mdh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1401
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbas, Rami
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Issa, Simon
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Landenberg, Kevin
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Utdelning i fåmansbolag: Reformers påverkan på beteende och agerande2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Datum:                    2018-01-15

  Nivå:                        Kandidatuppsats Företagsekonomi, 15 hp

  Akademi:                Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola

  Författare:              Rami Abbas             Simon Issa                          Kevin Landenberg              92/03/26                                 92/02/02                                       94/08/11       

  Titel:                        Utdelning i fåmansbolag

  Nyckelord:                         Utdelning, kvalificerade aktier, slopade förslaget 2017, skattebeteende

  Forskningsfrågor: Vilka eventuella förändringar i beteenden har det slopade förslaget             genererat vid beslutfattande hos fåmansbolag?

   Vilken påverkan har skattereformer på skattebeteende?

  Syfte:                       Syftet med undersökningen är att skapa förståelse över om, hur och varför fåmansbolagen har agerat utefter det slopade förslaget för förändringen på 3:12- reglerna. Utöver detta är syftet också att skapa en förståelse för vilken påverkan skattereformer har på skattebeteende.

  Metod:                     Regleringar kring fåmansbolagsutdelningsmöjligheter har samlats in och analyserats. Teoretisk datainsamling om reformers påverkan på skattebeteende har insamlats. Utöver detta har det genomförts intervjuer med ägare för fåmansbolag samt auktoriserade revisorer.

  Slutsats:        Förslaget till förändringar som slopades sommaren 2017 hade ingen nämnvärd påverkan på majoriteten av delägarna i fåmansbolagen. Detta på grund av för komplicerade regleringar. I särskilda fall, när reformer är för komplicerade kräver det för berörda parter en inlärningstid för att ta in ny kunskap och därför inte har varken tid eller kunskap att agera efter reformens krav.

 • 2.
  Abdi, Akam
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Chen, Wei
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Tystnads- och anmälningsplikten: Revisorns hantering av konflikter för ett oberoende ställning och vid misstanke om brott2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att skapa oss en djupare samt bättre förståelse om hur respektive av - samt anmälningsplikten uppfattas av revisorer och vidare undersöka hur eventuella konflikter med utgångspunkt för oberoende ställning samt vid ”kan misstänkas” situationer hanteras av revisorer. För att uppnå syftet, har intervjuer med fyra olika revisionsbyråer genomförts.

  Intervjuerna har genomförts med Grant Thornton, BDO Mälardalen AB, PwC samt KPMG genomförts för att kunna besvara forskningsfrågorna. Därefter har en hermeneutik synsätt använts då tolkning av intervjumaterialen ansågs viktig för att kunna få kunskap för respondenternas uppfattning kring ämnesvalet. I analysavsnittet har sedan datamaterial från referensramen samt empiridelen använts för att kunna genomföra en analys av uppsatsen.

  Denna studie visar tystnadsplikten är viktig för att kunna skapa en bra relation med klienterna och anses inte skapa konflikter för revisorer i någon stor bemärkning. Anmälningsplikten skapar dock problem på grund av bristen på kunskap inom bedömning av brott hos revisorer. Revisorerna väljer därför att utreda en situation vid brottsmisstanke längre än vad som avses. För att inte bli beroende av sina klienter finns regler och praxis inom yrket som används samt genom att till exempel inte ha vänner och bekanta som klienter menar respondenterna.

 • 3.
  Abdi, Akam
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Chen, Wei
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Tystnads- och anmälningsplikten: Revisorns hantering av konflikter för ett oberoende ställning och vid misstanke om brott2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att skapa oss en djupare samt bättre förståelse om hur respektive av - samt anmälningsplikten uppfattas av revisorer och vidare undersöka hur eventuella konflikter med utgångspunkt för oberoende ställning samt vid ”kan misstänkas” situationer hanteras av revisorer. För att uppnå syftet, har intervjuer med fyra olika revisionsbyråer genomförts.

  Intervjuerna har genomförts med Grant Thornton, BDO Mälardalen AB, PwC samt KPMG genomförts för att kunna besvara forskningsfrågorna. Därefter har en hermeneutik synsätt använts då tolkning av intervjumaterialen ansågs viktig för att kunna få kunskap för respondenternas uppfattning kring ämnesvalet. I analysavsnittet har sedan datamaterial från referensramen samt empiridelen använts för att kunna genomföra en analys av uppsatsen.

  Denna studie visar tystnadsplikten är viktig för att kunna skapa en bra relation med klienterna och anses inte skapa konflikter för revisorer i någon stor bemärkning. Anmälningsplikten skapar dock problem på grund av bristen på kunskap inom bedömning av brott hos revisorer. Revisorerna väljer därför att utreda en situation vid brottsmisstanke längre än vad som avses. För att inte bli beroende av sina klienter finns regler och praxis inom yrket som används samt genom att till exempel inte ha vänner och bekanta som klienter menar respondenterna.

 • 4.
  Abdlwafa, Lezan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Balci, Anita
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Safari, Awat
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Bokföringsbrott: Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Datum: 29 maj, 2013

  Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

  Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola

  Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari

  Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

  Handledare: Ulla Pettersson

  Nyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare

  Frågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhet i bokföring till bokföringsbrott? Vilka faktorer bidrar till detta?

  Syfte: Att undersöka hur näringsidkarens oaktsamhet i bokföringen kan vara en av orsakerna till bokföringsbrott.

  Metod: För att uppnå syftet så använde vi oss av en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse av ämnet. Vi inhämtade vårt material till referensramen från litteratur samt lagar såsom bokföringslagen, årsredovisningslagen och brottsbalken. Material till empirin var hämtad från tre intervjuer med personer som besitter relevant kunskap, en skattebrottsutredare, en konkursförvaltare och en åklagare.

  Slutsats: Det vi har kommit fram till i vår uppsats är att oaktsamhet i bokföring är en orsak till bokföringsbrott, främst i mindre företag som inte har resurser till att upprätta bokföring på ett sätt som ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.

 • 5.
  Abdulsalam Osman, Dana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Hamad, Ivan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Hantering av styrande dokument: Hantering av styrande dokument i stora företag2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6.
  ABGHARI, SHABNAM
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  FAKHOURI, REEF
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  The Relationship between Level of acculturation and Service Quality Perception: A Case study of Swedish Banks and Customers with Iranian and Iraqi cultural origins living in Sweden2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 7.
  Adasevic, Ivan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Palosaari, Viljam
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Multi-project Management in an Internal Development Context: A case study focused on identifying challenges in project portfolio management at ABB Components2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to explore what challenges are identified in project portfolio management (PPM) in an internal multi-project environment. The aim of this study was to find the underlying reason for the occurrence of challenges in terms of how these challenges occur, and why do they occur. To realize the purpose and the aim of the study, the research was conducted at ABB Components, a business unit of ABB Group. Further, based on identified challenges provide a set of guidelines and recommendations for managing and countering the challenges.

  To understand the research problem a literature review was employed and a case study was conducted at ABB Components. The purpose of the literature review was to gain a theoretical background related to the research topic, identify challenges or problems, and potential solutions, with the purpose of establishing a connection to the challenges identified in the case study. The empirical work consisted of the case study conducted at ABB Components and was constituted by interviews person. The analysis of the results was validated with a workshop held with interviewees, with discussions regarding the findings. Guidelines and recommendations for managing challenges related to project portfolio management were designed from the results of empirical and theoretical work.

  The 11 main challenges related to project portfolio management were identified throughout three defined project phases, initiation of a project, execution of a project and project closure, and was appearing either in one phase or across phases. The challenges in this research were correlated to four main causes; limited resources (budget & time), limited resources (personnel), vague directives, and project maturity. The identified challenges can be encountered and managed by utilizing existing models for project management, improved information handling, expanding the notion of criteria for project success, performing a resource capacity analysis, and planning for the project closure.

  The theoretical and practical work have contributed to a collective analysis of what types of challenges are evident in phases throughout a single project, and what outcomes these challenges can have on a project portfolio in an internal multi-project environment and . It has to some extent indicated differences among challenges and causes evident in multi-project settings, for projects that are classified as internal development or product development, implicating differences throughout the project phase. Furthermore the challenges have pivoted around the three main themes centered indicating that there are challenges related to each phase of the project life, as well as challenges which are apparent across the project phases.

 • 8.
  Adasevic, Pavle
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Hallberg, Oskar
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Revisorn och penningtvätt: - En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Redovisning och penningtvätt, en studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

  Datum: 29 maj 2013

  Lärosäte: Mälardalens högskola

  Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Nivå: Kandidatuppsats för företagsekonomi

  Författare: Pavle Adasevic 910731 Oskar Hallberg 900508

  Handledare: Kent Trosander

  Nyckelord: Penningtvätt, Penningtvättslagen, Revisor, ABL

  Problemdiskussion: År 2009 kom en ny lag om penningtvätt. Lagen syftar till att stärka bevakningen och rapporteringen av pengar som förskingrats. År 2011 rapporterades 11464 misstankar om penningtvätt med då endast 4 stycken från revisorer, varför var de så får rapporter från revisorerna?

  Syfte: Studien syftar till att visa hur revisorer och redovisnings byråer tillämpar lagen om penningtvätt i praktiken

  Metod: Studien har genomförts på ett kvalitativt metodsätt där sekundärdata tagits från litteratur, artiklar och rapporter. Primärdata är intervjuer med tre stycken respondenter, två revisorer och en person från finanspolisen.

  Slutsats: Revisorerna tillämpar lagen i sitt arbete. Trots att penningtvättslagen kan anses som tydlig och tillämpbar kan utformandet diskuteras. En hypotes om ett nytt begrepp som har kommit fram av studien är företagssmurfing.

 • 9.
  Adenfelt, Maria
  et al.
  Uppsala universitet.
  Maaninen-Olsson, Eva
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Knowledge integration in a multinational setting: a study of a transnational business project2009Ingår i: International Journal of Knowledge Management Studies, ISSN 1743-8268, E-ISSN 1743-8276, Vol. 3, nr 3-4, s. 295-312Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to study how communication enables knowledge integration within transnational projects. Using longitudinal case study data to explore the theoretical arguments, interesting findings emerge. The main finding is that knowledge integration within the transnational project was hampered by ignorance – among project managers and members – of the impact and link between the use of different communication tools, subsequent communication process and knowledge integration. Other findings relate to how institutionalised behaviour persist change and subsequently partly explained why the communication process and thereto related communication tools were not adjusted to new circumstances and conditions. Finally, communication is an inherent part of knowledge integration within a transnational project and there is a need for communication to be sensitive to the complexity of the knowledge being integrated.

 • 10.
  Adielsson, Magnus
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Harlos Salmén, Robin
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Svensson, Robert
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Lagervärdering och lagerstyrning hos ett litet handelsföretag2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I ett litet företag finns en risk att ledningen fokuserar så mycket på kärnverksamheten att övriga administrativa verksamheter åsidosätts. Exempelvis finns det risk att företaget inte har full kontroll på sina lager.

  Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och analysera värderingen och styrningen av lagret hos ett litet handelsföretag med butik och i förekommande fall ge förbättringsförslag.

  Vi har dels studerat lagar och rekommendationer avseende hantering av lager samt litteratur inom området lagerstyrning i handelsföretag. Dessutom har vi intervjuat företrädare för ett typiskt litet handelsföretag.

  Det undersökta företaget uppfyller gällande lagar och rekommendationer, men inte så mycket mer. Vidare använder sig företaget mestadels av känsla och erfarenhet i sin lagerstyrning. Förtaget använder alltså inte formella analyser och metoder i någon större utsträckning, om ens någon. Vi har några förslag på förbättringar i detta avseende.

 • 11.
  Adolfsson, Angelica
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Anter, Merve
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Anter, Fasla
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Revision - hur uppnås god kvalitet i små revisionsbyråer?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte:  Syftet med studien är att belysa och analysera hur revisorn arbetar för att eliminera risken för att göra väsentliga fel i årsredovisningen. Studien ska även beskriva och skapa förståelse för Revisorsnämndens och små revisionsbyråers arbete och ställningstagande till kvalitetssäkring.

  Metod: Utifrån ett hermeneutiskt synsätt och med en kvalitativ metod utfördes personliga intervjuer med tre små revisionsbyråer och Revisorsnämnden. Vid val av informanter tillämpades ett strategiskt urval. I studien har en abduktiv ansats använts. 

  Slutsatser: Åtaganden för att god kvalitet ska uppnås i revisionen är revisionsprocessen, rotation på revisionsuppdrag vart sjunde år, tillämpning av analysmodell och etiska normer, FAR SRS:s kvalitetskontroller, internt kontrollsystem och kvalitetssäkring från RN.

 • 12.
  Adolfsson, Angelica
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Ståhl, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Ton, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Diffusionen av Bolagsverkets e-tjänst för elektroniska årsredovisningar i XBRL-format2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet i denna uppsats är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar eller kommer att påverka diffusionen av Bolagsverkets e-tjänst för elektroniska årsredovisningar i XBRL- format. Det uppnås genom att undersöka varför vissa privata aktiebolag väljer att använda Bolagsverkets e-tjänst för elektroniska årsredovisningar medan vissa andra än så länge valt att avstå. Genom att undersöka vilka konkreta för- och nackdelar som aktiebolag kan erhålla, genom att till Bolagsverket skicka in elektroniska årsredovisningar i XBRL- format, kan en mer djupgående bild av denna innovations nuvarande och framtida spridning presenteras.  

 • 13. Adolfsson, Petra
  et al.
  Dobers, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Jonasson, Mikael
  Closing words!2009Ingår i: Guiding and guided tours / [ed] Adolfsson, P., Dobers, P. & Jonasson, M., Göteborg: BAS Publishers , 2009, s. 215-217Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 14. Adolfsson, Petra
  et al.
  Dobers, PeterMälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.Jonasson, Mikael
  Guiding and guided tours2009Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 15. Adolfsson, Petra
  et al.
  Dobers, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Jonasson, Mikael
  Introduction – Guiding and guided tours2009Ingår i: Guiding and guided tours / [ed] Adolfsson, P., Dobers, P. & Jonasson, M., Göteborg: BAS Publishers , 2009, s. 15-28Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Agestav, Amanda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Nilsson, Camilla
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Så styrs Mälarenergi med hjälp av Balanserat Styrkort2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Title:   Controlling Mälarenergi by Balanced Scorecard 

  Seminar date:  2009-01-16 

  Institution:   School of Sustainable Development of Society and Technology 

  Course:   Bachelor thesis 15hp 

  Authors:   Camilla Nilsson, Amanda Agestav 

  Advisor:   Ulla Pettersson 

  The main issues:                What does Mälarenergi's Balanced Scorecard look like? Which Balanced Scorecard perspectives are important to Mälarenergi? Is Balanced Scorecard a purposeful control model in order for the group management to fulfil the aims of the owners' directives? 

  Purpose:                            The purpose is to find out how the group management at Mälarenergi works with Balanced Scorecard. Is Balanced Scorecard a purposeful tool for the group management to fulfill the aims of the owners' directives? 

  Method:                             This study is based on a qualitative research method in the form of interviews. We have interviewed one respondent. Secondary data have been produced by literature search. 

  Conclusion:                       Mälarenergi uses Balanced Scorecard exclusively at a group management level. The strategic work at the business areas' different division levels takes place aided by a business development model. We believe that Balanced Scorecard is a purposeful tool to use in order to clarify a company's strategy work and reach the goals in the owners' directives. However, Mälarenergi needs to complement the Balanced Scorecard with another model, since the business areas are so different from each other. In doing so, however, there is a risk that not all employees will be involved in the Balanced Scorecard, but that this will become an exclusive tool to the group management. We believe that there is no clear connection between the Balanced Scorecard work done in the group management and the work within the different business areas with their various focus areas.

   

 • 17.
  Aguilar, Diana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Semenyuk, Tetyana
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Turesson, Alina
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Minimering av risker vid kreditgivning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nedgångar i världsekonomin med påföljande likviditetsproblem hos företag har medfört negativa konsekvenser för banker, vilket skapade behov av effektiv kreditriskhantering. För att förhindra stora kreditförluster försöker banker ständigt minimera sina risker vid kreditgivning genom att identifiera fallgropar.

  Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till kreditförluster och belysa hur Nordea kan minimera risker vid kreditgivning utifrån dessa faktorer.

  Datainsamling skedde via granskning av litteratur och en fallstudie. Studieobjektet var affärsbanken Nordea där det genomfördes flera intervjuer med kreditansvariga på en regional nivå. För att ta reda på utvecklingen av kreditvolym inom Sverige sammanställdes data utifrån kreditgivningsstatistik från Nordea Hypotek AB.

  Enligt teorin är kreditförluster beroende av direkta och indirekta faktorer. Medan de direkta faktorerna kan påverkas av en kreditanalytiker ligger de indirekta faktorer utanför dennes inflytande. Det kan konstateras att Nordea har lyckats minimera kreditrisker i avsevärd grad med reservation för vissa förbättringar och att de faktorer som förorsakar förluster har banken klarat av att hålla under kontroll.

  Bankens grundläggande strategi i riskhanteringen är att använda sig av förnuftig kreditgivning. Samtliga respondenter har betonat vikten av att göra grundliga utredningar vid nya kreditansökningar samt frekventa uppföljningar vid en föraning på betalsvårigheter hos befintliga kredittagare. Genom dessa rutiner kan banken fånga upp problematiska affärstransaktioner och förebygga uppkomsten av kreditförluster.

 • 18.
  Ahmad, Mushtaq
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Afzaal, Muhammad
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Svensk Direktreklam, Reinvention Of Business Model To Retain Customers: Reinvention Of Business Model To Retain Customers2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract:

  Date:

  June 2, 2009

  Level:

  Master Thesis, EFO 705 (15 credits)

  Program:

  Masters in International Marketing

  Supervisor:

  Joakim Netz

  Authors:

  Muhammad Afzaal (751016-T115), Mushtaq Ahmad (711224-T091)

  Title:

  Directreklam)

  Reinvention of Business Model to Retain Customers for SDR (Svensk

  Problem:

  the market and its customers were sharing their business with competitors so there was

  a need for SDR to reinvent its business model to retain its existing customers and gain

  new customers.

  The market share of SDR was decreasing due to increase in competition in

  Research question:

  to retain its customers?”

  “How can a service company like SDR reinvent its business model

  Method:

  applied. Both primary and secondary data has been gathered, primary data was

  gathered through interviews from customers of SDR and SDR company officials.

  Thesis has followed inductive research and a qualitative approach has been

  Conclusion:

  are identified which could be the reasons for the decline in the business of the

  company. Many changes are required in company´s business model to retain

  customers. SDR Customers are interested to have result oriented services means

  significant response from the market which could be achieved by making appropriate

  adaptations in the business model.

  In this study, business model of SDR has been studied and some gaps

  Keywords:

  market share, Reinvention.

  Svensk Directreklam (SDR), business model, retain and gain customers,

 • 19.
  Ahmed Ibrahim, Abdulla
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Andersson, Alexis
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Aggregerade kundmissnöjen i informationssystem – En fallstudie av Nordea Bank2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning – ”Aggregerade kundmissnöjen i informationssystem”

  Datum:                    8 juni, 2012

  Nivå:                        Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 ECTS

  Institution:             Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST,

                                   Mälardalens Högskola

  Författare:              Abdulla Ahmed Ibrahim         Alexis Andersson

  Titel:                       Aggregerade kundmissnöjen i informationssystem – En fallstudie av      Nordea Bank.

  Handledare:           Carl G Thunman

  Nyckelord:              Aggregering, informationssystem, klagomål, missnöje, innehållsanalys, Nordea Bank, MIS.

  Syfte:                      Syftet med denna studie är att utveckla en modell för hur Nordea Bank kan arbeta med uppföljning av kunders missnöje genom aggregerad missnöjesanalys. Vidare ämnar studien att utifrån modellen samt intervjuer identifiera förbättringsmöjligheter i Nordeas uppföljning av kundmissnöje.

  Metod:                               I studien utfördes kvalitativa intervjuer. Personal vid lokalkontoret i Västerås har intervjuats, samt Nordeas kundombudsman, Nordeas regionkontorschef i Västmanland, en f.d. kontorsanställd på Nordea, dataanalytiker, Finansinspektionens enhetschef på kundfrågor, en professor i databasteknik och en forskare inom språkteknologi. Ur litteraturundersökningen utformades en modell som bygger på variabler som förväntades påverka uppföljningsprocessen. Modellen ligger till grund för teori och intervjufrågor. I empirin användes ”klippa och klistra”-metoden för att placera intervjuerna under lämplig rubrik. I analysen jämfördes sedan empiri och teori från litteraturstudien för att utveckla modellen och ett antal förbättringsförslag.

  Slutsats:                  Modellen antar felaktigt att klagomål och annan missnöjesinformation kan integreras i samma process. Det finns flera försvårande faktorer i Nordeas fall; annan missnöjesinformationen är i dagsläget anonym och i vissa fall liten i omfattning för att det ska vara lönsamt att göra en aggregerad analys. Under uppsatsens gång blev det också klart att övergripande insikter bör utgå från ett resultatinriktat förhållningsätt där resultatet av analysen ger medarbetarna nya insikter för att utforma framtida uppföljningsprocesser. Även på central nivå arbetar Nordea oftare med att följa upp enskilda ärenden än att analysera dem systematiskt i aggregerad form, något som modellen inte tar hänsyn till.

 • 20.
  Ahmed Ibrahim, Amina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Basudde Nakajugo, Carol
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Communities – en marknadsföringskanal med effekt?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Datum:         2008-11-13

   

  Nivå:             Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 Högskolepoäng

   

  Författare:  Amina Ahmed Ibrahim                 Carol Nakajugo Basudde

   

  Handledare: Mats Viimne

   

  Titel:             Communities – en marknadsföringskanal med effekt?

   

  Syfte:            Att beskriva communities som marknadsföringskanal och dess kommunikationseffekt.

   

  Metod:          Primärdatainsamlingen för denna uppsats har skett via intervjuer som utförts på tre olika sätt, personligt möte, telefonintervjun samt e-post intervju. Uppsatsen har baserats på fältstudier av fyra communities i Sverige, nämligen Lunarstorm, Glife, Nightlife och Nattstad. Sekundärdata har använts i form av böcker, artiklar och Internet.

   

  Slutsats:        Fördelen av att företag använder sig av communities är bl.a. träffsäkerheten och att företag ska enklare kunna nå ut till målgruppen som deras reklamannonser riktar sig till. En nackdel är att det råder fortfarande en stor kunskapsbrist hos de olika företagen och de förlitar sig mest på dem traditionella marknadsföringssätt som TV, tidningar och radio. Den ökande publiciteten av communities i media har bidragit till att allt fler får upp ögonen för detta marknadsföringssätt och väljer att lära sig om de olika communities och vad de går ut på.

 • 21.
  Ahmed Ibrahim, Amina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Yola Konlaan, Beatrice
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Nakajugo Basudde, Carol
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Are competitors ready to take on a deregulated Apoteket AB?2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Datum: 2008-06-05

  Nivå: Magister Uppsats i Företagsekonomi, 15 Högskolepoäng Författare: Amina Ahmed Ibrahim Beatrice Yola Konlaan Carol Nakajugo Basudde

  Handledare: Sigvard Herber

  Titel: Är konkurrenter beredda att konkurrera med Apoteket AB i en avreglerad marknad?

  Problem: I samband med den kommande avregleringen av monopolet, Apoteket AB verkar ha konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. Problemformuleringen lyder:

   Vilka konkurrensfördelar har Apoteket AB över sina konkurrenter?

   Har konkurrenterna de rätta verktygen för att framgångsrikt konkurrera med Apoteket AB?

  Syfte: Uppsatsens syfte är att ta reda på om konkurrenterna i Sverige kan framgångsrikt konkurrera med Apoteket AB i den receptfria marknaden.

  Metod: En kvalitativ och kvantitativ metod har använts i denna uppsats. För att uppnå det önskade resultat är det nödvändigt att använda sig av både en kvalitativ och kvantitativ metod, dels för att utförligt kunna utforska ämnet och ge en djupgående diskussion och analys.

  Slutsats: Apoteket AB har en mängd konkurrensfördelar över sina konkurrenter. Företaget har ett starkt märke som kunderna känner till och litar på. De tre konkurrerande företag ser sig själva som ett komplement till Apoteket AB dock anser vi att konkurrenterna har vad som krävs för att framgångsrikt kunna konkurrera med Apoteket. Apotekets avreglering i Norge och Danmark har visat olika resultat, däremot har inte konkurrenterna i båda fall inte varit på den förlorande sidan. Matbutiker och bensin stationer i Danmark och Norge har konkurrerat med huvudsakligen pris, bekvämlighet och tillgänglighet med sina respektive Apotek. Detta är en indikation på att konkurrenterna i Sverige har tillräckligt med verktyg för att framgångsrikt kunna konkurrera med Apoteket AB.

  Nyckelord: Avreglering, Apoteket AB, Monopol, Konkurrens.

 • 22.
  Ahmed, Shakeel
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Imtiaz, Muhammad
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Assessing the environmental uncontrollable elements of Swedish market that can influence and haveimpact on the presence of Lithuanian breakfast cereal producer (Palaseja) in Sweden.: A study of Swedish breakfast cereal market2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Problem:

  Palaseja is considering Sweden as a prospect market to enter and operate so, a study of Swedish

  business environment and its uncontrollable elements is required for Palaseja to serve this purpose

  effectively.

  Method:

  Thesis has followed a combination of exploratory & descriptive research and a qualitative approach

  has been applied. Both primary and secondary data have been gathered, primary data was gathered

  through interviews from retail stores' officials and Palaseja's sales manager.

  Conclusion:

  In this study, different environmental uncontrollable elements of Swedish market have been explored

  to find out how they can influence a new entrant Palaseja in Sweden. There are a few legal

  requirements for Palaseja to enter in food market of Sweden. Economic forces are facing a little slow

  down effect due to recent global economic slump but are quite encouraging for any new company

  entering Sweden in the long run. Breakfast cereal products that Palaseja produces have found to be a

  common part of cultural breakfast habits and huge consumption of breakfast cereal per capita also

  seems to be encouraging for new comers in this industry. Competitive forces have been found to be

  extremely challenging and quite discouraging in some way. The country of origin effect seems to be

  not so strong in Sweden although brand recognition of Palaseja is likely to cause some trouble to

  Palaseja's success.

 • 23.
  Ajamlou, Anita
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Ekberg, Andreas
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Gülünay, Michel
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Revisionspliktens avskaffande: Påverkan på revisionsbyråer och deras marknadsföring2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur vissa svenska revisionsbyråer påverkats av avskaffandet av revisionsplikten. Studien medför även hur svenska revisionsbyråer ska agera för att behålla sina nuvarande kunder.

 • 24.
  Aktermo, Johan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Andersson, Jonatan
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Begagnatköparens besök i bilhall: − En studie om kundupplevd tjänstekvalitet2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Titel: Besökarens besök i bilhall – En studie om kundupplevdtjänstekvalitet

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka kundupplevdtjänstekvalitet vid besök i bilhall. Informationen skall i ett senareskede kunna användas för att höja kvaliteten av kunders besök hosden auktoriserade bilhandeln.

  Tillvägagångssätt: Syftet gav upphov till flera problemformuleringar som krävde både ett kvalitativt och kvantitativt insamlingssätt. Empirin samlades ingenom kundenkäter och semi‐strukturerade intervjuer vilka bådaägde rum hos Bilia i Västerås. Både kundenkät och intervjuguide äruppbyggda och analyserade enligt SERVQUAL, Gapanalysen samtGrönroos modeller för upplevd kvalitet.

  Slutsats: Flera olika bristfälliga punkter inom tjänsteleveransen harpåfunnits. Kunderna anser att det finns förbättringspotential inomde flesta delar av tjänsten, dock vissa mer än andra. Framföralltupplevs tjänsten bristande inom det som SERVQUAL kallarResponsiveness och Empathy, samt det som Grönroos kallar förFunktionell kvalitet. Dessa områden berör på olika sätt hur kundenblir bemött vid tjänsteutförandet, det vill säga den mänskligainteraktionen mellan kund och företag som avgör om en tjänstupplevs som lyckad eller inte. Om företaget lyckas förbättra denupplevda kvaliteten inom ovan nämnda områden anser författarnaatt konkurrenskraften höjs vilket på sikt kommer att leda till ökadförsäljning av begagnade bilar.

 • 25.
  Akyildiz, Timur
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Willenius, Tobias
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  CSR ( Corporate social responsibility): En studie om hur H&M:s kunder upplever företagets kommunikation av CSR på den inhemska marknaden.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 26.
  Alamgir, Rana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Anand, Nitin
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  A Study of Bangladesh Telecom Market2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Target Audience: The management of TeliaSonera is our main target audience. Also students from management, marketing and business administration are our secondary concern.

  Problem Statement: “How suitable is Bangladesh telecom market for an internationalized telecom company (TeliaSonera), and what could be a preferable entry strategy for such market?”

  Purpose: The purpose of this paper is to investigate Bangladesh telecom market in order to find out the potentiality of the market which could be considered by the company to think about starting a business there and also to determine a suitable entry strategy from the company depending on the factors have been investigated.

  Methodology: The project is based on both primary and secondary information retrieved in connection with the theoretical framework. A qualitative approach of research and analysis has been considered to reach the desirable result.

  Theoretical Framework: The theoretical framework has been created with Porter’s (1998) five forces and National Diamond together with factors that influence the international entry strategy described by Franklin R (1998)

  Findings: While presenting the data, we have followed a structure. We have divided all our data in four parts. They are namely, The Focal Company Factors, Home country (Sweden) factors, the Focal country (Bangladesh) Factors, and the Focal country’s (Bangladesh) Telecom market factors. All data have been presented under the respective headings of these parts and also with some corresponding subheadings.

  Analysis: The analysis is based on the result of a consolidated evaluation of relevant theory and empirical information collected accordingly. All the collected information has been observed through the gloss of theoretical framework and has been used for answering the problem statement.

  Conclusion: After investigating the factors of Bangladesh telecom market, we can conclude that it will be a good idea for TeliaSonera to expand their business in Bangladesh as both the industry and the country has a lot of potential to offer. An Investment entry mode (Joint Venture) has been suggested. It is worth mentionable that this paper is a preliminary idea about the market to encourage TeliaSonera to expand in Bangladesh which reveals the opportunity for further research.

 • 27.
  Algernon, Caroline
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Vorbrodt, Elin
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Parkegren, Emelie
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Artificiell Intelligens Underlättar Rekrytering: -En kvantitativ undersökning om attityder gentemot informationsdelning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskningsfråga: Hur skiljer sig individers attityder, till informationsdelning på nätet och till informationsdelning vid användandet av rekryteringstjänster som bedrivs med hjälp av AI åt? Hur skiljer sig attityderna åt beroende på socioekonomiska faktorer?

  Syfte: Syftet med den här studien är att jämföra hur attityder till informationsdelning och till informationsdelning vid användandet av rekryteringstjänster som bedrivs med hjälp av AI skiljer sig. Det kommer att studeras utifrån socioekonomiska faktorer för att se hur utbildningsnivå, yrkeskvalifikationsnivå och inkomstnivå påverkar attityderna. Det kan bidra med information om hur individer ställer sig till att privata uppgifter behandlas av intelligens som inte är mänsklig, i ett samhälle där automatisk behandling av information blir allt vanligare. Företag inom rekryteringsbranschen kan även få en uppfattning om hur olika potentiella målgrupper kan reagera gentemot en sådan typ av tjänst.

  Metod: Den här studien har genomförts med en kvantitativ metod. Attityder har mätts genom en online enkät där bekvämlighetsurval tillämpades genom att enkäten delades på Facebook. Svaren har sedan analyserats i SPSS, där frekvenser och centraltendenser identifierades.

  Resultat: Individer har mer positiva attityder till informationsdelning vid rekryteringstjänster som bedrivs med hjälp av AI, än vad de har vid generell informationsdelning online. Attityderna skiljer sig åt beroende på de socioekonomiska faktorerna utbildningsnivå och yrkesnivå. Individer som har en hög utbildning och de med en hög yrkeskvalifikationsnivå har positivare attityder än de med låg utbildning och yrkeskvalifikationsnivå. Inkomstnivå har ingen påverkan på attitydkomponenterna. För företag som erbjuder rekryteringstjänster, bedrivna med hjälp av AI, är det bäst att rikta sig till individer med hög utbildningsnivå och hög yrkeskvalifikationsnivå, eftersom de med stört sannolikhet är de som kommer att använda tjänsten.

 • 28.
  Algurén, Martina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Holmberg, Hannah
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Sahlén, Rebecca
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Internationaliseringsprocessen: En kvalitativ studie om organisationskulturella skillnader och likheter som påverkar svenska småföretags etablering på den finska marknaden.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 29.
  Ali, Lana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Nader, Nurhan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Knese, Lisa
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Skapandet av förtroende i en kundrelation för nystartade företag i bemanningsbranschen: En kvalitativ studie om hur förtroende skapas mellan nystartade företag och kunder i bemanningsbranschen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den höga konkurrensen på marknaden har bidragit till att nystartade bemanningsföretag upplever en svårighet i att skapa en stark och långvarig relation till sina potentiella kunder. Detta har medfört till att de flesta företag har börjat lägga mer vikt på mötet med kunden för att uppfylla kundens behov och därmed skapa ett förtroende. Studiens syfte är att utifrån ett företagsperspektiv undersöka hur nystartade företag inom bemanningsbranschen arbetar med förtroende i sina kundrelationer. Vidare ämnar studien att undersöka vilket arbetssätt som har störst påverkan på skapandet av förtroende i en relation till kunden. Undersökningen baseras på en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex olika företag. Studien visade att de nystartade företagen arbetar oerhört snarlikt med de teorierna som valdes ut för att skapa ett förtroende. Däremot resulterade studien i en förståelse angående att kommunikation var det som företagen främst arbetar med för att skapa förtroende, både personlig (direkt) och digital kommunikation. Under studiens gång upptäcktes faktorer som skapar förtroende utöver de som valdes i teoriavsnittet som har tillkommit. Det har visat sig att hålla löften och att besitta goda referenser är av betydande vikt för nystartade företag när de vill bygga upp förtroende i sina kundrelationer.

 • 30.
  Alic, Belma
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Taxén, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Viktiga kriterier vid val av leverantörer inom stålindustrin2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stålindustrin har en stor påverkan för utvecklingen av samhället. Studier visar att stålindustrins betydelse kommer fortsätta att växa sig större inför framtiden (Mooney, 2016). Val av leverantör är en av de viktigaste delarna i inköpsprocessen då leverantörer spelar stor roll i ett företags prestation. (Vokurka, Choobineh & Vadi, 1996; Luzzini, Caniato & Spina, 2014) Att identifiera viktiga kriterier vid val av leverantörer kan vara komplext. Detta är ett stort forskningsområde och antalet studier inom detta ämne är otaliga. Dock finns det färre studier som riktar in sig på specifikt leverantörer inom stålindustrin. Av denna anledning valde vi att undersöka vilka kriterier som är viktiga vid val av leverantörer inom just stålindustrin för att kunna stödja redan existerande studier eller bidra med nya kunskapar för ämnesområdet. Sammanfattningsvis var syftet av vår studie att undersöka vilka kriterier som är viktiga vid val av leverantörer inom ståltillverkning och hur dessa kriterier ska viktas.

  Denna studie undersökte leverantörskriterier utifrån en kombination av en fallstudie på företaget ABB och redan existerande forskning. Utifrån detta, har de viktigaste kriterierna identifierats för leverantörer inom stålindustrin. Inom både litteraturstudien och empirin rangordnades kvalitet, leverans och pris som de tre viktigaste kriterierna. Efterföljande kriterier, i rangordningen, var service, R&D, finansiell styrka och geografisk position. Dessa kriterier har sedan applicerats i en numerisk analysmetod, analytical hierarchy process (AHP), där viktade värden för kriterierna räknades ut. Resultatet av denna viktning blev: kvalitet = 36%, leverans = 25%, pris = 17%, service = 11%, R&D = 5%, finansiell styrka = 4% och geografisk position = 2%. Resultatet av viktningen för varje leverantörskriterium påvisade en del skillnader från tidigare forskning, men även många likheter.

  För att nå resultatet i denna studie har en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder applicerats, i form av intervjuer, enkätstudie och observationer.

 • 31.
  Alisic, Amel
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Gustavsson, Carl-Henrik
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Sassi, Alexander
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  DEN ÖKADE E-HANDELNS PÅVERKAN PÅ FYSISKA BUTIKER: En studie inriktad på kundrelationer inom elektronikbranschen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 32.
  Alkefjärd, Tobias
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  He, Yu
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Kasemi, Anton
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Revisorernas förtroende: En studie av hur revisorerna skapar förtroende hos intressenter2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På senare tid har finansiella skandaler fått ett allt större utrymme i media, vilket skapat en debatt bland allmänheten och näringslivet om revisorns förtroende. Revisionsbranschen utgör en av de viktigaste grundstenarna i samhällsekonomin och ett minskat förtroende för dem är problematiskt. Då förtroende är viktigt, är det nödvändigt att känna till hur revisorer skapar ett förtroende och vad det påverkas av. Uppsatsen avser att beskriva hur revisorer skapar förtroende, vad som påverkar revisorernas förtroende samt att belysa de konsekvenser och risker som finns med minskat förtroende. Studien använder sig av beskrivande metoder, där primärdata består av intervjuer med respondenter och sekundärdata tillhandahölls av vetenskapliga artiklar, böcker, tidningsartiklar och webbsidor. Studien har genomförts med en kvalitativ metod, där verkligheten studerades genom att tillämpa abduktion. Igenom studien kontrolleras det att uppsatsen håller en hög reliabilitet, validitet och objektivitet. Denna empiriska studie visade att revisorns kompetens är centralt för att dess klienter och intressenter ska kunna lita på denne. För att det ska säkerställas att revisorn har de kunskaper som krävs och att det inte finns oseriösa revisorer, är det viktigt att revisorer kvalitetskontrolleras. Författarna har kommit fram till att revisorerna arbetar förhållandevis lika när det gäller kraven och dess ansvar för att skapa förtroende. Detta troligen på grund av att de stora revisionsbyråerna har goda förutsättningar i form av interna system, utbildningar och tillgång till expertis. Förtroendet mellan en revisor och dess klient samt övriga intressenter är relationsbaserat och växer fram med tiden. Förutom kompetens- och kvalitetskontroll bygger revisorers förtroende på att dagens regelverk är bra utformad, revisorers tystnadsplikt och oberoende samt att revisorn har de rätta personliga kvalifikationerna. En konsekvens av ett minskat förtroende för revisorer kan vara att fler bolag kan helt enkelt väljer bort revisionen, vilket även kan komma att påverka hela samhällsekonomin. Slutligen har studien klarlagt att strikt reglering gentemot företagsledningar/internrevisorer och revisorer när det gäller olagliga former av vinstmanipulering inte finns idag. Ett möjligt område för vidare forskning inom ämnet skulle vara att undersöka stora respektive små företags förtroende för revisorer eller att fördjupa sig i om det finns några skillnader i förtroendet för godkända respektive auktoriserade revisorer samt varför. Ett annat tänkbart område är att kontakta några stora respektive små aktiebolag för deras kommentarer och då fördjupa sig i frågan varför revisorer är inblandade i vissa finansiella skandaler. Slutligen skulle ett tänkbart område kunna vara att undersöka massmedias påverkan i revisionens förtroendeskapade process.

 • 33.
  Alkefjärd, Tobias
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kasemi, Anton
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Ren eller oren revisionsberättelse: En kvantitativ studie om sambandet mellan revisionsarvodets storlek och ren/oren revisionsberättelse2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Frågeställning: Påverkas en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse av revisionsarvodets storlek, om så på vilket sätt?

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att fördjupa tidigare genomförd forskning inom detta ämnesområde, genom att undersöka om det finns ett samband mellan revisionsarvodets storlek och en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse, och i så fall på vilket sätt?

  Metod: Studien bygger på en kvantitativ metod där primärdata samlades in från databasen Retriever och omfattar 300 västmanländska mikroföretags årsredovisningar ifrån år 2009. I studien tillämpades även ett deduktivt tillvägagångssätt, vilket innebar att sekundärdata i form av etablerade teorier och tidigare forskning inom ämnet låg till grund för skapandet av studiens hypoteser. Efter insamling av primärdata sammanställdes datamaterialet i Microsoft Excel och därefter analyserades datan med hjälp av bivariat- och multivariat logistisk regressionsanalys i SPSS.

  Slutsats: I den bivariata logistiska regressionsanalysen återfanns inget signifikant samband mellan revisionsarvodets storlek och en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse. Däremot, påträffades ett positivt signifikant samband mellan dessa variabler i den multivariata logistiska regressionsanalysen. Resultatet från den multivariata logistiska regressionsanalysen kan tolkas såsom att ett högre revisionsarvode ger en större sannolikhet för att en revisor ska avge en oren revisionsberättelse. Revisionsuppdraget för ett mikroföretag kan ofta bli omfattande, då dessa företag ofta har begränsade ekonomiska resurser att använda till intern kontroll vilket kan bidra till att en revisor erhåller ett högt arvode och kan avge en oren revisionsberättelse.

 • 34.
  Allotey, Daniel
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Commercializing a microfinance institution to maximize profit: (A study of the Sinapi Aba Microfinance Institution-Ghana)2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Date: 2008-06-23

  Level: Bachelor Thesis in Business Administration, Basic Level 300, 15 ECTS-Points

  Author: Daniel Allotey

  Tutor: Per Nordqvist

  Title: Commercializing a microfinance institution to maximize profit

  (A study of the Sinapi Aba Microfinance Institution-Ghana)

  Background: Microfinance is one major approach to offering financial services to the majority, (mainly poor people) in developing countries. Traditionally, most of these institutions largely operate based on support by international donor agencies. Research into this field has shown that a microfinance institution has the ability to maximize profits by commercializing its services.

  Problem: The research problem is to find out how the Sinapi Aba Microfinance Institution, (Ghana) can maximize profits as a result of commercialization of operations.

  Purpose: The main purpose of this research is to illustrate to the Sinapi Aba Microfinance Institution how it could maximize profits through the commercialization of its operations.

  Method: The research is a study that uses the qualitative approach. Relevant information for the theoretical background and the Sinapi Aba has been organized through primary and secondary data search. The primary data is based on a telephone interview with Mr.Opata Narh, managing director at Sinapi Aba Microfinance Institution in Oda, and a questionnaire sent through an attached e-mail to Mrs. Georgina Ocansey, the human resource manager to solicit her opinion on the same subject. Information’s were also gathered from the institutions home page. The secondary data was sourced from books and articles from the Mälardalen University library and internet sources within this field of study.

  Conclusion: In an effort to illustrate to the Sinapi Aba Microfinance Institution how it could be self sufficient through profit maximization, the author was able to base his argument on the theories used in the frame of reference in connection with the findings obtained from the telephone interview, questionnaire and the institutions home page. This also helped the author establish the fact that the Sinapi Aba Microfinance Institution can maximize profit through the commercialization of its services. Profit maximization could therefore be achieved by developing its human resources, mobilizing savings, supervision and regulative mechanisms and finally marketing and competitive positioning.

 • 35.
  Almhana, Rand
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Nivin, Yasser
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Zainab, Hussein
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  REDOVISNNGSKONSULTENS YRKE HAR ALDRIG VARIT ROLIGARE: En kvalitativ studie om digitaliseringens inverkan på redovisningskonsultens arbetssätt i EY, Aspia och Grant Thornton.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Datum: 3 juni 2019 10 juni 2019Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp.Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskolaFörfattare: Rand Almhana Nivin Yasser Zainab Hussein

  970127 940719 950625

  Titel: Redovisningskonsultens arbetssätt har aldrig varit roligare- En kvalitativ studie om digitaliseringens inverkan på redovisningskonsultens arbetssätt i EY, Aspia och Grant Thornton.

  Handledare: Staffan BoströmNyckelord: Digitalisering, redovisningskonsulter, institutionell teori, förändringar,

  utmaningar och möjligheter.Frågeställning: - Hur har digitalisering förändrat redovisningskonsultens arbetssätt och

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur redovisningskonsultens arbetssätt inom EY, Aspia och Grant Thornton har förändrats i samband med digitaliseringens framväxt samt beskriva vilka utmaningar och möjligheter redovisningskonsulten har påträffat i deras yrke.

  Metod: Studien grundar sig på en kvalitativ metod med induktiv ansats i form av semistrukturerade intervjuer med större redovisningsbyråer såsom EY, Aspia och Grant Thornton. Den teoretiska referensramen har samlats genom vetenskapliga artiklar, litteratur och elektroniska källor.

  Resultat och slutsats: Digitalisering har förändrat redovisningskonsultens arbetssätt genom att enklare bokföringstjänster har automatiserats. Digitaliseringen har medfört utmaningar för kunder och medarbetare som har haft svårt att anpassa sig till det nya arbetssättet. Möjligheterna är ökad flexibilitet och redovisningskonsulter har idag mer tid för fler kunder, erbjuder rådgivning och ägnar sig åt försäljning. Utöver det fokuserar branschen mer på att vinna marknadsandelar.

 • 36.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Mårtensson, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Johanson, Ulf
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Den ansvarsfulla verksamhetsstyrningen: En idéskiss och några exempel från Västerås stad.2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Almström, Emma
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Luu, John
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Starta aktiebolag: Vilka problem upplevs av entreprenörerna i Eskilstuna?2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att starta och bilda ett företag är inte alltid det lättaste. Vissa gör det utan några problem medan andra stöter på hinder och problem. I denna studie kommer de vanligaste hindren och problemen som entreprenörer stöter på att identifieras. Detta för att underlätta för andra personer som står i tur att starta företag. Syftet är att undersöka vilka hinder och problem som upplevs av de som startar nytt aktiebolag, samt undersöka hur entreprenören gjort för att undvika eller lösa dessa. Undersökningen gjorde utifrån mailintervjuer som skickades till 24 nystartade aktiebolag i Eskilstuna. Dessa företag kontaktade först genom telefon för att sedan få ett mail skickat med en intervjumall som skulle besvaras. Mailintervju valdes för att respondenterna skulle få tid att begrunda frågorna och möjlighet att svar på frågorna när de själva hade tid. 11 av de 24 besvarade intervjun vilket gav ett bortfall på 13 respondenter. Mailsvaren visade att de 11 respondenterna klarat sig undan de större problemen genom att själva söka information och lösningar på de problem de ställts inför.

 • 38.
  Al-Ramahi, Fatima
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Jashari, Veronika
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kontroversiella bolags bibehållande av legitimitet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Datum: 2019-06-11

  Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola

  Författare: Fatima Al-Ramahi & Veronika Jashari

  Titel: Kontroversiella bolags bibehållande av legitimitet

  Handledare: Angelina Sundström

  Nyckelord: Legitimitet, CSR-information, hållbarhetsredovisning, kontroversiella-bolag

  Frågeställning: Vilka likheter och skillnader finns mellan hur; Svenska Spel, Spendrups, Saab, Swedish Match och Systembolaget arbetar för att bibehålla legitimitet?

  Syfte: Studien syftar i att jämföra hur fem svenska kontroversiella bolag arbetar med sin CSR-information i hållbarhetsredovisningar för att bibehålla legitimitet.

  Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod där en innehållsanalys ligger till grund för undersökningen av CSR-informationen i hållbarhetsredovisningar.

  Slutsats: Studien visade att de likheter som fanns mellan hur kontroversiella bolag arbetade med sin CSR-information för att bibehålla legitimitet var; alla hade information i deras hållbarhetsredovisningar som kunde kartläggas utifrån Carrolls fyra dimensioner; den ekonomiska, den legala, den etiska och filantropiska dimensionen. Det fanns tydliga likheter i att bolagen; upprätthöll goda relationer med intressenter, belönade investerare, följde lagar och legala normer, redovisade information utifrån ett socialt- och miljöperspektiv, samarbetade med andra bolag och skänkte bort stora summor i form av donationer. De skillnader som fanns var att bolagen valde att arbeta olika med exempelvis hur de skulle minska koldioxid-utsläppen och hur de arbetade för att lagar skulle följas i verksamheten. Andra slutsatser som kunde ses var att samtliga bolag arbetade med sin CSR-information utifrån den ekonomiska, legala, etiska och filantropiska dimensionen för att på ett eller annat sätt bibehålla legitimitet utifrån; pragmatisk, kognitiv eller moralisk legitimitet.

 • 39.
  Alshaibi, Alsedieg
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Business Relationships Between Local Firms and MNCs in a less Developing Country: The Case of Libyan Firms2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  International business relationships have been widely researched over the last three decades. Themajor attention of these studies, no matter what their theoretical perspective, concerns the MNCs inthe less developing countries (LDCs). Studies that illustrate how firms in LDCs behave regardinginteraction with MNCs are slim. Therefore, this study focuses on firms in LDCs, namely Libyan firms,and their relationships with MNCs. The study reflects not only on the relationships between the localfirms with MNCs but also the impacts of other interrelated business and non-business units on theserelationships. The study employs business network theory for industrial marketing and develops amodel applicable for studying such a market.The empirical study employs a survey method which examines 60 Libyan firms’ relationships withforeign suppliers containing more than 300 questions. In the empirical part, the study shows that therelationships like technological adaptation, technological cooperation and information exchange wereawarded low values. The measures on the other hand show a high value of impact from the politicalactors and even activities in the contextual environment. The study shows in detail where and howthe political actions influence business relationships. These impacts from the local environment affectlocal firms more than the foreign suppliers, and thus have some bearing on the MNCs and local firms’relationship weaknesses and strengths.The thesis’ conceptual contribution stands on development of new notions in business network theoryby integration of the contextual environment, in other words, network environment, and examinationof their impact on the strength of the focal business relationship. The study further contributesknowledge, not only for firms and politicians in LDCs to understand the consequence of their actions,but also provides deep information for MNCs to understand issues like why firms in LDCs behave ina specific way. Such understandings facilitate the development of cooperation. The study providesinformation about a number of characteristics which are specific for the business networks of such amarket which is dependent on only one resource like oil. While most studies in the field ofinternational business regard the business activities of MNCs, more research is needed to also observethe behaviour of firms from LDCs to gain deeper knowledge on the relationship between the MNCsand local firms from LDCs. The role of political actors and the influence of dependency on one soletype of resources and aspects like change in the prices of this resource seem to be important, but arequite neglected in research in international business.

 • 40.
  Altblom, Filip
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Pálfi, György Simon
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Åhlander, Johanna
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  An Analysis of a Changing Society and its Impact on Pharmaceutical Companies’ Supply Chain Management2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Date: 2018-06-03

  Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 ECTS

  Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University

  Authors: Filip Altblom György Simon Pálfi Johanna Åhlander

  (96/11/14) (83/11/02) (96/07/24)

  Title: An Analysis of a Changing Society and its Impact on a Pharmaceutical

  Company’s Supply Chain Management

  Supervisor: Edward Gillmore

  Keywords: supply chain management, pharmaceutical industry, AstraZeneca,

  context, strategic decisions

  Research

  Question: How does the pharmaceutical companies’ context affect their supply chain

  management?

  Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to examine different changes within the context

  of the pharmaceutical industry and how these changes affect companies’ supply

  chain management.

  Method: To investigate the research question of this thesis, the data collected was of secondary

  nature and was gathered from governmental authorities, scientific articles, annual

  reports, press releases and newspapers. The secondary data was used to achieve a

  broad view of the investigated subject and to interpret, analyse and make an objective

  conclusion regarding the research question of this thesis.

  Conclusion: The conclusion of this thesis is that the analysed context forces AstraZeneca to

  modify the strategy of their supply chain. This in order to maximize their profit and

  performance and to reduce the risk of a market loss and/or eventually a shortage of

  supply, compared to the increasing demand of medicine and treatment. It could be

  argued that this goes for all market leading pharmaceutical companies since this

  context most likely affect every company within the industry.

 • 41.
  Altun, Aysin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Mohammadi, Farin
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Bolagsstyrningsregler : Erfarenheter från implementering av bolagsstyrningsregler i tre stora svenska bolag2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bolagsstyrning beskriver, hur ett bolag ska styras på bästa sätt, för att uppnå

  ägarnas krav på avkastning på kapitalet som investerats genom köpta aktier.

  Men även hur företaget agerar för att öka, kommande eller aktuella inverteras förtroende för bolaget. De bolagsskandaler som har ägt rum de senaste åren och bolagsledningarnas brisfälliga företagsstyrningar har medfört att bolagsstyrningen aktualiserats både nationellt och internationellt. Detta har aktualiserat de ramverk och regler som reglerar bolagsstyrning 

 • 42.
  Alvarsson, Rebecka
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Bodare, Olivia
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Syns klimatsmart mat i konsumenters varukorgar?: En studie om ICA Sveriges konsumenters beteende och förhållande till klimatsmarta livsmedel2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka om en dagligvaruaktörs kommunikation av dess CSR-arbete med klimatfrågor har påverkat konsumenter till ett ändrat beteende gällande livsmedelsinköp. Undersökningen grundar sig i tidigare studier och vetenskapliga artiklar.  En kvalitativ samt kvantitativ metod har använts då insamlingen av primärdata genomfördes med en enkätundersökning med ICA Sverige ABs konsumenter samt en intervju med en representant från ICA Sverige AB. Undersökningen kom fram till att majoriteten av konsumenterna genomförde inköp av klimatsmart mat utifrån deras attityd. Å ena sidan, påverkar inte ICA Sverige AB konsumenterna till att genomföra inköp av klimatsmart mat. Å andra sidan, tillhandahåller de ett brett utbud som uppmuntrar konsumenterna till att göra det.

 • 43.
  Alvehus, Johan
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Crevani, Lucia
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Micro-ethnography and closed vignettes: Eight propositions for fieldwork and write-work in multimodal leadership studies2018Ingår i: Co-Lead workshop 2018, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 44.
  Amalokwu, Obiajulum
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Ngoasong, Lawrence Njilefack
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Budgetary and Management control Process in a Manufacturing2008Studentuppsats
  Abstract [en]

  Date : June, 2008.

  Level : Master Thesis EF0705, 10 points (15credits)

  Authors : Amalokwu Obiajulum John (820821)

  Lawrence Njilefack Ngoasong (770901)

  Title : Budgetary and Management control Process in a Manufacturing

  Organization.

  Supervisor: Roland Almqvist.

  Problem : What is the budgeting practice in the Nigerian Manufacturing companies?

  Purpose : The aim of this study is to investigate the management control practice

  (budget being the tool for management control) in Guinness Nigeria Plc and

  to suggest what seems to us the most appropriate practice based on findings

  from literatures and empirics

  Method : The study was described based on a qualitative approach. Furthermore, we

  described why we chose the company, sources of literature, techniques

  employed in data collection (primary data), research purpose,

  data analysis as well as critiques to the method use.

  Conclusion : The Integration of strategic Management and Budgeting enhances

  competitiveness which when attained is translated as high performance.

  Keywords : Management Control, Budgeting, strategy, High performance and

  Competitive advantage.

 • 45.
  Ambos, T.
  et al.
  Johannes Kepler University, Austria.
  Andersson, Ulf
  Copenhagen Business School, Frederiksberg, Denmark .
  Birkinshaw, J.
  London Business School, London, United Kingdom.
  What are the consequences of initiative taking in multinational subsidiaries?2010Ingår i: Journal of International Business Studies, ISSN 0047-2506, E-ISSN 1478-6990, Vol. 41, nr 6, s. 1099-1118Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The phenomenon of subsidiary initiative has received increasing attention in recent years, but the consequences of initiatives and the associated dynamics of headquarters subsidiary relationships have received much less research attention. Building on resource dependence theory and self-determination theory we argue that two basic goals subsidiary managers pursue are to achieve autonomy vis-a-vis corporate headquarters, and influence over other units. We investigate how a subsidiary's past initiatives contribute to its bargaining power, and how headquarters' response through granting attention or monitoring affects the realization of the subsidiary's goals. Using structural equation modeling, our hypotheses are tested by drawing on a sample of 257 subsidiaries located in three different countries (Australia, Canada and the United Kingdom). Our results show that subsidiaries are not able to increase their influence through initiatives unless they get headquarters' attention. We also find that subsidiary initiatives have a direct effect on subsidiary autonomy, but the caveat is that initiatives also evoke headquarters monitoring, which in turn decreases the subsidiary's autonomy. In addition to providing insights into how subsidiaries can achieve their goals, the paper also sheds light on the critical role headquarters plays in leveraging initiatives, and the influence of individual subsidiaries in the multinational enterprise. 

 • 46. Ambos, T.C.
  et al.
  Andersson, Ulf
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Birkinshaw, J.
  The Consequences of Subsidiary Entrepreneurship2008Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 47.
  Amin, Mahgol
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kubo, Tomomi
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  KANBAN Implementation from a Change Management Perspective: A Case Study of Volvo IT2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to investigate and analyze the implementation process of KANBAN, a lean technique, into a section of Volvo IT (i.e. BEAT). The KANBAN implementation into BEAT when ‘resistance for change’ and ‘forces for change’ arise is also analyzed. This implementation of KANBAN is equivalent to change taking place in the Volvo IT’s operational process. The thesis follows theories and literature on change management and lean principles in order to support the research investigation.

  How has KANBAN, with respect to change management, been implemented into an IT organization for its service production? How has KANBAN changed the operational process of the organization?

   The research conducted in the thesis is based on qualitative case study. Focused and in-depth interviews, combined with observations, are carried out to obtain the primary data for the case study. The collected primary and secondary data stems from the literature reviewed, which covers the lean principles, KANBAN, and change management. Moreover, the thesis adopts an abductive approach that goes back-and-forth between the theory and the empirical findings in order to develop a model.

  Due to various factors already existing in the BEAT, minimal resistance to change implementation was found to be present in Volvo IT. This finding indicates that change initiatives found a way to implementation because the predominance of the ‘forces for change’, as compared to, the ‘resistance to change’ is higher in BEAT. The KANBAN implementation into the IT service production is identified to be aligned with Volvo IT’s change implementation objectives. The visualization of the ‘intangible service’ workflow on the Kanban board contributes to identify the source of bottlenecks, which has been removed through effective communication in the BEAT team and better linkages between tasks. The KANBAN effectively deals with change implementation by modifying the way team members work.

 • 48.
  Ampuero, Carolina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Sloberg, Martin
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Att mäta människor - En fallstudie på ett nordiskt byggföretag2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Examensarbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Mälardalens Högskola, Kandidatuppsats i ekonomistyrning, vårterminen 2008.

  Datum: 2008-06-04

  Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hp

  Författare:Carolina Ampuero och Martin Sloberg.

  Titel: Att mäta människor – en fallstudie på ett nordiskt byggföretag

  Handledare: Matti Skoog, universitetslektor

  Problem:Humankapital är svårt att mäta eftersom företaget varken kan äga eller fullt kontrollera resursen. Problemet uppstår vid bestämmandet av vad som är relevant att mäta och hur man ska mäta det för att uppnå högre prestation.

  Syfte:Uppsatsens syfte är att genom en fallstudie fördjupa förståelsen av hur organisationer internt mäter och analyserar sitt humankapital samt vilka potentiella konsekvenser detta kan ha för styrningen av organisationen.

  Metod:Denna studie omfattar en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med personalen på företaget NCC.

  Slutsats:Humankapital är svårt att mäta men med hjälp av mätinstrumentet Humankapitalindex (HKI) kan mätningen förenklas. Nyttan med HKI faller bort helt eller delvis lokalt i vissa fall p.g.a negativa mätningsfaktorer. Att nyttan ibland faller bort lokalt påverkar dock inte den strategiska nyttan.

  Sökord: Humankapital, intellektuell kapital, mäta, kunskap, kompetens, immateriella tillgångar.

 • 49.
  Anandasabapathy, Vennuja
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Sothynathan, Dilaany
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Tesfay Habte Mikael, Helen Feben
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Hälsofrämjande ledarskap i praktiken: En studie om hur ledare inom äldreomsorgen arbetar för att främja en god arbetsmiljö utifrån ett hälsofrämjande ledarskap2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Datum:                    11-06-2019

  Nivå:                        Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

  Institution:                        Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola

   

  Författare:              Vennuja Anandasabapathy, Dilaany Sothynathan, Helen Tesfay                 

                                              (97/07/03)                  (97/08/01)             (97/12/26)

   

  Titel:                        Hälsofrämjande ledarskap i praktiken

  Handledare:            Peter Selegård  

  Nyckelord:              Hälsofrämjande ledarskap, arbetsmiljö, HR, verksamhetschef

   

  Frågeställning:       1. Hur beskrivs förutsättningar för personligt hälsofrämjande ledarskap?

                                   2. Hur beskrivs förutsättningar för pedagogiskt hälsofrämjande ledarskap?

                                   3. Hur beskrivs förutsättningar för strategiskt hälsoutvecklande ledarskap?

   

  Syfte:                       Syftet med studien är att undersöka hur ledare inom äldreomsorgen beskriver sitt arbete för en främjande arbetsmiljö.

   

  Metod:                     Till denna studie har en kvalitativ undersökningsmetod tillämpats. Författarna har valt att gå tillväga genom en fallstudie. Ett målstyrt urval prioriterades eftersom att författarna strävade efter tillförlitliga svar från respondenterna. Därför bort prioriterades respondenter som inte hade kunskap om forskningsämnet. Utvecklingsgången för att samla in information till denna studie har skett genom primärdata i form av semistrukturerade intervjuer.

   

  Slutsats:                  Förutsättningarna för det personliga hälsofrämjande ledarskapet främst genom relationen mellan ledarna och medarbetarna. Dessutom är problemlösningen centralt eftersom konflikter helst ska undvikas med hjälp handlingsplaner. Det pedagogiska hälsofrämjande ledarskapet framkommer främst genom beskrivningar av hur verksamheterna arbetar när en ny medarbetare börjar på arbetsplatsen. Det strategiska hälsofrämjande ledarskapet beskrivs utifrån att äldreomsorgen är ett mentalt krävande yrke.  Med hjälp av stödfunktioner som hjälpmed och kommunikation avlastas kraven på medarbetarna. En kombination av samtliga faktorer minskar risken för stress och kan därför vara den främsta anledningen till att sjukfrånvaron på samtliga verksamheter är låga.

 • 50.
  Andersen, Torben J
  et al.
  Copenhagen Business School, Denmark.
  Andersson, Ulf
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Multinational Corporate Strategy-making: Integrating International Business and Strategic Management2017Ingår i: The Responsive Global Organization: New Insightsfrom Global Strategy and International Business / [ed] Andersen, Torben J, Emerald Group Publishing Limited, 2017, 1, s. 13-33Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter contends that the international business (IB) and strategic management (SM) fields have many commonalities that should be considered in a turbulent globalized business context. IB studies refer to the need for local integration and local adaptation whereas empirics in SM pinpoint the complementary effects of central planning and decentralized decisionmaking. We present and synthesize these rather field specific perspectives and try to synthesize insights from both fields in an adaptive strategy-making model including the effects of autonomous subsidiary initiatives and intended mandates from corporate headquarters. The model considers local subsidiary actions of both operational and strategic nature and we argue that it may be futile to distinguish between these effects as incremental operational responses can cumulate into more substantial changes over time with dimensions of strategic adaptation. The model provides a foundation for further considerations about how to combine central intent and direction with decentralization and autonomous initiatives in the multinational corporation.

1234567 1 - 50 av 1401
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf