mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
123 1 - 50 of 105
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aghajani Rahim, Hanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Gallo, Alexandra
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hur hamnade jag där?: En kvalitativ intervjustudie med tidigare kriminella2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning har påvisat orsaker till att en individ kan hamna i kriminalitet men inte vilka huvudorsakerna är, därför valde författarna att undersöka detta närmare. Syftet med denna studie var att belysa tidigare kriminellas perspektiv på vad som påverkat dem under deras ungdom vilket resulterat i ett kriminellt beteende. Författarna intervjuade 15 deltagare i syfte att analysera deras livsberättelser och vilka faktorer som lett dem in i kriminalitet. Intervjudeltagarna var 10 män och fem kvinnor mellan 20–50 år som suttit i fängelse minst tre år. Studien utgick narrativ analys med tematiska frågor. Samtliga förklarade att de blivit kriminella på grund av: (1) bristen på tillhörighet, (2) orättvis behandling i skolan, (3) familjeförhållanden, (4) kriminella i familjen och umgängeskretsen samt (5) bristen på sysselsättning och missbruk. Denna studie visar att det sällan finns en ensam nämnare till varför en individ hamnar i kriminalitet, utan att kriminalitet som fenomen är mycket komplext.

 • 2.
  Andersson, Julia Rebecca
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hård elektronisk musik: En etnografisk studie om deltagandet i den Svenska Hardstyle-scenen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna etnografiska studies syfte är att beskriva och förstå vad deltagandet i Hardstyle-fester i Sverige innebär och vilken betydelse deltagandet har för de som deltar. Studiens centrala fråga har sin utgångspunkt i vilken betydelse deltagarna tillskriver sitt deltagande i Hardstyle-fest/kulturen. Resultatet behandlar även ett stigma och det framkommer ett perspektiv som andra har på festkulturen, där deltagandet förringas och utpekas på olika sätt. Deltagandet i Hardstyle-kulturen har en slags livsomvälvande influens, där gemenskap och solidaritet vuxit sig stark ur gruppens mångfald. Hardstyle-deltagandet analyseras ur ett emotionssociologiskt perspektiv där begrepp som interaction rituals, emotional energy, gemeinschaft, gesellschaft och kultur är centrala inspiratörer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Arvidsson, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Gemensam syn på socialt ansvar - en faktor att beakta vid rekrytering: En diskursanalys om Corporate Social Responsibility2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föetagens sociala ansvar är en fråga som har blivit allt mer aktuell. Det blir allt viktigare att företag är medvetna om den påverkan de har på samhället. Corporate Social Responsibility (CSR) och hållbarhet används när det talas om företagens ansvarstagande och sociala ansvar. Studiens syfte är att undersöka hur företag förhåller sig till CSR och hållbarhet. Jag använder mig av fyra svenska företag Hennes & Maurits, IKEA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget och Ångpanneföreningen, för att studera information på deras hemsidor. Jag väljer därför att göra en Foucauldiansk diskursanalys och tittar på hemsidor och rapporter för att se vad företagen skriver om CSR och hållbarhet. Resultaten visade att delade värderingar och synpunkter om CSR och hållbarhet med anställda och medarbetare är önskvärt för att kunna driva en verksamhet med ett trovärdigt varumärke och en välutvecklad CSR och hållbarhets filosofi. Jag resonerar kring hur företagens CSR och hållbarhets tänk kan kopplas till förtagens mål, individernas/medarbetarnas mål, värderingar och identitet. En ledande fråga och tema blir om företagens ansvarstagande gentemot sociala, lokala och globala frågor blir en del av föetagens identitet och rykte som därmed påverkar företagets position som arbetsgivare på arbetsmarknaden. I och med detta går det även att resonera kring medarbetarnas roll i företagets perspektiv på CSR och hållbarhet och hur viktig blir det för företaget att anställa personer med samma CSR-värderingar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Backman, Sofie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Åhs, Sofia
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Fejkade orgasmer och Spruckna anus: En studie om konstruktionen av kvinnlig sexualitet i livsstilsmagasinen Slitz och Cosmopolitan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår intention med denna studie har varit att rikta fokus mot den kvinnliga sexualiteten och undersöka hur denna konstrueras i tidningar som riktar sig till en relativt ung publik. Medias normativa inverkan och påverkan på människors identitetsskapande har legat till grund för denna ambition. Undersökningen består av en kritisk diskursanalys av tidningarna Slitz och Cosmopolitan. Fokus har riktats på texternas vokabulär, grammatik och struktur i syfte att kunna urskilja underliggande diskurser och förklara det bredare sociala sammanhanget. Utifrån frågeställningarna om hur kvinnors handlingsutrymme, roll och känslor framställs har vi kunnat konstatera kvinnans underordnade position i sexuella sammanhang och den hierarkiska könsordning som präglar det sexuella samspelet. Kvinnans handlingsutrymme är kraftigt begränsat och präglat av en objektifiering. Kvinnans roll framstår som kluven och hon beskrivs å ena sidan som utåtriktad och villig å andra sidan som hämmad och otillfredsställd. Kvinnors känslor framstår som besvärliga och svårhanterliga. Konstruktionen av den kvinnliga sexualiteten bygger på flera olika diskurser, bland annat en underliggande genusdiskurs och en uttalad diskurs kring våld. I ett patriarkalt samhälle finns det vinstintressen som understödjer reproduktionen av genusdiskursen och kvinnans underordning. Konstruktionen av kvinnlig sexualitet kan sammanfattas som stereotyp och underordnad, ibland mer implicit ibland mer uttalat.

 • 5.
  Bejermyr, Linda
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kärlekens tid har bevarat dess längtan: en hermeneutisk studie om kärleksrelationen i det senmoderna samhället2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur den hållbara kärleksrelationen i det senmoderna samhället ser ut. Hållbar kärlek är ett fascinerande fenomen under senmoderniteten som generellt präglas av individualisering med utbredd relationell rörlighet. Trots att detta har resulterat i mer flyktiga och instabila relationer är människans önskan att leva i en hållbar kärleksrelation stark. Det gör det intressant att i denna studie undersöka det karaktäristiska för en senmodern, hållbar kärleksrelation. Studien lutar sig på ett teoretiskt och begreppsligt ramverk uppbyggt kring Anthony Giddens tankar om senmoderniteten och dess rena förhållande samt Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim teori om kärleken som vår sekulära religion. Dialogiska intervjuer genomfördes med fem par enligt en hermeneutisk metodansats som varit gifta i minst 25 år. Studiens resultat presenterar en huvudtolkning som lyfter fram att hållbar kärlek är möjlig under senmoderna villkor då paret litar på kärleken men ändå inte tar den för given. Detta innebär förtröstan att kärleken kommer att bestå genom livets lopp men utan att förutsätta att det sker utan engagemang och omsorg eller att relationen behöver uppfylla en idealbild för att fungera. Jag menar att det är den bärande relationen som är förutsättningen för hållbar kärlek under senmoderniteten. 

  Fulltekst (pdf)
  Kärlekens tid har bevarat dess längtan
 • 6.
  Bell-Long, Constance
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Verklighetsutflykten: En narrativ och diskurspsykologisk analys av lajv och dess roll i individens identitetsarbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar lajv ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med de analytiska ansatserna diskursiv psykologi och narrativ analys. Syftet och frågeställningarna vill belysa vad lajv kan göra för individens identitetsarbete och utveckling i vardagen. Som tidigare forskning ringas fenomenet in genom att delas upp som en social rörelse i sin organisatoriska aspekt och som ett fiktivt berättande i sin berättande, lekande aspekt. De analytiska begreppen kommer från diskursiv psykologi; kategorisering, kategoriskt berättigande, indexikalitet och stake – frågan om vad som står på spel. De används för att synliggöra individens identitetsarbete i ett samtal och visar hur interaktionen spelar stor roll för identitetsarbetet. För att få fatt i denna interaktion samlas det empiriska materialet in genom gruppintervjuer vid två tillfällen. Detta material börjar analyseras redan vid transkriberingen, under analysarbetet kommer flera olika mönster till ytan och till sist väljs de tre mest relevanta och kompletta mönstren ut för att analyseras djupare. Dessa kopplas till Bambergs utvecklade kontextuella modell och får namnen; nivå 1 – att legitimera sitt eget unika lajvande, nivå 2 – den gemensamma lajvvärlden och nivå 3 – resan mellan fantasi och verklighet. Uppsatsen avslutas med en reflektionsdel där det diskuteras om den röda tråden hållits genom textens gång och om frågorna har besvarats.

  Fulltekst (pdf)
  Verklighetsutflykten
 • 7.
  Bender, Stina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kroneld, Fanny
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "Killarna går före tjejerna med i princip allting": En grundad teori om förutsättningarna inom damishockey2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka kvinnor som spelar ishockey. Att undersöka detta har sin grund i ett intresse för genus och jämställdhet och är relevant med anledning av att ishockey är en normativt manlig sport. Studien bidrar till den sociologiska forskningen om genus genom att beskriva innebörden av att vara kvinna och spela ishockey samt bristen på jämställdhet inom sporten. Den forskningsansats som tillämpats i studien är grundad teori. Datainsamlingen har skett i två olika damishockeylag. Sammanlagt har fyra observationer, inklusive informella intervjuer, två individuella intervjuer, en parintervju samt en fokusgruppsintervju genomförts. Studien har resulterat i en grundad teori som visar att de kvinnliga ishockeyspelarnas huvudangelägenhet är damishockeyn har inte samma förutsättningar som herrishockeyn. Det sätt varpå den hanteras är genom kärnkategorin ambivalent satsning. Den grundade teorin består även av nio övriga kategorier som förklarar kärnkategorin. Dessa kategorier är personlig utmaning, social gemenskap, önskan om jämställdhet, för få kvinnor spelar ishockey, otillräcklig marknadsföring, ojämlika istider, andra ansvarsområden är ett måste, ständigt jagande efter pengar och ishockey är inte för kvinnor?. Resultatet analyseras utifrån Hirdmans teori om genussystemet och Connells teori om genus som struktur av social praktik.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Berntsson, Judit
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Den trygghetssökande äventyraren i en flyktig storstad: Individens upplevelse av att flytta till Stockholm och livet i storstaden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med bakgrund att det sker en hög befolkningstillväxt i Stockholm väcktes intresset för fenomenet urbanisering. Syftet för denna kvalitativa undersökning är att utifrån individens upplevelse fördjupa förståelsen i vad som lockar och driver individer till storstaden och hur storstadslivet ter sig. Vald metodansats är hermeneutik vilket ger möjlighet att genom tolkning nå en ökad förståelse. Teoretisk ram utgörs av Georg Simmel och Marshall Berman. Datainsamling har skett i form av intervjuer med fem deltagare som flyttat till Stockholm. Deltagarna delgav sin upplevelse av flytten samt livet i storstaden. Analysen som bestod av tre steg; primär tolkning, strukturanalys och huvudtolkning visade att upplevelsen av livet i storstaden var överlag positiv då Stockholm beskrevs som händelsernas centrum och en livfull plats, fylld av valmöjligheter. Negativa aspekter som framkom var bostadsproblematik och långa avstånd inom staden. Anledningen att ha flyttat till Stockholm låg i arbete och ut-bildning, men att ha redan etablerade kontakter och relationer i staden var nödvändigt för att flytten skulle bli av. En diskussion om den moderna människan i storstaden ledde fram till slutsatsen att livet i Stockholm aldrig blir fullbordat och totalt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Billquist, Jessica
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ledarskap på distans: Förutsättningar, utmaningar och möjligheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie som syftar till att analysera vad som kan skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på distans, beskriva vilka utmaningar och möjligheter detta kan medföra och uppmärksamma upplevda skillnader mellan att leda på distans och att leda på plats. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes där tidigare forskning om leader-member exchange theory och arbetsrelaterad känsla av sammanhang låg till grund för intervjuguiden. En tematisk analys genomfördes vilken resulterade i fem teman: tydlighet, kommunikation, tillgänglighet, relationer och stöd samt kompetens och effektivitet. De fyra första temana bidrog till att skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på distans, utmaningar som framkom var att skapa förutsättningarna. I dessa teman fanns även skillnader mellan typerna av ledarskap. Det femte temat var övergripande och kom att stå för möjligheter med ett ledarskap på distans och anledningar till att det var nödvändigt. Studien visar en komplex bild av ledarskap på distans där alla teman samverkar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Björkman, Carolina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Att möta genus: En diskursanalys av hur genus framställs i det offentliga rummet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien vill belysa hur genusstrukturer är inbäddade i reklam och marknadsföring i det offentliga rummet i den centrala staden. Syftet är att synliggöra hur genus skapas i reklam och skyltning i Sverige 2016, vilka semiotiska resurser som används och därmed synliggöra de sociala förväntningar som finns kring ett visst kön. För att göra detta används en diskursanalys av framförallt bild, men även text, för att identifiera vilka konstruktioner som görs. Huvudfokus är att belysa vilka framställningar som förstärker ett visst genus och att strukturera upp på vilka sätt de liknar eller skiljer sig från varandra. Studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och har ett fokus på språkets konstruerande och socialiserande verkan. Genom att relatera studien till tidigare forskningsresultat kan genuskonstruktionens förändring jämföras och synliggöras. Resultatet visar att kvinnor och män framställs på alltmer lika sätt och att könsnormativa överskridanden förekommer, men att genus på vissa plan fortfarande framställs på olika sätt beroende på kön. Studien visar att det både sker reproduktioner och förändringar i förhållande till traditionella framställningar av kön, vilket bland annat visas genom kroppen, dess positionering och rörelser, men även förmedlas genom uttryck av allvarlighet, upptagenhet och intimitet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Blomberg, Helena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Karlsson, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Skryter bäst som skryter tyst!: Impression managements förlust, meriters vinst i CV.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Impression management (IM) handlar om enmedveten eller omedveten process att styra intrycken av sig själv som ges tillomgivningen i syfte att imponera och söka erkännande. Tidigare forskning har istor utsträckning berört anställningsrekommendation utifrån intervjuer och demest framgångsrika resultaten har visat sig vara självförbättrande IM taktik.Studiens syfte vara att undersöka hur självförbättrande IM taktik i personligtbrev, två kvalitéer av meriter, påverkar ett beslut omanställningsrekommendation, samt undersöka hur en uppsättning personliga egenskaperrelaterar till självförbättrande IM taktik. Deltagarna var studenter, 57kvinnor och 32 män. Studien var experimentell 2 x 2 x 2 mellangruppsdesign. Deviktigaste fynden var att, högre kvalité av meriter innebar högre skattning avanställningsrekommendation samt att högre skattning av egenskaper vidsjälvförbättrande IM taktik skattats. Meriters kvalité visades viktig,egenskaper visade samband med IM dock satte IM trovärdighet på spel.Könsskillnader påträffades även och vidare forskning förslås göras mellankönen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Bornebrink, Anette
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Strömblad, Annelie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Arbete på lika villkor?: En hermeneutisk studie om upplevelsen av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi med hjälp av en hermeneutisk ansats studerat upplevelsen av etnisk diskriminering samt de strategier individer med dessa upplevelser använder för att hantera denna diskriminering. Vi har utfört kvalitativa intervjuer där vi intervjuat tio personer vilka själva beskriver sig ha upplevt etnisk diskriminering. Vårt syfte är att öka förståelsen för hur föreställningar om "den andre" påverkar den individ som inkluderas i denna kategori. Vi har tagit oss an vårt material med hjälp av teorier om kategorisering och exkludering och funnit att människor med en annan etnisk bakgrund än svensk upplever att etnisk diskriminering verkar exkluderande på arbetsmarknaden, något som påverkar deras liv som helhet genom en upplevelse av att ständigt behöva stå till svars för sina rättigheter och lika villkor. I vår huvudtolkning betraktar vi denna upplevelse som en rättegång där individer ständigt står åtalade. Brotten de åtalade står till svars för är på basis av "annanhet", vad som kännetecknar denna "annanhet" förändras ständigt och gör det omöjligt för individen att helt frikännas från åtalspunkterna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Briby, Ellinor
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Özarslaner, Zuhal
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "En förebild för många": En kvalitativ studie om integrering och framgång på den svenska arbetsmarknaden2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka de bakomliggande faktorerna hos den enskilda individen med utländskbakgrund som nått framgång på den svenska arbetsmarknaden är. De viktigaste bakomliggande faktorerna som vi funnit i vår undersökning för att nå framgång på arbetsmarknaden är vilja, motivation, engagemang och ansvar. Både vår forskning och tidigare forskning har visat att en positiv syn på det ”nya samhället” har en viktig betydelse för den enskilde individen som kan ses som en bidragande faktor gällande framgång i samhället. Gemensamt för vår forskning och tidigare forskning är dessutom att utbildning och språklig färdighet, samt att ständigt vara aktiv i personlig utveckling och på så sätt vara flexibel är avgörande för att nå framgång genom att nå de individuella målen. Detta visar på att Giddens flexibilitet, struktureringsteori, samt den ontologiska tryggheten ligger till grund för individens lyckade integrering i det nya samhället. Detta ses som en grundläggande bas att sedan bygga vidare på. Det har även visat sig att Bourdieus kapitalteori är något som byggs upp under tidens gång, samt att individens habitus och livsbana inte har haft någon större påverkan på individen. Resultatet bygger på en hermeneutisk metodansats där empirin samlades in genom tio stycken kvalitativa intervjuer i dialogform med respondenter som har utländsk bakgrund.    

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Brundin, David
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Persson, Fred
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Den ofrivilliga rollen: En hermeneutisk studie om plötslig arbetsförlust och självidentitet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie undersöks hur en plötslig förlust av arbetet påverkar individens upplevelser av sin självidentitet i konsumtionssamhället. I studien fokuserar vi på den process som pågår från det tillfälle då arbetsförlusten uppstår till att individen lyckas ta sig ur sin ofrivilliga roll, arbetslös. I resultatet presenterar vi en modell som beskriver tre olika faser som måste forceras för att individen ska lyckas ta sig ur den ofrivilliga rollen. De tre stadierna som måste forceras är chocken, tomrummet och vägen tillbaka. För att genomföra denna studie har vi utgått från den symboliska interaktionismen och Fuchs Ebaughs rollutträdesteori. Resultatet grundar sig på datamaterial hämtat från två självbiografier, två intervjuer och sju olika bloggar. Vi har utgått från ett hermeneutiskt analysförfarande och analyserat datamaterialet i tre olika steg som vi presenterar i vårt resultat i form av en preliminär tolkning, teoretisk tolkning och huvudtolkning. Genom att ta fram den modell som presenteras i studien har vi bidragit till tidigare forskning på så sätt att vi har studerat detta fenomen i form av en process. Vi har dessutom fokuserat på den plötsliga arbetsförlusten snarare än en förväntad förlust som kan uppstå som ett resultat av till exempel en stundande pension. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Dahlin, Nina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Angsebo, Ann-Christina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Jag kan inte klona mig: En socialpsykologisk studie om ledarnas sätt att hantera gränsdragning mellan arbete och privatliv.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna socialpsykologiska uppsats har vi undersökt svenska ledares upplevelse kring balansen mellan arbetsliv och privatliv. Ämnet är av relevans att studera då dagens föränderliga arbetsvillkor ställer höga krav på de anställdas anpassningsbarhet. Behovet av anpassning medför en alltmer komplex tillvaro i hanteringen av en tillfredställande gränsdragning mellan dessa domäner. Vårt syfte med studien var att förmedla en förklaring och helhetsbild som påvisar vad som är mest angeläget för ledarna i hanteringen av denna gränsdragningsprocess. Vi har genomfört en kvalitativ studie, och utifrån syftet och frågeställningarna har vi använt Grundad teori som metodval. Det insamlade datamaterial har därmed analyserat grundligt med hjälp av transkribering och kodning, som resulterade i följande kategorier: Vikten av att upprätthålla sociala relationer, organisatorisk stöttning, stöd i privatlivet, stöd via frizon och eget förhållningssätt. Resultatet visar sammanfattningsvis att det som möjliggjorde en tillfredställande gränsdragning var ett fungerande socialt stöd. Det mest angelägna för ledare var att kunna upprätthålla de stödjande sociala relationerna som möjliggjorde en lyckad kombination av arbetet och privatlivet, som i sin tur resulterar i ökat välbefinnande genom tillfredställd gränsdragning.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Edwards, Caroline
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Segelström, Matilda
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Tonårsmammabloggare: ”Jag må vara ung men jag är FAN INTE DUM I HUVVET!” - En kritisk diskursanalys2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom ett fokus på språkanvändning beskriva och få en djupare förståelse för hur bloggande tonårsmammor framställer sin identitet på bloggen. Tonårsmammor tillhör en grupp individer som förknippas med en hel del fördomar och därmed är det av stor socialpsykologisk relevans och intresse att undersöka hur de själva ställer sig till den stereotypa bild som ges av dem. Studien vägleds av frågeställningarna: hur framställer tonårsmamman sin identitet på bloggen, vilka subjektspositioner förekommer och antas av den bloggande tonårsmamman och hur förhåller sig den bloggande tonårsmamman till andra diskursiva uttryck idag. Dessa besvaras med hjälp av kritisk diskursanalys integrerad med subjektspositionsbegreppet som metodologisk ansats. Vid analys av den diskursiva praktiken, som införlivats med det teoretiska ramverket, har vi kommit fram till att tonårsmammorna både är med och reproducerar och förändrar den dominerande diskursordningen. Vi har ur vårt material kunnat utläsa tre subjektspositioner: den frågasatta tonårsmamman, den starka men känsliga tonårsmamman och den lyckliga tonårsmamman. De centrala aspekter av diskurser som är en bidragande faktor till hur dessa tonårsmammabloggar framställer sig själva och som vi kunnat lokalisera ur materialet är: tonårsmamman i ständig kontrast till den normativa mamman, tonårsmamman i försvarsposition, kommodifiering, ekonomisk ambivalens, tonårsmamman som visar upp en godtycklig bild, bloggreklam i kontrast till bloggens karaktär och ambivalent syn på ungt moderskap.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Emersson Vallqvist, Linnea
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  KVINNA OCH CHEF: En diskurspsykologisk uppsats om hur kvinnor som är chefer framställer chefskap2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera hur kvinnor som är chefer framställer chefskapet och svara på frågeställningen på vilka sätt chefskapet konstrueras samt vilka villkor och förväntningar som finns utifrån kvinnornas konstruktioner. Totalt intervjuades sex kvinnliga chefer i semistrukturerade intervjuer. Utifrån intervjutranskriptioner identifierades tre tolkningsrepertoarer och tre subjektspositioner. Tolkningsrepertoarerna var; ”det professionella samspelet”, ”det kravfyllda chefskapet” och ”den manliga och det kvinnliga i chefskapet”. De identifierade subjektspositionerna var; ”chefen som kollega”, ”chefen som den ytterst ansvariga” och ”den elaka kvinnan”. Studien genomfördes med diskurspsykologisk och socialkonstruktionistiskt teori och metod. Studien resulterade i identifierandet av tre tolkningsrepertoarer och tre subjektspositioner inom vilka olika aspekter av hur chefskapet konstruerades redogjordes för samt hur dessa kan tolkas i förhållande till förväntningar och villkor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Andersson, P. A.
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Strimling, P.
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  When is it appropriate to reprimand a norm violation?: The roles of anger, behavioral consequences, violation severity, and social distance2017Inngår i: Judgment and decision making, ISSN 1930-2975, E-ISSN 1930-2975, Vol. 12, nr 4, s. 396-407Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Experiments on economic games typically fail to find positive reputational effects of using peer punishment of selfish behavior in social dilemmas. Theorists had expected positive reputational effects because of the potentially beneficial consequences that punishment may have on norm violators’ behavior. Going beyond the game-theoretic paradigm, we used vignettes to study how various social factors influence approval ratings of a peer who reprimands a violator of a group-beneficial norm. We found that ratings declined when punishers showed anger, and this effect was mediated by perceived aggressiveness. Thus the same emotions that motivate peer punishers may make them come across as aggressive, to the detriment of their reputation. However, the negative effect of showing anger disappeared when the norm violation was sufficiently severe. Ratings of punishers were also influenced by social distance, such that it is less appropriate for a stranger than a friend to reprimand a violator. In sum, peer punisher ratings were very high for a friend reprimanding a severe norm violation, but particularly poor for a stranger showing anger at a mild norm violation. We found no effect on ratings of whether the reprimand had the beneficial consequence of changing the violator’s behavior. Our findings provide insight into how peer punishers can avoid negative reputational effects. They also point to the importance of going beyond economic games when studying peer punishment. 

 • 19.
  Evans, Bianca
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Humlehagen, Johanna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Performativt chefskap: Kvinnor i den manligt präglade chefspositionen 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en hermeneutisk studie som undersöker kvinnliga chefers upplevelser av sitt yrkesidentitetsskapande i den manligt präglade chefspositionen. Den hermeneutiska ansatsen har hjälpt oss att nå en djupare förståelse kring detta. Förståelse nås genom djupgående intervjuer med kvinnor i chefspositioner som fokuserat på deras upplevelser i chefspositionen. För att nå förståelse på en högre abstraktionsnivå har vi använt performativitetsteorin, som beskriver hur människor genom handlingar gör kön. Till hjälp i studien har vi har använt oss av litteratur, tidigare forskning och informanternas berättelser för att få en bredare bild av fenomenet. Vi vill med denna studie främja kvinnligt chefskap, vilket kan bidra till ett mer jämställt näringsliv. Det finns en kunskapslucka kring hur kvinnor i chefsposition skapar sin yrkesidentitet som vi avser att fylla.

  Studiens resultat visar att kvinnorna skapar sin yrkesidentitet genom att balansera de förväntningar som finns på dem som kvinnor och som chefer. För att kvinnorna inte ska tappa sin respekt som chefer eller sitt godkännande som kvinnor av omgivningen. Denna balans innebär en performativ handling, de gör sin kvinnlighet i förhållande till chefspositionen. Samtidigt gör de chefskap på ett nytt icke traditionellt sätt. Det som skiljer resultatet med tidigare forskningen är dess unika sätt att tolka resultatet genom performativitetsteorin, samt upptäckten av denna balans mellan kvinnlighet och chefspositionen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Fleur, Alexandra
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Holmström, Nina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "Det händer inte mig...": - En hermeneutisk studie om mödrars sorg efter ett förlorat barn2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka mödrars upplevelse av sorg efter att ha förlorat ett barn genom dödsfall och vilken funktion bloggen utgör i sörjande människors vardag. Studien har utgångspunkt i socialpsykologin och studien är genomförd med den hermeneutiska metodansatsen. Vi har använt oss av ett målinriktat urval och bloggtexter som materialtyp. Vår empiri utgörs av åtta mödrars självbiografiska bloggar, där de skriver om sorgen efter deras avlidna barn. Vi har valt att stärka vår studie med tidigare forskning relaterat till syftet och ett teoretiskt ramverk för att förankra resultatet i socialpsykologiska teorier. De teorier som utgör det teoretiska ramverket i den här studien är KASAM, copingteori och socialt stöd. Resultatet som studien genererade var totalt sex teman; stödets betydelse, familjen, professionella aktörer, upplevda emotioner, existentiella tankar och bloggens betydelse. I vårt diskussionsavsnitt har vi inkluderat alla de tankar och reflektioner som studien har genererat. Vi har funnit att sorgen är förenad med flertalet behov. Bland annat behovet av att få uttrycka sin sorg och att sätta ord på sina tankar och känslor. Studien har kommit fram till att bloggen utgör en värdefull funktion i sorgbearbetningen. Vårt resultat har visat att behovet av stöd från omgivningen är stort hos de sörjande mödrarna. Vår studie har även visat att det finns flera aspekter gällande forskningsområdet där det bör bedrivas mer forskning, exempelvis är bloggens betydelse i sorgearbetet tämligen outforskad. 

  Fulltekst (pdf)
  "Det händer inte mig.."
 • 21.
  Funcke, Alexander
  et al.
  University of Pennsylvania, United States .
  Franke, Ulrik
  Swedish Institute of Computer Science, Sweden.
  Partial participation towards collective action: To stifle or instigate2016Inngår i: Rationality and Society, ISSN 1043-4631, E-ISSN 1461-7358, Vol. 28, nr 4, s. 453-467Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this paper we extend the Granovetter threshold model with partial participation towards a collective action. That is, agents may partake by conducting an action that is less costly than the ultimate collective action, but costly enough to signal a commitment to the cause. We show that it is not just the exact distribution of thresholds, but also the distribution of available actions that determines whether a collective action will be achieved. We suggest and prove propositions for how both an inventive activist and a dictator may strategically change the signaling value of existing actions, or introduce new ones, in order to either instigate or stifle collective action. Applying the theory to revolutions, we argue that new technology can play a role beyond that of communication and synchronization, viz. that of adding modes of partial, less arduous, participation.

 • 22.
  Furberg, Sofia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sahlén, Mathilda
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Högskolestudenters upplevda stress: Har känsla av sammanhang, kön och delaktighet betydelse?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stress är i dagens samhälle ett vanligt förekommande fenomen inom många domäner där individer på olika vis drabbas. Högskolestuderande är en av grupperna. Tidigare forskning visar att olika faktorer bidrar till stress och att stress kan leda till allvarliga konsekvenser för individer. Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som relaterar till högskolestudenters upplevda stress. Till grund för studien låg fem frågeställningar. En enkätundersökning genomfördes för att besvara frågeställningarna. Enkäten bestod av en demografisk del, Antonovskys KASAM-formulär och Cohens perceived stress scale. Respondenterna var 302 studerande vid en högskola i Mellansverige, varav 205 kvinnor och 96 män. Databearbetning skedde med korrelationer, t-test, variansanalys och regressionsanalys. Resultatet mynnade ut i slutsatsen att högskolestudenternas KASAM och könstillhörighet relaterar till upplevd stress, men att delaktighet inte relaterar till upplevd stress. Förslag för framtida forskning inom ämnet ges.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Gafurova, Dildora
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Arbetsprokrastinering: Har personlighetsfaktorer och arbetstillfredställelse någon betydelse?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Prokrastinering är en komplex process där både affektiva, kognitiva och beteendemässiga komponenter involveras. Prokrastinering är ett känt fenomen i arbetslivet.  Prevalensen är hög bland anställda, därför har fokus på fenomenet legat på just den populationen. Syfte är undersöka om det finns ett samband mellan prokrastinering och personlighetsfaktorer, samt prokrastinering och arbetstillfredsställelse hos anställda i Sverige. Deltagare var 98 anställda.  Deltagarna besvarade en enkät som bestod av Big Five Markers (BFM) skala, Pure procrastination scale (PPS) skala samt Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). Materialet analyserades med hjälp av Pearsson korrelationer och regressionsanalyser. Studien visade på att Neuroticism och Samvetsgrannhet har samband med prokrastinering, däremot Extraversion, Vänlighet samt Öppenhet inte hade något samband med prokrastinering. Arbetstillfredsställelse, kön och ålder visade ingen samband med prokrastinering. Slutsatsen är att bristen på självdisciplin leder till prokrastinering vilket orsakar stress och depression. Framtida forskning skulle vara intressant att undersöka om det finns ett samband mellan prokrastinering, bransch samt yrkeskategori. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Gustafsson, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att bemöta en sverigedemokrat: En studie om hur individen bakom rösten på sverigedemokraterna upplever sig bli bemött.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att tolka och förstå hur individen som väljer att rösta påsverigedemokraterna upplever att hen behandlas av sin omgivning till följd av sin politiskaröst. I den tidigare forskningen lyfter jag upp att sverigedemokraterna på politisk nivåbetraktats som något annorlunda. Vidare lyfter jag upp forskning som har gjorts kringavvikande och stigmatisering, hur detta sker och hur det påverkar individen i sitt vardagligaliv. Arbetet tolkas med hjälp av Goffmans tanke kring stigmatisering och Beckers tankarkring avvikande. I arbetet utgår jag från ett hermeneutiskt förhållningsätt, för att fånga inindividernas upplevelse av fenomenet. Studien grundar sig på fem intervjuer med individersom skulle rösta på sverigedemokraterna om det var val idag. I arbetets resultatdel lyfts upphur de som intervjuas upplever att de blir bemötta, och vidare hur det finns ett stigma kring attvara sverigedemokrat på många håll, och att det även lett till negativa handlingar motindividen. Studien visar även att det finns anledning att inte vara öppen med sin politiska rösti en del sammanhang, då risken att misskrediteras är för stor. Upplevelsen av hur man bemötssom sverigedemokrat tycks dock vara mångtydig och situationsberoende.

  Fulltekst (pdf)
  Att bemöta en sverigedemokrat - Gustafsson.F
 • 25.
  Hagman, Julia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  HUMAN RESOURCES: En studie om erfarenheter av att vara nyanställd inom HR samt yrkesidentiteten på arbetsplatsen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att vara nyanställd på en arbetsplats är inte alltid enkelt, det kan finnas stora krav och förväntningar på individen. Studien syftar främst till att beskriva, utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, HR-arbetarnas egna upplevelser och erfarenheter av att vara nyanställd, för att synliggöra om sådana erfarenheter har betydelse för hur HR arbetar med nyanställda inom HR-branschen. Studiens teoretiska och begreppsliga referensram utgår ifrån ett interaktionistiskt perspektiv kring såväl självidentitet som anställningsbarhet. Genom den hermeneutiska metoden har det utförts intervjuer i dialogform med fem olika respondenter som är anställda i HR-branschen. Resultatet presenteras i en tolkningsprocess som innehåller en preliminär, fördjupad och till sist en huvudtolkning. Det resultat som anses vara mest centralt är tillgången till olika former av stöd, som innefattar vilka krav och förväntningar respondenterna ställs inför på arbetsplatsen. Ett annat resultat visar vilka erfarenheter som har bidragit och utvecklat deras yrkesidentitet från första tiden på arbetet. Slutligen visar huvudtolkningen på hur viktigt det är att ta vara på varandras relationer och kunskaper inom HR. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Hansson, Mikaela
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  En patriarkal paradox: En kritisk diskursanalys om exkluderingen av män som offer för våld i nära relationer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt hur män konstrueras inom diskurser för våld i nära relationer för att vidare förstå varför mäns utsatthet inte är lika uppmärksammad som kvinnors utsatthet. Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten i denna studie har varit Faircloughs kritiska diskursanalys med tillhörande tredimensionella modell. I kombination med Faircloughs modell tillämpades även teorin om ideala offer och genusteori med särskilt fokus på femininitet, maskulinitet och patriarkala strukturer. Det empiriska materialet har bestått av statliga och kommunala myndigheters och ideella organisationers utsagor då dessa har ett särskilt inflytande på samhällsstrukturen och huvudsakligen utformar arbetet mot våld i nära relationer.

  Studiens resultat visar att det råder klara könsföreställningar gällande offer och förövare inom diskurser för våld i nära relationer där kvinnor konstrueras som offer och män konstrueras som förövare. Ett jämställdhetsproblem framkommer i det empiriska materialet som grundorsak för fenomenet där maskulinitet kopplas samman med dominans och en våldskultur som kan uttrycka sig i våld mot kvinnor. Inom Faircloughs kritiska diskursanalys är språket en process och skapar förutsättningar för hur vi ser på världen och hur vi handlar i den. Inom dimensionen social praktik har resultatet därför visat att det finns en patriarkal paradox inom diskurser för våld i nära relationer då det beskrivs härstamma ur en ojämställdhet likväl som det bibehåller ojämställda patriarkala strukturer genom att tillskriva offer och förövare ett kön.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Hazy, James K.
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. Adelphi University, New York, NY, United States .
  Boyatzis, R. E.
  Case Western Reserve University, Cleveland, OH, United States .
  Emotional contagion and proto-organizing in human interaction dynamics2015Inngår i: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 6, nr JUN, artikkel-id 806Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper combines the complexity notions of phase transitions and tipping points with recent advances in cognitive neuroscience to propose a general theory of human proto-organizing. It takes as a premise that a necessary prerequisite for organizing, or "proto-organizing," occurs through emotional contagion in subpopulations of human interaction dynamics in complex ecosystems. Emotional contagion is posited to engender emotional understanding and identification with others, a social process that acts as a mechanism that enables (or precludes) cooperative responses to opportunities and risks. Propositions are offered and further research is suggested. 

 • 28.
  Helin, Marie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Hammarlund, Katarina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  ”Någonstans i mitten”: En diskurspsykologisk och intersektionell studie av unga ”invandrartjejers” identitetsskapande.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att se vad situationen att positioneras som “andra generationens invandrare” har för inverkan på identitetsskapandet hos unga kvinnor. Vi använder oss av ett diskurspsykologiskt och intersektionellt angreppssätt där vi vill synliggöra de identiteter, det vill säga de subjektspositioner de unga kvinnorna intar, tillskrivs och erbjuds i interaktionen. Med detta vill vi nå en ökad förståelse för och kunskap om vilka konsekvenser, möjligheter och/eller begränsningar denna position har för den enskilda individen. Vi ämnar synliggöra de processer som samverkar och påverkar de unga tjejernas identiteter. Det vi funnit är att det genom ett aktivt skillnadsskapande hos respondenterna konstrueras ett delat samhälle där en tolkningsrepertoar kring “vi” och “dem” används aktivt. Detta diskursiva sammanhang gör vissa subjektspositioner möjliga och andra omöjliga. De mest framträdande subjektspositionerna som framkommer av vår analys är “den stolta invandraren”, “den problemtyngda invandrartjejen” och den dubbla positionen som “svensk” och “icke-svensk”.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Holmberg, Elin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Klemenjak, Stefani Febe
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Jag tar ledningen direkt: - En diskurspsykologisk studie om språkliga konstruktioner av kön i barnlitteratur2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera språkliga konstruktioner av kön i tio barnböcker publicerade de senaste fem åren. Som teoretiskt ramverk har vi utgått ifrån socialkonstruktionismen som diskursanalysen vilar på. Därtill har vi valt att utgå från ett genusperspektiv med en samling teoretiska begrepp som kan kopplas till detta. Vi har använt Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och Judith Butlers teori om performativitet. Metoden vi valt att använda oss av är diskurspsykologi och vi har använt de analytiska begreppen subjektsposition, tolkningsrepertoar, faktakonstruktion och kategorisering för att studera vårt material. I resultatet kom vi fram till sex olika teman som innefattat tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Det första temat handlar om att pojkar konstrueras som rationella i relation till känslosamma flickor som behöver korrigeras. Det andra temat handlar om hur omhändertagande attribueras som feminint genusattribut. Det tredje temat belyser hur risktagande beteende konstrueras som maskulint genusattribut. Tema fyra visar hur män och pojkar konstrueras som handlingskraftiga medan flickor och kvinnor illustreras som passiva och beroende. Vårt femte tema handlar om hur könstillhörighet påverkar självförtroendet hos en karaktär och slutligen beskriver vi i det sjätte temat normbrytandets svårigheter. Sammanfattningsvis har vi sett tydliga exempel på traditionella könsdikotomier.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Holmberg, Elin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Klemenjak, Stefani Febe
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  ”Jag tar ledningen direkt”: En diskurspsykologisk studie om språkliga konstruktioner av kön i barnlitteratur2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera språkliga konstruktioner av kön i tio barnböcker publicerade de senaste fem åren. Som teoretiskt ramverk har vi utgått ifrån socialkonstruktionismen som diskursanalysen vilar på. Därtill har vi valt att utgå från ett genusperspektiv med en samling teoretiska begrepp som kan kopplas till detta. Vi har använt Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och Judith Butlers teori om performativitet. Metoden vi valt att använda oss av är diskurspsykologi och vi har använt de analytiska begreppen subjektsposition, tolkningsrepertoar, faktakonstruktion och kategorisering för att studera vårt material. I resultatet kom vi fram till sex olika teman som innefattat tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Det första temat handlar om att pojkar konstrueras som rationella i relation till känslosamma flickor som behöver korrigeras. Det andra temat handlar om hur omhändertagande attribueras som feminint genusattribut. Det tredje temat belyser hur risktagande beteende konstrueras som maskulint genusattribut. Tema fyra visar hur män och pojkar konstrueras som handlingskraftiga medan flickor och kvinnor illustreras som passiva och beroende. Vårt femte tema handlar om hur könstillhörighet påverkar självförtroendet hos en karaktär och slutligen beskriver vi i det sjätte temat normbrytandets svårigheter. Sammanfattningsvis har vi sett tydliga exempel på traditionella könsdikotomier.   

  Fulltekst (pdf)
  Elin Holmberg & Stefani Febe Klemenjak
 • 31.
  Holmbom, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att få ett riktigt jobb: En studie om att nå anställning på den reguljära arbetsmarknaden utifrån arbetstagares med funktionsnedsättning, arbetskonsulenters och arbetsgivares perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många människor lever med en funktionsnedsättning som upplevs inverka negativt på arbetsförmågan. Arbete ses som ett medel för att uppnå normalisering. Personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd (LSS personkrets 1) kan många gånger ha svårare att få ett arbete än personer med andra funktionsnedsättningar. Den här studien intresserar sig för vilka erfarenheter dessa personer kan ha i försöken att uppnå  en anställning samt hur ett arbetssätt för att stötta dessa personer till anställning skulle kunna utformas. Detta görs genom intervjuer med fyra deltagare från företaget Misa AB (en daglig verksamhet med arbetslivsinriktning), samt deras arbetskonsulenter och arbetsgivare. En hermeneutisk ansats används som metodologisk utgångspunkt med ambitionen att nå en så djup förståelse för de här människornas upplevelser som möjligt. Till hjälp för att försöka lyfta resultatet till en högre abstraktionsnivå används teorier kring Känsla Av Sammanhang (Antonovsky 2005), disciplinering och stigma (Foucault 2003, Goffman 1972) samt teorier kring den nya ”kunskapsekonomin” av Giddens (2007). I forskningsöversikten framkommer bland annat att det finns olika synsätt på funktionsnedsättning, det medicinska synsättet som lägger ansvaret på individen att anpassa sig, och det sociala som ser en funktionsnedsättning som relationell och som något som skapas av hinder i omgivningen. De huvudsakliga resultaten i den här studien visar att ett individualiserat stöd är viktigt för möjligheten att uppnå anställning. Personen behöver vara involverad i sin egen process och arbetet bör matchas mot personens intressen och kompetens. Att eftersöka meningsfullhet i arbetet utgör en tydlig framgångsfaktor. Även hanterbarhet och begriplighet har påverkan på möjligheten att få en anställning. Resultaten visar att personerna emellanåt upplever sig stigmatiserade och emellanåt kan bli utsatta för diskriminering. I analysen framkommer att det stöd en person kan få av sin arbetskonsulent och sin arbetsgivare har tydliga kopplingar till disciplinering, vilket kan bidra till en stigmatisering. En arbetskonsulent på ett företag som exempelvis Misa kan riskera att bidra till stigmatisering och bör vara medveten om verksamhetens disciplinerande och stigmatiserande verkan för att kunna utforma ett adekvat stöd. Resultaten visar bland annat att utbildning om funktionsnedsättning för olika instanser i samhället anses vara en viktig insats för att komma tillrätta med fördomar och öppna upp arbetsmarknaden för personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd. Slutligen framkommer att företagens ekonomi samt samhällsekonomin har en grundläggande betydelse för möjligheten att uppnå anställning. Socialförsäkringssystemet kan skapa en inlåsningseffekt som hämmar anställning, då denna utgör en tryggad ekonomi för individen. Om personen inte känner sig helt säker på att denne klarar av ett arbete, kan det innebära att anställningserbjudanden avböjs till förmån för att fortsätta att försörja sig genom ersättningar från försäkringskassan. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Holmgren, Emelie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Wernersson, Elin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "Jag tror på ett nära ledarskap": En grundad teori om ett framgångsrikt ledarskap utifrån HR-konsulter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Human resources är en allt mer växande profession som arbetar nära såväl chefer som medarbetare. Genom att undersöka framgångsrikt ledarskap utifrån ett HR-perspektiv åsyftar den föreliggande studien att bidra med en intressant synvinkel med utgångspunkt att HR som profession i synnerhet besitter både ledar- och medarbetarperspektiv. För att avgränsa studien inom det breda yrkesområde som HR är, riktades fokuset till HR-konsulter. Syftet med studien är att sålunda att finna huvudangelägenheten av HR-konsultens upplevelse av framgångsrikt ledarskap. Med grundad teori som metodansats har en kvalitativ studie genomförts som åsyftat att generera en teori grundad i data genom en öppenhet inför det som framträtt på fältet och med avstånd från befintliga teorier. Tio stycken intervjuer genomfördes med HR-konsulter från olika arbetsplatser för att upptäcka deras upplevelse av framgångsrikt ledarskap. Resultatet visar att respondenternas huvudangelägenhet utgörs av interaktion mellan chef och medarbetare som hanteras genom kärnkategorin närvaro i social interaktion. Således består den genererade teorin av kärnkategorin och ytterligare sex kategorier samt deras relation till kärnkategorin som tillsammans besvarar studiens forskningsfråga och därmed utgör en teoretisk modell.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Hussein, Jill
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Persson, Helen
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Offer för delaktighet, ansvar, rättigheter och omsorg?: En diskurspsykologisk studie om det våldsutsatta barnets konstruktion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera den språkliga konstruktionen av det våldsutsatta barnet utifrån SOU-rapporter (statens offentliga utredningar). Som teoretiska och metodologiska utgångspunkter har vi utgått ifrån socialkonstruktionism och diskurspsykologi. Därtill har vi integrerat feministisk teoribildning med betoning på genus. Som metod har vi utifrån diskurspsykologi valt att använda Edleys analysmodell bestående av tolkningsrepertoar subjektsposition samt ideologiska dilemman. I vårt resultat kom vi fram till fem olika tolkningsrepertoarer innefattande två subjektspositioner vardera. Första tolkningsrepertoaren belyser barnet som offer i form av brottsoffer och omyndig. Vår andra tolkningsrepertoar behandlar delaktighetens svårigheter gällande det aktivt deltagande barnet och det passivt deltagande barnet. Tredje tolkningsrepertoaren uppmärksammar barnet i förhållande till rättigheter där vi lyfter barnet som ägare av rättigheter samt barnet som underordnad rättigheter. Tolkningsrepertoar fyra ser till barnet relaterat till ansvar utifrån det ansvarstagande barnet och barnet under vuxnas ansvar. Den femte tolkningsrepertoaren skildrar barnet i relation till omsorg där vi i vårt material kunnat utläsa den omsorgsfulla mammans barn samt den våldsutövande pappans barn. Sammanfattningsvis har vi utläst den komplexitet som råder gällande det våldsutsatta barnets delaktighet i relation till omsorg och rättigheter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Hässelbäck, Ronja
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Lika inför lag?: Könsskillnadens roll i det vardagliga dömandet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jämställdhet är en stor debatt och denna undersökning gjordes för att se om en gärningsmans kön kunde vara av betydelse i hur människor dömer. Tidigare forskning visade på skillnader mellan könen och attityder kring förbrytare. Deltagarna bestod utav 237, varav 92 kvinnor, läste en av fyra olika versioner utav en vinjett där gärningsmannens kön och brottsbakgrund varierades. Deltagarna skattade vad som ansågs vara ett passande straff samt attityder kring gärningsmannen. Det fanns skillnader mellan om gärningsmannen var tidigare straffad eller inte inom den kriminella stämpeln, och korrelationer mellan empati och aggressivitet, lämpligt straff och kriminalitet stämpeln, samt mellan lämpligt straff, aggressivitet och kriminalitet stämpeln. Sammanfattningsvis visade resultaten skillnader mellan förbrytare. En kvinnlig återfallsförbrytare ansågs mer som en kriminell och mer aggressiv, än vad en manlig återfallsförbrytare gjorde. Även om män och kvinnor hade liknande attityder kring kriminella så verkade den kvinnliga könsrollen vara utav betydelse om hon var kriminell.

 • 35.
  Isaksson, Tobias
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Karlsson, William
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Kommunikation- Ledarens verktyg i skapandet av en organisationskultur2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie inom grundad teori synliggör hur en formell ledare vid en organisation arbetar för att få olika individer att arbeta mot samma mål. Vi har till största delen använt oss av intervjuer för att samla in data om hur denne arbetar för att skapa ett gemensamt narrativ, och en delad historia. Att som ledare kunna kommunicera med olika typer av individer har visat sig vara mycket viktigt för att skapa en gemenskap. Det är denna gemenskap som möjliggör organisationskulturen som tillsammans skapas, och upprätthålls av alla medlemmar. I denna kultur måste hela tiden värderingar och normer förhandlas för att fungera i den kontext de råder i. För att möjliggöra en organisationskultur som fungerar och där medlemmarna känner en tillhörighet, har fokus sökt sig till ledarens förmåga att kommunicera och arbeta för målet och med de anställda. Kommunikation som begrepp har lämnats stort utrymme i denna studie då samtliga informanter under intervjuerna påvisat detta som primärt och utgöra den mest betydande faktorn i skapandet och upprätthållandet av en organisationskultur.

   

  I denna studie har vi valt att inte intressera oss för kultur såsom etniska kulturer och könsbundna kulturer, istället har vi valt att undersöka hur en ledare arbetar för att nå en färdig produkt i form av en fungerande organisationskultur. För att ta reda på hur detta går till har vi valt att studera två olika branscher, nämligen entreprenadbranschen och livsmedelsbranschen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Making Questions and Answers Work: Negotiating Participation in Interview Interaction2013Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The current thesis explores conditions for participation in interview interaction. Drawing on the ethnomethodological idea that knowledge is central to participation in social situations, it examines how interview participants navigate knowledge and competence claims and the institutional and moral implications of these claims. The data consists of, in total, 97 audio-recorded interviews conducted as part of a national Swedish evaluation of support interventions for children exposed to violence. In three studies, I use discursive psychology and conversation analysis to explicate how interview participants in interaction (1) contribute to and negotiate institutional constraints and (2) manage rights and responsibilities related to knowledge.

  The findings of study I and study II show that child interviewees actively cooperate with as well as resist the constraints of interview questions. However, the children’s opportunities for participation in this institutional context are limited by two factors: (1) recordability; that is, the focus on generating recordable responses and (2) problematic assumptions underpinning questions and the interpretation of interview answers. Apart from restricting children’s rights to formulate their experiences, these factors can lead interviewers to miss opportunities to gain important information. Also related to institutional constraints, study III shows how the ideal of model consistency is prioritized over service-user participation. Thus, the three studies show how different practices relevant to institutional agendas may hinder participation.

  Moreover, the findings contribute to an understanding of how issues of knowledge are managed in the interviews. Study II suggests the importance of the concept of believability to refer to people’s rights and responsibilities to draw conclusions about others’ thoughts. And the findings of study III demonstrate how, in evaluation interviews with social workers, children’s access to their own thoughts and feelings are based on a notion of predetermined participation; that is, constructed as contingent on wanting what the institutional setting offers. Thus, child service users’ low epistemic status, compared to the social workers, trumps their epistemic access to their own minds. These conclusions, about recordability, believability, and predetermined participation, are based on interaction with or about children. However, I argue that the findings relate to interviewees and service users in general. By demonstrating the structuring power of interactive practices, the thesis extends our understanding of conditions for participation in the institutional setting of social research interviews.

   

 • 37.
  Ivkovic, Sonja
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Medberoende: En hermeneutisk studie om kvinnors upplevelser av att leva med en partner med missbruksproblematik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Jansson, Fredrik
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Centre for Cultural Evolution, Stockholm University, Sweden.
  Bursell, Moa
  Institute for Futures Studies, Stockholm, Sweden..
  Social consensus influences ethnic diversity preferences2018Inngår i: Social influence, ISSN 1553-4510, E-ISSN 1553-4529, Vol. 13, nr 4, s. 192-208Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There is widespread segregation between workplaces along ethnic lines. We expand upon previous research on segregation and social influence by testing the effect of the latter on personal diversity preferences, specifically in employees' selection into hypothetical workplaces. In a survey study with 364 European American respondents in three waves, participants complied with social consensus preferences for either more or less workplace diversity. The new preference was sufficiently internalized to be retained largely unaltered a week later. Simulations suggest a self-reinforcing effect, where accurate social consensus information may be sufficient to change preferences. Given that initial choices were polarized, perceived social consensus can vary highly between people in society, and influencing this perception may feed back into greater acceptance of minorities.

 • 39.
  Johammar, Carin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att leva under förvaltarskap: En grundad teori om hur individer under förvaltarskap upplever förvaltarskapet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Johansson, Rebecka
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Medias framställning av chefer: - en diskursanalys av hur tidningen Chef konstruerar bilden av chefens identitet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur chefens identitet diskursivt konstrueras i tidningen Chef under perioden 2011-2013 genom att urskilja de diskurser och subjektspositioner som finns i tidningen. Utifrån diskursteori analyseras hur tidningen genom språket konstruerar chefensidentiteten och vilka retoriska tekniker som används för att nå fram till läsaren. Jag kunde urskilja två diskurser som i sin tur erbjöd fyra subjektspositioner. De övergripande diskurserna var den humanistiska diskursen och den affärsmässiga diskursen och de fyra subjektspositionerna benämns medmänniskan, inspiratören, den starke och den affärsmässige. Med detta som utgångspunkt diskuteras hur chefens identitet konstrueras i tidningen Chef samt hur de båda diskurserna påverkar chefen och dess position gentemot organisationen och medarbetarna.

  Fulltekst (pdf)
  Medias framställning av chefer - en diskursanalys av hur tidningen Chef konstruerar bilden av chefens identitet
 • 41.
  Johansson, Tobias
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Jeffery, Christian
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Vän eller Vänskaplig: Ett dilemma i rollen som chef2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Johnsson, Mariana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Munter, Elin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Vikten av att möta alla människor med respekt och vördnad: En entografisk studie utförd på en samlingspunkt för människor i utsatthet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det kan vara svårt att leva upp till samhällets alla krav och förväntningar, speciellt om du lever i någon form av utsatthet. Därför ser vi vikten av att studera arbetet som görs för människor som kan vara i behov av hjälp och stöttning, för att få dessa att känna en större tillhörighet i samhället. Syftet med den här studien är därför att synliggöra personalens arbete och insats på en verksamhet för människor som på olika sätt lever i utsatthet.

  För att kunna utföra en bra studie finner vi det av vikt att interagera med människor som besitter kunskap inom ämnet utsatthet på en hjälpande verksamhet. Vi har därför valt att använda oss utav den etnografiska metoden som ger oss en närhet till de människor vi önskar studera. Vi vill genom intervjuer och observation ta del av hur personalen arbetar för människor i utsatthet, samt hur deras arbete tas emot av dessa. Behjälpliga begrepp och teorier för studien har bland annat varit stigma, ansiktet samt främre- och bakre regionen. Resultatet visar på att ett respektfullt och förtroendeingivande bemötande är av stor vikt för att kunna nå en människa i utsatthet, vilket görs genom att fokusera på människan bortom dennes problematik. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Jägstrand, Johan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Öhman, Sofia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Högskolestudenters bedömningar av misshandlande gärningspersoner avseende etnicitet och psykiskt hälsotillstånd: En vinjettstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Två utsatta grupper i dagens Sverige, som ideligen faller offer för nedlåtande fördomar, är invandrare och individer som lider av psykisk ohälsa. Syftet var att undersöka huruvida manipulation av en misshandlande gärningspersons etnicitet och psykiska hälsotillstånd kunde ge skilda resultat med avseende på bedömningen av brottets allvarlighetsgrad, straffvärde, medkänsla för gärningsmannen samt förståelse för den begångna handlingen. Deltagare var 151 studenter i åldrarna 20-64 år, varav 103 kvinnor, från en högskola i Sverige. Fyra olika vinjetter användes. För att undersöka eventuell samvariation korrelationstestades de beroende variablerna samt kontrollvariablerna. Olika 2 x 2 ANCOVA-analyser för oberoende mätningar gjordes. Resultatet motsade hypoteserna och visade inga signifikanta medelvärdesskillnader mellan vinjetterna, samt innebar inga mätbara fördomar; människors bedömning av gärningspersonen och handlingen tycks inte påverkas av dennes etnicitet och psykiska hälsotillstånd. Resultaten diskuterades och visade på en positiv trend, där människor med olika bakgrund värderas allt mer jämlikt iSverige.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Kaisso, Nour
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Modeling the Dynamics of Opinion Change: when Individuals may have Different Overt and Covert Opinions2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis aims to present and explore a mathematical model of attitude change within society. Building on the foundations set up by Lave and March [2] and Eriksson and Strimling [1] we propose a model which includes the possibility of having an overt as well as covert opinion by any individual on a given issue. We lay out the verbal and mathematical specifications for our model, interpret them in the framework of discrete-time dynamical systems and simulate the behavior using Matlab programming. Finally, we propose three conjectures based on the results of our simulations and proceed to subject two of them to further analytical treatment.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Karlsson, Jessica
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Milenkovic, Aleksandra
  Arbetsledarens upplevelse av att leda även i privatlivet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Arbetsledarens upplevelse av att leda även i privatlivet
 • 46.
  Karlsson, Victor
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Upplevelsen av det svenska anstaltslivet: En fenomenologisk studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att med en fenomenologiskt ansats undersöka hur det svenska anstaltslivet upplevs av intagna. Den tidigare forskningen inom ämnet visade på att det finns flera faktorer som samspelar i hur erfarenheten av verkställighetstiden kommer utformas, studien lyfter följaktligen fram dessa fyra centrala teman: relationer, organisationssystem, självkänsla och utanförskapets effekter. Empirin till studien samlades in via semistrukturerade intervjuer med fem intagna män från samma anstalt där det mellan dem fanns en hög demografisk varians. Undersökningen gav både idiografiska resultat och nomotetiska. Det nomotetiska resultatet från intervjuerna visade på att upplevelsen av anstaltslivet kännetecknas av ett närvarande moment av oförutsägbarhet, ett behov av en genuint engagerad kriminalvårdare samt att utomstående sociala relationer kompliceras.  Resultatet diskuteras avslutningsvis i relation till studiens syfte, hur det kan förstås utifrån ett livsvärldsperspektiv och tidigare forskning. 

  Fulltekst (pdf)
  Upplevelsen av det svenska anstaltslivet
 • 47.
  Kharib, Azhin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Den ideala kroppen: En hermeneutisk studie av konstruktioner av identitet och kroppsideal bland unga kvinnliga bloggerskor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka konstruktioner av kroppsideal på bloggar

  skrivna av unga kvinnliga bloggerskor (20-30 år). Datamaterialet i studien består av fem

  bloggar med inriktning mot träning och skönhet. Innehållet i bloggarna har analyserats

  utifrån en hermeneutisk metodansats. I uppsatsen lyfts fram hur normalitet för kropp och

  hälsa förhandlas via en tvåvägskommunikation i bloggarna. Bloggförfattarna ger råd och

  tips till sina läsare men får också kommentarer på kost och träning från sina läsare.

  Resultatet av analysen visar att på bloggarna konstrueras den ideala kroppen som ett

  pågående projekt. För att få en ideal kropp förväntas subjektet arbeta med sin kropp för att

  förändra den, ett arbete som omfattar investering av såväl tid som materiella resurser.

  Strategier för att uppnå en mer ideal kropp lyfts i bloggarna fram som något som kräver

  reglering och disciplinering av kroppen, något som uppnås genom exempelvis

  träningsscheman och kostscheman. På bloggarna konstrueras också den vältränade kroppen

  som en lyckad kropp, och att vara vältränad och lyckad kopplas samman med att också

  vara lycklig.

 • 48.
  Kuhlin, Nancy
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Drigoris, Sanna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Mediepresentationer av våld: En studie om faser, utifrån fallet Breivik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idenna studie har vi undersökt hur massmedier presenterat våldshandlingar övertid. Det som vi undersökt är om det finns urskiljbara faser i massmedialapresentationer av våldshandlingar. Vi har utgått från fallet Breivik och Norgeattentatet2011, som vi menar är ett mediebelyst fall som kan kasta ljus över andravåldshandlingar. Vi har använt oss av Grundad Teori som kvalitativ metod och analyseratsammanlagt 80 stycken tidningsartiklar hämtade från Aftonbladet, Expressen,Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Resultatet visar att det finns urskiljbarafaser och dessa faser har vi benämnt som:Det ofattbara, Kollektiv bearbetningfrån det ofattbara, Det ofattbarapolitiseras och Det ofattbara blir enreferens. Medan tidigare forskning har belyst effekter av medievåld,massmediala skildringar av kvinnor och män, massmediala framställningar övertid och att massmediers framställningar av nyheter, har man i mindreutsträckning studerat den processuella utvecklingen hos våldshandlingar. Vi haranvänt symbolisk interaktionistisk teori för att få en fördjupad förståelse förvårt resultat. Det som vår uppsats tillfört den befintliga forskningen är att viurskilt olika faser gällande hur våld presenteras i massmedia.

  Fulltekst (pdf)
  Mediepresentationer av våld - Breivik
 • 49.
  Lantto, Lisa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Galin, Robin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att välja utifrån sitt framtidsjag: - en studie av ungdomars resonemang och identitetsskapande i samband med gymnasievalet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Centralt i uppsatsen är hur ungdomar resonerar och förhandlar sitt identitetsskapande i relation till sitt gymnasieval och sin framtid. Två fokusgruppsintervjuer, med niondeklassare från två högstadieskolor i Mellansverige, genomfördes i studien. Materialet analyserades med utgångspunkt i diskursiv psykologi och narrativ analys. Resultatet visade på att det fanns tre övergripande mönster att resonera på i förhållande till gymnasievalet och framtiden. Bland annat pendlade ungdomarna mellan framhävandet av den egna autonomin och värdet av att kunna lyssna på andra. Det framkom även i deras berättelser att ett brett gymnasieprogram ansågs som fördelaktigt för dem själva i framtiden. Det tredje representativa mönstret för ungdomarnas sätt att resonera var att betona vikten av att finna rätt balans i livet mellan jobb- och privatliv. Sammantaget kunde vi se att deras resonemang många gånger präglades av dilemman av olika slag. Flera retoriska resurser användes i förhandlandet kring val och identitetsskapande. Mest framträdande var tid som resurs, där de i nutid föreställde sig hur framtidsjaget skulle tänka om det nutida beslutsfattandet. Vår studie visar på att det för dagens ungdomar blivit allt viktigare att kunna föreställa sig själv i framtiden för att göra val av olika slag vilket i sin tur också bidrar till deras nutida identitets­konstruktioner. 

  Fulltekst (pdf)
  Att välja utifrån sitt framtidsjag
 • 50.
  Levin, Hanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Missler, Ronja
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Den omedvetna kulturchocken: En hermeneutisk studie om att återvända till ursprungskulturen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på den omedvetna kulturchock som uppstår när individen återvänder hem till ursprungskulturen. I dagens globaliserade samhälle ökar antalet svenskar som bosätter sig utomlands och det finns en medvetenhet hos individen om den kulturchock som kommer inträffa i mötet med den nya kulturen. Forskning kring den kulturchock som uppstår när individen återvänder hem är begränsad och denna studie om den omedvetna kulturchocken kan därför ses som en ny gren inom forskning om kulturchocker. Syftet med studien är att kartlägga de anpassningsstrategier individen använder sig av för att hanterar den omedvetna kulturchocken. Studiens teoretiska och begreppsliga ramverk tar stöd i den symboliska interaktionismen som riktar fokus mot individen och identitetsskapande. Genom en hermeneutisk forskningsmetod har tio dialogiska intervjuer genomförts med respondenter som sammanlagt varit bosatta i 12 olika länder. Idag har alla återvänt till ursprungskulturen i Sverige. Den omedvetna kulturchocken har startat som en förförståelse och använts genom hela undersökningen för att se om det i resultatet kan användas som ett begrepp. Resultatet av studien presenterar den omedvetna kulturchocken som en acceptansprocess, uppbyggd av fem anpassningsstrategier.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
123 1 - 50 of 105
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf