https://www.mdu.se/

mdu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 46 of 46
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aoudeh, Kamel
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Fallgren, Frida
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Identitet, kärlek och jämställdhet: En litteraturstudie gällande sexualitet och relationsundervisningen för svenska som andraspråk2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utforskar möjligheten att använda Jonas Hassen Khemiris Allt jag inte minns (2015) och Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill (2005) som undervisningsunderlag i förhållande till sexualitet och relationer i svenska som andraspråk på gymnasiet. Studien utgår ifrån en hermeneutisk ansats. Resultatet visar att böckerna kan användas som material i undervisningen och de exempel och citat vi lyft fram i analysen kan därmed skapa en meningsfull undervisning. Skönlitteratur kan därför fungera som ett stöd för lärare i svenska som andraspråk för att belysa och problematisera identitet, kärlek och jämställdhet samtidigt som det främjar språkutvecklingen hos elever. 

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT
 • 2.
  Avdic, Selma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läroböcker och etnicitet: En analys av några läroböcker inom språkundervisning2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att analysera hur etnicitet avspeglas i fem läroböcker, från grundskolans senare år, inom engelska. Med hjälp av innehållsanalys granskades läroböckernas narrativa texter och bilder kvantitativt och kvalitativt. Resultatet påvisade att etnicitet avspeglades både positivt och negativt i de fem analyserade läroböckerna. Det synliggjordes dessutom att stereotypiska föreställningar existerade i de fem analyserade läroböckerna. En tendens i de analyserade läroböckerna var att se Nordamerika och Europa som normen, vilket medförde att de som inte föll in i normen porträtterades som särpräglade. Olika länders ursprungsbefolkning porträtterades även som primitiva och sattes ofta i kontrast med vad som skulle kunna ses som mer moderna etniska grupper. I de fem analyserade läroböckerna finner man en klyfta mellan oss och dem som framhävs med hjälp av stereotypiska framställningar och negativa avspeglingar av de etniska grupper som inte passar in den norm som har formats av Nordamerika och Europa. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Axelsson, Micaela
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hart, Camilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vad är det för skillnad?: En komparativ analys av ett digitalt och ett tryckt läromedel i svenska2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att genom en jämförelse mellan ett digitalt och ett tryckt läromedel undersöka vilka likheter och skillnader som förekommer i läromedlens struktur, samt hur text och bild samspelar inom de områden som behandlar läsning och läsförståelse. Studien genomfördes med hjälp av en komparativ analysmetod i kombination med en multimodal analysmodell. Resultatet visar att det finns likheter i läromedlens innehåll, ordning av innehåll och användning av bilder men även att det finns skillnader i läromedlens layout och färgsättning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Bethlehem, Louise
  et al.
  APARTHEID-STOPS European Research Council Project, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel.
  Han, Gül Bilge
  Stockholm University, Sweden.
  Helgesson, Stefan
  Stockholm University, Sweden.
  Phalafala, Uhuru
  Stellenbosch University, Stellenbosch, South Africa.
  Cultural solidarities: Preamble2018In: Safundi: The Journal of South African and American Comparative Studies, ISSN 1753-3171, E-ISSN 1543-1304, Vol. 19, no 3Article in journal (Refereed)
 • 5.
  Björnfot, Therese
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kujala, Pia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärarhandledning i svenskämnet – resurs eller ej?: En studie av lärarhandledningen till läromedlet Diamantjakten2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning analysera om lärarhandledningen, i svenskämnet i årskurs 2, är en resurs för läraren. Metoden som användes i denna studie var en text- och innehållsanalys. I analysen framkom det olika kategorier, vilka sedan tematiserades för att hålla studien inom det analytiska ramverket. Resultatet visar att lärarhandledningen har en potential att fungera som resurs för lärare i att planera och bedriva svenskundervisning. Lärarhandledningen ger förslag på samtalsämnen och olika aktiviteter, vilket i sin tur bidrar till att skapa variation i undervisningen samt att materialet möter olika lärstilar. Lärarhandledningen grundar sig i aktuell forskning och den gällande läroplanen, vilket lyfts fram i den inledande delen. Slutsatsen som kan dras är att lärarhandledningen är en bra resurs för lärare och att den följer den aktuella läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [2011]. Gällande användbarheten och flexibiliteten väcker den funderingar då den inledande informationen i högre utsträckning passar för en mer övergripande planering av undervisning. Om specifika lärandemål återfinns i direkt anknytning till kapitlet kan det bidra till ett praktiknära lärande och att lärare kan planera samt organisera sin undervisning utifrån lärandemålen (Lgr 11).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Edgren, Agnes
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ‟Mellan två världar tycktes jag sväva...”: En queer läsning av Hervararsagan2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the theory based in queer theories and gender studies, this bachelor thesis in literature, ‟I seemed myself to be set between worlds...” - A queer reading of the Hervarar Saga, does a queer reading and analysis of Hervor in the Icelandic fornaldarsaga, Hervara Saga. The analysis has the focuses on cross-dressing themes and non-binary gender. Hervor is a character that previously has been analysed by trying to explain her from a binary heterosexual way, often in the light of concepts like Shield Maidens, Maiden Kings and Ring women / Functional sons. These earlier analyses have been done by renowned academics within Old Norse studies, like John McKinnell, Carol J Clover, Agneta Ney and Johanna Katrín Friðriksdóttir. An article, written by Miriam Mayburd, questions previous analyses and instead analyses Hervor from a queer perspective in the context of sejd and its connection to ergi and queer elements. Another scholar, Kathleen M. Self, has also questioned if shield maidens and other types of warrior women should be regarded as women, or if they should be regarded as a third gender. With support from both Mayburdʼs and Selfʼs articles, this thesis explains how Hervor does not fit well into the concepts earlier used as an explanation of her cross-dressing and why we instead should read her as non-binary. With support in Mayburdʼs and Selfʼs analyses it also shows that a queer reading of old medieval texts like the Icelandic Sagas can add yet another dimension and explanation of, not only Hervor and her cross-dressing, but other shield maidens and women warrior in the Icelandic sagas as well. 

  Download full text (pdf)
  En queer läsning av Hervararsagan - Agnes Edgren
 • 7.
  Edin, Anders
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andersson, Camilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stereotyper för läslust eller normbrytande karaktärer för förändring?: En kritisk granskning av en kommunal lässatsnings läsfrämjandearbete och boktips utifrån ett genusperspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att granska en kommunal lässatsnings läsfrämjandearbete och boktips gentemot F–3 ur ett genusperspektiv. Studien visar vad en kommunal lässatsnings styrdokument ger för riktlinjer till bibliotekskonsulenter samt hur de resonerar vid val av tipsböcker. Vidare visar studien hur olika karaktärer framställs i några utvalda tipsböcker och huruvida en kommunal lässatsnings lärarhandledningar inbjuder till samtal kring det. Metoderna vi valt att använda oss av är innehållsanalys, kvalitativ intervju och litteraturanalys. Genom innehållsanalyserna granskade vi vad den kommunala lässatsningens styrdokument samt lärarhandledningar uttrycker om genus. Den kvalitativa intervjun hjälpte oss att undersöka hur den kommunala lässatsningens bibliotekskonsulenter resonerar vid val av boktips. Litteraturanalysen gjordes på några utvalda böcker som den kommunala lässatsningen rekommenderar som högläsningsböcker för årskurserna 2–3. Resultatet vi kommit fram till visar att det är ett komplext arbete att arbeta läsfrämjande och samtidigt ta hänsyn till andra aspekter så som ett genuskritiskt perspektiv. Böckerna den kommunala lässatsningen förmedlar innehåller således både traditionella och brytande föreställningar av manligt och kvinnligt. Det är därför viktigt att som verksam lärare vara kritisk till material som används och noga värdera sina val. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Eeckhout, Bart
  et al.
  Universiteit Antwerpen, Belgium.
  Han, Gül Bilge HanUppsala University, Sweden.
  The New Wallace Stevens Studies2021Collection (editor) (Refereed)
 • 9.
  Eriksson, Hanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Carlsson, Jessika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Fantasi eller verklighet?: En kvalitativ forskningsstudie om vad mellanstadieelever läser.2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få fram vad mellanstadieelever helst läser, hur tillgången till litteratur ser ut på skolorna och hur skönlitterära verk arbetas med i skolan. Metoden vi har använt oss av är öppna intervjuer. Resultatet visar på att faktaböcker är den mest framträdande genren på vår undersökningsskola och på andra plats kommer spännande böcker. Resultatet visar också på att majoriteten av eleverna främst läser i skolan och inte har tid att läsa på fritiden. Samtliga intervjuade lärare är överens om att tystläsning borde ha mer tid i skolan och förstår vikten av tystläsning, men uttrycker samtidigt att det är svårt att få till den tiden.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Hamid, Mariam
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hur representeras etnisk mångfald och kultur i läroböcker?: En kritisk diskursanalys av fem läroböcker i ämnet svenska och svenska som andraspråk med fokus på representation och etnisk mångfald2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande masteruppsats i didaktik är en studie av representation i fem läroböcker i ämnet svenska och svenska som andraspråk för lågstadieelever. Syftet är att undersöka representation och framställning av etnisk mångfald och kultur i läroböcker. Studien utgår från kritisk diskursanalys och representationsteori och består av textanalys och bildanalys. Den teoretiska analysen visar att läroböckerna representerar etnisk mångfald i liten utsträckning. Majoriteten av texter och bilder representerar främst västerländska normer och värden. Texter och bilder som representerar vardagen, skola och fritidsaktiviteter behandlar och beskriver en västerländsk kultur och dess normer. Diskussionen behandlar det som representeras som norm i läroböckerna, detta med stöd i representationsteori och läroplansteori. Slutsatserna är att representation av olika etniska grupper och kulturer kan ske på olika sätt i läroböcker, men utan en medveten och tydlig representation kan läroböcker verka exkluderande i en mångkulturell undervisningsmiljö.

  Download full text (pdf)
  Masteruppsats-Mariam Hamid
 • 11.
  Hamid, Mariam
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  KAN FLICKOR SPELA FOTBOLL?: MAKTORDNING OCH GENUS I FOTBOLLSBÖCKER FÖR BARN2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är viktigt att som lärare reflektera över de böcker eleverna läser i skolan. Syftet i

  föreliggande studie är därför att undersöka hur flickor och pojkar gestaltas i barnböcker för skolåldrarna 6–9 med temat fotboll.

  Undersökning och analys görs utifrån tio kapitelböcker med fotboll som motiv. Böckerna analyseras ur ett genusperspektiv och kopplas därefter till didaktiken.

  Under analysen visade det sig att de utvalda böckerna hade både manliga och kvinnliga huvudpersoner. Böckerna försöker till en viss del motverka stereotypa könsroller men traditionella könsmönster och egenskaper förkommer ändå.

  Avslutningsvis diskuteras vikten av lärarens arbetssätt och syn i arbetet med genus där jämställdhet och likabehandling är två viktiga begrepp. Dessutom bör genusfrågor uppmärksammas i klassrummet och öppna upp för diskussioner.

  Slutsatserna som dras av studien är att undersökningsböckerna kan användas i klassrummet om läraren är medveten om att frågor om genus kan uppstå vid läsningen. De frågor som uppstår kan vara ett viktigt underlag för diskussioner och reflektioner. 

  Download full text (pdf)
  KAN FLICKOR SPELA FOTBOLL?: MAKTORDNING OCH GENUS I FOTBOLLSBÖCKER FÖR BARN
 • 12.
  Hamid, Zaynab
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gullström Öhlin, Astrid
  De dolda superkrafterna: En studie i barnlitteratur med fokus på funktionsvariationer2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur karaktärer med funktionsvariation gestaltas i några barnböcker. Detta genomfördes genom att välja och analysera sex olika barnböcker i vilka huvudkaraktären har en funktionsvariation. Resultatet visade att barnlitteraturen framställde funktionsvariationen på ett realistiskt sätt genom att karaktärens starka och svaga sidor lyftes fram. De flesta böcker tar upp funktionsvariationens nackdelar för att i slutet på romanen gå över till dess fördelar. Slutligen framkom det i den komparativa analysen, där litteraturens likheter och skillnader jämfördes, att barnböckerna i varierande grad behandlade olika teman såsom diskriminering, identitetssökande, utanförskap, annorlunda beteende och behov av stöd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Han, Gül Bilge Han
  Stockholm University, Sweden.
  Bir Karakuşa Bakmanın On Üç Yolu by Wallace Stevens2018In: Wallace Stevens Journal, ISSN 0148-7132, E-ISSN 2160-0570, Vol. Vol. 42, no no 1, p. 124-126Article, book review (Refereed)
 • 14.
  Han, Gül Bilge Han
  Department of English, Stockholm University.
  “Distantly a part”: Wallace Stevens and the Poetics of Modernist Autonom2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation explores the social and political dimensions of aesthetic autonomy as it is given formal expression in Wallace Stevens’s poetry of the 1930s and the early 1940s. Whereas modernist claims to autonomy are often said to rest upon an ideological assertion of art’s detachment from socio-historical concerns, I argue that, in Stevens’s work, autonomy is conceived in relational terms, which gives rise to new lines of interconnection between his poetry and its cultural situation. Written over a period when the political efficacy of literature became a staple of discussion among a myriad of writers and critics, Stevens’s poetry offers an understanding of autonomy not as an escape from, but as a productive condition for imagining alternative forms of engagement with the historical crisis with which it has to reckon. In taking into account the cultural context from which Stevens’s poetics of autonomy emerged, my study aims to highlight the significance of the concept to the poet’s exploration of the tension between aesthetic and social domains, to his imaginative formations of collective agency, and to the vexed relationship between poetic and philosophical modes of thinking. By transposing the theoretical discussion of autonomy into the register of historical scrutiny, I hope to pave the way for a rethinking of autonomy and its relevance to the period’s radical and modernist writing, literary debates, and cultural politics. For this purpose, I draw on recent theories, such as those offered by Jacques Rancière and Alain Badiou, on poetry, politics, and (in)aesthetics, which serve to complicate the working definitions of modernist autonomy as literature’s immunity from the world, and to indicate an alternative path for analyzing its critical and contextual implications.

 • 15.
  Han, Gül Bilge Han
  Stockholm University, Sweden.
  Jacques Rancière and the Political Dimensions of Aesthetic Autonomy in Wallace Stevens’ Depression-era Poetry2018In: Wallace Stevens, Poetry, and France: “Au pays de la métaphore”, Presses de l'École normale supérieure Éditions rue d'Ulm , 2018Chapter in book (Refereed)
 • 16.
  Han, Gül Bilge Han
  Stockholm University, Sweden.
  Mannen med den blå gitarren by Wallace Stevens, and Klippan och andra dikter by Wallace Stevens2013In: Wallace Stevens Journal, ISSN 0148-7132, E-ISSN 2160-0570, Vol. Vol. 37, no no 1, p. 115-119Article, book review (Refereed)
 • 17.
  Han, Gül Bilge Han
  Stockholm University, Sweden.
  Nazım Hikmet’s Afro-Asian solidarities2018In: Safundi: The Journal of South African and American Comparative Studies, ISSN 1753-3171, E-ISSN 1543-1304, Vol. 19, no 3, p. 284-305Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores literary-political expressions of solidarity with the rise of African decolonization struggles during the Cold War era, by zooming in on the work of a renowned Turkish poet, Nazm Hikmet Ran. First, I argue that Hikmet's poetry offers transnational solidarities that not only assert the political agency of anticolonial uprisings but also negate the persisting mechanisms of racial and economic oppression after colonial rule. Second, in taking into account Hikmet's active participation in the Afro-Asian Writers' Bureau, I show how his vision of solidarity reveals alternative patterns of correspondence between peripheral sites of modernism and world literature's cross-cultural encounters within the Global South. Lastly, I argue that Hikmet's poetry generates new models of collective agency and solidarity that are imagined both through and against the discourse of the news. His mixture of lyric and documentary components, I argue, calls for close attention to the formal aspects of his discourse of solidarity.

 • 18.
  Han, Gül Bilge Han
  Stockholm University, Sweden.
  The Poetics of Relational Place-Making and Autonomy in Stevens2016In: Wallace Stevens Journal, ISSN 0148-7132, E-ISSN 2160-0570, Vol. 40, no 2, p. 143-171Article in journal (Refereed)
 • 19.
  Han, Gül Bilge Han
  Stockholm University, Sweden.
  Wallace Stevens and the Poetics of Modernist Autonomy2019Book (Refereed)
 • 20.
  Han, Gül Bilge Han
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  MacLeod, G.
  Univ Connecticut, Storrs, CT USA.
  Altieri, C.
  Univ Calif Berkeley, Berkeley, CA 94720 USA.
  Bacigalupo, M.
  Univ Genoa, Genoa, Italy.
  Eeckhout, B.
  Netherlands Inst Adv Study Humanities & Social Sci, Amsterdam, Netherlands.
  Goldfarb, L.
  NYU, Gallatin Sch, New York, NY 10003 USA.
  Malkin, R.
  Univ Oxford, Oxford, England.
  McLane, M.N.
  NYU, New York, NY 10003 USA.
  Ragg, E.
  Univ Lancaster, Lancaster, England.
  Sharpe, T.
  Univ Lancaster, Lancaster, England.
  Utard, J.
  Sorbonne Univ, Paris, France.
  Poems from Parts of a World: "Parochial Theme" and "Country Words"2019In: Wallace Stevens Journal, ISSN 0148-7132, E-ISSN 2160-0570, Vol. 43, no 1, p. 51-69Article in journal (Refereed)
 • 21.
  Han, Gül Bilge Han
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Schreiber, Paul
  Stockholm University, Sweden.
  For him the moon was always in Scandinavia: Stevens in the Swedish University Classroom2017In: Wallace Stevens Journal, ISSN 0148-7132, E-ISSN 2160-0570, Vol. 41, no 2, p. 207-216Article in journal (Refereed)
 • 22.
  Haraldsson, Frida
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Wallin, Jessica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Fotbollskille och prinsessflicka?: En litteraturstudie av tio populära barnböcker utifrån ett genusperspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet i föreliggande studie var att undersöka hur genus framställs i tio populära barnböcker från år 2015 för åldrarna 6-9 år. Syftet uppnåddes genom att besvara forskningsfrågan "Hur framställs huvudpersonernas egenskaper i tio populära barnböcker från år 2015 för åldrarna 6-9 år?" och använda textanalys som metod med ett genusperspektiv. Resultaten visade att både flickor och pojkar framställs både med stereotypiska och normbrytande egenskaper. Dock är det samma normbrytande egenskaper som förekommer i samtliga böcker. Slutsatsen blev att fler av de tio barnböckerna innehöll både stereotypiska och normbrytande egenskaper hos karaktärerna.

  Download full text (pdf)
  Fotbollskille och Prinsessflicka?
 • 23.
  Helgesson, Stefan
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Bethlehem, Louise
  The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel.
  Han, Gül Bilge Han
  Stockholm University, Sweden.
  Cultural solidarities: apartheid and the anticolonial commons of world literature2018In: Safundi: The Journal of South African and American Comparative Studies, ISSN 1753-3171, E-ISSN 1543-1304, Vol. 19, no 3, p. 260-268Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This special issue considers networked cultural responses loosely figured as cultural solidarities in the Global South, on the understanding that mid-twentieth century struggles to end colonialism were addressed within a transnational domain. It takes apartheid South Africa as its point of departure, positioning literature from South Africa within a broadly anti-colonial commons. As they consider works by Alex La Guma, Nazim Hikmet Ran, Athol Fugard, and Todd Matshikiza, among others, our contributorsChristopher J. Lee, Gul Bilge Han, Ashleigh Harris and Andrea Thorpequestion the role of aesthetic forms in constructing long-distance solidarities in a Cold War setting. Mohammad Shabangu's assertion of the necessity of opacity as a counter to the recuperation of the African writer brings such questions into the present, intersecting contemporary debates on world literature. Finally, solidarity is framed in temporal rather than geographical terms in Andrew van der Vlies and Julia Willen's dialogue on reading for hope in the aftermath of failed revolutionary projects.

 • 24.
  Hertel, Daniel
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Das Motiv der „Schwarzen Sonne“ in Wilhelm Landigs Roman Götzen gegen Thule: Herkunft, Gestaltung und Weiterentwicklung eines Mythos in der rechtsesoterischen Nachkriegsliteratur2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Irsara, Annabell
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Der „wunderbare Konjunktiv“ und dierealistische Darstellung der erzählten Weltin Uwe Timms NovelleDie Entdeckung der Currywurst: Eine Erzähltextanalyse2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Kaiser, Felicia
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  "Det behöver inte vara tråkigt": En studie om myndigheters språk på LinkedIn2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  LinkedIn is a social network where users have direct communication with each other. LinkedIn is used to create work relations, dialogue and professional networks. It is not uncommon for companies, governments and municipalities to have profiles on LinkedIn. Eskilstuna municipality uses LinkedIn for the purpose of recruiting, but lacks guidelines for communication specifically adapted to LinkedIn. Previous studies show that Swedish municipalities reuse guidelines for their analog media as guidelines for their social media. The municipalities do not take into account the technical aspects of social media and tend to try to control them, rather than letting the social media control how the guidelines should look. The purpose of my study was to find out how guidelines for government communication on LinkedIn can look like, using stylistic theories about content, style and personality. With support in stylistic theories, organizational communication, and rules and guidelines for government language, I conducted three empirical studies. I created a questionnaire answered by LinkedIn users, a telephone interview with two LinkedIn experts, as well as a text analysis where I analyzed style and compared two governments' posts on LinkedIn. Conclusions drawn from my study include the fact that dialogue is important. A visible sender and mixed content can lead to improved communication on LinkedIn. Governments and municipalities should dare to be personal and try to create relationships with their followers through questions, requests and a simple language tailored to the target audience.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Karlsson, Frida
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "It´s only the insides of our bodies that are important": A comparison of Margaret Atwood´s novel The Handmaid´s Tale and the tv-adaptation of the novel made by Bruce Miller2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay will compare Margaret Atwood´s dystopian novel The Handmaid’s Tale to the tv-adaptation of the novel by Bruce Miller. In the original work, the protagonist Offred narrates the story of her life in a patriarchal society called Gilead. In contrast, the viewers are guided by different sound and visual strategies in the series. One sound strategy is the use of voice-overs as the viewers can hear Offred´s thoughts in situations where she is being mistreated. In addition, visual strategies include the viewers watching the ceremony from a bird-view angle and reviewing the scene as outsiders looking in. I argue that the novel provides a deeper understanding of how it is to live in Gilead as a handmaid, as Offred, because of how the novel is told through first-person narration. Also, in both versions, Offred is objectified by the Gilead society, but in the tv-version, I believe that she is also objectified by specifics of the adaptation. The essay will focus on the objectifying treatment of Offred by comparing the novel and the series and the use of these strategies and discuss relevant terms from the story through the narrative of Offred. The analysis is divided into three passages from the novel and corresponding episodes from the series’ first season. They are chosen since the objectifying treatment of Offred is demonstrated within them. The theoretical framework is feminist theories of objectification to help me compare the novel and the series regarding this aspect, primarily, the objectification theory established by Barbara Fredrickson and Tomi-Ann Roberts. The essay, all in all, shows that the handmaids, as fertile women, in the patriarchal society of the Gilead are treated as mere objects whether through their sexuality or their reproductive function.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Lindholm, Agnes
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vänskapens gestaltning: En komparativ narratologisk studie av vänskapsmotivet i tre samtida ungdomsromaner2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att analysera och jämföra hur vänskapsmotivet framträder och används för att gestalta karaktärerna i ungdomsromanerna "Vi ska ju bara cykla förbi" av Ellen Strömberg, "Det är någonting som drar i mig" av Elin Persson och "En helt vanlig supernova" av Katja Timgren. Studien syftar också till att undersöka och jämföra hur vänskapsrelationerna i verken utvecklas under berättelsernas gång. Metoden är komparativ och studien använder narratologiska begrepp som analysverktyg. Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader mellan romanerna. De beskriver alla vänskapsrelation mellan huvudkaraktären och en central bikaraktär där skillnaderna mellan karaktärerna är viktiga i karaktäriseringen. De framträdande vänskapsrelationerna utvecklas på olika sätt genom konflikter och genom att vänskap övergår till kärlek. Vänskapens förhållande till kärlek är viktigt i två av romanerna och karaktärerna utvecklas genom sina relationer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Lindkvist, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Moore, Marcus
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läromedel i svenskundervisningen – är det tillräcklig för att uppnå kunskapskraven?: En kvalitativ innehållsanalys kring innehållet i läromedel2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen handlar om att analysera ett läromedel i ämnet svenska för att se om det är möjligt att uppnå kunskapskraven för betyget E i slutet på årskurs sex samt täcka alla delar av det centrala innehållet för svenska i årskurs 4–6 genom att enbart arbeta efter läromedlet. Om det inte skulle vara möjligt skulle vi även redovisa för vilka delar som saknas och hur det kan kompletteras. Vi avgränsade oss till ett läromedel, Liber svenska, i denna undersökning. Metoden vi använde oss av var kvalitativ deduktiv innehållsanalys med strukturerade tabeller och teorin var didaktiskt forskningsperspektiv. Resultatet och slutsatsen av undersökningen visar att det är möjligt för eleverna att uppnå betyget E i slutet på årskurs sex samt täcka alla delar av det centrala innehållet för årskurserna 4–6 genom att arbeta utifrån läromedlet förutsatt att läraren är uppmärksam och varierar arbetssätten till uppgifterna så som att låta eleverna skriva både för hand och på digitala enheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Lundkvist, Hannes
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Produktionen av skillnad i andraspråksteori2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt facklitteratur avsedd för lärare och lärarstudenter i ämnet svenska som andraspråk reproducerar den koloniala skillnadsdiskursen. Jag har med stöd i framför allt postkolonial teori gjort en textanalys av en antologi inom ämnet andraspråksforskning och funnit att den koloniala diskursen oavsiktligt reproduceras genom förmedlingen av en statisk kultursyn, förenklande dikotomier och en assimilationsideologi. Min slutsats är att detta riskerar att få kontraproduktiva konsekvenser för andraspråksundervisningen och att lärare i svenska som andraspråk behöver ett medvetet kritiskt förhållningssätt i sin hela förståelse av ämnet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Molander Danielsson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  The Outer Animals: Non-Othered Nonhumans in McTeague2023In: The Nonhuman in American Literary Naturalism / [ed] Kenneth K. Brandt and Karin M. Danielsson, Rowman & Littlefield Publishers, 2023, p. 286-Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Molander Danielsson, Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Brandt, Kenneth K.Savannah College of Art and Design, US.
  The Nonhuman in American Literary Naturalism2023Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  The Nonhuman in American Literary Naturalism responds to a need to expand and refine the connections among nonhuman studies and American literary naturalism and to productively expand the scholarly discourse surrounding this vital movement in American literary history. This collection focuses on that which becomes visible when the human subject is skirted, or moved off-center: in other words, the representation of nonhuman animals and other vital or inert species, things, entities, cityscapes and seascapes, that play an important part in American literary naturalism. Informed by animal studies, ecocriticism, posthumanism, new materialism, and other recent theoretical perspectives, the essays in this collection discuss early naturalist texts as well as more recent naturalistic-oriented authors.

   

   

   

 • 33.
  Müller, Lina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Isvoosig, My
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  HBTQ+-personer i skolans litteratur2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver HBTQ+-personers gestaltning i barnlitteratur. Studien utgörs av karaktärs- och bildanalyser på sex olika HBTQ+-karaktärer från fyra olika barnböcker. Resultatet av denna uppsats visar att de flesta HBTQ+-personer i barnlitteratur framställs utifrån normer som vi förmedlar till barn, vilket kan ge positiva och negativa effekter på barns tankar om heteronormen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Nilsson, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Litteraturbank för de tidiga skolåren2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eftersom man aldrig kan förutspå vilka frågor och funderingar en bok kan väcka hos en elevgrupp ska man aldrig använda sig av en bok för högläsning som man själv tidigare inte har läst. Jag har i mitt utvecklingsarbete läst in mig på barnlitteratur, gjort en sammanställning av dessa verk och utvecklat en litteraturbank för de tidiga skolåren med hjälp av Microsoft Visual studio 2010. Efter att jag har läst ett skönlitterärt verk har jag utformat en rad diskussionsfrågor som man kan föra löpande med högläsningen och en konkret uppgift att arbeta vidare med efter att man har läst boken. Sedan har verken med dess diskussionsfrågor och konkreta uppgift kopplats till Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Slutligen har jag gjort dessa verk sökbara efter givna kriterier, så att man snabbt och enkelt ska kunna hitta en lämplig bok att arbeta med i klassrummet.

  Download full text (pdf)
  Litteraturbank för de tidiga skolåren
 • 35.
  Nykvist, Elin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Datorspelet vs skönlitteraturen: Narrativanalyser av romanen Skattkammarön och datorspelet The Secret of Monkey Island: Special Edition.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om ett datorspels potentiella narrativitet och har som mål att undersöka skillnader och likheter i narrativiteten mellan datorspelet och en klassisk roman. Detta har analyserats utifrån Vladimir Propps strukturalistiska analysmodell som innehåller 31 funktioner. Resultatet av denna studie visar att datorspelet som undersöktes har en narrativ funktion och att det fanns stora likheter i funktionerna hos datorspelet och romanen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Paulson, Mats
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Im Krebsgang von Günter Grass: Eine Analyse nach Gattungskriterien2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [de]

  Die vorliegende Spezialarbeit ist eine Untersuchung innerhalb des C-niveaus des Deutschstudiums an der Mälardalen Hochschule, die sich mit den Novellenkriterien und dem Buch Im Krebsgang von Günter Grass beschäftigt. Der Hauptinhalt der Arbeit ist die Untersuchung und Analyse der Novellenkriterien im Buch– welche zu finden sind, wie sie verwendet werden und was sie dadurch vermitteln oderbedeuten.

  Genauer gesagt soll dort untersucht werden, in welchem Ausmaß diese Gattungskriterien dort zu finden sind. Der Autor hat bewusst dem Titel die Worte "eine Novelle" hinzugefügt, und damit von Anfang an seine Schrift dieser Gattung zugeordnet. Was bedeutet das für den Text und wie kommen diese Novellengattungskriterien im Text zum Ausdruck?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Päplow, Thorsten
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Zum Motiv des Waldes als Bedeutungsraum in Anna Zielkes Arraia2016In: Umwelt – sozial, kulturell, ökologisch: Zur Darstellung von Zeitgeschichte in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur (IX), München: IUDICIUM Verlag GmbH, 2016, Vol. 1, no 16, p. 216-235Chapter in book (Refereed)
 • 38.
  Quintili, Aurora Elisabeth
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  The singular type woman: En narratologisk och genusteoretisk analys av Shirley Jacksons ”The Honeymoon of Mrs Smith (Version II): The Mystery of the Murdered Bride”2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter Shirley Jacksons död år 1965 verkade allmänhetens uppmärksamhet gentemot hennes litterära produktion avta. Idag kan vi däremot observera ett kraftigt ökat intresse för hennes författarskap och de tematiker som behandlas, det vill säga kvinnans isolering, de sociala normernas inflytande på den mänskliga erfarenheten och ödets obarmhärtighet. Denna uppsats fokuserar på den postumt utgivna novellen med titeln ”The Honeymoon of Mrs Smith (Version II): The Mystery of the Murdered Bride”. Syftet med denna uppsats är att belysa hur narratologiska strukturer återspeglar mönster och regelbundenheter som kan tolkas utifrån ett genusperspektiv. Här finns först ett intresse för att analysera den valda novellen utifrån Monika Fluderniks (1996, 2009) definition av berättelse och hennes teori om experientiality, vilket resulterar i en analys av novellens narratologiska struktur. Uppsatsens andra mål är att åskådliggöra hur berättelsens narratologiska struktur påvisar tecken av interna, fiktiva samhällsstrukturer som kan analyseras utifrån Yvonne Hirdmans (1988, 2001) genusteori. Denna kombinerade analys har slutligen som mål att belysa hur den mänskliga erfarenheten och dess agerande inom berättelsen påverkas av mönstereffekter och regelbundenheter som styr relationen mellan könen. Slutsatsen som dras här är att Fluderniks (1996, 2009) teori agerat som effektiv ingång till hur de olika elementen som formar den analyserade berättelsen samverkar för att ge upphov till de samhälleliga mönster och regelbundenheter som Hirdman (1988, 2001) beskriver och kritiserar. Kombinationen av narratologisk analys och genusteoretisk analys visade sig i slutändan vara effektiv för att belysa hur de samhälleliga dynamiker som styr relationen mellan könen inom berättelsen påverkar hur människorna inom den agerar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Salonen, Emma
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Talal, Tina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Var är papporna?: En studie om hur barnlitteratur kan användas i syfte att synliggöra och motverka könsmönster2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att lyfta fram kvinnligt respektive manligt föräldraskap i barnlitterära böcker och varför lärare bör presentera detta i skolan för att synliggöra och motverka könsmönster. Vår studie handlar om att utifrån barnlitteratur synliggöra och motverka könsmönster och detta har vi kopplat till ett genusperspektiv och litteraturdidaktiskt perspektiv. Metoden som vi valt är en kvalitativ textanalys där vi har analyserat fem barnlitterära böcker som vi har presenterat utifrån två kategorier, Kärnfamiljer och Ensamstående föräldrar, sedan har vi ställt dessa böcker mot varandra för att diskutera barnböckerna där vi fått fram hur föräldrarollerna ser ut i böckerna. Vi förklarar även hur detta kan påverka eleverna i skolan genom val av barnlitteratur och i vilket syfte det bör användas för att inte bara synliggöra de stereotypa könsmönstren. Resultatet av vår studie visar att många typiska könsmönster presenteras i barnlitteratur framför allt gällande kvinnliga könsmönster där kvinnorna tar hand om familjen och hemmet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Schilling, Ulf
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Arraia von Anna Zielke: Analyse nach Gattungskriterien2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Skog, Jacob
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Larsson, Niclas
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hyperfart till läsning?: En kvantitativ studie i skönlitterära hypertexters plats i svenskundervisningen2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hypertextuell skönlitteratur och dess inverkan på viktiga aspekter i läsutvecklingen hos lågstadieelever. Detta utförs genom en kvantitativ enkätundersökning i sex klasser i årskurs 3. Hälften av klasserna fick läsa en berättelse med hypertextuell progression medan de andra tre fick läsa berättelsen med en traditionellt linjär progressionsutformning och därefter svara på identiska enkäter. Lärarna i klasserna fick också svara på en enkät. Genom jämförelse mellan klassernas svar har texternas inverkan på läsförståelse, motivation och upplevd svårighetsgrad kunnat utläsas. Studien har funnit en signifikant ökning av läsmotivationen hos de elever som läst den hypertextuella berättelsen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Tegler, Helena
  Centrum för socialt arbete - CESAR, Uppsala universitet, Sweden; FoUU, Funktionshinder och Socialtjänst, Region Uppsala, Sweden.
  Praktiker som möjliggör kommunikation med stöd av en ögonstyrd samtalsapparat i helklass2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kommunikation med stöd av samtalsapparat kan bidra med ökad delaktighet för personer som saknar tal, men det kan vara problematiskt eftersom: (1) det tar längre tid än att producera tal, (2) vokabulären är ofta begränsad och bestämd av ngn annan och (3) bidraget saknar prosodiska ledtrådar vilket kan försvåra förståelsen. En viktig kontext för barn och ungdomar är skolan: de behöver får möjlighet att visa kompetens, inhämta kunskap och att umgås. Både lärare och elever har rapporterat om svårigheter och begränsningar att implementera samtalsapparater i helklass, men kliniska exempel visar att det är möjligt. Det är av stor vikt att identifiera dessa goda exempel och analysera dem för att kunna bidra med kunskap som kan leda till förbättrade insatser för dessa barn och ungdomar.

  Syftet var att undersöka hur flerpartsinteraktion i klassrum är organiserad när en av eleverna kommunicerar med stöd av en samtalsapparat. Data utgjordes av videoinspelningar (2h 40 min) som analyserades med Conversation Analysis (CA). Deltagarna var två ungdomar med svår cerebral pares och utvecklingsstörning som kommunicerade med stöd av ögonstyrda samtalsapparater samt deras assistenter, lärare och klasskamrater.Studien visade att flerpartsinteraktion i klassrum underlättades om: (1) en tydlig turtagningsorganisation praktiserade, (2) frågor med välkända svar ställdes, (3) eleven hade ett anpassat vokabulär i sin samtalsapparat samt (4) läraren/assistenten använde skärmorienterande stöttningspraktiker. Slutsats: barn och ungdomar kan delta i flerpartsinteraktion i klassrummet med stöd av en ögonstyrd samtalsapparat förutsatt stöttande praktiker från lärare/assistent. Dessa praktiker är till viss del andra praktiker än de som gynnar den individuella språkutvecklingen. 

   

 • 43.
  Tegnelid, Maja
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hästböcker ur ett genusperspektiv: En kvalitativ studie om hur genus, kroppsideal och klass framställs i hästböcker för barn.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hästböcker är en populär genre bland flickor. Syftet med studien är att undersöka hur genus representeras i fyra hästböcker. Studien undersöker även vilka normer som synliggörs utifrån kroppsideal, klass och utseende. Jag har i studien läst fyra hästböcker riktade till åldrarna 6-9 år och utifrån böckerna analyserat representationen av genus samt normer utifrån kroppsideal, klass och utseende. Genom analyser av karaktärernas egenskaper, utseende och beteende diskuteras genus, kroppsideal och klass. Genom denna studie konstaterar jag att de flesta karaktärer, både manliga och kvinnliga, frångår de traditionella könsrollerna. De kroppsformer som visas är smala kroppar och den socioekonomiska klass som skildras är medelklass.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Töyrä Carlsson, Johan
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vestling, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Litteraturens roll i undervisningen: En jämförande studie om litteraturens utrymme i svenskämnets kursplaner i Lpf 94 och Gy11.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att jämföra litteraturens, skönlitteraturens och läsningens utrymme i svenskämnets kursplaner i Lpf 94 och Gy11. Studien belyser även hur fyra ämneslärare i svenska förhåller sig till de nya kursplanerna och om deras arbetssätt har förändrats angående litteratur och läsning i och med de nya kursplanerna. I studien har tre metodstrategier använts för att besvara frågeställningarna; två typer av textanalyser, en kvantitativ och en komparativ, samt en kvalitativ intervjustudie. Resultaten av textanalyserna uppvisar både skillnader och likheter mellan kursplanerna. Detta resultat stöds av lärarintervjuerna.

  Download full text (pdf)
  Litteraturens roll i undervisningen
 • 45.
  Vainikainen, Alexander
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Can Poetry Save the World?: Creating a Sustainable Future by Reading Green2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine how ecocritical readings of poems and song lyrics can work as a catalyst for discussing questions regarding sustainable development in the subject of English. The poems “I Wandered Lonely as a Cloud” by William Wordsworth and “Andrew”by Andrea Gibson, but also the song lyrics for the song “Every Age”by José Gonzalez were selected for the analyze, since they can represent the varying types of texts that are used by teachers in upper secondary school.

   

  The essay leans heavily on different terms associated with ecocriticism and other closely related fields such as ecofeminism and environmental pedagogy since it can help to create an understanding for the complexity of sustainability and how it can be taught in the classroom.

   

  The analyses showed that it is possible to address sustainable development through ecocritical readings of poems and song lyrics. There are two obvious ways forward that could be taken where the first would be to analyze even more texts in order to see if the methods used in the analyses are applicable to any other number of texts that are available to use in the classroom. The other way would be to apply the methods in a classroom situation and see if the methods would be suited for upper secondary school students. 

  Download full text (pdf)
  Can Poetry Save the World - Creating a Sustainable Future by Reading Green
 • 46.
  Öster, Sara
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Alla olika, lika unika: En litteraturvetenskaplig studie med utgångspunkt i begreppet ”vi och dem”2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur begreppet ”vi och dem” manifesteras i tre romaner med utgångspunkt i en samhällskontext. I studien används Franco Morettis (Elektronisk källa: 8.10.2012) analysmetod, ”distant reading”, vilket innebär att man bortser från detaljer och istället fokuserar på helheten. Syftet har således varit att belysa begreppet ”vi och dem” i romanerna Om jag kunde drömma (Meyer, 2005), Hungerspelen (Collins, 2008) samt Ett öga rött (Khemiri, 2003). I samspel med metoden ”distant reading” har även Illman och Nynäs (2005) tanke om att texter alltid läses och tolkas utifrån individers tidigare erfarenheter samt den omgivande kontexten varit till hjälp. Illman och Nynäs (2005) beskriver begreppen ”grupperingar”, ”fördom” och ”gränsöverskridande möten” som används i analyskapitlet. Dessa begrepp belyses sedan ur ett samhällsperspektiv med utgångspunkt i begreppet ”vi och dem” där en diskussion förs kopplat till tidigare forskning, romananalyserna och egna reflektioner. Resultatet åskådliggör att delar ur dessa romaner kan gestalta olika förhållanden där förutfattade meningar samt grupperingar av olika slag kan leda till fördom och hur dessa kan motverkas genom gränsöverskridande möten.  

  Download full text (pdf)
  Alla olika, lika unika: En litteraturvetenskaplig studie med utgångspunkt i begreppet ”vi och dem”
1 - 46 of 46
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf