvalitativa metoder i form av fokusgrupp och öppen observation har en förståelse för målgruppen och dess behov skapats. Genom en platsanalys har brister i den existerande utställningsmiljön identifierats och en förståelse för rummet formulerats. Med stöd av litteratur och metodresultat har sedan ett designförslag skapats.

  Download full text (pdf)
  Ta på historien_FULLTEXT01
 • 5.
  Almén, Elias
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Man får vad man betalar för: Ett arbete i hur visuell information bör matcha ett varumärkes budskap2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project has been done in cooperation with Etteplan. Etteplan has requested a user manual that sends a specific message: premium.In this project, attention has been focused on the visual design of a user manual and its importance to the brand. Brand theory, messages, gesture theories, pop out effects, information structure, paper quality and technical illustration have been studied to investigate how this can be designed to reach the premium feeling. In order to gain empirical data, interviews and world-wide analysis have been used. From the results of the world-wide analysis, the work has been able to systematically analyze how other actors visualize their user user manuals. Furthermore, the work, based on the results of theory and empirical data, has produced prototypes. These prototypes have been evaluated and developed and presented in the draft proposal.Creating something that is experienced as a premium is a challenge. It is not possible to point out where exactly the premium feeling comes from. It is a sum of all signals that a brand sends to the buyer. Everything from customer service, quality, price, staffing, visual profile, environmental profile and, for example, an instruction manual. In my role as information designer, my ambition has been to, create new guidelines for how a premium quality manual should be visualized.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Alonzo, Amanda
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Här är alla fans välkomna: En studie om hur inkludering kan tillämpas i en sportbarsmiljö2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Here, all fans are welcome is an examination paper in Information Design, specializing in spatial design. This paper is based on a case study of a sports bar and restaurant in Eskilstuna called O’Learys. Using an inclusive design approach and a participatory design process, a new and improved design proposal was developed. Throughout this study, a series of design theories and methods were implemented in order to identify and study flaws within the  current restaurant environment. The new design proposal paid close attention to the visitors needs in order to ensure that they would be met.

  The aim of the study is to identify what different spatial elements communicate an including or an excluding environment. In order to identify this, several methods were utilized such as observation, spatial analysis and conversation with the user. All of these points were taken into account so as to better understand the users experience within the environment. The findings made resulted in a new design proposal. The proposal was developed in the 3Dmodelling program Sketch-Up and rendered in Shader-Light. This method of illustration was chosen because of its ability to communicate a realistic feeling within the room.

  The final design is of an inclusive multi-functional environment that contributes and encourages social interaction between visitors.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Andersson, Henrik
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. Informativ illustration.
  Hur kan en informativ serietidning hjälpa barn att intressera sig för källsortering?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport avser arbetsprocessen bakom ett examensarbete på Mälardalens högskola med tema”flöde och processer”. Arbetets uppgift har varit att framställa en informativ bildserie för barn iårskurs 0 till 6 som informerar om källsortering och motiverar att källsortera. Rapporten innehållerkvalitativa undersökningar kring hur man framställer bra effektiv informationsdesign anpassat förbarn, hur man finner rätt bildmanér för målgruppen samt huruvida om serier är effektfulla i läromedel.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete Henrik Andersson 2011
 • 8.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Palmgren, Marianne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Visionary Expectations and Novice Designers: Prototyping in Design Education2017In: Design and Technology Education: An International Journal, ISSN 1360-1431, E-ISSN 2040-8633, Vol. 22, no 1, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In information design education, we strive to find methods that provide students with opportunities to explore different ways of learning and designing. We seek to support development of contextual competences that will be helpful in navigating an unknown future of design in society. A challenge in today's design education is to formulate and use methods that support design students in developing competencies in the space between basic form training and context-rich training. The aim of this study was to evaluate prototyping exercises in design education where the focus was in that in-between space. The study is based on 33 prototyping workshops done between 2008 and 2015 and involving 160 students and two design teachers. Four different approaches to prototyping exercises are described, examined and evaluated: "spatial prototyping," "multi-material prototyping," "physical prototyping," and a mix between the latter two, "physical multi-material prototyping." The results show that the prototyping exercises did support the learning of diverse competencies in the in-between space of basic form training and context training. However, the exercises were also counterproductive and met with different kinds of resistance. The results of the study invite to a dialogue on how different prototyping techniques can stimulate learning in relation to future design competences.

 • 9.
  Andersson, Katarina
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  När platsen ska tala - gestaltning i känslig kulturmiljö: En fallstudie av Birka2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning är en fallstudie av Birka en del av världsarvet Birka och Hovgården. Birka tros ha varit en aktiv köpstad under vikingatiden och är en betydelsefull del av Sveriges historia. Ett världsarv är ett natur- eller kulturminne som anses så värdefullt att det har betydelse för hela mänskligheten. Själva platsen och mötet med kulturmiljön är en viktig del av studien. Det finns idag tre huvudaktörer som förvaltar och driver Birka. Utmaningen med studien består av två delar, aktörernas olika intressen och relationen mellan att skydda känslig kulturmiljö samtidigt som platsen ska levandegöras för besökare. 

  Syftet är att med en fallstudie av Birka undersöka möjligheter och begränsningar vid informationsgestaltning i känslig kulturmiljö. Studien riktar sig till besökare som på egen hand vill upptäcka och förstå platsen. Den specifika frågeställningen handlar om Vilka informationsbehov uppstår för den besökare som på egen hand vill utforska en kulturmiljö och hur kan dessa behov mötas?

  Empirin består av observationer, utprovning och platsanalys på Birka. Intervjuer har genomförts med aktörerna och nuvarande informationsmaterial har samlats in. Analysen är kvalitativt tolkande med hermeneutisk angreppsätt.

  Då studien inte har någon uppdragsgivare har en viktig del av undersökningen varit att identifiera informationsbehov för att sen kunna ge ett förslag till framtida informationsinsatser. Informationsbehoven som identifierats åt den enskilde besökaren är: kunna förstå var fornlämningsområdet börjar och dess utformning. Möjligheten till att orientera sig inom området och att det finns information om Birka och dess historia tillgänglig oavsett tid på dygnet eller året. Möjlighet till fördjupning är också önskvärt.

  Framtida informationsinsatser kan bestå av vandringsstråk utformade efter olika teman som gör att besökaren själv kan påverka valet av information, detta i form av en mobilapplikation. Möjligheten till en folder bör finnas som tar upp intressanta platser och erbjuder en grundläggande förklaring av Birka. Den passar bra till enskilda besökare som besöker platsen för första gången. För att orientera sig till den plats som kartan i foldern avser placeras platsmarkeringar i landskapet. Förslagsvis kan fornlämningsområdets entré markeras och ha ett liknande formspråk som Birkamuseet. En skylt vid entrén kan presentera världsarvsområdet och visualisera området på en karta.

  Download full text (pdf)
  Katarina_AnderssonPPU501
 • 10.
  Andersson, Sabine
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Innergården: Förbättrat utomhusflöde på äldreboende genom tillämpad Informationsdesign2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Spaces for Innovation: A Photo-elicitated Study in Three Companies from Manufacturing Industry and the Design Firm IDEO2014In: The International Journal of Design Education, ISSN 2325-128X, Vol. 7, no 3, p. 49-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The possibility that physical space can support or disturb processes for innovation in production systems is overlooked in the manufacturing industry and in research. This article rests on three studies in manufacturing industries and one in a design firm, with a focus on the employees' subjective experience of the physical space in relation to innovation. The employees made photographs and used keywords (followed up with verbal interviews) to communicate the relationship they perceived between physical space and innovation. The study shows that there is a relationship between company culture and the individual’s choices of physical spaces understood to support or hinder innovation. From the results, it can be concluded, that manufacturing companies which were studied form cultures that produce few spaces that support divergent thinking, while such spaces are prioritized in the design firm. This article show clean and orderly spaces for innovation in the manufacturing industry; for the design company, informal, collaborative, and visually simulative environments.

 • 12.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation. IPR (Innovation and Product Realisation).
  Palmgren, Marianne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation. IPR (Innovation and Product Realisation).
  Prototyping in the in-between: A Method for Spatial Design education2016In: 2016 Design Research Society 50th Anniversary Conference DRS'16, Brighton, United Kingdom, 2016, no 50, p. 653-669Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A challenge in today's design education practice is to formulate and use methods that support competences in the in-between-space between basic form training and learning that is relevant for designers in the future society. The aim of the paper is to discuss and to evaluate prototyping exercises in design education placed in that in-between space. Four different approaches to prototyping exercises are described, examined and evaluated in the paper. The prototyping exercises are engaging the students in the learning cycle phases of learning by experimentation and learning by experiencing. The result shows that the prototyping exercises did support learning of diverse competences in that in-between space but were also counterproductive and met different kinds of resistance in the students. This paper invites to a dialogue on how different prototyping techniques in design education might be used when educating designers.

 • 13.
  Antonsson, Frida
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Tillgänglighet och användbarhet i förskola och skola: Hur tillgänglighet kan ligga till grund för design2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tillgänglighet och användbarhet i förskola och skola är ett examensarbete inom Informationsdesign med inriktningen Rumslig gestaltning. Syftet med denna rapport är att presentera de studier, rumsliga komponenter, fältstudier och avstämningar som studerats under projektets gång. Allt detta har bidragit till en förståelse över hur skolor kan utformas och gestaltas för att de ska vara så tillgängliga som möjligt för alla.

  Gestaltningsarbetet utgår från en skola som tagits fram under projektets gång. Skolan finns inte i dagsläget då den är ritad för denna gestaltningsprocess. I skolan gestaltas ett klassrum och en RWC som har de anpassningar som krävs vid ny- eller ombyggnation av offentliga miljöer. Gestaltningarna som presenteras har som syfte att visa dessa krav och hur de kan samspela med gestaltning och strävar efter att visa så tillgängliga rum som möjligt. Målet är att alla, oavsett funktionsnedsättning ska kunna orientera sig i rummen och utnyttja alla funktioner.

  Empirin består av insamlad forskning och annan litteratur inom ämnet tillgänglighet, fältstudier och avstämningar med Fastighetskontoret på Västerås stad. Genom att göra detta är det tydligt att det krävs en mängd olika funktionskrav som måste följas för att en miljö ska vara tillgänglig och även få bygglov i dagsläget. Det framgick även att ett gestaltningsarbete blir något begränsat när samtliga krav följs, dock kan vissa krav uteslutas om det motiveras väl i bygglovshandlingarna.

  Utifrån empirin har gestaltningar tagits fram som främjar tillgängligheten för alla och skapar goda förutsättningar till orienterbarheten, rumsupplevelsen och användbarheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Antonsson, Sandra
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  A different Africa: Spatial information design for a safer refugee settlement2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to explore the spatiality’s affect on refugee’s sense of safety in the Osire refugee settlement in Namibia. The gathered empirics together with previous research and theories should lead to a design for a spatial information system. The system should contribute to peoples’ understanding of their environments’ whole structure as well as showing the way to the health centre and the police station, thus increasing their sense of psychological and physical safety. A wish was also to breathe life into the point of intersection of spatial information design and human science.

  The methods used to enable this were first and foremost a field study in the settlement to experience and acquire first-hand information. In addition observation, introspection and several interviews were conducted.

  As a result I established safety to be an issue that could be solved with spatial design. Refugees expressed that not knowing your environment or finding your way leaves you scared, uncomfortable and confused. With the use of a spatial information system safety can literally be created, as demonstrated in the design proposal. The conclusion is that much could be done to spatially solve complex issues as long as it’s addressed from that perspective.

  Download full text (pdf)
  A different Africa
 • 15.
  Asadi, Narges
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Jackson, Mats
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Augustsson, P.
  FlexQube, Sweden.
  Fundin, Anders
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  An assembly-oriented product design methodology to develop similar assembly operations in a mixed-product assembly line2017In: Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED, Design Society , 2017, no DS87-5, p. 131-140Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With the growing demands for product variety, Mixed-Product Assembly Lines (MPALs) as an effective means of creating product variety are recently increasing in manufacturing companies. However, handling different products from distinct product families creates high complexity in performing assembly operations in an MPAL. The elevated complexity, calls for increased similarity between assembly operations in an MPAL which requires product design changes accordingly. Hence, the objective of this paper is to suggest an assembly-oriented product design methodology to increase similar assembly operations for various products cross-product families. The proposed methodology uses Interface Diagram, a product architecture modelling tool, for comparing assembly operations crossproduct families, suggesting an assembly-oriented design, and communicating it to designers. The methodology has been developed by conducting a case study in heavy vehicle manufacturing industry. The results highlight a visual approach towards establishing a common language between assembly and design teams to consider the requirements of an MAPL in product design.

 • 16.
  Aspö, Ida
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Illustration av blomväxters livscykel i ett handledningsmaterial för årskurs 4-92014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this report, I explain how and what I have done to create an illustrated learning material that can explain the different events in the life cycle of flowering plants for pupils in grades 4-9. This has has been a collaboration between me and the Uppsala Botanical Garden. This material is meant to be used by teachers or personnel during visits at the Uppsala Botanical Garden to teach pupils about flowering plants. The information in the finished material include how the lifecycle of flowering plants might look like, how these plants can spread their seeds and how flowers are pollinated.To find out how to illustrate the important information of these evenets I have used principles of information design. A situational analysis and target audience analysis has also been conducted to investigate how this kind of learning materials might look like and under what conditions the pupils understand the information.

  Download full text (pdf)
  Illustration av blomväxters livscykel i ett handledningsmaterial för årskurs 4-9_Ida Aspö
  Download (pdf)
  Blomväxters livscykel_Bildfil_Ida Aspö
 • 17.
  Astrup Hällkvist, Jon
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Vad? Hur? Vart?: En grafisk koppling mellan gymnasieutbildning och karriär2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay will narrate the process of my degree project on how to create an artifact in the form of an informative material. The purpose of this informative material is to help upper secondary school students, that study the arts program with art and design as a specialization, to create a relation between their art education and a future career as well as further education. To reach that goal, I have tried to visualize facts in an informative and meaningful way that have been customized for the target audience. This degree project is based on theories and methods within the information design field. To answer my thesis statements, I have for example conducted an interview with a teacher and had a focus group discussion with a group of students, with the purpose to customize and adapt the artifact to the target audience. I have also worked with the design method KISS (Keep it short and simple) to create structure within the information in the artifact. The finalized artifact is also based on several theories, for example, theories on gestalt psychology and visual hierarchies to make the information clearer and easier to understand. I have also worked with theories regarding for example visual messaging and rhetoric to engage the target audience. The result of this project takes form as a brochure where the students may be able to receive a fast and simple overview of professions and education regarding art and design: What you can work with, How to get there and Where you can work.

  Download full text (pdf)
  Jon Astrup Hällkvist.Examensarbete.Informativ illustration.
 • 18.
  Attersand, Åsa
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  "Det är bara att hälla in texten": – En studie om att anpassa ett tryckt läromedel till digitalt format2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This study is about what happens to text and image content in a printed teaching material when adapted to a digital format. The purpose of my work is to find out if readability is changing in the new medium. 

  The theoretical focus of the study is readability, text and image in collaboration, as well as multimodality. To find out if the digital format affects readability, i have performed two text analyzes, a readability analysis of the printed material and a comparative analysis of the digital material. I have also conducted interviews with teachers and experts about the teaching methods. A test and a participant observation were conducted with the target group where my improvement proposal was compared with the existing material. 

  The conclusions i have come to is that there must be clear links between text and image in a digital teaching material. Color markings in body text with word explanations can interfere with the reading rhythm and too many heading levels can confuse the reader. The most important conclusion is, however, that how readable a text is depends on the audience's previous knowledge, objectives and motivation for the subject. A hard-worded factual text does necessarily need to be easier by splitting the text into short paragraphs, but it can however, make it more difficult to understand the content. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Axelsson, Caroline
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Istället för en parkbänk: Värdet att forma fysiska mötesplatser i en digitaliserad värld2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work is a thesis in Information Design with a focus on Spatial Design. The purpose of the work is to investigate the needs and functions that a larger food store’s foyer boutique has to fill, with increasing digitalization and the changing habits of shoppers using more online services instead of shopping in physical stores. Digitalization means that people do not have to shop at a physical location, with a result in people no longer meeting face-to-face in the same manner as before. The work also examines how the store’s foyer area spatially can make visible and communicate a solution to meet these needs and functions.

  Questionnaires have been developed to find out what needs and functions a food store’s foyer boutique needs to fill. A focus group has been carried out with participants who are knowledgeable in the area of shop fittings. Also, a site analysis of ICA Maxi Eurostop in Örebro has been carried out in order to be able to communicate and make visible a solution to the needs and functions to be found in a grocery store's foyer boutique. 

  Based on theory and empirical evidence, a design proposal has been developed that shows how larger food stores' foyer boutiques can be used as meeting places. Instead of only placing a bench, this work has produced a modular booth with several types of seating possibilities. The module booth also has electrical outlets to be able to charge digital devices and has ceilings and fabric-covered walls to reduce the transition of sound, thus forming a kind of sound-damping room within the room. By placing out different types of seating opportunities, more people can stop and meet, which can facilitate social interactions between people (Gehl 2011). 

  Keywords: Digitization, shop fittings, meeting place, spatial design, public spaces.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Berglund, Mattias
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Två bättre än en?: En studie om två olika bildmanérs samverkan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har studerat hur jag med hjälp av illustration, fotografi, text, färg och form kunnat hjälpa Uppsala linneanska trädgård att locka fler besökare till deras trädgårdar för att de i sin tur ska kunna inspirera de som vanligtvis inte odlar, till att börja odla själva och ha kul med mat.

  Detta har jag undersökt genom att formge en affischlayout till ett kommande event där jag applicerat informativa illustrationer och tagit fram två olika typer av bildmanér. Ett bildmanér som ska attrahera barn och ett som ska attrahera vuxna, och testat om hen kan kombinera dessa olika bildmanér till en informerande enhet vad det gäller kriterierna för fungerande informationsdesign.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Bjerke, Lovisa
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Det upplevda rummet: Tryggheten i att enkelt hitta rätt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det upplevda rummet är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta arbete är att studera vilka rumsliga formelement som kan understödja orienterbarheten och skapa ett bra flöde i ett rum. Arbetet utgår ifrån entréhallen på Tekniska museet i Stockholm där svårigheter i orienteringen leder till stopp i flödet. Arbetet strävar mot att ta fram ett designförslag som minskar dessa stopp, samt öka framkomligheten och orienterbarheten. Målet är att skapa en positiv och trygg upplevelse vid museibesöket.

   

  Under inhämtningen av empirin ifrån notationer av rörelsemönster, observationer, rumsanalyser och intervjuer har det visat sig att rummet skapar stora folksamlingar på grund av svår orienterbarheten. Under inläsningen av teorier kring wayfinding, kognitionspsykologi, upplevelserum, formelement, m.m, har det visat sig att god orienterbarhet, tydliga och distinkta rum och kontrastrikedom är avgörande för att besökaren ska få en positiv upplevelse. Att upplevelsen i sin tur påverkar besökarens rörelse i rummet och att runda former skapar mjukhet men också generera rörelse är något som teorierna belyst.

   

  Utifrån empiri och teori har ett gestaltningsförslag tagits fram som främjar besökarens möjlighet till att få en överblick över rummet. Kontraster och ”popout”-effekter har bidragit till att rummets delar blivit mer distinkta och funktionerna blivit tydligare. Tillsammans med runda linjer och böljande former har rummets framtoning blivit mjukare och den positiva upplevelsen har därmed ökat. Rummet har även förbättrat tillgängligheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga som till stor del kräver en kontrastrik miljö för navigering.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp4)
  film
 • 22.
  Bäckvall, Josefine
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Normkritiska och informativa porträtteringar av historiska kvinnor: Problematiken i att skapa icke-könsstereotypa illustrationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis discusses how informative illustrations about women’s history can be done with the help from gender perspectives, semiotics and picture telling. It’s hard to inform about women in stereotypical portrayals, since they mostly highlight women’s beauty and looks. Thus, the problem is about how to avoid stereotypical portrayals of women and instead highlight relevant information rather than looks and aesthetics. To do this I’ve developed four guidelines based on previous research and image analyses of gender in pictures. Those guidelines work as a model that helps the planning and designing of illustrations that avoids stereotypical representations of gender. To test the guideline’s impact on the design I made several sketches to test. To sum the thesis up I discuss and answer the question formulation that’s about finding awareness in what stereotypes exists and make guidelines based on them and the information goals, to make non-stereotypical portraits of women.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Carlssom, Matilda
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Att informera med endast bilder: Är det möjligt eller behövs kompletterande information?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete gjordes för att undersöka om och hur det är möjligt att utforma lättförstått studieunderlag för användning på SFI, genom att bara använda bilder. Förutom gestaltning måst målgruppens olika kulturella bakgrunder beaktas, då olika gester och uttryck inte har samma innebörd i alla kulturer och därför inte kunde användas i bilderna.

  Genom handledning, teoretiska studier, och kvalitativa målgruppsintervjuer utformades och omformades informationen till sitt slutgiltiga utseende, där även läraren fick en roll i berättandet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Carlsson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Andersson, Jennie
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  The Poetics of Workplaces2017In: Experiencing the Everyday / [ed] Carsten Friberg and Raine Vasquez, Aarhus, DK: Aarhus Universitetsforlag , 2017Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Information design is a practice and an academic field that views information through its representations, for example, through images, spaces, and texts. It is also human centered, not technological driven, in that its focus is on the users and their conditions and environments. As an academic field, information design is at an intersection of disciplines; cognitive science, media and communication, linguistics, visual studies, and art and aesthetics meet in information design. In our research, we have come to focus on the connection between aesthetics and visual-spatial information design; we are addressing the understanding of aesthetic matters in information design and its implications, using examples from the manufacturing sector.

 • 25.
  Carlvik, Linus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Sprickor i en annan verklighet: En studie om tunnelinspektioner genom virtuell verklighet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A concrete tunnel has an estimated lifespan of approximately 120 years. That cracks occur in its construction during this time is nothing unusual. In order to detect those that may present a safety hazard, inspections of the tunnel are carried out during given time intervals. As the inspections are carried out manually without technical means, ÅF AB wants to investigate an alternative approach. Which was using laser scanning to scan tunnels, based on them creating 3D models, which are then inspected in virtual reality (VR). The study's part of this initiative is to explore how parts of the 3D model can be designed to achieve the highest informative value in VR. The focus areas are the environment of the models and its damaged parts. The purpose of the work is to provide guidelines for how the above-mentioned factors can be visualized. To achieve this, empirical data has been collected through the use of scientific methods such as qualitative interviews, analysis of previous material, and usertests. To give a good reason in the visualization decisions taken, they have been anchored in theories of both informationdesign and virtual reality. In the design of the virtual reality environment, two areas were identified that had significance, clarity, and presence in combination with immersion. Where one area happens at the expense of the other. To compare which of the two areas was most important, three environments were designed. To answer how damaged parts can be visualized, three different markup levels were created that were included in different environments. Marking levels and environments were then compiled into three prototypes. To investigate the effects of the gestures as well as information value and experience, the prototypes were tested and evaluated by usertests. After completing the study, it is possible to discern that there are many variables to take into account when designing VR and that they have a major impact on each other. Nevertheless, it can be seen that immersion and presence to some extent exceeds clarity in the context. Where lighting, texture and simplified navigation are factors that play a decisive role in the experience. To mark cracking, it may be clear that colors have a positive effect both to highlight cracks, but also to analyze them.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Caroline, Hallenstam
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Stationsmiljön: Ökad tillgänglighet till de tre huvudfunktionerna: köpa biljett, kolla tågtider och väntan.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stationsmiljön – ökad tillgänglighet till de tre huvudfunktionerna: köpa biljett, kolla tåg tider och vänta, är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram ett nytt designförslag åt Eskilstunas stationshus, som visar hur man med hjälp av den rumsliga formgivningen kan öka tillgängligheten till stationshusens tre huvudfunktioner, i denna besökstäta och intensiva miljö.

  Under arbetet har observationer och rumsanalyser genomförts för få en ökad förståelse resenärernas rörelsemönster i rummet samt för att få en förståelse för hur tillgängligheten till de tre olika funktionerna fungerar i rummet i dag. Under dessa metoder har det konstaterats att det finns brister i den rumsliga utformningen gällande tillgängligheten till dessa tre funktionerna på de mindre stationshusen.

  Jag har med hjälp av resultatet från metoderna, teorier och litteratur samt prototyping tagit fram ett nytt designförslag. Det nya designförslaget bygger på att utnyttja ytorna effektivare i rummet, samt genom god informations design vägleda resenärerna fram till de olika funktionerna.

  Slutsatsen i det här arbetet bygger på att de olika funktionerna behöver separeras i rummet för att inte stoppa upp flödet i rummet och därmed öka tillgängligheten till dessa. Dock skulle en implementering och utprovning av detta behövas i verkligheten, då designlösningen endast studerats och diskuterats utifrån en 3D modell i Sketch Up. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Caspár, Melanie
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Var slänger du din mat?: En studie om hur information kan utformas för att positivt påverka mottagarnas inställning gentemot matavfallssortering.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The environment is impacted in a negative way when food waste is commingled with other waste from the household. Still, the latest statistics show that only 25,5 % of the food waste from Swedish households is sorted out. This seems to be caused by a negative attitude among other things, and can indicate a need for convincing information about the importance of sorting out. Therefor, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö requested a material meant to motivate residents to change their attitude.

  The study’s purpose was to find out how information about sorting out food waste can be formed to make a positive impact on the receiver’s attitude. The study emanated from theories within rhetoric, message strategies and human centered design, which along with empirical data became the foundation for a design proposal. Empirical data was collected through four methods: an interview with a expert within the subject to frame the problem, a rhetorical text analysis to discuss if existing information have contributed to that the problem still remain, a questionnaire survey to define the target group’s information need, attitude and preferred medium, and two evaluative tests to examine if the design proposal had the intended impact. Through this, multiple conclusions could be drawn. For instance that a combined message strategy, metaphors, images and addressing the reader as “you” can have a positive impact on the receiver’s attitude, by which a final design was created.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Cervin, Ruth
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Lekmiljö för mening: Ett designförslag med syftet att skapa en tillgänglig lekplats för rörelsehindrade barn2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lekmiljö för mening: Ett designförslag med syftet att skapa en tillgänglig lekplats för rörelsehindrade barn, koncentrerar sig på problematiken kring lekplatser och rörelsehindrade barn. Syftet med arbetet är att formge en tillgänglig lekplats för rörelsehindrade barn.

  Teori i uppsatsen innehåller essentiella komponenter inom informationsdesign rumslig gestaltning. Metoderna såsom intervju, lekplatsobservationer och skisser har bidragit till strävan att uppnå examensarbetets mål.

  Uppsatsens slutsats påpekar att ingen av de observerade lekplatserna är helt tillgängliga för rörelsehindrade barn. Med helt tillgänglig menas att lekplatsen dels går att tas sig in i, exempelvis med sin rullstol och dels att lekredskapen är tillgängliga lekmässigt för de rörelsehindrade barnen.

  Designförslaget som är framlagt i uppsatsen visar en lekplats med flera lekmöjligheter till rörelsehindrade barn. Det är en utveckling av bland annat rumsliga funktioner för att skapa en mötesplats där barn som har rörelsehinder ges möjligheter att leka med alla andra barn som inte har något funktionshinder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Cronert, Mattias
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  När blodsockret faller: – En studie om vikten av anhöriginformation och hur landsting kan informera om hypoglykemi med pathos.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a study regarding the use of information aimed at relatives and close ones to people that is experiencing hypoglycemia due to their diabetes. And how the use of the classical rhetorical appeal pathos can be used to design such information, in order to emphasize the importance of knowing how to act when a person is experiencing the hypoglycemia state and how to make the information more relatable.

  This is a design study with and academic leap containing qualitative interviews with three participants. The problem studied is the information gap between people with diabetes and their surrounding family and friends. In this study the results show that the participants face danger in environments outside their home due to the lack of knowledge about diabetes and hypoglycemia symptoms. The focus of the study is understanding how people with diabetes type-1 experience hypoglycemia, so that I can inform about this subject in a manner and language that will reach the intended receiver. Done research shows that a low knowledge regarding diabetes is more than a fact, it’s a real problem within the field of information design and textdesign. Keywords: textdesign, hypoglycemia, diabetes, information design, human centered design, pathos

  Download full text (pdf)
  cronert_blodsockretfaller2016
 • 30.
  Damianich, Annamaria
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Flöden och processer på Fristadstorget2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is about Fristadstorget in the city of Eskilstuna and how the square flow together with the user orientation could be improved. This work focuses on how public spaces best satisfy users through architecture, cognition and information interpretation. I've looked at people's movement patterns in Fristadstorget, with the help of observation from strategic locations. While I also integrated the city’s surrounding and taking in information from already existing buildings around the square. My design emphasizes the results about a new and more useful square in Eskilstuna and I have worked with the future vision of the city of Eskilstuna and transformation. The transformation of the square is necessary to make Fristadstorget a more clear and preferable place that will have a better relationship between users and the room. The square needed to improve the market trade, introduce a coffe place, more seating, more natural parts and think about how the people can use the square during winter and summer time, with an open part for events and a built part for the users every day.

  Download full text (pdf)
  Flöden och processer på Fristadstorget
 • 31.
  Deligianni, Miranda
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Könsstympning – Visuell retorik för att upplysa om ett känsligt ämne2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Female genital mutilation is a deep rooted tradition that occurs in many parts of

  the world. Immigration has increased the number of genital mutilation within the

  country's borders. Genital mutilation can present problems both physically and

  mentally. The student health department in Linköping municipality actively works

  to educate schoolchildren about genital mutilation. They need a brochure which

  will be available to school nurses in their work and in waiting rooms in

  connection with the school nurses' reception in primary and secondary schools in

  Linköping.

  This work is about practicing principles of visual rhetoric and information design,

  in order to inform about genital mutilation as well and motivate they in need, to

  seek help. Interviews, tests and theories have resulted in a design proposal for the

  brochure.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Denninger, Johan
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Jämnt Lärande: Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis, the formation and reproduction of norms in connection with pictures from teaching materials used by teachers in native languages in Eskilstuna Municipality, are researched. The thesis is based on the complex of problems that stereotypes and reproduction of norms are common in the teaching materials and the teachers lack time and possibilities to review the materials with a perspective of norm criticism. The thesis objective is to design a draft of a material from which the teachers can be supported when they are reviewing their teaching materials. The choice of theories and methods and design choices are based on questions about which norms are most common in the teaching materials, which of those should be considered in this thesis and how the materials characters should be illustrated based on rhetoric and cognition theories and a perspective of norm criticism. The results of literature studies, interviews and analyzes of teaching materials is presented and discussed. A design draft has been produced based on these results. Wrapping up the thesis is criticism of methods, a discussion which contains the answering of the question formulations and criticism of the design and lastly a con clusion is delivered. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Devad, Matilda
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Slottet som aldrig blev byggt: -Att visualisera något som aldrig har funnits2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I mitt examensarbete hade jag i uppdrag att visualisera Fiholms slott som planerades att byggas under 1600-talet. Denna byggnation blev dock aldrig av, det enda spår som finns av själva byggnaden är tre planritningar som arkitekt Simon De la Vallée ritade år 1640. Hur kan det då ha sett ut?

  Tidigare forskning visar att visualiseringar av historiska objekt/platser kan medföra att betraktaren upplever bilden som en sanning, osäkerheten glöms bort och bilden överlever teorin bakom, det vill säga hur beslut om representationen fattades. Detta arbete undersöker hur trovärdighet/ tillförlitlighet kan skapas i en bild och om detta kan synliggöras för betraktaren. Mitt uppdrag bestod i att för besökare på en utställning visualisera ett slott från 1600-talet som aldrig blev byggt. För att komma fram till hur slottet kunde ha sett ut samt vilken teknik, bildmanér och betraktningsvinkel som lämpar sig bäst i detta sammanhang har jag utgått ifrån tidigare forskning, teorier samt egna empiriska studier.

  Slutsatsen av detta arbete är att en grundlig förstudie av samtida byggnader, arkitektur och dess kontext inklusive besök och dokumentation av relevanta platser är av stor vikt för att skapa en trovärdig visualisering. Att använda sig av 3D-modeller kan öka förståelsen för byggnadens proportioner i helhet samt att studera lämplig betraktningsvinkel. Att på något sätt synliggöra teorin bakom en historisk visualisering för betraktaren är att föredra för att hen skall kunna få större insikt i bilden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Duus, Hillevi
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Säldöden-En studie av informationsgrafik med fokus på sjukdomsförlopp2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att utifrån ett givet grafikuppdrag undersöka hur man kan gestalta en sjukdomsprocess. Problemet ligger i hur man kan strukturera och visualisera en komplex och stor mängd information så att den blir enkel att förstå samt intresseväckande. Grafiken ska fungera som en bro mellan svårtillgänglig rådata och läsaren, samt underlätta och väcka intresse för denna att ta till sig informationen.

  Studien är utförd inom ramen för ett grafikuppdrag från Svenska Grafikbyrån. Grafiken ska redogöra för den virusepidemi som drabbade svenska knubbsälar för 25 år sedan, den så kallade säldöden.

  Studien inleds med insamling av data till grafiken. Vidare utförs en analys på tidigare utförd informationsgrafik som beskriver sjukdomsförlopp. Med grund i teori och grafikanalys utformas en första version av grafikuppdraget. Denna version testas på målgruppen med intervjumetod. Resultaten från användartesterna resulterar i ett antal justeringar för att nå fram till en slutgiltig version av grafiken.

  Slutsaten i studien är ett antal aspekter man som bör ha i beaktande för att utforma informationsgrafik om sjukdomsförlopp, så att grafiken blir enkel att förstå samt intresseväckande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Ehrlin, Linus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. Eskilstuna.
  Handkontroll för luftburna kamerasystem2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rapporten avhandlar studenten Linus Ehrlins examensarbete inom produktdesign på Mälardalens Högskola. Hos företaget Swesystem i Ärla, som erbjuder skräddarsydda produktlösningar av luftburna kamerasystem, utfördes examensarbetet vars mål var att ta fram en prototyp på en alternativ handkontroll till företagets styrsystem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Ek, Sanna
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Att informera om neonatalvård: En studie om hur text och bild i samverkan kan påverka upplevd trygghet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Neonatalvårdsinformationen är svår att nationellt standardisera då Sverige har regionala skillnader i både avdelningsinformationen och vårdrutinerna. Syftet med detta arbete var att undersöka neonatalvårdsinformationen i vårdkedjans olika steg: före, under och efter en förlossning. Personer som planerar att föda barn på Mälarsjukhuset i Eskilstuna tilldelas ingen information om neonatalvård innan förlossningen, om inte barnet löper stor risk att hamna på Neonatalavdelningen. Detta trots att ett av tio nyfödda barn i landet hamnar på en neonatalavdelning, vilket är fler än barnmorskorna förutsäger innan förlossningen. Det befintliga informationsmaterialet från Region Sörmland på webben upplevs bristfällig på grund av att den är kortfattad, inkorrekt och till viss del irrelevant för målgruppen.

  Teorin utgår från användarfokuserad design samt text och bild i samverkan. Tidigare forskning visar att kunskap inom området är relaterat till upplevd trygghet. Utifrån teorin och insamlad empiriska data via kvalitativa intervjuer och en textanalys har ett informationsmaterial skapats som motiveras utifrån identifierade behov och preferenser. Studien indikerar att okunskap inom området påverkar den upplevda tryggheten inför en förlossning och för personer vars barn behöver neonatalvård. Denna studie har lett fram till antagandet att tidpunkten för informationen samt text och bild i samverkan kan påverka målgruppens upplevda trygghet och innehållets begriplighet. Detta resulterade i en gestaltning i form av reviderad webbinformation med ett informativt syfte.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Eriksson, Ellenor
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  En språklig verktygslåda: En undersökning om hur en grafisk språkprofil kan nyttjas i utformningen av multimodal, extern kommunikation.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Bachelor thesis forInformation Design is to create a graphic language profile and a new news template for Bokförlaget Langenskiöld. The study focuses on how using multimodality, visual hierarchy, voice, imagery and value words and/or value sentences creates clear and effective communication.The study consisted of:analyses of four newsletters from the book publisher, an analysis on a newsletter from Boktugg.se, a comparative analysis, qualitative interviews, a digital survey and tests of the new news template.Conclusions drawn from this study prove a graphic language profile can be used in creating external communication. With coherent guidelines communication can be made unified and clear.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Eriksson, Jennie
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  ”Vänta… vart ska jag?”: En studie i vägledning på vårdcentraler2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is a thesis in information design with emphasis on spatial design. The aim of this study has been to clarify orientation and to facilitate navigation for patients in health centers. The goal was to create a design proposal with visual connection to guide patients between rooms. The starting point for this work was two waiting rooms at the health center vårdcentralen City in Eskilstuna, where patients have difficulty understanding the wayshowing system.

  A greater understanding of patients' experience of the place was created through methods such as observations, site analysis, notations and interviews. The methods have identified shortcomings within the room layout, placement, color and shape. Underlying the design proposal are the results from the methods and literature studies of wayfinding, wayshowing, cognitive aspects, color-coding, colors and physical space. The findings show that navigation at the site can be improved by opening up the room, thereby creating a good wayshowing.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Eriksson, Pelle
  et al.
  Dalarna University, Sweden.
  Swenberg, Thorbjörn
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. Dalarna University, Sweden.
  Audiovisuella designprocesser och digitala verktyg2014In: Audiovisuellt: Ljud och Bild: En artikelsamling med bidrag från projektet Audiovisuella medier / [ed] Árni Sverrisson, Falun: Högskolan Dalarna, 2014Chapter in book (Other academic)
 • 40.
  Eriksson, Per Erik
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Eriksson, Y
  Swenberg, Thorbjörn
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. Dalarna University.
  Design Management Support for the Audiovisual IndustryIn: Journal of Integrated Design & Process Science, ISSN 1092-0617, E-ISSN 1875-8959Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Bildens tysta budskap: Interaktion mellan bild och text2017 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 42.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Bildens tysta budskap: Interaktion mellan bild och text2009 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 43.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Visuell retorik i forstallningsaffischer2009In: Teaterbilder. studier i visuell representation / [ed] Bia Mankell, Göteborg: Göteborgs stadsmuseum , 2009Chapter in book (Other academic)
 • 44.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Florin, Ulrika
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Visual art and engineering design visualizations – a cross-disciplinary project2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Digitalization and automation are key words in contemporary manufactory contexts, and could include simulation and visualizations. It is high expectations on virtual factory planning and virtual product development based on simulations of production planning but the simulations generates enormous amount of data, hard to interpret; therefor methods for how to visualize data from simulations and for future factory planning is required. In order to improve the design of visual presentations it is necessary to develop methods for visualizations, methods that includes theories about visual perceptions and what cognitive processes that are involved in multimodal interpretations in combination with social-construction theories and practice. In a cross-disciplinary project the experience from artistic practise is combined with competences from visual studies and engineering design. In the project the artistic contribution is a part of the core competence. From artistic experience it is possible to elaborate with, for manufactory contexts and engineer’s, unconventional ways to present future scenarios; scenarios that will work as boundary objects for different stakeholders in different situations. The challenge is to go from conventional engineering drawings and 3D models to use visuals based on artistic and communicative aspects in order to facilitate decisions about factory layout, production development and services.

 • 45.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Johansson, Peter
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Björndal, P.
  ABB Corporate Research Västerås, Sweden.
  Showing Action in Pictures2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One challenge for the global market is to overcome communication problems of different kinds. The largest communication problem is language, people speak different languages and have limited knowledge in other languages. This problem is central in manuals and instructions for assembly and installations. One hopeful solution is that pictures can replace verbal instructions. In this paper we will discuss how illustrations in flat perspective can be useful for showing action in drawings.

 • 46.
  Eriksson, Yvonne
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Sjölinder, M.
  RISE SICS, Kista, Sweden.
  The Role of Designers in the Development and Communication of New Technology2019In: Perspectives on Human-Computer Interaction Research with Older People / [ed] Sayago, Sergio, Springer, 2019, p. 37-48Chapter in book (Refereed)
 • 47.
  Fagerström, Louise
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Gilla, dela och kommentera:: En undersökning i hur riktlinjer kan utformas för att vägleda och ge stöd till anställda med olika erfarenheter inom kommunikation på sociala medier.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a thesis in information design, with the emphasis on textual design. The purpose of this assignment is to investigate how an information material can be formed, that can be used by employees with different experiences from social media. The guidelines that has been produced is supposed to work as support for the user and help he or she to create a post on social media, by following the companies’ profile and style within the different channels, use directions for creating a popular post and to make an understanding for their target group and how the information should be planned. 

   

  This study has investigated how guidelines can be designed by using the rhetorical concepts of ethos, pathos and fronesis to bring credibility to the text. Theories within semantics has also been investigated, to see which words that makes the material more understandable for the user of the guidelines. Image and text in collaboration has also been used in creating a design proposal for this study. 

   

  Earlier studies show that ethos can be built within a company by applying a plan over how the content should be designed on social media. This supports the employee, that will build credibility for the company, and that will also streamline the work. There are also studies that show how important guidelines are for different workplaces, to improve the daily operation. 

   

  Conclusions that has been drawn in this thesis is that credibility to the material can be obtained by strengthen statements and advise through investigations and statistics. A higher credibility for the text will make it easier to comprehend the guidelines, this is showed by the focus group and the theories investigated in this thesis.  Theories in rhetoric can be used for both directives in the guideline and the advice that the user will apply on their own posts in social media. Words that can be categorized on the basal level within semantics and can be recognized by the user will make the text easier to assimilate. Words that hold a lot of information, but at the same time is easy to understand is the most optimal to use in guidelines and in posts in social media. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Ferruz Gracia, Pedro Pablo
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  PRODUCT DESIGN, DEVELOPMENTAND VIABILITY ANALYSIS: MOTORCYCLE HELMETLIGHT SECURITY SYSTEM “DragonFlight”2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Every single one of us have heard ones or know someone who have had a badexperience with a motorbike, maybe it was his or her fault, perhaps it was originateddue to the mistake of other vehicle or just was a simple distraction that caused as aresult that small fright or that horrible accident.All the people who ride motorcycles assume that when an impact comes, our body isthe chassis, our own body is in jeopardy to the unexpected just protected with a helmetand some protection clothes.The main goal of this project will be to try to reduce the possibilities of motorcycleusers of having a fatality accident or at least reduce the gravity of them.I will talk further on about why I decided to do this study and which kind of accidentsI am trying to prevent however I will like to say that my personal objective developingthis thesis has been to save lives, maybe sound quite hard to archive but I would bereally proud of myself if I could safe at least one life on the road the day of tomorrow.

  Download full text (pdf)
  Thesis work for Management Engineering by Pedro Pablo Ferruz Gracia
 • 49.
  Florin, Ulrika
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Activating Boundary Objects: Visual Awareness Aiding CommunicationIn: ISSN 2325-1581Article in journal (Refereed)
 • 50.
  Florin, Ulrika
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation. Nacka kommun.
  Det konstnärsdrivna initiativet - Drömlokalen2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This text reports completed follower research, commissioned by the Culture and Recreation Unit in Nacka Municipality. The purpose has been to investigate and describe the Dream Space ́s (Drömlokalen) activities, as well as to convey insights about artists' work together with participants with different physical and mental function variations. This has been done through the investigating of art forms and practices in the Dream Space. Via text and photographies is the work of the artists and participants shared and scrutinized. The study conveys conversations and reflec- tions on how art-based work methods can be developed for this target group.

  The Dream Space (Drömlokalen) has been started and is run by professional artists. The name, the Dream Space (Drömlokalen) reflects all every individual ́s dream to achieve their full potential, but also on the design of the space itself. The artists in the Dream Space have developed a special knowledge of art-based activities adjusted for participants with different physical and mental function variations. The hearsay of this knowledge has led to an increasing request for their art-based activities for these groups, both within the municipality of Nacka and across the municipal bor- ders in the region of Stockholm.

  The study emphasizes that the ability to develop art-based activities for everybody can be related to the conductor (the artist) being a profound practitioner of one or more art-forms, with profound knowledge in its methods, techniques and materials, and the ability to be responsive and empathetic. The ability to adjust art-forms, methods and materials to different participants, without getting stuck in models or recipes, rests on a professionality in the field, in this case an artistic knowledge. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  fulltext
12345 1 - 50 of 225
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf