https://www.mdu.se/

mdu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1479
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aal-Hana Faro, Reham Zuhair Abdulahad
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Lindstedt, Linus
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Man är inte den viktigaste personen i det här, utan det är våldsutövaren själv: Socialarbetares komplexa arbete med våldsutövare2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en förståelse för socialarbetares arbete med våldsutövare samt hur de beskriver och bemöter våldsutövare som målgrupp. Studien utgår från en kvalitativ inriktning där semistrukturerade intervjuer genomfördes för att kunna besvara forskningens syfte. Det insamlade datamaterialet analyserades tematiskt och identifierade följande teman; våldsutövarens förutsättningar till förändring, utvecklingsområden i arbetet med våldsutövare, kartläggning av arbete med våldsutövare, nätverksarbete och riskfaktorer hos våldsutövaren. Resultatet analyserades i samband med tio vetenskapliga artiklar och fyra teoretiska ramverk; makt, handlingsutrymme, mentalisering och stigma. Det framträdande resultatet pekar på att våldsutövare uppvisar en bristande insikt och självreglering av känslor till våldet och att socialarbetarens bemötande blir väsentlig och avgörande för behandlingsarbetets utveckling. Utgångspunkten i arbetet grundar sig i våldsutövares enskilda problematiker som behöver beaktas där socialarbetaren anpassar arbetsmetoden efter den genom sina kunskaper och kompetenser. Utöver det har arbetet ett stort fokus på partnerkontakten med den våldsutsatta för att motivera och uppmuntra till stöd under våldsutövarens behandling. Det framgår även att socialarbetare samverkar med andra verksamheter som kan påträffa våldsutövare men att det behöver vidareutvecklas för att möjliggöra ett utökat kunskapsutbyte och uppfångande av våldsutövare. Vidare påvisar resultatet att tidigare utsatthet i barndomen är ett företrädande mönster hos flera våldsutövare. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abbasi, Rezgar
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Grupparbetens pedagogiska och socialpedagogiska betydelse: En kvalitativ studie om socionomstudenters erfarenheter och upplevelser av grupparbete.2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate group-oriented pedagogy and its effects, based on the subjective experiences of social students, i.e. to study the pedagogical and special educational significance of the group work. This has been done through a qualitative approach where the selection was turned towards a targeted group, and then semi-structured interviews were conducted. The result shows that group-oriented pedagogy was perceived positively, instructively and educating in large part among the respondents despite some conflicts and different views. Furthermore, characteristics such as acceptance, responsiveness, adaptation and openness are highlighted and emphasized as something that is bred or refined by working in groups. Other aspects that emerged from the results were prerequisites for a functional group work, where the respondents listed some criteria such as willingness to cooperate, group size and constellation as important conditions for a well- functioning group work. In summary, the study's content highlights that there are great opportunities for development within group work, but that it is also important to continuously develop and keep an eye on the group processes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdallah, Abdallah Said
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ikonomidis, Pavlos Vaso
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  ungdomar i socialt utsatta områden: En studie om hur ungdomar upplever deras bostadsområde och framtidsmöjligheter2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur ungdomar upplever att bo i ett socialt utsatt område, hur de uppfattar mediabilden samt vilka begränsningar och möjligheter som bostadsområdet innebär för deras framtid.

  För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss utav kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex ungdomar i den socialt utsatta Stockholmsförorten Tensta. Teorier som vi har använt oss utav i bearbetning av datainsamling är erkännandeteori samt av teorin om Stigma.

  Resultatet från intervjuerna visar att ungdomarna trivs bra i området trots den negativt uppfattade mediabilden om Tensta. Deras egna uppfattning av området skiljde sig från den uppfattade mediabilden. Samtidigt upplevde ungdomarna att deras egna framtidsmål inte begränsas av området man bor i, utan styrs av individers egna vilja att lyckas.

 • 4.
  Abdrahman Aden, Ayan
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Omar Mohamed, Mustafa
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  VID MISSTANKE OM ATT BARN FAR ILLA: EN INTERVJUSTUDIE OM SOCIALTJÄNSTENS ARBETE2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialtjänstens arbetsprocess ser ut när ett barn far illa eller misstänks fara illa. Studien består av tre frågeställningar och för att kunna ge svar på syftet används en kvalitativ forskningsmetod med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet grundar sig på intervjuer med fem socialsekreterare från fem olika kommuner i Mellansverige. När det kommer till socialsekreterarnas utredningsprocess påvisar studiens resultat att alla kommuner intervjupersonerna tillhör har samma målsättning men utgår ifrån olika arbetssätt. Några förekommande utmaningar för socialsekreterarna är en hög arbetsbelastning, begränsade resurser och klienternas minskade tillit för socialtjänsten. Ett ytterligare resultat som studien påvisar är socialsekreterarnas beskrivning av utredningsprocessen i relation till teoretisk utgångspunkt. Systemteorin är väsentlig för socialsekreterarna under utredningsprocessen eftersom individer och verksamheter i barnets närmiljö beaktas under utredningen. Anknytningsteorin visar på barnets anknytningsrelation till omvårdnadpersonerna. Empowerment används i utredningsprocessen genom att motivera klienterna till att återta makten över sin situation

 • 5.
  Abdullah, Hawkar
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Mohamud, Ashraf
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Vilken betydelse har Mälardalens fritidsgård för ungdomar som besöker den?: En kvalitativ analys utifrån ungdomars perspektiv2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abdullahad, Claudia
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Boya, Dalia
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Younan, Amanda
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "Hur nischad är man på heder?": En kvalitativ vinjettstudie om socialsekreterares bedömningar kring hedersrelaterat våld och förtryck2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa vinjettstudie syftar till att undersöka hur socialsekreterare inom socialtjänsten bedömer hedersrelaterat våld riktat mot kvinnor samt om etnisk bakgrund hos våldsoffret påverkar bedömningen. Syftet är dessutom att undersöka vilka insatser som socialtjänsten erbjuder för våldsoffer som lever i en hederskontext och om de skiljer sig från våld i nära relationer. Datainsamlingen har skett genom sex semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från olika kommuner och baseras på en vinjett. Genom tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som intersektionalitet och systemteori analyseras resultatet. Av studiens resultat framgår det alla deltagare identifierade heder i fallbeskrivningen, oavsett om kvinnan hade ett svenskt klingande namn eller mellanösternklingande namn. Deltagarna menar att etnicitet inte ska vara avgörande i bedömningen men att det behöver tas i hänsyn till för att bedöma allvarligheten kring hedersutövningen. Insatserna som erbjuds för våldsoffer inom en hederskontext är skyddat boende och samtalsstöd. Det framgår även att insatserna för hedersrelaterat våld och förtryck inte skiljer sig ifrån insatserna för våld i nära relationer. Slutligen anser samtliga deltagare att det krävs mer forskning och specialiserade insatser för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 • 7.
  Abrèu, Lorenny
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Hodzic, Amela
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Hemlöshet: En studie av missbruk och stämpling2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Med denna studie ville vi belysa hur före detta hemlösa upplevt de sociala myndigheternas insatser samt vilken hjälp de fick under deras tid som hemlösa. I studien medverkade åtta personer som tidigare varit hemlösa. Vi har tillämpat teorier från sociologer så som Erving Goffman (Stigma), Howard Becker (avvikarkarriären) samt Johan Cullberg (kris och utveckling). Detta för att kunna belysa empirin som framkom i studien. I studien har vi använt oss av sex artiklar från tidigare forskning som handlade om hemlöshet. Detta delades upp i fyra olika kategorier och utifrån dessa har vi tillämpat vår empiri. Denna studie utgår från en kvalitativ metod med en hermeneutisk forskningstradition.

  Resultatet i studien visade att hälften utav respondenterna var nöjda med de insatser de fick från de sociala myndigheterna. Vi kunde även se att motivation till förändring inte endast var ett krav från de sociala myndigheterna utan genom motivation fick respondenterna de resurser de var i behov av. Andra hälften var inte nöjda med myndigheternas insatser då en del kraven var alldeles för många och svåra att uppnå. Samtliga respondenter betonade frivilliga organisationers betydelse som bidrog till att respondenterna kunde ta sig ur hemlösheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abukar, Isterlin
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Unga kvinnors upplevelse av att jobba på en anstalt med manliga klienter2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 9.
  Abukar, Mohamed
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "Jag såg aldrig killar som mig själv": En kvalitativ intervjustudie om hur unga män uppfattar hälso- och kroppsideal som presenteras på sociala medier2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Ackell, Catarina
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  förekommer etnisk diskriminering i stockholm tingsrätts domslut?2007Studentuppsats
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Sverige är ett land som aktivt arbetar mot rasism och diskriminering, detta genom åtgärder och upplysning i skola, arbetsplatser och andra samhällsområden. Trots det upplever Svenska invandrare fortfarande diskrimination inom flera olika förhållanden. För att komma åt orättvisor i samhället måste man först påvisa vart de förekommer och där vid sätta in resurser. Min undersökning granskar därför domslut i Stockholms tingsrätt med hänsyn till sociala omständigheter och tidigare kriminell belastning, för att se om personer med utländskt påbrå blir hårdare dömda. Vidare har jag diskuterat kring den risksituationen att domare och nämndemän påverkas av att invandrare är överrepresenterade inom vissa brottskategorier och därtill att media framställer invandraren negativt. En missvisande förförståelsen byggs i dessa sammanhang upp om invandraren vilket kan leda till diskriminerande domar.

  Kategorisering och stereotypisering har varit mina huvudsakliga teorier för att förstå varför människan diskriminerar och varför det eventuellt förekommer diskrimination, även i en så välutbildad institution som rättsväsendet.

  Min studie visar att det förekommer rättfärdigade skilda domslut mellan utländska och svenska personer. Om det beror på ett diskriminerande rättsväsende eller på en ärlig utsaga kan jag bara reflektera kring utifrån teorier, tidigare forskning och samhället i övrigt.

  Slutsatsen blir tillsist att jag inte i min studie kan påvisa diskriminering, men att man ska utreda eventuellt dold diskriminering och även ett annat tillvägagångssätt för att utesluta diskriminering helt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Ada, Gabriella
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ilia, Daniella
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  SÄMRE ARBETSSITUATION FÖR SOCIALSEKRETERARE: Arbetssituationens och organisationens påverkan på socialsekreterare2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom det sociala arbetet jobbar yrkesutövare ständigt för att hjälpa samt stödja människor som är i behov av hjälp och stöd. Denna studie har sitt fokus på hur organisationen och arbetssituationen påverkar socialsekreterares arbete samt beslut. Studien har påvisat att dessa faktorer har en påverkan på socialsekreterares arbete samt beslut, vilket var de frågeställningar som vi sökte svar på. Socialsekreterare arbetar utifrån organisationens föreskrivna riktlinjer samt regelverk och dessa lagar samt regler begränsar socialsekreterares handlingsutrymme. Påverkan av arbetssituationen kan vara varierande periodvis då socialsekreterare kan uppleva en hög arbetsbelastning samt en hög personalomsättning som därmed kan bidra till en stressig arbetssituation. Denna studie är genomförd med hjälp av fem semistrukturerade intervjuer och deltagarna var fem verksamma myndighetsutövare. Vi har samlat in material och analyserat det genom teorierna, stressteorin samt gräsrotsbyråkratin och genom tidigare forskning. Studien påvisar att socialsekreterare upplever brister inom organisationen, då det framkom att arbetet präglas av en hög arbetsbelastning och att organisationen begränsar socialsekreterarnas arbete. Det framkom även att arbetsplatsen har en hög personalomsättning och stressig arbetssituation periodvis. Avslutningsvis diskuteras bristerna inom organisationen samt den svåra arbetssituationen som vidare kopplas till resultatet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sämre arbetssituation för socialsekreterare
 • 12.
  Afrayem, Simona
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Handlingsutrymme - Befrielse eller Begränsning?: En intervjustudie om försäkringsutredares upplevelse av handlingsutrymmet på ansvarsområdet för sjukersättning.2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Handlingsutrymmet ger försäkringsutredare ett visst mått av eget avgörande i bedömningen av arbetsförmågan. Det förväntas en rättssäker bedömning av arbetsförmågan och en skärpt förhållning till regler och riktlinjer. Det blir därmed svårt att vara självbestämmande då regler och riktlinjer medför en del begränsningar i handlingsutrymmet. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur försäkringsutredare på ansvarsområdet för sjukersättning upplever sitt handlingsutrymme i relation till sitt huvudsakliga uppdrag; bedömning av de försäkrades arbetsförmåga. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts där fem semistrukturerade intervjuer genomförts med försäkringsutredare som samtliga arbetar på ansvarsområdet för sjukersättning. Resultatet visar att försäkringsutredarnas handlingsutrymme är begränsat utifrån lagstiftning, formella roller och kvalitén på läkarutlåtandet. Vidare finns ett minimalt utrymme för möjliggörande genom bedömningskedjan men begränsningarna visar sig ha en överlägsen roll. Slutligen visar resultatet att försäkringsutredarna gör bedömningen av arbetsförmågan på olika sätt. Studiens resultat har sedan analyserats i en tematisk analys utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.

 • 13.
  Aghajani Rahim, Hanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Gallo, Alexandra
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hur hamnade jag där?: En kvalitativ intervjustudie med tidigare kriminella2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning har påvisat orsaker till att en individ kan hamna i kriminalitet men inte vilka huvudorsakerna är, därför valde författarna att undersöka detta närmare. Syftet med denna studie var att belysa tidigare kriminellas perspektiv på vad som påverkat dem under deras ungdom vilket resulterat i ett kriminellt beteende. Författarna intervjuade 15 deltagare i syfte att analysera deras livsberättelser och vilka faktorer som lett dem in i kriminalitet. Intervjudeltagarna var 10 män och fem kvinnor mellan 20–50 år som suttit i fängelse minst tre år. Studien utgick narrativ analys med tematiska frågor. Samtliga förklarade att de blivit kriminella på grund av: (1) bristen på tillhörighet, (2) orättvis behandling i skolan, (3) familjeförhållanden, (4) kriminella i familjen och umgängeskretsen samt (5) bristen på sysselsättning och missbruk. Denna studie visar att det sällan finns en ensam nämnare till varför en individ hamnar i kriminalitet, utan att kriminalitet som fenomen är mycket komplext.

 • 14.
  Aghasyan, Marina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Oganova, Elina
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  En studie om hur invandrarkvinnor upplever integrationsprocessen i Sverige2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att fördjupa förståelse för invandrarkvinnors upplevelser av integrationen i Sverige. Undersökningen syftar på enbart invandrarkvinnor som kommer till Sverige genom äktenskapsmigration. Detta är en kvalitativ undersökning som har genomförts med hjälp av nio intervjuer med invandrarkvinnor som har gift sig med svenskfödda män och flyttat till Sverige. Vi har valt att använda Grundad teori och har kommit fram till olika faser som innefattar faktorer som kvinnorna upplever vara viktiga för integrationen. Genom att analysera de olika faserna kom vi fram till vår kärnkategori som är arbete. Resultatet visade att arbete är kärnan i integrationen och en viktig och avgörande faktor för en lyckad integration. Teoretiska paralleller dras till Antonovskys teori om Känsla av sammanhang (KASAM) för att klargöra upplevelsen av integrationsprocessen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 15.
  Agic, Admir
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Piratkopiering i Sverige: Hur fildelare själva reflekterar över sina handlingar2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar ämnet olaglig fildelning på internet. Intervjuer med fem svenska fildelare ligger till grund för en kvalitativ analys av deras egna handlingar. Analysen kretsar kring fem grundläggande teman som syftar till att förmedla en bild av individernas egen bild av fildelning och moraliska dilemman som kan uppstå vid denna handling. Teorin som har används beskriver främst handlingsramarna och samhället som fildelarna kan tänkas befinna sig i. Kopplingar görs mellan individernas handlingar och den övergripande samhällsteorin för att påvisa om de stämmer överränns. Olaglig fildelning är ett utbrett fenomen i Sverige. De fem fildelare som ingick i analysen verkar både ha förståelse för att fildelning är ett så utbrett fenomen, samtidigt som de i stor utsträckning känner att det behövs en lag som reglerar fenomenet. Skivbolagen målas upp som de stora och rika bovarna i frågan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Ahlström, Andreas
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Tapper, Emma
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  STADSMISSIONEN ÄR DET ENDA JAG HAR”- EN FREDAD, KONFLIKTFYLLD MEN STRUKTURERAD TILLVARO I EN OSÄKER VARDAG: En etnografisk studie om kulturen på Stadsmissionens mötesplats2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 17.
  Ahlén, Moa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Antin, Camilla
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "Men vi pratar inte så mycket": En kvalitativ studie om hur föräldrar samtalar med sina tonåringar om våld2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine how parents talk to their adolescents about violence from the perspective of exposed, exposer and gender. In total, five semi-structured interviews were conducted with parents of children with different sexes, aged between 13-19. The empirical material was analysed through thematic analysis and the themes that emerged were differences in conversations based on gender and how parents' understanding of violence affects conversations.

  The results show that parents tend to talk with their adolescents if something happens, that is, after a problem has arisen and then on the basis of risks of being subjected to violence or based on their own concerns. Mothers talk about the risk of violence with their children based on their own perceived anxiety about vulnerability, while fathers have easier to see their teenagers from a vulnerable perspective. Differences in how parents talk to their children based on the child's gender can be seen where parents describe that sons talk significantly less than daughters and parents find it more “difficult” to talk to the sons.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Ahmad, Nora
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Alhakim, Dina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sexuell exploatering av barn på nätet: Hur välutrustade är olika sociala aktörer för att bemöta den nya problematiken?2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sexuell exploatering av barn på nätet är ett fenomen som ökat substantiellt i takt med att internetanvändningen ökat i dagens samhälle. Forskning tyder på en ökning med ca 100 fall år 2020 jämfört med år 2019. Sexuell exploatering är i sig inte ett nytt fenomen, men den typen som sker via nätet kan betraktas som en ny form av exploatering som bör studeras närmare. Denna nya form av sexuell exploatering har bidragit till skapandet av en ny typ av förövare, som opererar anonymt och i många avseenden oreglerat. Syftet med det här arbetet är att undersöka hur välutrustade olika sociala aktörer som socialtjänst och fristående organisationer är för att bemöta barn som blivit sexuellt exploaterade på nätet samt identifiera vilka brister som förekommer i dagsläget. I arbetet genomförs sex semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma både inom socialtjänsten och fristående organisationer. Intervjuresultaten delas därefter in i fyra olika identifierade teman: Yrkesverksammas bemötande av utsatta barn, Är yrkesverksamma välutrustade för att bemöta barn som utsatts för sexuell exploatering via nätet?, Barn i riskzon för sexuell exploatering samt Olika typer av sexuell exploatering. Dessa teman analyseras, huvudsakligen utifrån systemteorin, foten-i-dörren metoden samt tidigare forskning inom ämnet, och även Barns-Behov-I-Centrum-arbetssättet (BBIC) då det genomsyrar socialtjänstens arbete med barn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  SEXUELL EXPLOATERING AV BARN PÅ NÄTET
 • 19.
  Ahmadi, F
  et al.
  Univ Gavle, Fac Hlth & Occupat Studies, Gavle, Sweden.
  Cetrez, O A
  Uppsala Univ, Fac Theol, Uppsala, Sweden.
  Akhavan, Sharareh
  Khodayarifard, M
  Univ Tehran, Fac Psychol & Educ, Tehran, Iran.
  Zandi, S
  Allameh Tabatabai Univ, Fac Psychol & Educ, Tehran, Iran.
  How has the University Community Been Coping During the COVID-19 Pandemic?: An Iranian Survey2022Ingår i: Frontiers in Sociology, E-ISSN 2297-7775, Vol. 6, artikel-id 645670Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives: The present study, one of the first to look at COVID-19 and coping in Iran, aimed at mapping, describing and understanding the coping methods academics employ as protective resources to deal with the psychological challenges and social isolation during the COVID-19 pandemic. We specifically aimed at identifying the meaning-making coping methods used and understanding the influence of culture. The guiding research question has been: Are there differences in meaning-making coping methods by gender, age group, work/student status, and place of residence?Design: The study, which used convenience sampling, was a quantitative inquiry. It employed a modified version of the RCOPE scale among faculty/staff members and students in Iran (n = 196, 75% women).Results: The most frequently used coping method among all subgroups of the study sample was thinking that life is part of a greater whole, followed by praying to Allah/God. The least used coping methods were the negative religious ones. Gender differences were found for being alone and contemplating, stronger for men. Thinking that life is part of a greater whole was found mainly among on-campus students. Praying to Allah/God was most common among the youngest staff and students, as well as among women. Two segments of respondents were discovered-the Theists and Non-theists-where the former used more religious coping methods, were more likely to be women, older staff and students, on-campus students, married, have children, and lived in capital.Conclusions: Our conclusion is that the RCOPE methods, which include religious and spiritual meaning-making methods, are of great importance to the studied Iranian informants. However, they use some secular existential meaning-making coping strategies too. This is explained by the role of religion in the larger orientation system and frame of reference in parallel with a secular worldview. Further, a sharp distinction between religious and secular worldviews was not found, which is explained by the fact that secular norms are hardly internalized in ways of thinking in Iran.

 • 20.
  Ahmed, Shireen
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "ATT HITTA DEN RÄTTA": En studie om kvinnors upplevese av nätdejting2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människors relationer har förändrats med tiden. Idag kommunicerar människor och kan sökaefter den rätta på dejtingsidor. I denna uppsats genomförs en socialpsykologisk studie somundersöker kvinnors upplevelse av nätdejting, med hjälp av en grundad teoretisk metodansats.Studiens syfte är att skapa en förståelse kring studieområdet. Studien består av sex intervjuermed kvinnliga deltagare. Intervjuerna genomfördes för att uppnå förståelse och få enövergripande bild kring kvinnors upplevelse av nätdejting. Resultatet visar på att insats ochnärvarande är den centrala faktorn gällande kvinnors upplevelse av nätdejting. Giddens teoriom rena relationer och Goffmans dramaturgiska teori har använts för att förstå studiensresultat. Tanken med denna studie var att utföra en kvalitativ studie med fokus på kvinnorsupplevelse av nätdejting. Genom användningen av grundad teori så har nya infallsvinklarerhållits inom området. Inom denna specifika forskningsgren finns det inte någon störremängd relaterat arbete utförd i Sverige, studien har därför kunnat bidra med kunskap inomområdet.

 • 21.
  Ahreborg, Hannah
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Leinonen, Rebecca
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  “Jag är inte så bra på brottas, men jag är… jag är ganska envis.”: Icke-normativa förväntningar på kvinnlig säkerhetspersonal i en mansdominerad bransch.2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka kvinnlig säkerhetspersonals upplevelser av att arbeta på en mansdominerad arbetsplats och det har sin grund i ett intresse för jämställdhet och genus. Intresseområdet kvinnlig säkerhetspersonal är relevant med anledning att det är en mansdominerad bransch som expanderar och som rekryterar allt fler kvinnor. Studien bidrar till forskningen om genus genom att presentera ett resultat utifrån upplevelsen av att vara kvinna och arbeta inom säkerhetsbranschen samt de skilda förväntningar som finns på dem. Forskningsansatsen som har tillämpats i studien är Grundad Teori. Datainsamlingen har skett utifrån ett teoretiskt urval och det inkluderade sex individuella intervjuer, en parintervju samt en granskning av sex podcastavsnitt och fyra avsnitt av TV-serien Tunnelbanan. Studien har genererat en Grundad Teori som visar att huvudangelägenheten för kvinnlig säkerhetspersonal är att det finns icke-normativa förväntningar på dem. Huvudangelägenheten hanteras genom kärnkategorin som är att kvinnlig säkerhetspersonal förväntas ha ett pedagogiskt förhållningssätt. Den grundade teorin som studien presenterar utgörs av sex övriga kategorier som förhåller sig till och förklarar kärnkategorin. Dessa kategorier är trygghetsingivande, fysisk kapabilitet, underordnad, normer för arbetsplacering, säkerhetspersonalens kön påverkar interaktionen och (o)jämlikhetens historik. Resultatet analyseras utifrån Hirdmans teori om genussystemet, Goffmans dramaturgiska perspektiv samt Hochschilds teori om emotionellt arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Ahrelönn, Ebba
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Israelsson, Ebba
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "TILLSAMMANS MED ANDRA AKTÖRER SKA VI KUNNA AGERA TIDIGT OCH SAMORDNAT": En kvalitativ studie om tvärprofessionell samverkan i det brottsförebyggande arbetet mot ungdomsbrottslighet2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ungdomsbrottsligheten är något som tenderat att bli allt vanligare i dagens samhälle, inte minst i Eskilstuna kommun, där brotten blivit allt grövre. För att kunna arbeta brottsförebyggande är tvärprofessionell samverkan något som blivit en självklarhet där flera aktörer har ett gemensamt ansvar. Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse av det lokala brottsförebyggande arbetet mot ungdomsbrottslighet i Eskilstuna kommun mellan socialtjänst, skola och polis. Detta genom att beskriva och analysera tvärprofessionell samverkan inom ramen för kommunens nystartade satsning Trygga unga med fokus på satsningens organisering och hur aktörerna arbetar brottsförebyggande. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts där sex semistrukturerade intervjuer genomförts med olika representanter från kommunen, socialtjänsten, skolan och polisen. Studiens resultat visar att det både finns framgångar och utmaningar med tvärprofessionell samverkan, resultatet visar även hur viktigt det är med en gemensam styrning, struktur och samsyn i en samverkansprocess. Studiens resultat har sedan analyserats i en tematisk analys utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som vävs samman i en slutlig diskussion.  

  Nyckelord: brottsförebyggande, ungdomar, utanförskap, tvärprofessionell samverkan, ungdomsbrottslighet, nätverk, gemenskap, socialt arbete

 • 23.
  Ahrlow, Catarina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Leijthoff, Sofia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  "JAG VILLE KUNNA SÄTTA ETT EX FRAMFÖR PROSTITUERAD": Sex kvinnors livsberättelser om sina prostitutionserfarenheter.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva och analysera kvinnors självupplevda erfarenheter av prostitution. Studien önskade besvara frågeställningen: vilka förväntningar, händelser, upplevelser och känslor som format dessa kvinnors resa i steget in, genom och ur prostitution? Studien som var av en kvalitativ ansats har baserats på sex ostrukturerade livsberättelser av kvinnor med erfarenhet av prostitution. Fokus vid intervjuerna har varit kvinnornas egna beskrivningar, upplevelser och känslor av resan in, under och ur prostitution. Studien har haft ett socialpsykologiskt perspektiv som utgångspunkt och dess teoretiska ramverk har bestått av Scheffs begrepp om skam, Goffmans teori om stigma samt Fuchs Ebaugh’s teori “the process of role exit”. Studiens resultat visade på att flera samverkande händelser och upplevelser i kvinnornas liv påverkade deras känslor och förväntningar på sig själva, vilket var framträdande inslag i kvinnornas livsberättelser om deras process, in- genom och ut ur prostitution. Kvinnornas upplevelser och känslor kring prostitutionen framkom vara komplexa. För att kunna bemöta och stödja kvinnor med prostitutionserfarenhet krävs av socialarbetare en förmåga att lyssna utan att döma och kunskap om prostitutionsprocessen. Detta för att inte ytterligare skambelägga och stigmatisera kvinnor med prostitutionserfarenhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "JAG VILLE KUNNA SÄTTA ETT EX FRAMFÖR PROSTITUERAD": Sex kvinnors livsberättelser om sina prostitutionserfarenheter.
 • 24.
  Akay, Stella
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Abdo, Michel
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  En gång dömd, alltid dömd?: En kvalitativ studie om stödet som tidigare dömda erbjuds samt hinder med återintegreringsprocessen2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka stödet som tidigare dömda erbjuds av myndigheter och civilsamhället samt vilka hinder som tillkommer med återintegreringsprocessen. Återintegrering innebär att individen återvänder till samhället efter ett avtjänat straff. Stödet som erbjuds samt de hinder som tillkommer under återintegrering har analyserats genom att dela upp resultatet av följande delar: Insatserna som erbjuds av både myndigheterna och civilsamhället, betydande faktorer och begränsningar samt belastningsregistret påverkan på återintegreringsprocessen. I denna studie utfördes fem semistrukturerade intervjuer med Kriminalvården, Krami, Kris och resursenheten ungdom och familj och dessa utgör basen för den aktuella studien. Utifrån studiens resultat uppmärksammas vikten av att skapa en god relation till den tidigare dömda snarare än att fokusera på insatsernas utbud. I resultatavsnittet inkorporerades tidigare forskning, systemteori och stigma. Detta eftersom tidigare forskning uppmärksammar vikten av en procosial omgivning då de som hade en sämre social krets var mer benägna att återfalla i brott.

  I slutsatsen lyfts det upp vikten av ett gott bemötande och relation till den tidigare dömda samt att belastningsregistret är ett hinder för en lyckad återintegrering. En slutsats är att antalet insatser är inte faktorn till en framgångsrik återintegrering, utan det handlar om ett samspel och en god relation mellan individen och yrkesutövaren

  Nyckelord: Återintegrering, bemötande, belastningsregister, insatser, stigma, systemteori

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Akhavan, Sharareh
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Aytar, Osman
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Bogg, Lennart
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Söderlund, Anne
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Tillgren, Per
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Temaledare: Vård på lika villkor – Vad kan vi lära av Lärandeprojektet?2015Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, nr 2, s. 103-106Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Akkurt, Nizamettin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Huuhka, Taru
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  RISK FÖR UTSATTHET HOS BARN OCH UNGDOMARMED FUNKTIONSNEDSÄTTNING2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka om det finns risk för utsatthet förbarn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning och i vilka miljöer utsatthetenkan förekomma. Tre teman upptäcktes under uppsatsens gång och dessa var kroppsfunktion,aktivitet och delaktighet samt omgivningsfaktorer. Tidigare forskning visade på de olikariskerna som barn med funktionsnedsättning kunde utsättas för och i vilken utsträckning.Riskerna varierade från psykiska, fysiska och sexuella övergrepp till mobbning och mindredeltagande i olika fritids- och skolaktiviteter. Uppsatsen var en systematisk litteraturöversiktvilket innebar att inom det specifika ämnesområdet söka, granska och sammanställa befintliglitteratur. Resultatet av litteraturstudien visade att barn med funktionsnedsättning löper enhögre risk för olika typer av utsatthet i jämförelse till barn utan funktionsnedsättning. Detvisade även att barn med funktionsnedsättning deltar i mindre antal aktiviteter i skolan ochpå fritiden än barn utan funktionsnedsättning samt att både hemmiljö och skolan kundeinnebära risk för utsatthet. Flickor med funktionsnedsättning var överrepresenterade inomriskkategorin sexuella övergrepp. Slutsatser som kunde dras var att socioekonomiskafaktorer hade ett samband med om barn med funktionsnedsättning blev utsatta eller inte.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Aldén, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Hagström, Therese
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Stämplad som missbrukare: En kvalitativ studie om missbrukares upplevelser kring stämpling2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  I vår studie har vi valt att undersöka om manliga missbrukare, som genomför en behandling på en institution i Mellansverige, anser att de blir stämplade och vilka de anser att det är som utför den. Om det är nära och kära, myndigheter och/eller dem själva. Vi vill belysa vilka känslor och tankar de intervjuade personerna har kring ämnet stämpling. Vi har sett på faktorer som, hur de skulle definiera begreppet missbrukare och hur de är i relation till det begreppet. Vi har även undersökt om de har eller har haft några strategier för att undanhålla och/eller mörka sitt missbruk.

   

  Vi valde att göra tematiskt strukturerade intervjuer där vi utgick från teman. Utifrån dessa utförde vi sedan en hermeneutisk tolkning och analys av de empiriska data vi fick fram.

   

  Resultaten visar på att alla respondenter känner sig stämplade på ett eller flera sätt. Alla ser sig själva som missbrukare, vilket innebär att alla stämplar sig själva. Vad det gäller stämpling från nära och kära är det endast hälften av respondenterna som anser sig vara stämplade därifrån och att denna stämpling är den mest känslomässigt jobbiga. Majoriteten anser sig även bli stämplade av myndigheter, men denna stämpling upplevs inte lika känslomässigt jobbig. Alla respondenter uppger sig använda olika strategier för att undanhålla och mörka sitt missbruk för omgivningen. Strategierna kan även användas för att berättiga missbruket för dem själva, vilket är en typ av självstämpling. De flesta av de resultat vi kommit fram till utifrån tolkningarna av de empiriska data vi fått fram, stämmer överrens med vår förförståelse vi hade innan denna undersökning inleddes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Alerius, Linn
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hélène, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Miste av den lojala personen: En grundad teoristudie om hur jobbannonsers tillgänglighet påverkar den arbetssökande 2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hur tillgängliga Västerås Stads jobbannonser är för arbetssökanden har i denna studie studerats. Intresseområdet har på så vis varit jobbannonsers tillgänglighet, ett område som undersökts med metodansatsen grundad teori. Syftet har legat i att undersöka intresseområdet sociologiskt utifrån dimensionerna kön, ålder, funktionsnedsättning och etnisk bakgrund. Med hjälp av metodansatsen har en huvudangelägenhet för intresseområdet vuxit fram. Denna belyser att krav leder till den mest lämpade kandidaten får tjänsten. Studiens grundade teori bygger därmed på det funna centrala problemet, samt en beskrivning gällande dess följder för den arbetssökande. Detta identifieras genom kärnkategorin Västerås Stads krav exkluderar samt dess underkategorier, vilka är kompetensanpassad rekrytering, personlig mognad, självgående som samverkar gärna, miste av den lojala personen och jobbannonsens uppbyggnad. Slutligen appliceras den grundade teorin i ett teoretiskt ramverk i förhållande till Lukes maktdimensioner, detta för att ge studien en större bredd och förståelse gällande den data som studien baseras på.

   

  Nyckelord: Arbetssökanden, Exkludering, Grundad teori, Jobbannonser, Tillgänglighet, Västerås Stad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Alexandersson, Daniel
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  SOCIONOMSTUDENTERS ATTITYDER TILL DEN SVENSKA VÄLFÄRDSSTATEN: En kvantitativ studie av Socionomstuderandes attityder till den svenska välfärdsstaten2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte med studien är att undersöka socionomstudenters attityd till den svenska välfärdsstaten och om attityden hos socionomstudenterna gentemot välfärdsstaten skiljer sig beroende på uppväxtförhållande. Vidare ämnar jag undersöka socionomstudenters kunskaper och inställning till politik och arbetsgivare. Examensarbetet har genomförts med en kvantitativ metod där socionomstudenterna fick svara på en webbenkät. Totalt besvarade 131 personer enkäten. Det insamlade datamaterialet har i IBS SPSS Statistics, version 24 främst behandlats deskriptivt för att beskriva socionomstudenternas uppväxtförhållanden, attityder, kunskap, politiska engagemang och partisympatier. Resultaten visade att de svarande socionomstudenterna på den undersökta högskolan är ganska nöjda med den välfärdsstat vi har idag, de vill ha ett högt åtagande av utförandet av välfärden genom stat och lokala myndigheter. En oroväckande hög siffra uppdagades i resultatet i frågan om studenten skulle kunna tänka sig att sjukriva sig för att få en ledig dag. Och förvånansvärt många skulle förbise chefen för att driva fram en förändring på arbetsplatsen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Ali, Asha
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Mohamed, Sumaya
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Boendestödjares subjektiva upplevelser av interaktionen med brukare.: En hermeneutisk studie om boendestödjare subjektiva upplevelser av att möta brukarna i det daglivet aktiviteterna på LSS boendet.2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Allared, Jenny
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Wirén, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  ”Det finns ju inget svårare än att behöva bryta upp med hela sin familj”: En intervjustudie om hur socialtjänsten och skyddade boenden han- terar ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur socialarbetare inom social- tjänsten och på skyddat boende arbetar med ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck. Följande frågeställningar preciseras; Vilka dilemman beskriver socialarbetare inom socialtjänsten och på skyddat boende finns i arbetet för att stödja hedersutsatta kvinnor? Hur kan arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck förstås i relation till en kritisk praktik? Stu- dien baseras på en kvalitativ ansats i form av intervjuer med totalt sex stycken socialarbetare verksamma inom socialtjänst och på skyddat boende med kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Studiens resultat visar att hedersvåld och förtryck är ett komplext arbetsom- råde, där det kan ses som en utmaning för socialtjänsten och skyddade boenden att bedöma vart en kvinna kan bosätta sig för att vara säker. Arbetet riskerar dock att skapa stereotypa föreställningar som kan leda till att minoritetsgrupper stigmatiseras. Samtliga respondenter lyfte att beslutet att lämna sin familj som hedersutsatt kvinna är ett svårt beslut som i många fall leder till att kvinnan går tillbaka till sitt gamla liv. När en våldsutsatt kvinna har lämnat sin familj kan det leda till en känsla av isolering och ensamhet. Samtliga respondenter betonade att en stor del av arbetet består i att stärka kvinnans egna resurser och att arbeta för ett själv- ständigt liv. Mot bakgrund av den tidigare forskningen som betonar vikten av samverkan mel- lan aktörer fanns även en enighet hos samtliga respondenter att en samverkan mellan olika aktörer är nödvändig för att i det akuta skedet kunna ge skydd åt kvinnan, men även på längre sikt kunna upprätthålla kvinnans skydd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Almhana, Rand
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Gebreslase, Diana
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kirnaui, Rooa
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "Jag vill liksom inte vara besvär för andra": En kvalitativ studie om gymnasieelevers upplevelser och syn av psykisk ohälsa och könsnormer.2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få en ökad kunskap och förståelse om gymnasieelevers upplevelser och syn av psykisk ohälsa samt huruvida könsnormer påverkar deras förutsättningar att söka hjälp. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod använts i form av sex semistrukturerade intervjuer med gymnasieelever i Sverige. Intervjupersonernas svar har presenterats, tolkats och analyserats utifrån tidigare forskning samt studiens valda teoretiska utgångspunkter, vilka är genusperspektivet och det salutogena perspektivet. Resultatet i studien har påvisat att intervjupersonerna upplevde psykisk ohälsa som något negativt, vilket kan leda till negativa konsekvenser. Bidragande faktorer till psykisk ohälsa förknippade intervjupersonerna exempelvis med dålig mentalitet, försämrat mående och skolstress. Resultatet har även visat att intervjupersonerna upplevde att könsroller och normer påverkar deras sätt att tala och hantera psykisk ohälsa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Almqvist, Anna-Lena
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Expectations relating to childcare among French and Swedish families2007Ingår i: Community, Work and Family, ISSN 1366-8803, E-ISSN 1469-3615, Vol. 10, nr 1, s. 17-38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper investigates how policy and values interrelate concerning expectations of childcare based on 80 interviews with 40 families with young children from France and Sweden, respectively. Upbringing, learning and socialization are important expectations among French parents. The results presented here are in line with educational goals that may have been influenced by policy. The findings suggest that France may, in terms of expectations on childcare, still belong to the conservative cluster as categorized by Esping-Andersen (1990), although family policy may differ from that of, for example, Germany and Italy in the same cluster. Swedish parents stress the importance of the individual child as well as pedagogy, thus, indicating compatibility between a parental wish for the individual development of the child and an emphasis on collective care in Swedish family policy.

 • 34.
  Almqvist, Anna-Lena
  Université de Umeå, Sweden.
  Expériences de conciliation du travail et de la vie de famille en France et en Suède2006Ingår i: Enfances, Familles, Générations, ISSN 1708-6310, nr 4, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article investigates how social policy and norms affect  experiences of the reconciliation of work and family life, using interviews with 40 families with young children from France and Sweden respectively. The major findings indicate that Swedish parents more often experience role conflicts and stress than French parents, thus giving stronger support for the role stress theory  among Swedes. Swedes refer to a lack of own time whereas particularly French women express dissatisfaction with domestic division of labour with their partner. French parents favour individual childcare at home or care at the workplace more than Swedes, who emphasise public collective childcare.

 • 35.
  Almqvist, Anna-Lena
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Why Most Swedish Fathers and Few French Fathers use Paid Parental Leave: An Exploratory Qualitative Study of Parents2008Ingår i: Fathering. A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers, ISSN 1537-6680, Vol. 6, nr 2, s. 192-200Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Why fathers did or did not take parental leave and their leave practices were studied in two countries with very different policies and cultural contexts, namely France and Sweden. The couples' income contributions and negotiations were assessed. Data were drawn from interviews completed in 1998 and 1999 with 20 French and 35 Swedish heterosexual couples who had at least one child below school-age living in the same household. The economic situation of the couple  was an important reason in both nations as to why mothers used most or all of the leave. Evidence of negotiations about taking  leave was expressed by Swedish  fathers but not by French fathers. Swedish  fathers expressed a child oriented masculinity, which is interpreted as representing modest change in  hegemonic masculinity. In France, fathers' taking parental leave was not considered an alternative among parents. This practice and their rhetoric  suggest no change in hegemonic masculinity.

 • 36.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Almqvist, Lena
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  To make oneself heard - children's perceptions of empowerment in the Swedish preschool context2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Recently, there has been a developing interest concerning children’s voices in for example decision-making and planning within different educational contexts, such as the preschool. Although children’s rights are emphasized, it is not clear how these rights are expressed in children’s everyday life. Further, children from a minority ethnic group risk marginalization in relation to other children as well as to significant adults and the society as a whole. The aim of this study was to analyze children’s perceptions of empowerment in a preschool context in a gender and ethnicity perspective. Data, collected in 2010, comprised of 25 children at 4 different preschools (aged 4-6, 13 girls, 7 children with other ethnicity than Swedish). Two different methods were used: (1) a group interview with 5-8 children at a time, using a puppet interview technique, playing different scenarios involving the children as co-actors, and (2) a photo walk where children took photos of their indoor and outdoor environment. The photos were used as stimulated recall in individual interviews with the children to let them express their empowerment in the everyday life at preschool. Children’s perceptions were in part related to environmental prerequisites such as the social and physical context of the preschool as well as more distal factors such as resources and values on the macro level. Therefore, to highlight the preschool as an influential micro environment in children’s exercising of empowerment, the interview analysis was based on an ecological systems perspective.The intersectional perspective was used to emphasize possible differences in the children’s perceptions of empowerment due to gender and ethnicity. The results indicate that children perceive the preschool teacher as an uncontested authority. In the preschool environment with least resources and most ethnic diversity among the children, there seem to be a tendency that children perceive the teachers as even stronger authorities, than in the more affluent preschool environments. The peer relations are, however, more complex and questioned by the children. If children have internalized parts of the social context, like rules, seem to vary due to their own experience of consequences of such rules. A salient prerequisite for empowerment is to increase children’s opportunities to understand and be understood. Therefore, preschool teachers need to elaborate on children’s experiences.

 • 37.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Dahlgren, Lars
  Umeå universitet, Sweden.
  Swedish fathers' motives for parental leave take-up in different scenarios2015Ingår i: Care Policies in Korea, Japan and Sweden, Paju(Gyungkido), South Korea: Yang Seo Won , 2015, 1, s. 215-242Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 38.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Dahlgren, Lars
  Umeå University.
  Swedish fathers' motives for parental leave take-up in different scenarios2013Ingår i: Women, Men and Children in families: Private Troubles and Public Issues / [ed] Eriikka Oinonen, Katja Repo, Tampere: Tampere University Press , 2013, 1, s. 91-112Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 39.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Duvander, Ann-Zofie
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Changes in gender equality?: Swedish fathers’ parental leave,division of childcare and housework2014Ingår i: Journal of Family Studies, ISSN 1322-9400, Vol. 20, nr 1, s. 19-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sweden is well known for its family policy and this study explores whether fathers’ parental leave is related to later division of childcare and housework. Two materials were used; a panel survey (2003, 2009) and an interview study (2008). Respondents in the survey had their first child between the waves and the interview-study focused on parents of 2–3 year olds. The survey is analyzed by logistic regression and the interviews by grounded theory. The results indicate that when fathers took long leave parents shared both household tasks and childcare more equally after the leave. Higher expectations of sharing childcare is related to a higher share of divided childcare once becoming parents, although it seems that some tasks are more often shared than others. When the father took long leave both parents mention that the child relates to the father as much as the mother in everyday life.

 • 40.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Kaufman, Gayle
  Davidson College, North Carolina, US.
  Fathers, Work and Family in Sweden and the US2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper investigated Swedish and US fathers’ experiences of work-family conflict, possible solutions, and actual changes to their work situation in relation to becoming a parent. The Swedish data were drawn from interviews completed in 2008 with 16 fathers with a child born in 2005 or 2006. The US data came from interviews conducted between 2005 and 2007 with 26 fathers with at least one child age five or younger. The semi-structured interviews were analyzed according to grounded theory. In terms of conflicts, half of the Swedish fathers mention time pressures or stress, with some referring to work-life balance as a puzzle. Findings indicate that the US fathers think that they work too much overtime as well as shift hours, and they also mention arguments with their partner about responsibility at home. At the same time, a majority of both US and Swedish fathers emphasize family as a priority over work. In terms of possible solutions, a common theme among Swedish fathers is to mention that ideal work hours would be less than their current hours, with some wishing for a shorter work week (e.g., 4 days) and others a shorter work day (e.g., 6 hours). US fathers most commonly wish for a more flexible work-life situation. In terms of actual changes, several fathers adjust their work lives in response to their family life. Among Swedish fathers, the most common changes involve working fewer hours, adjusting their start and end times, and taking advantage of flexible hours. Swedish fathers also emphasize trading off with their partners, including ‘shift parenting.’ As for US fathers, some have changed their job to be more at home, some changed from working three shifts and some fathers solved the situation by intense work during a limited time.

 • 41.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Kaufman, Gayle
  Davidson College, North Carolina, USA.
  What  Work-Family Conflicts Do Fathers Experience in Sweden and in the United States?2016Ingår i: Balancing Work and Family in a Changing Society: The Fathers' Perspective / [ed] Isabella Crespi, Elisabetta Ruspini, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, 1, s. 176-189Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter investigated Swedish and US fathers’ experiences of work-family conflict, possible solutions, and actual changes to their work situation in relation to becoming a parent. The Swedish data were drawn from interviews completed in 2008 with 16 fathers with a child born in 2005 or 2006. The US data came from interviews conducted between 2005 and 2007 with 26 fathers with at least one child age five or younger. The Swedish semi-structured interviews were analyzed according to grounded theory. In terms of conflicts, half of the Swedish fathers mention time pressures or stress, with some referring to work-life balance as a puzzle. Findings indicate that the US fathers think that they work too much overtime as well as shift hours, and they also mention arguments with their partner about responsibility at home. At the same time, a majority of both US and Swedish fathers emphasize family as a priority over work. In terms of possible solutions, a common theme among Swedish fathers is to mention that ideal work hours would be less than their current hours, with some wishing for a shorter work week (e.g., 4 days) and others a shorter work day (e.g., 6 hours). US fathers most commonly wish for a more flexible work-life situation. In terms of actual changes, several fathers adjust their work lives in response to their family life. Among Swedish fathers, the most common changes involve working fewer hours, adjusting their start and end times, and taking advantage of flexible hours. Swedish fathers also emphasize trading off with their partners, including ‘shift parenting.’ As for US fathers, some have changed their job to be more at home, some changed from working three shifts and some fathers solved the situation by intense work during a limited time.

 • 42.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Lassinantti, Kitty
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Placements and ‘complex needs’.: An interview-study with Swedish young people2021Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Increasing mental ill-health among youth and young people sent back and forth between different welfare state actors have been subjects of concern in Sweden in recent years. These young people are often labelled as having ‘complex needs’, with a placement as the social services’ possible intervention. What do young people stress as positive as well as negative experiences with placements? How can the concept ‘complex needs’ be understood in relation to placements? Semi-structured interviews were made in 2018, in two municipalities, with 9 young people between 15-22 years. They have received support from social services and psychiatric care, often related to substance abuse. The young people’s history is often a long-term process of different forms of placements, both in families as well as in residential care. Too short-term interventions may lead to discontinuity in care. Residential care is often perceived of as more storage than treatment and care. Implications are that the young person’s placement need to be more carefully monitored. Treatment introduced at the placement need to be better coordinated and evaluated jointly by social services and psychiatric care. It is important that professionals have more interventions to suggest and are working proactively to avoid future placements.

 • 43.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Lassinantti, Kitty
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Social Work Practices for Young People with Complex Needs: An Integrative Review2018Ingår i: Child and Adolescent Social Work Journal, ISSN 0738-0151, E-ISSN 1573-2797, Vol. 35, nr 3, s. 207-219Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this integrative review is to investigate research of social work practices for adolescents and young adults with complex needs. The research questions are: What are the major themes in studies of practices for young people with complex needs? How do studies suggest that complex needs can be met in ways that are beneficial for young people? A young person with complex needs is in this review defined as an adolescent or young adult who, due to mental ill-health in combination with different types of social vulnerabilities, is receiving assistance from multiple welfare services. Searches were conducted in seven databases. These searches resulted in a sample of 1677 records, published 2007-2016, which in the screening process were reduced to 24 publications, all peer-reviewed articles. The participants in the studies in the articles consisted of young people, parents and professionals from mainly Anglo-Saxon countries. The articles were analyzed with qualitative summative content analysis. Three empirically generated themes were found in studies of work practices targeting young people with complex needs: collaboration-, relationship- and empowerment-oriented practices. In conclusion, the practices contain a wide variety of features, but with the joint aim of acknowledging young people's needs. The results can be used by practitioners and policymakers to further the development of services for youth with mental ill-health and social vulnerabilities, who use multiple welfare services.

 • 44.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Lassinantti, Kitty
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Tensions and change in liminal spaces – Young people in Swedish out-of-home care2024Ingår i: Children and youth services review, ISSN 0190-7409, E-ISSN 1873-7765, Vol. 157, artikel-id 107395Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objective of this paper is to further the understanding of young people's experiences of out-of-home care (OHC). The focus will be on the tension between negative and positive experiences of OHC, refracted through the concept of liminality. The study is based on semi-structured interviews with 10 young people aged 15–22 (7 women, 3 men) with long-term contact with social services and psychiatric care. OHC can be experienced as a liminal space in both a negative and a positive sense. It is negative when perceived as containment rather than meaningful treatment. It can also be a negative experience when connected to fear, a lack of influence, and uncertainty in terms of being in between the social services and psychiatric care. It is positive when it is perceived as a turning point that enables positive change. It is then connected to feelings of meaningfulness, being respected, hope, and empowerment. The young people participating in the study also connect their experiences of OHC to a context of greater austerity in the welfare state. They reflect upon the benfits of OHC in terms of costs for society, but also the costs for the young person if the OHC is not perceived as meaningful support leading towards positive change. The participants have complex, interrelated needs and problems, and they also experience institutional gaps between psychiatric care and social services. It is important to overcome these gaps, so that young people are not located in ‘in-between spaces’ in terms of service provision. 

 • 45.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Lassinantti, Kitty
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Understanding complex needs through the concept of recognition: A qualitative study with Swedish young people about their encounters with welfare state actors2022Ingår i: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 12, nr 5, s. 716-727Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper uses the concept of recognition to investigate how young people labelled as having ‘complex needs’ experience their encounters with welfare state actors. Semi-structured interviews were held in 2018 with 14 young people, aged 15–22 years, in two Swedish municipalities. The participants have received multiple, long-term interventions from social services and psychiatric care. Research questions are: What aspects in the encounters between welfare state actors and young people may contribute to complexity in their life situations? How can Honneth’s concept of recognition illuminate this complexity? Aspects that have contributed to complexity in young people’s life situations are related to acts of dismissal. These dismissals by welfare state actors are interpreted as forms of disrespect as regards affection, rights or solidarity. Barriers to recognition are also related to the participants’ young age and position as children, and what this implies in a particular society. Our findings show that the difficulties young people face in their encounters with welfare state actors are partly due to the high level of specialization which contributes to an increased organizational complexity. Implications include that, when encountering young people in complex life situations, welfare state actors need to consider the importance of recognition as regards affection, rights, and solidarity. Recognition is central to achieving a positive outcome in working with young people in complex life situations and is expressed in social interactions. Therefore, building relationships needs to be more highly prioritized in welfare state organizations. young people in complex life situations and is expressed in social interactions. Therefore, building relationships needs to be more highly prioritized in welfare state organizations.

   

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Lassinantti, Kitty
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Young people meet complex organisations: An interview study with Swedish service providers2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents findings from a Swedish interview study from 2016-2017 with 20 professionals working with young people, who suffer from a combination of mental ill-health and social vulnerability. They have been recipients of long-term support from multiple welfare service actors with the aim of promoting the young people’s wellbeing. The aim of the study is to investigate professionals’ experiences of work practices aiming at increased wellbeing for this group of young people. Mental ill-health among young people has increased in the past decades in Sweden as well as in many other western countries. Mental ill-health has also been connected with social vulnerability such as difficulties in completing education, unemployment, out-of-home care or substance abuse. This group of young people are sometimes referred to as youth with complex needs. Complex needs is a concept used to categorize people that have multiple interconnected needs that span medical and social issues, people that are considered as especially disadvantaged, or presenting challenges to welfare services. Categorizations of people and needs are prerequisites for legal, bureaucratic and professional systems within the welfare state. Welfare organizations construct knowledge and strategies regarding specific target groups according to these categorizations. In the paper we argue that the expression complex needs, when used as a way to categorize young people, not necessarily take into consideration that the problem instead may be the complex organizations that young people meet. These organizations may not always succeed in catering for the needs of young people.

 • 47.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Lassinantti, Kitty
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Young people with complex needs meet complex organizations: an interview study with Swedish professionals about sustainable work practices2018Ingår i: Community, Work and Family, ISSN 1366-8803, E-ISSN 1469-3615, Vol. 21, nr 5, s. 620-635Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper concerns preconditions for the well-being of young people with mental ill-health combined with social vulnerabilities, also referred to as youth with complex needs. Research questions are: What barriers to sustainable work practices for young people labelled as having complex needs do professionals encounter? What do professionals identify as possible ways to overcome these barriers? Sustainable work practices are reflected in three themes: empowerment, relationships and collaboration. The findings are based on semi-structured interviews with 24 professionals, 3 men and 21 women, working in psychiatric care and the social services in two Swedish municipalities in 2016 and 2017. Major barriers are lack of continuity and co-ordination in staff and support, and fragmentation of work practices. As a consequence of the increased specialization of human service organizations, young people have to interact with many different professionals which could cause disparate interventions. Possible ways mentioned to overcome these barriers are supported through good interactional skills, using keyworkers as well therapeutic alliances, wrap-around services and case management. Complexity is linked to organizations and work practices rather than to young people. An often dysfunctional service delivery system in organizations with rigid boundaries may also affect professionals’ aim for sustainable support.

 • 48.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sandberg, Anette
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Dahlgren, Lars
  Sociologiska institutionen, Umeå universitet.
  Papporna och motiven: Den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet var att undersöka attityder, beteendemönster och erfarenheter hos föräldra­par i två län, när det gäller uttag av föräldrapenning. I de ingående länen har Västerbotten det högsta och Skåne det lägsta uttaget av föräldra­penning bland fäder. Två kommuner med högt och lågt föräldra­penning­uttag bland fäder studerades i respektive län, Umeå och Lycksele samt Lund och Tomelilla. Metodologin var inspirerad av grounded theory. Data omfattade 32 intervjuer med fäder och mödrar, 20 intervjuer med nyckel­personer inom Försäkrings­kassan, mödra­vården, kommunen och företag samt statistik över kommun­ernas befolknings- och näringslivs­struktur. Inter­vjuerna genomfördes under 2008. Resultaten visar ett tydligare mönster av mer traditionell arbets­delning av hushålls­sysslorna bland Skåne- jämfört med Väster­bottens­paren. Samma mönster gäller även vid jämförelse mellan kommun­erna med lågt respektive högt uttag. En mer positiv attityd till föräldra­försäkringen finns i kommunerna med högt föräldrapenninguttag bland fäder jämfört med de med lågt uttag. En för­klaring kan vara att förändringar tenderar att uppträda först i heterogena miljöer med en relativt ung och välutbildad befolkning där olika norm­system konkurrerar med varandra, vilket gäller Umeå och Lund. I Väster­­botten har Försäkrings­kassan, landstinget och företag haft kampanjer för män under 1990-talet vilket sannolikt har bidragit positivt till fäders uttag. Fäder i de bägge länen uttrycker positiva upplevelser av att ha varit för­äldra­­lediga. Ett dominerande intryck är att arbetsgivarna har en tillåtande attityd till fäders önskan om att vara föräldralediga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sandberg, Anette
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Dahlgren, Lars
  Sociologiska institutionen, Umeå universitet.
  Parental Leave in Sweden: Motives, Experiences, and Gender Equality amongst Parents2011Ingår i: Fathering. A journal of theory, research, and practice about men as fathers, ISSN 1537-6680, Vol. 9, nr 2, s. 189-206Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 50.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sandberg, Anette
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Dahlgren, Lars
  Sociologiska institutionen, Umeå universitet.
  Parental leave in Sweden: Motives, perceptions and gender equality among parents2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper investigated Swedish parents’ motives for, experiences of and gender equality in relation to paid parental leave. The purpose was to explore similarities and differences in attitudes and experiences between parents in the two regions in Sweden with the largest difference in paid parental leave use among fathers. Data were drawn from interviews completed in 2008 with 16 heterosexual couples with a child born 2005 or 2006. The semi-structured interviews were analyzed according to grounded theory. In terms of experiences of the leave, a positive similarity in the study was that the couples described that they got to know the child better. Some negative similarities were that they felt they were alone and restricted. Primarily, the fathers in the northern part, focused on the lack of male networks. A traditional division of labor was a stronger pattern among couples in the southern region compared with the couples in the northern region. Tendencies are indicated towards an increased child-orientation, which could be connected with a change in hegemonic masculinity. In conclusion, the differences discovered between the four communities may to a great extent be depending on a cultural lag. This implied that change in values tend to take place first in social environments with multiple heterogeneous actors.

1234567 1 - 50 av 1479
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf