https://www.mdu.se/

mdu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 3877
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbas, Tavga
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Karsnäser, Jeremias
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hur fostrar lärare elever i årskurs f-3 till demokratiska medborgare?: En kvalitativ undersökning om lärares didaktiska uppfattningar om demokratiuppdraget2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar didaktiskt kring SO-undervisning i årskurs f-3 i demokratifrågor och vilka möjligheter och utmaningar som kan finnas i den undervisningen.

  För att kunna besvara detta syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra informanter med varierande yrkeserfarenhet och aktuella undervisningsårskurser.

  Resultat för studien visar att informanterna har bra koll på varför det är viktigt att undervisa om demokrati, hur undervisningen ska genomföras och vad den ska innehålla. För att kunna uppnå skolans demokratiuppdrag behöver demokratiundervisningen genomsyra hela skolans verksamhet, utgå ifrån elevernas individuella förutsättningar, behov, intressen och erfarenheter, göra eleverna delaktiga i utformandet av sin utbildning och få de att inse att deras röst är betydelsefull. Kommunikation är a och o i demokratiundervisningen och ska ske både med och mellan elever, kollegor och vårdnadshavare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abbas-Andersson, Josef
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Sophia, Sivermalm
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Konsten att göra det osynliga synligt: En kvalitativ studie om förskollärares arbete med nationella minoriteter2024Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att ta reda på hur förskollärare arbetar med nationella minoriteter och ta reda på vilka påverkansfaktorer som inverkar på undervisningen om de nationella minoriteterna. Studien är en flermetods-studie kring ett arbetsmaterial som skapats för förskolans arbete med minoriteter (Sametinget,2018), förskollärare har genomfört semistrukturerade enkäter och semistrukturerade intervjuer och frågorna har berört förskollärares resonemang kring arbetet med nationella minoriteter utifrån arbetsmaterialet. I analysen och diskussionen framgår påverkansfaktorer och förskollärares tolkningar och planerade undervisningar blir centrala. Vår forskning har närmat sig svaret på vad som är påverkansfaktorer för förskollärares undervisning om nationella minoriteter. Studien bidrar till forskningen kring förskolepedagogik, med fokus på förskollärares behov i sitt arbete med barn om och med nationella minoriteter. Det erbjuder insikter om hur man bäst kan stödja dessa barns utveckling och främjar en mer inkluderande utbildning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdallah, Mounawara
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Johansson, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att skapa goda relationer i förskolan: Förskolepersonalens syn på relationsskapande till barn i förskolan.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Goda relationer påverkar barns utveckling och lärande. Personalen i förskolan ska skapa relationer som är personliga till varje enskilt barn oavsett deras olika förutsättningar och behov så att de får möjlighet att utvecklas och lära sig. Studiens syfte är att medvetandegöra och öka kunskapen om vilka olika uppfattningar förskolepersonal har om relationsskapande till barnen i förskolan. I en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som har sin utgångspunkt i fallbeskrivningar har vi undersökt detta. Resultatet visar att förskolepersonal uttrycker att respekten för individen samt bekräftelsen av barnets känslor är en viktig del i det relationsfrämjande arbetet. Relationens kvalitet ses av de intervjuade förskollärarna och barnskötarna som ett resultat av positiva händelser som gynnar såväl barn som personal. Vår slutsats är att förskolepersonalens relationskompetens har betydelsen för hur relationen till det enskilda barnet blir.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdelahad, Antonio
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att främja elevers skrivutveckling: En studie om hur svensklärare arbetar för att främja skrivutvecklingen för elever som går årkurs 1 på gymnasiet2021Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var dels att undersöka hur svensklärare ser på eleversskrivförmåga när de börjar årkurs 1 på gymnasiet, dels hur lärarna arbetar medelevernas skrivutveckling under årkurs 1. För att undersöka detta intervjuadesfem svensklärare från fyra olika gymnasieskolor. Resultatet visar att samtligalärare upplever en tydlig variation i elevers skrivförmåga när de börjar årskurs 1på gymnasiet. Vissa av lärarna nämner att anledningen till detta kan ha att göramed elevernas tidigare skrivbakgrund samt vilka förutsättningar de har haft föratt utveckla skrivandet i grundskolan. Studien visar att genomtänktaundervisningsmetoder, i form av processkrivning och stödundervisning, kan påett positivt sätt vägleda alla elever som har svårt med sin skrivförmåga.Resultatet tyder vidare på att elevers inre motivation kan ha en viktig roll ilärarens arbete med skrivutveckling. Slutsatsen som dras av studien är att ettsociointeraktivt perspektiv i undervisningen är framgångsrikt i form av kamratoch lärarrespons då läsaren skapar en stark dialog mellan text och elev genomåterkopplingen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abdelahad, Antonio
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Nyanlända elever på språkintroduktion: En studie om vilka faktorer som påverkar inlärningen av svenska för                               arabisktalande elever på språkintroduktion2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer fyra arabisktalande elever påspråkintroduktion anser påverkar deras inlärning av det svenska språket. För attundersöka det intervjuades fyra arabisktalande elever som studerar påspråkintroduktion. Resultatet visar att elevernas språkliga bakgrund har både en positivoch negativ påverkan. Tidigare kunskaper i engelska förenklar inlärningen av svenskamedan det arabiska språket har bidragit med svårigheter. Det sociala samspelet samt attvåga tala svenska med andra var andra bidragande faktorer som påverkade elevernasinlärning av språket. Utifrån ett språkutvecklingsperspektiv och ett sociokulturelltperspektiv är det gynnsamt för elever på språkintroduktion att kunna kommunicera mermed svenskspråkiga elever i skolan. Undersökningen visar att informanternas brist påinteraktion med de svenskspråkiga eleverna kan ha en negativ påverkan på derasspråkutveckling. 

 • 6.
  Abdu, Hayat
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lindqvist, Martina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ”Fröken! kan du hjälpa mig att ta ner den där leksaken?”: Förskolepersonals beskrivning på om de utformar förskolans inomhusmiljö samt barns materialtillgång utifrån barns förutsättningar och behov2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förskolans verksamhet är barns arena där alla barn har rätt att på ett jämlikt sätt främjas i deras utveckling och lärande. Studiens syfte är att undersöka om och hur förskolepersonal utformar förskolans inomhusmiljö samt barns materialtillgång utifrån alla barns förutsättningar och behov. Studien är baserad på en kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa inslag som riktar sig till förskolepersonal, där vi utgått från 40 respondenters svar. I relation till det sociokulturella perspektivet har resultatet analyserats utifrån förskolepersonals perspektiv. I resultatet framgick det att miljön är betydande för barns utveckling och lärande samt att jämlikhet i relation till förskolans inomhusmiljö och materialtillgång är en komplex fråga. Slutsatsen är att om förskolepersonal ska kunna utforma inomhusmiljön samt barns materialtillgång utifrån alla barns förutsättningar och behov behöver de finna metoder och strategier som passar den aktuella barngruppen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abdullahi Hassan, Hibaaq
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kvinnokraft, i kläm mellan två kulturer: En kvalitativ studie om hur första generationen somaliska kvinnor upplever högre utbildning i Sverige2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to be able to contribute a small insight into how first-generationSomali women experience higher education and what they experience as opportunities andobstacles. The data has been collected through a semi-structured qualitative telephoneinterview. The result is based on five interviews with first-generation Somali femalestudents who have lived in Sweden for less than ten years and who are currently pursuingbachelors or master's level of education. The results showed that higher education plays animportant role in the lives of all the students, it also shows that the students socio-culturalupbringing is the driving force behind their pursuing of higher education. Education is alsoseen as crucial for gaining social cultural and economic capital. The results also shows thatthe female students face challenges such as prejudices, socio-cultural barriers and evendifficulties in finding work after their education. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abedini, Ayda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Halm, Martina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Digitalläsning eller traditionell läsning, vad fungerar bäst i klassrummet?: En studie om några elevers läsförståelse och attityd till digitalläsning i förhållande till traditionell läsning2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att studera hur några elevers läsförståelse och inställning är till digitalläsning i förhållande till traditionell läsning. Studien är inriktad inom svenskämnet och deltagare för denna studie gick i årkurs 5 och 6. Inom ramen för studien utfördes en enkätundersökning och ett läsförståelsetest. Slutsatsen av vår forskning är att de tillfrågade elevernas attityd till traditionell läsning är mer positiv än till digitalläsning. Vad gäller läsförståelsetestets resultat, pekar det på att traditionell läsning visade på högre resultat än läsning som skedde digitalt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Digitalläsning eller traditionell läsning
 • 9.
  Abelli Nordin, Camilla
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lönnqvist, Rebecca
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Samverkan i utvecklingssamtal: En studie om hur förskollärare och vårdnadshavare samverkar i utvecklingssamtalet på förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på vad förskollärare och vårdnadshavare har för förväntningar och upplevelser av samverkan i utvecklingssamtal. Forskning visar att ett nära samarbete med hemmet höjer kvaliteten på förskolan, en bra kvalitativ förskola ger barnen bättre förutsättningar i det livslånga lärandet. Vi har intervjuat fyra förskollärare och fyra vårdnadshavare. Resultaten visade skillnader i vad förskollärare och vårdnadshavarna ser för syfte med utvecklingssamtalet. Vårdnadshavarna ser det ser det som ett tillfälle att i lugn och ro få prata om det enskilda barnet, dess utvecklig och trivsel, medan syftet för förskollärarna är att samverka runt barnet och förskoleverksamheten. Både vårdnadshavarna och förskollärare uttrycker att det är viktigt med en förtroendefull relation för att kunna mötas på ett bra sätt i alla samverkanssituationer. Slutsatsen av studien visar att förskollärarna anser att de allra flesta vårdnadshavare tycker att det är viktigt att delta i utvecklings- samtalen till skillnad från andra samverkansformer. Vårdnadshavarnas förväntningar och upplevelser tolkar vi också som positiva för de anser att den information de förväntat sig att få tillgodogörs och är relevant för dem och deras barn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abidi, Sawab
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Svenskämnets uppdrag: En studie om hur lärare i ämnet svenska förenar kunskapsuppdraget med demokratiuppdraget i sin undervisning.2021Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar de två uppdrag som den svenska skolan idag vilar på, nämligendemokrati- och kunskapsuppdraget. I min studie ställer jag dessa två uppdrag i relation tillsvenskämnet. Jag har valt att intervjua fyra svensklärare i grundskolan för att undersöka hurdessa lärare arbetar med de två uppdragen samt hur de förenar dem uppdragen i denundervisning som bedrivs. Syftet med studien är därför att ta reda hur demokrati- ochkunskapsuppdraget används och implementeras i svenskämnet i grundskolan. Resultatet, sombygger på kvalitativa samtalsintervjuer med informanterna, visar att samtliga tillfrågade lärarehar god kännedom om de två uppdragen men att arbetet med dessa ser lite olika ut.Uppfattningarna som informanterna har kring de två uppdragen är dock väldigt lika varandra.Arbetet i och om demokrati är något som skolan som verksamhet ansvarar för och inte någotsom enbart kan falla på svenskämnet, även om det är en viktig del i svenskundervisningen. Enslutsats med studien är att även om demokrati- och kunskapsuppdraget är djupt förbundnamed varandra så är det inget som sker per automatik. Informanterna till studien lyfter fram attnoggrann pedagogisk planering är grunden till en lyckad undervisning och förening av de tvåuppdragen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Abrahamsson, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Häkänen-Muhanga, Jenny
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Det kan sitta femton ungar och bara äta blåbär": En undersökning om hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att dels ta reda på hur förskollärare tänker kring utomhus­vistelsens syfte. Syftet är även att utifrån de ramfaktorer som finns i verksam­heten, undersöka hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik. En kvalita­tiv ansats med semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta informan­ter. Resultatet visar att förskollärare har olika syften med barns utomhusvis­telse, samt att olika ramfaktorer kan påverka förskollärares arbete med utomhuspedagogiken. Slutsatsen är att ett pedagogiskt respektive romantiskt synsätt genomsyrar förskollärares arbete med utomhuspedagogik, samt att det råder en viss omedvetenhet kring olika ramfaktorer och dess påverkan på arbetet med utomhuspedago­gik.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Abrahamsson, Carolina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att komma till tals: Talad tid under engelsklektionen2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att ta reda på hur mycket engelska som talas under fyra engelsklektioner i en årskurs 4, vad resten av tiden ägnades åt samt hur läraren stimulerar eleverna till tal. Jag har observerat fyra lektioner och genomfört en intervju med läraren för att ta reda på detta. Resultatet visar att det inte talas mycket engelska under lektionerna, utan tal på engelska utgör den minsta delen. Eleverna talar dock mer engelska än läraren, och för det mesta sker det i kör. Det är ett sätt som läraren använder för att stimulera eleverna till tal. Ett annat sätt är att de får tala i mindre grupper vilket skedde under en av lektionerna, och detta hade en positiv inverkan på resultatet. Den största delen av lektionerna utgjordes av svenskt tal, även om det till stor del var genom att de arbetade med att översätta engelska. De lyssnade även till engelska via filmer och cd-skivor och en av lektionerna ägnades delvis åt tyst arbete genom att de arbetade individuellt med stenciler.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Abrahamsson, Caroline
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Carlsson, Linda
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Att lära barnen om livet": En studie om fostran i samverkan mellan hem och förskola2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien är gjord med syftet att få fördjupad kunskap om hur begreppet fostran och fostransuppdraget i förskolan förstås av vårdnadshavare och förskollärare. Till studiens undersökning har en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer använts. Resultatet visar att fostran är en central fråga för både vårdnadshavare, förskollärare och samhället i stort. Fostran handlar om att genom socialt samspel forma barn till väl fungerande medmänniskor.

 • 14.
  Abrahamsson, Elin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Den pedagogiska måltiden: En kvalitativ studie om pedagogers och elevers tankar och uppfattningar kring måltiden i skolan2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige är, tillsammans med Finland och Estland, unikt i att servera avgiftsfria skolmåltider till alla elever. I Sverige har gratis skolmat serverats till elever i grundskolan sedan 1946, vilket gör att många av oss har en relation till skolmåltiden. Måltiden ska vara näringsriktig, men ska även fungera som ett pedagogiskt verktyg, och kallas därför för den pedagogiska måltiden. Syftet med studien har varit att undersöka på vilket sätt lärare och elever i grundskolans tidigare år kan tänkas uppfatta den s.k. pedagogiska måltiden. Genom kvalitativa intervjuer fick jag ta del av pedagogers och elevers tankar och åsikter om den pedagogiska måltiden. Jag ville även närmare undersöka vilka skillnader och likheter det fanns i pedagogernas och elevernas uppfattningar. Resultatet visade att det fanns många likheter i pedagogernas och elevernas uppfattningar om vad den pedagogiska måltiden handlade om. Måltiden sågs av pedagogerna som en del av deras pedagogiska uppdrag där de agerar som positiva förebilder. Slutsatsen var att den pedagogiska måltiden är ett komplext begrepp, där elever socialiseras in i den måltidskultur som finns i den svenska skolan, vilket kan skapa kulturkrockar i mötet med elever med annan kulturell bakgrund.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Abrahamsson, Jennie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Berglund, Sabine
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "På vilken förskola går ditt barn?": En kvalitativ studie av fyra pedagogiska inriktningars återspegling på miljön i praktiken2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande arbete är att studera hur fyra olika förskolor med olika pedagogiska inriktningar arbetar aktivt med förskolans inomhusmiljö. Vi har genomfört observationer och intervjuer som lett fram till vårt resultat. Vi har kommit fram till att förskolorna har såväl likheter som skillnader men att alla förskolorna har en medveten tanke kring utformningen av inomhusmiljön utifrån deras pedagogiska inriktning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Abrahamsson, Wilhelm Tobias
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ledarskap i förändring: En tematisk analys av lärandets betydelse i yrkeskontexter präglade av digitalisering och teknisk utveckling2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att fördjupa kunskaperna om hur yrkesverksamma ledare beskriversin egen betydelse för kunskaps- och kompetensutveckling hos sina medarbetare i enkontext präglad av digitalisering och teknisk utveckling. Metoden som användes vartematisk analys av semistrukturerade intervjuer. Analysen utgick från åtta intervjuer och242 utsagor och resultatet visade att ledarna beskriver sin betydelse för medarbetarnaslärande genom att de skapar handlingsutrymme, ställer krav, kontrollerar och visaromsorg. Tekniska artefakter beskrivs få konsekvenser för verksamheterna och dessanställda. De slutsatser som dras är att ledarna har betydelse för sina medarbetareslärande, men inte till vilken grad. Det lärande som erbjuds och sker inomverksamheterna beskrivs delvissom ett anpassningsinriktat lärande och som ettredskapför produktion. Relevansen som studien har är insikter i ledares beskrivningar av sinbetydelse för sina medarbetares lärande samt hur den tekniska utvecklingen fårkonsekvenser både för medarbetarnas integritet och arbetsprestationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Acar, Corceta
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Man ska inte ge läxa för läxans skull: En studie om utveckling av den rådande läxsituationen2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att jämföra pedagogers uppfattning om läxan som inlärningsmetod och undersöka deras syn på utveckling av läxan för att synliggöra pedagogiska argument som kunde bidra till utveckling av en handlingsplan för läxor. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats där den semistrukturerade intervjun och den fokuserade gruppintervjun användes som datainsamlingsmetod. Resultaten av de uppfattningar om läxan som framgick i studien kunde skildras som två motsatta bilder. Den första bilden skildrade läxan som en möjlighet att med olika arbetsformer skapa förutsättningar för lärande och utveckling utanför skolan. Den andra bilden gestaltade läxan som ett redskap att vid behov kunna använda läxan av praktiska skäl för att spara tid åt att skapa lärandesituationer på lektionstid. Oavsett uppfattning upplevdes läxan som en möjlighet. Vidare framkom i studien att dialogen mellan pedagogerna i arbetslaget ansågs vara den avgörande faktorn i frågan om utveckling av läxan. I samband med dialogen i denna studie uppstod fem olika riktningar i diskussionen om utveckling av läxor: eleven som resurs, läxbank, balans och struktur, stöd från föräldrar och stödtid. Den slutsats som studien kom fram till var att dialogen och en pedagogisk diskurs måste förekomma mellan pedagogerna för att kunna generera nya idéer, kunskaper och erfarenheter av läxan eftersom utveckling kretsar kring tillgången till andra människor. Handlingsplan för läxor blev således handling i dialogen.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Acinas, Inés
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Creation of a space for creativity and innovation within university: The experience of Creative Lab2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In order to stimulate innovation and sustainable development in a business environment that is always changing, it is important to support successful collaboration between academia, industry, and society. This project is focused on creating and implementing MDU's Creative Lab, an innovation lab based on the Quintuple Helix Model, in order to promote collaboration between students, academic institutions, and business partners and to meet the needs of all parties. The study was conducted utilizing a methodology that included a review of the literature, interviews, and data analysis. The primary issues that need to be resolved have been highlighted through the interviews as the absence of support systems, the requirement to create clear objectives at the outset of the project, and the significance of ensuring projects and authors maintain continuity.The results of the research have shown that better communication between parties, a clear connection between projects and courses, and opportunities for students to obtain knowledge and experience in the real world are all necessary. In addition, major motivators such as the desire for a social impact, interdisciplinary teamwork, and satisfaction in one's job have been highlighted. As a result, a business model has been developed that takes into account the information gleaned from the presentations and aims to facilitate collaboration and communication between academic institutions, students, and business partners, guarantee the quality of collaborations, offer mentoring and guidance to students, and plan workshops and events that encourage creativity, innovation, and entrepreneurship.This project provides a thorough analysis of how to create and implement a student-driven innovation lab that adheres to the Quintuple Helix Model and is geared toward sustainable growth in the direction of Industry 5.0. By encouraging student cooperation and contentment, it fosters an environment that fosters the development of creative ideas and the development of a team-oriented workforce that will progress society and business.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Lindqvist, Per
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Nordänger, Ulla Karin
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  De första åren i yrket: nyutexaminerade lärares upplevelser av en ny yrkesroll2020Ingår i: Fritidshemmets pedagogik i en ny tid / [ed] Björn Haglund, Jan Gustafsson Nyckel, Karin Lager, Malmö: Gleerups Utbildning AB , 2020, 1, s. 101-117Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 20.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Nordänger, Ulla Karin
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Lindqvist, Per
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  "Att jag kallar mig själv för lärare i fritidshem uppfattar jag skapar en viss provokation": Om de nya grundlärarna med inriktning mot arbete i fritidshem2016Ingår i: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, nr 1, s. 86-109Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In 2014 the first cohort of (a newly designed group of teachers) ”primary teachers with a specialization in extended school education” graduated from Swedish universities. In addition to the traditional formal qualifications as leisure pedagogues their degree also includes the competency to teach practical/aesthetical subjects in compulsory school up to year six. The newly designed teachers thus have to relate to dual professional identities and try to maintain balance between their work in the traditional socially oriented recreation centers against their teaching in a goal- and results-driven school. In this article we study a group of 40 new teachers before and after graduation, trying to get hold of how they perceive and negotiate their professional identities and how they orient themselves in the professional landscape. The results show that the graduates try to balance their own ideals and professional intentions against traditional professional identities and labor market conditions.

 • 21.
  Adnan, Shabir
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Trolle, Camilla
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Barnbokens betydelse för barns lärande och utveckling  i förskolan - ur förskollärares och barnskötares perspektiv2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskolepersonal resonerar kring barnbokens funktion för barns lärande och utveckling. Finns det ett syfte med valet av barnbok? Hur blir alla barn delaktiga under en lässtund och hur arbetar pedagoger för att få alla barns röster och önskemål tillgodosedda? Finns en bakomliggande tanke när det gäller val av barnbok? Vi har intervjuat fyra förskollärare och fyra barnskötare på två olika förskolor. Hur beskriver de deltagande förskolepersonalen undervisningen utifrån barnboken och vad kan det tillföra barnen kunskapsmässigt? Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsansats. Genom kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare och fyra barnskötare har vi inhämtat material till vår undersökning. Utifrån det sociokulturella perspektivet valdes några begrepp som användes för att tematisera och analysera det insamlade materialet. I resultatet synliggörs pedagogernas resonemang kring användning av barnböcker. Förskollärarnas och barnskötarnas arbetssätt utgår från de didaktiska frågorna vid användning av barnböcker. Den deltagande förskolepersonalen i studien strävar efter skapandet av förutsättningar som främjar barns lärande och utveckling genom barnböcker. Slutsatsen av denna studie är att barnboksaktiviteter anses främjabarns lärande och utveckling men att detta är avhängigt förskolans miljö och pedagogernas litteracitetkompetens. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Adolfson, Paulina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Arbete med barn som har diagnoser i förskolan: - Utifrån ett förskollärarperspektiv2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare arbetar med barn som har diagnoser i förskolan, och hur förskollärare går tillväga för att hjälpa barnen, i relation till professionalism. Jag har också valt att undersöka stödet förskollärare får från andra professionella. Jag använde mig av kvalitativ metod och har intervjuat sju förskollärare för att få fram hur deras arbetssätt ser ut med barn som har diagnoser i förskolan samt hur förskollärare ser på sin roll i relation till professionalism. Resultatet visar förskollärares olika syn på diagnos, att de hjälper barn både på egen hand och med hjälp av andra professionella samt erfarenheter av samarbete med andra professionella. Förskollärare beskriver även sin professionella roll och ansvar utifrån barnperspektiv och relation till föräldrar. De slutsatser som kan dras av min studie är framförallt att området jag studerat är viktigt att reflektera över. Både jag och samtliga förskollärare jag har intervjuat har kommit till insikt i hur arbetet med barn med diagnoser och hur samarbetet med andra professionella ser ut, samt reflektioner kring att vara professionell

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Adolfsson, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Johansson, Christian
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Framtidens kompetenser och resurser på grundsärskolan: - en pedagogisk utmaning!2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att, ur de professionellas perspektiv, ta reda på hur kompetensen på grundsärskolan ser ut idag hos några informanter och vad som kan behöva förändras och eventuellt se annorlunda i denna verksamhet, för att möta och tillgodose elevernas stödbehov inom de kommande tio åren. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med åtta klasslärare i grundsärskolan. Pedagogerna fick ge uttryck för sin vision om hur en optimal organisation för verksamheten skulle kunna se ut, samt vilken sorts kompetens som skulle kunna gynna undervisningen och dess kvalitet. I resultatet framkom det att utmaning med arbetet med eleverna var att berika elevernas språk och kommunikationsförmåga. Andra svårigheter som belystes var åldersadekvat undervisningsmaterial och höga kunskapskrav. Klasslärarna ansåg att det fortfarande saknas professioner i verksamheterna såsom speciallärare, specialpedagog, IT-pedagog, samt även flerspråkiga pedagoger. Andra väsentliga faktorer som informanterna också påtalade i studien var pedagogiska lärverktyg, samt att grundsärskolans lärmiljö måste konstrueras och anpassas så att de blir mer tillgängliga för de elever som går där, både fysiskt och psykiskt. De konstaterade också att det fanns faktorer som påverkar möjligheten till en undervisning av god kvalitet, både pedagogernas kompetens, lokalernas utformning – omständigheter som tillsammans bildar undervisningskontexten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Adolfsson, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att bryta heteronormen redan i förskolan: En undersökning av huruvida bilderböcker som bryter mot heteronormen används i förskolan och hur utbudet ser ut2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har medvetenheten kring begreppet heteronorm i förskolan undersökts genom intervjuer med pedagoger på tre olika förskolor. Även utbudet av bilderböcker som bryter mot heteronormen har undersökts och en inventering har genomförts. Syftet var att få en insyn i hur pedagoger tänker kring frågan, om de använder sig av någon barnlitteratur som bryter mot heteronormen, och hur detta utbud av heteronormbrytande bilderböcker ser ut.

         I uppsatsen har det framkommit att medvetenheten kring begreppet heteronorm bland de deltagande pedagogerna är låg. Man ser sig som öppen när det gäller människor som bryter mot heteronormen, men man ser inget större behov av att arbeta med området när man inte har något barn som har samkönade föräldrar. Vad gäller bilderböcker som bryter mot heteronormen, ges majoriteten ut av bokförlag som har specialiserat sig på böcker som bryter mot normer, och endast ett fåtal har kommit ut på något större, mer allmänt, förlag.

         Slutsatsen är att det behövs kunskap hos pedagogerna i förskolan, för att de ska få en förståelse för vad heteronormen innebär, och varför man bör arbeta med det tidigt, då den saknas i både lärarutbildning och fortbildning som det ser ut nu.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Agerlo, Cathrine
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lord, Ann
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Om elevernas motivation är lärarens verktyg, vilka är då de faktorer som påverkar motivationen för att lära matematik?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få ökad kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar elevers motivation för matematik, och som därmed har effekter för deras kunskapsinhämtning. För att besvara studiens frågeställningar, har en kvalitativ undersökning gjorts i form av 16 semistrukturerade intervjuer med förstelärare i matematik, speciallärare mot matematikutveckling och elever från årskurs 4-9. Studien visar att pedagogerna ser faktorer som relationer mellan lärare och elev, lärarens ledarskap och förmåga att bedriva intressant och meningsfull undervisning som framgångsrika liksom elevers känsla av kunna lyckas. Eleverna anser att matematik är roligt då de förstår. Resultatet har analyserats mot relevant tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. Utifrån resultatdialogen anser vi att kunskap om elevers motivation för matematik är viktig för våra elevers kunskapsutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Agirman, Rebecca
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ghaini, Jasna
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Val av läsmetod i undervisningen för elever i yngre åldrar: En kvalitativ studie om några f-3 lärares val av läsmetod till den skönlitterära undervisningen2022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra vilka läsmetoder några f-3 lärare väljer att använda i sin undervisning för elevernas tillägnande av skönlitteratur samt vilka läsmetoder några f-3 elever föredrar. De läsmetoder som studien fokuserar på är högläsning, tyst läsning och ljudbok. Till studien har intervjuer använts som datainsamlingsmetod med några lärare och elever. Resultatet av lärarnas svar visar att lärarna varierar sig i användning av läsmetoder, men den läsmetod som föredras är högläsning. Resultatet av elevernas svar visar att de tycker om samtliga läsmetoder, men att de föredrar tyst läsning. Detta är även den läsmetod som flera av eleverna använder sig av på fritiden. Studiens slutsats är att lärarna är eniga om att det är viktigt med varierande läsmetoder som gynnar eleverna på olika sätt och att det kan öka deras läslust. Läsmetoderna blir sedda som komplement till varandra. Den läsmetod som eleverna anser fungerar bäst för dem är tyst läsning, både i skolan och på fritiden. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Agnes, Thorén Modin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Jennie, Carlberg
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Gruppkonstellationer i förskolan: En undersökning om förskollärares uppfattningar2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på förskollärares uppfattningar om hur de formar gruppkonstellationer i förskolan. Utifrån forskningsfrågorna syftar undersökningen på att få svar på vilka varierade uppfattningar förskollärare har om didaktiska val som tillämpas och vilket perspektiv som beaktas i formandet av gruppkonstellationer. Utifrån en kvalitativ metod med en fenomenografisk ansats har åtta förskollärare från olika förskolor intervjuats. Resultatet visar att förskollärarna kunde koppla flera aspekter i förhållandet till att forma gruppkonstellationer i förskolan. Aspekter förskollärarna har uppfattningar om och som är av betydelse för att skapa främjande gruppkonstellationer har dels att göra med vilka didaktiska val som tillämpas, förutsättningar och förhållningssätt. Uppfattningar visar på vikten av ett flexibelt förhållningssätt utifrån ett barn- och vuxenperspektiv och att forma gruppkonstellationer utifrån barns behov och förutsättningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Gruppkonstellationer i förskolan
 • 28.
  Ahl, Linda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Koljonen, Tuula
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Investigating the voice of two Swedish mathematics teacher guides2015Ingår i: PROCEEDINGS OF THE NINTH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION (CERME9) / [ed] Krainer, K Vondrova, N, CHARLES UNIV, FAC EDUC , 2015, s. 3165-3166Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This poster presents a study on the voice of two Swedish mathematics teacher guides. We have made a content analysis of teacher guides to the two most commonly used mathematics textbooks in Swedish lower secondary school Grades 7 to 9. Our theoretical stance is that curriculum resources can support teachers pedagogical design capacity. Our analysis shows that the voice of both guides speaks through the teacher with narratives and scripted instructions, instead of making visible the strengths and weaknesses with different teaching design considerations. The results could be used to further elaborate on how the teacher guides can be designed to support the pedagogical design capacity for a range of different teachers.

 • 29. Ahl, Linda
  et al.
  Koljonen, Tuula
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  When teacher guides speak “past” the teacher: Two Swedish mathematics teacher guides2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we report on how two Swedish mathematics teacher guides communicate with teachers. We have analysed the guides from the theoretical stance that curriculum resources can support teachers’ pedagogical design capacity, i.e. support them to find productive ways to adapt curriculum resources. To investigate the guides we studied the “voice” by the use of language, focusing on personal pronouns and imperatives. Our analysis shows that both guides often speak “through” the teacher with narratives and scripted instructions, rather than “to” the teacher about strengths and weaknesses with different teaching design considerations. The results also show that in addition to speaking “to” or “through” guides can speak “past” the teacher, positioning her as an observer of the interaction between students and textbooks. This language construction is unexpected and may thus be seen as expanding the framework for investigating the “voice” of teacher guides. 

 • 30. Ahl, Linda
  et al.
  Koljonen, Tuula
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Helenius, Ola
  The voice of curriculum developers in teacher guides2017Ingår i: For the Learning of Mathematics, ISSN 0228-0671, Vol. 37, nr 2, s. 35-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 31.
  Ahl, Linda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Koljonen, Tuula
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Hoelgaard, Lena
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  HOW ARE MATHEMATICS TEACHER GUIDES USED FOR SUPPORT AND INSPIRATION IN TEACHING?2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study we investigate how teachers talk about their use of mathematics teacher guides for support and inspiration, with the aim of broadening the knowledge of how teachers use these guides in and for teaching. Our second aim is to test whether guidelines for designing educative curriculum material can serve as an analytical tool. The results show that less experienced teachers use a wider scope of content in the teacher guide whereas more experienced teachers use teaching activities1 and support for the design of teaching. Common for all teachers, despite level of experience, is that they want the teacher guide to provide connections between theory and practice. The analytical tool served well for analysing interviews, helping us pay attention to the features of the content discussed.

 • 32.
  Ahlbäck, Jens
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Eklund, David
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lärares och speciallärares arbete med matematikundervisning2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I svensk grundskola är matematik det ämne där flest elever går ut årskurs 9 utan ett godkäntbetyg. Den svenska grundskolan behöver bli bättre på att upptäcka och åtgärdaundervisningssituationen för elever som hamnat i matematiksvårigheter samt arbetaförebyggande för elever som riskerar att utveckla matematiksvårigheter.Syftet med studien är att undersöka lärares och speciallärares erfarenheter avmatematikundervisning och hur dessa yrkeskategorier arbetar för att upptäcka elever imatematiksvårigheter samt arbetet för att åtgärda dessa svårigheter. Studien har en kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade intervjuer genomförts.Urvalet av respondenter har varit målstyrt där lärare och speciallärare medmatematikinriktning har tillfrågats. Resultatet visar på vilka sätt lärare och speciallärareupptäcker elever med matematiksvårigheter och hur de arbetar för att både åtgärdasvårigheter samt arbeta främjande för att matematiksvårigheter inte ska uppstå.Denna studie visar på olika sätt att arbeta upptäckande, främjande och åtgärdande för eleversom riskerar att hamna i eller är i matematiksvårigheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Ahlgren Dahl, Inger
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Finndell, Erica
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  En studie om hur några lärare och skolledre ser på skolplikt och kunskapsinlärning i grundsärskolan2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka synen på kunskap, skolplikt och närvaro hos lärare och skolledare i grundsärskolan. Genom intervjuer på 6 olika skolor frågade vi 15 informanter om deras syn på skolplikt för elever i grundsärskolan och hur de ser på kunskapsinlärning och den nya läroplanen. Intervjuerna analyserades med utgångspunkt från studiens frågeställningar och likheter och skillnader söktes i datamaterialet. Resultatet av vår analys var temana:

  Elevernas närvaro, Lärares och skolledares syn på kunskap, Lärares och skolledares syn på skolplikt och närvaro och Lärares och skolledares syn på kunskap kopplat till deras syn på närvaro/frånvaro. Resultatet visade att alla informanterna var överens om att skolplikten är självklar och att grundsärskolan har blivit mer inriktad på kunskapsinlärning. Vi ville även undersöka hur rutiner kring frånvaroanmälan sköttes och hur en eventuell hög frånvaro följdes upp på de skolor vi besökte. Det resultat vi fick fram visade att det fanns många olika rutiner kring rapportering av frånvaro. Några av skolorna skötte sin rapportering via digitala system, andra skolor använde papper och penna. Alla skolor följde upp frånvaron i form av möte med vårdnadshavaren och elevhälsan och i de fall det ansågs behövas även med socialtjänsten. Vår studie visar att de flesta informanterna var av uppfattningen att det finns mycket kvar att arbeta med när det gäller synen på kunskap och inlärning hos omgivningen då informanterna som själva arbetar i grundsärskolan såg kunskap och inlärning som en självklarhet men de upplevde att omgivningen såg på grundsärskolan som mer omsorgsinriktad

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Ahlgren, Linda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Eriksson, Therese
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lärmiljöns betydelse i den fria leken: En kvalitativ studie ur förskollärares perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att studera hur förskollärare uppfattar lärmiljöns betydelse för den fria leken samt hur förskollärare aktivt arbetar med lärmiljön för att främja den fria leken. Vi samlade in det empiriska underlaget genom åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer med frågor utformade till förskollärare. Resultatet visar en samstämmig bild hos informanterna där lärmiljön framstår som betydelsefull i förhållande till barns fria lek, resultatet visar även på att en väl genomtänkt lärmiljö där fokus ligger på barns intressen främjar barns fria lek och därigenom barns utveckling och lärande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Ahlin, Isabelle
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Sanchez, Emma
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Undervisning på gården, mer än en fråga om utrymme?: En kvalitativ intervjustudie om förskollärares didaktiska reflektioner kring förskolegården2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares erfarenheter av att använda förskolegården som undervisningsmiljö. Den datainsamlingsmetod som ligger till grund för studien bygger på intervjuer med åtta verksamma förskollärare. Studien tar utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv med komplement av Gibsons ekologiska realism. Resultatet visar att förskollärare har en nyckelroll i utformningen av gården där deras engagemang möjliggör olika handlingserbjudanden. Genom att tillhandahålla ett variationsrikt och utmanande material kan undervisningssituationer på gården möjliggöras. Resultatet visar även att det finns en motsägelsefullhet i förskollärares utsagor kring att använda gården som undervisningsmiljö. Planerade undervisningstillfällen på gården är mer förekommande än spontana. Slutsatsen är att man missar många undervisningssituationer på gården, vilket ger skäl till att de behöver tas tillvara på ett tydligare sätt. Förskollärares didaktiska överväganden är avgörande för om det blir en lekfull undervisning på gården eller om gården enbart blir en symbol för barns fria lek. Fortbildning inom området är något som kan betonas både i styrdokument och i utbildningssammanhang.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Gården
 • 36.
  Ahlin, Linda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Beijer, Johanna
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Elevinflytande i matematiken: Två pedagogers och fyra elevers perspektiv2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur pedagoger och elever upplever

  elevinflytande i matematiken. Vi ville även undersöka om pedagogernas syn på

  elevinflytande stämde med det som står i styrdokumenten. En kvalitativ

  undersökning med intervjuer av två pedagoger och fyra elever samt observationer i

  pedagogernas klassrum genomfördes. Vårt resultat visade att elevinflytandet inte är

  stort inom matematiken men dock att pedagogerna och eleverna var nöjda med detta.

  Resultatet visade även att eleverna främst har inflytande över praktiska saker som

  exempelvis vilket material de använder. Gällande planeringen av

  matematikundervisningen visade resultatet att eleverna inte hade något inflytande i

  detta. Pedagogerna i denna undersökning ansåg att elevinflytande var något positivt

  men att de ansåg att det var för problematiskt inom matematiken för att kunna

  genomföra detta i praktiken. Detta gör att pedagogernas uppfattning gällande

  elevinflytande inte alltid stämde överens med styrdokumenten då pedagogerna ansåg

  att området var ett mål att sträva mot istället för ett genomgående arbetssätt

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Elevinflytande i matematiken
 • 37.
  Ahlqvist, Kathrine
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Didriksen, Mette
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Extra anpassningar i en inkluderande matematikundervisning: lärares och speciallärares beskrivningar sedda med specialpedagogiska glasögon2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom vår yrkeserfarenhet har vi sett en förändring mot en mer individanpassad skola, där lärare i högre grad ska planera och genomföra undervisning utifrån elevunderlaget. Syftet med denna studie är att få en större inblick hur lärare och speciallärare arbetar och dokumenterar extra anpassningar i en inkluderande matematikundervisning, samt hur dessa påverkar elevens ansvar och möjlighet att inkluderas. Studien har en kvalitativ undersökningsmetod med 12 semistrukturerade intervjuer. Av dessa 12 är fyra speciallärare och åtta matematiklärare som är yrkesverksamma i olika delar i mellersta Sverige. Det mest framträdande i undersökningen är att det finns en varierad bild av vad extra anpassningar innebär och hur lärare och speciallärare arbetar med extra anpassningar. Vidare visar studien att inkludering genomförs i undervisningen och att lärare och speciallärare är positiva till att arbeta inkluderande, men uppvisar också motstridiga känslor och tankar gällande om inkludering hjälper eller stjälper eleven. Resultatet visar att rutinerna kring dokumentationen av extra anpassningar är bristfälliga. Vi drar slutsatsen att speciallärare och lärare har en viktig funktion, både enskilt men även i ett samspel med varandra. Det gäller extra anpassningar, ett inkluderande arbetssätt och vikten av att dokumentera extra anpassningar så att det främjar elevens kunskapsutveckling i matematik.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Ahlqvist, Moa
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kullerback, Karin
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Förskollärares matematiska och didaktiska kunskaper: En kvalitativ forskningsstudie om 8 förskollärares kunskaper i och om matematik, hur de använder dessa i relation till undervisning i ämnet2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares matematiska och didaktiska kunskaper i och om ämnet matematik. Studien riktades mot förskollärare som tog sin examen innan år 2010. Datainsamlingen var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med 8 förskollärare. Utifrån datamaterialet formades resultatet, som delades upp i relevanta kategorier och teman. Resultatet visade att samtliga förskollärare hade undervisning i matematik men att deras matematiska och didaktiska kunskaper skilde sig åt. Resultatet analyserades utifrån Aristoteles kunskapsteori och de centrala begreppen episteme - teoretisk kunskap, techne - praktisk kunskap och fronesis - etisk kunskap. Slutsatsen visade att förskollärarna i denna studie upplevde ett behov av ytterligare kompetensutveckling, både i ämnet matematik men främst hur matematikundervisningen kan genomföras. Det som även framkom i slutsatsen var att praktisk, teoretisk och etisk kunskap måste samspela för att förskollärare ska bilda en god förståelse för vad uppdraget säger och yrket innebär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Ahlros, Anne
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Andersén, Veronica
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Förebyggande och åtgärdande samarbete för inkluderande lärmiljöer: En småskalig intervju- och observationsstudie om specialpedagogers samarbete med lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att det finns begränsade kunskaper om samarbetet mellan specialpedagoger och lärare. Det gäller då särskilt kunskaper som berör hur specialpedagogen stödjer läraren i arbetet med att möta elevernas behov inom ramen för ordinarie undervisning. Syftet med studien var att undersöka det interprofessionella samarbete mellan specialpedagoger och lärare samt hur specialpedagogers kompetens används i arbetet med att utforma inkluderande lärmiljöer. Skrtics teori, om att lärare bör samarbete med andra professioner för att kunna skapa en varierad undervisning och en flexibel organisering, utgör studiens utgångspunkt. Skolor från tre kommuner och skolenheter från grundskola upp till vuxenutbildning representerades. En kvalitativ forskningsansats valdes och datainsamlingen som genomfördes var intervjuer med specialpedagoger och observationer av deras arbete. Sammantaget framkom att samarbete mellan specialpedagoger och lärare förekommer. I studiens resultat framkom att alla specialpedagoger använde kollaborativ handledning i sitt uppdrag, det vill säga att lärare och specialpedagog gemensamt reflekterade, samverkade och på olika sätt bidrog med sin expertis. Ofta startade den kollaborativa handledningen med en observation. Enligt specialpedagogerna anser lärare att det är mer effektivt att särskilja elever från ordinarie undervisning än att båda professionerna samarbetar i klassrummet. Ett råd som studien lämnar till specialpedagoger som vill bygga goda relationer med lärare är att de behöver göra mer än att samtala om en enskild elev eller utformning av den fysiska miljön. De behöver vara med i verksamheten och exempelvis delta i undervisning som görs.  

 • 40.
  Ahlström, Cornelia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Andersson Björk, Moa-Hanna
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Andraspråkselever och resonemangsförmåga: En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om utmaningar och anpassningar i matematikundervisningen för elever i årskurs 1-32020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva de utmaningar som lärare upplever och anpassningar de beskriver i matematikundervisningen med fokus på resonemangs-förmåga i arbetet med elever som har svenska som andraspråk. För att få fram lärares beskrivningar av utmaningar och anpassningar i undervisningen samlades data in genom semistrukturerade intervjuer med fem lärare. I analysen av insamlade data arbetades det fram fyra kategorier av utmaningar och fem kategorier av anpassningar. De fyra kategorier av utmaningar som framkom är: bristande begreppsförmåga, matematiken eller svenskan?, bristande självförtroende och lärarens kompetens och inställning. De fem kategorier av anpassningar som framkom är: använda starkaste språket, kommunikativa strategier, alternativa strategier, tid och repetition och metodförmåga före resonemang. De nio kategorierna återfinns i olika utsträckning i litteraturgenomgången. Det saknas kunskap om hur utmaningen Matematiken eller svenskan? kan bemötas för att hjälpa lärare att ge rätt stöd till elever med svenska som andraspråk. Det saknas även kunskap om hur anpassningen att använda alternativa strategier som konkret material eller bilder påverkar elevers utveckling av resonemangsförmåga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Ahlström, Cornelia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Andersson Björk, Moa-Hanna
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lärares argument för användande av olika läromedel i matematikundervisningen2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka argument lärare anger för att använda olika läromedel i matematikundervisningen i årskurs 1-3. För att få fram lärares tankar, argument och syften med användningen av olika läromedel skedde datainsamlingen genom intervjuer med fyra verksamma lärare. De läromedelstyper som berördes var läroböcker, konkret material och digitala verktyg. Utifrån litteraturgenomgången och intervjusvaren arbetades sju kategorier av argument fram: genomgång, skapa förståelse, färdighetsträning, individualisering, planering, motivation och komplettering. De sju kategorierna motsvarade olika argument lärare har för användningen av olika läromedelstyper. Resultatet antyder att läroböcker ofta används för att ligga till grund för undervisningen och konkret material används ofta för att konkretisera matematiken för eleverna. I resultatet framkommer det att argumenten för användning av digitala verktyg varierar beroende på vilken typ av digitalt verktyg det är. Studiens slutsats är att en läromedelstyp kan användas med många olika syften och att olika lärare kan ha olika argument för att använda samma läromedelstyp.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Ahmed, Mobyen Uddin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Aslanidou, Ioanna
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Axelsson, Jakob
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Begum, Shahina
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Hatvani, Leo
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Olsson, Anders
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Schwede, Sebastian
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Sjödin, Carina
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Skvaril, Jan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Zaccaria, Valentina
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Dilemmas in designing e-learning experiences for professionals2021Ingår i: Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL, 2021, s. 10-17Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aims of this research are to enhance industry-university collaboration and to design learning experiences connecting the research front to practitioners. We present an empirical study with a qualitative approach involving teachers who gathered data from newly developed advanced level courses in artificial intelligence, energy, environmental, and systems engineering. The study is part of FutureE, an academic development project over 3 years involving 12 courses. The project, as well as this study, is part of a cross-disciplinary collaboration effort. Empirical data comes from course evaluations, course analysis, teacher workshops, and semi-structured interviews with selected students, who are also professionals. This paper will discuss course design and course implementation by presenting dilemmas and paradoxes. Flexibility is key for the completion of studies while working. Academia needs to develop new ways to offer flexible education for students from a professional context, but still fulfil high quality standards and regulations as an academic institution. Student-to-student interactions are often suggested as necessary for qualified learning, and students support this idea but will often not commit to it during courses. Other dilemmas are micro-sized learning versus vast knowledge, flexibility versus deadlines as motivating factors, and feedback hunger versus hesitation to share work. Furthermore, we present the challenges of providing equivalent online experience to practical in-person labs. On a structural level, dilemmas appear in the communication between university management and teachers. These dilemmas are often the result of a culture designed for traditional campus education. We suggest a user-oriented approach to solve these dilemmas, which involves changes in teacher roles, culture, and processes. The findings will be relevant for teachers designing and running courses aiming to attract professionals. They will also be relevant for university management, building a strategy for lifelong e-learning based on co-creation with industry.

 • 43.
  Ahmeti, Edona
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Moberg, Helena
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  “Säger jag att du ska dämpa dig finns det en orsak till det – du måste lyssna”: En kvalitativ studie om faktorer som kan påverka förskolepersonals val av strategi och metod i mötet med barns känslouttryck2024Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa forskning utforskas de komplexa faktorer som kan påverka hur personal inom förskolan bemöter barns känslouttryck. Delarna av rubriken "Dämpa dig" och ”Du måste lyssna” belyser det spänningsfyllda samspelet mellan vuxnas förväntningar och barns känslouttryck. Genom noggranna observationer och tematisk analys identifieras möjliga faktorer som kan påverka personalens val av strategi och metod. Resultatet pekar på vikten av att reflektera över dessa val och lyssna på barnen för att skapa en mer förstående och stödjande miljö för deras känslouttryck.

 • 44.
  Airaksinen, Malin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Isgren, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Samverkan mellan olika aktörer och reflektionens betydelse i arbete med hinder i elevers matematikutveckling: speciallärares/specialpedagogers och matematiklärares uppfattningar2021Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få fördjupad förståelse för hur samverkan mellan speciallärare, specialpedagoger och matematiklärare kan ha betydelse för elevers matematikutveckling, särskilt dem med hinder i sin matematiska utveckling. Utifrån en kvalitativ forskningsansats med halvstrukturerade intervjuer försöker studien att belysa tre frågeställningar: Vad identifierar speciallärare/specialpedagoger och lärare i matematik som hinder i elevers matematikutveckling? På vilket sätt kan samverkan ha betydelse för att skapa förutsättningar för elever med hinder i sin matematikutveckling? Vilken betydelse har lärarnas reflektion efter samverkan för elevers matematiska utveckling? Studiens resultat analyserades utifrån ett specialpedagogiskt och systemteoretiskt perspektiv. Litteraturgenomgången påvisar hinder på olika nivåer samt vilka faktorer som främjar samverkan och vad det kvalificerade samtalet kan bidra med för lärares reflektion. Resultatet från studien visar vad som hindrar matematisk utveckling hos elever men även vilka faktorer som främjar samverkan och skillnader i vilket avtryck olika samverkansformer ger. Faktorer som organisation, tid, synsätt, relationer och förutsättningar såväl individuella som på andra nivåer är tillsammans avgörande för samverkan och det avtryck denna ger i studien.Slutsatsen pekar på att hinder för elevers matematiska utveckling på olika nivåer behöver bemötas med ett gemensamt relationellt synsätt och skolledningen har en viktig roll för att realisera detta vilket också styrks av tidigare forskning. Det kvalificerade samtalet behöver få plats i den dagliga verksamheten för att utveckla matematiklärarnas reflektion kring den egna undervisningens utveckling i syfte att främja främst elever i matematiksvårigheter.

  Nyckelord: Kvalificerade samtal, matematiksvårigheter, reflektion, samverkan, specialpedagogik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Akbari, Aidin
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lärar-elevrelationens betydelse för tidigare elevers skolgång2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt tidigare gymnasieelevers upplevelser gällande deras relationer med sina lärare. Syftet med studien är att få en förståelse för vilken betydelse lärar-elevrelationen har haft för elevens skolgång utifrån den tidigare elevens upplevelser. Studien är kvalitativ där semistrukturerade intervjuer genomfördes både digitalt och fysiskt för att samla in data. Resultatet analyserades med hjälp av en tematisk innehållsanalys för att uppmärksamma mönster och hitta gemensamma nämnare som bildade olika teman. Resultatet uppvisade att beroende på om relationen var bra eller dålig påverkade detta informanternas skolgång, som exempelvis minskad motivation på lektionerna. De tidigare gymnasieeleverna beskrev vad de värdesätter i en lärar-elevrelation men även vad som inte uppskattas. Tillit, engagemang, att bli sedd var nyckelord som sågs i flertal av intervjuerna med de tidigare gymnasieeleverna. De tidigare gymnasieelevernas upplevelser är av betydelse för att underlätta relationsskapandet mellan lärare och elever. Slutligen kopplades resultatet till det relationella perspektivet. Perspektivet ger riktlinjer gällande hur lärare kan förhålla sig till sina elever och hur de kan motivera samt bygga tillitsfulla relationer. Detta speglar sig i resultatet vilket visar det relationella perspektivets betydelse när det kommer till relationskapandet med de tidigare eleverna. Slutsatsen blir att de tidigare elevernas upplevelser tyder på att läraren måste engagera sig och ta reda på vad som är bra och dåligt i deras relation till sina elever genom att prata om det. För att en bra relation ska uppnås krävs det bland annat att eleverna har tillit för sina lärare och känner sig sedda. Om allt detta uppnås resulterar det till att eleven känner sig mer motiverad och vill göra bättre ifrån sig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Akkaya, Daniella
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Demir, Nancy
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  A qualitative study of the working methods that stimulate students' commitment and interests in the early school years in society-oriented subjects2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om olika arbetsmetoder som lärare i F-3 använder sig av i samhällsorienterande ämnen för att stimulera elevernas engagemang. Utifrån detta syfte har vi formulerat följande konkreta frågeställningar:1) Vilka arbetssätt använder lärare i samhällsorienterande ämnen för att stimulera elevernas engagemang? 2) Vilka för- och nackdelar anser lärare i F-3 att det finns med de olika arbetssätt som de använder? I resultatet framgår det att lärare använder sig av läroböcker, filmer, studiebesök, spel och skönlitteratur som arbetsmetoder i sin samhällsorienterade undervisning. Vår slutsats visar att ett arbetssätt med olika former av material kan skapa goda förutsättningar för elever i de samhällsorienterande ämnena.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Akne, Jasmine
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kempe, Elin
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Mer än bara röstning: Förskollärares beskrivningar av barns delaktighet och inflytande2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver barns delaktighet och inflytande på förskolan samt hur de anser sig kunna skapa förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i förskolans utbildning. Studien utgår ifrån semistrukturerade intervjuer som metod där 10 förskollärare medverkat. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det barndomssociologiska perspektivet med begreppen being och becoming, samt begreppet barns aktörskap och Shiers delaktighetsmodell. Resultatet synliggör förskollärares beskrivningar av strategier för att öka barns delaktighet och inflytande genom kartläggning av barns behov och intressen, tydliggörande pedagogik och demokratiska röstningar, men lyfter också hinder och utmaningar i förskolans uppdrag att främja barns delaktighet och inflytande. Studiens slutsats visar att förskollärare har en vilja att skapa förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i förskolan, men att det finns osäkerhet i hur förskollärare kan öka barns delaktighet och inflytande i samspel med övriga mål och riktlinjer i förskolans styrdokument.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Akpinar, Laura
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Etableringsreformen - en möjlighet för nyanlända till att bli delaktiga: En studie om samhällsvägledares arbete2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studien undersöks hur samhällsvägledare från två olika verksamheter i en kommun arbetar med etableringsreformen för att göra nyanlända delaktiga i det svenska samhället. Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade frågor. Samhällsvägledares arbetssätt kan innebära allt ifrån att ge information till att vara stöd för nyanlända. Resultatet visar att samhällsvägledare gör nyanlända delaktiga dels i form av samhällsorientering men också i form av vägledande samtal. Samhällsvägledare upplever att olika faktorer som påverkar nyanlända i etableringen kan medföra hinder i arbetet. I bakgrundsavsnittet beskrivs hur Länsstyrelsen poängterar att de som arbetar med etableringsreformen ska göra den nyanlända delaktig och därmed självgående i det svenska samhället. I studien är delaktighet ett centralt område, då studien utförs utifrån att undersöka hur nyanlända blir delaktiga i det svenska samhället med hjälp av olika insatser av samhällsvägledare. Inom pedagogik är delaktighet ett av de centrala begreppen, vilket gör delaktighet relevant för studiens pedagogiska betydelse. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Laura Akpinar C-uppsats
 • 49.
  Akyildiz, Mina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Skoglund Gredfors, Sofie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vem bestämmer i förskolan?: En kvalitativ studie utifrån förskollärarens perspektiv2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur barn har- och ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom förskollärarens förhållningssätt. Studien utgår från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio legitimerade förskollärare. Resultatet visar att förskollärarna innehar olika förhållningssätt kopplat till delaktighet och inflytande. Det finns en meningsskiljaktighet mellan förskollärarna om hur barns tankar och åsikter ska praktiseras i förskolan. Det framkommer också i resultatet vilka faktorer som möjliggör och hindrar barns förutsättningar för delaktighet och inflytande. Det som kan möjliggöra barns delaktighet och inflytande är ett gemensamt förhållningssätt. Det som kan utgöra hinder för barns delaktighet är yttre ramfaktorer, såsom rutiner, ekonomi, brist på resurs och barnantalet i barngruppen. Studiens resultat analyseras utifrån det relationella perspektivet där relationen mellan förskollärare och barn är betydelsefullt. Studiens slutsats är att demokrati och makt har relevans i förhållande till hur barn kan få inflytande och delaktighet i förskolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Al Kas Alias, Randa
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Caummy, Chloe
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Högläsning i F–3-lärares undervisning: En kvalitativ studie om högläsning i svenskundervisning2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare för förskoleklass och årskurs 1-3 organiserar och arbetar med högläsning samt hur val av litteratur görs och påverkar elevers intresse. Detta har utförts genom semistrukturerade intervjuer med 6 F-3-lärare. Studiens resultat visar att det finns varierande arbetssätt vid högläsning där samtal och diskussion är en stor del av högläsningen. Dessutom visar studiens resultat att högläsning är viktigt för elevers språkutveckling, ordförråd och läsintresse. En annan viktig aspekt som studien lyfter fram är att högläsning bidrar till en gemenskap. Gemenskapen bidrar sedan till att elever får möjlighet att känna en känsla av sammanhang tillsammans med andra elever. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 3877
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf