mdh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Avdic, Selma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läroböcker och etnicitet: En analys av några läroböcker inom språkundervisning2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att analysera hur etnicitet avspeglas i fem läroböcker, från grundskolans senare år, inom engelska. Med hjälp av innehållsanalys granskades läroböckernas narrativa texter och bilder kvantitativt och kvalitativt. Resultatet påvisade att etnicitet avspeglades både positivt och negativt i de fem analyserade läroböckerna. Det synliggjordes dessutom att stereotypiska föreställningar existerade i de fem analyserade läroböckerna. En tendens i de analyserade läroböckerna var att se Nordamerika och Europa som normen, vilket medförde att de som inte föll in i normen porträtterades som särpräglade. Olika länders ursprungsbefolkning porträtterades även som primitiva och sattes ofta i kontrast med vad som skulle kunna ses som mer moderna etniska grupper. I de fem analyserade läroböckerna finner man en klyfta mellan oss och dem som framhävs med hjälp av stereotypiska framställningar och negativa avspeglingar av de etniska grupper som inte passar in den norm som har formats av Nordamerika och Europa. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Björnfot, Therese
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kujala, Pia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärarhandledning i svenskämnet – resurs eller ej?: En studie av lärarhandledningen till läromedlet Diamantjakten2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning analysera om lärarhandledningen, i svenskämnet i årskurs 2, är en resurs för läraren. Metoden som användes i denna studie var en text- och innehållsanalys. I analysen framkom det olika kategorier, vilka sedan tematiserades för att hålla studien inom det analytiska ramverket. Resultatet visar att lärarhandledningen har en potential att fungera som resurs för lärare i att planera och bedriva svenskundervisning. Lärarhandledningen ger förslag på samtalsämnen och olika aktiviteter, vilket i sin tur bidrar till att skapa variation i undervisningen samt att materialet möter olika lärstilar. Lärarhandledningen grundar sig i aktuell forskning och den gällande läroplanen, vilket lyfts fram i den inledande delen. Slutsatsen som kan dras är att lärarhandledningen är en bra resurs för lärare och att den följer den aktuella läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [2011]. Gällande användbarheten och flexibiliteten väcker den funderingar då den inledande informationen i högre utsträckning passar för en mer övergripande planering av undervisning. Om specifika lärandemål återfinns i direkt anknytning till kapitlet kan det bidra till ett praktiknära lärande och att lärare kan planera samt organisera sin undervisning utifrån lärandemålen (Lgr 11).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Edin, Anders
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andersson, Camilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stereotyper för läslust eller normbrytande karaktärer för förändring?: En kritisk granskning av en kommunal lässatsnings läsfrämjandearbete och boktips utifrån ett genusperspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att granska en kommunal lässatsnings läsfrämjandearbete och boktips gentemot F–3 ur ett genusperspektiv. Studien visar vad en kommunal lässatsnings styrdokument ger för riktlinjer till bibliotekskonsulenter samt hur de resonerar vid val av tipsböcker. Vidare visar studien hur olika karaktärer framställs i några utvalda tipsböcker och huruvida en kommunal lässatsnings lärarhandledningar inbjuder till samtal kring det. Metoderna vi valt att använda oss av är innehållsanalys, kvalitativ intervju och litteraturanalys. Genom innehållsanalyserna granskade vi vad den kommunala lässatsningens styrdokument samt lärarhandledningar uttrycker om genus. Den kvalitativa intervjun hjälpte oss att undersöka hur den kommunala lässatsningens bibliotekskonsulenter resonerar vid val av boktips. Litteraturanalysen gjordes på några utvalda böcker som den kommunala lässatsningen rekommenderar som högläsningsböcker för årskurserna 2–3. Resultatet vi kommit fram till visar att det är ett komplext arbete att arbeta läsfrämjande och samtidigt ta hänsyn till andra aspekter så som ett genuskritiskt perspektiv. Böckerna den kommunala lässatsningen förmedlar innehåller således både traditionella och brytande föreställningar av manligt och kvinnligt. Det är därför viktigt att som verksam lärare vara kritisk till material som används och noga värdera sina val. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Hamid, Mariam
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  KAN FLICKOR SPELA FOTBOLL?: MAKTORDNING OCH GENUS I FOTBOLLSBÖCKER FÖR BARN2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är viktigt att som lärare reflektera över de böcker eleverna läser i skolan. Syftet i

  föreliggande studie är därför att undersöka hur flickor och pojkar gestaltas i barnböcker för skolåldrarna 6–9 med temat fotboll.

  Undersökning och analys görs utifrån tio kapitelböcker med fotboll som motiv. Böckerna analyseras ur ett genusperspektiv och kopplas därefter till didaktiken.

  Under analysen visade det sig att de utvalda böckerna hade både manliga och kvinnliga huvudpersoner. Böckerna försöker till en viss del motverka stereotypa könsroller men traditionella könsmönster och egenskaper förkommer ändå.

  Avslutningsvis diskuteras vikten av lärarens arbetssätt och syn i arbetet med genus där jämställdhet och likabehandling är två viktiga begrepp. Dessutom bör genusfrågor uppmärksammas i klassrummet och öppna upp för diskussioner.

  Slutsatserna som dras av studien är att undersökningsböckerna kan användas i klassrummet om läraren är medveten om att frågor om genus kan uppstå vid läsningen. De frågor som uppstår kan vara ett viktigt underlag för diskussioner och reflektioner. 

  Download full text (pdf)
  KAN FLICKOR SPELA FOTBOLL?: MAKTORDNING OCH GENUS I FOTBOLLSBÖCKER FÖR BARN
 • 5.
  Hamid, Zaynab
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gullström Öhlin, Astrid
  De dolda superkrafterna: En studie i barnlitteratur med fokus på funktionsvariationer2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur karaktärer med funktionsvariation gestaltas i några barnböcker. Detta genomfördes genom att välja och analysera sex olika barnböcker i vilka huvudkaraktären har en funktionsvariation. Resultatet visade att barnlitteraturen framställde funktionsvariationen på ett realistiskt sätt genom att karaktärens starka och svaga sidor lyftes fram. De flesta böcker tar upp funktionsvariationens nackdelar för att i slutet på romanen gå över till dess fördelar. Slutligen framkom det i den komparativa analysen, där litteraturens likheter och skillnader jämfördes, att barnböckerna i varierande grad behandlade olika teman såsom diskriminering, identitetssökande, utanförskap, annorlunda beteende och behov av stöd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Haraldsson, Frida
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Wallin, Jessica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Fotbollskille och prinsessflicka?: En litteraturstudie av tio populära barnböcker utifrån ett genusperspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet i föreliggande studie var att undersöka hur genus framställs i tio populära barnböcker från år 2015 för åldrarna 6-9 år. Syftet uppnåddes genom att besvara forskningsfrågan "Hur framställs huvudpersonernas egenskaper i tio populära barnböcker från år 2015 för åldrarna 6-9 år?" och använda textanalys som metod med ett genusperspektiv. Resultaten visade att både flickor och pojkar framställs både med stereotypiska och normbrytande egenskaper. Dock är det samma normbrytande egenskaper som förekommer i samtliga böcker. Slutsatsen blev att fler av de tio barnböckerna innehöll både stereotypiska och normbrytande egenskaper hos karaktärerna.

  Download full text (pdf)
  Fotbollskille och Prinsessflicka?
 • 7.
  Irsara, Annabell
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Der „wunderbare Konjunktiv“ und dierealistische Darstellung der erzählten Weltin Uwe Timms NovelleDie Entdeckung der Currywurst: Eine Erzähltextanalyse2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Kaiser, Felicia
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  "Det behöver inte vara tråkigt": En studie om myndigheters språk på LinkedIn2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  LinkedIn is a social network where users have direct communication with each other. LinkedIn is used to create work relations, dialogue and professional networks. It is not uncommon for companies, governments and municipalities to have profiles on LinkedIn. Eskilstuna municipality uses LinkedIn for the purpose of recruiting, but lacks guidelines for communication specifically adapted to LinkedIn. Previous studies show that Swedish municipalities reuse guidelines for their analog media as guidelines for their social media. The municipalities do not take into account the technical aspects of social media and tend to try to control them, rather than letting the social media control how the guidelines should look. The purpose of my study was to find out how guidelines for government communication on LinkedIn can look like, using stylistic theories about content, style and personality. With support in stylistic theories, organizational communication, and rules and guidelines for government language, I conducted three empirical studies. I created a questionnaire answered by LinkedIn users, a telephone interview with two LinkedIn experts, as well as a text analysis where I analyzed style and compared two governments' posts on LinkedIn. Conclusions drawn from my study include the fact that dialogue is important. A visible sender and mixed content can lead to improved communication on LinkedIn. Governments and municipalities should dare to be personal and try to create relationships with their followers through questions, requests and a simple language tailored to the target audience.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Lundkvist, Hannes
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Produktionen av skillnad i andraspråksteori2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt facklitteratur avsedd för lärare och lärarstudenter i ämnet svenska som andraspråk reproducerar den koloniala skillnadsdiskursen. Jag har med stöd i framför allt postkolonial teori gjort en textanalys av en antologi inom ämnet andraspråksforskning och funnit att den koloniala diskursen oavsiktligt reproduceras genom förmedlingen av en statisk kultursyn, förenklande dikotomier och en assimilationsideologi. Min slutsats är att detta riskerar att få kontraproduktiva konsekvenser för andraspråksundervisningen och att lärare i svenska som andraspråk behöver ett medvetet kritiskt förhållningssätt i sin hela förståelse av ämnet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Nilsson, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Litteraturbank för de tidiga skolåren2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eftersom man aldrig kan förutspå vilka frågor och funderingar en bok kan väcka hos en elevgrupp ska man aldrig använda sig av en bok för högläsning som man själv tidigare inte har läst. Jag har i mitt utvecklingsarbete läst in mig på barnlitteratur, gjort en sammanställning av dessa verk och utvecklat en litteraturbank för de tidiga skolåren med hjälp av Microsoft Visual studio 2010. Efter att jag har läst ett skönlitterärt verk har jag utformat en rad diskussionsfrågor som man kan föra löpande med högläsningen och en konkret uppgift att arbeta vidare med efter att man har läst boken. Sedan har verken med dess diskussionsfrågor och konkreta uppgift kopplats till Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Slutligen har jag gjort dessa verk sökbara efter givna kriterier, så att man snabbt och enkelt ska kunna hitta en lämplig bok att arbeta med i klassrummet.

  Download full text (pdf)
  Litteraturbank för de tidiga skolåren
 • 11.
  Nykvist, Elin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Datorspelet vs skönlitteraturen: Narrativanalyser av romanen Skattkammarön och datorspelet The Secret of Monkey Island: Special Edition.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om ett datorspels potentiella narrativitet och har som mål att undersöka skillnader och likheter i narrativiteten mellan datorspelet och en klassisk roman. Detta har analyserats utifrån Vladimir Propps strukturalistiska analysmodell som innehåller 31 funktioner. Resultatet av denna studie visar att datorspelet som undersöktes har en narrativ funktion och att det fanns stora likheter i funktionerna hos datorspelet och romanen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Paulson, Mats
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Im Krebsgang von Günter Grass: Eine Analyse nach Gattungskriterien2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [de]

  Die vorliegende Spezialarbeit ist eine Untersuchung innerhalb des C-niveaus des Deutschstudiums an der Mälardalen Hochschule, die sich mit den Novellenkriterien und dem Buch Im Krebsgang von Günter Grass beschäftigt. Der Hauptinhalt der Arbeit ist die Untersuchung und Analyse der Novellenkriterien im Buch– welche zu finden sind, wie sie verwendet werden und was sie dadurch vermitteln oderbedeuten.

  Genauer gesagt soll dort untersucht werden, in welchem Ausmaß diese Gattungskriterien dort zu finden sind. Der Autor hat bewusst dem Titel die Worte "eine Novelle" hinzugefügt, und damit von Anfang an seine Schrift dieser Gattung zugeordnet. Was bedeutet das für den Text und wie kommen diese Novellengattungskriterien im Text zum Ausdruck?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Päplow, Thorsten
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Zum Motiv des Waldes als Bedeutungsraum in Anna Zielkes Arraia2016In: Umwelt – sozial, kulturell, ökologisch: Zur Darstellung von Zeitgeschichte in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur (IX), München: IUDICIUM Verlag GmbH, 2016, Vol. 1, no 16, p. 216-235Chapter in book (Refereed)
 • 14.
  Schilling, Ulf
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Arraia von Anna Zielke: Analyse nach Gattungskriterien2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Tegnelid, Maja
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hästböcker ur ett genusperspektiv: En kvalitativ studie om hur genus, kroppsideal och klass framställs i hästböcker för barn.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hästböcker är en populär genre bland flickor. Syftet med studien är att undersöka hur genus representeras i fyra hästböcker. Studien undersöker även vilka normer som synliggörs utifrån kroppsideal, klass och utseende. Jag har i studien läst fyra hästböcker riktade till åldrarna 6-9 år och utifrån böckerna analyserat representationen av genus samt normer utifrån kroppsideal, klass och utseende. Genom analyser av karaktärernas egenskaper, utseende och beteende diskuteras genus, kroppsideal och klass. Genom denna studie konstaterar jag att de flesta karaktärer, både manliga och kvinnliga, frångår de traditionella könsrollerna. De kroppsformer som visas är smala kroppar och den socioekonomiska klass som skildras är medelklass.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Töyrä Carlsson, Johan
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vestling, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Litteraturens roll i undervisningen: En jämförande studie om litteraturens utrymme i svenskämnets kursplaner i Lpf 94 och Gy11.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att jämföra litteraturens, skönlitteraturens och läsningens utrymme i svenskämnets kursplaner i Lpf 94 och Gy11. Studien belyser även hur fyra ämneslärare i svenska förhåller sig till de nya kursplanerna och om deras arbetssätt har förändrats angående litteratur och läsning i och med de nya kursplanerna. I studien har tre metodstrategier använts för att besvara frågeställningarna; två typer av textanalyser, en kvantitativ och en komparativ, samt en kvalitativ intervjustudie. Resultaten av textanalyserna uppvisar både skillnader och likheter mellan kursplanerna. Detta resultat stöds av lärarintervjuerna.

  Download full text (pdf)
  Litteraturens roll i undervisningen
 • 17.
  Vainikainen, Alexander
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Can Poetry Save the World?: Creating a Sustainable Future by Reading Green2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine how ecocritical readings of poems and song lyrics can work as a catalyst for discussing questions regarding sustainable development in the subject of English. The poems “I Wandered Lonely as a Cloud” by William Wordsworth and “Andrew”by Andrea Gibson, but also the song lyrics for the song “Every Age”by José Gonzalez were selected for the analyze, since they can represent the varying types of texts that are used by teachers in upper secondary school.

   

  The essay leans heavily on different terms associated with ecocriticism and other closely related fields such as ecofeminism and environmental pedagogy since it can help to create an understanding for the complexity of sustainability and how it can be taught in the classroom.

   

  The analyses showed that it is possible to address sustainable development through ecocritical readings of poems and song lyrics. There are two obvious ways forward that could be taken where the first would be to analyze even more texts in order to see if the methods used in the analyses are applicable to any other number of texts that are available to use in the classroom. The other way would be to apply the methods in a classroom situation and see if the methods would be suited for upper secondary school students. 

  Download full text (pdf)
  Can Poetry Save the World - Creating a Sustainable Future by Reading Green
 • 18.
  Öster, Sara
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Alla olika, lika unika: En litteraturvetenskaplig studie med utgångspunkt i begreppet ”vi och dem”2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur begreppet ”vi och dem” manifesteras i tre romaner med utgångspunkt i en samhällskontext. I studien används Franco Morettis (Elektronisk källa: 8.10.2012) analysmetod, ”distant reading”, vilket innebär att man bortser från detaljer och istället fokuserar på helheten. Syftet har således varit att belysa begreppet ”vi och dem” i romanerna Om jag kunde drömma (Meyer, 2005), Hungerspelen (Collins, 2008) samt Ett öga rött (Khemiri, 2003). I samspel med metoden ”distant reading” har även Illman och Nynäs (2005) tanke om att texter alltid läses och tolkas utifrån individers tidigare erfarenheter samt den omgivande kontexten varit till hjälp. Illman och Nynäs (2005) beskriver begreppen ”grupperingar”, ”fördom” och ”gränsöverskridande möten” som används i analyskapitlet. Dessa begrepp belyses sedan ur ett samhällsperspektiv med utgångspunkt i begreppet ”vi och dem” där en diskussion förs kopplat till tidigare forskning, romananalyserna och egna reflektioner. Resultatet åskådliggör att delar ur dessa romaner kan gestalta olika förhållanden där förutfattade meningar samt grupperingar av olika slag kan leda till fördom och hur dessa kan motverkas genom gränsöverskridande möten.  

  Download full text (pdf)
  Alla olika, lika unika: En litteraturvetenskaplig studie med utgångspunkt i begreppet ”vi och dem”
1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf