https://www.mdu.se/

mdu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1915
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdulahad, Rand
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Yousif, Mona
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  LEK I FÖRSKOLAN OCH DESS BETYDELSE FÖR LÄRANDE: En kvalitativ intervjustudie av förskollärares uppfattning om lekens påverkan på barns lärande2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om förskollärares syn på leken i förskolan och hur lärande kan ske genom lek. En sociokulturell teori i sammankoppling med lekteori (homo ludens) som behandlas med kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärarna. Resultatet visar att barn lär sig mycket och utvecklar sina kunskaper och förmågor inom olika områden som språk samt när de samspelar med varandra i både fri och planerad lek. Förskollärarnas roll är att ge barnen möjligheten att delta i miljöns utformning och att miljön ska skapas utifrån barns perspektivet. Slutsatsen av studien är att lek inträder hela tiden, och när som helst därigenom blir verklighet lärandet eftersom lärandet finns i allt barn gör. Förskollärarens närvaro har en stor betydelse i barns lek och lärande. Genom att förskolläraren ska vara närvarande och observera leken, uppfyller förskolläraren sin roll i att följa barns behov och intresse och planera verksamheten utifrån den här. Därför är det viktigt att förskolläraren, utgår från barns perspektiv i sitt yrkesmässiga förhållningssätt.

  Download full text (pdf)
  LEK I FÖRSKOLAN OCH DESS BETYDELSE FÖR LÄRANDE
 • 2.
  Abdulkarem, Erivan
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Phothisingha, Suchada
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Planerade och spontana musikaktiviteter i förskolan -          Hur förskollärare beskriver att de använder musik som ett redskap i barns utveckling och lärande.: Hur förskollärare beskriver att de använder musik som ett redskap i barns utveckling och lärande.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa hur förskollärare beskriver hur barn ges möjlighet att möta musik i förskolan. Semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare har genomförts på sex olika förskolor, för att fördjupa kunskapen om musikens funktion för förskolebarns utveckling samt förskollärares förhållningssätt kring barns spontana musikintressen. Resultatet visar att samtliga förskollärare i grunden hade en positiv relation till musik och var medvetna om musikens betydelse för barns utveckling. Å andra sidan visade det sig att flera av förskollärarna saknade medvetenhet om barns spontana musicerande och i stället lade fokus på den inplanerade verksamheten.

  Download full text (pdf)
  Barns spontana musicerande
 • 3.
  Abdullahi, Beyar
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Nyinflyttad: En analys av tidningen ”Nyinflyttad” som skickas till alla nya Arvikabor2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  This thesis aims to provide Arvika with a deeper insight into what their new residents think about the information they receive. Anyone moving to Arvika gets the magazine “Nyinflyttad/Recently moved in" sent home. The year 2011 Arvika had 1017 new residents, and they all got the same version of the magazine "Nyinflyttad/Recently moved in." A simpler version of the magazine hasn’t been made, although the municipality is aware that it is needed.

  The aim of my thesis is to see if the information that Arvika is sending to its new residents in meeting their information needs. 

  To get the answer on this question, I have examined data from the target group perspective. Through a focus group and various interviews, I have come up with a design proposal that is informative, clear and easy to read. I also think that my design proposal would benefit a much wider audience.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdullahi, Hibo
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Said, Liza
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskollärares arbetssätt för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan: En kvalitativ studie av förskollärares arbetssätt för att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka förskollärares arbetssätt för att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. För att uppnå studiens syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare från fyra olika mångkulturella förskolor. Det sociokulturella perspektivet har använts för att tolka studiens empiri. Resultatet av studien visade att förskollärarna använder sig av bildstöd, TAKK (teckenstöd) och kroppsspråk för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Vidare framkommer att verbalt språk och läsning är betydelsefulla för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. Resultatet visar att en viktig komponent i att främja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn är att förskollärarna använder sig av benämningar och upprepningar i vardagen för att berika barnens ordförråd. Studiens resultat visar även att samarbetet med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet med flerspråkiga barns utveckling av modersmålet och svenska språket.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abrahamsson, Carolina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att komma till tals: Talad tid under engelsklektionen2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att ta reda på hur mycket engelska som talas under fyra engelsklektioner i en årskurs 4, vad resten av tiden ägnades åt samt hur läraren stimulerar eleverna till tal. Jag har observerat fyra lektioner och genomfört en intervju med läraren för att ta reda på detta. Resultatet visar att det inte talas mycket engelska under lektionerna, utan tal på engelska utgör den minsta delen. Eleverna talar dock mer engelska än läraren, och för det mesta sker det i kör. Det är ett sätt som läraren använder för att stimulera eleverna till tal. Ett annat sätt är att de får tala i mindre grupper vilket skedde under en av lektionerna, och detta hade en positiv inverkan på resultatet. Den största delen av lektionerna utgjordes av svenskt tal, även om det till stor del var genom att de arbetade med att översätta engelska. De lyssnade även till engelska via filmer och cd-skivor och en av lektionerna ägnades delvis åt tyst arbete genom att de arbetade individuellt med stenciler.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abrahamsson, Melissa
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Möten i stadsrummet: Att väcka en outnyttjad plats till liv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Meetings in urban spaces is a thesis in information design with emphasis on spatial design. The aim of this thesis is to is to examine how poorly utilised spaces in urban environments can become more useful, as well as which criteria are required to enable a pleasant stay in these locations. The object of the study is the terrace outside Stockholm Public Library which, due to its current appearance and lack of function, most of the time is unused and deserted.

  The study’s aim is to generate a design proposal that encourages an increase in the flow of people to the terraces and that makes people want to spend more of their time there. The goal is to get more visitors to appreciate the terraces and utilise the space better.

  From the results of collected empirical data through spatial analysis, observations, notations of movement, interviews and discussions it has become clear that the reason for the terraces being unused is a lack of functionality and the spaces appearance. The conclusion of the theoretical and practical studies about spatiality, shape, urban public spaces and cognitive psychology etc., show that the choice of shape and placement of spatial elements can contribute to people choosing to linger on the library terraces. In its turn, this knowledge can create the right conditions for a changed pattern of movement and a greater flow of people to the location.

  A design proposal was created, based on theories and empirical data presented in the study. The aim design proposal is to show how it may be possible to draw visitors’ attention to the terraces and create a more natural flow there. This may be achieved by adding round shapes and curved lines, more variety in shape and proportion and by creating more obvious functions that meet visitors’ needs of activity and aesthetics. While this study is focused on the terraces of Stockholm Public Library it is my hope that these conclusions may also be applicable to similar environments in other location. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ademi, Dinore
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gustavsson, Nathalie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ett lyftande samarbete som stödjer elever med lässvårigheter: Hur några klasslärare använder olika stödinsatser för att hjälpa elever med lässvårigheter i årskurs 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur två klasslärare i årkurs 1–3 på två olika skolor samarbetar med specialpedagog/speciallärare i arbetet med elever som har lässvårigheter. Undersökningens syfte var att synliggöra det stöd klassläraren behöver för att tillämpa olika hjälpverktyg, förhållnings- och arbetssätt i sin ordinarie undervisning för att leda elever med lässvårigheter mot en god läsförmåga. För att samla in information till undersökningen valde vi att utföra kvalitativa intervjuer och undersöka läromaterial som informanterna använder i arbetet för att stödja elever med lässvårigheter. Dessa läromaterial använder informanterna i arbetet med elever som har lässvårigheter. Resultatet visar att klasslärarna på båda skolorna har ett tätt samarbete med specialpedagogen/specialläraren i arbetet med elever som har lässvårigheter. Vidare visar det även att klasslärarna tillämpar stödinsatser i sin ordinarie undervisning för att stötta elevernas läsning utifrån deras olika behov och förutsättningar. Slutsatsen är att samarbetet mellan klasslärare och specialpedagog/speciallärare är av stor betydelse då dessa stödinsatser bidrar till elevernas kunskapslärande och det skapar olika möjligheter och  anpassningar i klasslärarens undervisningsinnehåll för elever med lässvårigheter. De tillfrågade informanterna i denna undersökning anser att samarbetet skapar möjligheter för elever med lässvårigheter att utveckla en god läsförmåga och delaktighet i sitt lärande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Adolfsson, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att bryta heteronormen redan i förskolan: En undersökning av huruvida bilderböcker som bryter mot heteronormen används i förskolan och hur utbudet ser ut2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har medvetenheten kring begreppet heteronorm i förskolan undersökts genom intervjuer med pedagoger på tre olika förskolor. Även utbudet av bilderböcker som bryter mot heteronormen har undersökts och en inventering har genomförts. Syftet var att få en insyn i hur pedagoger tänker kring frågan, om de använder sig av någon barnlitteratur som bryter mot heteronormen, och hur detta utbud av heteronormbrytande bilderböcker ser ut.

         I uppsatsen har det framkommit att medvetenheten kring begreppet heteronorm bland de deltagande pedagogerna är låg. Man ser sig som öppen när det gäller människor som bryter mot heteronormen, men man ser inget större behov av att arbeta med området när man inte har något barn som har samkönade föräldrar. Vad gäller bilderböcker som bryter mot heteronormen, ges majoriteten ut av bokförlag som har specialiserat sig på böcker som bryter mot normer, och endast ett fåtal har kommit ut på något större, mer allmänt, förlag.

         Slutsatsen är att det behövs kunskap hos pedagogerna i förskolan, för att de ska få en förståelse för vad heteronormen innebär, och varför man bör arbeta med det tidigt, då den saknas i både lärarutbildning och fortbildning som det ser ut nu.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Adriansson, Sara
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Allas rätt till ett likvärdigt liv: En studie om tillgänglighet på gymmets entré för rullstolsanvändare2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gym finns i alla dess former i stora delar av världen, de är grundade och ägda av enskilda personer med olika perspektiv och är därför utformade på olika sätt.

  Utifrån metoder som omvärldsanalys, participant observation och intervjuer med personer som använder rullstol så skapades en helhetsbild av hur dagens form på gymmets entréer kommunicerar tillgänglighet. Detta gav förståelse för vad som skulle kunna vara ett problem och vad som behöver förbättras för att bli mer tillgängligt för rullstolsanvändare.

  Med hjälp av studien skapades ett gestaltningsförslag på hur man kan förbättra och kommunicera tillgänglighet på ett gyms entré.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Agnesten, Viktoria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Bloody hög turkmusik kl 4 på morgonen runt malmvägen inte OK fy inget annat område skulle acceptera detta!": Om innehåll, språk och funktion i statusuppdateringar på Facebook2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet är en kvalitativ studie av det sociala internetnätverket Facebooks statusuppdateringar – de textstycken där en facebookanvändare skriftledes kan meddela sig till sina kontakter i det gemensamma nyhetsflödet. Studien undersöker huruvida det finns återkommande kategorier av statusuppdateringar och vilka dessa i så fall är, vilket språk som används i uppdateringarna samt hur användarens syfte med statusuppdateringen synliggörs. Materialet utgörs av fyra informanters statusuppdateringar under en sammanhängande begränsad tidsperiod. Studien visar att det finns återkommande kategorier av innehållsteman samt återkommande språkliga drag i statusuppdateringarna. Språket som används i statusuppdateringar på Facebook är mångfacetterat – stundom stavningsmässigt och grammatiskt korrekt, stundom talspråkligt och normutmanande och varierar givetvis informanterna emellan. Vissa informanter uttrycker sig mycket kommunikationsmedvetet medan andra har ett mer prosaiskt betonat språk. De olika kategorierna och kombinationer av dessa nyttjas för att nå olika syften. Varje kategori kan ses som ett redskap för att försätta läsaren i en viss sinnesstämning alternativt dela med sig av sin egen. Kreativitet och lekfullhet med normer används exempelvis som ett verktyg för att skapa en utstickande statusuppdatering då detta är syftet.

  Download full text (pdf)
  Facebookuppsats
 • 11.
  Agnesten, Viktoria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Författare ur livets egen skola: En litteraturstudie i hur den klassiska svenska arbetarlitteraturen behandlas i gymnasieskolans läroböcker2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet är en kvalitativ litteraturstudie som undersöker hur den klassiska svenska arbetarlitteraturen behandlas i gymnasieskolans läroböcker. Materialet utgörs av textavsnitten om arbetarförfattare i två olika läroböcker som används i litteraturundervisningen på gymnasiet varav den ena textnivå- och stilmässigt verkar rikta sig till elever som befinner sig på en något högre kunskapsmässig nivå. Studien visar  att de båda läroböckerna har varierande sätt att framställa genren arbetarlitteratur och särskilt särskiljande är det språk och den pedagogiska stil läroboksförfattarna använder. Flera gemensamma beröringspunkter förekommer, såsom exempelvis den rika användningen av citat vilket verkar vara ett pedagogiskt grepp som syftar till att fånga kontentan av ett visst arbetarverk eller författarskap. Författarurvalet är likartat i de båda läroböckerna, och högst sannolikt inspirerat av den rådande kanon som presenteras i vedertagna litteraturhistorieskrivningar vilka utgörs av bl a läroböcker för högre eftergymnasiala studier. Läroboksförfattarna har, vad gäller författarurvalet, gett tydligt företräde åt genrens giganter. Fokus på det enskilda verket respektive arbetarförfattaren själv varierar mellan de två läroböckerna. Varken den enskilde arbetarförfattarens stil eller litteraturhistoriska sammanhang diskuteras i någon stor utsträckning i någon av läroböckerna. Som nämnt är det språkliga och stilistiska vad som främst skiljer de två analyserade läroböckerna åt. Den lärobok vars målgrupp verkar vara elever på ett högre kunskapsplan ger eleven åtskilliga nivåer att läsa sig igenom; fler detaljer och fler till reflektion uppmanande resonemang medan den andra läroboken förblir vid textens översta ytskikt. Denna visar främst i sitt enkla, rättframma språk, vilket inte tycks utmana en genomsnittligt läsbegåvad elev nämnvärt; syftet med lärobokstexten är att under okomplicerade förhållanden förse eleven med fakta.  Den mer teoretiska läroboken uppmanar genom den fyllighet som karaktäriserar texten, dess kunskapsutmanande vokabulär samt genom sin diskuterande, analyserande ton eleven till fördjupat tillägnande av arbetarlitteratur

  Download full text (pdf)
  Författare ur livets egen skola
 • 12.
  Agnsjö, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ivanov, My
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Anorexia Nervosa: Kvinnors upplevelse av sjukdomsförloppet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  AN är en sjukdom som drabbar många unga kvinnor idag. Sjukdomen innebär ett långt förlopp och karakteriseras av biologiska, psykiska och sociala besvär. Syftet med studien är att lyfta fram före detta AN  patienters upplevelse av sjukdomsförloppet och de bidragande faktorerna till återhämtningen. 11 semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades och resultatet tyder på att deltagarna delar likande livshistorier om både insjuknandet och faktorer till återhämtning. Delar av resultatet tyder på att deltagarna hittat motivation i relationer för bli fri från ätstörningen. Vidare forskningen inom detta område borde belysa och fördjupas i den attityd mot att sjukdomen är kronisk och även undersöka individers upplevda likgiltighet mot att kunna leva ett liv helt utan AN, då resonemanget att det inte går att bli helt återställd ofta uttrycks.

 • 13.
  Ahl, Linnea
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Aarhus, Cathrine
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Mångkulturallitet i förskolan: En kvalitativ studie om några pedagogers förhållningssätt till mångkulturalitet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på vilket förhållningssätt några pedagoger har till mångkulturalitet. Vi har genomfört en kvalitativ studie på två förskolor i ett mångkulturellt område. För att ta reda på vilket förhållningssätt några pedagoger har till mångkulturlitet har vi valt att genomfört fyra observationer och fyra intervjuer med pedagoger i förskolan. Det visade sig att de svenska normerna är ständigt närvarande. Det finns ett dilemma med att synliggöra barnens kulturtillhörigheter, nämligen att barnen blir representanter för en kultur snarare en unik individ. Det framkom också att språket är en viktig del i utvecklandet av en kulturidentitet. Det är därför viktigt att barnen utvecklar sina modersmål för att på så vis utveckla flera kulturtillhörigheter men också för att kunna tillägna sig det svenska språket.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ahlin, Angelica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Swedish Learners of English and Their Use of Linguistic Metaphor2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates linguistic metaphors used by Swedish learners of English in upper secondary school. The aim is to provide a measure of the amount and distribution of metaphor in learner English, with the secondary aim of evaluating the method. 24 essays at two different proficiency levels were analyzed using the Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit (MIPVU), a method developed by Steen and his colleagues in 2010, which has since become a popular method for identifying metaphor. The findings are in accordance with previous research and indicate increased metaphor density with higher proficiency levels. The results also show that metaphor is not evenly distributed among word classes: the word classes prepositions and verbs were found to exhibit the highest proportions of metaphor, whereas e.g. adverbs exhibited very few metaphor-related words. MIPVU was found to be a reliable and useful method even for learner English, despite not being created for this purpose.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ahlin, Manja
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Att möta företaget ur ett rumsligt perspektiv:  Hur rummet kan fungera som en informationslänk mellan företaget och besökaren.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka utvecklingsmöjligheterna för den rumsliga utformningen i X huvudentré, med målet om att rumsligt stärka informationslänken mellan företaget och besökare. Genom att skapa en förståelse för hur rummets gestaltning samspelar med människans upplevelse ges en större insikt i hur ett rum bör utformas för ett bestämt syfte, både för att kunna stödja en praktisk funktion och även en visuell upplevelse.

  Syftet med de undersökningar som utförts i examensarbetet har varit att få en uppfattning kring besökarnas upplevelse av den rumsliga utformningen i X huvudentré. Huruvida rummet som informationslänk fungerar mellan företag och besökare. Genom att använda mig av olika metoder såsom litteraturstudie, semistrukturerad intervju, observationer, notationer och enkäter kunde en bristande informativ länk konstateras. Med stöd av litteratur och olika forsknings- teorier har jag designat en modul där olika rumsliga element har inkluderats, för att på ett tydligare och mer integrerande sätt presentera företaget. Med modulens centrala placering skapas ett mer lättillgängligt informationsflöde i rummet. Modulens form och innehåll väcker besökarens intresse ”på vägen”. Det blir en central plats för information, där företaget genom sin moderna teknik kan förmedla nya projekt, sin visionsbild och på så sätt stärka sin image. 

  Download full text (pdf)
  man09020
 • 16.
  Ahlm, Isabelle
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Mansor, Roa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Patienters upplevelser av empati hos läkare i läkar-patientmötet: Intervjuer med bröstcancerpatienter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlade om bröstcancerpatienters upplevelser av empati hos läkare i läkar-patientmötet.  Fokus låg på att undersöka i hur stor utsträckning läkarens empatiska förmåga bidrar till upplevelsen av god vård. Metoden var av kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer utfördes med 12 bröstcancerdrabbade kvinnor. Resultatet gav kategorier tillhörande studiens tre frågeställningar. Frågeställningen om vad som utgör en empatisk läkare belystes av kategorierna (1) sätta sig in i den andres situation, (2) både känsla och handling, (3) kunskap, (4) informativ och (5) god lyssnare. Frågeställningen om icke-empatisk läkare belystes av kategorierna (1) dålig information, (2) opersonlig och (3) dålig förmåga att skapa god behandlingsallians. Frågeställningen om god vård belystes av (1) kontinuitet hos läkare, (2) bli sedd som individ och (3) mer tid hos läkare. I fall av brist på empati upplevde patienterna mindre grad av tillfredställande. God vård och empati är beroende av varandra, den ena kan inte existera utan den andre.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Ahmetovic, Mirela
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Issa, Lara
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING I FÖRSKOLAN: En studie i hur ett antal erfarna förskollärare arbetar med att stimulera barns läs- och skrivutveckling i förskolan.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om och diskutera hur förskollärare rent konkret och praktiskt kan arbeta för att stimulera och väcka barns tidiga intresse för läs- och skrivutveckling i förskolan. Undersökningen genomfördes med semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare från tre olika förskolor i två olika kommuner. Analysen av det insamlade materialet bygger på det sociokulturella perspektivet. Resultaten visar att förskollärarna anser att det är viktigt att tidigt väcka barns intresse för läsning och skrivande. Verktyg såsom böcker, namnlappar med bokstäver och barnens intresse utgör betydelsefulla metoder i arbetet. Resultaten visar även att det är viktigt att miljön är inbjudande med gott om tillgängligt material, men också att förskollärarnas kompetens och medvetenhet är betydelsefulla för att barn ska utveckla sin läs- och skrivförmåga i förskolan.

  Download full text (pdf)
  läs och skrivutveckling i förskolan
 • 18. Akenine, Daniel
  et al.
  Stier, JonasMälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Människor och AI: fem år senare - en bok om artificiell intelligens och oss själva2023Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Alagöz, Zilan
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eriksson, Emma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Fantasykaraktärer: är de mer normbrytande nu?: En komparativ karaktärsanalys av hur genusnormer porträtteras i barnböcker från två olika tider2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att se hur barnbokskaraktärer porträtteras ur ett genusperspektiv och se om det skett en förändring över tid. I studien analyseras två böcker från olika tider, Ronja Rövardotter från 1981 och första delen ur Musse och Helium från 2018. Metoden är en komparativ analysmetod av text och illustrationer och studien grundar sig på olika genusteorier. I analysen framkommer det att båda böckerna innehåller både normbrytande drag men även drag som kan ses stärka redan rådande stereotyper. Ronja Rövardotter ses som mer normbrytande, men slutsatsen är att det är svårt att avgöra om det är utgivningsåret, bokens genre eller helt enkelt bara författaren som avgör hur normbrytande boken blir.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Alalgöz, Zilan
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eriksson, Emma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att högläsa eller inte högläsa, det är frågan: En kvalitativ studie av några lärares och elevers attityder till högläsning av barnlitteratur under engelskundervisning2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur det ser ut med högläsning ur engelsk barnlitteratur på lågstadiet, både hur och i vilken utsträckning lärare använder sig av det, vilken påverkan de ser att det har på språkutvecklingen samt hur det tas emot av elever. Studien använder sig av en metodkombination med intervjuer av lärare och ett högläsningsexperiment med efterföljande elevenkäter för att få elevernas synvinkel. I empirin framkom att högläsning på engelska sällan skedde, trots dess språkutvecklande fördelar, på grund av flera upplevda svårigheter. Engelsk högläsning togs emot väl av eleverna, som inte såg lika stora problem som lärarna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Albornoz, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ericson, Lina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språk och språkutveckling för elever i förskoleklass: Vilka språkutvecklande metoder och aktiviteter tar personalen med in i klassrummen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on a socio-cultural perspective and the purpose was to show what the preschool class staff using for methods and activities to promote the students' language and language development. To carry out the study, a quantitative survey was used with mostly closed questions but also some open questions. The questionnaire was sent out to staff working in preschool classes. The questionnaires were sorted on the basis of which of the study's question they belonged to and the answers were analyzed, using descriptive statistics. The results showed that teachers in the preschool class, among other things, uses the Bornholm model, group and couple work as well as sound plays to promote pupils' language and language development in preschool class. Several of the teachers use the same methods. Even on the open questions, several of the respondents described the similar activities and methods.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Alexandra, Björsell
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Attraktivare miljörum. En studie i hur ett miljörum kan göras mer användbart, som ett led i att öka intresset för källsortering.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a study in how a room for recycling can be designed as a way tocommunicate and make it easier for users to sort their waste. The long-termgoal for the room is to further encourage the users and increase their interestfor recycling. For this study a room for recycling at SGS Studentbostäder inGothenburg has been chosen. Currently, the room does not communicate itspurpose clearly, and has several problems causing low usability.The main focus of this study is to improve the usability of the room, and also tomake it more attractive. The research question that has been answered is “Howcan a recycling room be designed so that it can communicate and make it easierfor the user to quickly and efficiently sort their waste; and thus become moreusable?”By combining the results of both a literature review and empirical investigations,this study have resulted in two different design suggestions for the investigatedroom. Both design suggestions addresses the problems that were identified duringthe empirical study of the room, but in slightly different ways depending on thelevel of change that is wanted by the property owner. The overarching design ideahas been to introduce a clear and thorough color coding, with attention to smalldetails that have big impact.

  Download full text (pdf)
  Attraktivare miljörum
 • 23.
  Al-Fattal, Zeineb
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Aldebe, Amara
  Mälardalen University.
  The influence of third-party online reviews on consumers’ online purchase intention for skincare2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   This study aims to gain a deeper understanding and knowledge about the influence in which third-party online reviews have on consumers’ online purchase intention for skincare products during the implemented restrictions during COVID-19. The study is conducted using a quantitative research method by distributing an online questionnaire. A deductive approach was chosen in order to examine the influence of the independent variable on the dependent variable; third-party online reviews and online purchase intention in the context of skincare products. Simple linear regression was conducted to test the statistical significant relationship between the independent variable and the factor variable with the online purchase intention separately. The results of this study indicate that third-party online reviews have a significant influence and an impact on the consumers’ online purchase intention for skincare. Also, it was also discovered that COVID-19 restrictions had a strong effect on the dependent variable, but not necessarily as strong to influence consumers to use third-party online reviews before making an online purchase.         

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Alfthan, Frida
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Ta på historien - inkluderande design på museum2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete redogör för hur en stadshistorisk utställning kan utformas för att kommunicera sitt innehåll till målgruppen utrikes födda med bristande kunskaper i svenska. Undersökningen mål är att hitta riktlinjer som visualiserar ett koncept för denna typ av utställning. I undersökningen behandlas den lokalhistoriska utställningen ”Se Eskilstuna” på Eskilstuna stadsmuseum. Utställningen används idag som undervisningsmaterial för studenter från SFI; svenska för invandrare. Idag har utställningen brister som gör att den inte uppfyller den specifika målgruppens behov. Genom låg kontrast och struktur samt att den idag till stor del utgår från text, försvåras möjligheten att kommunicera sitt innehåll till målgruppen. I detta arbete diskuteras främst utställningens rumsliga formgivning, men även hur innehållet påverkar förståelsen för utställningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur en utställning på bästa sätt kan förmedla information om platsen och platsens historia, utan att enbart förlita sig till kompletterande text-information. Detta för att underlätta för målgruppen att ta till sig innehållet. Med hjälp av tydligare struktur, och genom att skapa grupperingar och ett visuellt narrativ, skapas ökade förutsättningar för målgruppen att ta till sig utställningens innehåll. I undersökningen kombineras teorier om kognitiva processer, distribuerad kognition och affordans som vetenskaplig utgångspunkt. Genom kvalitativa metoder i form av fokusgrupp och öppen observation har en förståelse för målgruppen och dess behov skapats. Genom en platsanalys har brister i den existerande utställningsmiljön identifierats och en förståelse för rummet formulerats. Med stöd av litteratur och metodresultat har sedan ett designförslag skapats.

  Download full text (pdf)
  Ta på historien_FULLTEXT01
 • 25.
  Ali, Nalin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ensam är inte stark!: En kvalitiv studie om det Kollegialt lärandet och dess inverkan på svenskämnet i grundskolan.2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få kunskap om hur lärare definierar begreppet kollegialt lärande, samt hur kollegialt lärande påverkar undervisningen i svenskämnet. Studien lyfter fram hur lärare i årkurs 4–6 upplever det kollegiala lärandet i sitt yrke och på vilket sätt arbetar de med det kollegiala lärandet i svenskämnet. Datainsamlingsmetod i denna studie är kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att det kollegiala lärandet är en nyckelfaktor för en kompetensutveckling hos lärarna, och att all form av samarbete är viktiga för att förbättra undervisning för att utveckla skolan generellt. Resultatet visar fördelar med det kollegiala lärandet men även visar den några hinder som lärarna stöttar på vid insatserna inför det kollegiala lärandet. Dessa hinder speglar nackdelarna med kollegialt lärandet, dock visar resultatet också vikten av handledning vid kollegiala insatser för att nå syftet med dem.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Al-Khafaji, Rabab
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Trkulja, Daniela
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ”Att få makt över orden”: En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med att främja barns språkutveckling i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar med barns språkutveckling i förskolan både då det gäller att inkludera barnen själva i deras språkutveckling, men också då det gäller vilka metoder och verktyg förskollärarna använde i detta arbete. Det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning används som utgångspunkt till den här undersökningen samt att det genomfördes med en kvalitativ forskningsansats och semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare. En tematisk analys utfördes utifrån resultatet, vilket resulterade i slutsatsen att förskollärarna med hjälp av olika verktyg och redskap skapar miljöer och situationer där barnen integrerar både med varandra och med vuxna. Slutsatsen visar även att högläsning och boksamtal enligt förskollärarna är de viktigaste aspekterna för barns språkutveckling. Slutsatsen i denna undersökning är att förskollärarna använder sig av olika metoder och verktyg för att främja språkutvecklingen hos barnen genom interaktion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Allvin, Linn
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Begriplighet i ett standardiserat köpekontrakt för köp av fastighet: en studie om hur juridiskt språk kan göras begripligt för lekmän2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är ett examensarbete i text- och informationsdesign. Utgångspunkten för studien har varit att mottagaren av en text ska kunna förstå innehållet utan att inneha, för området, specifik förkunskap eller utbildning. Denna studie har undersökt fem paragrafer i ett standardiserat köpekontrakt vid köp av fastighet. Frågeställningen till studien var: Hur kan ett standardiserat köpekontrakt för köp av fastighet göras begripligt för lekmän?

  Fokusgrupper, intervjuer och läsbarhetsanalys visar att köpekontrakt innehåller obegripliga ord och komplex meningsuppbyggnad. Det visar även att språket kan vara mer eller mindre begripligt beroende på mottagarens ålder och kulturella bakgrund. 

  Examensarbetet grundar sig i huvudsak på teorier och riktlinjer inom begriplighet, human-centered design, klarspråk, typografi och grafisk form.

  Slutsatsen av studien är att begripligheten går att påverka med hjälp av ett allmänspråk, konsekvent användning av termer och mindre komplex meningsuppbyggnad. Svensk lag säger inte att köpekontraktets innehåll måste innefatta lagtextformuleringar. Det enda kravet enligt lag är att de formkrav som finns i Jordabalkens fjärde kapitel §1 ska finnas med i köpekontraktet. Ett formkrav är en juridisk bestämmelse som specificerar de nödvändiga formaliteterna eller kraven för att ett avtal eller en handling ska vara giltig eller ha rättslig verkan. Att uppfylla formkraven är viktigt för att säkerställa att avtalet eller handlingen är juridiskt bindande.

  Det är dock fullt möjligt att omarbeta textens formuleringar och på så sätt anpassa språket till en bredare mottagargrupp, såsom säljare och köpare i en fastighetsaffär, som inte har utbildning inom fastighetsmäkleri eller juridik. 

  Studien visar att det juridiska språket kan omarbetas för att öka begripligheten utan att förändra dess innebörd. 

  Download full text (pdf)
  Begriplighet i ett standardiserat köpekontrakt för köp av fastighet: en studie om hur juridiskt språk kan göras begripligt för lekmän av Linn Allvin
 • 28.
  Alm, Josefin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gendered Language in English Job Advertisements and the Perception of Potential Applicants within Electrical and Electronic Engineering in Sweden2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This mixed-method study investigates the use of masculine and feminine-coded words (i.e., words associated with gender stereotypes) in English job advertisements in Sweden, focusing on the male-dominated Electronic and Electric engineering field in Sweden (SCB, 2022). As such, job advertisements in this field provide a productive case study for a discussion of gender appeal in the language of the advertisements. The study is divided into two parts: The first part presents a quantitative analysis of 30 job advertisements using a web tool called the “gender decoder” to determine whether the advertisements are mainly feminine-coded or masculine-coded. The second part of the study combines quantitative and qualitative analyses by exploring in depth 22 potential applicants’ perceptions of job advertisements in terms of language use and gender. It involves a web-based questionnaire focusing on two job advertisements (one feminine-coded and one masculine-coded) selected from the first part of the analysis. The questionnaire includes both Likert-scale and open-ended questions, and the participants consist of electrical and electronic engineering students from five universities in Sweden. Both parts of the study are furthermore analyzed thematically. The findings illustrate that there were more feminine-coded job advertisements among the selected advertisements, with one-third exhibiting masculine-coding. Additionally, the study shows that the participants were more likely to apply for the feminine-coded job advertisement, consistent with prior research. These results suggest the need for further efforts to create a more equal and non-gender-biased work environment, considering that most participants felt more connected to the feminine-coded job advertisement, whereas, still, a third of the job advertisements were masculine-coded. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Almeida Eriksson, Aline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  El Descubrimiento Guiado: Un estudio del método Descubrimiento Guiado en una clase de español como lengua extranjera2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Currently, it is not common that teachers in Sweden use a specific teaching method. Methods are out of mode. However, there are arguments reinforcing the importance of knowing different educational methods. The purpose of this essay is to study and test one of the most modern methods within foreign language teaching. Guided Discovery is a method based on the communicative approach and it is in accordance with the Swedish Modern Language Curriculum. The Imperfect Tense was chosen as the subject-matter to test the method in a third-year high school class, level 2. We’ve come to the conclusion that the method, when applied to the investigated group, doesn’t lead to better results than a traditional teaching method. We’ve also concluded that there are plenty of factors affecting the results, such as, the amount of study hours, the teacher’s experience with the method, the students’ age and motivation.

 • 30.
  Almerfors, Håkan
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  A corpus linguistic investigation into patterns of engagement in academic writing in Swedish and English higher education settings2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over the last few decades, the interpersonal dimensions of academic writing have received growing attention in the field of applied linguistics. As an important concept in academic writing, engagement has been a topic of interest to reveal how writers interact with readers to, for example, guide reasoning through arguments and to abide by conventions of politeness. Previous research has suggested that the higher students’ academic level is, the more similar their use of engagement elements in writing will be. Previous research has also suggested that for non-native speakers, cultural factors as well as interlanguage, influence how engagement features are used in written English. The primary aim of this study was to investigate which engagement patterns could be found in L1 Swedish and L1 English students’ academic writing in English, with the focus on linguistics as a subject. Using the methods of corpus linguistics, this project also strove to identify the ways patterns of engagement differed between L1 Swedish and L1 English students, and in what ways patterns of engagement varied between the students at B-levels and C-levels in written English of linguistics studies. The data for the study came from SUSEC, which is a corpus of written English that consists of texts collected at Stockholm University in Sweden and at King’s College in England. In line with previous research, the results indicate that the L1 Swedish students use more elements of engagement than the L1 English students. Results also suggest that C-level students use fewer reader pronouns than B-level students, and that Swedish C-level students use more directives than Swedish B-level students. Overall, the comparison of students with two different first languages revealed several differences on how engagement is used, which can serve to inform future research on academic writing.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Almén, Elias
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Man får vad man betalar för: Ett arbete i hur visuell information bör matcha ett varumärkes budskap2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project has been done in cooperation with Etteplan. Etteplan has requested a user manual that sends a specific message: premium.In this project, attention has been focused on the visual design of a user manual and its importance to the brand. Brand theory, messages, gesture theories, pop out effects, information structure, paper quality and technical illustration have been studied to investigate how this can be designed to reach the premium feeling. In order to gain empirical data, interviews and world-wide analysis have been used. From the results of the world-wide analysis, the work has been able to systematically analyze how other actors visualize their user user manuals. Furthermore, the work, based on the results of theory and empirical data, has produced prototypes. These prototypes have been evaluated and developed and presented in the draft proposal.Creating something that is experienced as a premium is a challenge. It is not possible to point out where exactly the premium feeling comes from. It is a sum of all signals that a brand sends to the buyer. Everything from customer service, quality, price, staffing, visual profile, environmental profile and, for example, an instruction manual. In my role as information designer, my ambition has been to, create new guidelines for how a premium quality manual should be visualized.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Alonzo, Amanda
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Här är alla fans välkomna: En studie om hur inkludering kan tillämpas i en sportbarsmiljö2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Here, all fans are welcome is an examination paper in Information Design, specializing in spatial design. This paper is based on a case study of a sports bar and restaurant in Eskilstuna called O’Learys. Using an inclusive design approach and a participatory design process, a new and improved design proposal was developed. Throughout this study, a series of design theories and methods were implemented in order to identify and study flaws within the  current restaurant environment. The new design proposal paid close attention to the visitors needs in order to ensure that they would be met.

  The aim of the study is to identify what different spatial elements communicate an including or an excluding environment. In order to identify this, several methods were utilized such as observation, spatial analysis and conversation with the user. All of these points were taken into account so as to better understand the users experience within the environment. The findings made resulted in a new design proposal. The proposal was developed in the 3Dmodelling program Sketch-Up and rendered in Shader-Light. This method of illustration was chosen because of its ability to communicate a realistic feeling within the room.

  The final design is of an inclusive multi-functional environment that contributes and encourages social interaction between visitors.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Alostaz, Rana
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Human-centred design: The tailwind to green marine transportation: A qualitative study on the advantages HCD has on the acceptance of green marine technology2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Marine transportation in EU currently emits 18% of the total global marine CO2 emissions, which is approximately 140 million tonnes of CO2. In response to this, new regulations aim to reduce carbon emissions by 40% by the year 2030, therefore, green innovations in marine technology are more important than ever. However, reducing carbon emissions requires people to accept these new technologies. In this paper, I explore the role of human-centred design in technology acceptance by using some methods in the design process. The design process included various methods such as user-, heuristic evaluations, expert reviews, role-playing, parallel prototyping, and prototyping. I studied, evaluated, and redesigned the interface of EcoPilot, that is a product which calculates, decreases, and optimizes fuel consumption in marine transportation. The design process of EcoPilot resulted in increased knowledge about the current user experience of marine technology aimed at reducing carbon emissions, as well as conclusions and reflections on how human-centred Design can improve the experience and promote the acceptance of new green technology.

  Download full text (pdf)
  Human-centred design: The tailwind to green marine transportation
 • 34.
  Ambjörn, Fanny
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Camilla, Söderroos
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skolbibliotekets betydelse: En jämförelse mellan fyra olika skolbibliotek2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Syftet med studien är att diskutera och jämföra skolbibliotek och hur dessa används av svensklärare i F−3. Vi har valt att göra en metodtriangulering där vi undersökt skolbibliotekets funktion och användning. Detta genom att observera fyra skolbibliotek i Mellansverige, intervjua rektorerna samt utföra enkäter med skolans F−3-lärare som undervisar i ämnet svenska. Resultatet visade att samtliga rektorer anser att skolbiblioteken är viktiga. Det var en stor variation mellan lärarna huruvida de anser att skolbiblioteket är en viktig resurs eller inte samt hur de använder sig av skolbiblioteket i sin svenskundervisning.

  Download full text (pdf)
  Skolbibliotekets betydelse
 • 35.
  Ambjörn, Fanny
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Söderroos, Camilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läsning för alla2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur några elever i årskurs 3 upplever den

  självständiga läsningen. Vårt resultat har vi kommit fram till genom två gruppintervjuer

  som skett med 12 elever fördelat lika på två olika skolor. De två skolorna som

  intervjuerna har genomförts på har inget samarbete med varandra, då de ligger i två

  olika kommuner. Resultatet visade att de flesta elever var intresserade och motiverade

  till den självständiga läsningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Amin, Larvina
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  "Vi är varandras medmänniskor": En intervjustudie med fem andlig vårdare inom kriminalvården om deras möten med intagna2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Amirfaridi, Arezo
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att undervisa i svenska som andraspråk: - en studie med fokus på IVIK-undervisningen2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie går ut på att se hur två svenska som andraspråkslärare på IVIK arbetar och stöttar sina elevers språkutveckling. För att få svar på detta har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer med lärare och elever samt observationer.

  Resultatet visar att två behöriga svenska som andraspråkslärares undervisning både har likheter och olikheter. Innehållsmässigt ser undervisningen ganska likartad ut medan lektionsuppläggen kan i viss mån skiljer dem åt. När det gäller stöttande av elevernas språkutveckling, brinner lärarna för sina yrken och gör allt för att hjälpa eleverna att utvecklas.

  Studien har gjort mig medveten om att man som svenska som andraspråkslärare kan använda sig av olika metoder men fortfarande gynna elevernas språkutveckling. Det viktigt att alltid individualisera undervisningen efter varje enskild elevs kunskaper, behov och förutsättningar. Lärarens engagemang och kompetens spelar stor roll för undervisningen. Positiva och engagerade lärare påverkar elevernas syn på skola och utbildning. Detta medför att eleverna tycker att det är roligt att gå till skolan och utveckla sitt språk så att de kan integreras och bli en del av det svenska samhället.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
 • 38.
  Anbäcken, Els-Marie
  Linköpings universitet, Socialt arbete.
  From "Who Cares?" to "Why Care"? Linking a Socio-Cultural Research project in Japanology to Missiology2003In: Svensk Missionstidsskrift, ISSN 0346-217X, Vol. 91, no 4, p. 633-648Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This article begins with a short personal presentation, in order to provide some background to my research and its possible relevance to missiology. After this introduction, the abstract of my Ph.D. thesis is quoted followed by a presentation of additional results of that study. After this, I look more closely into part of the concluding chapter of the thesis, where I discuss the concept of honouring ones parents - from the perspective of ancient Judeo- Christian and Confucian texts respectively: Genesis and Deuteronomy (in the Bible) and Nihon no meicho, Great Books of Japan no. 14, which is about Confucian values. I also quote some pages from my dissertation thesis and this excerpt provides the basis for raising the following two questions. Firstly, are there any inferences to be drawn from this small piece of comparative analysis for the general analysis of post-modern society in a worldwide context? Secondly, can missiology learn any lessons from crosscultural and comparative research and, if so, which ones?

 • 39.
  Anbäcken, Els-Marie
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Anbäcken, Owe
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  One hundred Japanese study visitors' perspective on Swedish welfare.2000In: Japan and Korea in a Nordic context: proceedings from the 1998 Stockholm conference : the fifth Nordic Symposium on Japanese and Korean Studies / [ed] Ulla Frisk, the Institute of Oriental Languages, Department of Japanese Studies, Stockholm University , 2000Conference paper (Other academic)
 • 40.
  Anders, Jörgen
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Does Coaching Make a Difference: A Comparitative Study on How Students Perceive Their English Learning2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the 1830s, students at Oxford University began using the word coach as a slang expression for a tutor who carried a student through an exam (Coach, 2011). Nowadays, the word is seen as a metaphor for a person supporting another person to achieve an imagined goal (Johansson & Wahlund, 2009). Hilmarsson (2006) says that everyone acts as a coach from time to time, and Strandberg (2009) argues students in Sweden today want to be coached. However, it is hard to find schools where they claim they practice coaching. Because the word coach is ubiquitously used, many who today work with coaching are in fact inappropriately trained (Grant, 2010; Williams, 2008). Thus, by using a questionnaire as well as interviewing two students and a coach, I wanted to investigate whether coaching made any difference to how students perceived their English learning. 63 students and one coaching teacher participated in this study, where the findings demonstrated that there were other aspects which had a higher impact on students‟ perceptions of their English learning than the terminology used to describe the educational method practiced in their particular school.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Anders, Jörgen
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Engelska för nybörjare?: Om nyanländas svårigheter att nå målen i engelska2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var dels att identifiera och analysera orsakerna till att nyanlända elever har svårigheter att uppnå målen i engelska i årskurs 6 och 9, dels att ta reda på om och i sådant fall hur problemen kan lösas. Studien utfördes på en i högsta grad mångkulturell mellansvensk skola med hjälp av skuggningar, intervjuer och analys av elevernas kursböcker. Genom skuggningarna kunde det slås fast att de nyanlända eleverna låg långt efter sina klasskamrater i engelskkunskaperna. Resultaten visade också att eleverna i årskurs 6 och 9 hade hög motivation att lära sig engelska, men trots detta mäktade de inte med att studera mer än vad de trodde skulle krävas för att klara av nästkommande läxförhör eller prov. Detta bidrog till att de hade stora brister i att förstå och kommunicera på språket, och eleverna i årskurs 9 hade dessutom stora svårigheter då de skulle skriva uppsatser i ämnet. Lärarna som deltog i studien ansåg att kunskapskraven för de nyanlända eleverna var orimliga eftersom de redan måste lägga ner mycket kraft på att förstå det svenska skolsystemet och att lära sig det svenska språket. Analysen av kurslitteraturen visade också att viss kunskap i svenska trots allt är nödvändig, då glosor och många av uppgifterna är rena översättningsuppgifter från engelska till svenska eller tvärtom. Trots att eleverna som deltog i studien föredrog undervisning på enbart engelska under lektionstid, såg de förvånansvärt nog glosförhör och översättningsövningar som ett ypperligt tillfälle att öka på sina svenskkunskaper.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Andersson, Amanda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sulaka, Raian
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språkattityder och motivation hos andraspråkselever med arabiska som förstaspråk: En kvalitativ studie om gymnasieelevers tankar och erfarenheter2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att genom intervjuer i en kvalitativ undersökningundersöka språkattityder och språklig identifikation i relation till första- och andraspråk hosåtta gymnasieelever med arabiska som L1 och svenska som L2. Studien syftar även till attundersöka deras motivation till att läsa eller inte läsa sitt modersmål i skolan samt att se omdet går att finna kopplingar mellan attityder, identifikation och motivation med elevernas valom att läsa eller inte läsa sitt modersmål i skolan. Vid analysen av materialet har vi använt ossav dels en tematisk analys för att studera attityder och identifikation, dels två teoretiskaramverk. De teoretiska ramverk som applicerats är teorin om integrativ och instrumentellmotivation samt Self Determination Theory (SDT), vilka användes för att analysera elevernasmotivation. Resultatet visar att alla informanter har positiva attityder till sitt modersmål ochatt de identifierar sig med det. Det går att se en viss koppling mellan motivationstyp och valetom modersmålsundervisning i skolan. Slutsatserna indikerar dock att kompletterandekvantitativ forskning behövs för att kunna fastställa ett sådant samband. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lillvist, Anne
  Bagger, Anette
  The stealth policy of inclusion of students with intellectual disability2022In: NERA 2022, Conference in Reykjavik, Iceland, June 1-3, 2022: Symposium - Network 12Inclusive Education for Students with Intellectual Disabilities J, 2022Conference paper (Other academic)
 • 44.
  Andersson Bergvall, Ingmari
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares ledarskap i klassrummet: Lärares ledarskap och dess inverkan på klassrumsklimatet och elevers studieresultat2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få fördjupad kunskap om lärares uppfattning om sitt

  ledarskap i klassrummet och vilken betydelse lärare anser att ledarskapet har för

  klassrumsklimatet/miljön och elevers studieresultat. Utifrån syftet med studien har jag tagit

  del av relevant litteratur och tidigare och aktuell forskning i ämnet samt fördjupat mig i

  generell systemteori och utvecklingsekologisk systemteori som fått utgöra grunden för

  uppsatsens teoretiska förankring.

  Studien har en kvalitativ forskningsansats, där individuella kvalitativa intervjuer använts

  som datainsamlingsmetod. Sammantaget intervjuades sju grundskollärare med erfarenhet av

  undervisning i årskurserna 1-9, inom den ordinarie grundskolan. Studiens resultat utgörs

  endast av dessa lärares uppfattningar om sitt ledarskap i klassrummet och dess inverkan på

  klassrumsklimatet/miljön och elevers studieresultat.

  Enligt studiens resultat präglas ett bra ledarskap generellt sett av tydlighet. Utmärkande

  för ett bra ledarskap direkt kopplat till lärares ledarskap präglas framförallt av det som är

  utmärkande för ett demokratiskt ledarskap. En bra pedagogisk ledare beskrivs som lyhörd,

  engagerad, inkännande, förtroendeingivande, relationsskapande och som en ledare som ”bryr

  sig om” sina elever. Läraren och lärarens personlighet anses ha stor betydelse för att skapa ett

  gynnsamt klassrumsklimat som präglas av trygghet och studiero. Vidare betonas lärarens

  undervisande roll och betydelsen av att som lärare ha ett demokratiskt förhållningssätt.

  Slutligen visar studiens resultat på möjliga samband mellan lärarens ledarskap och elevers

  resultat. Sambandet anses framförallt bygga på hur läraren är som individ och på lärarens

  förhållningssätt. Dessa faktorer anses enligt studien vara grundläggande för att genom

  ledarskapet skapa ett gynnsamt klassrumsklimat där elever kan utvecklas och prestera.

  Download full text (pdf)
  Ingmari_Andersson_Bergvall_Specialped.pdf
 • 45.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Johan, Asmus
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vad ska vi lära oss idag?: En kvalitativ fallstudie om hur en grundskolelärare i årskurs 3 synliggör, konkretiserar och begripliggör lärandemålen i svenskundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna fallstudie undersöker om samt hur lärandemålen i ämnet svenska synliggörs, konkretiseras och begripliggörs av en grundskolelärare i årskurs 3. Metodvalen i föreliggande fallstudie är av kvalitativ karaktär där både observationer och semistrukturerade intervjuer använts. En stegvis deduktiv-induktiv analysmetod har sedan tagits i anspråk för att förstå vårt resultat i förhållande till vår teoretiska bakgrund. Resultatet visar att synliggörande av lärandemål förekommer men inte i den utsträckning som vore önskvärt i förhållande till vad forskningen talar för. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Siniaalto, Paulina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kommunikation i den svenska skolans engelskundervisning: En studie om klassrumskommunikation i 5 klasser i åk 1-32017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning analysera förekomsten av olika verbala kommunikationsstrategier i några lärares engelskundervisning i 5 utvalda klasser i Sverige, bl.a. för att kunna bidra med fakta som kan inspirera lärare att utveckla sin egen undervisning. Metoden som använts består dels av observationer av engelsklektioner och dels av intervjuer med de undervisande lärarna och har genererat data av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Inspirationen till de aspekter av kommunikation som har observerats är hämtad från den så-kallade SETT-modellen som kan hjälpa lärare att själva utveckla sin undervisning genom att den synliggör de interaktionsprocesser som pågår i klassrummet (Walsh, 2013). Resultatet visar att lärarna främst använde sig av det svenska språket i engelskundervisningen och att slutna frågor var den vanligaste förekommande interakturen, dvs. lärarnas sätt att kommunicera med elever, av de totalt 17 interakturstyper som undersökts. Dessutom visar resultatet att lärarna hade en god inställning till att undervisa i ämnet samtidigt som att undervisningen medför vissa utmaningar för dem. Slutligen belyser studien hur SETT-modellen ytterligare kan utvecklas, anpassas och användas i den svenska skolan och dess engelskundervisning. 

  Download full text (pdf)
  Kommunikation i den svenska skolans engelskundervisning
 • 47.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lödesjö, Lotta
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Några förskollärares bemötande till mångkulturella föräldrar.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48.
  Andersson, Emelie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Grammatikundervisning - nytta eller tradition?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasielärares inställning till grammatikundervisning. Metoderna som användes var fem kvalitativa intervjuer samt en liten enkätundersökning. Resultatet visar att lärarna tycker att språkriktighet är viktigare än grammatik i undervisningen. Samtliga ser grammatiken som ett redskap för att förbättra språket men ingen av dem vet hur de ska motivera sina elever till att lära sig den. Lärarnas åsikter skiljer sig åt gällande elevernas bristande kunskaper inom grammatik när de kommer från högstadiet. Det förekommer även olika åsikter kring hur viktigt det är att avsätta tid för grammatik i undervisningen samt huruvida grammatiken uttrycks i styrdokumenten.

  Download full text (pdf)
  Grammatikundervisning
 • 49.
  Andersson, Erika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andraspråksinlärning i förskolan: Några pedagogers beskrivningar av arbetet med språkinlärning i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur fem pedagoger på fem olika förskolor väljer att arbeta för att stärka det svenska språket hos barn som har svenska som andraspråk. Jag vill jämföra pedagogernas olika arbetssätt, och likheter och skillnader kommer att diskuteras. Syftet är också att fokusera på vilket förhållningssätt fem pedagoger har till barns användning av sina modersmål vid inlärning av ett andraspråk och hur pedagogerna ser på betydelsen av barns modersmål när barnen lär sig ett andraspråk. Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod med intervju som datainsamlingsmetod. I resultatet framkom det att pedagogerna har en viktig och betydande roll för barnens tillägnande av ett andraspråk. Resultatet visar även att samtliga förskollärare är överens om att ett välutvecklat modersmål gynnar andraspråksinlärningen och när det gäller användningen av modersmålet i förskolan upplevs det som vanligt och tillåtet. Mina slutsatser av studien är att samtliga förskollärare arbetar väldigt medvetet med språkinlärning och stimulering av språket och att de är engagerade och mycket intresserade av sitt arbete med flerspråkiga barn.

  Download full text (pdf)
  Andraspråksinlärning i förskolan
 • 50.
  Andersson Flöjt, Lisa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språkutvecklande arbetssätt: Elevers utvärdering av arbetssätt i svenska som andraspråksundervisning2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur elever uppfattar att olika arbetssätt i klassrummet påverkar deras språkutveckling. Syftet är att ge eleverna en röst i sammanhanget och utgå direkt ifrån deras utvärderingar av pågående metoder under ett arbetsområdes utförande.

  Undersökningens empiriska del är gjord i en undervisningsgrupp inom gymnasieskolans svenska som andraspråksundervisning, år två (SVA02). Ett urval på åtta personer ur elevgruppen har svarat på enkäter före och efter ett fem veckor långt arbetsområde. De två första delarna handlar om hur de ser på sin egen språkutveckling och hur arbetssättet påverkar den. Den tredje delen handlar om att utvärdera arbetssätten och få syn på om språkutveckling skett.

  Resultatet visar att flera elever upplever att språkutveckling skett utifrån deras egen definition av vad språkutveckling är. De olika arbetssätten utvärderas olika av eleverna utifrån deras egna preferenser, men det finns indikationer på att samarbete i par eller grupp ger ökad språkutveckling hos eleverna om det är genomtänkt och möjlighet till träning finns. Lärarens respons är viktig för alla, och det har visat sig genom undersökningen att även möjligheten att påverka arbetssätten är viktig för eleverna.

  Träning i samarbete ger resultat även för språkutveckling. Elever är intresserade av att påverka arbetssätten i skolan och kan uppleva språkutveckling efter endast fem veckor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1915
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf