https://www.mdu.se/

mdu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 84
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahlström, Karin
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Lindell, Eva
  Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Stier, Jonas
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Negotiating shared Responsibility for sustainable urban Development: Pronouns and In-here-ness as rhetorical ResourcesManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This article explores how issues of shared responsibility are negotiated in the realm of managing collaborative efforts between organizational actors for sustainable urban development abiding to the Agenda 2023 – with a particular focus on the rhetorical resources used in such negotiations. Through empirical material from recorded meetings in a one-year project at a municipal company, the article contributes to previous literature on collaborative ways of organizing and managing complex public challenges. With a focus on the discursive construction of shared responsibility, the concept of in-here-ness is introduced to denote accepted and assumed responsibility, which may shift through the use of pronouns: from a narrow ‘I’ or ‘we’ of stakeholders to a wider ‘we’ of collaborating parties. The article further contributes to the empirical field of sustainable development at the municipal level.

 • 2.
  Almqvist, Linda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Groth, Lina
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  "Gneta på...": Hur bör en politiskt styrd organisation agera för att inte påverkas av förändrade förutsättningar? 2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är av vikt att implementera innovation i organisationer som verkar i en påverkbar och föränderlig miljö. De organisationer som påverkas av exempelvis politiska beslut har en svårare utmaning att bemöta detta. Vi ser även att organisationer inom tjänstesektorn och främst tjänster som sker nära människor även har en svårare utmaning när det gäller ämnet innovation. Det finns en smärtgräns i effektivisering och utveckling inom organisationer som verkar i detta område. Eftersom omvärlden verkar i en pågående förändring anser vi att organisationer ständigt behöver bemöta detta för att kunna leverera, och då är det viktigt att tjänsteföretag är medvetna om vikten och innebörden av innovation. Innovation inom organisering behöver inte nödvändigtvis innefatta ett nytt sätt att organisera sig på, utan att det även kan belysa kunskapen och dess flöde i företaget. Även enbart nya tankesätt som genomsyrar en organisation kan vara början till att få in ett mer innovativt klimat. Vi anser att ett mer proaktivt handlande kan gynna organisationers utvecklande och effektivitet. Med detta menar vi att organisationer kan arbeta mer med sina framtidsvisioner och arbeta mer aktivt med att förutspå framtiden och vad den har att erbjuda. Detta kan i sin tur gynna implementering av innovation i företagen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Gneta på...
 • 3.
  Anbäcken, Els-Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  `Best practice´ i äldreomsorg, vems perspektiv?: En kunskapsöversikt över metoder, faktorer och förhållanden som upplevs viktiga av äldre personer med demenssjukdom.2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte: Uppdraget var att göra en kunskapsöversikt om `best practice´ i äldreomsorgen riktad till praktiker. Syftet blev att sammanställa och analysera forsknings-studier som på olika sätt belyser vad äldre personer med demenssjukdom ser som god omsorg och vård för ett gott liv i vardagen. Hur kommer de till tals i äldreomsorgen? Hur studeras de? Vilka förhållningssätt och metoder verkar upplevas meningsfulla? Hur ser evidensen ut för `best practice´ utifrån detta? Denna ansats valdes eftersom många studier utgår ifrån vårdgivarnas perspektiv och deras tolkningar av personer med demens.

  Metod och material:  En litteraturstudie på 36 vetenskapliga studier som, med några undantag, hittades i databaser utifrån valda sökord och som därefter analyserades tematiskt.

  Resultat och analys: De fyra teman som resultatet sorterades i var Brukardeltagande och inkludering, Interventioner, Relationer samt Mångfacetterade perspektiv utifrån deltagande observationer och berättelser. Resultatet visade på gränsöverskridanden mellan de olika temana men med flera gemensamma nämnare. Personcentrerad vård och omsorg liksom psykosociala insatser fångar in resultatet där flera komponenter behöver ingå:  Aktivt lyssnande på kommunikation i ord, kroppsspråk och handling; fullständig närvaro av vård och omsorgspersonal  när de är tillsammans med personen med demens. Att behandlas med respekt för den man är och har varit,  att uppleva tillhörighet till personer i livet nu och i livet som varit, att inkluderas i beslut framför allt i det som rör det dagliga livet. Att få leva i kontakt med omvärlden i olika mening, existentiellt men även konkret med nära och kära, med grannskapet, med naturen. Att uppleva välbefinnande, i glädje som i sorg kan stödjas i olika metoder av livsberättelser. För makar, att få stöd i sitt `parskap´ och för alla att behandlas från sitt `personskap´. För alla, men inte minst för ensamboende, är personalens roll stor för att  grundläggande livskvalité ska kunna upprätthållas.  

  Slutsatser och implikationer:  Lyssna på, Lev med och Lär av personen med demens och dennes närstående i den dagliga omsorgen och vården Skapa rutiner i äldreomsorgen utifrån denna kunskap. Investera i tid för att möjliggöra detta.

 • 4.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Bjärås, Gunilla
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Tillgren, Per
  Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap.
  Östenson, Claes-Göran
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  A longitudinal assessment of inter-sectoral participation in a community-based diabetes prevention programme2005Ingår i: Social Sciences & Medicine, ISSN 0277-9536, Vol. 61, nr 11, s. 2407-2422Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To understand the development of inter-sectoral participation in the three intervention municipalities of Stockholm Diabetes Prevention Programme (SDPP) case studies with a longitudinal assessment were conducted using the spidergram method, document analysis and group discussions. At three time points, the members of the local steering committees assessed the extent of participation from narrow to wide inter-sectoral participation in five key areas: planning, resources, leadership, network and implementation. Wide participation of various interest groups was recognised in planning and implementing activities whereas local resources, the representation of the leadership and the extent of the network were perceived as more restricted. Expert involvement varied during the programme period but was not regarded as exerting control over the local programmes. Participation within the local steering committees decreased, with a stronger focus on the project co-ordinator and other local partners in latter years. The extent of partner engagement increased due to focusing on activities approaching multi-sector collaboration and institutionalisation. Overall, communication and shared responsibility appeared critical in influencing both the development and perception of participation. In conclusion, to understand the dynamic process of participation at different times, areas and levels, the development and use of evaluation designs combining different methods and information sources throughout the lifespan of a project are recommended. 

 • 5.
  Andersson, Carina
  Mälardalens högskola, Institutionen för innovation, design och produktutveckling.
  Upplevelser av budskap: Fallstudier av hur användare upplever och förstår information i användargränssnitt2007Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  När användbarheten studeras av den information som presenteras i ett användargränssnitt på en datorskärm kan det framkomma vad som fungerar effektivt och korrekt. I sådana sammanhang förs sällan någon diskussion om hur den information som presenteras kommunicerar med en användare.

  Syftet med detta forskningsprojekt är att på ett generellt plan öka kunskapen om olika analytiska perspektiv för att studera den information som presenteras i ett användargränssnitt på en datorskärm, som ett led till att skapa begriplig information för människor. Mer preciserat är syftet att få en djupare förståelse för hur en informationslämnare kan kommunicera med en informationsanvändare genom den information som presenteras i ett användargränssnitt. Målet med forskningsprojektet är att presentera ett antal relevanta analytiska perspektiv som kan användas för att beskriva hur presenterad information i ett användargränssnitt kan kommunicera med en användare. Forskningsresultatet bidrar med ett ramverk som kan ligga till grund för ett analysstöd. Forskningsresultatet bidrar även med en ansats för framtida forskning inom området.

  Forskningsprojektet bygger på fyra fallstudier. Analysobjekten i fallstudierna utgörs av fyra olika användargränssnitt på datorskärm, vilka används inom olika myndigheter, organisationer och företag. Vartdera användargränssnittet och dess informationsdesign studeras med hänsyn till: informationslämnarnas önskemål och intentioner, informationsanvändarnas upplevelse och förståelse av information och kontexters påverkan.

  De slutsatser som dras är bland annat att informationsdesign i ett användargränssnitt på datorskärm upplevs och förstås av användare i samklang med inre, när och yttre kontext. Dessa kontexter kan studeras utifrån tre olika perspektiv, ett semiotiskt, ett retoriskt och ett narrativt perspektiv. En sådan analys kan framhäva den kommunikation som sker mellan de budskap som informationslämnaren vill berätta, hur den presenterade informationen i användargränssnittet arrangeras och komponeras och hur olika kontexter påverkar användarnas upplevelse och förståelse av den information som presenteras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Andrighetto, Giulia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Institute of Cognitive Science and Technology, Italian National Research Council, Rome, Italy; Institute for Future Studies, Stockholm, Sweden.
  Grieco, Daniela
  Department of Law, University of Milan, Milan, Italy.
  Peer effects on compliance with extortive requests2020Ingår i: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 15, nr 4, s. 1-17, artikel-id e0231879Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We conduct laboratory experiments to study peer effects on compliance with extortive requests. To this aim, we use an “extortion game” with multiple victims. In agreement with our hypothesis, our results show that when the information on peers’ behavior is available, compliance with appropriative requests is triggered by conformism among victims rather than by punishment. Moreover, we find that extorted sums are rather small, requests are proportional to the victim’s earnings, similar across victims, and are significantly lower when the extorter self-selects into this role. Punishment is rare, but effective. Finally, our results indicate that fairness concerns matter even in a context of extra-legal taxation, shaping both extorters’ requests and victims’ compliance. 

 • 7.
  Apelmo, Karl
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Den osynliga kampen om tolkning: En kritisk analys av Orten bortom våldet utifrån Ernesto Laclau och Chantal Mouffes hegemonikritiska diskursteori2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats genomförs en diskursanalys av materialet Orten bortom våldet med hjälp av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes hegemonikritiska diskursteori. Materialet Orten bortom våldet är centralt för Eskilstuna kommuns sociala förebyggande arbete mot våld och kriminalitet. Med hjälp av Laclau och Mouffes diskursanalys dekonstrueras i denna studie resonemangen bakom Orten bortom våldet. Syftet är att synliggöra dess hegemoniska och ideologiska antaganden rörande individ, samhälle och sociala fenomen. Analysen använder centrala begrepp utifrån Laclau och Mouffes diskursteori för att synliggöra och identifiera hegemoniska och dominanta diskursiva ställningstaganden. Studien visar hur analysmaterialet vilar på en dikotomisk och dogmatisk social differentieringsdiskurs och en individcentrerad liberalistisk determinism rörande det förebyggande sociala arbetet och dess interventioner och problematiserar dessa aspekter utifrån ett vi och de-kritiskt perspektiv samt ett ideologikritiskt perspektiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Axelson, Tomas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Sweden.
  Korsell, Lars
  Högskolan Dalarna, Sweden.
  Stier, Jonas
  Högskolan Dalarna, Sweden.
  Rädslan för terror förändrar människors vardag2019Ingår i: Dagens Samhälle, artikel-id 2019-11-11Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Att var tionde undviker vardagsmiljöer av rädsla för terror riskerar att öka misstron mellan människor. En balans av sociala, ekonomiska och polisiära åtgärder krävs nu för att skydda samhället mot attentat anser de tillfrågade i en ny undersökning, skriver forskare vid Högskolan i Dalarna.

 • 9.
  Berglund, Mattias
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Middle-managers role in supporting public sector innovation - Shared spaces and directionless collaboration2023Ingår i: 8th annual conference of International Research Society for Public Management, Budapest april 3 - 5 2023: United or divided? Public value(s), Management and Governance in turbulent times, 2023Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Middle managers have an important, but rarely recognized role in supporting innovation. This paper follows a group of middle-managers in a Swedish municipality over a five-year period in an attempt to understand middle managers role in innovation support, what they do and what they need. The study identifies that the creation and maintenance of innovation space as crucial for supporting innovation by others. Innovation support in this case where trough trust-based management rather than conscious promotion of innovation. This study also identified potential problems concerning the relationships with other parts of the municipality external to the innovation space. The results highlight a need to look further into concepts such as co-governance and the continuous management which supports employee driven innovation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Bergman, Karolin
  et al.
  Uppsala universitet, Sweden.
  Eli, Karin
  Institute of Social and Cultural Anthropology, School of Anthropology and Museum Ethnography, Oxford, United Kingdom.
  Persson Osowski, Christine
  Uppsala universitet, Sweden.
  Lövestam, Elin
  Uppsala universitet, Sweden.
  Nowicka, Paulina
  Uppsala universitet, Sweden.
  Public expressions of trust and distrust in governmental dietary advice in Sweden2019Ingår i: Qualitative Health Research, ISSN 1049-7323, E-ISSN 1552-7557, Vol. 29, nr 8, s. 1161-1173Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We examine public trust and distrust in governmental food and nutrition authorities, through analyzing 727 letters sent electronically to the Swedish National Food Agency by lay people. Using thematic analysis, four themes were developed, defining public expressions of trust and distrust in official dietary advice. Trust was expressed as (a) seeking to confirm and clarify dietary advice, or (b) seeking official arbitration between competing dietary advice. Distrust was expressed as (c) questioning and scrutinizing dietary advice, or (d) protesting and resisting dietary advice. Notably, expressions of distrust employed discursive practices that both mirrored authoritative discourses and subverted official advice, by appealing to scientific language and 'alternative' evidence. All letters positioned the agency as the ultimate authority on healthy eating; notwithstanding whether the agency’s advice was to be followed or resisted. Thus, the letters revealed how the same authoritative discourses can simultaneously be a site of public trust and distrust.

 • 11.
  Bergman, Karolin
  et al.
  Uppsala universitet, Sweden.
  Persson Osowski, Christine
  Uppsala universitet, Sweden.
  Eli, Karin
  University of Oxford, Oxford, UK.
  Lövestam, Elin
  Uppsala universitet, Sweden.
  Elmståhl, Helena
  Uppsala universitet, Sweden.
  Nowicka, Paulina
  Uppsala universitet, Sweden.
  Stakeholder responses to governmental dietary guidelines: Challenging the status quo, or reinforcing it?2018Ingår i: British Food Journal, ISSN 0007-070X, E-ISSN 1758-4108, Vol. 120, nr 3, s. 613-624Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to explore how stakeholders in the food and nutrition field construct and conceptualise “appropriate” national dietary advice.

  Design/methodology/approach

  In total, 40 voluntarily written stakeholder responses to updated official dietary guidelines in Sweden were analysed thematically. The analysis explored the logics and arguments employed by authorities, interest organisations, industry and private stakeholders in attempting to influence the formulation of dietary guidelines.

  Findings

  Two main themes were identified: the centrality of anchoring advice scientifically and modes of getting the message across to the public. Stakeholders expressed a view of effective health communication as that which is nutritionally and quantitatively oriented and which optimises individuals’ capacities to take action for their own health. Their responses did not offer alternative framings of how healthy eating could be practiced but rather conveyed an understanding of dietary guidelines as documents that provide simplified answers to complex questions.

  Practical implications

  Policymakers should be aware of industrial actors’ potential vested interests and actively seek out other stakeholders representing communities and citizen interests. The next step should be to question the extent to which it is ethical to publish dietary advice that represents a simplified way of conceptualising behavioural change, and thereby places responsibility for health on the individual.

  Originality/value

  This research provides a stakeholder perspective on the concept of dietary advice and is among the first to investigate referral responses to dietary guidelines.

 • 12.
  Bergström, Emelie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Bird, Johanna
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  "ÄTA BÖR MAN, ANNARS DÖR MAN": En studie om möjligheten till implementering av lakto-ovo-vegetarisk och ekologisk kost i Eskilstuna kommuns förskola2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe the possibility of implementing a lacto-ovo-vegetarian and organic diet in Eskilstuna municipality’s public preschool. Furthermore the purpose was to identify and describe the most important components involved in the implementation and their influence in the process.  The methods used were a survey based on a literature study. This study includes general information about meat production and consumption and also the use of pesticides in farming. It also brings up the environmental and health effects caused by the previously mentioned areas. The effects caused by meat production and consumption are, among others, greenhouse gas emissions and increased risk of some forms of cancer. The effects of pesticides are not fully stated but present studies indicate that the effects, especially regarding the environment, are negative. The study then narrows and describes the situation and organization in Eskilstuna municipality and finally describes the possible implementation process. The conclusion of the study was that an implementation is possible and a needed step towards a reduction of negative environmental and health impact. Learned habits that are created in an early age can act as a base for present and future challenges. Children will become the consumers of the future. An organic and lacto-ovo-vegetarian diet reduces the amount of antropogenic distributed compounds and greenhouse gases to the environment and can function as an instrument towards the achievement of the Swedish Environmental Objectives. Goals that are set by Eskilstuna municipality can also be favored by an implementation of the suggested diet in the public preschool.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Bockgård, Gustav
  et al.
  Uppsala universitet, Seminariet för nordisk namnforskning.
  Tunón, HåkanUppsala universitet, Centrum för biologisk mångfald.
  Gäller vanligt folkvett också för akademiker?: Rapport från ett seminarium om makt och etik2010Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Anbäcken, Els-Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  From public sector to Welfare pluralism - the Swedish situation in child, family and elderly care2014Ingår i: International seminar about the role of the family for the elderly care, between Sweden, Korea and japan: Who care for the elderly? / [ed] Lee, Jinsook, Daegue University, Dague University, Korea, 2014, s. 21-27Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Börgel, Erika
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  "Många tror att det är knepiga personer som mobbas men det är tvärtom": En diskursanalytisk studie om den medialt konstruerade bilden av mobbning bland vuxna i arbetslivet2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nio procent av svenskarna uppger att de har blivit mobbade på sin arbetsplats. För det mesta är det en överordnad som är förövaren. Mobbningen yttrar sig genom olika handlingar men gemensamt för de individer som drabbas är att det innebär stora konsekvenser för hälsan, och det är inte ovanligt att de slås ut ur arbetslivet helt. Mobbning innebär också stora ekonomiska kostnader för organisationen där den sker och för samhället i stort. Syftet med denna studie har varit att genom en diskursanalytisk ansats med retoriska inslag studera hur bilden av mobbning bland vuxna i arbetslivet konstrueras i och genom media. Genom en retorisk analys har det identifierats hur vuxenmobbning kan legitimeras som ett socialt problem, men också vad som skrivs om fenomenet och vilka orsaker som antas vara bakomliggande. Vilken bild som presenteras och reproduceras i media skapar villkor för hur vi pratar om mobbning och hur vi tror att problemet kan lösas. Det har betydelse för hur arbetsgivare och kollegor agerar när mobbning uppdagas på arbetsplatsen - tar man tag i problemet eller blundar man för det som sker? Resultatet visar att den bild som ges i media i stort sett går i linje med mobbningsforskningens. I media pekas arbetsorganisationen och ledarskapet ut som de viktigaste faktorerna till fenomenets uppkomst och existens. Men det finns de som menar att individuella egenskaper också är bakomliggande, vilket bidrar till att bekräfta att vissa egenskaper och personlighetsdrag ökar risken för att utsättas för mobbning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Många tror att det är knepiga personer som mobbas men det är tvärtom
 • 16.
  Ekström, Belinda
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Lean i offentlig förvaltning: En studie av leanimplementeringen inom Trafikverket2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problem, Lean är en arbetsmetod som blir allt vanligare inom offentliga förvaltning eftersom det förväntas effektivisera verksamheten. Ett krav som allt fler organisationer behöver ta ställning till.Inom akademiska kretsar diskuteras leans effektivitet samt vad som egentligen ingår i begreppet. Trafikverket har implementerat lean som arbetsmetod inom en specifik del av organisationen, vilken berör Trafikingenjörer från sex olika regioner. Syftet är att effektivisera fyra olika arbetsgruppers ärendehantering. En tidigare kvantitativ undersökning har visat att upplevelsen av lean och av dess implementering varierar i de olika regionerna. Den här studien fokuserar på att ta reda på varför.

  Syfte, Syftet med studien är att utvärdera Trafikverkets leanimplementeringsarbete och söka svar på varför de olika regionerna har tagit till sig arbetssättet i olika hög grad samt varför attityderna till lean skiljer sig åt mellan de olika regionerna.

  Metod, Studiens mål är att undersöka de bakomliggande orsakerna till att attityderna kring lean skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Därför utgick studien från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer utfördes i gruppform med Trafikingenjörerna för att få en mer regionsspecifik bild av problematiken. Sedan utfördes även informantintervjuer med leanimplementeringsansvariga i varje region. Som grund för de slutsatser som presenteras i studien ligger dessa intervjuer samt en tvärvetenskaplig genomgång av tidigare forskning inom områdena; innovation, lean, förändringsteori samt organisationskultur.

  Slutsats, Organisationsförändring är ett ämne som ofta behandlas mekaniskt, men vid en verklig förändring måste det finnas förståelse för de komplexa system som verkar inom organisationen. En förändring kommer att gripa in i och ändra förutsättningarna för fler medarbetare än de direkt berörda, vilket påverkar hela organisationen.

  Lean som arbetsmetod är mer än ett antal verktyg, det är en övergripande filosofi som Trafikverket behöver förstå och göra till sin om de ska lyckas med sitt leanarbete. Attityderna kring lean beror på ett antal olika faktorer. De regioner som upplever att de tidigare hart haft problem och som med lean har upplevt en förbättring är mer positiva till lean som arbetsmetod. De upplever också att de har fått större inflytande över sitt arbete och att de har möjlighet att påtala sådant de anser behöver förändras. Dessa regioner ger uttryck för att kommunikationen i implementeringsfasen har varit tydlig och korrekt. De regioner som ställt sig negativa till lean som arbetsmetod upplever istället att de tidigare inte haft några problem med sitt tidigare arbetssätt. De upplever även att lean inneburit en låsning av arbetet där de tidigare kunnat komma med egna initiativ och att de nu måste anpassa sig till arbetsmetoder som inte är framtagna för den specifika regionens behov. Kommunikationen har upplevts otydlig, eller obefintlig. I vissa fall har attityderna gentemot lean direkt påverkats av ryktesspridning som uppstått i avsaknad av tydlig information.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Lean i offentlig forvaltning
 • 17.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Coultas, Julie C.
  Stockholm University.
  Corpses, maggots, poodles and rats: Emotional selection operating in three phases of cultural transmission of urban legends2014Ingår i: Journal of Cognition and Culture, ISSN 1567-7095, E-ISSN 1568-5373, Vol. 14, nr 1-2, s. 1-26Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In one conception of cultural evolution, the evolutionary success of cultural units that are transmitted from individual to individual is determined by forces of cultural selection. Here we argue that it is helpful to distinguish between several distinct phases of the transmission process in which cultural selection can operate, such as a choose-toreceive phase, an encode-and-retrieve phase, and a choose-to-transmit phase. Here we focus on emotional selection in cultural transmission of urban legends, which has previously been shown to operate in the choose-to-transmit phase. In a series of experiments we studied serial transmission of stories based on urban legends manipulated to be either high or low on disgusting content. Results supported emotional selection operating in all three phases of cultural transmission. Thus, the prevalence of disgusting urban legends in North America may be explained by emotional selection through a multitude of pathways. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Simpson, B.
  University of South Carolina, Columbia, SC, United States .
  Poverty Prefers Company2014Ingår i: Social Psychology and Personality Science, ISSN 1948-5506, E-ISSN 1948-5514, Vol. 5, nr 3, s. 319-325Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In three web-based experiments, we show that both actual poverty and experimentally induced (imagined) poverty create a preference for greater inequality. Study 1, a cross-national comparison between Americans and Swedes, showed that respondents who were actually poor and those who were experimentally induced to imagine that they were poor tended to express a heightened preference for greater inequality, and for a higher proportion of poor citizens. Study 2 replicated the effects using different procedures. Study 3 showed that imagining oneself being poor increases preferences for a greater proportion of poor people, but imagining oneself being rich does not increase preferences for a greater proportion of rich people. This poverty prefers company effect might affect support for policies aiming at reducing the number of poor people.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Fell, Terence
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Rydenstam, Tove
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Buli, Benti Geleta
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  King, A. C.
  Stanford University School of Medicine, Stanford University, Stanford, CA, United States.
  Bälter, Katarina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd. Karolinska Institute, Stockholm.
  Citizen science in sweden’s stigmatized neighborhoods2021Ingår i: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 13, nr 18, artikel-id 10205Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Based on the synthesis of outside versus inside perspectives, this paper weighs the positive attributes of the so-called deprived place against its negative media image. Applying the concept of territorial stigmatization, small-scale citizen science was conducted to gain a unique understanding of the Swedish neighborhood from within. With the United Nations’ Sustainable Development Goal 11 in mind, this approach enables researchers to reach otherwise difficult to access young urban outcasts and probe the potential to overcome their community’s lack of political influence. An overlap between local media narratives and urban outcasts’ perceptions of “drug and crime” and “football and school” was revealed. Yet, this first-generation study also painted a somewhat different picture of the stigmatized neighborhood, supplying new insights about places that matter most for marginalized young males. In this Swedish case, their pictures revealed that the local corner market, football court and youth club act as an antidote for the effects of stigmatization. This Our Voice citizen science initiative proved to be a good measure of two communities’ abilities to withstand stigmatization, which is either tainted by false perceptions from the outside or weakened by crime from within. Finally, attempting to bypass structural discrimination, citizen scientists’ findings and researchers’ conclusions were made available to students, colleagues and guests at a poster presentation hosted by Mälardalen University and to concerned politicians from Eskilstuna City Hall as well as the broader public via a local Swedish television station. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Florin, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Från idé till gestaltningsförslag: fallstudie från Projekt Konstpaus2010Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Populär sammanfattning

  I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. Kunskapen om hur skisser kan tydas varierar och dessutom förekommer flera typer av skisser som var för sig fordrar olika sorters insikter av betraktaren (beslutsfattaren) för att kunna tolkas. Det övergripande temat för avhandlingen är kommunikationsprocesserna i relation till utvecklingen av 12 konstnärers gestaltningsförslag, tävlingsbidrag, samt hur juryns bedömning av dessa ser ut. Studien är baserad på material insamlat från de deltagande konstnärernas processer i Projekt Konstpaus, ett projekt delfinansierat av EU. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur konstnärer utformar sina gestaltningsförslag, samt hur dessa förslag används och värderas. För att göra detta har tävlingsbidragen analyserats och konstnärerna intervjuats. Konstnärliga gestaltningsprocesser har synliggjorts liksom kommunikationen mellan beställare och konstnär.Bland annat har det framkommit att det finns en större potential att förmedla ett komplext gestaltningsinnehåll till en jury med stöd av digitala skisser, än vid användande av traditionella skisser. Det har visat sig att det kommande konstverkets kvaliteter blir synliga, men också att de brister som finns i gestaltningen tydliggörs i 3D- skisserna. Liksom teknologier tidigare i historien haft sin påverkan på bildutvecklingen, tolkningen och seendet har också övergången till digitala skisstekniker denna inverkan. Det har också visat sig att den text som tillhör respektive tävlingsbidrag haft avgörande betydelse för utfallet av jurybedömningen. Muntliga och skriftliga presentationer, bilagor och brev har påverkat juryn i sina beslut.Studien har också visat hur konstnärer kan tolka och förmedla resultat av en inventering och genom sina skisser förmedla dessa tolkningar. Konsten som tolkare av miljö, tid och tanke, kan gestalta information om en plats och i och med detta också fungera värnande för ett samhälles identitet i olika faser av en utveckling.Studien har bidragit med en djupare inblick i konstnärliga gestaltningsprocesser och hur de kan beskrivas samt i och med detta också en fördjupad förståelse i allmänhet av kreativa processer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Florin, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Konstnärskap i samspel: om skapande arbetsprocesser i myndighetsledda samverkansprojekt2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen Konstnärskap i samspel: om skapande arbetsprocesser i myndighetsledda samverkansprojekt undersöker konstnärers arbetsprocesser i projekt där uppdragsgivaren formulerat tema, syfte och ramar för gestaltningsarbetet. Genom tre fallstudier har konstnärers arbetsprocesser i samverkansprojekt, med inriktning på utställning och gestaltning i musei- och kulturmiljö undersökts. Den övergripande frågeställningen behandlar vilka möjligheter och begränsningar konstnärer upplever i sin praktik i myndighetsledda samverkansprojekt.

  Materialet till studien har samlats in via intervjuer, observationer, artefakter och dokument. Till artefakter räknas skisser, modeller och verk. För att undersöka konstnärernas arbetsprocesser, där olika typer av skisser är ett verktyg, har teorier från det visuella fältet kombinerats med teorier om praktisk kunskap. Från det visuella fältet är Rudolf Arnheims teorier om visuellt tänkande centrala och vad gäller kunskapsteorier är utgångspunkten en samtida tolkning av Aristoteles teori om olika kunskapsformer som utvecklats av bland andra filosofen Martha Nussbaum.

  På en övergripande nivå visar studien att skicklighet i hantering av olika skisstekniker möjliggör kommunikation och skapar förtroende, medan mer svårbeskrivbara delar av konstnärers kunnande med improvisation och intuition som vitala krafter är svårare att integrera i samverkansprojekten. Följden av detta är att konstnärerna inte alltid valt att genomdriva sina intentioner i projekten till fullo, vilket i ett par fall också inneburit avkall på gestaltningens kvalitet. Samverkan mellan offentliga uppdragsgivare och representanter från den kreativa sektorn (som konstnärerna i projekten representerar), skulle kunna bli mer berikande för båda parter om konstnärers implicita kunnande ses som en resurs och om uppdragsgivaren ger utrymme för improvisation, även om detta innebär visst risktagande.

  Studien förmedlar också ny empiribaserad kunskap beträffande olika skiss- och presentationsformers funktion i kommunikationsakten mellan konstnär (skissproducent) och uppdragsgivare (beställare). Detta kan komma till nytta i flera sammanhang där skissmaterial används vid presentationer av idéer, i kommunikationen med en beställare eller som ett verktyg i grupprocesser. Intressant nog demonstrerar resultaten också att talat och skrivet språk har stor inverkan på hur skisser tolkas. Därför är detta en viktig aspekt att beakta i presentationer som inkluderar visuella material, både för skissproducent och beställare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Folkesson, Maria
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Pettersson, Hanna
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Morgondagens skola: En studie av det uråldriga sättet att arbeta2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Forslund, Tommie
  et al.
  Department of Psychology, Stockholm university; SUF kunskapscenter Region Uppsala.
  Fernqvist, Stina
  Uppsala universitet, Centrum för socialt arbete - CESAR.
  Tegler, Helena
  Uppsala universitet, Centrum för socialt arbete - CESAR.
  Parents with Intellectual Disability Reporting on Factors Affecting their Caregiving in the Wake of the Covid-19 Pandemic: A Qualitative Study2022Ingår i: JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, ISSN 1360-2322, E-ISSN 1468-3148, Vol. 35, nr 6, s. 1380-1389Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Parents with intellectual disability are vulnerable to parenting stress and overwhelming life events. The Covid-19 pandemic constitutes a potentially overwhelming event, but there is little knowledge concerning the effects on parents’ caregiving. The present study aimed to fill this gap.

  Method: Semi-structured interviews with ten Swedish parents with intellectual disability were analysed using thematic analysis.

  Results: One broad caregiving-related theme: Increased caregiving demands and reduced resources for coping resulting in strained parent-child interactions and relationships. Four subthemes highlighted influential factors: Pandemic information; professional support; social relationships and informal support; and children’s school activities. Strained parent-child interactions were particularly common in the absence of adapted pandemic information, if professional and informal support were compromised, and if the parents had dealt with school-related changes.

  Conclusions: Findings support contextual models of caregiving and a stress-resources perspective, and emphasize the importance of adapted information and support to parents with intellectual disability during crises.

 • 24.
  Fransson, Sebastian
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Sundberg, Elin
  Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Ingen vill väl bo under en sten?: En kvalitativ intervjustudie om svenska gymnasieelevers nyhetskonsumtion i förhållande till ett demokratiskt medborgarskap2022Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen som sker i accelererande hastighet i dagens samhälle har bidragit till en mångfald av nyhetskanaler och informationskällor, vilket ställer krav på att välja ut nyhetsinnehåll för konsumtion i det digitala medielandskapet. I utbildningskontext förväntas elever förvärva skolväsendets demokratiska värden, där främst samhällskunskapsämnet fått axla rollen i att fostra och bilda kompetenta och ansvarskännande medborgare. Implementering av nyhetsinnehåll i samhällskunskapsundervisningen kan främja ungdomars nyhetskonsumtion och politiska intresse, vilket kan fylla en viktig funktion för samhällsengagemang och medborgarskap. Därav är syftet med denna studie att undersöka och synliggöra svenska gymnasieelevers nyhetskonsumtion och upplevelser av denna i förhållande till ett demokratiskt medborgarskap. Studien avser även att belysa dessa gymnasieelevers politiska intresse, engagemang och deltagande, vilket kan avspeglas i deras roll som aktiva samhällsmedborgare. Detta har undersökts genom tio kvalitativa och semistrukturerade forskningsintervjuer med gymnasieelever i årskurs 3 på ett högskoleförberedande program i en medelstor stad i Mellansverige. Det empiriska materialet har analyserats utifrån nationell såväl internationell forskning samt Dahls demokratiteori och Festingers Selective Exposure Theory. Resultatet antyder att gymnasieeleverna har ett utpräglat nyhetsintresse och konsumerar nyheter i relativt stor utsträckning eftersom de betonar vikten av att vara välinformerad om det politiska och omvärlden. De plattformar som primärt selekteras för nyhetskonsumtion och informationssökning är digitala och sociala medier, även om vissa spår av traditionella medier kan skönjas. De slutsatser som dras är att majoriteten av gymnasieeleverna uppvisar tendenser av hög nyhetskonsumtion, utbredd diskussionsbenägenhet och ökad medvetenhet om det demokratiska medborgarskapets rättigheter och skyldigheter samt att digitala och sociala medier är betydelsefulla nyhetsförmedlare. Vidare dras även slutsatsen att samtliga elever ser sitt röstberättigande i fria och frekventa val som fundamentalt för effektivt deltagande och inkludering i den demokratiska processen. Implementering av nyhetsmedia i samhällskunskapsundervisningen kan även stimulera elevers värderingar och kunskaper om det politiska, vilket kan främja deras politiska intresse och nyhetskonsumtion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Gottlieb, Laura
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  Teatime: Exploring ways to support diverse narratives on sustainability through design2022Ingår i: The Design Journal, ISSN 1460-6925, E-ISSN 1756-3062, Vol. 25, nr 1, s. 44-61Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the design research community, diverse narratives and ontologies are discussed in relation to sustainability. Relational ontology is proposed as an alternative to the dominant dualist ontology as a way to reconnect people with their ecological embeddedness and responsibility. This work presents a dialogical tool called 'teatime' created to introduce diverse, immaterial perspectives on sustainability in a co-design project with youth and researchers. The study explores the role of the teatime design in eliciting diverse narratives and forming a dialogical space. The results show that the teatime supported reflections on immaterial perspectives, bringing out relational and social values related to the ecological crises. This study uses a systematic evaluation to reveal a micro-material perspective on ways in which the teatime design and facilitation supported the inquiry process. We propose that the design practitioners take on the role of crafting dialogical spaces that support social relationships and evoke immaterial perspectives.

 • 26.
  Granlund, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Rosio, Carin
  Jonkoping Univ, Sch Engn, Dept Ind Engn & Management, Jonkoping, Sweden..
  Bruch, Jessica
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Johansson, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Lead factory operationalisation and challenges2019Ingår i: Production planning & control (Print), ISSN 0953-7287, E-ISSN 1366-5871, Vol. 30, nr 2-3, s. 96-111Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper deepens the understanding of the lead factory concept by examining how the lead factory role is operationalised and what challenges are associated with it. The research is based on an explorative case study of eight Swedish lead factories in the manufacturing industry. The empirical findings suggest that the understanding of the lead factory concept should be extended as it is not restricted to one type of set-up. The findings show a spectrum ranging from an entire manufacturing plant, parts of a plant, to a virtual plant considered to be the lead factory. The research also shows a broad range of challenges experienced by lead factories. Several of these are related to and originate from unclear role, responsibility and mandate of the lead factory. The lack of dedicated resources for lead factory activities, specifically long-term development and difficulties in measuring the benefits of the role, were other challenges faced.

 • 27.
  Grönlund, Sophie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Narvell, Jacob
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Johansson, Amanda
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Värdeskapande i sociala interaktioner: Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Frågeställning: Vilka nyckelaktiviteter använder sig företag av för att skapa värde tillsammansmed sina kunder i sociala interaktioner?

  Syfte: Studien syftar till att undersöka vilka aktiviteter respondentföretagen utför i sinvärdeskapande process tillsammans med sina kunder och användare i sociala interaktioner meddessa.

  Metod: En kvalitativ undersöknings design där semistrukturerade intervjuer utfördes medmålstyrt urval av 7 respondenter från olika företag i olika branscher.

  Slutsats: Studien visar att de företagen som undersökts ägnar sig åt olika typer avnyckelaktiviteter i den värdeskapande processen med kund i sociala interaktioner. Det finns vissanyckelaktiviteter som är gemensamma för de olika företagen och vissa används mer flitigt ellerframgångsrikt än andra. Oavsett vilka aktiviteter som utförs och oavsett företag så visar studienatt det finns en grundläggande process. Denna består av att företaget skickar ut någon form avoutput som når kunden och engagerar denna. Processen drivs av engagemang och företaget fåreller samlar input från kundernas engagemang. Denna input analyseras och återgår i företagetsom på så sätt kan förändra och förbättra sin output för att fortsätta engagera sina kunder isociala interaktioner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Hjelm, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för innovation, design och produktutveckling.
  Möller, Johanna
  Mälardalens högskola, Institutionen för innovation, design och produktutveckling.
  En skyltserie om Mälsåkers slott: - text, bild och layout ur ett informationsdesignsperspektiv2007Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Mälsåkers slott utanför Strängnäs saknar information för sina spontana besökare som kommer när slottet är stängt. Riksantikvarieämbetet som förvaltar slottet efterlyste fem informationsskyltar med text och bild som skulle placeras ut i slottets park. Texterna skulle bygga på slottets forna ägare och göra avstamp i fem olika tidsepoker. Vi har utifrån litteratur, undersökningar och egna erfarenheter konstaterat att många utställningstexter inte blir lästa. Genom detta examensarbete har vi försökt förändra detta och skapa texter som inte bara blir lästa utan även upplevs som intressanta och spännande. Skyltarnas bild och layout skulle passa väl in i slottets miljö och anpassas efter en given målgrupp. Våra metoder har bestått av litteraturstudier, studiebesök, intervjuer och utprovning med fokusgrupp för att få en tydlig bild av målgruppens önskemål. Under utprovningen visade det sig att konceptet med fokus på människor och vår skönlitterära stil fångade läsaren och gjorde texterna lättsmälta och intressanta. Vårt arbete bygger inte på någon förundersökning av målgruppen eller någon föranalys av utställningstexter utan grundar sig på litteratur och fältstudier. Vi har inte heller utfört någon utvärdering av slutresultatet då skyltarna vid examensarbetets deadline ännu inte placerats ut i sin miljö.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Jallow, Cherno
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  IDÉER INKUBERADE FÖR FRAMGÅNG: En kvalitativ studie om en inkubators styrkor och svagheter inom det svenska innovationssystemet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idélab är en statligt finansierad och icke-kommersiell inkubator inom Mälardalens högskola. Deras huvudsakliga uppdrag är att ge utvecklande stöd till idéägare och entreprenörer som har en direkt koppling till högskolan. Majoriteten är studenter som sällan har erfarenhet kring produkt- och affärsutveckling. Behov, ambition och kunskap hos studenterna skiljer sig när de kommer till inkubatorn. Idélab utmanas i att anpassa sina processer till att tillfredsställa alla, och att göra det med skäliga resurser. Istället för att ta reda på ifall Idélab kan öka antalet framgångsrika tillväxtbolag, ger uppsatsen en uppfattning om att verksamhetsstrategin bör vidareutvecklas. Verksamheten behöver mer djupgående kartlägga och kategorisera sina användare utifrån deras behov och inriktning. Därmed är rekommendationen att omformulera vision och interna samt externa mål. Detta skulle kunna förtydliga deras egen definition av vad framgång och hållbar tillväxt betyder för just deras användare och dom själva.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Idéer inkuberade för framgång
 • 30.
  Jansson, Fredrik
  Stockholm University, Sweden.
  Pitfalls in Spatial Modelling of Ethnocentrism: A Simulation Analysis of the Model of Hammond and Axelrod2013Ingår i: JASSS: Journal of Artificial Societies and Social Simulation, E-ISSN 1460-7425, Vol. 16, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ethnocentrism refers to the tendency to behave differently towards strangers based only on whether they belong to the ingroup or the outgroup. It is a widespread phenomenon that can be triggered by arbitrary cues, but the origins of which is not clearly understood. In a recent simulation model by Hammond and Axelrod, an ingroup bias evolves in the prisoners’ dilemma game. However, it will be argued here that the model does little to advance our understanding of ethnocentrism. The model assumes a spatial structure in which agents interact only with their immediate neighbourhood, populated mostly by clones, and the marker becomes an approximate cue of whether the partner is one. It will be shown that agents with an ingroup bias are successful compared to unconditional cooperators since they only exclude non-clones, but are outcompeted by less error-prone kin identifiers. Thus, the results of the simulations can be explained by a simple form of kin selection. These findings illustrate how spatial assumptions can alter a model to the extent that it no longer describes the phenomenon under study.

 • 31.
  Jansson, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  What Strategic Structures Support the Evolution of Ethnocentrism?Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Game theory deals with the impact of strategic structure on interactions. It is of course not known what strategic structures (i.e., games) dominated interactions in the evolutionary past of humans. Evolutionary models often uncritically assume some game, typically some kind of the prisoners’ dilemma, to investigate the effects of some other feature of the model. Here, another approach is suggested: What can be said about the likely strategic structure of interactions, given the features of human evolved psychology? The feature considered in this paper is ethnocentrism (also known as ingroup bias), which refers to the tendency to behave differently to different strangers simply depending on whether they seem to belong to the ingroup or the outgroup. Analysis and simulations of simple evolutionary models indicate that only some strategic structures are conducive to the evolution of ethnocentrism. In particular, this class does not contain the prisoners’ dilemma, but it does contain anti-coordination and coordination games, with socially optimal strategies being more frequent in ingroup interactions in the latter, especially if the other strategy is risk dominant, which applies to a class of games known as the stag hunt. This indicates that the strategic structure of coordination games, such as the stag hunt, and anti-coordination games, such as hawk-dove, may have been more common than games of cooperation and defection in human’s evolutionary past.

 • 32.
  Jansson, Fredrik
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Aguilar, Elliot
  Stockholms universitet.
  Acerbi, Alberto
  Brunel University London.
  Enquist, Magnus
  Stockholms universitet.
  Modelling cultural systems and selective filters2021Ingår i: Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences, ISSN 0962-8436, E-ISSN 1471-2970, Vol. 376, nr 1828, artikel-id 20200045Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A specific goal of the field of cultural evolution is to understand how processes of transmission and selection at the individual level lead to population-wide patterns of cultural diversity and change. Models of cultural evolution have typically assumed that traits are independent of one another and essentially exchangeable. But culture has a structure: traits bear relationships to one another that affect the transmission and selection process itself. Here we introduce a modelling framework to explore the effect of cultural structure on the process of learning. Through simulations, we find that introducing this simple structure changes the cultural dynamics. Based on a basic filtering mechanism for parsing these relationships, more elaborate cultural filters emerge. In a mostly incompatible cultural domain of traits, these filters organise culture into mostly (but not fully) consistent and stable systems. Incompatible domains produce small homogeneous cultures, while more compatibility increases size, diversity, and group divergence. When individuals copy based on a trait's features (here, its compatibility relationships) they produce more homogeneous cultures than when they copy based on the agent carrying the cultural trait. We discuss the implications of considering cultural systems and filters in the dynamics of cultural change.

 • 33.
  Jansson, Fredrik
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Aguilar, Elliot
  Stockholms universitet.
  Acerbi, Alberto
  Brunel University London.
  Enquist, Magnus
  Stockholms universitet.
  Modelling cultural systems and selective filtersManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A specific goal of the field of cultural evolution is to understand how processes of transmission and selection at the individual level lead to population-wide patterns of cultural diversity and change. Models of cultural evolution have typically assumed that traits are independent of one another and essentially exchangeable. But culture has a structure: traits bear relationships to one another that affect the transmission and selection process itself. Here we introduce a modelling framework to explore the effect of cultural structure on the process of learning. Through simulations, we find that introducing this simple structure changes the cultural dynamics. Based on a basic filtering mechanism for parsing these relationships, more elaborate cultural filters emerge. In a mostly incompatible cultural domain of traits, these filters organise culture into mostly (but not fully) consistent and stable systems. Incompatible domains produce small homogeneous cultures, while more compatibility increases size, diversity, and group divergence. When individuals copy based on a trait's features (here, its compatibility relationships) they produce more homogeneous cultures than when they copy based on the agent carrying the cultural trait. We discuss the implications of considering cultural systems and filters in the dynamics of cultural change.

 • 34.
  Jansson, Fredrik
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Buskell, Andrew
  University of Cambridge, UK.
  Enquist, Magnus
  Stockholm University, Sweden.
  Cultural SystemsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Many cultural phenomena cannot be understood by studying traits in isolation. Instead, they are embedded in webs of relations, layered with rich social meaning, and sequentially acquired and evaluated, \emph{filtered}, in light of previously acquired traits. Incorporating multiple traits and their relations is needed to understand the organization, dynamics, and emergent products of cultural evolution. We argue that a systems approach offers the potential for: (i) a more thorough understanding of the source and character of emergent phenomena, crucial for understanding the origin and historical development of culture; (ii) an increased scope of cultural evolution, whereby faithful transmission, self-organization and filtering of culture can be accounted for by systems dynamics without the need for strong assumptions about innate machinery; and (iii) a more robust theoretical connection between cultural evolution and processes of development as they are studied in developmental psychology and related fields.

 • 35.
  Jansson, Fredrik
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Buskell, Andrew
  University of Cambridge.
  Enquist, Magnus
  Stockholm University.
  Cultural Systems2023Ingår i: The Oxford Handbook of Cultural Evolution / [ed] Jamshid J. Tehrani, Jeremy Kendal & Rachel Kendal, Oxford University Press, 2023Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many cultural phenomena cannot be understood by studying traits in isolation. Instead, they are embedded in webs of relations, layered with rich social meaning, and sequentially acquired and evaluated, filtered, in light of previously acquired traits. Incorporating multiple traits and their relations is needed to understand the organization, dynamics, and emergent products of cultural evolution. This chapter argues that a systems approach offers the potential for: (i) a more thorough understanding of the source and character of emergent phenomena, crucial for understanding the origin and historical development of culture; (ii) an increased scope of cultural evolution, whereby faithful transmission, self-organization and filtering of culture can be accounted for by systems dynamics, without the need for strong assumptions about innate machinery; and (iii) a more robust theoretical connection between cultural evolution and processes of development as they are studied in developmental psychology and related fields.

 • 36.
  Jansson, Fredrik
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Enquist, Magnus
  Stockholms universitet, Sweden.
  Aguilar, Elliot
  Buskell, Andrew
  University of Oxford, UK.
  Acerbi, Alberto
  Brunel University London, UK.
  Modelling Cultural Systems and Selective Filters2022Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction

  Cultural traits are embedded in webs of relations and sequentially acquired and evaluated – filtered – in light of previously acquired traits. Incorporating multiple traits and their relations is needed to understand the organisation, dynamics, and emergent products of cultural evolution.

  Approach

  We introduce a modelling framework of individual filtering of interdependent traits and explore the effects on cultural transmission and emergent phenomena, through mathematical treatment and simulations.

  Findings

  Sequential acquisition of compatible traits leads to culturally evolved filters. These organise culture into mostly consistent and stable systems. Depending on the structure of trait relations, they modulate rates of cultural change, exhibit path dependence and punctuated equilibria, and can generate convergent transmission, clustering and polarisation.

  Discussion

  A systems view of culture can give a fuller understanding of the source and character of emergent phenomena. It increases the scope of cultural evolution, whereby faithful transmission, self-organisation and filters can be accounted for by systems dynamics without strong assumptions on innate machinery.

 • 37.
  Jansson, Fredrik
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Strimling, Pontus
  Institutet för framtidsstudier, Sweden.
  Vartanova, Irina
  Institutet för framtidsstudier, Sweden.
  Eriksson, Kimmo
  Institutet för framtidsstudier, Sweden.
  Trends in Public Opinion Explained by the Moral Psychology of Liberals and Conservatives2018Ingår i: Applications in Cultural Evolution: Arts, Languages, Technologies: Conference abstracts, 2018, s. 17-18Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 38.
  Johansson, Anna
  Karlstads universitet, Sweden.
  Societal risk and safety management: Policy diffusion, management structures and perspectives at the municipal level in Sweden2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This compilation thesis investigates risk and safety management at the Swedish local governmentallevel. It sets special focus on municipal implementation of overall international and nationalstrategies and objectives regarding holistic, cross-sectorial and multi-strategic risk and safetywork, and the prevention of accidents and injuries.

  The overall aim for this thesis have been to empirically map and provide an overview of theadministrative structures for, and the prevailing management perspectives applied in the societalrisk and safety management in Sweden, as well as to study the diffusion of strategic intentions forthis area down to the municipal level.

  Three different sources constitute the thesis empirical base: two different set of official planningdocuments, written by Swedish municipal officials on commission of the local politiciansand one set of data from a survey investigation with municipal officials representing differentdepartments/functions. The documents were investigated using content analysis, while datafrom the survey were analyzed using statistical measures.

  This thesis provides through its empirical works an outlook on the general characteristics andarchetypical features of the Swedish local level’s administrative structures and managementperspective on risk and safety management; and proposes a municipal typology and a set of valuecharacters for allocation and institutionalization of risk and safety-tasks. This thesis also suggestsa conceptual framework for overviewing risk and safety management’s systemic steering elementsin its framework report. Based on the findings made, it seems as if the local level’s compliance tothe strategic level’s ambitions for the risk and safety area is hindered by practical implementationdifficulties and that much work remains in order to reach stated strategic objectives regardingholistic, inter-sectorial and multi-strategic management approaches, and preventive risk andsafety work.

 • 39.
  Johansson, Anna
  et al.
  Karlstads universitet, Sweden.
  Denk, Thomas
  ÅBO Akademi University, Finland.
  Svedung, Inge
  Karlstads universitet, Sweden.
  Institutionalization of risk and safety management at the local governmental level in Sweden2009Ingår i: Journal of Risk Research, ISSN 1366-9877, E-ISSN 1466-4461, Vol. 12, nr 5, s. 687-708Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The starting point for this article is the need for empirical knowledge about organizational configuration for societal risk and safety management activities in a modern welfare society. In this paper, we use Sweden as an empirical frame to analyze the administrative management structure at the local governmental level. The analysis is based on statistical analysis of information from a web‐survey with administrative chief/head officials (n = 1283) with responsibilities for different municipal functions and sectors. The sample represented 25% of the Swedish municipalities (n = 290) and the response rate was approximately 60% (n = 766). The responses to two sets of questions (25 and 45 questions) are used for statistical analyses of management structures and task distribution within the municipal organizations. Principal component factor analyses with Varimax and Kaiser's Normalization was applied as a structure detection method. The results indicate a clear and uniform way to institutionalize societal risk and safety management at the local level. Furthermore, the management course of action is found to have different types of value characters. The implications that arise from the patterns identified in this study are considered to be of general relevance and topicality for research and practice in this area.

 • 40.
  Johansson, Anna
  et al.
  Karlstads universitet, Sweden.
  Denk, Thomas
  Åbo Akademi University, Finland.
  Svedung, Inge
  Karlstads universitet, Sweden.
  The typology for allocations of societal risk and safety management tasks at the local governmental level: Framing the current directions in Sweden2009Ingår i: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 47, nr 5, s. 680-685Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The starting point for this article is the need to develop empirical insights about contemporary societal risk and safety management practice and executive structures. In order to facilitate insights about societal risk and safety management in a Scandinavian welfare context we use Sweden and its local governmental level (municipal) as an empirical frame in this paper. The aim for this article is to analyse how a variety of risk and safety management tasks are divided within the Swedish municipalities. The objectives are to frame the current directions for internal allocations of risk and safety issues by providing an empirically based executive typology and to contemplate the implications and future research needs that arise from that management pattern.The analysis is based on statistical analysis of information from a web-survey with chief officials (n = 1283) with responsibilities for different municipal functions and sectors. In this study the responses to one of the survey questions are used for statistical analysis. The analyzed question focused on the degree that the respondents estimated that their administrative sector or function handled a selection of risk and safety management assignments (n = 45). A factor analysis was applied to identify patterns in the dataset. The analysis resulted in an eight factor solution with a high degree of explained variance (74.3%). The results provide an elementary contribution to the understanding of the current societal risks and safety management directions.

 • 41.
  Karpouzoglou, Timos
  et al.
  Division of History of Science, Technology and Environment, KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Vij, S.
  Sociology and Development Change, Wageningen University and Research, the Netherlands.
  Blomkvist, Pär
  Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Juma, B.
  Department of Geosciences and the Environment, Technical University of Kenya, Nairobi, Kenya.
  Narain, V.
  MDI (Management Development Institute), Gurgaon, India.
  Nilsson, D.
  Division of History of Science, Technology and Environment, KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Sitoki, L.
  Department of Geosciences and the Environment, Technical University of Kenya, Nairobi, Kenya.
  Analysing water provision in the critical interface of formal and informal urban water regimes2023Ingår i: Water international, ISSN 0250-8060, E-ISSN 1941-1707Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Science and technology studies and urban political ecology have made important contributions to the understanding of water provision in the Global South. In this article we develop insights from these fields with the aim to understand the blurring boundaries of urban water regimes and their power relations mediated by actors, institutions and technology. Furthermore, we explore how urban water regimes can form a critical interface which is a form of institutional–actor space where formal and informal water regimes encounter each other through conflict and cooperation.

 • 42.
  Klang, Nina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lillvist, Anne
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Örebro University.
  Pless, Mia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Granlund, Mats
  Örebro University.
  The utility of ICF for describing interaction in non-speaking children with disabilities: Caregiver ratings and perceptions2007Ingår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 26, nr 22, s. 1689-1700Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 43.
  Knezevic, Zlatana
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  A Cry for Care But not Justice: Embodied Vulnerabilities and the Moral Economy of Child Welfare2020Ingår i: Affilia, ISSN 0886-1099, E-ISSN 1552-3020, Vol. 35, nr 2, s. 231-245Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study explores the pivotal role of the body for political recognition and rights claims in child welfare “moral” interventions. I examine how the bodily figures in child welfare assessments, linking these manifestations to the concept of the moral economy of care. A sample of assessment reports from a Swedish municipality, all addressing violations of children’s bodies or integrity, are used as empirical material. I show how the psychosomatically suffering child is being best “heard” as vulnerable. I also argue that such a moral economy of care silences children’s accounts of gendered and racial injustices. Furthermore, racialized moral divides are indicated when assessments of different child bodies are considered. A concluding remark points to a need for a child welfare moral economy of social justice that responds to structural intersecting injustices in childhoods, including to those of a racialized child welfare and its individualized and symptom-oriented services.

 • 44.
  Kovala, Tommy
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  This electricity price is too high for my household: Why are some households sensitive to the electricity price, when others barely are sensitive at all?2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The key-solution for a sustainable electricity system is demand flexibility. If we use technology to distribute the information, demand flexibility could be incentivized by dynamic pricing, so that real problems and costs in the electricity system become transparent for electricity consumers.

  Utilities and electricity retailers have tried to offer such contracts before, but deemed the necessary educative interventions for consumers too expensive and retreated to nominal price competition (Flaim et al., 2013). Using a questionnaire, collecting intentions for demand flexibility, we reveal that lacking knowledge is just one of many areas that could be targeted with interventions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Kulkov, Ignat
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. Åbo Akademi University, Turku Finland.
  Kulkova, Julia
  Department of Design, School of Arts, Design and Architecture Aalto University Espoo Finland;Chair Management in Innovative Health EDHEC Business School Paris France.
  Rohrbeck, Rene
  EDHEC Business School, Chair for Foresight, Innovation and Transformation 24 Avenue Gustave Delory Roubaix France.
  Menvielle, Loick
  Chair Management in Innovative Health EDHEC Business School Paris France.
  Kaartemo, Valtteri
  Turku School of Economics, Turku Institute for Advanced Studies University of Turku Turku Finland.
  Makkonen, Hannu
  School of Marketing and Communication University of Vaasa, Vaasa Finland.
  Artificial intelligence ‐ driven sustainable development: Examining organizational, technical, and processing approaches to achieving global goals2023Ingår i: Sustainable Development, ISSN 0968-0802, E-ISSN 1099-1719Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study presents a comprehensive literature review using a systematic approach to explore the role of artificial intelligence (AI) in promoting sustainable development in line with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The systematic review approach was applied to collect and analyze topics, and the literature search was conducted in two stages, encompassing 57 articles that met the research requirements. Our analysis reveals that AI's contribution to sustainability is concentrated within three key areas: organizational, technical, and processing aspects. The organizational aspect focuses on the integration of AI in companies and industries, addressing barriers to implementation and the relationship between companies, partners, and customers. The technical aspect highlights the development of AI algorithms that can address global challenges and contribute to the growth of stability and development in society. The processing aspect emphasizes the internal transformation of companies, their business models, and strategies in response to AI integration. Our proposed conceptual model outlines the essential elements organizations must consider when incorporating AI into their sustainability efforts, such as strategic alignment, infrastructure development, change management, and continuous improvement. By addressing these critical aspects, organizations can harness the potential of AI to drive positive social, environmental, and economic outcomes, ultimately contributing to the achievement of the SDGs. The model serves as a comprehensive framework for organizations seeking to leverage AI for sustainable development, but it should be adapted to individual contexts to ensure its relevance and effectiveness.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Kusnierz, Alicia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Pettersson, Alexandra
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  En projektgrupps upplevda innovationsklimat: En studie som behandlar det upplevda innovationsklimatet i en projektgrupp vid Eskilstuna Energi och Miljö2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar det upplevda innovativa arbetsklimatet hos en projektgrupp vid Eskilstuna Energi och Miljö (EEM). För att studera detta har undersökningsledarna använt sig av kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod. Det i form av en enkätundersökning med fem deltagande personer ur projektgruppen och intervjuer med samma fem personer. Det övergripande syftet är att undersöka hur arbetsklimatet upplevts i en projektgrupp vid EEM. Fokus inom studien ligger på in-novation och gruppklimat. Med stöd av teori och empiri byggs kun-skap som är relevant för studien. Utifrån det dras slutsatser och nya kunskaper genereras om projektgruppens upplevda arbetsklimat. En diskussion med förslag på förbättringsområden presenteras i studien samt en återkopplingsmodell. Denna modell ska ge EEM ytterligare kunskap inom området återkoppling och i sin tur ge fler lärdomar gäl-lande organisationens fortsatta projektarbeten i framtiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  En projektgrupps upplevda innovationsklimat
 • 47.
  Lasovan, Ivana
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Activities and circumstances in business processes for frequent radical innovation: A comparative analysis of corporations in Sweden2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Radical innovation is a term with different definitions and divided experiences. From both a theoretical and practical manner, larger organizations seem to perform radical innovation less. This research is further looking into corporation strategies and the dimensions of internal factors of radical innovation. The aim is to find activities and circumstances that can enhance radical innovation and bring more frequent behavior in corporations. The research performs as a comparative study to reveal facilitations and patterns of radical innovation processes in different organizations. This study will compare perspectives of the organizations themselves to both earlier studies and shared insights of an included innovation consultancy firm that is giving their experience on the performance of radical innovation. Likewise, the research will investigate the limitations the organizations find in how and why radical innovations are not as frequent as incremental ones. The outcome of this research is to theoretically provide an alternative approach in the innovation field by researching comparatively. Practically, the research aims to extend knowledge of radical innovation and create a framework that can work as a supportive tool for future business projects and the implementation of more radical innovations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Lindberg, Malin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Sweden.
  Schaeffer, Jennie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Heikkilä, Mia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Socially Innovative Remodelling Of Preschool Facilities2018Ingår i: European Public & Social Innovation Review (EPSIR), ISSN 2529-9824, Vol. 3, nr 2, s. 1-13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite the prominent role of norms and values in public education policy and practice social innovation studies have rarely investigated how these are converted into practical transformations in the educational sector. The study therefore aims to provide further insight into the impact of contextualized and materialized norms and values in educational social innovation, using a remodeling process of preschool facilities in a Swedish municipality as an illustrating case study. Seeking to ensure equal and inclusive play, learning and development, the studied process exposes the impact of materialized norms and values on enabling and disabling rooms, furniture and materials in the preschool facilities. As such norms and values impact social transformation process regardless of the contextual specificities, the results may be useful also in other preschools in Sweden and internationally.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Lindblom, Simon
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Collaboration: A Pre-Study2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis explores the factors contributing to successful collaboration within the Quadruple and Quintuple Helix frameworks, with a specific focus on the active involvement of students as stakeholders. A qualitative research approach was adopted, utilising interviews, questionnaires, and action research documented in a diary form, to gather data. The study examines the Creative LAB, an innovation lab initiated by students in the Innovation and Design master’s program at Mälardalens University, as a base for the collaborations with which the data is inquired from. The research employs the Quadruple and Quintuple Helix models as theoretical frameworks to understand collaboration dynamics. Phenomenographic analysis was used to categorise and analyse the experiences of collaboration. The interviews and questionnaires, both addressing the same topic, were transcribed, and subjected to systematic extraction and analysis. The findings are presented in the form of categories, supported by direct quotations and perspectives from the respondents. The research diary served as a reflective tool throughout the thesis, documenting and analysing the obtained results and the work conducted within the Creative LAB. It provided valuable insights into the collaboration dynamics, success factors, and the role of students as active stakeholders in the Quadruple and Quintuple Helix models. By capturing observations and personal reflections, the diary contributed to a deeper understanding of the research findings and enhanced the overall validity of the study. One of the projects, WellBot, is also presented as a case study. In summary, this thesis provides insights into the key success factors for collaboration within the Quadruple and Quintuple Helix frameworks, while also highlighting the significant role of students as active stakeholders. The results shed light on the perceptions and experiences of the participants, offering valuable implications for fostering effective collaboration in the context of academia, industry, and society. In the end, success-factors identified within the study is presented, as well as a questionnaire to identify perceptions on potential collaborations. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Lindenfors, Patrik
  et al.
  Stockholms universitet.
  Sandberg, Mikael
  Högskolan i Halmstad.
  Jansson, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Demokratins evolution2012Ingår i: Gaudeamus, ISSN 0016-5247, nr 1, s. 14-15Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
12 1 - 50 av 84
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf