https://www.mdu.se/

mdu.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 65
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andric, Ana
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med uppsatsen var att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv – undersöka hur övervakning har blivit ett uttryck för maktutövning i det moderna samhället. För att besvara uppsatsens syfte användes två frågeställningar som vardera berörde framställningen av övervakningsdiskursen. Den ena frågeställningen analyserades på makronivå med utgångspunkt i diskursteori och textanalys av massmediala artiklar. Den andra frågeställningen utreddes genom en diskurspsykologisk ansats på mikronivå, där intervjuer med pedagoger och elever analyserades med hjälp av samtalsanalys. Frågeställningarna tolkades empiriskt för att sedan analyseras gemensamt i en huvudtolkning utifrån teorin om Governmentality. Vad som framkom i huvudtolkningen var att: på både mikro och makro nivå visade resultatet att det sker en positionering av elever som övervakade inom övervakningsdiskursen. Denna positionering är ett uttryck för maktutövning, i synnerhet inom det offentliga rummet och i allmänhet genom samhällsdebatten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Arwe, David
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Från moralparti till etikparti: En studie av Kristdemokraternas ideologiska utveckling med avseende på den religiösa dimensionen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Kristdemokratin är ett underutforskat område inom statsvetenskapen och har som politisk-religiös rörelse ofta avfärdats som utdöende på grund av sekulariseringens konsekvenser. Emellertid finns det forskning som uppmärksammat att kristdemokratiska partier förändrar sin ideologi för att strategiskt angripa problemet med sekulariseringen.

  Syftet med uppsat­sen är att beskriva hur Kristdemokraternas ideologi förändrats mellan 1964 och 2001. För att uppfylla syftet har en kvalitativ textanalys av ett urval av Kristdemokraternas partiprogram genomförts.

  Några av de slutsatser som dragits efter en jämförelse av programanalyserna, är att partiet har tunnat ut den från början tydligt kristna retoriken. Vidare har partiet gått från att framhålla betydelsen av kristen moral och normefterföljelse i samhället till att i stället betona vikten av en allmängiltig etik som värdegrund i samhällets alla institutioner. Partiideologin har sekulariserats även om partiet fortfarande positionerar sig som ett religiöst parti.

   

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Asplund, Linda
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Föräldraskap, kön och manlighet i relation till politiskt ledarskap.: En diskursanalys av svensk tidningsmedias presentation av Gustav Fridolin och Birgitta Ohlsson.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studeras konstruktionen av bilden som ges i svensk tidningsmedias presentation av två svenska politiker vad gäller föräldraskap, kön och manlighet i relation till det politiska ledarskapet. För att genomföra studien bygger uppsatsen på teorier och tidigare forskning inom CSM- kritiska studier på män, inklusive teorier från svenska forskare såsom Klinth och Klinth & Johansson inom forskning om föräldraförsäkringen och män. I tidigare forskning har det konstaterats att politiken bygger på en manlig norm, men att föräldraskapet bygger på en kvinnlig norm, därav är det av intresse att se hur den manliga normen förändras eller samverkar med föräldraskapet i relation till politiskt ledarskap. Analysen genomfördes därför genom att studera presentationen av Gustav Fridolin och Birgitta Ohlsson, två rikskända politiker som båda blivit föräldrar inom en ganska nära tid.

  I uppsatsens analys visas att det finns delade meningar i uppfattningen om hur föräldraskapet ska moderniseras eller frigöras från traditionella sociala mönster i studien om Gustav Fridolin och Birgitta Ohlsson i relation till föräldraskapet, samt att det förekommer två tydliga diskurser i ämnesområdet.

  Download full text (pdf)
  Föräldraskap, kön och manlighet i relation till politiskt ledarskap.
 • 4.
  Beckman, Ludvig
  et al.
  University, Stockholm, Sweden.
  Hultin Rosenberg, Jonas
  Jonas Hultin Rosenberg.
  Jebari, Karim
  Institute for Futures Studies, Stockholm, Sweden.
  Artificial intelligence and democratic legitimacy. The problem of publicity in public authority2022In: AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence, ISSN 0951-5666, E-ISSN 1435-5655Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Machine learning algorithms (ML) are increasingly used to support decision-making in the exercise of public authority. Here,we argue that an important consideration has been overlooked in previous discussions: whether the use of ML underminesthe democratic legitimacy of public institutions. From the perspective of democratic legitimacy, it is not enough that MLcontributes to efficiency and accuracy in the exercise of public authority, which has so far been the focus in the scholarlyliterature engaging with these developments. According to one influential theory, exercises of administrative and judicialauthority are democratically legitimate if and only if administrative and judicial decisions serve the ends of the democratic lawmaker, are based on reasons that align with these ends and are accessible to the public. These requirements are not satisfiedby decisions determined through ML since such decisions are determined by statistical operations that are opaque in severalrespects. However, not all ML-based decision support systems pose the same risk, and we argue that a considered judgmenton the democratic legitimacy of ML in exercises of public authority need take the complexity of the issue into account. Thispaper outlines considerations that help guide the assessment of whether a ML undermines democratic legitimacy when usedto support public decisions. We argue that two main considerations are pertinent to such normative assessment. The first isthe extent to which ML is practiced as intended and the extent to which it replaces decisions that were previously accessibleand based on reasons. The second is that uses of ML in exercises of public authority should be embedded in an institutionalinfrastructure that secures reason giving and accessibility.

 • 5.
  Beckman, Ludvig
  et al.
  Institute for Futures Studies Stockholm and Department of Political Science, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Hultin Rosenberg, Jonas
  Department of Government, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Jebari, Karim
  Institute for Futures Studies, Stockholm, Sweden.
  Artificial intelligence and democratic legitimacy: The problem of publicity in public authority2022In: AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence, ISSN 0951-5666, E-ISSN 1435-5655Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Machine learning algorithms (ML) are increasingly used to support decision-making in the exercise of public authority. Here, we argue that an important consideration has been overlooked in previous discussions: whether the use of ML undermines the democratic legitimacy of public institutions. From the perspective of democratic legitimacy, it is not enough that ML contributes to efficiency and accuracy in the exercise of public authority, which has so far been the focus in the scholarly literature engaging with these developments. According to one influential theory, exercises of administrative and judicial authority are democratically legitimate if and only if administrative and judicial decisions serve the ends of the democratic law maker, are based on reasons that align with these ends and are accessible to the public. These requirements are not satisfied by decisions determined through ML since such decisions are determined by statistical operations that are opaque in several respects. However, not all ML-based decision support systems pose the same risk, and we argue that a considered judgment on the democratic legitimacy of ML in exercises of public authority need take the complexity of the issue into account. This paper outlines considerations that help guide the assessment of whether a ML undermines democratic legitimacy when used to support public decisions. We argue that two main considerations are pertinent to such normative assessment. The first is the extent to which ML is practiced as intended and the extent to which it replaces decisions that were previously accessible and based on reasons. The second is that uses of ML in exercises of public authority should be embedded in an institutional infrastructure that secures reason giving and accessibility.

 • 6.
  Beckman, Ludvig
  et al.
  Department of Political Science, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Rosenberg, Jonas Hultin
  Department of Government, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  The Democratic Inclusion of Artificial Intelligence? Exploring the Patiency, Agency and Relational Conditions for Demos Membership2022In: Philosophy & Technology, ISSN 2210-5433, E-ISSN 2210-5441, Vol. 35, no 2, article id 24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Should artificial intelligences ever be included as co-authors of democratic deci-sions? According to the conventional view in democratic theory, the answer dependson the relationship between the political unit and the entity that is either affectedor subjected to its decisions. The relational conditions for inclusion as stipulatedby the all-affected (AAP) and all-subjected principles (ASP) determine the spatialextension of democratic inclusion. Thus, AI qualifies for democratic inclusion if andonly if AI is either affected or subjected to decisions by the political unit in relevantways. This paper argues that the conventional view is too simple; that it neglectsdemocratic reasons to recognize only agents and/or moral patients as participantsin decision-making. The claim defended is that AAP and ASP implicitly affirmrequirements for agency and patiency. In ASP, the entity included must be an agentunderstood either in terms of legal status, capacity to comply with the law or abil-ity to recognize legitimate authority. In AAP, the entity included must be a patient,understood either in terms of capacity for sentience or consciousness. Thus, the ideahere is to explore the potential democratic inclusion of artificial intelligences by anupdated account of the relevant conditions of agency and patiency that are implicitin democratic theory. Although conceivable that AI is or will be either affected orsubjected in relevant ways to decisions made by political units, it is far less clear thatAI will ever be agents or patients in the sense required for democratic inclusion.

 • 7. Berkqvist, Julia
  et al.
  Johansson, Joakim
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Future Energy Center. Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Annie Lööf i svenska tidningsmedier - en diskursanalys2019In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, no 2, p. 241-272Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Björkskog, Christofer
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Säkras offentlighetsprincip och insyn vid privatisering av vård- och omsorgsenheter?: -en jämförande utvärdering av en kommuns respektive ett landstings upphandlingar.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den allmänna debatten kan vi återkommande läsa och ta del av medborgares tyckanden och tänkanden kring stundande eller redan genomförda privatiseringar inom den allmänna vård och omsorgen. Utifrån den allmänna diskursen och den tidigare forskningen kring fenomenet privatisering inom det offentliga Sverige har frågor väckts om hur man inför dessa nya driftsformer säkerställer folkliga värdegrunder som offentlighetsprincip och insyn. Redan i de inledande delarna av upphandlingsdokumenten som de båda huvudmännen, Sala Kommun och Västmanlands läns landsting, upprättat framgår en intressant olikhet i fråga om begreppsinnebörd och tolkning. Allmänt förhåller sig båda fallens avtalsregleringar mycket detaljerade och utförliga. Sammanfattningsvis har denna studie visat att såväl offentlighetsprincip som insyn säkras under upphandling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Bohman, Tina
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  The USA Patriot Act: - en analys av debatten om frihet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis takes a closer look at the USA Patriot Act and the literary debate that has followed the passing of that Act. The aim of the thesis is to define what freedom is for the two opposing sides using McCallum's freedom model.

  The literary analysis shows that the most common argument from authors who are pro Act is that in desperate times like these one must relinquish a part of the individual's freedom to ensure the safety of the collective. Amongst those authors who are against the Act concerns are raised for the possibilities of abuse as a result of increased government power such as the ability to detain immigrants for long periods of time, surveillance and increased exchange of information between federal agencies.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Boija, Jenny
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Lokala styrelser med elevmajoritet: varför eller varför inte?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 11.
  Bäck, Hanna
  Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
  En ny 'regering' tillträder i Stockholm [A New Government is Appointed in Stockholm]2000In: Mellan samlingsregering och parlamentarism. Studier i genomförandet av begränsat majoritetsstyre i Stockholms stad, Institutet för kommunal ekonomi , 2000Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Bäck, Hanna
  et al.
  Uppsala universitet, Sweden.
  Teorell, Jan
  Uppsala universitet, Sweden.
  Westholm, Anders
  Uppsala universitet, Sweden.
  Medborgarna och deltagandeparadoxen: Att förklara olika former av politiskt deltagande2006In: Deltagandets mekanismer: Det politiska engagemangets orsaker och konsekvenser, Malmö: Liber, 2006, p. 50-67Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Dahlin, Martin
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Kontroversiella frågor i undervisningen - vad, hur och varför?: En kvalitativ studie om ämnet kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisningen och vilket stöd som ges samhällskunskapslärare utifrån tre valda artiklar.2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att analysera vilket didaktiskt stöd som presenteras i Skolverkets artiklar för inspiration och stöd i arbetet om kontroversiella samhällsämnen och frågor i undervisningen. För att göra detta jämförs utvalda texter för stöd och inspiration från Skolverket med en samhällskunskapsdidaktisk bok för lärare. Analysen utgörs av den didaktiska bokens fokuspunkter elevernas erfarenheter, diskussion och dialog samt öppenhet/kringgående/undvikande. För att uppnå studiens syfte har metodenen kvalitativ textanalys valts. Resultatet av studien visar på att Skolverkets artiklar för inspiration och stöd i arbetet bidrar med didaktiskt stöd på en översiktlig och generell nivå om arbetet med kontroversiella frågor i undervisningen. Studiens resultat visar även att Skolverkets artiklar kan kopplas till en samhällskunskapsdidaktisk bok för lärare. I analysen och jämförelsen av Skolverket och den samhällskunskapsdidaktiska boken blev det tydligt att det didaktiska stödet skiljer sig åt mellan analysenheterna. Slutsatsen blir således att den samhällskunskapsdidaktiska boken bidrar med ett större didaktiskt stöd. Detta i form av en mer konkret, grundlig och mer detaljerad form av stöd utifrån praktiska exempel och olika konkreta förhållningssätt i arbetet med kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Eriksson, Martina
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Sinn Féin och legitimitet2009Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Stockholm Univ, Stockholm, Sweden.
  Republicans Value Agency, Democrats Value Communion2018In: Social psychology quarterly, ISSN 0190-2725, E-ISSN 1939-8999, Vol. 81, no 2, p. 173-184Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on the theory of the Big Two content dimensions of social judgmentagency and communionthe author proposes that several findings about partisan differences in the United States can be integrated into one hypothesis: Republicans tend to put greater value on agency, while Democrats put greater value on communion. Moreover, on the basis of these values, Republicans and Democrats should judge their own groups as particularly superior on agency and communion, respectively. These hypotheses gained support in three studies on partisan values and ingroup bias, suggesting that the agency-communion framework may be useful for researchers studying how political groups differ in their worldviews, biases, and attitudes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Erlingsson, Gissur
  et al.
  Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Ödalen, Jörgen
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation. Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Wångmar, Erik
  Linné­universitetet, Sweden.
  How Coerced Municipal Amalgamations Thwart the Values of Local Self-Government2021In: Urban Affairs Review, ISSN 1078-0874, E-ISSN 1552-8332, Vol. 57, no 5, p. 1226-1251Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Arguments invoking increased functional efficiency have had a profound impact on local government reforms in advanced democracies during the past 60 years. Consequently, most mature democracies have implemented municipal amalgamation reforms, often through top-down coercion. In this article, we demonstrate how far central governments have been willing to go, in terms of coercion, by providing an in-depth historical account of Swedish municipal amalgamations between 1952 and 1974. Debates on amalgamation reforms have typically revolved around pros and cons of mergers. But very few discussions have addressed the more fundamental moral problem of enforcing amalgamations through coercion. Often, large-scale mergers are carried through against the expressed will of municipalities who wish to remain self-governing. In this article, we present a normative defense of strong local self-government, based partly on values of individual autonomy, and partly on group-based human rights, and we show how coerced amalgamations are at odds with these values.

 • 17.
  Esmaili, Reza
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Omar, Pires
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Hur socialt hållbara är Bäckby och Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp ur ett medborgarskapsperspektiv?2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Boendesegregationen har ökat i Västerås (SVT, 2018), vilket har lett till att det stigmatiserade Bäckby och medelklassbetonade Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp har hamnat i fokus, där de två områdena har jämförts. Dessa jämförelser har en tendens att uteslutande göras utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Detta gör att fokus enbart riktas mot socioekonomiska faktorer, och därmed utelämnar andra relevanta aspekter i förhållande till boendesegregationen, som till exempel hur socialt aktiva och politiskt engagerade invånarna är i respektive bostadsområde. Denna uppsats har för avsikt att jämföra Bäckby och Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp utifrån ett breddat medborgarskapsperspektiv (där socioekonomiska faktorer är inkluderade) för att bedöma den sociala hållbarheten (graden av medborgarskap) i respektive område. Syftet är alltså att beskriva och undersöka kopplingen mellan social hållbarhet och medborgarskap, att undersöka nivån av medborgarskap i båda områdena samt att jämföra för att se om resultatet i denna undersökning skiljer sig från den schablonmässiga bilden. För att göra detta kommer denna undersökning att utgå ifrån en komparativ metod, där Bäckby och Öster Mälarstrand kommer att jämföras utifrån välvalda variabler som beskriver medborgarskap och social hållbarhet. Till detta kommer primära källor i form av observationer och intervjuer samt sekundära källor i form av statistiskt material att samlas in. Materialet kommer därefter att poängsättas utifrån tre grader – låg, medel och hög – för att bedöma graden av medborgarskap som i sin tur kommer att visa graden av social hållbarhet. Resultatet i denna undersökning visar skillnaderna mellan Bäckby och Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp är minimal. Bäckby bedöms vara socialt hållbarare med 0,1 poängs marginal. Vi kommer fram till att det finns vissa betydande skillnader i medborgarskapets utformning i de båda områdena, men att den samlade bedömningen visar att områdena i princip är lika socialt hållbara.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete
 • 18.
  Fischer, Carolyn
  et al.
  Resources for the Future, Washington, DC, USA.
  Torvanger, Asbjörn
  CICERO, Oslo, Norway.
  Shrivastava, Manish Kumar
  TERI, IHC Complex, New Delhi, India.
  Sterner, Thomas
  University of Gothenbur.
  Stigson, Peter
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  How Should Support for Climate-Friendly Technologies Be Designed?2012In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 41, no 1, p. 33-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Stabilizing global greenhouse gas concentrations at levels to avoid significant climate risks will require massive "decarbonization" of all the major economies over the next few decades, in addition to the reduced emissions from other GHGs and carbon sequestration. Achieving the necessary scale of emissions reductions will require a multifaceted policy effort to support a broad array of technological and behavioral changes. Change on this scale will require sound, well-thought-out strategies. In this article, we outline some core principles, drawn from recent social science research, for guiding the design of clean technology policies, with a focus on energy. The market should be encouraged to make good choices: pricing carbon emissions and other environmental damage, removing distorting subsidies and barriers to competition, and supporting RD&D broadly. More specific policies are required to address particular market failures and barriers. For thosetechnologies identified as being particularly desirable, some narrower RD&D policies are available.

 • 19.
  Gergis, Faris Henry
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Multikulturalismen genom Jimmies glasögon: En kvalitativ textanalys av Jimmie Åkessons fyra Almedalens tal.2019Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna forskning är en systematiserande, mest lika design och idécentrala undersökning, som siktarpå att studera hur multikulturalismen representeras inom Jimmie Åkesson diskurs över tid. Analysen görs på fyra av Åkessons almedalenstal 2011, 2016, 2017 och 2018 av anledningen att ett allmänval ska finnas mellan vissa av valda tal. Den grundläggande teorin som undersökningen utgår ifrån är multikulturalism samt postkolonialism och symbolisk rasism. Syftet med forskningen är att genom en kvalitativ textanalys av valda tal, lifta fram idéstrukturen i hur Åkesson presenterar multikulturalismen till sina åhörare, för att besvara frågeställningen kommer forskningen attavkoda för läsaren innehållet som bedöms har postkolonial och symbolisk rasistisk latent budskap.Materialet som används under forskningen är officiella manus för Åkesson almedalenstal från fyra olika år. Slutsatsen som forskningen har uppnått är att, i respektive Åkessons tal finns stark koppling mellan hur Åkesson ser på multikulturalismen, och mönster som förknippas med postkolonialism och symbolisk rasism.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Helander, Gustav
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  SVERIGE OCH FINLAND – TVÅ GRANNAR I KRISAGERANDE: En jämförelse mellan Sverige och Finlands respektive hantering av Covid-192022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden and Finland are two neighboring nations of Northern Europe that while arguably are similar had vastly differing aftermath of Covid-19. Sweden had wholly fifteen times the death toll and ten times confirmed cases of Covid-19 compared to Finland. For sure, Sweden have approximately twice the population of Finland, but the difference remains even with population differences accounted for. To investigate this abnormality the strategies for managing the spread of Covid-19 and implementation of said strategies for Sweden and Finland respectively were compared. The goal of this comparison was not however to discover which strategies lead to lowest death toll, because such conclusions would be difficult to establish and especially so within the confines of this work. Instead, the factual difference in aftermath was merely a reason to research and summarize the actions taken. The theoretical framework for this study constitutes a model of implementation research revolving policy ambiguity and conflict.

  The conclusion is that Sweden’s strategy has been significantly laxer and occurred later than Finland’s strategy in multiple departments. Most notably were the differences in (or lack of) health control for people entering the countries, the lockdown of schools and limits on public gatherings. Finland had compulsory Covid-testing for anyone entering the country while Sweden only had compulsory Covid-testing for non-citizens entering the country. Sweden kept elementary schools open while Finland forcibly put most schools on lockdown with very few exceptions. Regarding restrictions for gatherings, Sweden initially had a limit of 500 participants during early March 2020 that then went to 50 participants in late March 2020 and ultimately 8 participants in late November 2020. Finland on the other hand had a limit of 10 participants in public gatherings right from March 2020. Regarding implementation of these policies, their levels of ambiguity and conflict weren’t notably different between the countries.

  To conclude the matter, whether or not these differences in strategies ultimately matter for Covid-19 outcome, the strategies are undoubtedly significantly different.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Hellström, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Sweden.
  Bäck, Hanna
  Lunds universitet, Sweden.
  Efter valet 2014: Regeringsbildningen och det inställda extra valet2015In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 117, no 2, p. 261-278Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we discuss government formation after the parliamentary elections in 2014 in a historical and comparative European context, while at the same time connecting our discussion to the research on government formation and duration in parliamentary democracies. The paper raises and tries to answer the following questions: Why did the Social Democrats form a minority government with the Green Party after the parliamentary elections in 2014, excluding the Left party? What can we say about the allocation of ministerial portfolios between the Social Democrats and the Green Party in the new government? And what are the consequences of the so called December agreement between the new government on its ability to govern and survive until the next regular election in 2018?

 • 22.
  Hjulström, Johan
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Individanpassad undervisning: Hinder och utmaningar utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att med bakgrund i en ramfaktorteoretisk ansats studera vad nio lärare på gymnasienivå tycker om möjligheterna och förutsättningarna att kunna bedriva individanpassad undervisning i skolan, framförallt med fokus på formativ bedömning. De ramfaktorer som valdes att studera rörde framförallt läroplanens innehåll, gruppsammansätt- ningen, gruppstorlek och förutsättningar med avseende på tid till undervisning.

  Studiens undersökningsmetod har varit semistukturerade intervjuer med nio legitimerade gymnasielärare och resultatet i studien är uppbygd kring en tematisk analys kring studiens frågeställning; Vilka hinder finns för att bedriva individanpassad undervisning? Hur löser lä- rare dessa hinder? Varför uppstår dessa hinder? Finns det möjligheter att förbättra lärares ramvillkor?

  Studien visar på att lärare tycker att det finns stora svårigheter att jobba efter de förutsättning- ar som nu erbjuds i skolan i relation till de krav från läroplanen som finns för att bedriva en individanpassad undervisning. De framhäver framförallt en vilja att få bättre förutsättningar eller mer avsatt tid för att kunna fokusera större del av arbetet i skolan mot arbetet med for- mativ bedömning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Hultin Rosenberg, Jonas
  Department of Government, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Democracy, respect for judgement and disagreement on democratic inclusion2020In: Critical Review of International Social and Political Philosophy, ISSN 1369-8230, E-ISSN 1743-8772, Vol. 26, no 4, p. 506-527Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The literature on democracy and disagreement has argued that the principle of respect for judgement requires that disagreement within democracy is resolved by a democratic decision. This paper raises the question what the principle of respect for judgement requires when there is disagreement on democratic inclusion. The paper argues that not all, but some, disagreements on democratic inclusion must be resolved by a democratic decision. Three reasons for when it need not are distinguished, issue-related reasons, people-related reasons, and judgement-related reasons. When parties disagree on democratic inclusion because they disagree on basic principles, the disagreement need not be resolved by a democratic decision, for issue-related or for people-related reasons. When, instead, parties disagree on democratic inclusion despite agreeing on basic principles, the disagreement must be resolved by a democratic decision if the judgements of the disagreeing parties are reasonable.

 • 24.
  Hultin Rosenberg, Jonas
  Uppsala University Jonas.hultin_rosenberg@statsvet.uu.se.
  Equality, Proportionality, and the All-Affected Principle2019In: Democratic Theory, ISSN 2332-8894, Vol. 6, no 1, p. 73-96Article in journal (Refereed)
 • 25. Hultin Rosenberg, Jonas
  The All-Affected Principle Reconsidered2020In: Social Theory and Practice, ISSN 0037-802X, E-ISSN 2154-123X, Vol. 46, no 4, p. 847-867Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The all-affected principle, by which all those affected by the policies of the state ought to be included in the demos governing it, is often considered prima facie attractive but, upon closer examination, implausible. The main alternative, according to which all those and only those affected by possible consequences of possible decisions ought to be included in the demos, is equally implausible. I suggest a reformulated principle: the demos includes all those affected by foreseeable consequences of decisions that the state has legal authority and capacity to take. This avoids the problems of the standard version and the main alternative.

 • 26.
  Hultin Rosenberg, Jonas
  et al.
  Uppsala universitet, Sweden.
  Lind, Anna-Sara
  Uppsala universitet, Sweden.
  Wejryd, Johan
  Uppsala universitet, Sweden.
  Allmän rösträtt 30 år?: En tvärvetenskaplig blick på rätten till politiskt inflytande för barn, funktionshindrade och mottagare av försörjningsstöd2020In: Nordisk socialrättslig tidskrift, ISSN 2000-6500, Vol. 25-26, p. 71-95Article in journal (Refereed)
 • 27.
  Hultin Rosenberg, Jonas
  et al.
  Department of Government, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Sundevall, Fia
  Department of Economic History and International Relations, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Contributivist views on democratic inclusion: on economic contribution as a condition for the right to vote2022In: Critical Review of International Social and Political Philosophy, ISSN 1369-8230, E-ISSN 1743-8772, p. 1-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Prior to the democratic breakthrough in most Western countries, the right to vote was premised on a person’s economic contribution. No country today reserves voting rights exclusively to contributors, but economic contribution matters once again. It matters for immigrants’ access to citizenship and its associated political rights, and it matters for emigrants’ attempts to keep the right to vote in their ‘home country’. Economic contribution has attracted very little attention in the literature on democratic inclusion. The few scholars who have discussed it have rejected it based on its expected implications, without going into detail about its different instantiations and normative underpinnings. This paper lays the foundation for a more thorough critique. Informed by historical practices, we distinguish between two main types of economic contributivist regulations: those that condition the right to vote on the size of the contribution, and those that condition it on compliance with legally required contributions. We suggest that contributivism can be based either on property rights or on reciprocity. We conclude the paper by contrasting contributivism with established principles of democratic inclusion (such as the all-affected principle), and by arguing that, unlike these other principles, contributivism is incompatible with the democratic ideal of self-rule.

 • 28.
  Jansson, Fredrik
  et al.
  Stockholms universitet, Centrum för evolutionär kulturforskning.
  Lindenfors, Patrik
  Stockholms universitet, Avdelningen för zoologisk ekologi.
  Sandberg, Mikael
  Department of Zoology, Stockholm University.
  Democratic revolutions as institutional innovation diffusion: rapid adoption and survival of democracy2013In: Technological forecasting & social change, ISSN 0040-1625, E-ISSN 1873-5509, Vol. 80, no 8, p. 1546-1556Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent ‘democratic revolutions’ in Islamic countries call for a re-consideration of transitions to and from democracy. Transitions to democracy have often been considered the outcome of socio-economic modernization and therefore slow and incremental processes. But as a recent study has made clear, in the last century, transitions to democracy have mainly occurred through rapid leaps rather than slow and incremental steps. Here, we therefore apply an innovation and systems perspective and consider transitions to democracy as processes of institutional, and therefore systemic, innovation adoption. We show that transitions to democracy starting before 1900 lasted for an average of 50 years and a median of 56 years, while transitions originating later took an average of 4.6 years and a median of 1.7 years. However, our results indicate that the survival time of democratic regimes is longer in cases where the transition periods have also been longer, suggesting that patience paid in previous democratizations. We identify a critical ‘consolidation-preparing’ transition period of 12 years. Our results also show that in cases where the transitions have not been made directly from autocracy to democracy, there are no main institutional paths towards democracy. Instead, democracy seems reachable from a variety of directions. This is in line with the analogy of diffusion of innovations at the nation systems level, for which assumptions are that potential adopter systems may vary in susceptibility over time. The adoption of the institutions of democracy therefore corresponds to the adoption of a new political communications standard for a nation, in this case the innovation of involving in principle all adult citizens on an equal basis.

 • 29.
  Johansson, Anna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Sweden.
  Stjernström, Olof
  Luleå tekniska universitet, Sweden.
  Törmä, M.
  Luleå tekniska universitet, Sweden.
  Mellanlager av farligt avfall2003Report (Other academic)
 • 30.
  Johansson, Erik
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Ett Grönt Slagfält: Miljöpolicy ur miljösäkerhetsperspektiv från organisationer runt östersjön.2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På grund av den nuvarande situationen i miljöpolitiken i östersjön är väldigt negativ så undersöker jag i denna uppsats vilket fokus de olika nationerna har på sin miljöpolicy. Detta utförs igenom att sex olika perspektiv på miljösäkerhet appliceras på policydokument från tre olika organisationer inom två dimensioner, en dimension för säkerhetsobjekt och endimension för riskfaktor. Dessa organisationer är NATO, HELCOM och Sverige. Undersökningen har kommit fram till att NATO och Sverige lägger fokus på att människan är det objektet som ska skyddas från miljöproblem och att HELCOM har fokus på att skydda miljön från människan. Slutsatserna som dras från detta är att från de olika perspektiven av miljösäkerhet så utgår alla de olika organisationerna från att vikten är att skydda sig själva och varandra från att hamna i en situation av resursbrist. Detta användes av de olika militära organisationerna som en ursäkt för att skapa policy som fokuserade på att försöka försvara människorna mot andra människor som kunde ta deras resurser och av HELCOM som ett sätt att skapa policy som skapade en mer hållbar östersjö som kommer ha en god livskraft i framtiden. Detta var också något som Sverige höll fram på civil nivå, men inte lika hårt på den tidigare nämnda militära nivån. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31. Johansson, Joakim
  Medborgarskap och queerteori2012Conference paper (Other academic)
 • 32.
  Johansson, Joakim
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology. Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Future Energy Center.
  Mid-Level Officials as Policy Makers: Anti-Corporatist Policy Change in the Swedish Employers’ Confederation, 1982–19852003In: Scandinavian Political Studies, ISSN 0080-6757, E-ISSN 1467-9477, Vol. 26, p. 307-325Article in journal (Refereed)
 • 33.
  Johansson, Joakim
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Misslyckandets beslutsteori2008In: Statsvetare ifrågasätter: Uppsalamiljön vid tiden för professorsbytet den 31 mars 2008 / [ed] Gustavsson, Sverker; Hermansson, Jörgen; Holmström, Barry, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 34.
  Johansson, Joakim
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  On the Verge of Planned Economy2011In: Studies in Industrial Renewal: Coping with Changing Contexts / [ed] Segelod, Esbjörn m.fl., Västerås: Mälardalen University , 2011, p. 267-277Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Johansson, Joakim
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Queering the Swedish Parental Leave Benefit Discourse2009Conference paper (Other academic)
 • 36.
  Johansson, Joakim
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Queerteori för statsvetare2009In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 111, no 3, p. 265-281Article in journal (Refereed)
 • 37.
  Johansson, Joakim
  Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
  SAF och den svenska modellen: En studie av uppbrottet från förvaltningskorporatismen 1982–912000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 38.
  Johansson, Joakim
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  The Case of Employer Withdrawal from the Corporatist Model2011In: Studies in Industrial Renewal: Coping with Changing Contexts / [ed] Segelod, Esbjörn m.fl., Västerås: Mälardalen University , 2011, p. 255-266Chapter in book (Other academic)
 • 39.
  Johansson, Joakim
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  The Governmentality of Job Coaching.: Recent Change in the Swedish Work Strategy2014Conference paper (Other academic)
 • 40.
  Johansson, Joakim
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology. Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Undermining Corporatism2005In: Power and Institutions in Industrial Relations Regimes: Political Science Perspectives on the Transition of the Swedish Model / [ed] Svensson, T. & Öberg, PO., Stockholm: Arbetslivsinstitutet , 2005, p. 77-106Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Johansson, Joakim
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Asplund Bergström, Linda
  The Gendered Parenting of Political Leaders2014Conference paper (Other academic)
 • 42.
  Johansson, Joakim
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Asplund, Linda
  Political Leadership and New Masculinities: Coping with Contexts - the Swedish Case2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 43.
  Kihlstenius, Therese
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Terrorism: En jämförelse av gestaltningen av terroristdåd på två olika kontinenter i Dagens Nyheter2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Denna uppsats är en jämförelse av hur terroristdåden den 11 september 2001 i USA och den 11 mars 2004 i Spanien framställdes i Dagens Nyheter. Syftet med uppsatsen är att åskådliggöra hur terroristdåd utförda av Al Qaeda framställs i Dagens Nyheter på två olika kontinenter. Uppsatsen bygger på material från litteratur om terrorism som begrepp och dess gestaltning i media, samt tidningsartiklar om dåden från Dagens Nyheter. En diskursanalys har vidare genomförts på tidningsartiklarna för att kunna se likheter och skillnader i framställningen av text kring dessa dåd. Kodningen och jämförelsen har skett genom en dimensionering av olika företeelser som återfunnits i artiklarna. På detta vis framkom en skillnad i framställningen på dessa olika kontinenter i media. Dådet den 11 september erhåller ett större utrymme i Dagens Nyheter och framställs genom en krigsdiskurs som angår alla demokratiska länder i världen. Amerikanerna framställs i sammanhanget som ett folk som aldrig tidigare upplevt terrorism. Detta medan den 11 mars framställs genom en nedtonad terroristdiskurs som gör händelsen beskedlig och till något alldagligt och en närmare beskrivning av händelseförloppet uteblir. Dådet på denna kontinent angår endast Europa och européerna framställs som ett folk med stor erfarenhet av terrorism och våld. I båda dåden förekommer en vi-och-dem-diskurs, men inriktad på olika företeelser. I dådet den 11 september gestaltas detta genom en motsättning mellan den demokratiska västvärlden och de islamistiska länderna. Detta medan dådet den 11 mars påvisar en motsättning mellan europeiska medborgare och de säkerhetstjänster som fått i uppgift att lösa problemet med terrorism, men som i sammanhanget framställs som opålitliga hemlighetsmakare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Koyuncu, Melissa
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Ungdomar i två liknande områden, men uppfattar att de har olika politiskt inflytande och samhällskänsla. Varför?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete ställs ungdomarnas politiska aspekt i fokus, en marginaliserad grupp i områden med låg socioekonomisk status och socialt utsatthet. Ungdomar idag anser sig inte ha några reella möjligheter till politiskt inflytande trots att de vill vara med och påverka. Idag flödar kriminalitet i förorter, låga inkomster och möjligheterna till högre grad av medborgarskap stryps till hårdare. Syftet i arbetet är att ge ungdomarna i dessa områden en röst att dela sitt perspektiv genom att följa deras demokratiska utveckling mot medborgarskap. Tillvägagångsättet för detta arbete har varit i form av material från forskningsstudien NESLA. Arbetet är en kvalitativt komparativ studie om ungdomars sociala kapital. Teorin som används är formulerad Robert D. Putnam om socialt kapital och etnisk diversitet. Genom analys av invånarnas bakgrund, deltagande, utbildning och inkomst visar att områdena som använts faller under definitionen som utsatt, utanförskap och marginaliserade. Resultaten visar att ungdomarna känner låg samhällskänsla och inflytande, tilliten och samarbeten blir lidande. Resultaten visar även att ungdomarna i det ena området känner högre socialt kapital och att ungdomars sociala kapital inte är direkt relaterat till områdets höga etniska diversitet vilket således inte lett till ungdomarnas låga känsla för inflytande och samhällskänsla.

  Download full text (pdf)
  Ungdomar i två liknande områden, men uppfattar att de har olika politiskt inflytande och samhällskänsla. Varför?
 • 45.
  Laxåback, Sofia
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Varför reformerad Krisberedskap?: En motivanalys till inrättandet av Krisberedskapsmyndigheten2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Lindenfors, Patrik
  et al.
  Stockholms universitet.
  Jansson, Fredrik
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sandberg, Mikael
  Stockholms universitet.
  The Cultural Evolution of Democracy: Saltational Changes in a Political Regime Landscape2011In: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 6, no 11, p. e28270-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Transitions to democracy are most often considered the outcome of historical modernization processes. Socio-economic changes, such as increases in per capita GNP, education levels, urbanization and communication, have traditionally been found to be correlates or 'requisites' of democratic reform. However, transition times and the number of reform steps have not been studied comprehensively. Here we show that historically, transitions to democracy have mainly occurred through rapid leaps rather than slow and incremental transition steps, with a median time from autocracy to democracy of 2.4 years, and overnight in the reverse direction. Our results show that autocracy and democracy have acted as peaks in an evolutionary landscape of possible modes of institutional arrangements. Only scarcely have there been slow incremental transitions. We discuss our results in relation to the application of phylogenetic comparative methods in cultural evolution and point out that the evolving unit in this system is the institutional arrangement, not the individual country which is instead better regarded as the 'host' for the political system.

 • 47.
  Lindenfors, Patrik
  et al.
  Stockholms universitet.
  Sandberg, Mikael
  Högskolan i Halmstad.
  Jansson, Fredrik
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Demokratins evolution2012In: Gaudeamus, ISSN 0016-5247, no 1, p. 14-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 48.
  Lindenfors, Patrik
  et al.
  Stockholms universitet, Avdelningen för zoologisk ekologi.
  Sandberg, Mikael
  Högskolan i Halmstad.
  Jansson, Fredrik
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. Stockholms universitet, Centrum för evolutionär kulturforskning.
  Plötslig demokrati: Vad statsvetenskapen kan lära av evolutionsbiologin.2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Macri, Isabella
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Wagén, Tess
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Svensk samepolitik - "Liknar en konstruktion från Stalintiden": En kvalitativ intervjustudie med politiker från fem partier i Sametinget om deras uppfattningar och mål gällande ett samiskt självbestämmande.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samers historia är präglad av kolonisation, rasism och marginalisering. Sverige erkände samer som ett urfolk år 1977 och antog urfolksdeklarationen år 2007 som finns till för att skydda urfolk och deras rättigheter. Däremot har Sverige inte ratificerat ILO konventionen nr. 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. Detta på grund av att staten inte uppfyller minimikraven på urfolks markrättigheter. Samernas mark har blivit exploaterad under en lång tid där staten har gynnats av de rika naturresurser som finns i området. Samer som är ett erkänt urfolk har enligt urfolksdeklarationen rätt till självbestämmande. Trots att Sverige har antagit deklarationen uppfylls inte detta. Detta har resulterat i en kritik mot Sverige från bland annat FN och en debatt har förts om ämnet. Sametinget är ett folkvalt parlament och en myndighet som främst ska arbeta med frågor som rör samisk kultur och enligt de själva saknar de beslutanderätt. Detta har kritiserats av politiker i Sametinget då de som urfolk har rätt till självbestämmande. 

  I studien genomförs kvalitativa intervjuer med sex politiker från Sametinget. Studiens syfte är att få en djupare förståelse om vilka uppfattningar och mål det finns om ett samiskt självbestämmande i de olika partierna i Sametinget. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer som genomförts med sex politiker från fem olika partier. Med avstamp i bestämda teorier och tidigare forskning analyseras respondenternas svar för att få en teoretisk förståelse i ämnet och kartlägga eventuella kopplingar. 

  Studiens resultat påvisar att politikerna från de olika partiernas delar liknande uppfattningar och mål inom samiskt självbestämmande. De anser att självbestämmandet är för litet och belyser samma viktiga komponenter inom självbestämmande såsom: naturresurser, kultur och Sametinget. De påpekar även att ett utökande av Sametinget och mer resurser behövs. Resultatet visar även på att politikerna anser att statens makt är för stor och de vill ha ökad rådighet över frågor som berör dem. Studiens slutsats visar att det finns flera kopplingar till teorierna, framförallt till den postkoloniala.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Maltais, Aaron
  et al.
  Stockholm Environment Institute, Linnégatan 87D, Stockholm, 115 23, Sweden.
  Hultin Rosenberg, Jonas
  Department of Government, Uppsala Universitet, Gamla Torget 6, Box 514, Uppsala, 751 20, Sweden.
  Beckman, Ludvig
  Stockholm University, Stockholm, 106 91, Sweden.
  The Demos and Its Critics2019In: Review of Politics, ISSN 0034-6705, E-ISSN 1748-6858, Vol. 81, no 3, p. 435-457Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The “demos paradox” is the idea that the composition of a demos could never secure democratic legitimacy because the composition of a demos cannot itself be democratically decided. Those who view this problem as unsolvable argue that this insight allows them to adopt a critical perspective towards common ideas about who has legitimate standing to participate in democratic decision-making. We argue that the opposite is true and that endorsing the demos paradox actually undermines our ability to critically engage with common ideas about legitimate standing. We challenge the conception of legitimacy that lurks behind the demos paradox and argue that the real impossibility is to endorse democracy without also being committed to significant procedure-independent standards for the legitimate composition of the demos. We show that trying to solve the problem of the demos by appeal to some normative conception of democratic legitimacy is a worthwhile project that is not undermined by paradox.

12 1 - 50 of 65
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf