https://www.mdu.se/

mdu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 843
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdullahi, Hibo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Said, Liza
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Förskollärares arbetssätt för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan: En kvalitativ studie av förskollärares arbetssätt för att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn.2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka förskollärares arbetssätt för att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. För att uppnå studiens syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare från fyra olika mångkulturella förskolor. Det sociokulturella perspektivet har använts för att tolka studiens empiri. Resultatet av studien visade att förskollärarna använder sig av bildstöd, TAKK (teckenstöd) och kroppsspråk för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Vidare framkommer att verbalt språk och läsning är betydelsefulla för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. Resultatet visar att en viktig komponent i att främja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn är att förskollärarna använder sig av benämningar och upprepningar i vardagen för att berika barnens ordförråd. Studiens resultat visar även att samarbetet med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet med flerspråkiga barns utveckling av modersmålet och svenska språket.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abrahamsson, Carolina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att komma till tals: Talad tid under engelsklektionen2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att ta reda på hur mycket engelska som talas under fyra engelsklektioner i en årskurs 4, vad resten av tiden ägnades åt samt hur läraren stimulerar eleverna till tal. Jag har observerat fyra lektioner och genomfört en intervju med läraren för att ta reda på detta. Resultatet visar att det inte talas mycket engelska under lektionerna, utan tal på engelska utgör den minsta delen. Eleverna talar dock mer engelska än läraren, och för det mesta sker det i kör. Det är ett sätt som läraren använder för att stimulera eleverna till tal. Ett annat sätt är att de får tala i mindre grupper vilket skedde under en av lektionerna, och detta hade en positiv inverkan på resultatet. Den största delen av lektionerna utgjordes av svenskt tal, även om det till stor del var genom att de arbetade med att översätta engelska. De lyssnade även till engelska via filmer och cd-skivor och en av lektionerna ägnades delvis åt tyst arbete genom att de arbetade individuellt med stenciler.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ademi, Dinore
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Gustavsson, Nathalie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ett lyftande samarbete som stödjer elever med lässvårigheter: Hur några klasslärare använder olika stödinsatser för att hjälpa elever med lässvårigheter i årskurs 1–32017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur två klasslärare i årkurs 1–3 på två olika skolor samarbetar med specialpedagog/speciallärare i arbetet med elever som har lässvårigheter. Undersökningens syfte var att synliggöra det stöd klassläraren behöver för att tillämpa olika hjälpverktyg, förhållnings- och arbetssätt i sin ordinarie undervisning för att leda elever med lässvårigheter mot en god läsförmåga. För att samla in information till undersökningen valde vi att utföra kvalitativa intervjuer och undersöka läromaterial som informanterna använder i arbetet för att stödja elever med lässvårigheter. Dessa läromaterial använder informanterna i arbetet med elever som har lässvårigheter. Resultatet visar att klasslärarna på båda skolorna har ett tätt samarbete med specialpedagogen/specialläraren i arbetet med elever som har lässvårigheter. Vidare visar det även att klasslärarna tillämpar stödinsatser i sin ordinarie undervisning för att stötta elevernas läsning utifrån deras olika behov och förutsättningar. Slutsatsen är att samarbetet mellan klasslärare och specialpedagog/speciallärare är av stor betydelse då dessa stödinsatser bidrar till elevernas kunskapslärande och det skapar olika möjligheter och  anpassningar i klasslärarens undervisningsinnehåll för elever med lässvårigheter. De tillfrågade informanterna i denna undersökning anser att samarbetet skapar möjligheter för elever med lässvårigheter att utveckla en god läsförmåga och delaktighet i sitt lärande. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Adolfsson, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att bryta heteronormen redan i förskolan: En undersökning av huruvida bilderböcker som bryter mot heteronormen används i förskolan och hur utbudet ser ut2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har medvetenheten kring begreppet heteronorm i förskolan undersökts genom intervjuer med pedagoger på tre olika förskolor. Även utbudet av bilderböcker som bryter mot heteronormen har undersökts och en inventering har genomförts. Syftet var att få en insyn i hur pedagoger tänker kring frågan, om de använder sig av någon barnlitteratur som bryter mot heteronormen, och hur detta utbud av heteronormbrytande bilderböcker ser ut.

         I uppsatsen har det framkommit att medvetenheten kring begreppet heteronorm bland de deltagande pedagogerna är låg. Man ser sig som öppen när det gäller människor som bryter mot heteronormen, men man ser inget större behov av att arbeta med området när man inte har något barn som har samkönade föräldrar. Vad gäller bilderböcker som bryter mot heteronormen, ges majoriteten ut av bokförlag som har specialiserat sig på böcker som bryter mot normer, och endast ett fåtal har kommit ut på något större, mer allmänt, förlag.

         Slutsatsen är att det behövs kunskap hos pedagogerna i förskolan, för att de ska få en förståelse för vad heteronormen innebär, och varför man bör arbeta med det tidigt, då den saknas i både lärarutbildning och fortbildning som det ser ut nu.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Alagöz, Zilan
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Eriksson, Emma
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Fantasykaraktärer: är de mer normbrytande nu?: En komparativ karaktärsanalys av hur genusnormer porträtteras i barnböcker från två olika tider2024Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att se hur barnbokskaraktärer porträtteras ur ett genusperspektiv och se om det skett en förändring över tid. I studien analyseras två böcker från olika tider, Ronja Rövardotter från 1981 och första delen ur Musse och Helium från 2018. Metoden är en komparativ analysmetod av text och illustrationer och studien grundar sig på olika genusteorier. I analysen framkommer det att båda böckerna innehåller både normbrytande drag men även drag som kan ses stärka redan rådande stereotyper. Ronja Rövardotter ses som mer normbrytande, men slutsatsen är att det är svårt att avgöra om det är utgivningsåret, bokens genre eller helt enkelt bara författaren som avgör hur normbrytande boken blir.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Alalgöz, Zilan
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Eriksson, Emma
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att högläsa eller inte högläsa, det är frågan: En kvalitativ studie av några lärares och elevers attityder till högläsning av barnlitteratur under engelskundervisning2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur det ser ut med högläsning ur engelsk barnlitteratur på lågstadiet, både hur och i vilken utsträckning lärare använder sig av det, vilken påverkan de ser att det har på språkutvecklingen samt hur det tas emot av elever. Studien använder sig av en metodkombination med intervjuer av lärare och ett högläsningsexperiment med efterföljande elevenkäter för att få elevernas synvinkel. I empirin framkom att högläsning på engelska sällan skedde, trots dess språkutvecklande fördelar, på grund av flera upplevda svårigheter. Engelsk högläsning togs emot väl av eleverna, som inte såg lika stora problem som lärarna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Allvin, Linn
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Begriplighet i ett standardiserat köpekontrakt för köp av fastighet: en studie om hur juridiskt språk kan göras begripligt för lekmän2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är ett examensarbete i text- och informationsdesign. Utgångspunkten för studien har varit att mottagaren av en text ska kunna förstå innehållet utan att inneha, för området, specifik förkunskap eller utbildning. Denna studie har undersökt fem paragrafer i ett standardiserat köpekontrakt vid köp av fastighet. Frågeställningen till studien var: Hur kan ett standardiserat köpekontrakt för köp av fastighet göras begripligt för lekmän?

  Fokusgrupper, intervjuer och läsbarhetsanalys visar att köpekontrakt innehåller obegripliga ord och komplex meningsuppbyggnad. Det visar även att språket kan vara mer eller mindre begripligt beroende på mottagarens ålder och kulturella bakgrund. 

  Examensarbetet grundar sig i huvudsak på teorier och riktlinjer inom begriplighet, human-centered design, klarspråk, typografi och grafisk form.

  Slutsatsen av studien är att begripligheten går att påverka med hjälp av ett allmänspråk, konsekvent användning av termer och mindre komplex meningsuppbyggnad. Svensk lag säger inte att köpekontraktets innehåll måste innefatta lagtextformuleringar. Det enda kravet enligt lag är att de formkrav som finns i Jordabalkens fjärde kapitel §1 ska finnas med i köpekontraktet. Ett formkrav är en juridisk bestämmelse som specificerar de nödvändiga formaliteterna eller kraven för att ett avtal eller en handling ska vara giltig eller ha rättslig verkan. Att uppfylla formkraven är viktigt för att säkerställa att avtalet eller handlingen är juridiskt bindande.

  Det är dock fullt möjligt att omarbeta textens formuleringar och på så sätt anpassa språket till en bredare mottagargrupp, såsom säljare och köpare i en fastighetsaffär, som inte har utbildning inom fastighetsmäkleri eller juridik. 

  Studien visar att det juridiska språket kan omarbetas för att öka begripligheten utan att förändra dess innebörd. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Begriplighet i ett standardiserat köpekontrakt för köp av fastighet: en studie om hur juridiskt språk kan göras begripligt för lekmän av Linn Allvin
 • 8.
  Almeida Eriksson, Aline
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  El Descubrimiento Guiado: Un estudio del método Descubrimiento Guiado en una clase de español como lengua extranjera2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  En la actualidad los profesores en Suecia no suelen utilizar un método específico de enseñanza. Los métodos no están de moda. Sin embargo hay argumentos a favor de la importancia de conocer varios métodos de enseñanza. Esta tesina tiene el propósito de estudiar y probar uno de los métodos actuales en la enseñanza de lenguas extranjeras. El Descubrimiento Guiado es un método basado en el enfoque comunicativo de la lengua y está en concordancia con el Plan de Estudio de Lenguas Modernas en Suecia. Elegimos probar el método con la enseñanza de los verbos en el pretérito indefinido en una clase del tercer año del instituto, paso 2. Llegamos a la conclusión de que dicho método, aplicado a este grupo de estudiantes, no da mejores resultados que la enseñanza tradicional. También llegamos a la conclusión de que hay varios factores que pueden haber afectado el resultado, como por ejemplo la cantidad de horas de lecciones, la experiencia de la instructora con el método, la edad y la motivación de los estudiantes.

 • 9.
  Almerfors, Håkan
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  A corpus linguistic investigation into patterns of engagement in academic writing in Swedish and English higher education settings2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Over the last few decades, the interpersonal dimensions of academic writing have received growing attention in the field of applied linguistics. As an important concept in academic writing, engagement has been a topic of interest to reveal how writers interact with readers to, for example, guide reasoning through arguments and to abide by conventions of politeness. Previous research has suggested that the higher students’ academic level is, the more similar their use of engagement elements in writing will be. Previous research has also suggested that for non-native speakers, cultural factors as well as interlanguage, influence how engagement features are used in written English. The primary aim of this study was to investigate which engagement patterns could be found in L1 Swedish and L1 English students’ academic writing in English, with the focus on linguistics as a subject. Using the methods of corpus linguistics, this project also strove to identify the ways patterns of engagement differed between L1 Swedish and L1 English students, and in what ways patterns of engagement varied between the students at B-levels and C-levels in written English of linguistics studies. The data for the study came from SUSEC, which is a corpus of written English that consists of texts collected at Stockholm University in Sweden and at King’s College in England. In line with previous research, the results indicate that the L1 Swedish students use more elements of engagement than the L1 English students. Results also suggest that C-level students use fewer reader pronouns than B-level students, and that Swedish C-level students use more directives than Swedish B-level students. Overall, the comparison of students with two different first languages revealed several differences on how engagement is used, which can serve to inform future research on academic writing.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Amirfaridi, Arezo
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att undervisa i svenska som andraspråk: - en studie med fokus på IVIK-undervisningen2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie går ut på att se hur två svenska som andraspråkslärare på IVIK arbetar och stöttar sina elevers språkutveckling. För att få svar på detta har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer med lärare och elever samt observationer.

  Resultatet visar att två behöriga svenska som andraspråkslärares undervisning både har likheter och olikheter. Innehållsmässigt ser undervisningen ganska likartad ut medan lektionsuppläggen kan i viss mån skiljer dem åt. När det gäller stöttande av elevernas språkutveckling, brinner lärarna för sina yrken och gör allt för att hjälpa eleverna att utvecklas.

  Studien har gjort mig medveten om att man som svenska som andraspråkslärare kan använda sig av olika metoder men fortfarande gynna elevernas språkutveckling. Det viktigt att alltid individualisera undervisningen efter varje enskild elevs kunskaper, behov och förutsättningar. Lärarens engagemang och kompetens spelar stor roll för undervisningen. Positiva och engagerade lärare påverkar elevernas syn på skola och utbildning. Detta medför att eleverna tycker att det är roligt att gå till skolan och utveckla sitt språk så att de kan integreras och bli en del av det svenska samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT03
 • 11.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Johan, Asmus
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vad ska vi lära oss idag?: En kvalitativ fallstudie om hur en grundskolelärare i årskurs 3 synliggör, konkretiserar och begripliggör lärandemålen i svenskundervisningen2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna fallstudie undersöker om samt hur lärandemålen i ämnet svenska synliggörs, konkretiseras och begripliggörs av en grundskolelärare i årskurs 3. Metodvalen i föreliggande fallstudie är av kvalitativ karaktär där både observationer och semistrukturerade intervjuer använts. En stegvis deduktiv-induktiv analysmetod har sedan tagits i anspråk för att förstå vårt resultat i förhållande till vår teoretiska bakgrund. Resultatet visar att synliggörande av lärandemål förekommer men inte i den utsträckning som vore önskvärt i förhållande till vad forskningen talar för. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Siniaalto, Paulina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kommunikation i den svenska skolans engelskundervisning: En studie om klassrumskommunikation i 5 klasser i åk 1-32017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning analysera förekomsten av olika verbala kommunikationsstrategier i några lärares engelskundervisning i 5 utvalda klasser i Sverige, bl.a. för att kunna bidra med fakta som kan inspirera lärare att utveckla sin egen undervisning. Metoden som använts består dels av observationer av engelsklektioner och dels av intervjuer med de undervisande lärarna och har genererat data av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Inspirationen till de aspekter av kommunikation som har observerats är hämtad från den så-kallade SETT-modellen som kan hjälpa lärare att själva utveckla sin undervisning genom att den synliggör de interaktionsprocesser som pågår i klassrummet (Walsh, 2013). Resultatet visar att lärarna främst använde sig av det svenska språket i engelskundervisningen och att slutna frågor var den vanligaste förekommande interakturen, dvs. lärarnas sätt att kommunicera med elever, av de totalt 17 interakturstyper som undersökts. Dessutom visar resultatet att lärarna hade en god inställning till att undervisa i ämnet samtidigt som att undervisningen medför vissa utmaningar för dem. Slutligen belyser studien hur SETT-modellen ytterligare kan utvecklas, anpassas och användas i den svenska skolan och dess engelskundervisning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kommunikation i den svenska skolans engelskundervisning
 • 13.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lödesjö, Lotta
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Några förskollärares bemötande till mångkulturella föräldrar.2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 14.
  Andersson, Emelie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Grammatikundervisning - nytta eller tradition?2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasielärares inställning till grammatikundervisning. Metoderna som användes var fem kvalitativa intervjuer samt en liten enkätundersökning. Resultatet visar att lärarna tycker att språkriktighet är viktigare än grammatik i undervisningen. Samtliga ser grammatiken som ett redskap för att förbättra språket men ingen av dem vet hur de ska motivera sina elever till att lära sig den. Lärarnas åsikter skiljer sig åt gällande elevernas bristande kunskaper inom grammatik när de kommer från högstadiet. Det förekommer även olika åsikter kring hur viktigt det är att avsätta tid för grammatik i undervisningen samt huruvida grammatiken uttrycks i styrdokumenten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Grammatikundervisning
 • 15.
  Andersson, Erika
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Andraspråksinlärning i förskolan: Några pedagogers beskrivningar av arbetet med språkinlärning i förskolan2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur fem pedagoger på fem olika förskolor väljer att arbeta för att stärka det svenska språket hos barn som har svenska som andraspråk. Jag vill jämföra pedagogernas olika arbetssätt, och likheter och skillnader kommer att diskuteras. Syftet är också att fokusera på vilket förhållningssätt fem pedagoger har till barns användning av sina modersmål vid inlärning av ett andraspråk och hur pedagogerna ser på betydelsen av barns modersmål när barnen lär sig ett andraspråk. Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod med intervju som datainsamlingsmetod. I resultatet framkom det att pedagogerna har en viktig och betydande roll för barnens tillägnande av ett andraspråk. Resultatet visar även att samtliga förskollärare är överens om att ett välutvecklat modersmål gynnar andraspråksinlärningen och när det gäller användningen av modersmålet i förskolan upplevs det som vanligt och tillåtet. Mina slutsatser av studien är att samtliga förskollärare arbetar väldigt medvetet med språkinlärning och stimulering av språket och att de är engagerade och mycket intresserade av sitt arbete med flerspråkiga barn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Andraspråksinlärning i förskolan
 • 16.
  Andersson Flöjt, Lisa
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Språkutvecklande arbetssätt: Elevers utvärdering av arbetssätt i svenska som andraspråksundervisning2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur elever uppfattar att olika arbetssätt i klassrummet påverkar deras språkutveckling. Syftet är att ge eleverna en röst i sammanhanget och utgå direkt ifrån deras utvärderingar av pågående metoder under ett arbetsområdes utförande.

  Undersökningens empiriska del är gjord i en undervisningsgrupp inom gymnasieskolans svenska som andraspråksundervisning, år två (SVA02). Ett urval på åtta personer ur elevgruppen har svarat på enkäter före och efter ett fem veckor långt arbetsområde. De två första delarna handlar om hur de ser på sin egen språkutveckling och hur arbetssättet påverkar den. Den tredje delen handlar om att utvärdera arbetssätten och få syn på om språkutveckling skett.

  Resultatet visar att flera elever upplever att språkutveckling skett utifrån deras egen definition av vad språkutveckling är. De olika arbetssätten utvärderas olika av eleverna utifrån deras egna preferenser, men det finns indikationer på att samarbete i par eller grupp ger ökad språkutveckling hos eleverna om det är genomtänkt och möjlighet till träning finns. Lärarens respons är viktig för alla, och det har visat sig genom undersökningen att även möjligheten att påverka arbetssätten är viktig för eleverna.

  Träning i samarbete ger resultat även för språkutveckling. Elever är intresserade av att påverka arbetssätten i skolan och kan uppleva språkutveckling efter endast fem veckor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson, Helena
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Nelson, Marie
  Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Communication at work: The communicative situation of immigrants at Swedish workplaces2005Ingår i: The immigrant and the workplace / [ed] Britt-Louise Gunnarsson, Uppsala: FUMS, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet , 2005, s. 20-Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Genom intervjuer och fallstudier kartläggs och analyseras ett antal invandrares kommunikativa arbetsvardag med avseende på såväl muntlig som skriftlig produktion. Syftet med analyserna är att finna kommunikativa faktorer som har en positiv inverkan på invandrares integration på arbetsplatsen och med sina kolleger.

 • 18.
  Andersson, Johan
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ist Tony Buddenbrook kindisch?: Neue Aspekte zu ihrem Charakterbild2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [de]

  Der vorliegende Aufsatz ist eine Untersuchung innerhalb des C-Seminars für Deutsch an der Mälardalens Högskola. Die Zielsetzung besteht darin, in Thomas Manns »Buddenbrooks -Verfall einer Familie« zu untersuchen, ob die üblichen Interpretationen vom Charakter der Tony Buddenbrook ausreichend oder gar widersprüchlich sind. Die üblichen Interpretationen von Tony Buddenbrook gehen davon aus, dass sie »naiv«, »kindlich«, »kindisch« oder gar »töricht« sei. Es gibt in der Forschung aber auch alternative Deutungen von Tony und ihrem Charakterbild. Diese meinen, dass Tony keineswegs kindlich sei, sondern eine reife Frau, die einen Entwicklungsprozess durchläuft. Hier wird die Meinung vertreten, dass Tony viel komplexer ist, als in der bisherigen Forschung dargestellt wird. Ein wichtiges Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, diese alternativen Interpretationen stärker zu betonen und womöglich zu ergänzen. Deshalb werden ausgewählte Zitate und Passagen zu Tonys Charakterbild hervorgehoben, die den bekannten Interpretationen von Tony Buddenbrook eindeutig widersprechen und eher charakterliche Stichworte wie »stolz«, »traurig«, »selbstbewusst«, »verantwortungsvoll«, »familientreu«, »klug« und »reif« in den Mittelpunkt der Überlegungen stellen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Andersson, Linn
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Myndighet och retorik – en fungerande taktik?: Hur offentliga myndigheter kan använda visuell och verbal retorik i samverkan i ett externt informationsmaterial2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studier visar att unga vuxna inte ser på offentlig sektor som en attraktiv arbetsgivare. Det finns en felaktig syn som behöver bemötas med korrekt information. Ovanåkers kommun har därför bett om ett informationsmaterial som framhäver dem som arbetsgivare.

  Offentlig sektor behöver förhålla sig till lagar och direktiv i deras externa kommunikation. Men hur kan dessa regler samverka med visuell och verbal retorik i syfte att behålla både myndighetstonen men ändå påverka målgruppen?

  Tidigare forskning visar att visuella och verbala retoriska stilfigurer kan påverka mottagaren så att de ser på avsändaren och meddelandet mer positivt. Det finns dock ingen tidigare forskning på vilka retoriska stilfigurer som fungerar bäst i text och bild, eller hur retoriska stilfigurer kan interagera med myndighetsspråk.

  Denna studie har genom komparativ analys och utprovning på målgruppen kommit fram till antagandet att det finns 11 retoriska stilfigurer som fördelaktigt borde kunna samverka med myndighetsspråk i informativ text, samt att det finns sex stilfigurer som till viss del borde kunna samverka med myndighetsspråk, exempelvis i bilder. Av dessa stilfigurer indikerar studien att offentlig sektor kan använda rim i rubrik, epanaleps i ingress, antites i brödtext och hyperbol i bild – om de vill att målgruppen positivt ska påverkas av meddelandet. Den visuella retoriken borde sedan komplettera eller säga samma sak som den verbala retoriken för att de ska kunna fungera tillsammans.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Andersson, Lisette
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Schwedische Eigennamen und ihre deutsche Übersetzung: Anhand Jonas Jonassons Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [de]

  Wörter sind wichtige Bausteine für eine Sprache, aber nicht jede Sprache wird mit denselben Wörtern oder Konzepten gebaut. Wortschätze können sich zwischen verschiedenen Kulturen unterschieden. Ein Bereich, wo es größere Unterschiede geben kann, sind Ausdrücke für kulturspezifische Elemente, z. B. Eigennamen. Sie müssen in dem ZS-Text entweder durch die Verwendung von einer Übersetzungsstrategie übersetzt werden oder transkribiert werden.

  Der Übersetzer entscheidet, welches Übersetzungsverfahren er verwendet und kann unterschiedliche Übersetzungsstrategien wählen. In einige Fällen ist es möglich, davon auszugehen, dass der Eigenname dem ZS-Leser schon bekannt ist. Solche Eigennamen stellen kein großes Übersetzungsproblem dar, aber wie behandelt der Übersetzer Eigennamen, die dem ZS-Leser unbekannt sind und nicht in der ZS existieren?

  Ziel dieses Aufsatzes ist es, die Herausforderungen beim Übersetzen von kulturspezifischen Elementen zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf Schwierigkeiten und Übersetzungsverfahren beim Übersetzen von Eigennamen. Zu diesem Zweck werden Beispiele aus dem ausgewählten Text und ihre Übersetzungen ins Deutsche analysiert.

 • 21.
  Andersson, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Women’s sports: A discourse analytic investigation into the representation of women in sports media2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Language is affected by the society in which it is used. Men and women have not had the same status in society, which means that the language used about them may potentially be different. A domain in society that was created for men is sports, yet, nowadays women also feature in sports. The aim of this study is to explore how women and their performances in sports are represented in newspapers. Previous research in the field of language, gender and sports has found that women are not depicted in the same way as men (Lundquist Wanneberg, 2011; Bissel, 2006; Segrave, McDowell and King III, 2006). To study how women are represented in sports articles, six articles about female athletes were analyzed through Critical Discourse Analysis. The analysis was based on Fairclough and Wodak’s (2010) framework that focuses on the domains of representation, relations and identities. These domains were divided into five categories: terms used to refer to the athletes, attributes, performance, sport descriptions and emotions. This allowed an analysis which showed how the world of sports views women, how women are represented as athletes, and the relation between the athletes and their sports. The analysis showed that women are depicted as ‘female’ athletes, not just athletes. This could be found through the usage of, for example, the noun and possessive marker women’s, which is used as a premodifier to describe the sports throughout the texts. It was also found that the world of sports is normally one where men are active and therefore it had to be explained when women were excellent at their sport, even when compared to men. This could be found through the usage of explanatory language, which clearly stated that the female athletes in question are or can be better than men. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Andersson Talus, Emma
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Högback, Mimmi
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ”Bara jag har lugn och ro kan jag läsa var jag vill”: - Elevers inställning till läsning i olika situationer och under olika förutsättningar2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att ta reda på elevers inställning till läsning i olika situationer och under olika förutsättningar samt se om deras inställning har något samband med deras läsflyt och läsförståelse. Studien byggs på en kvantitativ undersökning i en klass med 20 elever och enkät används som metod. Ett lästest används också för att kunna mäta elevernas läsflyt och läsförståelse. Resultatet visar att majoriteten av eleverna med god läsförmåga även upplever läsning som något lustfyllt. Men samtliga elever med sämre resultat i både läsflyt och läsförståelse svarar även de att läsning är roligt i alla situationer och under alla förutsättningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Andersson, Victor
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Låt mig tala färdigt: filmdialog då och nu2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att se om språkförändring över tid kan avläsas genom att undersöka två filmer från 1950-talet respektive 2010-talet och huruvida språket blivit mer informellt, baserat på hur tal till punkt och nyttjande av pronomen ser ut. Metoden involverar samtalsanalys och transkribering av dialog i enlighet med traditionella transkriptionsmetoder, inklusive närmre analys av excerpter som ger svar på hypotesen. Enligt resultaten är överlag titlar i pronomens ställe mer synligt i äldre filmdialog, samt att karaktärer avbryter varandra under samtal mer frekvent i nyare film, enligt aktuell analys. Detta tyder på att filmdialogen blivit mer informell, vilket går att koppla till 1900-talets språkreformer, trots att till synes informella interaktioner kan ske inom äldre film.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Andgrim, Kajsa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Nevalainen, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Tjejer kan väl inte spela fotboll?: En komparativ studie om normer, genus och etnicitet i barnlitteratur utgiven på två skilda förlag.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på om Sveriges största förlag inom barnlitteratur Bonnier Carlsen och ett av Sveriges mindre förlag Olika förlag skiljer sig ifråga om normer, genus och etnicitet i deras barnlitteratur. Vi tittar på hur flickor och pojkar framställs i böckerna, vilka normer som finns, om det finns med personer med annan etnicitet än skandinavisk etc. Vi har valt tre stycken böcker från vardera förlag med liknande handling och genre. De genrer vi valt är hästböcker, fotbollsböcker och skräckböcker. Böckerna vi fokuserar på är för åldrarna 6-9 år. Vi har analyserat böckerna enskilt för att sedan jämföra dem med varandra. I resultatet kan vi se att det skiljer sig en del förlagen emellan. Vi fick ett tydligt resultat att böckerna från Olika förlag har mycket fokus på frågor som rör genus, normer och etnicitet medan böckerna från Bonnier Carlsen inte har lika mycket fokus på det. Böckerna från Olika förlag har med fler karaktärer som har en annan etnicitet än skandinavisk samt att de böckerna var mer normbrytande. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Andvret, Emma
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ejdre, Emma
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vägen till läsning: En kvalitativ studie om hur lärare i årskurs 1-3 resonerar kring arbetet för att främja läsutvecklingen för andraspråkselever.2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur några tillfrågade lärare i årskurs 1–3 resonerar kring arbetet för att främja läsutvecklingen för andraspråkselever. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med sex informanter. Informanterna är verksamma lärare som arbetar på tre olika skolor. Det insamlade materialet transkriberades och analyserades med hjälp av en tematisk analys. Resultatet visar att lärarna i studien anser att ljudmetoden och till viss del helordsmetoden är framgångsrika metoder för att främja läsutvecklingen för andraspråkselever. Att kombinera läsinlärningsmetoder är mest effektivt för läsutvecklingen menar informanterna. Informanterna menar att språklekar, gemensam läsning, hjälpmedel och samverkan är viktigt för att främja läsutvecklingen för andraspråkselever. Resultatet visar även att informanterna anser att det är en möjlighet att eleverna lär av varandra i ett integrerat klassrum. Informanterna upplever det svårt att få till tid med varje enskild elev och därmed uppstår en känsla av att inte räcka till hos informanterna. Resultatet visar att de tillfrågade lärarna menar att elever har olika erfarenheter av olika språkljud och att det kan göra läsutvecklingen utmanande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Anvret, Emma
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ejdre, Emma
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  När språket utgör ett hinder i matematikinlärningen: En fenomenologisk intervjustudie om hur lärare i årskurs f-3 beskriver arbetet med språklig sårbarhet i matematikundervinsningen2024Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs F-3 resonerar kring arbetet med elever i språklig sårbarhet i matematikämnet. Denna studie är relevant då forskning visar att kommunikation och samspel är en viktig del i lärandet av matematik. Elever i språklig sårbarhet kan ha svårt att delta i moment som bygger på detta och lärare kan ha svårt att överkomma denna svårighet. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem tillfrågade lärare. Lärarna är verksamma på fyra olika skolor i mellersta Sverige med olika lång erfarenhet. Studien har sin grund i det fenomenologiska perspektivet och det insamlade materialet är transkriberat och analyserat utifrån fenomenologisk analysmetod. Resultatet visar att språklig sårbarhet påverkar elever i matematikundervisningen i olika sammanhang. Lärare beskriver att de använder olika typer av arbetssätt för att stötta elever i språklig sårbarhet och använder olika typer av strategier för att uppmärksamma hinder. Slutsatsen för denna studie är att det är en fördel att vara klasslärare när det kommer till att hantera språklig sårbarhet i matematikundervisningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Aoudeh, Kamel
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Alltså, det här med partikelverb: En kvalitativ undersökning om lärares undervisning i anknytning till partikelverb i ämnet svenska på högstadiet och gymnasiet2021Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur tre lärare på högstadiet och tre lärare på gymnasiet undervisar om partikelverb och vilka kunskaper lärarna har om fenomenet. Genom semistrukturerade intervjuer har empirin samlats in. Informanternas svar tyder på att det skiljer sig åt i tillvägagångssättet kring hur man undervisar om partikelverb och hur stor plats det får ta i undervisningen. Dessutom tycker informanterna att deras utbildning gett dem alldeles för lite kunskaper om partikelverb. Alltså antyder resultatet att utbildningen och hur länge man arbetat, bidrar till en ökad kompetens kring att undervisa om partikelverb i ämnet svenska. Därmed dras en slutsats att elever behöver få utveckla sina kunskaper om partikelverb medan lärare behöver få kunskaper om partikelverb i sin utbildning när det kommer till ämnet svenska.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT
 • 28.
  Aoudeh, Kamel
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Fallgren, Frida
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Identitet, kärlek och jämställdhet: En litteraturstudie gällande sexualitet och relationsundervisningen för svenska som andraspråk2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utforskar möjligheten att använda Jonas Hassen Khemiris Allt jag inte minns (2015) och Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill (2005) som undervisningsunderlag i förhållande till sexualitet och relationer i svenska som andraspråk på gymnasiet. Studien utgår ifrån en hermeneutisk ansats. Resultatet visar att böckerna kan användas som material i undervisningen och de exempel och citat vi lyft fram i analysen kan därmed skapa en meningsfull undervisning. Skönlitteratur kan därför fungera som ett stöd för lärare i svenska som andraspråk för att belysa och problematisera identitet, kärlek och jämställdhet samtidigt som det främjar språkutvecklingen hos elever. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT
 • 29.
  Aranki, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Apel, Susanne
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Undervisning i Svenska som andraspråk  -Varför det?2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  arbelius, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Läsinlärning och läsutveckling: En studie om lärares sätt att arbeta med läsinlärning och läsutveckling i årskurs F-52014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om läsinlärning och läsutveckling. Syftet med arbetet är

  att ta reda på hur olika lärare på en skola arbetar med läsinlärning och vad de

  gör för att utveckla elevers läsförmåga i förskoleklass till år 5. Metoden och

  materialet som används är enkäter, observationer och intervjuer av utvalda

  lärare på en skola. Resultatet visar att lärarna har olika synsätt på läsning och

  använder olika läsinlärningsmetoder i sitt arbete. Lärarna i undersökningen

  ser olika på läsutveckling och de har inget specifikt samarbete i lärarlagen

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Arnberg, Alexander
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bedömning i pandemins tid: Gymnasielärares erfarenheter av formativ bedömning och examination i svenskämnet under coronakrisen2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur fyra gymnasielärare i svenska arbetade med formativ bedömning samt examination under utbrottet av Covid-19 våren 2020. Studien består av fyra nätbaserade intervjuer med verksamma svenskämneslärare i syfte att ta reda på hur de upplevde sin hantering av formativ bedömning och examination av elever i samband med den rådande coronakrisen. Studien delar upp den formativa bedömningsprocessen efter följande kategorier: Muntlig produktion, skriftlig produktion, grupparbeten, lärarrespons, självbedömning, kamratrespons samt examination. Resultatet indikerar bland annat att bristande möjligheter till fysisk kontakt har påverkat den formativa bedömningen samt examinationen, exempelvis genom att ställa högre krav på tydlighet och insyn. Resultaten pekar även på att rättssäkerheten är en utmaning med examinationen, medan behovet av att fortsätta utveckla nättjänster som Urkund eller Exam.net lyfts fram. Studiens resultat indikerar också att det har ställts högre krav på lärares prestationer gällande formativ bedömning, främst på grund av bristen på fysisk kontakt mellan lärare och elev. Därigenom bidrar denna studie till förståelse för användandet av formativ bedömning i svenskämnet via distansundervisning, samt för betydelsen av att rusta framtidens lärare inför liknande situationer i framtiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bedömning i pandemins tid
 • 32.
  Arnell, Olof
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hedging in a job interview setting: A corpus study of male and female use of hedges in spoken English2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study aimed to find out to what extent males and females used lexical hedges during job interviews. The different functions of hedges that men and women used were also examined. A taxonomy of hedges as well as a list of specific examples of hedges were derived from Hyland (1994, 1996). These were then used to find all instances of hedges used by selected job applicants in a job interview corpus by Wawra (2014). The results showed that out of the five grammatical categories of lexical hedges examined, women used more hedges than men overall. More specifically, females used hedges from the category lexical verbs more often than men, while men instead used hedges from the categories adverbs, adjectives and modal verbs more often than women. As for the functions of hedges, both genders often relied on hedges to express a lack of commitment. Men used hedges to initiate word searches to a greater extent than women. On the other hand, women used hedges to avoid the role of expert as well as to show consideration for others’ feelings more often than men.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33. Arntzen, Ragnar
  et al.
  Hertzberg, Frøydis
  Når risikoskriveren blir student2008Ingår i: Norsklæreren, Vol. 32, nr 1, s. 65-66Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 34.
  Arponen, Chanel
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Utvecklingen av tidningsspråk det senaste århundradet: En analys av språket i VLT:s nyhetsartiklar 1915–20152016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka utvecklingen av tidningsspråk i utvalda artiklar från 1915–2015 med nedslag vart tionde år. Tesen är att språket har blivit informellare under 2000-talet i jämförelse med tidigt 1900-tal. Det som undersöks är utvecklingen av LIX, andel långa ord, genomsnittlig meningslängd, vänstertunga meningar, rubrikslängd, particip, manlig form och epitet. Dessa kategorier kopplas till formellt språk.

       Resultaten visar att från 1915 till 2015 har LIX-värde, andel långa ord och meningslängd minskat medan vänstertunga meningar och rubrikslängd har blivit kortare. Meningslängd och vänstertunga meningar har halverats under 100 år och rubrikslängden har blivit kortare för att underrubriker har flyttats till brödtexten. Particip, manlig form och epitet upphör helt i de yngsta artiklarna. Alla kategorier förutom vänstertunga meningar och epitet uppvisar en nedåtgående trend.

      Jag drar slutsatsen att språket i dessa nyhetsartiklar har blivit informellare, vilket kan kopplas till en generell utveckling mot informellt språk inom alla medier under 2000-talet. En orsak till ett mer informellt språk kan vara att längden på dessa nyhetsartiklar har förändrats. Äldre artiklar liknar notiser i jämförelse med yngre artiklar. De sistnämnda tillåter utveckling av resonemang som tidigare inte fått ta plats i artiklarna och språket har på så sätt blivit mer informellt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Askerin, Karin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Mikaelsson, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Regnbågsfamiljer, skilsmässobarn och bonusföräldrar: En studie om hur olika familjekonstellationer representeras i svensk barnlitteratur och på förskolan.2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att se vilka olika familjekonstellationer som finns i den svenska barnlitteraturen. Vi har tittat på utbudet och plockat ut några böcker som vi tyckte var mest intressanta för vår studie. Vi har riktat in oss på andra familjekonstellationer än kärnfamiljen, kärnfamiljen återkommer dock hela tiden i vår studie genom litteratur, intervjuer och diskussion. Syftet är också att undersöka om barnlitteratur med olika familjekonstellationer används i förskolans pedagogiska arbete.

  Vår studie är kvalitativ och bygger på litteratur, examensarbeten samt artiklar. Vi har också intervjuat sex förskollärare på olika förskolor, för att se hur de arbetar med de här frågorna. Vi har också läst och analyserat sju stycken barnböcker som vi tyckte var mest intressanta för detta examensarbete.

  Resultatet visar att förskollärare sällan på ett medvetet sätt använder barnlitteratur för att uppmärksamma barn på att det finns olika familjekonstellationer. De böcker som de läser med andra familjekonstellationer än kärnfamiljen är oftast för att de är populära barnböcker (t.ex. Pippi och Alfons), och inte ett medvetet val för att visa att familjer kan se olika ut. Resultatet visar också att det har kommit en del böcker senaste åren som tar upp t.ex. regnbågsfamiljer eller barn med skilda föräldrar. Vi tycker dock att det borde finnas fler barnböcker än vad det gör idag som tar upp andra familjekonstellationer än kärnfamiljen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Augustsson, Alexander
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vilken är den engelska skönlitteraturens plats i undervisningen?: -En kvalitativ studie kring användningen av engelsk skönlitteratur i grundskolans tidigare år2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att försöka ta reda på hur några lärare som arbetar i grundskolans tidigare år ser på användandet av engelsk skönlitteratur i undervisningen samt hur denna definieras och används.

  Arbetet är ett kvalitativt arbete och datainsamlingen har skett genom intervjuer, observationer samt utvärdering och reflektioner av egen undervisning inom ämnesområdet. Valet att kombinera olika metoder har tillfört arbetet ett ytterligare djup vid analysen. Att genomföra egen undervisning har bidragit till större insikt kring de resultat som framkommit genom de övriga datainsamlingarna och jag upplever att jag kunnat sätta detta i relation till informanternas egna upplevelser.

   

  Resultat av samtliga undersökningar pekar på att användandet av engelsk skönlitteratur redan från grundskolans tidiga år är möjlig och att skönlitteraturen kan vara fördelaktig i språkutvecklande syfte. Resultaten pekar även på att definitionen av vad som är skönlitteratur och hur man arbetar med den skiljer sig åt mellan respektive informanter. En slutsats man kan dra av arbetet är att användandet av läromedel och icke autentiska texter är vanliga i engelskundervisningen i grundskolans tidiga år.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Aurfan, Muska
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Åkerblom, Jessica
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Transspråkande? ja, tack!: En kvalitativ studie om hur transspråkande tillämpas i undervisningen.2021Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer med fyra lärare verksamma i F-3. Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur lärare arbetar med transspråkande. Till hjälp att tolka resultaten har studien ett socio-kulturellt perspektiv som utgångspunkt. Studiens resultat visar att lärare som ar-betar enligt ett transspråkande arbetssätt anser att det ger dem bättre möjligheter att stötta och vägleda flerspråkiga elever. Ytterligare resultat i studien visar att lärare anser att elever lär sig mer och lättare om de får använda sin flerspråkighet som en resurs i skolan. Lärare anser också att en utmaning med det transspråk-ande arbetssättet är när kollegor som inte arbetar transspråkande har svårigheter att se fördelar med transspråkande. Detta menar lärare beror på att skolan är starkt präglad av en enspråkig norm. Slutligen anser lärare att ett transspråkande arbetssätt gör det möjligt att inkludera alla elever i undervisningen eftersom elevernas alla språk tas tillvara och används som en resurs i undervisningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Avdic, Selma
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Fy fan va alla svär": Användningen av svordomar bland några elever i en grundskola2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning redogör för svordomsanvändningen bland några elever i en grundskola utifrån autentiska samtal. Med hjälp av en CA-inspirerad samtalsanalys av det insamlade materialet, bestående av ljudinspelningar, besvaras de följande frågeställningarna: (1) Vilken funktion har fan för de medverkande deltagarna i ett samtal? (2) Vilken funktion har jävlar för de medverkande deltagarna i ett samtal? (3) Vilken funktion har engelska svordomar för de medverkande deltagarna i ett samtal? Resultatet visar att fan används främst som extra beto-ning eller förstärkning för att framför allt signalera en bakomliggande känsla i yttrandet. Även jävlar har samma signaleringsförmåga då dess främsta funktion är att vara ett adjektiv som ger extra betoning till ett kommande substantiv. Engelska svordomar har främst en informa-tionsfunktion där de använda svordomarna medför viktig information i ett yttrande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Avdic, Selma
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Läroböcker och etnicitet: En analys av några läroböcker inom språkundervisning2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att analysera hur etnicitet avspeglas i fem läroböcker, från grundskolans senare år, inom engelska. Med hjälp av innehållsanalys granskades läroböckernas narrativa texter och bilder kvantitativt och kvalitativt. Resultatet påvisade att etnicitet avspeglades både positivt och negativt i de fem analyserade läroböckerna. Det synliggjordes dessutom att stereotypiska föreställningar existerade i de fem analyserade läroböckerna. En tendens i de analyserade läroböckerna var att se Nordamerika och Europa som normen, vilket medförde att de som inte föll in i normen porträtterades som särpräglade. Olika länders ursprungsbefolkning porträtterades även som primitiva och sattes ofta i kontrast med vad som skulle kunna ses som mer moderna etniska grupper. I de fem analyserade läroböckerna finner man en klyfta mellan oss och dem som framhävs med hjälp av stereotypiska framställningar och negativa avspeglingar av de etniska grupper som inte passar in den norm som har formats av Nordamerika och Europa. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Axell, Henric
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Wister, Erik
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ungdomars läsvanor/Reading Habits among High School Students: A Study of Reading, Focusing on Gender, Class and Ethnicity2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna uppsats baseras på en enkätundersökning bland elever i årskurs 2 i gymnasiet. Den syftar till att undersöka om det finns skillnader i läsvanor och attityder till läsning när det gäller kön, klass och etnicitet. Undersökningen kommer fram till att de stora skillnaderna finns mellan könen. Flickor är mer positivt inställda till läsning än vad pojkar är och de läser mer. Drygt 85 procent av flickorna svarade att de tycker om att läsa, medan endast 47 procent av pojkarna har samma inställning. 70 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna angav att de inte läser på fritiden. Mer än dubbelt så många flickor som pojkar läser fler än sju böcker per år. Möjliga förklaringar till detta är att det saknas attraktiv litteratur för tonårspojkar, att pojkar finner det svårt att läsa, och att det anses omanligt att läsa.

  Även klass spelar roll. Den grupp av elever i denna undersökning som läser allra minst är pojkar med lågutbildade föräldrar som går ett yrkesförberedande program. Däremot visar inte undersökningen någon entydig bild av läsvanor när det gäller etnisk bakgrund. En slutsats som kan dras om elever som har ett annat ursprung än svenskt är att de utnyttjar biblioteket mer än andra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Axelsson, Micaela
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hart, Camilla
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vad är det för skillnad?: En komparativ analys av ett digitalt och ett tryckt läromedel i svenska2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att genom en jämförelse mellan ett digitalt och ett tryckt läromedel undersöka vilka likheter och skillnader som förekommer i läromedlens struktur, samt hur text och bild samspelar inom de områden som behandlar läsning och läsförståelse. Studien genomfördes med hjälp av en komparativ analysmetod i kombination med en multimodal analysmodell. Resultatet visar att det finns likheter i läromedlens innehåll, ordning av innehåll och användning av bilder men även att det finns skillnader i läromedlens layout och färgsättning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Axelsson, Åsa
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  SVENSKUNDERVISNING I FLERSPRÅKIGA KLASSRUM: En studie av några svensklärares syn på den språkheterogena undervisningskontexten2008Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Vad innebär det att undervisa i en språkheterogen kontext? Trots att det i styrdokument och inom forskning fastslås att elever med ett annat modersmål behöver andraspråksundervisning för att utveckla den för skolframgång och samhällsdeltagande så viktiga språkbehärskningen, gör okunskap, resursbrist och låg status för ämnet svenska som andraspråk att svensklärare utan kunskap om andraspråksinlärning ställs inför flerspråkiga elevgrupper. I den här undersökningen besvarar sex svensklärare i grundskolans senare år vilken attityd, erfarenhet och utbildning de har när det gäller undervisning i språkheterogena kontexter. Genom att fråga hur flerspråkigheten påverkar undervisningen, om den är en tillgång istället för ett hinder och om kunskaper i andraspråksinlärning behövs i svensklärarkompetensen växer bilden fram av den mångkulturella och flerspråkiga skolans ökade krav på både individualisering och inkludering. Denna fallstudie visar att mångfalden betraktas som en positiv kraft i det mångkulturella klassrummet där elevers olika perspektiv berikar undervisningen. Men bristande kunskap om flerspråkighet och andraspråksinlärning gör att de språkliga olikheterna i klassrummet inte utnyttjas och att de kan bli till en svårighet istället för en resurs. Trots de stora utmaningarna i annan ämnesundervisning visar det sig att språkutveckling fortfarande ses som svensklärarens uppgift och dessutom görs andraspråksläraren ofta ansvarig för alla elever med ett annat modersmål. Det som studien bekräftar är att lärare i alla ämnen behöver kunskap om språklig och kulturell mångfald och att de har ett gemensamt ansvar för både elevernas identitetsskapande och deras språkutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Axén, Maya
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Björklund, Camilla
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  En studie om andraspråksundervisning i teori och praktik: - en fallstudie mellan två skolors arbetssätt2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att genom en fallstudie undersöka hur två olika skolor anpassar organisation och undervisning, utifrån andraspråkselevers särskilda behov. Forskningsbakgrunden lyfter fram för undersökningen centrala tankar inom andraspråksteorier, synen på språkundervisning genom tiderna samt organisationen av undervisningen idag. Syftet var att belysa skolors arbetssätt vad gäller under­visning av andraspråkselever och jämföra det med den forskningsbakgrund vi har tagit del av.     För att ta reda på detta använde vi oss av kvalitativa metoder. Inledningsvis genomfördes observationer av klassrums­undervisning, vilket följdes av intervjuer av berörda klasslärare samt enkätintervjuer med lärare i svenska som andraspråk.   Det vi kunde konstatera var att en grundläggande lärarutbildning, med fortsatt kompetens­utbildning i svenska som andraspråk, är en förutsättning för att skapa ett undervisningsklimat som gynnar elever med annat modersmål än svenska. Dessutom hade skolans policy för hur under­visningen bör bedrivas samt inställning till dessa elever avgörande betydelse.    Slutsatsen blev att ju mer medvetna lärarna är om andra­språkselevernas språk­utveckling och vilken förmåga de har att skapa ett gott interaktionistiskt lärande­klimat, desto bättre blir förutsättningarna för elever att tillägna sig ett andraspråk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Aşık, Asuman
  et al.
  Department of English Language Teaching, Gazi University, Ankara, Türkiye.
  Sert, Olcay
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Miller, Paul
  School of Education, Communication and Language Sciences, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK.
  The affordances of a mobile video-tagging tool for evaluating presentation skills in a second language2024Ingår i: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, s. 1-19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigated the affordances of a mobile video observation and tagging tool used to evaluate presentation skills in English language classrooms. The data consists of 35 video-recorded presentations in a higher education setting. Using a digital evaluation grid, the students received feedback based on visual analytics generated by the mobile app. The students then were asked to reflect on their performances, and were also asked to comment on the affordances and limitations of the method and the tool. Qualitative data that came from (1) students’ written self-evaluations and reflections and (2) their reported perceptions of the affordances of the tool were analyzed using the Constant Comparison Method. Analyses of reflective writings indicated the dominance of negative self-evaluations of language use, while affective factors were also a strong theme. The video-tagging tool was found to be very beneficial by the learners, mainly in enabling them to notice their strengths and weaknesses in presenting in English and facilitating effective feedback. The results show that this data-led reflective presentation model can be beneficial for learners as they can identify points of development.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Backman, Pauline
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Achieving Increased Readability: Swedish Red Cross texts and their English Translations2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The importance of readable texts is gaining increased recognition, especially when writing for a diverse audience represented by people of various backgrounds and cultures.

  The present study compares the levels of readability in Swedish and English texts, from the Swedish Red Cross organisation. The Swedish texts were translated into English by the author of the present study, with the aim of producing texts written in plain English for a readership with potentially low proficiency in the language. The methods used to measure the readability levels of the source and target texts included two well-established readability tests online, a textual analysis (focused on linking words and the active vs. passive voice) and questionnaires from the Red Cross supervisor and a small group of informants representing the target readership.

  The results show that increased readability was achieved for the majority of the target texts compared to the corresponding source texts. However, there are results, mainly from the textual analysis, that deviate from this general picture, which may be the reason why the overall grade of the TTs is, fairly easy. However, whether the readability of the target texts is high enough for the diverse readership they are intended for is difficult to assess within the framework of the present study, such an assessment would be suitable when the texts have been available for a longer time.

  Keywords: readability, readability formulas, linking words, the active voice, the passive voice, English, Swedish, translation. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Bagga-Gupta, Sangeeta
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Messina Dahlberg, Giulia
  Göteborgs universitet, Department of Education and Special Education.
  Gynne, Annaliina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Annaliina Gynne.
  Handling languaging during empirical research: Ethnography as action in and across time and physical-virtual sites2019Ingår i: Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes / [ed] Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg, Cham: Palgrave Macmillan , 2019, s. 331-382Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter builds upon data from different multi-sited ethnographic projects that have been conducted and are ongoing in different geopolitical and digital spaces. This chapter is framed within sociocultural, dialogical and decolonial perspectives which highlight that learning is a situated and distributed process where communication is collaboratively achieved. In these traditions, while the rich potentials and dimensions of human communication in concert with intellectual and material tools are recognized, attention in analysis has tended to be dominated over the decades by an “oral language bias”. The findings presented in this chapter raise epistemological and pragmatic challenges related to the very doing of ethnographic fieldwork and illustrate some closely related theoretical and methodological issues, specifically in settings where linguistic heterogeneity is the norm.

 • 47.
  Bahrami, Hanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Parastar, Soma
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Flerspråkiga elevers attityder till sitt modersmål2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka flerspråkiga elevers attityd till sitt modersmål, samt se hur miljöfaktorer påverkar elevens attityd. Till denna studie används en kvalitativ metod som går in mer på djupet. Resultatet visar att den primära socialisationen har störst påverkan på elevens attityd och att den sekundära socialisationen även spelar en stor roll. De slutsatser vi kan dra är att ju säkrare man är i sin identitet, desto positivare blir den egna attityden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Bakr, Tolin
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Tukmaji, Rania
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Språkutveckling hos flerspråkiga elever i svenskundervisning: En kvalitativ studie2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur några tillfrågade F-3-lärare resonerar kring vad som krävs och hur de arbetar, för att främja och stimulera flerspråkiga elevers språkutveckling. Genom sju kvalitativa intervjuer med F-3-lärare sammanställdes ett material som bearbetades och analyserades med hjälp av tematisk analys. Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att de tillfrågade lärarna anser att det finns ett flertal förutsättningar och varierande arbetssätt som främjar och stimulerar språkutvecklingen hos flerspråkiga elever, i svenskundervisning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Balaman, Ufuk
  et al.
  Hacettepe Univ, English Language Teaching, Fac Educ, Ankara, Turkey.
  Sert, Olcay
  Hacettepe Univ, English Language Teaching, Fac Educ, Ankara, Turkey.
  Development of L2 interactional resources for online collaborative task accomplishment2017Ingår i: Computer Assisted Language Learning, ISSN 0958-8221, E-ISSN 1744-3210, Vol. 30, nr 7, s. 601-630Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Technology-mediated task environments have long been considered integral parts of L2 learning and teaching processes. However, the interactional resources that the learners deploy to complete tasks in these environments have remained largely unexplored due to an overall focus on task design and outcomes rather than task engagement processes. With this gap in mind, we set out to describe the emergence, development, and diversification of L2 (English) interactional resources oriented to task completion using conversation analysis for the examination of 13hours of screen-recorded online task-oriented interactions collected over 18 weeks. The focal tasks in the study have been designed as emergent information-gap tasks that require the participants to maintain progressivity by both displaying their own and converging with their co-participants’ dynamic knowledgeability for task completion purposes. A longitudinal investigation into task engagement processes has demonstrated that the participants fail to display their knowledge congruently and they repeatedly disrupt the progressivity of task-oriented interaction in earlier weeks. However, an observable diversification of interactional resources for collaborative task accomplishment has been recorded in later weeks, which demonstrates the development of interactional competence over time. These findings bring insights into interactional competence, epistemics, and CALL with special reference to technology-mediated TBLT.

 • 50.
  Balaman, Ufuk
  et al.
  Hacettepe University.
  Sert, Olcay
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Local Contingencies in L2 Tasks: A Comparison of Context-Sensitive Interactional Achievements across Two Different Task Types2017Ingår i: Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, ISSN 2013-6196, Vol. 10, nr 3, s. 9-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Recent research on L2 interaction and interactional competencies shows that L2 learners deploy a great diversity of interactional resources and adapt their talk to context-sensitive differences in various institutional settings. Although there is a growing interest in how these resources vary in different settings, comparative investigations into the interactional mechanisms in different contexts is scarce. With this mind, using Conversation Analysis, this study sets out to provide a snapshot of how a focal L2 learner manifests an observable diversity in task openings of a face-to-face discussion task and an online emergent information gap task. We focus on the first encounters with these two task types and settings and describe participant orientations to context-sensitive conduct on a turn-by-turn basis. The findings demonstrate differences in turn taking, allocation and design as well as in action formation, thus contributing to L2 interactional competence research based on comparative analyses of two single cases.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Balaman_Sert_2017c
1234567 1 - 50 av 843
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf