https://www.mdu.se/

mdu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 71
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahlström, Karin
  Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  How Meetings affect the accomplishment of Broad Responsibility in a municipal CompanyManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Municipal companies are important actors in the pursuit of the Agenda 2030 goals and are often formally obliged by their owners to work in this direction. This has however shown to be quite challenging, and managers lack knowledge about how to develop new ways of organizing to meet such responsibilities. The aim of this article is therefore to understand how the work of a top management team in meetings affects the accomplishment of broad responsibility. The analysis, which is underpinned by a communicative constitution of organizing (CCO) perspective, shows how the way specific communicative practices (agendas, minutes, timeslots, turn-taking, and stakeholder voicing) are enacted leads to the re-production of parts of the organization at the expense of the whole, the present at the expense of the future, and profit at the expense of the other dimensions of sustainability. This study contributes to the literature on public management by showing how communicative practices enacted in meetings make certain concerns present and others absent, thereby creating the conditions for the accomplishment of broad responsibility.

 • 2.
  Alm, Lisa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Birgersson, Patrik
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Kommunikation & Utveckling inom proAros2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problem:

  proAros har en idébank som är framarbetad av utvecklingsenheten för att främja idégenerering och nytänkande inom organisationen. Problemet är att idébanken inte används av de anställda. Hemsidan har blivit marknadsförd, men ändå verkar ingen använda sidan för att lämna sina idéer. Under studien framkommer det att många av de anställda inte vet om idébankens existens och att en bristande kommunikation råder inom hela organisationen.

  Syfte:

  Syftet med denna uppsats är att få svar på frågan varför idébanken inte används av de anställda inom proAros samt hur man kan lösa de kommunikativa hinder som uppstår vid informationsspridning inom organisationen.

  Metod:

  De metoder som används i denna uppsats är dels kvalitativa intervjuer men även kvantitativa enkätundersökningar bland anställda inom proAros. Blandningen av djupgående intervjuer och enkäter har sedan lett till slutresultatet. Vi har även använt oss av benchmarking, då vi besökt en annan organisation och där intervjuat en person, för att sedan jämföra deras system med proAros eget.

  Slutsats:

  proAros intranät är en databas som ska användas och vara tillgänglig för alla anställda inom proAros organisation, även idébanken ligger i anslutning till intranätet och nås via intranätets förstasida. Vår studie har visat att alla anställda inte har tillgång till intranätet samt att både intranätet och idébanken trots sin enkelhet kan vara svåra att manövrera. De anställda inom organisationen har heller inget behov av att använda sig av intranätet eller idébanken i sitt dagliga arbete. Vår slutsats är att för att få ett fungerande intranät och en fungerande idébank måste ett behov skapas hos de anställda för att i sitt vardagliga arbete besöka både intranätet och idébanken.

  Slutsatsen i praktiken:

  proAros ledare kan använda sig av de slutsatser som framkommit i uppsatsen för att förbättra och utveckla idébanken samt kommunikationen i organisationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kommunikation & Utveckling inom proAros
 • 3.
  Almerén, Jöns
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Undertexter för döva – Är de tillräckliga?: En studie om hur dynamisk textning kan var en fördel för de döva och dem med nedsatt hörsel.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out if the deaf and hard of hearing community is in need of dynamic subtitles. Subtitles today are quite flat and seldom creative or expressive. Therefore a survey was formed to ask the deaf and hard of hearing community, their opinion on the matter. During the survey the participants were asked a number of questions concerning the matter. The questions composed of polls and areas where they could answer openly. At first the participants seemed to agree with the planned changes.

  The idea of this study came to me while I was creating a movie of my own. In the interest of conveying fast expressive comedy, rapid dynamic verbatim subtitles were formed in order to deliver the jokes and puns right on cue.

  Contrary to research and my own predictions, the deaf and hard of hearing community did not however favor that sort of dynamic verbatim subtitles. The pace was too fast and they didn't have time to read it. Even though former research have proved verbatim subtitles to be preferred throughout the community.

 • 4.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Communication space: Spatial design in manufacturing industry2011Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The main concern of this licentiate thesis is to discuss how built space is used for communication in the manufacturing industry, from a visual communication perspective. The thesis presents and develops the notion of 'communication space' and presents a model to describe the relation between different factors in the communication space.

  In a multiple case study, six different cases from the manufacturing industry are described and analyzed to highlight how built space is used for communication in a lean production context. Research results on how built spaces such as improvement places, meeting places and a development workshop affect improvement processes and communication are presented. What the studied improvement areas, meeting places and workshop can be said to communicate about the improvement processes is analyzed.

  The research results show that the built spaces in manufacturing industry are used for communication on two levels, both as places for interaction between employees and as a part of a communication process. The study also shows a relation between architecture from a specific time and the relation to the improvement work in the industrial context. How the results can be used to facilitate communication in the built spaces used for improvement processes in manufacturing industry is suggested in the thesis.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Bendix, Sofia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Härskarens skamfulla uttryck: En studie av tre härskartekniker på Facebook: The shameful expressions of the suppressor: A study on three suppression techniques on Facebook2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka ord och uttryck som förekommer när härskartekniker används på det sociala mediet Facebook. Kvantitativa och kvalitativa metoder har använts för att undersöka hur män och kvinnor i ålder mellan 25–65 år har blivit utsatta för härskarteknikerna förlöjliga, påförande av skuld och skam samt våld och hot om våld. Resultatet visar att kvinnor oftare blir utsatta för härskarteknikerna än män. Härskartekniken förlöjligande är den härskarteknik som oftast förekommer och nedvärderande är den kategori för karakteristik av olämpligt språkbruk som förekommer mest. De slutsatser som går att dra utifrån undersökningen är att kvinnor ännu är de som oftast utsätts för härskartekniker samt att yngre människor uttrycker grövre ord och uttryck då de nyttjar härskartekniker på Facebook.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Härskarens skamfulla uttryck
 • 6.
  Burtsov, Jenna
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Vad har vi på polisen arbetat med – och varför?: Att stärka myndigheters etos genom att förmedla trovärdighet i myndigheters informationskampanjer, skapade för externt bruk2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förtroende för institutioner leder till många vinster: Institutioner ökar i effektivitet genom sänkta transaktionskostnader och tidsbesparing, medan allmänheten får leva i demokratiska, trygga och civiliserade samhällen. Förtroendet påverkas främst av hur allmänheten förväntar sig och uppfattar att institutioner, exempelvis myndigheter, sköter sin operativa verksamhet. Ett sätt att påverka detta förtroende är genom information om den operativa verksamheten. Denna bakgrund la grunden till syftet med studien: Syftet var att undersöka, på vilket sätt trovärdighet kan förmedlas genom text i samverkan med bild och grafisk form i myndigheters externa informationskampanjer, för att stärka myndigheters etos. 

  För att uppfylla syftet undersöktes Polismyndighetens kommunikation som fallexempel. Studiens resultat framkom genom att Polismyndighetens befintliga informationsmaterial jämfördes med och testades mot befintliga teorier och tidigare forskning. Studien inkluderade teorier och forskning inom klassisk retorik, klarspråk inom myndighetsspråk och text i samverkan med både bild och grafisk form. Ur studiens resultat framtogs sedan ett gestaltningsförslag med information om polisens operativa verksamhet. Gestaltningsförslaget utvecklades under en iterativ designprocess och resulterade i kampanjkonceptet Vad är det som har hänt?. Konceptet informerar vad polisen hittills (under år 2020) har arbetat med för att uppfylla de fastställda målen som ska uppfyllas under perioden 2020–2024. 

  Studiens resultat indikerar att avsändaren har förutsättningarna att förmedla trovärdighet och stärka sitt etos, när avsändaren besitter förmågan att uttrycka logos och patos: Några av de viktigaste upptäckterna var att ordval och meningsbyggnader bör baseras på konkretion för att begripliggöra vad som verkligen menas, exempelvis genom ett du-tilltal, en synlig avsändare och aktiva verb. Fackord bör användas och förklaras för att förenkla förståelsen av vad exakt myndigheters uppgifter och funktioner innebär. Tydliga rubriker i form av retoriska frågor bör användas för att klargöra vad som kommer att besvaras i de följande brödtexterna. Bildmotiven bör skapa måttligt positiva känslor för att uppfattas trovärdiga. De bör alltid och tydligt samverka med text i syfte att konkretisera och begripliggöra budskapet. Logotypen bör synliggöras för att begripliggöra vem avsändaren är. Grafisk form bör baseras på funktionella syften för att anses möta förväntningarna på trovärdig myndighetsinformation. För att synliggöra avsändaren bör färger och typsnitt baseras på myndighetens grafiska profil – förutsatt att läsbarheten inte påverkas negativt. 

 • 7.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Palmblad, EvaMälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Diskursanalys i praktiken2007Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Collini, Sofie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  När myndigheter twittrar: Att ta fram en stil för det offentliga språket på Twitter2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I november 2010 skickade Sveriges Kommuner och Landsting ut en enkät där 53 % av de svarande kommunerna uppgav sig använda Twitter. Av de kommuner som uppgav att de inte använde sociala medier svarade 49 % att de planerade att börja men att de inte hade kommit igång. Syftet med sociala medier uppgavs primärt vara att ha en dialog med medborgare och en kanal för nyheter.

  Twitters informella sfär är en ny miljö för det konventionellt formella myndighetsspråket, och ställer helt andra krav på texters stil och innehåll än andra medier. Syftet med mitt arbete var att, med stöd av teori och empiri, ta fram ett förslag på en stil åt den offentliga sektorns kommunikation på Twitter.

  Mina metoder var textanalys och kvalitativa intervjuer. Jag analyserade åtta utvalda kommuner på Twitter och intervjuade fyra informanter med olika infallsvinklar på ämnet, för en fördjupad förståelse. Berörda ämnen i båda metoder var bl.a. formalitet, tilltal, dialog och synligt författarskap.

  Resultatet av textanalysen visade att kommunerna inte var särskilt närvarande, personliga eller inbjudande – och min slutsats av det blev att de därför inte alls strävade efter dialog, åtminstone inte på Twitter. Intervjuerna kretsade främst kring hur kommunerna borde twittra, och det som kom fram där låg till stor del bakom mitt gestaltningsförslag och de tillhörande råden och riktlinjerna.

  Utifrån båda metodernas resultat skapade jag ett gestaltningsförslag om 20 tweets, som byggde upp en s.k. tweetstil, tillsammans med råd och riktlinjer för gott twittrande. Den stil jag presenterar försöker adressera dialogsyftet på ett bättre, mer anpassat sätt, genom att vara personlig, engagerad, närvarande och tydlig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Eimehag, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Klarspråk och malltexter: En studie om klarspråk och malltexter för att främja läsbarhet i beslutsbreven från Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie studeras klarspråk och malltexter i tre beslutsbrev om överklagan av kontrollavgift från Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Syftet med studien är att främja läsbarheten för mottagarna och att förenkla och kvalitetssäkra klarspråksarbetet i Eskilstuna kommun genom att förändra beslutsbrevens utformning.De metoder som använts är textanalys i form av en läsbarhetsanalys och Klarspråkstestet och en kvalitativ intervju med en handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen. Med textanalyserna har jag undersökt hur de befintliga breven är utformade utifrån begreppen klarspråk och läsbarhet. Genom intervjun kunde jag undersöka hur en handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med beslutsbreven och hur hen resonerade kring språkanvändning när beslutsbreven skrivs.Utifrån mitt resultat och gällande riktlinjer och principer för klarspråk har jag skapat tre nya beslutsbrev. Beslutsbreven har utformats efter mottagarens behov vilket lett till en förändrad stil i tilltal, disposition, ordval, meningar och rubriksättning för ökad begriplighet. Breven ligger dessutom till grund för ett sammanfattande dokument som är en sammanställning av de förändringar som genomförts. Målet är att de nya breven tillsammans med dokumentet ska motivera och inspirera handläggarna på Stadsbyggnadsförvaltningen till ett fortsatt arbete med klarspråk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Eklund, Erik
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Lathunden – för dig som vill göra rätt från början: Ett arbete om att öka förståelsen för ett nytt CMS-system genom teknisk kommunikation.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete var att undersöka vilka faktorer som gör teknisk kommunikation tillgänglig och lättförståelig. Det skulle leda fram till en läsvärd lathund för användare av ett nytt CMS-system.

   

  Arbetet har genomförts i samarbete med Telia, som är inne i ett förändringsarbete gällande sina informationssystem. De ska införa ett nytt så kallat PIM-system (Product Information Management), som ska innefatta ovan nämnda CMS-system och kommer innebära ett förändrat arbetssätt och nya arbetsuppgifter för min berörda målgrupp.

   

  För att lösa problemet har jag tagit hjälp av en fokusgrupp och gjort en webbenkät. Jag har ställt mig frågor om vad teknisk kommunikation kan bidra med vid framtagning av ett instruerande material, samt i vilka syften användarna kan tänkas läsa den typen av material.

   

  Med hjälp av teorier och ovanstående metoder producerade jag ett förslag på hur lathunden kan se ut. Jag testade också förslaget på målgruppen för att få deras åsikter, i syfte att förbättra slutresultatet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  El Boustany, Alaa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Lövstaf, Knut
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Tjeders 2020: En scenarioplanering hos ett medelstort företag2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Tjeders är ett anrikt företag i Malmköping som tillverkar larm och signalutrustning. I dagsläge känner Tjeders att deras varor och tjänster befinner sig i en slutfas i produktionscykeln, där vinsterna tas hem. Detta leder till att nya produkter och tjänster bör utvecklas.

  Metoden: Examensarbete har präglats av ett hermeneutiskt synsätt och en kvalitativ metodik. Teorin grundar sig i litteraturstudier och empirin på öppenriktade intervjuer samt omvärldsanalys i form av mediascanning. Den praktiska metoden har följt TAIDA, vilket är en övergripande modell för hur scenarioplanering sker.

  Diskussionen: I diskussionen sammanställs teorin med empirin där behandlas resonemangen om hur Tjeders ska gå vidare med de framkomna scenariona samt förslag kring handlade utifrån dessa.

  Resultatet: Examensarbete har resulterat i två scenariokors som behandlar teknik och marknad, scenariokorsen konstruerades genom en kreativ process där det insamlade materialet bearbetades. Detta är också detta examensarbetes innovationsbidrag.

  Empirin: Empiridata är grundad på personliga intervjuer och mediascanning. Under denna del tas också upp hantering av LOU och en kortare redogörelse för denna.

  Syftet: Syftet med examensarbete är att skapa några olika framtidsbeskrivningar kring teknik och marknad med relevans för Tjeders AB. Examensarbetet ska utmynna i två olika scenariokors som kan fungera som redskap i Tjeders strategiska arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Eriksson, Ellenor
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  En språklig verktygslåda: En undersökning om hur en grafisk språkprofil kan nyttjas i utformningen av multimodal, extern kommunikation.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet i textdesign var att skapa en grafisk språkprofil och en ny nyhetsmall till Bokförlaget Langenskiöld. Det är en studie i hur man kan använda sig av multimodalitet, visuell hierarki, voice, bildspråkoch värdeord och/eller värdemeningar till förmån för att skapa tydlig och effektiv kommunikation.Studien tog form i analyser av fyra nyhetsutskick från bokförlaget, omvärldsanalys på ett nyhetsmejl från Boktugg.se, kvalitativa intervjuer, en digital enkät och slutligen utprovningarav den nya nyhetsmallen. Slutsatser som dragits i arbetetvisar att en grafisk språkprofil kan nyttjas i utformningen av den externa kommunikationen på bokförlaget. Med hjälp av direktivkan kommunikationen göras mer enhetlig och tydlig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Flinkfeldt, Marie
  et al.
  Centrum för socialt arbete - CESAR, Uppsala universitet, Sweden.
  Tegler, Helena
  Centrum för socialt arbete - CESAR, Uppsala universitet, Sweden.
  Fernqvist, Stina
  Centrum för socialt arbete - CESAR, Uppsala universitet, Sweden.
  Emotion and disclosures of domestic violence in social insurance service calls2021Ingår i: Abstracts: 17th International Pragmatics Conference, 2021, s. 440-440Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 14.
  Florin, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Från idé till gestaltningsförslag: fallstudie från Projekt Konstpaus2010Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Populär sammanfattning

  I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. Kunskapen om hur skisser kan tydas varierar och dessutom förekommer flera typer av skisser som var för sig fordrar olika sorters insikter av betraktaren (beslutsfattaren) för att kunna tolkas. Det övergripande temat för avhandlingen är kommunikationsprocesserna i relation till utvecklingen av 12 konstnärers gestaltningsförslag, tävlingsbidrag, samt hur juryns bedömning av dessa ser ut. Studien är baserad på material insamlat från de deltagande konstnärernas processer i Projekt Konstpaus, ett projekt delfinansierat av EU. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur konstnärer utformar sina gestaltningsförslag, samt hur dessa förslag används och värderas. För att göra detta har tävlingsbidragen analyserats och konstnärerna intervjuats. Konstnärliga gestaltningsprocesser har synliggjorts liksom kommunikationen mellan beställare och konstnär.Bland annat har det framkommit att det finns en större potential att förmedla ett komplext gestaltningsinnehåll till en jury med stöd av digitala skisser, än vid användande av traditionella skisser. Det har visat sig att det kommande konstverkets kvaliteter blir synliga, men också att de brister som finns i gestaltningen tydliggörs i 3D- skisserna. Liksom teknologier tidigare i historien haft sin påverkan på bildutvecklingen, tolkningen och seendet har också övergången till digitala skisstekniker denna inverkan. Det har också visat sig att den text som tillhör respektive tävlingsbidrag haft avgörande betydelse för utfallet av jurybedömningen. Muntliga och skriftliga presentationer, bilagor och brev har påverkat juryn i sina beslut.Studien har också visat hur konstnärer kan tolka och förmedla resultat av en inventering och genom sina skisser förmedla dessa tolkningar. Konsten som tolkare av miljö, tid och tanke, kan gestalta information om en plats och i och med detta också fungera värnande för ett samhälles identitet i olika faser av en utveckling.Studien har bidragit med en djupare inblick i konstnärliga gestaltningsprocesser och hur de kan beskrivas samt i och med detta också en fördjupad förståelse i allmänhet av kreativa processer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Forsman, Caroline
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Ett steg i taget: Design av manual för en kognitivt nedsatt strokepatient2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet sker i samarbete med SICS. SICS har tillsammans med Robotdalen utvecklat ett nytt rehabiliteringssystem för stroke: Strada.

  I det här arbetet har kognitiva funktionsnedsättningar studerats för att ta reda på förutsättningarna för visuell kommunikation med en strokepatient som har kognitiva nedsättningar. Som illustratör har målet varit att utforma en manual till systemet Strada, som en milt kognitivt nedsatt strokepatient kan använda.

  För att nå målet, användes teorier inom bland annat kognition och kognitiva funktionsnedsättningar, riktlinjer för artefakter till kognitivt nedsatta användare, gestaltpsykologi, färgkodning och pop out effekter. Empirisk data samlades genom en omvärldsanalys, intervjuer, användartest samt scenarion.

  En stroke påverkar varje individ olika, vilket leder till olika symptom och förutsättningar. Resultat av teori och empirisk data visar att det inte går att utforma en manual som fungerar för alla strokepatienter med en mild kognitiv nedsättning. Det går dock att göra en design som skapar förutsättningarna för att en kognitiv nedsatt strokepatient ska kunna använda manualen: en inkluderande design. Detta innebär att utformningen av designen utgår från användarens lägsta nivå inom kapacitet och behov, utan att individanpassa designen. Som informationsdesigner och illustratör är mitt bidrag med det här arbetet att framställa hur information kan utformas för att underlätta inläsningen hos kognitivt nedsatta strokepatienter. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Franklind, Rebecca
  et al.
  Mälardalens högskola. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Norén, Therese
  Mälardalens högskola. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Utvecklingssamtal i förskoleklass: Ett viktigt samtal2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet är att genom intervjuer försöka ta reda på hur man som lärare kan utforma det bästa utvecklingssamtalet för alla parter i verksamheten förskoleklass. Vi har tittat på viktiga punkter att ha med, vart fokus ligger samt vilka hinder och dilemman som kan uppstå. Vi har genomfört tio kvalitativt semistrukturerade intervjuer med utbildade förskollärare i fyra olika förskoleklasser. Resultatet har visat att viktiga punkter och det man fokuserar på är hur barnet trivs, om den är trygg och hur det sociala kring barnet ser ut samt att man framåt våren även fokuserar på barnets språkutveckling samt dess matematiska kunskaper. Dilemman och hinder som uppstår har visat sig vara allt från vårdnadshavarnas inställning till lärarens inställning i olika avseenden. Slutsatsen vi har kunnat dra är att det inte går att använda sig av en universell mall för utvecklingssamtal då både lärare och elever är olika. En mall fungerar särskilt inte i förskoleklassen, som vi insett är en väldigt speciell verksamhet som gör att utvecklingssamtalet får en speciell karaktär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Fröberg, Andreas
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Nu slipper jag fråga någon: En studie om hur man förklarar termer i en text utan att läsbarheten påverkas.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ishockey är en av Sveriges populäraste sporter och engagerar många, både i och utanför rinken. Hockeyligan.se är Elitseriens officiella webbplats och erbjuder besökarna möjligheten att följa matcherna direkt från en dator via ett text flöde. I liveflödet förekommer många förkortningar som är svåra att förstå. Målet med denna studie är att hitta en lösning på hur man ska förklara dem utan att påverka läsbarheten negativt. 

  Fokus ligger på den textuella biten och inte den grafiska och hur informationen presenteras. Genom att göra textanalyser och en omvärldsanalys hoppas jag få tillräckligt med kunskap för att tillsist kunna göra en gestaltning som uppnår mitt mål med arbetet. Det vill säga inkludera alla besökare. 

  Förstudien bestod av en läsbarhetsanalys och en textanalys. Textanalysen visade att informationen som idag ges är relevant men att förkortningarna borde förklaras för att öka möjligheten att förstå innehållet, vilken min enkätundersökning bekräftar. Där svarade nämligen 77 procent att de ansåg att det finns ett allmänt behov av förklaringar av termerna. 

  Resultatet blev en gestaltning där användaren använder sin datamus för att få fram förklaringarna av förkortningarna. Genom att dra musen över ordet så dyker förklaringen upp i en ruta, en så kallad tooltip, vilket ger läsaren möjligheten att själv välja om han/hon vill ta del av informationen eller inte. På så sätt har läsbarheten inte påverkats.

  När det gäller det textuella har studien givit mig följande resultat när det gäller hur man skriver förklarande texter för en tooltip på webben: 

  • Var kortfattad. 
  • Skriv det som krävs.
  • Tänk på målgruppen.
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Nu slipper jag fråga någon
 • 18.
  Gräsberg, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Framtagning av hjälpfunktion för PDM-system2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram ett förslag på utformning av en målgruppsanpassad hjälpfunktion för PDM-systemet på Bombardier Transportation i Västerås.

   

  Företaget Bombardier tillverkar flyg (Aerospace) och tåg (Transportation) och huvudkontoret för Transportation i Sverige ligger i Västerås. I företaget används ett PDM-system (Product Data Management) för administrering och distribuering av data och processer kring design, tillverkning, hantering och återvinning av produkter. Information om PDM-systemets funktionalitet finns tillgänglig genom flera olika källor som både är officiella och inofficiella inom företaget. Dessa källor finns både i tryckt och i digital form.

   

  Bombardier Transportation i Västerås har efterfrågat ett förslag på en gemensam hjälpfunktion som ersätter befintliga, och istället sammanför nuvarande information till en enhetlig och lättanvänd hjälpfunktion.

   

  Hjälpfunktionen har utvecklats i form av en digital manual placerad i anslutning till PDM-systemet och innehåller information som läses på skärm. Informationen om PDM-systemets funktionalitet och användning förklaras för nya och befintliga användare. Innehållet presenteras framförallt genom text men jag har även valt att inkludera grafisk form utifrån olika principer inom informationsdesign för att skapa en pedagogisk och målgruppsanpassad hjälpfunktion.  

   

  Förslag på hjälpfunktion har utvecklats utifrån resultat från teoristudier samt genom metoderna kvalitativa intervjuer och textanalyser. Intervjuerna har genomförts med personal på Bombardier Transportation i Västerås, och textanalyser har gjorts på delar av befintliga hjälpfunktioner för Bombardiers PDM system. I tillägg har jag testat mitt förslag av hjälpfunktion på PDM-användare inom Bombardier Transportation. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Framtagning av hjälpfunktion för PDM-system
 • 19.
  Gustafsson, Joel
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Animation som förklarar tekniska funktioner: Hur animation kan utformas för att förklara tekniska funktioner i stridsvagnar.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete har försökt besvara hur en animerad film kan förklara tekniska

  funktioner i ett stridsfordon för att underlätta förståelsen för hur fordonstypen

  generellt fungerar, hos en allmän svenskspråkig målgrupp med varierande

  förkunskaper.

  Arbete belyser den kritik som finns mot användandet av animation i undervisande

  syfte. För att sedan titta på hur den kritiken besvarats av senare forskning, främst

  inom kognitionsvetenskap, där man diskuterar hur animation kan ha en

  undervisande funktion.

  För att finna exempel på hur forskningen kan appliceras på skapandet av

  animation i praktiken gjordes analyser av animationer som försöker förklara

  tekniska funktioner i stridsvagnar. Dessutom har en gestaltning som syftar till att

  generellt förklara en stridsvagn för en allmän svensktalande målgrupp, tagits fram

  i samarbete med Sveriges försvarsfordonsmuseum Arsenalen. Gestaltningen

  består av en fyra och en halv minut lång, animerad film och heter Hur fungerar en

  stridsvagn?

  Filmen visades för fem personer som med olika hög förkunskap på området

  stridsvagnar. Sedan intervjuades personerna om upplevelsen av filmen, och för att

  se mycket de hade lärt sig av den. Resultaten visade tendenser på att, hastigheten

  på animationen, detaljnivå i maneret och på vilket sätt animationen leder

  åskådaren genom informationen påverkar den kognitiva belastning som åskådaren

  utsätts för. Detta ledde till förslag på hur man kan förbättra gestaltningen för att

  reducera denna kognitiva belastning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Animation som förklarar tekniska funktioner. J Gustafsson
  Ladda ner (mov)
  Hur fungerar en stridsvagn. Animation, J Gustafsson
 • 20.
  Gustafsson, Louise
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Dette var vanskelig!: Ett arbete om målgruppsanpassning av och läsbarhet, läslighet och läsvärde i myndighetsinformation2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  ”Detta var vanskelig!” är ett examensarbete i textdesign som syftar till att studera myndighetsinformation ur ett målgruppsperspektiv. Rapporten fokuserar på Skatteverket och deras information kring deklaration.

   

  Varje år uppgår skattefel i samband med deklaration i Sverige till mer än 100 miljarder kronor. Trots att deklarationen blir enklare kvarstår problemen. Ungefär en tiondel av felen görs av personer som arbetat utomlands. Enligt Skatteverket är en betydande del i denna grupp unga vuxna som flyttat till Norge för arbete. När de återvänder hem från Norge stöter de ofta på problem med sin deklaration och vet inte vilka regler som gäller. Detta examensarbete fokuserar på unga som arbetat i Norge under en kortare period, och hur man genom information och kommunikation kan hjälpa dem och samtidigt stävja utvecklingen av skattefel inom denna grupp.

   

  Skatteverket arbetar i viss mån med att uppdatera sina informationstexter kring arbete i Norge på webben. Frågor från personer som arbetat i Norge ökar i antal och likaså skattefelen inom denna grupp. Genom mina utförda intervjuer med målgruppen framkom att unga har svårt att ta till sig Skatteverkets material på grund av språkbruk, bristande information och bristfällig form och struktur. Istället letar målgruppen alternativa källor som kan innehålla felaktigheter. Problemen med deklaration inom denna grupp kan därför härledas till en informationsbrist. Undersökningen besvarar hur man kan utveckla/förändra Skatteverkets nuvarande informationsmaterial för att nå målgruppen på ett bättre sätt och främja för användning.

   

  Med hjälp av intervjuer, utprovningar, analysmodeller och teorier har jag utvecklat en artefakt i form av en broschyr med tillhörande ordlista. Artefakten har skapats genom att applicera begreppen läslighet, läsbarhet och läsvärde samt målgruppsanpassning av språk och form. Broschyren utgör en trovärdig och enkel informationskälla som sammanfattar hela processen från deklarationen i Norge till Sverige.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Gynne (Leppänen), Annaliina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Effects of English as a Corporate Language on Communication in a Nordic Merged Company2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the business world facilitation of corporate communication through the use of a single language has become almost a standard procedure. There is little knowledge, however, regarding how working in a language other than the mother tongue affects our thought processes and functionality at work. This study is an attempt to clear some issues around the subject.

   

  The purpose of this study is to explore the impact of the corporate language, English, on managers’ communication within the organisation.  The target group includes Finnish and Swedish managers working at a Nordic IT corporation, TietoEnator. The study was conducted by combining theoretical material on communication, language and culture with the empirical results of 7 qualitative interviews.

   

  The results show us that using a shared corporate language has both advantages and disadvantages. English helps in company internationalisation and in creating a sense of belonging, but also complicates everyday communication. The main disadvantage that English has caused is the lack of social communication between members of different nations in an unofficial level.

   

  The main conclusion is that the corporate language is not at all times sufficient fulfil the social needs of the members of the organisation. Through this lack of socialisation it is possible that the functionality of the organisation loses some of its competitive advantage in the business markets.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Havedal, Louise
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Bildbaserat informationsmaterial: Visuell information som hjälp för ett komplicerat betalsystem i kollektivtrafiken.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  I got interested in this subject when I came in contact with Västtrafiks new paymentsystem myself during my visits in Gothenburg. I suspected problems with the informationmaterial regarding it and others seemed to share my opinion that the payment system wasdiffcult to understand. When I contacted Västtrafik and asked them about the paymentsystem they confirmed that some understanding diffculties had occurred. With thatconfirmation I decided to make it my project to look in to the matter.Some methods were used to identify the problems. The methods could again confirm thatthere were some problems with the payment system and that the information material wasa vital reason. Further research was conducted to get a more profound idea of the currentinformation material and how to make it more accessible for visitors and tourists. Theproject has been following a constant designing process to find alternative ways tocommunicate the information and make it more readable and legible with help fromseveral theories and discussions. The result became more graphic-based informationmaterial inspired with commercial – and attention principles.The purpose was to make an information material to ease the usage of Västtrafiksnew- and complicated payment system for visitors and tourists. The result of this projectwas shown to fulfill these criteria though the usability tests in the final stage of thedesigning process.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensrapport-Havedahl.L
 • 23.
  Johansson, Oscar
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Designmöjligheter vid visualisering av nybyggnationer: En studie kring gestaltandet av dagsljusets flöde i en interiör över tid2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här arbetet har berört visualisering av nybyggda bostäder, där ljussättning av interiör över tid har varit centralt. Ett problem bland svenska företags visualiseringar har uppdagas i form av att de är bristfälliga i sin information om dagsljus. Användare som intresserar sig för en bostad och som tar del av visualiseringar av denne, går därmed miste om information om hur bostaden ser ut under olika tider på dygnet samt olika tider på året. Sådan information om dagsljus kan vara av stort intresse för användare som till exempel köper en nybyggd bostad innan de först kan se den fysiskt.

  Bland de åtgärder som utförts för att skapa bättre visualiseringar, finns förslaget att använda animation för att visa flödet av dagsljus i en interiör. Ett realistiskt bildmanér framställt i programvaran 3D Studio Max användes vid gestaltningen. Detta eftersom det har haft fördelar såsom att realistiskt kunna illustrera ljusförhållanden.

  I gestaltningsarbetet har en nybyggnation i Eskilstuna visualiserats. Totalt har tolv olika klipp på nybyggnationens interiör framställts, ett klipp för varje månad på året. I varje klipp visas dagsljusets flöde i interiören under en 24 timmars period. De visar på cirka tio sekunder, att solen går upp tills att solen går ner, och interiörens ljusförhållanden där emellan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (mp4)
  Visualisering januari månad
  Ladda ner (mp4)
  Visualisering februari månad
  Ladda ner (mp4)
  Visualisering mars månad
  Ladda ner (mp4)
  Visualisering april månad
  Ladda ner (mp4)
  Visualisering maj månad
  Ladda ner (mp4)
  Visualisering juni månad
  Ladda ner (mp4)
  Visualisering juli månad
  Ladda ner (mp4)
  Visualisering augusti månad
  Ladda ner (mp4)
  Visualisering september månad
  Ladda ner (mp4)
  Visualisering oktober månad
  Ladda ner (mp4)
  Visualisering november månad
  Ladda ner (mp4)
  Visualisering december månad
 • 24.
  Jungmarker, Cathrine
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Vad händer här och vad förväntas av mig nu?: En studie om hur vi människor tolkar vår omgivning och hur miljön ständigt kommunicerar med oss.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människor rör sig och lever i sin omvärld hela tiden och både medvetet och omedveten blir vi påverkade av det. Genom våra sinnen läser vi av vår omgivning och tar beslut/ vägar för att nå våra mål. Det finns många faktorer som kan påverka dessa beslut, där den rumsliga kommunikationen är ett av dem. Syftet med den här undersökningen är att ge kunskap om hur rumsliga formgivare kan skapa begripliga, hanterbara och meningsfulla evenemangsmiljöer utifrån människors behov och förväntningar. Samt ge kunskap om hur vi kan skapa kongeniala miljöer där innehållet speglar dess syfte, funktion och sammanhang till en önskad sinnesstämning. Detta för att i sin tur ge besökarna ökade upplevelser med tydliga valmöjligheter och förståelse över vad som händer i rummet samt vad som förväntas av dem där.

   

  Genom att redan i planeringen ta hänsyn till människors kognitiva-, funktionella-  och emotionella behov kunde studien skapa förslag på kongeniala lösningar, sammanhållande situationer. Där formgivningen inom miljön fick konkreta designval, färg- form- och materialval m.m., från uppdragets abstrakta riktlinjer. Genom att gå ifrån abstrakta riktlinjer redan från början i processen, kunde det hjälpa studien att få ett ramverk att förhålla sig till. Och via de kvalitativa metoderna kunde uppdraget ytterligare få struktur ifrån miljön samt behov och förväntningar från målgruppen att förhålla sig till. Där teorierna och mina tidigare erfarenheter sedan kunde översätta dem till konkreta designval. På så sätt kunde miljöns struktur få en sammanhållen orienterbarhet och miljöns känsla en genomgående design där de sedan tillsammans kunde samspela till rummets händelseförlopp och få den önskade sinnesstämningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vad händer här och vad förväntas av mig nu?
 • 25.
  Kants Koskela, Mikael
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Gråsten, Jessica
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Förändringsarbete mellan två enheter på Tunagården: Ett arbete om förändringsprocess i en organisation2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att studera två enheter som blivit sammansatta till en enhet genom en organisationsförändring. Vi har valt att studera hur förändringen gick till mellan enhet ett och två och vad de hade för tillvägagångssätt för att genomföra en organisationsförändring. Vi ska jämföra det empiriska med det teoretiska för att se vad Tunagården tagit del av för hjälpmedel och vad de kunde ha gjort annorlunda under deras förändringsarbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  mikael kants koskela, jessica gråsten
 • 26.
  Karlsson, Caroline
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Information från myndigheterna: En studie i tillgänglighetsanpassning av krisinformation2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid krissituationer som berör en hel nation är det av yttersta vikt att kommunikationen mellan myndigheter och medborgare fungerar. Den måste vara utformad på ett tillgängligt sätt för att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen. I samband med covid-19-pandemin skickade Folkhälsomyndigheten (FoHM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), på uppdrag av regeringen, ut ett sms till befolkningen med syftet att uppmana om att följa de nya restriktionerna. Meddelandet väckte stor uppståndelse i media och på sociala medier där det bland annat dömdes som innehållslöst, blev förlöjligat i jämförelse med liknande kommunikation i andra länder och fick kritik för att sakna en klickbar länk. Meddelandet skickades även bara ut på svenska. 

  Denna studie fokuserar på att granska originalmeddelandet och med hjälp av metoder som textanalyser, enkäter och intervjuer undersöka behovet av och möjligheten till en förbättring av kommunikationen. Med stöd i teorier om klarspråk, lättläst, krisinformation, lässvårigheter och visualisering har jag utvärderat originalmeddelandet utifrån ett tillgänglighetsperspektiv samt skapat och testat olika gestaltningsförslag. Utifrån resultaten har jag formulerat tydliga riktlinjer vars syfte är att effektivisera utformandet av denna typ av kommunikation. 

  Resultatet av rapporten visar att omfattande förbättringsmöjligheter finns och att de riktlinjer jag kommit fram till eventuellt skulle kunna underlätta för myndigheter i deras arbete med kortfattad kriskommunikation. 

  Studien är ett examensarbete för avläggande av filosofie kandidatexamen inom Informationsdesign med inriktning mot Textdesign.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Kedvik, Sofie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Visuella instruktioner: Säkra hjälpmedel för hur fria vikter kan användas2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efter observation på fyra gym i Eskilstuna visade det sig att det saknades eller fanns begränsat med information om hur fria vikter och kabelmaskiner används. Det fanns dock instruktioner på de flesta träningsmaskinerna som förklarade hur de skulle användas. Eftersom det inte fanns tillräckligt med information om hur fria vikter och kabelmaskiner används, föreligger det en risk att personer tränar fel och skadar sig.

   Syftet med examensarbetet har varit att ta fram intressanta och tydliga visuella instruktioner till fria vikter och kabelmaskiner för besökare på gym. För att uppnå detta har olika metoder genomförts. Arbetet har mestadels bestått av att genom två enkäter ta reda på vilka besökare på ett gym som hade störst behov av information, för att främst fånga deras intresse. För att gå vidare i arbetet har litteraturstudier och analyser av befintliga instruktioner gjorts för att avgöra vad som var lämpligt att ha med i designen av de visuella instruktionerna.

  När de visuella instruktionerna var färdigproducerade, genomfördes en utprovning på besökare som går på gym för att säkerställa att besluten som fattats var rätt, därefter har några få justeringar av designen gjorts. Resultatet blev fyra exempel på visuella instruktioner som visar olika övningar med fria vikter, där informationen av bilder och text är neutral och skall fungera på alla gym med fria vikter och kabelmaskiner.

  Tack till:

  Friskis&Svettis som hjälpt till under arbetets första undersökningar. Utan deras medgivande hade det blivit svårt att utföra några enkäter. Jag vill också tacka min handledare Jan Frohm, familj och vänner som varit förstående och hjälpt mig under denna förvirrade period.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Visuella instruktioner
 • 28.
  Kjellin, Sandra
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Den raka vägen för både luft och information: En studie av den interna kommunikationen på ett svenskt företag i ventilationsbranschen2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undersökningen syftar till att beskriva den teoretiska och den praktiska interna kommunikationen på Systemair AB, med fokus på kommunikationsprocessen vid nylanseringar, upphittade fel i dokumentation samt reklamationer. Frågeställningarna jag använt är: Hur ser kommunikationsflödet ut teoretiskt? Hur fungerar det i praktikenFör att få fram ett resultat har jag dels studerat företagets skriftliga rutiner, och dels använt mig av en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer. Jag har intervjuat totalt 12 anställda på 6 olika avdelningar som på ett eller annat sätt berörs i en eller flera av de utvalda processerna. Så småningom skickades även några uppföljande frågor till samtliga informanter per e-post, där de hade möjlighet att komplettera sina synpunkter kring de processer de berördes av.Utifrån det sammanställda resultatet kan jag dra slutsatsen att Systemair AB har framtagna rutiner och arbetsprocesser för samtliga tre utvalda fall, men att det framför allt vid lansering av nya produkter behöver ses över hur det fungerar i praktiken samt vilka avdelningar som berörs. Något som fungerar bra är hanteringen vid reklamationer där rutinerna är tydliga och systemet som används för registrering är lätt att använda. Till sist kan jag dra slutsatsen att de problem som finns med rutinerna vid till exempel nylansering kan vara relativt lätta att åtgärda vilket skulle underlätta arbetet väsentligt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Larsson, Anders
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Olsson, Åsalill
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Medarbetarsamtal: -en studie om medarbetarsamtalets betydelse som verktyg för utveckling inom offentligsektor2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

   

  Performance appraisals

  - a study of the performance appraisals significance as a tool for development in the public sector.

  Anders Larsson and Åsalill Olsson

  Performance appraisals have been given a central role in leading businesses in the public sector and are seen as a tool to create development opportunities and achieve better results. This has resulted that performance appraisal in many organizations takes up capacity and time. This was the starting point of our interest to study whether the time spent on performance appraisals effectively pays for itself in the organization, in other words whether the effects expected actually are achieved. The paper examines first line managers` views on staff appraisal purposes and effects of a function within the Landstinget. The survey design, methodology and transaction are of qualitative and quantitative method with three different sources: literature review of previous research, interviews with first line managers in Landstinget Västmanland and the results from an employee satisfaction survey conducted on behalf of Landstinget Västmanland. The result shows that the majority of first line managers` views on the purpose of staff appraisal are that they have a focus on the individual worker and the work environment and not to any significant degree is their purpose linked to the work place goals or to improve the performance of the organization.

  Keywords: leadership, performance appraisals, leadership styles, leader behavior, leader.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Larsson, Hanna
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Vägledning till Iittala Outlets entré i Vingåker2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag har arbetat med entrén till Iittala Outlet i Vingåker i syfte att skapa en tydligare entré och finna ett sätt att öka framkomligheten, orienterbarheten och tillgängligheten. Med intervjuer och notationer som metod har jag fastställt problemets omfång och besökarnas rörelsemönster på outletområdet. Utifrån det har jag med tidigare forskning och litteratur som underlag arbetat fram ett gestaltningsförslag. Förslaget innefattar en parkeringsflytt som öppnar upp för tydliga gångvägar till Iittala Outlets entré.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vägledning till Iittala Outlets entré i Vingåker
 • 31.
  Larsson, Johanna
  Mälardalens högskola, Institutionen för innovation, design och produktutveckling.
  Att påvisa nyttan av god designad kommunikation.2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är utfört på Mälardalens högskola våren 2007. Arbetet har

  diskuterats och utformats inom ramen av ämnet informationsdesign.

  Idea plant, uppdragsgivare för arbetet, förespråkar vikten av designad

  kommunikation. De anser att företag vet för lite om designad kommunikation och

  vill därför, genom föreläsningar, visa hur lönsam denna kunskap är för företag.

  Under arbetet har jag utgått ifrån att besvara följande fråga:

  Hur bör ett informationsmaterial se ut för att vara god designad kommunikation?

  Min uppgift har varit att ta fram ett före- och efter material till Idea plants

  presentationer om designad kommunikation. En analys av tre företag som är

  verksamma inom samma bransch har gjorts. Detta för att definiera ett

  kommunikationsproblem hos ett av företagen. En utveckling och förbättring av

  det valda företagets informationsmaterial har genomförts. Detta för att påvisa

  nyttan av god designad kommunikation.

  Syftet med arbetet har varit är att utveckla och förbättra ett

  informationsmaterial för att på så sätt visa på nyttan av god designad

  kommunikation.

  Arbetet har bestått av två delar. En analysdel bestående av intervjuer,

  undersökningar och utprovningar samt en produktionsdel där utprovningar gjorts.

  Resultatet av arbetet blev ett utvecklat och förbättrat informationsmaterial som

  ska användas som ett för- och efter material av Idea plant.

  Eftersom frågeställningen blivit besvarad har därmed god designad

  kommunikation skapats. Nyttan har påvisats genom utprovningar som resulterat i

  ett förbättrat informationsmaterial. Där resultatet har blivit ett slags bevis på god

  designad kommunikation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Lindström, Ludvig
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Låt den sista utvägen bli den första ingången: Att underlätta implementeringen av ett nytt intranät då dess föregångare underutnyttjats av de tänkta användarna2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att underlätta införandet av ett kommande intranät hos en målgrupp som använt det tidigare systemet i oönskat låg utsträckning. Efter kvalitativa och kvantitativa studier fann jag att användarna av det aktuella intranätet upplevde det som svårnavigerat samt varken förstod relevansen av det i sitt arbete eller visste vilken information det innehöll.

  Då jag inte hade tillgång till det nya systemet vid tidpunkten för arbetet koncentrerade jag mig på att avhjälpa eventuella problem liknande de två sistnämnda för det nya systemet. Med utgångspunkt i ett antal teorier arbetade jag fram en informationsbroschyr, vars syfte var att informera om innehållet i det nya intranätet samt övertyga målgruppen om relevansen och nyttan med det samma. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Ljungberg, Felicia
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Ta tillbaka kontrollen över din ekonomi: En studie om hur storytelling kan motivera unga till att bli aktiva när de fått en skuld2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De senaste åren har det totala skuldbeloppet för unga mellan 18 och 25 år ökat hos Kronofogden. 2022 genomförde Kronofogden en egen studie om unga som har skulder hos dem. Studien visade att många unga blir passiva när de får reda på att de fått en skuld hos Kronofogden. Detta examensarbete handlar om att undersöka detta problem ytterligare och hur man kan skapa informationsmaterial som motiverar unga till att ta kontrollen över sin ekonomi och snabbare ta sig ur överskuldsättningen.

  För att undersöka problemet ur ett informationsdesignsperspektiv har kvalitativa intervjuer och en sammanställning av tidigare forskning utförts. Med hjälp av teorier som narratologi, retorik och teknikinformation har ett gestaltningsförslag till informationsmaterialet skapats. Gestaltningsförslaget har utprovats på personer mellan 18–25 år och utvecklats därefter. Slutsatsen av studien är att storytelling kan vara ett sätt att motivera användare till att bli aktiva men att användargruppen har olika behov och därför behövs flera alternativa lösningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Luthman, Lina
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Att förstå förkortningar: En studie om hur associationer och textsammanhang kan underlätta för lärande, förståelse och minne vid läsning av en initialism- och akronymtät text2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är ett examensarbete i textdesign som bygger på ett uppdrag från Energy Evolution Center. Tillsammans med Mälardalens högskola har Energy Evolution Center tagit fram en metodhandbok för mätning och verifiering av energiprestanda som ännu inte är utgiven. Metodhandboken har en lärande funktion som syftar till att skapa förståelse hos läsaren om processer och metoder kring mätning och verifiering. Syftet med detta arbete är att göra metodhandboken mer användarvänlig genom att förenkla texten som i nuläget upplevs som tung och svår även av personer som arbetar med energifrågor. En av orsakerna till svårighetsgraden i texten är den frekventa användningen av akronymer och initialismer (initialförkortningar).

  Med stöd från teorier om kognition och minne, samt läsbarhet och stilistik använder jag mig av relevanta metoder för att ta reda på om tydligare associationer och textsammanhang kan hjälpa läsaren att förstå och minnas förkortningarna i handboken. Undersökningen sker i form av en utprovning där studiedeltagare får läsa omarbetade textstycken från handboken där bland annat tydligare associationer till förkortningarna adderats ihop med annan textredigering. I enkätsvaren från utprovningen går det att se att associationerna och textsammanhanget hade viss positiv påverkan på minne och förståelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL, Sweden.
  Söderlund, Carina
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Tillväxt är obegripligt2020Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 36.
  Marmbrandt, Malin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Dolge, Laura
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Creating Brand Awareness Through Event Marketing: The Off-Field Competition of Sportswear Companies in the Olympics2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Date: May 30, 2012 

  University: Mälardalen University, Sweden 

  Program: MIMA- International Marketing 

  Course Name: Master Thesis (EFO705) 

  Title: Creating Brand Awareness Through Event Marketing 

  The Off-Field Competition of Sportswear Companies in the Olympics 

  Authors: Laura Dolge and Malin Marmbrandt 

  Purpose: The purpose of this paper is to research how companies are promoting themselves efficiently to increase brand awareness through advertisement in major sporting events, through viral marketing and athlete endorsement. 

  Research Questions: Firstly: What are the major differences and similarities between the official and non-official sponsors and their marketing activities when creating brand awareness in sporting events? 

  Secondly: How do official and non-official sponsoring companies increase brand awareness in sporting events through viral marketing activities? 

  Thirdly: How do official and non-official sponsoring companies increase brand awareness in sporting events through athlete endorsement? 

  Method: Data was collected with a qualitative multi-method approach that consists of observations of online social networks and media (netnography), and semi-structured interviews was applied. 

  Conclusion: The main differences between the official and the non-official sponsor´s marketing campaigns are that the official sponsor has the advantage of using the event’s logo in its campaigns, and is able to advertise during the event. Whilst, there are many rules that restricts the non-official company´s campaigns. Regardless, non-official sponsors are still able to associate themselves with the event by using creative viral marketing campaigns and endorsing athletes, thus create brand awareness by so called ambush marketing. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Master Thesis
 • 37.
  Molander Våtz, Kristin
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Att minnas en text: Ett examensarbete som undersöker hur tematisk struktur kan hjälpa oss att minnas vad vi läst2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet var att undersöka vad som gör att vi minns innehållet i en text vi läst och om jag som författare kan använda särskilda tekniker för att öka chansen att läsaren kommer ihåg.

  Mitt arbete grundar sig främst på tidigare forskning och studier gjorda på människors minne av text. Några av de teorier som har visat sig bli viktiga i mitt arbete är Wolfe och Wodwyk’s (2010) jämförelse av narrativ och förklarande text, Meyer’s (1999) ”structure strategy” och Radvansky och Zwaan’s (1998) teori om ”situation model” och ”textbase model”.

  För att illustrera det jag kommit fram till i mitt arbete har jag skapat en informationsbroschyr om elavbrott. Broschyren ska fungera som ett stöd och hjälpa Sveriges allmänhet att förbereda sig inför ett elavbrott.

  Utöver litteraturstudier har jag även gjort ett mer kvalitativt bakgrundsarbete som intervju med Tony Abaji vid Energimyndigheten och kortare samtal med målgruppen av min artefakt. Vidare har jag analyserat ett av Energimyndighetens nuvarande informationsmaterial för att identifiera dess brister.

  Min slutsats är att en tydligt signalerad genre och tematisk struktur i kombination med ett, för läsaren, meningsfullt innehåll är det mest effektiva för att läsaren ska minnas informationen. Vidare ökar chanserna ytterligare om läsaren kan sätta sig in i situationen och inte enbart memorera texten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Murguz, Sanel
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Annonser för sjuksköterskor i Region Västmanland: En analys av Region Västmanlands rekryteringsannonser för sjuksköterskor2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om en stor organisation som Region Västmanlandanvänder sig av en effektiv skriftlig kommunikation i sina rekryteringsannonser som lockar degrupper som söker tjänster inom organisationen. Uppsatsen följer en kvalitativ metod därinnehåll analyseras utifrån teoretiska utgångspunkter samt de svar informanterna bidrar med.Det som har analyserats i annonserna är bland annat språket, dispositionen av innehållet samtannonsens förutsättningar. Resultaten från undersökningen visade att även om annonsernaanvänder ett någorlunda effektivt klarspråk, så återfinns det brister i innehållet samt i dessdisposition. Jag diskuterar dessa resultat i relation till frågeställningarna samt de svar jag fickfrån informanterna. Slutsatsen som kunde dras utifrån resultaten i undersökningen var attannonserna skulle kunna framställas som mer lockande för målgruppen om de brukade meravärdeord och yrkesspecifika ord relaterade till sjuksköterskor. Samtidigt visar denna studie attdet saknas relevant innehåll kopplat till beskrivningen av tjänsten och målgruppens villkor iannonsen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Annonser för sjuksköterskor i Region Västmanland
 • 39.
  Myrberg, Ellinor
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  När informationen inte når fram: Illustration som verktyg för att ta sig runt språkbarriärer2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utforma ett förslag på hur ett informationsmaterial om tvättstugan kan utformas så att även invandrade med begränsade eller inga färdigheter i svenska språket kan läsa och förstå. Studien avser även söka svar på huruvida ett sådant informationsmaterial kan påverka negativa beteenden associerade med användning av gemensamma tvättstugor, och till vilken grad. Detta eftersom informationsmaterialet är menat att bidra till att förebygga felanvändning av utrustning, samt bristande hänsyn till regler i tvättstugan. Den empiriska grunden utgörs primärt av problemsökande intervjuer genomförda med både boende och anställda hos Kommunfastigheter i Eskilstuna. Intervjuerna visar att det förekommer många olika problem i de gemensamma tvättstugorna, samt att det finns tecken på att det kan behövas ett bättre anpassat informationsmaterial. Resultatet visar att ett informationsmaterial om hur man använder tvättstugan inte kan förväntas påverka negativa beteenden i någon stor utsträckning och bör därför kombineras med andra åtgärder för att uppnå en nivå av påverkan som kan leda till beteendeförändring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  nar_informationen_inte_nar_fram_myrberg
 • 40.
  Nord, Erika
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Att fånga uppmärksamhet: Ett examensarbete om att skapa informationstexter till en gymlokal2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här arbetet redogör för hur jag går tillväga för att skapa ett koncept med informationstexter om styrketräning. Texterna informerar om hur vanliga friviktsövningar ska utföras på ett korrekt sätt och placeras direkt i gymlokalen. Som fall används gymmet Parsa Power i Uppsala. Uppdragsgivarna där är Omid Parsa, grundare, och Ulrica Lindkvist, delägare. För att ta fram konceptet undersöktes bland annat vad som fångar målgruppens uppmärksamhet i en miljö med många distraktioner och vilket tilltal som bör användas. Arbetet baseras på vad uppdragsgivarna efterfrågar, målgruppens behov och olika forskningsresultat och teorier kring uppmärksamhet, retorik och layoutprinciper. Använda metoder är bland annat en fokusgrupp och en enkätundersökning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXTenord
 • 41.
  Norén, Niklas
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Sweden.
  Sigurd Pilesjö, Maja
  Social Practices and Cognition (SoPraCon) Dept. of Language and Communication University of Southern Denmark, Denmark.
  Tegler, Helena
  Uppsala universitet, Centrum för socialt arbete - CESAR, Sweden.
  Supporting students with communicative disabilities in school - The roles of companions in whole class interaction2021Ingår i: Conversational Practices of Companions in Healthcare and other Professional Encounters (panel organized by Charles Antaki), 2021Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 42.
  Nyqvist, Jenny
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Skolan under tre generationer: Några elever minns och berättar2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   Alla som vuxit upp i Sverige har gått i den svenska skolan. Alla som gått i den har också minnen från den. Genom människors minnen beroende på när de gick i skolan kan man ge en bild över hur skolan förändrats i elevers ögon. Det svenska språket lärs ut i skriftform men hur har man använt sig av det verbala verktyg språket faktiskt är. Eleverna som intervjuats har gått i skolan under 40-60 och 90 talet.

   

  Elever minns mycket från sin skoltid. Utifrån mina informanters minnen har inte skolan förändrats särskilt mycket. I skolan har katederundervisning används till största delen. Informanterna har heller inte fått diskutera i klassrummet. I dag vet vi att dialog är otroligt viktigt för att barnet ska kunna koppla till sina egna referensramar och skapa sig sin egen kunskap. Eleverna är inte tomma kärl som ska fyllas på med kunskap. Eleven ska skapa sin egen kunskap.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Persson, Helène
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Rumsligt koncept som stöd för rundvandringar: En studie av flöden och processer på Alfa Laval i Eskilstuna2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna studie behandlar de rundvandringar som görs i tillverkningsindustrin, mer specifikt på Alfa Laval i Eskilstuna. Hit kommer en stor mängd besökare med olika bakgrund för att se hur tillverkningen av separatorer går till. Med besökare menas kunder, leverantörer, studenter, interna utbildningar, chefer och pensionärsgrupper.

  Studien undersöker hur dessa rundvandringar kan standardiseras genom en rumslig utformning. Resultatet visar att vikten av att arbeta systematiskt med att synliggöra arbetet är av stor betydelse för besökares förståelse. Studien synliggör dessutom de skillnader som förekommer i rundvandringarna vilka beror på antalet guider och de skilda målgrupperna. Att rundvandringarna genomförs av så pass många gör att antalet versioner av vad som presenteras och skillnader i vägval också blir många. Företaget kan därför framstå som inkonsekventa eller misslyckas att ge ett trovärdigt intryck.

  Mängden av visuella synintryck i fabriken försvårar tydligheten/ i ett skyltsystem och gör vägledningen otydlig. Genom att fastställa ett antal stationer som ska besökas i ordningsföljd kan flödet genom fabriken sannolikt bli tydligare. Dessutom blir förståelsen för tillverkningen lättare i och med att ordningsföljden rättar sig efter den process som produkten genomgår. På det sättet maximeras effekten av rundvandringarna för alla inblandade på ett sammanhängande, följdriktigt och logiskt sätt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Poles, Lina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Efrem, Werde
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Kreativ förändringsprocess: En studie som uppmärksammar en innovativ förändringsprocess för Westinghouse i Sverige2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Westinghouse i Västerås består av olika arbetsområden, dessa i sin tur har egna organisationer samt en global organisation. Syftet med denna studie är att förstå bristen på förståelse vid förändringsarbete samt kommunikationen mellan ledningen och de anställda i de olika arbetsområdena, tekniker och projekt ledare. Till detta har ett verktyg formats för att bemöta attityder som förhindrar förändringsarbetet på Westinghouse i Västerås. Tidigare studier visar på att förändringsarbete bemötts av konflikter, attityder samt hot från olika verksamheter inifrån och även utifrån organisationen. Olika författare syftar till olika strategier för förändringsarbete och hur dessa kan leva vidare efter projektets avslutande. Studien presenterar en kvalitativ undersökning.

  Nyckelord: förändring, innovation och kommunikation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 45.
  Quiroz, Alexis
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  ”Jag trodde att jag hade koll på trans”: En studie kring empativäckande texter i brädspel2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In a society where more and more people are seeking medical care for their gender dysphoria, the society needs to be up to date with the latest research. There are many horror stories about how different the medical care for transgender persons is in different parts of Sweden, but there are also many positive stories.

  The following work is based on that society overall does not understand what transgender persons are going through when they are in the medical care. Through tests with transgender people, relatives to transgender people and others, along with surveys with transgender people in medical care, I have discovered a gap. The aim of this work and the draft proposal is to increase the knowledge of this matter and thereby increase the well - being of transgender people in the medical care.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Jag trodde att jag hade koll på trans
 • 46.
  Samuelsson, Mia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Kumpula, Katja
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  "Kunskap är inte tungt att bära": Hur nedskärningar kan påverka en lärande organisation i ett industriföretag2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This has been a practical innovation graduation project with

  the focus of studying the impacts of downsizing on a learning

  organization. The study took place at Karlsson Spools in Sala.

  This has been a part of an ongoing EU project funded by the

  European Social Fund, ESF. We have, with the help of

  interviews and surveys, gathered information on the present

  situation and with the help of theoretical studies built a

  framework on how a learning organization is viewed in

  theory.

  During our study we found that there are many components

  to a learning organization. The company in question has

  displayed some qualities that characterize a learning

  organization such as a plan to train and further develop their

  employees. The problem we found was lack of communication

  and how this has resulted in a less successful outcome of the

  ongoing courses. The reason for this has been primarily due to

  major cuts in personnel. In that aspect we have found that the

  downsizing has hurt the organization. It was, however,

  unavoidable to make those cutbacks and we hope they can

  move forward from this point. Luckily the project has just

  begun and we hope that our suggestions will bring a more

  cohesive structure to the project in the end.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Samuelsson, Robin
  Södertörns högskola, Sweden.
  Play, Culture and Learning: Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här avhandlingen undersöker hur andraspråks- och begreppsutveckling kan uppstå genom interaktion i förskolans miljöer, specifikt studerar avhandlingen hur olika typer av interaktion, som leken, kan stötta barn.

  Studierna bygger på en syn där interaktion ses som multimodal och kroppsligt förankrad och ett analytiskt fokus riktas mot hur andraspråks- och begreppsutveckling kan ske med hjälp av andra kommunikativa resurser än talspråket.

  Datainsamlingen har skett under två separata perioder. Det första fältarbetet följde två nyanlända barn som börjat utveckla andraspråket svenska och under den andra perioden följdes en förskolegrupp under ett naturprojekt om snurrande.

  Resultaten rörande andraspråksutveckling visar hur barn kan delta i lek redan innan de delar ett gemensamt språk. Detta möjliggörs genom lekens regelbundna karaktär och att barn taktilt kan förstå kulturella regler genom interaktion. Lärarna deltar även i så kallad guidad lek, som möjliggör stöttning av barnen. Lekaktiviteterna fungerar som en mötesplats där barn kan interagera, imitera kulturella regler och mönster, något som understödjer ett framväxande användande av andraspråket. Förskolans stukturerade dagar och mijöer visar sig vara möjliggörande för barns deltagande. Dessutom återanvänds dessa kulturella strukturer av barnen i lek.

  Resultaten rörande begreppsutveckling bygger på att barn kan utvecklas i relation till andra, men även kulturella redskap och artefakter och det visas att detta sker på kroppsliga sätt. Förskolans miljöer erbjuder upplevelser av begreppen för barnen, genom att fysiska och digitala artefakter. När lärare använder dessa redskap i aktiviteter kan även barnen stöttas mot att förstå sina upplevelser på ett mer begreppsbaserat sätt.

  Avhandlingens slutsatser pekar mot betydelsen av icke-verbala resurser då barn lär sig andraspråk och om abstrakta begrepp. Ur detta läggs ett nytt sätt att se på stöttning fram, som inkluderar miljön och kroppsliga resursers betydelse för denna sociala process.

 • 48.
  Segelström, Rebecka
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Tillgänglighet i tillgänglighetsredogörelser: Att applicera universell design och klarspråksprinciper på fackspråkliga myndighetstexter som vill förstås.2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract This study investigates how recipients' understanding and perception of a technical language text is affected by the application of principles and theories connected to plain language, metatext and paratext. My theory is that increased accessibility can be created through use of the above and that we can improve legibility, readability and probably also reading value. The study is done within a phenomenological perspective. The strength of phenomenological research is the ability to account for complex phenomena and dig a little deeper into them, but it lacks the scientific rigor and generalizes results (Denscombe 2018, pp. 197–198). My partly subjective perspective is accessibility linked to democracy and I assume the intention of the legislator and the sender to want to engage their citizens and users. The study was conducted through interview with an expert at the Swedish Agency for Digital Administration, interviews with users, surveys and user tests of a template and two different texts in the form of accessibility reports. The template is the template provided by the digital administration authority in Sweden on its website. Text 1 is a accessibility report based on the above template, a template the Swedish Agency for Digital Administration offers public businesses and organizations. Draft 1 is designed by me using principles in plain language linked to understanding with the focus on metatext, the addressing of users with you pronoun and paratext in the form of headings. 8 people of varying ages, educational background and reading ability have participated in the study. The results of the study show that metatext, using personal pronouns like “you” and clear headings support readers' understanding of text and their sense that the text concerns them. The survey also shows that hyperlinks probably is an underutilized resource in technical language texts to increase understanding and navigating the content. The survey also shows that short effective texts are preferable regardless of the degree of difficulty of the text. The survey also indicated that the reader's self-confidence in reading is probably related to the incentive to use information in a text or a website, which is worrying from a 2 democratic perspective. The importance of refining the purpose of a text also becomes clear in this study as well as understanding the context of the recipient. Based on these findings and conclusions, I have designed Artefakt 1, an accessibility report for Mälarenergi AB. The research data of the study is small but supports previous research that a recipient perspective in the form of personal pronouns, metatext and logical paragraph headings as well as line spacing, support the recipients' understanding of a text in a positive direction. The use of plain language principles in the design of technical language texts is thus still relevant, but there is a lack of research on how their use affects the recipients' commitment to also use the information in the text. Understanding that you are affected as a recipient and that the text addresses you is not the same as getting involved and using the information in the text. Moving texts from understood to used is a future research challenge for designers creating accessibility reports.

  Sammanfattning Denna studie har undersökt hur mottagares förståelse och uppfattning av en fackspråklig text påverkas vid applicering av principer och teorier kopplade till klarspråk metatext och paratext. Min hypotes är att ökad tillgänglighet i texterna kan skapas genom användning av ovanstående och att vi därigenom förbättrar läslighet, läsbarhet och sannolikt även läsvärde. Undersökningen har ett fenomenologiskt perspektiv. Styrkan i fenomenologisk forskning är möjligheten att redogöra för komplicerade företeelser och gräva lite djupare i dessa men den saknar den vetenskapliga strängheten och generaliserar resultat (Denscombe 2018, s. 197–198). Mitt delvis subjektiva perspektiv är tillgänglighet kopplat till demokrati och jag förutsätter lagstiftaren och avsändarens intention att vilja engagera sina medborgare/användare. Studien har skett genom intervju av expert vid Myndigheten för digital förvaltning, intervjuer av användare, undersökningar och utprovningar av en mall och två olika texter i form av tillgänglighetsredogörelser. Mallen är den mall myndigheten för digital förvaltning tillhandahåller på sin webbsida. Text 1 är en verklig redogörelse baserad på ovanstående mall som myndigheten erbjuder offentliga aktörer, medan 3 utkast 1 är designad av mig med hjälp av principer inom klarspråk kopplat till förståelse med huvudfokus på metatext, tilltal och paratext i form av rubriker. 8 personer i varierande ålder, utbildningsbakgrund och läsförmåga har deltagit i studien. Studiens resultat visar att metatext, du-tilltal och tydlig rubricering stödjer läsares förståelse av text och deras känsla av att texten på något sätt berör dem. Undersökningen visar också att hyperlänkar kan vara en underutnyttjad resurs i digitala fackspråkliga myndighetstexter för att öka både förståelse och kunskap om innehållet. Undersökningen visar också att korta effektiva texter är att föredra oavsett textens svårighetsgrad. Undersökningen indikerade också att läsarens självförtroende i läsning sannolikt står i relation till incitamentet att använda sin möjlighet att påverka text eller webbsida vilket är bekymmersamt ur ett demokratiskt perspektiv. Vikten av att renodla en texts syfte blir också tydligt i denna undersökning liksom att förstå mottagarens kontext. Baserat på dessa fynd och slutsatser har jag designat Artefakt 1, en tillgänglighetsredogörelse för Mälarenergi AB. Undersökningens underlag är litet men stödjer tidigare forskning om att ett mottagarperspektiv i form av du-tilltal, metatext och olika styckesrubriker liksom radluft påverkar mottagarnas förståelse av en text i positiv riktning. Att använda klarspråksprinciperna i utformning av fackspråklig text är alltså fortfarande relevant men det saknas forskning kring hur användning av dessa påverkar mottagarnas engagemang i att också använda sig av informationen i texten. Att förstå att man berörs som mottagare och har ett behov som texten tar upp är inte samma sak som att i praktiken engagera sig. Att gå från en förstådd text till praktiskt engagemang däri ligger en framtida forskningsutmaning för de som designar fackspråkliga myndighetstexter som tillgänglighetsredogörelser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Sepúlveda Moradinassab, Natalie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Vad ledare anser om personligt varumärke: - En kvalitativ studie av det personliga varumärkets betydelse för ledarskap.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  Magisteruppsats i ledarskap och hållbar utveckling, Mälardalens Högskola i Eskilstuna.

  Datum: 2014-06-11

  Författare: Natalie Sepúlveda Moradinassab

  Handledare: Lennart Bogg

  Titel: Vad ledare anser om personligt varumärke

  Problemformulering: Sedan decennier tillbaka har begreppet varumärke varit attraktivt och uppmärksammat. Under den senaste tiden har observationer av det personliga varumärket som individer har blivit mer intressant, eftersom det har visat sig leda till positiva effekter för ett ledarskap och en organisation. Däremot finns det forskning som visat att personliga varumärken hos ledare även kan resultera till kostsamma effekter för en organisation.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur utvalda ledare ser på begreppet personligt varumärke och ifall de anser att det har en betydelse för deras ledarskap.

  Metod: Information har i första hand hämtats från vetenskaplig litteratur och artiklar. Fåtal Internetsidor har dessutom använts för att få fram aktuell statistik och defintioner av studiens nyckelord. Undersökningen består av sju intervjuer med sju olika ledare från olika organisationer lokaliserade i Stockholms region. Alla intervjuer följer den kvalitativa metoden, med en semi-strukturerad intervjuguide som genomfördes i företagens lokaler hos respondenterna.

  Slutsats: Studien bekräftar betydelsen av ett personligt varumärke i ett ledarskap, där även risker presenteras. Förutom detta visar studien, utifrån respondenternas upplevelser, att personligt varumärke i ett ledarskap inte används som en medveten strategi. Respondenternas personliga varumärken har analyserats utifrån en teoretisk modell, där flera brister framkommer. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visat att det krävs mer vetenskapligt arbete innan ledare kan eller bör använda sig av personligt varumärke i sin position.

  Nyckelord: Ledarskap, organisation, personligt varumärke, påverkan och kommunikation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vad ledare anser om personligt varumärke
 • 50.
  Sharaya, Nakheel
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Hasani, Esma
  Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Gymnasieelevers motiv och behov av att konsumera samhällsnyheter: En kvantitativ studie om samhällskunskapselevers användning av sociala medier och deras konsumtion av samhällsnyheter2023Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka konsumtionen av samhällsnyheter hos elever i ämnet samhällskunskap på gymnasiet och om det finns ett samband till elevernas användning av sociala medier. Detta i syfte att granska och förbättra undervisningen i egenskap som samhällskunskapslärare. Den teori som ämnar att diskutera studiens analytiska frågeställningar är Blumler, Kantz och Gurevitch teori om användning och tillfredsställelse. Teorin menar att medieanvändare är aktiva i sina medieval och har ofta ett mål med sin användning. Studien är av tvärsnittsdesign och av kvantitativ karaktär. Respondenterna besvarade en enkät bestående av 15 frågor och detta resulterade i 86 svar. Studiens resultat visar att eleverna spenderar en begränsad tid på samhällsnyheter via sociala medier i jämförelse med deras konsumtion av samhällsnyheter via andra medier. De samhällsnyheter som intresserar eleverna är utrikes- och inrikesnyheter både via sociala medier och andra medier. Samhällskunskapsämnets roll i att uppmuntra eleverna till att ta del av samhällsnyheter är begränsad och det krävs ett gediget arbete för att väcka ett intresse, ett behov och en vana hos eleverna. Studiens slutsats är att utbildningen kan vara vägvisande till hur samhällsnyheter kan vara en nytta för den framtida samhällsmedborgare, både genom sociala medier och andra medier. Men att det är väsentligt att vara medveten om att det finns andra faktorer som påverkar elevernas konsumtion av samhällsnyheter, exempelvis uppfostran, filterbubblor och de individuella behoven. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 av 71
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf