https://www.mdu.se/

mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1677
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbas-Andersson, Josef
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Sophia, Sivermalm
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Konsten att göra det osynliga synligt: En kvalitativ studie om förskollärares arbete med nationella minoriteter2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att ta reda på hur förskollärare arbetar med nationella minoriteter och ta reda på vilka påverkansfaktorer som inverkar på undervisningen om de nationella minoriteterna. Studien är en flermetods-studie kring ett arbetsmaterial som skapats för förskolans arbete med minoriteter (Sametinget,2018), förskollärare har genomfört semistrukturerade enkäter och semistrukturerade intervjuer och frågorna har berört förskollärares resonemang kring arbetet med nationella minoriteter utifrån arbetsmaterialet. I analysen och diskussionen framgår påverkansfaktorer och förskollärares tolkningar och planerade undervisningar blir centrala. Vår forskning har närmat sig svaret på vad som är påverkansfaktorer för förskollärares undervisning om nationella minoriteter. Studien bidrar till forskningen kring förskolepedagogik, med fokus på förskollärares behov i sitt arbete med barn om och med nationella minoriteter. Det erbjuder insikter om hur man bäst kan stödja dessa barns utveckling och främjar en mer inkluderande utbildning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdallah, Mounawara
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Johansson, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att skapa goda relationer i förskolan: Förskolepersonalens syn på relationsskapande till barn i förskolan.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Goda relationer påverkar barns utveckling och lärande. Personalen i förskolan ska skapa relationer som är personliga till varje enskilt barn oavsett deras olika förutsättningar och behov så att de får möjlighet att utvecklas och lära sig. Studiens syfte är att medvetandegöra och öka kunskapen om vilka olika uppfattningar förskolepersonal har om relationsskapande till barnen i förskolan. I en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som har sin utgångspunkt i fallbeskrivningar har vi undersökt detta. Resultatet visar att förskolepersonal uttrycker att respekten för individen samt bekräftelsen av barnets känslor är en viktig del i det relationsfrämjande arbetet. Relationens kvalitet ses av de intervjuade förskollärarna och barnskötarna som ett resultat av positiva händelser som gynnar såväl barn som personal. Vår slutsats är att förskolepersonalens relationskompetens har betydelsen för hur relationen till det enskilda barnet blir.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdu, Hayat
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lindqvist, Martina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ”Fröken! kan du hjälpa mig att ta ner den där leksaken?”: Förskolepersonals beskrivning på om de utformar förskolans inomhusmiljö samt barns materialtillgång utifrån barns förutsättningar och behov2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förskolans verksamhet är barns arena där alla barn har rätt att på ett jämlikt sätt främjas i deras utveckling och lärande. Studiens syfte är att undersöka om och hur förskolepersonal utformar förskolans inomhusmiljö samt barns materialtillgång utifrån alla barns förutsättningar och behov. Studien är baserad på en kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa inslag som riktar sig till förskolepersonal, där vi utgått från 40 respondenters svar. I relation till det sociokulturella perspektivet har resultatet analyserats utifrån förskolepersonals perspektiv. I resultatet framgick det att miljön är betydande för barns utveckling och lärande samt att jämlikhet i relation till förskolans inomhusmiljö och materialtillgång är en komplex fråga. Slutsatsen är att om förskolepersonal ska kunna utforma inomhusmiljön samt barns materialtillgång utifrån alla barns förutsättningar och behov behöver de finna metoder och strategier som passar den aktuella barngruppen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdullahi Hassan, Hibaaq
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kvinnokraft, i kläm mellan två kulturer: En kvalitativ studie om hur första generationen somaliska kvinnor upplever högre utbildning i Sverige2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to be able to contribute a small insight into how first-generationSomali women experience higher education and what they experience as opportunities andobstacles. The data has been collected through a semi-structured qualitative telephoneinterview. The result is based on five interviews with first-generation Somali femalestudents who have lived in Sweden for less than ten years and who are currently pursuingbachelors or master's level of education. The results showed that higher education plays animportant role in the lives of all the students, it also shows that the students socio-culturalupbringing is the driving force behind their pursuing of higher education. Education is alsoseen as crucial for gaining social cultural and economic capital. The results also shows thatthe female students face challenges such as prejudices, socio-cultural barriers and evendifficulties in finding work after their education. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abelli Nordin, Camilla
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lönnqvist, Rebecca
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Samverkan i utvecklingssamtal: En studie om hur förskollärare och vårdnadshavare samverkar i utvecklingssamtalet på förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på vad förskollärare och vårdnadshavare har för förväntningar och upplevelser av samverkan i utvecklingssamtal. Forskning visar att ett nära samarbete med hemmet höjer kvaliteten på förskolan, en bra kvalitativ förskola ger barnen bättre förutsättningar i det livslånga lärandet. Vi har intervjuat fyra förskollärare och fyra vårdnadshavare. Resultaten visade skillnader i vad förskollärare och vårdnadshavarna ser för syfte med utvecklingssamtalet. Vårdnadshavarna ser det ser det som ett tillfälle att i lugn och ro få prata om det enskilda barnet, dess utvecklig och trivsel, medan syftet för förskollärarna är att samverka runt barnet och förskoleverksamheten. Både vårdnadshavarna och förskollärare uttrycker att det är viktigt med en förtroendefull relation för att kunna mötas på ett bra sätt i alla samverkanssituationer. Slutsatsen av studien visar att förskollärarna anser att de allra flesta vårdnadshavare tycker att det är viktigt att delta i utvecklings- samtalen till skillnad från andra samverkansformer. Vårdnadshavarnas förväntningar och upplevelser tolkar vi också som positiva för de anser att den information de förväntat sig att få tillgodogörs och är relevant för dem och deras barn.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abidi, Sawab
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Svenskämnets uppdrag: En studie om hur lärare i ämnet svenska förenar kunskapsuppdraget med demokratiuppdraget i sin undervisning.2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar de två uppdrag som den svenska skolan idag vilar på, nämligendemokrati- och kunskapsuppdraget. I min studie ställer jag dessa två uppdrag i relation tillsvenskämnet. Jag har valt att intervjua fyra svensklärare i grundskolan för att undersöka hurdessa lärare arbetar med de två uppdragen samt hur de förenar dem uppdragen i denundervisning som bedrivs. Syftet med studien är därför att ta reda hur demokrati- ochkunskapsuppdraget används och implementeras i svenskämnet i grundskolan. Resultatet, sombygger på kvalitativa samtalsintervjuer med informanterna, visar att samtliga tillfrågade lärarehar god kännedom om de två uppdragen men att arbetet med dessa ser lite olika ut.Uppfattningarna som informanterna har kring de två uppdragen är dock väldigt lika varandra.Arbetet i och om demokrati är något som skolan som verksamhet ansvarar för och inte någotsom enbart kan falla på svenskämnet, även om det är en viktig del i svenskundervisningen. Enslutsats med studien är att även om demokrati- och kunskapsuppdraget är djupt förbundnamed varandra så är det inget som sker per automatik. Informanterna till studien lyfter fram attnoggrann pedagogisk planering är grunden till en lyckad undervisning och förening av de tvåuppdragen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abrahamsson, Carolina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att komma till tals: Talad tid under engelsklektionen2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att ta reda på hur mycket engelska som talas under fyra engelsklektioner i en årskurs 4, vad resten av tiden ägnades åt samt hur läraren stimulerar eleverna till tal. Jag har observerat fyra lektioner och genomfört en intervju med läraren för att ta reda på detta. Resultatet visar att det inte talas mycket engelska under lektionerna, utan tal på engelska utgör den minsta delen. Eleverna talar dock mer engelska än läraren, och för det mesta sker det i kör. Det är ett sätt som läraren använder för att stimulera eleverna till tal. Ett annat sätt är att de får tala i mindre grupper vilket skedde under en av lektionerna, och detta hade en positiv inverkan på resultatet. Den största delen av lektionerna utgjordes av svenskt tal, även om det till stor del var genom att de arbetade med att översätta engelska. De lyssnade även till engelska via filmer och cd-skivor och en av lektionerna ägnades delvis åt tyst arbete genom att de arbetade individuellt med stenciler.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abrahamsson, Caroline
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Carlsson, Linda
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Att lära barnen om livet": En studie om fostran i samverkan mellan hem och förskola2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är gjord med syftet att få fördjupad kunskap om hur begreppet fostran och fostransuppdraget i förskolan förstås av vårdnadshavare och förskollärare. Till studiens undersökning har en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer använts. Resultatet visar att fostran är en central fråga för både vårdnadshavare, förskollärare och samhället i stort. Fostran handlar om att genom socialt samspel forma barn till väl fungerande medmänniskor.

 • 9.
  Abrahamsson, Elin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Den pedagogiska måltiden: En kvalitativ studie om pedagogers och elevers tankar och uppfattningar kring måltiden i skolan2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige är, tillsammans med Finland och Estland, unikt i att servera avgiftsfria skolmåltider till alla elever. I Sverige har gratis skolmat serverats till elever i grundskolan sedan 1946, vilket gör att många av oss har en relation till skolmåltiden. Måltiden ska vara näringsriktig, men ska även fungera som ett pedagogiskt verktyg, och kallas därför för den pedagogiska måltiden. Syftet med studien har varit att undersöka på vilket sätt lärare och elever i grundskolans tidigare år kan tänkas uppfatta den s.k. pedagogiska måltiden. Genom kvalitativa intervjuer fick jag ta del av pedagogers och elevers tankar och åsikter om den pedagogiska måltiden. Jag ville även närmare undersöka vilka skillnader och likheter det fanns i pedagogernas och elevernas uppfattningar. Resultatet visade att det fanns många likheter i pedagogernas och elevernas uppfattningar om vad den pedagogiska måltiden handlade om. Måltiden sågs av pedagogerna som en del av deras pedagogiska uppdrag där de agerar som positiva förebilder. Slutsatsen var att den pedagogiska måltiden är ett komplext begrepp, där elever socialiseras in i den måltidskultur som finns i den svenska skolan, vilket kan skapa kulturkrockar i mötet med elever med annan kulturell bakgrund.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Adnan, Shabir
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Trolle, Camilla
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Barnbokens betydelse för barns lärande och utveckling  i förskolan - ur förskollärares och barnskötares perspektiv2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskolepersonal resonerar kring barnbokens funktion för barns lärande och utveckling. Finns det ett syfte med valet av barnbok? Hur blir alla barn delaktiga under en lässtund och hur arbetar pedagoger för att få alla barns röster och önskemål tillgodosedda? Finns en bakomliggande tanke när det gäller val av barnbok? Vi har intervjuat fyra förskollärare och fyra barnskötare på två olika förskolor. Hur beskriver de deltagande förskolepersonalen undervisningen utifrån barnboken och vad kan det tillföra barnen kunskapsmässigt? Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsansats. Genom kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare och fyra barnskötare har vi inhämtat material till vår undersökning. Utifrån det sociokulturella perspektivet valdes några begrepp som användes för att tematisera och analysera det insamlade materialet. I resultatet synliggörs pedagogernas resonemang kring användning av barnböcker. Förskollärarnas och barnskötarnas arbetssätt utgår från de didaktiska frågorna vid användning av barnböcker. Den deltagande förskolepersonalen i studien strävar efter skapandet av förutsättningar som främjar barns lärande och utveckling genom barnböcker. Slutsatsen av denna studie är att barnboksaktiviteter anses främjabarns lärande och utveckling men att detta är avhängigt förskolans miljö och pedagogernas litteracitetkompetens. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Adolfson, Paulina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Arbete med barn som har diagnoser i förskolan: - Utifrån ett förskollärarperspektiv2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare arbetar med barn som har diagnoser i förskolan, och hur förskollärare går tillväga för att hjälpa barnen, i relation till professionalism. Jag har också valt att undersöka stödet förskollärare får från andra professionella. Jag använde mig av kvalitativ metod och har intervjuat sju förskollärare för att få fram hur deras arbetssätt ser ut med barn som har diagnoser i förskolan samt hur förskollärare ser på sin roll i relation till professionalism. Resultatet visar förskollärares olika syn på diagnos, att de hjälper barn både på egen hand och med hjälp av andra professionella samt erfarenheter av samarbete med andra professionella. Förskollärare beskriver även sin professionella roll och ansvar utifrån barnperspektiv och relation till föräldrar. De slutsatser som kan dras av min studie är framförallt att området jag studerat är viktigt att reflektera över. Både jag och samtliga förskollärare jag har intervjuat har kommit till insikt i hur arbetet med barn med diagnoser och hur samarbetet med andra professionella ser ut, samt reflektioner kring att vara professionell

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Adolfsson, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att bryta heteronormen redan i förskolan: En undersökning av huruvida bilderböcker som bryter mot heteronormen används i förskolan och hur utbudet ser ut2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har medvetenheten kring begreppet heteronorm i förskolan undersökts genom intervjuer med pedagoger på tre olika förskolor. Även utbudet av bilderböcker som bryter mot heteronormen har undersökts och en inventering har genomförts. Syftet var att få en insyn i hur pedagoger tänker kring frågan, om de använder sig av någon barnlitteratur som bryter mot heteronormen, och hur detta utbud av heteronormbrytande bilderböcker ser ut.

         I uppsatsen har det framkommit att medvetenheten kring begreppet heteronorm bland de deltagande pedagogerna är låg. Man ser sig som öppen när det gäller människor som bryter mot heteronormen, men man ser inget större behov av att arbeta med området när man inte har något barn som har samkönade föräldrar. Vad gäller bilderböcker som bryter mot heteronormen, ges majoriteten ut av bokförlag som har specialiserat sig på böcker som bryter mot normer, och endast ett fåtal har kommit ut på något större, mer allmänt, förlag.

         Slutsatsen är att det behövs kunskap hos pedagogerna i förskolan, för att de ska få en förståelse för vad heteronormen innebär, och varför man bör arbeta med det tidigt, då den saknas i både lärarutbildning och fortbildning som det ser ut nu.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Agerlo, Cathrine
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lord, Ann
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Om elevernas motivation är lärarens verktyg, vilka är då de faktorer som påverkar motivationen för att lära matematik?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få ökad kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar elevers motivation för matematik, och som därmed har effekter för deras kunskapsinhämtning. För att besvara studiens frågeställningar, har en kvalitativ undersökning gjorts i form av 16 semistrukturerade intervjuer med förstelärare i matematik, speciallärare mot matematikutveckling och elever från årskurs 4-9. Studien visar att pedagogerna ser faktorer som relationer mellan lärare och elev, lärarens ledarskap och förmåga att bedriva intressant och meningsfull undervisning som framgångsrika liksom elevers känsla av kunna lyckas. Eleverna anser att matematik är roligt då de förstår. Resultatet har analyserats mot relevant tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. Utifrån resultatdialogen anser vi att kunskap om elevers motivation för matematik är viktig för våra elevers kunskapsutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Agirman, Rebecca
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ghaini, Jasna
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Val av läsmetod i undervisningen för elever i yngre åldrar: En kvalitativ studie om några f-3 lärares val av läsmetod till den skönlitterära undervisningen2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra vilka läsmetoder några f-3 lärare väljer att använda i sin undervisning för elevernas tillägnande av skönlitteratur samt vilka läsmetoder några f-3 elever föredrar. De läsmetoder som studien fokuserar på är högläsning, tyst läsning och ljudbok. Till studien har intervjuer använts som datainsamlingsmetod med några lärare och elever. Resultatet av lärarnas svar visar att lärarna varierar sig i användning av läsmetoder, men den läsmetod som föredras är högläsning. Resultatet av elevernas svar visar att de tycker om samtliga läsmetoder, men att de föredrar tyst läsning. Detta är även den läsmetod som flera av eleverna använder sig av på fritiden. Studiens slutsats är att lärarna är eniga om att det är viktigt med varierande läsmetoder som gynnar eleverna på olika sätt och att det kan öka deras läslust. Läsmetoderna blir sedda som komplement till varandra. Den läsmetod som eleverna anser fungerar bäst för dem är tyst läsning, både i skolan och på fritiden. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ahlbäck, Jens
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Eklund, David
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lärares och speciallärares arbete med matematikundervisning2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I svensk grundskola är matematik det ämne där flest elever går ut årskurs 9 utan ett godkäntbetyg. Den svenska grundskolan behöver bli bättre på att upptäcka och åtgärdaundervisningssituationen för elever som hamnat i matematiksvårigheter samt arbetaförebyggande för elever som riskerar att utveckla matematiksvårigheter.Syftet med studien är att undersöka lärares och speciallärares erfarenheter avmatematikundervisning och hur dessa yrkeskategorier arbetar för att upptäcka elever imatematiksvårigheter samt arbetet för att åtgärda dessa svårigheter. Studien har en kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade intervjuer genomförts.Urvalet av respondenter har varit målstyrt där lärare och speciallärare medmatematikinriktning har tillfrågats. Resultatet visar på vilka sätt lärare och speciallärareupptäcker elever med matematiksvårigheter och hur de arbetar för att både åtgärdasvårigheter samt arbeta främjande för att matematiksvårigheter inte ska uppstå.Denna studie visar på olika sätt att arbeta upptäckande, främjande och åtgärdande för eleversom riskerar att hamna i eller är i matematiksvårigheter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Ahlgren Dahl, Inger
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Finndell, Erica
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  En studie om hur några lärare och skolledre ser på skolplikt och kunskapsinlärning i grundsärskolan2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka synen på kunskap, skolplikt och närvaro hos lärare och skolledare i grundsärskolan. Genom intervjuer på 6 olika skolor frågade vi 15 informanter om deras syn på skolplikt för elever i grundsärskolan och hur de ser på kunskapsinlärning och den nya läroplanen. Intervjuerna analyserades med utgångspunkt från studiens frågeställningar och likheter och skillnader söktes i datamaterialet. Resultatet av vår analys var temana:

  Elevernas närvaro, Lärares och skolledares syn på kunskap, Lärares och skolledares syn på skolplikt och närvaro och Lärares och skolledares syn på kunskap kopplat till deras syn på närvaro/frånvaro. Resultatet visade att alla informanterna var överens om att skolplikten är självklar och att grundsärskolan har blivit mer inriktad på kunskapsinlärning. Vi ville även undersöka hur rutiner kring frånvaroanmälan sköttes och hur en eventuell hög frånvaro följdes upp på de skolor vi besökte. Det resultat vi fick fram visade att det fanns många olika rutiner kring rapportering av frånvaro. Några av skolorna skötte sin rapportering via digitala system, andra skolor använde papper och penna. Alla skolor följde upp frånvaron i form av möte med vårdnadshavaren och elevhälsan och i de fall det ansågs behövas även med socialtjänsten. Vår studie visar att de flesta informanterna var av uppfattningen att det finns mycket kvar att arbeta med när det gäller synen på kunskap och inlärning hos omgivningen då informanterna som själva arbetar i grundsärskolan såg kunskap och inlärning som en självklarhet men de upplevde att omgivningen såg på grundsärskolan som mer omsorgsinriktad

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Ahlgren, Linda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Eriksson, Therese
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lärmiljöns betydelse i den fria leken: En kvalitativ studie ur förskollärares perspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att studera hur förskollärare uppfattar lärmiljöns betydelse för den fria leken samt hur förskollärare aktivt arbetar med lärmiljön för att främja den fria leken. Vi samlade in det empiriska underlaget genom åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer med frågor utformade till förskollärare. Resultatet visar en samstämmig bild hos informanterna där lärmiljön framstår som betydelsefull i förhållande till barns fria lek, resultatet visar även på att en väl genomtänkt lärmiljö där fokus ligger på barns intressen främjar barns fria lek och därigenom barns utveckling och lärande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Ahlqvist, Kathrine
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Didriksen, Mette
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Extra anpassningar i en inkluderande matematikundervisning: lärares och speciallärares beskrivningar sedda med specialpedagogiska glasögon2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom vår yrkeserfarenhet har vi sett en förändring mot en mer individanpassad skola, där lärare i högre grad ska planera och genomföra undervisning utifrån elevunderlaget. Syftet med denna studie är att få en större inblick hur lärare och speciallärare arbetar och dokumenterar extra anpassningar i en inkluderande matematikundervisning, samt hur dessa påverkar elevens ansvar och möjlighet att inkluderas. Studien har en kvalitativ undersökningsmetod med 12 semistrukturerade intervjuer. Av dessa 12 är fyra speciallärare och åtta matematiklärare som är yrkesverksamma i olika delar i mellersta Sverige. Det mest framträdande i undersökningen är att det finns en varierad bild av vad extra anpassningar innebär och hur lärare och speciallärare arbetar med extra anpassningar. Vidare visar studien att inkludering genomförs i undervisningen och att lärare och speciallärare är positiva till att arbeta inkluderande, men uppvisar också motstridiga känslor och tankar gällande om inkludering hjälper eller stjälper eleven. Resultatet visar att rutinerna kring dokumentationen av extra anpassningar är bristfälliga. Vi drar slutsatsen att speciallärare och lärare har en viktig funktion, både enskilt men även i ett samspel med varandra. Det gäller extra anpassningar, ett inkluderande arbetssätt och vikten av att dokumentera extra anpassningar så att det främjar elevens kunskapsutveckling i matematik.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Ahlqvist, Moa
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kullerback, Karin
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Förskollärares matematiska och didaktiska kunskaper: En kvalitativ forskningsstudie om 8 förskollärares kunskaper i och om matematik, hur de använder dessa i relation till undervisning i ämnet2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares matematiska och didaktiska kunskaper i och om ämnet matematik. Studien riktades mot förskollärare som tog sin examen innan år 2010. Datainsamlingen var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med 8 förskollärare. Utifrån datamaterialet formades resultatet, som delades upp i relevanta kategorier och teman. Resultatet visade att samtliga förskollärare hade undervisning i matematik men att deras matematiska och didaktiska kunskaper skilde sig åt. Resultatet analyserades utifrån Aristoteles kunskapsteori och de centrala begreppen episteme - teoretisk kunskap, techne - praktisk kunskap och fronesis - etisk kunskap. Slutsatsen visade att förskollärarna i denna studie upplevde ett behov av ytterligare kompetensutveckling, både i ämnet matematik men främst hur matematikundervisningen kan genomföras. Det som även framkom i slutsatsen var att praktisk, teoretisk och etisk kunskap måste samspela för att förskollärare ska bilda en god förståelse för vad uppdraget säger och yrket innebär.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Ahlros, Anne
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Andersén, Veronica
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Förebyggande och åtgärdande samarbete för inkluderande lärmiljöer: En småskalig intervju- och observationsstudie om specialpedagogers samarbete med lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning visar att det finns begränsade kunskaper om samarbetet mellan specialpedagoger och lärare. Det gäller då särskilt kunskaper som berör hur specialpedagogen stödjer läraren i arbetet med att möta elevernas behov inom ramen för ordinarie undervisning. Syftet med studien var att undersöka det interprofessionella samarbete mellan specialpedagoger och lärare samt hur specialpedagogers kompetens används i arbetet med att utforma inkluderande lärmiljöer. Skrtics teori, om att lärare bör samarbete med andra professioner för att kunna skapa en varierad undervisning och en flexibel organisering, utgör studiens utgångspunkt. Skolor från tre kommuner och skolenheter från grundskola upp till vuxenutbildning representerades. En kvalitativ forskningsansats valdes och datainsamlingen som genomfördes var intervjuer med specialpedagoger och observationer av deras arbete. Sammantaget framkom att samarbete mellan specialpedagoger och lärare förekommer. I studiens resultat framkom att alla specialpedagoger använde kollaborativ handledning i sitt uppdrag, det vill säga att lärare och specialpedagog gemensamt reflekterade, samverkade och på olika sätt bidrog med sin expertis. Ofta startade den kollaborativa handledningen med en observation. Enligt specialpedagogerna anser lärare att det är mer effektivt att särskilja elever från ordinarie undervisning än att båda professionerna samarbetar i klassrummet. Ett råd som studien lämnar till specialpedagoger som vill bygga goda relationer med lärare är att de behöver göra mer än att samtala om en enskild elev eller utformning av den fysiska miljön. De behöver vara med i verksamheten och exempelvis delta i undervisning som görs.  

 • 21.
  Ahmeti, Edona
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Moberg, Helena
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  “Säger jag att du ska dämpa dig finns det en orsak till det – du måste lyssna”: En kvalitativ studie om faktorer som kan påverka förskolepersonals val av strategi och metod i mötet med barns känslouttryck2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa forskning utforskas de komplexa faktorer som kan påverka hur personal inom förskolan bemöter barns känslouttryck. Delarna av rubriken "Dämpa dig" och ”Du måste lyssna” belyser det spänningsfyllda samspelet mellan vuxnas förväntningar och barns känslouttryck. Genom noggranna observationer och tematisk analys identifieras möjliga faktorer som kan påverka personalens val av strategi och metod. Resultatet pekar på vikten av att reflektera över dessa val och lyssna på barnen för att skapa en mer förstående och stödjande miljö för deras känslouttryck.

 • 22.
  Akbari, Aidin
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lärar-elevrelationens betydelse för tidigare elevers skolgång2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt tidigare gymnasieelevers upplevelser gällande deras relationer med sina lärare. Syftet med studien är att få en förståelse för vilken betydelse lärar-elevrelationen har haft för elevens skolgång utifrån den tidigare elevens upplevelser. Studien är kvalitativ där semistrukturerade intervjuer genomfördes både digitalt och fysiskt för att samla in data. Resultatet analyserades med hjälp av en tematisk innehållsanalys för att uppmärksamma mönster och hitta gemensamma nämnare som bildade olika teman. Resultatet uppvisade att beroende på om relationen var bra eller dålig påverkade detta informanternas skolgång, som exempelvis minskad motivation på lektionerna. De tidigare gymnasieeleverna beskrev vad de värdesätter i en lärar-elevrelation men även vad som inte uppskattas. Tillit, engagemang, att bli sedd var nyckelord som sågs i flertal av intervjuerna med de tidigare gymnasieeleverna. De tidigare gymnasieelevernas upplevelser är av betydelse för att underlätta relationsskapandet mellan lärare och elever. Slutligen kopplades resultatet till det relationella perspektivet. Perspektivet ger riktlinjer gällande hur lärare kan förhålla sig till sina elever och hur de kan motivera samt bygga tillitsfulla relationer. Detta speglar sig i resultatet vilket visar det relationella perspektivets betydelse när det kommer till relationskapandet med de tidigare eleverna. Slutsatsen blir att de tidigare elevernas upplevelser tyder på att läraren måste engagera sig och ta reda på vad som är bra och dåligt i deras relation till sina elever genom att prata om det. För att en bra relation ska uppnås krävs det bland annat att eleverna har tillit för sina lärare och känner sig sedda. Om allt detta uppnås resulterar det till att eleven känner sig mer motiverad och vill göra bättre ifrån sig.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Akpinar, Laura
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Etableringsreformen - en möjlighet för nyanlända till att bli delaktiga: En studie om samhällsvägledares arbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I studien undersöks hur samhällsvägledare från två olika verksamheter i en kommun arbetar med etableringsreformen för att göra nyanlända delaktiga i det svenska samhället. Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade frågor. Samhällsvägledares arbetssätt kan innebära allt ifrån att ge information till att vara stöd för nyanlända. Resultatet visar att samhällsvägledare gör nyanlända delaktiga dels i form av samhällsorientering men också i form av vägledande samtal. Samhällsvägledare upplever att olika faktorer som påverkar nyanlända i etableringen kan medföra hinder i arbetet. I bakgrundsavsnittet beskrivs hur Länsstyrelsen poängterar att de som arbetar med etableringsreformen ska göra den nyanlända delaktig och därmed självgående i det svenska samhället. I studien är delaktighet ett centralt område, då studien utförs utifrån att undersöka hur nyanlända blir delaktiga i det svenska samhället med hjälp av olika insatser av samhällsvägledare. Inom pedagogik är delaktighet ett av de centrala begreppen, vilket gör delaktighet relevant för studiens pedagogiska betydelse. 

  Fulltekst (pdf)
  Laura Akpinar C-uppsats
 • 24.
  Akyildiz, Mina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Skoglund Gredfors, Sofie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vem bestämmer i förskolan?: En kvalitativ studie utifrån förskollärarens perspektiv2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur barn har- och ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom förskollärarens förhållningssätt. Studien utgår från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio legitimerade förskollärare. Resultatet visar att förskollärarna innehar olika förhållningssätt kopplat till delaktighet och inflytande. Det finns en meningsskiljaktighet mellan förskollärarna om hur barns tankar och åsikter ska praktiseras i förskolan. Det framkommer också i resultatet vilka faktorer som möjliggör och hindrar barns förutsättningar för delaktighet och inflytande. Det som kan möjliggöra barns delaktighet och inflytande är ett gemensamt förhållningssätt. Det som kan utgöra hinder för barns delaktighet är yttre ramfaktorer, såsom rutiner, ekonomi, brist på resurs och barnantalet i barngruppen. Studiens resultat analyseras utifrån det relationella perspektivet där relationen mellan förskollärare och barn är betydelsefullt. Studiens slutsats är att demokrati och makt har relevans i förhållande till hur barn kan få inflytande och delaktighet i förskolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Al Kas Alias, Randa
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Caummy, Chloé
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Gemensam och enskild läsning i årskurs 1–3: En kvalitativ studie om elevers läslust i svenskundervisning2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskaper om 1-3-lärares erfarenheter av att väcka och främja elevers läslust genom gemensam och enskild läsning. Därigenom skapas en bild av vilka för- och nackdelar det finns med de olika lässätten. Studien har utförts genom semistrukturerade intervjuer med 8 verksamma 1-3-lärare. Resultatet visar att lärare arbetar på flera sätt där de använder gemensam och enskild läsning på varierande sätt. Det finns flera faktorer som påverkar elevers läsintresse och läslust, exempelvis lyfts vikten av läsarförebilder och en god och stimulerande läsmiljö. Dessutom visar studiens resultat och slutsats vilka för- och nackdelar det finns med gemensam och enskild läsning samt att en gemensam läsning skapar en läsargemenskap. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Alaban Baoalan, Marilou
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Mård, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Elevinflytande: En undersöknig gällande elevers upplevelser av elevinflytande2009Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete var att undersöka om och hur elever upplever sitt inflytande över undervisningen i grundskolans tidigare år. Vår undersökning bygger på en kvantitativ enkätundersökning av elevers upplevelse gällande sitt elevinflytande, samt efterföljande kvalitativa intervjuer, och är utförd på en kommunal F-4 skola, som är belägen i en medelstor kommun. Enkätundersökning omfattar 90 stycken elever och intervjuerna är genomförda med 4 stycken elever. Resultaten av enkätundersökningen visar på att eleverna i stor utsträckning upplever att de har ett reellt inflytande (61 %) samt att en klar majoritet av eleverna är nöjda med i vilken utsträckning de upplever sin möjlighet till att påverka under lektionstid (82 %). Resultaten i undersökningarna både går emot och bekräftar tidigare forskning på området. Resultaten gällande elevernas upplevelse av att kunna utöva ett reellt inflytande är diametralt motsatt i jämförelse med tidigare forskning.Däremot stämmer resultaten gällande elevernas upplevelse av att vara nöjda med sin möjlighet till inflytande bra överens med den tidigare forskningen. Våra resultat överensstämmer med styrdokumentens intentioner.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 27.
  Alander, Ida
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Lärare och genus: En studie om lärares upplevelser av och förhållningssätt kring genus i skolan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att belysa och bidra med kunskap om lärares upplevelser av och förhållningssätt kring genus i skolundervisningen. Undersökningen söker svar kring lärarnas medvetenhet i hur de agerar gentemot pojkar och flickor när de undervisar. Forskningsansatsen är kvalitativ. Datainsamlingen genomfördes med fem halvstrukturerade intervjuer. Resultatet visar att jämställdhet är något som är viktigt för lärarna. Deras medvetenhet är stor då de alltid försöker att behandla pojkar och flickor lika. Lärarna har en generell syn på pojkar och flickor som de inte alltid anser stämmer överens med hur pojkar och flickor är i verkligheten. Alla lärarna anser att det är viktigt att genus förs in i skolpedagogiken och att jämställdhet ska råda både i klassrummen och den övriga skolmiljön. En slutsats är att lärarna associerar ordet genus med jämställdhet. Lärarna lägger inte någon vikt vid de sociala, kulturella och historiskt förankrade värderingar som bidrar till att vi agerar som vi gör gentemot de olika könen. Utan kunskap och förståelse kring genusbegreppet så finns en risk att reproduktionen av könsroller och strukturer fortsätter.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Aldeeb, Nada
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lindberg, Clara
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Konflikter på högstadiet: Hur lärare uppfattar att de hanterar och förebygger konflikter som uppstår mellan elever2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att hantera och förebygga konflikter har de senaste åren blivit en allt mer omfattande del i läraryrket. Om konflikter mellan elever inte uppmärksammas eller hanteras kan de komma att ge negativa konsekvenser genom att påverka undervisningen samt elevernas välbefinnande i skolan. Denna kvalitativa studie har syftet att studera hur lärare uppfattar sitt arbete med att hantera samt förebygga konflikter som uppstår mellan elever. För att studera detta har en fenomenografiskt intervju och analysmetod tillämpats. Fenomenografin grundar sig i hur människor uppfattar världen de lever i och specifikt för ansatsen är distinktionen mellan hur någonting är samt hur något uppfattas vara. Tio stycken lärare från fyra olika grundskolor har intervjuats och deras uttalade uppfattningar ligger till grund för det utfallsrum som vi fått. Uttalandena kring fenomenet konflikt har resulterat i sju olika kategorier. För att skapa dessa kategorier har vi utifrån uttalandena i intervjuerna uppmärksammat de likheter och skillnader som är signifikanta. Resultatet visar på att lärare uppfattar att konflikter på sociala medier, skojbråk, elaka blickar, raster och trånga utrymmen som de mest framträdande orsakerna till att konflikter uppstår. När konflikterna uppstår finns en generell uppfattning att lärarna hanterar konflikterna genom att direkt ta tag i dem, oavsett vad det handlar om eller hur omfattande konflikterna är. Goda relationer mellan elev och lärare samt mellan elever uppfattas vara betydelsefullt för hur konflikten hanteras men också för det förebyggande arbetet. För att bygga och utveckla starka relationer uppfattas samarbetsövningar och grupprocesser vara en stor del i arbetet. En ytterligare bidragande faktor för att skapa goda relationer är att vara omhändertagande samt visa engagemang för eleverna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Aldervall, Adéle
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Stressrelaterad ohälsa och gruppbehandling: En kvalitativ studie med fokus på livsberättelser och transformativt lärande2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Syftet med studien är att få en ökad förståelse för och kunskap i de förändringar en människa genomgår i samband med stressrelaterad ohälsa och gruppbehandling. Fokus kommer ringa in och tydliggöra de processer som människorna erfar efter gruppbehandlingen och därefter analysera lärandet betydelse i dessa processer.

  Studien utgår från ett kvalitativt perspektiv med livsberättelser som intervjuform. Genom att skildra personernas erfarenheter och hitta beröringspunkter med det transformativa lärandet kan studien bidra till en ökad förståelse för utmattningens och gruppbehandlingens roll i dras utveckling och vidare ge läsaren möjlighet till mer kunskap i deltagarnas lärprocesser.

  Resultatet visar att utmattningen blir som ett brott i livet som påverkar hur människan ser på sig själv och sitt liv. I och med gruppbehandlingen bryter deltagarna sin isolering och i interaktionen med de andra gruppdeltagarna visar resultaten att det förekommer transformativa processer. Gruppbehandlingen utgör ett meningsfullt sammanhang där deltagarna hittar nya meningsperspektiv, använder sig utav kritiskreflektion, kommunikativt lärande samt att det sker en förändring av identiteten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Aldén, Elin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Larsson, Daniel
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Pedagogers syn på elevers utanförskap2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Alenius, Fanny
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bakac, Zilan
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Betyg från årskurs fyra: En kvalitativ intervjustudie som undersöker lärares och rektorers uppfattningar om betygssättning2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka betygets påverkan på undervisningen. Metodvalet var en semistrukturerad intervjuform där lärare och rektorer medverkade. Analysmetoden i studien är fenomenografisk. Resultaten visade att lärarna inte anser att betygsättning påverkar undervisningen. Betyg kan ses som en metod för att motivera elevers lärande och det kan även vara en stressfaktor. Resultatet visade att betyg kan vara fördelaktigt då eleverna blir förberedda för framtida utmaningar exempelvis betyg i högstadiet och gymnasiet. Utmaningen för lärarna blir att få eleverna att titta på matrisen och inte endast bokstaven i betyget. Slutsatsen som kan dras av studiens resultat är att feedback till elever bidrar till ett utvecklat lärande. Ett betyg utan feedback bidrar inte till elevers lärande. Skolverkets införande av betygsättning från årskurs fyra har ifrågasatts och vår studie belyser både för och nackdelar med fenomenet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Alentun, Niklas
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Några lärares attityder och tankar kring de nationella proven2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka några lärares attityder gente-mot de nationella proven. Semistrukturella intervjuer genomfördes med sex olika lärare på olika stadier inom skolan. Resultaten visade att många respondenter uppfattar de nationella proven som tidskrävande, men att de konkretiserar betygskriterier och målformuleringar på ett tillfredsställande vis. Dessutom bidrar de nationella proven till att försöka skapa en gemensam standard för alla skolor i Sverige. Överlag var respondenterna positivt inställda till de nation-ella proven, men hade också tankar om hur provsystemet kan förbättras, och konkreta förslag gavs. Bland annat ville respondenterna underlätta för elever med annan bakgrund än svensk vad gäller den språkliga biten, samt variera texterna som de nationella proven är uppbyggda kring.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Alexandersson, Cecilia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Brolin, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lärares kompetens är avgörande för att kunna bedriva god undervisning för elever i svårigheter, men överlag är kunskapen låg när det gäller elever med språkstörning. Vårt syfte med denna studie har varit att utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriva olika yrkesgruppers uppfattningar om språkstörning men också att lyfta fram hur en språk- och kunskapsutvecklande undervisning kan se ut för eleverna. Ytterligare ett syfte har varit att fokusera på framgångsfaktorer som kan bidra till att elever undviker skolmisslyckanden. Vi har valt att skriva en kvalitativ uppsats eftersom vi ville få fatt på uppfattningar som olika yrkesgrupper såsom; speciallärare, logopeder och talpedagoger har. Vi genomförde vår undersökning genom grupp/parintervjuer och observationer. Vi valde att göra ett strategiskt urval då vi ville möta olika yrkesgrupper som hade stor erfarenhet av vårt intresseområde. Därför besökte vi två tal- och språkklasser. Vi intervjuade även personer som driver ett projekt för att hitta hållbara metoder som gynnar elevgruppen. Deltagarna beskrev elevgruppens svårigheter med språket som svårt med språkförståelsen, uttal, litet ordförråd, ordmobiliseringssvårigheter, litet arbetsminne och behov av struktur. De poängterade att en anpassad undervisning är viktig och de genomför den med hjälp av ord- och begreppsförklaringar, ger eleverna förförståelse, repetition och bildstöd. De framgångsfaktorer som deltagarna framhöll var vikten av repetition, goda relationer och ett gott samarbete kollegor emellan. Det sociokulturella perspektivet genomsyrar vår studie på så sätt att samspel är viktigt för att lärande ska ske och detta syns på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Även känslan av sammanhang [KASAM]blir synligt genom att deltagarna gör undervisningen begriplig genom mycket bildstöd, gör den hanterbar genom relationerna och slutligen meningsfull genom samspelet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Alexis, Yvonne
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Melkemichel, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lärares syn på genus i undervisningen: En kvalitativ studie om lärarens syn på genusarbetet i undervisningen i de tidiga skolåren2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn i arbetet med jämställdhet i klassrummet i de tidiga skolåren, det vill säga hur lärare i F-3 arbetar med genus i undervisningen utifrån Biestas tre begrepp: socialisation, kvalifikation och subjektifiering. Detta har genomförts med hjälp av intervjuer där våra fyra informanter som besvarat våra frågeställningar utifrån sin undervisning. På så sätt har vi kunnat besvara våra forskningsfrågor. Resultatet visar att lärarna är genusmedvetna men behandlar ämnet i undervisningen på olika sätt. Slutsatsen vi kommit fram till är att genus i undervisningen är en viktig aspekt att beröra i undervisningen för elever. Detta med hjälp av Biestas tre begrepp, lyfta fram alla elevers lika värde oavsett könstillhörighet, etnicitet och identitet för elever i de tidiga skolåren. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Al-Hadad, Rami
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Raphael, Rafi
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ett moment där kunskapen utvecklas, eller inte?: En kvalitativ studie om matematiklärarnas syn på elevernas kunskapsutveckling inom matematik.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att få ökad kunskap om hur lärare från årskurs 4–6 tänker kring arbetsformen grupparbete inom matematik. Detta genomförs med hjälp av en kvalitativ strukturerad intervjumetod med 4 matematiklärare. Utifrån resultaten kan det konstateras att matematiklärarna är ganska överens om hur grupparbete funkar samt hur deras elevers kunskaper utvecklas genom denna arbetsform. Vår slutsats är att elever lär sig mycket utav att delta i grupparbeten bland annat att samarbeta med andra barn. Detta uppnås på bästa sätt genom att dela in grupperna efter kunskapsnivån och anpassa uppgifterna efter elevernas nivå.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Alhadai, Media
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Nynäs, Johanna
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Trygghetens betydelse för lärande och utveckling i förskolan: En kvalitativ studie om sambandet mellan trygghet och lärande i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att studera pedagogers uppfattning omsambandet mellan trygghet, lärande och utveckling i förskolan. Åtta pedagoger på fyra förskolor intervjuades om sina åsikter kring trygghet, lärande och utveckling i förskolan och om hur de arbetar för att skapa trygghet i verksamheten. Pedagogerna poängterade att föräldrarnas känsla av trygghet i barnens förskola i sin tur leder till trygga barn. Resultatet visar att pedagogerna såg tryggheten som en grund för barns lärande och utveckling i förskolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Alibasic, Edisa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Wårheden, Cecilia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lustfyllt och lärorikt på samma gång: Elevernas syn på vad som kännetecknar en lärorik och lustfylld matematikundervisning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att elevernas kunskap i matematik sjunker är ingen nyhet. Flera undersökningar, både nationella och internationella, visar att svenska elevers kunskap i matematik försämras. Vidare visar studier även att elevernas lust till att lära matematik sjunker ju äldre eleverna blir. Hur ser då eleverna själva på sin nuvarande matematikundervisning? Vad är det som kännetecknar en lustfylld och lärorik undervisning enligt dem? För att undersöka detta genomförde vi en enkätstudie, med öppna frågor, där 157 elever i årskurs 4 och 5 fick svara på frågor som berör deras uppfattningar om lärorik och lustfylld matematikundervisning. Läroboken är enligt eleverna den vanligaste arbetsformen, men anses inte vara det mest lustfyllda sättet att bedriva matematikundervisningen på. Det som eleverna anser är det mest avgörande för en lärorik matematiklektion är arbetsron.

  Fulltekst (pdf)
  Lustfyllt och lärorikt å samma gång
 • 38.
  Aljadri, Fatin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lärande genom kommunikation och digital mediering i det aktivitetsbaserade kontoret.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I ett samhälle som ständigt utvecklas sker en hel del förändringar på arbetsplatsen. Dessa förändringar kan innebära omorganisering, omstrukturering och ändringar i kontorsmodellen. Den här studien är en kvalitativ forskning genomförd i företag som har genomgått förändringen till aktivitetsbaserade kontor. Den här studien presenterar intervjuer som är genomförda på företag i Sverige som har genomgått förändringen till aktivitetsbaserade kontor. Syftet är att jämföra lärande via kommunikation och tekniska hjälpmedel på den nya kontorsmodellen med den föregående kontorsmodellen. Tidigare forskning visar att aktivitetsbaserade kontor har mestadels positiva aspekter då kontorets inredning, zonindelning och tekniska hjälpmedel leder till utveckling hos medarbetarna. Undersökningen är genomförd med deduktiv forskningsansats där den sociokulturella lärandeteorin används som utgångspunkt för analys av resultatet. Resultatet presenterar möjligheter i aktivitetsbaserade kontor som leder till utveckling och vidgar medarbetarnas kunskaper. Detta sker genom medarbetarnas vilja till att utvecklas. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Alkazhami, Nadia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Mati, Evlina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Skillnader i läsförståelse mellan pojkar och flickor: En kvalitativ undersökning i en mellanstadieklass2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Alkman Högberg, Zandra
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Framgångsrika strategier i undervisningen av gymnasieelever med språkstörning2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt statens offentliga utredning (SOU 2016:46) är det många elever med diagnosen gravspråkstörning som inte klarar skolan på ett bra sätt. Syftet med den här uppsatsen var att tareda på vilka strategier i undervisningen lärare på ett gymnasium med inriktning mot elevermed språkstörning beskriver att de använder för att ge elever med språkstörningförutsättningar att nå måluppfyllelse. Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomfördesför att belysa lärarnas uppfattningar, sätta dem i relation till tidigare kända framgångsrikastrategier i undervisningen samt synliggöra vilka förutsättningar som lärarna ansåg fanns föratt använda dessa strategier. Fem lärare, varav två speciallärare, intervjuades. Studien utgickifrån ett sociokulturellt perspektiv och ett systemperspektiv. Resultatet tydde på att det trotssvårigheter på olika nivåer i systemet fanns strategier i undervisningen som ledde tillutveckling hos eleverna. Dessa strategier var starkt kopplade till olika former av scaffolding,tillfälliga stöttor som läraren erbjuder eleven. 

 • 41.
  Allak, Maryam
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Can, Rosemari
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  E-böcker som ett språkutvecklande verktyg: En intervjustudie som undersöker möjligheter och begränsningar med e-böcker utifrån förskollärares perspektiv.2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka förskollärares arbete med e-böcker som ett språkutvecklande verktyg i undervisningen. Metodvalet för denna studie var semi-struktuerade intervjuer och resultatet analyserades utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visade på att förskollärare både ser möjligheter och begränsningar med användningen av e-böcker i undervisningen. Möjligheterna med e-böcker var bland annat högläsning och boksamtal. Begränsningar med e-böcker var bland annat minskad fysisk kontakt och färre besök till biblioteket. Slutstatsen för studien blir att e-böcker kan med fördel inkluderas i undervisningen i kombination med de analoga böckerna och att det krävs närvarande förskollärare med didaktisk medvetenhet, för att bidra till barns språkutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Allvin, Emma
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att med hjälp av fokusgruppsintervjuer få en bild av hur eleverna upplever att demokratiuppdraget gestaltas i skolan och om eleverna uttrycker sig på ett sätt som indikerar att de demokratiska värderingarna är förankrade hos dem. Resultatet visar att skolan inte når fram till eleverna i sitt arbete med demokratiuppdraget och att många elever upplever skolan som meningslös och sitt eget inflytande över situation i skolan som oviktigt. När det gäller förankrade demokratiska värderingar hos eleverna uppkommer en splittrad bild med vissa elever som uttrycker sig i linje med de demokratiska värderingarna i Lpo 94 samtidigt som andra elever ger uttryck för värderingar som går helt emot läroplanens demokratiuppdrag. Undersökningen visar att när elever verkligen får möjligheten att prata kring värdegrundsfrågor så upplever de detta som meningsfullt och spännande. Skolan måste ta vara på detta intresse och avsätta tid för samtal om värdegrundsfrågor för att skapa en mer demokratisk skola som ger eleverna förutsättningarna att utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Alm, Roine
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Abrahamsson, Helena
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Lärares erfarenheter av att arbeta med IKT2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att undersöka lärares synsätt och erfarenheter av att använda IKT i undervisningen och hur lärarrollen påverkas. Eftersom vi ville veta lärarnas egna åsikter valde vi en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. IKT ger ökade möjligheter till individualisering och konkretisering av undervisningen när den används som pedagogiskt redskap. Lärarna behöver därför få möjligheter att tillägna sig adekvata kunskaper i hur man använder sig av IKT i undervisningen. Samhället är idag beroende av IKT i många olika sammanhang och det är därför viktigt att skolan anpassas till detta faktum så att eleverna är väl förberedda när de kommer ut i yrkeslivet. Skolorna behöver utrustning som är anpassad till de krav som ställs från de intressenter som finns: beslutsfattare, näringsliv, skolledare, lärare, föräldrar och inte minst elever.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Al-Mandawi, Yasamin
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Aljamal, Aftonia
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Språkutvecklande arbetssätt i förskolan: En studie om hur förskollärare arbetar för att skapa språkutvecklande undervisning2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka hur ett antal förskollärare arbetar för att skapa språkutvecklande undervisning samt vilka förutsättningar och förhinder de anser att de har när de använder språkutvecklande arbetssätt. Studiens teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs (1978) sociokulturella teorin om lärande, som används för att analysera tematiskt det empiriska materialet. Datan samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer, som genomfördes med tio olika förskollärare.Studiens resultat visar att förskollärarna använder sig av en variation av arbetssätt för att skapa en undervisning som främjar barnens språkutveckling. Respondenterna uppger att de använder sig mest av högläsning, som i många fall följs av boksamtal, där barnen har möjlighet att uttrycka vad de tänker. Förutom detta använder förskollärarna också sånger och språklekar för att utveckla barnens ordförråd och uttal samt fri lek och teaterövning, som främjar social interaktion mellan barnen. Förskollärarna berättar att de använder dessa arbetssätt i syfte att utveckla barnens språk.Förskollärarna beskriver att de möter utmaningar i sin strävan efter att skapa en språkutvecklande undervisning. Pedagogerna upplever att det är svårt att hitta en rimlig balans mellan strukturerade aktiviteter och fri lek. Samtidigt är det en utmaning att anpassa undervisningen till barns olika språkliga nivåer. En annan utmaning som de möter är att förskolorna där de arbetar på erbjuder dem inga möjligheter för vidareutbildning.

 • 45.
  Almeida Eriksson, Aline
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  IT I KLASSRUMMET: En studie av fyra exempel på hur elever och lärare använder tillgänglig IT i klassrummet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är inte alla skolor i Sverige som erbjuder en dator per elev, men alla elever ska, enligt läroplanen, ha tillgång till informationstekniken. Dessutom, så har de flesta ungdomar nuförtiden en egen mobiltelefon med internetanslutning. Dagens ungdomar är infödda i informationssamhället men forskningen har visat att ungdomarna inte är per automatik kompetenta användare av digitala media. Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt elever och lärare, i en 7-9 skola som erbjuder en egen bärbar dator per elev och lärare, utnyttjar den tillgängliga informationstekniken i klassrummet. En kvalitativ undersökning, i form av observationer i klassrummet, och en kvantitativ undersökning, i form av elevenkät, användes som datainsamlingsmetod. Undersökningen har kommit fram till att elevernas sätt att använda IT i klassrummet beror på lärarens roll och attityd till IT. Avslutningsvis kan sägas att studien belyser elevernas behov av IT vägledning och självdisciplin och lärares behov av kompetensutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  Aline A Eriksson IT I KLASSRUMMET En studie av fyra exempel på hur elever och lärare använder tillgänglig IT i klassrummet
 • 46.
  Alricson, Kristina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Brandehav, Helen
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Det är lätt att man tänker för stort: En kvalitativ studie om hur några speciallärare främjar elevernas autonomi i träningsskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 poäng / 90 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I svenska och internationella styrdokument framhålls elevens rätt till inflytande och medbestämmande och att dessa är avgörande för elevens hälsa. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur lärare utformar gynnsamma lärmiljöer som främjar elevernas autonomi i träningsskolan. Vad är det som befrämjar elevens möjlighet att påverka, ha inflytande och medbestämmande som i sin tur medverkar till friskare elever? Den kvalitativa studien byggde på elva observationer och elva intervjuer med lärare i träningsskolan. Resultatet analyserades ur ett relationellt- och systemteoretiskt perspektiv. Sammantaget visade resultatet att förutsättningarna i lärmiljön har starka samband med speciallärarnas förståelse både för utformningen av lärmiljön och för att skapa relationer med och runt eleven. Resultatet tyder också på att utformningen av lärmiljön och samspelet påverkas av speciallärarens sensitivitet, lyhördhet, nyfikenhet och uppfinningsrikedom. De slutsatser som vi utifrån studiens resultat drog, visade att det är lätt att man tänker för stort när man arbetar för att främja elevernas autonomi i träningsskolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Al-sayed Issa, Lina
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan med stöd av lek: En kvalitativ studie om förskollärarnas arbete med lek2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling med stöd av lek. Jag valde att genomföra semistruktuerade intervjuer med åtta förskollärare i fyra olika förskolor i två medelstora städer i Sverige. Jag valde fyra mångkulturella förskolor och åtta förskollärare med god erfarenhet av arbetet med flerspråkiga barn. Resultatet visade att leken i förskolan ses som centrala för lärandet och att barn lär sig i samspel med andra. Det som blir betydelsefullt är att det finns en närvarande pedagog under leken, som stöttar barnen i leken samt upprepar och benämner ord och begrepp. Slutsatsen är att oavsett om det är en mångkulturell förskola eller svensktalande förskola blir det pedagogernas ansvar att se till att barn utvecklas samt stödja deras språkutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Alsin, Ulla
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Boozon, Stellan
  Linköpings Universitet.
  Hult, Håkan
  Linköpings Universitet.
  Bedömning för kontroll eller utveckling?2009Inngår i: Lärande på vuxnas vis: vetenskap och beprövad erfarenhet / [ed] Abrandt Dahlgren, Madeleine., & Carlsson, Irma., Lund: Studentlitteratur , 2009, 1:1, s. 101-121Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 49.
  Alvear, Martin
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Nkuna, Louise
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ”Vad händer när bästa kompisen är borta?”: Hur förskollärare stärker barns kamratrelationer i förskolan2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att bredda kunskapen för nyexaminerade förskollärare om strategier och förutsättningar som kan behövas i deras arbete för att stärka barns kamratrelationer och förebygga utanförskap. Studien visar på att förskollärare befinner sig i ett omedvetet dilemma i förskolan om kamrat- och vänskapsrelationer. Den saknade kunskapen av viktiga komponenter i området riskerar att förskollärare arbetar kontraproduktivt. Teorier som har presenterats i vår studie som utgångpunkt är socialkonstruktivism och om barns kamratkulturer. I vår kvalitativa studie har vi använt oss utav semistrukutrerade intervjuer för datainsamling. Metoden för att bearbeta datainsamlingen var tematisk analys. Genom denna metod kunde vi sedan skapa teman för vår studie. Respondenternas svar på frågorna analyserades sedan med stöd av teorier och tidigare forskning som vi har valt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Aläng, Jolin
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Anneroth, Denise
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Kan björnen vara en hon?": En kvantitativ studie om och hur förskolepersonalen och studenter som studerar till förskollärare och barnskötare uttrycker sin strävan att arbeta ur ett normkritiskt perspektiv2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om och hur förskolepersonalen och studenter som studerar till förskollärare och barnskötare uttrycker sin strävan att arbeta ur ett normkritiskt perspektiv. En kvantitativ forskningsansats tillämpades för att söka svar på studiens syfte, där en webbenkät som var riktad mot förskolepersonalen och studerande till förskollärare och barnskötare användes som datainsamlingsmetod. I studien tillämpades en feministiskt poststrukturalistiskt teori som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visade att förskolepersonalen ser normkritik som ett begrepp som är viktigt i förskolan men att det fanns flera svårigheter att arbeta normkritiskt samtidigt som ett normkritiskt arbetssätt innefattar många möjligheter. En slutsats som studien kom fram till var att förskolepersonalen och studerande till någon av yrkesrollerna skattade sig själva att ha en god medvetenhet om normkritik och att det normkritiska arbetssättet kan komma till uttryck främst inom miljön i förskolans verksamhet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1677
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf